You are on page 1of 2

Mayıs-Haziran 1997 Ayrıca bkz: http://evvel.Kitap-Lık Dergisi.org/ilgi/sait-faik . Sayı 27.