You are on page 1of 16

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME
ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

KAPSAM Madde 2. Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve esaslarını belirler. Ek-2.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) Madde 5.03.Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları kapsamında sunulan hizmetlerin muhtevasına göre tahakkuk ettirilecek ücret kalemleri aşağıda verilmiştir: .Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri. KISALTMALAR VE TARİFLER Madde 4. Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1. İKİNCİ BÖLÜM Ücretler ÜCRETLER (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10.BİRİNCİ BÖLÜM Amaç.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri. Kapsam. Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları kapsamında sunulan hizmetlere ait ücretlendirme usul ve esasları ile tahakkuk ettirilecek ücretleri (Ek-1.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri. Ek-3 ve Ek-4) kapsar.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri. HUKUKİ DAYANAK Madde 3. Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarında kullanılan kısaltma ve tarifler esas alınmıştır. 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunun 2/i ve 11/C Maddelerine ve Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esaslarına istinaden hazırlanmıştır.

ilk başvuru aşamasında belgelendirme hizmetleriyle ilgili yapılacak harcamalardan mahsup edilmek üzere.1. gözetim incelemesi (ara kontrol) dahil tüm incelemeler için avans talep edilir. Belge sahibi kuruluşun Türkiye’de ticaret sicil kaydı olmaması halinde.Deney Belgesi Ücreti 5.15.17.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) Madde 5.03.7. .Güvenli Yeşil Bina Belgesi Ücreti 5.İnceleme Hizmet Ücreti 5.3.8.1.Muayene ve Deney Ücreti 5.12.Uygunluk Değerlendirme Rapor Ücreti 5.Maktu Belge Ücreti 5.14.Ön İnceleme Hizmet Ücreti 5.Birim Doğrulama Belgesi Ücreti 5. Başvuru sahibi kuruluşun Türkiye’de ticaret sicil kaydı var ise ve TSE ‘den Belgeli ise avans talep edilmez.18 -Çözüm Ortağı Marifeti İle Yurt Dışında Gerçekleştirilecek İncelemelere Dair Ücretlendirme ÜRÜN BELGELENDİRME GİDERLERİ AVANSI (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10.Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı 5.5.16.2.9.İnceleme Hizmet Giderleri Ücreti 5.Muayene ve Deney Raporu Sonuç Değerlendirme Ücreti 5.5.10-Ayniyet Beyanı Kapsamında Değerlendirme Rapor Ücreti 5.6. Ek-1’de belirtilen miktarda alınan ücrettir.Marka Kullanma Ücreti 5. Avansın yatırılmaması halinde belge iptal edilir.11.Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Üretim Yeri İnceleme Raporu Değerlendirme Ücreti 5.Belge talebinde bulunan başvuru sahibi kuruluştan.Başvuru Değerlendirme Ücreti 5.4.13.Yabancı Dilde Düzenlenen Belge/İnceleme Dokümanı/Rapor Ücreti 5.Deney Gerektirmeyen Ticari Model İlave Ücreti 5.

bu ücret iade edilmez.18’de verilmiştir. İnceleme sonucunda Ön İnceleme Raporu düzenlenir. İnceleme Hizmet Ücreti (Üretim Yeri İncelemesi). incelemenin gerçekleştiği kuruluş ve gün başına (Yol süresi dahil) tahakkuk ettirilen ücrettir.) İnceleme Hizmet Ücreti (Muayene /Deney ve/veya Numune Alma hizmeti için). inceleme hizmet türünden bağımsız olarak görevli olunan Kuruluş/gün bazında İnceleme Hizmet Ücreti(Yurtdışı) ücreti tahakkuk ettirilir. üretim prosesi. Standart/Kriter bazında başvuru dokümanları ve eklerinin.Firmanın talep etmesi halinde. Kuruluşta Üretim Yeri İncelemesi tamamlanmasından sonraki gün/günlerde veya sadece Muayene/Deney ve/veya Numune alma hizmetinin gerçekleştiği gün başına ve uzman sayısına göre Ek-1 çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. Görevli inceleme Uzmanı/ Uzmanlarının (Aday Uzmanlar hariç). personel yeterliliği vb.03. gün içerisinde gerçekleştirdiği inceleme sayısından. Ön İnceleme Hizmeti ve Ön İnceleme Raporu için tahakkuk ettirilen ücrettir.2. Bu ücret. BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÜCRETİ Madde 5.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) Madde 5. her bir başvuru/belge sahibi için ayrı ayrı tam olarak ilgili inceleme hizmet ücreti tahakkuk ettirilir.) Ön İnceleme Rapor sonuçları belgelendirme kararını bağlamaz. şartlarını değerlendirmek maksadıyla numune alınmaksızın gerçekleştirilen ve belgelendirmeye esas teşkil etmeyen incelemedir.Belgelendirme Başvurusunda (Marka Müracaatı) bulunan kuruluşun.4.ÖN İNCELEME HİZMET ÜCRETİ Madde 5. kalite kontrol vb. İNCELEME HİZMET ÜCRETİ (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10. . Üretim yeri incelemesi süresince gerçekleştirilen muayene/deney veya numune alma hizmetini de kapsar. teknik ve idari incelemesinin değerlendirmesi için tahakkuk ettirilen ücrettir. İnceleme için geçen süre. (Başvuru değerlendirme ücreti tahakkuk ettirilmez.) (Yurt dışı incelemelerde. personel.3. inceleme yapılmasından bağımsız olarak. (Üretim yeri İnceleme hizmet ücreti. günü tamamlamaması veya aynı gün birden fazla başvuru /belge sahibi Kuruluşta inceleme yapılması halinde. başvurudan vaz geçmesi durumunda. Çözüm ortağı marifeti ile Yurt Dışında gerçekleştirilecek incelemelere dair hususlar madde 5. kalite kontrol. şartlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi için Kuruluşta üretim yeri (yurtiçi/yurtdışı) incelemesinin yapıldığı gün başına ve uzman sayısından bağımsız olarak Ek-1 çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. Kuruluşun. Standart/Kriter bazında firmanın teknolojik.İnceleme Hizmet Ücreti. Kuruluşun üretim yeri. Müşteriden kaynaklanmayan sebeplerle inceleme yapılamaması durumunda inceleme ücreti alınmaz.

Ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak.5.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) Madde 5.03. ÜBM BK 00 kodlu belgelendirme kriterleri için gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinde TSE İnceleme Uzmanı/Uzmanlarınca üretim yerinde veya Enstitü laboratuvarı dışında yapılan muayene ve deneylere gözlemci olarak eşlik edilmesi durumunda söz konusu muayene ve deney için Ek-1 çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. İnceleme Hizmet Ücreti (Güvenli Yeşil Bina İncelemesi) İnceleme yapılan bina/proje incelemesi için binanın/projenin m2 bazında alanına ve uzman sayısına göre Ek-4 Çizelgeye göre tahakkuk ettirilir.İnceleme Hizmet Ücreti (Uluslararası çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen( EEPCA/IECEE vb. . TSE İnceleme Uzmanı/Uzmanlarınca üretim yerinde veya Enstitü laboratuvarı dışında yapılan muayene ve deneylere gözlemci olarak eşlik edilmesi durumunda söz konusu muayene ve deney için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. başvuru /belge sahibi tarafından ilgili laboratuvara ödenir. Tüm incelemelerde ilgili “İnceleme Hizmet Giderleri Ücreti (Madde 5. Muayene ve deneylerin ücretleri. İnceleme Hizmet Ücreti (Birim Doğrulama İncelemesi).Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak bir ürün üzerinde ilgili standart/kritere göre laboratuvarlarda yapılan muayene ve deneyler sonucunda ilgili laboratuvar tarafından tahakkuk ettirilen ya da Laboratuvar tarafından Belgelendirme Merkezi Başkanlığına tahakkuk ettirilmesi için bildirilen ücrettir. İnceleme Hizmet Ücreti (Yolda geçen süre için). uzman sayısından bağımsız olarak ulaşım için yolda geçen gün başına Görev olurunda yer alan Kuruluş sayısına eşit olarak Ek-1 çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. Uluslararası çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde EEPCA/IECEE vb.). MUAYENE VE DENEY ÜCRETİ (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10. İnceleme yapılan kuruluşta gerçekleştirilen Birim doğrulama incelemesi hizmetleri için gün bazında ve uzman sayısına göre Ek-1 Çizelgeye göre tahakkuk ettirilir. Ayrıca. kuruluşlar adına İnceleme yapılan Kuruluşta gerçekleştirilen Üretim yeri incelemesi veya Muayene/deney veya Numune alma incelemesi hizmetleri için uzman sayısından bağımsız ve gün başına göre İnceleme yapılan kuruluşa veya Adına inceleme yapılan kuruluşa Ek-1 Çizelgeye göre tahakkuk ettirilir.17)” tahakkuk ettirilir.

ve aynı belge kapsamında farklı ticari marka ile ayniyet beyanı ile belgelendirilme başvurusu durumunda. CB.10.8.9.Uluslararası anlaşmalar (CCA. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDA ÜRETİM RAPORU DEĞERLENDİRME ÜCRETİ YERİ İNCELEME Madde 5.Belge sahibinin. Başvuru/belge sahibi tarafından ibraz edilen ve BM tarafından kabul edilen muayene ve deney raporlarının sonuçlarının değerlendirilerek düzenlenen rapor için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. aynı standart/kriter ve aynı belge kapsamında farklı ticari marka için ayniyet beyanı ile belgelendirilme başvurusu durumunda veya -Belgelendirme Başvurusunda bulunan kuruluşun. MUAYENE VE DENEY RAPORU SONUÇ DEĞERLENDİRME ÜCRETİ Madde 5. ENEC.Kuruluşun. TSE veya Anlaşmalı kuruluşlar tarafından standart/kriter ve ticari marka bazında belgelendirilmiş aynı ürünü için.) kapsamında yapılan belgelendirmeler için üretim yeri inceleme raporu değerlendirme işlemleri için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. .UYGUNLUK DEĞERLENDİRME RAPOR ÜCRETİ Madde 5. vb. TSE veya Anlaşmalı kuruluşlar tarafından standart/kriter ve ticari marka bazında belgelendirilmiş farklı bir kuruluşun üretim yerinde (fason anlaşması) üretilen aynı ürünü için aynı standart/kriter.Ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak. -Aynı üretim yerinde.6.7. DENEY GEREKTİRMEYEN TİCARİ MODEL İLAVE ÜCRETİ Madde 5. AYNİYET BEYANI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME RAPOR ÜCRETİ Madde 5. Ayniyet beyanına göre yapılan belgelendirme işlemleri için herbir ticari marka başına değerlendirmeye ait rapor için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. standart/kriter bazında aynı ticari markalı belgeli ürünlerinde ilave ticari model için ayniyet beyanı ile yaptığı deney gerektirmeyen ticari model değişikliklerinin veya ilavesinin değerlendirilmesi işlemleri için belge başına Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. dış laboratuvarlar (TSE Laboratuvarları hariç) tarafından hazırlanan muayene ve deney raporlarının değerlendirilmesi işlemleri için belgelendirmeye esas standart/kriter (G İşareti Hariç) başına Ek1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir.Ürün belgelendirme faaliyetinde alınan numunelerle ilgili olarak.

Ürün belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her belge için aşağıda belirtilen durumlarda için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. İlk defa verilen belgeler için. MARKA KULLANMA ÜCRETİ (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10. Ek-2 ve Ek-3 Çizelgelerde belirtilen miktarlarda tahakkuk ettirilir.03. aydan önce iptal edilmesi durumunda iptal tarihinden sonraki aylara ait daha önceden tahakkuk ettirilen marka kullanım ücreti hesaplanarak firmaya iade edilir. standart/kriter değişikliği gibi nedenlerle belgenin yeniden düzenlenmesi durumunda. (Bu ücret.11.Belgeli kuruluşun talebi halinde. Belgenin ilk düzenlenmesinde ve belge yenilemede alınmaz)  Belgenin aslının kaybolması nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi durumunda. marka kullanım ücretleri. Belge sahibi kuruluşun Türkiye’de ticaret sicil kaydı olmaması halinde. YABANCI DİLDE DÜZENLENEN BELGE/İNCELEME DOKÜMANI/RAPOR ÜCRETİ (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10. .  Adres değişikliği.MAKTU BELGE ÜCRETİ (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10.  Belgenin yabancı dilde imzalı bir kopyasının talep edilmesi durumunda (Yabancı dilde düzenlenen belgenin geçerlilik tarihi ve belge numarası Asıl belge(Türkçe) ile aynı olmalıdır. her yılın ocak ayından itibaren belgenin yıllık marka kullanım ücreti Ek-1. belge veriliş tarihinde o yılın son ayı dahil tahakkuk ettirilir. o yılın sonuna kadar belgenin kullanıldığı süre için hesaplanarak müteakip yılın ocak ayından itibaren tahakkuk ettirilir.13.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) Madde 5.  Belgenin birden fazla imzalı kopyasının talep edilmesi durumunda  IECEE kurallarına göre üye olmayan ülkeden başvuru sahibi veya üretim yeri bulunması durumunda CB ek ücreti olarak.TSE’ye ait markaların kullanma hakkının verildiği ürünler ile ilgili her bir belge için. Ürün belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen belge. kapsam değişikliği.12.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) Madde 5.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) Madde 5. belge sahibinin Türkiye’de ticaret sicil kaydı olması durumunda. Enstitümüzün talep olmaksızın yabancı dilde düzenlemiş olduğu her tür doküman için ek bir ücret alınmaz. marka kullanma ücreti. Firmanın belgesinin 12. rapor ve/veya İncelemeye ait dokümanların talep edilen farklı bir yabancı dilde düzenlenmesi için Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir.03.03. Müteakip yıllarda ise ilgili yılın ocak ayından itibaren 12 aylık olarak marka kullanım ücreti tahakkuk ettirilir.) TSE’den kaynaklanan yazım hatalarından ve mücbir sebeplerden dolayı yeniden belge tanzim edilmesi durumunda bu ücret alınmaz.

Deney belgesi ücreti iade edilmez.2016 tarihine kadar geçerlidir. Belge süresi 5 (beş) yıldır. Ek-1 de belirtilen Birim Doğrulama Belgesi ücreti tahakkuk ettirilir. ulaşım. belge yenilemesi yapılmaz. Birim Doğrulama Belgesinin verildiği her belge için. İNCELEME HİZMET GİDERLERİ ÜCRETİ Madde 5. Ek-1 de belirtilen Deney Belgesi ücreti tahakkuk ettirilir. CB. teknik dokümanlarda. TSEK.17. belge yenilemesi yapılmaz. BİRİM DOĞRULAMA BELGE ÜCRETİ Madde 5. SASO vb. Diğer Deney Belgeleri (TSE. standart. belge yenilemesi yapılmaz.14 –TS. b. Deney belgesinde. Birim doğrulama belgesi ücreti iade edilmez. SASO v. GÜVENLİ YEŞİL BİNA BELGE ÜCRETİ Madde 5.12. Belge iptali yapılması durumunda. CB.16 – (1) Güvenli Yeşil Bina Belgesinin verildiği her belge için.) bir yıl süreli düzenlenir.15 . harcırah giderleri (Görev olurundaki kuruluş sayısına eşit olarak) ve belgelendirme komitesi giderleri(Komite üyelerinin TSE dışından görevlendirilmesi halinde) ilgili başvuru/ belge sahibi kuruluşlara Ek-1 Çizelgede belirtilen ücret tahakkuk ettirilir. standart. CB Deney Belgesi üç yıl süreli. Belge iptali yapılması durumunda. b. Uzmanların günlük harcırahlarında TSE Yolluk ve Giderler Talimatında belirtilen ücretler esas alınır. Ek-4 de belirtilen Belge ücreti tahakkuk ettirilir. TSEK. kriter/şartname/teknik dokümanlarda vb. Deney Belgesinin verildiği her belge için. bazında.TS.) DENEY BELGE ÜCRETİ Madde 5. Belge iptali yapılması durumunda.İnceleme amacıyla görevlendirilen uzmanların (aday uzmanlar hariç). (Belgenin. Güvenli Yeşil Bina belgesinde. konaklama. SASO v. Birim Doğrulama belgesinde. Güvenli Yeşil Bina belgesi ücreti iade edilmez. Birim Doğrulama Belgesi üç yıl süreli düzenlenir. Belgelendirme Komitesi tarafından verilme kararı ve iptal edilme kararı tarihlerindeki ayın tümü için kullanılmış olduğu kabul edilir) (Türkiye’de ticaret sicil kaydı olmayan kuruluşlar için 2016 yılına ait yıllık marka kullanım ücretleri tahakkuku için “Geçici madde” 31. aylık bazda tahakkuk ettirilir. . kriter/şartname vb.Marka kullanma ücreti.

TSE payı = 850 x (gün+2) + Deneyden gelen ücret (2) Yurtdışında bir çözüm ortağının TSE adına görevlendirilmesi neticesi çözüm ortağının ilgili inceleme için verebileceği azami teklif miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Ayrıca deney ve rapor ücretleri ile ilgili bu yönergede belirtilen ücretler de tahakkuk ettirilir.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) ÇÖZÜM ORTAĞI MARİFETİ İLE YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İNCELEMELERE DAİR ÜCRETLENDİRME Madde 5. ibate ve ulaşım ücretlerini ayrıca faturalandıramaz ve TSE’den de talep edemez. Çözüm ortağı firmaya inceleme uzmanı için iaşe. 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde hesaplanan TSE Payı ile madde 5. Çözüm ortakları bu azami teklif miktarını aşmamak kaydıyla ilgili inceleme için daha düşük teklif verebilir.) . TSE’nin firmaya tahakkuk ettirdiği fatura KDV’den muaf ise çözüm ortağının teklifi KDV dahil olarak işleme konulur. Çözüm ortağı ile gerçekleştirilen görevde firmaya tahakkuk ettirilecek tutar = TSE payı + Çözüm ortağı teklifi (İlgili inceleme ile ilgili ayrıca bir gider gösterilerek herhangi bir fatura tahakkuk ettirilmeyecektir. Çözüm ortağı payı = 2000 + 525 x gün (3) Birden fazla üretim yerinde tek görevde inceleme söz konusu olduğunda yolda geçen sürelerde hem çözüm ortağı hem de TSE için inceleme hizmet süresi olarak ücret hesabına katılır ve tek görev olarak çözüm ortağı teklif verir.03. 2 nci fıkrada belirtilen şartlara göre çözüm ortağı tarafından teklif edilen miktarın toplamıdır.18.18: (1) Yurtdışında çözüm ortağı marifetiyle gerçekleştirilen incelemelerde inceleme hizmet ücreti olarak gün başına 850 TL alınır.(Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10.18. (4) Firmaya tahakkuk ettirilecek toplam inceleme hizmet tutarı madde 5. Bu hesaplamada inceleme süresine 2 gün de yol süresi eklenir.

zamanında ödemediği faturalarla ilgili borcunu. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır. Gecikme zammı. en geç 1(bir) ay içerisinde hiçbir ihtara gerek olmadan ödemekle yükümlüdür. yabancı para cinsinden bir değerlendirmenin gerekli olması halinde fatura tarihindeki T. TSE’nin bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerini önceden uyarı veya bildirim yapmadan değiştirme hakkı mahfuzdur. TSE internet sayfasında ilan edilir. ÜCRETLERİN ÖDENMESİ Madde 7. YURT DIŞINDA VERİLEN HİZMET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ Madde 10. Başvuru sahibi/belge sahibi. .Fatura ödemeleri TSE’nin muhasebe veznelerine makbuz karşılığı. Borçlarını süresi içinde ödemeyenlere 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunun 1. ÖDEME YAPMA ŞEKLİ Madde 8. Madde 9. İlgili Belgelendirme Usul ve Esasları ile bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri belirtilen esaslar çerçevesinde. TSE Belgelendirme Yönergesi. maddesine göre belirlenen oranda faiz uygulanır. bankalardaki BM hesap numaralarına ödeme referansı olarak fatura numarası belirtilerek veya TSE’nin göstereceği sair ödeme vasıtaları ile yapılır.BM’den hizmet alan Başvuru sahibi/belge sahibi. C.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücretlerin Duyurulması ve Ödenmesi ÜCRETLERİN DUYURULMASI Madde 6. Madde 11. borcun muaccel olduğu tarihten itibaren hesaplanır.BM tarafından yurtdışında verilen hizmetlerde. faturalandırılan ücretleri.KKTC’de verilen belgelendirme hizmetlerinin ücret tahakkukunda yurtiçi belgelendirmesi için belirlenen ücretler esas alınır.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinde belirtilen ücretler ilgili belgelendirme aşamalarında tahakkuk ettirilir. tahakkuk ettirilecek gecikme zammıyla birlikte ödemekle yükümlüdür.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri. Ancak KDV alınmaz.

TAMAMLAYICI EKLER Madde 15-Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri tamamlayıcı ekleri aşağıda verilmiştir.BM tarafından Başvuru sahibi/belge sahibi kuruluşlara tahakkuk ettirilen faturalar. resmi tebligat yöntemi ile gönderilecek fatura dahil her türlü yazışma tebligat hükmündedir. başvuru /belge sahibinin TSE’de kayıtlı adresine. standart/kriter bazında belirlenmesi ve değişiklik yapılması “Standart/Kriter Risk ve Ücret Kategorisi Belirleme Talimatı”na göre İlgili Sektör Müdürlüğü tarafından belirlenir. Başvuru sahibi başvurusu için Başvuru Değerlendirme ücretini ödemekle TEBLİGAT Madde 14.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler ÜCRET KATEGORİLERİNİN BELİRLENMESİ Madde 12. Başvuru/belge sahibi adres değişikliğini TSE’ye yazılı olarak. EK-1: Ürün Belgelendirme Hizmetleri Ücret Çizelgesi. ilgili kuruluş tarafından TSE’ye bildirilen adreslere gönderilir. HİZMET TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE ÜCRETLENDİRME Madde 13. TSE Belgelendirme Yönergesi ile ilgili Belgelendirme Usul ve Esasları nda belirtilen süre içerisinde bildirmekle mükelleftir. Söz konusu yazılı bildirimin TSE’ye ulaşmasından önce. hizmeti verilirken hizmetin herhangi bir aşamasında başvuru vazgeçmesi halinde bu hususun TSE’ne bildirim tarihine (TSE geçen süre içerisinde verilen hizmetlere ilişkin. EK-4: Güvenli Yeşil Bina Belgesi Belge Ücretleri Çizelgesi. . EK-2: Marka Kullanma Ücretleri Çizelgesi EK-3: Kablo ve Kordonlar (HAR PD-7 Kapsamında) için TSE-HAR Marka Kullanma Ücretleri Çizelgesi.Marka kullanma ücret kategorilerinin.Belgelendirme sahibinin hizmet talebinden evrakına kayıt tarihi) kadar standart/kriter bazında her yükümlüdür.

Haziran 2016 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri hükümlerini TSE Belgelendirme Merkez Başkanlığı yürütür. TSE Yönetim Kurulunun 09. YÜRÜTME Madde 18. . YÜRÜRLÜK Madde 17. GEÇİCİ MADDE 3 Bu yönergenin uygulama tarihinden önce sözleşmesi feshedilmiş olan ve yıllık marka kullanım ücreti faturalandırılmamış kuruluşlar için. TSE Yönetim Kurulunun 29/04/2014 tarihli.01.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) GEÇİCİ MADDE 1 Türkiye’de ticaret sicil kaydı bulunmayan kuruluşlar için 2016 yılına ait yıllık marka kullanım ücretleri. (Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10. GEÇİCİ MADDE 4 2016 yılı için. GEÇİCİ MADDE 2 Bu yönergenin yürürlük tarihinden daha önce yazılı olarak verilmiş olan fiyat teklifleri teklife konu belgelendirme faaliyetleri için uygulanır.2014 tarihli ve 34/148 sayılı kararına istinaden kabul edilmiş olan TSE Belgelendirme Merkezi Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Yönergesi yürürlükten kalkar. Müteakip yıllarda ilgili yıl için ocak ayından itibaren tahakkuk ettirilecektir.03. sözleşmesi devam eden kuruluşlar için faturalandırılmamış marka kullanım ücretleri bu yönergenin uygulama tarihi itibariyle bu yönerge hükümlerine göre faturalandırılır.Bu Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri. önceki yönerge hükümlerine göre marka kullanım ücreti hesaplanarak faturalandırılır.YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Madde 16. 50 sayılı toplantısı ve 236 nolu kararına istinaden 05/05/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

(Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) EK-1 ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİ ÜCRET ÇİZELGESİ Sıra ÜCRET ÇEŞİDİ 1 Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı (Yurtiçi) Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı(Yurtdışı) (Gözetim incelemesi hariç) Ürün Belgelendirme Giderleri Avansı (Yurtdışı) (Gözetim incelemesi) 2 Ön İnceleme Hizmet Ücreti (Kuruluş/(Adam/Gün)) 3 Başvuru Değerlendirme Ücreti (Standart/Kriter başına) (G İşareti ve GYB hariç) Başvuru Değerlendirme Ücreti (Güvenli Yeşil Bina) 4 İnceleme Hizmet Ücreti (Üretim Yeri İncelemesi) (Yurtiçi) (Kuruluş/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Yurtdışı) (Kuruluş/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Uluslararası çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen. 000 15.) (Kuruluş/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Muayene /Deney ve/veya Numune Alma hizmeti için) (Yurt içi) (Kuruluş/ (Adam/Gün) İnceleme Hizmet Ücreti (Güvenli Yeşil Bina İncelemesi) (m2 bazında) (Yurt içi) İnceleme Hizmet Ücreti (Birim Doğrulama İncelemesi) (Kuruluş/ (Adam/ Gün) (Yurt içi) İnceleme Hizmet Ücreti (Yolda geçen süre için) (Gün/Kuruluş sayısı) (Yurt içi) 5 Muayene ve Deney Ücreti (İnceleme Uzmanı/Uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen) ÜBM BK 00 kodlu belgelendirme kriterleri için muayene ve deney ücreti (İnceleme Uzmanı/Uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen) (gün/kuruluş) 6 Uygunluk Değerlendirme Rapor Ücreti Ücret (TL) 2. EEPCA/IECEE vb.000 1150 210 Ek-4 790 1600 1600 390 Ek-4 1150 390 TSE DKMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50’si 700 TL TSE DKMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50’si TSE tarafından verilmiş olan Tip İnceleme Belgesi ve Performans Değişmezlik Belgelerine esas TSE tarafından düzenlenmiş muayene ve deney raporlarının sonuçlarının değerlendirilerek düzenlenen rapor ücreti için TSE DKMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %25’i .03.000 10.

İnceleme heyeti giderleri 2) Belgelendirme Komite ücreti = (75 TL x Komite dışardan üye sayısı)/gündemdeki kuruluş sayısı 3) Ulaşım Ücreti = 75 TL/Gün + (Gidiş geliş kilometre toplamı X 0. Ücret (TL) 210 2600 550 -Her ticari marka için taban fiyat 500TL’den az olmamak üzere TSE DKMB’nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %25’si 150 Enstitü personeli çeviri yapması durumunda: 300+ Sayfa başına 50 (en fazla 1000) Çeviri hizmeti alınması durumunda: çeviri hizmeti bedeli Ek-2 ve Ek-3 1150 3430 Ek-4 1)Kuruluş başına. harcırah ve konaklama giderleri (Adam/Kuruluş sayısı) 2. .EK-1 (DEVAM) ÜRÜN BELGELENDİRME HİZMETLERİ ÜCRET ÇİZELGESİ Sıra 7 8 9 10 ÜCRET ÇEŞİDİ Muayene ve Deney Raporu Sonuç Değerlendirme Ücreti (Standart/Kriter başına) (G işareti Hariç) Uluslararası anlaşmalar kapsamında üretim yeri inceleme raporu değerlendirme ücreti Deney Gerektirmeyen Ticari Model ilave Ücreti (Belge başına) Ayniyet Beyanı Kapsamında Değerlendirme Rapor Ücreti 11 Maktu Belge Ücreti 12 Yabancı Dilde Düzenlenen İnceleme Dokümanı/Rapor Ücreti (Talep halinde) 13 14 15 16 17 Marka Kullanma Ücreti (Yıllık) Deney Belgesi Belge Ücreti (Not 1) Birim Doğrulama Belgesi Belge Ücreti Güvenli Yeşil Bina Belgesi Belge Ücreti İnceleme Hizmet Giderleri Ücreti 1-İnceleme amacıyla görevlendirilen uzmanların.Belgelendirme Komitesi ücreti (Komite üyelerinin TSE dışından görevlendirilmesi halinde) giderleri 3-Ulaşım giderleri (Ulaşımın TSE araçları ile sağlanması durumunda) (Ulaşım Ücreti/Kuruluş sayısı) Not: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. görevlendirme süresine göre ulaşım.50 TL) Toplam kat edilen mesafenin 50 kilometreden az olması durumunda kilometre başına ücret alınmaz.

ticari model vb. Not 2: İlave kapsam ücreti olarak. için ilave ücret alınır. ilave kapsam ücreti marka kullanma ücreti hesaplanırken tam ücret olarak tahakkuk ettirilir. föy. . Not 3: Genel verilen kapsamlar ve/veya seri kapsamlar (sınıf. föy. Not 6: Kapsam Daraltma işlemlerinde.(Değişik: TSE Yönetim kurulunun 10. Not 4: Üretim yeri Yurtdışı olan Belgeler için TSE’ye ait Markaların Marka Kullanma Ücreti (Yıllık).03.) ilgili ücret kategorisinin tavanından ücretlendirilir. çeşit. daraltılan kapsamın ücreti daraltma işlemi esnasında tam ücret olarak tahakkuk ettirilir. tür. çeşit. Ücret Kategorisi D ’ye göre ücretlendirilir. ticari model vb. Not 5: Kapsam Genişletme işlemlerinde.2016 Tarih ve XX/43-187 sayılı Kararı) EK -2 MARKA KULLANMA ÜCRETLERİ (YILLIK) ÇİZELGESİ Marka Kullanma Ücretleri(Yıllık) Çizelgesi MARKA ÜCRET KATEGORİSİ Taban Ücret(TL) İlave Kapsam Ücreti(TL) Tavan Ücret(TL) TS UYGUNLUK MARKASI(TSE) Kategori A Kategori B Kategori C Standardlar Standardlar Standardlar Kategori D Standardlar TSE KRİTERE UYGUNLUK MARKASI TSE-EX Kalite Uygunluk Markası TSE Elektromanyetik Uyumluluk Markası TSE E1 Formaldehit Emisyon Markası 1430 2060 2680 3950 2680 2680 2680 3950 160 230 280 340 280 280 280 340 2230 3210 4080 5650 4080 4080 4080 5650 Marka Kullanma Ücretleri(Yıllık) Çizelgesi (Devam) MARKA TSE YILDIZ ÜCRET KATEGORİSİ TSE ÇİFT YILDIZ ÜCRET KATEGORİSİ ÜCRET KATEGORİSİ Taban Ücret(TL) İlave Kapsam Ücreti(TL) Tavan Ücret(TL) Kategori A Standardlar Kategori B Standardlar Kategori C Standardlar Kategori D Standardlar Kategori A Standardlar Kategori B Standardlar Kategori C Standardlar Kategori D Standardlar 1630 2400 3100 4580 1800 2610 3380 4960 160 230 280 340 160 230 280 340 2430 3550 4500 6280 2600 3760 4780 6660 Not 1: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. her bir sınıf. tip. tip. belge üzerinde belirtilen. tür.

EK-3 KABLO VE KORDONLAR (HAR PD-7 KAPSAMINDA) İÇİN TSE-HAR MARKA KULLANMA ÜCRETLERİ (YILLIK) ÇİZELGESİ TSE-HAR Belgesi Tek Damarlı Kablo Asansör Kabloları Çok Damarlı Kablo/Kordonlar Not: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. 001-1500 500 1501-2000 1000 2001-3000 1000 3001-5000 1500 5001-10000 2000 10001-20000 2000 20001-30000 2500 30001-50000 2500 3500 >50000 Not: Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir. İnceleme Hizmet Ücreti (TL) Belge Ücreti (TL) 500 1000 1000 1500 1500 2000 2500 3500 3500 4000 1000 1500 3000 5000 6500 9000 12000 15000 18000 21000 . Marka Kullanma Ücreti (Yıllık) (Belge Başına) Ücret (TL) 3650 3650 5250 EK-4 GÜVENLİ YEŞİL BİNA BELGESİ ÜCRET ÇİZELGESİ Toplam Alan (m²) Başvuru Değerlendirme Ücreti (TL) 0-1000 500 1.