PENGUMUMAN PENERIMA PSDM BINA PRESTASI

TAHUN AJARAN 2016/2017

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan pengumuman 480 Penerima Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Bina Prestasi Tahun Ajaran (TA)
2016/2017, merupakan hasil seleksi bersama Tim Konsultan Beasiswa, terhadap 1.235 proposal permohonan.
PSDM Bina Prestasi merupakan program bantuan dana Pembinaan Prestasi bagi siswa/mahasiswa untuk (1) satu TA dan dapat melamar
kembali untuk mengikuti seleksi calon penerima pada TA berikutnya. Dana PSDM Bina Prestasi akan dikirim ke nomor rekening masing-masing
penerima dengan sistim pembayaran dua tahapan (semester). Adapun jumlah dana PSDM Bina Prestasi telah ditentukan sebagai berikut:
No

Batasan
Wilayah

Jenjang Pendidikan

Penerima

Pembayaran (Semester)

Jumlah Dana (Tahun)

KSB

85

Nov 2016 & March 2017

1,200,000

KSB & KS

120

Nov 2016 & March 2017

1,800,000

Perguruan Tinggi (D.3/S1)

KSB

100

Nov 2016 & March 2017

2,400,000

4

Perguruan Tinggi (D.3/S1)

NTB

125

Nov 2016 & March 2017

4,800,000

5

Perguruan Tinggi (S2)

NTB

40

Nov 2016 & March 2017

8,500,000

6

Perguruan Tinggi (S3)

NTB

10

Nov 2016 & March 2017

10,000,000

1

SMP/MTs

2

SMA/SMK/MA

3

Atas nama Manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara, kami mengucapkan selamat kepada para penerima PSDM Bina Prestasi, semoga
dengan program ini dapat memberikan dukungan motivasi dan meningkatkan prestasi belajar dalam meraih keberhasilan pendidikan
Bapak/ibu/saudara/i.
Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Faozan Maulad
Plt. Manager SR Planning & Development

NO

NAMA

ASAL

PENDIDIKAN

NAMA SEKOLAH

FAKULTAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Yesi Jelita Saputri
Gilang Cahya Fitra
Fatin Iftinani
Khusnul Fikri
Dinda Nurul Fadilah
Melisah
Fifta Raodatul Jannah
Mayada Ariyanti
Nasya Ulfa
Abiyuyul Ridho
Ade Jihad Apriansyah
Nadiyah Puji Lestari
Nasirudin Al Mujtahid
Nuput Ansari
Amalia Rea Silvia
Joeniar Bayu Saputra
Yasmin
Yeni Cahyani
Badri Silvina Safitri
Desa Fitri Ayu
Gita Ramayantari
Lulu Anggraini
Muhlaz Zamroni
Debby Juliasmin
Karina Lisia N
Cinta Sasmi Faradina
Elsa Nurfadillah
Putri Ayu Lestari
Nabila Amelia Putri Ramadhany
Ratih Tri Mulyani
Salsabila Sahirah
Alip Faturrahman
Siti Huswatun Hasanah
Suci natasya Juwita
Jahra Wati
Muhammad Anis Arrafi
Nadia Yuni Eka Putri
Nina Gustri
Sabriadi
Tira Ravitasari
Muhammad Abduh
Fitratul Wahyuningsih
Sahin Two Lestari
Yulinar Mutiara Amilia
Alika Rara Okalista

Seteluk
Seteluk
Taliwang
Taliwang
Jereweh
Jereweh
Jereweh
Jereweh
Jereweh
Brang Rea
Taliwang
Brang Ene
Taliwang
Brang Ene
Brang Ene
Taliwang
Taliwang
Brang Ene
Brang Ene
Brang Ene
Brang Ene
Brang Ene
Brang Ene
Brang Rea
Brang Rea
Brang Rea
KSB
Brang Rea
Jereweh
Sekongkang Bawah
Jereweh
Jereweh
Jereweh
Sekongkang Atas
Sekongkang Bawah
Sekongkang Bawah
Sekongkang Bawah
Sekongkang Bawah
Sekongkang Bawah
Sekongkang Bawah
Seteluk
Seteluk
Taliwang
Taliwang
Taliwang

Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs
Tingkat SMP/MTs

MTs Adda'wah Seteluk
MTs Adda'wah Seteluk
MTs Al Muhajirin Seloto
MTs Al Muhajirin Seloto
MTs Al Qalam Jereweh
MTs Al Qalam Jereweh
MTs Al Qalam Jereweh
MTs Al Qalam Jereweh
MTs Al Qalam Jereweh
MTs Himatul Ummah
MTs Himatul Ummah
MTsN Taliwang
MTsN Taliwang
MTsN Taliwang
MTsN Taliwang
MTsN Taliwang
MTsN Taliwang
MTsN Taliwang
SLTPN 1 Brang Ene
SLTPN 1 Brang Ene
SLTPN 1 Brang Ene
SLTPN 1 Brang Ene
SLTPN 1 Brang Ene
SLTPN 1 Brang Rea
SLTPN 1 Brang Rea
SLTPN 1 Brang Rea
SLTPN 1 Brang Rea
SLTPN 1 Brang Rea
SLTPN 1 Jereweh
SLTPN 1 Jereweh
SLTPN 1 Jereweh
SLTPN 1 Jereweh
SLTPN 1 Jereweh
SLTPN 1 Sekongkang
SLTPN 1 Sekongkang
SLTPN 1 Sekongkang
SLTPN 1 Sekongkang
SLTPN 1 Sekongkang
SLTPN 1 Sekongkang
SLTPN 1 Sekongkang
SLTPN 1 Seteluk
SLTPN 1 Sumbawa Besar
SLTPN 1 Taliwang
SLTPN 1 Taliwang
SLTPN 1 Taliwang

Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other
Other

Gregorius SMAN 1 Labangka SMAN 1 Labangka SMAN 1 Moyo Utara SMAN 1 Moyo Utara SMAN 1 Poto Tano SMAN 1 Poto Tano SMAN 1 Poto Tano SMAN 1 Poto Tano SMAN 4 Sumbawa Besar SMAN 4 Sumbawa Besar SMK Griya Husada Sumbawa SMK Griya Husada Sumbawa SMK Islam Gunung Ganesa Moyo SMK Islam Gunung Ganesa Moyo SMK Muhamadiyah Mataram SMK Ulil Albab NW Gegek LOTIM SMKN 1 Maluk SMKN 1 Seteluk SMKN 1 Seteluk SMKN 1 Seteluk SMKN 1 Sumbawa SMKN 1 Sumbawa SMKN 1 Sumbawa SMKN 1 Sumbawa SMKN 2 Sumbawa SMKN 3 Sumbawa SMKN 3 Sumbawa SMU Islam Sumbawa Besar SMU Islam Sumbawa Besar SMU Muhammadiyah Sumbawa Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other Other IPS IPA IPS IPS IPS IPA IPS IPA Agama Islam IPS IPS IPA IPS IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA Analis Kesehatan Analis Kesehatan Teknik Informasi Dan Komunikasi Teknik Informasi Dan Komunikasi Teknik Komputer Multi Media Teknik Komputer Tata Busana Tata Busana Teknik Komputer Multi Media Pariwisata Teknik Komputer Pariwisata Teknik Alat Berat Teknik Komputer Dan Jaringan Teknik Komputer Dan Jaringan IPS IPS IPA .NO NAMA ASAL PENDIDIKAN NAMA SEKOLAH FAKULTAS 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Humami Syifa Amanda Ikhsan Dwi Septiansyah Nur Afni Rezkika Uyun Hidayah Ronal Samanta Putra Wiwin Wartisah Aswir Fikriwansyah Supiani Debby Sisiliani Tiara Sri Wahyuni Adinda Mariska Latipa Mutia Novisma Novi Lestari Selvia Hijraningsih MS Dhea Adisthy Nikmatullah Azizah Putri Utami S Afifah Nur Fadhilah Yunita Indah Permata Apriliani Anggun Putri Izzul Islam Arrizki Nanda Riztina Miryati Tri Putri Andini Agustina Yusiana Poy Indrawati Widya Fadila Amalia Amriadi Arifah Zannuba Atiqah Barsu Elisca Zaskia M.Jalil Khairil Akbar Nita Apriani Khairul Akbar Fatmawati Ahmad Suhardi Muhammad Zulkarnaen An'nisa Asri Nengsi Ida Zuraidah Dina Muliana Andi Sultan Yasya Mutiara Hidayat Heriyani Fifta Dzikrullah Akbar Aminollah Alwi Apriansyah Ulan Ade Kantari Miftahul Jannah Siti Mina Brang Ene Taliwang Taliwang Taliwang Brang Rea Brang Rea Brang Rea Brang Rea Brang Rea Brang Rea Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Sekongkang Atas Taliwang Kemuning Sekongkang Kemuning Sekongkang Poto Tano Poto Tano Poto Tano Poto Tano Maluk Maluk Maluk Maluk Maluk Maluk Maluk Benete Poto Tano Seteluk Seteluk Seteluk Meraran Meraran Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Sumbawa Besar Lape Sumbawa Lunyuk Brang Rea Sumbawa Besar Sumbawa Besar Brang Ene Taliwang Moyo Hilir Taliwang Empang Empang Empang Taliwang Taliwang Sumbawa Besar Labangka Labangka Moyo Utara Moyo Hilir Poto Tano Seteluk Poto Tano Poto Tano Sumbawa Besar Sumbawa Besar Sumbawa Besar Moyo Hulu Moyo Hilir Sumbawa Besar Jereweh Jereweh Maluk Seteluk Seteluk Poto Tano Sumbawa Besar Moyo Utara Sumbawa Besar Sumbawa Besar Brang Rea Sumbawa Besar Sumbawa Besar Sumbawa Besar Sumbawa Besar Sumbawa Besar Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMP/MTs Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA SLTPN 1 Taliwang SLTPN 1 Taliwang SLTPN 1 Taliwang SLTPN 1 Taliwang SLTPN 2 Brang Rea SLTPN 2 Brang Rea SLTPN 2 Brang Rea SLTPN 2 Brang Rea SLTPN 4 Brang Rea SLTPN 4 Brang Rea SLTPN 4 Taliwang SLTPN 4 Taliwang SLTPN 4 Taliwang SLTPN 4 Taliwang SMP Al-Ikhlas Taliwang SMP IT-Mataram SMP Sains IT Rabbani Taliwang SMP-IT As Syifa SMPN 01 Mataram SMPN 01 Poto Tano SMPN 01 Poto Tano SMPN 01 Poto Tano SMPN 01 Poto Tano SMPN 1 Maluk SMPN 1 Maluk SMPN 1 Maluk SMPN 1 Maluk SMPN 1 Maluk SMPN 1 Maluk SMPN 1 Maluk SMPN 1 Maluk SMPN 3 Poto Tano SMPN 5 Seteluk SMPN 6 Seteluk SMPN 6 Seteluk SMPN 6 Seteluk SMPN 6 Seteluk SMPN 8 Taliwang SMPN 8 Taliwang SMPN 8 Taliwang MA Al-Manar Seloto MA NW Sumbawa MA PonPes Darul Ikhlas Sumbawa MA PonPes Darul Ikhlas Sumbawa MA-Himmatul Ummah Brang Rea MAN 1 Sumbawa MAN 1 Sumbawa MAN 1 Taliwang MAN 1 Taliwang MAN 1 Taliwang MAN 1 Taliwang MAN 3 Sumbawa MAN 3 Sumbawa MAN 3 Sumbawa SMA AL-Muhajirin Seloto SMA AL-Muhajirin Seloto SMAK St.Indra Bharata Julian A Salwa Okta Sabila Tuti Alawiyah Sarmila Siti Raihanun Bella Novita Sari Jeniar Sari Andita Apriliandini Isma Yanti Meliana Putri Nila Cahyani Fitria Candra R Sifatimah Hajar QQ Usman K Intan Meiwantari Dwi Utami Setyawati M. Alwi Kurniawan Indah Farhani Edi Setiawan Rizka Wahyu Mega Actamara Putri Meri Indarti Mega Suci Apriani Asiah Lestari Merza Froleta Ayuni Elis Marianti Agustina Maryofa Hernanu Ni Nengah Sriasih Purnama Dewi Sella Amelia Puteri Maulidya Nurhikmawati Hikmah Tullah I Kadek Adnyana Putra Elsy Anggie Yutami Nova Rizki Adekutari Melati Sumbawati Yomi Santia Emi Hayati Anggar Aji Prasetyo M.

NO NAMA ASAL PENDIDIKAN NAMA SEKOLAH FAKULTAS 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Ahmad Rozin Akbar Febriansyah Amira Fadhillah Kartini Yuna Lisnayanti Wafa Painda Sari Lisa Iha Rodiah Ayu Putri Hasanah Haeruman Deri Agus Susanto Adhetya Mahendra Ira Utari Nurul Rahima Damayanti Ikhda Qurrata Aini Miza Sofianan Wilmar Anggara Kharisma Laelatul Asri Ifan Parawansyah Wiwin Herlina Rita Supiana Namira Aisyah Lugiana Ahli Yatul Auliyah Faiza Nur Zamani Yusril Syah Yusuf Wahyudin Huswatun Toibba Komang Ayu Jenistri Rizka Aulia Nurpotuzia Atri Yuliasari Nurul Baiti Jannati Linda Ria Fitri Rahmawati Yoni Abror Rima Anggraini Pratiwi Adelia Mareliza Najib Endang Priatin Ari Saputra Pratama Rina Septiani Lila Nurrohmah Reni Ramdan Firbani Ramadhan Rizki Diyu Purnama Rika Kartini Rara Septianingsih Mariska Dela Pebrianti Arkan Fahrian Putra Suci Indah Winanti Adinda Putri Aziziah Nurul Amira Surya Pangestu Elisa Rosani Iis Wantari Jacklin Nurul Islami Mitha Yunda Pertiwi Uun Susilawati Wahyudi M. Arya Aditya Saputra Maulani Dwi Nurfebriani Leliana Yulinarti Resti Susara Sanjangi Ailillah Servi Julian Kantari Nurmawan Eka Saputri Ervina Rahadia Rizki Irsya Rajmi Noviya Desi Widuri Purnamasari Aji Supandi Rusmawati Putri Sari Rabiyatul Adawiyah Azizah Maulida Fardha Noor Isnaen Yudar Virgansa P Agil Abdul Muftakirillah Dodi Prakoso Sulpan Sanioni Sopan Sopian Mujahidin Hasanul Bisri Fitri Mudmainna Kamaluddin Khairunnisah Mastika Miftahuddin Mimardekawati Novi Irwansyah Nurhalimah Ratih Komalasari Mimi Ade Sasmita Sumbawa Besar Alas Barat Alas Barat Alas Barat Brang Rea Brang Rea Brang Rea Brang Rea Brang Rea Empang Jereweh Brang Rea Jereweh Jereweh Dasan Anyar Jereweh Jereweh Dasan Anyar Jereweh Jereweh Jereweh Jereweh Jereweh Jereweh Plampang Plampang Plampang Sekongkang Bawah Sekongkang Bawah Sekongkang Bawah Sekongkang Bawah Sekongkang Bawah Maluk Maluk Sekongkang Bawah Sekongkang Bawah Kemuning Sekongkang Maluk Kemuning Sekongkang Maluk Taliwang Seteluk Seteluk Seteluk Seteluk Seteluk Sumbawa Besar Sumbawa Besar Sumbawa Besar Moyo Hilir Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Jereweh Taliwang Brang Rea Taliwang Taliwang Taliwang Utan Rhee Utan Sumbawa Utan Sumbawa Sumbawa Besar Sumbawa Besar Sumbawa Besar Sumbawa Besar Taliwang Taliwang Taliwang Seteluk Sumbawa Besar Taliwang Sekongkang Atas Taliwang Taliwang Brang Rea Taliwang Taliwang Brang Ene Brang Rea Brang Rea Taliwang Jereweh Brang Rea Taliwang Brang Rea Taliwang Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Tingkat SMA/SMK/MA Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) SMU Muhammadiyah Sumbawa SMUN 1 Alas Barat SMUN 1 Alas Barat SMUN 1 Alas Barat SMUN 1 Brang Rea SMUN 1 Brang Rea SMUN 1 Brang Rea SMUN 1 Brang Rea SMUN 1 Brang Rea SMUN 1 Empang SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Jereweh SMUN 1 Plampang SMUN 1 Plampang SMUN 1 Plampang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Sekongkang SMUN 1 Selong SMUN 1 Seteluk SMUN 1 Seteluk SMUN 1 Seteluk SMUN 1 Seteluk SMUN 1 Seteluk SMUN 1 Sumbawa SMUN 1 Sumbawa SMUN 1 Sumbawa SMUN 1 Sumbawa SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Taliwang SMUN 1 Utan SMUN 1 Utan SMUN 1 Utan SMUN 2 Sumbawa SMUN 2 Sumbawa SMUN 2 Sumbawa SMUN 2 Sumbawa SMUN 2 Taliwang SMUN 2 Taliwang SMUN 2 Taliwang SMUN 3 Mataram SMUN 5 Mataram SMUN 5 Mataram SMUN 5 Mataram AMIKOM Mataram AMIKOM Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IPA IPA IPS IPA IPS IPA IPA IPS IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPS IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPS IPS IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPS IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPS IPS IPA IPA IPA IPS IPA IPS IPA IPA IPA IPS IPA IPA IPA IPA IPA D3-Manajemen Informatika D3-Manajemen Informatika Ilmu Tarbiyah & Keguruan PGMI Dakwah dan Komunikasi Dakwah dan Komunikasi Syari'ah Dan Ekonomi Islam Ilmu Tarbiyah & Keguruan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Syari'ah Dan Ekonomi Islam Ilmu Tarbiyah & Keguruan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Ilmu Tarbiyah & Keguruan Ilmu Tarbiyah & Keguruan Syari'ah Dan Ekonomi Islam .

III Kebidanan D.Insan Sakral Taliwang Sekongkang Bawah Jereweh Taliwang Jereweh Taliwang Brang Ene Taliwang Taliwang Taliwang Brang Ene Jereweh Brang Rea Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Seteluk Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Sekongkang Atas Sekongkang Atas Taliwang Brang Rea Taliwang Taliwang Taliwang Jereweh Seteluk Brang Ene Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Jereweh Taliwang Taliwang Jereweh Taliwang Brang Ene Taliwang Jereweh Brang Ene Taliwang Sekongkang Atas Taliwang Sekongkang Bawah Taliwang Taliwang Seteluk Brang Rea Benete Brang Rea Taliwang Jereweh Sekongkang Atas Taliwang Sekongkang Bawah Sekongkang Atas Taliwang Taliwang Tongo Sejorong Jereweh Taliwang Taliwang Taliwang Jereweh Taliwang Taliwang Taliwang Taliwang Brang Rea Brang Rea Taliwang Brang Ene Brang Rea Poto Tano Brang Ene Brang Rea Seteluk Jereweh Seteluk Kemuning Sekongkang Alas Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (KSB) Perguruan Tinggi (NTB) IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram Institut Pertanian Bogor Politeknik Kesehatan Mataram Politeknik Kesehatan Mataram STIKES "Husada" Jombang STIKES "Husada" Jombang STIKES "Husada" Jombang STIKES "Husada" Jombang STIKES "Husada" Jombang STIKES Mataram STKIP Hamzanwadi Selong STMIK Bumigora Mataram STMIK Bumigora Mataram STT PLN UGM Yogya Universitas Ahmad Dahlan Yogya Universitas Brawijaya Malang Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Negeri Malang Universitas NTB Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Teknologi Sumbawa Universitas Teknologi Sumbawa Universitas Telkom Universitas YARSI Jakarta Akademi Hiperkes Makassar FAKULTAS Pendidikan Bahasa & Seni Pendidikan Bahasa & Seni FPOK Olah Raga Ilmu Pendidikan Ilmu Pendidikan Pendidikan Bahasa & Seni Ilmu Pendididkan Pendidikan Bahasa & Seni FPOK Olah Raga Pendidikan Bahasa & Seni Ilmu Pendidikan Pendidikan Matematika dan IPA Kedokteran Hewan D.NO NAMA ASAL PENDIDIKAN NAMA SEKOLAH 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 Juliansyah Ade Putra Rina Andriani Sigit Cahyadi Putra Adenan Taufik Apriansyah MS Fajar Agustian Wahidin Hendra Jayadi Kustiati Nanang Fatra Nurhayati Qori Oktaviani Mita Agustina Devi Yulianti Ade Santika Resi Mufti Bestari Distry Ika Putri Nur Dwi Santika Sriani Yustiana Zulkifli Rista Agus Kurdani Muaddin Asiah Afriani Susidayani Pudji Rabbani Maya Sari Miftah Nurfitrinnisa Sri Shofia Syahratul Aini Maesarati Ade Maulana Hasmi Sulastri Ibrahim Muhamad Mawardin Farmita Chairani Ayu Hartina Dwi Rizki Lestari Faizah Parwati Idhar Nur Apridimi Inayatul Fajriah M. Bhs.III Kebidanan D.Ikbal Widya Qisty Adhilah Yana Dwi Suciati M.Satria Ramanda Miswardiman Nova Gitasari Tri Widya Erlinda Wafa Uz Zahra Logi Mulawarman Shupy Maulda Diana Lestari Haula Suci Lestari Mardiah Husnul Fitri Wahid Nur Qalbiatul Fitri Rita Zaza Siti Rizka Madani Sofiany Nawang Ningrum Taufik Malik Ibrahim Widya Arini Ajit Pabriansyah Edi Heriyanto A Rahim Jianti Fitriani Rita Yani Doni Saputra Iwan Hasliansyah Julia Partina Eka Yanti Putri Jeniti Sumiati Dian Pratiwi Hafid Sukrillah Ranny Andriana Muhammad Firdaus Diyanti Safitri Mujizat Ino Ochi Eristiya Sucitra Abdul Gaffar Devi Ekayanti Hartina Fitrianingsih Sahamdani Nila Kusuma Gunawan Letisia Aprianto Tita Dwi Ermayanti M. & Daerah D3 Farmasi Ilmu Administrasi Bisnis D3 Farmasi Fisipol Ilmu Pemerintahan D3 Farmasi Teknik Pertambangan Pendidikan Dokter Gigi Pendidikan IPS Kesehatan Masyarakat Ilmu Adminstrasi Negara FKIP Teknologi Pendidikan Ilmu Adminstrasi Negara Pertanian Dan Perikanan FKIP Pendidikan Ekonomi Pertanian Dan Perikanan FKIP Teknologi Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Teknologi Pertambangan Teknologi Informatika Teknik Elektro Kedokteran Umum Higiene Perusahaan K3 .IV Keperawatan Keperawatan D.III Kebidanan Keperawatan S1 Ilmu Keperawatan Ilmu Pendidikan PGSD Teknik Informatika Teknik Informatika Teknik Elektro FKIP PPKN Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Sosial dan Politik Ekonomi Pembangunan Teknik Informatika Ekonomi Pembangunan Ekonomi Pembangunan Fisipol Ilmu Pemerintahan Fisipol Ilmu Pemerintahan Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis FKIP PGSD Ekonomi Dan Bisnis FKIP PGSD Kehutanan FKIP PGSD FKIP Pendidikan Matematika Ilmu Hukum FKIP PPKN FKIP PGSD Ekonomi Akutansi FKIP Bahasa Indonesia Pendidikan Kedokteran FKIP Pendidikan Kimia FKIP Pendidikan Biologi FKIP Bahasa Indonesia Ilmu Komunikasi Ekonomi Dan Bisnis FKIP PGSD FKIP PGSD Pertanian Agribisnis FKIP PGSD Teknik Mesin FKIP Pendidikan bhs Indonesia FKIP Bahasa Indonesia FKIP PGSD FKIP Pendidikan bhs Indonesia Ekonomi Akutansi Ilmu Sosial & Ilmu Pemerintahan Ekonomi Akutansi FKIP Pend. Sastra Ind.IV Kebidanan D.

Kes.III Kebidanan D.III Keperawatan Gigi Manajemen Informatika Manajemen Informatika Manajemen Informatika Dakwah Dan Komunikasi Dakwah Dan Komunikasi Dakwah Dan Komunikasi Dakwah Dan Komunikasi Ilmu Tarbiyah & Keguruan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Ilmu Tarbiyah & Keguruan Ilmu Tarbiyah & Keguruan Ilmu Tarbiyah & Keguruan Ilmu Tarbiyah & Keguruan Dakwah Dan Komunikasi FPISH Pend.NO 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 NAMA Hairul Anwar Ekawati Surya Perdana Fauzia Ade K Julkurniadi Ahmad Rjalussolihin Ihdal Husnayaini Dian Safitri Indah Fajriyani Vina Karlila Rohil Yulia Yanti Fitria Fadlina Hayati Zulfan Ramdany Lilik Handayani Sazali Syarif Hidayatollah Suriyadi Mardiana Farlina Wardiyana Fatmala Nurin Sifatmala Intan Kurniawati Herman Syarapuddin Nurul Hayati Dista Haswari Sari Fitriani Iin Argina Irwan Cahyadi Mislah Popi Marpuri Muhammad Iqbal Ria Andriani Khairunnisa Abdining Izzati Fahri Kurniawan Rahmat Dwi Nanda Juliansyah Muzayyin Marjani Mira Wahyuni Dwi Mahenra Sukma Annisa Hamdi Nur Safitri Citra Wulandari Sofyan Wahidah Nur S Indri Supriani Akhmad Alfian Rosyadi Tylka Paramita Raeza Putri Wulandari Gita Safitri Ilusi Agus Berani Sri Nahdatullah Muhammad Zubair Chautilya Dirangga Mutmainnah Reta Arsita Elza Elya Safitri Rina Anggraini Muhammad Nizar Fahmi Risda Aulia Nihad kartila Nining Anggeraini Intan Syuhadaa Zain Ramdani Putra Tita Meiliza Putri Arma Yuningsih Firman Ariyadi Emi Suryaningsih Baiq Inti Dhena Sinayang Reni Yulandari Hamdani Janori Popy Adekantari Wiwik Yulianti Sisvissia Srimawirya Isnarani Apryani Isma Yulianti Gian Prasetiawijaya Paradisa Sukma Mutyah Juliarsi Hapina Withakurnia Hafitamala Rizky Nisrina Febriana Sasmita Agustina Tri Fidrian Arya Husmawana Salihin Hesti Sri Rahayu Aries Dwi Adiguna Astrid Sabrina Permatasari Alamsyah Nanda Avieatharsya Unsa Sabrina Harjanto ASAL PENDIDIKAN NAMA SEKOLAH FAKULTAS Jereweh Bima Taliwang Taliwang Lombok Timur Taliwang Lombok Tengah Taliwang Sekongkang Atas Brang Rea Mataram Taliwang Lombok Tengah Sumbawa Besar Lombok Utara Taliwang Lombok Barat Sumbawa Besar Seteluk Brang Rea Brang Rea Sekongkang Atas Taliwang Taliwang Taliwang Jereweh Sumbawa Besar Empang Jereweh Taliwang Plampang Alas Barat Sumbawa Besar Lombok Tengah Seteluk Sumbawa Besar Taliwang Seteluk Lombok Timur Lombok Barat Jereweh Plampang Lombok Timur Jereweh Taliwang Brang Rea Brang Rea Taliwang Alas Barat Lombok Barat Lombok Barat Brang Rea Brang Rea Taliwang Mataram Brang Ene Brang Ene Sumbawa Besar Mataram Taliwang Taliwang Taliwang Seteluk Jereweh Mataram Brang Rea Jereweh Benete Maluk Jereweh Dompu Jereweh Sumbawa Besar Mataram Taliwang Jereweh Mataram Mataram Jereweh Sumbawa Besar Lombok Timur Mataram Sumbawa Besar Sumbawa Besar Moyo Hulu Sumbawa Besar Mataram Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Akd.III Kebidanan S1 Keperawatan S1 Ilmu Keperawatan FKIP Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Pendidikan Matematika S1 Teknik Informatika S1 Teknik Informatika Teknik Informatika Teknik Pertambangan Ilmu Hukum Ilmu Tarbiyah & Keguruan Ilmu Sosial dan Politik Teknik Pengairan Ekonomi Pembangunan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Kedokteran Teknologi Industri Ekonomi Pembangunan Ilmu Ekonomi Teknologi Industri Ilmu Tarbiyah & Keguruan Usluhuddin Tafsir Hadits Usluhuddin Perbandingan Agama FKIP PPKN Peternakan Ilmu Hukum Ilmu Sosial dan Politik Teknik Elektro Ilmu Hukum FKIP PPKN Ilmu Komunikasi Ekonomi Akutansi Pertanian Kehutanan FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Ilmu Hukum FKIP PGSD Teknologi Pangan & Agroindustri Kehutanan Ekonomi Dan Bisnis FKIP PGSD Ilmu Hukum FKIP Pendidikan Bahasa Inggris MIPA Kimia FKIP Pendidikan Sosiologi FKIP PGSD FKIP PGSD FKIP Pendidikan Matematika FKIP Pendidikan Biologi Kehutanan Ekonomi Dan Bisnis Teknologi Pangan & Agroindustri FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Psikologi Ekonomi Akutansi FKIP PGSD Teknik Informatika Ekonomi Dan Bisnis Psikologi Pertanian-Perternakan Ilmu Sosial dan Politik Ekonomi Dan Bisnis Ekonomi Akutansi Psikologi .III Kebidanan D. GIGI "Karya Adi Husada" Mtr AMIKOM Mataram AMIKOM Mataram AMIKOM Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IAIN Mataram IKIP Budi Utomo Malang IKIP Mataram IKIP Mataram IKIP Mataram Institut Pertanian Bogor Institut PTIQ Jakarta Politeknik Kesehatan Mataram STIKES "Husada" Jombang STIKES "Husada" Jombang STIKES "Husada" Jombang STIKES Yarsi Mataram STKIP Paracendekia NW Sumbawa STKIP Paracendekia NW Sumbawa STMIK " AMIKOM " Yogyakarta STMIK " AMIKOM " Yogyakarta STMIK Bumigora Mataram STT Nasional Yogyakarta UGM Yogya UIN Sunan Gunung Djati Bandung Universitas 17 Agustus Surabaya Universitas Brawijaya Malang Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Cordova Taliwang KSB Universitas Gunung Rinjani Lombok Universitas Hasanuddin Makasar Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Negeri Malang UIN Syarif Hidayatullah JKT UIN Syarif Hidayatullah JKT Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Malang D. Sejarah & Sosiologi Pendidikan Matematika Dan IPA Pendidikan Matematika Dan IPA Pendidikan Bahasa & Seni Kedokteran Hewan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam D.

Pertanian Dan Perikanan Pertanian Dan Perikanan Teknologi Pendidikan Pertanian Dan Perikanan Ekonomi Akuntansi Teknologi Pertanian Ekonomi Dan Bisnis Ilmu Komunikasi Teknologi Pertambangan Destinasi Pariwisata Pertanian Arsitektur Pertamanan Pertanian Arsitektur Pertamanan Ekonomi Akutansi Teknik Pertambangan S2 MIPA Mikrobilogi S2 Teknik Mesin Dan Dirgantara S2 Interdisciplinary Islamic Studies S2 Kimia S2 Kesehatan Masyarakat S2 Perikanan dan Ilmu Kelautan S2 Matematika & IPA Ilmu Kimia S2 Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis S2 Ilmu Fisika S2 Ekonomi Akutansi S2 Teknik Sipil S2 Ilmu Kedokt Dasar & Biomedis S2 Ekonomi Akutansi S2 Ilmu Hubungan Internasiona S2 Ilmu Kesehatan Masyaraka S2 Ilmu Keperawatan S2 Biologi S2 Ilmu Adm. M. S.Pd.HUm Cecep Budiman Lombok Timur Brang Rea Taliwang Taliwang Brang Rea Seteluk Seteluk Sumbawa Besar Taliwang Jereweh Taliwang Taliwang Plampang Lombok Timur Taliwang Sumbawa Besar Alas Jereweh Sumbawa Besar Sumbawa Besar Taliwang Taliwang Empang Sumbawa Besar Alas Barat Taliwang Sumbawa Besar Taliwang Taliwang Moyo Hulu Sumbawa Besar Sumbawa Besar Seteluk Dompu Maluk Sumbawa Besar Bima Mataram Sumbawa Lombok Timur Lombok Tengah Lombok Tengah Mataram Lombok Barat Sekongkang Atas Lombok Tengah Sumbawa Lombok Barat Sekongkang Atas Taliwang Taliwang Seteluk Taliwang Taliwang Lombok Barat Sumbawa Sumbawa Sekongkang Bawah Taliwang Sekongkang Atas Taliwang Sumbawa Brang Ene Brang Ene Bima Brang Ene Taliwang Taliwang Lombok Timur Lombok Timur Bima Seteluk Taliwang Sumbawa Brang Rea Mataram Sumbawa Taliwang Sumbawa Besar Sumbawa Besar Bima Seteluk Sumbawa Besar Sumbawa Besar Seteluk Jereweh Sumbawa Besar Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) Perguruan Tinggi (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) S2/S3 (NTB) NAMA SEKOLAH Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Negeri Makassar Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang Universitas Respati Yogyakarta Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Universitas Samawa Unv.Birrul Walidaen Sonia Sepriani Wahyu Nusantara A Laifa Fusvita I Putu Dody Widiana Muhammad Sarkawi Rizal Akbar Herlina Novita Hasyim Skm Laily Fitriani Mulyani Ahmad Dody Setiadi Robi Nur Akbar Ahmad Zarkasi Siti Nur Aisyah Lalu Yahya Surya Buana Rizka Vidya Lestari Dewi Indrawati SE Dwi Rizqia Yusvarini Febriani Sanditiyasa Ari Suryaningsih Dini Dwi Amanda Rijal Rivaldi Indah Fitriana Sari Ade Kurniawan Hapid Ari Wahyuddin Jayadi Muhyidin.NO NAMA ASAL PENDIDIKAN 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 Muhammad Isroi Rizky Fandi Saputra Alwi Ade Kurniawan Rahmah Nurul Huda Nurlela Sari Ida Farida Iis Nursabani Anwar Efendy Al Qarni Aguspian Hamdan Hariansyah Buana Putra Trisna Risani Karya Ikhwan Ansori Aulia Rahmah Annisa Nurul Awaliyah Elsa Malinda Sari Anita Juniyarsi Intan Komalasari Nurhidayatul Azyziyah Dewi Shinta Permani RA Indah Fahria Khaerany Devika Septyarini Haslin Jusmawati BT Rusli Muhammad Syafi'i Tri Ayuningtias Soraya Dimas Junior Pratama Arini Shalsabilla Putri Imam Wierawansyah Eltara Nur Kumalasari Praga Balian Ainun M.Pd Burhanuddin. Sarjanawiyata Taman Siswa Yogya Universitas Teknologi Sumbawa Universitas Teknologi Sumbawa Universitas Teknologi Sumbawa Universitas Teknologi Sumbawa Universitas Udayana Denpasar Universitas Udayana Denpasar Universitas Udayana Denpasar Universitas Widya Gama Malang UPN Yogya Institut Pertanian Bogor Institut Teknologi Bandung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Airlangga Surabaya Universitas Airlangga Surabaya Universitas Brawijaya Malang Universitas Brawijaya Malang Universitas Brawijaya Malang Universitas Brawijaya Malang Universitas Brawijaya Malang Universitas Diponegoro Semarang Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Universitas Indonesia Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Mataram Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Makassar Universitas Negeri Surabaya Universitas Negeri Surabaya Universitas Negeri Surabaya Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Sebelas Maret Universitas Udayana Denpasar Universitas Udayana Denpasar IIP IPDN Jakarta Universitas Brawijaya Malang Universitas Brawijaya Malang Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Pendidikan Ganesha Universitas Sebelas Maret Universitas Udayana Denpasar FAKULTAS Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Sosial dan Politik FKIP Pendidikan Sejarah Teknik Pertambangan FKIP Pendidikan Geografi FKIP Bahasa Indonesia FKIP Bahasa Inggris Fisipol Administrasi Publik FKIP Bahasa Indonesia Teknik Sipil Ilmu Hukum Agama Islam Pendidikan Dokter Gigi Ilmu Komunikasi Ekonomi Dan Perbankan Islam Pendidikan Dokter Seni Dan Desain Ilmu Pendidikan PGSD FKIP PGSD FKIP PGSD Ekonomi Akutansi Ilmu Sosial Dan Ekonomi Pendidikan Bhs & Sastra Ind.S. & Kebijakan Perpajakan S2 Ilmu Agama Islam S2 Teknik Informatika S2 Ekonomi Akutansi S2 Ekonomi Manajemen S2 Ilmu Hukum S2 Mnj Sumber Daya Peternakan S2 Pengkajian Bahasa S2 Manajemen Lingkungan S2 Manajemen Pendidikan S2 Pendidikan Ilmu Sosial S2 Manajemen Pendidikan S2 Pendidikan Bahasa & Sastra S2 Manajemen Pendidikan S2 Pendidikan Anak Usia Dini S2 Pendidikan Fisika S2 Pendidikan Fisika S2 Teknologi Pembelajaran S2 Linguistik Terapan S2 Penelitian & Evaluasi Pendidikan S2 Ilmu Lingkungan S2 Ekonomi & Bisnis Akuntansi S2Teknik Elektro S3 Ilmu Pemerintahan S3 Ilmu Ternak S3 Ilmu Pertanian S3 Manajemen Pendidikan S3 Pendidikan Ekonomi S3 Ilmu Pendidikan Bahasa S3 Ilmu Pendidikan S3 Pendidikan bahasa Indonesia S3 Ilmu Linguistik S3 Ilmu Peternakan . M. S.Pt Ieke Wulan Ayu Heldy Ramadhan Putra P Tri Wahyu Hardaningrum Juanda Muhammad Iksan Ahmad Sirajuddin.Pt Ubaidullah Sukiman Jayanto Mutya Gustina Sumitro Kurniawan Dwi Sagita Angriuni Ferdinan Dinata Sandy Ramdhani Muhammad Zaini Rahayu Fahmi Fahri Hamdani Maghfiroh Fajrin Weni Wendari Oktaviandi Ni Putu Ari Aryawati Ahmad Jaya Baharuddin Sudirman.