AMSU5103

FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN

SEMESTER I / 2016

AMSU5103
KAEDAH PENGAJIAN USULUDDIN

NO. MATRIKULASI

:

CGS01311025

NO. KAD PENGNEALAN

:

751007-11-5183

NO. TELEFON

:

019-446 1973

E-MEL

:

mohd.sukri75@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN
TERENGGANU

0

AMSU5103

ARAHAN

Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda.

Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA
PENILAIAN (ASSESSMENT CRITERIA) seperti tertunjuk dalam RUBRIK.
Jika RUBRIK TIDAK dibekalkan, ikut arahan/garispanduan yang ditetapkan
oleh Fakulti bagi tugasan kursus berkenaan.

Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan TIDAK
termasuk rujukan.

Taipkan jawapan anda dengan menggunakan saiz fon 12 Times New
Roman dan langkau baris 1.5.

Tunjukkan bilangan perkataan di hujung tugasan anda.

Jadual dan gambar rajah jika ada, hendaklah menunjukkan tajuk yang
wajar.

Senaraikan secara berasingan, rujukan/referensi dalam muka surat
APENDIKS.

1

AMSU5103 Isi kandungan BIL PERKARA 01 PENGENALAN 02 KONSEP HALAMAN 3 ILMU TASAWUF DAN PERINGKAT DALAM 4 DAN 7 BENTUK PENYELEWENGAN DALAM PENGAMALAN AJARAN 12 PENGAJIANNYA 03 SEJARAH KEMUNCULAN ILMU TASAWUF KEPENTINGANNYA 04 TASAWUF 05 FAKTOR YANG PENYELEWENGAN MENYUMBANG DALAM BERLAKUNYA PENGAMALAN 14 AJARAN TASAWUF 06 TARIQAT TASAWUF YANG DIISYTIHARKAN SESAT DI 1`8 KAEDAH UNTUK MEMBENDUNG PERKEMBANGAN TARIQAT 21 MALAYSIA 07 TASAWUF YANG SESAT 08 KESIMPULAN 25 2 .

Namun kekuatiran mula muncul apabila tasawuf tersebut turut melibatkan lapisan masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui ilmu agama. mengenal pasti tariqat-tariqat tasawuf yang diisytiharkan sesat di Malaysia dan mengemukakan kaedah untuk membendung perkembangan tariqat tasawuf yang sesat. pembangunan dan teknologi. maksiat. riba. kemasyarakatan. Pengenalan Perkembangan tasawuf pada akhir-akhir ini hampir menyentuh semua lapisan masyarakat. dosa dan segala macam kekalutan yang terjadi di tengah-tengah umat. Lebih parah lagi orang yang membaiat (mursyid) orang awam tersebut juga tidak memiliki ilmu agama yang cukup. menghuraikan faktor-faktor yang menyumbang berlakunya penyelewengan dalam pengamalan ajaran tasawuf. Hampir semua dalam kalangan masyarakat kita mengenal bahkan tidak kurang yang secara praktik masuk dalam wilayah tasawuf. Malangnya ada sebahagian kecil kelompok akhir zaman ini membawa praktik kehidupan sufistik yang menjauh daripada kehidupan duniawi. Manakala tujuan kajian adalah untuk membincangkan bentuk-bentuk penyelewengan dalam pengamalan ajaran tasawuf. dan menerangkan sejarah kemunculan ilmu tasawuf dan kepentingannya. Gejala inilah yang telah menular sejak kebelakangan ini di sebahagian masyarakat kita.AMSU5103 1. Adakalanya tasawuf dijadikan jalan keluar (way out) sebagai pelarian daripada tanggungjawab sosial dengan alasan tidak ingin terlibat dalam fitnah. Masalah kajian adalah untuk menjelaskan konsep ilmu tasawuf dan peringkat dalam pengajiannya. Tidak kurang juga antara mereka yang hanya ikut-ikutan berbaiat untuk berzikir dalam sebuah tarekat. 3 .

Ia melibatkan ilmu tentang peraturan. halal haram. sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Dari segi istilah. saf iaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan solat berjama’ah. Selanjutnya jika sudut pandang yang digunakan adalah pandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. iaitu al Suffah (ahl al-suffah) iaitu orang yang ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW dari Kota Mekah ke Kota Madinah.2. sophos (bahasa Yunani: hikmah). maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia akan memusatkan perhatian hanya kepada Allah swt. dan ketiga. Tanpa ilmu. Kalaupun kita sudah cinta dan takut dengan Allah swt dan kita terdorong untuk menyembah-Nya. Harun Nasution misalnya menyatakan lima istilah yang berhubungan dengan tasawuf. Pertama. Jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas. Ilmu perlu dalam beramal. kita tidak tahu macam mana hendak beramal mengikut cara yang Allah swt mahu. sufi iaitu bersih dan suci. sah batal dan sebagainya.1 Konsep Ilmu Tasawuf Dari segi bahasa terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan orang dengan tasawuf. Dan jika sudut pandang yang digunakan adalah manusia sebagai makhluk bertuhan. maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Tuhan) yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju pada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindahkan diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. dan suf (kain wol kasar). sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Konsep ilmu tasawuf dan peringkat dalam pengajiannya. 2.2 Peringkat Dalam Pengajian Ilmu Tasawuf 2. 4 . 2. sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan. hukum-hakam.1 Syariat Ini adalah ilmu. tasawuf dapat didefinisikan dari tiga sudut pandang.AMSU5103 2. kedua.

3 Hakikat Hakikat adalah buah. 2. Tariqat ini ibarat kita menanam biji benih tadi [syariat] hingga ia bercambah. tumbuh dan menjadi sebatang pokok yang bercabang dan berdaun. Pengamalan ilmu ini dinamakan juga tariqat wajib dan ia tidak sama maksudnya dengan tariqat sunat yang mengandungi wirid-wirid dan zikir-zikir yang menjadi amalan setengah pengamal-pengamal sufi. maqam tawadhuk. maqam tawakkal.2. Amalan tanpa ilmu itu tertolak. istiqamah.AMSU5103 kita tidak boleh berbuat demikian ikut sesuka hati kita atau ikut cara yang kita cipta sendiri. maqam redha. difahami. Boleh jadi ia menghasilkan maqam sabar. Ilmu (syariat) yang ada perlu dilaksanakan. Boleh jadi hanya terhasil satu maqam sahaja [sebiji buah sahaja] atau boleh jadi akan terhasil beberapa maqam berbeza dari satu pokok yang sama. Ia adalah satu tahap kemajuan rohaniah yang tertinggi hingga dapat 5 . 2. 2. kita mesti ikut cara yang ditetapkan oleh Islam dan kita mesti belajar. Selepas kita ada syariat. kemudian kita amalkan syariat itu hingga ia naik ke peringkat tariqat. yakni ia menjadi sebatang pokok yang bercabang dan berdaun. maqam syukur dan berbagai-bagai maqam lagi. Buah tariqat adalah akhlak dan peningkatan peringkat nafsu atau pencapaian maqam-maqam mahmudah.2. iaitu hal-hal hakikat yang dapat dirasai secara istiqamah.4 Makrifat Ini adalah hasil dari hakikat. Ilmu atau syariat ini ibarat biji benih. faham dan dihayati. dihayati. maka kalau cukup syarat-syaratnya maka pokok itu akan menghasilkan buah. Allah swt tidak terima.2. Hakikat juga adalah satu perubahan jiwa atau perubahan peringkat nafsu hasil dari syariat dan tariqat yang dibuat dengan bersungguh-sungguh.2 Tarekat Ini adalah peringkat menghidupkan ilmu menjadi amalan secara istiqamah dan bersungguh-sungguh.

Hakikat dan makrifat pula menjangkau ke dalam hati dan rohani. Orang yang sudah sampai ke tahap ini digelar Al Arifbillah. Syariat dan tariqat itu terletak dalam kawasan lahir. ia memerlukan istiqamah dalam beramal dan kedua kerana ia memerlukan juga amalan batin atau amalan hati atau apa yang dinamakan hikmah. Tetapi untuk mencapai peringkat hakikat dan makrifat. Kalau kita lihat dengan teliti. Kita juga dapat lihat bahawa peringkat syariat dan tariqat adalah peringkat-peringkat yang agak mudah dicapai kerana ia hanya melibatkan usaha lahir. 6 . Sudah beramal selama 50 hingga 60 tahun tetapi tidak juga lahir akhlak dan tidak juga dapat mencapai maqam-maqam mahmudah. Kesukaran ini ialah kerana pertama. Tanpa kedua-dua perkara ini iaitu istiqamah dan hikmah. Amalan yang berhikmah ialah amalan yang dihayati dan dijiwai. mereka sudah beribadah berpuluh-puluh tahun tetapi ibadah mereka belum menghasilkan buah iaitu akhlak. Dalam ertikata yang lain. tariqat tidak akan dapat melonjak ke peringkat hakikat dan seterusnya ke peringkat makrifat. tertib dalam amalan ini bermula dari yang lahir dan berakhir dengan yang batin.AMSU5103 benar-benar mengenal Allah swt dan rahsia-rahsia-Nya. ia agak lebih sukar dan lebih rumit. yang mempunyai roh dan rasa-rasa. Itu sebabnya ramai orang yang berjaya sampai ke peringkat tariqat iaitu boleh berilmu dan beramal tetapi tersekat di situ sampai ke tua tanpa dapat meningkat ke peringkat hakikat.

Beberapa para sahabat tergolong dalam golongan sufi. Gerakan Zuhud ini muncul pada awalnya di Madinah. 7 . Perkembangan tasawuf di Tahap Zuhud ini boleh dibahagikan kepada dua zaman pula seperti berikut: i.1 Sejarah Kemunculan Ilmu Tasawuf Tasawuf mempunyai sejarah perkembangannya yang tersendiri. antaranya: ii. Kemudian berkembang di Khurasan dan Mesir.AMSU5103 3. Tahap Zuhud. Perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahap seperti berikut: a. 3. Kufah dan Basrah.  Abu Bakar as-Siddiq  Umar al-Khathab  Usman bin Affan  Ali bin Abi Thalib  Salaman al-Farisy  Abu Dzar al-Ghifari Perkembangan pada zaman tabi’in. Tahap awal perkembangan tasawuf dimulai pada Abad Pertama Hijrah hingga Abad Kedua Hijrah. Sejarah kemunculan ilmu tasawuf dan kepentingannya. Tasawuf bermula dari gerakan zuhud dan berkembang menjadi gerakan tasawuf. Pada Abad Pertama dan Kedua Hijrah ini belum boleh disebut sebagai Gerakan Tasawuf tetapi lebih tepat disebut sebagai Gerakan Zuhud. Perkembangan pada zaman sahabat.

Di sini telah terjadi perbedaan tujuan ibadah orang-orang syariat dan ahli hakikat. Kondisi ini tentu akan mendorong ke persatuan dengan yang dicintai (al-ittihad). Khurasan. pada permulaan abad ketiga hijrah mendapat sebutan sufi. Ia hidup dalam 8 . c. Praktis kerohanian yang pada masa sebelumnya digelari dengan berbagai sebutan seperti zahid. wafat pada tahun 185H  Sufyan bin Said al-Tsauri (97H-161H)  Daud al-Thaly.AMSU5103 Mereka adalah murid di kalangan para sahabat. Cinta Tuhan membawa konsekuensi pada kondisi tenggelam dan mabuk ke dalam yang dicintai (fana fi al-mahbub). qari` dan sebagainya. Jika Abad Pertama dan Kedua Hijrah disebut fasal Zuhud maka Abad Ketiga dan Keempat disebut sebagai fasal tasawuf. wafat pada tahun 194H b. Tokoh tasawuf pada fasal ini adalah Abu Hamid al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Ghazali. Fasal ini disebut sebagai fasal konsolidasi yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli iaitu al-Qur`an dan al-Hadits atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi (sunnah) Nabi dan para sahabatnya. nasik. Hal itu dikerana tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata–mata kebahagian akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa. Dan pada masa ini tasawuf baik dalam pengertian maupun perilaku telah menyebar luas hampir ke seluruh wilayah islam tak terkecuali alam melayu. akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. antaranya:  Al-Hasan a-Basri (22H-110H)  Rabi’ah al’Adawiyah. Ia dilahirkan di Thus. Mereka ini juga dikenali sebagai sufi sejati. Tahap Tasawuf. Fasal ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap fasal sebelumnya di mana tasawuf sudah mulai melencong dari koridor syariah atau tradisi (sunnah) Nabi dan sahabatnya. Tahap Tasawuf Sunni. wafat pada tahun 165H  Syaqiq al-Bulkhi. Tokoh-tokoh Ulama Sufi Tabi’in. abid.

Tahap Tarekat. Salah satu unsur peredam daya rusak manusia akibat nafsu yang dimiliki oleh orang perseorangan. Kejayaan tasawuf pada abad ke tujuh dan sesudahnya di kalangan bangsa arab. e. Kesepuluh Hijrah dan Sesudahnya. Abad Kesembilan. Dia menerima tasawuf dari kelompok parsi menuju tasawuf sunni. Ibnu Arabi merupakan tokoh utama aliran ini. Barang kali tidak ada orang yang meragukan tentang betapa pentingnya peranan agama dalam konteks modern. hal tersebut masih memerlukan penyempurnaan kerana kejayaan tasawuf pada abad sebelumnya terjadi di kalangan bangsa Arab dan non-Arab. Penyeimbang rohaniah sebagai akibat dari kemajuan hidup di segala bidang di zaman modern. 9 . 2. dari sudut pandang ini. Hal ini merupakan hasil dari suatu perkembangan semula jadi yang terjadi dalam sejarah perkembangan budaya. e. Pada tahap ini di Abad Keenam. segala hal yang disandarkan pada Rasulullah SAW baik secara hak mau pun batil. al-Ghazali dikenal sebagai pemuka mazhab kasyf dalam makrifat. al-Qunawi. Itulah sebabnya ia banyak menyerang falsafah Yunani dan menunjukkan kelemahan-kelemahan aliran batiniyyah. al-Munqidz Min al-Dlalal dan Ihya` Ulum alDin. disamping muridnya. Tentang kesunnian al-Ghazali dikomentari oleh muridnya Abdul Ghafir al-Faritsi. Di antara buku karangannya adalah Tahafut al-Falasifah. “Ahirnya al-Ghazali berkonsentrasi pada hadith Nabi al-Mushthofa dan berkumpul bersama-sama ahli Hadith dan mempelajari kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih al-Muslim. d. Tasawuf dan perkembangan agama dalam zaman moden. peranan agama minimal sebagai: 1. Tahap Tasawuf Falsafi.AMSU5103 lingkungan pemikiran mau pun mazhab yang sangat hitorigen. tasawuf falsafi merupakan perpaduan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional-filosofi.

Agar ummat islam bukan hanya ummat yang berdoa semata mata kepada Allah swt tanpa adanya usaha yang bersunguh sungguh. afghanistan dan sebagainya. iaitu jati diri manusia moden dan jati diri umat Islam yang dicita-citakan. syria. tidak terlebih dan tidak terkurang. 3. kuasa kuffar laknatullah sedang menggayang daging ummat islam seluruh dunia terutama di palestin. Mereka dapat mengimbangi antara urusan dunia dan urusan akhirat. maka sebenarnya. Mereka mengambil kedua-duanya tetapi mereka mengutamakan akhirat kerana akhirat itu "khairun wa abqo".2 Kepentingan Ilmu Tasawuf Antara kepentingan dan tujuan mendalami ilmu tasawwuf adalah: 1. Mereka sedar jika mereka tidak menguasai dunia nescaya ianya akan dikuasai oleh ummat lain yang akan mengancam keselamatan ummat islam dan keutuhan syariat islam itu sendiri. Mereka tidak mengabaikan dunia. malah menjadikan dunia sebagai "mazraa'tul akhirat". kalau hal ini diakitkan dengan tasawuf. Mereka tidak semata mata berdoa tetapi mereka terus berusaha kerana mereka faham maksud firman Allah swt: 10 . Akhirnya. kapan saja dan di mana saja potensi sensial agama yang dimaksud adalah dapat menciptakan rasa keterhubungan dengan yang diyakini sebagai Tuhan dalam sebuah bentuk pengalaman rohaniah yang mencerahkan batin. Agar ummat islam dapat menjalani hidup dengan baik dan seimbang selaras dengan identiti mereka yang difirmankan Allah swt: "dan demikianlah kami telah menjadikan kamu satu ummat pertengahan" (Surah Al Baqarah: Ayat 143) Ummat pertengahan adalah ummat yang bersikap sederhana dalam urusan kehidupan. potensi spiritual yang terkandung dalam tasawuf memiliki peluang besar untuk mengisi fungsi pengembalian dua macam jati diri diatas. 2.AMSU5103 Sesungguhnya demikian justru yang sangat menentukan potensi esensial yang terkandung dalam agama bagi manusia. Sebagaimana yang dapat kita lihat pada hari ini.

sembahyang. Begitu juga cintakan Allah dan rasul-Nya. kurniakan rezeki kepadaku" maka sesungguhnya kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak". bercakap benar. menunaikan amanah. menghubung silaturrahim. bertawakkal pada-Nya. redha dengan qada'-Nya. Mereka memahami ibadat itu sebagaimana yang tersebut dalam hadith Rasulullah SAW daripada Abi Said al-Khudri. orang musafir. sabda baginda: “Peniaga yang benar sifatnya lagi amanah adalah bersama sama para nabi. berbuat baik pada ibubapa. uzlah dan tawakkal. tidak menjadikan mereka miskin dan makan bantuan 11 . anak yatim. para siddiqin dan para syuhada” (Riwayat at Tirmizi) Dr. takutkan Allah. zakat. Dengan itu tidak menjadikan mereka lemah. 4. (Surah ArRa'd: Ayat 11). Agar kita memahami dan mengerti tentang pengertian ibadah itu sendiri dalam lingkungan yang luas. Memahami benar-benar pengertian sebenar zuhud.AMSU5103 "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya". katanya: "Ibadah adalah satu nama yangmerangkumi bagi semua perkara yang dikasihi dan diredhai Allah daripada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. kembali kepada-Nya. sabar terhadap hukuman-Nya. haji.a: "janganlah seseorang daripada kamu duduk tanpa berusaha mencari rezeki sambil berdoa "Ya Allah. baik pada jiran tetangga. batinnya dan zahirnya. membaca dan seumpamanya itu adalah ibadah. ikhlas beragama kepada Allah. Mereka juga faham apa yang dilarang oleh Saidina Umar r. berdoa. berzikir. setia pada janji. puasa. menyuruh berbuat baik. takut pada azab-Nya dan seumpama itu adalah beribadah kepada Allah". hamba sahaya dan binatang. Yusuf Al Qardawi dalam bukunya “Al Ibadah Fi Islam” telah memetik apa yang ditulis oleh Syaikh Islam ibnu Taimiah dalam risalahnya “Al Ubudiah”. orang miskin. berharap pada rahmat-Nya. syukur atas nikmat-Nya.

Dialah Allah swt yang bersemayam di atas Arasy. Mereka sanggup berkorban bukan dikorbankan sebagaimana yang berlaku pada ummat Islam hari ini. bumi. ummat umat lain akan tertarik dan terpesona dengan "khairun ummat" ini dan seterusnya akan berlakulah apa yang difirmankan Allah swt: "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. tidak menjadikan meraka jahil bebal dan mereka tidak dikuasai oleh orang kafir tetapi mereka menguasai orang kafir. dan juga wahdatul wujud yang mengajarkan ketidakterpisahan antara Khaliq dan makhluk.2 Akidah tentang Rasulullah SAW. Ibnu Sab’in. Di antaranya adalah hulul (inkarnasi) seperti mazhab al-Hallaj.AMSU5103 orang lain. Akhirnya. Sunnah dan sirah rasul dan disusuli dengan penghayatan. Al-Tilmasy. Abdul Karim al-Jaily. Rasulullah SAW tidak mengetahui ilmu-ilmu para sufi. setiap tokoh aqidah ini mencatatnya dalam kitab. Dengan kefahaman yang benar terhadap tasawwuf ini berlandaskan Al Quran. Aqidah tentang Rasulullah SAW pun diyakini oleh seorang sufi dengan aqidah yang beraneka ragam. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa Rasulullah SAW tidak tidak mencapai martabat dan kondisi para sufi. Langit. Pada ketika itu. kursy 12 . Inilah aqidah terakhir yang berkembang sejak abad ketiga hingga kini. kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai" (Surah An-Nasr: Ayat 1-2) 4. seperti Ibnu Araby. Di anatara mereka ada juga yang meyakini bahwa Muhammad adalah puncak jagat raya ini. Bentuk penyelewengan dalam pengamalan ajaran tasawuf. Abdul Ghani al-Nabalisy. 5. Arasy. 4. 4. seperti yang diungkapkan oleh Busthamy: “Kami menyelami lautan yang para nabi berhenti di pantainya”. meletakkan ummat Islam sebagai sebaik baik ummat. dan juga majorit pimpinan tarekat sufi kontemporari.1 Akidah tentang Allah swt Seorang sufi meyakini Allah swt dengan aqidahnya yang beraneka ragam.

dan halaqah atau perkumpulan tertentu. 4. di antara mereka ada 13 . memakan makanan tertentu.AMSU5103 (singhasana). Gagasan tersebut banyak dipengaruhi oleh teori-teori kenabian di kalangan para filasof. “fana dalam Allah swt”.3 Ibadah Menurut keyakinan sufi bahwa solat. seoranag sufi dapat menyingkap rahsia penciptaan. dan mampu mengatur alam ini. 4. Tujuan ibadah dalam ajaran tasawuf adalah untuk mengikatkan hati pada Allah swt untuk menerima ajaran secara langsung menurut kepercayaan mereka. Dialah yang bersemayam di atas Arasy Allah swt. berbaurnya lelaki dan wanita dalam halaqah atau majlis zikir. pakaian khusus. khalwah. Demikianlah aqidah Ibnu Araby dan sufi sesudahnya. haji dan zakat adalah ibadah-ibadah orang awam. puasa. melihat setiap malaikat. khamar. Setiap sufi mensyari’atkan syari’at-syari’at tertentu dalam ibadah untuk mereka seperti zikir tertentu dengan tatacara tertentu. Bahkan Ibn Taimiyah mengimformasikan pada masa hidupnya banyak di antara kaum sufi yang meminta agar dapat memperoleh apa yang diberikan Allah swt kepada RasulNya dan mengharap agar diberi mushaf-mushaf untuk disebarluaskan. semua itu tidak penting kerana seorang sufi memiliki syari’atnya sendiri-sendiri yang diterima secara langsung dari Allah swt. Oleh kerananya. sedangkan mereka menyebutkan dirinya sebagai kaum khusus. Tidak penting dalam ajaran tasawuf sekiranya syari’at seorang sufi bertentangan dengan kenyataan syari’at Nabi Muhammad SAW. Oleh kerananya mereka memiliki tatacara ibadah tertentu.4 Halal dan Haram Tidak ada sesuatu yang haram bagi penganut wahdatul wujud dalam ajaran tasawuf. Muhammadlah yang pertama maujud. sehingga mereka sampai pada kesimpulan bahwa pintu kenabian selalu terbuka dan tidak mungkin tertutup. mencari berita ghaib dari Rasulullah SAW. dan berakhlak dengan akhlak Allah swt. Sehingga. dan seluruh yang ada diciptakan dari cahaya Muhammad. Maka. kerana setiap sesuatu pada hakikatnya adalah satu.

Kristian dan Hindu – Buddha. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Syarb al-‘Asyikin dan al-Muntahi dan berkembang pula melalui kitab al-Durr al-Nafis oleh Syeikh Mohammad Nafis al-Banjari (1778M) yang ditulis tahun (1200H) yang dianggap pula oleh beberapa tokoh penyelidikan sebagai mewarisi kitab al-Tohfah al-Mursalah yang dikatakan telah ditemui di Ceribon tidak lewat dari tahun 1668M oleh Abdul Muhyi seorang wali dari Jawa. serta ada yang berkeyakinan bahwa Allah swt telah membebaskan tanggungjawab darinya dan menghalalkan apa yang Allah swt haramkan pada orang lain.1 Teosofi Tasawuf Teosofi menjadi punca utama kepada penyelewengan dalam ilmu tasawuf dan kepada muncul ajaran-ajaran sesat yang mana ia didapati dipengaruhi oleh pengaruh Greek. Bahagian Penyelidikan. yang menjadi guru kepada Bagus Norjan dari Ceribon. Faktor yang menyumbang berlakunya penyelewengan dalam pengamalan ajaran tasawuf. ada yang menyetubuhi keldai-keldai secara terang-terangan. 14 . (1029H / 1619M) melalui bukunya al-Tohfah Ila-Mursalah Ila Roh Al-Nabi.AMSU5103 yang penzina dan homoseks. Parsi. 5. penyelewengan dalam pengamalan ajaran tasawuf berkembang hasil dari faktor-faktor berikut: 5. Hasil dari penelitian Cawangan Akidah. Faktor ini mengandungi berbagai-bagai konsep yang bermula dengan konsep wahdatul wujud dan seterusnya diserap kepada ajaran martabat tujuh dari karangan Syeikh Mohammad b. Fadhlullah Al-Burhanipuri. Yahudi. Buku ini dikatakan mempengaruhi kelanjoran buku Serat Wirid Hidayat Jati karangan Rengka Warsita (1873M). Kitab ini juga tersebar di Sumatera pada abad ke-17 M. Abdul Rauf Singkel dengan kitab Daqaiq al-Huruf beliau dikatakan menuntut di Mekah selama 19 tahun dan kembali ke Acheh tahun (1661M) dan Syeikh Hamzah Fansuri (1606M) dalam buku-bukunya di bidang tasawuf ketuhanan terutama buku Asrar alArifin. yang diterjemah ke bahasa Jawa tahun (1680M) kemudiannya pula disalurkan oleh beberapa tokoh Nusantara seperti Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani (1690M) yang mengarang buku Jauhar al-Haqaeq.

martabat La Taayun ertinya martabat tidak nyata. Abdul Fatah Haron Ibrahim bahawa tasawuf wahdatul wujud dalam Islam dapat dikesan sumbernya daripada Hindu dan Neoplatonisma atau seumpama kedua-duanya. wahdah seperti cermin. 15 . Penjelasan maksudnya ialah bahawa Allah Yang Maha Esa Mentajalli (menampak) alam semesta daripada Dzat-Nya sendiri. Alam ini seperti ombak dan Tuhan seperti laut. Dr. Ilmu ini termasuk dalam bidang iktiqad Tasawuf Falsafah Wahdatul Wujud. Ab. Hj. Menurut Dr. Pertama: Ahadiyah iaitu Martabat zat qadim.2 Wahdatul Wujud Menurut Prof. Ombak itu kekal ada selagi laut itu kekal. 5. martabat La Taayun belum nyata Tuhan dengan hamba.AMSU5103 Pada asasnya faktor Tasawuf Teosofi ini telah banyak mempengaruhi ajaranajaran yang dibawa oleh guru-buru ajaran sesat ditambah pula oleha buku Kasyr AlAsrar oleh Syeikh Mohammad Salleh bin Abdullah al-Mengkabu yang ditulis tahun 1922M. wahdiyah seperti rupa dalam cermin. Abdul Fatah Haron bahawa martabat tujuh juga bukan dari alQuran dan Hadis Sahih.3 Martabat Tujuh Martabat Tujuh adalah satu perbincangan mengenai asal usul mula kejadian alam semesta ini. abadi. azali. Menurut Haji Abdullah Fahim b. pula bahawa buku Bahr alLahut iaitu kitab adunan antara kandungan al-Tohfah al-Mursalah dengan Serat Wirid dan kandungan Bahr Al-Lahut inilah yang terdapat dalam kitab Hidayah Anwar (Ajaran Taslim) dan Hakikat Insan (1985M) serta Tajalli Ahmad Laksamana. 5. tetapi dari falsafah Neo Platonism yang dikenal dengan teori immanasi atau as-Sudur dari Kitab al-Durr al-Nafis. Ahadiyah iaitu seperti menilik cermin. Rahman. Fahaman Wahdatul Wujud menganggap alam ini adalah penyataan Allah swt yang qadim Azali lagi abadi.

w. abadi.4 Nur Muhammad Nur Muhamad ialah cahaya yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. 5. Martabat Muhammad. Kelima: Alam Mithal ialah kalbu sanubari bererti tempat hati. kelakuan dzat: Syuun. Ketiga: Wahdiyah. martabat Taayun Awwal iaitu nyata yang pertama. Ketujuh: Alam Insan disebut Insan itu rahsiaKu dan Aku rahsianya martabat yang dihimpunkan segala martabat ini. 16 . tumbuhan. udara dan api dan yang tersebut daripada itu lima perkara iaitu segala batu. air. roh Qudsi yakni nyawa Muhammad. pada asal kewujudannya. Dari segi istilah ialah ciptaan Allah swt yang pertama. Nur ini sama dengan rupa kejadian Nabi Muhammad s.AMSU5103 Kedua: Wahidiyah – Martabat Aliah Wahdah Qadim. Inilah alam segala rupa namanyaa iaitu daripada kehendak Allah Taala yang rapat terus daripada segala suku yang halus dan tiada menerima suku ertinya tiadalah menerima akan tegahan dan tiadalah menerima berciri-ciri setengahnya daripada setengahnya dan tiadalah menerima akan tebusan dan tiada menerima zakat kerana halus. nyata yang kedua iaitu Roh Adam dan Aayanthabitah namanya iaitu Kenyataannya telah ada bagi ilmu Allah bagi zat dan bagi sekalian yang maujud iaitu jalan tafsil. tanah. Ertinya nyawa Muhammad pada pihak pengetahuan Allah swt. sebelum Dia mencipta makhlukNya yang lain.a. Keempat: Alam Arwah iaitu alam segala nyawa dan alam roh aayan kharijah ertinya kenyataan yang sudah terbit daripada ilmuNya dan roh itu daripada kehendak Allah Taala yang dibangsakan keadaannya dengan martabat terbit daripada suruhan Tuhan kita dengan berantara sesuatu daripada pergantung. Keenam: Alam Ajsam ialah alam syahadah. alam yang dipandang. Tajalli hak Allah kepada martabat ini dengan nama Ar-Rahman bersifat pemurah. Cahaya ini dicipta dari Nur Allah. Martabat Taayun thani. nyata Allah taala itu dengan zahir dan Muhammad namanya Mazhar. binatang dan segala jin yang tersusun dari segala unsur. alam segala martabat yang terus daripada anasir empat. azali.

Abdul Hayei bin Abdul Shukor (UM) “Nur Muhamad: Satu Pencemaran Terhadap Akidah” (Utusan Zaman – 9 Jun 1996). ia terletak di martabat kedua. alInsan al-Kamil. surah al-Kahfi. (lihat Muhamad Ali al-Junid. Fusus al-Hikam dan al-Insan al-Kamil fi Ma’arifah al-awa’il wa al-Awakhir. asal kejadian Nabi Muhamad SAW. yang ada persamaannya dengan al-Imamah dalam Syiah. Kaitannya dengan Martabat Tujuh. Madya Dr. al-Imamah. diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah satu”. Ghaus dan lain-lain. Orang Islam yang awal membincangkan Konsep Nur Muhamad ialah Ibnu ‘Arabi (638H/240M) dan Abdul Karim al-Jili (832H).w. adalah jelas seperti dinyatakan dalam ayat 110. dan sejak wujud Martabat alWilayah atau kenabian dalam pemikiran Sufi. Qutub. lebih-lebih lagi ia disifatkan sebagai qadim dan semua perkara yang ada dalam alam ini bersumber darinya. Ilmu para nabi dan wali menurut Kaum Sufi adalah suatu pancaran dari Nur Muhamad yang merupakan induk kepada segala yang wujud ini. Manakala kaum Sufi untuk meluluskan Konsep al-Wilayah atau Kewalian. 128) dan bandingkan dengan artikel Prof. yang bermaksud. Bagi syiah. Pemikiran ini tidak ada dalam al-Quran dan hadis sahih. “Katakanlah (wahai Muhamad) sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Bagi Ibnu Arabi. diutus hingga Nabi Muhamad s. menggunakannya untuk meluluskan akidah mereka terhadap alImamah.AMSU5103 Istilah yang lain dipakai juga oleh penggemarnya iaitu al-Aql al-Awwal. Orang yang terlibat dengan kumpulan ini dipercayai banyak memalsukan hadis bagi meluluskan teori dan cita-cita ini. al-Imamah. Nazdariyyah. Ini disebutkan dalam kitab-kitab karya mereka seperti alFutuhat al-Makiyyah. hal.s.a. Nur Muhamad merupakan asal usul kejadian semua makhluk yang hidup dan sumber yang terpancar daripada ilmu para Nabi dan wali atau dengan kata lain Nur Muhamad ialah roh yang nyata dengan rupa para Nabi dan wali sejak Nabi Adam a. Sedangkan menurut pandangan ahli Sunnah Wal Jamaah. 17 .

Antara dakwaan yang dibuat oleh pembawa ajaran ini: 1. Maturidiah dan Salafiah. Ia tidak ada dalam ajaran akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (Asyariah. Mengenal pasti tariqat tasawuf yang diisytiharkan sesat di Malaysia. Tarikat ini didakwa kononnya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum baginda menjadi Rasul. Oleh itu mengamalkan ajaran Tarikat ini adalah sesat lagi menyesatkan. kepercayaan Nur Muhamad ini adalah khurafat dan tidak bersandarkan mana-man dalil yang layak menjadi sumber hukum. Kadirun Yahya sendiri. Melalui tarikat ini Allah menurunkan Nur (cahaya) ke dalam badan Nabi Muhammad. hai Jabir. Dalam kitab al-Dur al-Nafis disebutkan sebuah hadis yang bermaksud: “Mula pertama Allah jadikan ialah Nur Nabimu. kadang-kadang dikatakan diambil terus dari Allah swt atau Rasulullah SAW. 6. di senaraikan beberapa tariqat tasawuf yang diisytiharkan sesat di Malaysia seperti di bawah: 6. mengamalkannya hukumannya haram. Menurut Prof. Merujuk kepada Portal Rasmi Fatwa Malaysia (2016). Dr. Tetapi setengah kaum Sufi yang keterlaluan mendakwa bahawa ilmu mereka kasyaf. bahawa Nur Muhamad tidak lebih daripada lagenda. maka Allah jadikan Nur itu segala sesuatu dan engkau adalah daripada sesuatu itu”. tetapi terdapat dalam Ajaran Tasawuf Wahdatul Wujud).1 Tariqat Naqsyabandiah Kadirun Yahya Tarikat Naqsyabandiah Kadirun Yahya adalah menyeleweng dari Akidah Islam yang sebenar amalan-amalannya bertentangan dengan Syariat Islam. Nur Muhammad ini diturunkan kepada salsilahsalsilah hingga kepada Prof.AMSU5103 Bagi ahli Sunnah. Abdulfatah Haron bin Ibrahim. Hadis ini adalah hadis mauduk (rekaan dan palsu) seperti disebut dalam Kitab al-Mawahib dalam Kasyaf al-Khifa Wa Mazil al-Albas. 18 .

Sebelum pengikut-pengikut ajaran ini naik haji ke Mekah. Semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. 3. 4. Kalau tidak mampu ke Mekah.AMSU5103 2. cukuplah datang ke Medan sahaja. Pengamal ajaran ini hendaklah segera bertaubat. Pengikut-pengikut ajaran ini dikehendaki menggambarkan / membayangkan wajah guru ajaran ini semasa beribadat supaya segera dikabul oleh Allah. 19 . Mesyuarat bersetuju dengan sebulat suara mengharamkan tareqat ini. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 27 September 2000 telah membincangkan mengenai Tariqat Naqsyabandiah Al Aliyyah. Muzakarah telah memutuskan bahawa Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam.2 Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim A-Haqqani Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-48 yang bersidang pada 3 April 2000 telah membincangkan Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani. 4/2010 yang bersidang pada 23 Muharram 1432H bersamaan 29 Disember 2010 telah membincangkan mengenai Pengharaman Tarikat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Di Bawah Pimpinan Syeikh Nazim Al-Haqqani Di Negeri Melaka. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. Mesyuarat telah membuat keputusan seperti berikut: Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. maka terlebih dahulu datang bersuluk di Pancabudi di Medan. Pengamal ajaran ini dikehendaki segera bertaubat. Ahli tarikat ini tidak boleh menghisap rokok kerana sesiapa yang menghisap rokok tidak masuk syurga 6.

W) dan para Sahabat. Muzakarah telah memutuskan bahawa "Amalan suluk dan rabitah dalam tariqat Naqsyabandiah Khalidiah” pimpinan Tuan Haji Ishak bin Mohd 'Arif adalah terkeluar daripada syariat Islam. Rasulallah (S.A. maka hendaklah kamu mengikut sunnah Ku. Menunaikan sembahyang Jumaat adalah fardhu yang jelas nasnya melainkan bagi orang yang menghadapi uzur syarie dan imam-imam yang mujahadah tidak ada yang berpendapat bahawa orang yang sakit bathin termasuk dalam uzur syarie. Dengar dan patuh walaupun kepada hamba habshi.3 Tariqat Naqsyabandiah Al-Kholidiah Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-29 yang bersidang pada 19 Feb 1992 telah membincangkan Amalan Suluk(Bertapa) & Rabitah (Menghadirkan Wajah Guru) Dalam Tariqat Naqsyabandiah Khalidiah. Muzakarah mengambil keputusan mengenai amalan suluk dan rabitah dalam Tariqat Naqsyabandiah adalah terkeluar dari syariat Islam.W) juga tidak pernah menyuruh para Sahabat menggambarkan wajah Baginda semasa berzikir dan beribadat. Perbuatan menggambarkan wajah guru adalah bid’ah dalalah. ii.A.AMSU5103 6. Oleh itu perbuatan menggambarkan wajah guru semasa berzikir dan beribadat adalah termasuk dalam perkara bid’ah dalalah berdasarkan hadith: “Saya menasihatkan kamu supaya bertaqwa kepada Allah. iii. Berpeganglah dengannya dan kaciplah sekuat-kuat dengan gigi geraham kamu (berpegang teguh) dan ingatlah kamu terhadap ciptaan-ciptaan baru dalam agama bahawa setiap ciptaan yang baru dalam agama adalah termasuk dalam bid’ah dalalah dan setiap bid’ah dalalah adalah sesat”. sunnah khalifah Ku yang mendapat petunjuk yang betul. Memohon keberkatan guru adalah perbuatan syirik. Sesiapa di antara kamu yang masih hidup selepas Ku. ia akan melihat perselisihan faham yang banyak. 20 . Amalan ini tidak ada di dalam syariat Islam dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulallah (S. Ini adalah berdasarkan hujah seperti berikut: i.

orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah.4 Tariqat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin Bahawa ajaran Tariqat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. 7.1 Iman Asas Kualiti Iman Iman mempunyai kaitan yang padu dengan kualiti insan. berupaya melaksanakan titah perintah Allah. Melalui konsep iman. kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi. Ia adalah asas atau permulaan bagi setiap perilaku dan tindakan manusia yang akan menghasilkan kesempurnaan seseorang yang benar-benar bersyahadah dengan keimanannya. orang Islam dilarang mengamalkan ajaran itu dan menyebarkannya. Mereka tidak akan tunduk kepada ancaman-ancaman tersebut kerana telah dibentengi oleh iman yang teguh. dan Orang Islam yang telah mengambil ijazah dan mengamalkan ajaran Tariqat Zikrullah Hasan Anak Rimau dan Ayah Pin di mana-mana jua berada hendaklah segera bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya)”. Ia akan melahirkan sifat taqwa dan dapat memandu seseorang itu menjalani kehidupan ini dengan mengikut jalan yang lurus. Sesungguhnya orang. Oleh itu. mampu menghindari belenggu kejahilan dan penyelewengan. Beriman kepada Allah swt dengan sebenar-benarnya akan memberi kepuasan dan kebersihan hati dan fikiran. 7. tunggak kekuatan seseorang muslim akan menjadi teguh. dapat mengawal daripada segala macam kelemahan kemungkaran dan 21 . Firman Allah swt: Yang Bermaksud. Oleh kerana itulah al-Quran tidak memisahkan antara iman dan amal seseorang itu.AMSU5103 6. meninggalkan segala larangan dengan cekal hati. Kaedah untuk membendung perkembangan tariqat tasawuf yang sesat. Melalui iman juga manusia akan terselamat daripada sebarang ancaman sama ada yang datang dari luar mahupun runtunan hawa nafsuyang muncul dari dalam diri.

ternyata ianya terpengaruh oleh ajaran batiniah yang cuba meruntuhkan Islam dan aqidahnya. menggugurkan taklif dan syarak. Di dalam hubungan ini.2 Syariah Asas Setiap Ajaran Ukuran yang tepat untuk memastikan sesuatu ajaran. ketahuilah bahawa dia adalah syaitan. apa yang dituntut pada setiap orang mukmin ialah berpegang dengan syariah. Pada kebiasaannya ajaran salah atau sesat ini dihubungkan dengan perjalanan tasawwuf dan tariqat demi untuk menarik minat masyarakat Islam. Dengan iman. 7. dengan mendakwa kesempurnaan dirinya kerana adanya ‘hakikat Muhammad yang batin’ dalam dirinya. sesuai atau bercanggah dengan Islam ialah sejauh mana ianya bersesuaian dan serasi dengan Islam. Manakala tariqat itu sebahagian daripada 22 . sejauh mana ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mutabaqah dengan al-Quran dan al-Sunnah. ulamak sufiah telah menegaskan bahawa jika kamu melihat seseorang berjalan di atas air sedangkan dia melakukan larangan dan tegahan syarak. seseorang itu akan dapat mengenal dan membezakan antara yang benar dengan yang salah dan tidak mudah terpengaruh serta terikut dakyah penyelewengan yang disampaikan kepada mereka. istiadat dan tindakan itu salah atau benar. Menurut al-Syeikh Ahmad Fathullah Jamiy. …Dan (ingatlah!) sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah memudahkan baginya segala urusan”. pemikiran. sesat atau batin. Kata-kata ini dibenarkan oleh Imam al-Ghazali. Demikianlah inti pati ajaran batiniah yang banyak mempengaruhi ajaran sesat di negara ini.AMSU5103 penyelewengan serta dapat mengeluarkan dirinya daripada segala perkara yang menyusahkan. Ada yang menafikan ketuhanan Allah swt dengan idea bertuhankan diri sendiri dengan mengaku dirinya tuhan bertujuan untuk membebaskan diri dari larangan dan ikutan syarak supaya dapat mengamalkan kepuasan hawa nafsu terutama berhubung tentang seks dan wang. menafikan Muhammad Rasulullah SAW dan syariat. Jika diperhatikan dengan teliti berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap beberapa ajaran salah dan sesat. Firman Allah swt: Yang bermaksud.

tidak mungkin salah atau keliru. tidak ada tempat di hati untuk itu. Doa baginda Rasulullah SAW. Di samping dapat mengenalpasti kebenaran. 23 . Untuk mengenalpasti mengenainya.AMSU5103 syariat. Jalan ini mestilah dilalui oleh setiap hamba Allah yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 7. syariat itu adalah asal dan tariqat cabang baginya. Kebenaran dan kebatilan amat berbeza. Bagi membezakan antara jalan yang benar dan sesat ini. seseorang itu hendaklah juga mengetahui ciri-ciri kesesatan supaya tidak tergelincir ke dalamnya. Allah juga menerangkan bahawa selain Islam. Pengertian ilmu dalam konteks ini dijelaskan oleh imam alGhazali sebagai berikut: “Ilmu yang sesungguhnya ialah tersingkapnya sesuatu yang jelas. Allah swt telah menyatakan Islam sebagai agama kebenaran. Beliau menegaskan lagi. Baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya satu doa supaya menetapkan hati dan pegangan terhadap ajaran Islam dan menjauhi diri dari kesesatan. seseorang itu mesti mempunyai ilmu dan menghayati kebenaran itu. Dalam hal ini. yang bermaksud: “Wahai Tuhanku tetapkanlah hatiku di atas agama mu dan ketaatan kepadamu”. jalan yang lurus dan jalan yang boleh menyampaikan kepada keredhaan-Nya. semua jalan lain adalah sesat belaka dan membawa kecelakaan di dunia dan di akhirat. Keimanan dari bahaya salah atau keliru harus diperkuat dengan keyakinan demikian rupa sehingga andaikata disangkal oleh seorang yang mempunyai kesaktian. Seseorang yang jahil tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan.2 Wadah Islam Menghapuskan Kejahilan Mencari dan menuntut ilmu pengetahuan adalah suruhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim. seseorang itu hendaklah melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan mengkaji mengenainya dengan penuh keinsafan. ilmu yang benar adalah penting untuk diikuti bukan yang mengelirukan dan bukan meragukan. hakikat pula gabungan antara syariat dan tarikat. sehingga tidak ada lagi ruang untuk ragu-ragu.

Tidak dapat di nafikan bahawa pengamal–pengamal ajaran sesat boleh di dakwa di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman jika disabitkan kesalahannya. Pemikiran-pemikiran Muktazilah. sebenarnya kini masih berleluasa di dalam masyarakat dalam bentuk yang baru. ia perlu ditangani dengan dakwah dan penerangan mengenai aqidah Islam yang sebenar. para ulama dan diteruskan oleh pihak berkuasa agama negara dan negeri sehingga kini jika dahulu para ulama seperti Imam Al-Ghazali berusaha mempertahankan aqidah Islam daripada dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Greek melalui kitabnya al–Munqiz min Dhalan dan Tuhufatul alFalasafah. Dalam erti kata lain pendekatan ajaran sesat ini tidak boleh disamakan 24 . Dalam keadaan tertentu tindakan undang-undang perlu diambil terhadap golongan yang berdegil dan masih mengamalkan akidah Islam yang menyeleweng. bila tidak seyakin itu maka yang demikian bukanlah ilmu yang patut menjadi pegangan dan tidak ada rasa aman di dalamnya. Dan setiap ilmu yang tidak memberi rasa aman bukanlah ilmu yang yakin. Qadariah dan penyelewengan akidah lain yang berlaku dahulu. Ia bukan mengutamakan hukuman kepada pesalah tetapi yang lebih mustahak umat Islam tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh ajaran sesat tersebut dan mereka yang telah terlibat akan bertaubat oleh sebab itu para pegawai penguatkuasa agama dan pegawai pejabat agama yang lain seharusnya berusaha di dalam tindakan mereka untuk memberi peluang kepada pengikut ajaran sesat untuk menyedari kesilapan mereka dan bertaubat. 7. Apa yang diketahui. Maka kini digubal undang-undang bagi membanteras penyelewengan akidah yang sedang berlaku.AMSU5103 yang misalnya dapat merubah tongkat menjadi ular. Usaha untuk menjaga keharmonian akidah Islam adalah satu usaha yang perlu di jalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bukannya sekadar untuk memenuhi kehendak undangundang sahaja. Apa yang lebih penting ialah di dalam undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat bagaimana ia boleh digunakan bagi memberi peluang kepada mereka yang telah tersesat kembali ke pangkal jalan.4 Pendekatan Undang-Undang Usaha untuk membasmi dan membanteras ajaran sesat adalah satu usaha berterusan yang telah dipelopori oleh generasi awal Islam. namun demikian itu tidak akan menimbulkan ragu-ragu sedikitpun juga terhadap keyakinan tadi.

25 . 8. Pendapat individu bukanlah sesuatu yang muktamad. d) Kita perlu merujuk pihak berautoriti agama bagi menentukan kesahihan sesuatu fahaman. minum minuman keras dan tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan. Bahkan perlu bertindak sebagai mata dan telinga pemerintah dalam usaha menanganinya kerana tanggungjawab agama adalah tanggungjawab semua individu muslim. iaitu menggunakan disiplin dan metodologi yang jelas dalam memahaminya. amalan atau pegangan. Bahkan tidak boleh dijadikan mekanisme pemutusan terhadap sesuatu ajaran. Hal ini penting supaya isu-isu berkaitan dapat ditangani dengan baik dan berhikmah demi kesucian agama. Antaranya ialah: a) Kita perlu berpegang teguh dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.AMSU5103 dengan kesalahan-kesalahan jenayah Syariah yang lain seperti zina. Kajian ini menemukan kita beberapa kesimpulan sebagai rumusan keseluruhan. e) Semua pihak perlu prihatin dengan isu fahaman atau ajaran yang menyeleweng dari landasan Islam. Sebarang pentafsiran al-Qur’an perlu merujuk mufassirin. Kesimpulan (4M) Gagasan kesimpulan yang menyeluruh dan penjelasan relevan dengan penerangan bahagian isi serta menjelaskan penambahan idea. b) Umat Islam perlu menambah nilai iman dan taqwa setiap masa bagi menghadapi apa jua bentuk cabaran yang mendatang. Manakala huraian hadith perlu merujuk kepada muhaddithin. maruah bangsa dan keperluan negara. c) Setiap individu sewajarnya menghindarkan diri daripada terlibat dengan ajaran salah/sesat.

my/ 26 . Shamsul Mohd Nor. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. (2011). (2010). (2009). Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Karim. Tasawuf Kontemporari. Bhd. Soal Jawab A-Z Tentang Tasawuf Tapi Anda Tiada Tempat Untuk Bertanya. Portal Rasmi Fatwa Malaysia (2016). Bhd. Bhd..e-fatwa. Selangor: Yamani Angle Sdn.gov. (2012).AMSU5103 APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI Mohammad Nidzam Abd. Bhd. Zulkifli Mohamad al-Bakri... Menyelami Samudera Tasawuf. Kadir. Indahnya Tasawuf dan Hidup Sufi. Yusri Abd. Retrieved from http://www. Selangor: Yamani Angle Sdn.