You are on page 1of 2

TEMA

Perpaduan

TAHUN

6 Bijak

TAJUK

Hidup Sepakat Membawa Berkat

MASA

11.30 – 12.30 tengah hari

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:
OBJEKTIF

i.

Berbincang dan menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila.
1. Murid menonton dan diperdengarkan cerita ‘Semangat Kejiranan’.
2. Secara kumpulan, murid berbincang tentang semangat kejiranan
yang terdapat dalam cerita.
3. Secara kumpulan, murid mencatat pendapat tentang punca dan
akibat semangat kerjasama gagal dilaksanakan menggunakan
peta pemikiran pada kertas sebak.
4. Galeri pelancongan – Setiap kumpulan melawat stesen galeri
untuk mendengar pembentangan dan membuat penilaian rakan
sebaya.
5. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kemasyarakatan, kerjasama, berbudi bahasa
EMK : TMK – guru menggunakan komputer

BAHAN BANTU BELAJAR

CD, kertas sebak, pen marker, komputer riba, kad tugasan.

Murid memberi pendapat berdasarkan gambar yang diberi menggunakan ayat
PENILAIAN/PENTAKSIRAN yang gramatis secara bertatasusila.
Pentaksiran: 1.7.2 (catat hanya jika pentaksiran dijalankan)
REFLEKSI

TEMA/ TAJUK

-

Pengajaran hari ini berjaya mencapai objektif kerana sebilangan
besar murid dapat menguasai kemahiran yang dipelajari.
Terdapat 4 orang murid yang masih tidak menguasai kemahiran
dan akan diberi bimbingan.

KEKELUARGAAN / IBU

c) Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. h) Guru dan murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran hari ini. mengenang jasa EMK: TMK. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Menulis huruf. kertas sebak dan kad manila. 3.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.kasih sayang .30-9. perkataan. e) Setiap kumpulan diminta menyalin lirik lagu yang dipilih pada kertas sebak. f) Setiap kumpulan diminta menyalin teks puisi dengan kemas mengikut kreativiti pada kad manila dan paparkan pada ruang yang ditetapkan. suku kata.MASA Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pengisian Kurikulum Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran 8. g) Setiap kumpulan melengkapkan maklumat dalam peta bulatan tentang ciri-ciri ibu dan bentangkan. a) Guru memainkan lagu yang berkaitan ibu yang didendangkan oleh Mamat Exist.30 PAGI 3.belajar melalui komputer Kreativiti: menyalin teks pada kad manila Video . Pengayaan: Murid mencipta puisi sendiri Pemulihan : Murid menyalin puisi dalam buku latihan Ilmu: Pendidikan Moral / Pendidikan Islam Nilai: menghormati .2. b) Guru mengaitkan lagu dengan tajuk pelajaran hari ini. pensel warna/krayon Murid menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. . murid dapat: 1 menulis teks puisi dengan betul dan kemas. d) Guru memaparkan lirik lagu Untukmu Ibu. Setelah selesai paparkan di hadapan kelas dan baca lirik lagu tersebut. Pada akhir p&p.