You are on page 1of 12

Puterea Învierii

Florești 2016

1

Acest suflet curat cerea bani pentru a cumpăra la bisericile unde erau lipsuri: clopote. Condeiul scapă multe detalii. cerşind nu pentru sine ci pentru aproapele. Viaţa lui Ioan de la Tutova m-a impresionat până la lacrimi. aidoma acestui chip luminat cu nimbul sfinţeniei. Ioan de la Tutova ar putea fi oriunde astăzi printre semenii noştri. întrecând poate pe aceştia în unele aspecte.Ioan de la Tutova. Inima sa mare îl îndemna mereu să facă bucurii celor din jur prin gesturi ce pot părea mici astăzi dar încărcate cu multă dragoste. ţinând cont că vin din aceleaşi ţinuturi ale Bârladului. Parcă îl văd pe uliţele Iaşilor cu inima înfierbântată de iubire. candelabre şi alte şi alte lucruri trebuincioase cultului divin public. cu toate că poate el era cu mult mai sărman decât aceia şi i s-ar fi cuvenit milă şi îndurare. Am socotit aceasta ca pe un dar din partea milostivului Ioan de la Tutova. zis Lumânărică A m fost invitat să aşez câteva rânduri modeste. Era un vas ales prin care Dumnezeu lucra. inima însă nu. Hrisostom Filipescu 2 . Chiar şi oamenii necăjiţi erau mângâiaţi de bunătatea acestui om. Se spune că Lumânărică „sosea ca din cer” acolo unde era nevoie de ajutor. Acest suflet ales a vieţuit într-o simplitate şi sărăcie aidoma unui monah. veşminte.

mai blând. mai generos. Dăruiește-mi fericirea modestiei. liniștea bunătăţii și pacea iubirii. să răspândesc iubirea Ta. Maică Grabnică Ajutătoare. Niciodată rugăciunea nu va fi prea multă. Cel ce mă va învia. pentru că mă știu păcătos.. să mă ierţi.Puterea învierii Î nvierea înseamnă să ne concentrăm pe Domnul Iisus Hristos. să fiu mai vigilent. Nu vreau ca indiferenţa să mă coste. să ne luptăm cu toate patimile și să sperăm că Milostivirea ne va scăpa de iadul meritat. Scapă-mă de tot ce e îngrozitor. chiar nu am cum.. Nu pot ajunge singur în rai. Vreau doar să oglindesc lumina Ta.. Cuvioase Sava cel Sfinţit... să fiu în raiul Tău. Dar cum voi intra eu. Sfinte părinte Ioane din Kronstadt și toţi sfinţii. Niciodată nu voi face destul ca să Îţi mulţumesc. Ajută-mă. Știu că în clipa morţii sfinţii mă pot ajuta. Doar Tu mă poţi atrage. Doamne Iisuse Hristoase. Nu îmi doresc nimic din lumea aceasta. beznă fiind. Dar încă sunt neliniștit. nu am cum să nu Îl caut pe Hristos. Preocuparea fundamentală: cum să ajung în rai. mai aproape de Tine. să fiu moștenitor a ceva nemeritat. ajutaţi-mă în ceasul morţii mele. Vreau doar să mă reprimești.. Niciodată nu voi plânge destul pentru greșeala mea. în lumea luminii? Ajută-mă să Te port în minte mereu... Preocupat de calea spre rai. Vreau doar să nu Te pierd. dar nu știu să îi cinstesc îndeajuns. nu mă lăsa să pier în infern! Vreau să învăţ să Te iubesc. Marius Matei 3 .

dacă nul cunosc pelerinii. pentru că îi îndrumă pe pelerinii români întru cele sfinte lavriote.Ieronim. când vine vorba însă de iubire. nu putem să nu iubim pe tot omul“. dar a plecat) şi bun lucru face. prin dragostea cu care îşi primeşte fraţii. iubirea de străini urmând (Romani 12. Athanasie şi ctitoria sa athonită. Nu spune Sf. Prieten cu toţi oamenii. Apostol Pavel să ne facem părtaşi la trebuinţele sfinţilor. Este singurul monah român din Marea Lavră (a mai fost încă unul. ai văzut pe Dumnezeu. Părintele Jeronim se bucură de mereu de celălalt. se face mereu mai prieten al Domnului… George Crasnean 4 . Ai văzut pe fratele. 13)? Dacă iubim pe Dumnezeu. dar cu gândul petrecând singur. românul de la Marea Lavră T oţi cei care au trecut vreodată pe la Marea Lavră l-au cunoscut inevitabil şi pe părintele Jeronim. fiindcă ştie că de la celălalt îi vine mântuirea: „De cugetat la cele înalte – asta pot să fac şi singur. negreşit îi va fi recunoscut părintele de departe pe români şii va fi întâmpinat cu mare dragoste la mânăstire. Cei care sosesc pentru prima oară aici nu ştiu că paraclisul cu icoana Maicii Domnului Cucuzeliţa stă îndeobşte închis şi că numai părintele Jeronim este cel ce îl deschide doar pentru ei (şi aceasta fiindcă el este cel care îl ajută pe ieromonahul grec ce slujeşte în faţa icoanei făcătoare de minuni). am nevoie de celălalt. oferindule toate informaţiile despre Sf. Spun inevitabil fiindcă. de fapt părintele Jeronim. Adevăr a grăit părintele şi adevărat este că cel ce iubeşte pe aproapele nu mai iubeşte lumea şi nici răutate în el nu are.

altfel se revoltă. dar sfârșește încălcând mai multe. încetează a mai lucra orice. Lumea I SE PARE atractivă. vrea mai puţin studiu. și în trafic și la ghișeu. Nu are răbdare. Este inhibat de multe griji: rapiditatea succesiunii sarcinilor lumești provoacă panică. mai multă recoltă. Devii disponibil pentru slujire. plăcerea și puterea. Singur generează iluzii. lavra este un adăpost împotriva tâlharilor deghizaţi. În deșertul lumii. irascibilitate. El lucrează doar pentru recompensă: banul. neputinţa de a asculta pe alţii. totul devenind pentru el impersonal. singur naște idoli. lipsit de sens. complexul inutilităţii și superficialitate. de a nu se băga mereu în faţă. Marius Matei 5 . Înţelege ce e bunăvoinţa. neputinţa de A-ȘI AȘTEPTA RÂNDUL. Vrea o recompensă imediată și semnificativă.Câţi mai așteaptă o răsplată abia după moarte?! O mul fără Dumnezeu vrea totul acum. totul devine anost. asta ar fi logica omului. dar ulterior îl bruschează. pentru că îi seduce atenţia. Vrea retribuţia tarifară mai repede. Este o schimbare a minţii. Neputinţa de a duce la bun sfârșit ce a început.va rămâne încuiată și nu vei pricepe Scriptura și nu vei fi îmbrăcat cu putere de sus. dar nu mai reacţionează. dânsa . Dacă nu îl rogi pe Dumnezeu să îţi deschidă și ţie mintea (precum apostolilor). Începe prin a călca o singură poruncă. Este hipnotizat de un dușman viclean (Nu-i spui numele).mintea . Omul fără Dumnezeu suferă de instabilitate. neputinţa de a se organiza. În orizontul lui de așteptare nu este învierea. Expunerea fiind repetitivă. Omul ateu nu mai e provocat să își pună întrebări profunde. Fără înviere. mincinos din cale-afară. ci neputinţa. o devirusare completă.

Când am ajuns în locul unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost răstignit. Şi unii chiar le-au auzit. şi m-am închinat la icoana care este aşezată chiar în faţa pietrei. Locul este păstrat sub o masă de piatră sau marmură şi izolat ca să nu se calce din neatenţie. păcătoasa. cerându-mi iertare în numele meu şi al strămoşilor mei pentru care Mântuitorul a fost răstignit. Tudora Luca 6 .O minune trăită la locul Răstignirii Domnului A m primit un dar din cer şi astfel am putut să mă alătur altor pelerini care au plecat în Ţara Sfântă. mi-am lipit urechea şi aşteptam în linişte fără să-mi pot măcar închipui că aş putea auzi ceva. trei lovituri ritmice la distanţă una de alta ca atunci când ridici braţul şi loveşti şi iar ridici braţul şi loveşti. După puţin timp am auzit foarte clar. Am stat mai la urmă şi. evreu. N-am ştiut. ghidul nostru. ci de sus şi de departe. N-am văzut niciodată cuiele cu care a fost ţintuit pe Cruce Mântuitorul. Dar eu vreau să aduc mărturie a unei minuni la care am fost martoră nu pentru că aş avea vreun merit ci pentru că aşa a vrut Domnul cu mine. spre ruşinea mea. fiecare dorind să audă loviturile de ciocan. Când au aflat asta. apoi când s-a făcut loc m-am dus lângă masă. de exemplu că Piatra Ungerii izvorăşte mir. de trei ori. ciocan lovind un cui cu gămălia lată. de o limpezime nefirească. Eu. Ştiu că minunile există dar nu credeam că o să mi se întâmple tocmai mie. între timp am îngenunchiat în faţa icoanei Maicii. ne-a spus că unii pelerini pot auzi loviturile de ciocan cu care au fost înfipte cuiele în Preacuratele mâini şi picioare ale Domnului. În biserica Sfântului Mormânt minunile se ţin lanţ. m-am dus nepregătită informaţional. Iar sunetul nu venea din piatră. pelerinii s-au repezit să-şi pună urechea desupra mesei. Am izbucnit în plâns – eu care nu plâng de obicei. am auzit că se păstrează undeva. dar percepţia mea a fost de fier peste fier.

Răzvan Bucuroiu 7 . m-a emoţionat să-i constat singurătatea şi mesajul mântuitor într-o lume care trăieşte complet după alte rânduieli. Doar hotelurile administrate de companiile multinaţionale respiră – globalist – un aer cunoscut. albă. am poposit în faţa bisericii. în timpul celor 12 ore de zbor fără escală până la Shanghai. Din ghidul hotelului rezulta prezenţa fotografiată a unei biserici ortodoxe. ce să mai vorbesc… Toate bune şi frumoase. Când să intru. Dar şi acolo mai greu. baza vieţii şi a creaţiei: water! Despre „magicul” wine. sus pe turlă. total diferit. China e cu totul şi cu totul altfel. După ce am schimbat 3 taxiuri pentru a ajunge la destinaţie (şoferii chinezi pur şi simplu nu înţelegeau ce doream. cobori pe un alt tărâm. Înaltă. Nici mai bun. aşa cum altfel este tot Extremul Orient. deoarece chinezul de rând. în care te mai poţi orienta. aflaţi în exil în Shanghai. Crucea.Cum e în Shanghai ? Complet altfel! D upă ce îţi intră os prin os. deşi le arătam poza şi adresa). ridicată în anii ‘30 de ruşii albi. inclusiv cel pus să servească în marile restaurante. dar a venit şi sfânta duminică. nu ştie o boabă de engleză. era extrem de frumoasă – sau aşa mi s-o fi părut mie în acel capăt de lume. ce dezamăgire!… Ziua a luat sfârşit pe promenada fluviului Huangpu. Nici măcar cuvântul elementar. ci… altfel. Obişnuinţele noastre cele mai elementare se izbesc de traiul lor real. frumoasă. unde literalmente am văzut milioane de chinezi. nici mai rău. însă. dezolare maximă: ferecată cu şapte lacăte! Ce tristeţe.

Liturghia este o gură de aer proaspăt. Prea multă slavă deșartă. poate fi a noastră. Ceaţă și fum. Din lipsă de iubire și din lipsă de rugăciune. veșnicie Î mpărăţia învierii este pentru noi. Noaptea de înviere nu se sfârșește. Ca după bombardament. El ne scoate din groapa ticăloșiei și din prăpastia noroiului. de patimi. nemuritor suflet. veselia salvării. Facem transfuzii de moarte.speranţă. Anxietatea și panica sunt frici demonice. înviere. Prea îngrijit. obosit. trist suflet. prea puţină omenie. în așteptarea învierii trup.iubire . Lagăr cu miros irespirabil. Zbatere neputincioasă. Cine altul ne mai dă vești bune?! Doar un înger plin de foc.Bucurie. Că El va aprinde făclia noastră. Descoperiţi în defensivă. Harul vine. dar se ia doar cu ASALT. ca să nu ne afundăm. El ne mântuiește din noroi. desfătarea eliberării. răsfăţat. Speranţa învierii. vlăguit. prea multă comoditate. de cancer. prea puţină smerenie. Nearisit. Mesia zdrobește moartea noastră. Respirăm profund și flacăra se reaprinde. ţărână și cenușă. Neeliberat. Maica Grabnic Ajutătoare ascultă cu duioșie paraclisele înlăcrimate ale copiilor. ca să ne conducă la înviere. opuse credinţei și speranţei totale în în- 8 . Pământ și cenușă. dar nu găsește vas pe care să-l umple. El ne dă bucuria mântuirii. Pace multă au cei ce păzesc adevărul Lui. El ne va redărui viaţa și ne vom veseli. îmbâcsit. El va opri sclavia noastră. cutremurându-vă. deși am putea să ne alimentăm cu Viaţă. prea multe conflicte. Prea puţină generozitate. El a iertat fărădelegile seminţiilor terestre. Lăudaţi-L pe El întru sfinţii Lui! Ne hrănim cu moarte. Doar Euharistia ne mai ţine în viaţă. Slujiţi lui Mesia cu frică și vă bucuraţi. Capricios. În lumina Lui vom vedea lumină. El nu ne va lepăda. Este o tactică evanghelică de asalt: iertare . Decimaţi de ciumă. El trimite adevărul peste noi. neliniștit. prea sulemenit. prea dichisit. Sufletele noastre în El viază. Doar din nepăsare și din necredinţă. Păcatul miroase îngrozitor. Cât de minunat este numele Lui în tot cosmosul! Noi sperăm spre mila Lui. El va lumina bezna noastră. deși am putea face transfuzii de Viaţă.

Bătălia decisivă s-a dat deja. învierea deja s-a întâmplat. știm că nu trăim timpuri prospere. miză. dar tot ce contează și tot ce ne dorim este să fim aproape de Tine! Doamne. Hristos e doar primul născut din morţi. Această certitudine înseamnă curaj în faţa persecutorilor. Trupul lui Hristos este primul Trup al Învierii. Care ne întărește. Tensiune. Oricine vrea să învingă moartea. La Masă cu Dumnezeu. Fiecare coșmar. nu și ultimul. păcatul este o imprudenţă fără sens. numai Tu poţi să alungi toate durerile noastre. iar Duhul Sfânt lucrează deja în noi. Doamne. săvârșită pe sfintele moaște ale martirilor. Biserica în locul închisorii veșnice. ajută-ne să scăpăm de mizeria asta! Marius Matei 9 Hristos a biruit moartea și este viu în veci și – pentru că El trăiește – și martirii vor trăi: 1. Când cineva vrea să biruiască pe altcineva. spaimă infernală. Toate le putem în Hristos. primul Trup Duhovnicesc. Hristos. Mai vigilenţi să nu ne împărtășim cu osândă. trebuie să te trezești. luptă. primim merinde pentru călătoria spre înviere. 5. Din această moarte trebuie să iasă viaţă. trebuie să intre pe teritoriul lui. Depresia e inversul bucuriei mesianice. Dacă vrei să scapi de un coșmar. trebuie să moară. 6. . un nou act de creaţie. Moartea poate fi îndepărtată numai cu condiţia ca păcatul să fie îndepărtat. 3. Moartea e golită de substanţa ei anterioară. Faptul că oamenii continuă să moară după ce Hristos a înviat nu mai are aceeași semnificaţie ca înainte. preluându-le asupra Ta! Doamne. Numai cine cunoaște oroarea morţii preţuiește învierea. Legătura directă cu Cel înviat este Sfânta Liturghie.viere. pregătindu-ne. numai Tu poţi semna decretul nostru de graţiere! Doamne. 2. numai Tu poţi să ne dăruiești învierea! Doamne. În Hristos. Există un Trup înviat. 4.

Cu ajutorul mai multor specialişti din cadrul asociaţiei. la Veneţia.Filocalia. 10 . care conţin opera a peste 30 de autori. De atunci a fost considerată drept baza spiritualităţii ortodoxe. au fost reeditate şi traduse în foarte multe limbi. Alte cinci volume sunt în curs de publicare. specialist în studiul teologiei Sfântului Grigorie de Palama. proiectul fiind coordonat de profesorul japonez Rei Hakamada. în 1782. întocmită de Sfinţii Nicodim de la Muntele Athos şi Macarie de Corint. traducerea Filocaliei din greacă în japoneză a început din anul 2006.206 pagini ale manuscrisului original în limba greacă. a fost publicată pentru prima dată. Colecţia de scrieri „Filocalia”. iar cele 1. până acum fiind publicate cinci volume. tradusă în japoneză A sociaţia Japoneză pentru Studiul Creştinismului Răsăritean a anunţat recent publicarea unui nou volum din traducerea în japoneză a Filocaliei.

.

în fiecare duminică de la ora 17. 0740 075 427 https://www. de pe strada Florilor ateliere jocuri cateheze Copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani Pr. tel.Cateheze pentru copii.com/groups/692738947494566/Viața mea în Hristos . Marius Matei.facebook. la Biserica Soborul Maicii Domnului.