You are on page 1of 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
NEGERI PAHANG

CATATAN : SILA SESUAIKAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MENGIKUT KESESUAIAN TAKWIM SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 MINGGU TEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kepercayaan Kepada Tuhan Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan Kepada Tuahn Baik Hati Baik Hati Baik hati Bertanggungjawab Bertanggungjawab Berterima Kasih Berterima Kasih Hemah Tinggi Hemah Tinggi Hemah Tinggi Hormat Hormat Hormat Kasih Sayang Kasih Sayang Kasih Sayang Penilaian Pertengahan Tahun Tarikh Perlaksanaan DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH MINGGU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TEMA Tarikh Perlaksanaan Keadilan Keadilan Keadilan Keberanian Keberanian Keberanian Kejujuran Kejujuran Kejujuran Kerajinan Kerajinan Kerajinan Kerjasama Kerjasama Kesederhanaan Kesederhanaan Kesederhanaan Toleransi Toleransi Toleransi 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL. KL .

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PENGGAL PERTAMA MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 1 2–3 Januari 2014 Minggu 2 6-10 Januari 2014 Minggu 3 13-17 Januari 2014 1.2 Menerangkan cara menghormati amalan beribadat pelbagai dan kepercayaan jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. murid dapat: Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.Kepercayaan Kepada Tuhan Pada akhir pembelajaran .1 Menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 1.3 Menyedari kepentingan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 1.1 Menyenaraikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 1.1. 1. KL . ABU HANIFAH CATATAN TAFSIRAN 1 Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 2 Murid menerangkan kebaikan menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran 3 Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.1.1.

ABU HANIFAH TP TAFSIRAN 4 Murid mendemonstrasikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran Dalam pelbagai situasi 5 Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian 6 Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi CATATAN 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.1. KL .STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B.

3 Meramalkan perasaan apabila memberi bantuan kepada jiran 2.4 Mengamalkan sikap membantu jiran Minggu 6 3-7 Februari 2014 DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.1 Memberi bantuan kepada Jiran TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran.2 Menghuraikan kepentingan memberi bantuan kepada jiran 2.1.1. KL .1 Menceritakan cara memberi bantuan kepada jiran 2 Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada jiran 3 Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 4 Murid mendemonstrasikan cara memberi bantuan kepada jiran dalam pelbagai situasi 5 Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian 6 Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi 2.STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 4 20-24 Januari 2014 Minggu 5 27-31 Januari 2014 2. murid dapat: 1 Murid menyatakan cara membantu jiran 2. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1.1.

Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 3.3 Menyedari peranan sebagai jiran 3. 4 Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi 5 Murid mengamalkan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian.1.STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 7 10 – 14 Februari 2014 Minggu 8 17 -21 Februari 2014 3. ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.1.2 Membincangkan kepentingan melaksanakan peranan sebagai jiran 3. 3.1 Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran. murid dapat: 1 Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran 3. 6 Murid mengamalkan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.4 Mempraktikkan peranan sebagai jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B.1. KL .1.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran 2 Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran 3 Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

4 Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran dalam pelbagai situasi.4 Memberi penghargaan terhadap sumbangan jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. 5 Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa. 4.1.1 Menghargai sumbangan jiran TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran.1. 6 Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.1. murid dapat: 1 Murid menyenaraikan sumbangan jiran.STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 9 24 – 28 Februari 2014 Minggu 10 3–7 Mac 2014 4.3 Menceritakan perasaan menghargai sumbangan jiran 4.1 Menceritakan sumbangan jiran 2 Murid memerihalkan cara menghargai sumbangan jiran 4. 4. sumbangan atau pemberian 4. ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.2 Memaparkan cara menghargai sumbangan jiran 3 Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. KL .1.

Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5. Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. murid dapat: 1 Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran 5. 4 Murid mendemonstrasikan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam pelbagai situasi.3 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan beradab dalam pergaulan dengan jiran. Murid menerangkan kepentingan mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran. 5 Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian.1 Menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan jiran. ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL. KL .1. 3 5.1.2 Menghuraikan kepentingan adab dalam pergaulan dengan jiran.4 Mengamalkan perlakuan beradab dengan jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B.1.1. 6 Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi 5.1 Mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran Minggu 12 17 – 21 Mac 2014 Minggu 13 31 Mac – 4 Apr 2014 TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran.STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 11 10 – 14 Mac 2014 5. 2 5.

6 Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. 5 Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.1 Menghormati jiran 6. ABU HANIFAH CATATAN 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.2 Menerangkan kepentingan menghormati jiran 3 Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.3 Memerihalkan perasaan apabila saling menghormati sesama jiran 6.1 Mengenal pasti cara menghormati jiran 2 Murid menerangkan kepentingan menghormati jiran. 6. 6.1.1. 4 Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai situasi. KL .1.1.MINGGU Minggu 14 7 – 11 April 2014 Minggu 15 14 – 18 April 2014 STANDARD KANDUNGAN 6.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran Minggu 16 21.25 April 2014 DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial STANDARD PRESTASI STANDARD PEMBELAJARAN TP TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran. murid dapat: 1 Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran 6.

1 Menjelaskan cara menyayangi jiran 2 Murid menerangkan kepentingan menyayangi jiran 7. 6 Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi. 5 Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian. 4 Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai situasi.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran 3 Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.1.MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 17 28 Apr – 2 Mei 2014 Minggu 18 5–9 Mei 2014 7. 7.1 Menyayangi jiran 7. ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL. Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalanyang lahir daripada hati yang ikhlas Pada akhir pembelajaran. KL .4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran Minggu 19 12-16 Mei 2014 Minggu 20 19 – 23 Mei 2014 CATATAN TAFSIRAN PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. murid dapat: 1 Murid menyatakan cara menyayangi jiran 7.1.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran 7.1.

KL .1 Menjelaskan sikap adil terhadap jiran 8. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran. ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL. murid dapat: 8.1.STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 21 26-27 Mei 2014 8.1 Mengamalkan keadilan terhadap jiran CUTI PENGGAL PERTAMA DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B.

1.1.1 Mengamalkan Keadilan terhadap jiran STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI TAFSIRAN 8.1. 6 Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.PENGGAL KEDUA (28 MEI – 15 JUN 2013) MINGGU STANDARD KANDUNGAN Minggu 22 16 . 8. Keadilan Minggu 23 23 . 5 Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian.20 Jun 2014 8. ABU HANIFAH CATATAN 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.4 Mengamalkan perlakuan adil terhadap jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B.27 Jun 2014 Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8. 4 Murid mendemonstrasikan cara bersikap adil terhadap jiran dalam pelbagai situasi. KL .2 Menghuraikan kepentingan bersikap adil terhadap jiran 1 Murid menyatakan cara bersikap adil kepada jiran 8.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap adil terhadap jiran 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap adil terhadap jiran 3 Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

murid dapat: 9.4 Mempraktikkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. KL .1. Keberanian Kesanggupan untuk menghadapicabaran dengan yakin dan tabah 9.2 Menerangkan kepentingan menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran 1 Murid menyatakan cara menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran.1 Mengenal pasti cara menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran 9.1. 3 Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.1 Mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran Pada akhir pembelajaran. 9.STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 24 30 Jun – 4 Julai 2014 Minggu 25 7 – 11 Julai 2014 Minggu 26 14 – 18 Julai 2014 9. 2 Murid menyenaraikan kepentingan berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran. 4 Murid mendemonstrasikan sikap berani menyuarakan pandangan membina terhadap jiran dalam pelbagai situasi secara beradab. ABU HANIFAH TAFSIRAN 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyuarakan pandanganyang membina terhadap jiran 9. 5 Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab.1.

1. 10. KL .1. murid dapat: 1 Murid menyatakan sikap jujur terhadap jiran.1. Kejujuran Bercakap benar.3 Menghuraikan perasaan apabila bersikap jujur terhadap jiran 4 Murid mendemonstrasikan cara bersikap jujur terhadap jiran dalam pelbagai situasi. 10. 3 Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 6 Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.25 Julai 2014 Minggu 28 28 Julai – 1 Ogos 2014 10. 10.2 Memberi sebab perlunya bersikap jujur terhadap jiran Minggu 29 4–8 Ogos 2014 DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. ABU HANIFAH CATATAN 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.1.1 Mengamalkan sikap jujur dalam perhubungan dengan jiran STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI TAFSIRAN 6 Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi Pada akhir pembelajaran.4 Berkelakuan jujur terhadap jiran 5 Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian.MINGGU STANDARD KANDUNGAN Minggu 27 21 . 10. bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10.1 Menyenaraikan sikap jujur dalam perhubungan dengan jiran 2 Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap jiran.

murid dapat: 1 Murid menyatakan cara bersikap rajin sesama jiran. 11. 4 Murid mendemonstrasikan cara bersikap rajin sesama jiran dalam pelbagai situasi.1.STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 30 11-15 Ogos 2014 Minggu 31 18 -22 Ogos 2014 11. 11. 11. ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.3 Meramalkan perasaan apabila bersikap rajin sesama jiran 11.1.1 Menjelaskan cara bersikap rajin sesama jiran 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.Kerajinan Usaha yang berterusan. bersungguhsungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 11.1 Mengamalkan sikap rajin sesama jiran TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran.4 Mempraktikkan sikap rajin sesama jiran Minggu 32 25 -29 Ogos 2014 DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. KL .2 Menyenaraikan kepentingan bersikap rajin sesama jiran 3 Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 5 Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan seharian.1. 6 Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.1.

ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL.1. 4 Murid mendemonstrasikan cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam pelbagai situasi.1 Bekerjasama dengan jiran 12. 6 Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.1. Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama 12.1.4 Mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. murid dapat: 1 Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran.1 Menyenaraikan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran 2 Murid menerangkan kesan bekerjasama dengan jiran. KL .STANDARD PRESTASI MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN TP Minggu 33 1–5 Sept 2014 Minggu 34 8 – 12 Sept 2014 12. 5 Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian.1. Kerjasama TAFSIRAN Pada akhir pembelajaran.3 Menceritakan perasaan apabila melakukan aktiviti bersamasama jiran 12. 12. 12.2 Meramalkan kesan melakukan aktiviti bersama-sama jiran 3 Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

13. 13. 5 Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian. 13.1 Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran Pada akhir pembelajaran.3 Menghayati sikap sederhana sesama jiran 4 Murid mendemonstrasikan cara bersikap sederhana sesama jiran dalam pelbagai situasi. ABU HANIFAH CATATAN TAFSIRAN 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL. murid dapat: 1 Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran.MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PRESTASI STANDARD PEMBELAJARAN TP Minggu 35 22-26 Sept 2014 Minggu 36 29 Sept – 3 Okt 2014 13.1. KL . 6 Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.1. 13.Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 13.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran 3 Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.1.3 Membincangkan cara bersikap sederhana sesama jiran 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran.4 Mengaplikasikan sikap sederhana dalam aktiviti harian sesama jiran Minggu 37 6 – 10 Okt 2014 DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B.1.

ABU HANIFAH 27 – 29 NOVEMBER 2013 / GRAND CONTINENTAL. murid dapat: 1 Murid menyatakan cara bertoleransi sesama jiran. 14.4 Mempraktikkan sikap toleransi sesama jiran Minggu 40 27 – 31 Okt 2014 Minggu 41 3–7 Nov /14 TP STANDARD PRESTASI TAFSIRAN CATATAN MINGGU PENILAIAN AKHIR TAHUN DISEDIAKAN OLEH : JURULATIH UTAMA NEGERI PAHANG 2013 NORMAH BT MUSA / HATIJAH BT MOHAMED BASIR / MOHD KAMAL B. 5 Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian.3 Menceritakan perasaan apabila bertoleransi sesama jiran 14.1 Menggambarkan cara bertoleransisesama jiran 2 Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran. 6 Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.1. KL . 4 Murid mendemonstrasikan cara bertoleransi sesama jiran dalam pelbagai situasi. 14.1.2 Menjelaskan kebaikan bertoleransi sesama jiran 3 Murid menunjuk cara bertoleransi sesama jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.1.MINGGU STANDARD KANDUNGAN Minggu 38 13 – 17 Okt 2014 Minggu 39 20 – 24 Okt 2014 14.1 Mengamalkan sikap toleransi sesama jiran STANDARD PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur sabar dan mengawal diri demkesejahteraan hidup 14.1. 14.