You are on page 1of 1

Islam telah dikenal di Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau 7 Masehi

,
meskipun dalam frekuensi yang tidak terlalu besar hanya melalui perdagangan
dengan para pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia untuk singgah untuk
beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif, khususnya di Semenanjung
Melayu dan Nusantara, yang berlangsung beberapa abad kemudian.
Agama islam pertama masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan
dan lain-lain.
Tokoh penyebar agama islam adalah walisongo antara lain,
Sunan Ampel
Sunan Bonang
Sunan Muria
Sunan Gunung Jati
Sunan Kalijaga
Sunan Giri .
Sunan Kudus
Sunan Drajat
Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)

Risalah Islam dilanjutkan oleh Nabi Muhammad saw. di Jazirah Arab pada abad ke-7
ketika Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu dari Allah swt. Setelah wafatnya
nabi Muhammad s.a.w. negara Islam berkembang hingga Samudra Atlantik di barat
dan Asia Tengah di Timur. Hingga umat Islam berpecah dan terdapat banyak
negara- negara Islam lain yang muncul.
Namun, kemunculan Negara-Negara Islam, seperti Kekhalifahan Bani Umayyah,
Abbasiyyah, Turki Seljuk, dan Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal,
India,dan Kesultanan Melaka telah menjadi negara yang besar di dunia. Banyak ahliahli sains, ahli-ahli filsafat dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutama
pada Zaman Emas Islam. Karena banyak kerajaan Islam yang menjadikan dirinya
sekolah.
Pada abad ke-18 dan ke-19, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan Eropa.
Setelah Perang Dunia I, Kekhalifahan Turki Utsmani yang merupakan negara Islam
terakhir tumbang.

Nabi Muhammad[sunting | sunting sumber]