You are on page 1of 40

DOCUMENT 2

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

UNITAT DIDCTICA INTEGRADA: DIJOUS D'ESMORZARS


TASCA: REALITZACI D'UN SANDWICH
CEE ALBERTO TORTAJADA, ALGEMES

Materials didctics.
1.1. Activitats UDI Elaboraci d'un sandwich.
1.2. Exercicis UDI Elaboraci d'un sandwich.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

Materials didctics.
NOTA IMPORTANT: Tots els materials elaborats amb pictogrames han
estat a partir dels pictogrames de ARASAAC.
Los smbolos pictogrficos utilizados de ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)
son parte de una obra colectiva propiedad de la Diputacin General de
Aragn y han sido creados bajo licencia Creative Commons.

1.1. Activitats UDI Elaboraci d'un sandwich.


ACTIVITAT 1
A laula classe. Individualment pensar el sandwich que els agradaria
menjar. Cada alumne el dir als companys i mestra.

ACTIVITAT 1

PENSA EL SANDWICH QUE T'AGRADARIA MENJAR


1

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

ACTIVITAT 2
A laula classe. Buscar en Internet o en un receptari escolar la recepta
del sandwich triat per cadasc.

ACTIVITAT 2

BUSCA EN INTERNET LA RECEPTA DEL SANDWICH QUE HAS TRIAT


1

MOSTREM LES PGINES DEL RECEPTARI ELABORAT AMB PICTOGRAMES:

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

ACTIVITAT 3
A laula classe. Pensar i anotar els ingredients o seleccionar els
pictogrames o fotografies dels ingredients del sandwich triat per
cadasc, en un quadern.

ACTIVITAT 3

PENSA I ANOTA EN UN QUADERN ELS INGREDIENTS DEL SANDWICH QUE


T'AGRADARIA MENJAR
1

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

UDI ELABORACIN DE UN SANDWICH

ACTIVIDAD 3

EL SANDWICH QUE QUIERO ES EL DE:


............................................................................................................................................................

INGREDIENTES QUE NECESITO:


............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

UDI ELABORACIN DE UN SANDWICH

QUIERO

SANDWICH

ACTIVIDAD 3

DE

INGREDIENTES

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

Activitat 4
A l'aula classe. Entre totes les propostes de la classe, escollir un nic
sandwich per preparar. Votacions amb paperetes*.

ACTIVITAT 4

1. TRIA UN SANDWICH
2. ALA LA MA QUAN ET TOQUE VOTAR
1

*Imprimir tantes paperetes de votaci com alumnes participen en


l'activitat.

VOTACIN SANDWICH
EL SANDWICH QUE YO VOTO ES EL DE:

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

MIXTO

NOCILLA

QUESO

Activitat 5
A l'aula llar. Cada alumne/a muntar el sandwich votat. Pensar l'ordre
en qu preparar els ingredients i si vol afegir o llevar-ne algn en
uncidelsseus gustos. Cadasc decorar el sandwich lliurement.

ACTIVITAT 5

1. PREPARA ELS INGREDIENTS.


2. PENSA L'ORDRE EN QU ELS HAS D'ANAR FICANT.
3. PENSA QUIN AFEGIRAS O LLEVARS QUE NO T'AGRADE.
4. COLLOCA EN UN PLAT.
5. DECORA AL TEU GUST LA PRESENTACI DEL SANDWICH EN EL PLAT.
1

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

ADAPTACI ALUMNES AMB TEA:


Per a l'elaboraci del sandwich triat als alumnes Trastorn Espectre Autista els
donarem una graella d'instruccions escrites a seguir, ja que necessiten guiar-se
i tindre qualsevol activitat molt estructurada.
La columna de la dreta, sombrejada amb blau, on apareix el pictograma "OK"
i la paraula ACABAT es fotocopiara per la part posterior del full, de tal manera
que doblegant per la lnia pugam anar "fent aparixer" l'ACABAT i l'OK a
mesura que l'alumne va elaborant cadascuna de les ordres indicades.
D'aquesta manera obt retroalimentaci de com est realitzant l'activitat i sap
que ja pot passar al pas segent.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

ELABORACI DEL SANDWICH MIXT PASSOS A SEGUIR


1. Agafe les coses que necessite per a fer el meu
sandwich mixt:
1 plat
1 ganivet
1 tovall
2 rebanades de sandwich
1 paquet de pernil dol
1 paquet de formatge
unes gotes d'oli d'oliva (opcional)
2. Agafe 2 rebanades de pa de sandwich i les pose en
el plat.

ACABAT

ACABAT

2. Amb el ganivet i la forqueta agafe una tallada de


pernil dol que fique damunt una rebanada de pa.
ACABAT

3. Amb el ganivet i la forqueta agafe una tallada de


formatge que fique damunt el pernil dol.
ACABAT

4, pense si vull ficar unes gotes d'oli d'oliva damunt la


rebanada de pa que queda solta.

ACABAT

4. Fique la rebanada de pa que em queda damunt del


formatge.
ACABAT

5. Enrotlle el sandwich amb el tovall.


ACABAT

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

6. Pose el sandwich al plat.


ACABAT

Activitat 6 (activitat d'avaluaci)


Els i les alumnes es distribuiran per grups. Cada equip elaborar un
sandwich. Hi haur un alumne del centre (extern al grup) que
constituir el jurat, encarregat de comprovar que el sandwich ha estat
correctament preparat i de tastar-lo.

1.2. Exercicis UDI Elaboraci d'un sandwich.


Exercici 1.1
A laula classe. En la PDI classificar en dos grups:
1. Fotografies de sandwich.
2. Entrepans diferents al sandwich.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

Exercici 1.2
A laula classe.
En la PDI encerclar els aliments sans que cal menjar a diari, i ratllar
els que no ho sn.

Exercici 2.2
A laula classe.
Amb el receptari* de pictogrames, practicar la recerca i localitzaci de
les que diu la mestra.
* Utilitzaran el mateix receptari que en l'activitat 2.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

Exercici 2.3
ERCICI 2.3. A laula classe.
Retallar i enganxar en un full les passes duna recepta senzilla per tal
dordenar-les correctament. (En funci de les seues possibilitats,
cadasc ho far amb fotografies, pictogrames o text escrit.) Cada pas
anir numerat.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

LECHE CON CACAO


INGREDIENTES:
Leche
Cacao en polvo
UTENSILIOS:
Vasos
Cucharillas

ELABORACIN:

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

1. Echar la leche en el vaso.


2. Echar dos cucharadas de cacao en polvo.
3. Remover.
4. Beber la leche con cacao.

LECHE CON CACAO


INGREDIENTES:
Leche
Cacao en polvo
UTENSILIOS:
Vasos
Cucharillas

ELABORACIN:
AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

Exercici 3.1
A laula classe. Llista de la compra: Dun sandwich indicat per la
mestra, anotar els ingredients (primer a la PDI i desprs en paper) o
seleccionar els pictogrames dels ingredients (primer a la PDI i desprs
enganxar-los en paper) .
AMB LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA:

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

EN PAPER, NIVELL ESCRIPTURA I NIVELL PICTOGRAMES:

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

EXERCICI 3.1.

SANDWICH DE POLLASTRE
INGREDIENTS

1/2 PECHUGA POLLASTRE

2 REBANADES PA SANDWICH

3 CULLERADES DE DACSA

2 CULLERADES MAIONESA

RETALLA

INGREDIENTES SANDWICH DE POLLO

INGREDIENTES SANDWICH DE POLLO


Parahacer un sandwich de pollo necesito:

1 ________________________________________________________
2 ________________________________________________________
3 ________________________________________________________
4 ________________________________________________________

EXERCICI 3.2.
A laula classe.
Llista d'utensilis necessaris per cuinar. Anotar els utensilis o pegar els pictogrames. Dos nivells: escriptura
i pctogrames.

tenedor, cuchara , vaso, cuchillo, plato, cucharn, escurridor, colador, abrelatas, batidor
manual, cazo, esptula

Para hacer un sandwich de pollo necesito los siguientes utensilios:


1 ________________________________________________________
2 ________________________________________________________
3 ________________________________________________________
4 ________________________________________________________

UTENSILIOS SANDWICH DE POLLO

tenedor, cuchara , vaso, cuchillo, plato, cucharn, escurridor, colador, abrelatas, batidor
manual, cazo, esptula

Para hacer leche con cacao necesito los siguientes utensilios:

1 ________________________________________________________
2 ________________________________________________________
3 ________________________________________________________
4 ________________________________________________________

UTENSILIOS LECHE CON CACAO

Exercici 3.3
L'alumne/a pot triar:
A) Classificar els coberts dins la seua safata, amb model (objecte real,
foto o pictograma) o sense model.

B) D'una caixa plena d'objectes traure els necessaris.

Exercici 5.0
EXERCICI DE MOTIVACI
A laula classe.
Visionar a youtube un vdeo de la preparaci del sandwich.
Els vdeos seleccionats sn els que es mostren alssegents enllaos:
SANDWICH MIXT https://www.youtube.com/watch?v=dFlx8LnAk0o
LLET AMB CACAO https://www.youtube.com/watch?v=8INP2Fu-Hlg

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

Exercici 5.1
A laula llar. Rentar-se les mans, posar-se guants, davantal i netejar
banc.
PREPARAR-SE PER A LA TASCA
PASSOS A SEGUIR:
1. Em rente les mans:
Obric l'aixeta.
Mulle les mans.
Tanque l'aixeta.
Agafe sab.
Frote les mans.
Obric l'aixeta.
Em rente el sab.
Tanque laixeta.
M'eixugue les mans.

ACABAT

2. Busque els guants al calaix. Fique un guant a cada


ma.

ACABAT

3. Busque el davantal al calaix. Em fique el davantal i el


lligue darrere.

ACABAT

4. Agafe el drap de la pica i neteje el banc.


ACABAT

Exercici 5.2
A laula llar.
Entre tots els aliments que tenim a laula llar, buscar, seleccionar i
separar els que necessitem per al sandwich.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

SELECCI DELS ALIMENTS


PASSOS A SEGUIR:
1. Mire tots els aliments que hi ha a la taula.
ACABAT

2. Busque els aliments que necessite per a fer el


sandwich.

ACABAT

3. Agafe els aliments que necessite per al sandwich.


ACABAT

Exercici 5.3
A laula llar. Entre tots els utensilis que tenim a laula llar, agafar els
que necessitem per preparar el sandwich.
SELECCI DELS UTENSILIS
PASSOS A SEGUIR:
1. Mire els utensilis que hi ha a la taula.

ACABAT

2. Busque els utensilis que em fan falta per a fer el


sandwich.

ACABAT

3. Agafe els utensilis que em fan falta per a fer el


sandwich.

ACABAT

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

Exercici 5.4
A laula llar.
Obrir els distints envasos i agafar la quantitat justa.
OBRIR ENVASOS I AGAFAR QUANTITAT
PASSOS A SEGUIR:
1. Busque l'envas del pernil dol.

ACABAT

2. Obric l'envas del pernil dol.

ACABAT

3. Agafe les tallades de pernil que necessite.


ACABAT

1. Busque l'envas del formatge.

ACABAT

2. Obric l'envas del formatge.

ACABAT

3. Agafe les tallades de formatge que necessite.


ACABAT

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.

AUTORES: JUDIT BURGUILLO, RAQUEL CALVO, NOEM FLUIX, LAURA GMEZ, CARMINA MARTNEZ, PILAR
SIMEN, INS OTS.