LIMBA

ROMÂNĂ

Anul LX

2011

Nr. 3
iulie – septembrie

SUMAR
BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ (BRL, 53, 2010) de Florin Sterian ....

LR, LX, nr. 3, p. 305–453, Bucureşti, 2011

307

BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DE LINGVISTICĂ
(BRL, 53, 2010)
LUCRĂRI DE LINGVISTICĂ APĂRUTE ÎN ŢARA NOASTRĂ
ÎN CURSUL ANULUI 2010*
DE
FLORIN STERIAN* *

SUMAR

În atenţia cititorilor .............................................................................................

309

I.

Documentare şi informare ...................................................................................
1. Bibliografii ......................................................................................................
2. Periodice ..........................................................................................................
3. Volume omagiale, culegeri ..............................................................................
4. Semnalări, referate ..........................................................................................
5. Rezumate..........................................................................................................
6. Indici, sumare ..................................................................................................

311
311
312
313
315
315
315

II.

Generalităţi .........................................................................................................
1. Manifestări ştiinţifice ......................................................................................
2. Dări de seamă, cronici .....................................................................................

315
315
316

III.

Lingvistică generală ............................................................................................
1. Lingvistică teoretică ........................................................................................
2. Lingvistică matematică şi aplicată ...................................................................

317
317
327

IV.

Limba română .....................................................................................................
1. Generalităţi ......................................................................................................
2. Istoria lingvisticii româneşti ............................................................................
3. Istoria limbii ....................................................................................................
4. Dialectologie ...................................................................................................
a. Generalităţi ..................................................................................................
b. Graiurile dacoromâne ..................................................................................
c. Aromână ......................................................................................................
d. Istroromână .................................................................................................
e. Meglenoromână ...........................................................................................
5. Filologie ..........................................................................................................
6. Fonetică şi fonologie .......................................................................................
7. Gramatică ........................................................................................................
a. Generalităţi ................................................................................................

332
332
332
333
336
336
337
340
340
341
341
343
344
344

*

Au fost incluse şi titluri din anii precedenţi extrase din culegeri, din periodice etc. care
nu ne-au parvenit la timp.
**
A colaborat la întocmirea fişelor bibliografice Mihaela Moldoveanu.
LR, LX, nr. 3, p. 307–453, Bucureşti, 2011

....... c............................... 2 344 348 352 352 356 357 359 369 369 371 377 377 377 377 378 380 380 381 381 381 382 383 384 390 400 402 402 402 403 403 403 403 403 404 404 404 404 404 405 405 405 405 405 405 406 407 410 422 423 424 426 428 428 450 ........... XIV....................................................... XXVI.................. Limba coreeană........................................................................... In honorem............................................................................... ortoepie.............................................. Morfologie .................. VII............................................. XXVII..... XIX.............................................................................................. punctuaţie ......................................................................... Etnonimie ..................................................... Limba indoneziană ...... Limbi amerindiene . d........................... XXI... Lexicografie .............................................................................. poetică........................................... Toponimie ......................................................... VI.................................... Cultivarea limbii ........................................................... XVII................................................................................................... cursuri.................................................................................. Generalităţi ............................................ Generalităţi ...................................................... Limba japoneză .................................................................................................................................................................... b........................................................................................ Filologie clasică ................................. VIII............................... XII.......................................................................................................................................................................................... 9........................................................ 10..................... b..................................... XXII.............................. 2..................................................................... Formarea cuvintelor ............................................................................ XVI.......................................................................................................................................... Semantică ......... IX......................................................... Indice alfabetic .. X................ Limbi indo-europene .................................................................................................... a.............. Sintaxă ......................................................................................308 V. XXV........ Limba română ......................................... Varia ........ Limba maghiară .... Româna peste hotare ................................................................ Antroponimie .................. Limbă literară .......... Lexicologie ...................................................................................................................... Ortografie................................................. XXIII.... e............................................................................ Autori ............................................................................................................. Florin Sterian b................................................ XX................................................................................... Limbi turcice ............................................................. XXV........................ Eponimie ...................... XI............. Limba rromani ................ XXVII.............................................................. 1............................................................................... XXVI.................... Romanistică.. XV............................. limba scriitorului ............................................................................................................... 1............................................................... Limba albaneză ......................... Cuvinte ...... Limba (neo)greacă ................................................................................................................................. c........................ XIII................................................................................................................................................. 4. Slavistică .. a................ XXIV................................................................... Limba vietnameză................................................ Sigle şi abrevieri ....................................... 3...................................................... a...................................................................................................................... f....... Limbi străine ................................................... Stilistică.............. Metodica predării limbilor..................................................... Limba chineză .............. Limbi hamito-semitice .................................................... 2....................................... Limbi austroneziene .......... Etimologii ................................................................................... Manuale............................................................................. XVIII..................................... 12.................... b........ c............................. d.. Generalităţi ....................................................................... c.......................................... Balcanistică .............................................................................. Limbi artificiale............................................................................. Tracologie ........................................ ghiduri etc.................................................................................. Germanistică ...... Zoonimie................................................. 8....................................... Onomastică ............................. 11............................... Limbi indo-iraniene.............................. In memoriam....

13 050711 Bucureşti Ar fi de preferat ca autorii să trimită un exemplar din lucrare la această adresă. lucrările primite vor fi predate bibliotecii institutului. Confirmarea primirii lucrărilor o va constitui însăşi includerea acestora în BRL.3 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. rugându-i să ni le semnaleze. 2010) 309 ÎN ATENŢIA CITITORILOR Din dorinţa de a oferi cititorilor o bibliografie cât mai cuprinzătoare. ROSETTI” AL ACADEMIEI ROMÂNE Redacţia revistei „Limba română” – Pentru BRL – Calea 13 Septembrie nr. ale instituţiilor care au patronat lucrările) sunt redate în o r t o g r a f i a î n c a r e a u f o s t t i p ă r i t e. 53. cititorii sunt rugaţi să reţină că textele care nu ne aparţin (numele şi prenumele autorilor. ale titlurilor comune. denumirile rubricilor. . ca donaţii din partea autorilor. Cât priveşte ortografierea acestui număr din BRL. titlurile şi subtitlurile lucrărilor. trimiţând informaţiile necesare pe adresa: INSTITUTUL DE LINGVISTICĂ „IORGU IORDAN – AL. Imediat ce au fost fişate pentru BRL. ne adresăm – pe această cale – autorilor de lucrări ce fac obiectul BRL. Mulţumim anticipat tuturor celor care vor răspunde prezentului apel.

.

2009. 7. (Muzeul Municipiului Bucureşti).I. XIV + 251 p. TEODOR. Catalog. 13.c. ŞTEFAN. 2010 (BNR). In memoriam Dumitru Irimia. * * * Dimitrie şi Antioh Dimitrievici Cantemir. 2008. nr. 2009. la o informaţie minimă. * * * Bibliografia selectivă a lucrărilor. nr. Repertoriul manuscriselor slavone din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca. 11. 2008. prescurtările putând fi găsite. Catalog. 59. * * * Bibliografie selectivă. titlul recenziei păstrându-se ca atare numai atunci când din el nu reiese ce lucrare este discutată. 1–2. activitate didactică şi ştiinţifică. * * * Bibliografie cronologică. DOCUMENTARE ŞI INFORMARE* 1.:”. Cluj-Napoca. cu ajutorul unei trimiteri. 125 p. 34 p. 8. 7–8 [şi bibl. VIOLETA MARGARETA. jud. AUC. p. 5. la locul lor alfabetic. ANCA. 182 p. BIBLIOGRAFII 1. lucrărilor omagiatului]. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. Din acelaşi motiv. 241–250 [Engl. albume. recenziile la volumele şi lucrările incluse în acest număr al bibliografiei nu au mai fost trecute separat. 2008. Iaşi). Colecţii Speciale). Bucureşti. Catalog. RĂDULESCU. precum şi termenii bibliografici uzuali. ci imediat după indicaţia bibliografică a lucrării recenzate. 19–36 [alcătuită de Anişoara-Nina Dumitrov. STĂNESCU. s. TOMA. cititorul va putea afla nu numai titlul complet al lucrării recenzate. CIMEC. Craiova. 305–444 [a colaborat la întocmirea fişelor bibliografice Mihaela Moldoveanu]. I.]. hărţi. în secţiunea Sigle şi abrevieri (culese cu caractere cursive albe). nr. ŞTEFANIA-CECILIA. 161–174]. 2009. Roman. . 31. Muzeul Olteniei Craiova) [cu bibl. ci şi toate indicaţiile bibliografice necesare. titlurile recenziilor la cărţile apărute în bibliografiile din anii precedenţi au fost reduse. 52. * * * Curriculum vitae. I. 10–16 [autobibliografie].c. OANA. FLORIN. Colecţia de carte românească veche şi rară. In memoriam Dumitru Irimia. * * * Brâncoveanu şi epoca sa. la sfârşitul indicaţiei bibliografice). 2010. după care s-au pus puncte de suspensie între paranteze drepte „[. Lucrări de lingvistică apărute în ţara noastră în cursul anului 2009. 1–12. Carte veche românească din colecţia Muzeului Olteniei Craiova. 219–241 [destinată studierii limbajului politic]. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. BADEA. EBNR. OANCĂ. 11–14. 2. 3. 10. precedate de prescurtarea „Rec. 9]. (Biblioteca Naţională a României. EBNR. OPAIŢ. Colecţii Speciale). 12. Bibliografia lucrărilor profesorului Radu Sp. 2009. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. Tipărituri aflate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României. Privire bibliografică asupra anglicismelor în limba română. 59. 4. Neamţ – 3 iulie 2009.t. 2010. STERIAN. nr. Tipărituri aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României. 2009. În sfârşit. suficientă pentru identificarea lucrării recenzate. (Biblioteca Naţională a României. Bucureşti. Bucureşti. Catalogul cărţii româneşti vechi şi rare din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti (1648–1829).: In memoriam Dumitru Irimia (1939–2009)].]”. LPRA. 15–18 [v. 2010. 6. * Numerele culese cu caractere aldine drepte trimit la titluri de cărţi sau de volume separate. * * * Bibliografia naţională română. 52 p. * * * Date biografice. Info. 2009). Eikon. 2008. In memoriam Radu Popescu. Popescu.. Cărţi.. În cazurile în care prin abreviere s-a reuşit economisirea spaţiului grafic.t. Dumitru Irimia (21 octombrie 1939. Ab. în unele cazuri. Acelaşi tratament l-au avut şi indicaţiile referitoare la rezumate. LR. 2008. 14. în secţiunea de recenzii. 9. 3. s-a procedat la această operaţie cu numele editurilor sau cu acelea ale instituţiilor sub egida cărora a apărut lucrarea (ultimele sunt puse în paranteze rotunde. Bibliografie elaborată de Biblioteca Naţională a României. (Consiliul Judeţean Dolj.

Actele conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat. 2008. 3. 2007. [Suceava]. 19. [Galaţi]. Nr. Lexique commun / Lexique spécialisé. 8. 2009. vol. No. XLVI. nr. Studia Humanitatis Iassyensia. 27. tom XII. secţiunile „Lingvistică” şi „Didactică”]. 58. 29. nr. * * * Annals of . 26–27 oct. Lingvistică. * * * Buletin ştiinţific. Discours & didacticité. Partea I. 2007. * * * Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 2008. EUB. 8 / juin / June 2009.Florin Sterian 312 15. 8. XVIII. 2008. * * * Analele Universităţii Bucureşti. 2007. Bibliografie. 28. 2007. Journal of the Discourse Analysis Research Centre) [(CADISS) de l’Université „Ştefan cel Mare” de Suceava. 1356. 2009. 2009. 2008. Galati University Press (UDJ. Centrul de Cercetare în Teoria şi practica discursului). Language and literature. 2009. 56. Partea a II-a. Lingvistică. de proiect: Doina Marta Bejan. 9. 2009. 2008. 3–4. 9. 2009. An 19. tomul LIV. Secţiunea III . An 21. Limbi şi literaturi străine. 1414. [Iaşi]. e * * * Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. nr. 26. 2008. (Serie nouă). .Dunărea de Jos” Galaţi. FL). Anul II. Nr. 23. 57. * * * Alloquor. EFRM. 11. Discourse & Didacticity (III). * * * Analele Universităţii Spiru Haret. 19. (Galaţi). * * * Analele Universităţii Spiru Haret. EBNR. 6 VEZI şi nr. vol. 59. Langues et littératures étrangères. 2009. Departamentul de Limbă şi Literatură Română & Literatură comparată. 2009. UI). An 20. 2009. an XI. [Iaşi]. PERIODICE 16. An X. Bucureşti. 606. Oana Cenac. Limbă şi literatură. Nr. 2009 (UDJ. EFRM. Tipărituri aflate în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României. 2008. 2332. FL. 58. 20. 18. 1 (2). 11. Coord. Ed. Editura Europlus. 2340. * * * Analele Universităţii de Vest din Timişoara. 1–2. 2010 (MECT. 3. 2008. Fascicula XXIV. Seria Filologie. 2323. 2. Year 21. 2009. 2009 (Universitatea de Nord din Baia Mare. 30. 2. * * * Analele Universităţii Bucureşti. Lexic comun / Lexic specializat. vol. 2. tom 1. Catedra de limba şi literatura română). Seria Ştiinţe filologice. (Serie nouă). 10. Fascicle XIII. Virginia Lucatelli. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. No. Lingvistică teoretică şi aplicată. 17. EUI (Revistă academică internaţională de studii umaniste. 2325. 2008 [Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine „Centralitate şi marginalitate”. 2. * * * ANADISS. [Iaşi]. 2009. XLV. 20. Anul XXXI. 11. Cluj-Napoca. 2008. nr. from „Ştefan cel Mare” University in Suceava]. 19. Bucureşti. 2007. (Biblioteca Naţională a României). 1–2.. 10. * * * Annales Universitatis Apulensis. 21. 2008. General lexicon / Specialized lexicon. XLVII. Bucureşti. Series: Languages for Specific Purposes.. vol. vol. Seria Ştiinţe filologice. 17–18 sept. EUS (Revue du Centre de Recherche Analyse du discours. tom 1. EUNBM. 2010. nr. [Craiova]. Seria Filologie. Fascicula XIII. * * * Analele Universităţii din Craiova. 24. Limba şi literatura română. 9. 2010. EUniversitaria (Annales de ľUniversité de Craïova. 4. Facultatea de Istorie şi Filologie). a II-a. Fascicula Filologie. Series Philologica. Baia Mare. 22. Discourse & Didacticity (II). 70 p. nr. No. XVII. nr. Vol. 7 / janvier / January 2009. 2009. 2009 (Tehnical University of Cluj-Napoca). Annals of the University of Craiova). 10. No. EUI. Year 19. Analele Universităţii . EUI. 25. 18. 18. nr. 20. Year 20. Seria A. Limba şi literatura română. Bucureşti. Limbi şi literaturi străine. * * * Acta Technica Napocensis. 2008. * * * Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 2. Catedra de Limbă Română ca limbă străină. FL. No. Foreign Languages and Literatures. 2008. * * * Dimitrie şi Antioh Dimitrievici Cantemir. Discoury & didacticité.Dunărea de Jos” University of Galaţi. 2007. Limbi şi literaturi străine. FL.

* * * Studii şi cercetări lingvistice (SCL). 146 p. Bucureşti. ALINA. univ. I. RALUCA-NICOLETA. 36. EAR. 2010 (Omagiu Profesorului Ştefan Munteanu la 90 de ani). vol. Ionel Funeriu. Centrul pentru Industriile Limbii). 15 octobre 2009) (LMA. Seria Filologie. vol. Rosetti”). 2010 (SŞF). 1870. Limbi Moderne Aplicate.: Gabriela Pană Dindelegan. III–IV.]. A. Coordonné par Manuela Mihăescu. 52. Vol. * * * Limba şi literatura română. 2009. 2009. RIELMA. 10 octobre 2008). 1450. 1828. VOLUME OMAGIALE. 2009. Ţâra. Coord. 3. 42. univ. Bucureşti (SŞF). nr. dr. 39. 2009. nr. ILIL) (Serie nouă. II. 36. 58. fascicula 1–2. Liverpool University Press. 2009. 3–4. 1831. 335. 4. Scientific Bulletin of „Politehnica” University of Timişoara. 3–4 (Pidgins et Créoles / Pidgin and Creole Languages). nr. 1. 1 (60 de ani de existenţă a Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. no. România. I. nr. univ. 4. 1. 555 p. BALAŢCHI. [EUPM]. 393–395. dr. nr. Italienistică. 2009. 3.). vol. Seria Limbi moderne. vol. Recenzii 43. Numéro 3/2010. 1615. 2. 53. 338–341. II. 55. 2.: conf. II. 2009. univ. dr.: prof. 37. International Rewiew of Studies in Applied Modern Languages. Rec. * * * Studia Universitatis „Petru Maior”. (AR. Editura Amphora. 1833. XV. 87–89. Ţâra. 1838. Mona Moldoveanu Pologea.: prof. LL. Seria Filologie. univ. dr.7 31. * * * Limba română. Vezi BRL.. 32. fr. *** Analele Universităţii . Bucureşti. XXVIII. 2010. European Journal of Language Policy / Revue européenne de politique linguistique. 1. Vol. Vol. 2009 (AR. 54. prof. Bucureşti. Philologia. Coord.: prof. Risoprint. vol. Bucureşti (SŞF). 1829. 3. 2009. 55. 33. Actes du colloque international Le Concept de traduction chez Eugenio Coseriu (Cluj-Napoca. dr. univ. EAR.. 60. 2009. Vasile D. 1. 2. Vezi şi nr. * * * Dinamica limbii române actuale – aspecte gramaticale şi discursive. prof. Sergiu Drincu. . vol. I–II. Editura Politehnica. Fondator: Sextil Puşcariu). 2010) 313 * * * Buletinul ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara. CIL. Revistă trimestrială pentru elevi. Bucureşti. România. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. dr. 2009. 61.1. 2009. Transactions on Modern Languages. III–IV. VEZI şi nr. Târgu-Mureş. 54. 1/2010. ILB). Bucureşti. Philology Series. PELEA. dr. 52. nr. Coord. 40. Vezi şi nr. dr. Viorica Bălteanu. Ileana Oancea. nr. VEZI şi nr. Actes du colloque international La traduction. 2010 (AR). 2010. no 2. Lingvistica. II. 41. 46. * * * Philologica Banatica. * * * Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées. * * * Limbă şi literatură. EAR. 2009 (Omagiu Alexandrei Cuniţă). 1–2 (Grammaticalization and Pragmaticalization / Grammaticalisation et pragmaticalisation). EUPG. * * * Revue roumaine de linguistique. RRL. 3. 52.Ştefan cel Mare” Suceava. Coordonné par Izabella Badiu. Vasile D. nr. Petroleum – Gas University of Ploieşti Bulletin. EAR. l’interprétation de conférence et les défis de la mondialisation (Cluj-Napoca. * * * Dacoromania. LXII. Ileana Oancea. nr. 2 (Language Endangerment and Language Death / Langues en danger et la mort des langues). 38. Cluj-Napoca. Editura Mirton. 399–400 [text în lb. tomul 8. 2008. Coord. nr. 44. In memoriam Dumitru Irimia. Numéro 2/2009. 17. 1. 34. 2. vol. ILB). CULEGERI 45. Timişoara. 2009. nr. Bucureşti. 59. 2010 (In memoriam Sorin Stati). 2010. Timişoara. univ. univ. nr. prof. Coord.: Cristina Pană. Ploieşti. * * * Fonetică şi dialectologie. 2009. Sergiu Drincu. EAR. 110–113. XIV. EAR. 8. * * * Buletinul Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti. 2010. Michael Kelly (éd. 2010 (AR. 35. prof.

: Adina Dragomirescu. 282–283. 517 p. Ioana-Crina Coroi. 2008). Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Bucureşti. 50. FOŞALĂU. Ana-Maria Mihail.. Presa Universitară Clujeană. 48. 57. 2009. EUniversitaria. Editori: Nicolae Saramandu. Rec. Cristina Corcheş. Centrul de cercetare în onomastică şi lexicologie). ştiinţei şi culturii româneşti. 15. 1827. IE. FL.: Dragoş Vlad Topală. XVII. 60. NICOLAE. RRL. 2008. 5–6 dec. nr. Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”. Chivu. EUB. * * * Limbajul politic românesc actual. 55. 2010). 47. Recenzii 59. 54. (AR. Teme actuale. X2. Editori: Rodica Zafiu. omagial Stelian Dumistrăcel. 55. Bucureşti. 38. LR. 2010 (Philologica Banatica. Craiova. 61. 531. Dorel Fînaru. Dacoromania. 58. EUB. 2010. [vol. MORCOV.. Timişoara. Manuela Nevaci. [Bucureşti]. Carmen Ioana Radu. Editura Mirton şi Editura Amphora. 2010. [Ploieşti]. 2008. Iaşi. nr. Vol. 323 p. Manuela Nevaci.. 366 p. (AR. Vezi şi nr. 2. 2009. alteritate. 56. 2007. [Vol. EUPG. 61. 2009. * * * Studii de gramatică. (AR. Carmen Ioana Radu.. Coord. vol. Actele colocviului internaţional organizat de Catedra de limba română şi de Departamentul de limbă. Oana Uţă Bărbulescu. 479 p. 2010 (Studii şi cercetări lingvistice. Adrian Chircu. EUNBM. 375 p.Babeş-Bolyai”. 2010. Coord. 2010.Florin Sterian 314 46. 62. seria Ştiinţele limbajului. Dacoromania. 2009. Bucureşti.. Editori: Nicolae Saramandu. Cluj-Napoca. AUI-LLS. 2010. 2009). nr. Editori: Rodica Zafiu. 2009 (Studii şi cercetări lingvistice. nr. * * * Lucrările celui de al doilea Simpozion Internaţional de Lingvistică (Bucureşti. ILB). X1]: 428 p. 60. BulŞt-BM. VEZI şi nr. I). 227–230 [rés. EUI. [Bucureşti]. 42. 2008. * * * Studii de limba română în memoria profesorului Radu Popescu. [Bucureşti]. 2009).. EUB. 19–20 oct. 176–179. EUB. In memoriam Dumitru Irimia (1939–2009). 2. colecţia Academica. ILB). a X-a: Suceava. 18 apr. 305 p. 606 p. Coord. 285–288. *** Discursul repetat între alteritate şi creativitate. Gheorghe Pop.: Domniţa Tomescu. vol. * * * Omagiu Alexandrei Cuniţă. Editori: Gh. 197–199. * * * Omagiu Profesorului Ştefan Munteanu la 90 de ani.]. 2009. 2009. Carmen Ioana Radu. 52. 2007.: Manuela Anghel. * FELECAN. * * * Lucrările primului Simpozion Internaţional de Lingvistică (Bucureşti. Constantinescu. urm. Universitatea . prec. MONA. vol. 279 p. cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Mihaela N. 2009. cultură şi civilizaţie românească.: Sanda-Maria Ardeleanu. 51. ILB). 53. * * Limba de lemn în presă. Vezi şi nr. Vezi şi nr. Rec. CED. editor Cristinel Munteanu. X1. tom XII. 2. Editura Tritonic. semanticitate. şi urm. Creativitate. fr. Ed. nr. nr. Cluj-Napoca. Diaconu. 13–14 nov. Baia Mare. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. Blanca Croitor. 2009. Ştefan Gencărău. MIHAELA-MARIANA. Neamţu. EUB. prec. *** Valeriu Stoleriu / Val Panaitescu – In honorem (sous la direction de Iulian Popescu). Bucureşti. 248 p. 2009. Iaşi. 2008 (UCr. 793 p. Vezi şi nr. Mircea A. 22–24 oct. 2008). EUB.. Editori: Nicolae Saramandu. BulŞt-BM. XVIII. 2302. 2010. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. G. * * * Limba română – abordări tradiţionale şi moderne. 2009. 28–29 nov. Coord. FL. 60 de ani în slujba învăţământului. X2]: 426 p. 2. Editori: G. 2009. 8 * * * In memoriam Sorin Stati. Manuela Nevaci. Vezi şi nr.. 49. 2. Timişoara. 15. 448. . * * * Studii de limba română. 2010. 41. MOLDOVEANU POLOGEA. Omagiu Doamnei Profesoare Valeria Guţu Romalo. Vol.: Ilie Rad. 323 p. Iaşi. Vezi şi nr. LILIANA CORA. 59. Gabriela Stoica. * * * Lucrările celui de al treilea Simpozion Internaţional de Lingvistică (Bucureşti. Bucureşti. * * * Limba română. 20–21 nov. 179–182. 1. 625 p. * * * Limbaje şi comunicare. [Bucureşti]. 2007). 284–286. Bucureşti.

nr. LR. rez. 575–580. * * * Semnalări. 2009. 1. 2009. 2. nr. 233–243. nr. 64–65 [s. de Victor Celac. 6. nr. Gabriela Pană Dindelegan (coord. 64. 567–574) de Georgiana-Andreea Şovar. 4. 14. LR. 2009. Carmen Mîrzea Vasile. dinamica interpretării [. col. 449. IOANA. IRINA. fr. Dacoromania. VINTILĂ-RĂDULESCU. 2009. Ilie Rad (coord. ARDELEANU. 2009. SANDA-MARIA.c. 68. In memoriam Dumitru Irimia. II. (p. 2009. Doamnelor şi Domnilor. XXIV. Comunicare/ Media. REFERATE 66.: Ana-Maria Mihail]. 78. * * * Semnalări. Antonia Ciolac. (p. Mihaela Marin. 67. . Dacoromania. * * * 5. VEZI şi nr. LR. Indice de autori. 199–207.t. Indicele revistei „Limba română” pe anul 2009.: Andreea Dinică.). 1834. REZUMATE 70. 54. 565–591 [mat. 71.. 2010. nr. 59. Georgiana-Andreea Şovar. 565–566) de Andreea Dinică. 366 p. 4. fasc. 75. 59. DLRA–AGD. SUMARE 74. 2009. 2.]. 4. DLRA-AGD. nr. RLI-PLR. Adina Dragomirescu şi Alexandru Nicolae]. Semnalări. 80. Abstracts.. 2009]. Marius Mazilu. 76. Distinşi oaspeţi. Dinamica limbii. 59. în lb. 2. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Iulia Barbu. 537–550. 2010. nr. 2010. 2010. Vezi BRL. 59.).. 2010. 1. cuv. Limba română. 346. II. Summaries/Abstracts. 2009. 1–2. INDICI. rez. nr. 547–555 [trad. MARIANA.: Georgiana-Andreea Şovar. Bucureşti. 58. 557–564. RRL.9 63. Limba de lemn în presă. 2. * * * Indicele revistei „Limba română” pe anul 2010. 2009. * * * Sumarul revistei „Limba română” pe anul 2010. nr. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 81. 2009. 73. Indice de cuvinte. Sanda-Maria Ardeleanu (coord.: Dana Niculescu]. 77. 59. Tritonic. 2010. aut. 114–117. LR. * * * Sumarul revistei „Limba română” pe anul 2009. 2010. 59. AUG-LCLS. nr. Nicoleta Petuhov. LR. 183–186. 293–299 [real. 4. 575– 591) de Marius Mazilu]. 4. GENERALITĂŢI 1. nr. 123–134 [semnează: Ioana Vintilă-Rădulescu. 52. 14. 1. * * * * * * * * * * * * Index de autori. în lb engl. 53. aut. nr. RLI-PLR. cuv. 2010) 315 NICULA. I. 2010. Revista revistelor.: Marius Mazilu]. Maria Mărdărescu-Teodorescu]. ŞOVEA. 1 (2). LR. 2010. de Marius Mazilu]. 416–418 [Iaşi. 2009. 1. 147–173 [mat.). 65. 72. 135–136. 36. 244. 537–546 [trad. LR. LR. In memoriam Dumitru Irimia. 59. (p. 79. IOANA. Dragi prieteni. 69. 555 [real. SEMNALĂRI. 187–198. Stimaţi colegi. Ionuţ Geană.: La deschidere]. * * * * * * * * * * * * Abstracts. 2010. Discours et images. VINTILĂ-RĂDULESCU. Résumés. nr. LR. 59. nr.

9–10 [semnat: Editorii]. 228–230 [ALE = Atlas linguarum Europae]. Bucureşti. POPESCU. 2010. MARIUS. Al III-lea Simpozion internaţional de lingvistică. 144–147 [despre Congresul Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică. 23 nov.c. Dragi colegi. 54. 531. 101. vol. 1765. 100. 2009. 2010]. nr. ILB-SIL. vol. 81]. 2009. 40. Distinsă asistenţă. 59. ZBANŢ. GENCĂRĂU. In memoriam Dumitru Irimia. * * * Cuvânt înainte. 89. 2009. Editorial. VOSICKY. 104. 5 [text în lb.c. 137–142 [Atelierul de lingvistică al tinerilor cercetători din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. LUKAS MARCEL. * * * Notă editorială. ILB-SIL. VI”. Nancy. DOINA MARTA. VLEJA. Colocviul internaţional „Lexicographie et informatique – Bilan et perspectives”. KAHL. CRONICI 101. 68 [v. 87. FELECAN. 6– 11 sept. Salut din partea secretarului general al Societăţii AustroRomâne. Bucureşti. VASILESCU. 332. 2. 5–8. Al X-lea Congres Internaţional de Semiotică. 86]. Prefaţă. 23–25 ianuarie 2008. 301–303. 2–4 oct. BEJAN. Glasgow (June 25th–27th. 2008. 98. 2009). In memoriam Sorin Stati.]. The 42nd ALE Editorial Board Meeting. 9 [semnat: Editorii]. 90. THEDE. 96. Distinşi invitaţi. nr. 2009. 19–21 sept. 2009. 59. I–II [cu 1 fot. RADU.. 20–21 nov.: Colocviul internaţional „6. 3–6 [conf. SID-BM. 5–6. 9. JF. XXIV. nr. SALA. 14. I. MANUELA. Argument. In memoriam Dumitru Irimia. 1. Cuvânt înainte. nr. 92. 95. 6–7 [v. 81]. I–II. XIII. 52. 25. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 144–149. ADRIAN. 2009. 2008]. Centrul de lingvistică teoretică şi . nr. 331. a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului. LORENZA. Stimaţi colegi. Secţia de filologie şi literatură. 8. RLI-PLR. 2009. [7]. 448. desf. 2009. vol. nr. I–II. 7. Rumänien – Forum” / „Forum România. 122. la Baia Mare. RODICA. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. GHEORGHE. 2010. vol. Avant-propos. VEZI şi nr. * * * Avant-propos. 102. SID-BM. 81]. Al XIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie. I. LL. I. G. 27–29 nov. la Valencia. în per. Catedra de limba română. 94. DOMNIŢA. 91. 93. AUG-LCLS. III–V [desf. * * * Cuvânt-înainte. 2. FLORIN. Cronică de congres: XXVI CILPR. LUDMILA. 66–67 [v. A Coruña. MOLDOVEANU. DIACONU.t. Viena. 85. 83. fasc. In memoriam Sorin Stati”. II. 1 (2). Au ieşit studiile româneşti din marginalizare în spaţiul germanofon?. 84. 15 mai 2009. 88. ILB-SIL. 28. fr. CARMEN-IOANA. 103–106. RIELMA. ŞTEFAN. Academia Română. In memoriam Dumitru Irimia. Academia Română. Onoraţi participanţi. 2008. 333. III. PETRU. 86. 2009. v. 2009.c.t. 2009. nr. 1–2. Rosetti”. 51–53. I.t. 99. 97. vol. Florin Sterian 10 BADIU. 22– 26 septembrie 2009. Dezbatere ocazionată de lansarea lucrării „Glosar privind Tratatul de la Lisabona”. OANA. FD. 105.]. 2008]. 47. 2009. NEVACI. Conferinţele Academiei Române. 2010. LR. I.t. 2010. 2010.t. 5–6 [s. Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor. NEIESCU. G. LPRA. 2009. Cuvânt înainte. 2009. 2009. 2009. 7. 52. LUMINIŢA.c. OLIVIU. CHIRCU. 63 [cuvânt de deschidere la cea de-a X-a ed. 2009. * * * Cuvânt înainte. 2010. nr.c. * * * Cronici.316 82. nr. 2010. 2009. XIII. LL. Reprezentanţa Comisiei Europene în România. ZAFIU. I.. Cuvânt-înainte. I. Colocviul „Teorie şi analiză în lingvistică. PhB. 103. IZABELLA. RRL. TOMESCU. LR-ATM. Rosetti”. 2. în per. 2. II. 2008)]. internaţională „Grammaticalisation et pragmaticalisation en roumain” (Bucureşti. LUCATELLI. LR. NEAMŢU. VIRGINIA. ILB-SIL. CENAC. 9–11 [semnat: Editorii]. MIRCEA A. 2009. * * * Notă editorială. DĂRI DE SEAMĂ.

2009. 116. 2010. 11. Tipuri şi prototipuri. Universitatea din Bucureşti. 7–8. 2009. Iaşi. 288 p. 2009.: Ioana Vintilă-Rădulescu. Bibliografia românească de lingvistică (BRL.]. Éditions Nathan. 35) [cu bibl. AUSH-LLS. 118. Art. Ab. ANDERSON.]. 141. MANUELA. 2. . JEAN-MICHEL. BADIU. RIELMA. 1000 de limbi. 113. fr. delimitări. 1 fig. LILIANA. Am Interdisciplinary Approach to Corpus-Based Research: The Case of Translation Studies. Funcţiile negaţiei metalingvistice în discursul politic. nr. periclitate şi dispărute. GREGORY D. AUSTIN. RIELMA. nr. Antar. nr. ARHIRE. 43–49 [Engl. 145–154 [rés. nr. Ştiinţele limbajului. 120. Ab. nr. ALDEA. 2010. 146–158. 48 p. Trad. 117. 491–497 [cu referire la romanul „Codin”. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. ELENA. în per. 4–5 dec. ALBU. 189–199 [Engl. 2010. Al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română Limba română: controverse. 2009 (real. LINGVISTICĂ TEORETICĂ 107. Limbi vii. 19–21 [în cazul operei lui Panait Istrati]. noi ipoteze. S. RRL. 121. 2010. 2009. Raţionalitatea strategică în relaţiile interactive. Perspectives on the Global Language Extinction Crisis: The Oklahoma and Eastern Siberia Language Hotspots. Rec. 2008. 3.. fr. 361–362 [cu tema „Discurs conversaţional în limbă şi literatură”. BOGDAN. 179–188 [Engl. 3.]. 2009. Speech Analysis. 10. 114. 108. Modalităţi discursive de a cere un vot. 27 iul. nr. II.]. 2010. MIHĂESCU. fr. BACIU. III. In memoriam Sorin Stati. ARDELEANU. 119. fr. – 7 aug. 112. 2010. Şcoala de vară de gramatică generativă. trad. Ab. de Cristina Stanciu. Editorial. Européanisation de la Roumanie? L’interprète de conférence et l’histoire récente.]. Bucureşti. 11. MONA. AGACHE. In memoriam Dumitru Irimia. de Mona Moldoveanu Pologea)]. desf. din lb. In memoriam Dumitru Irimia. 2009. BADIU. LINGVISTICĂ GENERALĂ 1. p. VEZI şi nr. 254 p. 2. Cuvânt divin şi limbaj uman. 2010) 317 aplicată.. AIVANHOV. RIELMA. BADIU. 2010. nr. IZABELLA.]. 243–254. 2009. ILB-SIL. Quels éléments de linguistique générale dans l’enseignement professionnel de la traduction et de l’interprétation au niveau Master?.: Les textes types et prototypes. nr. engl. 57–64 [rés. ALDEA.].: Verbe divin et parole humaine]. III. 2009 (real. 333. 9–10 mai 2008.]. SANDA. AGACHE. 129–142 [cu 2 tab. la sediul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine]. IZABELLA. ADAM. IZABELLA. (coord. II. tom 2. Traduction ou re-écriture?. and Delivery in Early CI Training. 10. 4e éd.]. cu 1 sch. 53. Production. Ab. (Academica. BOGDAN. 111. 332. 109. după ed. PETER K. AMEL. 209–214 [Engl. Polonia. de Ioana Vintilă-Rădulescu). 2001]. OMRAAM MIKHAËL. 235–239 [rés. Textele. Mesaj şi imaginar lingvistic în discursul politic. 2. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. IE. 11. 2008. de Mihnea Gafiţa.). Poznań. 245–246. de Panait Istrati . RIELMA. NICOLETA. RIELMA.. cu 1 statistică]. 3. 331. 2009.11 106. rés. 122. 55. Ab. Aspecte ale tehnicii traducerii în textul bilingv. Fidelity in Court Interpreting. * * * Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice. 133–143 [Engl. 2009. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. RODICA. Trad. 2009.. Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere. 110. LILIANA. Bucureşti. AUA.. [titlul orig. 115.

207–217 [Engl. L’interprétation judiciare internationale. Ab. KATALIN.]. Rom. AUSH-LLS. BALAŢCHI. 215–221 [rés. p. 65–82 [Engl. 2009. fr. DOINA. LILIANA. BARA. Relaţia hiponimică dintre termeni şi traducere. BARANAI. 2008. 133. 7–11. 129.].. + 19 il. 2009. 8. 2010. Ab. 117–119. Marginalii la o etică a lecturii. 57–70 [Engl. Memory Training through Visualization in Consecutive Interpreting. Ab. BOICU. IULIA. 10. 2009. 2. I. nr.]. 10. BALÁZS. Terminologia comunitară în limba română.]. 57. 2008.]. CAMELIA. 2009. BURCEA.]. PETRE GHEORGHE. nr. Ethos. 240–242 [rés. JEAN-PAUL. esp. Traducerea şi bilingvismul. ANADISS. fr. RIELMA. Rec. Ab. XXIV. BÂRLEA. nr. EUPM. BLÂNDA CRĂCIUN. nr. fr. BILAUCĂ.]. 127. 2007. 136. 1 (2). 2. 293–303 [cu tab. nr. 2007. Aspecte de terminologie în traducerea în limba română a Tratatului de la Lisabona. MONICA. 2009.].]. un indefinit excentric. IOANA ADRIANA. RIELMA. 2009. 241–259 [rés. 1 sch. nr. 126. 143. 55. BEJAN. MARIANA. 2008. 2009. ANNA. RJES. ILB-SIL. cu an. Instanţa locutivă şi interacţiunea în discursul naţionalist. 2010. DIANA. BONDARENCO. une nouvelle pratique professionnelle. BREAZ. 2010. 71–78 [Engl. nr.. 131. 2009. BĂLĂCESCU. 2009. AUG-LCLS. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. BALAŢCHI. 91–102. 51–55 [res. 2009. Universitaria. Le cadre européen en toute liberté. MIRCEA-CONSTANTIN. Dialogism şi polifonie: surse ale didacticităţii în discursul mediatic. OANA. Semnul lingvistic. 2. 10. L’interférence des registres de langue dans la traduction de la litterature française en roumain. 143–160 [cu 1 tab. p. 2009. III. 9. LL. 6. 31–36 [Engl.]. BUTIURCĂ. ANADISS.]. BALAŢCHI. 10.. 130. Some Remarks of Sluicing in Romanian. IULIANA. 124. Notes sur la contextualisation du CECR en milieu universitaire. vol. Craiova.]. 7. (Présentation). 2009.318 123.]. 2009. 2009. DIANA.. Ab. 2008. Editura . fr. 2009. 140. In memoriam Dumitru Irimia. 146. RUXANDRA. In memoriam Dumitru Irimia. Resilience in Language Endangerment. Sources et ressources didactiques du discours. Florin Sterian 12 BALAŞ. 7–14. 245–252]. 499–508 [aplicaţie pe drama „Iona”. 256 p. ANADISS. In memoriam Dumitru Irimia. AUSH-LLR. RALUCA-NICOLETA. 8.. 2007. 9–24 [Engl. nr. BARANAI. BARA. Pentru o retorică a tautologiei în sintaxa discursului persuasiv. 137.].]. fasc. Summ. 11. BRADLEY.]. AUB-LLS.]. RALUCA-NICOLETA. Traduction. 145. 12. [X] + 202 p. Bucureşti. AUSH-LLR. 135. MARIANA.Grai şi suflet – cultura naţională”. 253 p. 159–163]. Engl. [cu bibl. II.: Raluca Felicia Toma. 147. asemenea în discurs. [cu bibl. Mass-media şi identitatea în context global. Le rôle de l’intertexte dans le discours des événements scientifiques. 150–157 [rés. 2. La prédication et l’assertion rapportées aux catégories logiques. In memoriam Dumitru Irimia. nr. 148. Didactique et créativité. 10. De la gramatica lingvistică la gramatica retorică. RALUCA-NICOLETA. nr. . 2007. 132. 2007. ANADISS. CHIRICU. 128. Ab. BALAŢCHI. nr. Ab. CHIOREAN. I. Evaluarea discursului raportat în conversaţie. 141. 8. RALUCA. I. I–II. AUA. 2008. 52. de Marin Sorescu. RRL. 205–221 [rés. AUSH-LLS. BĂRĂSCU. 175–179 [Engl. 144. Ab. 125. RALUCA-NICOLETA. 8. SSlav. Lingvistică şi mitologie. 319–325. 142. LUMINIŢA. 134. cu 2 an. Ab.]. Târgu-Mureş. Ana cea bună. La didactité entre la production et la réception du discours (Présentation). 139. 400–404 [Engl. 115–122 [cu 4 tab.]. BOBĂILĂ. nr. OANA DANA. 99–102 [Engl. fr. DAVID. Hiérarchisation énonciative et didacticité du discours. 2009. „Deraieri” idiomatice în discursul jurnalistic actual. Studiu de caz: campania „Mari Români” – TVR. Ameninţarea cuvintelor – câteva aspecte ale impoliteţii în discursul conversaţional. BRON. ASLLR. 138.

Contexte et pertinence. nr. Creating ‘Absence’ in Translation. STELUŢA. 121–127 [Engl. Antologie. I. COSORECI. 361–410). Equivalences terminologiques dans les textes réglementaires du XIXe siècle. polifonia). fr. 2009. 2009.13 149. Interférences linguistiques dans le discours littéraire (auto)traduit. AURA. 7–14 [rez. COURTÉS. 6. 155. COROI. 2010.].. fr. OCTAVIAN. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 104–114. COŞERIU. LR-ATM. Ab. 168. mondialisation et glossothanasie. COZMA. 2010) 319 CIBIAN. 2009. 172. Ab. MIHAELA N.]. Marques de didactité dans le talk-show culturel. Ab. 45–58 [Engl. EUI. Ab. 169. 2010. COSORECI. point de départ de l’analyse sémiotique. AUB-LLR. ELENA. nr. LĂCRĂMIOARA. 163. 59.]. IOANA-CRINA. 67–78. 6. fr. 58. 164. 2009. fasc. In memoriam Dumitru Irimia. 1. 2009. I. cu 3 sch. CONSTANTINESCU. nr. DENIS. In memoriam Dumitru Irimia.]. 2010. din rom. . MIHAELA N. RRL. COHEN-VIDA. EUGENIU. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 157. In memoriam Dumitru Irimia. (II). La traduction legalisée des documents scolaires. 2009. nr. Strategii ale politeţii negative în textul dialectal. şi sp. (Logos. 127–129 [trad. AUG-MF. 457 p. 171.] CORNIŢĂ. 159. In memoriam Dumitru Irimia. 517–522 [Engl. Limbă. 3. L’énonciation comme acte sémiotique (I). CROITORU. 2008. 401–404. ILB-SIL.]. limbaje şi cultură (cultură populară) în concepţia lui Eugeniu Coşeriu şi a lui Mihai Pop. 1 (2). teorie a limbii şi lingvistică generală. Cârâc. de Dorel Fânaru]. 1. COLCIAR. 109–121 [Engl. JOSEPH. I. 4 (vol. 2010.]. 7. 62. fr. 153. L’enseignement de la traduction spécialisée – un processus complexe et interdisciplinaire. CONSTANTIN. 229–237 [rés. Iaşi. Rec. Omul şi limbajul său. rom.]. L’énonciation. 8. COŞERIU.]. 1) [cu bibl. CECILIA. 57. nr. AUA.]. COLCIAR. 6. 2010. 345–355 [Engl. 2009. Selecting from the Topical Potential: a Strategic Move in Pro-Life Argumentation on Abortion. nr. 529–532. fr. COSTEA. Cotexte et contexte. tom 3.]. Intertextualitatea la nivel publicitar. 23. 15–20 [rez. COSTE. 2. SIMONA. Sugestii de analiză a umorului hiperdeterminat textual (lectura de re vs.]. 11. DIANA. 2009. implicitul. 167–170 [al lui Panait Istrati şi Dumitru Ţepeneag]. I. argument şi note de Dorel Fînaru. 62. 151. AUG-LCLS. 69–79 [rés. AUA. din lb. MIHAELA. 264–269 [Engl. EUGENIU. 2009. 170. 2010. fr. COCÎRLĂ. 2009. de dicto. ROZALIA. 2009. III. 150. CÎRNU. nr.. Ab. 2009. 97–103. MIHAELA. 63–72. Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului.]. 119–128 [Engl. 2009. 161. comparativ-cumulativă de Nicoleta Loredana Moroşan şi Dorel Fînaru după vers. 2009. 2009. AUB-LLS. Studii de filozofie a limbajului. 2010. poetică. 55. XIII. COSTAOUEC. 158. RJES. COCULESCU. 11–19 [rés.. In memoriam Dumitru Irimia.]. Comunicarea bona-fide vs. CLAIRIS. II. rom. XXIV. 9–12 [trad. 152. II.]. II. 154. 379–386 [rés. 11. stilistică. vol. SIMONA. 162. nr. CHRISTOS. EUGENIU. Zece teze despre esenţa limbajului şi a semnificaţiei. ROZALIA. Lingvistică. A Translational Approach to Sentence Lenght and Structure in the EU Documents. Ab. 53. CORNEA. 160–164 [rés. BulPG. 160. 2009. 2009. 2009. CONSTANTINESCU. 115–127 [cu tab. 12–33 [cu 2 fig. în fr. The Concept of Strategic Maneuvering in Reconstructing Argumentative Discourse. CONDEI. Difficulties in Translating Un-x-able Adjectives into Romanian. Cristinel Munteanu. sp. II. (p.]. MARION.. Ab. RJES.]. non bona-fide în discursul parlamentar românesc din secolul al XIX-lea. 166. ANADISS.]. în lb. nr. 2). tom 3. Multilinguisme. ind. 167. Forme de deixis în textul dialectal. La créativité linguistique dans la publicité télévisée.: Ioan S. 7. 156. 2009. 15–33 [Engl. ANADISS.]. SID-BM. AUB-LLS. Les actants de l’énonciation. BulPG. Ab. RJES. COŞERIU. ADINA. Le rôle du temps verbal au niveau textuel. RIELMA. 165.

Coerenţa în textul dialectal. II. 182. FELECAN. ECO. Ab. CLAUDIA. 1967].]. Forme ale dialogului interior în textul publicistic de opinie.. 183. Secvenţele explicative în Divanul lui Dimitrie Cantemir. Ab. DOMUNCO. AUC. Polifonia . In memoriam Dumitru Irimia. Correspondances et équivalences dans la traduction interlinguale des culturhèmes des textes littéraires folkloriques. 270–277 [Engl. FEURDEAN.].buclelor” textuale din planul supraordonat al comunicării (cazul limbii vorbite). Ab. fr. adnotări şi sistematizări. 2009. ELENA-IULIANA.].].. I. vol. Identifying and Analysing Theme-Rheme Relations for Discourse Production and Translation. DEJICA. fr.: De la grammatologie. 99–118 [Engl. 185. LPRA. MIRCEA. Câteva mijloace de scurtare a enumerărilor.320 173. Parodia.]. 178. ENE. In memoriam Dumitru Irimia.]. Polirom. 2009. Éditions de Minuit. Ab. 84–90. XIII. 190. 191. 188. 31. Cîteva consideraţii. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. Despre gramatologie. 2009. VASILE. Studii despre istoria semnului şi a interpretării. 2010. III. 683–690 [rés. Note asupra enunţului ca unitate comunicativă. Dacoromania. Caractéristiques et structures didactiques dans le discours publicitaire. 2009.]. ALINA. DUDA. 187. In memoriam Radu Popescu. I. FELECAN.]. MARIUS-CIPRIAN. 357–373 [Engl. ca gen polifonic. 428–435 [Engl. les signes et la connaissance ou le langage miroir de l’univers. ANADISS. DANIEL. DOMUNCO.]. Ab. Intertextualitate şi discurs raportat în articolele de ştiri. 2008.]. Discursul jurnalistic în campaniile electorale. cu 1 tab. Omagiu Valeria Guţu Romalo. ENE. 189. II. 14. fr. Ab. Models and Rules. 15. 2010. 2009. în româna vorbită actuală. III. Mihai Eminescu şi I. fr. 336 p. 535–542 [rés. Eseu) [trad. DASCĂLU JINGA. 4 sch. DOREL. 31–42 [Engl. I. 1–2. nr. CLAUDIA. 186. ENE. MANU MAGDA. DAIANA. Observaţii asupra conexiunilor transfrastice în lucrarea lui Varlaam.]. . Ab. nr. 80–83. Analiza discursului didactic din perspectivă pragmadialectică. 196. Strategie discorsive nel discorso economico della stampa Romena e Italiana. Studiu de caz: Alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei. Florin Sterian 14 CUCIUC. DAIANA. UMBERTO. 45–50. NINA. 197. De la arbore la labirint. I. 180. ANA-MARIA. ILB-SIL. BulŞt-BM. it. Representationalism vs. SID-BM. 2009. 2009. GABRIELA. CLAUDIA. Trad. DINU. BulŞt-BM. DASCĂLU JINGA. 62–66. DRAGOŞ. 2009. Trad. 128–135 [cu 4 fig. 8. vol. FELECAN. 2008. 2008. 385–397 [Engl. 2010. 104–111 [rés. I. CLAUDIA. 2009. Inferentialism in the Foundation of the Contemporary Semantics. Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului. JACQUES. LAURENŢIA. L’homme. note [şi postf. 2009. DANA. 239–246 [Engl. 2010. 195. ILB-SIL.]. 31–63 [Engl. IULIANA. XVII. I.]: Bogdan Ghiu. 182–187 [res. 125–156. 175. In memoriam Dumitru Irimia. coment. 11–17 [rés. nr.. după ed. Iaşi. In memoriam Dumitru Irimia. 174. 181. RJES.]. FLORESCU. fr.]. DAIANA. 184. DERRIDA. publicate în presa vremii de George Bariţ. ILB-SIL. Limba de lemn – ţintă a ironiei în presa de tranziţie. 77–89 [riass. 6. Ab. 194. 179.]. Ab. DUMITRU. L. ILB-SIL. 2009. 193. 2009. esp. Cluj-Napoca. nr. FÎNARU. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. rés. DAIANA. Tact. 331–341 [Engl. XVIII. 69–85 [Engl. mai 2008. 176. JF.]. 552 p. ELENA. vol. 2008. 2009. 1. CUCUIAT.]. 177.. ENE.: Dall’ albero al labirinto. 2009. 2009. 192. Un clişeu actual polivalent: da?. Ab. Secvenţa explicativă în Didahiile lui Antim Ivireanul. (Colecţia Pasaje) [trad. LAURENŢIA. Enunţul incident. Răspunsul împotriva catihismusului calvinesc. FELECAN. de Ştefania Mincu.]. ILB-SIL. 2009. Caragiale. ca expresie a polifoniei. Studii storici cul segno e l’interpretazione]. 2009. 527–533 [art. 7. după ed. DOSPINESCU.. Scientific Knowledge Circulation Discourses. ANADISS.(Plural M. MARGARETA.

nr.]. IONESCU-RUXĂNDOIU. 2008. ALINA. Sintaxă şi funcţionare discursivă: preteriţia în discursul politic. fasc. HOARŢĂ CĂRĂUŞU. In memoriam Sorin Stati. AUSH-LLS. 2009. Ab. vol. 23. 124–134 [în lb. IONESCU. GHEORGHE. 208.. 2009. Contribuţia lui Sorin Stati la dezvoltarea lingvisticii generale. La traduzione dei nomi propri di persona ritrovati in Amintiri din copilărie di Ion Creangă. CRISTINA. LILIANA.]. 188–191 [Engl. LRATM. 296–307 [Engl. 213. AUGMF. Autour de l’histoire de la rhétorique roumaine: quelques repères. ANDREI. 437–447 [Engl. Engl. fr. 8–15 [Engl. 67–74 [rez. BulPG.]. SCRIPNIC. 2009. rom. GANEA. IONESCU-RUXĂNDOIU. 2009. ILIEVA. Omul faţă cu limba. LILIANA.]. Ab. DENISA. I. 105–108 [cu an. 221. 2009. 219. şi engl. 2009. 15–21. La traducción de lenguas y culturas en el cine.. 203. 222. De la filosofia limbajului la pragmalingvistica internaţională. 217. 220. Ab. HAN. tom 1. 37–41 [v. 3–4. Ipostaze publicistice ale „discursului repetat”. Metamorfozarea textului prin traducere. RĂZVAN. 8. 267–274 [rés. nr. Indicatori taxemici în limba română. 2009. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 22–38 [Engl. nr. 216. Face şi face-work în negocierea comercială. 215. vol. 2009.]. IRIMIA. 218. BIANCA-OANA. 11.]. 211. 475–480 [Engl. Ab. AUC. 209. 2009. I. 2009. GABRIELA. I–II. IONESCU. 55–61 [Engl. EMIL. Metode de analiză a românei de uz profesional. LUDMILA. rom. cu 1 sch. Ab. nr. La traducción y la creación poética – operaciones gemelas. 2010. 207. DUMITRU. 223. Ab.].c. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 200. nr. HOINĂRESCU. . GORĂSCU. SĂFTOIU. IONESCU. ION. 543–553 [rés. DLRA-AGD. 201. 2008. STANCA. 2010. I.traducteurs occasionnels”. 364–370 [Engl. it. I.]. ALEXANDRA. MIRCEA. 143–146 [Engl. 361–374. StUPM. 9. HOBJILĂ. Forme de atenuare în exprimarea dezacordului în româna vorbită. 2 tab. 2009.].]. nr. 9]. 449–462 [Engl. Ipostaze gramaticale ale contextualizării în limba română. 31. GANEA.]. 8. 2009. II. II. IONESCU. MARIOARA. rom. 271–277 [Engl. I. ARLEEN. In memoriam Sorin Stati. IOANI. GAVRILIU. 214. 53. Omagiu Valeria Guţu Romalo. LILIANA. ILB-SIL.]. Ab. LAURA-IRINA. 202. HAN. 247–258 [rés. 2010) 321 FRÂNCULESCU. AUA.]. Engl. 2010. 2008. Ab. LILIANA. LUMINIŢA. vezi. Indicateurs médiatifs en roumain. 62. Le cas de uite. nr. LL. In memoriam Dumitru Irimia. 2009. Traducerea – formă de comunicare. 4 (vol. 1–2. 206. 30–33 [în lucrările lui Sorin Stati. 1 (2).].. LILIANA. 165–175 [rés. BIANCA OANA.]. Con(Textual) Hospitality in Deconstruction. ILB-SIL. II. EsH. 212. Retorica argumentării în discursul didactic. In memoriam Dumitru Irimia.15 198. ANGELICA. MĂDA. HOARŢĂ CĂRĂUŞU. Ab. IONESCU-RUXĂNDOIU. 2009. In memoriam Dumitru Irimia. 2010. GHERASIM. XXIV. MIHAELA. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2009. fr.]. 1. Ab. 10. IONESCU. 2.]. 3. Perspectivă şi modalitate în discursul politic – studiu de caz. Persuasion et manipulation dans le discours politique. Ab. fr. Ab. Comunicarea ostensiv-inferenţială şi principiul pertinenţei în discursul politic românesc actual. 199. 2). 169–173 [rez. ANCA. AUA. 214–220 [Engl. 469–476 [rés. HOINĂRESCU.]. GÂŢĂ. 2008. 10.]. ATN. RIELMA.t.]. 1–2. nr. 2009. Ab. MONICA. 205. Aspecte pragmasemantice în dinamica actuală a conectivităţii: conversii discursive. 210. ADRIANA. AUG-LCLS. 2010. ILB-SIL. cu 1 fig. 52..]. Semnificaţie şi context – proces discursiv bidirecţional.]. Ab. tom 3.. fr. ALINA. 2008. Les indicateurs evidentiels visuel dans l’argumentation. LUMINIŢA.]. 50–54 [rez. Les centres de documentation informatisés pour les . 204. cu 2 sch. fr. In memoriam Dumitru Irimia.. III.

fr.]. MOTOI. Bilingvismul: concept inoperant în traductologie?. ANADISS. . 131–136 [rés. SONIA-CARMEN. In memoriam Dumitru Irimia. [cu bibl. 2008. II.]. 121–130]. 169–178 [rés. CONSTANTIN-IOAN. Ab. 2009. Identitatea lingvistică de grup în perspectivă socio. 226. MUNTEANU. 459–490 [iată. 2008.]. La Traduction. IOANA. Sorin Stati şi ştiinţele comunicării. SIMONA-AIDA. Zus. Bilingvismul şi abordarea graduală a traducerii. intervenţionism. 2009. 246. Tehnici repetitive de persuasiune în discursul festiv prezidenţial. 97–106 [rés. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene. OANA-RALUCA. populism. SILVIA. XVIII. Stratégies didactiques dans les articles de mode. 231. I. cu an. [cu bibl. 2009. 2009. MOLDOVEANU POLOGEA. MONA. 2009. AUI. vol. MOSCAL. NECULA. 3–4. fr. GEORGE. fr. Three Approaches Based on Discourse Theory. (la sfârşitul cap. MONICA ANDREEA. Procédés traductionnels. Indici de alocutivitate în limba română actuală (clasa alocutivelor interjecţionale). 2010.. MONICA ANDREEA. 234. it. MARGARETA. [cu bibl. MANU MAGDA.322 224. NORA-SABINA. Text Linguistics. Statutul adpoziţiei în raport cu tipul structural al limbii. nr. 2009. Florin Sterian 16 IRIMIAŞ. JEANRENAUD. Forme ale personalizării şi depersonalizării în limbajul politic posttotalitar românesc. 2009. 565–574 [rés. ZAMFIRA. 169–174. 2009. un processus complexe. MONA. MARGARETA. 28–31]. nr.: Liana Muthu. AUG-LL. GINA. Rec. 54. I. MANOLACHE. 241. 247. 107–121 [rés. Linguistic Approaches to Discourse and Text. 8. 36 p. Prezentativele în textele dialectale româneşti. Traduire les connecteurs causaux. 229. 1–2. Irco Script. nr. ŞTEFAN. 130 p. 19. CRISTINEL.]. 3. In memoriam Sorin Stati. Ab. ADRIANA-CECILIA. 235. RIELMA. L’intraductibilité – une fatalité?. RIELMA. 2009. fr. 106–121 [Engl. p. 2010.]. 225. 17–22 [Engl. 36 p. AUA. Modes of Address in Print Ads Targeted at Women.]. NATAŞA DELIA. Ab. 16–23 [deutsch. 2009. Cluj-Napoca.]. nr. p. AUSH-LLR. KILYENI. Studiu de caz. 219–226). 6.]. rom. fr. JIEANU. Irco Script.]. MAGDA. 2008. NICOLETA. 233. cu 1 tab. 230. Drobeta-Turnu Severin. din lb. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 3.. În jurul conceptelor de gramaticalizare şi de pragmaticalizare. 2008. fr. 2009. 232. DLRA-AGD. BulŞt-BM. JUDITH.]. Ab. MUNTEANU. NICOLETA. 235–248 [Engl. MOLDOVEANU-POLOGEA. CRĂCIUN. 239. 241–244 [rés.].şi etnolingvistică.]. MAIER. 477–483 [Engl. 2..]. p. MIHAIL. 238. [cu bibl. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. ind. SID-BM. ATN. 7. MOISE. nr. 189–205 [riass.]. Negocierea discursivă a rolurilor sociale. hai. MARGARETA. Lingvistica integrală – veritabil Organon pentru cercetările privind limbajul. 228. Statutul prepoziţiei în gramaticile din epocile Antichităţii şi Evului Mediu. fr. fasc. 242. Cluj-Napoca. 59–63 [rez. 243. nr. MANU MAGDA. Radicalism. 2010. 49–56 [Engl. DINU. 373–379 [Engl.]. MOTOI. Stereotypes and Their Currency in Translation Studies. 18. 10. fr. 2009. 2010.. uite. 395–396. Repères théoriques et terminologiques. fr. 240. fr. vol. fr. 244. IRIMIEA.. 2009. 10. XIII. 345–352.].]. şi la p. 2009. SERGIU. Efectul perlocuţionar eficient şi comuniunea fatică în textul literar din perioada comunistă. COLOPELNIC. 227. Drobeta-Turnu Severin. In memoriam Sorin Stati. Myths. cu 1 sch. RIELMA. vol. 248. Ab. Ab. MĂRCEAN. rom. MIŞCOIU. 2009. ANNAMARIA. în lb. 33–35]. MLADIN. 285–297 [rés. PUC. 2007. 254–263 [rés. NEAGU. 2009. stai]. ILB-SIL. RIELMA. 237. LPRA. Despre specificul semnului lingvistic. rés. MIHAI. RJES. nr. 153–159 [rés.]. nr. LR-ATM. 2009. XIII.]. 245. 2. 236. MANU MAGDA. 229 p. LIANA.

256. CĂTĂLINA. tomul 8. ANABELLA-GLORIA. Ab. 2008.. PÂRLOG. susţinut la data de 21 febr. PILAR. RIELMA. 72–81 [Engl. Iaşi. LIANA.]. fr. FLORINA ZENOVIA. RIELMA. nr. Risoprint. I. LPRA. 45–50 [textul ales spre analiză este discursul comisarului european Günter Verheugen. NEŞU. Bucureşti.]. Deci neconcluziv. PAGURSCHI. Ab.. p. predare. cu 2 tab. III. 265. PARASCHIV. NICOLAE. 263. Arhitectura textului jurnalistic actual. POP. 3. 261. 270. 559–567 [Engl. 3. XIII. DIANA CARMEN. IRINA. 21. 259. rez. CHRISTINA. Omagiu Alexandrei Cuniţă. BulŞt-UPT. fr. 2008. Cultural Deconstructions of Translated Literature. PALEA. Cluj-Napoca. AUB-LLS. fr. 258. 251. 2003]. 387–395 [Engl. CARMEN. 2009.. ANABELLA-GLORIA. Contribuţii la pragmatica lingvistică. Lexic specializat – cazul textelor politice.]. BulŞt-UPT. LR-ATM. 260.]. 181–194 [cu 7 statistici]. SANDA. Ab. Ab. fasc. 1–2. NICULA. 1–2. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2008. 2009. NICULESCU-GORPIN. NICULA.].]. POPESCU. nr. rom. 541–546 [rés. Implicitarea cititorului. EUB. 163–167 [Engl. 4. LIANA. traducere. ALEXANDRU. 264. ALEXANDRU. Coherence in the Informative Press-release. The GENTT Research Group: Genre as an Integrative Concept in Translation Studies. 366–380 [Engl. fr. 2. Lumen. 2009. cu 2 tab. 59. 1–2. POP. 273. RODICA. 8. RRL. XXIV. FRENŢIU. Modalizarea ca strategie a politeţii. PĂDURARU. cu 1 fig. fr.]. 463–469 [Engl. NEDELEA PLEŞA. LIANA. ORDÓÑEZ-LÓPEZ. The Alternation Null-Overt in the Interpretation of Pronoms at Sentence Level. ATN. 257. Persoana I ca manifestare a egocentrismului discursiv. Influenţa câtorva elemente retorice în înţelegerea şi acceptarea discursului politic. vol. 266. Multilingvismul în Uniunea Europeană: diversitate. ILEANA. 325–331 [rés. 85–94 [rés. 333–343 [Engl.17 249. 253. AUG-LCLS. învăţare. AUC. 252. Ab. 47–62 [Engl. 272. Observaţii pe corpusurile de română vorbită. interpretare şi tehnologii lingvistice. CARMEN. nr. POP. Unitate şi individualitate în discursul politic internaţional. 2010. Sens procédural et contrastivité. fr. 264 p. 2010.. Ab. 2010. rom. AUG-LL. ILB-SIL. ADINA. Ab. 54.]. 2009. Ab. .]. 1–2.]. nr. 269. 268. Egocentrism discursiv. 255.]. PĂDUREŢU. 2009. The Craft of Translating.]. tomul 8. II. 161–172 [Engl. cu 1 fig.. 254–262]. 131–135]. fasc. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. [cu bibl. 2010. NICULESCU-GORPIN. IOANA-CRISTINA. LR-ATM. [cu bibl. p. Anglicismele. Quelles informations se pragmatisent? Le cas des verbes plus ou moins marqueurs. 1–2. NICOLETA. ILB-SIL.]. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 2009. 37–42. nr. 2010. 575–584 [Engl. 2009. 267. 57.]. 2008. 429–435 [rés. 2008.].]. 20. PÎRVU. 262. ILB-SIL. 1 (2). DLRA-AGD. Ab. POPAN. Lecture de l’interprète de conférences. între diletantism şi manipulare. 249–291 [rez. 59–66. 31. nr. 2009. 2009. 53. Dinamica pronumelor şi a adjectivelor demonstrative în limba română actuală. nr. MARIA. 53–55 [rés. 43–58. (Ideal) Translation in Context. 250.. Strategii şi efecte polifonice într-un text poetic postmodern. 2009. La théorie de la traduction selon E. 2010) 323 NECULA. 254.]. 64 p. POPESCU. 2009. Elemente ale terminologiei cooperării în discursul politic. 2009. 2009. fasc. Eugeniu Coşeriu. ABA-CARINA. NICULESCU-GORPIN. Integration in Specialisation. De ce eu? Pronumele personale în discursul politic. intitulat: . 135 p. LR-ATM. ANABELLA-GLORIA. 2009.Viitorul României în cadrul Uniunii Europene”. 2009. fasc. Ab. 2009. 485–497 [rés. nr. CARMEN. NICOLAE. POPESCU. LIDIA MIHAELA. Coşeriu. LR. 3–4. 271.

RADU. fr. AURELIA DOINA. 20. Networking and Conference Interpreters. 3. 1 nov. 47.]. Discursul fatic. 2. 195–217 [cu 1 tab. Ab. 280. cu 1 tab. 579–586 [Engl. fr. 275. 2009. 289. Galaţi. 281. III. 2009. MIHAELA. 87–88. . ILB-SIL. 2010. BulPG. 2010. IOANA. rom. fr. Sitech. 585–594 [Engl. STEFANINK. RĂZVAN. GABRIELA. Ab. Procesul de interpretare a unui enunţ concesiv. 55. Aplicaţie pe un vechi text românesc. RĂZVAN. 2009. SCRIPNIC. nr. IOANA. Agresivitatea şi comunicarea conflictuală. 290. fasc. SUPERCEANU. StUPM. 2009. rez. Ab. Timişoara. 180–192 [„Scrisoarea lui Cocrişel” (Bistriţa. BĂLĂCESCU. 10. Practici interacţionale în discursul parlamentar românesc actual. Multilingualism – Fundamental Value of the EU. Elemente de retorică modernă (2). 62. 274 p.]. 2009.: Floriana Popescu. PETRE. 269 p. Comunicarea conflictuală în conversaţiile curente. ROIBU. 379–386 [Engl. 61–66 [rez. 1. Bucureşti. In memoriam Sorin Stati. VIOREL. AUG-LL. 2010. RADU. Orizonturi Universitare. RADU. 61. p. 300. GABRIELA. OANA ADRIANA. nr. 288.. 2009. 2. RIELMA. 1.]. 38) [cu bibl. LILIANA. SĂFTOIU. 90–108 [Engl. MIHAELA. SCL. 298. 293. Implicaţii în educaţia tinerilor şi a adulţilor. 234 p.]. ROVENŢA-FRUMUŞANI. 2009. 387–394 [Engl. ILB-SIL. OLGA. ondes. 3. STRĂTILĂ STANCIU. 2009. Engl. 2010. Загальномовознавчі ідеї в трактаті Данте „De vulgari eloquentia”.]. De lingua universalis. 296. Comunicarea conflictuală în dezbaterile parlamentare. STOIAN. 59–61]. 283. BEICĂ. LPRA. Translation-Specificity and Interdisciplinarity. BERND. JAN. rom. Un ritual interacţional. Sur les stratégies évidentielles de rapport construits avec le nom „vorba”. 155–165 [rés. Ab. 139–154 [rés. Romanian Translators’ Problems and Difficulties with Official Documents: the Exploratory Pilot Work. SPÂNU. MIHAELA. 2009. Ab. 284. Ab. 63 p.]. L’herméneutique de Eugenio Coseriu appliquée à la traduction. Fundaţia Culturală Antares. 1 (2). nr. POPESCU. EVA MONICA.324 274. SHCLARUK. 286. vol. 282. 2008. union linguistique. Aplicaţii la conectorul pragmatic deşi.]. 8. Ipostaze discursive. III. CARMEN-IOANA. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. ILB-SIL. ILB-SIL. 294. 2010. RODICA. In memoriam Dumitru Irimia. RĂU. 279. 285. Translating Pragmatic Texts. Menţionarea sursei în presa scrisă românească.]. DANIELA. 291–293 [rés. RĂZVAN. RIELMA. LUCIA. Persuasion Techniques Used in Festive Political Speeches. 2. Bucureşti. SĂFTOIU. BulŞt-BM. DRAGA. SĂFTOIU. II. 2nd ed. II. RADU. p. 143 p. XXIV. 561–569 [Engl. EUB. [cu bibl. 291. 31–46 [Engl.]. 131–134. MELANIA. Clasificări şi semnificaţii. Osmose. MARIA LAURA. Afectivitatea din perspectivă retorico-argumentativă. SID-BM. 69–85. 278. Citatul în titlu – o formă de partizanat în presa scrisă. CRISTINA. Ab. Ab. I.]. 2010. 139–143]. AUVT. nr.]. 153–161. Craiova. CARMEN. I.. fasc. 2009. XIII. SUPERCEANU. EUB. (Comunicare şi cultură. 276.].. 107–118 [Engl. 2009.]. 277. vol. Sursele citate în presa scrisă. 137–140 [rés. 2009. XVIII. 297. RIELMA. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. Ab. RUS. nr.]. 2009. AUSH-LLR. 2009. Alterare şi alteritate în descrierea fenomenului de reformulare. 292. 261–269]. Rec. nr. 6. 287. 2010.]. 129–131. STOICA. 2009. nr. 299. 295. 490–498 [Engl. On Autonomy (with Reference to Romanian).]. RJES. SZEKELY. nr. Florin Sterian 18 POPESCU. 2007. nr. Ab. RRL. AUG-LCLS.]. RODICA. ŞERBĂNESCU. Pe marginea conceptului de izotopie. Ab. p. 2009. Infinitivul sub efectul pragmasemantic al segmentării grafice. POPESCU. 2010. RAGEA.]. ŠABRŠULA. 569–577 [rés. 21. 471–479 [Engl. CARMEN IOANA. 2009. 1600). Roluri şi strategii. XIII. fr. 2009. fr. [cu bibl.

Cercetări în domeniul analizei discursului din perspectiva unor reprezentanţi ai şcolii franceze actuale de lingvistică. 138 p. 133–147 [Engl. 372–378 [Engl. Translation and Cultural Diversity. BulPG. nr. 2009. La traduction des textes financiers – approches pragmatiques. Ed. RIELMA. 2009. DANA-LUMINIŢA. 103–109 [Engl. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. nr.]. nr. In memoriam Dumitru Irimia. VERJANS. 2009. 318. 2. Presa Universitară Clujeană. 2010. 237–249 [de Andreas Wissowatius].]. RIELMA. TOMONI. La dimension interculturelle de l’humour – pistes pédagogiques. rev. 317. 2010.].]. 162–171. ULRICH. nr. In memoriam Dumitru Irimia. Significatum and Designatum in the Theory and Practice of Translation. Dincolo de sintaxă. 308. 322. DUMITRU CORNEL. Cluj-Napoca. ANGELICA. cu 1 sch. Studiu de caz: traducerea lui Cantemir din Stimuli virtutum. 171–179 [rés fr.]. 304. Images de présidents français dans la presse roumaine actuelle – représentations et stratégies discursives. 3. şi adăug. BIANCA.. 72–77 [Engl. rez. VERMES. RIELMA. Discursul religios catihetic: o abordare din perspectiva teoriei comunicării. Engl. [cu bibl. 215 p. 324. 2009. Dialogul mediatic din perspectivă interacţională.. 20.]. p. 31. 2009. 2009.].]. Exprimarea enervării în româna vorbită. ANDRA. VASILESCU. 313. On Text Troduction. fraena peccatorum). III.]. 2009. 2. fasc. 2009. 205–215]. PREDA. cu 1 tab. RIELMA. RIELMA. TELEOACĂ. RIELMA. 407–415 [Dominique Maingueneau şi Catherine Kerbrat-Orecchioni. MIORITA. La formation des traducteurs en Roumanie – présent et perspectives. TEODORESCU. AUC. 314. nr. UŢĂ BĂRBULESCU.]. MIHAELA. 2009. Introduction à la conception coserienne sur le langage. O opoziţie desuetă şi un concept problematic în teoria traducerii (Studiu de caz: traducerea lui Cantemir din Stimuli virtutum. RIELMA. 310.]. Les entreprises belges face à la diversité culturelle et langagière de l’Europe. Ab. VÂLCU. 320. ALBERT. DLRA-AGD. 1–2. ANGELICA. 303. fr.. 1. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 431–438 [rés. 3.. 6. The Integral Relationship to Translation. GEORGIANA-ANDREEA. 323. RIELMA. cu 3 an. UNGUREANU.19 301. VERDE POPESCU. 2009. Ab. Globalisierung als Herausforderung für die Übersetzung. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. MIORIŢA. Ab. Discursul în procesul comunicării. MARIANA.]. DINA. 311. Le fonctionnement des pratiques discursives dans les médias contemporains. XIII. MIHAELA GEANINA. Ars Docendi. ILB-SIL. ALINA. 2010. Sorin Stati. 45–47 [omagiu postum adresat prof. MIHAELA. fraena peccatorum. ADRIANA. Ab. 2008. nr. ELENA. Literal vs.. 307. Ab. AUG-LL. 319. rom. MIORIŢA. 3. 62. VÂLCU. In memoriam Sorin Stati. II. 302. esp. OANA. nr. 2. TOADER. RJES. 2.]. 2010. Un posibil model de analiză pentru textul publicistic. Ab. rom. 13–21 [Engl. . 2009. RIELMA. 305. 597–606 [Engl. VÎLCU. ULRICH. cu 1 tab. 149–162. ULRICH. 2. III. II. ŞOVEA. fr.]. 767–777 [de Andreas Wissowatius. 267–275 [res. Ab. Engl. 316. 312. 23–30 [rés. „Dialogo dei testi” Eugenio Coşeriu: Grundzüge der Übersetzungstheorie. nr. Techniques in the Translation of Culture-Specific Expressions.]. VASILESCU. 2 an. ANA-MARIA. Bucureşti. 2008. 2010. Ab. 115–162 [cu 1 statistică]. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 363–371 [rés. 1 fot. 223–232 [cu 1 tab.]. Ab. 379–386 [cu 1 tab. TRIFAN. nr. Elemente de dinamică discursivă a pronumelui. 53. VÂLCU. OANA. UŢĂ BĂRBULESCU. 21. 2009. 175–178 [rez. 2.]. 2009. TOADER. Les professions de la médiation linguistique et culturelle sur le terrain d’une culture globalisée. ILB-SIL. nr. 2010.. fr. 2010. 315. Sprachspiel und Übersetzung: Das Lipogramm. 7–15 [cu 1 imagine]. ANDRA. 306. 321. 2010) 325 ŞOVAR.. literar – o opoziţie desuetă în traductologie. TEODORESCU. MARTINE. nr. 309. 2009. 2010. nr. a doua. MANUELA.. Engl.

RIELMA. Ed. 1244. CED. Cernăuţi 2–5 oct. 2327. 327. In memoriam Dumitru Irimia.. 793. de Corina Iftimia]. 1255. 1919. ZAFIU. 2009. Suceava. 1264. RODICA.]. 350. 1323. [Ed. DOINA.326 325. 1684.: Ana Coiug. De la conversation à la globalisation. 1771. bilingvă. 1711. 1560. 2070. 1599. 653. apărută sub auspiciile Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor şi UNESCO].. 1541. Rec. 771. 659. 892. 1793. rom. 411. 1669. *** Atelier de Traduction. 54. 1602. In memoriam Dumitru Irimia.: Georgiana Lungu-Badea. ZBANŢ. I–II. 788. II. I. 130–133 [int. 1311–1313. In memoriam Dumitru Irimia. 1671–1675. Ab. 1866. în oct. 779–793 [rés. EUS. 1819. 1752. nr. 2000. nr. 2005. 1921. 2009. 490. 326. In memoriam Dumitru Irimia. VEZI şi nr. 1–2. * * * Dialog cu Eugeniu Coşeriu. 1304. 1512. 1592. Suceava 25–28 oct. trad. 49 p. 2038. Issue 1. 1775. 10. 426. 52. Oana Tatu. Vezi BRL. fr. 1556–1558. 1803. 2003. 2009. 338. 434. 394. Vezi şi nr. 93. urm. . 2009. 2009. RRL. 353. 1627. 1646. la Suceava. 421. * * * Les résolutions du CISL [Le Colloque International des Sciences du Langage] ou un combat pour le devenir de la langue (2003. 1851. 1279. Alice Toma. 2027. fr. 1649. 336. 1640. Ed. 395. 2007. 1235. 1746. 1811. 1747. 727. 705. 331. RUDOLF. ind. In memoriam Dumitru Irimia. RIELMA. nr. 1507. a doua. *** European Journal of Language Policy/Revue européenne de politique linguistique. 821. * * * Rezoluţia Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”. 792. 2009.: Les Traducteurs dans l’histoire. 10. BUTIURCA. 2010. 376. Iaşi. Studiu lingvistic contrastiv [. 1324. LUDMILA. 1495. I. 1688. 423–424. 1820. 227–230 [Engl. 1267. 1529. Mărci ale textului tradus în spaţiul paratextual. 1202.. 1246. Vol. 1364. 347–399). 1248.. a 8-a. Vezi BRL. 1496. 328. * * * Traducătorii în istorie. Universităţii de Stat din Chişinău (Republica Moldova)]. 655. 1661. 1571. Coord. 1306. Recenzii 335. 1734. 211–214. 2008. Ottawa. de Jean Delisle şi Judith Woodsworth. Xe édition. a 9-a. 332. 337. 1677. XXVIII + 418 p. 1634. 2. 800. nr. 334. 1689. 832. a 7-a. ALDEA. 1338. 1713–1715. nr. 307–312 [rés. 2009. ISSN 1584-1804. 1292. Ironia – produs al funcţionării intensemelor şi arhiintensemelor în discursul mediatic. Universităţii „Yurii Fedkovici” Cernăuţi (Ucraina). Timişoara. 1498. nr. 1817.]. Suceava les 22–24 octobre 2009. Presses de l’Université de l’Ottawa. Constructions segmentées [.. 1700. 1300.]. 2007). 2311. apoi către statutul de mărci discursive. 1739. 416. 2005. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2009. ZBANŢ. 1668. 1639. 2009. acum. 780. [Colocviu organizat sub egida Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (România). 1293. 2. 1825. 2008. realizat de Constantin Severin. 1518. 1655. Rezoluţiile CISL [Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului] şi devenirea unei limbi (2003. Volume 1. 1433. LRATM. 1572. ed. fr. 708. II. 1302. 333. 1288. 704. Vezi şi nr. 2008. 423. 2193. 418. 372. Giambatistta Vico (1668–1744) şi începuturile pragmaticii. 425–426 [text tradus din lb. 1860. 22–24 octombrie 2009. 2008. după ed. 1818. MARINELA. 2009. 1641. 330. 1824. 329. ediţia a X-a. Florin Sterian 20 WINDISCH. Evoluţia adverbelor de timp atunci. Coord. 1798. 2009. trad. II. 1315. 817. 1562. 39–49 [rés. 52. ed. 141–143. 2001]. BOGDAN. 2007). 1598. şi corectată de Jean Delisle. 1814. 18. ZĂRNESCU.]. 1218. 1287. de Sanda Maria Ardeleanu. 1782.].. EUVT. 343–346. 1647. COIUG. Numéros 9 et 10/2008. lucr. 1585. 2194. [cu bibl. 1540.]. BURADA. 1552. 1543. 1911–1913. 1341. ANA. 2009. Spring 2009. nr. 399. prec. AUSH-LLS. 741. 1822.]. 2. 1704–1706. ed. 1815. 228 et 338 p. Chişinău 13–15 mai 2005. fr. 2009. 1239. 1773. 698. 1538. In memoriam Sorin Stati. 330–331. CRISTINA. rev. 1749. 2007]. 333–334. (p. 839. Dossier: La traduction du langage religieux. 387–392 [rés. NARCIS. * * * Resolution du Colloque International des Sciences du Langage «Eugenio Coseriu». RIELMA. 1238. 212. Traduceri româneşti din dramaturgia shakesperiană. 428.

Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.90 €. II.]. Cambridge Scholars Publishing. 2009. Timişoara.. 1–2. 347. nr. ŞORCARU. A spune cam acelaşi lucru. O abordare interdisciplinară.. nr. IUNIA. 330 p.. 186–190. RIELMA. ADA. nr.. € 24. II.. Peeters. 2009. 96 p. RRL. Etat – Méthodes – Perspectives]. 2009. Discours et didacticité: ANADISS. 18/2007. 1841. 53. sp. Vezi BRL. 340.. Tübingen: Francke. Un manuel et livre d’exercices] (Narr Studienbücher). ANA-MARIA. fr. no 6.. 127–128. Vezi BRL. Ein Lehr – und Arbeitsbuch [Comprendre et traduire. 52. No. Matthew S. 346. PAPAHAGI. 169–175]. RALUCA. 342. € 19.].]. 52. MARIA. nr. (Narr: Studienbücher) Tübingen: Narr. IOANA-RUCSANDRA. STEFANINK. DOINA. OTILIA. Terapia limbajului. LINGVISTICĂ MATEMATICĂ ŞI APLICATĂ 349. 54. nr. 534–536. *** Translationes. ISBN 978-38233-6439-9. 426–428. 49. 1 (2). VASILE. 712 p. MIHAIL. vol. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. CRISTINA. Schwarz. fasc. Schimbarea culturală ca pretenţie insolentă..]. AGOUTIN. Schwarz-Friesel. 2009. RENATA. XXIV. JITCĂ. Dudleg. 15. 289 pp. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. ISBN 978-3-8233-6431-3]. Eine Einführung. Dacoromania. nr. 1170. 351. 2. EUVT. 45–50 [cu 3 fig. AUGLL. nr. ŢUCHEL.]. 2. p. Aspecte fatice în comunicarea mediată de computer. RIELMA. 2010) 327 DASCĂLU. şi CD. PUC.00. 2009. Monika (2007): Sprache und Emotion. 2291.. Ab. 175 p. PĂDURARU. 2009. 2009. [Langage et émotion]. AMZA. HAŢEGAN. *** The World Atlas of Language Structures (WALS). 2290. 52. 31. VEZI şi nr. ANCA. ISBN 978-3-8252-2939-9. 2005. 1/2009. Paul (2007): Verstehen und Übersetzen. In memoriam Dumitru Irimia. nr. Larisa Schippel. 2005. 2009. 2009. 2009. 2010. Christos Clairis. Kuβmaul. nr. III–IV.. Oxford. 2009. BĂLĂCESCU. Translationswissenschaft. David Gil şi Bernard Comrie. Edited by Floriana Popescu. 156. 201–207 [Engl. Mijloace psiho-sociolingvistice de manipulare în discursul politic. 2009. 412–413. MARTIN. 343. nr. 1832. 19. 141. [cu bibl. 82–83. ISBN 978-3-8233-6350-7. IOANA. 350.]. 396–400. Oxford University Press. EUVT. Program de editare conturi intonaţionale în limba română bazat pe ierarhii de forme prosodice funcţionale. DANIELA. 344. la revue du Centre de recherche Analyse du discours de l’Université «Ştefan cel Mare» de Suceava. The Cultural Turn in Translation Studies [. Die diskursive Verhandlung von Geschichte im Fernsehen. 285 pp. Göpferich. 2. AUC. Radegundis Stolze (2008): Übersetzungstheorien. 345. 2008. Monika (2008): Einführung in die kognitive Linguistik. . RIELMA. Frank&Timme. fasc. MANOLACHE.. + X. APOPEI. Negocierea discursivă a istoriei la televizor. 229–234 [rés. 217 pp. «Traduire les culturèmes». In memoriam Dumitru Irimia. CARMEN. ParisLeuven.21 339. 341. nr. 472 p. RLI-PLR. 2009. GEORGESCU. Editat de Martin Haspelmath. *** Perspectives in Translation Studies. Ab. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 212 p. 3. 2010. *** Caiet de semiotică.. Berlin. Vezi BRL. CAROLINA. [Recherches sur les processus de traduction. € 58. 313–329 [Engl. Tübingen: Narr Francke Attempto. Dryer. BERND. DANIELA. ISBN 1-4438-1256-0 (10). 352. 2010. 147 p. 317. Vers une linguistique inachevée. 214–217.. 336–339 [text în lb. 1178. XIII. 63. 348. 2. 2009. ISBN 978–3–8252–1636–8. Susanne (2008): Translationsprozessforschung: Stand – Methoden – Perspektiven. 2 tab. Kultureller Wandel als Ansinnen. 2. Experienţe de traducere [. 21. 20. TUDORICĂ. 401 S. 1–2. Umberto Eco. 2006. Timişoara. nr. LL. SIMONA-AIDA. (UTB 2939). 313 pp. ISBN 978-1-44381256-6 (13)..90.. Contributions récentes de langue allemande aux rapports entre sciences cognitives et traductologie. Band 4.90. Cluj-Napoca. Rodica Dimitriu. AUG-LCLS.

2010. Parsarea comparativă a dicţionarelor-tezaure româneşti. 367.. CUNIŢĂ. In memoriam Dumitru Irimia. 357. Ab.. ClujNapoca. 2010.]. AUG-LCLS. 113–123. 376. De l’usage électoral des déictiques: les personnes. 2.. CÎRNU. 59. 2010. VICTORIA. rom. LUCIAN. AUG-LCLS. BARBU. 79–86 [rés. fasc. LĂCRĂMIOARA. VIŠESLAVA. AUSH-LLS. 372. 103–112 [cu 2 fig. ĆIRIĆ. NATALIA. DUMITRU. ILB-SIL. 359. ANA-MARIA. 2009. 1 im. CENUŞĂ. DIANA. Mituri greceşti în publicitatea românească. VERGINICA. MIHAELA. 1 tab. GEORGETA. CURTEANU. 371. Ab. BURCIU. IOANA. 1 (2). 328–336 [din perspectivă terminologică.]. 2009. 3 tab. II. vol. nr.]. 2008. 10. nr. vol. Ab. CONDRUZ-BĂCESCU.]. Alloquor. Engl. 356. BORŢUN. 2009. The Sociosemiotic Nature of the Identity Relationship within European Campaigns. 364. PhB. Construcţia automată de corpusuri multilingve.]. 218–224 [Engl. 375. In memoriam Dumitru Irimia. an. 10. Semiotica mesajelor nonverbale în romanul Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. MONICA. II. 2009. BUTA-ŞUŢU. RLI-PLR. 365. 3 fig. rom. RLI-PLR. 2010. PRODAN. Interdisciplinaritatea – caracteristică a domeniilor nou-constituite. 131–140 [cu 2 fig. COCÂRLĂ. ALEXANDRA.]. MAXIM. MĂDĂLINA. CRISTINA.328 353. 366. nr. 2009. ANA-MARIA. cu 1 fig. 355.]. In memoriam Dumitru Irimia. CHIŞU. 361. 231–237 [rez. 2009. 374. DAN. Lingvistica mimicii. VICTORIA. 362. 2009. De la înţelegerea fenomenului vorbirii până la opţiunea pentru metoda inductivă de însuşire a limbii. LR.. 2008. 2009. BARBU. 2009. Giambattista Vico. vol. ANADISS. 73–80 [cu 2 fig.. ALEXANDRU.]. TUFIŞ. 2009. fr.].]. A Sociolinguistic Perspective. 405–410 [Engl. Iconotextual Interferences in NonArtistic Communication. 2. Baza de date românească din cadrul platformei Neorom. Napoca Star. . 185–194 [cu 4 tab. II. 523–534 [Engl. ANAMARIA. BROASCĂ.]. 81–88. Tipare hiponimice pentru limba română. fr. ANA-MARIA. DIANA. 113–122 [cu 4 fig. MORUZ.]. 358. Un discurs despre discursul identitar românesc. XXIV. Termenul ca semn lingvistic.. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. AUA. 2010. Florin Sterian 22 BACIU. 360. cu 1 il. 2008. fasc. Didactic and Contextual Aspects of Reading a Text. 1 (2). TATIANA. DAN.]. Youth Identity in Media Discourse. nr. RLI-PLR.]. Resurse lingvistice româneşti în flux continuu. EUGENIA. CORNIŢĂ. II. BARBU MITITELU. RLI-PLR. 373. 248–251 [rés. COTRĂU. 223–227 [deutsch. II. TIBERIU. MIHAI ALEX. franceze şi germane. 2009. Studiul sinonimelor din perspectivă contextuală. 354. MANOLACHE. Evul Mediu întârziat. O problemă de traductibilitate a codurilor. 256–263 [cu imagini]. BARBU MITITELU.]. Le syncretisme fonctionnel des interactions verbales et non verbales dans le talk-show culturel. VERGINICA. 370. 368. COSĂCEANU. BOBICEV. ANCA. 326–329 [cu 1 tab.].]. BOROŞ. XXIV. 143–165 [rez.]. NECULAI. Studiu de caz: polemologia. RLI-PLR. 13–29 [Engl. 141–143 [rés. 11. 2010. Omagiu Alexandrei Cuniţă. Monitorizarea presei în cadrul proiectului Neorom. Zus. Ab. Comunicarea electronică şi problemele noastre ortografice – fără soluţii?. CEAUŞU. LPRA. RLI-PLR. nr. cu 1 tab. 2010. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2010. 363. CRĂCIUN. Manipularea. RLI-PLR. tom 1. 8. 2009. 2010. BOSTAN. TRANDABĂŢ. 377. 2010. 3. I. de la teorie la practică. Ab. 2.. LUMINIŢA. 1. COLCERIU. VICTORIA.. 91–102. nr. Discursul publicitar electoral. CRISTEA. ALINA. ANGHELUŞ.]. 141–150 [cu 5 tab. 280 p. fr. PhB. Ab. Emoţii în cuvinte: elaborarea resursei multilingve. Cultural Differences: Can We Risk the Consequences of Intolerance?. 369. 453–461 [Engl. 120–136.

399. PAUL. 1. 213–222. nr. XXIV. 1 (2). Within and Beyond its Accepted Principles. AUG-LCLS. 55. 2009. 392. 23. Sistem de recunoaştere a vorbirii pentru limba română. A Study of New Rhetorical Terms as Interdisciplinary Features of Language. 11. 390. Teoriile psiholingvistice ale comunicării. Ab. 2008. 2. MARCUS.]. 1 tab. Language World Models: Universal & Specific Features. sch. AUA.]. 543–549 [Engl.]. MIHĂILĂ. 485–499. 3.. 382. GOLUBOVS’KA. 53. nr. In memoriam Dumitru Irimia. CORALIA. 2010. fasc..]. SIMONS. cu 1 fig. I. II. 2010. Ab. DRĂGULESCU. GUŢU. 2. Dacoromania. AUA. 1 fig. 2010. MLADIN. 2009. 4 (vol. 391. ION. LEWIS. ILB-SIL. 386. RALUCA. Sinergologia – o nouă metodă de interpretare a limbajului nonverbal. CORNELIU-OCTAVIAN. 2010) 329 DITVALL. 66–73. UNTU. Bucureşti. cu 3 im.]. ROBERT. 11. IFTENE. Terminologia şi ştiinţa despre termeni: studiu epistemologic. CONSTANTIN-IOAN. 388. Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire: aspecte ştiinţifice şi utilitare. GETA. fr. 2009. cu 2 imagini]. HOFMAN. GARY F. DAN. 2010. AUG-LCLS. MIRCEA. MARGARETA. 368–373 [Engl. CALUDE. ALINA-ELENA. Zus. The Visibility of the Presidential Candidates of the Romanian 2009 Election Campaign in the Written Press. MARIOARA. Rolul profesorului. vol. Kiriţescu. 137–142 [Engl. Ab. RALUCA-MIHAELA. 2009. XXIV.]. 2009. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. tab. RRL. vol. cu 1 sch. 374–378 [Engl. 259–269 [rés. ION. LAZĂR. RLI-PLR. Ab. 19–44. 1 (2). Politehnica Press. [cu bibl. 2010. 403–416 [Engl. AUG-MF. ASRS-RL = Automatic Speech Recognition System for Romanian Language].. fr. Ab. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 400. . 55. tom 2. AUA. 14. nr. 384. GEORGE ALEXANDRU. HOMETKOVSKI. tom 3. 2010. Alloquor. III. 389. IRYNA. SILVIA. 308–311 [Engl. II. MANU MAGDA. ANDREEA. 379. TUFIŞ. SOLOMON. HOMETKOVSKI. ALEXANDRA. 191–203). ALEXANDRU. 397. 383. CEAUŞU. Din retorica titlurilor de televiziune. méthodologie et perspectives. 2009. RRL. ADRIAN. 2. 396. Ab. 279–284 [deutsch. Metode matematice în ierarhizarea termenilor ştiinţifici: sistemul limbii şi thesaurusul. LPRA. fasc. AMPRom = Atlas Multimédia Prosodique Roumain. 103–120 [cu 5 tab. ANA. Ab. 149–164 [cu 7 fig. Funcţii ale privirii în structurarea dialogurilor dramatice: teatrul lui Camil Petrescu. 394. ALINA. 176–180 [rés.].]. XIII. IRIMIEA. nr. 395. Ab. Simbolistică vizuală în mesajul politic românesc. ILB-SIL.]. Bibliografia românească de lingvistică (BRL.. ŞTEFĂNESCU. Dispozitiv electronic de preprocesare în regim paralel a spectrului vocal. ASRS_RL. Învăţământul prin internet. 203 p. Servicii Web interoperabile şi multilinguale.. STANCU. cu 1 an. 61–70 [cu 6 fig. 2009. nr. 2. DRĂGULESCU. 2009. 129–137 [Engl.]. LEVONIAN. 2009.]. RADU. L’analyse linguistique de la prosodie – AMPER et AMPRom: aperçu historique. Supravegherea pe Internet: părerea consumatorilor despre diverse produse sau evenimente. MAVRODIEVA. LUDMILA. tom 4. Distorsionări ale comunicării: lapsusul lingvistic. RLI-PLR. RLI-PLR.. AUA. Exprimarea nonverbală a emoţiilor în piesa Gaiţele de Al. II. 2009.].]. LUCHIAN SÎRGHI. M.]. 398. 2010. 387.. IVANKA. 385. 2008. tom 1. 393. 95–108 [Engl. 299–307 [Engl. GEORGE. Ab. 9. LUDMILA.. Assessing Endangerment: Expanding Fishman’s Gids. RADU. LUDMILA. fig. 79–84 [AMPER = Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman. Ab. 2008. RADU. nr. 2009. 2). nr. Negociatori şi negocieri comerciale – analiză pe bază de chestionar. Reprezentări stereotipe ale femeii politice în presa scrisă. Ab. SIDBM. Surplusul ideologic – marcă a discursului politic. 2009. 9. 401.23 378. Engl.]. 380.. VLAD.. 175–184 [cu 4 fig. 1 tab. (p. 312–318 [Engl. LEVONIAN. 381. DUMITRU... 157–168. 2009. IRIMIAŞ.]. In memoriam Dumitru Irimia.]. 2.. HULEA. 2010. cu 1 fig. DAN. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. III. Syntactic Iconicity.

2009. [cu bibl. 7. rom. 2009. XIII. 404. 2009.]. rés. cu 1 tab. Iaşi. CHIRIBĂU-ALBU. SIMONA. RITT. 195–202 [cu 3 fig. PINTILIE. 112–125 [Engl. OTILIA. Sociological Perspectives on Humour: Conflict Theories and Ethnic Humour. 37–44 [rez.. 7. 2010. TODIRAŞCU. 405. 119–135 [rez. 2. Engl. AMALIA. 21. Ab. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2009. II. fasc. 4 tab. 123–130 [cu 2 fig.]. CENEL-AUGUSTO. POPESCU. 2009. nr. 421. 20. ANADISS.]. Blogosfera politică – spaţiu virtual al interferenţelor iconotextuale. POPESCU. LR-ATM. 2009. fr. 412. NICOLETA LOREDANA. ADRIANA. înainte: prof. univ. 1–2. NEAMŢU. RLI-PLR. Ab. 249–254 [rés. EFL = English as a Foreign Language]. Ab.]. Autismul şi dezvoltarea limbajului. 2010. 2010. nr. OTILIA. POPOVICI-ADUMITROAIE. 420. 2008. An Interdisciplinary Approach to Media Discourse: Three CDA Models. 134–146 [Engl.. AUG-LL. Of One Language. 278–287 [cu 1 tab. 406. I. fr. nr. 2010. Of One Speech.. 165–174 [cu 2 tab. NAVLEA. 2009. 195–202 [rés. NEAGU. fasc. nr. Curiozităţi ale limbajului internetului: coada de maimuţă. MIRCEA. . Lavinia Nădrag. 414. Theoretical Foundations. Comunicare culturală şi comunicare lingvistică în spaţiul european.]. MARIANA. Un sistem de traducere automată românăfranceză. EUB. nr..330 402. MORUZ. 122–133 [Engl. 59–73 [modelul socio-cognitiv al lui Teun van Dijk. CARMEN. 223–232 [cu 1 tab. Cum/ce e bine să întreb? Cum să ratezi un interviu?. II. PINTILII. XIII. AUG-LL. 2009. AUA. EFL = English as a Foreign Language]. PhB. LAURA. 11. Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”. MUNTEANU. 83–84. 2010. RIELMA.]. PACEA. 2010. 455 p.]. PEREZ. Rec. 2. Sign Language Interpreting in Romania. Referinţa internă ca modalitate de reglare a discursului în ancheta jurnalistică. vol. nr. 415.]. Mecanismele generative ale morfologiei derivaţionale. CARMEN. MARIUS-CLAUDIU. ANADISS. rom. Cuv. Ab. DANIELA. tomul 8.. 203–220 [cu an. tom 4. SCL. 119–128]. NEŞU. 4 fig. MIHAI ALEX. Florin Sterian 24 MOROŞAN. NICOLETA. cu 2 imagini.]. 2009. fr. ANADISS. 20. Planning the Internal Communication. 2009.: Daniela Ţuchel. 349–356 [rés. Quel cheminement pour la vérification de la compétence d’écoute – comprehension sur les sites EFL. Teaching and Learning Communication within Virtual Environments. MOROŞAN. Realizarea unui treebank românesc. 419. cu 2 tab. abordarea discursiv-istorică a lui Ruth Wodak şi modelul lui Norman Fairclough. MIHAELA-ALINA. IE. COLIPCĂ. 62. In memoriam Dumitru Irimia. PETIC. dr. 2009.]. 409. 2010. IOAN. Modèles d’utilisation du didactique dans le discours media télévisé. 417. Bucureşti. MURARU-CERNOMAZU. 328 p. In memoriam Dumitru Irimia. EFL = English as a Foreign Language]. 408. Aspecte ale comunicării conflictuale în româna actuală. 1. La multicanalité et sa mise à profit par l’emplacement des fichiers son dans l’arborescence d’un site EFL. GABRIELA IULIANA. fr. p. Lexicul politic şi puterea cuvintelor. Ab. PACEA. In memoriam Dumitru Irimia. A Socio-Linguistic Approach to Communication. 437–448 [Engl.. Ab. LARISA. In memoriam Sorin Stati. 411. rez.]. The Internet Linguistic Variety: E–English and E–Romanian. RADU.]. Constanţa. OANA.]. RLIPLR. 2008. 418. 7. CARMEN-IOANA. SONIA. 413.. 410. NICOLETA LOREDANA. 422. 403. 416.]. 61. 128 p. RLI-PLR. 147–156 [Engl. 2010. nr.. BulPG.. Folosirea verbelor pentru determinarea inferenţelor textuale. BulŞt-UPT. RLI-PLR. OPREA. fasc. POPA. 423. 31–36. DIANA. 2009. 2010. RA Titles in Mechatronics: A Study of Structure and Function. nr. 2009. II. 353–358 [Engl. 407. 362–365. 424. PINTEA.]. Ab. rom. MIRABELA. 19.

1–2. 10. 436 p. AUSH-LLR. AUC. Ab. Using Software in Translation and Language Teaching and Learning. * * * Lucrările conferinţei Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române. Ab. 10. 2009. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 203–212 [cu 1 fig. rom. 2008.]. RLI-PLR.]. cu 2 fig. 442. ZGARDAN. 426. 440.. TITELA. Dan . metodologie. DANIELA EUGENIA. 153–164 [cu 3 tab. MANUELA. 11.]. RLI-PLR. PĂVĂLOI. 446. ŞTEFAN. 2010. nr. CRISTINA. ALINA. RRL. Dan Cristea. 2. 2010. 448. 6–7 mai 2010. NINA. 4 fig. SIMINA. 2010. 2009. Terminologia între dogme şi realitate. IOANA. 1 (2). HORIA-NICOLAI. 8. Factori determinanţi în structura de comunicare din mediul detenţiei vizând referinţe diferite. M.]. nr. TERIAN-DAN.]. TEODORESCU. nr. 436. BOGDAN. RĂZVAN.].. Ab. 11.]. 10.]. CEAUŞU. 251–262 [Engl. XXIV. M. 51–60 [cu 5 fig. nr. 1–2. 35–44 [cu 2 fig. Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă. 2008. Corpus pentru gnatofonie: protocol. 2010.. CRISTEA. VODIŢĂ. terminographie et métalangage linguistiques: quelques réflexions et propositions. 437. Abordare din perspectivă integralistă. SERGIU. Recommendations for a Promoting and Communication Strategy of a Small Firm.]. Ab. 54. La terminologie du management et la conscience manageriale. nr. Tehnici de identificare a zonelor vocalice în secvenţe rostite în limba română. 55.. DIANA. tomul 8. 3. RLI-PLR. 3 an. 427. DAN. Limbajul mimico-gestual liturgic românesc (pe marginea lucrărilor Liturghierul tradus în limbajul mimico-gestual liturgic românesc şi Simbolistica semnelor. 381–387 [rés. Despre semantic şi conceptual. IRIMIA. 430. Ab.]. TAMAŞ. cu 3 sch. ZAGAN-ZELTER. 2010. nr. DAN. Bucureşti. 2010. NINA. DAN. 2010. 2008. 53. RLI-PLR. 2010. 166–172 [Engl. ANADISS. 209–222 [Engl. 441. 443. Horia-Nicolai Teodorescu. 428. AUG-LCLS. STANCIU. 2009.. VÎLCEANU.].. 432. nr.]. 1 tab. 447. DANIELA. Dezvoltarea unui parser de roluri semantice pentru limba română. 2008. nr. RADU. Aspecte metodologice de organizare a datelor şi de analiză statistică a vocilor emoţionale. SĂFTOIU. Editori: Adrian Iftene. Cultural Diversity Management and Linguistic Security. fasc. AUI. Factorii care influenţează momentul optim de migrare la diacriticele corecte în limba română. Metodologie pentru constituirea şi analiza unui corpus adnotat de semnale vocale – cazul SRoL.]. VARTIC. 433. 99–102 [de Constantin Onu. 2010. 395 p. 31. LIANA. FERARU. 241–248 [Engl. 444. 111–118 [Engl. 3. Conceptual Metaphor and the Invariance Hypothesis. Bucureşti. 7. N. STROESCU. fr. fr. 73–82 [rés. StUPM. nr. ZBANCIOC. European Multilingualism and Technological Innovations. cu 1 sch.]. adnotare. 1 tab. L’ellipse dans la relation didacticité–media. 2009. POPA. cu 1 tab. LR.. Considérations sur les interférences interculturelles dans une interaction exolingue.)... Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Acţiune şi interacţiune umoristică în discursul parlamentar românesc actual. IOAN-LUCIAN. cu 1 statistică]. 438. Terminologie. 2010) 331 RITT. A Case Study: Tick-Tack Language Expert. rés.. 2 tab. HORIA-NICOLAI. ION. VINTILĂ-RĂDULESCU. 468–472 [Engl. Ab. Blending.. 2009. 1.]. 434. I. Ab.]. 127–146 [rés. 13–22. TEODORESCU. SUCHOSTAWSKA. LAURA. 439.]. Le discours biblique et les représentations plastiques. TEODORESCU. FERARU. 2010. ILB-SIL.]. 10. ALEXANDRU. fr. 431. 2009.. 429. BulŞt-UPT. ADRIANA. AUA. 6 tab. 135–141 [rez. 3. HORIA-NICOLAI. MONICA. 54–60 [Engl. AUSHLLS. UNTU. 2010. TRANDABĂŢ. AURELIA.25 425. ŞTEFĂNESCU. TEODORESCU. H. 2010. 219–227. IOAN.].. cu 1 statistică. Ab. fr. SWIGGERS. SEPHTON. Preliminarii la o tipologie a textemelor româneşti. nr. 26–30. PIERRE. ANGELICA. rom. ELENA. 2009. ZGARDAN. 445. AUSH-LLS. RIELMA. RIELMA. 405–415 [Engl. 59. TUFIŞ. DAVID... tom 1. 105–112 [rez. 2008. 23–34 [cu 5 fig. 2010. 89–102 [cu 3 tab. VERGINICA. BARBU-MITITELU. RLI-PLR. fasc. RLI-PLR. VÂLCU. RLI-PLR. Sistem întrebare-răspuns antrenabil pentru limba română. STĂNCESCU. 435.

1586. 456. 1044. VEZI şi nr. 1619. 1471. 906. 318. Institutul de Informatică Teoretică. 2 statistici]. 117. 292. 1005. 45–68 [Engl. Ab. TOMA. 1585. * DUMITRESCU. 458. 64. ION. vol. LR. 244 p. Unitatea limbii române şi identitatea românească în Europa. 1738. 2009. XVIII. 29–33. Articolul în primele gramatici ale limbii române.]. IV. 236. 55. Iaşi.. 2287. 454.]. 1700. Tatiana Slama – Cazacu. Penka Ilieva-Baltova şi Krasimira Petrova]. cu 1 facs. Sectorul de lexicologie şi lexicografie din Institutul de Lingvistică. 1974. BulŞt-BM. 2020.. 1862. LIMBA ROMÂNĂ 1. Ab. 2. 52. 1267. Filiala Iaşi. nr. 264. UI. MARIA. 59. 530. 452. 457. Concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre numele şi unitatea limbii române. . fr. 1818.]. LR. Sofia. CRISTINA. ANGELA. 1952. AUSH-LLR. 103–110 [rés. nr. 459. * * Psycholinguistic Studies. I. AUC. Individualitatea limbii române şi integritatea culturală a românilor în Europa.]. 4. Filiala Bucureşti. 261. 238. 2010. vol. 1635. GHEORGHE. 1083.]. TOMA. Dr. ION. MARTA. 110. 991. 1777. 147. La place du roumain dans la typologie motion event.Florin Sterian 332 26 Tufiş. EUI. 1472. 2018. PÂRVU. 282. 1048. 915. cu 2 tab. 2009. 1363. 10. 2009. PAPAHAGI. BOERESCU. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Limba română în preocuparea asociaţiilor maramureşene. Intelligentics. 451. VEZI şi nr. MONICA. 1958. 1539. 240. Ab. Academia Română.. şi despre Lazăr Şăineanu]. 2012. LL. Bucureşti. Muzeul Naţional al Literaturii Române. 525–540 [Engl. 327. GHEORGHE. ANDRONACHE. 228. 1749. Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială. 542. Recenzii 449. 2009. Esquisse de description. 269–278 [Engl. 441. GENERALITĂŢI 450. 211–218 [Engl.. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 98. 235. Cluj-Napoca). 289. Ab. 1493. VEZI şi nr. La relation de Gaston Paris et Ovide Densusianu autour de l’édition de La Prise de Cordes et de Sebille. Ab. CHIVU. 1436. nr. Contribuţii la istoria lingvisticii româneşti. ISTORIA LINGVISTICII ROMÂNEŞTI 455. 2009. 2014. Principele Dimitrie Cantemir – primul teoretician al scrierii româneşti. 116–117. 1. 125–130 [Engl. 1433. RRL. LR-ATM. 2007. 457–465 [Engl. 58. 987. 1071. 313. 1469. I–II. 257. 2187. 1694. 2009. 1956. 2009. RIVA Publishers. nr. Ab. DORINA-MARIA. 1300. 453. 31–37 [extrase din studiile omagiatului. Papers in Honour of Prof. MARINA-TOMOIAGĂ. 103. (Organizatori: Facultatea de Informatică. Academia Română. apărut sub îngrijirea prof.]. 2016. 2010. In memoriam Dumitru Irimia. 39.]. 1649. JERNOVEI. 821. BUSUIOC. BIDU-VRĂNCEANU. nr. 4. 534. 1964. 397–408 [Engl. 277. 31. 154. 227. 2009. 345. Ab. 1–2. [vol. 423 p.

27
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.

Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010)

333

INDRIEŞ, MAGDALENA, Contribuţia lui Vasile Bogrea şi a lui Theodor Naum în lingvistica
românească, In memorian Radu Popescu, 2008, 94–100.
LUCHKANYN, SERGII, Discuţia lingvistică sovietică din 1950 pe paginile ziarului Pravda
şi influenţa ei asupra lingvisticii româneşti din ,,obsedantul deceniu” (anii 1950 – prima
jumătate a anilor 1960), BulŞt-BM, vol. XVIII, 2009, 79–86 [rés. fr.].
LUCHKANYN, SERGII, Загальномовознавчі ідеї в історії румунської лінгвістики на
етапі її становлення (до 1780), SID-BM, XIII, vol. II, 2009, 501–510.
MAREŞ, ALEXANDRU, Ion Gheţie, LR, 59, nr. 4, 2010, 448 [s.t.c.: 80 de ani].
PAMFIL, CARMEN-GABRIELA, Timotei Cipariu. Lingvist şi filolog, Iaşi, EUI, 2009, 327 p.
(Logos. Lingvistică, poetică, stilistică; 2) [cu bibl. (p. 295–320), ind.].
POPESCU, FLORIN, Gramatica limbii române de V. Mircesco (…), AUSH-LLR, nr. 8, 2007,
9, 2008, 215–217 [pseudonim al lui Vasile Alecsandri; rés. fr.].
SARAMANDU, NICOLAE, Cercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală
(1949–2009), LR, 58, nr. 4, 2009, 545–556 [în cadrul Institutului de Lingvistică din Bucureşti;
rés. fr.].
SARAMANDU, NICOLAE, Gheorghe Constantin Roja – un precursor al dialectologiei
româneşti, ILB-SIL, I, 2008, 131–138 [rés. fr.]. Vezi şi nr. urm.
SARAMANDU, NICOLAE, Gheorghe Constantin Roja – un precursor al dialectologiei
româneşti, SID-BM, XIII, vol. I, 2009, 335–344 [rés. fr.]. Vezi şi nr. prec.
SARAMANDU, NICOLAE, MIHĂILĂ, ECATERINA, Colocviul de onomastică, LR, 58, nr.
4, 2009, 557–559 [din cadrul ILB; Engl. Ab.].
VALMARIN, LUISA, Contribuţia lui G. I. Ascoli la studiul lingvisticii româneşti în Italia,
LR-ATM, 2009, 9–22 [rés. fr.].
VASILIU, GABRIEL, Sextil Puşcariu în gândirea contemporanilor. Cuvânt înainte de prof.
univ. dr. Andrei Marga, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2008, 277 p. [cu bibl. (p. 264–265), ind.].
VINTILĂ-RĂDULESCU, IOANA, Sectorul de romanistică al Institutului de Lingvistică
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, LR, 59, nr. 1, 2010, 5–12.
*
* * Profesorul Grigore V. Brâncuş. Date biografice, Omagiu profesorului Grigore Brâncuş,
2010, 9.
VEZI şi nr. 13, 517, 654, 846, 1182, 1807, 1854.
Recenzii

474.
475.

BARA, MARIANA, Ion Medoia, Paul Iorgovici, învăţat şi patriot bănăţean [...], AUSH-LLR,
nr. 11, 2010, 160–162. Vezi BRL, 52, 2009, nr. 357.
RĂUŢU, DANIELA, Marcu Mihail Deleanu, Gustav Weigand şi bănăţenii. Comentarii
filologice şi contribuţii documentare [...], LL, 52, vol. III–IV, 2009, 130–133. Vezi BRL, 48,
2005, nr. 284.
VEZI şi nr. 2304.

3. ISTORIA LIMBII
476.
477.
478.

AGACHE, LILIANA, „A fi” şi „a avea” în vechi documente moldoveneşti, AUG-LCLS, fasc.
XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 203–205 [Engl. Ab.].
AGACHE, LILIANA, Des notes sur la circulation de quelques termes régionaux moldaves de
XVII-ème siècle, AUA, 9, tom 1, 2008, 101–106 [adinta, alegând, când, mierţă, prisacă].
AGACHE, LILIANA, Note asupra unor termeni regionali moldoveneşti, cu circulaţie în
secolul al XVII-lea, ILB-SIL, II, 2009, 77–84 [cut, dosadă, isţeli, înmă, mamcă, nedeie,
pominoc, prostac, ruguci; Engl. Ab.].

334
479.
480.
481.
482.

483.
484.
485.
486.
487.
488.

489.

490.
491.
492.

493.
494.
495.
496.

Florin Sterian

28

APOSTOLATU, IONEL, Rolul analogiei în sistemul flexiunii verbale, ILB-SIL, I, 2008,
251–267 [Engl. Ab.].
BĂDESCU, ILONA, Moduri şi timpuri compuse în româna veche – condiţional-optativul
perfect, In memoriam Radu Popescu, 2008, 20–29.
BRÂNCUŞ, GRIGORE, Un text literar în graiul din Gorj, ILB-SIL, I, 2008, 11–17
[povestirea ,,Nărojii” (culeasă de Stelian Sterescu), publicată în ,,Convorbiri literare”, XLVI,
1912, p. 1044–1055, 1165–1168; Engl. Ab.].
BUTNARU, MIHAELA, Primele atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului
Dosoftei, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 219–226 [amín, blagosloví, boiár, căí,
cârstéi, chití, cimpí, ciudeáse, glumí, grăí, inoróg, lívă, movílă, obiduí, pârgă, pomăzuí, ránă;
Engl. Ab.].
CHIRILĂ, ADINA, Contribuţie la delimitarea ariei sudice a lui striin în secolul al XVIII-lea,
AUVT, 45, 2007, 99–106 [Engl. Ab.].
CHIRILĂ, ADINA, Evoluţia limbii în textele lui Antim Ivireanul. Observaţii asupra vocalismului,
Omagiu Grigore Brâncuş – 80, 2009, 639–646 [Engl. Ab.].
CHIVU, GH., Neutre cu pluralul în -ă în limba română veche, Omagiu profesorului Grigore
Brâncuş, 2010, 53–60.
CORNILESCU, ALEXANDRA, NICOLAE, ALEXANDRU, Evoluţia articolului hotărât şi
genitivul în româna veche, Omagiu Grigore Brâncuş – 80, 2009, 647–667 [cu 5 sch.; Engl. Ab.].
CROITORU, IRINA, Spiţer, spiţeri şi spiţerii în Moldova în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea, In memoriam Dumitru Irimia, II, 2009, 97–100 [Engl. Ab.].
DĂNILĂ, SIMION, Glose la o culegere de folclor a lui Sabin V. Drăgoi, Dacoromania, 14, nr.
1, 2009, 55–63 [,,Monografia muzicală a comunei Belinţ. 90 melodii cu texte culese, notate şi
explicate”; adeverí, barz, cărticél, custojá, éşter, eşterí, gen (,,neam”), iápă (,,gazda la care
învaţă colindătorii”), întuneceáţă, jítă, neparcuít, poşór, rusmarín, ştalúţ, şuştár de botez, ţăran
(,,nume dat în Transilvania şi Banat românilor din Ţara Românească şi Moldova înainte de
1918”), uiegít, câlniciana, cincovana, ictăriana, talianca; deutsch. Zus.].
DIMITRESCU, FLORICA, Observaţii asupra unor denumiri de ţesături, de îmbrăcăminte şi
de încălţăminte în textul Paliei de la Orăştie, Dacoromania, 15, nr. 2, 2010, 107–118
[acoperământ, beartă, brâu, cămăşuie, cheotoare, chindisit, chindisitură, coase, cumânac, cusut,
desculţa, destrăma, efod, ehod, falon, giulgiu, haină, hojen, hozen, in, îmbrăca, îmbrăcăminte,
îmbrăcător, încălţăminte, încinge, învăli, învălui, înveşti, legătură, mătase, mastur, ochişor,
pieptar, plaşcă, pochiolate, şinor, tâmbariu, tivit, tivitură, toarce, tort (,,fir tors, de in, cânepă
etc.”), ţese, ţesut, veşmânt, vison, zgarbură; rés. fr.].
DINICĂ, ANDREEA, Observaţii asupra utilizării ca adverb restrictiv a adjectivului singur,
Omagiu Valeria Guţu Romalo, 2009, 51–58.
DRAGOMIRESCU, ADINA, Cum recunoaştem un arhaism morfologic?, LLR, 36, nr. 3–4,
2009, 7–12.
DRINCU, SERGIU, Prefixul ne- în Codicele Voroneţean, Omagiu Ştefan Munteanu – 90,
2010, 161–168 [neapăratu ,,fără restricţie”, nebun ,,fără minte”, necredincios, necuratul ,,care
nu crede în legea creştină; păcătos”, necurăţie, nedătător, nederept, nedereptate, nefăţarnic
,,sincer”, nefăţări, negrăit ,,în dezacord”].
ENE-BUTUCELEA, IONELA, Acte de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare
şi Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexicul, AUI, 54, 2008, 13–39
[Engl. Ab.; conţine şi transcrierea actelor].
GAFTON, ALEXANDRU, Consecinţele profunde ale contactelor lingvistice, Omagiu profesorului
Grigore Brâncuş, 2010, 77–100.
GHIMPU, VLAD, Mărturii inedite de istorie, onomastică şi toponimie românească norddunăreană în izvoarele scrise din secolele IX–XII, Alloquor, vol. 2, nr. 3, 2009, 31–40 [rés. fr.].
GOŢIA, ANTON, CORCHEŞ, CRISTINA, Sânt/sunt şi paradigma verbului a fi, Dacoromania,
15, nr. 2, 2010, 145–149 [Engl. Ab.].

29
497.
498.

499.
500.
501.
502.

503.
504.
505.
506.
507.

508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.

Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010)

335

HALICHIAS, ANA-CRISTINA, Din nou despre termenii româneşti atestaţi în documentele
latine de cancelarie (secolele XIII–XVI), SCL, 61, nr. 2, 2010, 157–168 [Engl. Ab.].
IACOB, NICULINA, Atestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II), AUG-LCLS,
fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 264–270 [far „grâu”, fasă, galvan, ghith „mălură, tăciune”,
machiat/măchiat „cu pete, pătat, maculat”, nemachiat/nemăchiat „curat, fără meteahnă”,
miriţă, mistic, odos, olivă, olivet, onocrot, onocrotan, orix, pigarg, urig, ostil, paliur, porfirion,
răspleşug, răspleaşă, pleşuire, schin, stivie, suflu, sulfur, tigriş, thănistră, vapor „abur”,
viţeîmpărat, vux; Engl. Ab.].
IONESCU-RUXĂNDOIU, LILIANA, Tradiţie şi modernitate. Puncte de vedere asupra
volumului I din noul Tratat de istorie a limbii române, Omagiu profesorului Grigore Brâncuş,
2010, 195–201.
KLIMKOWSKI, TOMASZ, Influenţa slavonă asupra sintaxei pronumelui personal în texte
româneşti vechi, AUA, 10, 2009, 228–236 [rés. fr.; cu 8 tab.].
MARCU, MIHAELA, Glosar de termeni gramaticali din perioada 1757–1877 (verbul), In
memorian Radu Popescu, 2008, 101–108.
MARCU, MIHAELA, Terminologia gramaticală românească din perioada 1757–1828, AUGLCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 275–279 [reflectată în lucrările: „Gramatica
rumânească” (1757) a lui Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, „Observaţii sau băgări dă seamă
asupra regulelor şi orânduelelor gramaticeşti” (1787) a lui Ienăchiţă Văcărescu şi „Gramatica
românească” (1828) a lui Ion Heliade Rădulescu; Engl. Ab.].
MARIN, MIHAELA, Lexicul autohton al limbii române raportabil la idiomuri iraniene,
Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009, 170 p. (AR. ILB). Rec.: Ioana
Vintilă-Rădulescu, LR, 59, nr. 1, 2010, 113.
MIHAIL, ANA-MARIA, Tiparul sintactic afectiv (Det) N1 de N2: origine şi realizări în limba
română veche (amărâtul de om, această ticăloasă de ţară), Omagiu Valeria Guţu Romalo,
2009, 125–134.
MIHĂILĂ, G., Contribuţii la studiul cuvintelor de origine autohtonă în limba română,
Bucureşti, EAR, 2010, 317 p.
NICULESCU, ALEXANDRU, Aspecte ale latinei creştine româneşti, Dacoromania, 14, nr. 1,
2009, 25–36 [suflet, creştin; rés. fr.].
PANĂ DINDELEGAN, GABRIELA, Pe marginea a două norme sintactice ale grupului
prepoziţional: „prezenţa” articolului hotărât în grupul Prepoziţie + Nominal şi construcţia
prepoziţiei între, Omagiu profesorului Grigore Brâncuş, 2010, 187–194 [în limba română
veche şi în cea actuală].
PAŞCA, SILVIA, Infinitivul scurt în limba română (privire diacronică), PhB, vol. I, 2009, 7–19.
POPESCU, MIHAELA, Scurtă privire asupra subordonatelor circumstanţiale în limba
română veche, modernă şi contemporană, AUC, 31, nr. 1–2, 2009, 172–178 [Engl. Ab.].
PORUCIUC, ADRIAN, Problema vechilor germanisme păstrate în limba română, ILB-SIL, I,
2008, 105–130 [Engl. Ab.].
PORUCIUC, ADRIAN, Vechiul germanism fară păstrat în română şi în alte limbi sud-est
europene, ILB-SIL, II, 2009, 167–179 [Engl. Ab.].
REINHEIMER RÎPEANU, SANDA, Rom. deja, Omagiu Alexandrei Cuniţă, 2009, 293–304
[rés. fr.; cu 2 tab.].
SALA, MARIUS, Cuvintele – mesageri ai istoriei, Bucureşti, Editura Meronia, 2009, 261 p.
Rec.: Mariana Neţ, LR, 59, nr. 1, 2010, 118.
SARAMANDU, NICOLAE, Originea românei şi a dialectelor sale (observaţii critice pe
marginea unor lucrări recente), ILB-SIL, II, 2009, 49–55 [ale lui Gottfried Schramm,
Johannes Kramer şi Helmut Lüdtke].
SARAMANDU, NICOLAE, Româna în cadrul romanităţii orientale (câteva probleme de
istorie a limbii române), In memoriam Sorin Stati, 2010, 34–44 [rés. fr.].
STAN, CAMELIA, Din istoria numeralului românesc, Omagiu Grigore Brâncuş – 80, 2009,
727–734 [Engl. Ab.].

Munca şi răsplata ei. SARAMANDU. STANCIU-ISTRATE. DINICĂ. 586. nr. a (se) tulbura – tulburare – tulburat. GABRIELA. 680. 2010. Terminologia fizică şi chimică românească în secolul al XIX-lea. 907. 190. a se întrista – întristare – întristăciune – întristat. 2007. ALICE. DIALECTOLOGIE a. 57–68 [rés. 188. 929. 4. Zus. 470. 315. 949. 818. 914. cu 2 an. 1638. 726. 52. a râde. TOMA. 7–11 [v. 59. 1126. Monica Busuioc. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. TOMA. III. 562.t. 540. Metoda geografiei lingvistice în cartografierea etnolingvistică. 583. 2002. NICOLAE. 1337. 1200. 52. 805. 528. 1 (2). rés. STANCIU-ISTRATE. 621. ILB-SIL. VEZI şi nr. IRINA. MIHAIL. 2009.]. nr. 605. 2. 521.336 517. 518. 1182. 2010. a (se) ruga – rugă – rugăciune – rugăminte. 525. Studiu de terminologie [. ZAMFIR. fr. Tratatul de istorie a limbii române. 281–282. Polisemantismul unor cuvinte afective în limba română veche. Helmut Lüdtke. 548. III.]. 1879. Johannes Kramer. a cuteza. 599. 1411. AUG-LCLS. nădejde. 543. germani. 522. Un verb moştenit şi o tăcere misterioasă a izvoarelor. 86]. VEZI şi nr. 1–2. 721–726 [elaborate de trei aut. ruşine. 649. 558. GEORGIANA-ANDREEA. 961. 820. nr. RRL.]. 741. STOICA. Terminologia matematică în secolul al XIX-lea. Elemente de vocabular în Cronograful lui Mihail Moxa. Morfologia verbului în daco-româna veche (secolele al XVI-lea – al XVII-lea) [. fr. 654. 523. 2. 838. rés. 2010. nr. 720. 1194. cu 1 sch. a ierta – iertăciune. 1195. 161–170 [rés. Generalităţi 529. De la paleografia chirilică la scrierea cu litere latine. 559. nr. milă – milostenie – milosârdie – a milui – a se milostivi – milostiv – milosârd. 1238. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 45. Vezi BRL. 935. ALICE. 1209.. Vezi BRL. 657. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 758. 326. 109–114..]. ŞOVAR..].]. a plânge – plângere – plâns. 712. în sprijinul tezei migraţioniste: Gottfried Schramm. 886. 551. 2303. 2009.]. 1199. nr. 524. ANDREEA. 1875. 25–30 [Engl. Ab. 797. Ab. . CAMELIA. MARIA. 519. 1–2. ADINA. 1190. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 2010.. 845. XXIV. 314. 729. 541. 1876. AUC. 59. vol. fr. 520. 1757. fr. DANA-MIHAELA. 54. Unele consideraţii privind compusele cu bun(ă). 2009. MOLDOVEANU. 1767. 201–210 [Engl. AUB-LLR. 85–94 [deutsch. 861. LR. a îndrăzni – îndrăzneală – îndrăznire – îndrăzneţ. Originea românei şi a dialectelor sale (observaţii critice pe marginea unor lucrări recente). 456. 8. 1358. a săruta. 944. Observaţii pe marginea flexiunii cazuale a numelor de rudenie în limba română veche. 297–306 [Engl. 2009. 2009. 898. 807. 693. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. vol. 1328. 959. UŞURELU. 904. 1374. 562.c. 682. DRAGOMIRESCU. 774. 2009. Comportamentul cliticelor în limba română veche. 2009.]. fr. I–II. III–IV. 829. 2010. 633.]. 31.]. 475. 735–745 [pizmă. 295. POLOGEA.]. LL. Florin Sterian 30 STANCIU-ISTRATE. 58. Recenzii 527. 1453. MARIA. 526. 299–322 [a se încumeta. LL. 2010. liubov. bine şi dulce în româna literară veche. Dana-Mihaela Zamfir. MARIA. nr. Secolele XVII–XVIII. 755–765 [rés. 582. fasc. 930. 207–209. 591.]. ILBSIL. Ab. 530. ZAMFIRA. TIŢA. 457. 50.. MONA. 2009. 652. 619.

tartă prăjitură”. cu 3 plş. DANCIU. 2009. tăieţei”. cărare. 2009. Particularităţi fonomorfologice ale subdialectului maramureşan. GABRIELA VIOLETA. anţărţ. foale.piatră pentru ascuţit coasa”. 542. 2008. 538. Terminologia păstoritului în graiurile dacoromâne sudice.. de Emil Petrovici.]. 544.]. Bibliografia românească de lingvistică (BRL.botez. FARCAŞ. 65–76 [rés. Bucureşti. 31–51 [rés. 533. 53–63 [Engl. 539. SID-BM. MIRELA ZAMILIA. XIII. 514..]. MIRELA ZAMILIA. an. ureda]. Derivarea cu sufixe moţionale în subdialectul maramureşean. tom 1. 546. (Conferinţele Academiei Române. rug .a plânge. 34. 2010. Dublete pentru forma de singular a substantivelor pe baza materialelor din atlasele lingvistice. MIRCEA.soţ”. cu 1 h. Palatalizarea dentalelor în subdialectul maramureşean. arbore”. 2010. soarće. 535. ILB-SIL. 111–131 [acăţa. 28. fr.]. . Omagiu Ştefan Munteanu – 90. Ab. 540. hoară. 537. Graiurile dacoromâne 532. III. 534.putină”. II. PhB... FLORINA-MARIA. fr. SID-BM. FD. ILB-SIL.foaie de aluat pentru prăjitură. a boci (de obicei la înmormântare)”. nea. petrecere prilejuită de botez”. 2009 (Societatea Română de Dialectologie). 2 vol. 263–272 [Engl. GEORGETA. Diftongii din graiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara.]. cu 3 tab. 5 h. 19–24 [rés. Atribute mimice la nivelul caracterelor antropologice. vol. 2010. FARCAŞ. ĝ în graiurile din Maramureş. asuda. aniná. 2009. 2009. Ab. CORNIŢĂ. Forme şi valori ale verbului în graiurile munteneşti (II). fr.. june.. SIDBM.lumânare”. 1940]. 545. sumuţa. cute . 2008. Digitalized Dialect Studies. Aspecte dialectale şi valori stilistice în „Zorile” şi „Cântecul bradului”. 183–206 [cu an. WHEELER.a se îngriji. lemn . II. MARCU MIHAIL.]. MIRCEA. 2008. Sibiu–Leipzig. a se curăţi”. Graiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generală... 543. 7–14 [rés. fr.. DONOVETSKY. vol. ai . 35–47 [Engl.. Editura Mega. AUA. 27 p. 541.. Denta şi Toager). cure . FARCAŞ. în ALR II. 554.... a se primeni. căpăta.. II. 2009. ERIC S. curechi. moare . b. 2007. aśěra.. I. DANCIU. SID-BM. ALINA. Perfectul simplu în graiurile munteneşti – forme şi valori. SHEILA M. OHARA. XIII. 19–21 sept. cu 4 h. încinta. 2009. DORIN. AUVT. 2010) 337 * * * Lucrările celui de-al XIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie. Baia Mare. 536. MIRCEA. I.vrabie”.]. „Atlasul Lingvistic Român”. 22–28 [Engl. MIRCEA..usturoi”.31 531. 102. noácină. LR-ATM. Consideraţii generale. I.. cu 3 h. 2009.]. 21–30 [Engl.a fugi. Ab.. Ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor).. vol. imală. păcurar . DELEANU. DOMIDE. carte . vol. 2009. 2009. MIRCEA. înţâna.]. lumină . dedá.. 89. I. MIRCEA. pătură . muiere. vol. MIRELA ZAMILIA.nume dat unor arbuşti spinoşi din familia rozaceelor”. 85–94 [rés. 52. URIŢESCU. 53. VEZI şi nr. Ab. 2009. câştiga . 657. Ab. 423–437 [Engl.]. Consideraţii diacronice asupra lexicului maramureşean. nat. XIII. Partea a II-a. 20–32. SID-BM.. Ab. fr. CELAC. XIII. 341–348 [Engl. BĂCILĂ. păsáră . II. afund. brăcire.. PhB. I. tuna .]. 2009. 547. 2009.zeamă de varză”. Observaţii asupra africatelor ĉ. sufulca. 2302. 466–468. bóceźuńe . vol. DONOVETSKY. Vezi BRL. 11.. ajuná. cadă .a intra”. bărbat . Elementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad. 45. a alerga”. cutrupi. FARCAŞ.]... EMBLETON. ILBSIL.copac. fr.. Cluj-Napoca. cânta . morminţi. Ab. Nort-Western Romanian. FARCAŞ. 548. LR-ATM. vol. OHARA. turtă . EAR. 365–372 [rés. 85. 429. XIII. Banloc.. FARCAŞ.].cioban”. Derivarea cu sufixe diminutivale în subdialectul maramureşean. Consideraţii privind omonimia în subdialectul bănăţean. nr. DANCIU.scrisoare”.

a înciurca. scărişoáră. 2009]. jidău. 2009. Forme pronominale dialectale la nivelul dacoromânei. I. sucală. 551. boldăriţă. cap. 219–225 [Engl. 550. panaghíe. MARIA. vol. BulŞt-BM. 75–84 [Engl. 91–96 [rés. Metamorfoze formale şi semantice. Ab. 2010. I. 553. 557. XIII. fr. destraurí. 59. deochetorói. nicăduh „nimic”. IULIA. Termeni pentru pomană în graiurile dacoromâne sudice. búmbure. fr. mărturíe. stanişte. GOICU. t’ilav. LOŞONŢI. III.. Ab. dindátă. 565. 559. 87–93 [Engl. boboroádă. colívă. dermél. SID-BM. MARIN. 28.338 549. manivelă la fântâna cu roată.roată. ponós. bidă.mirare”. SID-BM. degrăbí. SID-BM. 75–76 [formele de tipul (se sau să) fibă. ştibă. 567.curte”. fr. Eufemism şi metaforă în lexicul dacoromânei sudice. SID-BM. 552. în per. ILIE FĂTU. FRÂNCU. dejosí. FD. SID-BM. Termeni de origine veche slavă în subdialectul maramureşean. ciúture. BulŞtBM. vol. MARIA. moşorél.]. desfetí.a acorda viaţă lungă. fr.. vibă]. rés.. hărăoaie. a ogoí.]. fr. burlan.. ţărấnă. 2009. LR. XIII. strug]. desoţénie. gânj. MARIN. LR-ATM. DANIELA. MĂRGĂRIT. XIII. 563. Ab. cuşchiricos. XIII. 65–74 [Engl. naft. Importanţa formelor de plural în stabilirea filiaţiei unor cuvinte.]. dinturná. chişcheală. vol. cârcéu. drăgălui. NICOLAE.]. MĂRGĂRIT. maştéhă. silă . borduri. 555. 560. Aspecte inovatoare în lexicul unui grai românesc din estul Ucrainei. chişteală. 2009. Ab. VIORICA. Influenţa vocativului asupra nominativului la numele de persoană în subdialectul maramureşean. 230–231 [real. deochiói. bolduri. deochioáie. MARIN. bolodarite. nr. RĂUŢU. întraurí. 556. deochioáică. cuşchiricios. cuştiricios. . vol. (moară) posădită. 2009. rés. MANTA. cit. 23–30 [băsadă.. rés.].a jupui”. bradóc. ulubéi. a ogodi (a agodi). páus (var. MĂRGĂRIT. desorí. O inovaţie morfologică în ariile laterale ale românităţii. fr. 562. 558. 461–470 [dadăcúm. şuman. ILB-SIL. 153–165 [rés. 227–240 [Engl. MARA IULIANA. Ab. ILBSIL. Atitudinea vorbitorului de grai faţă de calităţi şi defecte din lumea înconjurătoare. rés. element de creaţie şi distorsiune în textele folclorice culese din comunităţile româneşti situate la est de Bug (Ucraina). vol.]. DUMITRU. 2010. pristós. cuier din lemn de brad cu crengi”. iuboste. denumiri pentru colacii daţi de pomană: aránghel. „páuz”). FD. bologariţă. I. Inovaţia.putere. CONSTANTIN. Ab. 554. MARA IULIANA. 2009. pârpăriţă. 2008. I. Florin Sterian 32 FARCAŞ.]. 2008. desăgăríţă. ILB-SIL. dioáicele. vol. chischală. MĂRGĂRIT. prund. ŞTEFAN. bulfeá. 4–10 sept. forţă”..]. beli . digătá. spuibă. degerós. MARIN. 2009. a trăi . aştie (haştie). nojă. ILB-SIL. 64–71 [Engl. Prepoziţiile dip(t) şi dâr(t) în graiurile dacoromâne. 2010. 564. a se ostromeni. sâmitale]. prânz. IULIA. bobonéte. descherbălá. XVII.].]. a oborî. MARIA. ápă. grumbí. dăscubí. 2010. XVIII. bordéu. prinós. buglan. zibă. Despre desinenţa -i la substantivele neutre în graiurile munteneşti. a lăsa să trăiască”. deschimbá. sâmbecioáre. fr.]. bolodariţă. Consideraţii asupra unor regionalisme din DLR. FELECAN. şulicar. dimineáţă. I. MARIN. crâng . 65–74 [Engl. MARIA. h’ibă.. dinturná. vol. 59–64 [ábur. 2010. 47–50 [rés. MARIA. potcă.. I. XIII. Câteva observaţii asupra valorilor conjuncţiei de în graiurile munteneşti.. Câteva particularităţi dialectale ale pronumelor nehotărâte în secolul al XIX-lea. a împistri. bulzuléţe. ostromite. amărăsân.. crinţ. III. 217–226 [în graiurile româneşti din Ungaria. MIRCEA. ocinaşe. 49–55 [Engl. păpúşă. cu 1 tab. 28. Ab. greminţieş. 4. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 177–187 [rés. 566. Cercetări dialectale la românii din Voievodina (Serbia). 2009.]. dấrmă. 561. ciurcumă. burlac. trumere]. 2009. VIVIANA-MONICA. MARIA. Particularităţi dialectale în supranumele familiale din ţinutul Beiuş la 1600. a ciurca. IULIA. ciudă . Ab. MANTA. 2009. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. III. Lexic şi schimbare de cod. ILB-SIL. ILB-SIL. cioclód. I. bórtură. 2008. GENCĂRĂU. MARIN. (cal) păntănog. 2010. fr. III. 2010.]. arhieréi. 135–144. IULIA. dăscubíre. nenimic. ocol .

Chişinău. 131–137 [rés. 128 p. 139–152 [Engl. 584. 952. BulŞt-BM. rés. IULIA. cu 3 h. 1444. 585. matrice. Un manual şcolar cu particularităţi dialectale. VLASIN. mucoare.]. 465. înhăimurá. FD. 52. * * Cornova. Techno Media. fr. XIII. Ernest Bernea. 476–478. 576. burticós. 577. Varietăţi ale românei vorbite în Ardeal. 582. MĂRGĂRIT. NEVACI.]. 2008. 1369. fr. MORCOV. Petre V. Bucureşti.. Ştefănucă. FD.]. gấrbină. Ion şi Tatiana Varta. 145–154. 28. MĂRGĂRIT. frigáre. IULIA. Pompiliu Gâlmeanu. 2008. 852. vol. 207–221 [blangétă. MĂRGĂRIT. a simţi „a mirosi”. Note lexicale şi semantice. osemínte. 516. Ion Dron. MARIJANA. 2009. 46.]. FD. BulŞt-BM. Vezi BRL. VEZI şi nr.].]. 2008. Grigore Botezatu./G. a înflorí rúfele. XVII. Emil Turdeanu. 569. dejosí. TEOFIL. Vasile Şoimaru. 953. ind. 1403. 345–353 [rés. mieriu... mai. 1064. de Vasile Şoimaru. fag „fagure de miere”]. 124–127). Particularităţile unui formant la nivelul graiurilor munteneşti: -eală. fr. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. I. 572. Trăsături specifice ale derivării cu suf. 2009. fr. Anton Golopenţia. vol. cu 1 fig. 1429. fr. 220–230 [rés. SCL. POPA. dr. cu aplicaţie la oraşul Oradea (jud. MĂRGĂRIT. 1232.Ac. piţiguş.]. IULIA. 1277. [Editura] . desfetí.D. vol. 4. 480. -ar în graiurile munteneşti actuale. 581. 2010. 950. 583.Museum”. FD. IULIA. muced. 2009. chiţibuşeríe. Din lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale. SASSENBERG. 739. rés. vol. IULIA. 61. BulŞtBM. 2009.]. SID-BM. 2009. 191. 28. Éléments dialectologiques de Valakonje. Sinteză. vol. 159–163 [rés. Vocabularul graiurilor munteneşti actuale. 2010) 339 MĂRGĂRIT.]. piţigoi. TEAHA. 164–182 [macru. TEAHA. IULIA. Recenzii 586. 119–128 [cu 4 tab. NESTORESCU. XIII. a lua/a ridicá (pe cinevá) fără fistigói. fr. 28. Grai şi onomastică în Tilişca. 578. 2008. 1843.]. VIRGINIA. 2009. 1390. 575. Cumătră – pe baza ALRR. IULIA. AUVT. Zamfira Mihail. fr. Ab. 53. 2009. 1759. Stahl. MIHAELA-MARIANA.]. XVIII. MARIYA. TEOFIL. [cu bibl. fr. Alexandru Furtună. 2009. 531. LR. 72–85 [rés. 708 p. 365–376 [Engl. 657. PETROVIĆ. 1259. fr. XVIII. 2009.]. 481. 2008. cu destinaţia de a fi „Carte de cetire pentru şcoalele poporale”. * MĂRGĂRIT. 2009. O formă pronominală inedită în graiurile munteneşti. ILB-SIL. FD. 573. 1374. 2000. 957. DANIELA. I. 28. fr. degrăbí. SID-BM. 156. 570.. VERONICA ANA. nr. VIRGIL.]. 1406. STEFAN. termenéle]. ANDRA. 947. Iurie Colesnic. Sanda Golopenţia-Eretescu. MANUELA. 579. I. 321 p. 51–58 [elâi/elăi. 2. 58. III. 451. 2010. speregós. Noi construcţii cu negaţie dublă în graiurile munteneşti actuale. Ne-véde?. mascur. vol. EAR. 2009. 529. Elena Ploşniţă. Cazuri de remorfologizare a opoziţiei sg /pl. 494. autorul proiectului şi coord. 574. I.33 568. 560–571 [rés. (respectiv N. sperigós. 28. SID-BM. 571.. 307–314 [Engl. Ab. RĂUŢU. TSIPLE. 496. Bihor) şi zona sa de influenţă. 152–158 [apărut la Braşov în anul 1892. 451. 155. Henri H. Observaţii referitoare la harta onomasiologică mire. POPOVIĆ. destraurí. rés. 872. MĂRGĂRIT. (p. năfâcăí. Paul Bran. chiţibúş. termeneá. 123–130 [rés. . Sibiu. Ne-aúde. (a se fáce) chércheliţă. Elemente specifice de realizare. nr. 2009. sub titlul „100 istorioare morale pentru tinerime”. Ab. nr. Sârbisme în subdialectul bănăţean şi în literatura bănăţeană. 483. fistigói. 289–292. 2010. 1760. XIII.]. (AR. 580. 1158. Din lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (V). ILB-SIL. Forme cu metateză în graiurile dacoromâne. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 948. 1301. Fonetica graiului din Slatina (Ucraina). îndeşchíde. 232. ILB). Vlad Pohilă.) pe baza ALRR – Transilvania şi NALR – Crişana.

657. 2009. 1. XIII. BRÂNCUŞ. Nürnberg. GRIGORE..]. 588. Probleme de editare. Evoluţia aromânilor din perspectivă demografică. MANUELA. I. I. EUniversitară. 49. grapă.]. MANUELA. 470. MANUELA. 2003. Ab. fluier. NEVACI.]. Cultură şi tradiţii aromâne. curpen. 2008. 326 p. ZAMFIRA. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare [. vol. CHIRCU. vol. 593. gardină. O valoroasă lucrare dedicată subdialectului maramureşean. NEVACI. cioc. gresie. guşă]. 576. 225–227. 496. I. AUSH-LLR. 9. 91–104 [Engl. ciuf. 2007. II. Vezi BRL. groapă..]. 601. nr. Iulia Mărgărit. 1031. d. NUBERT-CHEŢAN. gard. 594. 1872. ciucă. 2009. 2009. SID-BM. fr. 113–118 [Engl. nr. fr. 8. 2009. BĂRDĂŞAN. 2009. ILB-SIL. Morfologie sud-dunăreană. 9.]. Vezi BRL. 596. FUDULI. 47.. 2009. RADU. 11–20 [rés. 128 p. Note şi articole [. vol. nr. MIOARA. şi Romanitatea orientală [. ADRIAN. fr.]. MANUELA. FD. 259–268 [rés. 1120. Carti di aleadziri. ŞTEFAN. 1–10 [rés. Ab. MICLĂUŞ. 589. 2007. vol. Dimensions de la conservation et de la répertoire musical des Istro-Roumains.fr.]. 251–253. Consideraţii cu privire la elementul autohton din istroromână. NICOLAE. MINUŢ. Nicolae Saramandu. SID-BM. XIII. c. BulŞt-BM. GABRIEL. SIDBM. aflat în curs de elaborare]. 28. VEZI şi nr. XIII. AUVT. „Teorii” recente privind originea aromânei. Recenzii 598. 2303. Germania. 551. Luminiţa Botoşineanu. 2007. ghionoaie. fr. 62. ILB-SIL. 293–296. AUSH-LLR. Bucureşti. 169–174 [deutsch. 597. AUI. copac. 461. XIII.].. 2008. NEIESCU. cioară. Sinonime sau schimbare de cod? Cu privire la lexicul istroromân. VIŞOVAN. 2009. ANA-MARIA. fărâmă. DANIELA. Terminologia păstoritului în graiurile dacoromâne sudice [. 1295. Aromână 591. LUCIAN. MIHAELA. 46. nr. ANGELA. 2010. 115–120 [rez. 475. Schimbări recente în graiul aromânilor fărşeroţi. 572. Comentarii etimologice şi semantice. copil. ZAMFIRA. Codex Dimonie – un text religios aromânesc vechi.. VEZI şi nr. vol.. 959. 276–279. Aspecte lingvistice privind aromâna vorbită în Republica Macedonia. 466–468. 595. şi despre „Dicţionarul dialectului istroromân”. GAFU. SID-BM.]. 590. VEZI şi nr.. 600. Observaţii cu privire la modalităţile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromânei. I. Florin Sterian 34 MIHAIL. 2009. 2009. Alina Celac.]. Vezi BRL. I. ILB-SIL. Raporturi lingvistice aromâno-albaneze.340 587. .]. 51. 592. 113–136 [rés. rom. VASILE. Adverbul istroromân. 54. *** Fonomorfologia subdialectului maramureşean. GOSPODIN. 17–38 [rés. 2008. nr. NEVACI. AUVT. 602. 45. 225–229 [emise de Gottfried Schramm şi Achille G.... 2007.]. nr. XVIII. 2007. SARAMANDU. Lazarou]. CARMEN IOANA. RĂUŢU. 50. 2009.. 960..]. FRĂŢILĂ. 2006. 50. 8. Istroromână 599. 2008. MIHAIL. 603. CRISTINA. Studii aromâne şi meglenoromâne [. 1431. fr. Vezi BRL. BulPG. 289–292 [de Ioan-Mircea Farcaş]. PETRU. 2010. 269–284 [rés. III. NEVACI. nr. 575. Zus. nr. Druckzentrum Verlag. 2008. 2009.

Termeni istroromâni de origine italiană referitori la nume de plante cultivate. Asociaţia . B. Iaşi. fr. 576. 2009. Oprişan. DIMA. 445 p. 271 p. Ed. Techno Media. 2010) 341 POP. Sibiu. anastatică].]. DOINA. COŞBUC. Vestala. AUI. Hronograf den începutul lumii (MS. P. Iassi. HASDEU. critică de I. rom. Din periodice (1): 1858–1864.revista ebdomadară. FLORIN. 2010. Scrieri istorice. Meglenoromână VEZI nr. Aghiuţă.] 2: Proză. bibl. HASDEU. fr. 2009. Vestala.] III: Studii şi articole literare. 466. Ed. comentarii. Ed. note şi comentarii. Traduse în limba română la mijlocul secolului al XVII-lea de Nicolae Spătarul (Milescu). vol. 618. 612. facs. Ed. critică de I. critică de I. gl.. [cu ind. 5–11 [rés. 607. îngrijită şi introd. Din volume: 1864–1898. de Dumitru Micu. 466. BOGDAN PETRICEICU. BOGDAN PETRICEICU. 616. Opere. Palia de la Orăştie – prima încercare de traducere a textului sacru. Catalog de expoziţie [Muzeul etnografic Reghin. Introd. Rec. [Vol. BOGDAN PETRICEICU. de Eugen Simion. Recenzii VEZI nr. articole şi documente. Bucureşti. HASDEU. Dacica.. introd. România – revistă ebdomadară. 2 vol. XVII–XVIII). Ed. SID-BM.]. Oprişan. Cercetări asupra manuscrisului 45. GAFTON. Foaie umoristică. 400 p. vol. [ed. HASDEU. 615. MIOARA. 151 p.: Grigore Brâncuş. 2008. 2008. 608. (Opere fundamentale). (Biblioteca Dacica. rev. Pierit-au dacii? [Studiu]. 551. 601. publicaţie săptămânală subintitulată. ALEXANDRU. critică. HASDEU. 3517). [lucr. 10). EFNŞA. Univers Enciclopedic. 2009. EUB. 576. 960. Opere. 1863–1864.. 2009. 610. Vestala.. Oprişan. VEZI şi nr.. 355 p. 613. st. 190 p. [Sciinti.: Constantin Ittu. Din Moldova (Lumina). DRAGOMIR. Editura Trinitas. [Vol. sub redapciunea a dlui Bogdan Petriceico-Hâjdău”]. 2007. italiene şi româneşti din Biblioteca Muzeului Brukenthal (sec. [cu gl. 609. . Iaşi. 246 p. Oprişan.35 604. Repertoriul cărţii germane. Techno Media. repere critice. filologice şi culturale. Bucureşti. 611. [ed. 2007. introd. 261–264.]. notă asupra ed. Vestala. în 1859. Ed. de Gheorghe Chivu. I: Studii. Bucureşti. Sibiu.]. O traducere inedită a Vechiului Testament din secolul al XVI-lea. Ţâra. HASDEU.. critica]. 1858–1859... Ed. 598. IOAN. XIII. GEORGE.Moşteniri Mureşene”). 2008. 349–355 [cu privire la paternitatea reviziei traducerii Vechiului Testament în lb. 1546 p.. critică de I. Protopopiatul Ortodox Reghin. 2009. reeditează revista tipărită în anii 1858–1859. Bucureşti. BOGDAN. ELENA. 2007. EUI. + 6 facs.]. Univers Enciclopedic.: Vasile D. P. ANA-MARIA. St. CANTACUZINO. EFNŞA. 2008. 614. 260 p. Text stabilit şi cronologie de Gavril Scridon. 54. 5. CRISTINA-IOANA. FLOREA. Ed. Patru apologii pentru religia creştină şi Patru oraţii. e. I. 1251 p. şi ind. FILOLOGIE 605. . note. Bucureşti. Bucureşti. Oprişan. 606. 2009. 600. îngrijită de Stancu Ilin şi I. 617. MĂDĂLINA. 47. AUVT. literatura. II: Studii. ANDRONIC. 2008]. Postf.. 63 p. MIHU. 576 p. satirică şi critică. rés. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. anastatică]. Bucureşti. 500 de ani de tipar românesc (1508–2008). 2008. Probleme de filologie. BOGDAN PETRICEICU. fr. Bucureşti. 470. (Muzeul Etnografic Reghin. Vol. LR-ATM. de Eugenia Dima. 392 p. 285–300 [rés. 53. 2009. B.

I–II. VANCA. Rânduiala Diaconstvelor. Carte veche românească. [cu bibl. 631. 2006. 2009. Sibiu. [cu bibl. 637. nr.. Vol. LR. Un manuscris din veacul al XVIII-lea de cazanii la morţi. * * * Descântecele manuscrise româneşti (sec. * * * Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. 388 p. I: 249 p. şi ed. Vol. 2009. vol.]. 2008. „Albumul” dăruit de Eminescu Mitei Kremnitz.. cu fig. DORIN.]. IV: (1829–1859). Ab.342 619. Un corpus. Contribuţii filologice. Manuscrise româneşti din Moldova. secretar al domnitorului Petru Movilă. CONSTANTIN. III: (1796–1828). Bucureşti. MĂLINAŞ. Atât de fragedă. MAREŞ.. Vezi BRL. Ed. MAREŞ. Scrieri alese. 779 p. LL. 81–90 [rés. O identificare neverosimilă. vol. St. TEODORESCU. al XVII-lea – al XIX-lea). MARINESCU. 2009. nr. Vol.. nr. de I. ind. 456 p.. 8. fr.. Oradea. 492. Cartea redă . Caproşu şi E. 628. Mardarie Cozianul. 59. 519–524 [referitor la opinia lui N. 2009. Primus. Arhiepiscopia Târgoviştei. OLIMPIA. 2010. Cuvântări şi comunicări rostite la Academia Română. LL. 487. 627. cu an. 267–273 [rés. fr. 634. 624.]. ar fi aceeaşi persoană. vol. (Biblioteca scriitorilor bihoreni. Bucureşti. 625.]. mitropolitul cărturar. III. 638. SLAMA-CAZACU.. Dorina N. Editura Fundaţiei . 621. EUI.: Andrei. CHINDRIŞ. CED. 2010. care a tradus . Târgovişte. Traducerea Bibliei în limba română – cuminecare românească şi comunicare universală. 71–84 [Engl.]. 2009. GABRIEL. Rusu. (Documenta) (AR. Arhiepiscopul AlbaIuliei. Reîntregirea. 2009. Ed. 629. de Constantin Mălinaş. MIHAIL. 2008. cu introd. V-XXII). vol.. ALEXANDRU. Indice de nume]. tipărite în anul 1687 de către Protopopul Ioan Zoba din Vinţ.A. 59.]. nr. Chiaburu. 2009.: Alexandru Mareş. 623. rés. * * * Liturghierul lui Macarie 1508/2008. 633. 2009. Din literatura veche a Bihorului. 52. (p. 4. LR. 144 p.. Rec. 25–28 [Engl. MIRELA. cu plş. şi Ştefan Boier din Recea.]. Slatina. Alba-Iulia.]. 2009. LUIZA. LR. I. XXVI + 750 p. Nicolae le spathaire Milescu à travers ses manuscrits. critică. ind. I: [Indice cronologic. MIHĂILESCU. vol. (p. Arhiepiscopul Alba-Iuliei. ALEXANDRU. 192–204 [rés. EAR. EAR. (p. nenumerotate. Iaşi. 620. de dr. Rolul Mitei Kremnitz. al XVII-lea. Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei. III–IV.]. . NICULINA. MAREŞ. 3 vol. 622. fr. note. Antim Ivireanul. Din istoria cărţii şi a tiparului românesc. nr. fr. O pagină lipsă. cu bibl. + [26] p. Alma Mater. 94–97 [Engl. 178 p.]. Ed. 35–60 [Engl. ZAMFIRA. vol. Biblioteca Academiei Române. Vol. 2 vol. II: [Documente nr. precum şi transcrierea textului în grafie latină]. 59. 52. Partea I: Evoluţia literaturii scrise. Vechi texte româneşti de prevestire: Rojdanicul. 632. IORGA. Nr. 49. Mărunţişuri filologice. ind. Ab. D.. fr. rés. şi gl. 626. In memoriam Dumitru Irimia. 1–1613]. III–IV. Analiză structuralistă şi analiză contextualdinamică. 121–134 [cu 16 fig. 342 p. Liturghia românilor ardeleni în sec.Catehismul calvin” (1648) şi . Ab. Pref.. Iaşi. Prima versiune românească a psaltirii: manuscrisul Hurmuzaki. ANCA. 59. 635.. IOAN. 2009. 676 p. (Académie Roumaine. 277–279. ind. 2007. îngrijită şi pref. Institutul de Istorie . lingvistice şi filologice de Emanuela Timotin.. alcătuită de Corneliu Istrati. Florin Sterian 36 IACOB. 2. XXVI + 694 p. 2. Vol.. AUB-LLR. TATIANA.].]. Xenopol” Iaşi). 119 p. EAR. 52. TATIANA. 2010. V-XXII). ALEXANDRU. 3) [cu facs. [conţine reproduceri fascimilate ale ed. SÎRGHIE.. II: 2007. 193 p. Partea a doua. 2010. 2010.Universitatea pentru Toţi”.]. 2008. 630. Ed. 422 p. LL. [Engl. IV. Vezi BRL. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. nr. * * * Condica lui Constantin Mavrocordat.Rânduiala diaconstvelor şi a văzglăşeniilor care să dzic la Liturghie şi cu rânduiala Vecerniei şi cu a Utreniei scoase şi tocmite de pe limba slavonească pe limba românească”. Bucureşti. st. 415–419). 52. 2008. 185 p. 2010. Ab. TEODORESCU. Iorga că Istvan Fogarasi. 2008. Summ. Institut des études sud-est européenes). III: [Documente nr. MITRIC.Psaltirea” versificată din aceeaşi per.. 1614–3192].. 9. AUSH-LLR. vol. 636. DUMITRU A. SLAMA-CAZACU. cu binecuvântarea Mitropolitului Varlaam al Bălgradului. NICOLAE. II: 262 p.

]. FRĂŢILĂ. In memoriam Sorin Stati. [lucr. 2. 52.]. Rec. 78 p. EMANUELA. de Gh. 2303.. introd. In memoriam Dumitru Irimia. 46. 2252. 1487. 517. 546–548. 584. 14. 2010. fr. 3.. Vezi BRL. 496. 2.. EAR. introd.. ed. 1188..]. 2008. Primul dicţionar al limbii române. 509.. Vezi BRL. 1275. 2009. 2008.. Arhiepiscopia Târgoviştei. 2008.. 560. 2008. 2009. ed.. Repere pentru o teorie explicativă a schimbărilor fonologice istorice. ed. şi gl. ind. St. 907. fasc. 645. URIŢESCU. şi gl.]. 2009. 54. nr. 641. Chivu [. Vol. Primul dicţionar al limbii române. 2009. ANA-CRISTINA. (Conferinţele Academiei Române. Recenzii 640. nr. Recenzii VEZI nr. 845. *** Dictionarium Valachico-Latinum. 52. 59. 279–281. SORIN. 509.. 6. DORIN. 2009. ind. Vezi BRL. AUVT. 519. 837. ind.. 15. 1209. Segmente vocalice şi consonantice complexe. 594.. Bucureşti. 313–316. 649.. 11. ind. Bucureşti. GUIA. Târgovişte. Universitaria. NAGY. 210–211. 437. HALICHIAS. Chivu [. 6. nenumerotate. 2010. nr. 484. St. 644. 182–185. 424–428 [rés. 2010. 2. 1872. 295. Studiu filologic [. 2299. 59.. VASILE. 1183. AVRAM. LEVENTE. ADINA. introd. Chivu [. Craiova. 75–78]. 2010) 343 Octoihul lui Macarie 1510/2010. st. nr. 2. 1767. 509. nr. LR.37 639. 642. VEZI şi nr. 1251. 532.. ed.]. Fonologia natural-cognitivă. A. 53. * BEJAN. 466. N. 255–259. nr. 509. Primul dicţionar al limbii române.. 351 p. ANDREI. Filiala Cluj-Napoca. de Gh. RRL. Vezi BRL. 1. Recenzii VEZI nr. 2092–2096. . 497. ANA-IRENE. 54. *** Dictionarium Valachico-Latinum. 1486. 650. conţine 26 de art. 1346. 498. 2 vol. 2009. ZUGUN. FONETICĂ ŞI FONOLOGIE 647.. nr.. XXIV... 590. 1421. 506. 484. p.: Alexandru Mareş. 648. Chivu [. Rime fonologice şi rime nefonologice. 2009. LR. 34–38].]. St. ind. 535. introd. de Gh. 52. * * Dictionarium valachico-latinum. 457. nr. VEZI şi nr. 40 p. nr. AUVT. 563–565. nr. 2010. 265–270. nr. 1929. 2009. Biblioteca Academiei Române. AR. 4. AUG-LCLS. 537. AUI. 15. şi gl. 1 (2). 249–250. Dacoromania. 509. *** Dictionarium Valachico-Latinum.]. 52.. RĂDULESCU-MIERLĂCIOIU. St. II: 200 p. 55. 580. 1263. ed.. Rec. Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. colective]. 2009. TIMOTIN. 1384. introd. de Gh. *** Dictionarium valachico-latinum. Vezi BRL. Ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor) [cu bibl. 482. 52. p. Daniele Pantaleoni. 47. 2009. RRL. 646. şi gl.. 528–529. şi gl. EAR. 52. vol. CHIRILĂ. de Gh. DOINA MARTA. 2009. Vezi BRL. 34. Primul dicţionar al limbii române. 567. I: 138 p. 643. Texte româneşti cu alfabet latin: Psalterium Hungaricum în traducerea anonimă din secolul al XVII-lea [. . [cu bibl. Probleme de fonologie a limbii române.. I. 138–139.. 52. 2009. 483. 1423.: Adina Dragomirescu. Primul dicţionar al limbii române. Chivu [. PETRU. Vezi BRL. nr. 2010. 2009. 685. 994. 492–494.. publicate între 1956 şi 2007. nr. în periodice din ţară şi din străinătate sau în vol. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Ursu.]. 553. 493.

The Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Cu trei seturi de grile rezolvate şi comentate. VIRGINIA. Conceptul de diateză în limba română. Iaşi. AIRINEI DURBACĂ. BIZO. 657. Stages of Grammaticalization for the Modal putea. 2008. MLADIN. 54. nr. Coord. (Gramaticile Paralela 45) [cu bibl. 2009. Distincţii şi… distincţii. 1–2. p. ind. 1–2. 334–340 [Engl. MANUELA. FRÂNCU. ALDEA. GLORIA. NICOLAE. 686 p.]. 31. XI–XVI. MARIA. p. La grammaticalización de los auxiliares del rumano. TODI.. vol.. 137–150. 77–78]. NEVACI. Cluj-Napoca. FERNÁNDEZ-MONTRAVETA. VEZI şi nr. Paralela 45. 653.:] Adina Dragomirescu. 54. 656. Situaţii de acord ale adjectivelor pronominale. BĂRBULESCU. . 2008. Teoria şi practica analizei gramaticale. a treia. Bucureşti. 2009. general de Alexandrina Ioniţă. 2009. Categoriile de gen şi număr la substantivele de origine spaniolă din limba română. 673–677). 93. DRAGOMIRESCU.. 654. cu 6 tab. 502. 15–18 [v. Baia Mare. 86]. Piteşti. RRL. Morfologie 662. CONSTANTIN.Florin Sterian 344 38 7. 2008. 719. nr.]. ALEXANDRA. Iaşi. 663. Ab. IOANA VERONICA. CED. MIHAELA CRISTINA. Isabela Nedelcu. 2009. 2009. 2279. 30–40. 54. 2009. BIRIŞ. RRL. gerunziu. 54. [f. HILL.t. 661. [Aut. 293 p. ELENA. nr. Rodica Zafiu. 667. b. Modurile verbale în limbile română şi engleză. VÎLE. 80 p. 465. DLRA-AGD. ind. 652. Recenzii VEZI nr. Historical and Dialectal Aspects. Alexandru Nicolae. 2009. 55. * * * Gramatica de bază a limbii române. Ed. Lucrare ştiinţifică. 2007. UEG. 2286. 45. 1–2. MIHAELA. continuare şi completare a Gramaticii limbii române. ADINA. ANA M. 2010. In memoriam Radu Popescu. Carte în domeniul educaţional.e. Moduri nepersonale (participiu. 665. 666. Cuvânt-înainte. nr. L’interjection hai(de) – entre grammaticalisation en pragmaticalisation.]. ILB) [cu bibl. 507 p. 2009. 741. 2009. [cu bibl. Ab.: Gabriela Pană Dindelegan. AIDA. (p. 2006. Gabriela Pană Dindelegan. 1705. RRL.]. 655. nr. MIHAELA. nr. Ab. 501. MARCU. 39) [cu bibl. 564 p. nr.. cu 2 tab. 56. 113–135 [Engl. 2009. NEAMŢU. (Lingua. Marina Rădulescu Sala. 1170. VÁSQUEZ. 50. Gramatica limbii române vechi (1521–1780). 2010. I–II. 15–22 [Engl. 2009.c.: Andreea Soare. Ab. 664. 431–452). Construcţiile comparative în stabilirea gradelor de comparaţie. RRL. 2009. GRAMATICĂ a. BARBU. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. Universitas XXI. PANĂ DINDELEGAN. 267. CONSTANTIN-IOAN. Dinamica limbii române actuale. 63–82. 660. 36 p.]..]. IORGULESCU. 497–502]. G. ADINA. ANCA-IONICA. 316–319. GABRIELA. Irco Script. Generalităţi 651. ANA-MARIA. Craiova. Rec. 1 fig.]. 658. TOPOR. 52. 659. 167 p. (p. 1747.. Iaşi. RRL. nr. 1–2. Vezi BRL. 185–194 [Engl. 1–2. 76 p. (AR. 3. Gramatica în ciclul primar. LL. GABRIELA. G. AUC. Drobeta-Turnu Severin. Argonaut. Ind. Sitech. Categoria gramaticală a determinării în limba română. supin) în gramaticile româneşti din perioada 1757–1877.

2009. 681. Părelnicul sau prezumtivul. LR-ATM. CENAC. univ. 59–61 [acătării.]. XIII. Morfemele suprapuse din structura formelor flexionare: schiţă de sistematizare morfologică. Observaţii pe marginea unor cuvinte şi grupuri de cuvinte cu funcţie prepoziţională. 2008. Ergativitatea. RALUCA. 2009.]. CĂPĂŢÎNĂ. Rezultatele anchetelor lingvistice. 18–21 [Engl. 689. 317–323 [rés. nr. 31. OANA MAGDALENA. 379–389 [Engl. BORCHIN.]. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 53.]. II. DEDIU. 219–226 [cu 4 statistici]. 339–350]. Ab. Verbele ergative/inacuzative din limba română: definiţie. 677. 277–288 [numai. ANDREEA. aminte. ADRIAN. dr. DLRA-AGD. 669. CYCHNERSKY. 33–43 [rés. 2009. tom 1. rez. BRĂESCU. 126–127]. BORCHIN. fasc. semantică. Conversiunea adjectivală a substantivelor. Elemente locuţionale. DRAGOMIRESCU. AUG-LL. 227–284 [referitor la flexiunea verbală]. AUGLCLS. inventar. 2009. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. AUG-LL. 59–74 [cu prezentarea diferenţelor dintre cele două ed.]. Ab. 673. 675. 2009. ION. 692. dr. CECILIA. alocuri. nr..]. Timişoara. MIRELA-IOANA.]. 2009.].. ADINA. 8. Alexandru Metea. 684. Adverbul. Gender Issues in the Romanian Legislation. GĂITĂNARU. COJA. 691. 45. univ. ADINA. 2009. Tradiţional şi modern în problematica cazului. BLANCA. CROITOR. conf. XIII. fasc. BRĂESCU. 2009. 271–274 [Engl. 2007. 2008. p. 2009. 53–60 [rés. DLRA-AGD. 672. 2008. 674. Dinamica flexiunii substantivale. 33–58 [cu 1 tab. 2009. Ab. DRAGOMIRESCU. sintaxă. 2007. rom. Gabriela Pană Dindelegan. 71–79 [cu 1 statistică]. NICOLETA SIMONA. 2009. Ab. seamă]. 20.. baştină. CRISTINA. nr. 688. adins. fr. clasificare. 2010. Personenprominenz in possessiven Konstruktionem. MIRELA-IOANA. nr. AUC. [Referenţi şt. Adverbe derivate de la substantive proprii. CECILIA. ale DOOM]. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. DRAGOMIRESCU.]. CHIRCU. 2009.e. 19. Prepoziţia – component locuţional. nr. 680. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. [Cuv. CENAC. univ. 686. Aspecte ale utilizării semiadverbelor restrictive în limba română actuală. In memoriam Radu Popescu. 2.]. fr. EUB. [cu bibl. rés. Adverbul românesc şi influenţele externe (vechi şi noi). ADRIAN. O sugestie de natură terminologică: potenţial în loc de condiţional. fr. 687. 324–327 [Engl. GABRIELA IULIANA. Observaţii statistice asupra verbelor din DOOM2. 19. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Ab. înainte: prof. 2010. 22–28 [rés. ADINA. 1–2. DLRA-AGD. Adjectivul invariabil în limba română actuală. fasc. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 73–92 [Engl. MIRELA-IOANA. MIHAELA. 225–282 [Engl. [f. moştenire din substrat?. 678. 75–94. 2009. RALUCA. COLIPCĂ. XXIV.]. OANA MAGDALENA.39 668. 2010. Ab.: prof. DINICĂ. 2008. Conjunctivul ca modalizator deontic. BRĂESCU. 279–285 [Engl. 671. Adjectivele calificative şi adjectivele relaţionale – limite şi interferenţe. DLRA-AGD. 682.]. CALAPIŞ. 2010) 345 BORCHIN. RALUCA. 683.]. 11. 1 an.]. ADINA. reflectată în DOOM2. 9. Dinamica normei lingvistice. p. CÎRTILĂ. DLRA-AGD. Camelia Stan]. 61–66. Ab. 2009. [cu bibl. dr. 2009. . cu 2 tab. 2009. 47. Observaţii asupra substantivizării adjectivului în limba română actuală. Ab. 676. 2009. CHIRCU. AUSH-LLR. Ab. fr. 690. 73–80 [Engl. 20.]. 670. 685. Există a treia clasă de adjective?. DLRA-AGD.]. 9–22 [„de modificare a referinţei”]. AUA. ILB-SIL. TOMASZ. Valorile modale ale conjunctivului. DRAGOMIRESCU. Bucureşti. 45–51 [Engl. doar. fr. 1 (2). BOGDANA. AUVT. 679. 129 p. AUVT. CĂPĂŢÎNĂ. Some Terminological Considerations. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Tipologie. 350 p. Relaţia dintre normă şi uz.

MIHAELA.]. 708. NICULA. Cazul în limba română şi categoria sa gramaticală. GĂITĂNARU. 701. 109–114 [cu 1 tab. GRECU. 135–142 [în structura numelor proprii]. Statutul morfosintactic al pronumelor hibride în limba română. p. ILBSIL. III. Unele aspecte ale polifuncţionalităţii adverbelor în limba română. Piteşti. MIHAELA.. vol. Câteva observaţii.]. 50–54]. 447–456 [Engl. 2009. 714. 23–37 [rés. GEANĂ. Prepoziţiile din perspectiva semanticii cognitive. Structura cazurilor în româna contemporană. IONUŢ. MÎRZEA VASILE.]. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 2009. 71–72]. 709. 710. DLRA-AGD. I. 2009. 718. Finalele -a/-u/-ul: terminaţii sau articole?. 81–84.. ILIE.. MÎRZEA VASILE. cu 1 sch. 2009. 2009. LIVIU. OLTEANU. Drobeta-Turnu Severin. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 704.]. 419–424 [cu 1 tab. 2008. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. GINA. (Universitaria) [cu bibl. ILB-SIL. Substantive cu forme duble de număr în limba română actuală. ILB-SIL.]. ILB-SIL. Comportamentul morfologic al termenilor folosiţi în comunicarea pe Internet. 2010. 1 sch. MANUELA.]. NICOLAE. GHEORGHE. 433–444 [Engl. Despre alte modalităţi de clasificare şi descriere a locuţiunilor. Sistemul comparaţiei neologice în limba română. 2009. Omagiu Valeria Guţu Romalo. OSIAC.]..]. MÎRZEA VASILE. 99–104. Ab.]. MÎRZEA VASILE. Prepoziţiile semilexicale. 49–58 [Engl. I–II. Sur la distinction entre prépositions lexicales et prépositions fonctionnelles. AUVT. 700. 105–108. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Ab. MONA. 2009. Omagiu Valeria Guţu Romalo. 42–48 [Engl. 2010. ELENA ALINA. G. ILB-SIL. AURORA. Aspecte ale verbelor simetrice în limba română. 125–132 [Engl. MIHAELA. Ab. LL. fr. CARMEN. Irco Script. Verbele de percepţie vizuală şi auditivă. Utilizarea numeralului multiplicativ în limba română actuală. 2009. MANEA. I. 3–32. Ab. 711. DANA. ILB-SIL. cu 1 tab. 315–319 [Engl. 297–313 [Engl. 697..].pluralia tantum” în DOOM2. 707. 2008. 706. MARDALE. ALEXANDRU. MARIA. 715. Diferenţe conceptuale şi efecte semantice. 2009. ŞTEFAN. Substantivele . 56 p.].]. Adverbul cumva în limba română actuală. CARMEN. Mijloace de marcare în expresie a înţelesului categorial în română. Ab. VIVIANA-MONICA. I. 101–104 [cu 1 tab. 196–201 [rés. III. 713. 2009.]. CARMEN. MIRON-FULEA. NEAMŢU.]. ILB-SIL. PITIRICIU. 2010. MOLDOVEANU POLOGEA. DLRA-AGD. 2009. 74 p. 702. Aspecte teoretice. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 699. 2009. 115–124 [cu 1 tab. II. fr. 2009. 694. Scheme-imagine şi categoria lingvistică „substantiv”. 716. Adverbe şi expresii adverbiale de mod în limba română actuală.. 237–276 [cu 4 an. 2010. G. Câteva consideraţii asupra relaţiei timp–aspect în limbile română şi engleză. 211–216. CARMEN. II. p. 321–331 [Engl. . MÎRZEA VASILE. SILVIA. ALEXANDRU. 717. NICULA. 177–185. Prepoziţia – aspecte de morfologie funcţională. MARGAN. Ab. 2009. fr. vol. NECULA. GABRIELA. 143–152 [rés. 703. 696. Ab. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2010. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Omagiu Valeria Guţu Romalo. 2009. [cu bibl. 52. 695. Florin Sterian 40 GĂITĂNARU. PhB. O posibilă reinterpretare a clasei semiadverbului.]. 712. CARMEN. I. 461–478 [rés. 698. Locuţiunea vizavi de cu sens relativ. 705. 46. Ab. fr. 2008. Paralela 45. IRINA. DLRA-AGD. 2009.]. Trăsături flexionare ale substantivului în româna actuală.]. cu an. IRINA. 2008. GROZA. 2009.346 693. Observaţii cu privire la utilizarea absolută a unor verbe tranzitive. PANĂ DINDELEGAN. LRATM.

41 719. Definirea expresiilor idiomatice din perspectiva lexicologiei. 2008. 2008. milion–milioane. ZUGUN. 2010. 2009. Încadrarea morfosintactică a membrilor seriei . 720. LR-ATM. Piteşti. TĂNASIE. 46–59 [Engl. p. LR-ATM. 24–34 [Engl. Adjectivul în GALR. 2008. Ab. TIMOC-BARDY. 2009. AUI. Paralela 45. STAN. Sitech. Ab. 2009. cu tab. vol. 248 p. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. RĂDULESCU SALA. nr. nr. 69–70]. 2009. 53. Sibiu.]. TERIAN. 738. RADU-GOLEA. Unităţi frazeologice adjectivale. RODICA. Techno Media. 1. 724. VASILESCU.]. REDEŞ. 265–287 [cu 4 tab.]. MONICA. 2009. 18–23 [Engl. Ab. sută–sute. 722. Bucureşti. CONSTANTIN. Despre proforme în GALR. RADU-GOLEA. 728. CRISTINA. fr. Dacoromania. PhB. 737. ZAFIU.. ai. 2009.]. ŢIBRIAN. 1. 725. 55. Omagiu Valeria Guţu Romalo. I. Aspecte gramaticale ale structurilor de comparaţie în limba română. ROMANA. NICU. 1–2. Sitech. O încercare de redefinire a adjectivului. 3. 741. 2. 275–281 [Engl.. 732. 721. RRL. Reflexivul românesc. 111–117 [Engl.]. 15. 739. Ab. ELENA. cu 1 sch. SPORIŞ. Ab. 730. AUA. Morfologie. VALERICA. MARIA. 237–246. 729. Ştefan Găitănaru]. AUA. LOREDANA VALENTINA. In memoriam Dumitru Irimia. 215–224. LR-ATM. mie–mii. Lucrare ştiinţifică. Teorie şi analiză. Unele mijloace lexico-gramaticale de actualizare a modalităţii în limba română actuală. CECILIA-MIHAELA. p. Ab. 736. CAROLINA. nr. 479–498 [Engl. POPUŞOI. 2009. nr. Aspecte morfosintactice sintetice în cadrul flexiunii cazuale în limba română. 289–305. O descriere structurală sincronică nouă a formelor flexionare de imperativ. TITEL. VULIŞICI ALEXANDRESCU. Din morfologia termenilor cromatici româneşti. Târgu-Jiu. 10. Ab. II. Rec. 2009. [cu bibl. DELIA MARIA. Sincronie şi diacronie. fr. 275 p. 2008. Ab. VALERICA. 2010. Morfologia limbii române. SOARE. Măiastra.]. [cu bibl. Dacoromania. SZABÓ. ZGÂRCIBABĂ. Categoria aspectului în gramatica limbii române (delimitări şi observaţii). 185–186. nr. univ. 743. 15. Structura morfologică a substantivului. 727. CAMELIA. 148–155]. 740. a. şt. 151–160 [Engl.]. Limba română contemporană. 71 p. 2010. SIMINA-MARIA. 59. Limba şi literatura română) [cu bibl.. 2010. 54. In memoriam Radu Popescu. Ab. 2009. SPORIŞ. 157 p. ADEL-ANTOINETTE.]. 731. Interpretări gramaticale ale prezumtivului.]. 195–204. DLRA-AGD. [Coord. 112 p. 2009. 10. 103–110]. VERONICA ANA. PETRU. Ab. Cel: categorie semilexicală. p. Categoria genului în limba română şi în limba engleză. Craiova. Consideraţii morfosintactice şi lexicopragmatice asupra numeralelor întâi şi dintâi. SIMONA. 4. Locuţiunile pronominale alocutive. Studiu de caz. On the Grammaticality Status of Numerals in Romanian.]. 735. nr. SILIŞTE.. 282–290 [Engl. VLASIN. 733. ale.: prof. 2005]. 2010) 347 POPESCU.]. 2010. LOREDANA CAMELIA. GALR = . . 2009. VASILEANU. 15. Craiova.. EAR. Studiu comparativ. 2010. 164–169. 734.: Maria Aldea.]. dr. 723. 149–156 [rés. (Universitaria. La grammaticalisation du présomptif en roumain. alor” potrivit GALR. Omagiu Valeria Guţu-Romalo. 2009. CRISTINA. Ab. 742. LR. 2009. STEJEREAN.al. Despre statutul gramatical al cuvintelor zece–zeci. 127–136 [Engl. 313–316 [Engl. 149 p. Bucureşti. 726. 54. LR-ATM. 2009. miliard–miliarde. 2009. RRL. 79–87 [Engl.Gramatica limbii române”. EUB. 335–340 [rés. Definirea modului verbal în gramatica limbii române (şi în gramaticile limbilor romanice). [cu bibl. p. ANDRA. MARINA. Omagiu Valeria Guţu Romalo. 225–248].]. Dacoromania. Utilizarea în limba română actuală. ANDREEA. 2009.

2106. 1550. Juxtapunerea incongruentă a unor morfeme – dezacord. Ab. XIII.. 748. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. 1718. Irco Script. 491. 1113. 49. 497. 2179–2182. 933. 1799. NICOLAE. 231–236 [Engl. 552. 763. 2045. 1660. AUVT. Observaţii privind evoluţia grupurilor nominale cu articol hotărât în română. 1269. 1321. 585. 2272–2274. 1188. 2009. 2035. Camelia Stan. 805–807. Predicaţie semantică & operator conotativ. EMINA. 2102. 1431. 2008.].. 476. Recenzii 744. 547. 765–769. 3. Ab. 754. 18. 2008. 479–481. 788. Ab. 2176. 1354. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2190. 2006. 749. 252. ADRIAN. Ab. 885. 486. 1429. 1291. p. MIRELA-IOANA. 811. 817. Abordare descriptivă a construcţiilor cu predicativ suplimentar. 655. AFRĂSINEI. 2170. 771. OANA MAGDALENA. Iaşi. 255. 89–95 [rés. 786. 814. fr. CHIOREAN. 1196. 56. 908. 748. 2241. Construcţii cu prepoziţie: una sau două funcţii sintactice?. fasc. 1349. 2010. 1571. Indefinite NPS and pe–marking in Romanian. 548. LRATM. Raportul dintre predicat şi subiect în limba română sau despre o filosofie a normei şi a abaterii de la normă. II. 1320. CĂPĂLNAŞAN. 1746. 795. ALEXANDRA. 46. vol. 521. ILB-SIL. 2288. 568..]. 123. CORNILESCU. 831. 459. 962. Dacoromania. nr. 1169. 560. 1453. cu 11 sch. LR-ATM. 57–70 [Engl. CHIRIACESCU. 842. 762. 2010. Consideraţii cu privire la predicat. 654. 1757. 52. 1633. 1386. 19. 64 p. 13–16 [Engl. 45. 1409. 566. CĂPĂLNĂŞAN. 1347. 2286. 2147.]. 659.. 550. LUMINIŢA. 325–340 [Engl. AUG-LL.]. 539–541. 2251. 2171. 2009. 1345. 758. 527. CĂTĂLIN Z. Ab. 1171. 1766. VEZI şi nr. SOFIANA. 1341. 1240. 317. 2231. 2092–2096. 1344. 1351.. BÎLBÂIE. 661. 1 (2). 570. 1790. Despre propoziţiile cauzale coordonate. rés. 2007. Ab. 746. 816. GABRIELA. 526. fasc. NICOLAE. BORCHIN. 760. 2010. 782. 23–32 [rés. 754. 293–300 [Engl. 401–411 [cu 1 tab. 1452. 1809. 823–825.]. 51–63 [Engl. 1 sch. fr. CHIOREAN. 2279. 572. fr. 2009. 756–758. nr. BOJAN-POPESCU. Complementele circumstanţiale de cauză şi de scop şi subordonatele corespunzătoare acestora. 1658. I–II. 1. 2007.]. 93–98 [Engl. . 820. 496. 561.348 Florin Sterian 42 VEZI şi nr. 1. 303. 93–110 [cu 1 sch. 794. PIM. 2. AUVT.. 656. 757. cu şi fără acord. 2140. 2164. 750. CENAC. Propoziţiile imbricate. 117–123 [Engl..]. 525. 2257. 751. Categoria cazului [.]. 61–62]. 827. 2262. c. 283. ALEXANDRU. 1352. Vezi BRL. 2174. 934. 2009. 2295. LUMINIŢA. RRL. nr. 2036. 830. 1731. 516. ANCA-GABRIELA. 1864. 940. 55. nr. 755. 1572. 1744.]. 119–124. OANA MAGDALENA. 485. [cu bibl. Drobeta-Turnu Severin. ILB-SIL. 2010. 1600. 2240. 490.]. 773–776. 2009. 317 p. Rolul acordului în distingerea apoziţiei de atributul categorial. 812. Ab. 1114. XXIV. cu 6 sch. 453. EMINA. LL. Unités phraséologiques adverbiales temporelles. 927. 1256. 507–509. Ab. 2009. 1772. 2074. ALEXANDRU. 1029. 753. SIMONA. CENAC.. 781. 15.]. nr. 753. 652. 747. 590. 1328. 2063–2065. 532. 924. 874.. 1326. 657. CHIRCU. 2299. AUGLCLS. 2009. 240. 1424–1426. 2134. 537. Spre o tipologie a construcţiilor eliptice în raportul de coordonare. APOSTU. 2217. 798–800. 790. 836–838.. cu 1 sch. 756.]. 875. 2121. 915. Sintaxă 745. 2044.]. 752. Despre valorile prepoziţiei de în limba română. 571. 1547. III.

nr. Ab. Dacoromania. 767. 2009. 91–102 [rés. Consideraţii privind tratarea complementului secundar în GALR. BLANCA. 71–77 [Engl. 48–56 [Engl. Ab. 783. opozitive şi exceptive – interpretări posibile.]. Observaţii asupra impersonalului în limba română actuală. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2010) 349 CROITOR. 2009. CAMELIA. evoluţie şi statut sintactic. 2010.]. BLANCA. II. CROITOR. .]. Omagiu Valeria Guţu Romalo. 760. 763. ILB-SIL. DRAGOMIR. nr. BLANCA. SIMINA-MARIA. cu 2 tab. Consecinţe semantice ale variaţiei reflexiv/nonreflexiv în cazul verbelor inacuzative. 247–269 [cu 2 sch. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. DAN. 59–69 [cu 1 tab. Acordul în structurile copulative. Ab.]. 2010. GĂITĂNARU. 777. LRATM. 768. Ab. nr.]. 2009. 81–89 [Engl. 2008. Subiectul emfatic în limba română. DRAGOMIRESCU. 15. 2008. 15. Consideraţii privind infinitivul adnominal. AUSH-LLR. 766. 269–275 [Engl. fr. 8.]. ILBSIL. 778. Complementul predicativ al obiectului (CPO) şi predicativul suplimentar (PS).]. RRL.]. 2009. I. 2009. LR-ATM. 764.]. VIORELA-VALENTINA. nr.. Dacoromania. cu 1 tab. BLANCA. 773. FELECAN. cu 1 tab. 277–287 [Engl. nr.]. 54. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 1. CROITOR. DAN. DRAGOMIRESCU. 2008. 2010. ILB-SIL. 779. 2010. 35–44.]. 351–360 [Engl. ILB-SIL. 2010. Additive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian mai.. 3–4. CROITOR. DAIANA. ADINA. 309–333 [cu an. Complementul intern: descriere. 119–126 [Engl. DUMA.]. DRAGOMIRESCU. Acordul în număr al sintagmelor coordonate. 71–80 [Engl. expressions du haut degré en roumain non soutenu: une possible explication de la construction. 771. II. FELECAN. 782. VIORELA-VALENTINA. Extinderea utilizării prepoziţiei pe în limba română actuală. CROITOR. 413–425 [Engl. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Morfosintaxa pronumelor reflexive. DAIANA. 65–70 [rés. DIMA. ADINA. 2009. DIMA. Cu privire la unele complemente (necircumstanţiale). 2009. Adjectivele pronominale demonstrative – deixis spaţial şi temporal. III. 173–184 [Engl. Ab. Pentru unificarea interpretării.]. 9. ADINA.]. DIMA. 775. 427–432 [Engl. 2009. RRL. 2009. DONAZZAN. 15.]. CUNIŢĂ. FELECAN. ILB-SIL. 2007. Dacoromania. 762. LR-ATM. nr.].]. MELANIA. Circumstanţialele exceptive. fr. 375–384 [rés. 71–81 [Engl. 776. ŞTEFAN. nr. 2009. LR-ATM. VIORELA-VALENTINA. MARTA. marfă de marfă. LRATM. NICOLAE. 82–96 [Engl..].. I. GĂITĂNARU. MARDALE. Ab. fr. Ab. 15. Controverse şi interpretări. Ab. 770. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. DLRAAGD. DOMIDE. MELANIA. 225–230 [Engl. 774. Una sau două propoziţii?. DRAGOMIRESCU.43 759. Summ. 2009. Ab. 1. Dacoromania. 2009. 32–33 [comportamentul sintactic al conjuncţiei „ci”]. ILB-SIL. Operatori aspectuali în construcţii adnominale. III. 781. GABRIELA. Ab. 765. 53. ADINA. opozitive şi cumulative în GALR. Ab. Realizări ale enunţului în proza literară contemporană.]. 2009. A fi ca verb inacuzativ. 761. Acordul în gen al sintagmelor coordonate. Ab. cu 2 sch.]. 780. Ipoteze privind statutul de verb inacuzativ al lui a avea. Contribuţia adverbelor la interpretarea temporală a grupurilor nominale în limba română. Acordul în gen al sintagmelor N1 N2 (deputatul Ioana Popescu). DUMA. SIMINA-MARIA. Ab. DRINCU. Circumstanţialele cumulative. 105–109 [Engl. Engl. 3.]. 35–47 [Engl. ALEXANDRA. 769.]. 2009. 1–2. Ab. Băieţi de băieţi. 55. Ab. LLR. nr. 36. Ab. 1.]. 2010. 1. 2009. ŞTEFAN. 772. SERGIU. ALEXANDRU. 409–420 [a lui Gabriel Liiceanu şi Octavian Paler. 2010. BLANCA.

2009. 802.]. 59–68 [Engl. cu 5 sch. 794. Ab. 795.]. rés. 2009. 2 grafice]. 2009.]. ANA-MARIA. Romanian Unexpected Relatives. 806. KRIEB-STOIAN. 36. AUI. 2010. MÎRZEA VASILE. 804. 95–112 [cu an. 2010. ALEXANDRU. RRL. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 85–97. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. Alexandria. MATROZI MARIN. ANA-MARIA. 2008. I.]. Câteva aspecte privind relaţia de dependenţă la nivelul frazei în limba română contemporană.].. 789. II. GEANĂ. 54. 83–111 [Engl.. 788. ILBSIL. 2009. Ionuţ Geană. 2010. Probleme ale acordului în limba română. cu 2 sch. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. ADINA. 2009. fr. 445–459 [rés. nr. nr. 2009. Ab. 21–28. 1–2. 2009. DLRA-AGD. 109–124 [Engl.]. Ab. EUB. Utilizările tiparului afectiv (Det) N1 de N2 (nebunul de Ion) în limba română actuală. fr. MARDALE. ILB-SIL.]. SILVIA. . situaţii de ambiguitate. nr. Elipsa nominală în grupuri cu determinanţi definiţi. DLRA-AGD. 785. IONUŢ. GIURGEA. 2009. IONESCU. Structura [adverb + adjectiv/adverb] în limba română. Adverbele glotonime româneşti. GUŢU ROMALO. 55. 791. MOLDOVEANU POLOGEA. Ab. nr. In memoriam Dumitru Irimia. 479–487 [în lb. IONUŢ.]. 405–417 [rés. MONA. Ab. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Câteva consideraţii referitoare la tipologia contrastivă a negaţiei propoziţionale în limbile română şi engleză. DLRA-AGD. MIHAELA. I. fr. Lexiconul verbelor construite prepoziţional. 797. Argument vs adjunct în abordarea . LLR. Expresii ale cantităţii mari în limba română. Categoria partitivului în limba română.]. 2008. 45–62. 803. PhB. IONUŢ. Ab.]. Aspecte de dinamică a construcţiilor cu relative.]. 139–147 [Engl. 2009. III.]. 415–430 [cu 4 tab. BIANCA.. 2009. MIHAIL. MIUŢA. 790. 109–115. LIZICA. 375–390. fr. MIUŢA. 64 p. DLRA-AGD. Scindarea grupurilor prepoziţionale. 103–108 [Engl. 2009. In memoriam Dumitru Irimia. 2009.. 2010. ILB-SIL.. II. On the Verbal Complex and Subject Positions in Romanian. vol. [f. NEDELCU. 2009. 133–142 [Engl. 402–406 [rés. MÎRZEA VASILE. engl. ILB-SIL.]. 1–2. 2009. Florin Sterian 44 GEANĂ. 398–401 [Engl. 793. 786. Omagiu Valeria Guţu Romalo. II. In memoriam Sorin Stati. 2009. 796. ILB-SIL. 3–4.]. 335–360 [cu 5 tab. GIURGEA. Adverbializarea adjectivelor şi a participiilor în limba română actuală. MIHAIL.. 113–115. CARMEN. ALEXANDRU. CARMEN. Statutul sintactic al prepoziţiei. Observaţii lexicale şi sintactice.]. cu 5 sch. Aspecte ale dinamicii sistemului corelativelor. Propoziţia – unitatea de bază a sintaxei – între cele două ediţii ale Gramaticii limbii române. ION. 26–38 [Engl. 2009. 808.350 784. GORĂSCU. 200–201. GHEORGHE. ISABELA. GROSU. VALERIA. 54. ANCUŢA. 2009. Participiul în limba română. Ab. III. LL.]. vol. 2.. cu 1 tab.: Adina Dragomirescu. ION. 2010. RRL. 809. I. MILICĂ. Rec. Sinonimie şi omonimie sintactică.circumstanţialelor” prepoziţionale.]. 787. Ab. LIVIUŢA LILIANA. CARMEN. MANEA. 24–29 [rés. RRL.. fr. 799. Schiţă de descriere. ION. Un regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumain. 792. Bucureşti. 798. Aproximarea cantitativă non-numerică. 807. Ab. Elipsa nominală şi construcţia partitivă. 2009. NEDELCU. în perspectiva lingvisticii contemporane.e. 52. 143–167. IOAN. 800. 289–296 [Engl. I. PhB. BIANCA. MÎRZEA VASILE. 2009. „Condiţionalele indiferenţei”: structuri standardizate şi hibrizi. Sorin Stati. fr. MIHUŢ. şi catalană. ISABELA. utilizări speciale. Prepoziţii semantic vide – o analiză contrastivă. GIURGEA. Note privind unele construcţii condiţionale (I). 54. vol. Ab. In memoriam Radu Popescu. MIHALACHI. ADRIANA. 2009.]. rom. III–IV. 801. GEANĂ. 399–403 [Engl. DANA. 292 p. 805. 2008.

2009. 820. 823. 816. rom. Premise pentru o abordare cognitivă a verbelor de percepţie – verbul a vedea. STAN. 291–298 [de. DANA. 2009. IONUŢ. Adjectivul posesiv şi distincţia slab/forte. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 813. 711–720 [rés. SIMION. Piteşti. Lucrare ştiinţifică. NEDELCU. 54. Despre de-ul „calităţii” – privire diacronică. Oralitatea – aspecte sintactice distinctive ale limbii vorbite.. Complementul circumstanţial consecutiv şi subordonata consecutivă. 825. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Marcatura preposizionale dell’ oggetto diretto in romeno. 207–214. 457–468 [rés. Construcţii complexe în sintaxa limbii române. ILBSIL.]. 2010. Omagiu Valeria Guţu Romalo. 2009. 393–414. Ab.]. RĂCHIŞAN. Ce noutăţi poate şi trebuie să aducă descrierii gramaticii limbii române un model tipologic al sintaxei? (I). p. ALINA. THEBAN. ANDREEA.]. 87 p. Construcţii partitive şi fals partitive (douăzeci dintre oameni vs douăzeci de oameni). Omagiu Valeria Guţu Romalo. ISABELA. 2008. 2009. nr. 818. Interferenţe gramaticale. PANĂ DINDELEGAN. 57. 829. 824. 2009. 2008. LR-ATM. Onomastica sintactică a participiilor româneşti. DLRA-AGD. Sitech.]. 431–445 [rés. 421–428 [rés. Sincretismul prepoziţiei cu. 2. Ab. 817. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. AUB-LLS. 830. PANĂ DINDELEGAN. SUZUKI. SHINGO. NICULA. LUANA-CODRUŢA. 150–164 [Engl. Craiova. ŞOVAR. Ab. 832. 14. 158–163. 815. 2009. 2009. AUI. 2010) 351 NEDELCU. TĂMAŞ. 333–343 [Engl. MARIUS. 821.45 810. fr. nr. între. 49 p. [cu bibl. GABRIELA. 1. fr. MIHAELA. 812. fr. SLĂMNOIU. 2008.]. [cu bibl. 2010. Omagiu Valeria Guţu Romalo. ISABELA. 15. 475 p. Predicatul în limba română. Opinii şi soluţii în cercetarea tradiţională a elipsei. 2010. fr. DLRA-AGD. 71–76 [rés. printre]. Ab. p. 161–169 [Engl.]. 2009. Au Overview of Clitic Doubling. CAMELIA. 827. 828. Craiova. 814. ŞOVAR. GABRIELA. NEDELCU. Dacoromania.]. fr. 836. TĂNASIE. PANĂ DINDELEGAN. Morfosintaxă şi semantică: pe marginea cazului simbolizat ca „X”. 157–162 [rés. fr. III. 2009. 833.]. 822. 831. 84–86]. 46–49]. 231–236. III. 2009. Cum multicategorial: de la comparaţie la temporalitate. Cuantificarea grupurilor sintactice – fenomene actuale. RĂCHIŞAN. 3–7 [rés. DRAGOMIRESCU. Utilizarea prepoziţiilor „simetrice” dintre şi între în limba română actuală. PINTILII. 835. SIMION.]. CAMELIA. Utilizarea prepoziţiilor partitive în româna actuală. Integratorii sintagmatici supraordonatori/subordonatori. fr. fr. din. ADINA. Sitech. Comitativul. NICOLESCU. In memoriam Radu Popescu. SORINA. ASLLR. 118 p. Dacoromania. Sitech. NICULESCU. TURCU. Craiova. . TIGĂU. ILB-SIL. 811. LAURENŢIU. 185–191 [cu 4 sch.]. 2008. 237–247. 14. In memoriam Sorin Stati. 2009. GABRIELA. 2. 2009. ILB-SIL. DLRA-AGD. Structuri implicite de actualizare a irealului în limba română contemporană. Ierarhia constituenţilor în grupul nominal.]. ELISABETA. CRISTINA LOREDANA. Paralela 45. 819.]. 2010. Evocare – Sorin Stati: Sorin Stati. ALEXANDRU.]. 97–104 [Engl. I. POMIAN. nr.]. 2008. 299–308. dintre. ISABELA. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. IULIA. (Gramaticile Paralela 45) [cu bibl. 446–475]. LOREDANA CAMELIA. 2009. 834. 2009. sintactician. 2009. Omagiu Valeria Guţu Romalo. STAN. Dacoromania. 2009. Towards an Account of Romanian Pronominal Clitics. NICOLA. GEORGIANA-ANDREEA. 826. 41–58. POPESCU. LR-ATM. 53. 104–136 [rez. 2009. NICOLAE. Integratorii enunţiativi în limba română. 151–165 [rés. 2009. cu 1 sch.]. Sintaxa propoziţiei şi a frazei. IRINA. p. 193–205 [cu 7 sch.

CĂTĂLINA. 2170. AUG-LCLS. Ab.]. 2009. 2171. 656. AUI. 8. mugi – muggire. 210–218 [Engl. 2295. ADINA. BANADUC. 2010. 2. Denotativ şi conotativ în terminologia politică. nr. 2164. Carolina Popuşoi.]. 252. zbiera. 453. 414. AUVT. DRAGOMIRESCU. 2010.. 1. 704. 1331. 708. 842. 317. ANGELA. Structuri sintactice ale limbii române cu element predicativ suplimentar [. 51. 1341. 2074.]. tăia – tagliare. 101–110 [rés. 481. lătra – latrare. 59. SILVIA NICOLETA. 52. 2063–2065. 712–714. 2251. Ab. 848. 1750. PETRU. 851. 1345. VEZI şi nr. fr. 255. 1352.. 1718. 562. 1328. 280. 846. 509. 2002. tuna – tonare/tuonare. Engl. 682. 918. 1772. 1743. 2009. 698. 838. 251–275. 676. VEZI şi nr. 585. 710. In memoriam Sorin Stati. 847. Engl. 2008. 525. 284–286.. FLORINA-MARIA. 541. 678. 504.. 2092–2096. nr. PhB..]. 2217. 720. 849. 1659. 2323.].]. 234. 316. 30–38 [descărca – discaricare. RRL. fr. 1354. 46. 1766. moştenite din latină. 1856. 1085. II. ALEXANDRU. Recenzii 840. 507. 490. Ab.]. 1600. 699. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 694–696. cu 1 tab. NICOLAE.. nr. 572. 2036. sări – salire. 737–742. fr. 2008. pisa – pigiare. BIDU-VRĂNCEANU.]. IULIA. 1500.]. Florin Sterian 46 VASILEANU. 2010. 2. Vezi BRL. 692. 2009. 839. 1 (2). XXIV. In memoriam Dumitru Irimia. Câteva observaţii. 1337. 36. 2286. Semantică 843. Tendinţe în sintaxa secolului al XX-lea. 568. 681. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. BĂCILĂ.]. 283. Aspecte ale contaminaţiei lexicale în limba română. 48–53 [cu referire la lucrările lui Sorin Stati. XXIV. 2009. 1240.. 663. 558. 44–58 [rés. 1605. O descriere gramaticală structurală integrală a comunicărilor verbale. 1714. urla – urlare. 2121. Vezi BRL. BIDU-VRĂNCEANU. vol.]. 1728. 45.. 2009. 11–16 [rés. 2288. VASILESCU. 2176. 2009. Mioara Avram. 2010. 1984. scăpa – scappare. 326. 2241. IONEL. 924. nr. 1790. 1291. Studii de sintaxă a limbii române [. nr. 92–94. IOANA LOREDANA. 705. 1347. 1584. 1670. 1742.]. LLR. Observaţii asupra unor verbe contextual dicendi din română şi din italiană. 725. 54. nr. 303. 661. ANGELA. Abordare comparativ-textuală. 726. 56. fasc. 2009 81–83. 687. APOSTOLATU. De la semantica lexicală la lexicologia textuală. 927. 1601. 1 tab. fr. fr. nr. cu 1 sch. LR. 670–673. Dinamica lexicului cromatic în limba română contemporană. 845. 844. 2. Vezi BRL. 1. 2147. 865. 2292. 123–128 [Engl. Mijloace lingvistice de exprimare a posesiei în limba română [. Ab. Derivarea – sursă a omonimiei. ZUGUN. Rolul sintagmaticului. Dana Niculescu. 668. 2231. 2206. 145–149 [rés. 2044. 2106. 2257. 2279. 881. 9–16. 850. 718. FLORINA-MARIA. Despre terminologia pedagogică. 1633. 691. BĂCILĂ. 47. 2179–2182.352 837. 143. 1319. nr. BALTĂ. 1180. 2272–2274. 55. 2102. 2051. I. SILVIA NICOLETA. 707. 188. 723. 841. 863. 1330. 2299. 2010.. 2240. rage – ragliare. 652. . 2035. 1074. fasc.. 3–4. 175. 59. 581. LEXICOLOGIE a. 123. 260. 1289. 1321. LPRA. 2262. 83–94 [rés. Semantica denumirilor pentru culori în textul biblic românesc (Facerea). MONICA. LR. Ab. 1 (2). AUG-LCLS. 744.]. 222. 1. BALTĂ. 1519–1521. 337. 2009. 727–730. 2190. ANDRA. AUVT. 486. MĂRĂNDUC. 204. 1505. 194. 2010. BARBU. Omonimia şi etimologia populară. 171–176 [Engl. nr. Despre statutul de clitic conjunct al pronumelui o. 2008. 701. 1225. 1 fig. 1255. 2045. 1281.

DOINA. 1 (2). 507–516 [Engl.. 54. 2009. caşcaval. Analiza contrastivă româno-engleză a câmpului lexico-semantic al denumirilor locuinţei. 52. fasc. 2009. sâc. logo.].].. dambla. veresie. bâzdâc. AUC. fasc. XXIV. aş!. 2. subdomenii. Pădurea şi istoria românilor. fasc. AUG-LCLS. chilipir. CONSTANTIN. . Engl. saftea. 129–132 [Engl. XXIV. Dacoromania. BURCI. BOTNARU. Ab. 107–127 [rés. Summ. 2008.]. 2009. AUSH-LLR. gigea. 1–2. O critică a teoriei prototipului. ANA-MARIA. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. ANA-MARIA. XXIV. 8. Summ. ANA-MARIA. nr. freelancer. ciuruc. giurgiună. fr. dardăr. 31–33 [Engl. XXIV. 873. peşin. [cu bibl. AUG-LCLS. 2009.]. perghel.. 57–73 [rés. Termeni generici în terminologia pădurii: arbore-copac-lemnpom.. nr. Slatina. coaching. Engl. 871. CIOLĂNEANU. FLORICA. ROXANA. DRAGOSTE. ANA-MARIA. hogeag. ILB-SIL. Anglicisme recente în terminologia economică actuală. 857. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 497–506 [rés. BOTNARU. 2009. fasc. 2009. Poveşti despre cuvinte: brad şi tei.]. 2010) 353 BOTNARU. 2009.]. Aspecte terminologice. holding. nr. Terminologia pădurii în limba română. parloar. publisher. DABU. FELECAN. 2008. 167–172 [Engl. AUA. ELENA. ROXANA. fr. 867.]. 52. bei. Diacronie şi sincronie. ANA-MARIA.golurilor de pădure”: rarişte şi poiană. CĂTĂLIN. 31. An Approach to the Romanian General Lexicon from the Perspective of the Specialized Military Terminology.]. Ab. vol. Lucrare ştiinţifică. ANA-MARIA. 853. mangal. nr. Destinul unor cuvinte de origine franceză în limba română. Ab. bacşiş. NICOLAE. 337–341 [retail. 865. 1 (2). maia. CÎRNU.]. 41–45. 2009. şart. nr. nr. rizil. 2009. giol. renghi. Doi termeni din seria . tom 2. ALINA-MIHAELA. AUI. leadership. AUG-LCLS. ENICĂ. advertising. tiriplic. 9. Ab. nr. BOTNARU. DIMITRESCU.]. şifonier.]. AUG-LCLS. training. dulap. AUSH-LLR. BOTNARU. 856. nr. hatâr.47 852. 267–270 [Engl. AUG-LCLS. ELENA. 95–106 [rés. 2009. AUC. Terminologia funcţiilor administrative în limba română. 868. XXIV.golurilor de pădure”: curătură şi tăietură. II. Summ.]. cu 1 tab. 199–205 [Engl. şarlotă. Ab. Ab. Ab. fetvea. Ab. 872. Categoriile lexico-semantice ale vocabularului.. ANA-MARIA. 355–359. Doi termeni generici din seria . nr. anasâna. 295–300 [manşon. LL. cu an. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 8. 2010. 10. 864. 2008. matineu.]. giugiuc. vol. 861. tenchi. 31–38 [Engl. BUCUROIU. balama. deadline. 863. Ab. 869. Engl. 2009. nr. 2. 859. 244–246 [Engl. 2010. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. Microcâmpul lexico-semantic nume de arbori în limba română. 858. nr. 2008. calâp. hici. BIANCA. Criterii de interpretare a termenilor din marketing. 2009. LL. 2. amandea!. 14. 862. 1 (2). IUSTINA. 252–258 [adam-babadam. MIHAELA. 9. marşandă. Reclamă şi neologisme. start-up. fr. board. 11. Un construct lexicografic: zemos ‘cucumis melo’. ELENA. RAMONA. advertiser. Din semantica elementelor lexicale gastronomice de origine italiană în româna actuală. 94 p. In memoriam Radu Popescu. AUSH-LLR. 92–93]. STELIAN.. real. 2008. 31. fasc. 2009. 866. FLORICA. Sinonimia şi antonimia. III–IV. 870. The Prototype Theory and Semantic Relations in Early Child Romanian.]. 874. 854. 2007. BURSUC. BOTNARU. berechet. HREAPCĂ. 261–265 [Engl. cu 1 tab. 2. 860. 2007. 39–45 [Engl.]. Din „biografia” unui cuvânt – casată.]. DOCHINOIU. MAGDALENA-ELENA. modistă. BOTNARU. fr. COSTEA. 1 (2). 2. 39–44. 133–145 [cu 7 fig.]. resort. 2009. DUMISTRĂCEL. BUJA. DIMITRESCU. dezghin. 1 an. Terminologia mediului.]. 53. p. III–IV. Termerni învechiţi de origine turcă – constituenţi ai frazeologismelor actuale. estate. 1 (2). 2009. 1–2. 46–58. LR-ATM. cu referire specială la omonime şi paronime. In memoriam Radu Popescu. Domeniu. yield. Didactic Pres. 855. 2009. 2. laf. Ab.

[cu bibl. 2009. şa. sorb. 2010. MANEA. pătríme. MANEA. parấngă. árşiţă. 884. pătúl. CRISTIAN. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. vărsătúră.]. CRISTIAN. 2010. An Overview of the English Influence on the Romanian Medical Language. recicla. 2010. búte. 888..]. strâmtoáre.]. sprânceánă. LLR. Engl. Engl. MIHAIL. BulŞt-UPT.]. cotínă. VOICU. semnala. IORGU. Verbe cu semantism curios. 889. AUB-LLR. adaptare. suitoáre. 15. 2009. PETUHOV. băşícă. uréche. I. 2010. 880. 877. IV. tom 3. LIVIU. 51–65. 72–78 [bancă. búcium. CONSTANTIN-IOAN. 876. muscél. 2009. Evoluţii semantice şi mentalităţi. gingíe. 2008. FD. 896. 882. albitúră. 895. De la cuvinte la realitate. fasc.].]. Ab. ADINA. ameliorare. MANEA. 2009. 892. Note asupra împrumuturilor lexicale recente din limba engleză – calchiere. găun. MIHAELA. Cuvinte de mediu militar (daco-)roman în română. vultoáre. 147–157. nr. 887. piépt. IORDAN. ELENA. 115–119]. SILVIA. 1 (2). Despre anglicisme. 84–92 [Engl. coagula. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 2009. Nume de locuri provenite din entopice de origine latină. Există câmpuri lexicale în terminologia economică?. traducere. gurgúi. colaps.]. MOROIANU. 11. tăiére.].]. nr. 58. tom 2. Valorificarea lexicologică şi lexicografică a relaţiilor semantice. 2. fierbătoáre. Din terminologia cromatică: alb în limba română. stăuínă. vâltoáre. GEERAERTS. tomul 8. 2. Ab. 54. Ab. 2008. 3–4 [escalada. chíngă. XXIV. AUG-LCLS. Câmpurile semantice în opera lui Octavian Goga. DOINA. Interferenţe terminologice: terminologia medicală şi vocabularul politic. 53–72 [Engl. AUA.]. găleátă. 184–206 [cu 3 tab. p. Aspecte semantice. nr. LLR. Engl. PRUNEANU. Ab. art. Florin Sterian 48 FORĂSCU. 59. cu 2 tab. DIRK. fr. Importanţa şi rolul contextului în caracterizarea limbajului medical. Recent English Borrowings in Romanian – a Quantitative Perspective. úrmă. MLADIN. Iaşi. 2009. 2009. 2009. cu 1 tab. CRISTIAN. ILB-SIL. urlătoáre. 169–176. Ab.354 875. . 2009. lăcovíşte. picúi. fasc. Remarks on the Scope of the Neologistic Influence from English Sources – Translation as a Case in Point. surupitúră. 193–206 [Engl. Graphys. CONSTANTIN. ruptoáre. nr. fasc. nr. 3–4. ameliorat. ţăst. XXIV. 379–382 [Engl. PITIRICIU. -ă. lége. coagulare. GREAVU. In memoriam Radu Popescu. căţấn.]. 2. tocătoáre. stául. OPRIŢ-MAFTEI. 1972. credit. 883. Ab. 2009. CONSTANTIN. ECATERINA. Ab. diagnostic. 2008. 893. capital. 878. agést. strânsoáre. 886. AUI.]. LR-ATM. 243–253 [Engl. 219–227 [absorbţie. 535–542 [rés. p. bătătúră. 589–590].. apărut în LL. rárişte. răríş. 891. Frazeologisme româneşti. 120 p.]. tăietúră. MIHĂILĂ. 239–247 [Engl. ALEXANDRU. 881. limpezeálă. 2. Ab. furcitúră. Ab. álbie. sincopă. 119–128 [Engl. fulgeríş. MARIA-CAMELIA. scurtătúră. pas. surpătúră. runc. 93–102. 2009. fâşíe. ruptúră. zăcătoáre. ILB-SIL. PAŞCALĂU. MUSEANU. 61. tocătúră. NARCISA. apatie. 11. nr. IVAN. 565–570 [Engl. IONESCU. toácă. 885. ILB-SIL. Despre calcul semantic. márgine. căpăţấnă. Ab. 2008. Cuvinte recente în limba română având în componenţă termenul sexual. LR. pútină. 1 (2). 12–17 [cu 1 tab. 111–128 [adăpătór. Dacoromania. căldáre. 2009. arsúră. 890. scursúră. 36. diagnoză. 879. DĂNUŢA MAGDALENA. -oáre. GUŢĂ. 1–2. ARINA. 234–242 [rés. 36. AUA. întinsúră. răritúră. NICOLETA. ársişte.]. strâmtúră. again. IULIA CRISTINA. legiuíre. FRÎNCULESCU. ROXANA. AUG-LCLS. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. întorsúră. 16–21. ameliora. II. fr. 28. poártă. 2010. măiág. şea. Ab. 9 sch. II. párte. Structura şi selecţia aspectuală ca factori de compoziţie semantică în grupul nominal. EMIL. muncél. întorsătúră. 1 fig. O tipologie. PAPAZI. 2010. 3–4. 894. Fenomene de salienţă în lexic.]. Poezii 1905. GROZA. Expresii franţuzeşti vechi şi învechite folosite în româna contemporană. surupínă. sindrom. nr. únghi. vol. SCL... CARMEN. Despre termenul colocaţie în limba română. NEGOMIREANU. 1.

LORENŢA. Aspecte ale polisemiei în textele de popularizare a ştiinţei elaborate de Şcoala Ardeleană. Ştiinţele Limbajului. slăbănogit.]. penioar. piratare. tabliet. Schimbări semantice la unele cuvinte de origine slavă.49 897. Pref. aplicaţie. de Marius Sala. pad-dock/ paddock. Lexic şi terminologie în limbajul politic. AUVT. vierme. 918. 281–291 [Engl. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 912. 2010. 900.. Termeni militari de origine latină în limba română. POPESCU. SPORIŞ. ILB-SIL. LPRA. Engl. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. grozavie. fr. II. 202–210 [Engl. ILB-SIL. creveu. III. RIZEA. digera. 2009. II. Ab. spărgător. 914. 2009.. I. 571–581 [interfaţă. 2009. cal troian. STANCIU-ISTRATE. colet. 905. ind. 909. semantică şi lexicografie. 2010) 355 PITIRICIU. vol. slăbănogeală. mârşav. Vocabularul modei vestimentare feminine. bertă. bezaconie. Aspecte semantice ale derivatelor deverbale în -tor/-toare. .]. 901. 115–120 [rés.. 915. 101–110. poaniet. ataşament. piraterie. îngrozi. 301–310 [absorbi. domeniu. bavolet. bez(d)nă. STOICHIŢOIU ICHIM. pirat. 629–636 [Engl. Repere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastru.]. III. 53. STANCA. Ab. amazoană. Ab. 45. VALERICA. 46. fr. EMANUELA.].]. SICOE. îngheţare. trafic. vitejime. TODI. corseletă. 70) [cu bibl.]. Termenul din perspectiva unei terminologii externe. 2009. Extinderi contextual-semantice ale termenilor informatici la contactul cu limba comună. Numele de afecte în textele politice – asemănări şi diferenţe între română şi engleză.]. 170–174. Dezvoltări semantice recente (cu referire la calcurile semantice din presa contemporană). 2009. balaieuză. Polisemia din perspectiva unei terminologii externe. ILB-SIL. jocheu. 2009.]. groaznic. AIDA. 151–160 [dihanie. 215–218). Ab. 311–321. Structuri stabile în cursul intensiv de limba română. 917. 111–119 [rés. 2010. LILIANA. cu 1 tab. lanţ. Valori semantice şi stilistice ale sufixului diminutival -el/-ea. figarou. 911. 2009. Consecinţe lingvistice şi sociolingvistice ale intoxicării mediatice. EMIL. GABRIELA. MARIA. magherniţă. port. Un exemplu: on-line. Studiu de caz: gripa aviară. CRISTINA. AUVT. 910. rés. reţea. II. 913. MĂDĂLINA. euro. Iaşi. ADRIANA. 916. RADU-GOLEA. ŞERBAN. III. 305–316 [Engl. ALEXANDRA. developa. absorbţie. caşneu. 899.]. TOMESCU. 593–612 [rés. vitejie. STRECHIE. 902. 2008. îngheţa. 907. nr. slăbănăgi. 2010. Terminologie. (Academica. 2009. SUCIU. Vocabularul general de orientare ştiinţifică şi vocabularele de specialitate. LR-ATM. 217–222 [„rană a sânului”]. In memoriam Radu Popescu. grozav. MĂDĂLINA. operator. 2010. nişă. Din terminologia cromatică: verde în limba română. LIVIU. ghimpă. Ab. 906. fr.]. 2009. voinic. 2007. avatar. III.]. 227–237 [rés. PhB. garibaldiană. Etimologia populară: abatere de la normă sau fapt de expresivitate?. extensie. nemernic. Efemeride lexicale în secolul al XIX-lea. 2010. 236 p. 898. 79–88 [agrement. Brâncă – cele mai vechi atestări şi un sens necunoscut. STANCU. 2007. 903. 286–290 [Engl. 227–231 [cu an. format. MONICA-MIHAELA. Note pentru o istorie a terminologiei medicale populare româneşti. ampir. fr. 2010. navigare. Ab. făli. RIZEA. fr. Engl. pirata. IE. cu an. 2010. STĂNCIOI-SCARLAT. 45. Ab. buion. RIZEA. ILB-SIL. accesa. ŢUŢUIANU. ILB-SIL. eco.]. rés. Ab. TIMOTIN. Omagiu Grigore Brâncuş – 80.]. Ab]. dezvoltator. Condensarea lexico-semantică. ŢEGHIU. ILBSIL. MONICA-MIHAELA. 1. Ab. 47. 293–300 [Engl. 59. 2010. MONICA-MIHAELA. fr.]. fr. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. multinaţională. Polisemia jocului în publicistica politică actuală. bio.]. AUVT. card. slăbănog. coabitare. LR. AUVT. vitejí. III.].]. SILVIA. talma. viteaz. DIANA. 2009. ŢEGHIU. Engl. SOARE. 207–215 [rés. In memoriam Dumitru Irimia. ILBSIL. 2008. CRISTINA. 904. 908. CORNELIA. nemernicie. LIVIU. 331–338 [Engl. DOMNIŢA. piratat. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. (p.

. 11. 583. 478. VASILUŢĂ. 2009. fr. AUVT. 1584. 482. 2. 59. Câmpuri lexicale din limba română. Ab. 569. 1336.. 922. Florina-Maria Băcilă. 1139. tom 1. 928– 930. online. 1252. p. snob. 946–957. 1382. 2102. 45. Omonimia în limba română. ALICE. 675–681 [rés. AUG-LCLS. 5–6. 1550. 1277. Sitech. . 1652. 713. 2085–2087. 536. 1390. 806. 262. Probleme teoretice şi aplicaţii practice [. 549. fasc. 2010. 993. Privire monografică [. 1322. 576. 2074. ELENA. Câmpuri lexicale din limba română. Nume de arbori – termeni compuşi. 961. 458. 653. 1113. 519.. 2009. 554–557. 1. Două prefixe româneşti de origine slavă: ne. 1220. 2171. 256. CRISTINA. 2262. nr. 1064. 2009. 2164. 1256. trend. [cu bibl. 2248. 1284. 1378. Vezi BRL. Cecilia Căpăţână. 1464. 51. 2295. 1931. 666.]. Dana-Luminiţa Teleoacă. 1330. 2064. 36. 2007. 283.Sânziene”. Formarea cuvintelor 928. 939–943. 1342. Elemente de frazeologie [.]. CENAC. 842.]. 93–94]. 96 p. 1395. Ab. VĂTĂŞESCU. 1 (2). Vezi BRL. 776. 2. 2257. 1685. 1344. 1528.. 1186. 1518. 2044. hit. 1259. VELEA. 192 p. top. 820. 925. 1879.356 919. 1180. 721. 139–149]. MOLDOVEANU. nr. 615. 2142.]. 573. 683. TOMA. 1348. Cuvinte compuse în limba română contemporană. 1076. 2036. CHIŞ-TOIA. nr. Angela Bidu-Vrănceanu. Probleme teoretice şi aplicaţii practice [. 2170. 2009. 1418. Scrisul Românesc Fundaţia–Editura. ILB-SIL. CĂTĂLINA. 2045. LR. RRL. 921. 1343. 931. 1092. 1200. 386. stand-by. 2299. 1514. Ab. 122–125 [Engl. Împrumuturi din limba engleză în limba română. [cu bibl.]. VEZI şi nr. 520. 1085. 2009. 513. AUG-LCLS. 2010. 930. 1808. 615. designer. casting. 560–562. 1 (2). TOMASZ. 55. 937. 59. 1190. vol. 489. 1016. alb. Noi perspective asupra derivatelor cu sufixul -ime. nr. 2009. 2272–2274. KLIMKOWSKI. Engl. 526. ELEONORA. 714. fasc. 51. 1269. 1512. 446. Craiova. 720. MIHAELA. 1431. ZAMŞA. Vezi BRL. 2010. 1717. LR. 52. 553. nr. 523. Les emprunts à l’anglais en Roumanie. 1566. 502. 571. 1355. nr. 1448. 2010. nr. 1261. II. 1281.]. Engl. b. 1007. 997. Derivarea cu prefixe în presa bănăţeană (1886–1918). Vezi BRL. 1224. 574. 2010. 532–534. 736. 94–96. Capcanele expresiilor idiomatice. 251. 506. 962. training. 709. 924. AUA. 799. 582. 756. 936. 492494. 1426. 1240. 2035. RODICA.]. XXIV. 1198. XXIV. 52. 522.]. 1759. 564. 1058. 1268. 1008. 2106. 1037–1040. 2009. 2240. Concordanţe semantice între română şi albaneză privitoare la numele sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. 1101. 354. PhB. p. AUSH-LLR. . 1197. 2. cool. 1213. 1352. 357.. 488. 2140. Craiova. 2179–2182. 929. lobby. 923. 481. Florin Sterian 50 UNGUREANU. 2252. 1033. 1265. 698. 1775. 1843. 1175. 934. 477. 193–199 [rom. 1077. 537. 1325. 1326. nr. 1029. 944.. 1569. 926. 1414. 527–528. 1825.. 2009. 1334. 2. 1633. 1760. 291–294. nr. 543– 545. LIVIA. 1788. 2241. Vezi BRL. Ab. 1286. nr.]. 1134. 920. 1507.. 233–240 [Engl. Recenzii 923.şi răs/z-. fr. 1. nr. 1195. 775. Angela Bidu Vrănceanu. 286–289. 579. 2005. 2092–2096. 48. 932. MĂRĂNDUC. 114–120 [card.. 1683. 1070. full. 572. 959. 1406. . 2009.. LLR. nr. 2065. 498. 1079. 2010. 1004. 12451247. 996. 56–66 [rés.]. CĂTĂLINA. 1309. 1420. 1188. Terminologia religioasă creştină în limba română [. 933. 1080. staff. OANA MAGDALENA. 1124.Shënghin”. 356. 528.. 1428. VEZI şi nr. 245. 2104. DORINA. 2008. 439. Locuteurs vs dictionnaires. 289–292. 11. 511. 675. 3–4.]. 1310. 586–589. II. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. BOTNARU. 1176. 1183. 792. 565. LAZĂR. 1215. 567. 2008.. MIHAELA EMA. DĂNILĂ. manager. 2251. 927. look. 505. 1403. 1331. 1114. 1389. ANA-MARIA.

glută. Derivarea prin substituţie de afixe. ciugulí.]. 82–91 [rés. 71–73]. 848. 1254. 415. TOMESCU. 915. LR. ELENA. Situaţia actuală a derivatelor în -iadă. abonamént. VÂRLAN. A copleşi. 2010. 935. CRISTIAN. arcér.]. fr. 937. ciump. ciopátă. 1215. băţ. 1161. 177–184 [datică. gheuşă. Productivitatea sufixului -ită în articole din publicistica actuală. In memoriam Radu Popescu. 623–628 [analizată în familia lexicală a neologismului „blog”. 888. 545. MOROIANU. beregátă. ábur. 533. Etimologii 944. 947.]. duglă. Sufixul diminutival -el/-ea în limba română. cuntirí. cobúz. arţár. fr. Ab. 1195. 936. 523.]. 941. CRISTIAN. 1061. nr. 2010. ciorb. 2. MARIANA. fr. cărăbúş. bozgândí.]. catiféa. dujnic. gignă. 449–460 [gârn. [cu bibl. OLARU. abrutizá. 942. 58. 913. 1269.51 933. 571. cápsă. 711. ciuciuléte. ateiá. . 1395. arătós. 553. MOROIANU. 59. Note etimologice. abţiguí. 889. 1362. cotoroánţă. nr. (a se) cuntí. aburcá. Sufixe substantivale vechi. 1284. 59. BOERESCU. 155–168. arătá. AVRAM. 566. 2009. Propuneri şi argumente pentru revizuirea unor etimologii din DEX/DLR/DEXI. chiţcán. cotonóg. 492. 1023. 544.]. rés. nr. 31. 943. fr. 721. Ab. acătării. CRISTIAN. aburá.]. bolborá. 955.]. 2008. brad. 1393. abecedár. 1–2. între certitudine şi posibilitate. 466–480 [abatésă. 555–563 [rés. burlán. dilui. ciopârţí. ŞERBAN. ILB-SIL. acadeá. diugan. giugan.]. Productivitatea actuală a sufixelor româneşti moştenite. 939. áret. ghioz. 2009. SID-BM. 2009. DOMNIŢA. 872. flácără. Ab. cazmá. vol. cârlán. 2009. 569. băzăúc.]. 805. 4. 1005. bíţă. STOICHIŢOIU ICHIM. 710. golişel. chindíe. 2009. ciublí. castánă. 1227. 4. 59. LPRA. nr. contrabás. 1007. 267–274 [rés. 684. rés. (a se) căţărá. TRIFAN. Engl. 2009. c. III. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 908. 53. fáce vórbă „a vorbi. chiorpeácă. p. 1200. cărăbáşă. MIHAELA-ADINA. AUC. durghie. amanét. 2010.]. 938. Elemente alogene în lexicul religios din zona Lăpuşului. 75 p. 2010) 357 MOROIANU. barză. chirpíci. Structura abrevierilor în limbajul politico-administrativ. abductór. dilan. Ab. cârlíg. VÂRLAN. desfătát. 934. 896. Observaţii privind compusele din publicistica politică postdecembristă. 560. alungá. XIII. 573. 945. 950. 952. bâlbâí. 1068. Relatinizarea limbii române prin frazeologisme de origine engleză. 954. PÂRVU. In memoriam Sorin Stati. 2009. BOGDAN-OPREA. CRISTIAN. 1326. 465–470 [rés. cotreánţă. 686. 572. nr. burdúf. 549. -ă. CELAC. 1340. abilitá. 894. 1392. 281–294 [Engl. Lucrare ştiinţifică. 2010. 807. boşoróg. LR. 1375. fr. LR. ciomp. acompaniamént. 4. clarinét. 499–507 [Engl. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. alergá. glandure. cotór. SIMONA. baltág. II. diugani. duşman. 1372. 355. Substituţia sufixală şi substituţia finalei considerate ca sufix. fr. căúş. cotofleánţ. Sitech. cotoroáge. Monografia sufixului adjectival -ian în româna actuală. 916. MARIANA. butáş. 2010. 946. cióplea. 567. Etimologia multiplă internă. cuntinrí. acordór. 1226. beci. bolborosí. 1368. 2010. II. 1358. 4. 1374. dezmierdá. deliţă. desfeciorí. Privire comparativă. barz. ILB-SIL. abzigui. băgá. dupui. GABRIELA. cotorosí. 1194. 897. rés. desfătá. FARCAŞ. 51–89. Ab. cuntinrít. gogă. arătáre. 679. a ţine o cuvântare”. ciocîrlíe. cot. adânc. cútă. ferí. desfăidá. fr. 1256–1259. durgălaş. 940. MOROIANU. 852–858. 1188. áprig. ciob. Ab. 1382.]. HELGA. 403–406 [Engl. Notă etimologică şi lexicală. creţ. 1429. 354. ADRIANA. accíz. LR. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 2009. búră. bulz. VICTOR. aborigén. 948. VEZI şi nr. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. búrtă. nr. cioplí. 507–517 [Engl. 554. Craiova. gogi.]. 2009. Completări la derivarea prin substituţie de afixe. dohorniţă. 471–495 [Engl. 200–204. ANDREI. 1250.

Florin Sterian

358
949.
950.
951.
952.

953.

954.
955.
956.
957.

958.
959.
960.
961.
962.

52

GOICU, VIORICA, Originea cuvântului troian în limba română, ILB-SIL, III, 2010, 37–46
[rés. fr.].
GROZA, LIVIU, False neaoşisme, Omagiu profesorului Grigore Brâncuş – 80, 2009, 543–547
[fruntarie, înaintaş, a precupeţi, glie, găselniţă, (pere) cenghemenghe, diribau, geamblac, guguluf,
milfe (sg. „milfă”), şarlă, volovan, zaibăr, a bate câmpii, a arunca pisica; rés. fr.].
HRISTEA, THEODOR, Etimologia şi importanţa ei pentru ştiinţa limbii, Omagiu Grigore
Brâncuş – 80, 2009, 691–710 [Engl. Ab.].
MĂRGĂRIT, IULIA, Câteva interpretări etimologice, SCL, 61, nr. 2, 2010, 169–179 [ciob,
cioábă, ciodolănós, ospătói, ospătoáie, pânticínă, pielişoáică, pisói „pisălog”, plebecíst, răcán,
necrút, necrutói, rubedénie, sfădălíe, spătáre „spate (la om şi la animale)”, stólnişte, strămoşíre,
şuvéică, tâlbâcâí, torcăreásă, furcăreasă, torcăríe, torofínă, vrăjmáş, zestrál; Engl. Ab.]. Vezi şi
nr. urm.
MĂRGĂRIT, IULIA, Interpretări etimologice, BulŞt-BM, vol. XVIII, 2009, 95–106 [ciob,
cioabă, ciodolănós, ospătói, -toáie, pânticínă, pielişoáică, pisói ,,pisălog”, plebecíst, răcán,
necrút, necrutói, rubedénie, sfădălie, spătáre ,,spate (la om şi la animale)”, stólnişte, strămoşíre,
şuvéică, tâlbâcâí, torcăreásă, furcăreásă, torcăríe, torofínă, vrăjmáş, zestrál; rés. fr.]. Vezi şi
nr. prec.
MLADIN, CONSTANTIN-IOAN, Un cuvânt mereu ,,la modă”: băşcălie. Etimologie şi
tendinţe în româna actuală, ILB-SIL, II, 2009, 267–279 [rés. fr.].
MOROIANU, CRISTIAN, Precizări etimologice la derivatele în -ism şi -ist, ILB-SIL, I, 2008,
75–89 [Engl. Ab.].
MUNTEANU, CRISTINEL, Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal.
Precizări etimologice, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 280–290 [Engl. Ab.].
NESTORESCU, VIRGIL, Note etimologice şi lexicale, LR, 58, nr. 4, 2009, 519–530 [bilon,
casac, chirnog, -oagă, cioclie, clonă, craiştic, cupit, -ă, fix, ghebeji, ghemoti, giur, giurlic, imă,
iutura, înghebeji, lovitură (lovire) „mutare (pe tabla de şah)”, lutiţă, mâglisi, mânărie, milcoşi,
mima, mimă, mlat, nărcăli, nemoşnic, paramedic, paranghelie, pămpălău, piatră „nume dat
pieselor la unele jocuri de societate”, piştaci, pocânzeu, posta, prefix „marcă a fiecărui deceniu
din vârsta unei persoane”, scândură „tablă de şah”, trage „a efectua o mutare pe tabla de şah, a
deplasa o piesă de pe un câmp pe alt câmp”, trăsătură „mutare”, udvă, vaclă].
NISTORESCU, LAURENŢIU, Criterii extrafilologice în analiza etimologică, PhB, vol. II,
2009, 5–12 [pentru cuvântul ,,cerna”; Engl. Ab.].
PORUCIUC, ADRIAN, Rom. sat ca derivat din termenul lat. fossatus folosit în arpentajul
roman, ILB-SIL, III, 2010, 129–136 [Engl. Ab.].
RADU, VOICA, Consideraţii etimologice privitoare la cuvântul balaur, PhB, vol. II, 2010,
20–25 [Engl. Ab.].
SALA, MARIUS, 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create, Bucureşti, Humanitas, 2010,
249 p. [cu bibl. (p. 229), ind.].
STĂNCIOI-SCARLAT, MĂDĂLINA, Termeni culinari recent intraţi în limba română
(aspecte etimologice), ILB-SIL, II, 2009, 317–329 [Engl. Ab.].
VEZI şi nr. 232, 477, 478, 482, 483, 487, 489, 498, 503, 505, 506, 510, 511, 513, 516, 526,
536, 537, 539, 543, 545, 553, 557, 562, 564–566, 568, 569, 576, 582, 583, 599, 600, 680, 704,
843, 847, 849, 868, 871–873, 882, 886, 887, 889, 893, 896–898, 905, 907–909, 911, 912, 914,
921, 929, 935, 938, 939, 1007, 1016, 1046, 1061, 1105, 1113, 1124, 1130, 1188, 1190, 1192,
1199, 1200, 1215, 1344, 1380, 1382, 1389–1391, 1395, 1401, 1408, 1415, 1416, 1426, 1428,
1453, 1464, 1475, 1731, 1757, 1868, 1879.
Recenzii
VEZI nr. 587, 589, 925, 1175, 1176.

53

Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010)

359

d. Lexicografie
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.

976.
977.

978.
979.
980.

981.

ALDEA, MARILENA (coord.), KOSKELO, MATTI, LINDGREN, LAURI, Dicţionar
român-finlandez. Romania suomi sanakirja, Iaşi, Polirom, 2009, 824 p. [cu ind.].
AMZA, NICOLETA, Dicţionar de termeni istorici pentru gimnaziu, Slatina, Didactic Pres,
2009, 150 p. [cu bibl. p. 147–148].
ANDREI, NICOLAE, Dicţionar de omonime al limbii române, Bucureşti, Corint, 2009, 382 p.
[cu bibl. p. 377–382].
ANDREI, NICOLAE, Dicţionar de paronime al limbii române, Bucureşti, Corint, 2009, 544 p.
[cu bibl. p. 539–542].
ANDRONACHE, MARTA, Le Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom): une nouvelle
approche de l’étymologie romane, Dacoromania, 15, nr. 2, 2010, 129–144 [Engl. Ab.; cu
5 imagini].
ANTOFI, SIMONA, Reevaluări critice şi mutaţii canonice în dicţionarele de literatură
română: Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 vs Dicţionarul General al
Literaturii Române, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 394–399 [Engl. Ab.].
ANTOHI, NUCU, Dicţionar de fotbal. Football Dictionary. Pref. de conf. univ. dr. Noemi
Bomher, Iaşi, CED, 2008, 111 p. (Dicţionar; 9).
BADEA, GHEORGHE, Dicţionar grec-român şi român-grec al celor sfinte şi dumnezeieşti
Liturghii. Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Iaşi, Doxologia, 2009, 307 p. [cu bibl. p. 13–14].
BAHNARU, VASILE, Principiile teoretice şi practice de formulare a definiţiilor
lexicografice, In memoriam Dumitru Irimia, I, 2009, 134–144 [rés. fr.].
BARBU, ANA-MARIA, Conjugarea verbelor româneşti. Dicţionar. 7500 de verbe româneşti
grupate pe clase de conjugare. Ed. a cincea, rev., Bucureşti, ECoresi, 2009, 262 p.
(Dicţionarele Coresi).
BĂLĂ, LAURENŢIU, Argoul în lexicografia românească, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1
(2), 2009, 13–18 [Engl. Ab.].
BĂLTEANU, VALERIU, Reflexele lingvistice ale unor ritualuri tradiţionale – implicaţii
lexicografice, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 19–23 [Engl. Ab.].
BĂRBULESCU, IORDAN GHEORGHE, RĂPAN, DANIELA, Dicţionar explicativ trilingv
al Uniunii Europene. Trilingual Dictionary of the European Union. Dictionnaire explicatif
trilingue de l’Union européenne, Iaşi, Polirom, 2009, 805 p. (Collegium. Politici publice şi
integrare europeană).
BEJAN, DOINA MARTA, Din istoria dicţionarului academic român: problema neologismelor,
AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 24–29 [Engl. Ab.].
BERGESON, E. B., Romengleză. Fraze practice, dicţionar de referinţă. Practical, Reference
Dictionary. Scrisă şi editată de / written and edited by E. B. Bergeson; tradusă de / translated
by Cătălina Angelica Stancu, Oana Daniela Tudor, Brăila, Asociaţia Pro Democraţia, 2009,
296 p. [lucr. apărută în cadrul programului ,,Viziunea tinerilor pentru democraţie” al Asociaţiei
Pro Democraţia – Club Brăila].
BIDU-VRĂNCEANU, ANGELA, Semantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a
celui specializat, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 30–36 [Engl. Ab.].
BIRIŞ, GABRIELA, IONESCU, DIANA VIORELA, ŞOŞA, ELISABETA, Pentru un
dicţionar de antonime şi corelative, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 37–42
[bilingv (rom.-engl), destinat vorbitorilor străini; Engl. Ab.; cu 3 tab.].
BOLOCAN, GHEORGHE, ŞODOLESCU-SILVESTRU, ELENA, TOMA, ION, BURCI,
IUSTINA, Dicţionarul entopic al limbii române, AUSH-LLR, nr. 8, 2007, nr. 9, 2008,
205–214 [litera ,,I”; Engl. Summ.]; (Litera N), nr. 10, 2009, 149–158 [Engl. Ab.]; (Litera O),
nr. 11, 2010, 85–110 [Engl. Ab.].
BOMHER, NOEMI, Crude şi suave prenume feminine. Dicţionar onomastic, Iaşi, CED, 2009,
412 p. (Cartea Roz; 2) [cu bibl. p. 409–412].

360
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.

991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.

1003.
1004.

Florin Sterian

54

BOTA, JOHNNY, Glosar al termenilor de jazz, Timişoara, Brumar, 2008, 79 p.
BRAIS, AURA, Dicţionar de dificultăţi ale limbii române. [Ed. a patra, rev.], Bucureşti,
ECoresi, 2009, 251 p. (Dicţionarele Coresi) [cu bibl. p. 250–251].
BUCĂ, MARIN, Dicţionar de arhaisme şi regionalisme. [Ed. a treia, rev.], Bucureşti, Vox
Cart, 2008, 288 p. (Dicţionarele limbii române).
BUCĂ, MARIN, Dicţionar şcolar de neologisme. [Ed. a treia, rev.], Bucureşti, Vox Cart,
2008, 432 p. (Dicţionarele limbii române).
BUSUIOC, MONICA, 140 de ani de lexicografie academică românească, LL, 52, vol. I–II,
2009, 29–37 [Engl. Ab.].
BUSUIOC, MONICA, VASILESCU, FLORIN, Tezaurul limbii române, Omagiu Valeria
Guţu Romalo, 2009, 23–27.
CALCIU, ALEXANDRU, SAMHARADZE, ZAIRA, Dicţionar român-spaniol, Bucureşti,
EUEG, 2009, 824 p. Rec.: Valeria Neagu, LR, 59, nr. 1, 2010, 105–107.
CARAIANI, GHEORGHE, Lexicon. Transporturi şi vamă, Bucureşti, Wolters Kluwer, 2009,
358 p. (Economica) [cu bibl. p. 349–358].
CĂLINESCU, MIHAELA, BURLACU, GABRIEL, CĂLINESCU, RADU-MIHAIL, Fiabilitate,
mentenebilitate, mentenanţă. Termeni şi expresii uzuale. Dicţionar român-englez. Termeni şi
expresii uzuale pentru fiabilitate, mentenabilitate, mentenanţă. Reliability, maintainability,
maintenance. Common terms and usual expressions. English-Romanian dictionary, Bucureşti,
Standardizarea, 2008, 127, 116 p. [coligate invers].
CELAC, VICTOR, Lexicografia actuală şi corpusurile electronice, LR, 59, nr. 2, 2010,
207–221 [rés. fr.; cu an.].
CERBONE, ECATERINA, Dicţionar medical de buzunar italian-român/roman-italian, Iaşi,
Polirom, 2008, 471 p.
CHIŞ, RUXANDRA, LAZA, ALINA, Dicţionar de regionalisme din zona Şteiului, Oradea,
Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea, 2009, 84 p.
CHIVU, GH., Anonymus Caransebesiensis – sursă importantă pentru Dicţionarul limbii
române, ILB-SIL, I, 2008, 19–24 [rés. fr.].
CIOBOTARU, VIRGINIA, SMARANDA, DUMITRU, SOCOLESCU, ANA MARIA,
Dicţionar. Protecţia mediului, Bucureşti, EASE, 2009, 274 p. (ASE) [cu bibl. (p. 7–8), ind.].
CIOICA, MARIA, Arhaisme şi regionalisme. Glosar. Judeţul Alba, Alba-Iulia, 2009, 120 p.
CIOLĂNEANU, ROXANA, Terminologia de marketing în dicţionarele de specialitate, AUGLCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 43–47 [Engl. Ab.].
CIUCĂ, LYDIA, Dicţionar francez-român. [Cuv. înainte: Valeriu Râpeanu], Bucureşti,
Corint, 2007, 720 p. [reeditare 2008].
COLCERIU, CARMEN, Dicţionar german-român, Bucureşti, Corint, 2008, 750 p.
COMIŞEL, ECATERINA (coord.), POPESCU, MIHAELA, SCURTU, ALINA, Dicţionar
englez-român, Bucureşti, Corint, 2009, [fnp].
COMŞULEA, ELENA, ŞERBAN, VALENTINA, TEIUŞ, SABINA, Dicţionarul uzual al
limbii române, Piteşti, Paralela 45, 2008, 910 p. (Marile dicţionare Paralela 45).
CONECINI, ION, FRUMUŞELU, DOINA, BOGDAN, OCTAVIA, Dicţionar explicativ.
Electroenergetică geografică, reţele electrice – mediu. Român-englez-francez. Explanatory
Dictionary. Geografic power engineering, electrical networks – environments. EnglishRomanian-French. Trad./translated by Liana Floarea, Bucureşti, Editura A.G.I.R., 2009, 510 p.
(Academia de Ştiinţe Tehnice din România. Asociaţia Generală a Inginerilor din România. The
Academy of Tehnical Sciences in Romania. The General Association of Engineers of
Romania) [cu bibl. p. 493–510].
COREIL, JEAN-CLAUDE, ARCHAMBAULT, ARIANE, Marele dicţionar vizual în 5 limbi.
Română, engleză, franceză, spaniolă, germană, Bucureşti, Litera Internaţional, 2008, 1086 p.
DASCĂLU, DOINA, Dicţionar de pleonasme. [Ed. a doua], Bucureşti, Vox Cart, 2008, 285 p.
(Dicţionarele limbii române).

2. (Dicţionarele Paralela 45. 2009.]. rev. Seria Dicţionare. Dicţionar economic englez-român de termeni bancari. Bucureşti. rez. DAN. DIMITRESCU. 1021. FLORICA. Mic dicţionar enciclopedic de termeni istorici. DUMITRESCU. DUMITRESCU. I (Français-roumain): 214 p. . DUMITRESCU. 173 p. Educaţional) [cu bibl. LR-ATM. MIHAIL DAN HORIA. Ed. 1015. Semne. [cu bibl. Bucureşti. Un dictionnaire bilingue des termes religieux orthodoxes. 52.]. Dicţionar de dificultăţi şi greşeli ale limbii române.L. 2009. DUMITRESCU. [cu bibl. 83 p. 2008.. D. Engl. II (Roumainfrançais): 206 p. 2003–2007. LL.-işte”. 2 vol. DUMITRESCU. Rumänsk-svensk fickordbok. fasc. DUMITRESCU. MIHAIL DAN HORIA. I–II. Akademos Art. COSMINA. 96 p. DUMITRESCU. fr.-fr. 1012.. Seria Dicţionare. FELICIA. Bucureşti. Dicţionar ceh-român. 2009. DREVE. partea a 5-a. Ed. 217 p.R. 1006. – 94. AUG-LCLS. fasc. Agata. 2. 2008. 2009. Dictionnaire de comptabilité et fiscalité. DUMITRESCU. 1019. Polirom. 2ème éd. prezintă rezultatele unui proiect CNCSIS care îşi propune realizarea unui eşantion lexicografic format din derivatele pe terenul lb. fasc.R. 2010) 361 1005. Bucureşti. 2008. AUG-LCLS. DIPŞE. Piteşti. 2009. vol. Dicţionar de buzunar suedez-român. 1008. pentru a crea o bază lexical informatizată. Vox. DAN. DUMISTRĂCEL. GABRIELA.-rom. 342 p. litera D). 1016. 664 p. Ab. 1017. ROXANA-EMA. 65–76 [Engl. fr. 1010.-rom. DĂNILĂ. MIHAI. Bucureşti. nr. 2008. 490 p. 212–213]. (p. Česko-rumunský slovník. 1024. MANEA. 2. şi completată. XXIV. AUG-LCLS. [cu bibl. Bucureşti. 1023. 2007. 2007. Perspective în modernizarea cercetării lexicografice româneşti.]. Iaşi. Vol. 1018. 480 p. 1027. 239 p. Semne. DUMAS. DAN. fasc. p. Etimologia unităţilor frazeologice în dicţionarele limbii române. DAN. SILVIA. Neologie et neologisme dans les dictionnaires allemands et français. ind. Dicţionar economic român-englez de termeni bancari. MARIA.]. XXIV. 2009. (p. XXIV.C. 190 p. 192 p. 1007. 347–351]. DAN. Dacia.]. Akademos Art. ind. 203–204]. 1 (2). révisée. 1014. DIMITRESCU. 2. MARIA. nr.]. fr. Engleză. 280 p. Mayon. STELIAN. Cluj-Napoca. 1 (2). Dicţionar de expresii uzuale. 2009. 1026. DINU. Akademos Art. 52–56 [Engl. DUMITRESCU. AUG-LCLS. 1022.. 38–41 [(MDN). p. Dicţionar rus-român de inovaţii. EVSEEV. nr. de Florin Marcu.55 Bibliografia românească de lingvistică (BRL.. CNCSIS = Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior]. Vol. DUMITRESCU. 2009. IVAN. 2008. 48–51 [engl. bursieri şi de asigurări. ZBARCEA. 1013. 517–534 [rés. 173–179 [rés. Bucureşti. cu sufixele . Dacia. [cu bibl. vol. 1 (2). DUMITRESCU. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2009. a şasea. Booklet. Akademos Art. Bucureşti. 278 p. Dicţionar român-francez de marketing. (Dacia Educaţional. 382–385). 2009. What is a Bilingual Specialized Dictionary Good for?. Dicţionar de abrevieri ale limbii române D. art.. p. ELENA. Semne 2009. 391 p. Dicţionar român-englez juridic. Bucureşti. TEODORA. 2009. rom. a treia. MARIA. rom. 1011. Bucureşti. 2008. 1009. 2009.]. Dicţionar de simboluri. bursieri şi de asigurări. nr. DRĂGHICI. 352 p.A. FLORICA. 2009. Botoşani. 1020.]. 4. DOBRIN. Dicţionar economic francez-român. Bucureşti. 2009. Bucureşti. 1028. DIMA. Akademos Art. Dicţionar de terminologie literară pentru clasele V–X. 57–64 [rom. Note despre înregistrarea unor cuvinte recente în Marele dicţionar de neologisme. XXIV. 2008. 89). GABRIELA.-ime” şi . (Dacia Educaţional. Cluj-Napoca. 1025. Dicţionar economic român-francez. Despre tratarea unor neologisme în DLR – serie nouă (tomul I. Dicţionar de cuvinte recente. DOBRIŢOIU-ALEXANDRU. Meronia. Engl. 465–475). DORU. Ab. Ab. 88). Ab. MARIA. 1 (2). MARIA. 215 p. 2008. Paralela 45. 53.

a doua. Bucureşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport). GRIGORE. Dacia. Ediţie îngrijită de conf. Bucureşti. 1046. nr. PAVEL VASILE. lost civilizations and forgotten wisdom]. III. ILBSIL. NICOLAE. (Ştiinţă şi religie) [cu bibl. Liviu Groza. 296 p. FELECAN. ADRIAN. RODICA. 1030. KOMLOSI. 2009. 58. Costeşti. IONESCU. Dicţionar de omonime. 1053. Dicţionar legislativ fiscal. BEATE. a cincea. engl. SILVIAN. Bucureşti. HAJA. 428 p. JOHN MICHAEL. Bucureşti. Dicţionar de omonime lexicale şi gramaticale. univ. EUGENIA. X + 612 p. Semne. p. Ars Libri. 1049.. 321–333). 2. AUG-LCLS. Ingredients. Bucureşti. IAMANDI. rev. English-Romanian Glossary. (Seria Dicţionare). utilizare. AL. englez-român. 2009. 2. LEMENI. Dicţionarul Dumont de salate. 207 p. 1051. 2009. reţete. LR-ATM. GRÜNFELD. titlul orig. (p. Bucureşti. Ed. 2009. FLOAREA. Dicţionar sportiv francez-român. 1033. Ab. Pregătire. din lb. Dicţionarul complet al misterelor lumii antice. 1958–1959)]. 4. 201 p. nr. THEODOR. 2009. FLORIN SEBASTIAN.: Teodor Fleşeru. HACKSTEIN. Cluj-Napoca.]. 1038. 2008. 336 p. Dicţionar de sinonime.362 Florin Sterian 56 1029. GRIGORE. AUREL IOAN. şi adăug. 497 p. 81–83 [Engl. 82 p. Dacia. 2008. Trad. 161–166 [Engl. Bucureşti. a cincea. LR. GREER.: Dumont’s lexicon of salates. ADINA. 1050.]. YARA. Ed. II. XXIV. Resurse. 1 (2). 1034. Costeşti. 89–90]. Dicţionar de antonime. 205–206]. 1037. 1044. (Ştiinţe militare) [cu bibl. 2010. „Dicţionarul explicativ al limbii române”. fasc. 2008. Costeşti. 2008. DUMA. 1042. Timişoara. LUIZA. 64 p. CCŞ. Glosar englez-român de termeni şi expresii specifice. Enciclopedia societăţilor secrete şi a istoriei ascunse. p. Cluj-Napoca. IOSIF. Observaţii şi sugestii. (Seria Dicţionare). use. Dicţionar de paronime. RĂZVAN. Vox Cart. 77–80 [Engl. LUDOVIC. [cu bibl.. 1040.. Bucureşti. LUDOVIC. GABRIELA. Ab. dr. GABRIEL. BIC ALL. 1 (2). 1032. GRIGORE. Dicţionar gastronomic şcolar. 2009. Limba engleză şi dicţionarele. [titlul orig.. GALINA. Tribuna Economică. Ars Libri. nr. + 16 file [cu bibl. şi adăug. Ab. CDER = Diccionario Etimológico Rumano (Alexandru Ciorănescu. 2009. 232 p. IONESCU. 2009. 2009.]. Eurostampa. EALL.. Lumina Lex.]. GHIVIRIGĂ. Curtea Veche Publishing. 90 p. Ed. GIURGIU.]. 125–126]. PETRU. Ars Libri. FLOREA. HUŢANU. NICOLAE. EHumanitas. GRAUR. 2009. ind. TEODORA. GRIGORE. Dicţionar de termeni literari. 2009. civilizaţiilor dispărute şi al înţelepciunii tăinuite. 1041. Universitatea din La Laguna. 2008. Cluj-Napoca. EFRM. Dicţionar de teologie ortodoxă şi ştiinţă. 2008. (USH.: Alina Ţigău. 1047. 188 p. KOMLOSI. 335 p. HANGA. Deutsch-Ungarisches Schulwörterbuch V–VIII. 1052. Deutsch-Rumänisches Schulwörterbuch: V–VIII. Dicţionar al greşelilor de limbă. 1039. EUNAP. Ars Libri. Bucureşti. 142 p. CLAUDIA. 72 p. Seria Dicţionare. 1036. . II: 378 p. ind. (Dicţionarele limbii române). Bucureşti. XXIV. English-Romanian Dictionary of Business Terms. Dicţionar de artă. Managementul cunoaşterii. 1043. 1031. 72 p. 481–498 [Engl. Mic lexicon financiar-bancar şi bursier. 2008. Knowledge Management. Vol. Programe. VLADIMIR. Dicţionar juridic român-englez. 90) [cu bibl. 489–495). Dicţionar englezromân de termeni de afaceri. III. KRAFT.: The element encyclopedia of secret societies and hidden history. 1035. GRIGORIE-LĂCRIŢA. ADINA. (p. Dicţionar explicativ IT & C. Vol. 599–610. 1054. Ab. 1048. III: 414 p. Consideraţii pe marginea unui dicţionar etimologic: CDER. p. p. 2009. fasc. (Dacia Educaţional. 2008. Ab. IRIMIAŞ.]. 348 p. recipies]. 2009. asezonare. 128 p. Cuvânt de întâmpinare: Aurel Negucioiu. UNGUREANU. 127 p. AUG-LCLS. HRISTEA.. Terminografie şi lexicografie – câteva dicţionare de termeni economici. 249–255 [Engl. [cu bibl. Costeşti. 2008. Bucureşti. 416 p. ADINA. ENGELMANN. Dacia. Cluj-Napoca. CALCIU. ANA. EDP. The ultimate A-Z ancient mysteries. Bucureşti. 2009. 2008. Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. 2009. ALLFA. 1045. Trad. vol. ADINA. rev. cu 2 fig. FLORIAN.

Ab. 1057. 2009. 1067. EUGEN (şi colaboratorii). IE.]. Bucureşti. exotice. CĂTĂLINA. română. MÜLLER-URBAN. Ed. 1060. 2008. Necesitatea şi avantajele utilizării unei colecţii de texte în format electronic în elaborarea viitoarelor ediţii ale DEX şi DLR. p. Corint. Ed. rare. [Ed. Albin Popescu. p. Român-englez. [f. Conservarea în dicţionare a unităţilor frazeologice. reviz. de Charles Porset şi Dominique Morillon. RODICA. II. MICLUŢIA. 1064. II. II: [M–Z]. ILB-SIL. 2010. p. 2009. 2009. p. Ab. nr. Románmagyar kozgazdaságtan szótár. reţete.: Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie. (Alfa şi Omega). Bucureşti.. fr. EDP. locuţiuni şi sintagme ale limbii române. 1056.: Dumont’s lexicon of sauces & dips. IOANA. 2008. 2009. 1075. taste. a treia. ALBERT. 2008. CĂTĂLINA.. CSONGOR.].. MACOVEI. de uz curent. Constanţa. a doua. nr. din lb. CĂTĂLINA. Roymano-ellīniko lexiko. DĂNUŢA-MAGDALENA. Ab. Vol. MARCU. asezonare. 1987. LR. Iaşi. KRISTIANE. MANEA. fr. MÁRTON. VALERIU. 441 p. PRUNEANU. 1063. 160 p.]. 249–263 [Engl. 2009. Plante medicinale. după ed. 53. 1061. 1071. LOZINSKI. 557–558]. 59.. Corint. I. 182 p. Preparation. recipies].]. 549–554 [rez. Bucureşti. rev. 955–956]. LR. Carmen Bălan. Probleme ale sinonimiei într-un dicţionar dialectal. Ab. EDP. Vol. renumite. ALLFA. Dicţionar de sexologie. 1220 p. de Irina Airinei. [cu bibl. Ed. 4. 113–127 [. 116 p. italiană. . 1155–1215]. (Nautarius) [cu bibl. MĂRĂNDUC.]. MĂRĂNDUC. Dicţionar de expresii. SMARANDA. Anca Verjinski. MARDARE. Consideraţii asupra lexicografiei bilingve româno-persane. Consemnarea în dicţionare a elementelor de compunere. Relaţia dintre sintaxă şi dicţionar. nr. 2010) 363 1055. 255–265 [rés. 558 p. ILB-SIL. Trad.Ecolangue – apprendre l’écologie à travers les langues”]. MARIN. LRATM. Bucureşti. p. 4. CĂTĂLINA. ALBERT.]. 264 p. 57–64. 1058. 956 p.]. CSŐSZ. 2. LOZINSCHI. Pregătire. CORINA. LOMBARDI. Dicţionar economic maghiar-român.. 1065. corectată şi adăug. utilizare. Englez-român. 691–693]. rev. LR. MÁRTON. trilingvă în lb.: Ion Toma. 2008. 1066. Bucureşti. CSONGOR. MĂRĂNDUC.Învăţare pe toată durata vieţii” şi al proiectului . Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. [lucr. 2008. 297 p. 440 p. Trad. DANIEL. 499–508 [rés. Constanţa. 531–535 [Engl. Dictionary of Maritime Electromechanical Terminology. MACREA. Iaşi. Editura Smaranda. apărută în cadrul programului . 2009.]. Dictionnaire illustré de termes botaniques. 249]. 2009. 1062. 1069. 2010. Bucureşti. 1059. Citind dicţionarele uzuale ale limbii române actuale: remarci asupra tipologiei şi glosării neologismelor. a doua. III. MARIN. Pref. CARMEN. Dicţionar român-neogrec. [+ 1 CD] (Dicţionare & Enciclopedii) [trad.57 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Dicţionarul Dumont de sosuri. MOLDOVEANU POLOGEA. 257–266 [rés. 1073. Dicţionar juridic. Dicţionar de capcane ale limbii române. cu bibl. fr. 2009. Iaşi. VI + 252 p. Polirom. 58. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 693 p. [titlul orig. ALINA. MIHĂESCU. 2010. use. 2008. franceză. CONSTANTIN. Paris. engl. [cu bibl. [cu bibl. Dicţionar de francmasonerie. [cu bibl. 2008. 2007. LIGOU. 1074. 2009.]. Terminologiile în dicţionarele bilingve româno-spaniole. p. 228 p. Bucureşti. MINEA. LĂZĂRESCU.Dicţionarul graiurilor dacoromâne sudice” (în curs de publicare). Ed. 545 p. MĂRĂNDUC. Dicţionarul plantelor de leac. RODICA. 2009. Dicţionar economic român-maghiar. (sub redacţia). 221–229 [Engl.. 2008. 58.. ELENA C. Nautica.]. alimente medicinale. ILB-SIL. 1068. EnglishRomanian. 1072. Bucureşti. Editura Călin. Presses Universitaires de France. 2 vol.. MONA. Engl.: Doina Dadarlat şi Simona Preda. MARIA. I: [A–L]. 1070.e. Polirom. GUGLIELMA. 541–545]. (Felicia). MIHAELA. Pentru un nou DEX al limbii române. sp. CSŐSZ. Dicţionar de electromecanică navală.

creanţă. AUG-LCLS. AUC. Bucureşti. [Cuv. Bucureşti. GHEORGHE. NEUMANN. LL. [cu bibl. 2009. 301 p. Dicţionarul Dumont de plante aromatice. 295–304 [Engl. 540–542]. nr. PĂNCULESCU. 31.]. Dicţionar de termeni tehnici pentru domeniul agricultură-horticultură – DTTAH. 1093. MUSEANU. NEGOMIREANU. ENiculescu. vol. 1091. export. cosmetică. Cluj-Napoca. 93–97 [buget. NICULESCU-GORPIN. 535 p. Cultivare.exotică”). Dicţionar de buzunar german-român. 2010. Ab. [cu bibl. BĂDESCU. LR. 58. [cu bibl. REZEANU.t. Bucureşti. 2009. PIM. 179–184. 1097. AcademicPress. 48. 2010.]. I (A–B). 536–544 [rés. DOINA. Observaţii şi propuneri pentru o nouă ediţie a DEX. 1088. VIDA. Terra Nostra. 8500 de termeni istorici şi arhaisme. Dicţionar economic englez-român. p. Trad.]. Dicţionar de epidemiologie veterinară. [cu bibl. Expresia ei în dicţionarele limbii române contemporane. piaţă. p. Constanţa. de prof. 2009. RĂDULESCU. PETRESCU. HANS. gastronomie. 125–128]. 1–2. IRINA. 52. 416 p. v. Mic dicţionar englez-român de control statistic al calităţii şi fiabilitate. 1089. SORIN. 2008. Dicţionar de geografie fizică. ROMANESCU. Dicţionar român-spaniol. 2007. 2005. Polirom.. Irco Script. LAURA. RĂPUNTEAN. Dicţionar de semne. p. Liviu Păunescu]. 1098. Dicţionarul toponimic al României. nr. GABRIELA. 2009. Câteva observaţii asupra terminologiei medicale din DEX. 2007. 86]. 2009. 509–518 [rés. MARIANA. LIHACIU. 496 p.]. OCTAVIAN. RODICA. ANABELLA-GLORIA. ANA-MARIA. nr. 1099. NICOLAE. Dicţionar român-sloven. NĂSTĂSESCU. RUS. VASILE. ANDREA. PETRAŞ. 2. Reprezentare lexicografică. ONCEANU. II. Corint. VIOLETA. 2008.]. Dicţionarul – prieten sau duşman?. efecte terapeutice. note explicative şi istorice (şi o anexă . 1077. DORINA. 230–240 [Engl. nr. 2009. Valori lexico-semantice figurate. 348–353 [Engl. Ab. LR. ILB-SIL. Bucureşti. 1081. Definiţii lexicografice şi definiţii specializate ale termenilor economici. Tratarea expresiilor în câteva dicţionare explicative actuale. dr. 138 p. Ab. MONICA. 2008. IOAN. 50. Iaşi. 1096. 1078. CAMELIA. credit. [cu bibl. 108 p. simptome. 2005. POPA. 4. AURELIA. 58. impozit. Bucureşti. CCŞ. Iaşi. Dicţionar toponimic al comunei Husnicioara. RAUSCH. 44 p. ALLFA. 1080. ELENA. 136–137]. Coman Lupu]. sindroame. vol. CONSTANTIN I. 784 p. EMIL. 2008. Bucureşti. RADU. acreditiv. 128 p. 426–443]. înainte: prof. 2009. 2008. VASILEANU. RALUCA-MIHAELA. Dicţionar-antologie. [Pref. ROMANESCU. POANTĂ. nr. concepută şi elaborată sub redacţia lui Nicolae Saramandu de către Maria Dobre şi Adrian Rezeanu (ILB). nr. Dicţionar de neologisme. p. p. VIOREL GH. 22–24 [lucr. 1094. 1092. FELICIA. 1079. 59. MURARIU. 177–178]. ADRIAN. Terminologia medicală actuală între lexicul comun şi lexicul specializat. 2009. Taschenwörterbuch rumänisch-deutsch. import. Holo-meronimia. Bucureşti. POPESCU. 503. 2009. Paideia. 1087. p. Booklet. 1095. Vezi BRL. nr. ILONA. 2009. Iaşi. VODĂ. Dicţionar. 2009. 1090. [cu bibl. PĂUNESCU. Bucureşti. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. Ab. Engl. Bacău. 4. Corint. Drobeta-Turnu Severin. ROMANESCU. 410–432]. 427 p. Dicţionar petrolier român-englez. XXIV. EDP. Printech.364 Florin Sterian 58 1076. 2009. LR. II (C–D). Teoria literaturii. 624 p. 2009. MIHAELA. Bucureşti. univ. 435 p.]. EduSoft. fr. NEDELCU. Cu comentarii.. Mic dicţionar român-englez. nr. 1083. IOAN-CONSTANTIN. român-englez. fr. român-german. 1229. Muntenia. 1084. 444 p. 182 p. RADU. 2008.c. GRETA. I–II. 352 p.. Termeni medicali cu nume propriu. NEDEA. 1085. 2008. Cluj-Napoca. ONCEANU. fasc. 2007. 2. 2007. MIHAELA. 1 (2). de Lili Danilescu. Bucureşti. 1082. Vol. 542 p. 1086. POPESCU. Editura H & L. .

DANA-LUMINIŢA. 116 p. 9. TODI. 583–591 [Engl. Pref. 1121. Cluj-Napoca. 391 p. SULUGIUC. 1109. ŢÂNŢAŞ. 2 vol. VIOREL HOREA. sub coord. Napoca Star. 2008. Dicţionar englez-român pentru elevi şi studenţi. Dicţionar geografic român-maghiar. Eurostampa. I–II. 7 vol. [cu 2 an. SĂPOIU. (p. Dicţionar român-indonezian. 2008. ŢÂRCOMNICU. Biblioteca Bucureştilor. 2008. SULUGIUC. Bucureşti. XVI–XVIII). Hiponimia ca modalitate de definire lexicografică a termenilor medicali. Vol. UDROIU.: Ion Buzaşi. 2008.. Romanian & English Lexicon with English-Romanian Index. MIHAI. Limite ale dicţionarului. Târgovişte. Ab. [Cuv. 2009. MARDIATMOKO. ECHB. TODOROV. TOFAN. ARISZTID. în cadrul Sectorului de romanistică. Seria Dicţionare. p.]. 455 p. II: Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă. Multilingual Dictionary of Poultry Management and Industry. Influenţa turcă asupra limbii române. II. 1115. Román-Magyar földrajzszótár. Iaşi. EAR. SURDU SOREANU. 144 p. STARCU. Timişoara. 1113. TUDOR. 2007.] 1: 399 p. Dicţionar de drept penal şi de procedură penală. [Pref. Oltenia”.Integrala toponimică” a Olteniei. (Dicţionarele Paideia). 504 p. SURDU. 1110. Utilitas. Vezi BRL. Indonesia-Rumania. ind. Dicţionar românitalian.] 2: 495 p. 180 p. Bucureşti.: prof. NAGY. 1119. (p..]. 1104. 1105. 1114. on the Intangible Capital and the Intellectual Property. GRIGORE. Bildwörterbuch der Einggriffe in historische Tragwerke. Ab. (sec. Corint. TELEOACĂ. EMIL. [cu bibl. ind. cuv. Dacia. 2009. 2009. Sibiu. Ioana Vintilă-Rădulescu. multilingvă. p. Dicţionar şcolar de termeni istorici. Editgraph. Cluj-Napoca. Dicţionar ilustrat de intervenţii la structuri portante istorice. vol. Cetatea Tiparului. 2007.t. Obiceiuri şi credinţe macedoromâne. TĂNASE. 2009.c.. AFRODITA AMIRA. RUŞTI. 2009. [cu bibl. 2007. Dicţionar. Dicţionar român-japonez. 1102. Paronimia. real. 726. Bucureşti. XVI + 420 p. Nicolae Volonciu. Lexic român & francez cu index . Bucureşti. RODICA. Paideia. 87). 339–353 [Engl. 151 p. 2010) 365 1100. [cu bibl. 2009. 2009. ION. 2008. UNGUREANU. (p. Limbajul de argou al deţinuţilor din România. RAUL VICTOR. TĂMAŞ. EMIL. univ. SZÉKELY. 52. Bucureşti. înainte de Adriana Lăzărescu]. AUSH-LLR. 2009. (Dacia Educaţional. EAR. Dicţionar de termeni socio-profesionali şi politico-militari din cronici. CAMELIA. Dicţionarul ştiinţelor. Dicţionar de teme şi simboluri din literatura română. DOINA. SIN. prof. privind capitalul imaterial şi proprietatea intelectuală. 1117. Bucureşti. DAN. BÁLINT. 2009. DAN. MARIANA. ADAMEŞTEANU. SZABÓ. Dificultăţi ale definirii şi clasificărilor. SUCIU. Dictionnaire polyglotte de l’elevage et l’industrie de la volaille. 264 p. [cu bibl. 1111. 2010. DAN. Editura Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”. a doua. nr. indonezian-român. 1103. Cluj-Napoca. Történeti tartószerkezeti beavatkozások illusztrált szakszótára. 1122. 52. NAGY. Dicţionar poliglot de agricultură şi industria produselor avicole.]. dr. 1120. 437 p. 79 p. 8. AIDA. Dicţionar de puşcărie.59 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Braşov. STOICA. Dicţionar de cuvinte şi expresii străine. Engl. 1116. 2008.]. 1118. [cu ind. English-Romanian Dictionary of NATO Used Terms and Definitions Related to Air Defense. GUN. [Vol. Ed. Buzău. Ed. (Lexicon juridic) [cu bibl.. 86]. v. Summ. nr. GHEORGHINA. 124 p. 2008. Arhip Art. GETA. Help Me! Minidicţionar englez-român pentru clasele cu profil tehnic. 1108. 19–22 [lucr. Ábel Kiadó. [Vol. DANIELA. Illustrated Dictionary of Intervention on Historic Loadbearing Structures. IOAN. DOINA. LUCIA. 1101.]. 913 p. 112–116]. 199–204 [. 784 p. 479–480). 2009. ind. 2009. 429–435). rev. 1993–2007.]. 53. Lexic român & englez cu index englez-român. ILEANA. 1107. 1106. DAN. 2008. dr. 482 p. Omagiu Grigore Brâncuş – 80.]. şi adăug. nr. Univers Enciclopedic. 228 p. Kamus Rumania-Indonesia. MIHAIL. Sapientia. Editura Vergiliu. Bucureşti. 369). ILB-SIL. FILIP. Mic dicţionar teologic. 221 p. TOMA. BURAGA. 1112. 2009. Cluj-Napoca. GYŐZŐ. la ILB. înainte: Cornel Udrea].Dicţionarul toponimic al României.. Bucureşti. EMANUELLA.]. POPESCU. LL. . 429–437]. Mehrsprachiges Wörterbuch von Geflugelhaltung und Wirtschaft.

UNGUREANU. VASILE. I–II. Constantin Frâncu].: Roxana Dincă. * * * Dictionnaire de termes gastronomiques en français-anglais-roumain. 52. [Cuv. HACKSTEIN. * * * Concise Oxford-Lingua English-Romanian Dictionary.. 108–113 [Engl. 829 p. [cu bibl. (Universitas) [coligate invers]. Câteva observaţii lexicologice la anunţata ediţie a III-a a DEX-ului. ZAHARIE. In memoriam Sorin Stati. Omega-Lux.: prof. 2006. Bucureşti. VASILESCU. Alcor Edimpex. 2008. Trad. 126–128. martor al contactelor între popoare: Disionăraşul românesc de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles al lui Teodor Stamati. Bucureşti. Editura Gramar. 1128. român-englez. cartografie. 288 p. Bucureşti. Chantal Guyomard. 290 p. Sitech.. Comunicarea comunitară & Dicţionar educativ esenţial englez-francez-român. GRIGORE. WEHMEYER. [titlul orig.: Lexicon of romantic gardens. 1126. dr. 436 p. 172 p. 1133. VINTILĂ-RĂDULESCU.]. Corina Macovei. de Carmen Daniela Caraiman. 192 p. 2009. [cu bibl. [lucr. Dicţionar de sinonime. 2008. 306 p. 2008. Preliminarii la un Dicţionar de termeni oficiali din limba română actuală. DORIN N. CARMEN. UNGUREANU. Comunicarea profesională în asistenţa medico-farmaceutică. Omega-Lux. Englez-român. 2009.. teledetecţie. 1137. Bucureşti. 831. 2009. 2009. LR-ATM. Dicţionar de informatică aplicată şi tehnologia informaţiei. VULPE. 1139. 52.]. 2009. fr. LL. Nemira. LLR. Attractive designs and appropriate planting]. Booklet. 1135. Ab. de Simona Preda. 2009. 2008. 1 (2). 175–176]. VIZIR. Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indoeuropenistică. Design atractiv şi plantare adecvată. Rec. concernant le capital immatériel et la proprieté intellectuelle. Ed. 86]. 433–434]. vol. LL. 275–283 [rés. UNGUREANU. 2008. topografie. Dicţionarul Dumont de grădini romantice. GRIGORE. Bucureşti. ZEGHERU. WEHMEYER. 12–15 [v. 935 p. (Dicţionarele limbii române). fr. AUG-LCLS. Lexique roumain & français avec index français-roumain. Dicţionar german-român. Bucureşti.. Vezi BRL. Editura Vox Cart. NICOLAE. XXIV. Lexic etimologic medico-farmaceutic român & francez. 2009. (Universitas). VARIOT. 2008. IV + 774 p. LIVIA. ELENA. I–II. 176 p. Bucureşti. 1125. Trad. (Dicţionarele Bibliotheca) [cu bibl. nr. 2009. ANA. privind capitalul imaterial şi proprietatea intelectuală. cadastru. 36. 247 p. WOTA. 1129. înainte: prof. 1130. 180 p. Omagiu Alexandru Cuniţă. 2008. Dicţionarul Dumont de plante pentru balcon şi terasă. Trad. 1132. Rec.]. HACKSTEIN. p. de Marius Tăutu. ALLFA. MIHAIL GABRIEL. DOGARU. BIVOL. ALLFA.t. Bibliotheca. 2010. fotogrametrie. 52. WITTNER. 302 p. 2008. p. Florin Sterian 60 francez-român. prof. Dicţionar astronomic enciclopedic. Booklet. GHEORGHE. 320 p. 2008. VOICULESCU. 1131. 2008. Lexique etymologique medico-farmaceutique roumain & français. 1127. 247]. 1124. Dicţionar explicativ de contradicţii în adaos efective. 1136. nr. 302 p. 321–336 [rés. 926–935]. 124 p. Bucureşti. ELEONORA. Ab. Dicţionar român-englez. [cu bibl. Bucureşti. 2009.]. 2009. Coord. Lexicul. a doua. SERGIU ADRIAN. 54–69 [Engl. 3–4. apărută în cadrul programului . ALBOTĂ. Bucureşti. HERMANN. 22 p. Bucureşti.: Cătălina Mărănduc. MIHAI. nr. . Omega-Lux. Craiova.366 1123. T. nr.Învăţare pe toată durata vieţii”]. 84–85. 1134. p. p. 2009. Dicţionar de geodezie. Specialitate agronomică. Educational Centre – Romania. HERMANN. OANA LAVINIA. 2009. Craiova. 1141. Târgovişte. Franceză. FLORIN. Iaşi. 1138. URITESCU. IOANA. 1142. Sitech. Dicţionarul Concise Oxford-Lingua englez-român. 1140. vol. VASILESCU. VINEREANU. ANA. ZAMŞA. Polisemia lexicală din perspectiva problemelor de lexicografie. fasc. Dicţionar de paronime. Dicţionarul academic şi spiritul limbii române. Proiecte atractive şi plante adecvate. trilingvă.c. Ed. W. 2. Bucureşti. ANA. ESTELLE. FLORIN.

Au fost consultaţi pentru etimologiile din acest tom: Vasile Arvinte. 1072 p. pratiques.: Dictionnaire des coachings. germană. Gabriela Haja. Nadina Cehan. Coord. dr. II. * * * Dicţionar de cultură generală. generală: Eugen Simion]. Român-englez. Coord. Carmen-Gabriela Pamfil. Redactori responsabili: Marius Sala.-engl. şi rev. Bucureşti. Laurenţiu Zoicaş (coord. univ. 416–652. [Coord. [Aut. Aliza Ardeleanu.. Aut. 2008. nr. dr. II: M–Z. Vera Bontea. adăug. Iaşi. Marcela Deutsch. 2008.. Editions Robert Laffont. Gheorghe Mihăilă. Laura Manea. Polirom. * * * Dicţionarul general al literaturii române. 400 p. Coord. Partea a 8-a a tomului I a fost elaborată în cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru . Revizia materialului din Atlasul lingvistic român.]. 715–717). Institutul de Geografie). Corint. maghiară. 926 p. Trad. 1154. * * * Dicţionar enciclopedic medical veterinar. Vol. p. rêves. figures. 2009. Maria-Antoaneta Lorentz. forme.-fr. de Mihai Ungurean. Literele D–O. Bucureşti. 1158. A. Victoria Zăstroiu. 2009. * * * Dicţionarul limbii române (DLR). Paris. 1119 p. la sfârşitul cap. Doina Cobeţ. nr. 1157. Theodor Hristea. Ladislau Murádin.:] Valeria Neagu.61 1143. dr. [titlul orig. [Aut. 2009. 751 p. 1152. Bucureşti. Iulia Mărgărit. Marius Sala. Succes. (Dicţionare).: Maria Marin. gestes. 1982]. 53. Coord. Coord. gesturi. * * * Dicţionar şcolar italian-român. 2009. Partea a 8-a. Dunod. Ion Coteanu. EAR. Polirom. coutumes. 2009. Vol. 244 p. (p. (Dicţionare şcolare Corint). Ed. 851. Vol. EAR.]. [cu bibl. român-italian. cu bibl. 799 p. 1146. (Rom. (p. Aut. 1299 p. Trad. cu bibl. [trad. Vol.: Jean Chevalier. II: p. * * * Dicţionarul graiurilor dacoromâne sudice. Tomul I. 1153. Iaşi. UE. 2008. I şi II: Doina Grecu. * * * Dicţionar terminologic trilingv de construcţii şi arhitectură. 1147. 631–632].: Dictionnaire du communisme. ILB) [cu bibl.). 2009.: Pierre Angel. 2010. (Dicţionare şcolare Corint). Iaşi. Gheorghe Mihăilă. EASE. Coord. ind. Paris. Gabriela Ciubuc. Lucian Ioniţă. 232 p. 308 p. a doua. Revizori: Marius Radu Clim. Serie nouă întemeiată de: Iorgu Iordan. de Vasile Savin. 1151. 413 p. (AR. Lucian Badea. instrumente. * * * Dicţionar frazeologic spaniol-român. Jacques Tencé. 2009. 1160 p. I: 415 p. (AR. după ed. Katalin Bartók. latină. rusă. 1149. Eugenia Dima. Alexandru Graur. (Dicţionare şcolare Corint). Anca Marinescu. practici. Es–Ezredaş. Teofil Teaha. Cécile Tourbatez. după ed. * * * Dicţionar de fitopatologie în şapte limbi: română. [reeditare 2008]. 704 p. Partea a 7-a a tomului I a fost elaborată în cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iaşi de următorul colectiv: Redactori: Doina Cobeţ. A colaborat la redactare: Laura Manea. Mircea Buza. Andrei Avram. * * * Dicţionar trilingv de comunicare interculturală în afaceri. ILB). Bucureşti. Univers Enciclopedic. Vol. Şerban Dragomirescu.). Rodica Radu.: Stéphane Courtois.]: Nina Ivanciu (coord. Cristina Florescu.: Anca Cehan. formes. ind. Polirom. numere. * * * Dicţionar şcolar german-român. 556 p. perspective. Alain Gheerbrant.: Lydia Ciucă (coord. Nicoleta Petuhov. Editura Tehnică.. obiceiuri.]. Victoria Zăstroiu. Doina Dănilă. 2008. Eugenia Dima. 1150. 1159. Patrick Amar. Corint. 225–232). perspectives. înainte: Mariana Neţ]. EAR. Bucureşti. [cu ind.].. 3: (P–Z). Vezi BRL. (Carieră. * * * Dicţionarul comunismului. Bucureşti. 2009. Polirom. Craiova. (AR).: Ion Ionică. outils. 1155. vise. 2007.: conf. Matrix Rom. român-german. 2010) 367 * * * Dicţionar de coaching. Corint. 632 p. Corint. Partea a 7-a. 1156. Oana Uţă. et Editions Jupiter. Sitech.).). 7: Ţ–Z. [Cuv. Daniel Nicolescu. (AR. Tudora Şandru Mehedinţi. * * * Dicţionarul geografic al României. Trad. * * * Dicţionar de simboluri. Grigore Brâncuş. Corelaţii: Elena Dănilă. Litera E. Lucia Wald. 1144. Rodica Cocîrţă.: Alexandru Manoliu. Concepts. 52. 2008. român-spaniol. Bucureşti. culori. 2009. Coord.: prof. S. Bucureşti. Aut. ind. 2007. Irina Ciobanu. Liliana Agache. Mihai Korka. 852. Zamfira Mihail.: Dictionnaire des symboles. Maria Melania Albu. 2009. Concepte. Ion Mării. Litera E. Maria Marin. Mituri. 2 vol. 1148. Bucureşti. 1145.: Frédéric Laupies. Bucureşti. 388 p. nombres. E–Erzaţ. Performanţe) [trad. Aut. couleurs. franceză. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Dana Mihul. 52. Vezi BRL. vol. * * * Dicţionar român-francez. 2009. Maria Gabriela Necheş. Iaşi. Bucureşti. de Micaela Slăvescu. figuri. Bucureşti. engleză. 2009. Mythes. * * * Dicţionar şcolar spaniol-român. Émilie Devienne.

2008. A colaborat la redactare: Gabriela Haja. nr. nr. Victoria Zăstroiu. Mioara Vişoianu.: Gabriela Drăgan. 2]: Mi–Z. + 64 p.: Ioana Vintilă-Rădulescu. Coord. Marius Sala. Marius Sala şi Ion Dănăilă. Mihaela Marin. 48. Au fost consultaţi pentru etimologiile din acest tom: Vasile Arvinte. Felicia Şerban. . 151–160). EDP. Au colaborat: Rodica Bogdan. Au fost consultaţi pentru etimologiile din acest tom: Vasile Arvinte. Junimea. drepturi de autor şi drepturi conexe). 2002. Gheorghe Mihăilă. Rec. Oficiul pentru drepturile de Autor]. Vezi BRL. [cu bibl. copyright & related rights). * * * Dicţionarul toponimic al României. Pref. 2 vol. Aut. Florin Vasilescu. [Vol. * * * Glosar de terminologie privind proprietatea intelectuală (proprietate industrială. Florin Sterian. Violeta Vizireanu. * * * Glosar privind Tratatul de la Lisabona. Valentina Şerban. [f. Florin Sterian 62 Philippide” din Iaşi de următorul colectiv: Redactori: Doina Cobeţ. Ion Dănăilă. Nicolae Saramandu. 764. 59. 2010. 3: E–J. Elena Faur. nr. Mihaela Ţarcă. (p. K. Victoria Zăstroiu. nr. Ioan Oprea. Micul dicţionar academic (MDA) a fost redactat şi revizuit în cadrul Sectorului de lexicologie şi lexicografie al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Carmen-Gabriela Pamfil. Tipografia Ziarului „Universul” S. Mircea Minică.: Laura Ana-Maria Vrabie. Gheorghe Mihăilă. 2005. Andrei Avram.e. Vol. Eugenia Dima. * * * Mic dicţionar academic. Ion Mării. Partea II. Derivate în -ime şi -işte. Viorel Ţarcă. J–Lacustru. Literele J. Lucreţia Mareş. Rodica Marian. Bogdan Harhătă. Marius Sala. Bucureşti. Rodica Radu. I şi II: Doina Grecu. Ladislau Murádin. (AR. Marcela Deutsch. Aut. [Cuvânt înainte: acad. [LXXII] + 1502 p. MDA. Iaşi.]. Aut. Carolina Popuşoi. * * * Mic dicţionar de terminologie biblică italian-român. Cristina Borzan. Angela Mira. St. Elena Dănilă. [Vol. ind. Daniela Grădinescu. univ. Grigore Brâncuş. Murádin Ladislau. 1229. Claudia Silişteanu. 503. Liliana Hoinărescu.]. 64 p. Cristina Florescu.. Bucureşti. (AR – Filiala Iaşi. Lucia Wald. Angela Mira. 46.368 1160. 364 p. ind. Elena Dănilă. Corina Stancu. Silvia Săvulescu. Corelaţii: Elena Dănilă. Rodica Marian. Revizia finală: Ioana Anghel.]. Anca Boldea. Ioan Oprea. Redactori responsabili: acad. 1164. 2009. Mioara Dragomir. introd. Tomul III. Theodor Hristea.l. Rodica Cocîrţă. Ana Ţarcă. (AR. [Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Maria Zbarcea. Nicoleta Mihai. Mihai Valentin Vladimirescu. Radu Trif.. Corneliu Moraru. dr. * * * Mic dicţionar de demografie multilingv. 355 p. 2010. Tomul II. Ion Coteanu. Marius-Radu Clim. EUEG. ILB) [reeditare]. Felicia Şerban. Laura Manea. 1. (Acquis comunitar) [cu bibl. Rosetti” din Bucureşti al Academiei Române. d * * * DTLR . 2010. 2010. p. 2009. Oana Tittel. AUC. [Litera J – Reproducere fidelă după Dicţionarul limbii române. Marius Sala]. EUI. Eugenia Guţulescu. Bucureşti. Vezi BRL. 2003. 2009. Eugenia Dima. Ion Mării.: Mariana Bara. (p.]. 1]: A–Me. 2009.. Secretara volumului: Anca Boldea. Mihaela Popescu. Cuvânt înainte de Eugen Simion. Philippide”) [cu bibl. 2007. 891. Revizori: Elena Comşulea. Bază lexicală informatizată. Elena Comşulea. Cătălina Mărănduc.A. Felicia Şerban. Terminology Glossary on Intellectual Property (industrial property. Gabriela Haja. Ariadna Ştefănescu. Laura Manea.: Mariana Bara. 2008. Institutul European din România. 1165. Anca Alice Olaru. 45. Anca Sevcenco. Eleonora Popa. 867. Valentina Şerban. 224 p. 104. nr. de următorul colectiv: Melania Bădic. Grigore Brâncuş. 98 p. Revizia materialului din Atlasul lingvistic român I şi II: Doina Grecu. 44. 1166.: Cristina Florescu (coord. 31. [coligate invers]. nr.). LR. Oana Sitaru. Bucureşti. 363]. Iaşi. 1937]. Nicoleta Tiugan. Claudia Ene. nr. Bucureşti. Fascicula I. Institutul de Filologie Română .: Nicoleta Presură-Călina. 1–2. ILB). Lidia Slăninoiu. 2001. 1162. Muntenia. [Lucrarea a fost începută sub conducerea acad.A. Redactori responsabili ai tomului III: Ioana Anghel. Lucia Wald. Revizori: Marius Radu Clim. 1161. Coord. Viorel Deliu. de Marius Sala. Literele K şi Q din tomul III au fost elaborate în cadrul Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca de următorul colectiv: Redactori: Ioana Anghel. 433. Valentina Cărare. 361 p. 1163..: Elena Pîrvu. VI + 198 p. Revizia materialului din Atlasul lingvistic român. Theodor Hristea. Doina Sparionoapte.: Mihai Ţarcă. EAR. 50. 304 p. Monica Busuioc. Sub redacţia prof. 2008. Rec. Pref. Aurelia Ulici. 194–195). [f. 1590 p. Q.

344. 1171. 2009. ION. 1167. 219–221. Cristina Frenţiu. RALUCA. nr. 2009. 2009. *** Academia Română. rev. 2009. 1173. ANA. 2100. I. 2002. Dacoromania. Exprimarea emoţiilor în . Tamia Kuteva. 1427.: Alexandru Stănciulescu. MARIA. Vezi BRL. 791. 862. XXIV. 1008. 54. practica şi didactica traducerii [. BARA. nr.. 2009. 778. 1403. morfologic şi practic [. 401–403. 1170. nr. 906. Cambridge. World lexicon of Grammaticalization. 944. RRL. Vezi BRL. Bucuria.. LR. 889. 2029. 816. RRL. 12. Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului. 1247. I [. nr..: Rodica Chiriacescu. VIORICA. 19. In memoriam Sorin Stati.. ARANGHELOVICI. a doua. Dizionario giuridico italiano-romeno. 201–203. 331–333 [text în lb. 785. SSlav. 2009. 441. LUDMILA. nr. 1181. Horia Hulban (coord. MUNTEANU. 2010.]. 52. 1183. 1197.]. 2010. nr. 52. 55.. 441.]. (Mici dicţionare bilingve) (Random House Webster’s). 458.. 52. Delia Frenţiu. 1. Mariana Istrate. 50. 293–295. Trad. XIII. DINCĂ. Cristiana Aranghelovici. 103. CRISTIANA. 640. SCL. Cristian Moroianu. 1168. 2007. 1221. BĂLTEANU.. fasc. 1074. 1179... 849. ALDEA. Vezi BRL. aut. RIELMA. Vezi BRL. fr. 2. 872. 119–120. VEZI şi nr.. 400 p. 1–2. 61.. 806.]. nr. 103. Recenzii 1169.. POPESCU. Gabriel-Florin Matei. MARIANA. nr. 850.. 52. Dicţionar de mitologie slavă [. 10. LIMBĂ LITERARĂ a. 2.]. şi adaptare: Rodica Radu. Bernd Heine. 59. 140.63 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. AUG-LCLS. 2009. Ioana Vintilă-Rădulescu. 2. 220–223. nr. Arhiepiscop al Vadului. Corint. 643–646.]. TOMA. [Coord. Ed. *** Mic dicţionar englez-român. 1174. 1180. 14. . VINTILĂ-RĂDULESCU. 945. 50. 2009. 52. 2009.]. Vezi BRL. DRAGOMIRESCU. ortoepic. nr. Editura Enciclopedică. 91. Georgiana Lungu-Badea. nr. 333–334. 832. LRATM.]. rev.. Vezi BRL. Cambridge University Press. 1. fr. nr. nr. Rosetti”. nr. DIN.. morfologic şi practic [.. Vezi BRL. AVRAM. 2009. Vezi BRL. BACIU. 1607. 1. 1709. VEZI şi nr.). Dicţionarul limbii române de lemn [.. Dicţionar de sinonime şi antonime în context [. 2007. nr. [. RRL. 52. 1175.) et al.. 2007.]. Cristina Muică]. nr. 2008. ADINA. şi adăug.. 926.. 53. 52. Ed.. XV + 1501 p. Vezi BRL. 2010) 369 * * * Mic dicţionar enciclopedic. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. fasc. nr. Cristian Moroianu. Premisele adoptării alfabetului latin în Transilvania. 52. 2010. 1539. Vezi BRL. 1608. 2009. nr. AUSH-LLR. Vezi BRL. Dicţionar normativ al limbii române. VINTILĂ-RĂDULESCU.Lexiconul de la Buda (1825)”.. 54. BEJENARU. Ed. 18.. Bucureşti. cu an. 2009. 1391. 1172.]. 2. Aurel Sasu. Dicţionar normativ al limbii române (DIN). 1 (2). Ortografic. IOANA. 532–534. 2007. 883. 201–206 [rés. nr. FLORIANA. Bucureşti. XII + 387 p... 81–82. STEFANINK. Dicţionar juridic român-italian […]. Ortografic. 1777. Tipărită cu binecuvântarea ÎPS Bartolomeu Anania. Dicţionar etimologic de antonime neologice [. 2010. Vezi BRL. Dicţionar etimologic de antonime neologice [. 735. 806. 52. BERND. Dicţionar de sinonime comentate ale limbii engleze. Dicţionarul explicativ al limbii române.]. Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria. 2009. nr.. 377. 2009. 1182. 1176. 59. ANDREI A. Cecilia Căpăţână (coord. nr.]. 2007.. nr. Generalităţi 1182. 2009. şi adăug.. 1178. 9.]. nr. AUG-LL. Univers Enciclopedic. 2009. 2010. Ilie Danilov. Ioana Vintilă-Rădulescu. 3–4. CRISTINEL. ortoepic. 2008. DEX. Dicţionar invers al limbii române [. 923. 1177. 52. LR. Mariana Radu. IOANA. 832.

454. publicat în cadrul proiectului de cercetare . GABRIELA. PhP. Crişanei şi Maramureşului. 1309. Normele limbii literare în opera lui I. 103–116 [rés. ILB-SIL. LILIANA. 1134. 186–195 [Engl. . 1192. PhB. 1190. Cuvânt înainte de Alexandru Gafton.]. 31. 58. Renaşterea – Napoca. dynamique et catégorisation sémantique (FROMISEM)”]. 517. 31. Idealul integrării culturale europene în preocupările lingvistice ale Şcolii Ardelene. La culture roumaine sous l’influence des traductions du français. 1193. 929. 219–227 [Engl. MARIAN. 1191.].. 634. MOROIANU. 180–184. 1185. TOPALĂ. Autour de la notion de «néologisme». Florin Sterian 64 Albei. 237–243 [Engl. La culture et son double – les traductions. 745. Bacău.Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. Les principales étapes de l’évolution du vocabulaire de la langue à l’époque moderne. 11. dr. AUC. dynamique et categorisation sémantique (FROMISEM)”]. 122–126]. fasc. 2009. Ind. 2009. Discuţii în presa românească bănăţeană din perioada 1886–1918 cu privire la terminologia pedagogică. BANADUC. SIMONA. Aspects of mathematical terminology. ind. Limbajul legislaţiei europene. Românizarea afixelor derivative şi calcul lingvistic. GHEORGHE. 1195. MARINA. RĂDULESCU SALA.]. 1197. 2009. MOROIANU. Franţuzismele. II. CRISTIAN.. Constantin Frâncu]. fr. Şcoala Ardeleană. Ab. 502.. PIM. ANA MARIA. Ab. Omagiu Valeria Guţu Romalo.]. Terminologia creştină de origine latină din limba română (văzută în strânsă legătură cu realităţile istorice). art. (p. GABRIEL. 2008. Dificultăţi de normare. Ab. XXIV. 2009. 2008. nr. fr. 1196.]. 1254. 138–144). de Sorin Guia [.]. 249–254. GRECU. DOINA. I. 463. LILIANA.]. Caragiale. 2009. CRISTIAN. ILB-SIL. univ. VEZI şi nr. 2008. In memoriam Radu Popescu. 329 p.]. 2009. 60–69 [rés. vol. Vezi BRL. 904. 79–90 [Engl. 165–172 [Engl. 916. 1–2. 155–160 [Engl.370 1184. DIMA. 144 p. 35–42 [Engl. 1201. CHIVU. 1186. AUG-LCLS. BUTIURCĂ.]. Ab. III. Lexicul neologic din limba română veche. ELENA-LAURA. nr. Ab. vol. ADINA. 126 p. ILB-SIL. LUNGOCI. 178–185. Vasile Arvinte. Numeralul şi norma lingvistică. 1188. LR-ATM. SCURTU. 46. I. Neologisme de origine franceză în textele româneşti din secolul al XIX-lea. publicat în cadrul proiectului de cercetare . 1189. 2009. între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitate. ILB-SIL. AUVT. 2008. VÂRLAN. 1202. p. L.Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. 2009. 1430. 690. 2009. Fondements théoriques. 2. 2008. DANIELA. 522–524. DINCĂ. SOARE. 312–328]. 51. 1199. p. 1–2. 175–184.. I. 2010. fr. Configurarea schemei lexicale „copil–băiat–fată” în limba română. IOANA LOREDANA. 1348. Vocabularul neologic românesc.. 2008. 2305. 925. Terminologia social-politică în discursurile lui Mihail Kogălniceanu. VICTOR V. 2008. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. 519. art. STANCIU ISTRATE. 1194.]. 79–86 [rés. DRAGOŞ VLAD. Iaşi. 2009..]. tom 4. CHIRILĂ. La terminologie technique et scientifique entre métaphorisation et traduction: le cas des doublets en roumain. 2304. GEORGESCU. [cu bibl. 481. 1 (2). 205–210. 465. [Cuv. La néologie et ses mecanismes de création lexicale. Etapele evoluţiei vocabularului literar românesc în epoca modernă. 2009. [cu bibl. BOLOTĂ. AUC. [cu bibl. 846. DLRA-AGD. II. Glosele – mijloc de adaptare semantică a neologismelor în textele medicale ale reprezentanţilor Şcolii Ardelene. SOARE. Cluj-Napoca. 213–222 [rés. înainte: prof. 2010. Recenzii 1203. Pro Didact. 1198. Fondements théoriques. Ab. nr. 2009. COSMINA SIMONA.. fr. MARIA. nr. Ab. AUB-LLR. EMANUELA. 173–180 [Engl. 2. 1200. 1296. nr. 428. 2010. VEZI şi nr. Ab. 169–178. RIELMA.]. AUA. 1187.

BELDIMAN. Ab.]. Ab. nr. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. 183–190 [despre limbajul modei. 197–204 [Engl. Conceptualizarea lui Dumnezeu în limbile română.].]. 1218. Metaforă şi corporalitate în discursul media.]. BĂLTEANU. Ab. 183 p. 77–87. II. AUA. Limbaj şi mijloace retorico-stilistice în discursul sapienţial. 9. ILB-SIL. 2009. ADRIAN. 1–2. 463–469 [Engl. 383–391 [Engl. fr. LUCIAN VASILE. Ab. fr. 2009. 1212. Ab. . Devenirea limbii române – o abordare din perspectiva distincţiei coşeriene sistem/normă (cu aplicaţie la textualitatea poetică). 2009. fr. ION. II. 2009. ADRIAN. -ită. 1213. Metaforele din lexicul specializat. BÂGIU. 23. Ab. 1217. 2008. Observaţii asupra apelativelor în universul carceral. supratitlu: 160 de ani de la Revoluţia din 1848]. GEORGE. 1220. 2).65 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. BIRIŞ. O re-lectură.]. dar molipsitor: rom. LIVIUS PETRU. Un răsunet de Andrei Mureşanu şi Discursul din Catedrala Blajului de Simion Bărnuţiu. BIRIŞ. BOJOGA. 10. CENAC. AUA. 2009. . 1227. BIRIŞ. XIII. DOINA. Luceafărul. BELOUS. BERCEA. Luciu de buze sau gloss?. Un sufix cam bolnăvior. ANTOFI. 325–334 [rés. 9. 243–247 [rés. BOC. 11–22 [Engl. 2007. 8. ILB-SIL. XVII. Ab. In memoriam Dumitru Irimia. 2009. 1222. 2009. AUA. 2008. 290 p. 106–107. 1224. BIZO. 203–208 [rés. fr. 9. AUA. nr. 20. Funcţionarea metaforei ştiinţifice în limbajul informatic românesc. III. 1211. SID-BM. 83–99. nr. GABRIELA. tom 1. Ab. II. vol. 2004.]. Dosoftei şi traducerea psalmilor sau autohtonizarea expresiei poetice a sacrului. EUGENIA. AUC. 2009. BulŞt-BM. tom 3. In memoriam Dumitru Irimia. AURA. 2009. LUCIAN VASILE. 1219. Ab. 1206. III. 19. 2010. OANA. 2010. Observaţii asupra textului magic popular. 191–198 [rés. 61–64 [Engl. LR-ATM. fr. 1215. vol.]. 2008.]. BÂGIU. Iaşi. GEORGETA. 2010. XIII. 31. Despre poezia carcerală. 63–68 [Engl. 151–160 [Engl. 2008. Ab. Sufixe cu iz politic în limba română actuală.. Valori stilistice ale numeralului în limbajul popular.Cerurile Oltului” – eseu interdisciplinar de Bartolomeu Valeriu Anania (1990).]. 1226. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. fr. 357–363 [rés.. 1208. IOANA. Consideraţii asupra stilisticii numelor proprii în textele jurnalistice. CHIRCU. 10. AUA. 1221. Pentru un model semantic-cognitiv al poeziei douămiiste. GABRIELA. Perspective pluritextuale. AUG-LL. Observaţii asupra metaforei argheziene. Paralela 45. BUZAŞI. BARÎCĂ. 1209. On Invectives in Contemporary Romanian.]. nr. 1207. 53. 2010) 371 b. AUA. 2009. 171–181]. 10. SIMONA. fr. limba scriitorului 1204. 11. Despre metafore în poezia douămiistă. 2009. I. 115–118. BUTIURCĂ. tom 1.]. 2009. 2010. ANAMARIA. Stilistică. VALERIU. OANA MAGDALENA. GABRIELA. Editura Junimea. Rec. Piteşti. Ways of Pleating Stylistic Devices in Cătălin Mihuleac’s Classified ADS. 340–343 [Engl.]. 2009. 344–352 [rés. 4 (vol. spaniolă şi cehă. LR-ATM.: Doiniţa Milea.]. CHIRCU. Limbaj ardelenesc şi simbolism arhaic în poveştile lui Ion Pop Reteganul. StUPM. BIDU-VRĂNCEANU. 1210. Engl.]. ACHIM. fasc.]. ION.]. Ab. 2008. Ab. 1216. 1205. 26–30 [Engl. ILB-SIL. BUZAŞI. (Universitaria) [cu bibl. 1223. CĂRARE. 77–89 [Engl. MARINA. In memoriam Dumitru Irimia. poetică. 1225. 20–44 [Engl. 1214. AUG-MF.]. 8.]. p. I. 2009. Poezia închisorilor comuniste. ANGELA. IULIA VERONICA. III. 2009. AUSH-LLR. 64–70 [rés. BOTA.

2. Ab. 2008. nr. fascist/(neo)nazist. CVASNÎI CĂTĂNESCU. 81–104 [rés. 2009. ADRIANA. I. 1232. TRAIAN. politruc. 519–526 [Engl. 1237. 2. 2010. 15–21 [Engl.372 Florin Sterian 66 1228. 1235. un caz particular al paradigmei comunicaţionale. Ab. DRĂGHICI. DIACONESCU. DĂRĂBUŞ. 393–399 [Engl. 431–458. XXIV. 2009. nr. AUVT. 1240.]. esp. rés. 2009. CRISTESCU. II. vol. 411–415 [rés. 2009. DUMISTRĂCEL. 2009. CONSTANTIN. OLIVIU. Ab. Strategii de construcţie a predicii. vol. 2009. ANIŞOARA-NINA. 669–673 [rés. Câmpulung Muscel. 417–427 [Engl. 2009. 2009. II. SID-BM. 66–68].Didahiile” lui Antim Ivireanul. analiză a poemelor „Zodia Cumpenei” şi „Basm lângă focul de stână”]. [cu bibl. ILBSIL.]. II. 1236. CHIVA-MITEA. 17–44 [ceauşist. In memoriam Dumitru Irimia.]. Elegii în metru safic.]. stalinist. „Vestea cea bună”). XIII.. II. LAURENŢIA. COSTANDACHE. mafie/mafiot. rés. GEORGETA. XVIII. 1230. Aspecte funcţionale ale metaforei în poezia simbolistă românească. SID-BM. Despre creaţia metaforică şi poetica sensului textual. In memoriam Dumitru Irimia. Câteva consideraţii privind cercetarea stilistică a textului liric popular maramureşean. 103–111 [rés. 2009.]. Structuri clişeizate în româna actuală.]. 1 (2). 178–181 [ca disciplină autonomă. 1245. Retorica persuasiunii în . 1238. fr. 1252. Ab. STELIAN. 1247. CORNIŢĂ.]. 2010. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. DĂRESCU. diversiune/diversionist. In memoriam Dumitru Irimia. vol. MARIA. PhB. 88–96 [Engl. XIII. II. fr. comunism/comunist.. ILB-SIL. DLRA-AGD. 68 p. FILIMON DOROFTEI. 2009. Eugeniu Coşeriu despre stilistică şi stilistici. 81–84.. fr. 1249. Dedicaţia în textele româneşti în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea. 45–52. SID-BM. 1250. ILB-SIL. RAMONA-GABRIELA. fr. Giurgiu. 171–177 [în viziunea lui Lucian Blaga. Limbaj critic şi limbă de lemn: Viaţa românească în 1956. 1 sch. Caragiale şi Eugen Ionescu]. politicianism/politicianist. COVALIU. AUG-LCLS. Câteva aspecte ale limbii de lemn. p. Paradigma lingvistică. 1244. Stilul jurnalistic. FELECAN. 2009. Privire specială asupra piesei Arheologia dragostei de Ion Brad. GAROFIŢA. 1251. CRIHANĂ. 1248. fr. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 2010. aplicaţie la folclorul literar din zona Maramureş]. Argoul şi mass-media. fr.. In memoriam Dumitru Irimia.]. 1243. DASCĂLU JINGA. DOINA. LPRA. CORNIŢĂ. DUDA. . Paratextualitate medievală. cu referire la teatrul lui I. 2009.]. fr. ALINA. talibanism/taliban]. II. 1 (2). OANA. 2009. SORIN MIHAI.. populism/ populist. 2009. II. 1239. 416–420 [rés. 2009. SID-BM. DOINA. CARMEN GABRIELA. fr. In memoriam Radu Popescu. GABRIELA. 1229. Numele proprii din dramaturgie. CONSTANTINESCU. LR-ATM. MARIA-MIHAELA. OVIDIU. 2008. FRÂNC. 2009. Lucian Blaga.]. fr. Interferenţe lexicale europene în opera scriitorilor paşoptişti. în cadrul lingvisticii integrale. fasc. 137–148 [Engl. I. 401–409 [rés. EANA. 2008. XXIV. Ab.]. AUG-LCLS. 1241. III. 2009. DINCĂ. vol. 1231. 411–421 [res. Eufemismul parofonic. COSMA. cu 1 tab. III. CHIRIAC. Limbajul politicienilor: între violenţă şi deriziune. LAURA.. Ab. 2008. DUMITROV. ILB-SIL. vol. Muscel 2000. 1234. XIII. 357–361 [Engl. Mijloace de îmbogăţire a vocabularului reflectate în opera lui Gabriel Liiceanu. securist. Ab. 2009. 471–484 [rés.]. 46–47]. fr. fasc. Un caz de autotraducere: Panait Istrati. Consideraţii asupra stilisticii în România secolului al XIX-lea. CVASNÎI CĂTĂNESCU. [cu bibl. 375–402 [Engl.]. L. p. Deconstrucţia – condiţie a reconstrucţiei. 1242. Ab. 47. vol. Cronos. XIII. CARMEN. MONICA. BulŞt-BM. 1233. 199–212 [rés. I. MARIA.].].]. ANA-ELENA. 1246. Forme ale discursului religios din cadrul cultului religios. I. Fonetică şi poezie (Lucian Blaga. Universalii frazeologice şi frazeologie în dicţionare. 47 p.

SORIN.]. implantare. a demonta. dr. doză. LUMINIŢA. 2008. 359 p. fr. PhB. Aproximarea – strategie a persuadării în discursul politic românesc actual. 1266. 2009. Piteşti. 1263. MONICA.H. MANOLACHE. 2010. cosmetizare. vol. 1262. De la limbaj la tăcere în Aşteptându-l pe Godot. 2010. 197–208 [Engl.. infestat. Ab. 223–233 [rés.]. eurosceptic. ILB-SIL. algoritm.]. 1270. AUC. anestezie. nr. Engl. 54. HAMCIUC. 167–175 [rés.]. I. maşinărie. Dacoromania. ILB-SIL. Pref. lectură. Ipostaze publicistice ale . 1256. cap compas. nucleul dur. Surse inedite ale frazeologiei româneşti actuale. Structura Prefeţelor Mitropolitului Veniamin Costachi. Formaţii deonimice în presa actuală. III. ALINA. SIMONA-AIDA. Ab. LAVINIA. îmbarcare. XIII. Sibiu. epurat. nr. 181–189 [prin intermediul textului de presă. ind. blindaj. 167–181 [Engl. 53. cleşte. a depozita. In memoriam Radu Popescu. Limbaj şi expresivitate în poezia lui Ion Pillat. Valori stilistico-semantice ale verbului în poezia Luminiţei Suse. ILB-SIL. 14.]. diagonal. a naviga. GIOROCEANU. 11. II. 88–93. EUP. 1260. III. 54. JUMBEI.]. 2009. AUA. paricid. Imago. 219–226 [Engl. vol. Regionalismele în opera lui Ioan Slavici. materialitate.]. Grecu. 535–541. vol. Ab. patrulater. cuplare. 1257. sincopă. Termeni greco-latini în stilul tehnico-ştiinţific al românei actuale. vehicul. 2010. 1259. 2008. MIORIŢA.C.: prof. 2009. 73–79 [rés. forţe de reacţie rapidă. 266 p. 241–247 [rés. AUI. LR-ATM. film. Ioan Alexandru sau fascinaţia cuvântului. 1268.]. a finanţa. zonă minată. 315–322 [Engl. Modalităţi de construire a metaforei în naraţiunea lui Ion Creangă.deviate” ale termenilor tehnico-ştiinţifici pătrunşi în limbajul comun. CLAUDIU. KRIEB STOIAN. LIVIU. 2. Diminutivarea unor nume de politicieni în presa românească actuală. SIMONA. terapie de şoc. 1–2. Valenţe ale rimei în poezia lui Ion Pillat. MARA. GOICU-CEALMOF. lungmetraj. ILB-SIL. III. GÎLCĂ. foaie de parcurs. explozie. documentare. Victor V. 2010) 373 1253. a demina. SILVIA. tratament. a bombarda. LAVINIA. Ab. Ab. a centra. filtru. 2010.]. a oxida. ventuză. ofertă. 2009. arenă. a defecta. 1272. ELENA LUCIA. Ab. 2009. prima linie. diagnosticare. gură de oxigen. amprentă.]. complice. MARGAN. 1271. SID-BM. In memoriam Dumitru Irimia.]. GROZA. dozat. fr. ELENA-LUCIA. amputare. univ. LR-ATM.67 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. GOT. oxigenat. 347–358). 2010. material didactic. decolare. dirijor. ILB–SIL. ALINA. 1273. GOICU-CEALMOF. MARA. (p. SIMONA. Ab. demontare. PhB. a ieşi la rampă. Din argoul elevilor. contrabandist. D. IONOAIA. AUI. 231–239 [rés. MIHAELA. Ipostaze ale metaforei în lirica detenţiei. 2010. reparare. 1261. 551–558 [Engl. schimbare de macaz. stare de comă. Unele consideraţii asupra rolului negaţiei în textul juridic penal românesc. MARA. 2007. [cu bibl. MARIA-CAMELIA. inamic. a închide robinetul. 2009. 2008.]. strategic. GIOROCEANU. VICTORIA. fr. 1267.. a se evapora. 2009. MANEA. Dinamica simbolului în poezia lui Ion Pillat. fumigene. 149–154 [rés.]. . HOARŢĂ CĂRĂUŞU. LPRA.]. fr. 31. GEAMBEI. fr. laborator. Cuvinte despre modă la modă. II. 2009. AUSH-LLR. locomotivă. 2008. 139–162 [Engl. 1258. 1265. dezarmare. ritm. la loc comanda. braconier. 2009. SIMONA. 390–397 [rés. hibrid. fr. tehnicism. Ab. Phonological Features and Phonetic Symbolism of Romanian Onomatopoeia.].]. GUIA. 2009. 10. ELENA-LUCIA.discursului repetat”. 1254. Privire analitică. III. ţintă. 65–69 [Engl. fr. tandem. 81–90 [Engl. barometru. I. pol (popular). MANEA. 1264. 1269. 175–180.]. GOICU-CEALMOF. 1255. Ab. nr. CONSTANTIN. I. Folosirea ghilimelelor în marcarea sensurilor .

euroconfuz. 1287. cu 1 an. 2007. eurocriticism. eurooptimism. Pref. nr. NECULA. Prepoziţia întru în textele religioase româneşti actuale. MIHAI. LUMINIŢA.]. OBROCEA. nr. eurolucid. 175–180 [rés. Interferenţa limbajului muzical şi a limbajului verbal în discursul religios. fr. RODICA. AUSH-LLR. I. III. 1290. 309–314 [Engl.]. 3. 121–126. Prototipuri şi expresivitate în textul narativ. de Saussure şi Ch. fr. OBROCEA. 1294. 2008. fr. IULIA. RRL. 55. 129–138 [Engl. 2009.. 20. IOAN. cu 1 sch. eurofilie. In memoriam Dumitru Irimia. GABRIELA. euroentuziast. nr. 191–199 [euroaroganţă. 2. Simboluri ale artei în poezia lui Tudor Arghezi. eurorealist. Ab. europlictisit. univ. II.]. MOLDOVEANU. MARIUS. MĂDĂLIN. In memoriam Dumitru Irimia. L. Noi consideraţii privind limbajul religios românesc. GINA. În jurul derivatelor cu prefixoidul euro-. 2009. fasc. 70 p. 181–192 [Engl. Ab. 555–563 [analiză pe baza lucrării aflate în manuscris . AUA. Ab. NADIA. 1293. 1283. Nae Georgescu. In memoriam Dumitru Irimia. 105–112 [rés. euronaivism. 2007. 449–467 [Engl. 230–234 [Engl. euroipocrizie.]. CRISTINEL. MARIAN. eurodevotat. cu 1 tab.]. (Universitaria) [cu bibl. euromaniac. Aluzia literară şi ironia în discursul politic românesc actual. LR-ATM. NICA. 1280. GHEORGHE. 2010. euroipocrit. 2008. euroluciditate. 1295.374 Florin Sterian 68 1274. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. NEMŢUŢ. 1285. Ab. Mijloc de comunicare în trecut şi azi. MARTON. ILB-SIL. vol. 2009. IOANA.].]. 175–187 [rés. Supinul la Ion Creangă. 2008. 1278. 1292. PhB. 116–120. ILB-SIL. europrudent. Ab. 228–241 [Engl. In memoriam Radu Popescu. 2009. NADIA.].. 10. F. inventar fragmentar: cuvinte . 70–78 [rés. fr. AUI. 1296. 45. AUVT. 1288. fr. 27–34 [Engl. Bally sau despre temeiurile lingvistice ale stilisticii. 209–217 [rés. II. 61. In memoriam Radu Popescu. MONU-ŞTEFĂNOAIA. OANCEA. Onomastica în poezia lui Octavian Goga. LR-ATM.serioase” (II). 237–253 [Engl. Aplicaţie la nuvela Golanii de Liviu Rebreanu. 218–229[rés. IOAN. NECULAI-STĂNICĂ. 2010. 2009. Engl. MLADIN. nr. 47. ALINA-PAULA. fr. eurofob. 2009. euronaiv. I. 2009. XIII. MOLDOVEANU. 2008. Regionalismele şi elementele populare în proza lui Rebreanu – oglinzi ale tradiţionalismului. ILEANA.]. 2009. euroneutru. 54. 9.Dicţionarul limbajului poetic al lui Octavian Goga”. Argoul. MILICĂ. IOAN. Paralela 45. II. Acte de limbaj specifice limbajului religios românesc.: prof. Summ. 2009. 2009. 1279. Consideraţii generale. 338–342 [Engl. 74–79 [Engl. Ab. MEDAN. AUG-LL. MILICĂ. eurosperanţă. NICOLETA. MĂRGĂRIT. II. eurofanatic.]. 2009. 1291. AUVT. 2008. OBROCEA. fr. Dincolo de retorică. 1275.. 1286. Ab. Expresia textuală a eului profund în Mortua est! sau terţul inclus ca mise en abyme (analiză semantică şi sintactică). Structura lexicului din poezia lui Octavian Goga. eurocritic. euroentuziasm. MANUELA.]. 301–312 [Engl. 8. Valorificarea unor regionalisme în opera lui I. NADIA.]. eurodepresiv. Ab. 1277. 1276. LPRA. Ab. GHEORGHE.]. Sloganul în limbajul politic posttotalitar românesc. Despre «virtuţile stilistice» ale textului jurnalistic. 1284.Caragiale. MUNTEANU. MIRON. 2008. Frica de conducătorul aprig. Piteşti. DANIELA. Metafora în viziune integralistă.]. dr. euroaşteptare. Raportul dintre limbajul-ca-atare şi limbajul poetic în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Grammaticalisation et expressivité. . p. eurofobie. eurodezinformat..]. SCL. eurodisperare. Provocări lingvistice în stilul publicistic. rés.]. OBREJA RĂDUCĂNESCU. rés. 67–68]. I. ILB-SIL. Ab. Ab. 1281. fr. 2009. eurorealism. ILB-SIL.]. 2010.]. 181–193. CONSTANTIN-IOAN. euromanie.. ilustrată în texte medievale româneşti.]. MILICĂ. 1289. 19. 1282. VALERIU.. 2009. MARINESCU.

SPORIŞ. Slatina. univ. POPESCU. 1303. Iaşi.]. 2010. vol. 2009. nr. AUA. 1317. ILIE. Caragiale. 2009. 2008. FLORIN. Funcţii ale citatului în presa scrisă. Limba ca fapt socio-cultural. 2010. 1323. Lumen. vol. [cu bibl. 1311. PhB. Ab. 2009. Summ. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 281–285 [rés.gust”. Exprimarea mulţimilor în română.]. 1307. 91–94]. SID-BM. POP. Termeni . 242–253 [Engl. Valori expresive ale conversiunii. I. 213–218. 345–352 [rés. SCL.]. Grecu]. DELIA MARIA. Ab. 2009. Literatura şi noua interdisciplinaritate: stilistica cognitivă şi poetica cognitivă. II. 241–250 [Engl. RADU. ANADISS.: prof. 95 p. GEORGETA.]. 186 p. vol. Funcţia şi dinamica frazei în romanul lui Nicolae Breban. 31. 2008.]. 6. Rolul stilistic al articolului în limba română. 1309.]. EMILIA. 2010.69 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 10. fr. VALERICA. [Pref. G. AUA. 146–161.]. 1312. Termeni sacerdotali şi funerari în versiunea românească a Eneidei.]. 157–165 [Engl.]. Editura Vasiliana ’98. 1305. 45–55 [trad. Ab. PARPALĂ.: Luminiţa Hoarţă Cărăuşu. Victor V. Ab. POPESCU. POMIAN. SÂMIHĂIAN. ANDA. 52. Adverbializarea. p. 1319. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. AUSH-LLR. NICOLETA.]. 184 p. 2009. Slang in the Environment of Prisons. 1315. 2009. Legende şi Ostaşii noştri. 1310. tom 1. [cu bibl. 301–305 [rés. 10. 11. PhB. NADINA. Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu. XIII. 10. Poetici douămiiste: fracturismul şi utilitarismul. Lucrare ştiinţifică. 309–316 [rés. p. vol. Ab. LR-ATM. Descrierea etnolingvistică a sâmbetei şi a duminicii în limbile română şi polonă. fr. XIII. POPESCU. GABRIELA. 14. Dimitrie Gusti: metafora – între . FLORENTINA. p. .H. PÎRVU..].]. RADU. Valori stilistice ale neologismelor pătrunse în graiul maramureşean. 109–116 [Engl. 53. 2009. 1314. 1302. SPORIŞ. LILIANA. vol.]. SIDBM. IOLANDA. 161–184]. Neologismele şi presa scrisă românească. Ab. 264–274 [Engl. nr. MIHAELA. Ab.]. tom 1. PORAWSKA. RJES. 1306. AUSH-LLR.]. Metode de persuadare prin atenuare în anunţurile matrimoniale. dr. StUPM. 2009. 2009.C. [cu bibl. CLAUDIA-ILEANA. 1299. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 67–72 [Engl. Engl. II. DARIA. 2009. nr. Ab. 47. 1298. Iaşi. Ab. fr. 2009. Observaţii privind evoluţia stilului poetului Vasile Alecsandri în ciclurile: Pasteluri. nr. II. RĂDULESCU. DANIELA. 2. MIHAELA.]. VIŞAN. fr. Ab. 61. CĂTĂLINA.]. Traducerea istratiană – descifrare şi interpretare. nr. Le village roumain à travers le discourse didactique et le discourse journalistique. 1308. 159–168 [rés. Stilul funcţional electronic. 85–104 [Engl. Ab. 2. VALERICA. 1321. GHEORGHE. Translating the American Slang of the 60’s in James Ellroy’s White Jazz. Aspecte stilistice ale structurilor de comparaţie în limba română. 80–88 [Engl. 1322. fr. VOICA. I–II. 2009. LL. SPORIŞ. Ab. Stilistica descrierii în romanele lui Liviu Rebreanu. 2009. 1320. 2009. fr. 1–2. AUC. 2010. II. 139–150 [Engl. JOANNA. 1318. Techno Media. PhB. 2009.]. EMILIA. 2000. 539–552 [Engl. Sibiu.]. VALERICA. In memoriam Dumitru Irimia. Rec. 2009. RADU. AUI. 2010) 375 1297. SPINEANU. 395–403 [rés. 105–108]. 108 p. 2009. AUA. PROTOPOPESCU. Oralitatea în discursul postmodern sau punerea în scenă a autenticităţii. 1313. vol. 371–378 [Engl. 121–130 [Engl. Tohăneanu. RĂDULESCU-MOISII. 2010. SPINEANU. AUVT.]. 157–165 [Engl. I. de prof. 1316. nr. Ab. VOICA. 2009. PARPALĂ. 2009. CLAUDIA-ILEANA. STAN.. Didactic Pres. 7. 1300. 11. 8. IONUŢ.]. REDINCIUC. I. Funcţia stilistică a topicii adjectivale în limba română. L. RAD. STERPU. D. 1304. 241–242. Stâlcirea limbii române: efecte stilistice în presa românească. Structura şi funcţiile dialogului din opera lui I. 54. 1301. ROŞU BÎNĂ. Dacoromania. SILIŞTE.. Ab. 2010.cuviinţă” şi . 197–206 [Engl.fanspeak” în vocabularul limbii române actuale.

928. Un exerciţiu de analiză stilistică. ZAFIU. 803. 2. 1752. 126. 910. 1342. 1788. III. 196–203 [rés. 2008.]. VEZI şi nr. 838. ind. TOMA.]. I. 2010. 956. 1723.]. 380 p. 123. Ab. 2009. 397–402 [Engl. Limbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţie [. 552–554. TOMA. 832. 900–905. 1656. rés. ŢÂRA. 327. 2010. 1810. ALICE. 272. Câteva consideraţii asupra teoriei metaforei. 291–297. ZAFIU. 289. 1603. 895. RODICA.]. RODICA. 800. 119. 1591.]. 1335. 607–615. AUVT. 386–390 [în presa românească. 176. fasc. . fr. 2298. 851. 534. TRANTESCU. 650. II. 163–180. ZAFIU. 215–221 [rés. SCL. 258.]. 185–199. 1329. 1685. 704. 706. SZATHMARY. 137. VEZI şi nr. 1727. NECULAI-STĂNICĂ. 2009. Humanitas. 925. 179. DUMITRU. TOPALĂ. ILBSIL.]. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. Ab. fr. 2. 821. 1182. 1457. 236–244 [Engl. 262–269 [Engl. DRAGOŞ VLAD. Budai-Deleanu¸ AUVT. 2009. 692. 230–232. (p. nr. 337. 1338. 2009. 195. 59. 896. 997. 1337. 1602. 867. 1514. 9. II. 711. 149. 45. 2346. 1584. AUC. 1336. 1865. 2010. 1357. Recenzii 1343. 913. 1328. nr. 940–943.]. 1330. 188–193 [Engl. 1341. 938. 4. 336. 59. 489–501 [rés. 1174. 2156. fr. G. 111. 277. 1333. 1588. 613–621 [rés. 721. ALICE. AUC. Ab. 1433.. 2295. 143. 962. 280. 61. 909. Utilizări actuale ale substantivului val. 679. 101 cuvinte argotice. Relaţia metaforă– comparaţie în studiile româneşti. 2009. IONELA. 165. 687. 13. 397. RODICA. 47. 1825. 631. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 184. 2340. Engl. 1749. 731. [cu bibl. nr. Utilizări actuale ale lui alde. MANUELA. 1016. 2009. 491. 2322. 2009. Ab. ANA MARIA. MELITTA. 301. 379. 1081. ŞTEFAN. Bucureşti. 2009. Omagiu Valeria Guţu Romalo. Fenomene meteorologice în limbajul jurnalistic actual: de la personificare la metaforă. Aspecte morfosintactice în textul catihetic actual. 1331. In memoriam Dumitru Irimia. 253. ALICE. 303. 2007. 208. Ciocoii vechi şi noi: între lectura documentară şi lectura stilistică. Généraliser et particulariser. La reformulation – une relation logico-sémantique dans les textes mathématiques. 827. 2069. 1197–1199. 764. 2243.]. 47. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2009. 339–350). VLĂDUŢ. 524. 2009. 556. 443. 1339. 203. 31. LR. GEORGE BOGDAN. IOANA. Dana-Luminiţa Teleoacă. ANA-MARIA. Formule de adresare şi salut în Ciocoii vechi şi noi. 2159. 362. Panait Istrati – Oncle Anghel / Moş Anghel. Tohăneanu – comentator al operei literare a lui I. TOPALĂ. MELITTA. DRAGOŞ VLAD. 172. 538. 1334. 217–226 [în cadrul limbajului religios. 271. 1702. 1361. fr. 1327. 1542. 1119.. In memoriam Radu Popescu. 879. 1326. ILB-SIL. 885. 1812. 1787. 1193. Ab. TOMA. 1–2. 426. 47.376 Florin Sterian 70 1324. 960. TOMA. 171. 91–100. 2155. 1518. 954. 2009. 423–430 [Engl. 150. 2010. 1360. 31. 1844. 1033. ANA-MARIA. 274. 1325. TRĂNTESCU. SZATHMARY. 2009. nr. AUVT. 245–257 [rés.]. 1441. 795. 884. DLRA-AGD. 709. 756. 1332. 1201. 1568. 266. 192. 65. 1569. ALICE. AUVT. LPRA. STOICA. Structuri retorico-stilistice în presa românească actuală. 2299. 915–917. Ab. 873–875. 1356. DANA-LUMINIŢA. Termenul politic între interdisciplinaritate şi vulgarizare. 2009. Jargonul informatic: între terminologie şi expresia colocvială.]. 262. Vezi BRL. 1428. L’exemplification et tant que relation logico-semantique dans le langage des mathématiques. 523.]. fr. 2263. 1684. XXIV. 2294. 1809. fr. 52. TELEOACĂ. 2009. VID. 256. 890. nr. 880. 843. 1804. 1 (2). nr. 2010. 937. 891. Une description et une interprétation des relations logico-sémantiques dans le discours scientifique. 249–264 [cu 5 tab. 1183. 187–189. 1085. Rolul proceselor de metaforizare în mutaţiile de sens. 412. Construcţii cu verbe suport în română şi latină.]. 159. Evaluarea diminutivelor. AUGLCLS. 1826.].]. 174. 1–2. 1340. 774.

3–4. 1196. PANĂ. Timişoara. 578. 469. CONSTANTIN-IOAN. BĂCILĂ. univ. 2010.]. 3–4. 204 p. BLANCA. 1349. fr. 711. MÎRZEA VASILE. 1017. MÎRZEA VASILE. 2009. 46. Paradigme verbale . Cultivarea limbii 1344.]. 176 p.. 2009. STEJEREAN. 1035.ca” al calităţii. VICTOR. faulturi. (Paideia) [cu bibl. 2008. p. 827. DLRA-AGD. Dacia. 12–16. ADRIANA. Antroponimie 1359. 1350. 54. VIRGIL. 169–174. 2009. 198–199. II.încrucişate” la modă. 1357. ISABELA. NICULA. 977. lucr. ELENA.71 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. RODICA. 894. [cu bibl. 2008. EUTB. (Cu referire specială la limba rusă). LLR. MARINA. XVII. Valori morfosintactice ale lui . 210–217 [rés. Omagiu Valeria Guţu Romalo. p. Obstrucţii. „Capcanele” limbii române. 163–168 [Engl. 345–355]. 207–217 [Engl. AUI. 171–173]. Studii de antroponimie. VEZI şi nr. Jiva Milin]. 36. Ab. 2009. 1250. fr.]. RĂDULESCU SALA. tom 1. (Dacia Educaţional. 2271.]. CARMEN. CARMEN. 53. SILVESTRU. 1346. 1055. Braşov. 141–148 [Engl. 2009. NICOLAE. Mass-media – sursă generatoare de violenţă. 301–307]. 1215. 11. St. 493–512. 1356. Unităţi şi structuri lexicale în dinamica limbii române contemporane. Bucureşti. 2191. 1004. 138 p. 2009. II. AUVT. Constanţa. Greşeala atotputernică sau. 2009. I. 355 p. Mirton. vol.]. 2008. Liviu Groza. Vezi BRL. NEDELCU. 2010) 377 c.. 1351. Ediţie îngrijită de conf. Ab. Tendinţe lexico-semantice în mass-media audiovizuală actuală şi raportarea lor la normă. 1307. [cu bibl.: prof. IRINA. MONICA. 2008. ZAFIU. 29–43 [rés. Ab. ANDREI. Ab. 1342. Note despre omonimia în onomastică. GRAUR. Greşeli de exprimare din presa noastră. AUSH-LLR. NICU. dr. nr. Tendinţe morfosintactice ale limbii române actuale manifestate în mass-media audiovizuală.. ClujNapoca. 1300. 2009. 1124. Rec. 65. AL. Generalităţi 1355. ALEXANDRU. CRISTINA. 2009. 10. fr. MLADIN. 366–371 [Engl. 2009. IANCU. nr.: Mircea Farcaş. p. nr. 1354. monografic. ANDREEA. PhB. Câteva greşeli de morfologie a verbului (II). 1358. 59. 10. Recenzii VEZI nr.]. LLR. DRAGOMIRESCU. 93) [cu bibl. 1348. dr. 2009. COSMA. MOCANU. IRINA. 1352. MARIA. In memoriam Dumitru Irimia. BulŞt-BM. BORŞ. fr. DINICĂ. Editura Muntenia. POPESCU. 52. 2009. inerţii ortografice şi gramaticale. In memoriam Dumitru Irimia.. 28–31. 1353. apărută sub egida şi cu sprijinul Direcţiei de Sport a judeţului Constanţa]. 1425. MIHAI.. AMALIA-FLORINA. Extensiuni normative. Observaţii asupra câtorva studii de onomastică literară românească. 1345. IGNAT. nr. . VEZI şi nr. CROITOR. vol. 1347. 495. Onomastica în romanul românesc. EHumanitas. b.]. FLORINA-MARIA. ADINA. 1285. 2298. 223–226 [rés. 124–131 [rés. Istorie şi onomastică. 308 p. 763. lufturi şi ratări în exprimarea unor oameni de sport.]. AUA. univ. NICULA. 36. 706. 2009. p. [Pref. ONOMASTICĂ a.

2009. 2010. 2008. 1356. SIDBM. II. SZINKULICS. Transformări antroponimice în mediul monahal maramureşean. nr. IUSTINA. 1355. AUC. XVIII. VIORICA. 853–858. VIŞOVAN. LAURA. Craiova. Zus. FELECAN. Glosar (I). (III). 243–246 [Bârgău.]. TĂTAR. XIII. 1285. 861.]. 2008. BulŞt-BM. 2008. fr. MOCANU. CRISTINA LOREDANA. 2009. Antroponimul grecesc Geórgios în onomastica europeană. 1879. AUSH-LLR.]. I. nr. Consideraţii asupra sistemului popular de denominaţie personală practicat în localităţile Maramureşului istoric. 1–2. 579–585 [rés. GOICU. 1370. 896. Moloman. Recenzii 1376. XIII. 2. 453. TOMA. 1227. AUC. Porecla – ieri şi astăzi. 10. Localizări dialectale şi antroponimice. Banloc. Cârdei.378 Florin Sterian 72 1360. 2008. [cu bibl. nr. 929.]. 1378. II. 513. 1872. 39–79 [rés. 287–293. 1409. 1398. SID-BM. 416–423 [Engl.. XVIII. 1369.]. AUVT.]. 1379. Lucrare ştiinţifică. 1358. Denumiri ale lăcaşurilor miniere din regiunea Maramureş. 2009. 1258. Toager).]. vol.. nr. 15–72 [rés. VASILE. FELECAN. vol. 1000. In memoriam Radu Popescu. 1364. 172 p. 2001. Bocioacă. 1233. 1362. OANCĂ. (II). 190–199]. 45. .]. Toponimia văilor Bistra şi Sebeş.]. Nume de persoane în judeţul Ialomiţa.]. 1363. FELECAN. 2009. 2009. Ab. AUSH-LLR. 2009. 1378. 2010. 1375. 2008. nr. 1361. (p. 59. 62. Ab. Engl. OLIVIU. 2010. 949. Ab. LR. DOMNIŢA. TOMESCU. 703. Ab. c. 1382. Tendinţe de modernizare a numelor de botez în graiurile de la sud-vest de Timişoara.]. Sistemul antroponimic oltenesc. nr. vol II. 1373. 1472. 31. fr. ILB-SIL. ADELINA-EMILIA. MIRELA ZAMILIA. 193–198 [Engl. Ab. 46. vol. 920. VERONICA.]. Privire specială asupra Iaşiului [. ION. Denumiri de meserii şi reflexul lor în toponimie. Dinamica antroponimelor în comunitatea de romi din comuna Ocna Şugatag. 1401. nr. III. Aspecte socio. VEZI şi nr. Ab. XVIII) [. Nume de persoană la românii din Banatul sârbesc central: perspectivă lingvistică şi culturală. DIANA. 46. BURCI. BulŞt-BM. nr. 2009. 44. NICOLA. 187–195 [rés. 1877. Pălălău. 31.. Cluj-Napoca. Bortan. 2009. AUVT.]. 9. BulPG. Vezi BRL. AUVT. nr. 1366. 67–74.]. Antroponimia unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad. 97–112 [rés. VEZI şi nr. Sitech. 1372. 587–593 [Engl.]. TEODOR. 59–116 [rés. 1367. 2007. 497. fr. BURCI. 940. Borfotină. [cu bibl. 1. vol. 1365. 578. 2009. 913. 1–2. La contextualisation des noms propres. Toponimia satului Chiuzbaia. DANCIU. 550. 2003. 1226.]. XIII. AUGUSTIN. Antroponime în diacronie. XIII. 2008. 46. Găvozdea.. Helis. fr. 495. 203 p. fr. fr. ZĂBAVĂ.]. 8. SIDBM. 943. Slobozia. 25–35 [Engl. Ab. 2009.]. 46. MIRELA ZAMILIA. Ab. Bubui. BOC-SÎNMĂRGHIŢAN. Iustina Burci. Denta. 1374. 2009. Sufixe antroponimice româneşti. SPĂRIOSU. 537. SORIN. vol. SIMONA. 218. 1371.şi psiholingvistice reflectate în realizarea unei anchete antroponimice. 1–6 [rez. DANCIU. 47. 553. IUSTINA. ind. rom. 651–664 [Engl. 1387. Caracteristici generale. 103–110 [Engl. 132–158 [deutsch. 135. BELE. Summ. 2008. GOICU-CEALMOF. 52 p. SID-BM. ELENA-CAMELIA. 2007. Toponimie 1377. [Index]. OLIVIU. 1211. 1414. OLIVIU. 251–262 [Engl. Interferenţe multietnice reflectate în antroponimia maramureşeană (1987–2007). p. 17–18).]. şi Toponimie şi antroponimie moldovenească (sec. 65–78 [Engl.]. Risoprint. 1368.

Toponime analitice cu determinare prepoziţională în română şi engleză. DAVID-OPRIŞA. In memoriam Radu Popescu. Toponimie urbană.73 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 59. Tésniţa. cu an. 2010) 379 1380. REZEANU. 137–149 [rés. LR. ADRIAN. In memoriam Dumitru Irimia. nr. cu fig. 2008. VIRGINIA. Líşava. Note de toponimie pe marginea Dicţionarului toponimic al României.. Locuri.]. 1391. ILB-SIL. 45. 105–114 [Alexándria. 5–6]. 2010. vol. DOMIDE. 353–359 [Engl. I. Dránoviţa. 2010. ADRIAN. Formarea toponimelor din Bazinul Superior al Bistriţei – perspectiva lingvistică. FRĂŢILĂ. 59. nr. vol. Zăbalţ]. nume şi legende toponimice din Valea Trotuşului. 65–70 [din judeţul Sălaj. Toponimele din Transilvania în culegerile lui Frigyes Pesty şi Attila Szabó T. XVIII. ILB-SIL. KISS. REZEANU. 2010. ADRIAN. 2009. 2. Ab. Engl.]. DRAGOŞ. 241–243 [Engl. Dacoromania. fr. CIZER.]. 181–192 [rés. Pe marginea vechimii toponimului Oltenia. 10. I.]. 159–170 [Engl. 1386.].]. LR. 67–74 [Bárniţa. VASILE.]. cu 1 fig. Ab. vol. Ab. II. ILB-SIL. 1393. 2008. Crávia. 47. Sincronia şi diacronia câmpurilor toponimice. Denta. Termeni geografici populari în lucrări lexicografice de toponimie. Nume de sate de pe valea Izei. 127–136. 14. fr. [cu bibl. III. Drágova. Ab. AUVT. Cúpina. ADRIAN. VASILE. Cireáşov. Formule de desemnare viconimică. 2010.].]. 1. VII (U-Z). OANA-MARIA. Ab. Geneză şi etimologie în toponimia urbană.. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. MAGDALENA. Scoarţa şi Rogojina. Clániţa. 1384. 1400. FRĂŢILĂ. In memoriam Dumitru Irimia. FRĂŢILĂ. ILB-SIL. 2009. 247–265 [rés. Resemantizarea în toponimia urbană. SIMION. 139–147 [Engl. 1382. Banloc. 1396. vol. ADRIAN. 46. Toponimie urbană. fr.. LAURA. DĂNILĂ. 139–167 [rés.]. Sirínia. 2009. 59. 1388. 1405. XVII. Zus. XIII. Ab. OLARU. fr. DANIELA. Apa Potócului. ŞTEFAN.]. False entopice în urbanonimia contemporană. 2010. fr. ECATERINA. 45. 470–478 [rés. 171–186 [rés. fr. 60 p. 2009. Raportul toponimie–lingvistică. Câteva hidronime româneşti de origine slavă. II. MARIA. Chiójdu. fr. Somóniţa.]. 89–101 [rés.]. 1395. In memoriam Radu Popescu. 2010. nr. ILB-SIL. rés. REZEANU.]. REZEANU. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. 1401. 2008. 95–106 [rés. GABRIELA VIOLETA. AUVT. 155–165 [rés. Cervénia. Ceápa Ciórii. MOLDOVANU. EPURE. MIRELA ZAMILIA. Nume paralele de localităţi cu bază antroponimică din Transilvania. 2010. Toponimia unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad. VICTOR. 315–334 [rés. AUVT. Căprioríşca. VI (S-Ţ). p. CORBU-DOMŞA. MIHĂILĂ. BulŞt-BM. AUVT.]. Sémniţa. DOBRE. ADRIAN. Dotăría. Din povestea unor vechi nume de sate. REZEANU. Ab. 2009. VASILE. fr. SID-BM.]. fr. ADRIAN. Sícheviţa. ECATERINA.. 2. PIM. Ocurenţele lui de în structurile toponimice. 53. 1389. 4. Iaşi. nr. 2009.]. 1402. 95–103 [Engl. fr. 1403. fr. Oltenia (DTRO). Există afereză în toponimele româneşti?. Toponimia judeţului Tulcea – o toponimie a interferenţelor multietnice. REZEANU. 1390.]. 2007. 46. Cóbia. 1394. 1399. Ab. 1392.]. II. FRĂŢILĂ. Sinicóţ. 1397. III. Câlniştea. 1381. 1385. AUA. Jugastru. I. 2009. Note de toponimie muntenească. AUVT. GIRIGAN. VASILE. 2009. Nume de locuri provenite din apelative de origine latină. VIORICA.]. 75–80. De ce Alumu. Dolgópol. Toager). 1383. Măceşu. 1398. BulŞt-BM. DANCIU. vol. 2008. . 2007. Ab. Modele cu prepoziţii. 2009. MIHĂILĂ. 107–111 [Engl. 1404. 2009. GOICU. Buláru. Bourélu. LR. II. 2009. 133–144. 107–138 [deutsch. 371–377 [Engl. Observaţii cu privire la unele hidronime din Banat. Din oiconimia Banatului. ILBSIL. 2008. 2009. Coréea.]. 222–227 [Engl. Denominaţia lăcaşurilor de cult. REZEANU. Rotunda?. 1387.

1410.. 47. 930. Toponimia Ţării Lăpuşului... 1409. 2007. VEZI şi nr. Recenzii * 1412. nr. 1285. 117–120. . ANNA. 209–216 [băhăhău. MLADIN. fasc. gărgălău/ gherghelău.. *** Tezaurul Toponimic al României. colţău. 949. 53–57 [rés. ELENA... 2010. rés. 111–115 [Engl. 11–18 [v. 469. Structuri prepoziţionale în toponimie. cocâltău/cocâlteu. 613–649 [rez. 80–85 [Engl. nr. Vezi BRL. „TTRT. AUG-LL.. AUSHLLR. I. 2008. 1371. [cu bibl. 31. 497. Toponimia istorică în concepţia lui Radu Sp. hău. băltărău. ION. 52. 897. vol. tău]. 57–58]. gurgumeu. DOINA. nr. 1454. 50. BABEU. In memoriam Radu Popescu. 1408.. Partea a III-a [. Popescu. nr. * * Tezaurul Toponimic al României. VIŞOVAN. 861. 1877. FLORIANA. XVII. TOMA. 15–19. 2008. hârlău. 1879. 1355. e. 2009. Fenomenul polinomiei reflectat în etno-horonimia românească. Un . 175–179. Summ. 86]. 2008. TODI. VEZI şi nr. 2009. vol. ŞODOLESCU-SILVESTRU. dulău/duleu. III–IV.. vol. gârdău/gârdan. 60 p.rebel” etimologic: oiconimul Vârvor. 20. Vezi BRL. ION. DANIELA-ŞTEFANIA.]. 852–858. 1576–1578. TYRPA. 281–284. AIDA. AUC.. Rec. BulŞt-BM. ŞTEFAN. 1160. Ab. 2007.. ţiganii tăi.]. 513. 1417. DOINA MARTA. RODICA-CRISTINA. Zigeuner in Rumänien – Zigeuner in Europa: eine Frage der mehrfachen Identität – eine Frage der mehrfachen Verantwortlichkeit. 1413. 2006. LL. 1358. VEZI şi nr. nr. rom. 19. derdelău/derdeleu. 1877. Piatra-Neamţ. Ţiganii din România – ţiganii Europei: o chestiune de identitate plurală – o chestiune de răspundere multiplă”].]. LR-ATM. unsere Zigeuner. 1097.Florin Sterian 380 74 1406. hălăstău/heleşteu. ghelmeu. 1416. POPESCU. Imaginea cultural-lingvistică a neamţului în limbile română şi polonă. TIMOFTE. măsălău. Despre originea etnonimului valah (vlah). 2009. 896.. 703. vol.: Mihaela-Călina Tărcăoanu]. PORAWSKA. gurgulău/gurguleu. nr. 823. nr. deine Zigeuner. vol.]. 1407. chicorlău. 434–437 [„TTRT. Meine Zigeuner. 495. LL. otăsău. EUNBM. ciocălău.c. 1011. XIII. 2008. 2008. 2008. „Ţiganii mei. VEZI şi nr. 1391. Transilvania (TTRT) [. 537. O toponimie nemţeană: Piatra Şoimului. 8. 1418. II. fr. Alfa. Judeţul Sălaj”. gâldău. FLORINA GH. Baia Mare..]. [Pref. Valea Hăşdăţii”]. SID-BM. bicarău/bicărău. hodinău. BUTNARU. ţiganii noştri. 49. bărcău/bercău. TOMA. Eponimie 1414. 1411. 1419. ŞTEFAN. Ab. braşcău. 2009. CONSTANTIN-IOAN. Etnonimie 1415. Moldova. 373–378 [rés. 1086. durdumeu. III–IV. 2009. 2009. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş.t. XIII. fr.].]. Entopice terminate în sufixul -ău şi reflexul lor în toponimia din Oltenia. 2004. curcidău. 1–2. BEJAN. 1376. VIŞOVAN. 2009. TOMA. 343 p. ŢURCANU. 2010. 913. ZĂBAVĂ. dudurău. fr. 1366. 887. Reflexe lingvistice ale identităţii etniconaţionale a românilor. 359–369 [Engl.: Adrian Rezeanu. d. p. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. In memoriam Radu Popescu. 578. cocârţău. 1117. ciocârlău. ELENA-CAMELIA. cu an. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 9. JOANNA. 586. ION. 52. Abordări ale eponimelor în limbile engleză şi română.

ANATOL. SID-BM. TODI. 207–216 [Engl.]. AUG-LL. 1171. Numele de animale. 2164. .]. nr. 11. 19. q. fr. GRAUR.]. XIII. 37–54 [k. 1114. esp. 365. 2009. [rez.. a doua a DOOM2].. ILB-SIL. In memoriam Dumitru Irimia. 1435. 2009. univ. CAZACU. 1268. AIDA. AURELIA. TODI. 2257. PERU-BALAN. 1061. 1428. FELICIA. Ab. Bucureşti.]. 2008. 89–98 [rés. MARIA. 2079. BELU. 20. PUNCTUAŢIE 1421. 2240.]. cu 1 tab. 2272–2274. Situaţia glotică în Republica Moldova după 20 de ani de funcţionare a legislaţiei lingvistice. 2008. 1. ORTOEPIE. 169–176 [res. 2140. text în lb. 2227. rés. VEZI şi nr. MUNTEANU. 1. In memoriam Dumitru Irimia. AUSH-LLR. VEZI şi nr. Zoonimie 1420. ŢUCHEL. 457. SERGIU.]. I.. rés. Sitech.].75 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 2170. vol. DANIELA. Probleme ale punctuaţiei în limba română actuală. RADU. 98–102 [raportat la DOOM2. LR. 1348. 2. MONICA. 2009. Dubletele accentuale şi norma lingvistică. 2179–2182. ROMÂNA PESTE HOTARE 1433.]. 2009. 71–79 [rés. 59. Liviu Groza. 2009. Ab. Onomastică delexicală romanică şi românească. fr. RODICA-ANCA. 1183. Craiova. 1430. nr. fr. Împrumuturi lexicale recente în limba română. 747–754 [Engl. Ab. 2009. BAHNEANU. Engl. 10.]. fasc. fr.]. Recenzii VEZI nr. ORTOGRAFIE. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 158–166 [rés.. II. 137–140 [aduse de ed.]. 85–87. OSIAC. 1431. Ediţie îngrijită de conf. 2010. 199 p. 1 (2). XXIV. 2009. 1432. I. DRINCU. 1309. Reglementări ortografice. 1760. In memoriam Dumitru Irimia. fasc. fr. fr. nr. 1426. 1347. ŞERBAN. II. AUG-LCLS. 2241. 2097. LR-ATM. In memoriam Radu Popescu. 343–348 [rés. DOMNIŢA. rom. Bilingvism şi limbă naţională în Republica Moldova. Moldova). 1429. 1423. Mic tratat de ortografie. LILIA. 1. 53. TOMESCU. Spelling and Pronunciation of the Loan Words in Romanian.]. 2009. cu 1 sch. Litere neologice şi tendinţe de valorificare a resurselor sugestive. CIOBANU. 1434. Accentul românesc. 2251. 1427. DOOM2 şi anglicismele. I. 2171. 2010) 381 f. TODI. vol. 12. Ab. 2262. 1424. Ab. Subînţelesul în sloganele electorale din parlamentarele – 2009 (R. NEVACI. 2010. 345–354 [Engl. 1 tab.. NECULA. 95–100 [Engl. Dacoromania. 2009. 2009. II. 2009. VITALINA. A Study of the Viability and Adaptability of Loan Words in Romanian. VOICA. dr. 595–611 [Engl. AIDA. nr. 1422. nr. 1425. XIII.]. PhB. Rolul distinctiv al accentului în limba română din perspectivă istorică şi dialectală. 14. 2008. Aspecte populare şi dialectale. 1169. The Anglicization Era – A Global Communicating Dream. Ab. AIDA. EHumanitas. rom. Prietenia cu ghilimele(le).. 50 p. MANUELA. 2298. AL. GINA.

Iaşi. 162 p. Oradea. 167–173 [Engl. 205–209 [Engl. 261 p. Limba română şi vorbitorii ei în afara României.hajdút”. nr. Câteva consideraţii privind evoluţia comunităţilor rurale de origine română din jurul Vidinului (Bulgaria) la începutul secolului XX. vol. DAFINOIU. 21. Articole. macedoneană . eseuri. CONDREA. 2009. comparativ fono-morfo-semantic. fr. I. Editura Prometeu. IULIAN. 2008. 284–287. 1437.. Observaţii asupra unor sensuri ale cuvântului haiduc.. pătrunse în secolul al XVI-lea. AUSH-LLR. sârbă . vol. SID-BM. 521–537 [rés. Recenzii 1446. 9. fr. 2009.. Chişinău. 177–192 [cu. 2008. Book reviews. Ab. recenzii/ And yet. Valoarea persuasivă a simbolurilor verbale şi iconice în publicitatea electorală din Republica Moldova (studiu de caz). Bucureşti.]. [cu bibl. 160 p.. Note de argou basarabean. St. LAURA. XIII. Fundaţia Culturală Secolul 21. nr. Bucureşti. 2007. RADU. BALCANISTICĂ 1448. ind.ajgyk”. 139–159]. Volume 17. FD. 247–261). GOLOPENŢIA. PIM. GABRIELA IULIANA. (p. In memoriam Dumitru Irimia. Vlad Pohilă. 567. VEZI şi nr. 2334. 140–150]. 564.]. Poporul moldovenesc şi limba moldovenească. 1445. IRINA. 2009. 2009. 1370.. Analitic vs.].].].382 Florin Sterian 76 1436. ISTRATI. 77–82. 1443. 2009. 2009. 2009. VEZI şi nr. CRISTINA. dr. sintetic în varianta limbii române din Republica Moldova. nr. 2009. 2004. Limba română în Voivodina: aspect general. 119–122 [rés. 9. PARASCHIVA. fasc. 470. fr. ROMÎNAŞU. 2009. 196 p. 598. 152 p. Recenzii 1450. XIII. bulgară . II. 1439. fr. Elemente vechi greceşti comune limbilor balcanice. EUniversitară. Şi totuşi... Tipurile de alternanţă lingvistică în vorbirea elevilor din Republica Moldova. 1444. nr. In memoriam Dumitru Irimia. MLADIN.]. EUO. Essays. AUSH-LLR. cu imagini]. 157–162]. 78–82 [text în lb. 2304. 563. 1442. 315–324 [rés.. 2009. the Romanian Language. *** Balkanistica. Ab. I. Edited by Donald L. XVIII. 1 tab. tom 1. MARTA. 2009. . Limba română din Republica Moldova.]. SANDA. MIHAIL. Despre elementele aloglote în presa scrisă. LUDMILA. De la anexarea ţaristă la aniversarea a 650 de ani de la întemeierea Ţării Moldovei. România globală. 1441. 40–48 [albaneză . (Universitatea din Oradea) [cu bibl. limba română.. AUSH-LLR. Dyer. 1449. MLADIN. 8. [cu bibl. Editura Prometeu. 1447. 2009. 2008. VEZI şi nr. SPĂRIOSU. V. 496 p. Ab. CONSTANTIN-IOAN. AUG-LL.]. înainte: prof. CONSTANTIN-IOAN. Chişinău. Consideraţii despre învăţământul şi şcoala românească din Ungaria (1920–2008). limba română!. 232–235. 111–116 [rés. univ.. Vlad Pohilă. VEZI şi nr. Published for the South East European Studies Association. SÎNZIANU. MLADIN. p. BOBOC. CONSTANTIN-IOAN. 20. BULAT.. Engl. Mile Tomici]. p. COLIPCĂ. 2333.xaǔgýk”. p. BulŞt-BM. Articles. 496 p. 1879. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 2008. The University of Mississippi.. ZAMFIRA.àjgỹk”. 1440. 1438. 10. 552. Şi totuşi.]. [Cuv. prefeţe. 2008. fr. AUA. Forewards. VÂLCU. ŞTEFAN. 28. 511. 10. [+ 1 CD–ROM] [cu bibl.

9. Trad. şi ind. HOMER. 2009. THEODOR. fasc.]. 2007. 255–266 [Engl. IOANA-RUCSANDRA. Ab. Bucureşti. 2. МАКАР. AUC. 403–405). PARASCHIV. 65–81 [rés. Valorile referenţiale ale demonstrativelor latine şi articolul hotărât în limbile romanice. [cu bibl. COSTA.].]. 2008. bibl. FRANGA. Tibul. 1456. de Dan Sluşanschi. Originile autobiografiei critice. FRANGA. Cuvânt înainte: conf. IOANA. DINU. [cu bibl. [cu bibl. (p. 92–96 [Engl. 1458. DANA. AUG-LCLS. HOMER. Trad. 31. 2009. 2010. Ab. MUNTEANU. 1462. Observaţii privind grupul nominal al subiectului în trei izvoare cantemiriene: Bonifinius. 71–76 [rés.. 245–251]. în hexametri cu o postf. reprezintă teza de doctorat susţinută la Universitatea din Bucureşti. Engl. MARIANA. RALUCA MIHAELA. 91–98 [Engl. 2. 445 p. ILB) [lucr. I. Modificarea discursului repetat latinesc în registrul grav al ştiinţei şi al filozofiei. Bucureşti. NICOLAE. de Dan Sluşanschi.]. p. Primele forme ale lirismului non-dramatic la Roma. Confesiunile Sfântului Augustin – valenţe literare. AUA. nr. ILB-SIL. 8. AUSHLLR. 1465. latină. nr. ILB-SIL. 62. rés. 11. Odiseea şi Batrachomyomachia. MIHAELA. 391–399 [Engl. 1452. AUA. nr. FLORENTINA. 64–78 [Catul. 1.]. COSTA. 2010. Ab. 1470. РОКСОЛЯНА. 2010. Iliada. 2008.].. 2010. Pe marginea clasificării genurilor literare în Antichitate. Textele antice şi transmiterea lor. şi ind.].]. 1453. în proză. EFNŞA. 53. Mirela Arsith. frigěre. fr. Poezia catulliană la intersecţia dintre tradiţie şi inovaţie. Bucureşti. AUGUSTIN. ILB-SIL. 2009. univ. Mondero. Compunerea nominală în latină. 54. Odysseia. esp. fervěre. II. NEDEA. In memoriam Sorin Stati. Discursurile lui Cicero. DINU. HOMER. 140–145]. şi note de Eugen Munteanu. 1471. ION. Fonetică istorică latină. FLORENTINA.]. ind. nr. 2008. 1463. Aspecte ale creaţiei lexicale în latină. Ab. 323–325). Ed. Trad. (p. 193–201 [Engl. fr. 223–230 [coquěre. Bucureşti. 1457. ІНЕСА. 10. (Biblioteca ideală Mondero. 145 p. 326 p. III. 2010. 2008. ОЛІЩУК. EduSoft. 1455. EUB. 1468. 1467. 251 p. 247–251 [Engl. 77–82 [rés.. BUTIURCA. [cu bibl. nr. 2008. 2009. Structuri şi strategii argumentative.]. Figuri de stil ale iubirii în poezia lirică latină. 95–100 [rés. introd. 2007. 131–136 [rés. Bucureşti. fr. MARIANA. nr.]. ILB-SIL. Długosz. FRANGA. 2010.]. 346 p. in memoriam Dan Sluşanschi]. ADINA. fr.]. 207). 1–2.]. (AR.]. Retorică şi pragmatică în discursul ciceronian. Paideia. 31. din lb. Ab. 11. Ab. ed. COJA. tom 1. în hexametri cu o postf. 1464. NICOLAE. LIVIU. în 2004. cu bibl. 1454. Latinizarea antroponimelor turceşti în operele lui Dimitrie Cantemir. AUSHLLR. note şi prezentări de Ioan Caragiani. Elemente lexicale alogene în latina documentelor de cancelarie din Moldova. 9. 25–34 [rés. 1473. AUI. nr. Verbe latineşti din vocabularul culinar moştenite în limbile romanice. . fr. 1466. Ab. Nemira. NECULAU. Складні епитети як стилетворчі елементи роману Лонга „Дафніс і Хлоя”. DANA. fr. DOINA. 218 p. 1459. 61. Horaţiu. cu bibl.]. 1 (2). ind. 1472. MARIANA. SFÂNTUL. 720 p. In memoriam Dumitru Irimia. Observaţii preliminare. 1474. IOANA. 1461. I. 2008. [ed. DASCĂLU. Leunclavius. Properţiu şi Ovidiu. Capodopere de literatură universale). 2010) 383 VI. Criterii de tipologizare. fr. (p. XXIV.77 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. AUSH-LLR. nr. 145–146]. 2009. BulPG. CRISTINA. Epitetul în universul liric catullian. 207–217 [Engl. FLORENTINA. CRISTINEL. FILOLOGIE CLASICĂ 1451. 169 p.]. 1475. ind. bibl. FRANGA. 2009. I.]. AUSH-LLR. 2009. IRIDON. 1469. EUB. nr. The Significance of the Text of Shortstories in the Context of Roman Novels. 107–119 [res. 1–2. îngrijită şi pref. Bucureşti. 2008. p. SCL. 2008. 2009. Limba latină ca limbă maternă în Dacia traiană. 83–88. Confesiuni. CURTA. Ab. 1460. in memoriam Dan Sluşanschi. Paideia. 2009. Bucureşti. Trad. de Ion Acsan. Bacău. dr. p. 2009. GEORGESCU.

Ed. 2010. rom. Lexicul ilustrativ. 782. .. Cuvânt-înainte de Dan Sluşanschi [. 480. 1380. 886. In memoriam Dumitru Irimia. esp. 2001... AUI. AZMANOVA. nr. 314.]. Moriendi virtus. 781. 2009. Ab. 47.]. 460. Varieties and Acquisition. 506. 1490. SANDU. 1493. de Ştefan Colceriu. fr. 2009. AUVT. 1477. 1783. 54. 2009. 1479. LUMINIŢA. 1683. 2008. 609. Caesar – Historia inornata. MARINA. Recenzii * 1486. 135–140 [rés. 911. ALEXANDRU. BAKALINSKI. 1481. nr. Bucureşti. MĂDĂLINA.]. 1492. [cu bibl. CLAUDIA. 2009. AVRAM.S.]. Iaşi. tom XII. STRECHIE. On the Alleged Occurrence of Vowel Harmony in Solomon Islands Pidgin English. ANDREI A. 847. 3–13. Ab. 1612. 2116. 1 (2).. 119–124]. 1254. 536. 2007.]. 44. Claudia Tărnăuceanu. Investigating the Status of LA COSA NOSTRA in the Context of U. nr. 18–26. HALICHIAS. p. Seneca. GERMANISTICĂ 1488. 1491. 2010. RRL. TĂRNĂUCEANU. 54. 1487. 499. * * Institutiones Linguae Valahicae. 1337. Editura Timpul. ALEXANDRU.].]. RRL. SUCEVEANU.. 57. Posibile influenţe româneşti asupra limbii latine din documentele de cancelarie din Moldova. 6. 2009. Opuscula Scythica. VII. Use of English: A Sociolinguistic Approach. 496.]. 2009.. Verbele uzuale din unele texte epigrafice latine. 45. tom XII. PARASCHIV. 508. Bucureşti. ELENA-TIA. I. ELENA-TIA. 2089. 479. 1089. critică de Gheorghe Chivu. 1494. 899. 233–247 [rez.]. 56. 2007. 403–404. AUVT. fasc. Стилістичне функціонування епітетів в одах Горація. ANDREI. 126 p. 2008. nr. 46.: Ştefan Colceriu. GALINA. lingvistic şi literar. 1483. AUI-LLS. 3–4. 551–552. 1876. ZAGAISICA. Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină. MĂDĂLINA.].. 1710. 59. 1145. VEZI şi nr. St. 1485. 43–49 [Engl. 994. M.]. 2009. 1489. 959. 1484. L. Revizia şi trad. Editura Academiei Române. AVRAM. Ab. 52. Ed. Ethos sophistique vs ethos socratique: deux scénarios pédagogiques. The Epenthetic and Paragogic Vowels of Pijin. RJES. ANDREI A. 599. 87–98 [rés. 144. 2. 2009. 365–382. 4. [fnp]. Omagiu Alexandrei Cuniţă. 1480. BĂLAN. 1758. 3–4. 2238. introd. Limba latină în opera lui Dimitrie Cantemir: Vita Constantinii Cantemirii. reviz. 2. cu 2 tab.]. English Language Today: Perception. nr. 296–298. 54. textului latin de Lucia Wald [. LUMINIŢA. 1746. 1478. 946. 2008. The Usage of Borrowings in the Field of Law. demonii şi zidirea Templului. 410 p. AUG-LCLS. 41–52 [res.Florin Sterian 384 78 1476. tom XII. *** Testamentul lui Solomon. 1366. PĂUNESCU. fr. Vezi BRL. nr. 2009. 309–311. ANA-CRISTINA. LUMINIŢA. nr. 54. 1420. 1308. 2264. Rec. XXIV. Alcune considerazioni sulla prefazzioni di In laudem Iustini Minoris di Flavio Cresconio Corippo. 462–467 [Engl. AUB-LLS. 2009. 1482. 2009. Regele. fr. NATALIA. 887. 1250. XXIV.. 1767. 315. MIHAELA. Culture: Linguistic Anthropology Aspects. AUI. Ab. 246–248. GAFTON. Ab. 2132. SANDU. Vezi BRL.. LR. 500. 2007. 2110. fasc. Trad. ANDREI. Rec. 1 (2). 211–219 [Engl. 2009. AUG-LCLS. AUI-LLS. Mentalităţi romane: imperator. STRECHIE. 2090. 1799. 181–205 [Engl. Humanitas. AUVT. Aspects of Language Planning in Hong Kong after National Reintegration in 1997. 495. AUB-LLS.: Haralambie Athes. 420–423 [Engl. inedită din greacă veche şi st. 2009. AUI-LLS. 2008. 27–32 [rés.

CHIRIACESCU. 1 (2). 1516. CĂTĂLIN. AUG-LCLS. CIUTACU. 2009..]. fasc.]. 2009. 2010. RUXANDRA.79 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Zur Kontrastiven Valenzbeschreibung Ausgewählter. 216–221 [în lb. Ab. LIGIA. A Possible Conversational Analysis Grid from the Perspective of Slang Applied to “O. Zum impliziten Ausdruck der inalienabilität im Deutschen. AUA. 64 p. 2009. 2009. Craiova. nr. Where Art Thou”. Veränderungsverben des Deutschen und Rumänischen. (vol. 1497. 2. 57. BĂRBULEŢ. Temporality in English and Romanian Amount Relatives. nr. 2. 6. 316–323. 1502. 2009. ILINCA. AUB-LLS. ELEONORA. GABRIEL. 10. BRĂDEANU. Ab. 2008. XXIV. Comparaţia. 56 p. CÎRTILĂ. A Systemic Functional Classification of Adjuncts.]. 1519. The Lawfulness of Translating Crimes against the Person from English into Romanian. 54.]. Elisabeta Barbu. 67 p. 53. nr. fr.]. 57. The Non-Finite Forms of the Verb. Napoca Star. AUSH-LLS. AUA. CERBAN. CERBAN. MĂDĂLINA. 1517..]. On Deontic and Epistemic Interpretations of Modal Verbs. Idiomaticity and Translation in the Context of Contemporary Applied Linguistics. 2). VIORELA-VALENTINA. 2008. nr. 11. CERBAN. Verbvalenz und Mentale Repräsentationen. 2009. 1509. Summ. univ. Irco Script. 1520. 2008. 2009. ELENA. tom 1. 2008. 9. Drobeta-Turnu Severin. 1505. AUA. BUSHNAQ. CUSEN. SOFIANA. [cu bibl. RJES. 1499. 10. 3. AUBLLS. 31. tom 2. CHERSAN. BOGDANA. TATIANA. 1508. XXIV. On the Lack of Cross-Linguistic Nominal Tense. 107–114 [rez. 159–169 [cu 6 tab. tom 2. 2008. cu 1 tab. 79–86 [Engl. ZINAIDA. 211–218 [rés. Into Romanian. 1514. 1512. nr. Comparison. 142–148. 57. 2009. MĂDĂLINA.]. Difficulties in Translating Specialized Texts. 44–50 [Engl. 1500. Craiova. 2010. BOJAN-POPESCU. PASCARI. 2008. XXIV. tom 2. CAMENEV. 1510. VIORELA-VALENTINA. 2009. Analysing Questions in Institutional Talk: Power in Questions. SIMONA. Irco Script. 67–81 [rez. 2010. 1518. AUI. Prefixation in English. Adjectives and Adverbs as Intensifiers and Modalizers. 169–171 [cu 4 tab. 1504. 173–178. GABRIEL. Global English into Local Dutch. 1498. Sitech. III. 1513. Die Präpositionen im Deutschen. DEHELEAN. 104 p. 2008. p. ELENA. 37–46. CAMENEVA. 1503. 1496. 341–349 [Engl. RODICA ANCA. MĂDĂLINA. BĂRBULEŢ. AUG-MF. AUA. AUC.]. 15–27 [cu 1 tab. Translating English Computer Science Texts. 4. CROITORU. 67 p. 2008. 23. 2009. 2010) 385 1495. 1 (2). AUG-LCLS. CÎTU. fr. fasc. fr. rés. fasc. 9. DIMA. Brother. 59–65 [rez. 1511. Legis. III. FLORENTINA. Funcţia prezentativă a lui so în limba germană. nr. 170–183. RJES.]. 62–64]. 2010. DELIA IONELA. 29–39. 272–278. ClujNapoca. Referent ştiinţific: conf. tom 2. Modal Verbs and Politeness Strategies in Political Discourse. COSTELEANU. 1–2. nr. 1515. Coding and Behavioural Properties within Grammatical Relations. 11. 179–196 [rés. RIELMA. BOICU. GABRIELA. AUG-LCLS. 1506.]. 1 (2). 31. BELU. 10. rom. Drobeta-Turnu Severin. BOLDOJAR. CROITORU. 9. AUSH-LLS. The Structure of Auxiliaries within the Complex Verbal Groups. 138–141. . rom. nr. ZINAIDA. OLGA. 2008. MIRELA. 2007. 6. 2009. 227–230. 2.]. 1501. ILB-SIL. Variation and Flexibility within Idiomatic Expressions. 1507. Lucrare ştiinţifică. CRĂINICEANU.]. AUBLLS. Difficulties and Strategies in the Translation of Proverbs (with illustration of the translation into English of proverbs from Don Quixote). dr. On the Challenges of Confusables As Translation Traps. Prison Movies & Implicature: Chow Time or Observing the Maxim of Quantity. 2009. nr. engl. 1–2. ILEANA. rom. DAFINA. AUA. SORIN. DIMA. Lucrare ştiinţifică. AUC. 10.

fasc. fasc. 149–156 [rez. 6. SILVIA.. DIMKOVIĆ-TELEBAKOVIĆ. Sitech. JACOBSEN. 259–263. 65 p. 2010.]. Ab. JACOBSEN. tom 4. AUA. 2009. 3. AUSH-LLS. 1528. cu 2 fig. Zus. fr. 107–120 [Engl. 2009. 11. Reference Error Occurrences and How They Affect Communication. vol. 360–367 [cu 1 tab. dr. ind. tom XII. NATALIA GLORIA. tom 4. 129–148. 9. ADELINA LEONTINA. The Functions of ‘War’ Metaphors in Medical Discourse. 1545. rom. 2008. 1538. 138–141). XXIV. RJES. DUMITRU. (p. Bases of the English Legal Language.. 324–332 [în lexicul lb.. 1540. Felicity and Boundedness. 1544. tom 2. American Dialects. ANADISS. DRĂGUŞIN. LOREDANA. IROAIE. DOBRE. DANIELA. ALEXANDRA E.]. AUA. 1542. 1527. LIUBOVI. FLOREA. 1 tab. AUB-LLS. 2008. The Translator’s Journey from Professional / Translational Reality to Empathy – the Translation of Hans Bergel’s Communist-Outgrown Narrative Texts. Craiova. 1 fig. DUMITRAŞCU. 15–26 [rés. 2009. II. III. 10. Imperfective Aspect. SILVIA. MIHAELA. Lexical Features of Special Languages. RJES. AUI-LLS. 2009. AUG-LCLS. 2009. 287–295 [rés. LAKO. cu 2 tab. 2008. 2. 1531. Metaphors in Cognitive Linguistics. 6.]. BulŞtBM. 353–363. Phrasal Verbs in English and Their Translation Equivalents in Serbian.: prof. 2010. 1543. 1522. StUPM.]. DOŞCA. AUSH-LLS. 1524. ILB-SIL. 189–196 [cu 1 tab. rez. ELENA MARIA.]. Aktionsart. HADA. Craiova. 158–163.]. [cu bibl. ANTOANELA MARTA. AUSHLLS. HERŢEG.. SONIA GABRIELA. RIELMA. nr. CRINA.]. 57. 1529. JUMANCA. On Translating Collocational Patterns Including Terms Shared by Specialized and General Contexts.]. 10. StUPM. XXIV. IAŢCU.]. nr. Metaphor and Philosophy. 1533. RONALD R. cu 2 fig. Neological Burst in Mass-Media.]. Variabile temporale în semantica substantivelor. 11. Changing Meanings Due to Particle Use (“In” and “At”). 1530.]. 87–103 [rés. 1532. 8. HOMULO. univ. The French Element in English. DENISA. Linguistic Polarities in Ezra Pound’s Canto 45. fr. rom. EMANDI. XVIII. 2009.. 1 (2). DOBOŞ. 2. Debating as a Communicative Event: a Look through Hymes’ Lenses. 1541. fr. 2009. 1536. LAZOVIĆ. The Sense of Alterity in Dracula. 8. ALIONA. Sitech. 2009. 10. Ioana Murar]. nr. ONORINA. 65–78 [deutch. VESNA. 224–230). 2009... Methodische Hinweise im Rahmen der deutschen Fachkunde/ Fachübersetzung als universitäres Fach (Didaktisierungsvorschlag). rom. LAZOVIĆ. 2008. 2008. 1 (2).]. IRIMIEA. CRISTIAN. nr. 6. ANA. engl. In memoriam Dumitru Irimia. (p. an. 1 (2). MIHAELA. 2009. 1526. Influence of Verb Particles on Aspect and Aktionsart. FRĂŢILĂ. A cognitive pragmatique approach to the dialogue in Samuel Beckett’s „Waiting for Godot”. XXIV. Coordonate temporale în unităţile ficţionale.]. 8. 1539. Ambiguity. 1523. Asking Questions. 2. 2009. AUG-LCLS. 2009.386 Florin Sterian 80 1521. RJES. 2010.. 121–126 [rez. Alba-Iulia.. . 361–373 [Engl. 131–137 [rez. TATIANA. Zweisprachige Verbalenzwörterbücher im Vergleich. RJES. GRECU. 2010. 349–354. 2009. nr. 11. cu 2 fig. nr. GORDANA. 2008. [cu bibl. 233 p. 333–344 [cu tab. [Pref. Ab. 1535. fasc. 2009.. 10. 221–227. 1537. DIMA. 2007. rom. Controversial Euro-English. VIORELA-VALENTINA. 11. DANIELA. Ab. DOBOŞ. 1534. nr.]. AUA. nr. 136–145. 221– 230 [Engl. 143 p. 43–50.]. AUG-LCLS.]. ROMANIŢA. cu 2 tab. 6. LAZOVIĆ. 1525.

RIELMA. nr. Deformation of Idioms on the Structural Level. 1568.]. 2010. ind. 6. fr. 378 p. 2009. NEAGU. Ab. cu 3 tab. Namengeografische Aufschlüsse zur Bedeutungsdifferenzierung der Familiennamen. In memoriam Dumitru Irimia. MOVILEANU. 10. MARIANA-VIRGINIA. 1562. Communicative Strategies and Social Structure in Proverbs. 261–265 [rés. NECHITA CRISTUREAN. Universitaria. Sense and Reference in Translating Noun Phrases from English into Romanian. ANCA-MARIANA. Altmann. 2009. AUG-LCLS. Pragmatic and Functional Uses of Idioms. fr. 229–236 [rés. 98 p. 1. 2010. 1550. nr. 274–280. Origins of Impractical Linguistic Drafting Practices in English Legislative Texts. 1551. NICOLETA FLORINA. fasc. Pros and Cons of the English Passive. 2009. VIORICA. Les proverbes – terrain d’élection des variations entre l’anglais et le français. rom. Aventură semantică în trei limbi: germană. Lucrare ştiinţifică. 2010. 1–2. PETCU. 62. 2009. 10. Aspect and Boundedness. 10.]. PEGULESCU. română. IOANA. Oradea. 373–378]. In memoriam Dumitru Irimia. NOVAKOV. 278–282]. Die Stilistik-eine Disziplin zwischen den Stühlen? Wissenschaftliche Ansätze zu Stilbegriff. RRL. 165–177. 11. fasc.81 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. RRL. 131–137 [Engl. cu 1 h. Ergativity in English and Romance. p. [cu bibl. Text and Context in CEOs’ Letters. 146–156. 364–372. nr. ADINA-LUCIA. 1569. nr.. 1554. CĂTĂLINA DARIA. Oltmann(s). MURAR. 1558.. A Diachronic View on English Borrowings in Romanian. 1557. Lucrare ştiinţifică. 1560. BulPG. 60 p. AUC. ADRIANA. RIELMA. 2010. Interpreting Conceptual Metaphors: Between Context and Co-text. 79–84 [rés. Rec. 54. nr. nr. 158–162. AUA. 1 (2). nr. 53. 2009. ANCA-MARIANA. nr. LĂZĂRESCU. nr. 3. Iaşi. 2009. fr. rom. EUGENIA. 2010) 387 1546. rom. franceză şi arabă. 195–205 [rez. 96–98. MUTHU. 10. 3–4. RAMONA.]. Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea. A Topical Approach to Julian Barnes’ Metroland. 54. 31. română. RIELMA. 1548. p. GINA. 2009. 150–160). Attitudes Toward Anglo-Nigerian Pidgin in Urban. In memoriam Dumitru Irimia. 138 p. 1552. 2009. 62.]. tom 4. 407–411 [Engl. 135–137]. CHARLES C. ADINA OANA. Various Approaches to the Study of Meaning. BulPG. Interaction of Sense. 1561. Craiova. 2009.]. 1566. AUG-LCLS. engleză şi română. 2008. 2010. Bucureşti. 1549. Literacy and the Nurture – Culture Nexus in Romanian Approaches to English Prior to 1989: Subtitling and Language Learning Performance. rom. 2009. 1556.]. AUSH-LLS. NISTOR. MĂRUNŢELU. 1555. rez. 31. [XII] + 286 p. 2. I. II. 1570. p. nr. [cu bibl. EUB. fr. 1563.]. NICOLETA-LOREDANA. NEAGU. Bucureşti. 1559. RJES. 349–364 [Engl. 1564. ANCA. Southern Nigeria: The Generational Variable. ZIADEH. Stiltheorien und Stilanalysen. 1 (2). [cu bibl. Craiova. 1553. (Non)translating Catch-phrases. 1. MANN. DENISA. MINCĂ. 319–323.]. nr. [cu bibl. ÜMIT. PASĂRE. Altermann. p. PREDRAG. 2010. 1547. 2008. PASĂRE. Studiul contrastiv al mijloacelor lingvistice care exteriorizează conceptul diatezelor reflexivă şi reciprocă în limbile engleză. In memoriam Dumitru Irimia. Junimea. LIANA. Metaphor. 2008. MOROŞAN. 45–50 [rez. 2. I.]. Universitaria. nr. I.. 55. 1567. ROXANA-CRISTINA. 3. NICOLAE. EUB.]. 2009. 1. 51–60 [CEO = Chief Executive Officers. MĂCIUCĂ. ÖZ. 341–347 [Engl. MARIA-IONELA. PAUL. 127–134 [rez. DENISA. The Category of Number in English. 2010. (p. XXIV. AUI. PEGULESCU. [cu bibl. Übersetzung und Übersetzbarkeit von Modalpartikeln. Ab. 2008. Ab. 94–95].: Adina Dragomirescu.]. GINA. . Means of Expressing Futurity in English Language. Ab. AUC. MOSKOVICZ. nr. 1–2. 2008. 2009. engleză. 2009.]. Echivalarea componenţială intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană. XXIV.]. LIFARI. 1565. 194–200. 176 p. LILIANA. AUSH-LLS. MĂCIUCĂ. 3. MARINESCU. Common Structural Patterns and Persuasive Elements in PostApostolic and Patristic Sermons. Reference and Structure in Proverbs. 2009. 378–383 [rés.

1587. PISOSCHI. SCHERF. NICOLETA AURORA. DANIELA. 20. AUG-LCLS. nr. Comparaţia frazeologică în limbile germană şi română. p. CLAUDIA. fr. ANCA. rés. 2010. 279–347]. From Author – Literary Work – Reader to Emitter – Message – Receiver: From Production to Reception. nr. AUG-LCLS.]. 1575. STOG. 373–383 [cu 4 tab. 313–318 [rez. CRINA GABRIELA. vol. STOIAN. fr. POP. 75–86 [rés. 21. Forster. DORIS. 2. 2009. SAVA. AUG-LL. 1581.. 11. 203–222 [rés. POPESCU. AUA. [cu bibl. Terminology of the English and French Higher Education Systems. The Subject-Neutral Vocabulary. Techno Media. 20. Bibliotheca. nr. nr. 9. DORIS. CRISTINA. PLOEŞTEANU. AUG-MF. 57–62 [rés. Traditionen und Perspektiven phraseologischer Forschung. 347 p. PISOSCHI. 1574. 61–65 [în romanul . AUG-LCLS. I.]. AUSH-LLS.]. ADINA. 11. Stylistic Focus on E. 56. nr. SZABÓ. 56 p. XXIV. ŞORCARU. 10. 2009. Sibiu. On Identity. nr. 553–560 [deutsch. Temporal Correlation with Present Perfect in Media Contexts. BERND. 1594. 1 (2). IOANA. 181–187 [cu 1 tab. 4 (vol. Face Metaphors in English and Roumanian. Ştiinţe Umaniste) [cu bibl. POPESCU. rom. Techno Media. 2009. VALENTINA.388 Florin Sterian 82 1571. TârguJiu. ALEXANDRA-VALERIA. Târgovişte. XXIV. Ergebnisse eines Masterandenseminars 2009. 143–147 [rez. HATHÁSI.]. RĂDULESCU. p. SÁRA. rom. Aspecte ale conceptualizării şi ale gramaticalizării construcţiilor ipotetice în engleză şi română.A Passage to India”. (Universitaria. fr. 2009. 1589. 2009. 306–320]. nr. [cu bibl. 2009. OPRIŢ-MAFTEI. SABO. 1584. p. 1590. 2009. fr. 2009. 178–180. 103–107. 2009. Medical Discourse – Euphemisms and Slang Expressions vs. 1578. 1577. 2009. RALUCA. DANIELA. rom.c. POPA. ŞORCARU. Stylistics and Semantics. 1591.. 89 p. FLORIANA. STROIA. Scientific Terms in Designating Diseases. rez. nr. fasc. CARMEN. DANIELA. 2008. OLGA. 2009. POPESCU. AUB-LLS. Sibiu. fr. AUG-LL. 86]. 88–89]. M. 10. 423 p. 52. 1593. 2009. 18. Alterity and Hybridity with English Eponyms in Chemistry. FLORIANA. XIII. AUA. 456–461. Specialist Eponyms and General Eponyms in a Lexicographic Perspective on the English Language. fasc.. DANIELA. 348–423]. LL. ŞORCARU. 1583. On the Semantic Aspect on the English Semi-Modals. RIELMA. Orwell Revisited – Politics and the English Language. II. rom..]. Universals of Language and the Conceptualization of Idioms. 11. III. 1585. fr.]. nr.t.]. 1576. 2. Face-Threatening Acts and Deviation from Social Norms in Married… with Children. 1573. Zus. . 137–146. 2. 2. Phraseolexeme aus kontrastiver perspektive Deutsch-Rumänisch. [X] + 322 p. 1 (2). 23. AUG-LL. vol. AUG-LCLS. GÁBOR.]. ANIŞOARA. 122–131. Risoprint. nr. 6. 21. 2008. XXIV. XIII.]. FEKETE. Cultural Dimensions and Contextual Connotations. XXIV. 1580. 416–419 [rés. 231–233 [rés. 2008. fasc. fasc. POPESCU. In memoriam Radu Popescu. rez. 2). 2009. Deutsche und Rumänische Werbung im Kulturellen Kontrast. rom. 2. 1579. The Grammar of Advertising. SOREA. HELENA-MARIA.]. CLAUDIA. 1 (2). nr. tom 2. III–IV. 2008. 2009. Cluj-Napoca. fr. POPESCU. Eponyms in Legalese. Măiastra. 5–10 [v. 1588. 1 (2). cu 14 imagini]. Addressing Terms Used in the Family.]. SID-BM. 1586. fasc. fasc. 2008. AUSH-LLS. Timpurile verbale ale modului indicativ în limba engleză. 1572. 157–162 [cu 1 tab. 19. rés. tom 3.]. FLORIANA. 2009. [cu bibl. XIII. 2007. 2007. ADEL-ANTOINETTE. RJES. 56–60 [rez. fasc. p. STROE.. nr. In memoriam Dumitru Irimia. SAVA. Conservarea vorbirii populare în Germania. 2008. 1582. XIII. STEFANINK. 1592.

6. VOLCEANOV. 11. Timişoara.]. RRL. 921. 107–110. 228–234. 1006. Etymology and definition.]. 1. 611. TAMBA. 962.].]. 242 p. 2009. 1224. nr. 1140–1042. 1108. 228. VALLÉE. ILB-SIL. 10. 130. 8. 1607. VIŞAN. VAN DEN BERG. 2009. 53. AUC. 2008. 1425. 136. 1309. 10. 1995. 61. 1959. 2013. How Tsar/Czar. 2008. Ab. 1608. 428. 662. Towards a Unifying Account of Focus. 2011. 2039. 999. 1011. GEORGE. 1082. 1969. 124 p. 1123. 2006. AUSHLLS. 2021. ILDIKÓ GY. 207–221. 1851. 1990. The Poetics and/vs. 2010. 1093. 808. The Function of Storytelling in Conversation. 391–396 [Engl. 218. 1154. 702. 724. 1–2. 171. 876–878. AUB-LLS. 1598. TIGAU.]. VIERECK. 331–347 [cu 4 tab. 884. 1982–1987. 1145. 1920. 1334. 1306. VERA. UNGUREANU. 1250. 1597. 1610. 385. 2007. 2010. VIŞAN. 1088. 1168. 1602.: Alexandra Cornilescu. 801. 132–143. 762. 510. 10. 57. 909. VEZI şi nr. TARLEA IORDACHE. 1970. 1122. 1104. 1816. 54. 1393. AUA. 894. 1000. 701. 9. 2. 1364. 1848. Die internationalität der Deutschen sprache. 83–92 [rez. 9. nr.]. EUVT. 21–48 [cu 16 h. 834. 1601. 1027. 1997–1999. 919. 1847. 1978. ŞTEFAN. 1048. nr. 1613. 122–123]. 239–244 [rez. How to Create Intelligible Summaries: Analysing Lexical Cohesion in Economics Research Articles. 2022. Craiova. Strategies of Canonization/Standardization in Samuel Johnson’s Dictionary 1755. Issues in Translating Legal Texts Between English and Romanian. 2010. 177. 2010. 163–168. 1946. 1057. 1090. tom 3. 165. 11. 1954. 2019. II. tom 2. 2009.. 2009. III–IV. LL. ILB-SIL. 412. 885. Vanity Fair as a Case in Point. 2008. Rec.]. 2047–2049. Sitech. SCL. Shakespeare’s Double Language(s). ZAHARIE. 172. *** Romanian Journal of English Studies. Цap/Car and Related Words Are Used in English and Serbian. EUB. 2015. rés. RUXANDRA. The category of number. 402–404. 1611. EMILIA. ANDREEA-MIHAELA. 865. fr. 2037. 1660. OANA LAVINIA. ILB-SIL. 135–142. 2010) 389 1595. 1078. Substantive mit doppelten Pluralformen im Deutschen und Redewendungen mit diesen. Ab. 1310. EMILIA. 1664–1666. 1003. MARIA. Norms and/or Tendencies in Translating Culture-Bound Elements. 1147. 270–277. AUSH-LLS. 1398. 1972–1975. 835.]. 1440. 2054. StUPM. 1414. RUXANDRA. 1165. 860. 2010. 809. 1605. 867. 413.. 788. 2009. 1045. 1–2. The Noun Phrase in Generic Sentences – a Contrastive Analysis between English and Romance Languages. nr. 10. 52. Bucureşti. ŞTEFAN. 31. the Practice of Translation. 1062. 1606. 2009. 1654.]. LOREDANA. MICHAEL. p. rom.A Dictionary of the English Language”. Intensified! On Reflexive Expressions in Early Sranan. 1603. 1982–1987. 1269. 10. 1103. 2008. I. GABRIELA. 1953. 2008. 1990. 1750.]. 65–73 [. 196–200 [Engl. VUJEVIC. tom 2. 946. 2002–2004. 2055.83 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. vol. 1188. 11. English Surname Geography. GORDANA.. 1604. 1186. nr. 731. 294–297. AUA. 3–4. TĂNASE-DOGARU. 1957. ŞTEFĂNESCU. ALINA-MIHAELA. ZOLTÁN. 11. 1992. 1013. 1014. CRISTINA. 2008. MIHAELA. MARGOT. II. 2009. fr. The Latin Element in the English Language. 1073. 2009. ZAPLETALOVÁ. AUC. Its relevance for the syntax and the semantic typology of the nominal phrase. rom. 2041. 1083. 1137. 1336. AUA. 918. 1051–1054. 1961. 2043. On Translating Eminescu. 1614. 2031–2034. nr. AUSH-LLS. 1725. rom. III. 2052. [cu bibl. 1002. 2008. Controversial Issues of Slang. 1682. Cohesive Relation of Ellipsis in English. 1600. 1615. nr. 1138. 2026. 323. 298. 1153. 1018. VUKOVIĆ-NIKOLIĆ. 363–375 [cu 2 fig. Two Major Monolingual Dictionaries in the History of English Lexicography: Bailey’s Dictionarium Britannicum and Johnson’s Dictionary. 1596. 1612. AUSH-LLS. tom 2. WOLFGANG. 1599. 1427. 2009. 1980. 2009. 1980. 774. 1958. 1109. 1609. 29–37 [rez. 1020. nr. 1993. 1967. . 31. rom. 2008. 1215. 10. 93–104 [rez. Is the Role of the Clause C2 in a C1 Relationship Major or Minor?. 377. 1116.]. 260. AUA. 1150. 1909. VASILE. 1992. 5 tab. VERONICA. In memoriam Dumitru Irimia. 2029. 469–478 [rés. 1862.

2150. 2195– 2198. CARMEN. 1 (2). K. 2126–2130. fr. 3 h. 1627.. The Concise Thesaurus of Traditional English Metaphors Routledge. 390–393 [rés. 2228. History. 2084. 2009. London. 2008. 1 (2). 2105. Lost in Grammar: Explicating a Crucial Clause in Gómez De Castro’s Last Will.. cu 3 tab. VIII + 88 p. 3. Un parcours de la langue française: les associations géographicolinguistiques. 2141. 3–4. 313–322 [Engl. Battlebridge. RIELMA. nr. nr. 28. Lucrare ştiinţifică. 235–240 [Engl. DENISA. RRL. language. 10. 2. 2189.]. MIRELA. Ab.]. 2202. 2200. AVRAM. 2146. 2276. 2151. 2072. 2117. II. 2184–2186.. La Communication Médiatisée par Ordinateur (CMO): Quelles conversion et discontinuité?. AIOANE. 2258. 2010. 10.]. VIII. 2208. AUSH-LLS. Recenzii 1616. Limba franceză pentru afaceri – vehicul de comunicare lingvistică şi interculturală. 2008 (370 p. 1–2. Ab. ÁLVAREZ. Iudicium Verlag. Lingua della pubblicità e lingua commune. ALEXE. Ab. 2009. 2120. 2009. Las unidades fraseologicas – aspectos teoricos. PhB. I. Italiana la Universitatea de Vest din Timişoara. 1630. 2235–2237. fasc. 2155–2157. 206–209 [Engl. 2265–2270. 2. 2. 2009. 2008. 2010. XXIV. ANA. 1628. 2160–2163. 2165–2169. AUG-LCLS. APIRCULESE. 1 (2). 10. Daniel Schreier. 2010. Presentación de un corpus digital de léxico tradicional: el Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. 10. AUI-LLS. KGdr? (Hg. SARAMAGO. EUGENIA. 2009. 2253. 345. 2229. EUGENIA.]. 1631. 2188. Ab. 2207. MIRCEA. fr. 1629. 1625. ALAMAN. Craiova. 31. 2177. 1620. 2145.. JF. 1177. fasc. Francophilie et affirmation nationale. 1626. 14.]. 2122–2124. 251–252. RRL. 55. 2068. 2103. 43–53 [Engl. 385–389 [rés.]. Les Roumains de Transylvanie et Napoléon III. 2212–2216. 1 tab. nr. 3–18. 247–250 [Sprachvergleich – Kulturvergleich. 2009. Karen Lavarello-Schreier. nr. RALUCA. ISBN: 978-3-98129-566-3]. München. nr. 1–2. RANIA. New York. 5–19 [Engl.. VALENTINA. AVRAM. El imperativo en español. 2080–2082. 2232. ADEL. 2088. AUG-LCLS. 2222–2226. 13–19 [Engl. AIOANE. JOÃO. 2071. Ab. 55 p. 1. ROSARIO.). 217–220. AUSH-LLS. SORIN. Quo vadis.. VEZI şi nr. 316 S. 1624. Waterzooi ou stoemp ou filet americain? Saveur des belgicismes dans la cuisine. 54. XULIO. 31. 2280. DRĂGUŞIN. 2133. P. ANDREI. Wilkinson. Ab. 1–2.. ROMANISTICĂ 1619. 2233. Sguardo storico. 2256. 2078. 2100. XOSÉ AFONSO.: Speranţa Stănescu. SOUSA FERNANDEZ. 2148. nr. GĂDEANU. nr. 2008. AUC. 2210. ÁLVAREZ PEREZ. cu 1 tab. 2111. ARDELEANU. 2244–2247. 1623. people. KGdr: Wie schreibt man linguistische Geshichte? Zur Wirkungsgeschichte der bedeutendsten linguistischen Strömung in der rumänischen Germanistik der Nachkriegszeit. nr. 155–163 [Engl. MIRELA.]. 2008. I francesismi nelle lingua italiana. 1617. FD. R. . 2107– 2109. ILB-SIL. nr. 2009. 2066. 2112. 1618. Lenguaje sexista en la administración.].390 Florin Sterian 84 2058–2061. 1621. 2143. cu 1 fig. SIMONA. Ab. Ulrich Engel). ARJOCA-IEREMIA. 2008. AUC. 2203. nr.]. Tristan da Cunha. 336. 2293. 2003. 2255.]. fasc. tom XII. AUG-LCLS. XXIV. ANDREI A. Sitech. 1622. 2009. CARMEN. 2173.. XXIV. vol. Ab. 2009. 2259.. ANIPA. 33–41 [Engl.

11. Ab. 68–69]. nr. MARIA. 1633.]. BRUMME. 2009. nr. BĂNICĂ. XXIV. BLEDE. MIRCEA-DORU. BONDREA. 2009. BRÂNZĂ. 3. Il discorso indiretto libero: Roy Pascal e i suoi successori. rom. BONCEA. 1–2. Ab. II. 1635. 180–189 [Engl. 58. Ab. 34–43 [Engl.]. Engl. PhB.]. BOYER. 1637. . Alloquor. 84 p. Le discours politique français. cu 1 tab. BOUMEDINI. Des mots en diachronie: approche sémantique. 31. JANYNE. 10. 7 tab. Ab. p. 23. Alcune peculiarità del linguaggio giovanile italiano. 53. JF. p. 17–26 [rez. L’analyse conversationnelle: application à la conversation «À l’hotel». 1652.. 8. 1642. nr. 7. BELKACEM. Phénomène discursif. RUXANDRA. OANA. vol. 505–516 [confruntarea electorală televizată între candidaţii la preşedinţia Franţei. Drobeta-Turnu Severin. 1640. RIELMA. 3.]. 2. EsH. nr. Identificarea politicianului în interacţiune. 1643. BÂRNAZ. 56 p. 2010. 2008. AUC. nr. Rencontre des langues sur les affiches publicitaires en Algérie: cas des opérateurs téléphoniques. 46–58 [cu 1 fig. 11. 2009. Ségolène Royal şi Nicolas Sarkozy. Engl. 2009. 2009. 2009. 2010. cu 7 sch.. GARCÍA LUQUE. 3. 1641. Un experimento de cambio linguïstico. Divergencias y convergencias entre las frases hechas con numeral.]. Ab. 1645. 1639. vol. PIERRE.]. ILB-SIL. 319–323 [Engl. 1648. BOJAN-POPESCU. CĂLINA. cu 1 sch.]. rom. nr. 1–2.]. Le temps et la temporalité de l’existence stéréotypée et événementielle. 13–29 [în romanele „Germinal” de Zola şi „La Peste” de Camus. Ab. OANA DANA. EMILIA. 2008. 219–225 [rez. CAPDEVILLE. AUC. rom. 17–25. 2). BONDARENCO. [cu bibl. Ab. 2009. 2010) 391 1632. 1634. Símbolos y lenguaje. 71–79 [cu 2 tab.]. fasc. Drobeta-Turnu Severin. I. Le champ lexico-sémantique des expressions désignant les animaux domestiques et les animaux sauvages. ATN. vol. 2). nr. 1651. 1636. HENRI. 23. 1 (2). 33–47. 4 (vol. Ab. AUG-LCLS. 1–2. 59–67 [cu 2 tab. 1646. L’Œil de Zadi Zaourou.].]. AUREL.]. cu 3 grafice. FRANCISCA. MIRCEA-DORU. CARMEN-MARIA. EUB. discours et représentation sociale. RALUCA. Cruces semánticos entre el rumano y el español. ANADISS. ANNA. 10. 2009. 2008. 201–210 [rés. cutare y esp. fulano. Irco Script. 31. 34–44 [Engl. 52–53]. emblématisation. 2010. II. EsH. La Subordinata implicita. LOGBO ARMAND.. Irco Script. BACI-POP. nr. AUG-MF. III.. BĂLĂIŢĂ. 14. 72–97 [Engl. 1653. Lo francés y lo francófono en el aula de traduccion jurídica: la importancia de las diferencias culturales en la traducción de documentos de estado civil. Alcune considerazioni sui termini di origine inglese nel linguaggio tecnico-informatico musicale recente.]. 2009. 2008. 1654.]. La terminologie liturgique orthodoxe dans la langue française. Propoziţia subordonată implicită. Algunas consideraciones sobre el uso del future de subjuntivo en la segunda mitad del siglo XVI en la Nueva España. AUG-MF. NICOLETA. I. 1–2. Rum. mythification. BRANZA. I. 1644. din 3 mai 2007. II. AUC. NEBIA. 1638. RIELMA.]. 331 p. 2009.85 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Bucureşti. nr. nr.. TANAGUA. Summ.. Discours mediatique et figement représentationnel: stéréotypisation. JENNY. [cu bibl. EsH. La leçon de Ionesco – une satire du povoir. Ab. DADOUA HADRIA. 31. 1649.. fr. El leísmo en España e Hispanoamérica: divergencias y convergencias. BĂRBÂNŢĂ. SONIA. 2. 201–208 [cu an. 293–298 [rez. Didascalies centrées sur le non verbal dans le Piéton de l’air d’Eugène Ionesco. AUB-LLS. 2008. cu 1 an]. nr. BALAŞ. AUSH-LLS. 1650. ALINA. BOICU. III.]. 2009. 2009. BOLOCAN. BOTEZATU. Antonymie. 20–25 [Engl. 4 (vol. cu 1 tab. 263–271 [Engl. 2009. SIMONA.]. AUSHLLS. 2009. Discours intérieur et polyphonie dans L’Assommoir de Zola. 2009. MARILLAUD. 323–331 [Engl. MIRELA IOANA. nr. BERBINSKI. 1647. 3–4. BARCELÓ MARTÍNEZ. nr. VICTORIA. 13 tab.

2010. 11. 1662. Stendhal: Le Rouge et le Noir. ELISABET. 1667.]. CIOLAC.]. AUG-MF.]. 1657. cu 1 tab. anaphore et cataphore. 2009.. ASLLR. nr. AUG-LCLS. 1. Étude contrastive. CIAMA. Étude de la situation de la langue française au Maroc: le cas de la ville d’Agadir.]. 2010. CHIREAC. 155–165. AUB-LLR. Certaines réflexions sur le contour communificatif – pragmatique de la modalité biblique. 2009. 55. 293–299. Faces et masques: métamorphoses des instances dans le texte de presse. 2010. TAMARA. fr. ANTONIA-FERIHAN. RRL. AUSHLLS. 209–221 [rés. 2009. III. a intra/entrar. ILB-SIL. nr. 2009. 2009. nr. 3. ANADISS. Aperçu des conceptions portant sur le français québécois. . EsH. nr. ANAMARIA. 1671. 2). 1673. Alloquor. Ab. Transformations syntaxiques dues au passage du discours direct en discours indirect. COSTĂCHESCU. 1672. III.]. ANTONIA-FERIHAN.]. nr.. 10. Omagiu Alexandrei Cuniţă. ADRIANA. Verbos de movimento em inglês. 59. 3. FLORINELA. a pleca/partir. Ab. Vasile Alecsandri. COROI. fr. 2009. 2008. JF. 70–77. AURA CELESTINA. ANTONIA-FERIHAN. 1676. Ab.]. FRANCIS. cu 2 fig. nr. cu 7 tab. 1663. fr. 51–63 [Engl. fr. 181–184 [rés. Engl. romeno e português: análise comparativa. 1678. nr. 9 tab. ILB-SIL. 14. CHIBAN. 2). MARION. 25–51 [rez. tom XII. 133–137 [Engl. Verbe de deplasare în română şi portugheză: analiză comparativă. 271–291 [Engl. AUA. ethos discursif. nr. SILVIA-MARIA. 14. 275–285 [rés. 185–190. 190–196 [în lb. 7. fr. XXIV. 23. 31. I. cu 3 fig. 4 (vol.]. 10. Traduire Raymond Queneau en roumain. 71–77 [Engl.. Modos y tiempos verbales en tres lenguas románicas: rumano. MARION. RIELMA. 2010. 509–518 [rés. 1659. Engl. ADRIANA. CIOLAC. fr. Ethos préalable.. 2009. AUI-LLS. ALBUMIŢA-MUGURAŞ. CEBAN. vol. ADRIANA. COHEN-VIDA. 1664.. L’adverbe spatial ici entre déixis. CONDEI. DELIA. CONSTANTINESCU. CIBIAN. DIANA-GABRIELA. 1666.]. COLCERIU. AUC. 3. 14. Ab. 1675. COMĂNESCU.]. 59–68 [Engl. 1670.]. 58. Ab.. 2010. 11. 114–124 [Alecu Russo. 1674. 87–94 [Engl. HUGUET. Aspects discursifs et pragmatiques du texte publicitaire. El principio de composicionalidad en el análisis semántico y gramatical de las unidades fraseológicas. 2009. fr. 1668. 1 (2). OANA MAGDALENA. 2009. 1–2. COŞCIUG. 39–48 [rés. Ab. III. II. AUA. COHEN-VIDA. Le français et la mode chez quelques auteurs roumains du XIX-e siècle. CIAMA. CENAC. De la didacticité dans les messages publicitaires écrits. CRISTEA. 2. 1656. cu 1 tab. 4 tab. 2009. LR. Notes linguistico-vestimentaires. 1661. II. Dal discorso romanzesco al discorso filmico – Il Gattopardo – di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. IOANA-CRINA. 1677. fr. rom. nr. nr. CLAUDON.]. CIOLAC. a ajunge/ chegar. 2009. La politesse et l’indirection. Nou şi vechi în problema traducerilor din limba franceză. MOHAMED. 1665. castellano y catalán. ANGELA. fasc. 86–94. 2009. La métaphore dans le métalangage linguistique.]. 2010. 2010. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. AUG-MF. Chestiuni privind prezenţa elementului lexical englez în franceza din Québec. L’art du dialogue et de la citation.]. CIOLAC. 234–251 [Engl. 1660. 117–121 [rés. 2009. 2009. In memoriam Dumitru Irimia. 17–26.. image de soi (pré)textuelle. rés..]. 1658.].]. ANTONIA. JF. Ab. Ab. Ion Luca Caragiale. 2009.392 Florin Sterian 86 1655. 2009. 1669. Etape ale pătrunderii anumitor interferenţe lexicale din engleza nord-americană în franceza din Québec. 300–310. Ab. 2. 23. Interferenţe lexicale engleze în franceza din Québec. JF. şi rom. 61–69 [a ieşi/sair. 4 (vol. Elemente conversaţionale în Oncle Anghel de Panait Istrati. ÁNGEL. CECILIA. SERRAT. COHEN-VIDA. MARION. CIOBANU.

]. Ab. Termeni comuni. 7. 2010. tchotki. Novità tecniche e scientifiche. 1693. métropolite de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. ANCA. stato dei lavori. 1–2. 107–118. LR. DOSPINESCU. 2009. DUMAS. FD.]. 37–45 [cu 1 statistică]. 2010. Ab. Reflets des imaginaires linguistique et culturel au niveau de l’emploi d’une terminologie religieuse orthodoxe en langue française. risultati e prospettive di alcune imprese geolinguistiche italiane. 137–164 [cu an. JF. ADELINA LEONTINA. ISABEL MARGARIDA. p. construction de la référence dans le discours de l’informatique. FELICIA. Ab. ROXANA. 86–105 [Engl. 31. 31. 1684.]. XXIV. CED. DUARTE. épitrachilion. JF. rom. termeni specializaţi şi mutaţii semantice. 54. Engl. 2010. Ab. 2008. ANADISS. DUMITRU. Ab.]. 286–294 [Engl. évêque vicaire de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Les premières traductions de Maupassant en Roumanie. 14. 14.) de termeni religioşi. FELICIA. FEDERICA. zone. VASILE. RIELMA. 51–63. 2009. 1696. 53. 1 (2). DUMAS. 2009. 1. II. 59. DUMITRESCU. 28.. Ab. La métaphore technique. Ab. 2009. AUC. 14. Omagiu Alexandrei Cuniţă. 1689. Introduction de Son Excellence Monseigneur Marc. I. 1681. nr. 307–314 [Engl. nr. AUG-LCLS. Ab. MONIQUE. 2009. 153–162 [Engl. 49–71 [Engl. Apoi = Puis – statut et fonctionnement discursif. 3. nr. Ab. DUMAS. agneau. 2009. DIMA. DUŢĂ. (p. L’Orthodoxie en langue française. 2009. 2010. 1680. (Hexagon. II. [cu bibl. 2010. 2009. Contrafort. 21–30 [rez. nr. I.]. 69 p. 167–177 [rez.]. explication didactique. CUGNO. Saints et fêtes orthodoxes en français et en roumain: étude sémanticolexicale. 32) [cu bibl. DRĂGHICESCU. 2009. DIOP. [15]–26 [Engl. 2009. 49–63 [Engl. ISABEL MARGARIDA. Termes et textes: construction du sens. DUMAS. 121–130 [Engl. DO COUTO. 1–2. 1691. AUI.]. Ab. 1686. Lucrare ştiinţifică. FELICIA. nr. 1697. 1683. cu 1 tab. Léopold Sédar Senghor: negritude et francophonie. iconographie. PAPA SAMBA. DUMAS. OANA-CRISTINA. 1694. 1699. 321–330 [Engl. Explication scientifique. nr. Ab.87 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 2. 1698. OLIVIER. La langue française et l’Orthodoxie: une terminologie religieuse spécialisée et ses reflets dans la traduction. 195 p. 1692. Omagiu Alexandrei Cuniţă. rom. ELENA. nr. FELICIA. CRIVĂŢ. Craiova. ind. Noms d’adresse dans le discours indirect libre de Os Maias: traductions espagnoles et française. 2010. Un professeur de français «impérial» à Iaşi: le Franco-Roumain Victor Castan(o).]. 279–294 [cu 3 tab.]. 1682. fasc. Edité avec la bénédiction de Son Eminence l’Archevêque Joseph. JANETA. 1687. DOMNIŢA. épigonation].]. DIACONESCU. SOFIA. 68–69]. 278–286 [iconostase. 2009. Vida y muerte del pretérito imperfecto de subjuntivo en -se en castellano. 342–348 [într-un dicţionar bilingv (fr.]. EsH. EsH. Quelques termes orthodoxes français «expliqués» sur internet: l’iconotexte du projet OrthodoxWiki. Il linguaggio dei giornali italiani. OANA-ADRIANA. 1700. EsH.]. DUMAS. . EsH. 179–195 [rez. BulPG. RRL. In memoriam Dumitru Irimia. DIMA. 3–4. 1701. Iaşi. Lexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. explication médiatique.]. La semantic léxica y la oposición de sentido: un enfoque teórico.]. DUARTE.]. 54. 2009.]. 66–72 [Engl. El español en los Estados Unidos: la controversia sobre el Spanglish dentro (y más allá) del mundo academico. AUC. FELICIA. HILDO HONÓRIO. 1688.]. 14. DUMAS. La dimension modale de cá et lá en portugais. rom. 1690. JF. DIMA. FELICIA. On the So-Called Complex Prepositions in Kriol. nr. 2010) 393 1679. 2010. JF. 2009. DUMITRU. vêtement. EMANUELA. DA SILVA. I. Perspectives linguistiques et spirituelles. 219–228 [Engl. 2009. Ab. Poziţia elementelor lexical moştenite din latină în ansamblul romanic. 1.]. 1695. 62. 185–193). 2009.-rom. Confusio linguarum – apuntes sobre la alteridad lingüística en los libros de viajes medievales. 1685.

2008. 295–306. 1–2. Médiativité et Argumentation. tom 3. Evidential Indicators in French. 222–230 [în lb. EPICOCO. MARIANGELA. fr.]. 54. Ab. 2). PhB. RRL. nr. Ab. 35–46 [riass. cu 13 tab. 240–248. GROZĂVESCU. AUG-MF.]. 3. LIANA. 2010. cu 1 fig. vol.]. 2009. ANCA. Alcuni aspetti. nr. 1718. FAGARD. SID-BM. GEBĂILĂ. 167–181 [în lb. Summ. Il Vocabolario degli Accademici della Crusca: prima ediţie.]. 7–21 [. ASLLR. 287–312 [Engl. De quelques particularités sémantiques des verbes fr. FARCAŞ.]. nr. 1726.]. nr. Ab. 58. (a) şti (“savoir”). FARKAS. De la classification des antithèses – approche structurelle. 2010. rom. L’histoire des créoles de la Caraïbe: formation et évolution vers les langues contemporaines. 2010. AUI. XXIV. rez.].. MIRCEA. vol. ALFONSO. 23. 1704. 23–30 [Engl. MARIE-CHRISTINE. 2010. nr. 1717.]. fr. rom. III. nr. GEHL. 74–84 [riass. Engl. Ab. 1705. SIMONA. savoir et roum. AUG-LCLS. 137–151 [rez. OANA-ADRIANA. EL KHAMISSY. nr.]. 2009. III. nr. 1725. 2009. 1715. tom 2. AUA. vol. RIELMA. RRL.]. HAZAËL-MASSIEUX. 3–4. 4. it.. 222–230 [rés. Engl. 3. 31. 2009. ANA. AUG-MF. Solibo Magnifique. FANDIO NDAWOUO. 293–312 [Engl. Matei Vişniec. 85–103 [cu referire la clasa verbelor afective din lb. 52–73 [rez. The case of comme quoi. fasc. I. 21–43 [Engl. FIANU. 1710.]. 319–329 [cu fig. AUG-MF. LILIANA. Engl. 2008. IAN. 54. 1722. 1723.La chute” de Albert Camus. rom. nr. BulŞt-BM. I. Adjectivul ‘acru’ într-o viziune comparativă.]. 48–53. GÂŢĂ. GEBĂILĂ. ASLLR. Remarques sur la terminologie de la directive européenne sur la TVA. ANCA. MARIA-ELENA. La lingua corsa: convergenze con alcuni dialetti del Lazio Meridionale. LIGIA STELA.394 Florin Sterian 88 1702. DESPINA-ELENA. CHRISTIAN. 14. 3. 360–363. Coerenza e coesione nei campi semantici dei sensi. 2010.. AUA. 2). Eugène Ionesco. Studio comparativo in prospettiva diacronica tra due edizioni del dizionario Zingarelli. Il neopurismo di Bruno Migliorini. 2). Ab. 4 (vol. I. XIII. Inscription du dialogue dans un discours monologal. Izotopia minimală şi sinestezia. GÂŢĂ. 1712. vol. AUC.]. 1720. Esiti friulani del latino pecora: regolarità di un’ evoluzione fonetica.]. RIELMA. Applicazioni della linguistica dei corpora alla traduzione di testi di campi a forte produzione neologica: il caso della ‘descrescita economica’. 163–172 [Tristan Tzara. RACHA. DESPINA-ELENA. I geosinonimi nella lessicografia. 3–4. GANEA. tab. 183–192 [Engl. nr. 1–2. 2009. 4 (vol. 2009. Pour une valorisation poétique de l’oralité: Patrick Chamoiseau. 23. CRINA. 54. 2009. 1719. FRANCO.. 2009. ANAMARIA.].]. VICENTE. 54. Sur l’évolution du sens des mots. nr. ANAMARIA.. ALINA. 1703. 2009.]. FLOREA. 1706. On the Expressiveness of Verbs. De la subjectivité et de la délocutivité comme stratégie argumentative dans la chanson populaire camerounaise. Analyse linguistique et pragmatique d’un texte littéraire.]. Ab. 2009. ILDIKÓ. AUB-LLS. JF. II. rom. HANCOCK. 2009. şi maghiară. BENJAMIN. GUŢU. 1707. 1721. fr. GROZĂVESCU. Ab. 2009. 1709. 2. 2009. cu 1 tab. RIELMA. II. nr. RRL.]. cu 3 fig. 2010. III. Ab. 2009. 1711. Ab. 481–489 [Engl. (vol. 23.]. 2. 2009. 1713. Ab. FOŞALĂU. 11. 21–27 [Engl. XVIII. PhB. MARTINE. DUŢĂ. . şi italiană. 1716. Sull’Esperiente. 1714. 119–123 [Engl. 11. 1 (2). Les titres de presse: entre jeux linguistiques et enjeux politiques. 227–240 [Engl. Grammaticalisation et renouvellement: conjonction de cause dans les langues romanes. In memoriam Dumitru Irimia. RIELMA. Metáforas orientacionales en español y rumano. 191–200 [cu 4 fig. it. 2009. 1724. Ab. FINCO..]. Procédés de désambiguïsation et leur efficacité chez quelques écrivains roumains d’expression française. HERŢEG. 2009. The Portuguese Creoles of Malacca. ASLLR. GERMANI. 1708. GORBAN.

Que sont les prépositions?. 1–2. 2009. MARCHELLO-NIZIA. Lucrare ştiinţifică. 179–188 [în lb. ALICE. KEBBAS. 1750. JF.]. 2. 31. Ab. 1740. 2009. El “paréntesis exterior” verbal de las Cantigas de Santa María. Le langage scientifique et technique dans l’univers de la langue commune des personnages du théâtre d’Eugène Ionesco. AUC. AUB-LLR. 2008. II. e după “dopo”. SANDA. 232 p. 1738. p. KARA. nr. I. 2009. MARDALE. tom 2. 2010. JORGE. 1–2. rom. 2009.]. 1742. XXIV. 2009. DOMINIKA. 189–193 [rez. nr. 2009. 58. 82 p. 1743.]. 2009.. ANTONIO. MARCOCI. 53. nr. 2. 1745. 1732. rom. fr. il supino construito con la “a”. La Real Academia Española entre la tradición y la modernidad. 1–2. cu 1 tab. II.]. PhB. 3–4. tom XII. 1747. PhB. ALEXANDRU. 1733. MONICA. [bibl. 2008. 1728. tom 3. Ab. 2009. MADINCEA-PAŞCU.]. din “da”. HOANCĂ. EsH. Panait Istrati et la traduction . IOANI. Upper Guinea Creole Texts. PhB. CHRISTIANE.].]. 14. MARI CARMEN. Grammaticalisation et pragmaticalisation de connecteurs de concession en français: cependant.]. Ab. 135–145 [Engl. MANOLIU. 39–50 [Engl. RRL. AUI-LLS. 207–217 [rez. Dimension discursive des références culturelles dans Nedjma de Kateb Yacine. 2008. şi rom. HERŢEG. Inflections in 19th c. SANDA. Craiova... Craiova. MAS ÁLVAREZ. 4 fig. 2009. 54. 1751. 51–69 [Engl.]. 2010. 2010) 395 1727. 1735. in italiano. L’absence de communication par la destruction du langage verbal et scenique chez Ionesco. vol. I. 1737. L’impact des facteurs socioculturel et scolaire sur la créativité linguistique des adolescents algériens. MAGDA. Universitaria. 268–278 [Engl. 22–36 [cu 1 tab. 39–44 [rez. Analyse pragmatique de discours. 54–63. MARIA M. La phrase négative en français et en roumain. Ab. I.]. 9. HOLM. 123–135 [Engl. 9. Le costruzioni relative infinitive in italiano e romeno. INMACULADA. vol. EsH.]. Sitech.].mentale”.]. 1 sch. 11. cu 4 tab. L’infinito come soggetto. MIHAI. Modalisateurs illocutoires et argumentation. Ab. MALIKA. 31. rom. JEANRENAUD. 1741. LUCA. 2010. 1.. . nr. ATTICA YASMINE. Le lingue minoritaire dell’ Italia Meridionale. ALEXANDRU. AUSH-LLS. AUC. JIEANU. 10. CĂTĂLINA. L’aphorisme. Voice as a Marker of Discourse Strategies. AUG-LCLS.. ILIESCU GHEORGHIU.]. Summ. SILVIA. 1748. 31–36 [rez. Ab. I. In memoriam Dumitru Irimia. 231–252.]. SWOLKIEN. MARCOCI. Ab. 2009. 7–20 [Engl. fasc. pourtant. rom. LILIANA. Ab. 58. vol. MACARI. 223–230] [conţine note].]. 58. 1731. 10. MALLOZZI. cu 1 tab. 176–184. 517–521 [Engl.]. rom. 1744. Aspects innovateurs du lexique publicitaire et leur impact sur l’enseignement. II. IOANA. 1749. 2009. 2009. 2009. 35–45 [rez. CRINA. nr. BulPG. With Special Regard to Spanish and Romanian.. AUB-LLS. 2010. Is Similarity Between Two Working Languages a Decision-Making Factor for the Trainee-Interpreter? The Case of Romanian and Spanish. 151–164 [cu 4 tab. ALIONA. SILVIA. La syllepse métonymique dans le discours publicitaire. 1730. IOANI.]. 2009. MADINCEA-PAŞCU. toutefois. la métaphore et la parabole chez Antoine de SaintExupéry. 323–333 [Engl. IONESCU. XIII. 36–41 [rez. nr. ATN vol. 384–389 [rés. 2009. 350–363 [Engl. 1746. 2010. II..]. Prefixoidarea clasică şi prefixoidarea modernă în limba franceză.89 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. rom. 1729. IACOB. nr. 54. MADINCEA-PAŞCU. Temporal Metaphors and the Expressiveness of Verbs in Fictional Units. tom 3. Mezzi di rendere. SID-BM. 1 (2). 11. 1734. 62.]. 1736. JOHN. Étude de certains champs sémantiques dans le Pèlerinage de Charlemagne. AUA. Ab. 2009. complemento predicativo e attributo in italiano e romeno. 53–71 [Engl. 1739. The Code-switching Context from Romanian to Spanish. II. AUB-LLS. fr. SILVIA. RRL. MONICA. 2008. vol. AUA. AUA. Difficultés d’acquisition. nr.

571–577 [rez. Ab. FD. VAZ. viermi şi insecte. 1–2. 2009. 2009. MUREŞANU IONESCU. FD. 59.396 Florin Sterian 90 1752. 73–77 [Engl. SILVIA. 2010. 2008. MOUTINHO. 1 (2).. Ab. cu 3 fig. III. 59–70 [rés. 2009. ANA MARGARIDA. MARIA. M. 2009. 1771. 2. 11. MORCOV. 2009. 142–151 [rés. fasc. 2010. 14. 11. PĂCURARU. Variantes prosódicas do português europeu: o Barlavento e o Sotavento algarvio. 1763.]. 1758. MĂRCEAN. MIHAELA-MARIANA. SIMONA. 1753.]. 2008. 2009. 1756.]. Le dialogisme dans les textes de J. G. Féminisme ou machisme langagier? Encore une fois sur les enjeux de la féminisation de la langue. MATEIU. rom. SID-BM.]. AUG-MF. Analisi dell’ infinito complemento oggetto diretto e complemento preposizionale in Italiano e Romeno. FLORINA-LILIANA. 14. JF. culturali e linguistiche nella poesia di frontiera di Giovanni Pascoli. 1772. XIII. Ab. Nume de animale în limbile romanice. AUA. PAPCOVA. Ab. 2010. MARINA. [9]–12. Le Clézio. XXIV. 2009. 14. 291–296 [Engl. RIELMA. ILB-SIL. 2009. rom. PASAT. 129–141 [rés. MONA. BulŞt-UPT. 166–171 [Engl. MIHAELA-MARIANA. Le rouge et le noir: la francophonie et la mondialisation. rom. 345–349 [din lb. OULD CHEIKH. fr. EsH. PAGLIARDINI. MUNTEANU COLÁN. 1774. I.]. MIHAELA. Quelques cas de défigement des expressions phraséologiques en contexte. IULIA. fr. 3. AUC. MODREANU.. cu 1 tab. 307–318 [Engl. 2009. FEIER. MOLDOVEANU-POLOGEA. 2010. 1762. COIMBRA. 1775. 3–4. 4 (vol. Denumiri pentru lièvre în limbile romanice (pe baza Atlasului Lingvistic Romanic). NICOLETA. In memoriam Dumitru Irimia. Argument. Moyens et mécanismes langagiers de construction de sens (considerés sous l’angle de la désambiguïsation sémantique des signes lexicaux). nr. JF. L’oralité d’un fragment de Louis-Ferdinand Céline à la lumière des fonctions du langage. 1767. rom. 103–108. Cuvântul latinesc bestia şi descendenţii săi romanici. I. fr. în lb. 23. Regard sur le français d’Afrique du nord à travers la littérature. ALEXANDRU FLORIN. ROSA LÍDIA. 28. 2008. II. 14. ILB-SIL. AUG-LCLS. MLADIN. INA. 255–263 [rez. fr. La PENSÉE du dire… Le dit du (RE)PENSER... 91–102. MIHAELA-MARIANA. De la Nouvelle-France au Canada francophone. 165–175. Tensioni etniche. II. tom 2. .]. AUSH-LLS. 2009. vol. vol..]. 1773. PLATON. Le bilinguisme en didactique des langues. nr. XIII. JF. 54. fr. MORCOV. Încercare de descriere a unor câmpuri semantice din limbile romanice: reptile.]. PAŞTIN. MIHAILOVICI. fr. 1770. NORA-SABINA. Aspects de la modalité épistémique en roumain et en français.Une Femme pour l’Apocalypse” de Vintilă Horia]. 9.]. AUB-LLR. fr.].]. MORCOV. PAŞCU. 1760. nr. 1764. MUNTEANU COLÁN. 1769. DAN. nr. 2009. 367–374 [Engl. 3 grafice]. tom 2. LURDES DE CASTRO. 2010. Le français et les langues en présence. NEGOIŢĂ SOARE. 28. 1768. 1766.]. RRL. Omagiu Alexandrei Cuniţă. Ab. 1754. nr. 267–273. Originea prepoziţiilor în limbile romanice.]. DAN. Regard sur le lexique français contemporain: la question des termes non conventionnels. AUA. ELENA. 2009. 1–2. 1759. VERONICA.]. 2010.]. Ab. 31. MIHAELA. MOHAMED. 159–165 [rés. fasc. SID-BM. MUNTEANU SISERMAN. MANUELA. 2008. 241–257 [rés. 1755. ANGELO. Ab. 2). Ab. 1757. 1765. 215–231 [rez. 2009. JF. nr. 149–158 [rés. 1761. I. 225–233 [Engl. BulŞt-BM. XVII. Interprétation des structures causales. II. Engl. PAVEL. vol. 2009. 18–25 [despre trad. tomul 8. 262–268 [Engl. a romanului . Cohésion textual y relación genética: el caso del papiamento. CONSTANTIN-IOAN. NEVACI. IULIANA. El chabacano: un legado linguistico español en Filipinas. 15–18. 9.]. Cuvinte şi motivaţii noi.

4 (vol. 2010. Evoluţii semantice în franceza din Africa neagră francofonă: vocabularul relaţiilor intime interumane. 2. 58. AUB-LLS. tom 3. 1783. Bucureşti. PĂTRU.. SALGUERO LAMILLAR. 264 p. ELENA. 3. 2009. 23. Langue française et presse africaine: le cas du Togo. RASCHI. 2010. Pour une typologie du prohibitif dans les langues romanes.. Catégories floues et prototypicalité. 95–100 [.]. Tübingen. 1798. AUA. 11. nr. 2009. 1780. Engl. El papel de los latinismos en terminología jurídica. vol. JF. 31. 11–21. 115 p. 2008.]. 111–113 [Engl. en français. Ab. 2). 3–4.Récits de la longue patience. ELENA. 2007. nr. hindi şi română. AUC. 2010. PÉROZ. Despre câteva particularităţi ale francezei regionale din Camerun. NICOLAS. 1787. 2008. 2009. Ab. 1794. 253–277 [Engl. 14. OANA MARIA. ILB-SIL. 1797. Les contes roumains traduits et publiés en Roumanie à l’ère communiste – au service de l’idéologie dominante?. Vezi BRL. Gunter Narr Verlag. Ab. 1792. 2010. I. PIERRE. Ab. OANA MARIA. 152 p. 2. Une approche pragmatique du journal intime. Craiova. Ab. 2010. 2009. 412–415 [rés. p. 137–148. 99–108 [Engl.. vol. 193–199 [Engl. RIELMA. JAN. cu 2 tab. 2010. PĂSTAE. Una aguja en un pahar: fraseología pizpireta. 424–425. SABINA. Les fonctions de substitut segmental et de semi-substitut «soumissif» du verbe faire. EAR. nr. 1801. 110–112]. Journal de prison 1956–1962”. Rec.]. III. 74–82 [Engl. Ab. 1295.. 1778. 335–350 [cu 1 tab. 11. . 1786. RRL. II. 9. 1788. PETRESCU. tom 2. 14. nr. RAFAEL. 1796. 2006. FRANCISCO J. surtout en roumain. 13–21 [Engl. 354–365 [Engl. Le récit carcéral de Daniel Timsit. fasc.]. 2009. cu 2 fig. 71–88 [în lb. II. 1–2. cu 6 tab. PELEA. Papeles semánticos e interpretación de la anaphora pronominal en español.. Ab. 10. 1 (2).. PISOT. 2009. PhB. Visages du français dans une épopée roumaine moderne: Mircea Cartarescu. RADU.. AUA.: Mirela Aioane. AUG-MF. MARIA. PETUHOV.]. 2008. ELENA. AUA. Summ.]. Ab. AUA. 3. 100–108 [Engl. La description d’un article lexicographique: le mot «joie». 1779. BulŞtBM. 2010) 397 1776. nr. Ab. XVII. 1785. 2009. 245–266 [Engl. 181–187 [Engl. 31. Ab. POPÂRDA.]. Breve presentazione dei dialetti d’Italia. PETUHOV. 10. 2 tab. 121–129 [în franceză.].]. Aménagement linguistique: la Suisse. L’uso del congiuntivo in romeno e in italiano. EsH. 351–361 [Engl. III. Connaître Caragiale. XXIV. Ab. PETUHOV.]. Câteva aspecte ale productivităţii lexicale ale francezei regionale din Africa neagră. 1784. NICOLETA ADRIANA. 2009. 2010. 1–2. Ab. PIORAŞ. ALINA. 451–455 [Engl. AUSH-LLR. tom 3. 1789. Summ. 1 tab]. OANA. cu 1 fig. PETREA. fr.].]. nr.]. NICOLETA.. 80–85. ELENA. 342–349 [Engl.]. NICOLETA. PREDESCU.]. 2009. In memoriam Dumitru Irimia. OLIVIA N. NICOLETA. AUB-LLS. AUG-LCLS. AUC. 1800. 275–279 [rés. De la traduction à la création: le retentissement du théâtre de Victor Hugo dans la culture roumaine. Valeurs et emplois des périphrases verbales aspectuelles et temporelles en français. fr. Levantul. RIELMA. VALERIA MARIA. POP. Aius PrintEd.]. Craiova. nr. RIELMA. Les formes tronquées en capverdien santiagais. Utilité de la réformulation de la science. 53. POPÂRLAN. 54. nr.91 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 2010. Ab. 1795. fr. 1793. 2009. JF. 2009.]. 10. 1799. PÎRVU. [cu bibl. II. 49. 2009. QUINT. VOICA.. 11. p. AUSH-LLS. PĂSTAE.]. 58. 1782. 148–152]. ŠABRŠULA. NATAŠA. 1777. PETRESCU. 2009. ROSSION. La romanité orientale. nr. nr. MIRELA. Universitaria. nr. 2008. C’est du joli! Comment peut-il y avoir des expressions ironiques?. Engl. PÎRVU. EsH. 2008. SARAMANDU. Relaţii teoretice şi metodologice dintre lingvistica romanică comparativistorică şi lingvistica indo-europeană. Ab. NICOLAE. LAURENT.]. [cu bibl. 278–285 [Engl. 1791. 1790. 1781. Une perspective énonciative sur la traduction en roumain des modalités: le cas des épistémiques. I.

Per un indentikit del linguaggio burocratico italiano. esp. VALERO GARCÉS. 119–133. 2009. Termeni religioşi ‛passe-partout’ în limbile romanice (română. JF. 64–77. Pour une typologie des formes de communication conflictuelle. 2009. 81–82]. 1804. 2010. 4 (vol. 1815.. it. Simmetrie e dissimmetrie tra italiano e romeno nel campo metaforico La politica è guerra. 305–320 [rez.398 Florin Sterian 92 1802. 43–56. Les déterminants et leur acquisition dans trois langues: le français. 2009.]. 2010. 23. VASILE. 11–24 [Engl.quitte à”]. 158–168 [rez. 31. (Termeni care desemnează noţiunea de . 1814. 1825. Représentation sur la causation des événements non-intentionnels. 173–179 [Engl. (Termeni care desemnează noţiunea de . En général et plus généralement – deux marques de la généralisation. Ab. nr. 2009. 4 (vol. GISÈLE. II. GABRIELA. III. 2). MARINELA. Cluj-Napoca. 1818. ŞERBAN. 355–362 [rés. italiană şi spaniolă) (III). 59. Ab. PhB. 3. In memoriam Sorin Stati. cu 1 sch. fr. preuniv. 2009.. ELISABETH. 1820. 202–218 [rom. EsH. DANA-LUMINIŢA. Europolis. nr. 2). nr. TOMA. PhB. VRĂMULEŢ. MELANIA. ..sfânt”). SĂLIŞTEANU.]. Mihaela-Cătălina Tărcăoanu]. LUMINIŢA. EsH. 2010. [cu bibl. Ioan Slavici în limba spaniolă. 1806. 1821. 2009. 14. cu tab. CARMEN.preot”). VAN DER LINDEN. (IV). LUMINIŢA. EsH. DACIANA.]. LUMINIŢA. 1807. STANCU.]. Didactic Pres. . dr.]. Ab. Terminologie des affaires. Dacoromania. ILBSIL. MARIA. L’argumentation. 2009. 6) [cu bibl. Textes et activités. La langue espagnole et l’Union Latine. fr. cu 9 tab. 2009. SUCIU. PIERRE. 119–120].]. 14. 1826. vol. le neerlandais. CRISTINA. I. 1816. (Colecţia Limbii Moderne. nr. SWIGGERS. 1811. II. 1812. Problemas planteados por la traducción de Libro de Manuel de Julio Cortázar al rumano y al francés. 234–239. DIANA. rom. AUC.]. ILEANA. 1813..]. VLEJA. le roumain. ILBSIL. 70–81 [rés. 1808. Une relation logico-sémantique particulière: la condition complexe. RIELMA.]. 1823. ASLLR. IOANA. 209–215 [cu 1 tab. 1819. Les indicateurs de l’évidentialité dans les articles éditoriaux. I. VANHESE. Alfa..santo”. Étude comparative entre la communication orale et écrite française. 95–104 [cu 1 sch.. 197–213 [rez. 120 p. De Babel à la (dé)babelisation: une nouvelle famille lexicale. 1. p. III. nr. rom. CCŞ. 2009. AUB-LLR. nr.. Analyse linguistique du slogan publicitaire. TELEOACĂ. Emplois «non canoniques» des signes linguistiques dans les dessins animés. 61.santo”.sânt”/. SCRIPNIC. 228–234 [Engl. 119 p. franceză. 2009. La conversación de contacto en contextos institucionales: la consulta médica. 1805.]. 1824. Ab.sfânt”. 2009. 381–385 [Engl. Linguistique et dialectologie romanes: l’apport de Georges Millardet. LAVINIA. rom. II. 1809. Ab. vol. SCL. 2009. 74 p. ASLLR. 2009. Constanţa. 2008. nr. 165–179 [cu 1 fig. 2010. ALICE. 2009. VARGA. TOMA.]. OANA. ALICE. 2009. SANDINA-IULIA.]. 2010. Omagiu Alexandrei Cuniţă. 1–2. El universo conceptual de Benjamín Jarnés: análisis de las proyecciones metafóricas en Teoría del zumbel. 2008.].. sp. VLEJA. . 2009. 1822.. 2. 2009. AUGMF. . VEJA LUCATELLI.. II. La avaricia: delimitación idiosincrásica en español y en rumano. 185–195.]. TĂNASE. 1803. CORNEL. 137–157 [rez. 31. 229–240 [relaţie marcată prin conectorul . [Cuv. 95–110 [Engl. I. înainte: prof. . AUC. Piatra-Neamţ. Ab. 1810. 2009. EsH. 126–135 [res. MANUELA-DELIA. Algunas reflexiones sobre las estructuras exclamativas en Español. UNGUREANU. fr. VLAD.. SIMILARU. p.]. ŢENCHEA. VIRGINIA. Littérature comparée et traduction de la poésie roumaine. I. 1 tab. Engl. 1817. Slatina. De l’argumentativité des textes narratifs. VINTILĂ-RĂDULESCU.. Omagiu Alexandrei Cuniţă. rom. VLEJA. 23.]. 2009.saint”. 1–2. 104 p. AUG-MF.

PETRESCU. 2278. 962. 1831. 1015. 1876. 2249. 680. Roma. 808. 1589. 2175. [Éditeurs: Angelica Vâlcu. 2009. 1008. * * * Introducere. 1108. * * * Annales de l’Université „Dunărea de Jos”. Carmen Andrei]. 428. 946. 836. Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 93–95. 1950–1952. 2005. 2053. 1939. 1830. 1002. 1. 307. 1829. 939. AUI-LLS. 2046.]. 1031. 1440. 470. 868. Actes du colloque La France et les Roumains * * Journées de la francophonie. 1142.Alexandru Ioan Cuza”. 1234. Una storia sociale dell’ italiano. Autorité Nationale pour la Recherche scientifique. [I]: 2009. Limbajul colocvial în spaţiul romanic.. 1003. 2336. 2115. 1979. 504. 1427. nr. 1219. Timişoara. 2). 666.. VIème édition. 1145. 2139. I. [Bucureşti]. 1112. 8. 2009. 2282. 2178. 988. 2260. 2158. 53. 2211. Catedra de Lingvistică romanică. de la Recherche et de l’Innovation. Emilia Bulgacde. 2199. No. 1058. 2010. Editor: Sanda Reinheimer Rîpeanu. 407.: Iulia Barbu. 1010. 511. 1133. 1833. Vezi BRL. 52. 1959. Mihai Iacob. Dacoromania. Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în limbile franceză şi română). 179 p. 583. Agence Universitaire de la Francophonie. 2201. 222 p. 1947. 1148. 1962. 1834. Numéro 4 (vol. . 92–93. 355.. Département de langue et litterature françaises. Galaţi. 582. 455. In memoriam Dumitru Irimia. 27–29 mars 2009. (FLLS. [7]-8. 2009. 2135.93 1827. AUI. 480.]. 883. 500. 279–282. Editores: Sanda Reinheimer Rîpeanu. Formes textuelles de la communication. IRINA.. 1021. Literatura. 2009. 1095. Bucureşti. Editions Universitaires . 1227. 762. 2230. 157. 406–407 [pref. Iaşi. Centrul de Lingvistică comparată). 693. MARIANA. ECermi. CEP USM. 326. 847. nr. St-UPM. Sanda-Maria Ardeleanu şi dr. 2027. 1149. 95. Galaţi. 701. 160. limbi şi literaturi iberoromanice. 2009. 1/2009. 2119. 1963. *** Revue Roumaine d’Etudes Francophones. Galati University Press. 2077. 2261. 1547. 1250. 287–290. 1420. Alina Elena Ganea. 809. 829. 1. 2209. 2057. 2067. 1197. 1464. 1525. 2008. 1258. 223 p. 14. Editrice . XIV depuis 150 ans – relations politiques et culturelles. 1836. III. 472. 1535.. 173. Studiu pragmalingvistic diacronic şi sincronic. 611. [Galaţi]. 104. 2007. tom XII. 2254. 1124. 2008. 2239. 961. 992. A cura di Pietro Trifone. 149. 1192. Lexicologie française [. 2172. 286 p. 238. ANA-MARIA. Iaşi. 321 p. Actes de la conférence annuelle à l’occasion des Journées de la Francophonie. 250–251. 385. 771. EUB. 2017. 2183. 1186. VEZI şi nr. ISTRATE. 218. 303 p. conf. 2204. ENACHE. 990. 1828. Rec. 2009. 1235. 909. Textes réunis par Doina Spiţă. II. 2008. *** Lingua e identità. 2118. 788. 108. Mirela Aioane (Coord. 168 p. tom XII.. EUVT. 2149. Chişinău. 1994. 679. semnate de prof. 776. MINUŢ. 2018. 2114. 1404. Felicia Dumas. 268. 452. 800. 234 p. Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică].. 234. 1988. 126. ISTRATE. 1838. 2006. 871. 1059. II. ISSN 1224–7073. Carocci Editore. 1261. De la production à la réception. *** Dialogues francophones 14. 1011. Iaşi. Centre de recherches „Théorie et pratique du discours”. 215. 1971. 1976. 2009. 869. 2009. 1165. 2010. 515. 1570.il Calamo”. 512. Galaţi. 2125. 1019. 1605. MONICA. 1202. 1313. 318. Lingüística y didáctica. 2275. 834. 212. 2277. 2218. Percorsi di parole. Anca Crivăţ. 2009. 54. 2098. 14. Editores: Mianda Cioba. 513. [II]: 2008. 291. 1554. FRUNZĂ. * * * Estudios hispánicos.. 109. 2283. 279–280.). 2010) 399 * * * Abordări semantice în lucrări de lingvistică romanică. 2205.. 2131. Fascicule XXIII. ASLLR. 2337. 739. CONDREA. 879. 998. In memoriam Sorin Stati. 195. Dacoromania. 1968. Mélanges francophones. EUGENIA. 2050. 734. 199. 130. 1166. 1964. 898. Roma. MARIANA. 2250. 604. Recenzii 1832. 2009. 1151–1154. 1452. AUI-LLS. 2009. 27–28 mars 2009. 2234. 166. nr. Université „Dunărea de Jos”. 1837. RADU I. 1364. 1835. 1501. ème * édition. 453. 2009 (Ministère de l’Éducation. 1026.. 377. EUB. Ludmila Zbanţ. 1122. Vicenzo Orioles. 322. 136–138. 2073.

2009. Etimologia termenului rusesc prosak. Ab. VLEJA. nr. nr. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. МИЦУСИ (Kitajo. Vigo. 12. BALÁSZ. 1–2. IX. 2009. 57. Mirela Boncea. Ivan Şarovolskyi (1876–1954) – un românist ucrainean aproape uitat: limba română în cercetările lui. MARIANA. 1172. sp. 43–53 [Engl. italiană]. La Coruña.]. 1846. fasc. 41–54 [русс.. tom 4. SANDA. ELENA. Zus. Uso variable de los clíticos de 3a persona en el centro y norte de España [. рез. LUMINIŢA. Intertextuality and Symbols in Russo-English Translations. tomul 8. 1844. BulŞt-UPT. Ab.]. KHOUTYZ. 2008. Ioan Teodor Stan şi Vera Drondoe]. 2010. VLEJA. PÎRVU. 1847. LR-ATM. LUCHKANYN. 29–42. 2007. nr. La oralidad fingida: Descripción y traducción.. XXIV. SSlav. 2009. nr. 19–30 [Engl. SERGIY. BIVOLARU. 2009. 2009. 1850. 293–301 [rés. KHATUNA. 598. Antolín López Peláez. MISIRIANŢU. 2285. 13. Topica structurilor realizate prin coordonare joncţională (pe materialul limbilor rusă şi română). 1854. fr. BARTALIS-BÁN. ILB-SIL. KATALIN. 59. 139–142.. AUG-LCLS. 2008. 31. JUDIT. BORKO. Jenny Brumme (ed. 1–2. ALIONA. 1895. 36–40 [Alexe Bán. Vezi BRL. 2010.].]. AUC. SSlav. 51–57 [BCS = Bosnian. 1852. 1217. comic y medios audiovisuals. Ab. 173 p. 268 p. SSlav. Proverbe româneşti şi ruseşti. 1849. 2008. 431–432 [text în lb. 2009.].].]. 441–443 [text în lb. 1855. Croatian and Serbian]. fasc. nr. 17–21. La oralidad fingida: obras literarias. Cuvânt şi morfem. НАТАЛИЯ. LR-ATM. MISIRIANŢU.. 2020. Elemente comune în terminologia nunţii la bulgari şi la români: rom.bulg. 1848. 11. Iberoamericana/Vervuert Verlag. Jenny Brumme. 1851. schimb . Madrid/Frankfurt am Main. 303–308 [rés.). Repere teoretice în lingvistica română şi italiană [. Vezi BRL. 2289. PLOAE-HANGANU. AUC. Importanţa calcului lingvistic pentru modernizarea terminologiei financiar-bancare în limba ucraineană. 31. Anglicisms as a Means of Pragmatic Marking. vol. SSlav.]. BETTISCH. fr. 110–112.. 2002. AUA. SANDA. fr. Madrid/Frankfurt am Main.]. 265–273 [rés. 5–11. MAJA. LR. 1. 1220. 1–2. SLAVISTICĂ 1843. BERCARU. Trei foşti profesori ai Catedrei de filologie slavă de la Universitatea „Babeş–Bolyai” din Cluj în slujba foneticii şi fonologiei ruse. 87–98. 1853. LR-ATM. BERIDZE. 2007. 2. facs. 2009. 180 p. 312–318 [Engl. 2009. 12. 1 (2). JOHANN.). AUB-LLS. 2010. Interdisciplinarity of Translation Analysis: A Sublime in Georgian Verse. LUMINIŢA.. On Ethnic Adjectives in BCS and Slovenian. 1856. Descripción y traducción. 12. 89–92 [deutsch. Mitsushi). Teatro. Martín Sarmiento). 1842. Iberoamericana/Vervuert Verlag.. PhB. КИТАДЗЁ. Observaţii pe marginea inventarului de cuvinte ruseşti ce au în componenţă elementul „мало-”. Editorial Galaxia. 2009. . ALEKSOVA. 2008. II. ed. 52. мена. nr. Mircea-Doru Brânză.]. 2010. cu 1 an. 2009. ФАТЕЕВА. DJUKANOVIĆ. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 2010.. III. Язык и функции российской социальной рекламы. VEZI şi nr. Analiză contrastivă (pe baza structurilor conceptuale). KOVAČEVIĆ. VASILKA. El Gran Gallego (Fr. СТЕПАНОВ.]. Анализ синонимичных форм русских деепричастий совершенного вида с точки зрения «изменения ситуации». 1845. IRINA. 52. 1840..400 Florin Sterian 94 1839. ЕВГЕНИЙ. Hildegard Resinger (eds. 2007. Traditional Feminine Names in the Serbian Anthroponymy. ANCA-MARIA. 1841.

193–204 [Engl.. kornútyj. bálega. 2009. 1543. ILB-SIL. trájstra. . SORIN. 1867. Филологические труды И. 11. ЛАЗАРИ. 1. PALIGA. SSlav. Людвиг Селимски. podušéra. Observaţii privind traducerile romanului Baltagul în limba cehă. butéj. 1864. tárlo. 1859. kavúš. ŢARAN. SSlav. 2010. tájstra. Summ. pragmatice şi culturale ale frazeologiei limbilor rusă şi sârbă. НАУМЕНКО-ПОЛОХИНА. 273–290]. geléta. VIŞOVAN. AUA.]. 2360 p. Târgovişte. ŞTEFAN. IULIA. bukuláje. vatújka]. Ab. 11. vagaš. klempúš. 2007. lítra. tulúk. Ab. Recenzii 1871. Iudakin. gorgan. 1219. MĂRGĂRIT. 9. Slaveanskaia enţiklopediia. А. 482. 517.]. рез. УЛИСКОВА. vol. komárnyk. gyrtopy. С. vatúľka. 495. buhaš. 133–140 [Engl. LR-ATM. Sslav. Probleme de textologie şi rusificare). boţ. ILIJANA. 1872. 579. telínka. 2006. 1440. krapáty. cára. 12. [cu bibl. JUSTYNA. sembrýla. vada. latrátý.. MILUŠE. 2009. kolýba. ZAMFIRA. plekáty. strúnga (strúnka). 1863. flojéra. 1380. gyrlo. reváš. Teoreticeskoe. Lingvistica şi arheologia slavilor timpurii. 1861. šúra. Editura Indrik. kófa. botei. 222–225. Aspecte semantice. balta. 960. В. 1862. Iaşi. 1873. АНДРЕЙ ДЕ. gurgula. 1145. buča. 385. 949.. Engl. 95–96. vatag(a). bombak. Лексико-грамматические взаимодействия в ссц с отношениями уступительности. В.]. vurda. nr. 1866. vol. facarýty. Ильина. 13. şútyj. 968 p. 1370. Ab. RADOVSKÁ. aretij. cu 10 imagini]. glemei. Din atelierul traducerii romanului Exuvii de Simona Popescu. nr.]. bráj. blana.95 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. gropa.. 1868. O altă vedere de la Dunărea de Jos. bukuláj. 183 p. 1870. В. grážda. baganča. 11. vakeša. 500. botéj. 162–165. ANGHEL. I–III. SSlav. EUI (UI. rováš. 1438. Katowice. 519. 2136. 543.]. pútera. 1359. balega. ОЛЕГ. TEODOR. putérja. čip. 19–35 [Engl. 159 p.. 1949.. 14. batalív (batelév). kapáistra. tom 4. III. Moscova. 355–363 [Engl. 2010. gljag. Cuvinte româneşti în graiurile huţule de peste Tisa. kapéstra.]. I. VERA. tilínka. karúka. TEODOROWICZ. Interdisciplinarity as the Key of Translation – Serbian Translations of Pound’s Poetry. СЕМИНА. XIII. SILAGHI. 1388. IOANA. SSlav. 2005. Elena K. 53. blan. buţ.. 1858. Cetatea de Scaun. Object Case as the Mean of Aspectuality Expression in Estonian. 2007. Ab. 2009. okíl. týrlo. facárnyk. capár. ŞTEFAN. Ab. 2009. budz. Фамилни имена от Северозанадна Българиа. ČUTURA.]. 931. 1448. SID-BM. raváş. 1869. SAVIĆ. 2008. čokán. pórta. Mirton. tarkátyj. AUSH-LLR. čulýti. EUGEN S. 1012. Voprosy tekstologii i russifikacii (Gesta Romanorum în Rusia. 2007. 2009. 1444. 1025. 12. РЯБОВ. 2008. 633.. 317–320 [în lb. 2008. 13. VEZI şi nr. brjazún. FD. prikladnoe i slaveanskoe iazâcoznanie. Языковой повтор в сложном синтаксическом целом с уступительными отношениями. nr. P. čeprága. burdéj. p. vákýša. vakár’. 358. spúza.]. Engl. Rimskije dejanija na Rusi. 907. fljuéra. 2007. térlo. vatra. CRISTINA. 1099. 549. 1865. 11–18 [Engl.. Cuvinte de origine română în dicţionarele etimologice ale limbii ucrainene. Câteva observaţii privind interferenţa morfologică româno-ucraineană. besáhi.]. (Paideia) [cu bibl. butyn. 680. [X] + 332 p. 2010) 401 1857. 137–151]. 1418. A. Romodanovskaja. túrma. ANGELINA. Влашки елемент. symbrýla. AUSH-LLR. 2009. 11–18 [Engl. 1305. dóga. MIHAIL. tylýnka. 425–429 [cu 6 tab. УЛИСКОВА. báliga. [Vol. 28. MOROZOVA. AUA. vátra. В. trýmbita. MAŢA. 3. tom 4. Миша и Медведь: «Медвежья» метафора России в актуальном политическом и публицистическом дискурсе. 13. 1611. 1860. XIII. baršan. bárda. 2008. Moscova. Dacoromania. 2010. 285–291 [gyrlyč. 2009. 1366. Timişoara. *** Studii de slavistică. VIŞOVAN. В. lába. vatáh. polonă. p. balmuš. 8. 2008. Ab. kapístra. 2010. И. 55–60 [русс. Catedra de Slavistică „Petru Caraman”). 186–202 [cu an. 382. vatujka. bukulaj. adzimka. dzer. bundă. 564. gurgúlja.] XII. Ab.. čavún.

Sufixul albanez -onjë. 470. XIANYIN. pungásh -i. îngrijită de Dagmar Maria Anoca şi pref. kóne -ja. xhysh -i. 511. urdë. apărută la Editura Ştiinţifică. 2010. 1884. 1496. Bucureşti. 2010. 223–236. III. feçiór -i. LIMBA CHINEZĂ 1885.. -(ń)i. AIDA. Studies in Slavic Philology. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 58. 1173. 2010. 3–11 [cu 1 tab. BAHRI. (Substrat. (p. cërkejs. 2) [cu bibl. Stadiul actual al cercetărilor privind elementul autohton în limba română. LAFE. 614. koke -ja (kokë -a).402 Florin Sterian 96 1874. BRÂNCUŞ. ligëtëirë -a. 1448. 959. 277–289. dhallët. cincár -i. din anul 1967. VEZI şi nr. 2010. esh. AUB-LLS. VEZI şi nr. I. Limba traco-dacilor. 13. de Mihai Mitu .]. búbe -ja. NISTORESCU. LIMBA ALBANEZĂ 1880. 962. Studii de filologie slavă. I. 199 p. 503.]. shut -i. hajhúje. Ed. GENC. 203–208. VEZI şi nr. 958. stráungë -a. II. gush. Ab. 1380. Ab. 1879. 11–14). masë -a. meç t’majr. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 2009. nr. I rapporti linguistici rumeno-albanesi nella vision di Grigore Brâncuş.. VĂTĂŞESCU. lumină -a. À propos de l’histoire de la standardisation de la langue albanaise. 234 p. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. mëmëligë -a. 2009. RUSSU. XII. 11–19 [Engl. In memoriam Dumitru Irimia. Dacica. MARINA. 1358. póshta. Concordanţe lingvistice româno-albaneze. reproduce ed. brushtull -i. lalë -a. . 13–18 [baç -i. NICOLAE. punkt. Latinitate şi dacism. 115–120. shtirë -a. 330–339 [Engl. CĂTĂLINA. 2009. 1883. Cercetări asupra fondului traco-dac al limbii române. I. VEZI şi nr. PhB. kacúl -i. 960. Vezi BRL. 591. LI. tristoj. elbíshte -ja.]. 1) [cu bibl. Bucureşti. XI. 1878. 1683. 2010. -oj şi corespondentul românesc -oa(ń)e. 2010.. p. a doua]. EMIL. [Ed. SARAMANDU. GHEORGHE. X. Engl. 15–28]. BRÂNCUŞ. The Reconstruction of the Evolutionary Process of Individual Classifier in Chinese. (Substrat. LAURENŢIU. Un patrimoniu încă neexploatat: fondul scris de cuvinte autohtone. BECI. Bucureşti].]. 1877. 2008. 960. 1882. corë -a. 23–29. 2009. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. Dacica. ind. LAFE. 2010. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. 1494. Observaţii semantice. kërlik -u. popór -i. TODI. GRIGORE. kopaç. Ab. 293–294 [Pandele Olteanu. merénda -ja. TRACOLOGIE 1875. II. vol. 1881. vallóre -ja. 1876. VRACIU. Cuvinte româneşti în albaneza din Macedonia. dómle -ja.].. BRÂNZEI. ILB-SIL. 920. 2009. SSlav. GRIGORE. 601. 52. sugjare -ja.

58. FOCŞENEANU. 1107. ANCA. Translation: Possibilities and Limits. XV. FRENŢIU. AUBLLS.97 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 479–487 [în lb. . AUG-LCLS. 2010) 403 XIII. XIV. 2009. 1890.]. XXIV. NICOLAE. FOCŞENEANU. AUG-LCLS. 53. III. VEZI şi nr. nr. Csíkszereda [MiercureaCiuc]. Pallas–Akadémia. 1063. 1892. 233–240 [rés. 1053. 272 p. 2009. 1371. LIMBA COREEANĂ 1886. 2152. 39–47 [cu 1 tab. japoneză şi engl. YOU-SUK. RIELMA. 680. 1110. 1393. nr. fr. 99–105 [rés. Opening to Colours: a Basic Lexicon in Japanese. 3. RALUCA. Édes anyanyelvünk. 2009. 1893. The Issue of Cultural Transfer in Literary Translations from Japanese into Romanian. ANCA. RODICA. 2009. 323. 2009. 439–449 [Engl. 168–177 [cu tab. 2. XVI. Homologie langue–culture. LIMBA (NEO)GREACĂ VEZI nr. Ab. 270–272]. fr. FRENŢIU. cu 1 tab. 2030. WON. 1411. XXIV. 2. 552. Syntactic Mismatches in Non-canonical Transitive Constructions. GHEORGHE. 2009. RIELMA. Aspecte ale politeţii în trei culturi: coreeană. LIMBA JAPONEZĂ 1887. WAKAYAMA. 2242. japoneză şi română (analiză pe extrase din conversaţie). 1145. XVII. 1891. 1591.]. ALEXANDRA-MARINA. 2. 1364. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. 1109. VEZI şi nr. 1394. 1888. fasc.].]. 962. 1708. Ab. RODICA. Some Aspects of the Language of Young People in Japan. 1066. Manga. MASAYUKI. KOMORÓCZY. 239–250 [Engl. 2007. 1106. 58. II. p. 962. fasc. 1 (2). 1370. 65) [cu bibl.]. LIMBA INDONEZIANĂ VEZI nr. The Use of Onomatopoeia in Japanese Translations of Romanian Literary Work AUB-LLS. 2010. nr.]. Ab. (Bibliotheca Transsylvanica.]. 1889. anime şi blogosfera: lumea virtuală. 2153. 1 (2).. 2010. 426–431 [Engl. 2192. 1448. 511. LIMBA MAGHIARĂ 1894. Jeu de l’ambiguité dans la langue et la culture japonaises. GYÖRGY. nr. 1067. 2024. ILB-SIL. lexicul japonez contemporan şi globalizarea.]. Nyelvművelő cikkek.

55. La morphologie du pluriel en arabe. 1904. AL-KHATIB. nr. MOHAMMED. FD. 2219. cu 1 tab. nr. ANDREI. din lb. XX. 2009. 55. 223–235 [Engl. 2010. 1648. II. RIELMA. 1349. Herald. Bucureşti. VEZI şi nr. XXIV. 1419. 1 (2). introd. LIMBA VIETNAMEZĂ VEZI nr. 2. RRL.]. 183–194. LAYAL. 28. 325 p. 55. Ab. GEORGE. 2009. 271–274 [Engl. nr. The Makuva Enigma: Locating Hidden Language in East Timor. Le système consonantique de l’arabe parlé à Sürt (Turquie). 2. RRL. 161–181.]. VEZI şi nr. XXII. RRL. Fonetica graiului ţigănesc din Ştefăneşti (jud. 1896. 3–4. HERDA. AUG-LCLS. Phonetic Changes in the Arab Islamic Names of Dobrujan Tatars. OMER. CATHERINE. GRIGORE. 1901. A Place for Writing: Language Cultivation and Literacy in the Seri Community. 207–212 [cu 4 imagini]. 2010. XIX. STEPHEN A. 1903. 2009. MARLETT.Florin Sterian 404 98 XVIII. LIMBI HAMITO-SEMITICE 1899.. 2042. ELENA. nr. . 277–291 [Engl. 2. AUSH-LLR. ENGELENHOVEN. LIMBI AUSTRONEZIENE 1898. Trad. 49–61 [cu 3 tab.]. 2009. Sciences. 2009. fr. (Cărţi fundamentale). 135. Ab. AVRAM. MERHY. Ab.]. Ilfov).. 2. SEVGHIN. 2220. rés. Research on the Romany Population and the Use of the Romany Language in the Town of Feteşti. cu tab. Southern Sudanese Arabic and the Churches. aramaică. AONE VAN.]. fasc. LIMBI AMERINDIENE 1897. 2221. 383–400. 1372. 2008.. 20–39 [subdialectul căldărarilor. 1900. st. şi note: Constantin Daniel. 1547. nr. 54. [Studii şi interpretări]. RRL. AUB-LLS. LIMBA RROMANI 1895. XXI. 1902. 3. GRIGORE. GEORGE. 2010. 2076. nr. 2009. mondialisation et traduction: les inséparables. nr. 962. 10. *** Scripta aramaica. MILLER. 58.

Ab. FILIP CRISTIAN. 1912. şi engl.]. Some Observations on Translating Attenuative and Delimitative Verbal Meaning from Bulgarian into Hindi and Vice Versa. COLCERIU. 782. 10. nr. nr. 21. 53. Transdisciplinarity in Translation Teaching. XXVII. 1910. CEHAN. ROZOVA. 962. A Few Constraints on Student Questioning. GENERALITĂŢI 1908. AUG-LL. ADINA. METODICA PREDĂRII LIMBILOR 1. Il ruolo della linguistica teorica nella didattica della traduzione. cu 1 tab. 135. LIMBI TURCICE VEZI 554. 1793. 2009. 960. 1911. rés. fasc. rom.]. LIMBI INDO-EUROPENE VEZI nr. ANAMARIA. LIMBI ARTIFICIALE VEZI nr.]. The Use of Prosodic and/or Phonological Information and the Analysis of Distributional Patterns in Language Acquisition. ANCA. RIELMA. 2. 962. Morphemic and Semantic Analyses of Hindi Pronominals. 20. 1448. 23–33 [rez. 2009. 29–37 [cu 1 tab. fr. 10. 111–119 [rés.99 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 20. 23–28 [rés.. 1130. I. 1472. 2009. II. BHATT. Strategia achiziţiei proprietăţilor semantice la preşcolari. 21. rez. 1605. 2009. nr. 2008. . rom. BACALU. 1105. 1380.].. XIV. 121–127 [Engl. 2010) 405 XXIII. nr.]. VEZI şi nr. 2075. 1909. AUB-LLS. 282. AUG-LL. CORNEA. Ab. AUBLLS. XXVI. XXVI. BACALU. 15–22 [în cazul preşcolarilor rom. 1906. 834. 503. 2009. fr. fasc.. Engl. 2. 1972. LIMBI INDO-IRANIENE 1905. AUSH-LLS.. 680. NADEZHDA. nr. FILIP.]. 873. 58. XIII. 117–137 [cu 5 tab. RIELMA. 2009.]. 58. fr. XIII. SUNIL KUMAR.

Didactic Teachning Methods and Student Correction. 19. 2008. 2009. 127. 1929.]. [cu bibl. 2012. III–IV. Câteva observaţii privind predarea elementelor de vocabular al limbii române la clasele de studenţi străini. 2008. 2009.]. Ab. 257–266 [rés. 2009. 2. 150 p. L’évaluation en cours de formation des interprètes de conférence. AUI-LLS. 1933. MIHAI.]. MELANIA-ELENA. 1931. 269–275 [Engl. IOANA. fr. 1917. Repere metodice. Baia Mare. fasc. LIMBA ROMÂNĂ 1923. Didactica limbii şi literaturii române în clasele primare. a doua.]. urm. 85 p.]. Rolul interacţiunii verbale în procesul de achiziţie a limbii. 1926.]. 2. La scolarisation des enfants d’immigrés en France et leur bilinguisme ignoré. (Universitaria) [cu bibl. III.. GABRIELA.. SILVIA. MAŁGORZATA. rez. Ab. LUIZA. [cu bibl. 94–102 [rés. 2009. XIII. [cu bibl. BEŞLIU. Bucureşti. BERND. la sfârşitul cap.]. Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar. 68 p. Une méthode de recherche pour une didactique de la traduction centrée sur l’apprenant. p. 2007. Interferenţe lingvistice în procesul de predare a limbii române. 101–120 [riass. ANTOANETA.. BALACESCU. 2009. STROE. 1932.]. IOAN. AUC. VEZI şi nr. fr. 2009. 1916. FELICIA. Craiova. 1922. rom. 2009. 2009. 1–2. 37–44 [rés. ILEANA OANA. AUG-MF. JOANNA. Vezi şi nr. Lucrare ştiinţifică.]. RUSZEL. prec. AGRON. Constanţa. MEHMET. nr. nr. DANA SORANA. 2009. CRINA GABRIELA. LARISA ILEANA. ANADISS. PIM. Constanţa. 192 p. 301–306 [Engl.]. 9. IOSIF. AUA. AUC. 297 p. LUDMILA. Opţionalul la limba şi literatura română şi interdisciplinaritatea. 8. p. 417–422 [rés. . 1919. 31. 8. nr. ANCA. fr. 2009. 247–256 [Engl. Craiova. Nautica. CASANGIU. 237–238]. 2009. NUŢĂ. Nautica. tom XII. 20.]. 2009. Ab. Aius Printed. Iaşi. NEACŞU. EUNBM. 2008. NIMIGEAN. 179–185 [Engl. p. DUMAS. 177–193 [Engl. şi adăug. 4 (vol.. tom 1. Ab. HENDEA. tom 4. Câteva probleme de fonetică şi fonologie – aspecte metodologice ale predării. SPĂTARU-PRALEA. Workshop interdisciplinar pentru universităţile tehnice. 2009. 23. nr. 11. Ora de limba română în gimnaziu între tradiţie şi modernitate. 2007. AUSH-LLR. Neologismele. vol. nr. 83–102 [Engl. TRYUK. Bucureşti. ELENA LUCIA. IACOB-CALCINOSCHY. 1921. Disruptive Classroom Behavior as Expectancy Violation – A Case Study.. Primele cursuri de literatură română în Italia. GHERGHEL. (Universitaria) [cu bibl. Ab. 1934.406 Florin Sterian 100 1913. 1924. LL. Vezi şi nr. 1748. nr. tom XII. SÂRBU. 338–343 [Engl. The Relations of Desuggestopedia and Community Language Learning Methods in Translation Lessons Towards Developing Retrospective and Perspective Views. MĂDĂLINA. AUI-LLS. QYRDETI. RIELMA.. 83 p. FROSINA. Ab. DINU. GRECU. Corint. 1925. 1991. Sitech. 2009. nr. 1928. cu 1 tab. Repere în organizarea procesului didactic la disciplina Limba şi literatura română în învăţământul primar. cu 1 tab. 1915.]. DEMIREZEN.]. GINA. 366. Repere în organizarea procesului didactic la disciplina Limba şi literatura română în învăţământul primar. MARA. Ab. fr. MARINESCU. Metodologia îmbogăţirii vocabularului în ciclul gimnazial. 31. Per una valutazione obiettiva degli elaborate degli studenti. 2008.]. nr. STEFANINK. Edit Moroşan. 52. 1930. 289–292]. MACARI. 1920. 1927. DUKA. cu 1 tab. 306. CASANGIU. Ed. 2). 2008.. 238 p. 1–2. Limba şi literatura română. cu an. BRANIŞTE. Ab. 2010. p. L’insegnamento interattivo come priorità nel processo dell’ educazione. BĂRBULESCU. fr. 11. 163–169]. AUG-LL. 176 p. cu 1 tab. it. 1918. MARIUS-VALERIU I. rev. 2008. 98–104 [Engl. RIELMA. 2010. 1914..]. Omagiu Grigore Brâncuş – 80. LARISA ILEANA. URS. 81–85]. AUA. 2. DANIELA. 112–117 [rés.

nr. 1953. 37–42 [Engl. Metodologia predării unei părţi de vorbire în gimnaziu. Europass – A Programme for Making National Qualifications More Readable Across Europe. 1937. 79–93. vol. 208–216. nr. Corint. 294–305 [Engl. Piteşti. ALBU. 379 p. 2009. 14. 903. Ab. nr. NATALIA. 1–2. 5–10 [text în lb. cu an. 1949. 4 (vol. 1951. 1938. ZAS. 163–175 [Engl. III. 2009. 442 p. 3–4. Slatina. 8. AUG-MF. RIELMA. 2008. 1946. Didactica limbii române în contextul european de secol XXI. [cu bibl. LARYSA. CAMELIA. Didactic Pres. tom 2. Ed. 1 (2). 1950. BOARCAŞ. 2009. Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul preşcolar şi primar. ANADISS. Structuri didactice deschise. 1954. 2009. MIRCEA. p. 2008. 233–243 [cu an. LLR. 2). 2009. Description des compétences en langues – projets européens. 2009. 1952. 3. Pronumele. 2009. 1945. BOZHINOVA. 8.. 1–2. p. AUG-MF. Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Iaşi. 1948. Bucureşti.]. Rolul contextului în predarea lexicului specializat în cursul intensiv de limba română ca limbă străină.]. 8. BEKHOUCHA-KHADRAOUI. [cu bibl. The Teaching of the Russian Language and Civilisation in the Romanian Cultural Space. Ab.]. 1940. Limba şi literatura română în gimnaziu. nr.]. 2009. 3–4.101 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Ab. 1943. KRASTANKA. AZMANOVA.]. fasc. 23. Paralela 45. ELENA. nr. 1947. rom. 4 (vol. 2008. Engl. Repere pentru delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică în RLS. nr. 2009. 2231. 2083. 1595. 121 p. SÎRGHIE. Weblog de recursos para la enseñanza de E/LE.. 1936. Ľ effet du contexte linguistique et culturel sur les stratégies de traitement des informations et la construction de connaissances en contexte plurilingue et pluriculturel. 11. ILB-SIL. 10. 917. 2008. ATN. 2009. 10. Enjeux de l’apprentissage de la terminologie de l’Union européenne dans une deuxième langue étrangère pour étudiants anglophones. 2008.]. 1941. ATN. NICOLETA MIHAELA. BAGANAGIU. 223–227]. 53. 2. Universitas XXI. (Metodica activă) [cu bibl. Ab. LUDMILA. nr. LR-ATM. ŞTEFAN. ALINA. PAMFIL. BĂRBÂNŢĂ.]. SSlav. 2010) 407 1935. nr. 2009. nr. 1942. 2101. MIHAIL. AUA. JF. cu 1 tab. a cincea. FATIMA ZOHRA. . 36. 40–56. DENIS. 113–119 [rez. IOAN. p. Teaching English for Special Purposes – The Learners’ Job Analysis. rom. 2091. I. nr. Ab. 522–524 [Engl. BEJENARU. [cu bibl. 2009. BENAÏCHA. 2138. 2008.]. [cu bibl. Câteva observaţii despre testarea naţională 2010. AUREL. AUG-LCLS. BLANCO. 23. Happy Alternatives to Traditional Teaching/Learning in the 21st Century. L’évolution de l’enseignement du français et de la pédagogie des langues vivantes en Roumanie. 2. 11–16 [rez. Engl. 2009.. Vezi BRL. 71–78 [cu 4 fig. OCTAVIANA-VERONICA. CONSTANŢA. LIMBI STRĂINE 1944.]. 2010. Lucrare ştiinţifică. vol. AZIYADÉ. SHOTROPA. OANŢĂ. LUMINIŢA. ANDREI COCÂRŢĂ. Représentations et pratiques liées à l’accompagnement dans l’autoformation: rôle du conseiller dans l’acquisition du FLE/FOS en milieu universitaire. 3–4. Foreign Language as Motivation for Teaching. 315–316]. 52. rom. ANCA. 1442. p. Alma Mater.]. VEZI şi nr. 595–606 [Engl. 2). 377–379]. 117–119]. 2062. 2137. p. Sibiu. Ab. LEGROS. 70–73. 1939. ŞERDEAN. 421–442]. 13. AUSH-LLS. LUZ. Ab. 499–505 [RLS = româna ca limbă străină. STAN. II. XXIV. III. MIHAELA. 2010. EsH. PLATON.]. Influenţa limbii materne (portugheze) în procesul studierii limbii române: bilanţ şi perspective. 320 p. MARTA. SECRIERU. 230 p.

408

Florin Sterian

102

1955. BROADY, ELSPETH, Emerging and Evolving: Current Debates in Second Language
Acquisition, AUSH-LLS, 10, nr. 10, 2008, 5–15 [rez. rom.].
1956. CAMENEV, ZINAIDA, HANBEKOV, NATALIA, Interactive Foreign Languages Learning
Courses, Alloquor, vol. 2, nr. 3, 2009, 119–124 [rés. fr.; la Universitatea de Stat şi la
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău].
1957. CATELLY, YOLANDA-MIRELA, Strategii de predare şi învăţare a limbii engleze. Pentru
un model de eficientizare, Bucureşti, Printech, 2009, 236 p.
1958. CATELLY, YOLANDA-MIRELA, Using the Wordweb Online Dictionary in an ESP Class,
AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 501–506 [rez. rom.].
1959. CĂPRARU, ANGELICA, A studia în Europa, ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4, 2008, 27–31 [riass. it.].
1960. CĂTĂNESCU, ADELA EUGENIA, Attempts on Teaching and Testing Speaking Skills,
Drobeta-Turnu Severin, Ecko Print, 2009, 65 p.
1961. CHEVEREŞAN, CONSTANTIN, CHEVEREŞAN, LUMINIŢA VIOLETA, TA Prospects on
Communication and Communication in “Prospects”, RJES, 6, 2009, 304–315 [cu 1 appendix;
TA = transactional analysis].
1962. CONSTANTINESCU, IOAN, Didactique du français, langue étrangère. 2 éd., Bucureşti,
EFRM, 2009, 228 p. [cu bibl. p. 225–228].
1963. CONSTANTINESCU, IOAN, «Pourquoi les français ne parlent-ils pas comme je l’ai
appris?», AUSH-LLS, 10, nr. 10, 2008, 35–39 [rez. rom.].
1964. COSOVANU, IRINA-OFELIA, ALEXANDRU, SEBASTIAN, Techniques innovantes dans
l’apprentissage du français: l’utilisation du Web2.0. Approche interdisciplinaire, JF, 14, 2010,
289–293 [Engl. Ab.].
1965. COSTIN, ALEXANDRA FLORENŢA, Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale
prin tipuri de învăţare aplicate la limbile moderne, ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4, 2008, 32–36
[Engl. Ab.].
1966. CURTA, ADINA, Didactiques des langues vivantes étrangères. Nouvelles perspectives, AlbaIulia, Aeternitas, 2007, 160 p. [cu bibl. p. 157–158].
1967. DĂLĂLĂU, DANIELA, Business English Needs Analysis – A Case Study at “Petru Maior”
University, StUPM, 8, 2009, 235–243 [cu 3 fig., 1 tab., 1 an.].
1968. DINU, MARIA-CRISTINA, Le CECRL à l’Université. Des compétences déséquilibrées,
AUB-LLS, 57, 2008, 103–109 [Engl. Summ.; cu 1 an.].
1969. DOBROTĂ, CORINA, Learner autonomy in ESP Adult Courses, AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2,
nr. 1 (2), 2009, 507–512.
1970. DUMITRAŞCU, ANTOANELA MARTA, On Teaching and Learning English Collocations,
RJES, 6, 2009, 387–396 [cu 2 fig.].
1971. ENACHE, EUGENIA, DÂMBEAN, CORINA, Les enjeux du français sur objectifs spécifiques,
AUA, 9, tom 2, 2008, 107–110.
1972. EVTIMOVA, TATIANA, Teaching Hindi and Urdu at Sofia University – a Practical Way to
Identify Indian Culture, AUB-LLS, 58, 2009, II, 13–20.
1973. FIŠEROVÁ, LENKA, Life-Long Learning Highways: Building a Strong Construction, AUA,
10, 2009, 379–385.
1974. FRENŢIU, LUMINIŢA, GOŞA, CODRUŢA, Investigating Attitudes to Cambridge ESOL
Examinations, RJES, 6, 2009, 397–404 [cu 8 tab.].
1975. GHERDAN, LIANA, GOŞA, CODRUŢA, Notes on the Cambridge ESOL’s Teaching
Knowledge Test in Western Romania, RJES, 6, 2009, 405–410 [cu 1 fig.].
1976. GOLUBOVIĆ, ANDRIJANA, Presentación del Departamento de Estudios de América Latina
y el Caribe (DEALC), EsH, I, 2009, 217–222.
1977. GRĂNESCU, MARINELA, ADAM, EMA, Contexte şi reglementări pentru predarea limbilor
străine, ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4, 2008, 37–43 [Engl. Ab.].
1978. GRĂNESCU, MARINELA, ADAM, EMA, Syllabus Design, AUA, 11, tom 2, 2010, 244–254.
1979. HAOLOÇI, ANDROMAQI, Le CECR en Albanie. Le CECR et les pratiques professionnelles,
AUB-LLS, 57, 2008, 111–120 [Engl. Summ.].

103

Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010)

409

1980. HAVRIL, AGNES G., Theory and Practice in Teaching and Assessing ESP at Corvinus University
of Budapest, AUG-LL, fasc. XIII, 19, nr. 18, 2007, 31–41 [rés. fr., rez. rom.; cu 3 tab.].
1981. HOOVER, SUSAN, Enriched and Deprived Symbols in Second Language Acquisition,
StUPM, 8, 2009, 250–261 [cu 1 tab.].
1982. INDOLEAN, DACIANA, Competenţe lingvistice şi interculturale ale inginerului de secol 21 –
rezultate sondaj, ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4, 2008, 44–49 [Engl. Ab.].
1983. INDOLEAN, DACIANA, Transdisciplinarity – An Intrinsic Feature of Teaching ESP, AUA,
11, tom 2, 2010, 285–299 [cu 6 fig.].
1984. IONICĂ, LAURA, Aspects and Oscillations of Word Order when Teaching a Foreign Language,
AUG-LCLS, fasc. XXIV, 2, nr. 1 (2), 2009, 513–516.
1985. JACOBSEN, ALEXANDRA E., Employing Cooperative Strategies in Learning Professional
English at University Level, AUA, 11, tom 2, 2010, 300–315.
1986. KOSTADINOVSKA, BISERA, STOJCEVSKI, VECKO, Teaching English as a Second
Language in an ESL Environment, BulŞt-UPT, tomul 8, fasc. 1–2, 2009, 59–66 [cu 2 tab.].
1987. LITERAT, RUXANDA, Evaluarea competenţelor de limbă străină ale absolvenţilor ingineri,
ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4, 2008, 55–58 [bazată pe aplicarea reperelor de învăţare şi evaluare a
limbilor stipulate în Cadrul European de Referinţă şi Portofoliul Lingvistic European; Engl. Ab.].
1988. LLINÀS SUAU, JOAN, Competencia ortográfica, competencia ortoépica y adquisición de
segundas lenguas, EsH, I, 2009, 199–207 [cu 1 tab.].
1989. MARTÍNEZ, PIERRE, Didactica limbilor străine. Trad. din lb. franceză: Ileana Littera şi
Mihaela Zoicaş, Bucureşti, Grafoart, 2008, 147 p. [cu bibl. p. 139–145; trad. după ed.: La
didactique des langues étrangères. Paris, Presses Universitaires de France, 2005].
1990. MIHAI, FLORIN M., To Teach or Not to Teach Culture in English Language Classes: Benefits,
Challenges, and Pedagogical Considerations, AUI-LLS, tom XII, 2009, 267–278 [rés. fr.; cu
3 tab.].
1991. MUNTEANU, SONIA-CARMEN, Definiţia şi rolul competenţelor transversale la nivelurile
6, 7 şi 8 din Cadrul european al calificărilor, ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4, 2008, 64–66 [analiză
din perspectiva planului de cercetare al Catedrei de limbi străine din cadrul Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca].
1992. NĂDRAG, SILVIA, Several Approaches to Studying Variation in Learner Language, AUSHLLS, 10, nr. 10, 2008, 17–22 [rez. rom.].
1993. NEAGU, IONELA, Politici lingvistice educaţionale în România. Instrumente europene
utilizate în evaluarea curriculum-ului de limba engleză, Ploieşti, EUPG, 2008, 260 p. [cu bibl.
p. 252–260].
1994. NEDELCU, ALINA, LEPĂDATU, CLAUDIA, CAŞCAVAL, CRISTIAN, L’évaluation en
classe de FLE [Français Langue Étrangère], Iaşi, PIM, 2008, 130 p. [cu bibl. p. 125–129].
1995. OPRESCU, MONICA, Teaching Language Through Literature, RJES, 6, 2009, 411–416.
1996. OPRIŞ, MIRUNA, Metoda EuroCom – o alternativă la didactica tradiţională de predare a
limbilor străine, ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4, 2008, 67–71 [deutsch. Zus.].
1997. PETROVAN, RAMONA ŞTEFANA, Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi interacţiune în
însuşirea limbii engleze prin utilizarea metodelor didactice centrate pe elev, AUA, 11, tom 4,
2010, 276–292 [Engl. Ab.; cu 2 tab.].
1998. PIOARIU, RODICA, PIOARIU, IOAN, A Retrospective View of Learning English in Romania,
AUA, 11, tom 2, 2010, 52–63.
1999. PLĂCINTAR, EMILIA, Teaching Conversation Analysis to Business Communication Students,
AUA, 11, tom 2, 2010, 255–268 [cu 2 tab.].
2000. PODOLIUC, TATIANA, The Integrity of the Lessons on Grammar and Specialized Translation
at the Faculty of Foreign Languages, Alloquor, vol. 2, nr. 3, 2009, 125–134 [rés. fr.].
2001. POPA, VERONA, Modern Approaches to Teaching and Learning Idioms. [Pref.: prof. univ.
dr. Ioana Murar], Craiova, Sitech, 2009, 98 p. [cu bibl. p. 96–98].
2002. POPESCU, TEODORA, Teaching English for Multiple Intelligences, AUA, 11, tom 2, 2010,
316–348 [cu fig.].

410

Florin Sterian

104

2003. POPESCU, TEODORA, Teaching Materials for the Business English Class, AUA, 9, tom 2,
2008, 199–203 [cu 1 fig.].
2004. RADU, GABRIELA, Teaching English Questions to Romanian Young Learners, AUSH-LLS,
10, nr. 10, 2008, 51–57 [rez. rom.].
2005. SANDULOVICIU, ANA, Motiver les étudiants en économie par l’enseignement d’éléments
interculturels, JF, 14, 2010, 314–318 [Engl. Ab.].
2006. SARIÇOBAN, ARIF, Memory Strategies Employed by Prep-School Students in Learning
Vocabulary, AUG-LL, fasc. XIII, 19, nr. 18, 2007, 63–74 [rez. rom., rés. fr.; cu 4 an., 1 fig.].
2007. SAURER CHIOREANU, CORA, Cazul şcolilor bilingve din România, LL, 52, vol. III–IV,
2009, 18–24 [v.t.c. nr. 86].
2008. SECRIERU, MIHAELA, MORARU, SIMONA, MURĂRAŞU, ROXANA-DOINA, Studii de
didactică a limbilor moderne, Iaşi, Universitas XXI, 2008, 254 p. [deutsch. Zus.; cu bibl. la
sfârşitul cap.].
2009. STAMATE, D. LUIZA-OLIVIA, Les Stéréotypes dans la classe de FLE. Stereotipurile în
cursul de limbă franceză, Craiova, Info, 2008, 58 p. [cu bibl. p. 57–58].
2010. SZASZ, AUGUSTA, Culture in Language Learning and Teaching, ATN, vol. 8, nr. 1–2, 3–4,
2008, 82–87.
2011. TAYLOR, FLORENTINA, Some Grim Effects of a Nationally Imposed English Curriculum in
Romania, RJES, 6, 2009, 417–427.
2012. TODESCU, VALENTIN, Gehört die zukunft der frendsprachenlehre dem ,,E-Learning”
begriff?, AUA, 11, tom 3, 2010, 356–362 [Eng. Ab.].
2013. TOMA, MARIANA, MOCAN, GABRIELA, The Role of Culture and Collocations in Foreign
Language Teaching, AUA, 11, tom 2, 2010, 269–284 [cu tab.].
2014. TOMESCU, RODICA, POPA, TEODORA, Bloguer à la fac, AUA, 11, tom 3, 2010, 334–344
[Engl. Ab.].
2015. VASILESCU, RUXANDRA, Testarea competenţelor comunicative în domeniul limbilor străine
(cu aplicaţie la limba engleză), Bucureşti, EFRM, 2009, 194 p. (USH) [cu bibl. p. 191–194].
2016. VASILESCU, RUXANDRA, The (Web) Blog: a Useful Soft or a Useless Whim: Introducing
Rhetoric in the Classroom, AUSH-LLS, 10, nr. 10, 2008, 47–50 [rez. rom.; cu 1 tab.].
2017. VÂLCU, ANGELICA, La place du français sur objectifs spécifiques dans le champ du
français langue étrangère, AUG-LL, fasc. XIII, 20, nr. 19, 2008, 101–105 [Engl. Ab., rez.
rom.; cu 1 tab.].
2018. VÂLCU, ANGELICA, Les interactions médiatisées par ordinateur – problèmes de typologie,
AUSH-LLS, 10, nr. 10, 2008, 41–46 [rez. rom.].
2019. YAMINI, MORTAZA, RASHIDI, NASSER, SHAFIEI, ELHAM, On the Relationship
between EFL Learner’s Oal Communication Apprehension and Personality Traits, AUA, 11,
tom 4, 2010, 233–254 [cu 8 tab.].
VEZI şi nr. 402, 403, 419, 427, 430, 1512, 1526, 1630, 1768, 1816, 1915, 1917, 1920, 2150,
2202, 2203.
Recenzii
2020. CURTA, ADINA, Nouvelles recherches sur le jeu en classe de langue, AUA, 11, tom 3, 2010,
365–371 [Haydée Silva, Le jeu en classe de langue, Paris, 2008, CLE International, Coll.
«Techniques et pratiques de classe»].

4. MANUALE, CURSURI, GHIDURI ETC.
2021. ABRUDAN, SIMONA VERONICA, English for Computer Science Students, Oradea, EUO,
2009, 163 p. [cu bibl. p. 162–163].

Universitaria. 2044. Limba şi literatura română. BIDA. English for Law. EFRM. subiecte date. Lumen. şi adăug. [cu bibl. Curs practic de terminologie juridică şi limba engleză. p. Bacău. p. EMILIA. BOCIANU. GHEORGHE. 256 p. BALAŞ. Editura Academiei Navale . PAULA. 2009. Polish Up Your Business English. Curs practic. 2023. nr. AMĂLINEI. (Ştiinţe Socio-Umane). Sinteze. 2036. 2032. 104 p. ANTONIE. (Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV Constanţa). [cu bibl. Alma Mater. Constanţa. Ghid practic pentru elevi şi profesori: clasele V–VIII. a patra. BALAŞ. Pro Universitaria. 112 p. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic. LAZĂR. Éléments de lexicologie. 2030. 2035. Bacalaureat 2009 şi admitere în învăţământul superior. 2026. 212–214]. Exerciţii de gramatică şi vocabular. (UDC) [cu bibl. SIMINA. Limba şi literatura română. Universitaria. RALUCA. [cu bibl. p. CRĂCIUN. 2008. 2038. 2008. Bucureşti. lucrări. EDobrogea. şi adăug. Maritime English. Iaşi. rev. English for Business Studies. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś o oxtoto siklǒvipnasqo berś. 2031. IOANA ADRIANA. BAKA. 415 p. the noun. 264 p. . 2042. Ed. 2008. 2010) 411 2022. 170–172]. 201–202). Iaşi. 150 p. MIHAELA. p. 83 p. 2009. Lumina Lex. 2. 2034. 2009. Craiova. 2010. NECULAI. a doua. rev. LILIANA.]. Bucureşti. English for Geographers with Environmental Speciality. rev. MIHAELA EMA. Clasa a VIII-a. LAZĂR. cu 1 tab.. Alma Mater. p. Vanemonde. NEAGU. JUDIT. 255 p. ind. 103–104]. BORŢUN. Notions de pragmatique linguistique et applications. 172 p. CARMEN. p. [Ed. Iaşi. 175 p. ind. 2024. 2029. Polirom. 2009. 156 p. ALINA ELENA. Clasa a VII-a. PANDELICĂ. 2009.. Limba şi literatura română. p. BONTA. fişe recapitulative. a doua. Introducing Phonetics and Phonology. RALUCA. [Ed. [V] + 47 p. 228 p. şi la p. Limba germană. JUPITER. 156 p. 188 p. Approche théorique du discours didactique. Limba engleză pentru pregătirea şi perfecţionarea studenţilor şi absolvenţilor facultăţilor de drept. 2009. ELENA. Trainee’s workbook deck. Teste pregătitoare pentru teza cu subiect unic. Introducing Morphology. [cu bibl.105 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. BORCOI. p. 154–155]. Ab. 147–148). DENISA. [cu bibl. 141–142]. Bacău. 251–252]. 53. Bucureşti. 2009. Ed. [cu bibl. Craiova. Simplu şi eficient. (The article. 2009. CRISTINA-MARIA.. MARIANA. 2008. 254–261 [Engl. GEORGETA. Nyelvtani és nyelvhelyességi gyakorlatok elemistáknak. [Il. 143 p. Iaşi. Gramatică şi literatură. 2028. Bacău. Limba japoneză. 206–213]. STOEAN. ASTRATINEI. CRISTINA. Limba şi literatura română. Craiova.: Eugen Raportoru]. SARĂU. AVRAM. 156–158]. comentarii.Mircea cel Bătrân”. Bucureşti. Sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a. DOROBANŢU. Nyelvtörö. MÁRIA. 2025.. Constanţa. 110 p. Learn English and Have Fun. a doua. Elements of English Lexicology.]. Kolozsvár [Cluj-Napoca]. Lumen. 2008. BIDA. BORZ. L’exemple du manuel scolaire. Zalău. Silvania. Universitaria. (p. 2041. Verbum. Workbook for students. RODICA. BONTA.]. ORLANDO. (p. 61. 213 p. LILIANA. Craiova. a doua]. 2009. 2037. EduSoft. Ed. the adjective. MANOLACHE. la sfârşitul cap. 2040. 2008. ALBU. ANCA. Corint. 2027. MARTEŞ. rev. BEIZDADEA. [cu bibl. Braşov. Workbook for students. 142 p. teste. 408–415]. 116 p. Verificarea cunoştinţelor. 2009. BONDREA. Ed. NICOLAE. Teze cu subiect unic. FLLS) [cu bibl. MIORIŢA. 2009. 1st year of study. CRISTEL. ANDREEA CATRINELA.]. FÜLÖP. Bacău. COZIANA MARINA. IRINA IOANA.. 72 p. SCL. LUNGU. 2039. MARIA. 158 p. 2009. (USH. BĂLĂCESCU. a cincea. 2008. Aius Printed. 2009. the pronoun). [cu bibl. Alma Mater. 2007. EUTB. Polirom. BACIU GOT. OLIVIA. CARMEN. 2033. 2043. Bucureşti. ALIC. BONTA. Limba şi literatura rromani pentru anul VIII de studiu. 2009. English for Law Students. [cu bibl. Maritime English. BADEA. BĂLĂNESCU. (Simplu şi eficient). CARMEN.

171 p. Curs practic de limba germană. 112 p. [Il. 2069. AURELIA. Pentru lecţiile curente. MARIANA. 2008. Bucureşti. 2051. IOAN PETRE. RAMONA. Booklet. 2009. cadrelor didactice. CÂMPAN. 2009. ENiculescu. Bucureşti. [cu bibl. GABRIELA.. POPESCU. CHICIOROAGĂ. Târgu-Mureş. Limba franceză prin autoevaluare. Bucureşti. München. BURCU. BURCU. CHIRILĂ. CATELLY. Limba română. a treia. (Subiecte posibile). 2009. 2009. Puncte de referinţă. Vezi şi nr. de Roland Schenn.412 Florin Sterian 106 2045. 2054.: Vlad Iacob]. Engleză. 264 p. 2049. 2009. 212 p. 2008. CHIOREAN. Teste şi analize gramaticale. [cu bibl. EUVT. 256 p. 2055. EDP. Bucureşti. 2009. 31 p. VINCENT J. Vocabular. ENiculescu. Galaţi. 2009. psihologilor. Teste-grilă. Bucureşti. Bucureşti. p. 240 p. Printech. nr. Limba şi literatura română – aplicaţii. 2047. Timişoara. Morfosintaxa. Galaţi. Course slides.. Piteşti. (MECI). [Ed. MONICA. English for tourism. rev. CĂTĂNESCU. BURIC. p. 144 p. CONSTANTIN. Teste rezolvate. ENiculescu. 2063. 2008. ANDREEA. Exerciţii de limba română. Focus. teze cu subiect unic. 2052. MINODORA. 2000]. Texte şi teste. CONSTANTIN (coord. Soultending. 2009. CHEVEREŞAN. Paralela. Litere şi teologie. 2008.: Nicuşor Petrescu. şi adăug. a doua]. 2062. Testing Speaking Skills in the Romanian Context. Timişoara. CHELARU. după ed. rev. Booklet. 2009. 2009. LAURENŢIU. Printech. urm. 2009. 2067. 2009. [Il. olimpiade. Manual de limba germană (L1) pentru clasa a V-a. 191 p. 2068. 2061. CORNELIA. 2058. LUPCHIAN. 2009. 171–176. Independenţa Economică. MAGDALENA. CĂLUGĂRIŢA. 130 p. Iaşi. BRĂESCU.). ELENA. Let’s Do Tourism. 112 p. DOINA. 199 p. 160 p. Bucureşti. . BOTORCU. lucr. 2008. Faire des affaires en français. Eseuri. GABRIELA. CHIUIA. BUTIURCA. Bucureşti. Ed. Gramatica limbii engleze. 1747. 2064. Piteşti. CĂLINA. CHIRAN. Modele de subiecte pentru evaluări şi concursuri şcolare de nivel mediu şi performant: 2009–2010. (Student’s book). CHELARU. Universitas XXI. Vezi BRL. DANCIU. Deutsch mit Spass. Ecko Print. 2 vol. LAURENŢIU. Gramatica limbii engleze. a doua. Exerciţii. CRISTINA. CHEVEREŞAN. 496 p. 2056. ALEXANDRA-CATRINA. Bucureşti. 2046. LUMINIŢA. (UDC). GABRIELA. [cu bibl. 253–256]. bacalaureat. 111–112]. Franceză. Alba-Iulia. Introducere în cercetarea ştiinţifică. concursuri. CHEVEREŞAN. 2066. ADELA EUGENIA.. MIRELA. 63 p. Ars Academica. 211 p. CENUŞE. [trad. CHEVEREŞAN. 240 p. 176 p. (Universitatea . Pax Aura Mundi. Puncte de referinţă. (Didactica) [cu bibl. VERBIŢCHI. VALERIA. Aramis Print. ANA-MARIA. Partea 2. [cu bibl. MARIA. 2057. Trad. Pax Aura Mundi. Clasa a V-a. BURCU. [cu bibl. 2009. Dumitru Mariş]. 169–171]. Limba franceză fără profesor. p. STROE. CIUBOTARU. Ghid de stilistică şi teorie literară. 237–238]. 2048. GRUBER. YOLANDA-MIRELA. BAC. Teacher’s book. adresată studenţilor de la facultăţi de psihologie. Langenscheidt KG. 2060. 2009. Petroşani. [+ 1 CD-ROM]. 2059. BROUGH. 2009. CIORNEI. EUniversitară. Bucureşti. 110 p. 45. Ed. Relaţii şi funcţii sintactice. 2050. Booklet. p. Vezi şi nr. English for Psychologists. VIOLETA. DIANA. Teste-grilă din perspectivă structurală şi funcţional-sintactică. Gramatica standard a limbii engleze. BAC. Scientific and Technical Communication in English. p. VALERIA. Engleză. 169–179]. SONIA. Round the Clock… Round the World. Bucureşti. 2009. MIRELA. Le Français pour jouer. BURCU. DOCHERTY.: Standardgrammatik Englisch. Pentru cultivarea limbii române în gimnaziu. PERIŞANU. Pro Universitaria. Mirton. 2009. LUMINIŢA. 212 p. EUPM. GHEORGHE. 2008. 2053. Limba şi literatura română. Bucureşti. 2065. Bucureşti.Constantin Brâncoveanu”). 2008. psihiatrilor şi altor cadre medicale].. 160 p. 2008. 52. 53 p. CHIŢU. 138 p. Ed. Auxiliar didactic. 188 p. Printech. [VIII] + 256 p. prec. Manual preparator. LUMINIŢA. MIRELA. p. DrobetaTurnu Severin. Bucureşti.

209 p. vocabular şi morfosintaxă. Auxiliar didactic pentru examenul de bacalaureat 2009. COGGLE. 2086. 2: Semestrul II. ALINA-ANTOANELA. EDP. 2: Semestrul II. [cu bibl. COSTIN. p. ALEXANDRA-FLORENŢA. RADU. [XIII] + 353 p. PARAIPAN. 2009. Modele de subiecte pentru teza unică. RODICA. COSĂCEANU. şi adăug. TITA. 2082. 2074. 2007. 2009. 1793. 175 p. Bacău. Piteşti. DIMIRACHE.: Teach yourself German. 2009. DENGEL. 2009. Irco Script. Limba şi literatura română. Lese. 111 p. Booklet. [f. Gramatica limbii franceze. EUniversitară. MIHAELA. Vol. 294–295]. 104 p. Braşov. CRĂCIUN-ŞTEFĂNIU. Clasa a VII-a. Trad. DIMIRACHE. Deutsch ist super! Limba germană (L2). DIMIRACHE. 61 p. EduSoft. rev. E. 128 p. 186 p. HEINER. p. 2084. Reguli de ortografie şi de punctuaţie în învăţământul primar – raportare la noul DOOM. MIHAIU. 2009. 2009. Clasa a VI-a. (Liceul . 2009. 2085. 2088. 2076.e. Limba şi literatura rromani pentru anul VI de studiu. 2089. 2073. 2079. DIANA. 2009. Vanemonde. 2007]. CONDRUZ-BĂCESCU.: Lucian Cucu-Costeanu]. 384 p.. Engleză. 2083. 52. LUPULEASA. ENiculescu. AURORA. CAMELIA-MIHAELA. 2009. MARIA. Iaşi. Westermann. 2092. Gramar. după ed. 118–119]. Exerciţii. Vezi BRL. 51 p. 480 p. AURORA. 2071. Ed. Drobeta-Turnu Severin. Piatra-Neamţ. 119 p. (MECI) [cu bibl. Paralela 45. DAVIDOIU-ROMAN.. Pres. [Il. MICAELA. p. 2090. 198 p. Vezi BRL. Bucureşti. Business English for Business People. CONSTANTINESCU. (Subiecte posibile). Baia Mare. DIONISIE. 2008. CRĂCIUN. DANA. ANCA MIHAELA. DIANA. 2009. Vocabular. Limba şi literatura latină. Bucureşti. Advanced level. Metoda instant. Limba şi literatura latină. Simplu şi eficient. Manual de limba esperanto. 2009. Tests d’évaluation. CROITORU. Bucureşti.: Eugen Raportoru]. SCHENKE. Eurotip. 2087. Top Level in Business English. VASILIU. IONESCU. 79 p. PAUL. DAVIDOIU-ROMAN. ELENA. Eurotip. ANCA. Paralela 45. Limba engleză. 256 p. 128 p. Bucureşti. 2009. CMECIU. ADRIANA. 2081. STAN. (Subiecte posibile). Editura U. 2078. Bucureşti. CECILIA. Bucureşti. Piteşti. trad. a treia. Teste grilă de limba română pentru gimnaziu şi liceu. ANCA. 2008. PALFI-TAMAŞ.107 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 2077. Cluj-Napoca. PUŞCAŞ. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś o śovto siklǒvipnasqo berś. Vol. 184 p. Polirom. 2009. 2080. 1791.D. 2009. 52. CONSTANTINESCU. MOCANU. nr. MARIŞ. Baia Mare. [cu bibl. DIANA. (Liceul „George Pop de Băseşti”. ANDREEA-ILEANA. Deutschbuch 2. MARIAN. Limba română pentru studenţii străini.George Pop de Băseşti”. . Bucureşti. PUŞCAŞ. DANIELESCU. (MECI). 2009. p. 2009. Noţiuni şi exerciţii aplicative de fonetică.. ELKE. CONSTANTINESCU. nr. EDP. PUŞCAŞ. Limba română şi economie. MONICA.: Dumitru Magda. 2009. 2072. 179–186]. IONEL. Teste şi exerciţii. p. 2009. (Subiecte posibile). CUCU-COSTEANU.. [cu bibl. 2010) 413 2070. Limba şi literatura română. DAFINOIU. [Il. Clasa a VIII-a. ECATERINA. 476 p. Caiet de limba română. a şasea. Ulmeni). 1784. Eurotip. 400 p.und Sprachbuch für zweite Jahrgangsstufe. Paralela 45.P. Bucureşti. Cetatea Doamnei. Ed. NOEMI. EUniversitară. ANCA. Auxiliar didactic. Auxiliar didactic. Manual pentru clasa a VII-a. Fiches de travail. ANCA. LUMINIŢA. Baia Mare. Baia Mare). 104 p. 253–255]. 2009. 304 p. 207 p. CORDOVAN. Bucureşti. Piteşti. SLĂVESCU. Bucureşti. T. A students’ guide to preparing and delivering effective presentations. EUniversitară. 2008. Bucureşti. Hodder Education. Ghid de pregătire pentru bacalaureat. 2009. Modele de subiecte pentru teza unică. Graphica. 2075. Teste-grilă pentru pregătirea concursului de admitere la Facultatea de Drept. ANA. CRISTINA-VALENTINA. 2091. 2008. CECILIA. Limba şi literatura română. CLAUDIA.]. DAVIDOIU-ROMAN. Germana fără profesor & 2 CD-uri audio. nr. 52. 171–173]. Introducere în semiotică. Ghid de pregătire pentru bacalaureat. [cu bibl. Vezi BRL. 53. 130 p. 2008.

151 p. Timişoara. nr. DIONISIE.414 Florin Sterian 108 2093. 2008. Noţiuni şi exerciţii aplicative de vocabular. Media Sind. EFTENIE. Mirton. SILVIA. English Grammar.und Lautlehre des Deutschen. MIOARA. 2]: Practice book. 2009. 2159. ECATERINA. MIHAI. p. 2009. Bucureşti. Valentin Ganţa]. Caiet de limba română. Ştiinţa scrierii şi a sunetelor limbii germane. 2099. FLORENTINA. FRANGA. Culegere de limba română.: Felicia Barbura. 319 p. ULICA. 1822. Bucureşti. 2008. 2009. 2008. DULĂU. [cu bibl. Vezi BRL. Notions de communication en français des affaires. Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române. EFRM. fonetică. (Studium) [cu bibl. Noţiuni şi exerciţii aplicative de vocabular. (MECI).. Vezi BRL. 2103. [conţine şi un mic vocabular engl. 52. Georgeta Ţoţea]. Bucureşti. Vezi BRL. Ioan Lăzărescu. MIRELA. GEORGETA. 51.) [cu an. English for Accounting. (MECI). 472 p. DUMITRU. Caiet de limba română. 169 p. Bucureşti. (MECT) [reeditare 2009] (MECI). (MECI).: Mihaela Ganţa. 329 p. SEAN. 2 vol. EDP.. Teza unică. ELENA-DANIELA. Clasa a VIII-a. FILIPESCU. [vol. şi adăug. Modele de teste pentru teza cu subiect unic la Limba şi literatura română şi Geografia României. nr. FLOREA. Norme şi exerciţii. 2009. Focus. Analyse aus gesprächanalytischer Perspektive. . [Trad. 2095.: Mariana Lăzărescu. Bucureşti. 1]: Reguli. 2113. DUŢESCU. Deutsch ist Klasse! Limba germană (L2). 180 p. Ed. ClujNapoca. DRAICA. (Metodica activă) [cu bibl. DAN. DIONISIE. (38 p. Booklet. a patra. [Vol. 335].]. Limba şi literatura română pentru clasa a 8-a. ŢOŢEA. p. Graphematik und „Phonetologie”. Manual pentru clasa a IX-a. Clasa a V-a. 2009. EDP. 149 p. GÂDEANU. Piteşti. Eine Schrift. 2108. 2010. 244 p. 2009. Trad. a doua. 2]: 152 p. nr. EDP. Limba şi literatura română. [Vol. Teza cu subiect unic la limba şi literatura română. Manual pentru clasa a VIII-a. SORIN. Limba română contemporană. şi rom. 2096. Bucureşti. (USH) [cu bibl. 288 p. POPOVICI. 547–549. Deutsch mit spass. [cu bibl. Petroşani. fonetică. semestrul al II-lea 2008–2009. 2098. Deutsch ist spitze! Limba germană (L2). + 1 vol. 125 p. EFRM. ION. Manual pentru clasa a VII-a. 52. 296–310]. p. 2008. Bucureşti. 2105. 201 p. EUB. Synoptich-zweiprachige Aufg. 30 de teste. EDP. 2008. [Vol. Limba latină. 128 p.]. ERICH. NICOLAE. Bucureşti. 184 p. SCHWARZ. 2009. 2102.. Paralela 45. 335–338]. şi morfosintaxă. 192 p. SERGIU. MAHONEY. p. FIERBINŢEANU. vocabular. 2009. 1820. EDP. 2106. ENESCU. 2104. 4. GEORGETA. 2109. Bucureşti. FLOREA. 2009. sintaxa propoziţiei şi a frazei. [Cuv. FLOREA. Pentru clasele V–VIII. ALLE. Bucureşti. Editura Amphora. Clasa a VIII-a. 50 p. Bucureşti. p. nr. PIM. DUNĂ. EALL. 87 p. LR. 1821.I. Vaslui. 2009. 2009. SĂVINUŢĂ. SPINEANU. 2101. 165–169]. 192 p. GEACĂ. înainte: Teodor Pracsiu]. morfologie şi sintaxă. DRINCU. 339 p. ŞERBĂNESCU.R. Mündliche Abschlussprüfungen. RALUCA. 52. Bucureşti. Editura A. DUNĂ. 1832. 2008. IOANA HERMINE. 2097. Ed.-engl. MIHAELA.). [Il. SILVIA. LAURENŢIA ZOICA.: Alexandru Novac]. 2112. 2111. Rec. HELLMUT. Semestrul al II-lea. Bucureşti. Aramis. Bucureşti. exerciţii. 52. ECATERINA. 1]: 174 p. ALEXANDRA VIORICA.: Cristina Niculescu]. Limba I de studiu. IULIANA. Caiet de limba română.. 2009. FLOREA. 2110. Clasa a VII-a. 144–147]. EDP. nr. Un pas spre Europa. 2107. 152 p. Manual pentru clasa a VI-a. 2100. dicţionar. EDP. ZOIŢA. ANA. Echinox. ECATERINA. 2008. BULGARU. Bucureşti. [Il. dificultăţi ale limbii. 2009. 2114.F. rev. bareme pentru modele de teste. 2009. FLEISCHHACK. EVAN. sugestii pentru partea de literatură. 2094. 2008. 59. 2008.-rom. GHEORGHE. Cursuri scurte de limbă engleză pentru afaceri. Teste de evaluare. [Il. DIONISIE. p. MARIANA. 2008.: Mihaela-Florentina Ganţa. [cu bibl. Gramatică şi „Fonetologie”. Auxiliar pentru limba franceză. fonetică. ENiculescu. ŢOŢEA. 2009. Vezi BRL. Iaşi. IOANA. 104 p. 64 p. Vezi BRL. SILVIA (coord. FRENDO. 2009. Morfologie şi sintaxă. 275–313]. nr. Limba engleză fără profesor. Punctuaţia de bază în limba română. Bucureşti. Noţiuni şi exerciţii aplicative de vocabular. 2009.

2137. 320 p. 501 verbe spaniole. 172 p. 52. 2130.). (Gramaticile Paralela 45). 2126. Facultatea de Ştiinţe şi Litere). AURA VALENTINA. BIANCA-OANA. EUPG. 2131. 2007]. trad. Trad.: Cristina Niculescu.. 2127. Grammar in Use. 2009. 80 p. Ovidiu Hrin. PASACHE. 2120. 277 p. 2010) 415 2115. Bucureşti. Iaşi. Through Fables & Tales – for 7th and 8th Formers. 2129. OANA IULIANA. 2128. Vol. [cu bibl. a şasea. (p. OANA. 2: Anafora. după ed. Iaşi. [Curs universitar].. Manual pentru clasa a IX-a. [Cuv.. a cincea. prec. IONIŢĂ. Ploieşti. Irina Georgiana Mihai. [XII] + 368 p. IPATE. Vezi şi nr.N. 2008. 2117. ECoresi. 2125. (Universitatea „Petru Maior”. univ. rev. 2135.. dificultăţi.A. Trad. KENDRIS. Vol. (Lucrări didactice) [cu bibl.]. 2009. Facultatea de Arhivistică. Bucureşti. 304 p. 2007. KIRILE. [Ed.: Andreea Mirela Dinică.: The Guide. Bucureşti. En Europe à travers le français. şi adăug. EUS. Hodder Education. Il. Vezi şi nr. Vezi BRL. FISCHER. 2116. 2008. 52. Reprograph. rev. (Lucrări didactice). HAN. Buzău. Barron’s Educational Series.. [Cuv. Franceza fără profesor & 2 CD-uri audio. după ed. BUCESCU. EDUARD. Workbook of Medical English. 52. Suceava. Vezi BRL. 2119. CHRISTOPHER. Risoprint. Gramatica limbii portugheze. 2009. Workbook of Medical English. Limba latină. THEODORE. 2009. 1: Aspecte ale categoriei gramaticale a cazului. MARION. Polirom. Bucureşti. 300 p. Russkii iazyk. ALLE. AURA VALENTINA. 259 p. ILINCA ŞTEFĂNESCU.: Silvia Ştefănescu. ENiculescu. 2008. Sorina Vasilescu. GRELLET. Târgu Mureş. OANA IULIANA. 2009. [+ 2 CD-ROM-uri. trad. 2009. English for Presentations. Subtilităţi. 2007]. [+ 1CD-ROM. 2118. Ordonate alfabetic. Polirom. GRUSSENDORF. Craiova. 248 p. GRAHAM. ISTRĂTESCU. Archieving Discourse Cohesion and Coherence. The Guide. urm. Polirom. 2009. 2133. rev. [+ 1 CD audio]. Târgu-Mureş. Trad. Universitatea „Petru Maior”. 2009. Paralela 45. GORE.. ENiculescu. GHIŢESCU. Pentru uzul studenţilor. Pentru anii I–III de studiu. 2009. G. MICAELA. 2123. 112 p. Trad. 2009. Eugen Neacşu. GORUNESCU. 132 p. KOHN. 144 p. Curs. 384 p. de Elena Dănilă şi Andrei Dănilă. Bucureşti. Prakticheskii kurs. Cursuri scurte de limbă engleză pentru afaceri. [trad. Limba franceză. 261 p. Valeria Guţu Romalo]. 719 p. GRAËLLE. 1851. 2009. nr. IPATE. . 2009. Gramatică normativă. Cursuri scurte de limbă engleză pentru afaceri. Read & Learn. 98 p. EDP. nr. după ed. Trad. (English & American studies). Reprograph.]. IZVERNA-TARABAC. 2009. IRIDON. (Workbook). înainte de Gabriela Pană Dindelegan]. Studii de lingvistică. EFRM. Curs practic pentru specializarea istorie. MIHAELA. Limba engleză. 2008. Bucureşti.]. GIURGIU. IANCU. ECoresi. ILINCA-ŞTEFĂNESCU. English for Marketing and Advertising. S. DANIELA.: Simona Rosetti. 252 p. 2136. p. 1869. 2009. Ready for Medical English Exams. 2008. 2008. 2124. Paris.S. 2: 216 p.: 501 Spanish verbs. Teocora. LAURA. (MECI). Craiova. de Gabriel Cheşcu. ELENA. 180 p. GABRIELA LILIANA. STELUŢA. 2134. 2ème éd. 320 p. ind. înainte de prof. ICONARU. a treia. CRISTINA. Culegere de exerciţii de limba engleză. Manual de limba română pentru străini. Piteşti. EDUARD. Pentru anii I–III de studiu. 1: 198 p. 257–259]. urm. 78 p. ClujNapoca. (USH). 120 p. Bucureşti. ANGELA-MIHAELA. Bucureşti. GRUIŢĂ. dr. Piteşti. IANCU. KENDRIS. Limba engleză pentru examene şi concursuri. 53. 2009. Culegere de exerciţii de limba franceză.P. 77 de întrebări – 77 de răspunsuri.109 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Puls. 2007]. BUCESCU. 2008. IRINA. 248–249]. Iaşi. [+ 1 CD audio]. Teste grilă de limba engleză pentru examenul de admitere la Academia de Poliţie. 2nd ed. 157 p. Reprograph. Morfologia. 2009. Vezi BRL. Ars Academica. Bucureşti. Paralela 45. Vol. FEODOR. 2132. 2122. Ed. nr. Nathan. Craiova. Ed. 1840. ECATERINA. Bucureşti. Conjugate la toate modurile şi timpurile. FRANÇOISE. între gramatică şi pragmasemantică.. 2009. 80 p. 2121. Corint. probleme controversate. Limba latină. [Ed. [cu bibl. ALLE. 2009. ILINCA-ŞTEFĂNESCU.: Teach yourself French. vol. SYLEE. Vezi şi nr. 3rd ed.

Pax Aura Mundi. Iaşi. MARINESCU. 2009. MOGA. 1895. Sibiu. Echinox. Curs experimental de stilistică aplicată. Sibiu. 2009. 2161. 125 p. [+ 30 f. p. Bucureşti. JERCEA. Didactic Pres. GEORGETA. Pentru liceu. Gramatica limbii române pentru cei mici. 2009. 2008.e. ecology. Deva. Alma Mater. 2154. Elemente de comunicare şi argumentare. Bucureşti. 2153. 380 p. prec. ENESCU. MARTEŞ. DANIELA. „Vasile Goldiş” University Press. Gramatica limbii spaniole – BBC. p. KOHN. 2009. nr. 2009. Part 1. color]. Didactic Pres. Magyar nyelv és irodalomolvasás. Galaţi. MOGA. 2009. cu plş. Geography. Manual de limba română pentru străini. Îndrumar ortografic. p. p. (MECI). 117 p. RAMONA. (Autodidact). LILIANA. 2141.. 2158. MAZILU-IONESCU. MARIAN. 2009. Arad. Trad. 192 p. Tankönyv a VI. 224 p. 147 p. LUNGU. Love English Better. ELA. Bucureşti. nr. Corint. Alma Mater. Maritime English. Limba română. 125 p. EDP. [f. MARIŢA. Corint. p. Alma Mater. 186 p. 2159. MÁTHÉ. 2162. (MECI). ein Lehr. Vezi BRL. de Monica Got. MILANCOVICI. EDP. Bucureşti. Grade 2. 80 de texte pentru admiterea în învăţământul superior. Clasele a V-a & a VI-a. Facultatea de Litere]. Testing Techniques. 2009. 1908. Facultatea de Drept. Ade Print. ANDRÁS. [Partea 1]. 2152. EDP. 64–65]. ELENA. MIHĂILESCU. MIHELE. 2151. LORETTA-ALICE. 91–92]. EDP. 2009. English for Computing. Puls. LILIANA. VĂLIMĂREANU. Manual pentru clasa a VI-a. VASILE. Bucureşti. Limba română. MIHĂILESCU. 2007. 2009. 192 p. LILIANA. de Alina Ioan. biology. MÁRIA. LAMPING. 137 p. 208 p. CD PRESS. 39 p. Schwerpunkte der deutschen Grammatik. 2150. Craiova. 2009. Sibiu. MIRCEA-IONUŢ. Temeswar [Timişoara]. 2148. 2144. 2157. 76 p.]. Choix de textes à l’usage des étudiants en medicine. nr. 2143. English in a Everyday Life. Exerciţii. MASTACAN. GINA. 2009. 2009. 2155. geography of tourism. Ade Print. ENESCU. Bucureşti. Constanţa. 2146. [partea 2]: 269 p. Il. Der Artikel. 1909. 596 p. 47 p. osztály számára. EDobrogea. CATRINA. MARTIN. Trad. 94 p. 110 p. 176 p. 52. Love English Better. CLEMENTINA. 224 p. 2009. (Paideia) [cu bibl. ortoepic. 2009. LORETTA. 52. Trainee’s workbook. MARKI. RODICA. Polirom. 2139. MENŢICA. Noţiuni teoretice. 124–125]. Sibiu. SORINA. (MECI). SZÁSZ MIHÁLYKÓ. RAMONA. 2147. 185–186]. 67 p. [Academia de Poliţie. Vezi BRL. LĂZĂRESCU. teste. morfologic şi explicativ al limbii române. 2009. ALBU. Repere teoretice şi aplicaţii. SZÁSZ MIHÁLYKÓ. 2009. 2149. 2009. Tankönyv az V. . English Grammar Practice. 2160. 136–137]. nr. [cu bibl. [cu bibl. p. MARINESCU. Ovidiu Hrin. 2009. 2009. Bucureşti. MASTACAN. 187 p. 2009. O abordare comparativă română-engleză. 2009. MÁTHÉ. MOGA. VALENTINA. 72 p. Didactic Pres. Vezi BRL. Editura Gabriel 2005. Engine. MANOLACHE. LILIANA. 107–109]. LUPŞAN. Sorina Vasilescu. Build and Check Your Vocabulary. 52. [cu bibl. 2009. 2008. 2142. Grade 2. Bucureşti. osztály számára. MÁRIA. KARLA. CLEMENTINA. ROSA MARIA. 54 p. MARIANA DELIANA. Sibiu.und Übungsbuch. 2140. PAULA. Slatina. Bucureşti. Stilurile funcţionale ale limbii române. 2156. Reprograph. CD PRESS. 1910. ROXANA.416 Florin Sterian 110 2138. Cluj-Napoca. Vezi şi nr. English B2–C1. Teacher’s guide. 2009. exerciţii. [Exercises]. 2 vol. Slatina. Mirton. Student’s guide. ALWENA. Eugen Neacşu. [cu bibl. ANDRÁS. 2145. MARIANNE. Magyar nyelv és irodalomolovasás. Slatina. geology. 2009. Gramatica limbii italiene – BBC. SPERANŢA.: Silvia Ştefănescu. Business letters. SORINA. [Ed. Texte funcţionale. 2009. 126 p. a doua]. [cu bibl. 52. LUNGU. Vezi BRL. An Experimental Course of Applied Stylistics. (CERONAV – Romanian Maritime Training Centre). Communicative Activites.

MARIA. 2010. Ed. şi adăug. Piteşti. PISOSCHI. p. 2009. Piteşti. 2182. 205–209]. 2009. IONELA. 199–200]. [Course]. (Foarte bine!). DRAGOMIRESCU. EUB. EUPG. GÎTLAN. Paralela 45. 2009. 2180. adăug. nr. RODICA. AGNES. Vezi BRL. p. OLTEANU. 2008. [cu bibl. 2173. 2009. 2009. IULIA. Dynamique et diversité du français. English for Human Sciences. Le Canada francophone. DANIELA. SAVA. IULIA. 2003]. Editions Nathan/VUEF]. 52. [trad. DAN ION. Ploieşti. în lb. (Études canadiennes. SERENA. NIŢULESCU. 2164. Engleza pentru vizite de afaceri şi relaţii sociale. 242 p. Timişoara. ADINA. MARIA. JUDITH. Piteşti. 2176. Exerciţii. (Foarte bine!). RALUCA-CORINA. 10 (zece) din 10 la română! Teste şi lucrări semestriale pentru clasa a VI-a. Paralela 45. 112 p. 2008. (Filologie).]. Teste de evaluare pentru gimnaziu. LUIZA-MARIA. NICOARĂ. SERENA. adăug. 2009. 2178. 174 p. Verbul. PĂUŞ. Cluj-Napoca. Paralela 45.. 2008. 189 p. 2007. (Paideia) [cu bibl. NEDELCU. EUNAP. (MECI). DANIELA. (Paideia) [cu bibl.. Ed. Ed. Engleza pentru călătoriile de afaceri. 2009. Basic Concepts. 146 p. MARILENA. Teora. Cours pratique de français pour les spécialisations à profil agronomique. Craiova. Mirton. Iaşi. Sinteze teoretice şi exerciţii. Părţile de vorbire neflexibile. EPURE. MURDOCH-STERN. PAVELESCU. MURAR. DANIELA. PAVELESCU. IMOLA KATALIN. 139 p. (Foarte bine!). Bucureşti.. 2166. GÎTLAN. OROIAN. 2009. Limba franceză. a treia. GÎTLAN. 1959. rev. Business English – Your Future. 254 p. Cluj-Napoca. PAVELESCU. EALL. p. 207 p. Booklet. English Syntax. 2008. Paris. Ed. 10 (zece) din 10 la română! Teste şi lucrări semestriale pentru clasa a VII-a. p. (p. a doua. Pax Aura Mundi. Piteşti. ELVIRA. 2010. Limba română. GÎTLAN. EDP. . 2005. 218 p. 126 p. CRISTIAN. Bucureşti. 2181. 2174. Drobeta-Turnu Severin. Atelier Didactic. 10 (zece) din 10 la română! Teste şi lucrări semestriale pentru clasa a V-a. 243–253]. 136 p. ADRIAN. Etnic. de Cora Radulian. Bucureşti. 1956. 2009. Timişoara. Bucureşti. Bucureşti. Limba franceză. (Foarte bine!). Ghid practic. Scientia. 53. DANIELA. Ed. Risoprint. maghiară şi rom. 2171. 2009. 2170. 1200 de întrebări şi răspunsuri. 2183. OPRIŢOIU. Admiterea la Drept. IOANA. 2008. 2168. 24 p. [trad. BULUC. The Syntax of the Simple Sentence. AURA. după ed. a treia.]. de Cora Radulian. 201 p. VIORICA AURA. adăug. rev. Vezi BRL. Morfosintaxa limbii române. MURDOCH-STERN. PAVELESCU. 2165. MARILENA. Trad.. 166 p. Editions Nathan/VUEF. 72 p. Auxiliar didactic pentru clasele gimnaziale. 148 p. A Guidebook to the Language Exams. Theory and practice. MOROIANU. a treia. a treia. 2177. 209 p. 144 p. MARILENA. ind. Limba română în 4 paşi… Culegere de limba română pentru clasa a V-a. MOISE. [cu bibl. Manual pentru clasa a IX-a – L2. ISABELA. PARA. Le rendez-vous des amis. Culegere de texte şi exerciţii pentru nivelul I conform STANAG 6001 şi nivelul A2 conform Cadrului European Comun. UB). Bucureşti. ANCA. 10 (zece) din 10 la română! Teste şi lucrări semestriale pentru clasa a VIII-a. Galaţi. NAGY. An Introduction to Business in English. Bucureşti. 2169. Ghid practic. NASTA. PANĂ DINDELEGAN. TRANTESCU. GABRIELA. STOICESCU. Limba şi literatura română. 257 p. nr. 2009. CED. 52.: Voyager en anglais.: Accueil & contacts en anglais. 2010) 417 2163. Paralela 45. 2) [cu bibl.111 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Teora. (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca) [cu bibl. 137–139]. ANA-MARIA. 2009. Canadian studies. 2172. PAVEL. Mirton. [rez. Universitaria. 227). CLAUDIA GABRIELA. Military Texts for Beginners. 2175. MLADINESCU. 124 p. PARA. 2009. CRISTINA. Paris. Bucureşti. 2009. NEGRESCU. după ed. MARILENA. 95 p. Descriptive English Syntax. (FL. 2167. RUXANDRA. Trad. 2179.. NEAGU. 123–124]. p.

2194. 48 p. Cluj-Napoca. întâi a aceleiaşi lucrări. 9. Echinox. An Introduction to Translation Studies. 1973. computer science. Măiastra. 2009. PITAR. (Seria Autodidact). Echinox. Craiova. Writing for Business. [cu bibl. 158 p. Antologie de interferenţe culturale. 2197. Aeternitas. 2009. Inicial e intermedio. ind. [Lehrbuch]. POP. adăug. PAUL. 2196. Alpha MDN. Cum să studiem un text. POPESCU.F. şi rev.).]. Petroşani. Ioana Murar]. 65 p. IOAN-LUCIAN. 2008. 2189. 56) [vol. POPESCU. 2008. 2008. 2009. POPESCU.F. Limba greacă. Timişoara. ILEANA. D. 2205. Echinox. 2009. Level Beginners. [Pref. 2203. 184 p. (Centrul pentru Jurnalism Independent). Pax Aura Mundi. POLOGEA MOLDOVEANU. Bucureşti. MARIAN. Pro Universitaria. [cu bibl.: Adina Curta. ALINA. CRINA. Pre-service English Teacher Education. 125 p. A coursebook. 119 p. 2009. apărută la Editura „Polidor”. Cluj-Napoca. Rodica Bogza Irimie]. 144 p. Vocabulary in Context. 2007. [Illustrated by Ana-Maria Bogleş]. Cluj. 2202. 231–233. AUA. 11. EUNAP. EduSoft. GETA. environmental science. Corint. POPESCU. A1–B1. 2008.E. 2008. Corint. Activity Book – Grammar Patterns. Etnic. 240 p. 351–352. Alba-Iulia. (Paideia) [cu bibl. RALUCA.418 Florin Sterian 112 2184. 2186. RALUCA. 2009. Europolis. Classroom observation and teaching practice booklet.L. Rec. 2008. 2193. Italiana în 20 de paşi. 302 p. POPA. 2009. Sitech.: Valeria Moldovan]. Sintaxa. OLESIA. English. (coord. (Filologie) [cu bibl.A. A Practical Approach. 119 p. Ed. a doua. Legal English. Translation Theories of the Twentieth Century (1900–1990). SURDEANU. ALLE. în 1993]. [fnp]. 2009. 136 p. 143–155). Tests of Business English. 2009. Buzău.: Liana Pop]. TEODORA. 2008. [Diplôme Approfondi de Langue Française]. La Grammaire sans fautes. 128 p. TEODORA. (Colecţia „Paul Polidor”.. textos de lectura y vocabulario? Primera parte. MARIANA. dr. PETREHUŞ. 2195. 120 p. EUB. 2199. [Pref. English in the News. şi il. D. Ghid de exprimare corectă în presă.: prof. ZAHARESCU. p. PRADA. (Seria Autodidact). AUA. 80 p. (UDC). 2009. nr. DENISA ELENA. PETREHUŞ. A1–B1. 2207. POPESCU. 88 p. Bucureşti. PÂRJOL. [Pref. Curso práctico comunicativo. Limba engleză. 2009. ind. Galaţi. Culegere de fraze analizate sintactic. univ. Chemistry. Bucureşti. EduSoft. Îndrumar de gramatică şi literatură pentru însuşirea de către elevi a gramaticii limbii române. [Trad. Buzău. 2201. 2198. Drobeta-Turnu Severin. 2185. PREDA. 187–218). Bacău.). Writing Techniques. SAVA. Manual de terminologie şi terminografie. 2009. (Fondul Social European – investeşte în oameni). 2009. 88 p. Arbeitsbuch. 2188. mathematics. POPA. A workbook. Focus. Ed. 166–167]. DORINA. Bucureşti. p.: Natalia Hada. a treia. Pour ceux qui étudient le français d’une manière moderne.L. Constanţa. MICHAELA. PLEDGER. 2191. 2009. (p. Constanţa. English for Human Resources. 186 p. DENISA ELENA (coord. 2187. Deutsch. Alba Iulia. 167 p. Europolis. SEBASTIAN. reproduce ed. POLIDOR. Fiches d’écoute. ALINA. VERONA. 144–145]. Vezi BRL. p. TAMARA. [cu bibl. Travail en classe. POPA. 2009. 2204. 2192. Teocora. 2010. 181–184]. Bucureşti. GEORGETA. Lengua española contemporánea. B2–C1.: Liana Pop]. 2200. DANA FLAVIOLA. 2009. 2190. Cursuri scurte de limbă engleză pentru afaceri. PRADA. Bucureşti. Aeternitas. [Diplôme ď Études en Langue Française]. physics.: Simona Rosetti]. 146 p. 2206. 52. CARMEN. [Cop. PÎRVU. 2009. . ALINA. PREDESCU. Târgu-Jiu. Bacău. 207 p. (Autodidact). IOAN-LUCIAN. 2010. Niveles. [+ 1 CD-ROM]. RADU. Bucureşti. DIANA OLTIŢA. HERŢEG. tom 2. POPESCU. 202 p. POPESCU DUMA. [Pref. 221 p. SANDA. 143 p. PAT. 93 p. Gateways to English Vocabulary. Rec. 2208. Editura Fundaţiei „Paul Polidor”. Deutsch. (p. OVIDIU. tom 2. POPESCU. 2009.: dr. Mirton. SURDEANU. Gramática.]. POPESCU. Modal Verbs. Bucureşti. Editura Cheiron. travail à la maison. MONA.

RĂDULESCU. DRĂGOESCU. MINODORA OTILIA. ALLE. SILVIA RUCSANDRA. Structuri ale limbii rromani. SPARK. RAŢĂ. EUniversitară. scrierea imaginativă. English for Police. Timişoara. STUPARU.Mircea cel Bătrân”. 83 p. Iaşi. cu soluţii. Engleza de bază pentru personal medical. AUI. Scrierea argumentativă. Zusammenhänge Sprach. Rec. Limba franceză. Culegere de exerciţii de gramatică germană. 2221. 80 p. Bucureşti. Craiova. p. 2231. Bucureşti. 112 Subjects to a Successful English Bac Exam. CRINA DELIA. GEORGETA. 2009. ALINA-ANDREEA. Clasele V–VIII. Modele. 224 p. Für den muttersprachlichen Deutschunterricht in der 5. MARIUS.: Teach yourself English. 2004. ANICA. (Ştiinţe Socio-Umane) [cu bibl. Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea. 143 p. Editura Academiei Navale . 105–106]. 162 p. p. Editura Vasiliana ’98. Bucureşti. 2009. Vezi BRL. GHEORGHE. MARCEL.]. Hodder Education. Teora. HANNELORE. 2222. nr. [XIV] + 362 p. 2224. Mirton. Oradea. (Medica). 2229. 194 p. [Trad. 423 p. (Medica). 2225. 2228. GEORGETA. SARĂU. 2010) 419 2209. Editura Gabriel 2005. Hội thoậi Ru-Việt. .: Luminiţa Hoarţă Cărăuşu. Metoda instant. Oradea. Bucureşti. 2227. Español comercial. Trad. SANDRA. 200 p. Mirton. 2230. Le Français du cadastre. GEORGETA. SILAGHI. Cursuri scurte de limbă engleză pentru afaceri. Mirton. SÂRB. IOAN LAURIAN. 199–201]. 155 p. 2211. 2009. Grafika. 2223. 2215. Academica Brâncuşi. DIANA-ANDREEA. SABĂU. Un îndrumar pentru învăţământul tehnic. Test Your Proficiency in English. 2009. Curs practic. 2004]. Bucureşti. 2217. Primus. KAITER. RICHEY. RAŞCU PISTOL. Gramatică şi exerciţii. 2009. [Il. Learning the Vocabulary of Veterinary Medicine. 2220. 2009.: Cristina Niculescu]. 2009. 2009. (Paideia) [cu bibl. COSTICĂ. (Colecţia Techne). 239 p. Craiova. 2214. 2009. Medical English Exercices. CĂLDĂRARU. 201 p. ind. Bucureşti. 2000. Scurtă introducere în limba germană. ENiculescu. Târgu-Jiu. My English Workbook. + 2 CD-ROM] [trad. RUS. PERKOVIC. Limba şi literatura rromani pentru anul VII de studiu. SARĂU. 2009. RAŢĂ. Engleza fără profesor & 2 CD-uri audio. Edit Moroşan. 2009. 208 p. 2009. Basic English for Healthcare Professionals. p. Culegere de exerciţii gramaticale. 2008. DRĂGOESCU. 191 p. 52. English for Customer Care. ALINA-ANDREEA.. Mirton. STANCU. 139 p. Vanemonde.: Andreea Mirela Dinică. ADA. 2219. STEVENS. ŞTEFĂNESCU. BOC-SÎNMĂRGHIŢAN. (p. scrierea reflexivă. GHEORGHE. SCHULLER. 2009. Constanţa. 2216. SOARE. Textos y actividades. RAŢĂ. Struktùre rromane cóhibáque. 2009. Bucureşti. Risoprint. ANCA. STERPU. 2009. 2213. (MECI) [cu bibl. Cahier de séminaire. EUB. Timişoara. ROSEMARY. 53. exerciţii. GABRIELA. 193–194]. Printech. RAŢĂ. Klasse. p. 171 p. 2009. GEORGETA. 54. 2232. SARAŞ. [Curs universitar]. SÎRBU. ADELA-MARINELA. Ghid de conversaţie român-vietnamez. aplicaţii. ANCA MARIA. Bucureşti. Illustriert von Iuliano Valentin. IOAN. Limba română pentru studenţi străini. Timişoara. 2009. DANIELA. 2212. Quantum. Limba şi literatura română. Cluj-Napoca. EDITH. 221–223). Analize sintactico-morfologice ale propoziţiei şi sintactice ale frazei. Bucureşti. 2008. ANCA. LIANA ELENA. 104 p. 321 p. 2009. (Studia) [cu bibl.: Eugen Raportoru]. Aius PrintEd. 201 p. RHEA. Pirot. 2226. 213 p. Oradea. SAVA. 199–201]. 2009. MIHAI. IOLANDA. 2210. I rromani ćhib thaj i literatùra vaś o eftato siklǒvipnasqo berś. [cu ind. Primus. 295 p. EDP. Cluj-Napoca. SÎRGHIE. 2008. 2008. Bucureşti. 169 p. [cu bibl. How to Write a Scientific Paper. 2009. 2218.113 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 153 p. English for Genetic Engineers. SIMION. 242.und Lesebuch. după ed.. MOISE. Timişoara. 111 p. Universitaria. 2008.

Vezi BRL. 191 p. Craiova. (Philologica) [cu bibl. 208 p. 145–146]. ANA. Pax Aura Mundi. p. 2238. 2249. (MECI). English for Fun. de Cătălina Popovici. 52. Ghid de scrieri funcţionale. 2008. STRATONOV. 2009. Teste atractive de limba germană. compuneri cu caracter epistolar. osztály számára. second semester. 2009. p. SUCIU. 205 p. Editura Academiei Tehnice Militare. 2009. MIHAELA. MARIA.Titu Maiorescu” Târgu-Jiu. MIHAELA. 236–238. [Trad. p. Grammar issues. Barron’s Educational Series. ŞERBĂNESCU. FLORENTINA. Aius Printed. 2009. 2246. Brăila. 2009. Facultatea de Ştiinţe Economice). Bacău. TOMA.. 2009. Ed. Risoprint. Le français de la communication professionnelle. SUBI. Limba şi literatura română. KATALIN. Trad. 2251. Cluj-Napoca. ILEANA. 2009. apărută în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane prin cursuri de limba engleză şi de informatică. THOMSON. Craiova.420 Florin Sterian 114 2233.. osztály számára. 2241. Limba şi literatura română. Studia. cu ind. Sintaxa propoziţiei latine. IOANA MARIA. după ed. (MECI). SUCIU. ADRIAN. destinat claselor cu predare în limba maghiară. 224 p. Zeit. 156 p. 2240. 230 p. Syntaxe du français. Craiova. TĂNASIE. 224 p. Mirton. Curs de limbă engleză. 69 p. 130–133]. ANCA. 2009. 136 p. 2242. Nivel începător şi mediu. Le français: un vrai plaisir. TIHU. STĂICUŢ. TĂTĂRUŞ. 2009. 2009. Román nyelv és irodalom. 66 p. 225–230]. Bucureşti. Manual de limba franceză. SZÉKELYNÉ CSEH. 2008.: Simona Rosetti]. Timişoara. lucr. 2250. Cluj-Napoca. LUMINIŢA. ADINA. Compania. 2009. 2008. 2. Limba engleză pentru economie şi afaceri. Franceză. 155–156]. TOCACIU. 1910. Galaţi. Rec. Business English. 2009. pentru resursele umane din industria productivă”]. GEACĂ. Începători. 149 p. Timişoara. 2009. ECATERINA. 64 p. osztály számára.: Alina Pelea. 2256. KENNETH. Sintaxa cazurilor. 2009. 41 p. Inc. Note de curs pentru uzul studenţilor de la ÎFR. compuneri de utilitate socială. conjugate la toate modurile şi timpurile. (Business) (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Sinteze şi modele pentru proba de limba română la testele naţionale şi la bacalaureat. 2009. ALINA-MIHAELA. 2236. Facultatea de Ştiinţe Economice). Engleză pentru contabilitate. Sitech. 215 p. 2009. Tankönyv az V. 69 p. RODICA. 2243. a doua. Manual pentru clasa a V-a. CAMELIA. actualizată. EDP. 2239. (MECI). [+ CD-ROM. First year. Bucureşti. Les modalités d’énonciation. 1: Le français en couleurs. TURAI. AURELIA DOINA. Magyar nyelv és irodalomolvasás. 2: Le verbe et l’adverbe. 2235. Craiova. Sitech. Tankönyv a VI. TEODOR. EDP. (Universitatea . ANA-MARIA. 109 p. Cursuri scurte de limbă engleză pentru afaceri. DELIA. 20 p. 2248. English for Meetings. STRĂUŢ. 2252. Specializarea: Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate). ZOIŢA. 2009. RIELMA. Măiastra. Essential English. 2009. 2008. Alba-Iulia.: 501 German Verbs. Amphora. UDREA. Communication and Commercial Correspondence. nr. TRINCĂ. Craiova. Caietul elevului pentru clasa a VI-a. Fonetica şi vocabularul limbii române cu o culegere de exerciţii. GEORGE. 2254. 157 p. p. 692 p. DIANA-ELENA. [cu bibl. Limba şi literatura română. SUCIU. ANCA. [+ 1CD-ROM]. DIONISIE. Bucureşti. 2008. 2008. p. 80 p. HENRY. Corint. Roman nyelv és irodalom. 2255. Activity notebook English seminars. TRANTESCU. OZANA. 181–183]. (Universitatea . 198 p. ALLE. Eurostampa. Making Headway. Universitaria. Bucureşti. 2237. 198 p. 501 verbe germane. MIHAELA. Bucureşti. [cu bibl. [cu bibl. Bucureşti. Vol. Travaux pratiques. MANOLESCU. Tankönyv a VII. FLORENTINA. 2253. Facultatea de Business. Cluj-Napoca. Limba şi literatura română. Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă. TârguJiu. nr. MANUELA. 2244. Bucureşti. 2247. [cu bibl. 238 p. 2234. PRICINA.Tibiscus” Timişoara. . STOICOVICI. 342–343. Iaşi. 2007. Vol. Manual pentru clasa a VI-a. Universul Şcolii. English Step by Step. Pro-Didact. Auxiliar pentru clasa a IX-a. Ordonate alfabetic. TUDOSĂ.. EDP. Timişoara. [cu bibl. destinat claselor cu predare în limba maghiară. 2008]. 128 p. Polirom. 2008.] [trad. rev.. STRUTZ. THORWÄCHTER. Ed. Alma Mater. 2245. Sitech. p. TOADER. TAMARA. (Top fun). Note de curs. MARIA. EUVT. MARCU. STOIAN.

English on special purposes. Popescu Oana Andreea. 2009. Diana Ionescu. Pană Neguţa Alina. Trad. Ploieşti. Ed. ILB. 2269. Claudia Dobre. 2263. *** Exerciţii practice de limba română. 2009. Greaca veche. Alexandru Nicolae. *** Exerciţii practice de limba română. *** Exerciţii practice de limba română. 2268. Mihaela Timingeriu. Clasa a VIII-a. 2261. Luminiţa Chevereşan. Ramona Chiţu. English Vocabulary and Practice.: Ruxandra Brutaru. Vol. ADELINA. Rodica Zafiu. Mihaela Timingeriu. Aut. 2009. . 76 p. VASILE. MECT. 2008. 53. de Karl-Heinz Brecheis]. 119 p. Isabela Nedelcu. Corint. *** Engleza în 20 de paşi – shortcut 2 English.: Rudi Kost şi Robert Valentin]. Trad.. 2277. 2009. 178–180]. Mihaela Timingeriu. 120–121. (UDC). *** Franceza în 20 de paşi. Alba-Iulia. 2010) 421 2257. Piteşti. Universitaria. Aut. Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar. 2009. p. Lexicologie et langue spécialistés. Paralela 45. Competenţă şi performanţă în comunicare.115 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Competenţă şi performanţă în comunicare. Teza unică. 2009.]: Blanca Croitor. a cincea rev. 2273. *** Ghid de conversaţie român-spaniol vizual. Piteşti.: Lidia Scurtu. 100–102]. SANDINA IULIA. GEORGIANA. 119 p. 104 p. 239 p. 2010. (Foarte bine!).). 2009.: Rudi Kost. [Aut. VRABIE. 2008. 140 p. Ploieşti. 2008. Grafoanaytis. Grafoanaytis. VOINESCU. Clasa a VI-a. 3. 140 p. 256 p. Carmen-Irina Hăilă. 125 p. Limba engleză pentru afaceri. LR.: Gheorghe Enescu (coord. Aut. 2275. Mihaela Bursugiu. Constantin Chevereşan. CORINA. Precup Delia Elena. ULARIU. English for social workers.: Konrad Carmen. Sorin Gheorghe Alexe. Carmen-Irina Hăilă. ANA. Carmen-Irina Hăilă. Clasa a VII-a.]: Mina-Maria Rusu. Aut. p. [Aut. Grafoanaytis. Le Français pas à pas. 2264. Andreea Pele. [Il. Oana Andreea Popescu. p. WAINBERG. Paralela 45.). LAURA ANA-MARIA (coord. Grafoanaytis. [Aut. *** Ghid de conversaţie român-italian vizual. [cu bibl. Corint. 2008. 103–110]. Robert Valentin].: Constantin Chevereşan. Măiastra. 2260. Timişoara. 255 p. Bucureşti. *** A Practical English Course. [cu bibl. 59. Morfologie. Corint. (Paideia) [cu bibl. Andreea Dinică.: Ruxandra Brutaru. Craiova. Pro Universitaria. *** C1. 127 p. 180 p. (Foarte bine!). Competenţă şi performanţă în comunicare. Consiliul Naţional al Audiovizualului) 2272. *** Caregiving Plus. Sorin Gheorghe Alexe. 2009.: Doina Groza. Piteşti. 2010. Adina Dragomirescu. Curs de comunicare profesională în limba franceză.). Booklet. *** Business English.: Rudi Kost şi Robert Valentin]. Bucureşti. Institutul European din România. anul şcolar 2008–2009]. 2258. Ploieşti. 2267. Geanina Cotoi. 215 p. Gina Belabed. Trad.]: Ramona Bran. 2274. Theory and Practice. a VIII-a. 163 p. Bucureşti. Paralela 45. 2009. Marina Rădulescu Sala. 2271. [+ CD-ROM]. ALINA. 128 p. Bucureşti. 149–151]. 2270.). VOICU. Limba şi literatura română pentru clasa a 7-a. Aut. şi adăug. Independenţa Economică. Bucureşti. Delia Elena Precup. Corint. Mirton. (Seria Acquis comunitar).de Karl-Heinz Brecheis]. Oana Andreea Popescu. 73 p. Irina Nicula. *** Eşti cool şi dacă vorbeşti corect! [Aut. 2008. Bucureşti. 2007. de Karl-Heinz Brecheis]. Coord. 2009. VASILE. Constanţa. Eléments théoriques de base et exercices. [Aut. [Limba şi literatura română]. English Tenses. 256 p. Aeternitas. Europolis. (AR. A text-based approach. Mihaela Doagă. Ploieşti. [Aut. Andreea Popescu.: Ioana Vintilă-Rădulescu. [Il. Cls. UEG. *** Ghid de conversaţie român-german vizual. Rec. Delia Elena Precup.]: Mina-Maria Rusu. 105 p. 2007. [cuprinde şi: Programa pentru teza cu subiect unic – limba şi literatura română – clasa a VIII-a. 167 p. Târgu-Jiu. 2262.: Gheorghe Enescu (coord. 2259. 2009. Bucureşti. Alina Popescu. Aut. Andreea Stroie. *** C3. Bucureşti. 158 p. Cours de la maîtrise du français. [Aut. 2276. 2008. 1. (Foarte bine!). 2266. Carmen Mîrzea Vasile.: Ioana Zirra (coord.: Ruxandra Brutaru. Piteşti. Bucureşti. 2009. p. Corint. [Il. English on special purposes. [Aut. 2278. PANĂ. Geanina Cotoi. [cu bibl. 278 p. LAURA. PETRONELA. nr. 153 p.]: Mina-Maria Rusu. 2265. VASILE. Teze cu subiect unic – modele de subiecte. 2009.

coll. Introduction à l’analyse des oeuvres traduites. 2010. 1940. Daniela Rogobete. AUC. 221 p. 1989. 2287. Doru Dumitrescu. fr. Daniel David.. nr. 2009. AUSH-LLR. 2281. Timişoara. 55. Ed.. Maria Bârnaz. 89–92. nr. II. Probleme teoretice şi aplicaţii [. Bucureşti. 2286. 1423. Caiet de exerciţii. 697. * * * Limbă. 960 p. Suport de curs. 216 p. RIELMA. Vezi BRL. Bucureşti. 1835. nr..]. VARIA 2295. Trad. 339–342 [text în lb. Maria Bufu. New York. * * * Les Caprices de ľ ortographe. 2284. 2009. 722. 1573. Sergio Scalise. Câteva opinii privind studiul limbii. 661.]. 1. BONCEA. Ioana Celina Paşca. La struttura delle parole. 640 p. Gabriela Pană Dindelegan. 2009. 1926. 2292. 51. Vezi BRL. I–II. 52. [Aut. nr. 2008.: Emina Căpălnăşan. (MECT. UEG. Bucureşti. 1631. 1748. NICULA. 2280. 2009. DANIELE. Danielle. Pour le collège: V–VIII. nr. 52. Armand Colin. 2009. Marina Rădulescu Sala. III. 2009. Aut. 170–171 [Viorica Bălteanu.]. 127 p. (AR. [cu bibl. BĂCILĂ. 2007.:] Adina Dragomirescu.. ALINA. EFRM.). a treia. PhB. 2008. MIRELA. 1639. ILB). Paris.. 47. 31. Diana Lincă. 141–143. Alexandru Matei. 188 p.). 2009. Vezi BRL. G. TRANTESCU. Adriana Sălceanu. 2010. Coord. vol. Anca Dorobanţu. vol. 197 p.-engl.-fr. trilingvă rom. Editura Excelsior Art. Mihaela Gheorghe. «Cursus». Budapesta. Daniela Ionescu. PANTALEONI. Andrej Malchukov. Craiova. 735. 639–640]. Vezi BRL. 1925. 133. 2009. 2007. Román nyelvtan. 2290. * * * Îndrumar lingvistic pentru subunitatea de artilerie. 2009.]. Alexandru Nicolae. şi adaptare pentru lb. 10. 2009. 231 p. 2282. 2293. Insights into Consecutive Interpreting – A Practical Approach [.. Arhip Art. Întâlnire cu Almăjana. PhB. nr. Farkas Jenő. MIHAIL. RRL. Coord. il Mulino. GHIŢĂ..: Georgel Oprean (coord. COJA. Metaphor between Language and Thought [. PELEA. 152 p. 2008.. 2. 124–126. Popa. ILB-SIL. .: Mina-Maria Rusu.). Oxford University Press. II. 2009. Isabela Nedelcu. 1546. 200 p. nr.]. 2009.Florin Sterian 422 2279. 1454. 221– 224. TOMA. VEZI şi nr. 258–260. 1346. RAMONA. nr. Bucureşti. vol. 1–2. EDP. română de O. 660. (USH). Rodica Zafiu. 1819. nr. 2. Introduzione al linguaggio del diritto . 1574. 52.]. ION. 2008. POP-COMAN.: Valentina Bianchi (coord. IRINA.. 736. 2113. 2010. ADINA.. Reprograph. 334–336 [text în lb. 2296. The Oxford Handbook of Case. Bologna. 1927. LUDMILA. 232 p. 2294. cultură şi civilizaţie românească. 2008. fr. Lexicologie – gramatică – stilistică – recenzii – eseuri. 255. 1991. 2015. II. 2283. 2170. Vezi BRL. Andrew Spencer (eds.. Irina Condrea. Consonnes II.. 2288.. Complement Control. RRL. Palamart Kiado. ION. Călin Rus. 1928. 2009. Rec. 1960. engl.]. Limba română. 2009. nr. 2289. 2008. XXVIII. Risterucci-Roudnicky. 3. Ştefan Olaru. [ed. * * * Le français ça m’intéresse. LL. ANA-MARIA. Logically Structured English Grammar. 116 * * * Gramatica de bază a limbii române. 2010. 2010. CEP USM. * * * Gramatica engleză structurată logic. Sintaxa limbii române [. Un libro utile. FLORINA-MARIA. In memoriam Dumitru Irimia. nr. 2008. ILR). 419–420 [Chişinău.]. Curs de stilistică. ZBANŢ.: Gabriela Pană Dindelegan. Sibiu.]. Aut. Cecilia Căpăţână.]. 617–625.]. engl. p. Lilioara Popa. 1962. Recenzii 2285. 51. ANA-MARIA. 52. 2291. Aut. 319–322 [text în lb. 2009. 438–440 [text în lb. 55. RIELMA. 2009. Antonietta Bisetto. AUVT.: Paulina IlieMare.

7–8. 2010. gramatică. BĂLAN. 2010.t. „Österreichische Osthefte”. 47. Un traducteur se confesse. ALEXANDRU. IN HONOREM 2306. Patosul distanţei. MARIUS.]. nr. *** Rumänien. SIMION. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. comunicări şi int. Sonderband. LIII. nr. 5–46. 158–160 [Zamfira Mihail. 2006. LIT Verlag.: Iulia Mărgărit. Un Domn al lingvisticii româneşti. CONSTANTIN. nr. de Alexandru Bantoş. OANCEA.]. 4. MARIUS. 2009. apărute în periodicele . 15.Aurel Vlaicu”.. 2009. 2314. Plurilingvismul – un mozaic poetic în opera lui Nicholas Catanoy. II. La ceas aniversar. 191–196. CHRISTINA ANDREEA. II. Lettre ouverte à mes amis roumains. 17–19. 2010. 4. ION DODU. Bucureşti. art. 2298. DĂNILĂ. 2008.Studii de ştiinţă şi cultură”.. nr. [Pref. ZAMFIRA. . 2007. Profesor şi pedagog desăvârşit. Conexiuni. Mirela Boncea. 54. MARIUS. 2. 2010. 2010. 2010. 2302. 2010. (Cartea de ştiinţă) [lucr. 1–2. Omagiu Valeria Guţu Romalo. de lingvistică generală şi lb. 42. 2301. 2010. De la Viena…. VIERECK. 3. 51. 2010. BELTECHI. ION. 2010]. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. Wien. II. 340 p. 2009. In memoriam Dumitru Irimia. 2317. 1446. ARDELEANU. I. Marius Sala]. VEZI şi nr. AUI. 2312. Dacoromania. PhB. Între Arcadia copilăriei şi seninătatea clasică. 8. Arad. filologie. vol. MARIUS. LR. 1–2. Rec. nr. 48. 7. AUSH–LLR. fr. Michael Metzeltin şi Mihai-Răzvan Ungureanu. CONDREA. Andrei Avram.117 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 2313. Editura Universităţii .]. 2315. 2309. 29–31.Analele Universităţii din Timişoara”. Rec. 2010. Omagiu Ştefan Munteanu – 90.: 80 de ani]. 11–14. 2300. SALA. 2010. SALA. AUVT. ALEXANDRU. O Doamnă a lingvisticii româneşti. 11. 188 p. Excelsior Art. 2009. vol. SARI. 405 [Selecţie. 25–27. miscellanea. 2010) 423 2297. 9. 55. RRL. METEA. Peregrinări universitare europene – şi nu numai. LR. IRINA. . MIHAIL. 2299. 53. Editura Logos. 59.. Anatol Ciobanu.. Revue Roumaine de Linguistique (Romanian Review of Linguistics). Reflecţii filologice.. 2305. 54. 389–391. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş. MEDOIA. 549–551. SALA. FUNERIU. MIHAI. 107–109.c. La aniversare. Timişoara. 38. . Yahrgang 48/2006. 2316. coord. EUGEN. SANDA-MARIA. Laudatio. stilistica prozei artistice. 59. seria Ştiinţe filologice. la Universitatea de Stat din Chişinău]. VEZI şi nr. cuprinde st. 197–198.. 397 p. nr. 54. tipărit de Thede Kahl. AUSHLLR. 2008.: Iulia Barbu. DELEANU. Lexicologie. 2008. In memoriam Dumitru Irimia. Vezi BRL. Chişinău. nr. 2311. WOLFGANG. fr. 15–16. 2304. Les contributions en lexématique du professeur Jan Šabršula.Limba română”. Chişinău. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. Recenzii 2303. Editura „Prometeu”. O vreme şi o lume în pagini de carte. 593. 2008. ILEANA. 58. 219–223 [rés. XXIX. 2310. nr. 395–396 [omagiu Anna Bondarenco – prof. 97. LR. 2009. 2307. nr. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. 2010. 243–246. RIELMA. şi pref. 2008. Reflecţii lingvistice. 2009. A Rejoinder to Mario Alinei. 165–174. NICULESCU. 447 [s. Forty Years of ALE [Atlas Linguarum Europae]: Memories and Reflexions of the First General Editor of Its Maps and Commentaries. 136–138. 2010. MIŢARIU. 21–24.. 155 de cărţi într-o carte. VASILE. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. Grigore Brâncuş – 80. 253 p. 1. FISCHOF. 59. 1447. SALA. 2308. 2010. ANDREI.: acad. 9–10. 2008. 976 p. 2009. Omagiu Ştefan Munteanu – 90. FRÂNCU. 2010.

2342. 2010. BĂRBAT. 2008. 2319. Maria Belisare: un dascăl. 2322].c. Profesorul Radu Sp. 2008. 2318]. PhB. nr. . In memoriam Dumitru Irimia. 112. MOLDOVEANU. 2008.t. nr. 275.t. II. vol. Dumitru Irimia (1939–2009). 146. PhB. HĂULICĂ. 59. 449. nr. MARTIN. LR. I. 9].c. I–II. nr. II. Artur Greive (1936–2009). 2008. 2010. vol. 2323. 2. Dacoromania. Dumitru Irimia: umbra şi feţele fiinţei. MUNTEANU. 2324. 11–22 [s. XXX. 2010. 2010. II. 52. 46. ELENA. Irimia. Dacoromania. 2341. 2009.t. In memoriam Radu Popescu. VINTILĂ-RĂDULESCU. s. 143–144. CORNEL. AUVT. 15. 293–297 [cu 1 fot. II. 1. MIRELA-IOANA. ILEANA. Morala şi adevărul limbii.c. XVIII. In memoriam Dumitru Craşoveanu. un om. 271–275. 169–172 [s. 2009. 2010. IOANA. nr.t. VASILE. nr.t. Dacoromania. BORCHIN. 1. SALA. Asumarea unui destin: Teresa Ferro (1956–2007). Sabina Teiuş (1937–2010). 2009. 2008.c. 2334. nr. SALA. 2009. MARIUS. 2328. 2340.c. GHEORGHE. BORCHIN.c. 2009.t.c. O personalitate distinctă a lingvisticii româneşti. 2332. AUVT. 2337. OANCEA. MIRCEA RADU. 2009. 49–50 [v. 173–175 [text în lb. ŢÂRA. Anonimul.: In Magistrae honorem Maria Belisare]. BECKER.t. 2318]. 165–168 [s. 52. 2322].c. 2009. LL. 2009. 2327. I. DOREL.: In memoriam]. PhB.c. 46. 46. E şi colocviul meu. vol. nr. 27–29 [v. 2. vol. O barieră în calea imposturii. 60–62. 2321. OANCĂ. LR. 9]. germană. 2008. SABINA. nr. In memoriam Dumitru Irimia. 51 [v. 42–45 [v.t. 9]. nr. 9–10 [1941–1995]. FÎNARU. Popescu.t. MIRELA-IOANA.t. 2. nr. DJUVARA. NEAGU. Mihai Cozma (1938–2009). 2010. BOGDAN. COMŞULEA. 20–24 [v. 15. nr. IACOBAN. 59. 2. 2331. AUVT. 114–115 [cu 1 fot. 2329. Doamna Mioara Belisare sau despre verbul a dărui.t. nr. 2009. BulŞt-BM. 2008. MARIAN. IN MEMORIAM 2318. vol.c. Felicia Sofia Şerban (1938–2009). DAN.t. TEODOR. 2336.t. 2325. Theodor Hristea. In memoriam Dumitru Irimia. nr.Florin Sterian 424 118 Recenzii VEZI nr. 2339. LL. 9].: In memoriam].. 2320. Dumitru Irimia şi principiile lingvisticii ca ştiinţă a culturii. I. 2330.t.t. In memoriam Dumitru Irimia. 15. Între imagini. 2335. Tohăneanu].: In memoriam].]. nr. I. LR. 9].: In memoriam Magistri G. Din nou despre G. I–II. In memoriam Dumitru Irimia. 30 [v. CHIVU. 9]. 2338. 11–19 [s. 146–152. In memoriam Alexandra Roman-Moraru (25 aprilie 1948 – 16 decembrie 2008). Nemurirea s-a născut la catedră.t. I. 59. vol. AUVT. 2326.c. I. CORNEL. 2318].c. FÎNARU. UNGUREANU. MARIUS.c. VIORICA. I. 25–31 [v. In memoriam. vol.c. 2008. Tohăneanu. vol. Hommage à Cicerone Poghirc. 47. IONEL. 2008.]. I. BĂLTEANU. VASILE D. 46–48 [v. II. 57–59 [v. nr. 2009. RODICA. FUNERIU.c. 2322. Artur Greive (1936–2009). 23–26 [v. nr. 2333. PhB. In memoriam Dumitru Irimia. GHEORGHE. ŞLEAHTIŢCHI. 52–56 [v. MARIA. RODICA. PhB.c.

2347. I–II. prec. SCL. DUMITRU. LR. LR. Tohăneanu. 32–43 [v. Vezi şi nr. 2010. RRL. LL. 49. VINTILĂ-RĂDULESCU. VINTILĂ-RĂDULESCU. . nr. VEZI şi nr. AUVT. nr. 463. 297–298. IOANA. 111 [cu 1 fot. 52. 52. IOANA. nr. 2010) 425 2343. 1.t. 46. nr. 793. VINTILĂ-RĂDULESCU. 2348.119 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 113 [Cicerone Poghirc]. vol. Pierre Vernet. 53. 573–574 [semnat: Colegii]. *** Ion Dănăilă (1933–2009). 2009. 2009. 2349. 61. 145.c. VORNICU.]. 2322]. 195–196. 2. 59. 2009. 2010. Brevis panegyricus Ciceronis. 2010. Vezi şi nr. 2345. 316. nr. 2. 46. vol. urm. 819. I. Pierre Vernet. 2008. 58. LL. I–II. 4. 55. MIHAI. 2344. 57. Insomniile unui mare cărturar: Lampa de lângă tâmplă de G. VLĂDUŢ. *** In memoriam Cicerone Poghirc (20 martie 1928 – 15 aprilie 2009). Theodor Hristea (1930–2009). 42. IOANA. 2346.

Bucureşti. f. = german(ă). = autor(i). conferinţe(le). DLS = Departamentul de Limbaje Specializate. Engl. nr. 22. Bucureşti. EUO = Editura Universităţii din Oradea. culturale etc. fig. cap. 30. = coordonator(ul). Dacoromania v. EsH v. AUVT v. EUS = Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”din Suceava. ClujNapoca [editură]. ediţiei. nr. 25. = facsimil(ul). aug. 18. ALLE = All Educational. Bucureşti. englezi. = doctor (în ştiinţe). cuvinte(le). = academician(ul). grecesc(ul). 27. dr. Piteşti. 1828. engleze. EBNR = Editura Bibliotecii Naţionale a României.e. = august. editor(i). facs. CEd = Carminis Educational. nr. dec. EUniversitaria = Editura Universitaria. = cuvânt(ul).. autoare(i). = ediţie. ediţiilor. articolelor. Bucureşti. foi(le). nr. cop. autoarelor. coperta. = grec. defăşuraţi. nr. parantezele drepte la publicaţiile periodice şi seriale indică ultimele numere fişate. EUTB = Editura Universităţii „Transilvania”. = articol(ul). = foaie. = bibliografie. Beck. coordonate. coperte(le). adăug. bibliografii(le). DLRA-AGD v. nr. EALL = Editura ALL. EFRM = Editura Fundaţiei „România de Mâine”. Alloquor v. CED = Casa editorială „Demiurg”. cuv. articole(le). 21. = English Abstract. figura. 32. 26. = figură. AUSH-LLR v. iar cele culese cu caractere cursive albe sunt abrevieri ale unor termeni bibliografici uzuali sau ale unor nume de instituţii de învăţământ superior. nr. Bucureşti [editură] v. Cuza” din Iaşi. conf. ATN v. germana. EUNBM = Editura Universităţii de Nord din Baia Mare. = copertă. franceza. EASE = Editura Academiei de Studii Economice.= englez(ă). 45.426 Florin Sterian 120 ABREVIERI ŞI SIGLE* † acad. conferenţiarii. Zus. Timişoara. ediţia. academicieni(i). EAR = Editura Academiei Române. Braşov. nr. AR = Academia Română. coordonare(a).l. conferinţa. = capitol(ul). fr. glosare(le). foaia. EHumanitas = Editura Humanitas. AUI v. EDobrogea = Editura Dobrogea. = fără an. = doctorand. Bucureşti. coordonatori(i). şi ALLE. fotografia. engleza. autorii. f. f. nr. desf. AUGMF v. autorilor. facsimile(le). = fără loc. FLLS = Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. 19. ASE = Academia de Studii Economice. = English Summary. EUB = Editura Universităţii Bucureşti. 16. nr. germ. capitolelor. Constanţa. ENiculescu = Editura Niculescu. capitolului. fotografii(le). = desfăşurat(ă). Timişoara. AUC v. anexa. FD v. AUSHLLS v. conferenţiar(i). EDP = Editura Didactică şi Pedagogică. aut. I. EUEG = Editura Univers Enciclopedic Gold. Summ. Lugoj. engl. 1829. greacă. englezesc(ul).a. englezeşti. autorul(ui). ANADISS v. = februarie. nr. nr. ediţii(le). BulŞt-UPT v. franţuzesc(ul). CLRCA = Catedra de limbi romanice şi comunicare în afaceri. = anexă. Bucureşti. bibliografia. nr. gr. EUPM = Editura Universităţii „Petru Maior”din Târgu-Mureş. 34. an. = decembrie. capitole(le). Bucureşti. nr. EUNAP = Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. nr. 17. nr. AUA v. nr. fot. apr. = aprilie. AUG-LL v. 24. fnp = fără numărul de pagini. DÎDFR = Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă. coordonaţi. CCŞ = Casa Cărţii de Ştiinţă. la culegeri şi la publicaţii periodice sau seriale. = fotografie. Bucureşti. nr. 1827. ECermi = Editura Cermi. BulPG v. EUI = Editura Universităţii „Al. H. şi EALL. Craiova. coordonat(ă). EUP = Editura Universităţii din Piteşti. figuri(le). ECHB = Editura C. germani. AUB-LLS v. Iaşi. nr. coordonări(le). ed. Ab. EUPG = Editura Universităţii Petrol–Gaze din Ploieşti. ECoresi = Editura Coresi. BulŞt-BM v. art. francezul. nr. nr. AUI-LLS v. franţuzească. = deutscher Zusammenfassung. 31. Engl. = adăugită. = francez(ă). = conferinţă. . f. nr. 33. adăugite. Piteşti [editură]. BRL = Bibliografia românească de lingvistică. FL = Facultatea de Litere. anexe(le). EUVT = Editura Universităţii de Vest. EParalela 45 = Editura Paralela 45. drd. 29. 23. articolului. deutsch. coord. şi UEG. * Prescurtările culese cu caractere aldine drepte sunt sigle care trimit la cărţi. Iaşi [editură]. = fără editură. 28. Bucureşti. AUBLLR v. desfăşurate. ASLLR v. Bucureşti v. bibl. febr. = glosar(ul). 20. gl. ştiinţifice. germane. EV = Editura de Vest. nr. Bucureşti v. AUG-LCLS v.

= vezi titlul comun la numărul. SlD-BM v. limbilor. RRL v. lat. st. ILIL = Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”. rubrica. RLI-PLR v. vers.121 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. lucrărilor. In memoriam Radu Popescu v. nr. = octombrie. latine. revăzute. nov. ind. 39. Bucureşti [editură] v. esp. = român(ă). = pycckoe peзюмe. LL v. 40. Rosetti]”. spaniolă. perioada. univ. materii(le). versiunilor. limbii. it. studii(le). 48. nr. rom. Bucureşti [editură]. = rezumat în română. 46. plş. spanioli. organizatori(i). per. lb. In memoriam Dumitru Irimia v. = literatură. nr. recenzia. = resumen en español. SŞF = Societatea de Ştiinţe Filologice din România. pref. prof. organizaţi. = latin(ă). universitare. lucrări(le). organizator(ul). orig. = materie. = postfaţă. nr. USH = Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti. 1615. postf. limba. . = riassunto in italiano. Bucureşti. 41. sch. 47. organizat(ă). = pagină. nr. realizaţi. iul. rezumate(le). româneşti. material. Bucureşti [editură] v. spaniole. nr. Cercetării şi Inovării. vol. p. 1831. v. UI = Universitatea „Al. urm. versiuni(le). = prefaţă. şi EUEG. nr. HE = Humanitas Educaţional. tabele(le). org. = versiune(a). nr. latina. numere(le). italiană. LPRA v. MECI = Ministerul Educaţiei. Omagiu Valeria Guţu Romalo v. ilustraţii(le). lucr. = realizat(ă). 1870. 35. interviurilor. StSl v. s. reviz. postfaţa. = traducere(a). = ilustrat(ă). rev. versiunii. = indice(le). organizate. scheme(le). recenziile. ilustraţi. harta. Cuza” din Iaşi. 49.c. sept. rez. = incomplet. Iaşi [editură]. UEG = Univers Enciclopedic Gold. trad. = ianuarie. = septembrie. revizuiţi. = organizare(a). = introducere(a). literaturilor. latineşti. UCr = Universitatea din Craiova. 50. revizuite. hărţi(le). 58. introductive. StUPM v. ICR = Institutul Cultural Român din Bucureşti. italiene. sp. originale. nr. postfeţe(le). rom. ian. indici(i). ştiinţifice. rubricii. introductivi. inc. italieni. tradus(ă). rec. 38. interviului.t. = martie. 57. = interviu(l). = rubrică. interviuri(le). UDC = Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti. 36. lit. mat. originali. UDJ = Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. nr. = sub titlul comun. ILB = Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan[–Al. latini. pagini(le). MECT = Ministerul Educaţiei. şi EHE. = volum(ul). MilP = Milena Press. v. RJES v. realizate. it. 56. = vezi. sesiuni(le). Bucureşti. iun. LR v. = perioadă. = studiu(l). planşa. latinească. = profesor(ul. ILB-SIL v. româneşte. prefaţa. Cercetării şi Tineretului. In memoriam Sorin Stati v. = noiembrie. 53. LLR v. UB = Universitatea din Bucureşti. nr. nr. rubr. res. 2010) 427 h. nr. = precedent. nr. românesc(ul) românească.c. pез. traduşi. RIELMA v. nr. nr. Omagiu Alexandrei Cuniţă v. = revizuit(ă). pycc. nr. 448. române. pagina. rubrici(le). prefeţe(le). I. nr. Cluj-Napoca. nr. = spaniol(ul). 55. lucrării. literaturii. = următor. 531. = ştiinţific(ă). = recenzie. şt. limbi(le). = universitar(ă). oct. = limbă. nr. mart. prec. 37. 51–53. = iulie. int. tab. ştiinţifici. = italian(ul). rés. nr.= sesiune(a). = iunie. nr. real. latinesc. nr. români. 54. = planşă. = original(ă). nr. volume(le). introductiv(ă). ses. schema. IE = Institutul European. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş v. = lucrare(a). Omagiu Ştefan Munteanu v. = tabel(ul). literatura. riass. PhB v. = schemă. Omagiu Grigore Brâncuş – 80 v. nr. introduceri(le). = rezumat(ul). = résumé en français. rubricilor. literaturi(le). ILR = Institutul Limbii Române. = hartă. = revăzut(ă). traduceri(le). rez. revăzuţi. traduse. universitari.t. il. = număr(ul). illustrate. planşe(le). LR-ATM v. fr. introd. JF v.

Simona 968. Eugenia 1622 Albotă. 1627 Anoca. Gregory D. Simona Veronica 2021 Achim. Valentina 1625 Anania. în sfârşit. Marilena 963 Alecsandri. 1978 Adam. 745 Agache. Luminiţa 1945 Andronache. 1489 Andrei. Raluca 1623 Alexe. K. Bogdan 112. 1183. studii etc. Pierre 1143 Anghel. Carmen 349 Aioane. Nicoleta 964 Amza. Ioan [1260] Alexandru. Vasile [465]. 476–478. 335 Aldea. Denisa 2025 Apirculese. Mario [2302] * Al-Khatib. Mohammed 1899 Álvarez. Bartolomeu [Valeriu]. 726. Jean-Michel 107 Adameşteanu. [1834] Airinei. în mod special. Dagmar Maria [1874] Antofi. . George 1204 Acsan. apărute în culegeri. Ema 1977. 1828 Andrei. Carmen 1626. 1205 Antohi. Patrick 1143 Amălinei. 109. Maria 351 Anderson. Maria 1359 Andrei. Adina 662 Aivanhov. [1208] Anca. [1303]. Nucu 969 Antonie. [1662] Aleksova. Simona 1628 Apopei. Cătălin Z. Vasilka 1843 Alexandru. 1790. Maria Melania 1148 Albu. Mariana 1112 Adel. 1182 Aldea. numerele culese cu caractere obişnuite se referă la autori de articole. Neculai 2024 Amel. 967 Andronic. AUTORI* Abrudan. Georgeta 2022.428 Florin Sterian 122 INDICE ALFABETIC 1. numerele culese cu caractere cursive albe trimit la autori de recenzii. Vasile 352 Numerele culese cu caractere aldine drepte trimit la autori de cărţi. Mirela 1620. 113. Ioana 1159. numerele puse între paranteze drepte „[ ]” trimit la autori recenzaţi sau discutaţi. Rosario 1624 Álvarez Perez. Elena 111 Albu. în articole sau cărţi. Arhiepiscopul 634 Andrei. 2268 Alic. Xosé Afonso 1624 Amar. Liliana 2023 Alinei. Omraam Mikhaël 110 Alaman. Raluca 350 Ana. de volume separate. Maria 663. Liliana 108. Nicolae 965. 1621. Mădălina 605 Angel. Sebastian 1964 Alexe. Luminiţa 1488. 115 Andrei. Ion 1467 Adam. 1871 Anghel. Rodica 114 Amza. 966 Andrei Cocârţă. Mihail Gabriel 1140 Albu. S. în publicaţii periodice şi seriale. Victoria 358 Anipa. Sorin Gheorghe 2267. 2143 Albu. 1149 Agoutin. Rania 1619 Afrăsinei. Irina 1056 Airinei Durbacă. Octaviana-Veronica 1944 Aldea. Marta 455. Manuela 47 Angheluş.

[470] Astratinei. Mioara [840] Azmanova. [1456] Austin. [2289]. 972 Barbu. Raluca 1635 Bălănescu. Mirela 1470 Arvinte. 293. Viorica 38. Tudor [1212]. Vasile 1159. Gheorghe 970 Badea. Luminiţa 1494 Bălă. Katalin 1145 Băcilă. Anca-Gabriela 746 Aranghelovici. Peter K. 845 Bán. Filip [Cristian] 1908. 1844 Bally. Ioana 1919 Balász. L. Ion Dodu 2303 Bălan. Oana Dana 123. Mioriţa Badea. G. 1172. Ana-Maria 354. [927]. 2027 Avram. [1180] Archambault. 118 Avram. Gabriel 1495. Izabella 39. Ioana Loredana 846. 116. Iulia 67. 474. Ariane 1003 Ardeleanu. Olivia 2033 Bălteanu. 124–127 Balázs. Verginica 356. 1909 Baci-Pop. Gabriel 599 Bărnuţiu. [1280] Baltă. 976. 357. Liliana 134 Bărbânţă. [1540] Beică. 1170. 81. 847. 433 Barbura. Ioana [Adriana] 133. 1209 Bârlea. 1616 Avram. Aliza 1155 Ardeleanu. Judit 1845 Bartók. 664. 944. Katalin 128. Melania 1164 Bălan. Florina-Maria 532. 1159. Coziana Marina 2034 Bejan. Mircea 1947 Bahnaru. Bahri 1880 Becker. 355. Diana 131. Oana 1 Badea. Orlando 2031 Balaţchi. 1184 Bantoş. Ludmila 1173. Ionel 479. Samuel [1273]. Raluca-Nicoleta 43. Alexandru [2304] Bara. I. Silvia Nicoleta 844. Alina 1632 Baciu. [1832] 2306 Arghezi. 132 Barbu. 2295 Bădescu. 1827. 1949 Bekhoucha-Khadraoui. Iordan Gheorghe 975 Bărbuleţ. Elisabeta 1517 Barbu. Sanda [Maria] 49. Andrei 647. 120–122 Baganagiu. 640. Sfântul 1451. Katalin 1844 Balaş. Maria 1638. Cristel 2031 Balaş. Nathan [1608] Baka. 1948 Bărbat. Rodica 2319 Bărbulescu. Vitalina 1433 Bailey. George [187] Barîcă. şi Got. 130. 1633 Balaş. Felicia 2097 Barceló Martínez. [64]. Lucian 1157 Badea. 331. Nicoleta 119 Baciu Got. [1203] Ascoli. Eugenia 1630 Arstih. Mioriţa 2028 v. Cristiana 1169. Victoria 1636 Bărăscu. Valeriu 974. Aura 1206 Barnes. Andrei A. [2313] Avram. 843 Apostu. 848. 1490. [1276] Arhire. 1493 Balacescu. Aurel 1637. 2318 Bănică. 1163. 53. Ana 1183 Baciu. Laurenţiu 973 Bălăcescu. 2032 Bălăiţă. Doina Marta 25. 849. Simion [1223] Bâgiu. Camelia 136 Bejan. Ch. Lucia 298 Beizdadea. Alexe [1845] 429 Banaduc. Natalia 1492. Judit 2030 Bakalinski. Martin 2320 Beckett. Gabriela 1923 Bărbulescu. Petre Gheorghe 135 Bârnaz. Gina 2275 Beldiman. Iulia Veronica 1210 . 1171 Baranai. 1085 Bădic. Julian [1558] Bartalis-Bán. Haralambie 1488 Augustin. 83. 1946 Babeu. Tanagua 1634 Bariţ. 345. 82. 2010) Apostolatu. Mona 117 Arjoca-Ieremia. Mircea 1629 Ardeleanu. 1414 Bejenaru. Lucian Vasile 1208.123 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 1895. Doina 1415 Bacalu. 1207 Bălteanu. 1355. 1496 Bărdăşan. 1491. Eugenia 353 Baciu. Vasile 971 Bahneanu. Elena 665 Bărbulescu. M. Aziyadé 1950 Belabed. Carmen 1056 Bălan. Carmen 1631. 2282 Beci. 2298 Barbu-Mititelu. Mariana 129. Carmen 2026 Athes. Ilona 480. Simina 2029 Badiu.

Krastanka 1954 Brad. 977 Beridze. Gabriela 666.] [8]. 1498. Khatuna 1847 Bernea. 1875. Karl-Heinz 2276–2278 Broady. Rodica 1164 Bogdan. [923]. Oana 138 Blede. Vasile 1377 Belisare. [456]. Constantin [11] Brâncuş. [2314] Brânză. Gabriela 747 Blaga. Elspeth 1955 Broască. Eugenia 1219 Boldea. David 142 Brais. [1882]. Ana-Maria 2200 Bogrea. Ruxandra 140. Gheorghe 980 Bolotă. Irina Ioana 2037 Boerescu. Octavia 1002 Bogdan. Alina Elena 2043 Borţun. Mircea-Constantin 143 Breban. 1214–1216 Bisetto. Vasile [460] Bogza Irimie. Anna 141. Ludmila 1924 Brădeanu. Mirela [Ioana] 1644. Rodica-Anca 1421. [1842] Brânzei. Aliona 1849 Bizo. 1213 Bilaucă. 591. Johnny 982 Botezatu. 851. Maria 2046 Brăescu. Henri 1649 Bozhinova. Mirela-Ioana 668–670. Monica 137 Biriş. Valentina 2282 Bida. 1497 Benaïcha. Raluca 2040. Ştefan [623] Bojan-Popescu. 2038 Bonifinius. Jupiter 2042 Boroş. 2041 Bontea. 2322. Anca 1164 124 Boldojar. Eleonora 1500 Bolocan. Ana-Maria 361 Bota. 1651. Ligia 1501 Brăescu. 981 Boncea. Mircea-Doru 1650. Pârvu 457. Ioana [Veronica] 667. Hans [1538] Bergeson. Luminiţa [588] Boumedini. Florin 606 Bogdan. E.430 Florin Sterian Bele. [473]. Nicolae [1314] Brecheis. Dumitru 360 Borz. Vasile 2321 Bogdan-Oprea. Angela 456. 1645. Diana[-Andreea] 1378. Livius Petru 1212 Bergel. 1159. Paraschiva 1448 Boc. Tiberiu 359 Borş. Logbo Armand 1640 Boarcaş. Emilia 1646. Sonia 1639 Bercaru. Cristina 1164 Bostan. Belkacem 1648 Boyer. Victoria 358 Boboc. Sunil Kumar 1905 Bianchi. Grigore [V. 481. Antonietta [2285] Bivol. Cristina[-Maria] 2035. Magdalena 2045 Botoşineanu. Helga 946 Bogleş. Ramona 2269 Branişte. Grigore [586] Botezatu. Ernest [586] Beşliu. 978. Alina 362 Bron. [1839]. Fatima Zohra 1951 Berbinski. [58]. Oana 1218 Boc-Sînmărghiţan. [926]. 1642 Bojoga. [2306] Bondrea. Marina 1211 Beltechi. 1499. 945 Bogdan. 1641 Boier. Paul [586] Bran. Oana 1647 Botnaru. Elena-Laura 1185 Bomher. 850. 2036 Bidu-Vrănceanu. B. 928 Botorcu. 2285. [1243]. 2298 Bondarenco. 2323 Borcoi. Elena 2039 Bonta. Rodica 2190 Boicu. [48]. Noemi 969. [2341] Belous. Maria 2044 Borzan. Anca-Maria 1846 Bercea. Lucian [1230]. Monica 1344 Borţun. Gheorghe 1876 Breaz. Vera 1145 Borchin. Maria [2318]. Ion [1233] Bradley. Ana-Maria 852–858. Camelia 1953 Bobăilă. Iulia 139 Bobicev. Anamaria 1220 Bota. Raluca 671–673 Brâncoveanu. [2321]. Carmen-Maria 1643 Bolocan. 2211 Bocianu. Ana 1132 Bivolaru. 1881. Aura 983 Bran. 979. 1217 Bîlbâie. 614. Marta 1952 Blânda Crăciun. Daniela 1923 Bettisch. Jean-Paul 144 . Johann 1848 Bhatt. [1251] Blanco. Antonius [1473] Bonta. 749. [2319]. Eugen 2307 Belu. Simona 748.

[1277]. 1225. Georgeta 1224 Cărare. [1841] Brutaru. 1452. Nadina 1153 Celac. I. 433 Ceban. 1221. Yolanda-Mirela 1957. Gheorghe 2062 Chindriş. 980. Anca 1153. [315]. Cecilia [924]. 2010) Brough. [1339] Bufu. Cecilia 675. Ioan S. 1164 Buta-Şuţu. 987. [1179]. 986. Janyne 1653 Caproşu. Alina 533. Rodica 1045 Calude. Ioana 364 Cenuşe. Valentina 1164 Cărtărescu. Marin 984. 755. Nicholas [2300] Catelly. 947. 2051 Butnaru. Emilia [1832] Bulgaru. Alina-Mihaela 862 Bursugiu. Constantin [1487] Cantemir. Eduard 2130. 754. Mihaela 990 Călinescu. [1487] Capdeville. 1186. Ludmila 1446 Bulgacde. 168 Ceauşu. 991 Céline. Ioan 607 Cantemir. Miguel de [1501] Chamoiseau. Diana 2056 Cârâc. 83. Ioan 1467 Caraiani. Constantin. [1473]. Tatiana 1502 Busuioc. Cristina 363 Butiurcă. [1203]. Raluca 145 Burci. 2055 Câmpan. Laurenţiu 2048. 985 Bucescu. Ruxandra 2276–2278 Bucă.125 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. I. Ileana 1507 Cheşcu. Alexandru 988 Calciu. 2052 Catul [1457]. [1463] Cazacu. [15]. Valeria 2048. [1461]. 1360. 637 Chiban. Monica 458. Luminiţa 147. 1223 Caesar [1478] Calapiş. Nicoleta Simona 674 Calciu. Aurelia 2054 Căpălnăşan. Maria 2283 Buja. Marinela 336 Buraga. [1472]. Cristian 1994 Catanoy. stolnicul [641] Cantacuzino. Elena 860 Bulat. Ioan 619 Chiorean. [457]. 1656 Cenuşă. 53. 1910 Cehan. 752. [528]. 2295 Căpăţână. Elena 2050 Burlacu. Daniela-Ştefania 1416 Butnaru. şi mai sus Căpraru. Victor 68. L. 637 Caragiale. Adela Eugenia 1960. 2269 Chiaburu. Gabriel 990 Bursuc. 677. 1956 Camus. 1958. Oana [Magdalena] 25. Radu-Mihail 990 Călugăriţa. Lilia 1434 Căldăraru. 390. Mircea 1157 Buzaşi. Victor [1697] Caşcaval. Patrick [1712] Chelaru. [1798] Caragiani. Mohamed 1657 Chicioroagă. Mirela 2058. Iustina 861. Magdalena-Elena 859 Budai-Deleanu. şi mai jos Căpăţînă. 1222. Antioh Dimitrievici [14]. Luminiţa [Violeta] 1961. Louis-Ferdinand [1752] Cenac. [1662]. Gheorghe 989 431 Caraiman. 2049 Burcu. 2061. [2292] v. 2060. Larisa Ileana 1925. Albert [1645]. [190]. Mircea [1787] Cătănescu. Zinaida 1502. Doina 146. [1323]. [1241]. Alexandru 359. 2269 Chevereşan. Tamara 1655 Cehan. 751. I. Ion 1119. [15] Cantemir. [1376]. Constantin 1961. Jean 1146 Chevereşan. Sonia 2047 Brumme. 1379 Burciu. 2059 Chersan. Mihaela 2266 Bushnaq. Ruxandra 2173 Burada. Andreea 399 Camenev[a]. Gabriel 2120 Chevalier. 1503. [314]. [187]. Carmen Daniela 1141 Casangiu. Dimitrie [14]. 2060. Angelica 1959 Cărare. Emina 750. 676 v. [587] Celac. Doina 1104 Burcea. Mădălina 1504–1506 Cerbone. Ecaterina 992 Cervantes Saavedra. Nicoleta 1654 Călinescu. 678. Minodora 2053 Călina. 2063 . 2061. 2049 Buric. 2131 Bucuroiu. Marius 2220 Călina. Mirela 2104 Buluc. 923. [1711] Cantacuzino. Ioan Petre 2057 Cerban. Natalia 358 Burcu. 337. Jenny 1652. E. 1926 Castan(o). Mihaela 482 Buza. 753.

367. Irina 1436. Jean-Claude 1003 Corippo. Gabriela 2069 Ciubuc. [293] v. 1508 Chiribău-Albu. Florinela 1672 Comişel. 756. Ana-Maria 2067 Chiva-Mitea. 48. Ana-Elena 1234 Costaouec. Denis 151 Costăchescu. Simona 163. Monica 370.432 Florin Sterian Chiran. Adina 160. Doina 1230 Constantinescu. Ana 334. 2296 Colceriu. Nicoleta 237 Comănescu. Cristina 47. Marian 2075 Constantinescu. Timotei [464] Ćirić. Anamaria 369. Gabriela [Iuliana] 408. Ramona 2066. 1600 Corniţă. Ecaterina 1000 Comrie. 1485 Colciar. Lydia 998. 1660 Cibian. Carmen 999 Colceriu. 1832. 1187. Mianda 1829 Ciobanu. Adriana 1233. Adriana 1659. 997 Ciorănescu. Alexandra 486. 864 Cîrtilă. Ionel 2076 Coreil. 1668–1670 Coimbra. Diana-Gabriela 1662 Ciobanu. Florentina 1511 Clairis. 994. 164 Cosovanu. 1203 Chirilă. 1911 Colceriu. Bogdana 681. 1671. Daniela 1381 Corcheş. [1486]. 1453. 2072 Conecini. Silvia-Maria 1658 Chiriac. 2266 Chiuia. Adriana 1676 Coste. Paul 2071 126 Cohen-Vida. 683. 758. 1226. Ioan 1962. 368 Cocîrţă. Ioana 1454. Mihaela 150. 1232 Coroi. 158. [1471] Cioba. Virginia 995 Cioica. Alexandra-Catrina 2068 Cipariu. Aura [Celestina] 149. Roxana 865 Constantinescu. Steluţa 153 Coggle. 1161 Cmeciu. Octavian 165 Costea. Iurie [586] Colipcă. Višeslava 366 Ciubotaru. Irina 1153 Ciobotaru. Claudia 2074 Constantinescu. Elena 866 Costeleanu. Ruxandra 993 Chiş-Toia. [640]. Adrian 47. [2294]. 1963 Constantinescu. 2324 Ciama. Anatol 1435. 641. Ioana-Crina 49. Irina-Ofelia 1964 Costa. 485. Eugeniu Cosma. Doina 1159 Cocîrlă. 159 Corbu-Domşa. Dorina 929 Chişu. Christos 151. Marius Radu 1159. Albumiţa-Muguraş 1674 Constantinescu. 338 Coja. Anca 372. [2304] Ciobanu. Ştefan 1482. 600. Sofiana 757. Gabriela 2064 Chircu. 534. Cecilia 157. 162. 1450 Colopelnic. Mirela 1512 . Gh[eorghe] 58. [643–646]. 608. Iuliana 148 Chirilă. Ion 1002 Constantin. Mihaela N. Mihaela-Alina 419 Chiricu. 484. 1227 Chireac. Rozalia 155. 1673 Condrea. Maria 996 Ciolac. Francis 1667 Clim. Flavio Cresconio [1483] Cornea. Veniamin [1262] Costandache. Elena 1001. Eugenio [39]. Julio [1804] Cosăceanu. 679. 2077 Coseriu. Ion 682. Gabriela 1155 Ciucă. Bernard [344] Comşulea. Marion 154. 1661 Cicero [1470]. 1912 Cornilescu. Rodica 1159 Cocrişel [295] Coculescu. Laura 1380 Cîrnu. 1663–1666 Ciolăneanu. Camelia-Mihaela 2070 Cobeţ. Laura 1228 Chiriacescu. Rodica 1167 Chiriacescu. 1455 Costachi. Lăcrămioara 152. Antonia[-Ferihan] 67. Monica 1229 Chivu. Roxana 863. 1159. Constantin 161. Sorin 1509 Cizer. 2325 Condei. 1510 Cîtu. [343] Claudon. 1149 Ciutacu. Alexandru [1046] Ciornei. Adina 483. şi Coşeriu. 1356 Cosoreci. Diana 166 Costea. Lucian 365 Chiţu. Anca Mihaela 2073 Constantinescu. Violeta 2065 Chiş. 680. 2304 Condruz-Băcescu. 156 Colesnic. 1231 Corniţă. Georgeta 371. 459. 1675 Cortázar. 496 Cordovan. Rosa Lídia 1761 Coiug. 88.

1384. Roxana 1682 Diaconescu. Mihaela 171 Cozma. 169. Cornelia 2054 Danciu. Alina-Antoanela 2080 Crăiniceanu. [450]. Ovid [455] Derrida. 1514. [54]. Bianca 867 Dadarlat. Florica 489. Cristina[-Valentina] 1449.127 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Maria 2082 Cucuiat. Geanina 2273 Cotrău. Ion 1164. George 608 Coşciug. Eugenio Coteanu. Eugeniu [161]. Nina 173 Cucu-Costeanu. 1966. Angela 1677 Coşeriu. Maria-Mihaela 1242 Dâmbean. [310]. Anca 2085–2087 David-Oprişa. Diana 2089–2091 Dimitrescu. Daniel 2281 Davidoiu-Roman. Irina 487 Csősz. [1248]. 766 433 Danciu. Marius-Ciprian 174 Cugno. 2308 Dărăbuş. Ion 1159. 2020. 1361. Cristina-Ioana 609 Dima. Garofiţa 1244 Dincă. 1240 David. Cristina 686 Dehelean. Cecilia 2081 Croitoru. Doina 1145 Dănilă. [1266]. Ilie [1173] Dante. Mircea A. Gabriela 1006 Dima. Ilinca 1513 Creangă. Mehmet 1913 Dengel. 1007. 84 Dima. Diana 373 Courtés. Marcela 1159 Devienne. Csongor 1066. Alexandra[-]Florenţa 1965. Constantin 1904 Danielescu. 176. Emanuela 1188. Ioana-Rucsandra 339. 869. şi Coseriu. Mihai 2309 Delisle. Maria 1238. Tomasz 685 Da Silva. Viorela-Valentina 767–769. 764 Curta. [320]. Luminiţa 374 Crăciun. Joseph 170 Courtois. Blanca 56. 49. [270]. 1008 Dimitriu. Oana 1235 Cozma. Corina 1971 Dediu. [1287] v. [1218]. 759–763. 1457 Dascălu Jinga. Anca 1679. Elke 2088 Densusianu. 1345. Sofia 1685 Dima. Doina 1004 Dascălu. 439. Simina-Maria 765. Rodica 2079 Crăciun-Ştefăniu. 1067 Cuciuc. 1005. Carmen 1241 Dărescu. Virginia 1383 Dălălău. Viorel 1164 Demirezen. Neculai 377 Cusen. Delia Ionela 1517 Dafinoiu. 2135 Dănilă. Ion [218]. Eugenia 607. 2202 Curteanu. Oana-Cristina 1684 Dima. 376. 330. Mihai [2334] Craşoveanu. Delia 1678 Cristescu. 1164 Cotoi. Traian 1243 Diaconu. 1362. [1291] Crihană. 2083 Dan. 2010) Costin. Monique 1681 Dabu. Oana-Raluca 237 Crăciun. Stéphane 1155 Covaliu. Dumitru [2323] Crăciun. Carmen Gabriela 1237 Crivăţ. Andrei 2135 Dănilă. Rodica [348] Dimković-Telebaković. Lucian 2082 Cucu-Costeanu. Gordana 1522 Dincă. Marcu Mihail [475]. 1519–1521 Dimirache. Simion 488. Alexandra [42]. Ilijana 1862 Cvasnîi Cătănescu. Alighieri [291] Dascălu. Mariana 2043 Crăciun. 2271 Croitoru. Elena 172. [263]. 448 Cristea. Federica 1680 Cuniţă. [2349] Dănilă. 53. 167. 1239 Cychnersky. Cătălin 1518 Dejica. Elena 930. Jean 334 Deliu. 1382 Daniel. 1829 Croitor. Dan 375. Raluca 1174 . Adina 1456. 868. Daniel 177 Deleanu. 1683 Dima. 538 Deleanu. Daniela 1967 Dănăilă. Émilie 1143 Diaconescu. Lili 1094 Danilov. Doina 1075 Dadoua Hadria. Nebia 1648 Dafina. 1159. 168. 1161. 2078 Coşbuc. 1159 Dima. Mirela Zamilia 535–537. Gabriela 1516 Čutura. 1515 Croitoru. Andreea-Ileana 2084 Danilescu. Jacques 178 Deutsch. Alina 1236 Cristea. 684. Laurenţia 175. Daniela 1189 Dincă.

Denisa 1527. 78. 2271. Sheila M. Vincent J. 1422. 492. Papa Samba 1686 Dipşe. Alexandra Viorica 2098 Duma. 1164 Ene-Butucelea. Ion [586] Drondoe. Mariangela 1704 Epure. Ramona 871 Dragoş. 2271 Dinu. Sergiu 38. Anişoara-Nina 9. Gabriela 1163 Drăghicescu. 1617 128 Dreve. 2213 Drăgoi. 1023–1025 Dumitrescu. Vera [1845] Dryer. 2232. 777. Ulrich [1618] Engelenhoven. 2279 Dragomirescu. 661. Daniela 1523. [1450] Eana. Ecaterina 2092–2095. 1175. Dan 1017–1021 Dumitrescu. 1915 Dumistrăcel. Gheorghe 1123 Domide. 1524 Dobre. Gabriela 184. Umberto 186. 770. Janeta 1689 Drăghici. [1274]. [630]. Vasile 182. Eugenia 1833. 2268 Enescu. [631]. 1459 Dinu. 1971 Ene. Raluca 2099 Duţă. 380 Drăguşin. Mihai [187]. Maria [1097]. Corneliu-Octavian 381 Dumitru. Doru 1022. Anca 2038. Beate 1043 Enică. Gabriela 1009 Dinu. James [1306] Emandi. Roxana-Ema 1014 Drincu. 1702 Duţescu. 1027 Dumitrov. 527. Agron 1914 Dulău. 491. 68. 181 Donazzan. Ionela 493 Enescu. Alina-Andreea 2212. Alina 179 Dinu. 809. [1837]. Dana 1458. Andreea [Mirela] 77.434 Florin Sterian Dincă. 2241 Diop. 1692. Teodora 1012 Dobrotă. Claudia 187–190. Nicolae 2101 El Khamissy. Claudia 2275 Dobre. 2119. Maria 449. Neagu 2326 Długosz. 2284 Dumitrescu. 1159 Dragomirescu. Silvia 1011 Dobriţoiu-Alexandru. Dumitru 2096 Drăgan. Aliona 1526 Dragomir. Mihail Dan Horia 1026. Melania 778. 840. Joannes [1473] Do Couto. 647. 1693. Oana-Adriana 1701. [344] Duarte. Mihaela 2270 Doboş. Maria-Cristina 1968 Dinu. 2176. Ohara 540. 1691 Duda. Camelia 772 Dragomir. Maja 1853 Djuvara. Cătălin 873 Epicoco. Ramona 2150. Corina 1969 Docherty. Coralia 378 Djukanović. Cristina 2172 . Donald L. 1016. Domniţa 1698 Dumitrescu. Mircea 185 Dună. Elena Maria 1530 Embleton. 1345. 1694–1697. Ovidiu 1245 Drăgoescu. 1345. Elena 1700 Dumitru. 526. Gheorghe 2267. 1385 Dobre. 1248 Dumitru. Elena 183 Draica. 1570. Matthew S. 2282 Dosoftei [482]. [605]. Felicia 1015. 2047 Dochinoiu. Stelian [61]. Marta 771 Donovetsky. Isabel Margarida 1690. 779 Dumas. Şerban 1157 Dragoste. Cosmina 1013 Drăghici. Sonia Gabriela 1525 Dobrin. 490. 872. Antoanela Marta 1528. Maria 1010 Ditvall. Ion 2099 Dună. 1247 Dumitraşcu. 773–776. Gabriela [Violeta] 539. 651. [1205]. 2151 Engel. 2097 Dron. Ioana 2102 Enescu. 814. Mihai 1927 Dionisie. 1970 Dumitrescu. [347] Eftenie. Elena 870 Dogaru. 541 Dorobanţu. Adelina Leontina 1529. 1246 Duka. Aone Van 1898 Engelmann. Sabin V. Racha 1703 Ellroy. Adina 56. [Elena-]Iuliana 180. Mioara 610. 1699 Dumitru. [1597] Enache. Radu 379. 687. 688–691. 1386 Domunco. Hildo Honório 1687 Doagă. Florin Sebastian 1034 Duma. 1688 Doşca. [1209] Dospinescu. Ramona-Gabriela 1249 Eco. [488] Drăgulescu. Dan 2100 Dyer. Roxana 1125 Dinică. 542 Eminescu.

1486 Gafu. 1714. Silvian 1030 Florea. 1717 Geeraerts. Zoiţa 2113. Liliana [Cora] 60. 53. 1388–1391 Frânc. 1185. 2305 Frânculescu. Mihaela[-Florentina] 2108. 2327 v. 168. Cristina 1159. Narcisa 875 435 Forster. Dimitrie [502] Evseev. Iancu 2116 Fischof. Mariana 1461–1463. 552 Georgescu. 1889. 2329 Furtună. 2110 Frăţilă. Mária 2030 Funeriu. Ligia Stela 1711 Florea. 88. 642. Dirk 877 Gehl. Alina [Elena] 199. 696. Jenő [2286] Fateeva. Pompiliu [586] Gâţă. 1130. 1347. 787. Alfonso 1719 Gheerbrant. M[onica] 436. Ştefan 694. Theodor 1464 Germani. Alexandra-Marina 1891 Gheorghe. 2109 Ganţa. Ştefan 47. Laura-Irina 200 Gădeanu. Evan 2111 Frenţiu. Norman [408] Fandio Ndawouo. Iulia Cristina 876 Frumuşelu. Mihaela 202. 1250. Nae 1283 Georgescu. Vasile 601. Simona 1709 Fierbinţeanu. Monica 1834 Fuduli. Rodica 269. şi Fânaru. Tatiana 1972 Fagard. 659 Ferro. Alexandra 203 . Doina 611 Florea. Ioana Hermine 2103 Filimon. 1715 Geacă. Franco 1710 Fischer. Ştefan 1387 Eustatievici Braşoveanul. Dorel Feier. 652. 2107–2109 Florescu. Nicolae 59. Daiana 191–194. Oliviu 85. Liana 1002 Floarea. Alexandru 494. 693 Găitănaru. [1593] Foşalău. Alain 1146 Gheorghe. Natalia 1850 Faur. 445 Fernández-Montraveta. Mihai 1115 Filipescu. 732. 1888 Fogarasi. Mihaela 2106 Florea. Silvia 1531. Liana 1718 Gencărău. Teresa [2336] Feurdean. Mircea 198 Frendo.129 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Angela 592 Fülöp. Anca 201. 809 Gebăilă. Loredana 1532 Frăţilă. 695. 550. I[onel] 38. Gábor 1586 Felecan. Francisca 1634 Gavriliu. Sorin 1618. Gabriel 1032 Focşeneanu. Martine 1706 Farcaş. [2288] Gheorghe. Sorin Mihai 1252 Frâncu. şi Fînaru. 201. Dana 195 Fianu. Cristina [1172] Frenţiu. Nicolae [1324]. E. 196 v. Lenka 1973 Fînaru. Teodor 1043 Floarea. Liviu 1460 Franga. 781. Nicoleta 1764 Fekete. Alexandru [586] Gafiţa. Ana M. Delia [1172] Frenţiu. 1707 Farcaş. 783 Gâlmeanu. 782. Istvan [623] Forăscu. Renata 340 Georgescu. 1713. Simona 948 Farkas. Benjamin 1705 Fairclough. [590]. 781 Felecan. Dorel Fînaru. Mihaela 692. Ulica 2114 Gherasim. 612. Ionuţ 68. [1203]. 2243 Geambei. Doina 1002 Frunză. 1712 Franga. Erich 2105 Fleşeru. Ildikó 1708 Farkas. [1333] Filimon Doroftei. 1161 Florian. Mihnea 118 Gafton. 2010) Epure. 784–786. 1828 Ganţa. Andrei 2297 Fišerová. Luminiţa 1974 Frenţiu. Elena-Daniela 2104 Finco. Elena 1159 Fânaru. Dorel 49. 169. Ivan 1028 Evtimova. Lavinia 1253 Geană. Doina 1251 Filip. 1890 Frînculescu. 874. Sabina 2328 Fleischhack. 780. 1363–1365 Feraru. Simona 1190 Georgescu. 2112 Găitănaru. 2298. Constantin 551. [Ioan-]Mircea 543–549. Dorel 167. Anamaria 1716. Anca 1887. Cristina 602 Ganea. M. 1029 Felecan. Valentin 2109 García Luque. Galina 1031 Florea. Ana-Maria 197 Florescu.

386 Homulo. Daniela 2179–2182 Goga. Micaela 2115 Ghiu. 1901 Grigorie-Lăcriţa. 211. Monica 1263 Han. Marius-Valeriu I. Despina-Elena 1721. Mioara 592 Goşa. Ion [463] Ghimpu. Susan 1981 . 2134. Alexandru 880 Guţu. 1264. 1346. 1164 Holm. 879. 1346. Angelica 209 Hofman. Marinela 1977. Maria-Elena 1720 Gore. 1929 Grecu. Bogdan 1159 Hasdeu. George 1900. Liana 1975 Gherghel. Alina 1254. 1366. 1437 Golubović. Andromaqi 1979 Harhătă. 2123 Hanbekov. Eugenia 1164 Guyomard. Alexandru 792 Groza. Nicolae 1041 Grosu. Ramona 2286 Ghiţescu. Cristina 2057 Gruiţă. Crina 1535. 1487 Hamciuc. 1262 Gusti. Liliana 210. Vladimir 1045 Haoloçi. 1727. Teodora 1033 Gil. Chantal 1142 Hackstein. Bogdan 178 Ghivirigă. Dan 2330 Heine. Octavian [880]. 1255 Girigan. 644. 1271. Graëlle 2119 Graur. Ion 788–790 Giurgiu. Ana-Cristina 497. Virginia 653 Hoancă. 206. Victor V. Doina 2275 Florin Sterian 130 Groza. Ludmila 385. Viorica 553. 1978 Greavu. Iosif 1928 Gheţie. Elena 1896 Herţeg. Marie-Christine 1725 Hăilă. Valeria [56]. 2203 Hill. Onorina 1533 Grecu. Carolina 351 Havril. Susanne [345] Gorăscu. Carmen-Irina 2272–2274 Hăulică. Elena 2118 Gospodin. Bianca[-]Oana 205. Ecaterina 2116 Gîlcă. Ion [502] Hendea. Sanda [586]. Aurel Ioan 1034 Giurgiu.436 Gherdan. Iryna 382 Göpferich. 1980 Hazaël-Massieux. 1423 Grădinescu. 2121 Grünfeld. [1286] Goicu. Doina 1159 Grecu. 949. Bernd [1170] Heliade Rădulescu. Françoise 2120 Grigore. Natalia [Gloria] 1534. 208. 1423 Grozăvescu. Liliana 1728 Hoarţă Cărăuşu. 1159. Sylee 2117 Gorunescu. Sorin 643. 1191. 950. Codruţa 1974. Natalia 1956 Hancock. Andrijana 1976 Golubovs’ka. Adriana 204. 2203 Haja. Anton 496 Graham. Simona 1257–1259. Agnes G. John 1729 Homer [1308]. 2231 Hobjilă. Adina 1037–1040 Grigore. Iosif 1042 Grussendorf. 791 Gorban. [1203]. Liubovi 1536 Hoover. 1723 Guţu Romalo. Anca 1930 Herda. Dimitrie [1317] Guţă. Mihaela 1256 Gîtlan. Gabriela 1044. 1136 Hackstein. Arina 878 Grecu. Liviu 698. Robert 384 Hoinărescu. 1975 Got. G. Daniela 1164 Grănescu. Monica 2149 Goţia. Ana 383. [1285]. 1722 Gruber. Martin [344] Hathási. 1726. Luminiţa 207. 1159 Halichias. 1323. John Michael 1036 Greive. 1316 Greer. Yara 1043 Hada. Vlad 495 Ghiţă. Artur [2320]. David [344] Gioroceanu. Mioriţa 1260 v. 1261. Elena Alina 697 Grecu. Al[exandru] 1035. 1465–1467 Hometkovski. Anton [586] Golopenţia[-Eretescu]. Ian 1724 Hanga. [2315] Guţulescu. 1035. şi Baciu Got. B[ogdan] P[etriceicu] 613–618 Haspelmath. 1366 Golopenţia. Oana-Maria 1392 Giurgea. Hermann 1135. Sára 1586 Haţegan. Marion 2122 Guia. [2337] Grellet. 793. 1393 Goicu-Cealmof. Mioriţa Got.

392. Andrei 215 Ionescu. 448 Iftimia. Paulina 2283 Iliescu Gheorghiu. [2331]. Paul [474] Iorgulescu. Diana 2275 Ionescu. Cecilia 2086 Ionescu. Ioana 227. Ana 1047 Iacob. [1858] Ilinca Ştefănescu.131 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. P. Victor 1347 Iaţcu. Benjamín [1805] Jeanrenaud. Mihai 1730. 2138 Hristea. 53. Mariana [1172]. 699 Ilie-Mare. 1735 Jercea. Oana [Iuliana] 2126–2128 Indolean. Victoria 1266 Kahl. şi Ionesco. 389 Ion. [2345] Hugo. A. 1046. Eugène [1635]. [1235]. Romaniţa 1532 Jumbei. [13]. [1637]. [1735] Istrătescu. Petru 1048 Iancu. 1541 Jarnés. Doina 872 Hrin. [1732]. 499 Ionică. Marta 1438 Istrati. Doina 352 Johnson. Penka [449] Ilin. Gheorghe 450 Jieanu. [1733] v. [1327]. Adrian 388. [157]. 1985 Jacobsen. Panait [108]. 223. Răzvan 1050 Ionescu-Ruxăndoiu. 1732. Antim [189]. Diana Viorela 979 Ionescu. Marioara 214. 1836 Istrati. [484]. Samuel [1607] Jorge. 1829 Iacob. Laura 2124 Iancu. Edith 2226 Kara. [1239] Izverna-Tarabac. Magdalena 460 Ioan. 1733 Ion. Corneliu 635 Istrati. Vintilă [1771] Hreapcă. Mihaela 883 Ivanciu. 2132 Irimia. Cătălina 1731 Ilieva. 433 Ionesco. Mihai 1357 Ilie [Fătu]. [2330]. Mihaela 2129 Ionoaia. [623] Iorgovici. Melania-Elena 1931 Iacoban. Valentina 2154 Jernovei. [2338]. Elena 433 Irimiaş. [624]. Radu 390. [1313]. 619 Iacob. Emil 219. Monica 213. 881 437 Ionescu. 1540. Attica Yasmine 1738 . [2333]. Alice 1734 Ionescu. I. Thede 86. Arleen 216 Ionescu. Mari Carmen 1737 Joseph. Mircea Radu 2331 Iamandi. Métropolite 1693 Jumanca. Silvia 225. George 224. 391 Irimiea. Alexandra 654 Ipate. [2327]. [1871] Ivan. [1484] Horia. Ancuţa 794 Ionescu. Cristina 217 Ionescu. Eugen Ionescu. [2305] Kaiter. Nicolae 620. Claudia 1049 Ionescu. Cristina 1468. [2339]. Constantin 611 Iudakin. Stancu 613 Ilin. Horia [1177] Hulea. 1159. Steluţa 2133 Ittu. Eugen [1241] v. Eugène Ionescu. Alexandra E. Magda 226. Tatiana 1537 Iconaru. Viviana-Monica 554. Irina 2134 Jacobsen. 1538 Iroaie. 2010) Horaţiu [1457]. [1720]. 2131 Iridon. 1159 Iorga. Ronald R. Lucian 1147 Ioniţă. Angela-Mihaela 2125 Iftene. Aura Valentina 2130. Corina 332 Ignat. Alina 2139 Ioani. Daniela [2291] Ionescu. 1835. 1736 Jitcă. 1983 Indrieş. Ovidiu 2137. Ludmila 212 Ilieva-Baltova. şi Ionescu. Dumitru [9]. Vlad 2054 Iacob-Calcinoschy. Theodor 951. [1655]. [2342] Irimia. [2328]. Denisa 218 Ionescu. [109]. Ángel 1658 Hulban. Ana 1539 Istrate. Niculina 498. Eugenia 1051 Irimiaş. Alexandrina 652 Ioniţă. Mircea 387 Huţanu. Liliana 220–222. Victor [1781] Huguet. Iorgu 882. Laura 1984 Ioniţă. Daciana 1982. Nina 1154 Ivireanul. Lavinia 1265 Iordan. Ion 1158 Ionică.

2025 Lazović. Gabriela 2057 Lupşan. Corina 1059. Silvia 795. Ioannes [1473] Florin Sterian Levonian. György 1894 Konrad. Tamia [1170] Lafe. Ludmila 393 Lazăr. Adrian 1050 Lepădatu. Raluca[-Mihaela] 394. [1178] Lupchian. [639] Macovei. Daniela 2137. Genc 1882 Lako. Paul [345] Kuteva. [597] Lazăr. Smaranda 1057 Lozinski. 1267 Kusmaul. Carmen 2265 Korka. Georgiana 334. Karla 2148 Lupu. 1854 Lüdtke. Mihail [1201] Kohn. 2138 Komlosi. Alwena 2139 Laupies. Ruxanda 1987 Littera. Feodor 2136 Kiriţescu. Mariana[-Virginia] 1546. Michael [44] Kendris. 1268 Manea. Denis 1951 Lemeni. Vesna 1545 Lăzărescu. Karen [1616] Laza. Viorica 1547 Ligou. Luiza 1054 Kramer. Magdalena 1394 Kitajo. Antolín [1840] Lorentz. Silvia 1742–1744 Magda. Radu 2080 Macar. Maria-Camelia 885. Coman 1095 Lupuleasa. Maria-Antoaneta 1154 Loşonţi. Ileana 1989 Llinàs Suau. Constantin 884. Johannes [514]. M. 1053 Komoróczy. Menţica 2141 Lungu. Mihaela Ema 932. [394] Kiss. Malika 1739 Kelly. Mihaela 1543. Annamaria 228 Kirile. 1548 132 . Virginia 25. [1250] Lincă. Dominique [321] Malchukov. Adriana 1112 Lăzărescu. 1061. Aliona 1741 Macari. Dumitru 2071 Mahoney. Rodica 2028 Lungu. Cosmina Simona 1192 Lungu. Guglielma 1059 Longos [1474] López Peláez. Vasile 2142 Lungu-Badea. Rodica 1060 Madincea-Paşcu. Alina 993 Lazari. Mihai 1022 Mann. 931 Kogălniceanu. Matti 963 Kost. Tomasz 500. Inesa 1474 Macari. [631] Krieb-Stoian. Andrej [2287] Mallozzi. [530] Lungoci. Dana 700. Carmen 1058 Luca. 83 Luchian Sîrghi. Lauri 963 Literat. Rodica 1055. Mite [630]. Laura 1159. Christopher 2135 Kendris. M. Achille G. 1142 Macrea. J. Andrei de 1861 Lazarou. Paul 396 Lifari. Rudi 2276–2278 Kostadinovska. Ioan-Constantin 1082 Liiceanu. Sergii 461. Joan 1988 Lombardi. 796 Manea. Andreea Catrinela 2037 Lazăr. Emil 1882 Lafe. 462. Catherine [321] Khoutyz. 395 Lewis. Sean 2111 Maier. 1544 Lazović. Cristian 1542 Lamping. 2140 Le Clézio. [530] Kremnitz. Charles C. Gabriel [780]. Mitsushi 1852 Klimkowski. Ioan 2105 Lăzărescu. Alexandra 397 Luchkanyn. Nataşa Delia 229 Maingueneau. Borko 1853 Kraft. Ludovic 1052. Bisera 1986 Kovačević. Daniel 1056 Lihaciu. Mihai 1154 Koskelo. 2105 Lăzărescu. [1773] Legros. Claudia 1994 Leunclavius. 885. Theodore 2135 Kerbrat-Orecchioni. Frédéric 1144 Lavarello-Schreier. Irina 1851 Kilyeni. Dumitru 555 Lozinschi. Alexandru 1740 Lucatelli. Helmut [514]. Diana 2283 Lindgren.438 Kebbas. Antonio 1745 Manea. Ileana Oana 1916 Macarie [638]. G. 1268 Manea. Al. 1161 Manea.

771. Mara Iuliana 556. 654 Marcus. Clementina 2155. Gun 1107 Mareş. 1164. Michael [2305] Miclăuş. 2332 Marillaud. Iulia 1752 Máthé. Ivanka 400 Maxim. 1067 Marton. Anca 1158. Gabriel-Florin 1167 439 Mateiu. Elena 606 Mihul. Alexandru 674. 1139. Mihaela 501. 2287 Mihail. 1164 Marina-Tomoiagă. 1551 Măda. [586]. 639 Mareş. Pierre 1989 Márton. 557 Manu Magda. Elena C. 1990 Mihai. Gina 1550. Stanca 202 Mălinaş. Stephen A. Guy de [1684] Mavrocordat. 1065. Albert 1066. Zamfira 236. Gabriel 1193 Marian. Marius 68. 1447. 2010) Manolache. 924. Margareta 194. 1873. 2143 Martin. András 2152. G[heorghe] 505. Nicoleta 235. Eugen 1072 Mihăescu. Lucian 593 Micluţia. Lucreţia 1164 Marga. 2301 Mării. 502. Constantin 625 Mărănduc.133 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. 1164 Mărcean. Inmaculada 1751 Mastacan. Adina 798 Maupassant. Florin M. 2299 Metzeltin. 638. Maria 558–563. Iunia 342 Martin. 1271. Ecaterina 469. 72. Roxana 2157 Mihu. 1062 Marcu. Valeriu 1063 Mardarie Cozianul [621] Mardiatmoko. Valeriu 1275 Mariş. 1872. Luminiţa 1276 Mas Álvarez. Florina-Liliana 1754 Mihaiu. [589]. Sanda 1748. 503. Florin [1008] Marcu. 587. Tita 2088 Mihalachi. 2153 Matrozi Marin. Mariana Deliana 2147 Marki. Dana 1153 Mihuleac. Christiane 1747 Marcoci. Ana-Maria 56. 2310 Merhy. 1750 Mardare. Rosa Maria 2149 Martínez. Gabriela 1278 Medoia. 586. Mădălina 361 Manolache. Alexandru 701. Elena 2154 Măciucă. 1159 Mihăilescu. 887. 1749 Marcu. Alexandru 463. 122 Mihăilă. Dumitru 2053 Mariţa. Manuela 39. 953. Gabriel 627 Mihele. Gina 2144 Marian. 343. 2151 Matei. Maria 67 Mărgărit. Cristian 886 Mihail. 78 Mazilu-Ionescu. Claudiu 1273 Margan. 398 Mara. 797. 1159. Dorina-Maria 451 Marinescu. 341. Liliana 2022. 53. Paula 2022. Alexandru 2282 Matei. Sorina 2145. 1274. Simona-Aida 230. Cătălina 841. 1753 Mărdărescu-Teodorescu. Luiza 624. 69. 800. 952. 573. Andrei 471 Margan. Victoria 358 Mazilu. Ion [474]. évêque vicaire 1693 Marchello-Nizia. 1158. Alexandru 1145 Manoliu. Cătălin [1210] . Ana 2095 Mihai. 504. 2311 Mihailovici. Nora-Sabina 234. 2156 Mihăilescu. [2303]. 2143 Manolache. Ion 1159 Mărunţelu. Ioana 1060 Micu. Dumitru 608 Migliorini. Ana 2251 Marcu. 1279 Mihail. 1272. Mihaela 68. 1269 Manolescu. 1933 Marinescu. 1070. Layal 1902 Metea. Adriana 2088 Mariş. 1064. 1897 Marteş. Constantin [635] Mavrodieva. 1396 Mihăilă. Liviuţa Liliana 801 Mihăescu. Bruno [1721] Mihai. Camelia 2253 Manoliu. Marianne 2148 Marlett. 231–233. 1069. Elena-Lucia 1270. Manuela 702 Marian. Loretta[-Alice] 2150. 1068. Solomon 399 Mardale. 1932 Marc. 626. Maria M. 1158 Marin. Pierre 1645 Marin. 621–623. Liliana 1552 Medan. 77. 598. 529. 1549 Marinescu. 1746 Manta. 2146 Marinescu. Irina Georgiana 2119 Mihai. 1071. Rodica 1159. 1395. 799. Alina-Elena 388 Mihăilă. 1277. Iulia 564–572.

Roxana-Doina 2008 Murdoch-Stern. şi Alecsandri. Mihaela 5. 2195 Murariu. Augustin 1367 Mocanu. 2164 Moroşan. Ana-Maria 588. Simona 1756 Moga. Gabriela 2220 Moise. 1345. 2165. Imola Katalin 2168 Nagy. Mihaela 2023 Neagu. 2001. Virgil 1350 Modreanu. 804 Mîrzea Vasile. Ioana 1287 Moraru. Sonia[-Carmen] 246. Rodica 2183 Mocan. Ştefania 186 Minea. Theodor [460] Naumenko-Polohina. Cristian 889. V. Dominique 1056 Moroianu. 405. Maria-Ionela 1560 Neagu. Sergiu 237 Mitric. 808. 1280–1282 Milin. Petru [623] Movileanu. 168. Dan 1762. Judith 239. 1194. 888. Doiniţa 1205 Milescu. [607]. 925 Moldoveanu Pologea. 2163 Moldovan. Mihaela-Mariana 62. 1074. Lavinia 417 Nădrag. Gheorghe 87. 655. Marina 1765 Museanu. 1285. 1348. 574. Liana 225. 105. 956. Cornel 2334 Munteanu. 401. Angela 1159 Mircea-Ionuţ. Mirabela 407 Nădrag. Alina 1073 Minică. 2167 Mureşanu. 240. Kristiane 1075 Munteanu. Eugen 2137. Ionela 1993. 1558 Nagy. 402. 1195. 1837 Mira. V. 2138 Neacşu. 1755 Mladinescu. Daniela 1116 Nagy. Dan Ion 2183 Naum. 1763 Munteanu Siserman. 805–807. Adriana-Cecilia 247 Neagu. Mona 45. [2316]. Catherine 1903 Mincă. [2317] Munteanu Colán. 2191 Monu-Ştefănoaia. Mădălin 1283 Miron-Fulea. Carmen 67. Valeria 988. 61. Levente 645 Nasta. 245. Nicolae. Silvia 1992 Năstăsescu. Ştefan [12]. Eugen 1451 Munteanu. Vasile Miron. 2271 Mladin. Sanda 1855. Bianca 802. 241. 1469 Munteanu. Oana 406 Murăraşu. Dragoş 1397 Moldoveanu. A. Cristinel [61]. Elena 890. 1349. Ioan 1934 Neagu. 404 Moscal. 528. Ramona 1555 Motoi. Nicoleta[-]Loredana 169. 1417. 1288. Mihaela 2084 Mocanu. Ioan 803. Ladislau 1159 Murar. Constantin-Ioan 238. 1176. Angelina 1857 134 Moruz. 1858 Navlea. 955. Cristina 1167 Müller-Urban. Ioan 1076 Muraru-Cernomazu. [1176]. 1439–1441. 1856 Mişcoiu. Ioana 1529. Mariana 408 Neagu. [2307–2310]. Paul 1556 Moxa. 1148 Neamţu. Simona 2008 Morcov. Mihai Alex 377. Mihaela 703 Misirianţu. Nicoleta Florina 1553 Mincu. [465] v. Olimpia 628 Mitu. 403. Mihaela 1764 Murádin. Lurdes de Castro 1761 Movilă. 704–708. 1557. Carmen 409 . 1757. Valeria 2199 Moldovanu. 1284. 1991 Munteanu. Catrina 2159 Mircesco. Christina Andreea 2300 Miuţa. 954. Liliana 2160–2162 Moise. 244 Moutinho. Mircea 1159 Minuţ. Arisztid 1110 Nagy. Lizica 802 Milancovici. Mihail [522] Muică. Monica Andreea 243. [1175]. spătarul [605]. 2333 Moldoveanu. Adriana 1559 Neagu. Speranţa 2158 Milea. 1077 Muthu. 1286. Violeta 1078 Neacşu. 933–936. Andrei [1223] Mureşanu Ionescu. [626] Milică. 1554 Morozova. Corneliu 1159 Moraru. 1758–1760 Morillon. [38].440 Florin Sterian Mihuţ. Serena 2166. Monica 1424 Munteanu. Dinu 242 Moskovicz. Gabriela 2013 Mocanu. Mihai [1874] Miţariu. Jiva 1359 Millardet. 709. [55]. 2169 Neagu. [2312]. Georges [1807] Miller.

Florentina 1472. 2271. 594–596. Anca 3 Oprea. 1083 Nimigean. 2279 Pandelică. Vasile 1084 Onu. 657. 1081 Negrescu. Carmen-Gabriela 464. Raluca-Corina 2174 Ordóñez-López. Anabella-Gloria 256–258. Anca Alice 1163 Olaru. Roksoliana 1474 Olteanu. 1296 Olaru. 1289. 2301 Niculescu. Virgil 575. Silvia 1934 441 Oancă. Ümit 1565 Pacea. Elena 1766 Negomireanu. Florina Zenovia 260 Palea. Ioan 411. Mihaela-Adina 937 Olaru. 1345. Alexandru 506. 717. Cătălina Daria 1561 Necula. Teodor 2. Ştefan 2281 Olaru. 603 Nemţuţ. 714. 713. 344. 592. Manuela 1290. 661. Nadia 1293. Ileana 38. Mohamed 1768 Ovidiu [1457] Öz. Adina Oana 1562 Nicolae. 1149 Neumann. 253. Isabela 661. George [1590] Osiac. Alexandru 68. Maria 2172 Novac. 1345. Marius 1292 Nicoară. 1767 Nica. Elisabeta 815 Nicula. 656. Octavian [780] Palfi-Tamaş. 744. 1368 Nicolae. 758. Alina 2261 Pană. Mihaela 602 Nuţă. Dana 71. 842. Aurel 1034 Neiescu. 1578 Opriţoiu. 2176. 2134. Florentina 1470 Nedea. Luiza-Maria 2173 Olteanu. Alina-Paula 1291 Nestorescu. Doina 891. Laurenţiu 958. 615–618 Opriţ-Maftei. Carmen 892. 814. I. Angelo 1769 Pagurschi. Aura 2171 Nicola. Pandele [1874] Omer. 1293. Daniela 1294 Obrocea. Neguţa Alina 2265 Pană Dindelegan. 710 Necheş. 2271. Gabriela 45. 1473 Nicolae. 2335 Oancea. Hans 1082 Nevaci. 1425 Necula. Aurora 715 Olteanu. Mariana 513. Monica 1995 Opriş. 2215 Niculescu. 1352 Pană. 1431. Octavian 1082 Nicolae. Cristina. 613. 1345. Anca-Ionica 660 Nicolae. Cristina 45. 711. G. 1343 Neculau. 817. 1159 Oprean. Daniele [642]. 1159 Panaitescu. 2279 Nicolae. Nicolae 2042 Pantaleoni. 1351. Maria 716. 2289 Papahagi. Agnes 2170 Negucioiu. 2288 Niculescu. Irina 63. 1295. Petru 89. 486. 790. 1369. Daniel 1146 Nicolescu. Maria Gabriela 1148 Nechita Cristurean. 410 Neţ. 452 . 2312. 957 Neşu. 1426 Ould Cheikh. Alina 1936 Pamfil. [842] Niculescu-Gorpin. Elvira 2175 Orwell. Greta 1084 Onceanu. 2117. 712. 2271. 255. Alexandru 2105 Novakov. 507. Pilar 259 Orioles. Constanţa 1935 Obreja Răducănescu. 252. 816. 661. Carmen 250 Negoiţă Soare. G. Manuela 51–53. Raluca 1892 Nicolescu. 2176. Gina 248. Predrag 1564 Nubert-Cheţan. Sorin 1859 Pamfil. Constantin [441] Opaiţ. 88. 2336 Oanţă. Diana Carmen 254 Nicula. Miruna 1996 Oprişan. Lidia Mihaela 249 Neculai-Stănică. 2279 Nedelea Pleşa. Adina 261 Paler. 413 Pagliardini. Cristina Loredana 813. 810–812. Val [60] Pană.135 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Cristina 2111. 1471 Nedelcu. Nicoleta 251. Raluca-Mihaela 1079. [63]. 2010) Neamţu. 818–820. 658. Otilia 412. Georgel 2281 Oprescu. Adina-Lucia 1563 Nistorescu. Aurelia 1080 Nedelcu. 576. 102. Victor 1398 Oliştiuc. Gina 1924 Nistor. Vicenzo [1835] Oroian. 47. Noemi 2076 Paliga. Sevghin 1901 Onceanu. 689. 53. 809. 1877 Niţulescu. Alina 1994 Nedelcu.

2186 Pop. Liviu 1086 Păunescu. Cristian 894 Paşcu. 1784–1786 Pillat. Silvia 718. Emil [534] Petuhov. Mihaela 1771 Pasăre. Georgeta 1299 Pîrvu. Adina 2291 Pop Reteganul. Cristina 1586 Popa. Andra 578 Popa. Maria 262 Paraschiv. Ion [1204] Popa. Paul 2190 Pomian. Otilia 352 Pădureţu. Gaston [455] Parpală. Silvia 1772 Paştin. Ionuţ 822. Ileana 2188 Pîrvu. Radu I. 1572. 1149. [1447] Polidor. Nicoleta Adriana 1778 Păunescu. Cenel-Augusto 414 Perişanu. Ioan 436 Pârjol. Maria 1774. 1783 Petrescu. Mircea 415 Petraş. 1838 Petrova. Camil [395] Petrescu. 2186 Petrescu. Ioana Celina [2289] Paşca. Anica 2213 Péroz. Emilia 1999 Pledger. Ion [1270–1272] Pintea. Ramona Ştefana 1997 Petrović. Anişoara 1574 Pop. Ioan 1998 Pioariu. Elena 1166. Pierre 1780 Peru-Balan. Nicoleta 67. Laura 1089 Podoliuc. Adina 893 Papcova. Mihai [161] Pop. Aurelia 1433 Pesty. 2165 Pisot. Emil 1088 Petrescu.442 Papazi. [1446]. 1090 Popa. Eleonora 1164 . Denisa Elena 2185. 1777 Pătru. 1569 Pele. Mariana 1840 Ploeşteanu. Mariana 2187 Pitiriciu. Vlad [586]. 1300 Pop. 2178 Pavelescu. Irina 1087 Petrea. Constantin I. Rafael 1788 Pitar. Diana 419 Popa. Silvia 508 Paşcalău. Oana Maria 1776. Simona 416 Pintilie. Rodica 1998 Pioraş. Alina 44 . 896. 2185. 1839 Pîrvu. 1567 Pascal. Roxana-Cristina 1570 Petic. Claudia [Gabriela] 1571. Cicerone [2326]. Mariana 2046 Perkovic. Viorica Aura 2183 Păvăloi. 1476 Paris. Marina 1477 Păuş. Valeria Maria 1787 Pisoschi. Mihaela 1475. Gheorghe [62] Pop. Raluca 1573 Ploşniţă. Tatiana 2000 Poghirc. Emilia 1297. [2348] Pohilă. Liana 267–269. 2177 Paraipan. Marius-Claudiu 418 Pioariu. Olga 1503 Pascoli. Mirela 1791 Pop. Gheorghe 1301 Pop. Nicuşor 2053 Petrescu. Roy [1632] Pascari. 2250. Ovidiu 2192 Pop-Coman. Marijana 577 Petrovici. 2290 Perez. Anca-Mariana 1568. Maria 1782 Florin Sterian 136 Petrescu. Krasimira [449] Petrovan. Olivia N. Alexandru Florin 1765 Platon. Marilena 2179–2182 Păcuraru. Ina 1770 Para. Marius 821 Pintilii. Elena [586] Poantă. Pat 2189 Ploae-Hanganu. [2347]. Dorina 1085 Păstae. Iuliana 1773 Pavel. Ioana-Cristina 266 Platon. Ana-Maria 604 Pop. Andreea 2269 Pelea. Felicia 1086 Păunescu. Iulia 2163. Carmen 263 Păduraru. Gabriela Liliana 2131 Pasat. 897 Pîrvu. 1298 Pasache. Luminiţa 2087 Paraschiv. Larisa 417 Pintilii. Sanda 264 Pănculescu. Aba-Carina 265 Pegulescu. Elena 1937 Plăcintar. 1779. 1790. Carmen 2184 Pârlog. Denisa 1566. Elena 1781 Petrehuş. Frigyes [1394] Petcu. Veronica 1775 Păduraru. 1789. 895. Giovanni [1769] Paşca.

Tatiana 358 Properţiu [1457] Protopopescu. [346]. 2268 Popescu. Camelia 1095 Rădulescu. 1309. 509. Sebastian 2200 Popescu. Geta 1112. 2271. 2091 Puşcaş. Oana 1792 Popârlan. Alexandra-Valeria 1575 Popescu. Adina 1580 Rădulescu. 2270 Popescu. 2195 Popan. 2167 Ragea. Daniela 475. Elena 1794 Presură-Călina. Anca Maria 2214 Rădulescu. 2010) Popa. 1177. 1000. 1159. 1092. Oana Adriana 281 Raportoru. Radu [Sp. [471] Puşcaş. Oana Andreea 2265. Delia Elena 2265. Miluše 1860 Radu. 1136 Predescu. Marina 661. Cora 2166. Ana-Irene 648 Rădulescu-Moisii. [841]. 2268 Preda. Andrea 1094 Răchişan. Carolina 720. Toma 4. Ilie [59]. Joanna 1305. 723. Ezra [1531]. O.] [2]. Carmen Ioana 51–53. 2203 Popescu Duma. 2267. 1303 Popescu. Tamara 2201 Popescu. Teodora 2002. Adrian 510. Virginia 579 Popovici. Eugen 2042. Lilioara [2291] Popa. 959 Pound. Gabriela 1308. 1168 Radu. Dana Flaviola 2198 Popescu. Rădulescu-Mierlăcioiu. Liliana 1312 Rădulescu Sala. Simona 1075. Mihaela 274–276. Stolze [345] Radovská. G. Anca 2248 Prodan. 1310. 2202. 1164. Sabina 1793 Popescu. Iuliana 2106 Popovici-Adumitroaie. şi mai jos Popescu. Cătălina 272. 1304 Popescu. Sorin 1096 Rău. Silvia Rucsandra 2209 Raţă. 2197. 1196. Florin 465. Verona 2001. Voica 960. 1414. 1576– 1578 Popescu. Teodor 2114 Prada. Georgeta 2210–2213 Rausch. Lorenţa 898 v. Simona [1865] Popescu. Dana 2091 Queirós. Christina 270 Popârda. 423. 563. 420 Popescu. 53. Simion 824. 1164 Porawska. [57]. Ioan-Lucian 427. Daria 1306 Pruneanu. Dănuţa[-]Magdalena 885. Eça de [1691] Queneau. 1418 Porset. 102. 1302 Popescu. 2003. Nataša 1797 Rashidi. Amalia-Florina 1353 Popescu. Cătălina 2237 Popovici. 2267. Nicolas 1795 Qyrdeti. [65]. Charles 1056 Poruciuc. Iulian [60] Popescu. Mirela 2045 Popescu. Daniela 421 Popescu. Alina 2196. Cristina 721. Ileana 273 Popescu. [1862] Pracsiu. Albin 1056 Popescu. Teodora 2014 Popa. 1345. Rodica 1093. Lorenza 101 v. 2280 Popa. Michaela 2208 Radu. 2076. Marian 2205 Precup. Daniela 975 Răpuntean. Aurora 2090. Nasser 2019 Raşcu Pistol. şi mai sus Popescu. Sanda 2204 Popović. Nicoleta Aurora 1579 Popescu. Georgeta 2205 Prada. [2335] Popescu. Floriana 282. 1796 Radu-Golea. 1427. Carmen 271. Nicoleta 1166 Pricina. 1091. Anda 1311 Rădulescu. Laura 422 Popuşoi. Sextil 33. 823. Raymond [1674] Quint. Mariana 1093. Alina 2207 Predescu. [1411]. 580. 1168 Radu. 2220 Raschi. 2004 Radu. 1307 Radegundis. Cecilia-Mihaela 719 Popescu. 2279 Răpan. Petre 282 Răuţu.137 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Andreea 2270 Popescu. 2193. 899 Radulian. 722. 1061 Puşcariu. 589 . Alina 309 Preda. 2199 Popescu. Draga 280 Radu. 511. 2194 Popa. Diana Oltiţa 2206 443 Preda. 825 Rădulescu. Frosina 1917 Rad. 596 Radu. 277–279.

287. Roland 2047 Scherf. Mihaela 1314 Rovenţa-Frumuşani. Constantin 330 Shafiei. Ana-Maria 1098 Romanescu. 1583 Sava. Gabriela 201. Florentina 1315 Sârb. 2219. [1609] Shclaruk. 597. Gabriela 1098 Romanescu. Rosemary 2215 Risterucci-Roudnicky. F. Marcel 2218 Sarău. Sergio [2285] Schenke. Larysa 1939 138 . I. Antoaneta 1934 Scalise. João 1624 Saramandu. Danielle [2290] Ritt. Marius 90. 912. 1159. Maria Laura 285 Rus. de [1280] Sava. 2299. 961. Alexandra [2324] Romanescu. [1299] Redeş. Vasile 2317 Sariçoban. Anca 1164 Severin. Hellmut 2105 Schwarz[-Friesel]. Léopold Sédar [1686] Sephton. 1883 Saraş. 288. Stefan 581 Sasu. 1800 Samharadze. Elena-Tia 1478. Simona 724 Redinciuc. 530. Adrian 1097. Hannelore 2223 Schwarz. 620 Rusu. Elham 2019 Shakespeare. 1878 Rusu. Răzvan 202. Francisco J. 1799. 1801. Daniel [1616] Schuller. 2220 Sari. Doris 1582. I. [530]. Monika [345] Scridon. 2189. 1863 Seneca [1479] Senghor. Gavril 608 Scripnic. Antoine de [1740] Sala. [1097]. Larisa [342] Schramm. Gottfried [514]. Elena K. Nicolae 51–53. 513. [598]. 289. Simona 2122. Alecu [1662] Russu. Nicolas [1641] Sassenberg. Lidia 2266 Secrieru. Anca 2171 Sava. Gheorghe Constantin [467]. 1829 Resinger. David 427 Serrat. Laurent 1798 Roşu Bînă. Monica-Mihaela 900–902 Rogobete. 290. Liudvig [1872] Semina. Alina 1000 Scurtu. Heiner 2071 Schenn. Daniela 2216 Rus. 1399–1405. 1410 Richey. 426 Sălceanu. Sanda 512. Cora 2007 Saussure. 1827. Adriana 424. Olga 291 Shotropa. Ségolène [1641] Rozova. Mihail [1860] Saint-Exupéry. Ioana 1584 Schippel. [2311] Sadoveanu. Daniela [2293] Roibu. Adriana 2283 Sălişteanu. [1873] Rosetti. Radu 1442 Romodanovskaja. Vasile 1143 Săftoiu. Mina-Maria 2272–2274. Gheorghe 1098 Romînaşu. Gheorghe 2042. 1161. Arif 2006 Sarkozy. Mioara 2107 Săvulescu. 2284 Ruszel.444 Florin Sterian Râpeanu. I. 466–469. Silvia 1164 Sâmihăian. Joanna 1921 Ruşti. Nicoleta 1313 Reinheimer Rîpeanu. [468] Roman-Moraru. Nadezhda1906 Rus. 1803 Scurtu. Zaira 988 Sandu. Liana Elena 2222 Sârbu. 2313–2316. Costică 2221 Sava. 514. Doina 1100 Sabău. Oleg 1861 Rebreanu. Daniela 284 Royal. Liviu [1278]. Olesia 2188 Savić. Oana 1802 Săpoiu. Mihaela 1938. Helena-Maria 1581 Šabršula. 2247 Rossion. 2338 Salguero Lamillar. Aurel [1174] Saurer Chioreanu. S. Vera 1862 Savin. Melania 283 Roja. Ioan 2217 Sabo. Elisabet 1658 Sevcenco. 425 Rizea. Valeriu 998 Reabov. 515. 1164. [597] Schreier. Camelia 1101 Săvinuţă. 2337. Călin 2281 Rus. 1160. Ana 2005 Saramago. Hildegard [1841] Rezeanu. William [336]. Gabriela 1197 Scurtu. 1479 Sanduloviciu. 2008 Selimski. Jan 286. [1282]. Dorina N. Vida 1099 Russo.

1920 Stroescu. Sorina 826 Slăninoiu. [1824] Slămnoiu. 907. Camelia 516. Ioan [1259]. Alexandra 906 Stanciu. Manuela-Delia 1806 . 1105 Suciu. 2231 Stevens. Maria 517–519. Ozana 2236 Strechie. 1199 Socolescu. Florin 5. Cornelia 908 Stancu. 1919 Stejerean. Doina 1164 Spark. Delia Maria 725. Mădălina 1918 Spânu. 1354 Stendhal [1667] Stepanov. Anca 629. 2077 Sluşanschi. 1200 445 Stancu. Iulian 1443 Sîrbu. 729. 1164 Sterpu. [316]. Andreea 663. Ana Maria 995 Sorea. Lavinia 1804 Simion. [793]. Alexandru 1482 Suchostawska. Cristina 296 Străuţ. Laura 431 Suciu. Manuela 2236 Stăncescu. Dumitru 995 Soare. Henry 2237 Stuparu. Maria 2234 Stojcevski. 295. 726 Soare. Gabriela 48. [850] Stăicuţ. 345. Crina Gabriela 1589. Emanuella 1104 Stoica. Gary F. Melania 1805 Starcu. [819]. Andreea 2266 Strutz. Oana 1164 Sînzianu. [46]. 2227 Slama-Cazacu. 827. Luiza-Olivia 2009 Stamati. Iolanda 1323. Nicu 730. 1319–1321 Stahl. Crina Delia 2224 Silaghi. Delia 2239 Suciu. Mădălina 911. [586] Stamate. Daniela 428 Stanciu-Istrate. Olga 1590 Stroie. 1198. Bernd 239. Cristina 107 Stanciu. Micaela 1146. 938 Stoicovici. 2233 Stoica. 2010) Sicoe. Daniela 1322 Stan. Mădălina 909. Mihail 1941 Stanca. Ioan Laurian 2228 Soare. Ana-Maria 1324 Stoica. 1178. Eugen 613. Manuela 430 Stroia. [219]. 1481 Stroe. 520 Stoicescu. Lidia 1164 Slăvescu. Adela-Marinela 2230 Stancu. Aurelia Doina 294. 689. 1940. D. Andreea 2066 Stroe. Anca 2226 Sîrghie. 728. Xulio 1624 Sparionoapte. 828 Stan. Claudia 1164 Silva. 53. Teodor [1126] Stan. Cristina 1864 Silişte. Maria 2238 Suceveanu. Adrian 2164 Stoichiţoiu Ichim. Carmen 2038 Stog. Valeriu [60] Stratonov. Marin [147] Sousa Fernandez. Evgheni 1850 Sterescu.139 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Anca 1588 Stoian. 396 Sin. Alexandru 1167 Stănescu. Ioan Teodor [1845] Stan. 630. Laura 1370. Dan 1103 Stati. Cătălina Angelica 977 Stancu. Rodica 1102 Sitaru. Rhea 2229 Spăriosu. Violeta Margareta 4 Stefanink. Ada 2227 Subi. Henri H. 1156. Doina 1831 Sporiş. Dan 1465. Valerica 727. Minodora Otilia 2225 Simons. Daniela 1585 Sorescu. 905. Laurenţia Zoica 2109 Spiţă. Ana 2082 Stan. [1487] Smaranda. Elena 1358 Similaru. Adriana 910. Claudia-Ileana 1317. Haydée [2020] Silvestru. [744]. Sorin [42]. 1316 Silişteanu. Andrew [2287] Spineanu. Valentina 1587 Stoian. 1466. Tatiana [449]. Cristina 903 Silaghi. 1164 Simion. 631 Slavici. Liliana 904. 962 Stănciulescu. Tamara 2235 Strătilă Stanciu. Geta 388 Stancu. Emil 912. Liliana 292 Spencer. 1318 Spineanu. Vecko 1986 Stoleriu. 1480. 1444 Spătaru-Pralea. Corina 1164 Stancu. Speranţa [1618] Stănescu. Stelian [481] Sterian. 1586. Bogdan 429 Stăncioi-Scarlat. Sandra 2232 Stoean. [233].

Gheorghina 1115 . 1326 Szekely. Daniela 346. 307. Simina-Maria 733 Terian-Dan. Romana 734 Timofte. Győző 1110 Székelyné Cseh. Ioan 1111 Tămaş. 1417. Rodica 2246 Teodorescu. Mihai 2218 Ştefănescu. Shingo 829 Swiggers. 428 Ştefan. Mihaela 1600 Tănasie. 298 Surdeanu. Kenneth 2247 Thorwächter. Luminiţa [1265] Suzuki. 2186 Surdu. Mihaela 2240. Oana [336] Taylor. Mihaela 2272–2274 Timoc-Bardy. Cornel 1808 Şerban. Maria 1597 Ştefănescu. Laurenţiu 834 Thomson. Dan 390. Eugen S. 2241 Sulugiuc. Loredana 1599 140 Tatu. Mihaela 306. 302 Ştefan. Andreea-Mihaela 1598 Tarlea Iordache. 521. Emanuela 636.. Afrodita Amira 1108 Surdu Soreanu. 301. Ionela 1327 Ştefan. 2243 Şerbănescu. Alina[-Mihaela] 835. Florentina 2011 Tămaş. 1879 Todiraşcu. Raul Victor 1108 Suse. Emilia 1595. Ivan [1854] Şăineanu. 1807 Swolkien. Ariadna 1164 Ştefănescu. Valentin 2012 Todi. [2332] Şerban. Katalin 2242 Szinkulics. Justyna 1865 Teofan. Elena 980. Mirela 633 Teodorowicz. 78. Mihaela-Călina 1407. 1859 Teodor. Pierre 432. 915. Veronica 1371 Şandru Mehedinţi. 1158 Teiuş. Adel-Antoinette 731. Daniel [1782] Titel. 433 Ştefănescu. Gabriela 913. 1596 Ştefan. 2153 Szasz. Iulia 832 Tănase. Amalia 407 Todorov. Dominika 1729 Szabó. 831 Şovea. 1113. Tudora 1148 Şarovolskyi. Sabina 1001. 2138 Ştefănucă. George 2245 Tăutu. 1591 Szabó. mitropolitul 970 Terian. 448 Teodorescu. Dan 1106. Eva Monica 299 Székely. Liana 239. [2325] Teleoacă. Mariana 64. 1810 Tencé. 1429–1431. Cristina 434 Tamba. 445. Claudia 1483. 1814 Tărnăuceanu. Adriana 304 Teodorescu. Irina 522 Tiugan. Viorel 300 Şerdean. 1114. Nicoleta 1164 Toader. Dana-Luminiţa 303.446 Florin Sterian Suciu. Adelina-Emilia 1372 Tătăruş. 1428. 646. Ana-Maria 305 Teodorescu. Aida 657. Diana-Elena 2251 Todescu. Luminiţa 2248 Tibul [1457] Tigau. Felicia [Sofia] 1159. Dorin 632 Teodorescu. [586] Tamaş. Jacques 1143 Teodor. 583. 1107 Superceanu. Marius 1135 Teaha. 914 Timsit. Bálint 1109 Szabó T. Florentina 2113. Valentina 1001. 1592–1594 Şoşa. Loredana Valentina 735 Tittel. Teofil 582. H[oria-]N[icolai] 435–437. Silvia 2137. Raluca 2185. 830. [1343]. Ioan 1942 Şleahtiţchi. 833 Tărcăoanu. 1407 Timotin. Elisabeta 979 Şovar. Lazăr [456] Şerban. 1601 Tihu. Simina 438 Thackeray. Loredana Camelia 732. Ileana 1809. Maria 2339 Şodolescu-Silvestru. Melitta 1325. 1159 Şerbănescu. 1328. 1112 Tănase-Dogaru. Attila [1394] Szász Mihálykó. Ştefania-Cecilia 6 Ştefănescu. Petre V. Anca 2244 Tănasie. Nicoleta Mihaela 1943 Ştefan. 2250 Tocaciu. Adina 2249 Timingeriu. 77. Mária 2152. Florina Gh. [1487] Tătar. Rodica 297. Oana 1164 Tiţa. [Georgiana-]Andreea 68. Augusta 2010 Szathmary. 1406 Şoimaru. Vasile [586] Şorcaru. [925]. 939 Şerban. William Makepeace [1598] Theban.

2109 Ţuchel. 1811. Ada 347 Tudosă. Camelia 525 Uţă [Bărbulescu]. 411. Oana 58. Ana-Maria 1335. Giuseppe [369]. 1863. Manuela 309 Trifone. Emil 1120 Ţeghiu. 2165. Veronica 1605 Vasileanu. Rodica 2014 Tomici. 917 Ţenchea. Tristan [1720] Ţaran. Ana 1124 Ungureanu. Diana 918 Udrea. 1055. 2260 Vasile. 454. 837. [641] Uşurelu. [1339]. Ioana Maria 2255 Turcu. 634 Vanhese. 1812 Toma. 649 Urs. Radu 1164 Trifan. Michael 1603 Valmarin. Teun [408] Vanca. [2322]. Alina-Mihaela 2254 Tufiş. Viorel 1165 Ţânţaş. Georgeta 2108. 1179. Daniela 348. 1413. Mihaela 659 Tourbatez. Cécile 1154 Trandabăţ. Dumitru A. 524. 53. I. Iuliano 2223 Valentin. Diana 377. 1432 Ţurcanu. 2253. 1376. 1329–1332. Ion 453. Cristina 1818 Variot. George Bogdan 1337 Ţâra. Cornel 1119 Udroiu. Ana 1165 Ţarcă. 2340 Ţârcomnicu. 2292 Toma. Margot 1604 Van der Linden. Diana 1814 Ungureanu. 1125 Uriţescu. 1149 Valentin. Mioriţa 310–312 Ungurean. Sergiu Adrian 1127 Vasile. Rodica-Cristina 1419 Ţuţuianu. Pietro [1836] Trincă. Malgorzata 1921 Tsiple. Aurelia 1164 Uliskova. 926. Alina 1036 Ţoţea. Oana Daniela 977 Tudorică. Maria 1813 Ţepeneag. [1671] Tomescu. 1117. V. Dan 359. N. Tatiana [586] Vartic. Florentina 2252 Toma. Mihai 1155 Ungureanu. 448 Turai. V. Carmen 1815 Vallée. Luisa 470 Van den Berg. Luana-Codruţa 836 Turdeanu. [1308]. Aurelia 447 Vasile. Mile 1449 Tomoni. [2346] Toma. Georgiana 2257 Ulici. 2293 Trif. 1420 Tomescu. Dorin 542. 1373. Sandina-Iulia 1819. Alice [337]. 1334 Topor. 91. Maţa 1866 Ţarcă. [634] Varta. 916. Ileana 2248 Tryuk. Vasile D. Estelle 1126 Varlaam [188]. Cornel 2341 Ungureanu. Dorin N. Mariana 2013 Toma. Dana Sorana 1922 Ursu. 1333. Grigore 1122–1124 Ungureanu. Robert 2276–2278 Valero Garcés. Elena 313 Ungureanu. Dan 1118 Tudor. Anna 1418 Tzara. 315. 1201. Constantin 736 Ţigău. A. Emil [586] Tyrpa. 940. Adelina 2258 Vasile. Viorel Horea 1119 Ţâra. Cristina 919. Monica 737. Mihai-Răzvan [2305] Ungureanu. 980. Dragoş Vlad 57. Domniţa 50. 1336. Alina 387. Corina 2259 Vasile. 1408. 433. 390. Elisabeth 1816 Van Dijk. Mihail 1121 Ulariu. Adrian 2256 Udrea. Raluca Felicia 135 Tomasi di Lampedusa. Pavel Vasile 1034 Untu. [2340]. Ion [586] Varta. [2329]. Elena 941 Trifan.141 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. Dumitru [157] Ţibrian. 1602 Ungureanu. Gisèle 1817 Varga. Mihai 1165 Ţarcă. 1867 Ulrich. Mihaela 1165 Ţarcă. 437 Uritescu. Mariya 584 Tudor. 2010) Tofan. 38. 439 Trantescu. 1412. 523. 610. G. Liviu 903. Lucia 1116 Tohăneanu. 314. 1083 447 . Bianca 308 Topală.

Monica 2054 Verde Popescu. Mortaza 2019 Zafiu. 472. Eleonora 922. P. 1842 Vodă. 738. 2263 Vraciu. Marina 1874 Vrămuleţ. Anca 1056 Vermes. 105. Wolfgang 1606. Veronica Ana 585. Ana 1134 Wainberg. 661. Ruxandra 2015. Mihai 2347 Vosicky. 943 Veja Lucatelli. Rodica 48. Gabriel 471 Vasiluţă. 1163. Christian 1704 Vico. Elena 2084 Vasiliu. Violeta 1164 Vîlceanu. Elena-Camelia 1375. 1129 Vasilescu. 542 Wilkinson. Gloria 659 Vaz. 66. Ştefan 1445 Vârlan. Ruxandra 1607. Pierre [2343]. 93. Marinela 1826 Vujevic. Elena 1132 Vizireanu. Ela 2157 Vătăşescu. Mihai 1130 Vintilă-Rădulescu. Nadina 1306 Vişan. [1617] Windisch. 2342–2345 Vişan. [1486] Wehmeyer. 1409. 326. Ana Maria 1202 Vârlan. Vera 1610 Vuković-Nikolić. 739 Vlăduţ. 1136 Weigand. 1131. Ştefan 590. Vasile [1318] Voinescu. Mioara 1159 Vişovan. 440. 1181. Virginia 1820 Velea. Daniela Eugenia 443 Voicu. 1884 Vâlcu. 2017. Gordana 1611 Vulişici Alexandrescu. 1341. Mihaela Geanina 321 Vergiliu [1308] Verheugen. Eric S. Maria 740 Vulpe. 1180. [1171]. Livia 1137 Wodak. Titela 442 Vîlcu. Andreas [314]. Li 1885 Yacine. 1088 Vodiţă. Masayuki 1893 Wald. Lukas Marcel 92 Vrabie. 2346 142 Vleja. 1868. George 1609 Volonciu. Nicolae 1121 Vornicu. Dumitru 1339. 2138 Vasiliu. Martine 322 Verjinski. Ioana 65. Dorina 2208 Zaharie. [1113]. Dumitru Cornel 320 Vâlcu. 2263. 1823–1825. Florin 104. Giambatistta [325]. 1410. 1612 Zamfir. 1841. Mihaela Cristina 660 Vlad. Luz 1952 Zăbavă. 1135. Lucia 1159. Dana-Mihaela 526. Ienăchiţă [502] Vălimăreanu. Livia 927 Vásquez. 2271. Galina 1484 Zagan-Zelter. 1828. 1128. [315] Wittner. Carmen 1133 Voiculescu. Rudolf 325 Wissowatius. 1342. Mihai Valentin 1166 Vlasin. 2018 Vâlcu. Dina 324 Vîle. 741. 503. Ana Margarida 1761 Văcărescu. 1340. Zadi [1640] Zapletalová. Petronela 2264 Wakayama. W[ota] T. Roxana 881 Voiculescu. Sorina 2137. Günter [262] Verjans. 1411 Zărnescu. Rodica 921 Verbiţchi. 317. 118. 441. [1169]. 987. Laura 2262 Volceanov. Albert 323 Vernet. 838 Vasilescu. Gustav [475] Wheeler. Sergiu 444 Zaharescu. Angelica 318. Narcis 327 Zăstroiu. Oana Lavinia 1138. 2016 Vasilescu. Andra 316. 319. 1139 Zaourou. Matei [1720] Vişoianu. 1869 Vizir. 67. George Alexandru 388 Vladimirescu. Ruth [408] Won. Viorel Gh. 1608 Vişniec. You-Suk 1886 Woodsworth. 1821. Sorin 1374 Vişovan. 2279 Zagaisica. 1345.448 Florin Sterian Vasilescu. [364] Vid. Cătălina 920. 2302 Vinereanu. Luminiţa 103. Laura Ana-Maria 1163. R. Kateb [1739] Yamini. [527] Zamşa. Ana 2261 Voicu. Mariana 942. Victoria 1159 . 56. Gabriela 1613 Zas. 1164. Ioana 1338 Viereck. Daciana 1822 Vlad. Judith 334 Xianyin. [2344] Vicente.

1614 Zugun. 1164 Zegheru. [1832]. Ioana 2270 Zoba din Vinţ.143 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. [1645] Zoltán. 2294 Zbarcea. Mihaela 1989 Zola. Petru 650. Ioan [634] Zoicaş. 447 Zgârcibabă. 743. Laurenţiu 1146 Zoicaş. M. Nina 446. 329. Émile [1638]. Nicolae 1140 Zgardan. Maria 1009. 445 Zbanţ. Nicola [1709] Zirra. Ludmila 94. Ildikó Gy. 839 449 . 2010) Zbancioc. Eugenia 1547 Zingarelli. Elena 742 Ziadeh. Cristina 328 Zbanţ. 53.

450

Florin Sterian

144

2. CUVINTE*
ALBANEZĂ: baçi, brushtull, búbe, cërkejs, cincár, corë, dómle, dhallët, elbíshte, esh, feçiór,
gush 1881, hajdút 1448, hajhúje, kacúl, kërlik, koke, kóne, kopaç, lalë, ligëtëirë, lumină, masë, meç
t’majr, merénda, mëmëligë, popór, póshta, pungásh, punkt 1881, Shënghin 920, stráungë, sugjare,
shtirë, shut, tristoj, urdë, vallóre, xhysh 1881.
BULGARĂ: xaǔgýk 1448, мена 1843.
ENGLEZĂ: at, in 1537, tsar 1611.
FRANCEZĂ: agneau 1694, cependant 1747, comme quoi 1713, épigonation, épitrachilion
1694, faire 1793, ici 1676, iconographie, iconostase 1694, joie 1777, lièvre 1767, pourtant 1747, puis
1689, quitte à 1812, saint 1810, savoir 1714, tchotki 1694, toutefois 1747, vêtement, zone 1694.
GERMANĂ: Altermann, Altmann, Oltmann(s) 1563, so 1508.
ISTROROMÂNĂ: cioară, cioc, ciucă, ciuf, copac, copil, curpen, fărâmă, fluier, gard, gardină,
ghionoaie, grapă, gresie, groapă, guşă 601.
ITALIANĂ: a 847, da 1744 discaricare 847, dopo 1744, latrare, muggire, pigiare, ragliare,
salire 847, santo 1810, scappare, tagliare, tonare, tuonare, urlare 847.
LATINĂ: bestia 1758, coquěre, fervěre 1464, fossatus 969, frigěre 1464, imperator 1480,
pecora 1710.
MACEDONEANĂ: ajgyk 1448.
PORTUGHEZĂ: chegar, entrar, partir, sair 1659.
ROMÂNĂ: abatesă, abductor, abecedar, abilita, abonament, aborigen, abrutiza 945, absorbi
909, absorbţie 895, 909, abţigui 945, abur 557, 945, abura, aburca, abzigui, acadea 945, acăţa 536,
acătării 675, 945, accesa 909, acciz, acompaniament 945, acoperământ 489, acordor 945, acreditiv
1077, acru 1717, acum 326, adam-babadam 873, adăpător, -oare 887, adânc 945, adeveri 488, adins
675, adinta 477, advertiser, advertising 867, afund 536, agest 887, agodi 549, agrement 898, ai, ajuna
536, ajunge 1659, al, a 730, alb 896, albastru 899, albie, albitură 887, alde 1341, alegând 477, alerga
945, Alexandria 1390, algoritm 1268, alocuri 675, Alumu 1385, alunga 945, amandea 873, amanet
945, amazoană 898, amărăsân 555, ameliora, ameliorare, ameliorat 895, amin 482, aminte 675, ampir
898, amprentă, amputare 1268, anasâna 873, anestezie 1268, anina, anţărţ 536, Apa Potocului 1390,
apatie 895, apă 557, aplicaţie 909, apoi 326, aprig, 945 aranghel 557, arăta, arătare, arătos 945, arbore
857, arcer 945, arenă 1268, aret 945, arhierei 557, arsişte, arsură, arşiţă 887, arţar 945, asemenea 123,
asera, asuda 536, aş 873, aştie 555, ataşament 909, ateia 945, atunci 326, avatar 909, avea 476, 776,
bacşiş 873, balaieuză 898, balama 873, balaur 960, baltag 945, bancă 883, Banloc 1382, barometru
1268, barz 488, 945, barză 945, baştină 675, bavolet 898, băga 945, băhăhău, băltărău 1406, bărbat
536, bărcău 1406, băsadă 549, băşcălie 954, băşică 887, bătătură 887, băţ 945, băzăuc, bâlbâi 945,
Bârgău 1369, bâzdâc 873, beartă 489, beci 945, bei 873, beli 549, bercău 1406, berechet 873, beregată
945, bertă 898, bezaconie, bez(d)nă 907, bicarău, bicărău 1406, bidă 549, bilon 957, bine 519, bio
909, biţă 945, blagoslovi 482, blangetă 569, blindaj 1268, blog 940, board 867, bobonete, boboroadă
557, bocezune 536, Bocioacă 1369, boiar 482, bolbora, bolborosi 945, boldăriţă, bolduri, bolodariţă,
bolodarite, bologariţă 555, bombarda 1268, bordeu 561, borduri 555, Borfotină, Bortan 1369, bortură
561, boşorog 945, Bourelu 1390, bozgândi 945, braconier 1268, brad 856, 945, bradoc 557, braşcău
1406, brăcire 536, brâncă 914, brâu 489, Bubui 1369, bucium 887, buget 1077, buglan 555, buion
898, Bularu 1390, bulfea 561, bulz 945, bulzuleţe 557, bumbure 561, bun(ă) 519, bură, burduf 945,
burlac, burlan 555, 945, burtă 945, burticos 569, butaş 945, bute 887, ca 1354, cadă 536, cal troian
909, calâp 873, cap 557, cap compas 1268, capital 883, capsă 945, card 909, 919, carte 536, casac
957, casată 868, castană 945, casting 919, caşcaval 873, caşneu 898, catifea, cazma 945, căi 482,
*

Au fost incluse cuvinte din titluri şi subtitluri.

145

Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010)

451

căldare 887, cămăşuie 489, căpăta 536, căpăţână 887, cărare 536, cărăbaşă, cărăbuş 945, cărticel 488,
căţăra 945, căţân 887, căuş 945, câlniciana 488, Câlniştea 1390, când 477, cânta 536, cârceu 561,
Cârdei 1369, cârlan, cârlig 945, cârstei 482, câştiga 536, Ceapa Ciorii 1390, ceauşist 1246, cel 738, (pere)
cenghemenghe 950, centra 1268, cerna 958, Cervenia 1390, cheotoare 489, (a se face) chercheliţă
569, chicorlău 1406, chilipir 873, chindie 945, chindisit, chindisitură 489, chingă 887, Chiojdu 1390,
chiorpeacă 945, chirnog 957, chirpici 945, chischală, chişcheală, chişteală 555, chiti 482, chiţcan 945,
chiţibuş, chiţibuşerie 569, ci 777, cimpi 482, cincovana 488, cioabă 952, 953, ciob 945, 952, 953,
ciocălău, ciocârlău 1406, ciocîrlie 945, cioclie 957, cioclod 561, ciodolănos 952, 953, ciomp, ciopată,
ciopârţi, cioplea, ciopli, ciorb 945, Cireaşov 1390, cit 561, ciubli, ciuciulete 945, ciudă 549, ciudease
482, ciuguli, ciump 945, ciurca, ciurcumă 555, ciuruc 873, ciuture 561, Claniţa 1390, clarinet 945,
cleşte 1268, clonă 957, coabitare 909, coaching 867, coagula, coagulare 895, coase 489, Cobia 1390,
cobuz 945, cocâltău, cocâlteu, cocârţău 1406, colaps 895, colet 898, colivă 557, colocaţie 892, colţău
1406, complice 1268, comunism, comunist 1246, condiţional 669, contrabandist 1268, contrabas 945,
cool 919, copac 857, copleşi 947, Coreea 1390, corseletă 898, cosmetizare 1268, cot 945, cotină 887,
cotofleanţ, cotonog, cotor, cotoroage, cotoroanţă, cotorosi, cotreanţă 945, craiştic 957, crâng 549,
Cravia 1390, creanţă 1077, credit 883, 1077, creştin 506, creţ 945, creveu 898, crinţ 561, cu 830, cum 815,
cumătră 576, cumânac 489, cumva 705, cunti, cuntinri, cuntinrit, cuntiri 945, Cupina 1390, cupit 957,
cuplare 1268, curătură 852, curcidău 1406, cure, curechi 536, cuşchiricios, cuşchiricos, cuştiricios
555, custoja 488, cusut 489, cut 478, cutare 1633, cută 945, cute 536, cuteza 520, cutrupi 536, da 176,
dadăcum 565, dambla, dardăr 873, datică 944, dăscubi, dăscubire 565, dâr(t) 562, dârmă 565, de 558,
753, 811, 818, 1386, deadline 867, deci 269, decolare 1268, deda 536, defecta 1268, degeros 565,
degrăbi 565, 569, deja 512, dejosi 565, 569, deliţă 944, demina, demonta, demontare 1268, Denta 1382,
deochetoroi, deochioaică, deochioaie, deochioi 565, depozita 1268, derdelău, derdeleu 1406, dermel
561, desăgăriţă 565, descărca 847, descherbăla, deschimba 565, desculţa 489, desfăida, desfăta, desfătat,
desfeciori 945, desfeti 565, 569, designer 919, desori, desoţenie 565, destrauri 565, 569, destrăma
489, deşi 281, developa 909, dezarmare 1268, dezghin 873, dezmierda 945, dezvoltator 909, diagnostic
895, diagnosticare 1268, diagnoză 895, diagonal, didactic 1268, digăta 565, digera 909, dihanie 907,
dilan, dilui 944, dimineaţă 557, din 811, 1744, dindată 565, dintâi 720, dintre 811, 812, dinturna,
dioaicele 565, dip(t) 562, diribau 950, dirijor 1268, diugan, diugani 944, diversionist, diversiune
1246, doar 687, documentare 1268, dohorniţă 944, Dolgopol 1390, domeniu 909, dosadă 478, Dotăria
1390, dozat, doză 1268, Dragova, Dranoviţa 1390, drăgălui 549, dudurău 1406, duglă, dujnic 944,
dulap 873, dulău 1406, dulce 519, duleu 1406, duminică 1305, după 1744, dupui 944, durdumeu 1406,
durgălaş, durghie 944, duşman 945, eco 909, efod, ehod 489, epurat 1268, escalada 882, estate 867,
eşter, eşteri 488, eu 257, euro 909, euroaroganţă, euroaşteptare, euroconfuz, eurocritic, eurocriticism,
eurodevotat, eurodepresiv, eurodezinformat, eurodisperare, euroentuziasm, euroentuziast, eurofanatic,
eurofilie, eurofob, eurofobie, euroipocrit, euroipocrizie, eurolucid, euroluciditate, euromaniac, euromanie,
euronaiv, euronaivism, euroneutru, eurooptimism, europlictisit, europrudent, eurorealism, eurorealist
1284, eurosceptic 1268, eurosperanţă 1284, evapora, explozie 1268, export 1077, extensie 909, fag
583, falon 489, far 498, fară 511, fasă 498, fascist 1246, făli 907, fâşie 887, feri 945, fetvea 873, fi
476, 496, 773, fierbătoare 887, figarou 898, film, filtru, finanţa 1268, fistigoi 569, fix 957, flacără
945, foale 536, format 909, freelancer 867, frigare 569, fruntarie 950, fulgeriş 887, full 919, fumigene
1268, furcăreasă 952, 953, furcitură 887, galvan 498, garibaldiană 898, găleată 887, gărgălău 1406,
găselniţă 950, găun 887, Găvozdea 1369, gâldău 1406, gânj 549, gârbină 569, gârdan, gârdău 1406,
gârn 944, geamblac 950, gen 488, ghebeji 957, ghelmeu 1406, ghemoti 957, gherghelău 1406, gheuşă
944, Ghilad 1382, ghimpă 898, ghioz 944, ghith 498, gigea 873, gignă 944, gingie 887, giol 873,
giugan 944, giugiuc 873, giulgiu 489, giur 957, giurgiună 873, giurlic 957, glandure 944, glie 950,
gloss 1215, glumi 482, glută, gogă, gogi, golişel 944, grăi 482, greminţieş 555, gripă aviară 915,
groaznic, grozav, grozavie 907, grumbi 549, guguluf 950, gurgui 887, gurgulău, gurguleu, gurgumeu
1406, hai(de) 655, haiduc 1448, haină 489, haştie 555, hatâr 873, hălăstău 1406, hărăoaie 555, hău,

452

Florin Sterian

146

hârlău, heleşteu 1406, hibrid 1268, hici 873, hit 919, hoară 536, hodinău 1406, hogeag 873, hojen
489, holding 867, hozen 489, iapă 488, ictăriana 488, ierta, iertăciune 520, ieşi 1659, imală 536, imă
957, implantare 1268, import, impozit 1077, in 489, inamic, infestat 1268, inorog 482, interfaţă 902,
intra 1659, isţeli 478, iuboste 549, iutura 957, îmbarcare 1268, îmbrăca, îmbrăcăminte, îmbrăcător
489, împistri 549, înaintaş 950, încălţăminte, încinge 489, încinta 536, înciurca 555, încumeta 526,
îndeşchide 569, îndrăzneală, îndrăzneţ, îndrăzni, îndrăznire 520, înghebeji 957, îngheţa, îngheţare
909, îngrozi 907, înhăimura 569, înmă 478, întâi 720, întinsură, întorsătură, întorsură 887, întrauri
565, între 507, 811, 812, întrista, întristăciune, întristare, întristat 520, întru 1290, întuneceaţă 488,
înţâna 536, învăli, învălui, înveşti 489, jidău 555, jită 488, joc 910, jocheu 898, Jugastru 1385, june
536, la 1744, laborator 1268, laf 873, lanţ 909, lăcovişte 887, lătra 847, leadership 867, lectură 1268,
legătură 489, lege, legiuire 887, lemn 536, 857, limpezeală 887, liubov 520, livă 482, lobby 919,
locomotivă 1268, logo 867, look 919, lovitură 957, lumină 536, lungmetraj 1268, lutiţă 957, machiat
498, macru 582, mafie, mafiot 1246, magherniţă 907, mai 582, 771, maia 873, mamcă 478, manager
919, mangal 873, manşon 871, margine 887, marşandă 871, mascur 582, mastur 489, maşinărie 1268,
maştehă 549, material, materialitate 1268, matineu 871, matrice 582, Măceşu 1385, măiag 887,
mărturie 557, măsălău 1406, mătase 489, mâglisi, mânărie 957, mârşav 907, mie 723, mieriu 582,
mierţă 477, milă 520, milcoşi 957, milfă 950, miliard, milion 723, milosârd, milosârdie, milostenie,
milostiv, milostivi, milui 520, mima, mimă 957, mire 574, miriţă, mistic 498, mlat 957, moare 536,
modistă 871, Moloman 1369, morminţi 536, moşorel 557, movilă 482, muced, mucoare 582, mugi
847, muiere 536, multinaţională 909, muncel, muscel 887, naft 549, nat 536, naviga 1268, navigare
909, (neo)nazist 1246, nădejde 520, năfâcăi 569, nărcăli 957, nea 536, neamţ 1418, neapăratu 492,
Ne-aude, Ne-vede? 569, nebun 492, necredincios 492, necrut 952, 953, necrutoi 952, 953, necuratul,
necurăţie, nedătător 492, nedeie 478, nederept, nedereptate, nefăţarnic, nefăţări, negrăit 492, nemernic,
nemernicie 907, nemoşnic 957, nenimic 566, neparcuit 488, nicăduh 566, nişă 909, noacină 536, nojă
549, numai 687, obidui 482, oborî 549, ochişor 489, ocinaşe, ocol 549, odos 498, ofertă 1268, ogodi,
ogoi 549, olivă, olivet 498, Oltenia 1396, on-line 900, 919, onocrot, onocrotan, orix 498, oseminte
569, ospătoaie, ospătoi 952, 953, ostil 498, ostromeni, ostromite 555, otăsău 1406, oxida, oxigenat
1268, paddock 909, paliur 498, panaghie 557, paramedic, paranghelie 957, parângă 887, paricid 1268,
parloar 871, parte, pas 887, patrulater 1268, paus, pauz 557, păcurar 536, Pălălău 1369, pămpălău
957, (cal) păntănog 549, păpuşă 557, păsară 536, pătrime, pătul 887, pătură 536, pârgă 482, pânticină
952, 953, pârpăriţă 549, pe 757, 763, penioar 898, perghel, peşin 873, piatră 957, piaţă 1077, picui
887, pielişoaică 952, 953, piept 887, pieptar 489, pigarg 498, pirat, pirata, piratare, piratat, piraterie
909, pisa 847, pisoi 952, 953, piştaci 957, piţigoi, piţiguş 569, pizmă 520, plaşcă 489, plânge, plângere,
plâns 520, plebecist 952, 953, pleca 1659, pleşuire 498, poaniet 898, poartă 887, pocânzeu 957,
pochiolate 489, poiană 853, pol 1268, politicianism, politicianist, politruc 1246, pom 857, pomană
557, pomăzui 482, pominoc 478, ponos 557, populism, populist 1246, porfirion 498, port 909,
(moară) posădită 549, posta 957, poşor 488, potcă 549, potenţial 669, prânz 557, precupeţi 950, prefix
957, preot 1810, prinos 557, printre 811, prisacă 477, pristos 557, prostac 478, prund 549, publisher
867, putea 653, putină 887, rage 847, rană 482, rarişte 853, 887, răcan 952, 953, răriş, răritură 887,
răspleaşă, răspleşug 498, râde 520, real 867, recicla 882, renghi 873, reparare 1268, resort, retail 867,
reţea 909, ritm 1268, rizil 873, Rogojina, Rotunda 1385, rubedenie 952, 953, rug 536, ruga, rugă,
rugăciune, rugăminte 520, ruguci 478, runc, ruptoare, ruptură 887, rusmarin 488, ruşine 520, saftea
873, sat 959, sări 847, săruta 520, sâc 873, sâmbătă 1305, sâmbecioare 557, sâmitale 566, sânt 1810,
Sânziene 920, scândură 957, scăpa 847, scărişoară 557, schimb 1843, schin 498, Scoarţa 1385,
scursură, scurtătură 887, seamă 675, securist 1246, semnala 882, sexual 888, sfădălie 952, 953, sfânt
1810, silă 549, simţi 569, sincopă 895, 1268, sindrom 895, singur 490, slăbănăgi, slăbănog, slăbănogeală,
slăbănogit 907, snob 919, soarce 536, sorb 887, spărgător 909, spătare 952, 953, speregos, sperigos 569,
spiţer, spiţerie 487, sprânceană 887, staff 919, stalinist 1246, stand-by 919, stanişte 549, start-up 867,
staul, stăuină 887, stilistică 1248, stivie 498, stolnişte 952, 953, strategic 1268, strămoşire 952, 953,

zestral 952. şulicar 555. trage 957. . toacă 887.147 Bibliografia românească de lingvistică (BRL. braj 1869. doga 1869. ravaş. viteji. spuza. blan. vedea 199. sucală 549. sumuţa 536. tei 856. gražda 1869. tandem 1268. boţ 1868. vurda 1868. ulubei 557. rovaš. okil. vizavi (de) 706. 1869. bataliv. vada. 847. tuna 536. 816. zemos 872. şuveică 952. tratament 1268. puterja. budz. Toager 1382. čip. revaš. SPANIOLĂ: fulano 1633. tyrlo 1869. training 867. vărsătură. strunka. gurgulja. trumere 555. tylynka. vultoare 887. turma. tabliet 898. şuman 549. urig 498. urlătoare. tilinka. besahi 1869. ventuză 1268. 953. striin 483. vâltoare 887. surupitură 887. taliban. vehicul. tocătoare. urla 847. suitoare 887. tulburat 520. sembryla. krapaty. tâlbâcâi 952. gurgula. trend 919. porta. 53. tâmbariu 489. vakar’ 1869. termenea. čokan. klempuš. burdej. thănistră. veresie 873. kavuš. tăia 847. buhaš 1868. zbiera 847. tarlo. termenele 569. gyrtopy 1868. vatujka 1868. kolyba. RUSĂ: prosak 1848. tăiere 887. putera. gyrlyč. urmă 887. vorbă 290. t’ilav 549. şea 887. baršan 1868. trajstra. trymbita. vierme 909. vakyša 1869. torcăreasă. talibanism 1246. tiriplic 873. tehnicism 1268. podušera. 1869. fljuera. symbryla. 953. vatah 1869. vakeša 1868. vapor 498. bukulaje 1869. balta 1868. tigriş 498. vagaš 1868. balmuš. suflet 506. bombak. vatra 1868. ţăran 488. 887. 953. kofa. facaryty. 919. vrăjmaş 952. tajstra. tuluk. 2010) 453 strâmtoare. surpătură. tulburare. gyrlo. suflu 498. sufulca 536. gropa. şart 873. ureche 887. blana. trafic 909. veşmânt 489. şutyj. komarnyk. terlo. volovan 950. santo 1810. butyn. capar. čulyti. unghi. ţesut 489. val 1326. viteaz 907. gljag. sută 723. glemei. цap 1611. talianca 488. cara. verde 897. turtă 536. ţăst 887. voinic 907. vârvor 1408. zaibăr 950. vlah 1415. şifonier 871. ţintă 1268. vaclă 957. şarlotă 871. botej 1869. šura. ţese. sulfur 498. facarnyk. strâmtură. valah 1415. gorgan 1868. zece 723. plekaty. aretij. tocătură 887. buţ 1868. tivit. strug 561. talma 898. kapaistra. geleta 1869. tivitură 489. laba. tău 1406. vison 489. barda 1869. čavun. vux 498. trăsătură 957. tăietură 852. UCRAINEANĂ: adzimka. karuka. botei 1868. 953. şarlă 950. flojera. baliga 1869. şti 1714. dzer 1868. top 919. kornutyj. zgarbură 489. brjazún. kapistra. yield 867. tarkatyj. bundă 1868. ştaluţ 488. tort 489. şuştar (de botez) 488. latratý. kapestra. surupină. balega 1868. 953. tulbura. terapie de şoc 1268. baganča. uiegit 488. uita 199. 1869. strunga. SÂRBĂ: àjgỹk 1448. zăcătoare 887. 1869. čepraga. torcărie. tenchi 873. vatag(a) 1868. litra. ureda 536. toarce 489. torofină 952. bukulaj 1868. ţărână 557. butej 1869. buča. trăi 549. telinka. vitejime 907. vatuľka 1869. batelev. vitejie. strânsoare 887. viţeîmpărat 498. udvă 957. şinor 489. troian 949. şa 887.

tel. www. sector 1. Bucureşti. commentaries. notes and reviews. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.ro S. Calea 13 Septembrie nr.L. orthography. Etaj 3. opinions on usage. email: abonamente@manpres. MANPRES DISTRIBUTION S. 13. Subscriptions should be sent to: ORION PRESS IMPEX 2000 S.L. tel. Rosetti”. vocabulary. tel. Bucureşti 5.. 050711.LIMBA ROMÂNĂ Calea 13 Septembrie nr. P. Bucureşti. Piaţa Presei Libere. dialectology. România./fax (4021) 610 6765.: 0311 044 668. Calea 13 Septembrie nr.ro. Laura Vasiliu. Rodica Zafiu. Books for review and publications for exchange should be sent to the address above. (4021) 318 8106. Chivu.romanianjournals.com. .ro. Doru Mihăescu. Gh.C./fax: (4021) 314 6339. (4021) 318 8146.ro. the literary language and stylistics. Brâncuş. language refinement. sector 5. Camelia Stan. the history of Romanian linguistics.R. office@manpres. Bucureşti 5 România Founded in 1952 4 issues every year Editor in Chief: Marius Sala Assistant Editors: Gh. 050711.. e-mail: edacad@ear. Bucureşti. România. Chivu and Alexandru Mareş Editorial Secretary: Doru Mihăescu Romanian Associate Editors: Gr. articles in general linguistics. 1. Cristina-Ioana Dima International Associate Editors: Klaus Bochmann.O. Purchase orders should be sent to: EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE. Jiří Felix. Corp B.R. Christian Ionescu. Anatoli Ciobanu. Tamara Repina LIMBA ROMÂNĂ is devoted to the study of the Romanian language: grammar. sector 3. (4021) 210 6787. etymology. România. 13 050711. onomastics and philology. Alexandru Mareş. 301–302. e-mail: office@orionpress. Box 77–19. Cam. fax (4021) 318 2444. Editorial address: Redacţia revistei LIMBA ROMÂNĂ. The journal also publishes annually an exhaustive bibliography of works in linguistics printed in Romania. 13. Valeria Guţu Romalo. nr. România. tel.