You are on page 1of 2

UPITNIK

Poštovani/a,
Hvala Vam što ste izdvojili svoje vrijeme za učešće u ovom istraživanju koje se provodi u svrhu izrade studentskog rada
na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Svrha ovog istraživanja je analiza zadovoljstva pacijenata zdravstvenom
institucijom. Molimo Vas da nam svojim iskrenim odgovorima pomognete da unaprijedimo znanja o navedenoj temi.
Cijenimo što ste odvojili Vaše vrijeme kako biste ispunili ovaj anketni upitnik. Vaši odgovori ostaju anonimni a
popunjavanje upitnika ne bi trebalo trajati duže od 10 minuta.
Hvala!
Molimo Vas da odaberete isključivo jedan odgovor za svaku tvrdnju. Ponuđeno je sedam mogućih odgovora: od u
potpunosti se ne slažem koji je označen sa 1, do u potpunosti se slažem koji je označen sa 7. Ne postoje tačni i netačni
odgovori, samo Vaše lično mišljenje.
Zadovoljstvo pacijenata
1 2 3 4 5 6 7
Potpuno sam zadovoljan zdravstvenom institucijom u kojoj koristim usluge
Zdravstvena institucija ................. uvijek ispunjava moja očekiivanja
Moje iskustvo u ovoj zdravstvenoj ustanovi je izvanredno
Ova zdravstvena institucija me do sada nikada nije razočarala.
Lojalnost pacijenata
1 2 3 4 5 6 7
Sigurno ću preporučiti ovu zdravstvfenu instituciju osobama koje traže moj
savjet. Prema aktuelnim odredbama korisnici imaju pravo na slobodan
izbor.
Podržaću /podsticaću rođake i prijatelje da koriste usluge ove zdravstvene
institucije (ZI)
Imam namjeru češće kontaktirati ovu ZI u narednih nekoliko godina zbog
konsultativnih usluga i u slučaju zdravstvenih problema.
Prenosim pozitivna iskustva u zdravstvenoj ustanovi.
Ova ZI je moj prvi izbor kada odlučujem gdje koristiti usluga koje su mi
potrebne.
(Moj doktor u ovoj ZI je uvijek prvi izbor kada odlučujem gdje tražiti
savjet i preporuku za svoje potrebe.)
Nastavio/la bih da koristim usluge ove ZI čak i ako bi počeli naplaćivati
cijene ili participaciju za usluge koje pružaju.
U slučaju uvođenja plaćanja, plaćao bih više cijene u ovoj ZI nego one u
drugim /alternativnim institucijama, pa i privatnim.
Posvećenost pacijenata
1 2 3 4 5 6 7
Osjećam emocionalnu povezanost sa osobljem u ZI čije usluge koristim.
Ova zdravstvena institucija mi mnogo znači.
Jako se identifikujem sa osobljem ZI
Odnosi sa ovom zdravstvenom institucijom su mi jako važni
Ako ZI........ više ne bi postojao osjećao bih značajan gubitak
Nivo moje emocionane posvećenosti ovoj zdravstvenoj instituciji je visok.
Moji odnosi sa zdravstvenom institucijom su mi vrlo značajni.
(Moji odnosi sa osobljem zdravstvene institucije su mi vrlo značajni.)

00 KM) b) Na prosječnom nivou (od 801. student.Vaše odgovore ste dali za ZI po imenu: ______________________ Koliko puta ste u proteklih 6 mjeseci posjetili ovu ZI? _________________ Koliko dugo (u godinama. Zaposlenje: a) Nezaposlen b) Rad na određeno vrijeme (npr. studentski servis.00 KM) HVALA! . đak) 6. Status: a) Nisam u vezi b) U vezi c) Udata/oženjen d) Rastavljen(a)/Udovac(Udovica) 5. koristite usluge ove ZI: __________________ 1.. stručna škola c) Visoka škola ili fakultet d) Magistar ili doktor nauka 4.00 do 1..00 KM) c) Iznad prosjeka (više od 1. Prosječni neto mjesečni prihod vašeg domaćinstva u 2015.600. Obrazovanje: a) Osnovna škola ili niže b) Srednja škola. a ako je manje od godinu dana staviti 0). Spol: a) Muško b) Žensko 2. nepuno radno vrijeme.) c) Rad na neodređeno vrijeme d) Školujem se (npr. godini je: a) Ispod prosjeka (do 800. Koliko imate godina? ____________ 3.601.