You are on page 1of 3

JURNAL REFLEKTIF MINGGUAN

JURNAL MINGGU KE : 2
(1 Ogos 2016 – 4 Ogos 2016)
Nama pelajar : Jamuna Muninady
No. K/P

: 780618 - 10 - 5366

Isu / peristiwa / masalah yang difokuskan
Masalah yang saya hadapi semasa berpraktikum selama minggu kedua ini ialah dari
segi pemberian arahan. Saya telah memasuki sebanyak dua kelas yang saya ajar dan kelaskelas lain sebagai kelas ganti dalam minggu ini. Semasa saya telah memperhatikan respon
daripada murid setelah saya memberikan arahan adalah agak lambat. Hanya beberapa orang
murid sahaja dapat memberikan respon dengan cepat. Saya terpaksa mengulangi arahan saya
sekali lagi dengan lebih kuat lagi. Masalah ini berlaku terutamanya dalam kelas tahun 4. Ini
menyebabkan rasa kekeliruan di dalam diri saya bahawa adakah murid-murid dapat mengikuti
arahan saya dan juga pengajaran saya. Saya terpaksa mengulangi arahan saya sehingga
semua murid memberikan respon. Masalah ini telah berlaku di kebanyakkan kelas. Apabila
saya suruh mereka menyimpan buku-buku lain dan cepat bersedia untuk pelajaran saya. Tetapi,
ada juga kebanyakkan pelajar tak menggikuti arahan saya. Oleh sebab itu, saya terpaksa
menggulangi arahan saya tersebut.

Pandangan dan perasaan terhadap masalah
Saya berasa masalah ini adalah agak serius kerana jika murid tidak dapat memahami
arahan maka sudah pasti mereka tidak dapat mengikuti sesuatu pengajaran. Ini hanya akan
mensia-siakan masa guru yang sedang mengajar. Saya berasa masalah ini harus diselesaikan
dengan segera supaya tidak berlakunya dalam kelas yang akan datang pada minggu depan.
Jika tidak murid-murid tidak akan mempelajari apa yang ingin guru sampaikan secara tidak
langsung.

saya perlu memastikan arahan yang diberikan pendek dan mudah difahami. Selain itu. Taraf murid adalah berbeza berbanding dengan taraf saya sebagai guru pelatih. . Ini menyebabkan murid-murid yang tidak memberikan perhatian mula sedar dan cuba untuk mengikuti pengajaran. Bagi murid yang sederhana pula mereka langsung tidak faham akan arahan saya. Saya memberikan arahan dalam bentuk ayat yang agak panjang bagi murid sekolah rendah.Punca Pada pandangan saya. saya dapati murid-murid tolang-menolong antara satu sama lain. Jika mereka tidak faham juga saya terpaksa mengulangi dengan menggunakan perkataan dan ayat lain sehingga mereka dapat memahami arahan saya. Secara tidak langsung. Selain itu. Murid-murid yang sudah memahani arahan saya cuba menolong rakan-rakannya yang tidak dapat mengikut. Arahan yang panjang menyebabkan murid-murid keliru. Ia menyebabkan murid-murid berfikir untuk seketika sebelum menjawab. jelas. Cadangan dan idea untuk menyelesaikan masalah Cadangan bagi menyelesaikan masalah ini adalah saya perlu menggunakan bahasa yang mudah semasa mengajar. Saya harus ingat bahawa bahasa yang mudah dan setaraf dengan murid adalah sesuai bagi murid-murid sekolah rendah. perkara ini menerapkan nilai murni dalam diri pelajar. Oleh itu. Punca seterusnya ialah saya tidak menggunakan bahasa yang setaraf dengan tahap murid. saya perlu memastikan setiap arahan adalah ringkas. Saya boleh merasakan bahawa saya telah menggunakan ayat yang biasa saya gunakan semasa bergaul dengan rakan-rakan saya dimana ia merupakan terlalu susah bagi murid sekolah rendah. mudah dan tepat. punca pertama bagi masalah ini adalah arahan yang saya berikan adalah terlalu panjang. Kelemahan Kelemahan disebabkan masalah ini adalah saya terpaksa mengulangi arahan yang sama dengan perlahan. Saya telah memberikan arahan menggunakan bahasa yang biasa saya gunakan dalam kehidupan seharian. Kekuatan Murid-murid mula memberikan perhatian jika mereka dapati bahawa mereka tidak mengikuti arahan guru. Mereka takut bahawa guru akan memarahi mereka jika tidak dapat mengikutkan arahan yang diberikan.

Saya akan melakukannya sehingga saya dapat membiasakan diri dengannya.. Tindakan susulan Saya akan berlatih dahulu sebelum pergi ke kelas kerana saya belum biasa dengan pemberian arahan yang mudah. Di samping itu. Seterusnya. jelas dan tepat bagi tahap murid-murid sekolah rendah. Pada minggu yang akan datang saya akan menggunakan arahan yang mudah sahaja. ringkas. saya akan memberikan arahan yang ringkas dan pendek sahaja. Tempoh masa yang diberikan untuk menyelesaikan isu Saya berasa tidak perlu masa yang panjang untuk menyelesaikan masalah ini. ………………………………………. Pelaksanaan langkah-langkah penambahbaikan Pertama sekali saya akan bercakap dengan perlahan.. Saya bercadang untuk menanyakan semula arahan yang saya bagi kepada beberapa murid bagi memastikan mereka dapat arahan yang saya sampaikan. ………………………………………. Kesimpulan Saya perlu mengkaji semula strategi yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika arahannya panjang maka murid-murid berkeliru. ( ( ( Tarikh : ) Tarikh : ) Tarikh : ) .Tambahannya menyediakan "Papan Pencapaian" supaya saya saya boleh mengawasi pemahaman arahan murid dan perilakunya. Tandatangan Pelajar Guru : Tandatangan Guru Pembimbing: Tandatangan pensyarah Penyelia : ………………………………………. Langkah yang terbaik adalah dengan berbincang dan meminta pandangan daripada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing agar mendapat tips yang berguna untuk diaplikasikan.. Saya berasa masalah ini diselesaikan dengan segera jika tidak murid tidak akan memahami dan mempelajari apa yang ingin saya sampaikan. saya akan menggunakan perkataan dan ayat yang mudah sekali supaya murid-murid yang lemah juga dapat memahami dan mengikuti arahan saya.