You are on page 1of 1

UDI:CREACI DUNA EMPRESA de GESTI ENERGTICA

TASCA: ESTUDI DEFICINCIA ENERGTICA


NIVELL: 1r BATXILLERAT
REA: TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

PRESENTACI DE LA TASCA: L'empresa creada pels alumnes rep l'oferta de l'IES Enric Valor
de Castalla, per a realitzar un estudi d'eficincia energtica, amb l'objectiu de reduir costos
en la factura de la llum i calefacci i contribuir a la sostenibilitat del planeta. Lempresa
realitzar un estudi de les diferents formes d'energia per a proveir al centre educatiu. El
lliurament i presentaci de resultats i de l'oferta econmica final es dur a la Comissi
Econmica del Consell Escolar del Centre.
AUTORS: ANA GARCA ALVITE Y FCO. JAVIER VALDS MIRA