PANITIA BAHASA INGGERIS

CADANGAN TAKWIM PANITIA BAHASA INGGERIS 2017
Bil.
1.
2.
3.
4.

Aktiviti
Program Bulan Bahasa Inggeris 2017
Kelas Tambahan Bahasa Inggeris tahun 6 2017
Karnival Bahasa Inggeris Zon Skudai
Sinaran Pagi

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perkampungan Ilmu (I)
Klinik untuk calon A dan C dalam UPSR
Five words A Week
English Within 20 minutes
Ceramah Teknik Menjawab Soalan UPSR
Walking Dictionary

Tarikh

Catatan