You are on page 1of 1

It is a cold day outside. I am in my room and I drink a hot chocolate.

I want to snow, because
is December and Christmas is more beautiful with snow. I want to build snowmen and play
with the snow. I love to sing Christmas carols and stay near the Christmas tree. Every year I
wait for Santa Claus because I know he will come and will bring me a lot of presents.
Yesterday snowed and everything was white. I love winter holiday, because I do what I like
the most: I play in the snow, I go to the mountains, I listen to Christmas carols, I decorate my
Christmas tree and I receive a lot of presents. Merry Christmas everybody and a Happy New
Year!

At 11 o'clock on Christmas night I went downstairs to eat ice cream and sit on my special
hippopotamus chair that my grandma gave to me for my birthday. Then, suddenly, I heard
bells! I grabbed my scarf and started to run outside when I bumped into the Christmas tree.
The ornaments were everywhere! Santa, his reindeer, and his sleigh were almost gone! I really
had to see them! I ran outside, jumped into Santa's sleigh and sighed. Then Santa got into his
sleigh and said. "It is 12 o'clock at night. We must get you back to bed!" "Okay," I said. Then
Santa tucked me in and we said good night. Then, in the morning, I told everyone that I saw
Santa! Nobody believed me, but that was okay with me.
to grab=a apuca brusc
to trip on=a se împiedica
to be worth=a costa, valora
sigh=a ofta de ușurare
tuck in=a îndesa, îndoi pătura înăuntru
Noaptea în care l-am văzut pe Moș Crăciun
Pe la unsprezece, în noaptea de Crăciun, am coborât în bucătărie să mănânc înghețată și am stat pe scaunul
meu în formă de hipopotam pe care bunica mi l-a dat de ziua mea. Deodată am auzit clinchet de clopoței! Am
înhățat fularul și am alergat afară, când m-am lovit de pomul de Crăciun. Toate podoabele lui s-au împrăștiat
peste tot. Lasă, că le strâng mai târziu, mi-am zis. Apoi am călcat pe stiloul fratelui meu despre care spusese că îl
costase un milion de dolari, dar dacă ar valora așa mult, de ce l-ar lăsa pe podea? Moș Crăciun, renul său și
sania tocmai plecau. Țineam mult să-i văd! Am alergat afară, am sărit în sania lui Moș Crăciun și am scos un oftat
de ușurare. Atunci Moș Crăciun a pășit în sanie, și s-a așezat peste mine. „Ouch!”, am țipat. „Oh, îmi pare rău,
micuțo!” a zis el. Este douăsprezece noaptea, trebuie să te ducem înapoi în pat. „Bine”, am spus. Apoi Moș
Crăciun m-a învelit cu grijă și ne-am spus noapte bună. Dimineața am povestit tuturor că l-am văzut pe Moș
Crăciun. Nimeni nu m-a crezut dar acest lucru nu m-a deranjat.