You are on page 1of 11

2

1969-6 Pénzügyi feladatok/1 vizsgafeladat

„B” változat

I. A következő felsorolásból válassza ki az állításhoz rendelhetőket! A válaszok
betűjeleit írja a téglalapba!
1. Személyi biztosíték
a) kezesség

a, c

b) óvadék
c) bankgarancia
d) zálogjog
2. Az adó megállapítás módja

b, c

a) kifizető általi kivetés
b) adóhatóság bevallás alapján történő kiszabása
c) adóbeszedés
d) munkáltató általi kivetés
3. Fizetési számlák közötti fizetési módok
a) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés

a, b

b) okmányos meghitelezés
c) készpénzátutalás
d) készpénzfizetésre szóló csekk
4. Banki értékpapír

a, d

a) letéti jegy
b) kincstárjegy
c) államkötvény
d) záloglevél
5. Az expanzív gazdaságpolitika elemei

a, b, c

a) a jegybanki alapkamat csökkentése
b) adócsökkentés
c) refinanszírozási keret növelése
d) kötelező tartalékráta növelése
Minden korrekt és nem jelölt válasz 0,5-0,5 pont, összesen 10 pont.
Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:

10 p

IGAZ HAMIS 2. Aláhúzással jelölje az alábbi kijelentések igazságtartalmát! 1. A valuták és devizák konverziónak nevezzük. IGAZ HAMIS egymásra történő átváltását A II.5-0.2. egymáshoz tartozó kifizetéseket. és megállapítja a kockázatvállalás díját.5 pont. Kapcsolja össze az „A” és a „B” oszlopsorban lévő. A mai pénz jövőbeni értéke csökken.Rendszerező feladatok 1. IGAZ HAMIS 5. fogalmakat! Írja be az „A” oszlopsor (1.C… betűjét! „A” oszlop „B” oszlop 1) címzett B A) Lízing 2) cenzúrabizottság C B) Idegen váltó 3) rövid távú fizetőképesség D C) Hitelkérelem 4) bérbeadás A D) Likviditás Korrekt válaszok 0.B. 2p . ha a kamattényező nő.3…) után lévő üres négyzetbe a „B” oszlop A.3 II. kérdéstípus pontszámai összesen: 5p III. felméri a biztosítható kockázatot. A pénztáros csak számfejtett és utalványozott bizonylatok alapján bonyolíthatja le a pénztár forgalmát IGAZ HAMIS 3. A hitelintézetek közé tartoznak a pénzügyi vállalkozások. IGAZ HAMIS 4. A biztosító ügyfele megszervezi a veszélyközösséget.

Társadalombiztosítási alrendszer A társadalom közös kockázatvállalásán alapuló kötelező biztosítási rendszere. rokkantság vagy munkanélküliség következtében fellépő átmeneti vagy tartós keresőképtelenség ellentételezése. tőkeemeléssel. Az alábbi táblázatban jelölje X betűvel az adóalap korrekciós tételeket! Megnevezés a behajthatatlan követelésnek nem minősülő. Korrekt kitöltés 1-1 pont. a betegség. melynek feladata pl.5-0.5 pont. Elsődleges piac Az értékpapírok kibocsátásának színtere. vagy hosszú távú hitelfelvétellel kapcsolatos döntések. baleset. A táblázat értelemszerű kitöltésével adja meg a hiányzó fogalmat. 3p A III. kérdéstípus pontszámai összesen: 8p .4 2. adóévben elengedett követelés kapott részesedés korábbi adóévek elhatárolt vesztesége várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés Adóalapot csökkentő növelő tételek X X X X X X Korrekt válaszok 0. illetve definíciót! Fogalmak Definíciók Hosszú távú döntések Beruházással. 3p 3.

34 Megterhelés: 10 200 × 282. Az SWZT Nyrt. hogy a vállalkozó pénzforgalmi szolgáltatója milyen összeggel terheli meg a vállalkozó pénzforgalmi forint számláját! EUR/HUF árfolyam: 282.12% 2p 3p A IV.34 = 2 879 868 Ft 1p 1p 2p 3. Határozza meg. Határozza meg az effektív kamatlábat! Négyhavi kamatláb: 6% ÷ 3 = 2% 1p Effektív kamatláb: (1 + 0.5 IV. Oldja meg az alábbi számítási feladatokat és válaszoljon a feltett kérdésekre! 1. kérdéstípus pontszámai összesen: 7p .02)3 – 1 ~ 6. gazdálkodásának kiemelt adatai: Megnevezés SWZT részvény Adózott eredmény (EFt) 35 000 Osztalékfizetési ráta (%) 30% Osztalék (EFt) 10 500 Részvények darabszáma (db) 25 000 1 részvényre jutó osztalék (Ft/db) 420 Töltse ki a tábla hiányzó celláit! Mellékszámítás: Osztalék: 25 000 × 420 = 10 500 000 Ft Adózott eredmény: 10 500 ÷ 30% = 35 000 000 Ft 1p 1p 2p 2.

negyedév MEGNEVEZÉS Vevők átutalása Január 2 240 000 Február 2 890 000 adatok Ft-ban Március 3 840 000 Január 630 000 + 3 820 000 – 2 210 000 = 2 240 000 Ft 1p Február (2 210 000 – 1 180 000) + (3 040 000 – 1 180 000) = 2 890 000 Ft 1p Március (1 180 000 – 430 000) + (1 180 000 – 880 000) + (4 600 000 – 1 810 000) = = 3 840 000 Ft 1p 3p . negyedévi Pénzforgalmi tervet az alábbi feladatok megoldásával: a) határozza meg az alapanyag-beszerzésből származó szállítói kifizetések összegét! Szállítói kifizetések Beszerzés WW alapanyag Január 3 226 000 Február 1 100 000 WW alapanyag tervezett beszerzései (Szállítói kifizetések) január 238 000 + 3 240 000 – 252 000 = 3 226 000 Ft február 158 000 + 1 180 000 – 238 000 = 1 100 000 Ft március 234 000 + 3 440 000 – 158 000 = 3 516 000 Ft adatok Ft-ban Március 3 516 000 1p 1p 1p 3p b) állapítsa meg az értékesítésből származó bevételeket az egyes hónapokban! Bevételek 2011. I. Feladatok a vállalkozásfinanszírozási témaköréből Állítsa össze az I.6 V.

negyedév (Ft) Megnevezés Bevétel összesen Szállítói tartozás Egyéb kiadás Kiadás összesen Január Február Március 2 240 000 2 890 000 3 840 000 0. 2. negyedév: Kamat összege Tőketörlesztés Adósság-szolgálat 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1p 6 930 000 × 6% = 415 800 Ft 2 000 000 – 415 800 = 1 584 200 Ft 2p 2p 2p 2p 1p . 3.5 p Pénzáram: Forráshiány 1 600 000 100 000 Forrástöbblet 200 000 2p 1p Likvid eszköz Nyitó egyenleg 3 600 000 2 000 000 2 200 000 1.5 p 8p 14 p 2. forrástöbblet).7 c) tervezze meg a pénzáramot (forráshiány. Hitelállomány az időszak elején 6 930 000 5 345 800 3 666 548 1 886 541 Összesen: Tőketörlesztés Kamat 1 584 200 1 679 252 1 780 007 1 886 808 6 930 267* 415 800 320 748 219 993 113 192 1 069 733 Kamat: 24% ÷ 4 = 6% I.5 p 3 226 000 1 100 000 3 516 000 0. valamint a likvid eszközök egyenlegét! Pénzforgalmi terv 2011. I. a) Készítse el a felvett hitel törlesztő tervét az alábbi táblázat kitöltésével! Periódus 1. 4.5 p 3 840 000 2 690 000 3 940 000 0.5 p Záró egyenleg 2 000 000 2 200 000 2 100 000 1.5 p 614 000 1 590 000 424 000 0.

A beruházás ráfordításainak 31.5 p 3p 13 p 3.13 év vagy 1 ÷ 0. negyedév: Hitelállomány az időszak elején 6 930 000 – 1 584 200 = 5 345 800 Ft Kamat összege 5 345 800 × 6% = 320 748 Ft Tőketörlesztés 2 000 000 – 320 748 = 1 679 252 Ft III.97% Megtérülési idő = 5 005 ÷ 1 600 = 3.13 év Beruházási pénzeszközök forgási sebessége = 5 ÷ 3.97%-a térül meg átlagosan egy év alatt a beruházás által elérhető éves átlagos hozamból.5 p 1p 0.6 1p 1p 1p A mutatók értelmezése: A beruházás a statikus mutatók alapján megvalósítható.8 II. negyedév: Hitelállomány az időszak elején 5 345 800 – 1 679 252 = 3 666 548 Ft Kamat összege 3 666 548 × 6% = 219 993 Ft Tőketörlesztés 2 000 000 – 219 993 = 1 780 007 Ft IV.13 = 1. a) Számítsa ki a beruházás kezdő tőkeszükségletét! b) Számítsa ki a statikus gazdasági mutatókat! c) Mondjon véleményt a beruházás megvalósításához kapcsolódóan a mutatókat értelmezve! A beruházás kezdő tőkeszükséglete: 4 800 + 140 + 65 = 5 005 E Ft A beruházás éves átlagos hozama: 1 600 E Ft. 0. 1p Jövedelmezőségi mutató (átlagos jövedelmezőség) = 1 600 ÷ 5 005 = 31. 10 p b) Határozza meg a hitel díját! Kamat Hitelbírálati díj Kezelési ktg.3197 = 3.5 p 0.5 p . negyedév: Hitelállomány az időszak elején 3 666 548 – 1 780 007 = 1 886 541 Ft Kamat összege 1 886 541 × 6% = 113 192 Ft Tőketörlesztés 2 000 000 – 113 192 = 1 886 808 Ft *A 267 Ft-os eltérés a kerekítésből adódik. 1% Hiteldíj 1 069 733 Ft 152 000 Ft 69 300 Ft 1 291 033 Ft 1p 0.

kérdéstípus pontszámai összesen: 33 p VI. kedvezmény a jövedelem 60%-a Adóalap: 5 760 000– (5 760 000 × 60%) = 2 304 000 Ft Fizetendő adó 2 304 000 × 25% = 576 000 Ft 1p 1p 1p 1p 4p .5 p 6p Az V.5 p 0.461 162 Ft 56 134 Ft 0.5 p 260 000 Ft 56 134 Ft 24 700 Ft 15 600 Ft 3 900 Ft 159 666 Ft 0. 0.5 p 1p 7p b) Számítsa ki Kiss Klára édesanyjának eladott telke után fizetendő személyi jövedelemadó összegét! Átruházásból származó számított jövedelem 9 200 000 – 3 440 000 = 5 760 000 Ft 11.5 p 0. számú melléklet) Jutalom Adóalap-kiegészítés 27% Jutalom adóalapja Éves bér adóalapja 178 000 × 12 × 127% Számított adóalap Adó összege 17% Éves bér adóalap adója 2 712 720 × 17% Jutalom adóelőlege Jutalom Havi szja eőleg Nyugdíjjárulék 9.5% Kézhez kapott nettó jövedelem 260 000 Ft 70 200 Ft 330 200 Ft 2 712 720 Ft 0.5 p 0. évben történik az átruházás.5 p 0. és 2. Adózással kapcsolatos esettanulmány a) Határozza meg a kézhez kapott jutalom összegét! (1.5 p A beruházás 1.9 A beruházás kezdő tőkeszükséglete a hasznos üzemidőn (5 éven) belül 3.5 p 1p 3 042 920 Ft 571 296 Ft .13 év alatt megtérül az átlagos hozamokból.5 p 0.5 p 0.6-szor térül meg az évi átlagos hozamokból.5% Egészségbiztosítási járulék 6% Munkaerő-piaci járulék 1.5 p 0.5 p 0. 0.

4. 2.5 p 1p 3p d) Tervezze meg a vállalkozó adóévi helyi iparűzési adóját! Adóalap 7 460 000 – (7 460 000 × 55%) = 3 357 000 Ft Adómérték 2% Adóösszeg 3 357 000 × 2% = 67 140 Ft 2p 1p 1p 4p Kiss Klára a VWVW Kft. 8p .5 pont).10 c) Határozza meg kötelezettséget! Tehergépjármű: Adóalap Adómérték Adóösszeg a tehergépjármű után Kiss Klára férje adófizetési 1 480 + (2 440 ÷ 2) = 2 700 kg 1 380 Ft/100 kg 27 × 1 380 = 37 260 Ft 1. Adott előleg 676 800 25 169 200 846 000 Minden helyesen megállapított sor 1-1 pont (cellánként 0. 5. Megnevezés Értékesített késztermék Szakkönyv beszerzése az adómentes értékesítéshez Dolgozóknak adott ajándék (15 000 Ft/fő) Értékesítés Szerbiába Alapanyag beszerzése szerb értékesítéshez Kifizetett pénzügyi szolgáltatás díja ÁFA ÁFA-val növelt ellenérték (Ft) ÁFA nélküli ellenérték (Ft) % 3 624 000 25 906 000 4 530 000 63 900 5 3 195 67 095 420 000 25 105 000 525 000 1 041 000 AM 1 685 000 18 Ft --303 300 1 041 000 1 988 300 41 200 AM --- 41 200 --- 264 500 7. A kft. áfa-bevallási időszak kimutatásából rendelkezésre álló adatok (Ft): Sorszám 1.5 p 0. alkalmazottja.5-0. 3. 6. OKJ képzés bevétele 264 500 AM 8.

Minden helyesen megállapított sor 1-1 pont. 7. tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001.: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek Perfekt. A vállalkozást terhelő áfa összege: 3 195 + 105 000 = 108 195 Ft 1p 11 p A VI. Paróczai Péterné dr. 105 000 Adómentes értékesítés Közösség területére 303 300 5. 2010. 4. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. 2005. kérdéstípus pontszáma összesen: 37 p Felhasznált irodalom: dr. 3. Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek Perfekt. Előzetesen felszámított ÁFA (Ft) Fizetendő ÁFA (Ft) Levonható 906 000 3 195 2. dr. Horváth Zsuzsanna: Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy I. Nemzeti Tankönyvkiadó 2010. . Közérdekű adómentes 6. Közérdekű adómentes 169 200 8.11 e) Töltse ki a fenti áfa-kimutatás üres celláit! f) Készítse el a Kft.  Le nem vonható 1 011 000 ~ 1 011 EFt 472 500 ~ 473 EFt 3 195 Áfa elszámolás: 1 011 000 – 473 000 = 538 000 Ft befizetendő áfa. c. dr. áfa-bevallását! Az áfa elszámoláshoz használja az áfa analitikát! Határozza meg a vállalkozást terhelő áfa összegét! Sorszám 1.

Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai SALDO. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai. On-line példatár SALDO.: Példatár. . dr.: Pénzügyek Perfekt..12 Paróczai Péterné dr. Stano Omréné dr. 2005. 2006. Deák Ibolya. teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez Perfekt. Illés Ivánné dr. Benkőné dr. Gyulai László. 2007. 2006.