1.

0 PENDAHULUAN

Guru merupakan agen perubahan berperanan penting menyebarkan kurikulum kepada pelajar
di sekolah. Guru sangat berpotensi mengubah sikap dan status pelajar terhadap sesuatu kurikulum
(subjek) itu. Guru bertindak sebagai penyambung antara teori dan amalan dalam pendidikan. Guru
mendidik

berpandukan

pukal

kurikulum

bersulam

dengankepercayaan, nilai dan sikap yang

dianuti. Kepercayaan, nilai dan sikap yang dipegang oleh guru akan menjelaskan enviroment
pendidikan dan ‘bagaimana’ guru memberi makna danmengadaptasi kurikulum di sekolah kepada
pelajar di sekolah. Tahap pemikiran guru akanmenentu dan memainkan peranan penting yang
konstruktif dalam pendidikan guru dan pelajar pada masa hadapan.
Mengikut Kamus Dewan, ‘profesion’ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan
pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang, senibina,
perubatan, perakaunan dan lain-lain. ‘keguruan’ pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab
(kerjaya) sebagai guru. Dari kedua-dua pengertian tersebut, ia memberi makna bahawa profesion
perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut
peribadi gurunya dalam pembinaan negara bangsa itu sendiri.
Profesionalisme meliputi beberapa nilai kerja seperti keberkesanan, produktiviti, kecekapan
dan bertanggungjawab. Profesionalisme seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari
beberapa segi contohnya sikap dan nilai guru dalam pengajaran yang akan mempengaruhi minat,
sikap dan dan nilai pelajar. Mutu pendidikan dilihat menerusi keberkesanan dalam penggunaan
sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan serta
pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Ia juga berhubung dengan personaliti guru yang akan
menentukan iklim pembelajaran pelajar. Sistem pendidikan negara Malaysia mengalami perubahan
yang sangat pesat. Perkembangan pendidikan pada hari ini adalah berasaskan pencapaian tertentu. Ini
dapat dilihat melalui pengurusannya yang bercorakkan budaya korporat dan pengurusan bisnes di
mana ia mementingkan kawalan mutu menyeluruh dan pengurusannya pula adalah menuju ke arah
mewujudkan keadaan tanpa cacat atau lebih dikenali sebagai zero defect
Daripada kenyataan ini, ternyata guru berperanan besar dalam merealisasikan perlaksanaan
kurikulum

di

sekolah.

Sebagai

seorang

guru

terdapat

beberapa

elemen

penting

profesionalisme keguruan yang memerlukan penghayatan melaksanakan kurikulum. Elemen-elemen
ini boleh dikesan terjemahan daripada kepercayaan, nilai dan sikap guru sewaktu menyebarkan
kurikulum dalam pengajaran di bilik darjah. Hal ini disahkan lagi tertakluk kepada kekangan dan
peluang yang tersedia semasa guru-guru ini berusaha menterjemah kurikulum di bilik darjah. Ternyata
guru-guru masa kini perlu mempunyai secukupnya elemen dan aspek kefahaman tentang
profesionalisme keguruan terhadap kurikulum dan pengajaran di bilik darjah. Ini bertujuan agar
9

Sekiranya seseorang pekerja tidak hadir tanpa sebarang sebab yang munasabah.0 ISU-ISU ETIKA DAN INTEGRITI KEGURUAN MASA KINI Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion keguruan tergugat pada mata umum. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawab guru kepada pelajar. sama ada tugas utama iaitu mengajar atau tugas-tugassampingan seperti hadir mesyuarat. bukannya mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. ketidakhadiran bermaksud apa-apa sahaja kegagalan seseorang pekerja daripada melaporkan diri ataupun tidak berada di tempat kerja mengikut masa yang telah ditetapkan atas apa alasan sekalipun. tipu. guru ponteng bermaksud guru yang lari daripada melakukan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Manakala ponteng dari segi istilah merujuk kepada tidak hadir bertugas tanpa sebarang surat akuan sakit mahupun apa-apa sebab yang munasabah. ibu bapa pelajar. Ponteng kelas pula bermaksud guru tidak masuk mengajar ke kelas atau lewat wasuk ke 9 . Ponteng boleh dikategorikan dalam beberapa jenis. Guru juga ponteng sekolah dengan pulang ke kampung lebih awal terutamanya ketika musim cuti sekolah dan musim-musim perayaan dengan pelbagai alasan yang kurang logik.kekangan dapat dikurangkan dan peluang dapat digunakan bagi memaksimakan pengajaran. ponteng dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai kecoh. melaksanakan program dan sebagainya. 2. lari daripada tugas yakni tanggungjawab dan lain-lain. 18 September 2008) Antara isu-isu yang akan dibincang berkenaan dengan etika dan integriti guru adalah isu kehadiran ke sekolah. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. Kesemua jenis ponteng ini memberi kesan negatif kepada murid dan sekolah. Isu-isu ini akan dibaincang dengan jelas di perengan bawah. Oleh itu. Menurut Cascio (2005). ponteng kelas dan ponteng tugasan. Ini menunjukkan apabila seseorang pekerja itu tidak datang ke pejabat pada waktu bekerja maka mereka dianggap sebagai tidak hadir. Faktor utama yang menyebabkan berlakunya masalah ponteng ini ialah faktor sikap guru itu sendiri. ianya boleh dianggap sebagai ponteng kerja. Antara alasan-alasan yang sering diguna oleh guru ialah kurang sihat dan anak kurang sihat. Ponteng jenis ini memberi kesan yang sangat besar kepada pembangunan dan pencapaian sesebuah sekolah dan muridnya. 2. iaitu ponteng sekolah. tekanan dengan hal peribadi dan pengurusan masa. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Ponteng sekolah bermaksud guru tidak hadir bertugas ke sekolah tanpa sebab atau dengan sebab yang tidak munasabah.1 Kehadiran ke sekolah Isu pertama adalah berkenaan dengan kehadiran ke sekolah. mengembang potensi insan dan meningkatkan tahap profesionalisme keguruan itu sekaligus.

Berdasarkan pemerhatian saya.dalam kelas dengan sengaja atau keluar lebih awal sebelum masa pengajaran dan pembelajaran tamat tanpa alasan yang munasabah. intelek.2010). isu peribadi yang dialami oleh guru tersebut telah mempengaruhi tingkahlakunya sebagai seorang guru dengan mengenakan tindakan yangtidak wajar kepada pelajar yang hanya membuat bising ketika sesi pengajaran beliau.2 Tekanan dengan hal peribadi Guru yang profesional adalah guru yang mampu mengawal dirinya supaya stabil dari aspek emosi. 9 . Pelbagai langkah yang boleh diambil oleh pihak pentadbir bagi mengelakkan masalah ponteng ini dari terus berlarutan dan menjadi ikutan kepada guru-guru lain. Dapat dilihat di sini bahawa. Agama Islam contohnya menganjurkan agar umatnya berkerja dengan ikhlas. beliau tidak akan mencampurkan perihalperibadi bersama perihal disiplin murid di sekolah. Pihak pentadbir perlu bersemuka dan mendekatkan diri kepada guru-guru ini untuk mengenalpasti punca masalah ini berlaku. Langkah perbincangan ini. terdapat beberapa faktor yang dikenal pasti yang memungkinkan guru-guru mengambil jalan mudah untuk ponteng. tidak amanah. amanah dan penuh bertanggungjawab. Nasihat. rohani mahupun jasmani. terdapat segelintir guru yang tidak mengambil peduli terhadap penyempurnaan diri sebagai seorang guru. Kurangannya Pegangan Agama. Walaupun ramai di antaranya yang berpuasa dan menunaikan solat tetapi perbuatan seperti ponteng tetap berlaku dalam pekerjaan (Pahrol Mohamad Juoi. Hal ini dapat dilihat kerana terdapat guru yang membawa masalah peribadi ke sekolah. Guru menganggap ponteng adalah perkara biasa dan tidak berkait dengan pahala dan dosa. 2. bersesuaian dengan teori kepimpinan humanistik di mana guru tersebut diberikan ruang kebebasan untuk menceritakan masalah sebenar yang berlaku dan punca masalah ini berlaku. Guru tidak menghayati apa yang diajarkan dalam agama. Sikap guru yang lebih suka melepak di kantin sekolah. Dalam mengkaji isu ponteng yang dilakukan oleh guru. melayari facebook dan sebagainya. dan motivasi diberikan agar perkara seperti ini tidak akan berulang dikemudian hari. Hal ini merangkumi aspek dalaman dan luaran yang mana masing-masing memberi impak kepada pembangunan sahsiah seorang guru. Hal ini berlaku berikutan kegagalan beliaumenguruskan masalah peribadi dengan baik. Beliau telah membawa masalah tersebut ke sekolah yang menyebabkan ganguan emosi berlaku kepada seorang murid kerana didenda berdiri di tengah panas selama dua jam. berbual atau bersembang kosong dengan rakan. Terdapat satu kes yang melibatkan seorang guru yang mempunyai masalah rumah tangga. Walhal guru perlu menjadikan pekerjaan sebagai satu sumber yang halal untuk dinikmati oleh anak-anak dan ahli keluarga. Kerja adalah satu ibadah dan ramai di antara guru yang bekerja tetapi tidak bersungguh-sungguh. Jika guru tersebut peduli akan kesempurnaan dirinya.

Sepanjang tempoh ini. Justeru. yang ditulis oleh Mohd Fauzi Abdullah dalam Harian Metro melaporkan: “Gara-gara bergaduh dan bertengkar dengan isteri. perbuatan guru berkenaan terbongkar apabila mangsa menceritakan kepada guru lain keesokannya selepas mendekati pelajar itu yang kelihatan murung. Katanya. Di sekolah. Sebagai contohnya. pemeriksaan perubatan ke atas pelajar terbabit di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah (Hoshas). kakitangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit sebelum sekolah bermula. semua guruperlukan mengambil berat akan kesempurnaan diri bagi membina jati diri yang berakhlak dan bersahsiah yang boleh dijadikan teladan oleh murid-murid 2. semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Antaranya adalah yang melibatkan guru-guru datang lambat ke sekolah. keluar kelas terlalu awal dari waktu sepatutnya dan juga kes guru yang pulang awal dari sekolah berbanding masa yang sepatutnya. lambat masuk kekelas. Kejadian berlaku di rumah guru berusia 33 tahun itu di kuarters sebuah sekolah menengah.30 pagi hingga 1. namun dipecayai gagal mengawal nafsunya dan terus memeluk mangsa dari belakang sebelum merogolnya. Temerloh mengesahkan dia dirogol. Seorang guru yang profesional perlulah profesional dalam pemikiran serta tindakannnya dalam sesuatu perkara yang dirancang mahupun dilaksanakan. isu lain yang turut dibincangkan perhatikan ialah berkaitan isu pengurusan masa.15.’ “Pada mulanya guru itu mengajar mangsa tugasan sekolah. 2/81yang bertarikh 12 September 1981.Guru yang profesional sepatutnya bertindak profesional dalam tindakannya. Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. guru-guru dituntut agar mempunyai sahsiah dan akhlak yang boleh diteladani oleh pelajar dan masyarakat di samping menguasai pelbagai ilmu.” katanya. Justeru. murid-murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walaubagaimanapun.” Kesan kegagalan guru mengambil peduli akan kesempurnaan diri akan memberikan impak yang sangat buruk seperti yang tertera dalam petikan akhbar tersebut. terdapat isu penyalahgunaan masa berlaku di sekolah. antara lain dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Mangsa cuba melawan namun gagal dan tiada siapa dapat membantu kerana hanya mereka berdua di rumah berkenaan. seorang guru gagal mengawal nafsuhingga tergamak merogol pelajarnya yang berusia 15 tahun.3 Pengurusan masa Seterusnya. bahasa dan kemahiran berkomunikasi. Mahathir (1999) menyatakan. Kesan permasalahannya ini mungkin lebih mudarat sekiranya guru tersebut tidak mampu mengatasinya dengan rasional. waktu bagi satu sesi persekolahan adalah dari pukul 7. satu laporan akhbar bertarikh 30 Jun2009. jelas di sini guru sememangnya terikat dengan peraturan tersebut dan isu ini dipandang serius oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sumber itu berkata. Kes-kes gurudatang lambat ke sekolah sepatutnya tidak berlaku sekiranya semua guru menepatiperaturan tersebut 9 . petang Khamis lalu.

malahan lebih merungsingkan mereka masuk lambat ke kelas bukan kerana urusan rasmi tetapi terleka kerana bersembang kosong di kantin atau bilik guru. Manaf G8. Oleh itu. Oleh yang demikian.4 PERANAN GURU SEBAGAI PEMIMPIN PROFESIONAL ABAD KE-21 Perubahan dalam sistem pendidikan yang menjurus ke arah pendidikan abad ke 21 ini berkait rapat dengan kesediaan sekolah sebagai wahana dan platform penggerak kejayaannya. Dapat dikatakan di sini bahawa. Menurut (Blasé. Selain itu. Manakala Hussien (1989) mengatakan bahawa kepimpinan instruksional sebagai “usaha yang diambil oleh pemimpin sekolah untuk menyediakan inovasi kurikulum dan untuk memperkembangkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan menjayakan matlamat sekolah. 2. Terdapat juga kes guru yang langsung tidak masuk ke kelas kerana asyik berniaga di bilik guru. dari pemerhatian terdapat kes guru-guru yang masuk lambat ke kelas. Hal yang demikian. Memandangkan sekolah adalah sebuah institusi yang berfungsi untuk membentuk dan menghasilkan pelajar ke arah kemenjadian sahsiah. sentiasa mengamalkan sikap positif dan inovatif. kepimpinan instruksional perlu menjadi teras dan perlu dikuasai dengan terbaik oleh setiap orang pemimpin sekolah khususnya Guru Besar. maka model dan amalan kepemimpinan sekolah perlulah benar-benar sesuai dan selari dengan fungsinya yang subjektif. pegawai profesional di semua peringkat dan institusi latihan pendidikan. rohani dan emosi. Malah ia perlu difahami dengan jelas oleh penggubal dasar. Hal ini menunjukkan guru tersebut datang lambat melebihi waktu maksimum guru patut berada di sekolah. Etika guru yang profesional sepatutnya peka akan kepentingan menepati masa dan pengurusan masa yang berkesan. Dalam usaha menjana modal insan cemerlang. ramai guru yang mendapat “Punch Card merah “. guru besar sebagai pemimpin sekolah perlulah mempunyai dan kesedaran tentang pendidikan abad ke 21. Pemimpin sekolah perlu menetapkan standard yang tinggi dalam aspek pencapaian intelektual jasmani. kepimpinan instruksional boleh didefinisikan sebagai gabungan penyeliaan. tugas utama mereka untuk mengajar telah diketepikan dan diutamakan kerja-kerja sampingan yang sememangnya tidak patut dilakukan di sekolah. Mereka mengambil enteng perkara ini. pembangunan staf dan perkembangan kurikulum. akademik dan bakat serta kepimpinan. waktu interaksi untuk pengajaran dan pembelajaran juga akan berkurang. terdapat rungutan daripada pihak sekolah.9) datang lambat ke sekolah sepatutnya tidak berlaku sekiranya semua guru menepati peraturan tersebut. 1998). bagi menjamin keberkesanan untuk kepimpinan instruksional adalah berfokuskan kepada kepimpinan yang boleh menggerakkan guru ke arah pemikiran kreatif dan kritis dan penting. kepimpinan sekolah memainkan peranan 9 . Ekoran isu kelewatan guru memasuki kelas ini berlaku. Berdasarkan pandangan beberapa tokoh di atas. Perkara ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru yang profesional.Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru (Muhamad Irfan Ab.

Selain itu. Kepimpinan sekolah juga perlu menjalankan penyeliaan kepada guru-guru bagi meningkatkan tahap penyampaian pengajaran guru melalui perkongsian maklumat terhadap aspek yang perlu ditambah baik Pengurusan. Hal ini akan memberi kemudahan kepada murid untuk belajar dengan selesa dan berkesan. Pembudayaan etika dan integriti dalam organisasi pula. Tenaga kepakaran dalam melaksanakan program ini diperoleh dengan jalinan kerjasama institusi pengajian tinggi yang berdekatan. pemantauan. pendidikan dan media massa. mengikut etika merupakan salah satu cara dimana untuk kita menunjukkan cara kerja yang lebih teratur. Sehubungan itu. bagi meningkatkan kualiti sekolah. dengan sokongan padu oleh guru-guru. Ia melibatkan peranan pelbagai institusi masyarakat seperti keluarga. pelbagai faktor telah diambil kira dan pemantauan juga dilaksanakan sepanjang masa oleh barisan pentadbir dengan bantuan ketua panitia mata pelajaran. kepimpinan sekolah juga perlu menekankan tentang Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi (HOTS) dalam kalangan guru dan murid-murid. makmal sains dan perpustakaan yang serba lengkap dengan bahan rujukan dan bank soalan. penyelarasan dan pemantauan kurikulum yang dilakukan akan menampakkan impak ke atas sesuatu program yang dilaksanakan kerana bagi setiap satu program yang hendak laksanakan. akademik dan bakat serta kepimpina. Organisasi juga perlu mempunyai matlamat yang jelas dan realistik yang dikongsi bersama oleh anggota organisasi.0 PENUTUP Pembudayaan etika dan integriti individu harus melalui satu proses seumur hidup. Sebagai langkah pertama kursus berkenaan HOTS dianjurkan bagi memberikan pendedahan kepada semua guru agar mereka dapat menggunakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas masing-masing. keupayaan membimbing oleh ketua panitia dan kepimpinan interaksional yang berkesan oleh guru besar fungsi sekolah untuk membentuk dan menghasilkan pelajar ke arah kemenjadian sahsiah. kepimipinan sekolah perlu merancang pelbagai kursus peningkatan profesionalisme guru misalnya dalam aspek penyampaian pengajaran. Etika dan integriti yang digariskan itu perlu dipatuhi kerana akhirnya seseorang itu bertanggungjawab kepada Tuhannya. maka misi dan visi ke arah kemenjadian akan menjadi kenyataan. Di samping. Ia perlu mempunyai sistem dan prosedur yang baik bagi melicinkan pelaksanaan tugasnya secara cekap. Hal yang demikian. merancang beberapa program untuk murid bagi membudayakan HOTS ini dalam proses pembelajaran mereka. cekap dan bersesuaian dengan 9 . di samping mempunyai sistem kawalan kualiti. dan tepat. menuntut kepimpinan bertindak sebagai teladan (role model) manakala anggota lain menzahirkan kod itu dalam tindakan mereka. teratur. Justeru. sebagai seorang guru yang professional. kualiti guru juga perlu dipertingkatan. 3. ganjaran dan penghukuman.Oleh itu. guru besar juga perlu menyediakan pelbagai kemudahan bagi membolehkan pelajar belajar dalam suasanan kondusif misalnya menyediakan makmal komputer.

Perkembangan yang sentiasan berlaku dalam system pendidikan bertujuan untuk memantapkan lagi penyampaian pendidikan kepada anak bangsa agar pendidikan yang diperolehi setaraf dengan negaranegara membangun. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ketakwaan pada Allah. Ilmu yang disampaikan itu juga mampu untuk membentuk jati diri yang jitu dalam diri pelajar agar masa depan negara lebih cerah untuk menuju kepada negara yang maju. Belaiu telah melanggar kod etika bertanggungjawab terhadap pelajar.0 TUGASAN 2: ULASAN VIDEO 4. pertuturan dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh oleh pelajar. keadaan suasana kelas yang terkawal tadi bertukar menjadi tidak terurus apabila cikgu Saari mula tidur di hadapan kelas. cikgu Shaari telah menunjukkan sikap yang tidak baik apabila beliau meminta muri-murid membaca ayat yang ditulis pada papan hitam. Murid mematuhi arahan guru. Oleh itu. Hal yang demikian. Hal ini telah memberikan kesan kepada murid-murid apabila mereka mula membuat bising dan bermain kerana cikgu tidak menguruskan kelas dengan baik.keadaan semasa. berkemungkinan nanti masalah ini membawa kepada masalah negara. Tugas guru sebagai pembentuk modal insan perlu memantapkan diri darisegi fizikal dan mental. guru perlu mencari usaha-usaha yang boleh mengurangkan kesalahan melangar etika perguruan agar profesion perguruan sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat. permasalah pelangaran etika dan integriti dalam kalangan guru perlu dibendung dengan megambil langkah-langkah yang sewajarnya agar kualiti pengajara guru dalam menyampaikan ilmu kepada anak bangsa sentiasa berada pada aras yang terbaik.1 VIDEO KLIP CIKGU SAARI 1 Meminta murid membaca ayat yang dituliskan di papan hitam. Dari segi etika pula. suasana yang bising akan megangu kelas lain untuk belajar dengan tenang. Di samping itu. Isu-isu yang dibincangkan diatas dapat dilihat bahawa masalah pelangaran etika dan integriti dalam kalangan guru semagin menjadi-jadi dan dalam keadaan yang serius. tetapi. Selain itu. guru mesti menunjukkan contoh berpakaian. Akhir sekali. Melihat etika dan tanggunjawab guru dari perspektif Islam. Guru bertanggungjawab mematuhi etika profesional dan mempraktikan semua garis panduan yang 9 . Jika hal ini tidak diambil berat. Cikgu Shaari telah lalai dalam mendidik murid-murid. Ini kerana. Masalah disiplin mula tercetus. 4. Melalui video Cikgu Saari yang pertama dapat dilihat bahawa. cabaran guru pada alaf ke-21 ini lebih mencabar berbanding dengan 10 tahun kebelakang. jika guru menunjukkan satu sikap yang tidak baik seperti yang ditunjukkan oleh cikgu Saari dengan tidur didalam kelas telah memberikan satu gambaran kepada murid tentang keburukan cikgu tersebut.

Malahan. 4. Etika profesional mencakupi sebahagian besar ahli professional kecuali hal-yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta dan menanam bunga. dapat dlihat kewibawaan guru besar dalam menangani masalah guru disekolahnya. 4. tahap professionalisme dan moral guru serta darjah keprihatinan terhadap masa depan pelajar. cikgu Saari merupakan seorang guru yang sentiasa memberikan alasan untuk tidak hadirkan diri dalam mesyuarat yang dijalankan oleh sekolah. 9 . guru besar tidak sewenang-wenangnya mengambil tindakan dan hukuman kepada guru tersebut. Dalam banyak hal. Walaupun kesalahan yang dilakukan oleh guru tersebut sentiasa berulang. hal ini boleh dilihat dalam dua situasi. cikgu Saari selalu memberikan alasan dan disebabkan itu. Ini dapat dilihat apabila Guru Besar mengadakan perbincangan secara dua hala dan bersemuka dengan guru tersebut bagi mengetahui hal sebenar. Guru besar meminta cikgu Saari untuk menentukan masa depan kerjaya dengan cara memberi pilihan kepada cikgu Saari sama ada meninggalkan kerjaya sambilan ataupun kerjayanya sebagai pendidik. beliau tetap menghadirkan diri kedalam mesyuarat walaupun sekejap untuk meminta kebenaran daripada guru besar untuk balik lebih awal. Kepimpinannyalah yang menetapkan nada sekolah.3 VIDEO KLIP CIKGU SAARI 3 Cikgu Saari memberi alasan beliau sakit perut dan tidak dapat duduk didalam mesyuarat yang dijalankan. Walaubagaimanapun.bertujuan meningkatkan tahap kualiti. alasan yang diberikan adalah tidak boleh diterima oleh orang lain sehinggakan ada yang berangapan cikgu Saari seorang kaki pembohong dan bertujuan untuk mengelakkan diri dari mesyuarat. Dia ialah orang yang bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di sekolah. 1993). guru besar menunjukkan hormat kepada guru walaupun guru besar mempunyai kuasa untuk mengenakan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Melaui situasi yang dirujuk. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. yang pertama. walapun cikgu Saari tidak sihat. Melalui situasi yang dirujuk diatas. Sebagai pemimpin pentadbiran. peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. iklim pembelajaran.2 VIDEO KLIP CIKGU SAARI 2 Guru besar meminta cikgu Saari memberi kata putus terhadap kerjayanya. (Rosemblum dalam Hussein Mahmood. Yang kedua. para Guru Besar perlu memberi pertolongan kepada staf kerana fungsi utama kepimpinan pentadbiran ialah untuk memudahkan pencapaian matlamat dan objektif sekolah (Sergiovanni 1977). kita dapat lihat diakhir babak video cikgu Saari yang 3 nie. Guru Besar sekolah ialah individu yang paling penting dan berpengaruh di sesebuah sekolah. cikgu Saari menghormati pihak pentadbiran dengan cara meminta kebenaran terlebih dahulu bukan dengan cara menghilangkan diri tanpa sebarang makluman awal kepada guru besar. Ini menunjukkan bahawa.

Bhd. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn.Bhd. (2014. Definisi Ponteng. 4/1986 : Panitia Mata Pelajaran. Reformasi Pendidikan Dalam Meghadapi Cabaran 2020. Meng. A. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Retrieved from Guru Ponteng Semakin Serius: http://cikgukami. Mahathir.html Harian Metro. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn.RUJUKAN Abdul Rahman. B. (1999). (2011).Bhd. (18 September 2008).Bhd. Foundation of Education. cikgu kami. (Jun 2009). Guru Melangar Etika Semakin Serius. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. O. (1986). Selangor Darul Ehsan: Utusan Publication & Distributor Sdn. Psikologi dalam Bilik Darjah.blogspot. (1999). Profesionalisme Motivasi: Pengurusan Bilik Darjah. M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. "Guru Tertekan Rogol Pelajar". S. Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesional Guru. Asas kepimpinan dan Perkembangan Profesional Keguruan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. (1994). Nordin. M. Manaf. B. Kuala Lumpur: Utusan Malaysia. Kuala Lumpur: Harian Metro . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia. I.my/2012/09/guru-ponteng-isu-serius.Bhd. Guru sebagai "role Model".Bhd. 1993. A. Houghton Mifflin. (1994). (1999). Kuala Lumpur: Penerbit fajar Bakti Sdn. (2002). E. Jun 20). (2010). 9 . Norita Abdul Rashid. Allan C. Utusan Malaysia. A. Basri.

9 .

Related Interests