You are on page 1of 1

The Dog and the Wolf

A thin hungry Wolf met a fat Dog on the road.They stopped and great each other. Then
the wolf said :" Dear friend, you look very well and you are so fat. Now tell me, please how do you
manage to live much better than I do ? I look for food from morning till night and still I go to bed
quite hungry."
"Oh", said the dog, " I guard my master's house from thieves and he gives me food and
drink. I have a warm little house in the yard. If you go to the village with me and do the same, you
will live as comfortably as I do "
The wolf was very glad to hear it and agree to go with the dog to the village. And they
turned and went to the nearest cottage. Suddenly the wolf stopped and said:"I see a bare place
on your neck friend. What is it ?" " Oh, that nothing" said the dog. " It is the mark of my collar. You
see the master ties me up. What is the matter? Why do you turn back ?"
"No,I an not go ing with you my friend, "said the wolf. " I shall not change my freedom for
good foods. It is better to live in the forest and suffer from hunger and cold than wear a collar.
Keep your happiness to yourself but i want to be free."

Chó nhà và chó sói

Chó sói gầy guộc bụng đói meo gặp chó nhà béo tốt, đẫy đà đang đi trên đường.
Chúng dừng lại chào nhau. Sói noi: " Bạn thân mến, trông bạn vui vẻ và béo tốt quá ! Xin bạn cho
biết bạn xoay sở như nào mà sống đầy đủ hơn tôi nhìu thế ? Tôi đi kiếm thức ăn từ sáng đến tối
mà vẫn fải nhịn đói lên giường ngủ."
" Ồ " - Chó nhà nói, " Tôi canh giữ nhà cho chủ khỏi bị ăn trộm nên chủ tôi cho tôi thức
ăn và đồ uống. Tôi còn có mọt căn nhà nhỏ và ấm áp ở sân. Nếu bạn đi về làng cùng tôi và cũng
làm như tôi bạn sẽ đc sống đầy đủ như tôi".
Chó sói rất vui khi biết điều đó và đồng ý cùng chó nhà đi về làng. Chúng quay đi về fía
ngôi nhà gần nhất. Bỗng sói dừng lại và nói : "Bạn ơi tôi trông thấy trên cổ bạn có một chỗ trụi hít
lông. Đó là vì sao vậy ? ". " Ồ chảng sao cả," - Chó trả lời " đó là dấu vết của cái vòng đeo cổ
trên cổ tôi. BẠn thấy đấy ông chủ xich tôi lại. Có chuyện j` thế ? Sao bạn lại quay đi ? "
" Không tôi ko đi với bạn nữa anh bạn ạh. " - Chó sói nói " Tôi ko đổi tự do của tôi lấy
thức ăn ngon. Thà sống trong rừng chịu cảnh đói rét kòn hơn fải đeo vòng cổ.Bạn cứ giữ lấy
cái hạnh fúc ấy cho riêng bạn, tôi chỉ muốn đc tự do "

Rate