You are on page 1of 4

PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIA

A. KRONOLOGI
1. Pembentukan Malaysia yang dicadangkan terdiri daripada ;
a. Tanah Melayu
b.Sabah
c. Sarawak
d.Brunei
2.

e.Singapura

Liga Belia Demokratik Cina Seberang Laut yang berhaluan komunis ditubuhkan tetapi dibubarkan semasa darurat  Satu pertubuhan komunis sulit. Sarawak dan Singapura 13. 27 Mei 1961 8. Ogos 1962 11.3. kemasukan Sabah. Mempercepatkan proses kemerdekaan Sabah. Mencapai keseimbangan kaum iaitu antara bumiputera dan bukan bumiputera  Penggabungan Tanah Melayu dengan Singapura sahaja akan menimbulkan masalah ketidakseimbangan kaum. 9 Julai 1963 12. kerana ¾ daripada penduduk Singapura ialah berbangsa Cina  Ini akan mengugat Kedudukan istimewa orang Melayu di Tanah Melayu  Maka. 4. kemajuan dari kawasan maju akan dipindah ke kawasan mundur untuk membiayai projek pembangunan 2. Tunku mencadangkan gagasan Malaysia dibentuk  Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan  Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan bagi meninjau pandangan penduduk negeri-negeri Borneo Utara dan Sarawak  Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK). Menyekat perkembangan pengaruh komunis  Pengaruh Komunis berkembang di Singapura sehingga satu parti berhaluan Komunis. . 14. melalui Penggabungan ini. 6. iaitu Barisan Sosialis di bawah pimpinan Lim Chin Siong ditubuhkan  1951. iaitu Persatuan Belia Maju Sarawak telah bergerak dalam kalangan kesatuan sekerja. Sarawak dan Singapura  Sabah. 19. 16 slept 1963 5.  Operasi Pisang yang dilancarkan oleh British untuk menyekatnya gagal 3. 16. 21. Sabah. Sarawak. 17 Januari 1962 10. SEBAB / FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA 1. 20. membincangkan kewajaran Sabah dan Sarawak menyertai gagasan Malaysia  Perjanjian Malaysia ditandatangani di Malborough House. Memajukan sosioekonomi  Singapura. 17. London  Malaysia ditubuhkan – Persekutuan Tanah Melayu. Sarawak dan Brunei akan mengimbangi kadar penduduk berdasarkan kaum kerana 70% daripada penduduk Borneo Utara ialah Bumiputera 4. B. Sabah. 4. Brunei dan Tanah Melayu telah mencapai kemajuan ekonomi yang amat memuaskan. Sarawak digabungkan menjadi Malaysia  Ditolak kerana Singapura diketepikan  Di Hotel Adelphi. 3. 2. 31 Ogos 1957 7. 5. Singapura. Brunei & Singapura belum mencapai kemerdekaan ketika Gagasan Malaysia dicadangkan  British berjanji akan memberikan kemerdekaan yang lebih awal jika bergabung dengan Tanah Melayu bagi membentuk Malaysia  Penggabungan ini akan menamatkan penjajahan British di rantau ini dan menjamin kedaulatan dan keselamatan wilayah-wilayah daripada ancaman kuasa luar 15. tetapi Sabah & Sarawak masih mundur  Maka. 23 julai 1961 9. pelajar dan petani  Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) telah dipengaruhi oleh Komunis. Tahun 6. 18. Peristiwa  Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan  Tunku Abdul Rahman mencadangkan kepada kerajaan British supaya Brunei. 7. Bil 1.

Perwakilan Parlimen – harus mengambil kira keluasan kawasan dan bilangan penduduk  27 Feb 1963. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK) 22. i. perwakilan Parlimen.  Dipengerusikan oleh Lord Landswone & Timbalannya ialah. a. i. Kerajaan Persekutuan berkuasa dalam hubungan luar. Suruhanjaya Cobbold 1962 23. kewarganegaraan dan perlembagaan negeri yang ditentukan oleh Majlis Undangan Negeri  Ogos 1962. Kandungannya ialah. JAK mengeluarkan laporannya  Laporan JAK diterima dan diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu dan menjadi Akta Malaysia 1963  Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963 26. TETAPI. Bahasa Melayu – bahasa kebangsaan d. Agama Islam – agama rasmi Persekutuan. iaitu. pertahanan dan keselamatan  Agama Islam – agama Persekutuan. satu memorandum disusun semula dan dihantar kepada Suruhanjaya Cobbold pada 23 Feb 1962. C. Bahasa Inggeris – bahasa rasmi Sabah c. 2. Syor-Syor Suruhanjaya Cobbold 24. Singapura dan Tanah Melayu  Ditubuhkan pada Jan 1962 dan dipengerusikan oleh Lord Cobbold. kewangan. Kedudukan bumiputera. Sarawak. Meninjau pandangan rakyat Sabah & Sarawak mengenai Malaysia b. tiada agama rasmi di Sabah b. Membuat syor-syor mengenai perlembagaan  Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) akan ditubuhkan bagi merangka Perlembagaan Malaysia  Laporan JAK diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu dan menjadi Akta Malaysia 1963  Nama Persekutuan baharu ialah Malaysia  Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas perlembagaan Malaysia  Kedudukan istimewa kaum pribumi Sabah & Sarawak terjamin  Sabah & Sarawak berhak memilih Ketua Negeri sendiri  Penduduk peribumi Sabah & Sarawak dibenarkan berkhidmat dalam perkhidmatan awam secepat mungkin  Kerajaan Persekutuan berkuasa dalam hubungan luar. Menyediakan memorandum mengenai cara pembentukan Malaysia iv. D. Mengumpulkan sambutan rakyat terhadap Malaysia iii. Perwakilan Parlimen berasaskan jumlah penduduk dan jumlah luas kawasan  Memorandum ini disokong oleh rakyat Sabah. Memberitahu orang ramai mengenai Malaysia ii. Sarawak mengeluarkan kertas putih tentang Malaysia pada 4 Januari 1962 dan Sabah pada 31 January 1962  Kemudian. Empat mesyuarat telah dijalankan dan hasil rundingan tersebut. Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) 25. beberapa rundingan telah dijalankan dan akhirnya MAPHILINDO ditubuhkan  Pemimpin ketiga-tiga negeri bersetuju meminta Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) untuk meninjau kembali pandangan penduduk Sabah & Sarawak tentang penyertaan mereka  Suruhanjaya PBB yang diketuai oleh Lawrence Michaelmore menjalankan tinjauan tersebut dari 16 Ogos – 5 Sept 1963 .1. Islam – agama rasmi tetapi rakyat bebas beragama iv. Sistem pendidikan Sabah dikekalkan f. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas perlembagaan Malaysia ii. Sabah & Sarawak berhak mengawal imigresennya sendiri vii. Imigresen orang asing Sabah di bawah kuasa negeri Sabah e. agama. Bahasa Melayu – bahasa kebangsaan tetapi bahasa lain masih boleh digunakan v. a. Tun Abdul Razak  Wakil Sabah telah mengemukakan memorandum yang mengandungi 20 perkara. 3. Hak istimewa seperti Orang Melayu diberi kepada rakyat pribumi Sabah & Sarawak vi. PROSES PEMBENTUKAN MALAYSIA  Ditubuhkan pada 23 Julai 1961  Dipengerusikan oleh Donald Stephen (anggota Majlis Undangan Sabah)  Tujuannya adalah. REAKSI PENENTANG  Akibat penentangan Filipina dan Indonesia. dasar pendidikan. untuk merangka Perlembagaan Malaysia. rakyat bukan Islam bebas beragama  Bahasa Melayu – bahasa kebangsaan TETAPI bahasa lain masih boleh di Gunakan  Sabah & Sarawak berhak mengawal imigresennya. Tujuannya adalah. pertahanan dan keselamatan iii.

 Mengikutlaporannya. lebih 70% rakyat Sabah & Sarawak menyokong Malaysia  16 Sept 1963 penubuhan Malaysia dilancarkan secara rasminya  Singapura keluar dari Malaysia pada tahun 1965. .