You are on page 1of 5

MGA ISYU AT SULIRANING PANDAIGDIG

MGA ISYU AT SULIRANING PANDAIGDIG:PAGLOBO NG POPULASYON
PAGTNADA NG POPULASYON
PAGTUGON NG ISYU NG POPULASYON
MIGRASYON
TEKNOLOHIYA
KAHIRAPAN AT KAGUTUMAN
GLOBAL WARMING
KARAPATANG PANTAO
HUMAN AT DRUG TRAFFING
GLOBALISASYON
TERORISMO
PANDEMIC

DALAWANG PANIG NG DAIGDIG:

HILAGA- dito makikita ang mga mayayamang mga bansang tulad ng US, Europe, Japan, at South Korea.
Pinaninirahan ng hilagang panig ng daigdig ng 25% ng kabuoang populasyon ng daigdig. Ang maliit na
bahagdang ito ng mga mamayan ang nagtataglay ng 80% ng kita sa daigdig at nakararanas ng kariwasan
at kaunlaran. Isang batayan sa kaunlaran ng bansa ang GDP per capita
TIMOG- dito naman makikita ang mga mahihirap na bansa. Kabilang sa maahihirap at papaunlad na bansa
gaya ng Afica , Latin , America at Asya. Mayaman sa likas na yaman ang mga bansa sa timog na bahagi ng
daigdig ay kapos naman ito sa capital para paunlarin ang mga ito.

May mga bansa sa timog ng daigdig na itinuturing na kabilang ng hilaga dahil sa nakamit nitong
kaunlaran. Halimbawa nito ay ang AUSTRALIA.

PANDAIGDIGANG POPULASYON:
Ayon sa United Nations Populations Fund (UNFPA) , lumobo ang populasyon mula 2.5 bilyon nooong dekada 1950 sa
anim na bilyon amatapos lamang ng 50 taon . Inaasahan ang pagtaas ng bilang sa 9.3 bilyon sa taong 2050 at 15
bilyon sa 2100.
Sa loob ng mga taong ito, kinakitaan din ng pagbabago ang populasyon ng daigdig. Mula dekada 1950
hanggang ng mga taong 2000:


Tumaas ang life expectancy mula 48 sa 68 taon;
Bumaba ang fertility rate, mula anim na anak bawat babae sa 2.5 : at
Bumaba ang infant mortality rate, mula 133 na namamatay na sanggol sa bawat 1000 kapanganakan sa
46 na namamatya na sanggol sa 1000 kapanganakan.

PAGLOBO NG POPULASYON
Ang mabilis na paglaki ng populasyon ay maaring maging sagabal sa pag-unlad ng bansa. Ito ay sapagkat sa
paglaki ng populasyon ay dumarami rin ang bilang ng tao na kinakailangang suportahna ng pamahalaan. Sa
kabilang banda, maaring benepisyal ang malaking populasyon sapagkat ito ang mapagkukunan ng lakas-pagggawa
sa pagpapaunlad ng ekonomiya.

PAGTANDA NG POPULASYON
Sa pagtaas ng populasyon at pagbaba ng fertility rate, nahaharap ang mga tao sa daigdig ng sliranin sa pagtanda
ng populasyon. Ang bilang ng matatanda ay tumataas ng dalawang bahagdan bawat taon. Pito naman sa 15

bansang may sampung milyong mamayan ay papaunlad pa lamang na bansa.ang technological divide at technological transfer. Positibo sapagkat nakatutulong ang isinaling teknolohiya para sa pagpapaunlad ng bansa. Maaaring positibo o negatibo ang epekto nito. PAGTUGON SA ISYU NG POPULASYON Itinatag ang UNITED NATIONS POPULATION FUND. at lahat ng potensiyal ng kabataan ay makakamit. Sa programming ito . at itaguyod ang kapakanan at kagalingan ng mga migrante. malimit para sa mas masaganang buhay. Isang mahalagnag batayan ng samahang ito sa mga ipinatutupad na progarama ay ang INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION AND DEVELOPMENT (ICPD). Ilan sa binibigyang diin ang pagkamit ng universal primary education at pagbibigay ng higit na karapatan sa edukasyon sa kababaihan. pagkain ang ibinibigay ng kabayaran sa mga manggawang impraestruktura tulad ng irigasyon. kasarian. 80 bahagdan naman ng mga tao sa buong daigdig ang nabubuhay sa halagang mas mababa sa $10 o tinatayang Php 433 bawat araw. Dahilan din ng migrasyon ang pang-aabusong pilitikal at ang pagnanais na makabalik sa pinanggalingang bansa. Ang paglutas sa suliraning ito ang pinakaunang layunin ng UN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG). Ang INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) ang pangunahing pandaigdigang samahan kaugnay sa migrasyon. Ang technological divide ay maaring sa pagitan ng mga lahi. Negatibo sapagkat maari umano itong gamitin ng mauunlad na bansa upang magkaroon ng control sa mga papaunlad na bansa. lahat ng panganganak ay ligtas.Ang matandang populasyon ay hindi nakakabuti para sa ekonomiya sapgakat nangagahulugan ito na kaunti ang bilang ng batang manggagawang makatutulong sa pagpapaunlad ng bansa. Nilalayon ng samahang ito na lahat ng pagbubuntis ay ninanais. May tatlong target ang MGD kaugnay s asuliraning ito: Upang tugunan ang suliranin sa kagutuman. o paglisan ng mga propesyonal at skilled na mga manggagawa mula sa isang larangan o bansa. TECHNOLOGICAL TRANSFER naman ay tumutukoy sa pagsalin ng kaalaman at kasanayan sa teknolohiya mula sa isang maunlad na bansa patungo sa pagpapaunlad pa lamang na bansa. . isang sangay ng United Nations upang tugunan ang mga isyung may kinalaman sa pandaigdigang populasyon.Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng BRAIN DRAIN. hikayatin ang pagkamit ng panlipunan at ekonimikong pag-unlad sa pamamagitan ng migrasyon. o bansa. Nilalayon sa kumperensiyang ito ang pagkakaroon ng isang mundong may pagkakapantay-panatay.   TECHNOLOGICAL DIVIDE. itaguyod ang mga isyu tungkol sa migrasyon. TEKNOLOHIYA Gamit ito upang mapaghusay ang antas ng pamumuhay ng tao at magkamit ng pag-unlad. May dalwang isyu ang kaugnay ng teknolohiya sa kasalukuyan. ang kawalan ng access ay tumutukoy dito ay balakid sa pagunlad. MIGRASYON Ang migrasyon ay tumutukoy sa paglipat ng paninirahan ng tao. ang humanitarian agency na WORLD FOOD PROGRAMME ay tumutulong sa halos 90 milyong tao sa 75 na bansa sa pamamagitan halimbawa ng programang FOOD FOR WORK. KAHIRAPAN AT KAGUTUMAN Ayon sa pinakahuling datos. 870 milyong katao ang undernourished at may 22 000 bata ang namamatay bawat araw dahil sa kahirapan. Samantala. Ang ilang datos na ito ay patunay lamang sa pagiging malubhang suliranin ng kahirapan at kagutuman sa daigdig. Dahil mahalaga ang teknolohiya sa pag-unlad. Layunin nito na tumulong sa pagtugon sa lumalaking hamon sa pangangasiwa ng migrasyon. o digital divide ay tumutukoy sa pagkakaroon ng hindi pantay na access sa teknolohiya. Isa pang epekto nito ay ang mas malaking bilang ng matatandang mamayan na kailangang suportahan ng pamahalaan.

relihiyon. isang kalipunan ng 30 artikulo na batyan ng mga karapatang pantao. Ito ay sapagkat sa pagnanais ng tao na tugunan ang pang-arawaraw na mga pangangailangan ay higit ding naaabuso ang kalikasan. Upang sugpuin ito itinatag ang UNITED CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. Banta rin ito sa kabuhayan ng mga mamamayan. GLOBAL WARMING Ang Global Warming ay panganib ito sa tao. kasarian. SPECIAL PROCEDURES OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL. na ptauloy ang pagyaman. Dito binibigyang. HUMAN AT DRUG TRAFFICKING Ang Human Trafficking ay tumutukoy sa pangangalakal ng tao sa pamamagitan ng puwersa o panloloko upang mapagsamantalahan o abusuhin. Ito ay ang pandaigdigang illegal n akalakalan kaugnay sa kultibasyon. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) ay ang pangunahing ahensiya ng UN lumalaban sa trafficking.org.Ang WORLD BANK ay isa pang pandaigdigang samahan na naglulunsad ng mga progama upang lutasin ang suliranin sa kahirapan. sa mahihirap na bansa . lugar ng panirahan. distribusyon. kaniyang kapaligiran. Mabuting Epekto Pagtaas ng antas ng pamumuhay Masamang Epekto Nakapanlalamang ang mayayamang bansa. Isa ding suliranin ay ang Drug trafficking. Isang malawakang epekto ng pang-aabusong ito sa kalikasan ang global warming. ano man ang nasyonalidad. itinatag nito ang INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION upang tulungan ang pinakamahihirap na abnsa sa pamamagitan ng pagpapautang. Noong 1960. pagmamanupaktura. Halimbawa ng mga masasamang naidudulot ng global warming ay: Ang WORLD WILDLIFE FUND (WWF) ay isang halimbawa ng pandaigdigang samahang laban sa climate change. mas nahaharap sa pagkasira ng kalikasan ang bansang mahihirap at may mataas na populasyon. GLOBALISASYON Ang Globalisasyon ay tumutukoy sa integrasyon ng mga ekonomiya sa daigdig. pinagmulang bansa o pangkat etnolingguwistiko. AMNESTY INTERNATIONAL isa pang pandaigdigang samahan na nangangalaga sa karapatang pantao. o ano mang katayuan . at lahat ng nabubuhay na nilalang.” UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL (UNHRC) Ito ay samahan na dumidinig sa mga paglabag sa karapatang pantao upang bumuo ng mga rekomendasyon tungkol dito. kulay. Layunin nito ang : KARAPATANG PANTAO UNIVERSAL DECLARETION OF HUMAN RIGHTS. Ayon sa artikulong “Poverty” ng Population Matters. Ang konsehong ito ang nagsasagawa ng mga pagbisita ng mga bansang may kaso ng paglabag sa karapatang pantao up[ang maipaalam sa mga pinuno ng mga bansang ito.kahulugan ang karapatang pantao bilang “ mga karapatang likas sa lahta ng tao. Layunin nitong paigtingin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansa laban sa mga transyonal na krimen tulad ng human at drug trafficking at pagmamanupaktura at trafficking ng armas. Blue Heart Campaign ito ay naglalayaong labanan ang human traficcing sa pamamagitan ng pagbubukas ng kamalayan ng tao sa kung paano sila makatutulong sa pagsugpo sa human trafficking. at pagbebenta ng mga sangkap na napasasailalim sa mga batas sa ipinagbabawal na gamot.

kung hindi maging sa labas nito TERORISMO Mula noong 1960 ay tinatayang umabot sa 14 000 kaso ng terorismo ang naitala sa buong daigdig.Nabubuo ang isang pandaigdigang pagkakakilanlan Nasisira ang pambansang kultura at pagkakakilanlan Nakatatanggap ang bansa ng dayuhan puhunan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya Tanging ang mayayaman at may kapangyarihang lang ang nakikinabang sa puhunang ito TRADE BARRIERS.limitasyong ipinataw sa dami o halaga ng inaangat o iniluluwas na produkto o paglilingkod MULTINASYONAL NA KORPORASYON. Ang CDC naman ay tumutulong sa pagtukoy. at pagsulong ng mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pangunguna sa mga isyung pangkalusugan at pagiging technical consultant saan mang panig sa daigdig. Ayon sa WOLRD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Ang Terorismo ay tumutukoy sa paggamit ng karahasan at paghahasik ng takot upang makamit ang isang particular na layunin. at karaniwang nakaaapekto sa malaking bilang ng tao. Ang WHO ay ang sangay ng UN na nangangasiwa at nakikipagugnayan ng mga isyung pangkalusugan sa daigdig.korporasyon na may sangay hindi lamang sa isang bansa katulad sa Pilipinas. .mga limitasyong itinakda ng isang pamahalaan kaugnayan sa kalakalang panlabas.buwis na ipinapataw sa mga inaangat na produkto QUOTA RESTRICTION. Halimbawa ng ng mga samahang tumitiyak sa mabuting kalusugan ng mga tao sa daigdig ang WHO at ang CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION( CDC). TARIPA. at pagkontrol ng mga sakit. tumatawid ng mga pambansang hangganan. pagpigil. ang Pandemic ay isang epidemyang nagaganap pandaigdigan o sa isang napakalawak na lugar. PANDEMIC SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) ay isang halimbawa ng pandemic. “Global War on Terrorism” ay isang pandaigdigang kampanyang military laban sa terorismo sa tulong ng mga kaalyado nitong bansa. Halimbawa nito ay ang taripa at quota restriction.