You are on page 1of 19

26. veljae 2016.

godine

Sadraj:
Odluke Disciplinskog suca

Registracije klubova i igraa

Preregistracija igraa

Izdaje:
Ureuje:
OIB:

str.

Nogometni savez upanije splitsko-dalmatinske


Obala hrvatskog narodnog preporoda 5/II 21000 Split

14

Ured NSSD-e

Telefon: +385 (0) 21 347 206


Fax: +385 (0) 21 345 948
www.nszsd.hr
e-mail: info@nszsd.hr

06200148607

IBAN: HR3723600001101394449

ODLUKE DISCIPLINSKOG SUCA


Na temelju lanka 38., 40., 48. i 58. Statuta Nogometnog saveza upanije Splitskodalmatinske (Balunbroj 12/2013.), lanka 14., 15., 20., 47., 50., 51., 52., 53.,57. i 58. a u
svezi s l. 119., 121. i 126. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza (donesen
20.travnja 2015. a primjenjuje se od 15. lipnja 2015.) te lanka 19. Pravilnika o radu Izvrnog
odbora Nogometnog saveza upanije splitsko-dalmatinske (Balun broj:12/13), Disciplinski
sudac Nogometnog saveza upanije splitsko-dalmatinske, na temelju dostavljenih
Izvjea o utakmicama, po slubenoj dunosti, dana 15. prosinca 2015. donosi
s l j e d e e:
ODLUKE
Petar Bioi, (2100369), igra NK Mraaj, kanjava se kaznom zabrana igranja na dvije
(2) prvenstvene ili kup utakmice, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja na utakmici 8.
Kola Prve NL , Seniori, odigranoj 05.12. 2015. izmeu momadi NK Mraaj i NK Vinjani u
Runoviima.
(lanak 57.DP) /08. kolo Seniori /
Kazna tee od 06.12.2015.
Marko Mari, (2112460), igra NK Kamen, kanjava se kaznom zabrana igranja na dvije
(2) prvenstvene ili kup utakmice, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja prijetnje sucu i
delegatu utakmice na utakmici 4.kola 1. lige kadeta B 2015., odigranoj 05.12. 2015. izmeu
momadi NK Hrvace i NK Kamen u Hrvacama.
(lanak 53.DP) /4. kolo Kadeti /
Kazna tee od 06.12.2015.
Ivan Bai, (2115525), igra NK Kamen, kanjava se kaznom zabrana igranja na dvije
(2) prvenstvene ili kup utakmice, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja i hvatanje suca
za vrat na utakmici 4.kola 1. lige kadeta B 2015., odigranoj 05.12. 2015. izmeu momadi NK
Hrvace i NK Kamen u Hrvacama.
(lanak 53.DP) /4. kolo Kadeti /
Kazna tee od 06.12.2015.
Ante Jonji, (2114036), igra NK Kamen, kanjava se kaznom zabrana igranja na jednu
(1) prvenstvenu ili kup utakmicu, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja na utakmici
4.kola 1. lige kadeta B 2015., odigranoj 05.12. 2015. izmeu momadi NK Hrvace i NK
Kamen u Hrvacama.
(lanak 50.DP) /4. kolo Kadeti /
Kazna tee od 06.12.2015.
Bruno Markovi, (2111950), igra NK OSK, kanjava se kaznom zabrana igranja na dvije
(2) prvenstvene ili kup utakmice, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja odguravanja
drugog pomonog suca utakmice na utakmici 4.kola 1. lige juniora B 2015., odigranoj 11.10.
2015. izmeu momadi NK Uskok i NK OSK u Klisu.
(lanak 53.DP) /4. kolo Juniori /
Kazna tee od 12.10.2015.
Josip Pavi, (2108116), igra NK Orkan, kanjava se kaznom zabrana igranja na jednu
(1) prvenstvenu ili kup utakmicu, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja na utakmici
4.kola 1. lige juniora B 2015., odigranoj 06.12. 2015. izmeu momadi NK Croatia i NK
Orkan u Zmijavcima.
(lanak 51.DP) /4. kolo Juniori /
Kazna tee od 07.12.2015.
1

ime Terzi, (2109462), igra NK Sloga (M), kanjava se kaznom zabrana igranja na
jednu (1) prvenstvenu ili kup utakmicu, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja na
utakmici 12.kola 1. lige juniora A 2015., odigranoj 06.12. 2015. izmeu momadi NK Trogir
1912 i NK Sloga (M) u Trogiru.
(lanak 51.DP) /12. kolo Juniori /
Kazna tee od 07.12.2015.
Ante Beneta, (2108150), igra NK Sloga (M), kanjava se kaznom zabrana igranja na
jednu (1) prvenstvenu ili kup utakmicu, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja na
utakmici 12.kola 1. lige juniora A 2015., odigranoj 06.12. 2015. izmeu momadi NK Trogir
1912 i NK Sloga (M) u Trogiru.
(lanak 51.DP) /12. kolo Juniori /
Kazna tee od 07.12.2015.
Toni egovi, (2107819), igra NK Uskok, kanjava se kaznom zabrana igranja na dvije
(2) prvenstvene ili kup utakmice, zbog iskljuenja radi udaranja namjerno protivnikog igraa
na utakmici 8.kola 1. lige juniora B 2015., odigranoj 22.11. 2015. izmeu momadi NK Uskok
i NK Orkan u Klisu.
(lanak 51.DP) /10. kolo Juniori /
Kazna tee od 23.11.2015.
Luka Cari, (2100259), igra NK SOK, kanjava se kaznom zabrana igranja na jednu
(1) prvenstvenu ili kup utakmicu, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja na utakmici
8.kola Prvenstva otoka Hvara, odigranoj 19.12. 2015. izmeu momadi NK Jadran(SG) i NK
SOK u Starom Gradu.
(lanak 51.DP)
Kazna tee od 19.12.2015.
O b r a z l o e nj e
Iz dostavljenih Izvijea o utakmicama je jasno i nedvojbeno utvreno kako su gore
navedeni igrai poinili prekraje iz navedenih lanaka Disciplinskog pravilnika HNS, a isto je
potvreno potpisom Izvjea o utakmicama od strane sudaca, delegata te predstavnika klubova
domaina i gosta. Na taj nain su poinjeni prekraji za koje je temeljem Disciplinskog pravilnika
HNS, propisano izricanje kazni kako je navedeno u dispozitivu Odluke.
Predstavnici klubova domaina i gosta nisu u Izvijeu naveli eventualne primjedbe na
sadraj Izvjea.
Na temelju utvrenih injenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao to je navedeno u
dispozitivu Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv Odluke o prekraju moe se izjaviti alba. albu mogu podnijeti okrivljenik,
podnositelj Izvjea ili prijave, klub ili Savez iji je lan kanjen. alba se podnosi u roku od 8
dana od primitka Odluke.
alba se predaje pisanim putem Disciplinskom tijelu prvog stupnja za disciplinsko tijelo
drugog stupnja uz potvrdu o uplati propisane pristojbe.

Broj: 13-1-15/16-2015.
Split,15.prosinca 2015.

Disciplinski sudac
Tomislav Opaak, mag. iur.

Na temelju lanka 38., 40., 48. i 58. Statuta Nogometnog saveza upanije Splitskodalmatinske (Balunbroj 12/2013.), lanka 14., 15., 20., 47., 50., 51., 52., 53.,57. i 58. a u
svezi s l. 119., 121. i 126. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza (donesen
20.travnja 2015. a primjenjuje se od 15. lipnja 2015.) te lanka 19. Pravilnika o radu Izvrnog
odbora Nogometnog saveza upanije splitsko-dalmatinske (Balun broj:12/13), Disciplinski
sudac Nogometnog saveza upanije splitsko-dalmatinske, na temelju dostavljenih
Izvjea o utakmicama, po slubenoj dunosti, dana 25. veljae 2016. donosi
s l j e d e e:
ODLUKE
Marko Troskot, (2192962), igra MNK OLMISSUM,Omi, kanjava se kaznom zabrana
igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice, zbog iskljuenja radi nesportskog ponaanja,
grubog starta na utakmici 11. Kola MNL , Seniori, odigranoj 16.02. 2016. izmeu momadi
MNK Konoba Tomi i MNK Olmissum u Splitu.
(lanak 55.DP) /11. kolo MNL- Seniori /
Kazna tee od 17.02.2016.
Marko Marinovi, broj 8, igra MNK KONOBA TOMI, kanjava se kaznom zabrana
igranja na dvije (2) prvenstvene ili kup utakmice, zbog vrijeanja sudaca i fizikih prijetnji
sucima utakmice na utakmici 11. Kola MNL , Seniori, odigranoj 16.02. 2016. izmeu
momadi MNK Konoba Tomi i MNK Olmissum u Splitu.
(lanak 53.DP) /11. kolo MNL- Seniori /
Kazna tee od 17.02.2016.
O b r a z l o e nj e
Iz dostavljenih Izvijea o utakmicama je jasno i nedvojbeno utvreno kako su gore
navedeni igrai poinili prekraje iz navedenih lanaka Disciplinskog pravilnika HNS, a isto je
potvreno potpisom Izvjea o utakmicama od strane sudaca, delegata te predstavnika klubova
domaina i gosta. Na taj nain su poinjeni prekraji za koje je temeljem Disciplinskog pravilnika
HNS, propisano izricanje kazni kako je navedeno u dispozitivu Odluke.
Predstavnici klubova domaina i gosta nisu u Izvijeu naveli eventualne primjedbe na
sadraj Izvjea.
Na temelju utvrenih injenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao to je navedeno u
dispozitivu Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv Odluke o prekraju moe se izjaviti alba. albu mogu podnijeti okrivljenik,
podnositelj Izvjea ili prijave, klub ili Savez iji je lan kanjen. alba se podnosi u roku od 8
dana od primitka Odluke.
alba se predaje pisanim putem Disciplinskom tijelu prvog stupnja za disciplinsko tijelo
drugog stupnja uz potvrdu o uplati propisane pristojbe.

Broj: 13-2-15/16-2015.
Split,25.veljae 2016.

Disciplinski sudac
Tomislav Opaak, mag. iur.

DISCIPLINSKI SUDAC
Broj: 743- 1-2016-02.
Split, 25. veljae 2016.
Na temelju l. 119., 121. i 143. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza
(donesen 20.travnja 2015., primjenjuje se od 15.lipnja 2015.), Disciplinski sudac Nogometnog
saveza upanije splitsko-dalmatinske, na temelju Prijave Povjerenika za natjecanje 1.
upanijske malonogometne lige, broj: 1-2016. od 17.02.2016., na sjednici od 25. veljae 2016.
donosi s l i j e d e u
ODLUKU
1.Pokree se disciplinski postupak protiv ROBERT KEGRO, predstavnika kluba MNK
Konoba Tomi, a po prijavi Povjerenika za natjecanje 1. upanijske malonogometne lige,
broj: 1-2016. od 17.02.2016
zbog toga to kao predstavnik kluba MNK Konoba Tomi, na nogometnoj utakmici 11.kola
MNL, izmeu MNKKonoba Tomi i MNK Olmissum- Omi, koja se odigrala 16.02.2016.
u Splitu, po navodima u prijavi, izazvao prekid utakmice ulaskom u teren za igru i nasre na
suca , unosei mu se u lice i gura ga tijelom uz vrijeanje.
Svojim djelovanjem Robert kegro, predstavnik MNK Konoba Tomi, je povrijedio propise
nogometne organizacije, te na taj nain prekrio i Kodeks o ponaanju nogometnih djelatnika;
nije se ponaao sukladno naelima sportskog ponaanja, te je na taj nain naruio ugled
Saveza i njegovih natjecanja.
2., Robert kegro, predstavnik MNK Konoba Tomi, suspendira se sa svih funkcija
u nogometu, u bilo kojem tijelu kluba, saveza ili druge nogometne udruge ili asocijacije u
aktivnostima koje se obavljaju unutar nogometne organizacije te svih djelatnosti vezanih za
nogomet na rok od trideset dana odnosno do donoenja odluke nadlenog tijela.
3. Suspenzija iz lanka 2. poinje tei po isteku 24 sata od prijema odluke.
U sluaju neuspjele dostave, odluka se objavljuje u slubenom glasilu Nogometnog
saveza SD i dostava se smatra obavljenom u roku od 3 dana od dana objave glasila.
4. Poziva se suspendirani da u roku od 48 sati /dva dana/ od zaprimanja ove Odluke,
dostavi pisano oitovanje o navodima koji mu se stavljaju na teret.
Ukoliko se isti ne oituje u propisanom roku, ovo disciplinsko tijelo moe donijeti odluku
na temelju postojeih dokaza.
O b r a z l o e nj e
Na temelju Prijave Povjerenika za natjecanje 1. upanijske malonogometne lige, broj: 12016. od 17.02.2016., ovo disciplinsko tijelo pokrenulo je postupak protiv navedenog.
Na temelju navedene dokumentacije, razvidno je kako navodi koji se stavljaju na teret
ROBERT KEGRO, predstavnika kluba MNK Konoba Tomi predstavljaju osnovu za
pokretanje ovog postupka i izricanje suspenzije sa svih funkcija u nogometu i djelatnostima
vezanim za nogomet.
Na temelju utvrenih injenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao to je navedeno u
dispozitivu Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove Odluke moe se izjaviti alba. albu mogu podnijeti suspendirana osoba,
podnositelj prijave, klub ili Savez iji je lan suspendiran. alba se podnosi u roku od 8 dana od
primitka Odluke.
alba se predaje pisanim putem Disciplinskom tijelu prvog stupnja za Komisiju za albe,
disciplinsko tijelo drugog stupnja. alba mora biti formalno uredna i uredno taksirana.

Disciplinski sudac
Tomislav Opaak, mag. iur.

Broj: 743- 1-2016-03.


Split, 25. veljae 2016.
Na temelju l. 119., 121. i 143. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza
(donesen 20.travnja 2015., primjenjuje se od 15.lipnja 2015.), Disciplinski sudac Nogometnog
saveza upanije splitsko-dalmatinske, na temelju Prijave Povjerenika za natjecanje 1.
upanijske malonogometne lige, broj: 1-2016. od 17.02.2016., na sjednici od 25. veljae 2016.
donosi s l i j e d e u
ODLUKU
1.Pokree se disciplinski postupak protiv IVICA OSIBOV, trener kluba MNK
OLMISSUM, a po prijavi Povjerenika za natjecanje 1. upanijske malonogometne lige, broj:
1-2016. od 17.02.2016., zbog toga to kao trener kluba MNK OLMISSUM, na nogometnoj
utakmici 11.kola MNL, izmeu MNKKonoba Tomi i MNK Olmissum- Omi, koja se
odigrala 16.02.2016. u Splitu, po navodima u prijavi, kree put suca, ne dozvoljava mu
pokazivanje kartona te ga odgurava rukama i pokuava udariti glavom.
Svojim djelovanjem IVICA OSIBOV, trener kluba MNK OLMISSUM je povrijedio propise
nogometne organizacije, te na taj nain prekrio i Kodeks o ponaanju nogometnih djelatnika;
nije se ponaao sukladno naelima sportskog ponaanja, te je na taj nain naruio ugled
Saveza i njegovih natjecanja.
2., IVICA OSIBOV, trener kluba MNK OLMISSUM, suspendira se sa svih funkcija u
nogometu, u bilo kojem tijelu kluba, saveza ili druge nogometne udruge ili asocijacije u
aktivnostima koje se obavljaju unutar nogometne organizacije te svih djelatnosti vezanih za
nogomet na rok od trideset dana odnosno do donoenja odluke nadlenog tijela.
3. Suspenzija iz lanka 2. poinje tei po isteku 24 sata od prijema odluke.
U sluaju neuspjele dostave, odluka se objavljuje u slubenom glasilu Nogometnog
saveza SD i dostava se smatra obavljenom u roku od 3 dana od dana objave glasila.
4. Poziva se suspendirani da u roku od 48 sati /dva dana/ od zaprimanja ove Odluke,
dostavi pisano oitovanje o navodima koji mu se stavljaju na teret.
Ukoliko se isti ne oituje u propisanom roku, ovo disciplinsko tijelo moe donijeti odluku
na temelju postojeih dokaza.
O b r a z l o e nj e
Na temelju Prijave Povjerenika za natjecanje 1. upanijske malonogometne lige, broj: 12016. od 17.02.2016., ovo disciplinsko tijelo pokrenulo je postupak protiv navedenog.
Na temelju navedene dokumentacije, razvidno je kako navodi koji se stavljaju na teret
IVICA OSIBOV, trenera kluba MNK OLMISSUM, predstavljaju osnovu za pokretanje ovog
postupka i izricanje suspenzije sa svih funkcija u nogometu i djelatnostima vezanim za nogomet.
Na temelju utvrenih injenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao to je navedeno u
dispozitivu Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


6

Protiv ove Odluke moe se izjaviti alba. albu mogu podnijeti suspendirana osoba,
podnositelj prijave, klub ili Savez iji je lan suspendiran. alba se podnosi u roku od 8 dana od
primitka Odluke.
alba se predaje pisanim putem Disciplinskom tijelu prvog stupnja za Komisiju za albe,
disciplinsko tijelo drugog stupnja. alba mora biti formalno uredna i uredno taksirana.

Disciplinski sudac
Tomislav Opaak, mag. iur.

REGISTRACIJE KLUBOVA I IGRAA


SJEDNICA 22.02.2016
NK "POMAK" SPLIT
David Grabar (Dugopolje Dugopolje)
Lovre Vukovi (Dugopolje Dugopolje)
Antonio ivkovi (Dugopolje Dugopolje)
Marin Duevi
Borna Vukui
Filip Vrli (Sloga (M) Mravince)
NK "CROATIA" ZMIJAVCI
Marko Barii (Primorac Stobre)
MNK "OKRUK" OKRUG GORNJI
Ivan arija (Okruk Okrug Gornji)
MNK "KALAC" GUSTIRNA
Ivan Maravi (Trogir Trogir)
Marin Mikuli
David Mladini (Split Split)
NK "POLJIANIN 1921" SRINJINE
Ivan akor (Omi Omi)
Antonio aljkui (Primorac Stobre)
Nikola Juri (Mosor rnovnica)
Mislav Giljanovi (Sava Zagreb)
NK "DALMATINAC (S)" SPLIT
Duje Radovnikovi (Postira-Sardi Postira)
Jakov Mimica (Bili as Split)
Petar Burazin
Ivan Gae (Omladinac Vranjic)
Dino Karaman (Mosor rnovnica)
NK "SLOGA (DNH)" DOL NA HVARU
Edi Ajdinovi (Jadran (SG) Stari Grad)
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT
Marko Andri (HNK Hajduk .d.d. Split)
Petar Mii (Lokomotiva Zagreb)
Bepo udina (HNK Hajduk .d.d. Split)
Mate Paponja (Imotski Imotski)
Mateo Erceg (Kamen Ivanbegovina)
NK "ELEKTROPRIJENOS" SPLIT
Josip Bratim (RNK Split s.d.d. Split)
Bruno Lakovi (Dalmatinac (S) Split)
Ivan Drui (Omi Omi)
NK "JADRAN (S)" SUPETAR
Luka Bakuli
Borna eri
Duje Duvnjak
Dominik Viceli
Luka Sekul
Karlo imunovi

lanak
36/2
36/2
36/2
37/1
37/1
36/2
36/2
36/1
36/2
37/1
36/1
36/2
36/2
25-36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
25-36/2
25-36/2
36/2
36/2
36/7
36/2
36/12
36/2
36/2
36/2
36/2
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1

Vinko Krelj
Ivan Krstini
Ante Kundid
Martin Filipi
Vicenco Jerkovi
Niko Duvnjak
Zdravko Duvani
Patrik Harai
Vlado Vladilo
Toni Kirigin
NK "JADRAN (KS)" KATEL SUURAC
Dominik urin (Pua Pua)
Vinko Knezovi (Glavice Glavice)
Filip Madar (Dalmatinac (S) Split)
NK "TROGIR 1912" TROGIR
Davor Kaji (Val Katel Stari)
Marino Radi (Adriatic Split)
Jakov Validi (GOK (KG) Katel Gomilica)
Filip Matija (Val Katel Stari)
Marin Bonai
Roko Radi
Lino Matija
Dino Muharemovi
Hrvoje Ritinger
Vlado Lovri
Karlo Ercegovi
Leon Piplica
Roko Matijaevi
Luka Maji
NK "OMI" OMI
Mateo Gali (RNK Split s.d.d. Split)
Robert Domazet (Adriatic Split)
Ante Borovac
Branimir Mekini
Ivan Mekini
Jure Gojsali
Marko karica
Stanko Tiinovi
Ivan Krcatovi
NK "TEKSTILAC" SINJ
Karlo Budimir-Bekan (Brnaze Sinj)
Mihael Jenji (Junak Sinj)
Marko Proloi
Anelo ugura
Toni Pavi (Junak Sinj)
Marin Librenjak
Marin Strievi (Dalmatinac (S) Split)
Karlo Bogdan (Junak Sinj)

37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
36/2
36/2
36/2
37/8
36/2
36/2
36/2
36/2
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
36/8
36/2
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
36/2
36/2
37/1
37/1
36/2
37/1
36/2
36/2

Luka Paara (Junak Sinj)


Marko Pervan (Brnaze Sinj)
NK "HVAR" HVAR
Dino Marii
NK "JELSA" JELSA
Ante Vilii (NK Ihan Domale)
Ivan Ivanievi
MNK "SPLIT" SPLIT
Dovenir Domingues Neto (Sport Club Corinthias Paulista -)
Lino Vuica
NK "ORKAN" DUGI RAT
Toni Puo
Duje Zemunik (RNK Split s.d.d. Split)
Teo Zei (Adriatic Split)
Filip Kuevi (Dalmatinac (S) Split)
NK "MRAAJ" RUNOVI
Josip Puljiz
Marko Vodanovi
Nikola Jaki
Josip Juki
Stipe Ljubii
Ivan Juki
Nadan Kutra
Tino Juki
Nedo Lubina
Ante Lubina
Ivan Puljiz
Ivan Jaki
Petar Ljubii
Mate Puljiz
Nediljko Bioi
NK "HRVACE" HRVACE
Josip Buljan (HNK Hajduk .d.d. Split)
Mateo Kelava
Mario Klari
NK "GLAVICE" GLAVICE
Leonardo Baji (Junak Sinj)
NK "MARJAN" SPLIT
Mara Bilobrk (Dalmacija Katel Stari)
NK "MOSOR" RNOVNICA
Frano Bugari (Kamen Ivanbegovina)
Marin Brekalo (Adriatic Split)
Mihael Babaja (Pomak Split)
Stjepan Bara (Pomak Split)
Antom Matthew Brooks (Pomak Split)
Ivan Buljubai (Pomak Split)
Mateo ale (Pomak Split)
Marin Dvornik (Pomak Split)

36/2
36/2
37/1
36/10
37/1
36/10
37/1
37/1
37/8
36/2
37/8
36/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
36/2
37/1
37/1
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2

10

Luka Frani (Pomak Split)


Marin Grkovi (Pomak Split)
Karlo Kapulica (Pomak Split)
Stipan Kavelj (Pomak Split)
Niko Kosti (Pomak Split)
Mate Matko Krolo (Pomak Split)
Kajo Kuevi (Pomak Split)
Toma Kuevi (Pomak Split)
Rino Maji (Pomak Split)
Ivan Mareti (Pomak Split)
Toni Masteli-Ivi (Pomak Split)
Antonio Nikoli (Pomak Split)
Mikula Nieti (Pomak Split)
Lovre tolcar (Pomak Split)
Frane Varnica (Pomak Split)
NK "HNK HAJDUK .D.D." SPLIT
Josip Jozi (HK Zrinjski Mostar)
Ardian Ismajli (FC 2 Korriku -)
Ermin Imamovi (FK Olimpic, Sarajevo -)
Marko urkovi (Junak Sinj)
NK "JADRAN (SG)" STARI GRAD
Tomislav Petar Duevi (Adriatic Split)
Mirko Luketin (Sloga (DnH) Dol na Hvaru)
NK "TALENT" SPLIT
Ivan Bosani (Dugopolje Dugopolje)
Petar Leskur (Dugopolje Dugopolje)
Mateo Leki (Solin Solin)
Joko Bali
NK "VRISNIK" VRISNIK
Mihovil iejkovi (Varbonj Vrbanj)
NK "PRIMORAC" STOBRE
imun Buoti (Dalmatinac (S) Split)
Bartul Aljinovi
Mate Babi
Stipe Babi
Marko Bartulovi
Ivan Drui
Dominik Garac
Luka Ivanovi
Jure Kapi
Branimir Kljaji
Marko Lasi
Nino Mari Banje
Mateo Marijanovi
Mate Mati
Anton Mihanovi
Vice Mileti
Emanuel Mri

36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/10
36/10
36/10
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
25-36/2
37/1
36/2
36/2
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1

11

Emanuel Mihanovi
Mario Peri
Roko Perica (Adriatic Split)
Andrija Perkovi
Jakov Perkovi
Petar Poa
Karlo Radica
Roko Radi
Petar Ragu
Duje Rai
Dino Rubi
Filip Sienica
Milan Terze
Josip Topi
Bla Anton Jurevi
NK "JUNAK" SINJ
Antonio Samac (RNK Split s.d.d. Split)
Marin Rogli (RNK Split s.d.d. Split)
Toni Glava (RNK Split s.d.d. Split)
Jure Ante abi (Tekstilac Sinj)
Mario Lovre Vojkovi (Imotski Imotski)
Marko Radman Livaja (HNK Hajduk .d.d. Split)
Karlo Poljak (Tekstilac Sinj)
Goran Maras (Adriatic Split)
Robert Bara (Tekstilac Sinj)
NK "SPLIT" SPLIT
Ana Marija Janji
NK "VATRA" POLJICA
Ivan Franievi (Vrisnik Vrisnik)
Josip Poslonec (Hvar Hvar)
Goran Kovai (Hvar Hvar)
NK "SOLIN" SOLIN
Damir Zebi (Adriatic Split)
NK "SLOGA (M)" MRAVINCE
Mario Jela (Postira-Sardi Postira)
Ivan avka (Solin Solin)
Nika Poklepovi
Jaka Pavi (Solin Solin)
Ante Beli (Mosor rnovnica)
Boris Grani (Solin Solin)
Nikola Veernik (Primorac Stobre)
Ahthonhy Razmili (GOK (KG) Katel Gomilica)
Luka ori (Omladinac Vranjic)
MNK "VRGORAC" VRGORAC
Boris uljak
BRISANJA IGRAA
SJEDNICA 22.02.2016
NK "OMLADINAC" VRANJIC

37/1
37/1
36/2
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
37/1
36/9
36/9
36/9
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
37/1
36/1
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
36/2
25-36/2
36/2
25-36/2
36/2
36/2
37/1

12

Mijo Stojak, jer odlazi na podruje drugog saveza.


NK "ZAGORA PRIMORSKI DOLAC" PRIMORSKI DOLAC
Alen Milii, jer odlazi na podruje drugog saveza.
NK "KAMEN" IVANBEGOVINA
Stjepan osi, jer odlazi u inozemstvo.
NK "MLADOST (P)" PROLOAC
Josip Ljubii, jer odlazi na podruje drugog saveza.
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT
Woon Chung, jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 23.02.2016
NK "HNK HAJDUK .D.D." SPLIT
Goran Milovi, jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 24.02.2016
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT
Marko Simonovski, jer odlazi u inozemstvo.
Artem Milevskyi, jer odlazi u inozemstvo.
Mate Paponja, jer odlazi u inozemstvo.
NK "IMOTSKI" IMOTSKI
Dragan Markovi, jer odlazi u inozemstvo.
SJEDNICA 25.02.2016
NK "ADRIATIC" SPLIT
Ante Vukorepa, jer odlazi na podruje drugog saveza.
SJEDNICA 26.02.2016
NK "PRIMORAC" STOBRE
Dino Mari, jer odlazi na podruje drugog saveza.
Registracija ugovora - 22.02.2016
NK "HNK HAJDUK .D.D." SPLIT i igra Ismajli Ardian zakljuili ugovor o profesionalnom igranju
do30.06.2019.
NK "HNK HAJDUK .D.D." SPLIT i igra Imamovi Ermin zakljuili ugovor o profesionalnom igranju
do31.05.2016.
NK "HNK HAJDUK .D.D." SPLIT i igra Jozi Josip zakljuili ugovor o profesionalnom igranju
do30.06.2019.
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT i igra Mii Petar zakljuili ugovor o profesionalnom igranju
do30.06.2019.
Registracija ugovora - 24.02.2016
NK "DUGOPOLJE" DUGOPOLJE i trener Buljanovi Ivan zakljuili ugovor o treniranju do30.06.2016.
MNK "NOVO VRIJEME" MAKARSKA i trener Matan Boro zakljuili ugovor o treniranju do30.06.2016.
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT i trener Rogli Zoran zakljuili ugovor o profesionalnom treniranju
do30.06.2016.
Registracija ugovora - 25.02.2016
NK "MOSOR" RNOVNICA i trener eli Dragutin zakljuili ugovor o treniranju do30.06.2016.

13

PREREGISTRACIJE IGRAA
Sloga (M):
Frane Ani, Luka Vukadinovi, l.35/1
Dalmatinac (S):
Igor Gole, l.25-36/2
Josip Bani, Luka abi, Toni Radanovi, Zvonimir Baran, Nediljko Smilovi, Miro Bekavac, Toni
Konda, Roko ago, Tvrtko Mikuli, Toni Jelavi, Ivan Kordi, Ivan imac, Mihael Ralica, l.35/1
Marco Tresi-Pavii, Daniel Grabner, l.37/8
Ante Sui, Ivan Zanze, Jan Androevi, Tonino Zorotovi, l.36/2
Ivor imundi-Bendi, Marko Pavii, Toma ikli, Petar Vukovi, l.35/8
Rino Juginovi, Luka Hoevar, Tomislav Grujica, l.37/1
Roko Grubi, Marko Hrepi, Pave Piacun, Hrvoje Brkan, Toni Vidovi, Tino Babnik, Marko Radi, Filip
Carev, Jerko Zeli, Branimir Strini, Luka ari, Frane Bakica, Ivan Strini, l.34/2
Tekstilac:
Toni Krikovi, Marinko Delija, Marko Tomi, Toni Jelavi-ii, l.35/1
Ivan Vlajevi, Karlo Trumbi, Frano Budimir, Antonio Pletikosi, l.37/8
Dino Jagnji, l.34/1
Boe Vukovi, Dujo Mari, Grgo Bilokapi, Domagoj Maro, l.36/2
Luka Bitunjac, Davor Svalina, Teo Tomi, l.35/8
Bruno Jelini, Ante Rado, Tino Ugrin, l.37/1
Mario Kokot-ivalj, Filip Blaji, Ivan unjara, Marin Tomaevi, Ivan Marasovi, Petar Vrca, David
upa, l.34/2
Uskok:
Ivan Mihovilovi, Marko Teija, Josip Vuka, Zvonimir Uvodi, Luka Parat, Ivan Zolje, Vedran Oda,
Karlo Pavela, Mario Bari, Marko Uvodi, Luka Vievi, Nikola Deli, Duje Glavina, Josip Bubi, Mate
Kunac, Frane Radi, Leon Arlovi, Marino Ivanievi, Jure Perii, Ante Mihovilovi, Josip Boban,
Andrija Mihaljevi, Ivan Uvodi, Petar afradin, Roko Mihovilovi, Bruno Ivanievi, Josip Mandi,
Hrvoje Muniti, Nikola Muniti, l.35/1
Toni egovi, Filip Gagi, Ivan Bali, Karlo Bali, Stjepan Gazibara, Mate evrnja, Bruno Labrovi,
Marino Perii, Karlo Podrug, Ivan Valenta, Ante Boban, Dominik Bezina, l.37/8
Marko Karoglan, Branko Vetma, Frane Mihaljevi, Nediljko Brali-Labini, l.34/1
Mihovil Bakota, l.36/1
Vinko Plazibat, Dino Plazibat, Ivan Bali, Toni Plazibat, Toni eli, Ante Rizvan, Fabio Sari, Antonio
imunovi, Ivan Budia, Roberto Para, Stjepan Roi, l.36/2
Ante Kavain, Nediljko ipi, Alen Buli, Stjepan Zovko, Jure koprc, Ivan Kului, Petar Buli, Mihovil
Buli, Josip Kokan, Vinko Roje, l.35/8
Mirko Bali, Ivan erina, Hrvoje Didak, l.37/1
Nikola Radni, Nediljko Toni Sesarti, Toni Kati, Kristijan Jerkovi, Marino Gali, Ivan Glavina, Adam
Brati, Valerije Juri, l.34/2
Varbonj:
Ivan Radi, Mio Pavii, Miro Jerkovi, Jure Bogdani, Mario Pavii-Ivelja, Marko Matkovi, Ivo
Pavii Ivelja, Ivan Vidoevi, Grgo Matkovi, l.35/1
Marin Mihaljenovi, Nikola Plenkovi, l.37/8
Ivan Matkovi, Tomislav Parlov, Marijan Lui-Buli, Kruno Kovai, Pero Fredotovi, Marijo Penti,
l.34/1
Marin Matkovi, Darko Matijevi, Ivo urin, Vinko Petri, Jaka Nejami, Dominik Pavii, Dorian
Lui, l.35/8
Neven Lonar, l.37/1

14

HNK Hajduk .d.d.:


Hrvoje Relota, l.25-36/2
Lorenco imi, Josip Bender, l.36/12
Karlo Vidovi, David Domej, Arlind Basha, Branimir Barii, Kristian Pulji, Marko erdi, l.34/10
Frane Vojkovi, Vinko Rozi, Ante Draga, Bruno Perkovi, Luka Bradari, Stipe karpa, Ivan iko,
Dino Maduni, Ante erek, Ivan Peri, Ante Glavina, Antonio Prskalo, Denis Letaj, Borna Buljan, Stipe
Patrick Jurlin, Ivan Ivevi, Marin alui, Bepo Frani, Leo Puo, Duje Poli, Vicenzo Krstulovi Opara,
Ivo engi, Josip Radman, Luka Grabovac, Borna Orli, Petar Vrbat, l.35/1
Ivan Ajdui, l.37/8
Noah Philip Vulovich, l.36/10
Nikola Bali, Antonio uri, Ivan Deli, Mario uri, l.34/1
Petar Mikovi, Ivan Krajina, Josip Drlje, Karlo ovi, Ante Kovaevi, Luka Hodak, Ivan Krstanovi,
Marin Bioi, David Brnada, Bruno Durdov, Robert Pelivan, Josip Puri, Ivan Kati, Domagoj Begonja,
Michele ego, Mile Parma, Gabrijel aki, l.36/2
Josip Baturina, Frane Topal, Marko Brkljaa, Duje Drnasin, l.35/8
Dino Kegalj, Mateo Tomi, Luka karii, l.22-34/2
Domagoj Rimac, Tomislav Prgomet, Luka Vukovi, Nino Domazet, Ante Rozi, Duje Milii, l.37/1
Mateo Tuta, Luka Dumani, Petar Nikoli, Marino Skelin, Ante Kovaevi, Marko Grgur Pelivan, Duje
Rei, Nicholas Rafael Lanos Lohinski, Karlo Matei, Ivan ubeli, Silvio Malko, Tino Topi, Toni ile,
Marko Prugoveki, Stipan Budia, Josip imunovi, Nikola Vuleti, Ante Sren, Toni Botica, Antonio
Jeli, Ante Vrljiak, Toni Ivanievi, Marin Laui, Lovre Buri, Milan Kardo, Boe Damjanovi, Matija
Neveanin, Marin Fadi, Ivica Batarelo, Marin Kuzmani, Mate Ivkovi, Antonio Jakir, Roko Brajkovi,
Mate imii, Dinko Kuzmi, Ivano-Luka elali, l.34/2
Jadran (KS):
Matej Radalj, Dino Hodi, Duje Grani, Josip Lambaa, Martino Vukui, l.35/1
Solin:
Ivan Dela, l.35/1
Sandro Jao, Luka Cikojevi, Tino Horvat, l.34/2
Zmaj (M):
Tino Dadi, Ivan Pavii, Mikula Ivanac, Rilind Gegollaj, Mate Viskovi, Nikola Branimir Bijeli, Ivan
Vladi, Duje Opaak, Kristijan Vuleti, Pino Pavli, Luka Stani, Igor Ravli, ime apit, Toni Nikoli,
Duje Srzi, Mateo oi, Ivan Toli, Andrija Fistoni, Mikula Antunovi, Josip Lelas, Josip Filipovi,
Anelo Ravli, Filip Nizi, Antonio Rudelj, Vito imi, Luka umelj, Lovre Alilovi, Nino Bili, David
Vuleti, Marin Puhari, Andrija Botica, Duje Radi, Frano Ivanda, Roko Bilii, Marko Jujnovi, Juraj
Srzi, Ivan Bobanac, Marko Rai, Ivan Alvir, Ivan Raki, Filip Gojak, Gabrijel Lasi, Berto Gili, Marino
Vuki, Luka Jakir, Mijo Radojkovi, email Ajredini, Roko Matijaevi, Rino korli, Bruno Bobanac,
Stjepan Buri, Josip Radi, Stipe ovi, Matej Marin Mihaljevi, Ivan Antunovi, Vito Turi, Matej Muci,
Mate Kova, Mateo Krei, Ivan Gudelj, Niko Roso, Domagoj Lelas, Luka Djinki, Josip Pejkovi,
Marijan Klinac, Luli Vjekoslav, Marin Jovi, Luka Mikuli, Roko Zec, Toni Puhari, Mateo Mari, Duje
Puhari, Marin Sokol, Vinko Pear, Karlo Antunovi, Ante Roso, Mario igo, l.35/1
Ante Novak, l.37/8
Mateo Zovko, Luka Toma, l.36/10
Jure Radojkovi, l.12/a4-35/1
Karlo Ani, Luka alinovi, Zlatko Jerkovi, l.34/1
Tino Stefanovi, Rade imovi, Duje imi, Dino Hodi, Ivan Ere, Matej Lozina, Karlo Mustapi, Niko
ami, Luka Stefanovi, l.36/2
Josip Tomas, l.22-34/2
Ivan Rai, l.35/8
imun Ivo Barii, Ivano Carevi, Adrian Kostani, Patrik Mravii, Bartul Kova, Sara Herceg, l.37/1

15

Stipe Serdarevi, Ivan alinovi, Bartul Cvitanovi, Mirko Selak, Marko Zeli, Josip Gojak, Ante Brni,
Marko Brigi, Ante Medi, Stipe Brni, l.34/2
Marjan:
Kristina uker, l.47-35/1
Ira Gabeli, Mara Leina, l.35/1
Buga Slavica, l.34/2
Vrgorac:
Antoni Bebi, Zdravko Turi, l.35/1
Val:
Takeshi Miki, l.37/8
Vinjani:
Josip Pojatina, Ante Buljan, Ivan Pojatina, Mate keva, Ivan Arai, Branko Bui, Stipe Tomasovi,
Ivan Ajduk, l.35/1
Petar Kutlea, l.37/8
Ante Jovi, l.35/8
Filip Bilopavlovi, Petar Aanin, Luka Topi, Petar Peri, l.37/1
Ante Topi, l.31/1
Ante erek, Borislav Cvetkovi, l.34/2
Postira-Sardi:
Ivo Matuli, Tomislav Vidas, Ivan Radi, l.35/1
Ante Matuli, l.34/1
Paul Dragievi-Tomii, Viktor Filipi, Andrija Antonio Kevei, l.36/2
Dugopolje:
Toni Kovaevi, Petar Kovaevi, l.34/10
Roko Sili, Boo Boi, Luka Bosani, Boe Zebi, Duje Martinovi, Boidar Bali, Goran ipi,
Gabrijel Rogoi, Josip Dodor, Slavko Marasovi, Antonio Perii, Ante unji, Stipe Zebi, Luka
Rogoi, Mateo Smodlaka, Josip Perii, Toni Bosani, Toni Bosani, Antonio ulin, Ivan Bosani,
Toni Bali, Antonio Lekaj, Ivan Bosani, Dino Bali, Marko Koli, Vlatko amadan, Zvonimir Bali,
Karlo ulin, Ivan Dodor, Cristian Brali, Vjekoslav Rogoi, Roko Bali, Petar Cakta, Kreimir evra,
Mihael Krian, Bartol Sili, Ivan evrnja, Josip Bosani, Ante Vei, Ante Bali, Tino Radan, l.35/1
Antonio Rogoi, Mateo Bosani, Toni Milina, Ivan Brali, Josip Lau, Emanuel Lekaj, l.34/1
Mateo Piplica, l.36/1
Tino Bulat, Ivan Bubalo, Ivan Ban, Rino Kliki, Miro Rodin, Ivan Beovi, Roko Bai, Stipe ipi,
Stjepan Vukovi, Hrvoje Topi, l.36/2
Ivan Vuka, Toni Perkov, l.35/8
Zvonimir urkovi, Roko Mili, Ivan Rogulj, Luka Dodor, Igor Brati, Stipe Bali, Mihael Hartman, Ivan
Plazibat, Nikola Parlov, Roko Perkov, Jure Ravli, Dominik Plazibat, Mihovil Kardum, Luka Plazibat,
Luka Joki, Stanislav Karlo Plazibat, l.37/1
Ante Joki, Ivo elan, Ivan Jeli, Ivan ii, Duje Kustura, Marko Feri, Marin Marketi, Vladimir
Radovan, Toni Rendi, Ivan Juki, Ante ipi, Denis Juri, Ante Dumani, Karlo Grabar, Jure
Pranevi, Toni Matuli, l.34/2
RNK Split s.d.d.:
Ivan Ibriks, l.34/7
Jadran (SG):
Luka Buratovi, l.34/12

16

Mihael Brkan, Velimir Domani, Ivan Kovaevi, Aleksandar Andri, Vinko Buratovi, Jurica Tomi,
Petar Matkovi, Marko karpa, Kreo Petri, l.35/1
Vinko Stani, Marinko Soldo, Domagoj Planjar, Antonio Jonji, l.37/8
Vjekoslav Tadi, Ivan Duli, Nika karpa, Antonio karpa, Jaka Duli, l.34/1
Nikola Matkovi, Sandro Petri, Leo Bratani, Jurica Petri, l.35/8
Petar Tomi, l.37/1
Vinko Petri, Toni Lovrinevi, Mario Lui, Dino Pavii, Jure Pavii-Donki, Nika Barbari, Josip
Jakeli, l.34/2
Jadran (S):
Luka Mladini, Paul Lombardi, l.35/1
Vice Dimi, Toni Franoli, Josip Deli, Antonio Ercegovi, Stipe Kurir, Antonio Jurko, Josip Lozani,
Bruno Brnas, Ante Duge, Karlo Budimir, Ivanko Mrkonji, Ivan aki, Vlado Drai, l.37/8
Croatia:
Ant uto, Ivan abi, Marko Mrkonji, Josip Nui, Marijan Gudelj, Ante Karoglan, Goran Karoglan,
Marko uto, Ivan Ivkoi, Nino Pijanovi, Luka Garac, Ante apin, Ante Milas, Ante uto, Ante
Mrkonji, Ivan abi, l.35/1
Marko Koti, l.36/6
Ante Vukovi, Zvonimir Begi, Marko upanovi, Marin Vuksan, l.36/2
Ante Znaor, l.35/8
Mario Piplica, Duje Piplica, l.37/1
Tomislav Brnadi, Mislav Karoglan, Ilija Pijanovi, Petar Mrkonji, Ante apin, Ante Kristi, Nikola
alinovi, l.34/2
Orkan:
Marin Juki, l.34/10
Duje Radman, Ivan Skender, Josip Karaman, imun Mimica, Ivan Marui, Mijo Manduri, Ante Koki,
Luka Lozi, Domagoj Rakulji, Duje opac, Josip Martinovi, Toni Pavi, Josip Bili, Ante Pivevi,
Anelo Tomi, Dominik Jeroni, Tomislav Miljak, Ivan Zemunik, Marin Grgat, Duje Bali, Dominik
Laui, Marko Bili, Mate Marui, Josip Pavi, Davor Marui, Lovre Banovi, Ivan Daja, Marin Kalac,
Filip Ivanievi, Petar Kruievi, Luka Brahovi, Emanuel istov, Roko Mladin, l.35/1
Duje Klari, l.36/10
Luka Vukovi, l.37/8
Marko Kadi, Mario opac, Gabriel Allen Ivanievi, Tonio Skender, Jure Merep, Mirko Horvat, l.34/1
Krunoslav Pivevi, l.36/1
Antonio Zemunik, Matej Vukni, Boidar Baui, Domagoj Ljubii, Ivan Gali, Ivan Kuvai, l.36/2
Frano aljkui, Antonio Ivanievi, Stipe Ercegovi, Mislav Bekavac, Marin Pivevi, Kreimir opac,
Nikola Mlinar, Matej aljkui, l.35/8
Ivica Grbea, Predrag imi, Ante Mari, Nikola Tomi, Ivan ari, Mario Ivanievi, Ivan Voloder,
Marin Bajami, Nikola Merep, l.34/2
Elektroprijenos:
Stipe ubeli, Roko Vlastelii, Nikola Krianovi, Matej Jakov Oluji, l.35/1
Toni Gudelj, l.34/1
Luka ivkovi, l.37/1
aporice-Trilj:
Ante Bulj, Niko Svalina, Dominik Vukelja, Josip ipi, Stjepan unjara, Ante Gili, Marin Vudrag, Duje
Vukadin, Ivan Vukas, Marko uljevi, Ivano Vukas, Toni Dadi, Slavko Kozina, Roberto Kelava, Josip
Vrdoljak-Colo, Carlo Marko Marasovi, Luka Mavrovi, Matej Duki, Rocco Ivan Marasovi, Marko
Mateljan, Josip Gili, Boe Kutlei, Domagoj Gili, Mirko Sui, Teo ivalji, Roko Gusi, Antonio
Baki, Tomislav Mateljan, Matej Jurko, Ante Milo, Danijel Dadi, Nino ivalji, l.35/1

17

Mateo Samardi, l.37/8


Antonio Laco, l.35/8
Rafael Jurko, Ante Mateljan, l.37/1
Ustanik:
Ante iki, l.25-36/2
Ante alov, Ivan Gudelj, Hrvoje Giljanovi, Kreimir Palada, l.35/1
Robert Mikovi, Toni Odak, Mate Oluji, Nikola Tomii, l.36/2
Dario Hrga, l.35/9
Ante Pokraji, Tomislav Sovulj, Ivan Palada, Mario Ivanievi, Marin Tomi, Ante osi, Antonio
Grani, Ivan Kovai, Nikola Merep, Jakov Mujan, Duje Mimica, Josip karica, Matej Stani, Frano
Sili, Marin Tafra, Jure Merep, Matej elan, Mislav Bekavac, l.37/1
Jadran Kirevski, Ante Vuki, Josip Balek, Ante Soo, Ivan Barii, Mario Tai, Mario Baljkas, l.34/2
Poljianin 1921:
Ante Mrela, Karlo Muini, l.35/1
Goran Kovai, l.37/8
Josip ovi, l.34/1
Trogir 1912:
Luka Matija, Petar Najev, l.35/8
Talent:
Vinko Mikovi, Davor Soldi, l.25-36/2
Ivan Pribisali, Antonio eravica, Toni Melada, Ivan Stupalo, Vlade Radalj, Toni Rogoi, Nikola Stojan,
Josip Lovri, Nikola Filipovi, Niko aki, Dominik Favro, Domagoj Domazet, Duje Orli, l.35/1
Fabijan aki, Ante uta, Luka Juki, Lovre Gudelj, Sandro Lozi, Mario Cvitkovi, Luka Roso, Andrija
Alebi, Petar Peko, Leonardo Panda, Tomislav Kova, Ivan Serdarevi, Josip urkovi, l.37/8
Mateo Perii, l.34/1
Ivan Budi, Filip Budi, l.35/8
Vlade Prgomet, l.37/1
njan:
Bepo Luka Kaliterna, Nino Zebi, Josip Sikirica, Luka Sikirica, Marin Domljanovi, ime Mihovilovi,
l.37/8
Adriano Vulas, Ivano Mihaljevi, l.36/1
Ante Kojundi, l.37/!
Mijo Vidi, Filip Botica, l.36/2
Mio Smodlaka, Borna Vujnovi, Duje Ani, Roko Milakovi, Josip eli, Leon Pui, Ivan Vrki, Ivan
erek, Ivo Vito Milakovi, Luka Kojundi, Stipe Lozina, Josip Baji, l.37/1
Omi:
Petar Smoljanovi, Karlo Banovi, l.35/1
Torcida:
Andrija Mateti, l.34/2
Sveti Josip:
Boko Novakovi, l.35/8

18