You are on page 1of 8

LUUTSIPÜÜDMISKLUBI

16.12.2016
Mis? Kus? Talgujate Võimaluste Värava Virtuaalklubi 41.
kokkusaamine Skype´is
Millal?

13.detsembril 2016 kell 20.30 – 22.30

Kes?
Valdo

Agu, Ene, Juss, Jüri, Margus, Mati M, Mati T ja

Millest?

https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=81decfc4-0065-4040a4ce-388a39f08e7d

1. „Luutsi püüdmine“ ( kuula salvestust 1h4minutini)
2. Talgujad V.Reduhini „Vaikuse attraktori“ aktorite
hulgas (1h04 – 1h30)
3. Musta Kasti teatrist (1h30 – 1h38)
http://www.teatermustkast.ee/
4. Kultuurisoovitus: Y.N.Harari „Sapiens. Inimkonna
lühiajalugu“ (1h38 -1h51)
5. Üleskutse:
(1h51 – 1h57)

Vikipeedia hariduse osa rikastama!

1. Luutsi püüdmine

1960. aastateni kuulus personifitseeritud olendite kottiajamine, kinnipüüdmine jmt osa
pühade juurde. Küllap on selle taga algne kujutelm olendist, kes vastasel juhul kipub
sarnaselt kodukuraditega toitu, töid ja elamist rikkuma ja segadust tekitama. Selleks ajaks,
kui rahvakombeid üles kirjutama hakati, oli sellest saanud laste ja kergeusklike
ninapidivedamise komme. Täiskasvanu otsis kusagil kõrgemal kohal või pööningul luutsit
taga ja püüdis teda välja ajada. Püüdja(d) ootas(id) kotiga all, et elukas kinni püüda.
Enamasti lõppes kogu otsimine hüüdega, et luutsi on käes, mille järel visati kotihoidjale vett
kaela. Veesahmakat kutsuti luutsina kuseks, nagu kadrisula näiteks kadrikuseks.
Arvatavasti oli kõigil neil kastmiskommetel kunagi (viljakus)maagiline tähendus.
Rahvausundist on tuntud ka kurjade jõudude ülekandmine nn patuoinale ja selle

peletamise või ehmatamise vahendusel deemonlikest olenditest vabanemine.

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-luutsipaev.php

Meie klubimeister alustas seekord klubiõhtut
meeldetuletusega, et 13.detsember kannab kirikukalendris
Lucia päeva ja eestlaste rahvakalendris luutsina- ehk
luutsipäeva nime. Toonitanud, et aasta pikima ööga päeval
peeti vanasti oluliseks neidude peas põlevate küünaldega
märku anda oma valguseihalusest, asus klubimeister kohe
seejärel tarmukalt luutsit taga ajama. Kodukuradi
kehastuseks, kes meie hariduselus elamist rikkumas ja
segadust tekitamas, said tal hiljuti lagedale tulnud PISA
testide kurikavalad tulemused, mis näitasid, et Eesti 15
aastased vastasid neile testide küsimustele kõigist teistest
Euroopa riikide eakaaslastest paremini ja ka kogu maailmas
saavutasid uhke kolmanda koha.
Juss tembeldas sigaduseks väite, et Eesti põhiharidus on
Euroopa parim . Kukkudes Päevalehe 1 kavalalt seatud
püünisesse – olla kas poolt või vastu (säärane vastandamine on
väga levinud ajakirjanduslik võte!) – valis Juss kõhklematult
vastalise poole , mida Päevalehe veergudel esindas Tiiu
Kuurme. Muidugi sai ta selle eest kohe Enelt sugeda! Alustades
sellest, et nagu meil tihti juhtub, mõistetakse hukka asju neid
sisuliselt tundmata.2
Säärast lihtsustavat „poolt ja vastu“ argumentatsiooni jätkates
(mitte keerukuslikkuse selgituslikkuse segaduslikkust
tunnistades) jõudnuksime siililegi selgele tõdemusele: Eesti
põhiharidus on kahtlemata nende näitajate osas, mida
mõõdavad need konkreetsed kolm PISA testi, 2015.aasta
Euroopa parim! Mingite teiste näitajate osas jääb Eesti
1

Poolt ja vastu: Kas Eesti põhiharidus on Euroopa parim?

http://epl.delfi.ee/news/lp/poolt-ja-vastu-kas-eesti-pohiharidus-on-euroopa-parim?id=76540512
2

PISA 2015.a.testide kohta on haridusministeeriumilt üksikasjalik käsitlus
kättesaadav
https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_kokkuvotlik_infomaterjal.pdf

põhiharidus paljudele riikidele alla. Ja muidugi saab selliseid
globaalse ulatusega mõõtmisi ja reastamisi ette võtta vaid
üsna piiratud arvu mõõdetavate haridussüsteemi/protsessi
parameetrite osas , mis ometi kõlbavad indikaatoriteks,
andmaks signaale sellest, mis neis „mustades kastides“
toimub või ei toimu.
Nii toovadki eksminister Tõnis Lukas ja tänane minister Mailis
Reps mõlemad positiivsena välja selle tõsiasja, et testide
tulemused ei erine kõvasti meie linna- ja maa-, eesti ja vene
koolidel.3 Seega jätkuks justkui ka „poolt olemise pooldajail“
argumente. Ehk, kas siis ikka küsimus: Kumb „pool“ võitis?
Kuigi me isegi tol õhtul sama võrdlust kasutasime, ei saa ma
siia toomata jätta teoloog Toomas Pauli mõttekatkendit tema
äsjasest, ilmselgelt Yuval Noah Harari „Sapiensist“ inspireeritud
esseest: mõistmise mõistatus „Kuid kunagi ei tohi väita ainult üht, eitades
teist, sest nagu valgus pole ainult lainete, vaid ka aineosakeste liikumine ja elektronid
võivad anda interferentssõõrid, nagu nad polekski aineosakesed, nii on muudegi
nähetega. Et iga seesuguse antinoomia mingisugunegi lahendus teeb tõelise maailma meile
jälle rohkem kujuteldamatuks, näitab, et meie pole arengu tipp. Ja seepärast võime leppida
teisegi põhjusega, mille paradoksaalsus just viitab ta tõele vastavusele. See, kes usub
kosmilist arenguprintsiipi ja peab teda õigeks, võib rahulikult tunnistada, et too printsiip, mis
ükskord asendab «arengu», võtab veel paremini ja õigemini kokku kõik kosmilised
avaldused.“ http://arvamus.postimees.ee/3946083/toomas-pauli-essee-moistmisemoistatus?utm_source

Õnneks välistab talgujate aastakümnetega saavutatud
„värviline protokoll“ eos langemise sellele tasemele, kus läheb
lahti duell „kes keda?“
Nii ka sel püha Lucia päeval tuli kõigilt meilt säärane parv
või bukett targutusi ja turgatusi, mis kõik asetusid päris
erinevatele paigakestele ümber Hariduse nimelise attraktori 4,
3

ETV „Kahekõnes“ sidus Mailis Reps meie laste head tulemused ka eesti rahva
sajanditepikkuse väärtustava suhtumisega haridusse
http://etv.err.ee/v/elusaated/kahekone/saated/3209bfb5-0b40-4f80-b96a5ceb9f6a77c8/kahekone
4

Et tegemist oli tõelise attraktoriga („ligitõmbajaga“), sellest annab tunnistust
tema ümber üle tunni kestnud mõttevahetus.
Attract - to draw by appealing to the emotions or senses, by stimulating
interest,
or by exciting admiration; allure; invite:to attract attention; to attract admirers by

moodustades üks teist täiendades ja omavahel kokku kõlades
väga sarnase kompositsiooni selle „vaikiva heliteosega“, mille
klubiõhtu eel Vladislav Reduhini näoraamatust „Vaikimise
attraktori“ näol Talguakadeemia näoraamatusse kopeerisin,
mille me klubiõhtul markeerivalt „läbi mängisime“ ja millega
ma käesolevas kajastuses punkt 2 all jätkan.
Jätan alltoodud pildi /kompositsiooni nimme sõnades avamata
ja detailiseerimata , omamoodi piltmõistatuseks. Küll olen hea
meelega meie järgmisel kokkusaamisel vastama küsimustele,
miks keegi (tema nimi) sellel pildil mul just selle koha peale on
sattunud. Aga enne võiks igaüks seda ise katsuda teha – nii
nagu me ju VIRi pildi puhul ette võtsime.
.

one's charm.

Mis mind „selle päevakorra punkti all“ kõige rohkem rõõmustas,
oligi meie säilinud võimekus asjadele erinevate nurkade alt
vaadata. On küll arusaadav, et kätte jõudnud turbulentside ja
laialijooksude aegadel on raske säilitada talgujalikku
positiivset ellusuhtumist/orientatsiooni. Eks juba oma loomult
ole (nagu pildiltki näha) ka attraktorid „kaksiklikud“. Nii ju ka
siin ilmutavad end ühest küljest rõõm edu üle, teisalt aga hirm
rahulolukuradi ees. Hulluks läheb aga asi siis, kui hirm jääb
peale, mitte arm. Kui Jaatuse jaatuse ja olgu ka Eituse eituse
asemele astuvad ja võtavad meie üle võimust Jaatuse eitus ja
Eituse jaatus: tubliduse eitus ja viletsuse jaatus. Totaalne
vastalisuse valitsemine, miinusmärgilisuse domineerimine.

2. Talgujad V.Reduhini „Vaikuse attraktori5“
aktorite hulgas (1h04 – 1h30)

5

Lorenzi attraktor liikuva pildina vt

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/A_Trajectory_Through_Phase_Space_in_a_Lor
enz_Attractor.gif

NB! On ju xy- tasandis sarnane Jussi joonistatud ja kirjeldatud kujundiga
Märdimetsa talgutel mais 2016?

Selle teema kajastuse otsustasin vormistada „kõnelevate
slaidide“ vormis.
https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=0a8bcaf4-9c04-4703-bb1d8c0d5f565450

Neile, kel le arvutid ei võimalda korraga pilti vaadata ja
valjuhääldi ikoonil klõpsates selle juurde kuuluvat juttu kuulata,
salvestasin pildid ka Google Docsi
https://docs.google.com/presentation/d/1uRzZY9chkVJgxgT3F3c7pZGM0S1TzQGv
r0O1UOVnYJM/edit?usp=sharing

Ja kogu jutu Online pilvele:
https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=9b848a0b-90fc423c-a524-9edec06e4a3d

3. Musta Kasti teatrist
Oma esmakohtumisest Viljandi Kultuuriakadeemia ühe lennu
näitlejaid koondavast teatrist „Must Kast“ kõneles Agu. Teda
rõõmustas selle noorteteatri avatus ja suhtlemine publikuga.
Agul kui juba tükk aega säärast teatrit otsijal oli heameel
sellega lootusi äratava kontakti üle. Vaikse kõrvaltvaatajana
selle teatri sünnile kaasaelajana6 ( Teatri esimest lavastust
valgutas pojapoeg Rommi), saan ka vaid selle lennu noorte
kohta kiidusõnu lisada. Aga mida nad täpsemalt teevad,
vaadake ise: http://www.teatermustkast.ee/

6

Meenutame ka 2010.a. „kontseptsioono krokiid“
https://www.scribd.com/doc/125464385/Teater-Transtsensus

4. Kultuurisoovitus: Y.N.Harari „Sapiens.
Inimkonna lühiajalugu“
Selle uudse lähenemisega ja elavas stiilis kirjutatud
ajalooraamatu kohta on juba nii palju kiitvalt
ajakirjanduses kirjutatud, et klubiõhtul Agu ja minu öeldut
pole mõtet siin korrata. Omamoodi märgiline oli aga see, et
teoloog Toomas Paul oli oma aastalõpu kahes essees
saanud inspiratsiooni just selle Iisraeli mehe raamatust.

5. Üleskutse: Vikipeedia hariduse osa
rikastama!
Valguse kiituse päevale sobilikuks lõppakordiks oli Ene
üleskutse hakata talle appi tänuväärses ettevõtmises eesti Vikipeediasse hariduse alaste artiklite koostamisel.
.