You are on page 1of 2

MAKLUMAT AM

A. PENGGAL PERSEKOLAHAN 2017 (KUMPULAN B)
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.

PENGGAL

1

2

Cuti dan Hari Persekolahan

Mula

Akhir

Bil.Minggu

Bil.Hari

Hari Persekolahan

03.01.2017

17.03.2017

11

54

Cuti Persekolahan Penggal

18.03.2017

26.03.2017

1

9

Hari Persekolahan

27.03.2017

26.05.2017

9

45

Cuti Pertengahan Penggal

27.05.2017

11.06.2017

2

16

Hari Persekolahan

12.06.2017

25.08.2017

11

55

Cuti Persekolahan Penggal

26.08.2017

03.09.2017

1

9

Hari Persekolahan

04.09.2017

24.11.2017

12

50

Cuti Pertengahan Penggal

25.11.2017

01.01.2018

5

38

52

276

JUMLAH
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Penggal

204
72

B. PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2017 MENGIKUT PENGGAL (KUMPULAN B)
PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2017 MENGIKUT PENGGAL (KUMPULAN B)
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang,
Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya
PENGGAL

1

2

MULA
AKHIR
JUMLAH
PERSEKOLAHAN
PERSEKOLAHAN
HARI
03.01.2017
31.01.2017
21
01.02.2017
28.02.2017
20
01.03.2017
17.03.2017
13
JUMLAH HARI
54
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18.03.2017
26.03.2017
9
27.03.2017
31.03.2017
5
01.04.2017
30.04.2017
20
01.05.2017
26.05.2017
20
JUMLAH HARI
45
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27.05.2017
11.06.2017
16
12.06.2017
30.06.2017
01.07.2017
31.07.2017
01.08.2017
25.08.2017
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26.08.2017
03.09.2017
04.09.2017
30.09.2017
01.10.2017
31.10.2017
01.11.2017
24.11.2017
JUMLAH HARI
CUTI AKHIR TAHUN
25.11.2017
01.01.2018

8

15
21
19
55
9
20
22
18
50
38
276

JUMLAH
MINGGU
11
1
9
2

11
1
12
5
52

Ujian Bertulis 2 3 4 5 6 UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 i) Ujian Pelbagai Instrumen (Sejarah) Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi) ii) Ujian Lisan Bertutur [BM. Persiapan SPM 3 November 2017 Catatan CADANGAN TAKWIM PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN TAHUN 2017 OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN TARIKH 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN 12 Jufn – 1 Julai 2017 i.31 Okt dan 1 Nov 2017 12 Jun – 1 Julai 2017 6 Nov – 4 Dis 2017 .25. Ujian Lisan 6 Jun – 8 Jun 2017 ii. Sempena Persiapan PT3 6 Oktober 2017 3.30. BA (KBD)] iii) Ujian Lisan Mendengar  Bahasa Melayu  Bahasa Inggeris  Bahasa Arab (KBD) iv) Maharat Al-Quran & Hfz Al-Quran (KBT) v) Ujian Bertulis PENTAKSIRAN ASAS VOKASINAL (PAV) SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) i) Kerja Kursus ii) Ujian Lisan iii) Ujian Bertulis SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) i) Ujian Lisan ii) Ujian Bertulis 9 11 – 14 dan 18 September 2017 2 – 26 Mei 2017 9 – 31 Julai 2017 2 – 30 April 2017 22 Ogos 2017 23 Ogos 2017 24 Ogos 2017 10 – 22 September 2017 9 – 12 Oktober 2017 9 -11 Oktober 2017 1 Mac – 31 Julai 2017 17 – 27 Julai 2017 23. Sempena KEJORA 24 Februari 2017 2. BI. Sukan Tara 13 Oktober 2017 4.Cadangan Cuti Peristiwa Tahun 2017 Bil Perkara Tarikh Cuti 1.