--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SYARAT- SYARAT UNTUK BELAJAR / MEMILIKI

---------------------------------------------------------

SILAT ASAD

01.Orang iman yang akhlaknya baik, berbudi luhur bisa takdim kepada yang berhak di
takdimi, dan taat kepada yang berhak di taati.
02.Orang iman yang tertib ibadahnya dengan khusyuk dan selalu dzikir kepada Allah.
3. Harus pasrah / tawakal kepada Allah tidak merasa pol sendiri, tidak merasa lebih kuat
daripada orang lain dan selalu minta pertolongan kepada Allah.
4. Harus shobar / tabah, tahan uji tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, tidak
mudah emosi.
5. Tidak boleh takabur / sombong, tidak boleh untuk berbuat jahat.
6. Tidak boleh untuk jajal-jajalan / untuk coba-cobaan, tetapi kalau tukar pengalaman
yang tidak merusak boleh.
7. Tidak takut dan tidak mundur menghadapi semua orang yang mempunyai beladiri dari
aliran apapun. SOMBONG
8. Tidak boleh melanggar larangan-larangan agama yaitu: zina, minum-minuman
keras,judi, syirik, jin-jinan dan lain-lain.
9. Sanggup membela kebenaran dan saling tolong-menolong kepada sesama

Larangan- larangan bagi yang telah belajar / memiliki silat ASAD, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dilarang membentak anak kecil
Dilarang memelototi anak kecil agar takut
Dilarang memukul anak kecil / istri
Dilarang mencubit
Dilarang mudah nyabok
Dilarang mengeraskan salaman
Dilarang menyerang duluan / mendahului menyerang, tetapi kalau memancing lawan
agar mendahului nyerang boleh.
8. Dilarang memperlihatkan teori / jurus kepada orang lain sebelum waktunya
9. Dilarang memperlihatkn jurus golok kepada yang belum pernah mangkul / belajar
jurus golok
10. Dilarang mendendam
Hidup ASAD!
ASAD Jalan,
Jama’ah Lancar!

Related Interests