You are on page 1of 3

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Division of Laguna
PACITA COMPLEX SENIOR HIGH SCHOOL
School Year: 2016-2017

Disyembre 1, 2016
Para sa kinauukulan,
Magandang araw po!
Kami ay mga mag-aaral ng Grade 11-Archimedes mula sa Pacita Complex Senior High School
ay nagsasagawa ng isang pananaliksik na may pamagat na " Gamit ng Gay Lingo bilang Midyum
sa Akademikong Pakikipagtalastasan ayon sa Persepsyon ng piling Mag-aaral ng Grade 10 ng
Pacita Complex National High School ( 2016-2017 )." Nilalayon nito na alamin ang lebel ng
kaalaman at kahusayan sa paggamit ng Gay Lingo ( lenggwahe ng mga Bading ) ng mga magaaral ng Sekondarya.
Kaugnay nito, kami ay humihingi ng kaunting panahon mula sa inyo sa pagsagot ng mga
katanungan mula sa aming Survey Questionnaire. Inaasahan namin ang partisipasyon ng bawat
isa.
Maraming salamat at nawa'y patnubayan kayo ng Poong Maykapal.

Lubos na gumagalang,
KATE S. CARILLO
NINA KRISHA D. LAXAMANA
MATTHEW NAZAREL A. DENUS

Noted by:
G. NOEL CHRIS P. MANLANGIT
Guro ng Asignatura

Panuto: Lagyan ng tsek () kung lubos na sumasang-ayon, sumasang-ayon, di sumasang-ayon


at lubos na di sumasang-ayon.
Lubos na
Lubos na
Di
Sumasang
di
sumasang
sumasang
-ayon
sumasang
-ayon
-ayon
-ayon
1. Sa paggamit ng Gay lingo,
komportableng
nakapagpapahayag
at
nakapagsasabi ng saloobin
ang mga guro at mag-aaral.
2. Ang Gay lingo ay maaaring
gamitin sa pagtuturo upang
makasabay at maengganyo
ang mga mag-aaral.
3. Maaaring maging tulay sa
paggawa ng mga tula,
maikling kwento, nobela at
iba pa ang Gay lingo dahil
ito ay may sapat na
kakayahan
upang
maipahayag ang damdamin
ng isang tao.
4. Nakapagdadagdag buhay sa
pagtuturo ang Gay lingo
dahil sa panahon ngayon ay
lubos na nauunawaan at
tinatangkilik ng marami.
5. Sa paggamit ng Gay lingo sa
panitikan, tumatatak sa mga
mag-aaral
ang
bawat
pangyayari o kaisipan ng
akda.
6. Maaaring maging pamalit sa
malalalim na salita ang Gay
lingo upang mapadali ang
ibig sabihin nito.

7. Ang Gay lingo ay maaaring


gamitin bilang interpretasyon
sa mga nakalap na datos
upang lubos na maunawaan
ang mga ito.
8. Maaaring
maayos
na
maipaliwanag
ang
mga
tinatalakay na paksa sa
pamamagitan ng Gay lingo.
9. Marapat na magkaroon ng
mga konkretong salita ang
Gay lingo upang magkaroon
ng isang salita sa isang
kahulugan.
10. Ang
Gay
lingo
ay
makapagpapayabong ng mga
terminolohiyang
pangakademiko dahil marami na
ang
nakakaalam
at
tumatangkilik dito.