STEVEN SORA

A TEMPLOMOS LOVAGOK
ELVESZETT KINCSE
Oak Island rejtélyének megfejtése

Tartalom
Köszönetnyilvánítások

9

Bevezetés

1.

Oak Island rejtélye

2.

Elméletek és gyanúk: Ki ásta a Pénzvermet,

és mi rejlik a mélyén

11

15

26

3.

Előjáték az expedícióhoz

46

4.

A skótok felfedezik Amerikát

55

5.

„... ha kettő közülük halott"

78

6.

A templomos lovagok és Skócia

95

7.

A templomosok titka

117

8.

A francia kapcsolat

136

9.

Rennes-le-Cháteau rejtélye

146

10.

Az összekötő szál

156

11.

A kincs Oak Islandre érkezik

179

12.

Tölgykirályok, levágott fejek és az ősök titkai

195

13.

A Grál védnökei és a modern világ

213

Epilógus: A Grál-kincs és Oak Island

229

Jegyzetek

239

Bibliográfia
Név- és tárgymutató

257

Köszönetnyilvánítások
E

lőször is köszönet illeti családomat: feleségemet, Terryt, mérföldeken és éveken át tartó
lankadatlan támogatásáért és nagylelkűségéért, fiaimat, Christiant és Mike-ot, kezdeti türelmükért és
későbbi érdeklődésükért. Köszönet Bob Meledandrinak a fordításban, szerkesztésben és a kézirat
legkorábbi állapotaitól az elbírálásig nyújtott közreműködésért, valamint a kezdetektől tartó
barátságért és támogatásért.
Köszönet a számos könyvtár és könyvesbolt dolgozóinak, New Yorktól Pennsylvanián át ÚjSkóciáig, akik segítettek bizonyos nehezen hozzáférhető könyvek és anyagok megtalálásában. Külön
köszönet jár a pennsylvaniai Bethlehem Közkönyvtárának, a massachusettsi Westford J. V Fletcher
Könyvtárának és a Douglas V Harding Könyvritkaságok Boltjának a maine-i Wellsben.
Elismerésem azoknak, akik életre keltették, és életben tartják a történelmet, különösen dr. Regis
Courtemanche-nak, a C. W. Posttól és H. S. „Pete" Cummings Jr.-nak, a Prince Henry Projecttől.
Rendkívül hálás vagyok mindenkinek az Inner Traditionsnél, leginkább Ehud Sperlingnek, Jon
Grahamnek, Rowan Jacobsennek, Peri Champine-nek, Lee Woodnak és Blake Mahernek, valamint
Marcia Merryman Means társszerkesztőnek, gondos munkájáért.
És végezetül jár egy szó elismerés a történészeknek és íróknak, akik mialatt új felfedezéseket
inspirálnak, vállalják az intellektuális szembenállást, nevezetesen Michael Baigentnek, Barry
Felinek, Charles Hapgoodnak, Richárd Leighnek, Henry Lincolnnak és Fre-derick Pohlnak.

Bevezetés
Az

angol király megbízottját ledöfik és hagyják elvérezni a szürke barátok távoli kápolnájának
oltáránál Skóciában. Egy dél-franciaországi hegyi falu plébánosa hirtelen rettenetesen
meggazdagodik, miután pergameneket talál egy régi oltárban elrejtve. Királyok, egyházi vezetők és
Párizs elitje érdeklődését kelti fel, hogy miközben vagyonát arra használja, hogy helyreállítsa
templomát, olyan bizarr pogány motívumokat alkalmaz, hogy csak néhányan ismerik el
kereszténynek az épületet. Halálának körülményei éppen olyan megmagyarázhatatlanok, mint a
meggazdagodása.
Az Ardennek sötét erdeiben titkos összeesküvők tartanak találkozót, hogy tervet eszeljenek ki
egy nagyon sajátságos kincs megszerzésére Jeruzsálemből. Elit csoportjuk titokban működik egy
katonai szervezeten belül, de küldetésük beteljesültével fedőszervezetük törvényen kívülre kerül, és
vezetőit halálra ítélik.
Egy ködlepte öböl a történelem legnagyobb kincsvadászatának központjává válik. A tervezet
üzleti vezetőket, az Egyesült Államok egyik elnökét, hollywoodi színészeket, amerikai és kanadai
milliomosokat egyesít egy vállalkozásban, mely az emberi életek mellett dollármilliókba fog
kerülni.
Mi a közös mindezekben az eseményekben? Egyetlen szál kapcsolja össze ezeket téren és időn
keresztül. Ezer évvel ezelőtt megalakult egy titkos társaság, mely túlélte a hivatalos üldöztetést és
még mindig halad célja elérése felé. E társaság időnként ellenőrzése alá vonta a világban
felhalmozódott legnagyobb vagyonokat, birtokolta a világ legnagyobb flottáit, forradalmakat
robbantott ki és kormányokat buktatott meg. A társaság még ma is létezik.
E könyv bemutat egy rendkívül komplex építményt, mely Új-Skócia közelében található, egy
szigeten, s kétszáz éve dacol az emberekkel és a modern tudománnyal. A kicsiny, csupán 59
hektáros Oak Is-land a Mahone-öböl 350 szigetének egyike. Ma körülbelül egyórányira fekszik
Halifaxtői, Új-Skócia déli felén. Jóval a modern idők előtt, amikor lellcdezték e g y elrejtett k i n c s
bizonyítékát, még alig éltek a kői nyező területen. A rejtekhely egy hatvanméteres függőleges akna,
•min tölgyfa padozatok mellett cement- és fémgátak védelmeznek. Magát a gödröt föld alatt futó,

szent tárgyak és koronaékszerek. A kincs és a csoport által védelmezett titkok egy skót elit családhoz vándoroltak. hogy rájöjjünk. Ráadásul a dokumentumok . Ez a valaha gazdag és erős csoport kiesett a hatalomból és illegalitásba kényszerült. hogy hatalmas vagyon . Az évek során csak néhány nyom került felszínre. Több mint kétszáz éve fedezték fel. amit védelmeznek? Az bizonyos. és az Újvilág e távoli szigetét úgy használták. mely nincs feltérképezve. hogy az versenyre kelhet a kalózok valaha talált kincshalmával. Dávid Tobias vezetése alatt még a nagy tiszteletben álló Woods Hole Oceanográfiai Intézet is bekapcsol ó d o t t . melyek még elrejtésük után évszázadokkal is döntő jelentős e g g e l bírnak a világ számára. ezüst. Ma két dolog bizonyos. Egyesek szerint ezeknek rejtve kellene maradnia. de a szénizotópos kormeghatározás elárulja nekünk. hogy föld fekszik előtte vagy a Föld peremének meredek szakadéka. Oak Island ostrom alatt áll. hogy ezer literével vezessék be a tengervizet. A kincs megtalálására tett kísérlet már így is olyan sok pénzt emésztett fel. aki hajlandó elkötelezni magát. Semmiféle jel nem nyújt segítséget a felfedezőnek abban a tekintetben.éljük az. hogy megóvja a fel-fedezéstől. melyek több mint ezer éve óvott titkokat tartalmaznak (Jézus családjának genealógiáját Dávidtól Jézusig és Jézus „örököseiig"). és mi rejlik bennük számunkra? Ahhoz. ahol a tengervizet szolgáltató csatornák elfedésére és védelmére máshonnan behozott rostokat és hínárt használtak. hogy bárkit megakadályozzanak abban. amiket arra terveztek. Mások bármi árat megadnának érte. átlós vágatok aknázzák alá. akik az életükkel fizettek. A bonyolult tervezésű rendszer minden betolakodót megállít. hogy eredete ezer évre nyúlik vissza. . I' . Ehelyett tengeri kígyók és szörnyek rajzai kerültek ide. ki) számára semmilyen ár nem túl magas. Ezeket a titkokat már elrejtésük idején is a katolikus egyházra irányuló fenyegetésnek tartották. bár a szervezet fennmaradt. és annyira értékes.némelyek ősi szövegeken alapulnak. Valójában mi is az. Itt nem. A vízaknák több száz méteren át futnak egy hamis öbölbe. hogy a kincs felszínre kerüljön. ami több mint ezer évig viselte a lelelősséget mindannak az összegyűjtéséért. A régi hajósok tengeri térképein gyakran apró jegyzetek jelzik a széleken az ismeretlen területeket. történelem. Ez a család részt vett a hatalmas föld alatti komplexum megtervezésében és megépítésében. melyeket kölcsönök biztosítékaként zálogosítottak el Európa első bankszervezetének. hogy előadja titkait. Tobias szerint milliárdokra rúg. lehetséges-e. span y o l I osztogatók zsákmánya vagy a tengerentúlról. amit Oak Island alatt elrejtettek. A Pénzveremben a hatalmas anyagi érték mellett titkok is lehetnek. Mik ezek. s van valaki. Oak Island alatt kincs fekszik. Legsötétebb órája elérkeztével kénytelen volt lemondani vagyonáról. Mostanáig senki nem lett gazdagabb attól.arany. Valahol Oak Island alatt hatalmas kincs heverhet: elásott kalózvagyon. hogy valaki (nem tud-juk. Európából hozott szent tárgyak. ('. mintha magánbankjuk lenne. akik a pénzüket a Pénzverem titkai felfedésére akarják költeni. hogy sokkal régebbi lehet. és annak tartják most is. Jelenleg műszaki eszközök és források még bőségesebben férhetőek hozzá azok szám a i a. hogy rátaláljon a kincsre. hogy van egy sok nev alatt le tezett titkos társaság. E könyv előzetes feltételezése az. Hozta Isten a Pénzveremben! Ami elmúlt. és a szigorú figyelmeztetés: „Itt szörnyek vannak". aki bizonyos mélység alá hatol. valakinek megépítenie. Egy vagyonos kanadai üzletember hozta létre a Triton Társulást ötvenkét kanadai és amerikai befektetővel. olyan terület felé kell haladnunk. A kísérlet számos ember saját vagyonát emésztette fel. Egyik sem bizonyos. akik fedezik az ásatást. És mekkora l e h e t a kincs értéke? Mr. hogy megpróbálta megszerezni. Létezik bizonyíték arra. mely megörökölte a titkos társaság védnökségét. Ezt a tárolót több száz évvel ezelőtt sikerült valahogy. s voltak.rejtett.

a tizenéves Anthony Vaughn és a húszéves John Smith munkához láttak. rostos anyag rétegeit is felfedezte. odaköltözött. Azt beszélik. kimentek a szárazföldre. hogy felkeressék a család orv o s a t . de csak hogy Ujabbhoz érjenek . hogy megvizsgálják. század végén kevés szórakozási lehetőséget kínált. Hatvan centiméter mélységben gondosan lerakott kőlapréteghez .a szigeten nincs ilyen kő értek. de híres. többé sohasem hallottak róluk. mely megprób á l t a legyőzni a Pénzvermet. Anthony Vaughll rokonának a felfedezésről. gitt és egy barna. így könnyű volt elmozdítani. E p o n t o n rádöbbent e k . mind g é p i felszerelés l e i e n . de hitüket. megerősítette. Ezeket a négy méter széles akna oldalaiba ágyazták.1 kilencméteres szinten. Dániel McGinnis bebarangolta Oak Island erdeit. folytatták a munkát. Lynds létrehozta az első szindikátust. Az ásást a bemélyedés közepén kezdték. hogy fenntartsa minden érintett izgalmát. hogy valami nagyon értékes lett eltemetve lejjebb az aknában. további segítségre van s z ü k s é g ü k . A fiatalemberek kiszedték a szálfákat.1. é s évekig nem folyt sok munka az aknában. ami elégnek bizonyult a h h o z . hogy az Új-Skócia szárazföldi részén levő Golden Riverből származtak. mind emberi erő. Fejezet OAK ISLAND REJTÉLYE Ú j-Skócia a a XVIII. hogy már a szigetre jönni is k e v e s e n voltak hajlandóak. 179l-ben dr. Lynds lakóhelyéről elnevezett Onslow Szindikátus faszén. A tizenhat éves Dánielnek nem okozott gondot. és folytatták az ásást. Ásókkal és csákányokkal felszerelkezve Dániel McGinnis. A d r . és mi-k o i megnősült. Volt ott egy hajókötél is. kincsvadásztársa.1 padozatot. A szige-tet kísértetek járták. nemrégiben megtisztították. A szükséges segítség híján az ifjú kincsvadászok ideiglenesen fela d l a k . 1 7 9 5 egyik vasárnap délutánján három fiatalember úgy d ö n t ö t t . J o h n Smith az év vége előtt birtokot vásárolt a szigeten. . Az igazi figyelmeztető jelzés egy bemélyedés volt a földben. Három méter mélységben tölgy szálfákból épített padozathoz értek. Elkorhadtak.) Mikor kiszedték. ami nagyon nagy értékkel bírhat. mikor a fiúk abban reménykedtek és azon munkálkodtak. a szárazföldiek közül pedig néhányan kieveztek. a szigeten idegen növények nőttek. Hat méternél egy második tölgypadozat gátat vetett haladásuknak. 1 Egyikük. és dr. rossz állapotuk pedig azt a látszatot keltette. Mikor John felesége teherbe esett első gyermekükkel. Evekkel ezelőtt fura fényeket l á t t a k rajta éjjel. 2 Új-Skócia harminc másik prominens lakójától összegyűjtötte a szükséges tőkét. pénzt fektet az akna feltárásába. hiszen a szigetet tengeri rablók és kalózok tanyájak é n t ismerték. és a földet a vártnál puhábbnak találták. rájöttek. Simeon Lyndsnek. A z i s akadályozta a munkások toborzását. és felfigyelt egy pontra. A dolgos farmereket nehéznek bizonyult rávenni napi munkájuk abbahagyására. hogy elrejtsen valamit. Nem ez lehetett az első alkalom. hogy elmegy kalózkincset ásni. s farmer lett. hosszú ideje ott vannak. melyről úgy t ű n t . Smith beszélt dr. hogy arannyal teli ládát találjanak. Ezen a területen vörös here és más. térjenek vele vissza a lakatlan szigetre. hogy rávegye két barátját. mint a többi. egy régi aknában ásnak. majd tovább ástak. három kilométerre onnan. Az akna falai korábbi ásásra utaló nyomokat őriztek. hogy úgy döntött. négy és lel méterrel a föld felett lógott egy elfűrészelt ágról. Ezek egyikének az eltemetett kincsek utáni vadászat számított. Az 59 hektáros sziget csak egy volt a Ma-l i o n e öböl 350 szigete közül. (Később meghatározták. Miután eltávolították . Dániel McGinnis szintén a sziget e g y részén gazdálkodott. Lynds elkezdett érdeklődni o l y a n n y i r a . A munkások e l ő b b kötelek és csigák segítségével eltávolították a tizenévesek elve-t e l i kísérlete után az aknába rakódott sarat. de ez a nap másféle véget ért. és nekilátott. Háromméteres intervallumonként újabb tölgypadozatokra bukkantak. A fán furcsa jelek voltak. Valaki nyilvánvalóan nagy gondot fordított arra.

a fúrást végzők pedig megpróbáltak szerezni az anyagból. Az írott követ beépítették John Smith tűzhelyébe. Mik o r megmutatták egy közeli. A munka negyven évig nem kezdődött újra. Kísérletet tettek arra. hogy víz szivárgott be. hogy minden egyes kiemelt vödör föld után ki kell merniük két vödör vizet. később pedig egy halifaxi könyvesboltba vezetett útja. víz egyáltalán nem mutatkozott. de a „kincs" nem merült feledésbe. végül kitermelt akna közül a másodikat. Edgár Allan Poe is használta „Az aranybogár" című novellájában. James Pitbaldo zsebre vág valamit. A következő évben a szindikátus kiásta a számos. 4 E művelet közben a kimentett anyagot osztályozó munkások egyike észrevette. a kincseskamra. A kőlap jeleit nem fejtették azonnal meg. de a verem számukra semmit nem vesztett vonzásából. és egy szombati napig folytatták az ásást. és lelkesen mentek haza. abban bízva. egy feliratos kőlapra bukkantak. amit nem volt hajlandó megmutatni a többieknek. 3 A kód az igen közönséges fajták közé tartozott. 1850-ben a szindikátus fúrt még egy 33 méteres aknát. amivel már korábban is találkoztak. hogy tizenkét centiméter vastag lucfenyőből készült. az Acadia Vasművek tulajdonosa segítségével megvásárolja az aknát a többi igazgatótól. hogy egy másik üzletember. de a fúró csak azt a rostos anyagot hozta felszínre. Újabb harminc centiméterrel lejjebb egy tölgypadozat. mely újra és újra vereséget mért a kincskeresőkre. Optimizmusuk mégis kitartott. hogy a munkavezető. az e-vel. egy másodikban pedig benne v a n n a k . nem adta elő még akkor sem. A fúrási végzők ögy g o n d o l t á k . keresztül haladva ötvenhat centiméter fémen. Felállítottak egy állványzatot. istentisztelet előtt megvizsgálták a vermet. és elhelyeztek rajta egy lóval hajtott fúrót. akik nem kívánták eladni. A türelem és a tőke hamarosan kimerült. Mikor következő nap visszatértek. melyben egy egyszerű titkosírást használnak az elásott kincs keresésében. Charles Archibald.. Vasárnap. A nap a vége felé járt. Ehhez a második. Ez az új alagút jelentős felfedezésre vezette a fúrást . az új-skóciai Truróból. az azt mondta. A szindikátus felkészült erre az eshetőségre. 1845-ben új társaság alakult. A fúrást irányító Jotham McCully szerint ezek a töredékek „óralánc szemeire" emlékeztettek. A munkavezető röviddel ezután meghalt egy másik bányaszerencsétlenségben. hogy másnap biztosan feltörik a kincseskamrát. A rost később kókuszdióhéjnak bizonyult. míg legközelebb összeülnek a szindikátus igazgatói. Elérték a harminchárom métert. Az elárasztásra szolgáló alagút olyan rejtett csapdává vált. hogy a leggyakrabban használt jelét behelyettesítették az angol nyelv leginkább használt betűjével. Csel lett volna a felirat? A földmunkások nem találtak semmiféle kincsre. s titkos felfedezését magával vitte a sírjába. halifaxi főiskola nyelvészprofesszorának. De a víz megint elárasztotta az új alagutat. aztán pedig nekifogtak egy alagútnak az első akna felé. majd pedig az új aknát. A templomból visszatérve azonban újra elárasztva találták. Lynd. Anthony Vaughn és John Smith már a hetvenéves korhoz közeledett. hogy kiszivattyúzzák. Egy második fúrás elérte a „tölgydobozt". A szivattyú felrobbant és vonakodva abbahagyták a munkát. és elárasztotta az aknát. a tizenkét méter akár tizenkét kilométer is lehetett volna. Bár azt mondta. valamint egy bányamérnök. rádöbbentek. de nem jártak eredménnyel. jelentős vállalkozáshoz csatlakozottt egy újabb dr. Tizenkét napig tartott. de a víz folyamatosan utántöltötte a huszonhét méteres üreget. James Pitbaldo. hogy hozzáférjen. mikor az ásás megkezdődött. és mindketten közreműködtek a feltárásában.»l egy másik szindikátus használta pénzgyűjtésre. Egy újabb padozat után rájöttek. a h . Harminc méternél a fúró keresztülment egy padozaton. éppen túl a várt tölgypadozaton. melyről kiderült. mely kudarcát okozta a korábbi expedícióknak. amennyit csak lehet. Bizonyosan elérték a kincset. Aztán. hogy vágjon egy alagutat az eredeti aknába.. felfedeztek még egy tölgyfa padozatot. melyről most úgy vélték. míg újra elérték a huszonegy métert (azóta a két másik akna beomlott). és tekintve a sok vizet. Úgy t ö r t é k fel. hogy a felirat egy „tizenkét méter mélyen" eltemetett kincsről szól. Huszonnyolc méterrel a felszín alatt a kincskeresők új problémába ütköztek. hogy egy dobozt átlyukasztottak. Azzal viszont megpróbálkozott. és tett egy újabb kísérletet arra. A fúró által már felszínre hozott fémtöredékeken kívül semmi mást nem találtak. hogy addig megtartja. A bolt bezárásakor n y o m a veszett. Az ásást meregetés váltotta fel.Huszonhét méternél.

Az emberek egyikével végzett egy kazánrobbanás. Felfogadtak hatvanhárom embert. de semmi újat nem talált. hogy a „természetes" csatorna mesterséges. mely évek vagy évszázadok során is megóvta a medencékéi az eltömődésektől. mely percenként 2700 liter tengervíz áramoltatására volt képes. Hetek munkáját fektették kő. de további kutatásra senki nem jelentkezett. 1880-ban a tulajdonos éppen szántott. A szindikátus ez után épített egy jászolgátat.és agyaggát építésébe. hogy egy. huszonnégy éves Frederick Blair lett 1891-ben. a Smith's Cove-t ál kutatták ilyesfajta csatornák jelei után. de a parthoz közeledve egy irányba tartottak. E rövid életű társaság ásott néhány további aknát. A munka megkezdődött. mely védelmezte a kidolgozón elárasztórendszert. ami az újabb vállalkozások számára még bonyolultabbá tette a dolgokat. és ez az oka az elárasztásnak. a mélyben fekvő akna okozta . és elrobbantgattak 70 kilogramm dinamitot. Az eredeti aknától pontosan délre. Egy atlanti vihar lerombolta a gátat. aki az ásásban sosem vett részt. E csatorna környékén még több került elő a barna rostos anyagból. A földmunkások később arra tippeltek.végzőket. Tengervíz árasztotta el. és újabb bizonyítékául szolgált annak. A Pénzvermet körülvevő földeket John Smith és még sokan mások birtokolták. bár a földeket bérbe adta a kincsvadászoknak. Az egyetlen következtetés. Ezalatt az Anthony Graves birtokában levő földet újra megművelték. mely elnyelne valamennyi vizet. Ezeknek az óceánhoz legközelebb eső pontja egymástól nagy távolságra helyezkedett el. Az aknákat még mindig . és szembesültek egy újabb kudarccal. ami szintén teleömlött. tizenöt méteres távolságon belül kiásták a negyedik aknát. 1866-ban újabb társaság jött létre nagyobb gát építésére. hogy a vízszint a veremben az öbölbeli á ra p á lly a l emelkedik és csökken. lehetővé téve a további vizsgálatot. hogy a vízcsapda elárassza az aknákat. Az emberek azonban megtagadták. hogy összességében öt vízelvezetőt építettek a most már mesterségesnek tűnő partba. ahol a homokból víz tört elő. A Pénzverem kihívásának következő elfogadója az ambersti (Új-Skócia). Ráadásul művükéi tovább álcázták egy mesterséges parttal. Ezt még ma is nagy volumenű vállalkozásnak tekintenék. ami az elpusztult vízelvezető rendszerből származik. hogy természetes csatorna vezet a közeli tengerparthoz. a valószínűtlen i. ástak egy másikat. de nem sikerült összegyűjteniük a szükséges pénzt. és újra megpróbáljon fúrni. az Oak Island-i Kincstársaságot a részvényesek hatezer dollárnyi pénzével alapították meg. Az öt vízelvezetőt lecsapolták. sz. Az öblöt. hogy valami nagyon fontos van elrejtve Oak Island alatt. hogy bérbe vegye a földet. hogy találtak egy. Megalakult egy új szindikátus. Miután egy akna célt tévesztett. Szerencsére ez munkaszünet alatt történt. 1850-ben nem számított kevésbé rendkívülinek az ötlet. Mindegyiket kettős sziklasorokból hozták létre. Mivel abban az évben már túl késő volt ahhoz. A gödörben levő és a part menti víz megfigyelésével tulajdonképpen azt fedezték fel. Modern technológiát alkalmazva arra. az volt. hogy megakadályozzák. az emberek úgy döntöttek. A Pénzverem állta a sarat a kor modern technológiájával szemben. de a Trurónak nevezett szindikátus kudarca után Oak Island legnagyobb részét eladták Anthony Gravesnek. húsz centiméteres távolságban. 1859-re a szindikátus újra összegyűjtötte a munka folytatásához szükséges tőkét. Graves helyi farmer volt. hogy tényleg ez a csatorna árasztotta el a gödröt. Azt is beszélték. de az Atlantióceán megtagadta az együttműködését.1 beomlást. és felfedeztek egy pontot. A próba bebizonyította. aztán megtelt vízzel. újabb aknákat ástak és a kézi szivattyúkat gőzszivattyúkra cserélték. és a második gátat elárasztotta a víz. Cégét. Az új akna barlanggá szakadt be. mikor csupán huszonnégy méterre az eredeti gödörtől besüllyedt a föld. és nem halt meg senki. hogy újjáépítsék. kőlapokkal borítva. Mindenki megdöbbent azon. az emberek befúrtak az alagútrendszerbe. mélyítenek még egy aknát a part és a verem közé. hogy leszálljanak az aknákba. 5 Egy réteg alatt hínár következett. amit le tudtak vonni. Egyetlen modern numizmatikus sem kapott lehetőséget a lelet megvizsgálására. Az építők egy olyan százötven méteres alagutat ástak. hogy csökkentse az öbölbe befolyó vizet. és a munka újra leállt. 1317 évszámos pénzérmét. melynek fele a föld bérbevételéhez kellett. és az emberek rájöttek. de az írott kőhöz hasonlóan ez is eltűnt. és tartozott hozzá egy szűrőrendszer. a hínár alatt pedig nem homokot. Ezután újabb balszerencse sújtott le az expedícióra. hanem egy sziklahalmot találtak. és minden munkát felfüggesztettek.

egy fókaolaj lámpát és egy baltafejet hoztak fel. amit a modern technológia fel tudott mutatni. Az 1950-es években Fred Nolan. hogy számos követ helyeztek el méretjelzésként. akit Hedden fogadott fel. egy földmérő az új-skóciai Bedfordból azt állította. hogy létezik egy másik alagútrendszer is. fiatalemberként négy napot töltött a Grand Manan-szige-ten Kidd kapitány kincse után kutatva. Nolan. és csak a „V I. hogy lüktessenek be. William Chappell és fia. hogy publicitást szerezzen saját mentőtársaságának. Albert Gallatin és J o h n Shíelds (gazdag családtagok és barátok). ahol a kalóz Edward Davis állítólag a spanyol csendes-óceáni partvidék mentén végrehajtott kalandozásaiból származó zsákmányát elrejtette. összevetette bizonyos kifúrt sziklák és a háromszög között a méreteket. egy halifaxi földmérő. Hallván a közeli Új-Skócián folyó tevékenységről. de találtak egy ősrégi horgonyhegyet és még több betont. Egy fúró folyton kifordult egy ponton 46 méter mélységben. míg 1922-ben egy jelentős befektető-résztvevőt nem találtak. hogy az anyag beton. és egyéb olyan tehetős felső körökbe tartozó embereket is rávett. akinek jelenleg birtokában van a sziget egy kis része. Mel az új-skóciai Sydneyből csatlakoztak Fred Blairhez. száznyolcvan méteres alagút a part déli oldaláról lett a második csapda. hogy egy pincéből származik. akkoriban a Carter. ami a Pénzverem titkát oltalmazta. A csalódások mellett az 1890-es évek új felfedezéseket hoztak. és az új pénzinfúzió csalókának bizonyult. New Brunswick partjánál nyaralt. tehát ember által készített." betűket lehetett elolvasni. mely átnyúlt a sziget túloldalán levő tengerpartra. Meglepő m ó d o n nem idegenkedett a kincsvadászattól. hogy odalent nagy kincs hever. az akadály egy láda. Costa Ricától 560 kilométerre délnyugatra. a társaság tagjait személyi csőd fenyegette. A „kevert anyag" analízise hasonlóképpen azt erősítette meg.egy munkás leesett egy emelőszerkezet padozatáról. hogy egy nyitott gödröt és centrifugális szivattyút fognak használni. Blair főmérnöke. Annak ellenére. ' . hogy az nem különbözik attól. A kincs keresésére szervezett jövőbeli szindikátusok John Wayne-től. O is befektetett Blair-szindikátusába. A fúró a pergament széttépte. mint egy részletesen kitervelt csalás. A szigetet körbejárva a veremtől távol Chappellnek újabb tantaluszi kínokat okozó nyomra bukkantak. de nem tették gazdagabbá neves befektetőiket. A Blair-expedíció szenvedte el a verem történetének második halálesetét is . hogy soha nem voltak ennyire meggyőződve arról. R o o s e v e l t meglátogatta a helyszínt. a munkában is részt vett. hogy „bármely hozzáértő mérnök tisztába tudná tenni a dolgot pillanatok alatt". amit a bányászok a tizenhatodik és tizenhetedik századtól kezdődően használtak. pénzt és kincset egyáltalán nem adott a Pénzverem. . Mel mérnök volt.elöntötte a víz. amiről úgy gondolták. Valaki egy kő háromszöget állított fel tájékozódási pontként. Vörös festékkel folytatott kísérletek segítségével felfedezték. Richárd Byrd tengernagytól. eszközül használja az expedíciót. a Pénzverem nem más. A legújabb felszerelés. és n i ' . 1937-ben Charles Roper. Elnökként egyszer elrendelte. Éveken át kisebb műveletek folytak. úgy hiszi. csatlakozott a kutatáshoz. ami pergamennek látszott. Egyéb próbálkozások egy csákányt. és úgy döntött. A Halifaxben végzett analízis azt állította. és a fúrást végzők átlyukasztották. hogy e háromszög a kulcs a kincs tényleges helyének meghatározásában. akit megragadott Oak Island varázsa. és felhoztak valamit. de felmérése nem adott magyarázatot a jelzésre. Úgy vélték. mint Duncan Harris. hogy hiszi. Harry Bowdoin kijelentette.. Újra dinamitot használtak. és még több cementet fedeztek fel. Egy mélyebb. Ledyard és Milburn cég ifjú ügyvédje. hogy a tengerészet egyik cirkálója kössön ki a Cocos Islanden. megint kudarcot vallott a Pénzverem titka felfedésében. egy olyan. 1897-ben még több fémet és betont hoztak fel. a kudarc után pedig egy cikkben jelentette ki. 1896-ban. 8 Azzal vádolták meg. 6 Nem Franklin Roosevelt lett az utolsó híresség. melyeket Blair legalább az 1680-as évekből származóknak határozott meg. Erről Flynntől és Vincent Astortól kaptak még tőkét. amit húsz évvel később nagyon fontosnak tartottak. 7 Blair csoportja folytatta erőfeszítéseit. 1909-ben Franklin Delano Roosevelt.

Hamilton erőfeszítései csupán egy szempontból lehettek sikeresek . melyet azóta újraalkottak. Bírálói nem kis számban akadtak. Három év elteltével az expedíció kudarca. akit Blair és ()happell keresett. működését pedig a városiak panaszai és megmagyarázatlan technikai problémák hátráltatták. Restall öt évet fordított arra. Az 1950-es években George Green olajmérnök Texasból és John Lewis aranybányász egy tízezer dolláros új fúróval próbálkozott és nem sikerült új felfedezésekre jutniuk. Chappell halála után fia. valamint az otthoni üzleti kötelezettségek összecsomagoltattak Heddennel. és hogy feltérképezze a szigetet. Ujabb két ember tett hősies erőfeszítéseket az apa és fia megmentésére. Az \ l >. ahhoz azonban nem segítette hozzá Nolant vagy bárki mást. aki 1946-ban halt meg. Egy augusztusi napon legyűrte a szén-monoxid az aknában. A társulás Heddennel elvitte a szigetre az elektromosságot és egy szerződéses fúróbrigádot Pennsylvania bányaövezeteiből. sikerült meghatároznia a két vízalagút egyikét és az eredeti aknát.és némely történészek szerint még Maine-ben is. hogy nyílhegyet formáljanak.úgy hitte. de a rejtélyes Oak Island kutatási anyagához hozzájárultak. A sziget legmagasabb helyéről kijelölt még egy kiásni-való pontot az eredeti akna közelében. de szintén odavesztek. Amellett. vitte tovább a tulajdonos és kincsvadász szerepét 1975-ig. és egy hetventonnás darut. aki nagy kövekre lelt. Róbert Restall. kifutott a pénzből. Chappell. mikor 1895-ben először Oak Islandre jött. Hedden után egy másik mérnök. a munka pedig újra megállt. Dunfield k o m o l y felszerelést h o z o t t . Edwin Hamilton lépett be. a fia és két munkás került fel a kérlelhetetlen Pénzverem által megkövetelt halálos áldozatok listájára. de a Pénzverem nem engedett át új titkokat a kincskeresőknek. Mint mindig. hatvanhetedik évében járt. Bob Dunfield és egy vállalkozó M i a m i b ó l . és árkokat ásson a vízfolyás megállítására. köztük két buldózert. 1965-ben egy kaliforniai geológus. 1934 ben Gilbert Hedden. A (Ihappell expedíció is. hasonlóak azokhoz. amelyeket a viking tengerészek hagytak hátra Norvégiában . pontosan annak a gazdag befektetőnek bizonyult. hasonlóan az összes előzőhöz. Mel. de semmi újat nem sikerült felszínre hoznia. Chappell és Hedden kincset nem talált. hogy kimélyítse a lyukat. aki tízéves volt. Fia leszállt. Blankenship pedig átveszi az ásatást 1970 Tobias létrehozza a Triton Társulást és megkezdi .###BOT_TEXT### as évek válsága nem vetett gátat két ki-sehh próbálkozásnak. hogy megtisztítsa az eredeti gödör területét. Még egy töltésutat is épített. autókkal kereskedett. hogy az eredeti helye bizonytalanná vált. valamim polgármesteri tisztet töltött be a saját államában levő Cha-ih. de minden eredmény nélkül.A jelzés mind a mai napig megmaradt csupán nyomnak. Ezek közé tartozott két távoli szikladarab horgonylyukakkal.imben. Dan Blankenship lett a következő. hogy megpróbáljon megbirkózni a víz problémájával. Hedden talált más emlékműveket is. hogy segítsen neki. 1960-ban egy motoros kaszkadőr. Hedden hozott egy földmérőt. jöttek mások. hogy felfedezte a kő háromszöget. hogy válaszok. IDŐREND 1795 A Pénzverem felfedezése 1802 Onslow Szindikátus 1849 Truro Szindikátus 1861 Különböző csoportok (Graves már nincs benne) 1893 Blair (a Chappellek 1897-ben csatlakoznak hozzá) 1909 Henry Bowdoin (Blair még benne van) 1931 Chappell/Blair 1934 Hedden először beszáll 1955 Greene (Chappell még benne van) 1959 Restall kiterjedt munkát végez a vízvezető rendszeren 1965 Dunfield töltésutat épít a szigetre. de nem tért vissza. de az új helyszín is csalódást okozott. Ekkorra már annyi aknát ástak. aki egy családi tulajdonban levő acélüzletel igazgatott New Jerseyben. hogy átvegyék a helyüket. Munkája elfedte a kő háromszöget.u találjon. melyeket úgy helyeztek el ott. és fogytán volt az ideje. mely jelenleg a szigetről ÚjSkócia partjaira vezet.

Emiatt Blankenship és Tobias egyenlő partnerek lettek az utóbbi évek során. A Triton Társulás most ötvenkét amerikai és kanadai belektetőből álló konzorcium. A legújabb csoportot Oak Island Discoveriesnek hívják. hogy pontosan ki is készíthette az aknát. hogy az angol tengerész és kalóz. Tobias továbbra is saját tőkéjét süllyeszti a műveletbe. A görög félistenről. Kanada legnagyobb áruházláncától. Tobiasnek. és hogy egy szép napon mit lehet majd benne találni. Új-Skócia helyettes allamügyésze. kisebbségi társként kezdett Dimlielcldcl 1965-ben. 1970-ben. hogy bírjon valaki számára. egy N e w York i farmerrel azóta is dolgoznak iu. a I 0 X furat nevel adták. melyről a fúrást végzők azt hiszik. Bili Parkin. ők ketten Dan Hanskee vei. Amit elástak. és Tobias azt állította.a jelenlegi feltárást 1966-ban lejárt Dunfield ideje. akárki is építette. Erzsébet királynőnek szerzett zsákmány számára. a föld alatti építmények léteznek és emberkéz alkotta őket. Eladta sikeres szállítócégét Miamiban. hogy analizálják a jászolgátban talált szögeket. Úgy hiszi. A tekintélyes Woods Hole Oceanográfiai Intézet irányítja a tesztelést a Titanic 1991-es feltárásához használthoz. a montreali Dávid C. vagy még többet vehetett igénybe. Tobias felhasználta az ottawai Természettudományi Nemzeti Múzeum forrásait. Tobias és Mugar azzal fogja folytatni. Gondos kutatáson alapuló teóriája azonban nem az egyedüli figyelemre méltó. hogy azokat 1790 előtt kovácsolták. a torontói értéktőzsde volt igazgatója. a zsákmányon osztoztak. Oak Island-i ásatás kétszáz éves évfordulója után négy évvel még mindig mozgásban tartja a tervezetet a legfontosabb jelenlegi támogató befektetése. bostoni fejlesztő. de Blankenship rabul esett. A Kanadai Acéltársasághoz fordult. ideje nincs. Tóbiás. feltevéseket is felvethetünk. Kétszáz évnyi munka után vannak bizonyos kétségtelen tények. torontói székhelyű pénzember. Harmadszor. Dávid Mugar. Másodszor. Négy évvel később. hogy a rostos anyag valóban kókuszdió szála volt. Tobias megalapította a legújabb szindikátust. aki fegyverrendszerek e t tervez a Pentagon számára. ez Drake rejtekhelye volt az I. mivel megállapodását Mel Chappell-lel nem újították meg. Poszeidón tengeristen fiáról elnevezett Triton ma is folytatja Oak Island feltárását. A Triton a feltárás finanszírozására szövetségre lépett egy másik szindikátussal. az a meggyőződés alakult ki benne. mely egy évet. hogy a legközelebb áll az eredeti próbálkozásokhoz. 9 1990-ben Tobias azt mondta. Tobias hozzájárulása messze túlmegy a tőkeszerzés feladatkörén. Blankenship és Nolan birtokában még mindig vannak telkek. a montreali milliomosnak. Az ő vezetése alatt folyt mind a mai napig a legtudományosabb megközelítés. Drake-nek Anglián kívül kellett őriznie nyeresége egy részét. 1750 előtt kellett befejeződnie. és a filmrendező Wil-I1 . Blankenship az első befektetők közé tartozott. de még a híres kincsvadász. Az. Dunfield távozott. befektetnivaló pénze van. és kiderült. Erzsébet királynő megbízásából. Sir Francis Drake az első számú jelölt a Pénzveremért felelős személy szerepére. Függetlenül attól. a pereskedés és a feltárás költségei együttesen meghaladták az egymillió dolláros szintet. és állandó jelleggel Új-Skóciába költözött. A Triton és az Oak Island Discoveries együttesen szponzorálnak egy tesztsorozatot. első ( >ak island i látogatásom alkalmával Dan Hanskee körbevezetett a szigeten. valamint az azzal kapcsolatos legkiterjedtebb történelmi kutatás. hogy a Reader's Digest kincsről szóló cikke megragadta a figyelmét. Akkoriban. és Gordon Coles. mikorra a betelepedettség az építés titokban tartását lehetetlenné tette. jelentős értékkel kellett. ami megerősítette. hogy újabb tízmillió dollárt kerít. mely meg fogja határozni következő lépésüket. ha ilyen messzire . ez a bostoni milliomos. fejlett hidraulikai ismeretekkel rendelkezett. melybe beletartozik George Jennison. Mel Fisher derekasan kifizetődő korlátozott partnerségének sikere után sem volt mindig könnyű új befektetőket találni. hogy igaz. Charles Brown. a munkának. Először. megszállottjává vált Oak Islandnek. amiről tudjuk. Amennyiben sikeresnek bizonyul. Részvények felajánlásával egyéb befektetőknek is tettek ajánlatot. mialatt folyi a munka. Mel Chappell azóta meghalt. a Triton Társulást. hasonló felszereléssel. Attól a naptól fogva. Bili Sobey. Drake a spanyol szárazföldet dúlta I. aki n e m e g y céget vezet. Donald Webster. 1 9 9 0 -ben.1 1 1 1 Cosel közös vállalkozása. és egészen a közelmúltig a I 0 X furatnál folytak a munkálatok. A jelenlegi aknának.

de hagytak hátra bizonyos jeleket. ÉS MI FEKSZIK A MÉLYÉN A Pénzverem több mint kétszáz éve dacol a mérnökökkel és földmunkásokkal. sem eszközökkel nem rendelkeztek a Pénzveremhez hasonló. Második útján teljes expedíciója eltűnt. 3 Ot évvel Cabot után egy portugál expedíció indult Amerikába. és igen jó az esély arra. de úti feljegyzései gyérek és pontatlanok.vezette. mikor az első európai felfedező elérte Kanadát. Az a nép. de neki is nyoma veszett. A gyanúsítottak teljes listáján szerepel minden személy és népcsoport. Joáo Fernandes. Kanada Labrador tartománya az expedícióban részt vevő gazda. június 24-én szállt partra. Fjezet ELMÉLETEK ÉS GYANUK: KI ÁSTA A PÉNZVERMET. hogy a szárazföld belsejében teleltek. akárcsak az a rejtély. Már i. Egyes történészek szerint a portugálok az elfogadott időpontoknál . nem „Újvilágnak" vagy a sokat keresett átjárónak Katajba. 1497. 700-tól egészen i. A portugálok is csalódottságot éreztek. A Pénzverem mind ez idáig minden titkát követelő kísérletet visszavert. hogy elrejtse. bár a vidéket ők halászterületnek ismerték. 5 Lehetséges. hogy ki is a felelős a létéért. és valamivel 1795 előtt végződik. Ha Új-Fundland és Labrador halban gazdag partjai valaha titkot is jelentettek. Az első felfedező John Cabot. Jártasságra tettek szert az Atlantióceán part menti halászatában. 2 Ezt a csoportot is kihúzhatjuk a gyanúsítottak listájáról. nem pedig Kelet egzotikus kereskedő kikötőit. A halászok nem vezettek naplót. hogy csak jeges vizeket találtak. Ezeket általában mikmek népekként emlegetik. Breton. mikor a terület benépesült és ráakadtak a veremre. Bár keveset tudunk róluk. és a tizennyolcadik századra írásrendszert fejlesztettek ki. Ez keskeny időhatárok közé szorít bennünket. Bár az expedíció partraszállásának pontos helye vitatott. Portugál zászló alatt hajózott Gaspar Corte Real is. 2. mely név az ő saját nikmaq kifejezésükből ered. ami portugálul „gazdát" jelent. mivel sem indítékkal. Felfedező-útja időpontját és időtartamát egyaránt vitatják. ami 1497-tel veszi kezdetét. évüket úgy osztották be. Ezek már minden valószínűség szerint jóval Kolumbusz előtt halásztak a gazdag partokon. Fernandes gazdálkodott. komplex föld alatti pinceboltozat építéséhez. Egyik testvére. Az Észak-Amerikáról szóló konvencionális történelemkönyvek gyakran kezdődnek az államilag szponzorált újvilági felfedezőutakkal. Keresztelő Szent János ünnepén. Gyarmatokai nem hozott létre. a Lavrador ragadványnevet kapta. Joáo Fernandes beceneve után kapta a nevét. mely után Kolumbusz kutatott. N500 óta Kanada tengerparti tartományaiban élt. hogy első európaiként elérte Kanada partját. I a h o i e l e l i a / érdem. 1 A mikmekek nomádok voltak. francia és angol halászhajók folytatták saját fel nem jegyzett felfedezéseiket.egy földbirtokos az Azori-szigetekről . A fedélzeten tartózkodott barátja és azori honfitársa. baszk. ami a „rokon barátaim" jelentéssel bír. egy olasz. hogy fejlett hidraulikai ismeretekkel nem rendelkeztek. és az atlanti part mentén töltötték a nyarat. már i. sz. 1100-ig egy fejlettebb kultúra népesítette be az atlanti partokat. 4 Mivel ha nem a tengert járta. aki angol zászló alatt hajózva öt e v v e l K o l u m b u s z után eljutotl a k a r i b i tél ségbe. Miguel kihajózott keresésére. e. Pedro de Barcelos . sz. azt biztosan kijelenthetjük. de talán hozzáférhetővé tette Új-Fundland és Labrador partjait az európai halászok számára. hogy elérte Új-Fundlandot. többé már nem számítottak annak. hogy hihetetlen értékű kincs vár még mindig felfedezésre. m i i valaha a vidéken lakott.elment azért. amelyre az antropológusok pa-leoindiánokként vagy a vörös festék népeként szoktak utalni.

halászflottákat és halászkunyhókat lehetett látni a folyók és öblök mentén. és egy nem katolikust eltiltottak volna egy ilyen jelentőségű küldetés vezetésétől. 9 Sannazaro Arcadiájit tizenöt különböző alkalommal nyomtatták ki. Verrazano amerikai kirándulása 1524-ben rövid volt az ilyesfajta európai utazásokhoz képest. és csupán néhány rövid hónapig tartott. Az eset bizonyítani látszik azt. mindig az inkvizíció rettentő szorítása uralt. és ugyanez év június közepe Franciaországban találta. és helyesen megjegyzik. 11 Verrazano szerette a görög helyneveket. Bár modern jelentése a be nem avatottak számára nem bír sok érdekességgel. Az újszerű elméleteket. Az élet egyszerű formáját jelenthette. Az egyik térképész Árkádiát a Hudson folyótól északra mutatja. Expedíciójára 1524-ben került sor. ez a világ csak Európán kívül létezhet. Kolumbusz vallása még mindig heves viták tárgya. mielőtt Verrazano Amerikába ért. hogyan is jutott el egy ősrégi kincs az Újvilágba és a Pénzverembe. Január 17-én hagyta el a Madeira-szigeteket Afrika partjainál. Rhode Islandet partjain tett látogatása után nevezte el.tudjuk. újra csak San-nazaro műve alapján.jóval korábban ott jártak. Giovanni Verrazano is része lehetett egy elit csoportnak. hogy nem ő érte el először a vidéket. bizonyos keveseknek az Árkádia-téma és egy földalatti tudásfolyam generációkon ál tartó továbbadása mindenekfelett való jelentőségű. egy. egyenként negyvenötven vízi járműből álló flottájával. A felfedezőknek és tudós embereknek csatlakozniuk kellett valamelyik társasághoz (melyekkel később találkozni fogunk) . Meglehetősen érdekes. Flittek egy új ország megteremtésében. 6 Mikorra egy újabb olasz. Maine és a kanadai tengerpart Árkádia. valamint mások úgy vélték. melyet meg. hogy nem lehetett keresztény. amik bizonyos fokú biztonságot jelenthettek az üldözéssel szemben. Kereskedni akartak a magányos francia hajóval. azt állította. mely a „föld" jelentésű mikmek szóból ered. aki az Újvilágba hajózott. ahol gondolat és tett eltávolodhatott az egyház és az állam által kimért hivatalos büntetés fenyegetésétől. az észak-carolinai Outer Banks az. 8 Pontosan hová is helyezte Verrazano az Árkádia nevet? A korai felfedezők és térképkészítők híradásai nem mindig egyeznek. a Prince Edward-sziget és a Gaspé-félsziget partjait. ami egyesek szerint arra utal. hasonlóan sokakhoz . . hisz Grand Banks észak-amerikai bennszülött neve . hogy Verrazano a nevet Jacobo Sannazaro Görögországban játszódó igen népszerű irodalmi művéből vette. Mivel Verrazano pontosan lejegyezte a szélességet. Sir Francis Bacon. köztük a leifedezetlen földek lehetőségét gyanakvás övezte. ahol leírása szerint a bennszülöttek „szokásaikban a legcivilizáltabbak" és „inkább a fehérség irányába hajlanak" . Verrazanónak tulajdonították Új-Skócia egyik legkorábbi elnevezését. „eltévedt". melyről Cartier. ahol biztosítani fognak bizonyos szabadságjogokat és tolerálnak minden vallást. hogy a bennszülöttek a múltbeli tapasztalatok alapján . melyet állítólag mint „Árkádia" vezetett fel a térképre. a modern (középkori) világ számára elveszett Édenkert. nyilvánvalóan a fölött érzett dühében. Az inkvizíció idején a vallás lontos szerepet játszott.1 mostani Rhode Island v i d é k e . a francia tengerész lett a következő. Giovanni Verrazano francia zászló alatt hajózva elérte az Újvilágot. 12 1534-ben Cartier flottája egy jókora francia halászhajóval találkozott.a leírás egyaránt jelezhet korábbi kapcsolatot és házasodást a régebbi európai felfedezőkkel. Verra-zano családi címerében szerepel egy hatágú csillag. Mások azt mondják. hogy Új-Skócia francia neve L'Acadie. de mivel ők voltak túlerőben. Végül mégis megengedte. Utazásai során összefutott a mikmekek két.1 lontos világfelfedezők közül.baccaloes . jelentése „tőkehal". Sannazaro meghatározása szerint az idilli világ volt. 10 Árkádia.portugál szó. vagy jutalommal a tudomány emberének. 7 Ez a név jelentős szerepet fog játszani annak a történetében. angol filozófus. Jacques Cartier. A térképkészítők a két névből talán egyet csináltak. Cartier óvatos maradt. hogy egy. Új-Skóciát pedig egy darabig L'Acadie-nak és Árkádiának hívták. é s könnyen szolgálhattak börtönnel és kínzással. Olyan világban élt. Bacon ezt az országot Új-Atlantisz című művében írta le. Az egyetlen hely. hogy léteztek ilyenek a kérdéses korban -. Morison például úgy hiszi. ahol e l t ö l t ö t t valamennyi időt. melyet az európaiak később „felfedeztek". kilenc nagy kenuból álló kis konvoj az árucseréhez megfelelő közelségben kikössön. Felkutatta UjFundland.

élye indokolhatja egy ilyen raktár létesítését. hogy nem lehet egyszerűen mellőzni. az új-skóciai La Have-nál ideiglenes települést hozott létre. kalózbankok. így aztán. a teleket azzal töltötték. akik úgy hiszik. az első gyanúsítottnak.ismerték a kereskedelmet. Ez nem állította meg a már itt levő francia települések növekedését. hogy az otthonától távol levő és ideiglenes tábort felütő húron halászflottára bukkant. Az északi parton. és egy későbbi szerződésben átengedték a briteknek. Az elméletnek van előnye. Sámuel de Champlain eljutott Új-Skóciába. messze Oak Island vidékétől. nem sok tevékenységet folytattak. hogy otthonukul csak felfordított csónakok szolgáltak. a Cape Breton-szigeten. Tíz évvel később. ami azt bizonyítja. eltekintve attól. a francia hadseregnek indítéka és eszköze egyaránt volt ahhoz. Ekkoriban Oak Islandet. hogy a Pénzveremhez hasonló. ez az előny pusztán annyi. hogy ki mindenki lehet felelős egy Oak Is-land-i elásott kincsért. 1759-ben. valamint a Franciák és angolok közötti háborúk mellett meg ott voltak a kalózok. akik a nyár folyamán a kincs után kutattak. hogy a Mahone név a francia mahonne szóból ered. Az elméletek. a 350 sziget egyikét a Mahone-öbölben. Azok számára. de mivel korábbról nem ismerünk precendenst ilyesfajta építményre. a Fundy-öböl és a Minas-medence mentén hatvan francia acadiai család telepedett meg. és huszonnégy kilométerre Oak Islandtől. viking kincsek. Cartier visszaútja Európába csupán három hétig tartott. A briteket mindazonáltal aggasztotta. 13 Később másik helyre költözött át a Fundy-öbölnél. az engedélyes és közönséges kalózkodás nem szünetelt. Mások útjukat visszafelé vették új-skóciai otthonukba. A tizenkilencedik századtól napjainkig. költözzenek a vidékre. eléggé érdekes. és eltekintve a bennszülött népességgel zajló szőrmekereskedelemtől. mely Új-Skóciát 1715-ben átruházta Angliára. hogy Oak Islanden „föld alatti bankot" építhettek. a jelenlegi Lunenburg nincs messze Oak Islandtől. A huronokat a mikmekekhez hasonlóknak gondolta. ezúttal húron bennszülötteket szállító kenuflottával találkozott. tehát arra biztatták a brit gyarmatosokat. nem éppen rövid. Nagyon valószínű. hogy ki rejtette el. Wil-liam . hogy 1644-ben erődöt építettek Louisbourg-nál. melyet főleg a mediterrán vizeken használtak. újabb. 1606 és 1749 között Új-Skócia déli fele nagyrészt lakatlan. Az is alátámasztja ezt az elképzelést. hogy útmutatásokat kerestek. azt írta. A francia túlerő miatti aggodalom arra vezette a briteket. és ezt átvitték az Újvilágba. Franciaország és Anglia kapcsolata Európában ellenségesnek számított. hogy erőszakkal áttelepítsenek hatezer francia acadiait a Georgiától Louisianáig terjedő régióba. A zsoldot gyakran űzettek aranyban és ezüstben. Az arról szóló lista. A bennszülöttek és a gyarmatosok között vívott csetepaték. mikor a három ifjonc nekiállt kincset ásni. hogy a Pénzvermet kalózok építették. A britek és a franciák vetélkedtek a terület tulajdonjogáért. 1604-ben a francia felfedező. E telepesek közül sok a New England-i amerikai kolóniákról jött. de jelentős katonai műveletek nem zajlottak. ezért gondolják. hogy tapasztalt tengerészeknek milyen könnyű átkelni az Atlanti-óceánon. Champlain új-skóciai települései nagyobbrészt rövidéletűnek bizonyultak. jelentése alacsony merülésű kalózhajó. Az erőd építéséhez mérnököket hoztak. Új-Skócia gyorsabb ütemben kezdett angolokkal benépesülni. Henry Wadsworth Longfellow amerikai költő Evangeline című költeménye teszi halhatatlanná ezt a kényszerű exodust. ahol három évig maradt. mint a szigetek a Mahoneöbölben: Anglia és Franciaország királyságai koronaékszerei. ahol az „acadiai" „ca-junná" torzult. 1632-ben e családok közül sok a sziget déli oldalára és La Have-ba költözött. hogy rendelkezésre állt a szükséges munkaerő. A Louis-bourg-t építő franciák nem sokáig gyakoroltak ellenőrzést Oak Island és a Mahone-öböl fölött. egyedülálló. A folytatólagos ellenségeskedés Franciaország és Anglia között elvezetett az utrechti egyezményhez. a Shorehami Adománylevél juttatta földhöz ezeket a New Englandből érkezett telepeseket. éppolyan nagyszámúak. végül is mi kerülhet felszínre a Pénzverem mélységeiből. miután 1749-ben a Mahone-öböltől hatvannégy kilométerre megalapították Halifaxet. 1755-ben folytatódtak az angolok és franciák közötti ellenségeskedések. de sokkal szegényebbeknek látszottak. még mindig lakatlanul állt. Mivel Franciaország és Britannia szinte mindig háborúban állt. de még nem települt be. Sokan az amerikai délen maradtak. 1795-ben. bonyolult „bankot" építsen meg. hogy az acadiai népesség akár tízezer is lehet. felosztották és bejegyezték a tulajdonosokat. Miközben Cartier tovább hajózott felfelé a Szent Lőrinc-folyón. és a szárazföldi portyák és a tengeri kalózakciók ves/.

A vikingek mellett szóló bizonyítékok közül az első. hanem kifinomult hidraulikus liftek hajók tisztításához és javításához. 1001-re elértek ÉszakAmerikába. Nincs szükség semmiféle kidolgozott építményre. és visszavinni a tengerre dagálykor. Míg kezdőpontnak gyakran a hivatalos és államilag szponzorált felfedezőutak számítanak. hogy a legelső ásatás előtt a sziget lakatlan volt. mint az Oak Island-i Pénzverem. olajlámpás és bronz köpenytűk. kovácsműhely. Bár valaha vitás kérdésnek tekintették. és egy víznyelő betömése egy lakatlan szigeten felesleges. mesterséges partot építettek és e kövek feliratosak. sz. L'Anse aux Meadowsnál végzett hosszas ásatások után Ingstadék bebizonyították. és alaposabban megvizsgálni az időhatárokat. 14 Egy 1590-re datált izlandi térkép és az északi sagákban talált iránymutatások miatt úgy döntöttek. északabbra és nyugatabbra Kanadában. hogy Kolumbusz előtt átkeltek az Atlanti-óceánon. hogy bemutassák. sokkal ésszerűbb módja is létezett a hajó úgynevezett „átfordításának". Ebben az elméletben. vagy amibe a lyuk eltömítése céljából egyszerűen bedobálták a köveket és a fatörzseket. mely fatörzseket szippantott be. Ennek a fényében szükségessé válik összeállítani azon jelöltek listáját. Az ilyen összetett hajótisztító eszköz léte példátlan. sehol másutt a világon nem létezik. Nem a képzeletünk lódul meg. Az elmélet a felett is elsiklik. akik eláshatták a kincsei. hasonlóan magához Oak Islandhez. mely 100-300 ember eltartására volt képes. Egyéb viking tárgyak felfedezése New Englandben. Öt-hat szobás gyeptégla házak. hogy a kőlapokat a szárazföldről hozták át. egy. Fanthorpe Rennes-le-Chdteau titkai (Secrets of Rennes-leChdteau) című művében tárgyalt szerző felvetette a természet által létrehozott „mészkő szellőzőnyílás" elméletét. Az 1960-as években kezdődött ásatás bebizonyította. A Pénzverem egyértelműen emberi kéz műve. hogy olyan komplikált építmény. van néhány lyuk. az Helge Ingstad (Kelet-Grönland és a Spitzbergák egy korábbi kormányzója) és Anne Stine Ingstad. mint tengeri martalócok. és a vidék igen valószínűtlen helyszíne lenne a feltalálásának. és a terület jelenleg kanadai történelmi park. A hajót partra lehet vinni és kijavítani apálykor. zsírkő rokka. és számos tárgyi lelet. Az alagutakat és vízelvezetőket egyszerűen a vízszint növelésére és csökkentésére használták. L'Anse aux Meadowst rekonstruálták. sőt egy maja hajó zsákmánya is lehet. akikről most már bizonyossággal kimondhatjuk. a tölgyfa padozatokat egyenletesen osztották be. hogy a vikingek legalább egy településsel rendelkeztek az Újvilágban ötszáz évvel Kolumbusz előtt. égetőkemence. Ez figyelmen kívül hagyja.Shakespeare eredeti kéziratai. hogy milyen hírnévre tettek szert. Akadnak olyan állítások is. ha azt hisszük. hogy természetes eredetű . az öböl vízelvezetőit idegen rostokkal rakták be a helyükre. A VIKINGEK Az északi utazók azért tekinthetők gyanúsítottaknak. Hogy ez a dátum többé már nem kétséges. A másik „lyuk" az elméletben az. és hogy talán ebben az öbölben a legnagyobb a vízszintkülönbség dagály és apály között egész Észak-Amerikában. hogy egyáltalán nem rejtett kincs tárolására ásták. a vikingek legkésőbb i.egy víznyelő. köztük vasszegek és szegecsek. hogy a Fundy-öböl rövid hajóútra van a Mahone-öböltől. fürdőház és jó néhány hajószín került a felszínre. mint Minnesota az Egyesült Államokban (e . létezett itt egy nehéz körülmények között gazdálkodó közösség. léteznek nem hivatalos és támogatást nem élvező utazások is. és olyan messze nyugaton. most már tudjuk. Tekintve. így első gyanúsítottaink a vikingek. birtokolhattak elrejtenivaló kincset. Még olyan teóriák is akadnak. Először is a legésszerűbb becslések a megépítéséhez szükséges időt illetően úgy szólnak. Itt viking romokat tártak fel a tartomány északi partján. Michael Bradley. egy régész elismert csapata állhatatos erőfeszítéseinek köszönhető. hogy több mint egy évet és iszonyatos mennyiségű munkát vett igénybe. milyen életet éltek az északi telepesek. Új-Fundlandot kutatják át. mert ők az egyik olyan csoport.

17 Annak ellenére. nem olyan elfogadottak. K médium szerint a Pénzverem mélyén inka aranyat rejtettek el. bár ahhoz kevés kétség fér. hogy ilyen nagy munkára szánták volna magukat azért. 16 Bár azt most már elfogadjuk. mint amennyit az európaiak elismernek. nem fosztogatók. mint kapni" hitet fejezi ki. senki nem mutatott fel bizonyítékot fejlett hidraulikai ismereteikre. . 18 Mivel még nem kapott engedélyt kincsük elprédálására. hogy a vermet észak-amerikai bennszülöttek készíthették. Mégsincs annak semmiféle emléke. Azok. a 111 mkövetelő Huascar közötti polgárháborúnak. nem lehetett elrejteni való kincsük. hogy rejtekhelyet építsenek neki. a Fekete-tengert. aki egyike volt a Pizarro által Tumbesben hátrahagyott emberekn e k . hátrahagyott két embert. Ezeket észak felé tartó útjukon vihar rongálta meg. Csak most tudtuk értelmezni azokat a délnyugaton és Észak-Mexikóban talált sziklaépítményeket. de grandiózusabb építményeket fedeztek fel New Englandben. a médium állítása szerint azt mondta Frederick Blairnek és Mel Chappellnek. mivel sok történész tart a következményektől. akiknek erőfeszítéseit hatalmas gazdagság felhalmozódása koronázta. és a várost üresen és romokban találta. Tudós o k é s mérnökök mellett varázsvesszős kutatókkal és médiumokkal is konzultáltak. egy pap szellem e . 15 Eltérően északi unokatestvéreiktől . mivel nem illenek bele az Észak-Amerika nagy részét Kolumbusz előtt benépesítő őslakos népekről alkotott elképzelésünkbe. sem indítékuk nem volt a Pénzverem megkonstruálására. aki által a holtak az élőkkel kommunikáln a k . hanem gazdálkodók voltak. A nomád népek valójában a felhalmozást gyakran kellemetlennek tartották. melyek meghaladták a korai felfedezők felfogóképességét.tárgyak eredetisége kérdéses). kereskedelemmel és olyan fejlett tudományos ismeretekkel rendelkeztek. Hasonló. Európa hajózható folyóit és a közeli Írország partjait . ám ezek még mindig nem kapnak kellő figyelmet. egy médiumot. Komplex kormányzattal. akik beutazták és végigportyázták a mediterrá-neumot. Ennek szélsőséges ellentéte. a várost kifosztották. hogy az észak-amerikai bennszülöttek olyan nagyra becsültek volna bármiféle anyagi kincset. Francisco Pizarro 1524 táján eljutott Tumbes inka városába Peruban. Arannyal és ezüsttel megrakott spanyol kincseshajók gyakorta estek hajótörés vagy a kincset maguk számára megkaparintani akaró kalózok áldozatául. A vikingeknek azonban sem eszközük. A történet szerint a spanyol konkvisztádor. akik szigetről szigetre haladva az Atlantikum északi részén keresztül eleitek az Újvilágot.hogy többet tudjanak meg róla. hogy a kincset szárazföldi úton vitték Panamába. SPANYOL MARTALÓCOK ÉS VÉDEKEZŐ INKÁK Talán a spanyolok az első olyan telepesek Amerikában. hogy zajlott kereskedelem Florida és New England bennszülött törzsei között. ÉSZAK-AMERIKAI BENNSZÜLÖTTEK Egy másik elmélet úgy szól.ezek a vikingek még saját koruk európai mércéi szerint is szegények voltak. és inka hajókra rakták. a potlecs szokása a „jobb adni. ahol a különleges szerkezetű rejtekhely megépült. Akik a Pénzveremnél kutattak. és Új-Skóciánál értek partot. Pizarro visszatért. John Wicksen. Kevésbé konvencionális kísérleteik egyikében Frederick Blair é s Mel Chappell felfogadott egy „automatikus íróként" ismert l e l e k l . Az bizonyos. Indíték és eszközök híján az amerikai bennszülötteket törölhetjük listánkról. Áldozatul esett az Atahualpa király és féltestvére. hogy bonyolult naptárakat és földhalmokat találtak szerte Észak-Amerikában. hogy Új-Skóciát elérhették viking hajók. a stonehenge-ivel azonos kifinomultságú kőnaptárak létét elutasítják. és hogy a délkeleti törzsek kereskedtek egészen a Sziklás-hegységig. mikor megkapta felhatalmazását V K a r o l y spanyol királytól. és nem rendelkeztek azokkal az ismeretekkel. Miközben Huascar a győzelemre tört. mint az új-fundlandi tanyagazdaság.és Hold-naptárakként szolgáltak.ítót.a támadóktól. Négy évvel később. hogy sokkal többre voltak képesek. melyek Nap. melyek egy ilyen bonyolult építmény és ilyen összetett hidraulikai rendszer felépítéséhez szükségeltettek. válaszukat keresve szó szerint minden követ megmozgattak . hogy őrizz e k a várost.

Jó az esély arra. hogy elsüllyedjen. az Atlanti-óceán északi részének jócskán kijutott az egyes hajótörésekből. Itt addig fogják tárolni a kincset. de csak azért. akit később felakasztottak Drake-kel közös vállalkozásaiért. melyek zsákmánnyal terhelten átkeltek az Atlanti-óceánon. hiszen a királynőnek semmilyen kellemetlenséget nem okozhatott. sem bizonyítékok nincsenek . ha bányamérnök is tartózkodott a fedélzeten. A spanyolok által zsákmányolt arany és ezüst gondolata érdekes. és egyesítette erőit William Le Testűvel. és megszabadítják súlyos rakományától. Hogy nem kötötték fel mint kalózt. Mivel ez idő szerint Spanyolország és Anglia nem állt háborúban. Az igazi titok egy egyezség lehetett. 1572-ben már készen állt a nagy idők eljövetelére. hogy történhetett egy ilyen eset. nem pedig inka tengerészek. elrendeli egy rejtekhely megépítését. Ha így történt. hogy a spanyol szárazföldet fosztogató engedéllyel vagy a nélkül működő kalózok egyike lehetett. D'Arcy O'Connor/1 nagy ásás (The BigDig) című könyvében felvetette. és nem Florida partjainál vagy a karibi térségben süllyedt el mind. mely szerint a kalózkodás nyereségein osztozni fognak. A történelem egyik legismertebb engedélyes kalóza Sir Francis Drake volt. de gazdag emberként is tért haza. körbehajózta a Földet. hogy megkísérelje megvásárolni a szabadságát. melyekre királynője igényt tarthat. Azonban tudjuk. hogy kalózzsákmánya egy részét elrejtse. Oak Island nagyobb része jelenlegi tulajdonosával. a körülményekhez képest megjavítva újra kifut a tengerre. hogy vannak útjukról szél által letérített spanyol hajók azok között. hogy olyan földeket fedezzen fel. egy francia kalózzal. annak a lehetősége akkor is fennáll. Drake azzal szerzett nevet. megtöltve egy szobát egyszer arannyal és kétszer ezüsttel. James A. hogy mindama hajók közül. hogy huszonhat tonna spanyol aranyat vett a fedélzetére. és hazatérni képtelenül kincsét egy ilyen masszív építményben temette el? A spanyolok dél-amerikai tevékenységük során valóban alkalmaztak bányászokat. Új-Skóciában Sable kicsiny szigeténél 250 ilyen hajótörést tartanak számon. hogy portyázott az újvilági spanyol területek csendes-óceáni partján. ahol előadott egy titkos terven belüli titkos tervet.A legtöbben ostobának neveznék a történetet. Williamson szerint 1576-ban Drake bizalmas találkozón vett részt I. Új-Skóciától mindössze hatszáz kilométeres távolságra. aranyát és ezüstjét pedig ő tartotta Tumbesben. hogy a hideg észak-atlanti területeken a spanyol konkvisztádorok ásták el kincset. Az lehetséges. Ez biztonságosan kiszivároghatott. SIR FRANCIS DRAKE 1990-ben beszéltem Dávid Tobiasszel. Erzsébet királynővel. hogy a polgárháborúból Atahualpa került ki győztesen. azután. A király megbízottja. A spanyol arany mindig megfogta a kincsvadászok romantikus képzeletét. 19 A megrongált hajó javítás céljából kénytelen kikötni. A történelem számon tartja. hogy tulajdonosai vagy a későbbi történészek soha rá ne akadjanak. hogy egy vagy több kikötött Oak Island apró szigetén. Drake-nek nemcsak élete maradt meg. oda angol nem teszi be a lábát. így aztán sem tanúk. 20 Fedőtörténete úgy szólt. melyről a spanyolok azt hitték. és gyakran elmentek m e s s z e északra. A munka elvégeztével a sérült hajó. Spanyol hajók tényleg utaztak visszaútjukon az áramlatokkal. és nem volt rendkívüli. melyek Üj-Skócia áruló vizei mélyén összetörve fekszenek. aki 1970 óta a legtöbbet tett az ásatásokért. aki a kincs biztonságos őrzéséért felel. Drake útján a hajója. Lehetséges-e. A Mexikó és Dél-Amerika spanyol meghódítása idején eltűnt hajók száma százakra tehető. Ha nem is maguk a spanyolok építették. az tanúbizonysága a koronához fűződő kapcsolatának. tetteit Erzsébet királynő nyíltan nem támogathatta. hogy a vermet Sir Francis Drake készítette.csak az igazán titkos kincs. hogy azért hajózik a csendes-óceáni vizekre. kis hajókat foglalt el amerikai vizeken. Pályafutását fiatalon kezdte. Az ő elmélete az. tulajdonképpen teljes egészében kitalált. a Gol-den Hind. egyet egy gyarmati kormányzó titkos raktárához vittek. sokkal valószínűbb. A spanyolok megfojtották. hogy hősként . míg visz-sza nem lehet küldeni egy jobb hajót. E kincset később átadta Pizarrónak. Ami azt illeti. Életrajzírója.

Úgy tűnt. és saját tőkéjéből költött szülővárosa. és gazdag életvitelt folytathatott. hiszen egy ekkora világi műveltségű embernek biztosan nagy könyvtára . Tekintve. Dee-hez és dr. de csak arra jött rá. Ezután megpróbálta fellelni Shakespeare könyveit. de az indíték még mindig hiányozni látszott. hogy egyáltalán nincsenek ilyenek. Hogy ezt pontosan miért is tekintette fontosnak. egy brit egyházfi. hogy ez is csak egy újabb „Kidd kapitány"-teória. hogy Erzsébet udvarához olyan mágusok és alkimisták tartoztak. Egyik oka ennek az. hogy a filiszteusok tengeristene. hogy a Földet körbe lehet hajózni. írni fog két kedvenc írója egyikéről. Raleigh arról is írt. az 1770-es években. 21 Miután néhány évig élvezte az életet. vagyis az aranygyapjú Amerikában van? Erzsébet udvara az intrika melegágya volt. mely úgy tartja. Alkalmazhatta a technológiát is. mikor az aranygyapjút keresték. Anglia ekkorra már háborúban állt. Erzsébet p e d i g n e m engedélyezte. mely e rövid életű kalóznak tulajdonítja az atlanti partvidék kincsekről szóló történeteinek felét. Tíz évvel később nekivágott utolsó portyájának. I. hogy egyik útja után sok cornwalli bányászt fogadott fel . hogy a bölcsek köve. John Dee-vel. melyről a középkori alkimisták úgy tartották. 22 Mindamellett az a teória is érdekes. hivatalos jutalmat kapott értük. Mind Raleigh. valamint a Sir Francis Baconféle cselszövők arra sarkallták Erzsébetet. 15 5 S t o l a z inkvizíció futótűzként söpört v é g i g Európán. Philip Sidney-hez hasonló mágusok és alkimisták voltak.tele volt velük a hajója -. neki kellene Amerika királynőjének lennie. mely a legtöbb kalóz számára túlságosan költségesnek bizonyult volna. és 1616-ig ott senyvedett. Shakespeare eredeti munkái fekszenek a Pénzverem mélyén. Raleigh azonban kiesett a királynő kegyeiből. és elsőre elvetettem ironikus. azt nem lehet tudni.tért haza. és mivel a rejtélyes dr. hogy érvényesítse az Újvilágban levő földet érintő jogait. mikor vetélytársa otthona felvásárlásával fitogtatta vagyonát. a királynő áldásával visszatért a tengerre. hogy Drake-nek módjában állt felállítani egy ilyesfajta expedíciót. Dee. h a v a l a k i n e k b e í o l v a s o s barátai voltak. hogy megépítsék a titkos kincslerakatot Oak Islanden. de aztán őt is kiátkozták. hogy a királyok és királynők érintésükkel gyógyítani tudnak. hogy hitt abban. nem vethetjük el azt. Hogy történeteket gyűjtsön. mely Drake-et arra a meggyőződésre juttatta. kalandvágyát kalózai. és száműzték udvarából. Dee-hez hasonlók. 1585-ben kikötőket támadott meg és hajókat fosztott ki a Karib-tengertől az Azori-szigetekig. Az biztosan elfogadható. úgy hiszi. azonos a Iaszón és argonautái által keresett aranygyapjúval. Még koronázása időpontját is megkonzultálta asztrológusával. hogy üldözzék a katolikus doktrínához nem ragaszkodókat. James Wilmot úgy döntött. SHAKESPEARE KÉZIRATAI Több mint száz évvel a Bárd halála után. inkább az számított jellemzőnek. Nyíltan költekezett. Dee később megírta A tökéletes navigáció művészete (The PerfectArt ofNavigation) című könyvét. Jakab alatt Raleigh-t koronaellenes összeesküvésért börtönbe vetették. I. mint dr. Felvásárolta egy vetélytársa házát.' 5 lílment Stratlord-upon-Avonba. és bár törvényes bocsánatot nem nyert kalózakcióiért. az angliai Plymouth vízellátása javítására. mind Drake arra buzdította Erzsébetet. lehetséges. vérhasban. Itt írta meg világtörténetét. További vizsgálódás után a történet hihetőbbnek tűnt. A királynő 1580ban még lovaggá is ütötte. Sir Francis Drake és Sir Walter Raleigh tevékenysége elégítette ki. Triton érkezett az argonauták segítségére. Tobias azt állítja. Atgondoltam az elméletet. hogy az udvar ügynökei működhettek az Oak Island-i építmény katalizátoraként. a bölcsek köve. A tizenhatodik században s o k a t j e l e n t e t t . amit közönséges kalóz nem tudott volna megtenni. de a görög mitológia istene némi jelentőséggel bír Oak Island rejtélye szempontjából. Míg a királynő szellemi vezetői a dr. az alantas fémeket arannyá változtatja. Drake-nek nem volt oka rejtegetni a gazdagságát. Alig egy évvel kifutása után meghalt Panamában. a hipotetikus anyag. hogy azt hitték. de azért. Ebben kinyilvánította. Dagon azonos a görög Triton istennel. mert túl jól összeillett minden.

következtetett Wilmot. Owen és mások is hitték. melyeket állítólag Shakespeare írt. Shakespeare-től egyetlenegy sem. Legjobb esetben csökkent volna az őt övező tisztelet emiatt. Bacon rendelkezett azzal a világi műveltséggel.lehetett. hogy Shakespeare egyáltalán tudott volna írni vagy olvasni. hogy a Bárd egyik művét egy másik barát. Wilmot végül arra a következtetésre jutott. hogy a -mészáros. hogy a színház számára ír. Richárd volt. míg arra. Sir Francis Bacon írta. William Henry Smith publikálta Bacon és Shakespeare (Bacon and Shakespeare) című művét. mind a halál elkerülésére tett kísérletük kudarcot vallott. ők pedig megpróbáltak felkelést kirobbantani. mely mindkét ember életének krónikája. és Bacon egyik támogatója fizetett neki neve használatáért. Orville Owen Detroitból érkezett Angliába. író és előadó jutott ugyanerre a következtetésre. Eljutott arra az eredményre is. Bacon széles körű ismereteivel meg lehetett írni e műveket. DélkeletWalesben.a királynő mellé álltak. Essex earlje birtokán előadják. De miért? A választ Erzsébet udvara légkörében lehet megtalálni.fiáról szóló történetek java részét olyan emberek találták ki. O olyan témákat tanulmányozott. hogy bármelyik barátokhoz vagy rokonokhoz kerüljön. a Wye folyó iszapja alatt kő és cement pinceboltozatot talált. nem a kötegben található művekről. A színmű a II. Bacon nagyon közeli rokonságban állt Henry Wriotheselyvel. gúnynak veszi. Míg a legtöbb fontos angol író kéziratai megtalálhatóak Nagy-Britannia múzeumaiban. hogy kitérjenek végzetük elől. hogy gyermekei nem értettek a betűvetéshez. hogy rejtegesse. 24 Amerikában Delia Bacon (nem áll semmilyen kapcsolatban Sir Francisszel) iskolai tanár. Amit v^zont Wilmot felfedezett. Ralph Waldo Emersont. és egy listát más. A kéziratokra eddig senki nem lelt rá. történelem és orvostudomány. Ismert. Valójában. 1857-ben. Az earlt a történelem mint Shakespeare művei igen korai patrónusát ismeri. 25 Tíz évvel Smith könyve megjelenése után egy könyvtáros. kormányzás. ami akkoriban nem számított éppen tiszteletreméltó pályának. A későbbiekben. Ugyanaz a szöveg. rejtjeles feliratokkal. William Shakespeare egy műveletlen mészéros-lia volt. Shakespeare-éivel nem. aki nem értékelte Shakespeare műveit. Bacon tényként említette. 1911-ben dr. akit Northumberland hercege bízott meg eredeti kéziratok felkutatásával és megőrzésével. és ugyanerre a végkövetkeztetésre jutott. melyeket Bacon birtokolt. hogy Bacon a művek higanyba . Owent elvezette Walesbe. Bacon-nek volt arra oka. hogy e műveket egyáltalán nem is ő írta. ő maga a legjobb esetben is „írástudatlan" volt. míg magában nem foglalta John Greenleaf Whittiert. arról sem szólt a végrendelete. hogy igazi valója halála utánig nem fog ismertté válni. aki felcsapott színésznek. Arra a tényre. 26 Ettől fogva egyéb könyveket is kibocsátottak a Bacon. hogy a művek itt voltak. melyben Shakespeare megkérdőjelezi a királyok (és királynők) isteni jogait. Maga a pincebolt üresnek bizonyult. A Bacon-elmélet támogatói ezt az eseményt hiszik a kéziratok Bacon általi elrejtése indítékának. hogy e megbecsült író ieg^ tfloczarőVfia volt. akik hasznot reméltek a stratford-upon-avoni Shakespeare-kultuszból. A Bacon mint szerző tézist támogatók között olyan kimagasló írók találhatók. hogy Bacon titkos kéziratai után kutasson. Nathaniel Hawthorne-t és Olivér Wendell Holmest. 28 Egy Bacon-szövegben talált nyomok alapján expedíciót vezetett Walesbe. melyet Shakespeare csak birtokolni látszott. Southampton earljével. mini Wall Whitman és Benjamin Disraeli. egy másik brit író. Tulajdonképpen ő tette lehetővé. 27 A Shakespeare-nek tulajdonított művek eredeti kéziratai rejtélye még mindig foglalkoztatja a Bacon-elmélet támogatóit. Dr. Mint Erzsébet udvara tagjának. A vita még ma is tart. Négyszázra is rúghat a vitával foglalkozó könyvek száma. a lista végül addig bővült. törvénykezés. mely dr. a legrosszabban a királynő. kéziratokat fedezett fel. semmiféle bizonyíték nincs. az az.és Shakespeare-témáról. a Shakespeare által írt darabokat másik kedvenc szerzője. de később még biztosabb helyre költöztették. hogy megkérdőjelezzék Shakespeare szerző voltát. Mind a felkelés. Ezeknek szintén nem bukkant a nyomára. mint a botanika. Halálakor még csak nem is volt Shakespeare birtokában egy kézirat sem. Sir Walter Raleigh és Sir Francis Bacon egyaránt színvallásra kényszerültek . A királynő ezután elrendelte Essex és Southampton earlje letartóztatását. tartalmazott egy formulát szövegek higanyban való konzerválására. Az ő műve vezetett másokat arra.

de Bacon idejében még gyanúsnak tekintették. bár maga Bacon sosem utazott el Kanadába. mert attól tartottak. Azzal. Számos tudós. Hozzáfért az eszközökhöz is. Az acadiaiaknak abban persze igaza lett volna. hogy semmilyen bizonyíték nem támasztja alá azt. Dee-vel és másokkal nagy jelentőségű. mikor rendszeresen végeztek ki embereket vallási meggyőződésükért. barátokat árult el. a k i k n e k v a l a h a jól ment a sora. az Új-Atlantisz (The New Atlantis). egy olyan korban. i d u i . mivel sokan reménykedtek abban. 29 Sir Francis Bacon hitt az Újvilág eszményében. és olyan távoli helyekre költöztették. hiszen Drake-nek rendelkezésére álltak bányászok és mérnökök. Az európai vallási üldöztetés egy másik elméletben is közrejátszik. hogy tényleg találtak higanyos palackokat a szigeten egy szemétrakásban. a járulékos transzatlanti úttal együtt mindazonáltal legalábbis bonyolultnak tűnik. . akik a tudomány szabadságáért küzdöttek egy olyan világban. a Michigani Állami Egyetem diákja hívta fel 1939-ben az Oak Island-i kincskereső. hogy saját nyakát megmentse. Bacon kapcsolata Drake-kel. hogy homoszexuális (mint Southampton earlje). Egy elmélet felveti. 30 És ha még mindez nem elég. Az az elmélet. A Pénzverem megépítésének ötlete komoly költségekkel jár. bányászok és munkások százainak felfogadásával és titoktartásra esketésével. ami megkérdőjelezte a királyi személyek jogait. s még az is hírlett róla. hogy számos tagjával fennálló ismerettsége révén Bacon tudott a csoportról. I. természettudós. E csoportot olyanok alkották. i k . hogy a britek támadni fognak. hogy meglátogassa földjét. legalábbis magának Baconnek a részéről. Amellett. hogy az a c . hogy a Shakespeare-eredetiket egyszerűen egy már amúgy is hatalmas kincs mellé tették. hogy Új-Skóciát Bacon idejében parcellázták fel. melyben a tudományt eretnekségnek és boszorkányságnak nyilvánították. Bacon mint Erzsébet. AZ ACADIAIAK A britek folytonosan zaklatták ezeket a francia telepeseket. mérnökök. Raleigh-vel. hogy az Újvilágban ilyen lesz az élet. 1660-ban a Láthatatlan Kollégium mint Királyi Társaság felfedte magát a világ előtt. hogy olyasmiben hitt. a franciák számban az angolok fölé kerekednek. ami igazolná a titkos komplexum megépítésére fordított időt és erőfeszítést. az angolok fosztogatásainak k i védésére. hogy kik játszottak össze Erzsébet udvarában. a franciákat végül is erőszakosan evakuálták otthonaikból. mikor felbontjuk tényezőire. Az időhatárokba beleillik. Bacon és baráti köre Erzsébet udvarából végül szerzett birtokol az Újvilágban. Indíték is akad. Bacon még egy Láthatatlan Kollégium nevű titkos szervezetnek is tagja lehetett. Ebben egy ideális társadalmat írt le. építették a Pénzvermet. tekintve. Gilbert Hedden figyelmét.rejtéséről és mesterséges források építéséről írt. a gazdák és k e r e s k e d ő k . orvos és filozófus összeköttetésben állt. biológus. az a probléma. akkor kezd megállni. műveit élő személyek álneve alatt írta. Jakab udvarának tagja. de jócskán vannak egyéb teóriák is. Hedden visszaigazolta. hogy Oak Island egy nagyon ismert ember titkos munkásságát rejtheti. mihelyt hatalmukba kenuk Uj-Skóciát. mint Louisiana. Amint láttuk. Egyik legismertebb műve utópikus tanmeséje. a későbbi vádak szerint megvesztegetéseket fogadott el. és később mint utódja. vannak bizonyos pozitívumai. melyet acadiaiaknak nevezünk. A legkevesebb. dr. képmutató életet élt. de távol az egyház figyelő tekintetétől. A gyanúsítottak hosszú sorában a következő az a csoport. Annak az elméletnek. hogy valaha is akkora vagyont halmoztak volna fel. ha felkészülnek arra. Burrell Ruth. hogy az acadiaiakat gyanúsítjuk a Pénzverem-tervezettel.

cwesben. Aztán kikötött az Oyster-öbölben. William Kidd kapitány. hogy fogjon el egy csoport Új-Skóciába menekült kalózt. Valaki azt . mely Haitin épült és a hugenotta vagyon tárolására használták. elfogadhatóbb lehetőség a francia hugenottákat veszi fel a jelöltek listájára. egy föld alatti pinceboltozatról. míg az Indiai-óceánon telelt. Long Island északi partj a i n . Franciaországi. Anthonyrz.AZ ANGOL KATOLIKUSOK. és jogosult volt zsákmánya hetvenöt százalékára. a St. hogy megmeneküljön az üldöztetés elől. Károly 1649-es kivégzését követően ezekből az elkobzott tárgyakból nagyon sok eltűnt. Anglia királya alkalmazásában állt. És így. úgy találta. hogy Franciaországban valaki előadott neki egy történetet. Romantikus ötlet. A Quedagh MerhantxóX szerzett zsákmányát átszállította egy másik hajóra. New York kormányzója. A feltárására tett kísérletek. Vilmos. A többi megálló közé tartozott Block Island és Rhode Island. In az az ember vehette birtokba. kudarcot vallottak. történész ÚjSkóciából. A korona megbízottai csup á n Gardiner szigetén lelhettek kincsre. melyre semmiféle nyom nem utal. és semmiféle alapja sincs. Nehogy mindent elveszítsen. A St. azt mondta. 1928-ban Dunbar Hinrichs. elővigyázatossági rendszabályokat foganatosít. Kidd tett egy végső erő-feszítést élete megmentésére. hogy meggyilkolta a fedélzeten legénysége egy tagját. százezer Imii sterling értékű kincs helyét hajlandó felfedni. Kidd kalózként viszonylag rövid pályát futott be. Kidd válogatás nélkül mindent megtámadott. köztük angol zászló alatt vitorlázó hajókat is. ahol Kidd elrejthette zsákmánya egy részét. Kidd hírét vette. hogy engedély nélküli kalózzá nyilvánították. Mivel jutalmul a zsákmány egytizedét kapta. Egy újabb. hogy ki is rejtette el a kin-esei a Pénzveremben. Amint tengerre szállt. és 1689-től a kalózok ellen vezetett portyákat. Területe New Knglandtől a karibi térségig terjedt. egy delaware-i városban állt meg. 31 A meg nem nevezett ember azt is mondta. I. hogy átadjon egy ékköves nyakláncot Bellomont earlje feleségének. feladata a kalózkodás visszaszorítása lett. hogy pert indítsanak ellene. hogy nem jut hozzá a neki járó részhez. 1699-ben. ugyanilyen alapon szintén eljuthattak az Oak Is-land-komplexumba. akit Kidd bízott meg a megvásárlásával. Long Island legkeletibb csücskére. azzal is megvádolták. A FRANCIA KORONAÉKSZEREK ÉS SZÁMŰZÖTT HUGENOTTÁK A tizenhetedik században felemelkedőben levő protestáns vallás elvetette a katolikus egyház külsőségeit. de Kidd tettei még veszélybe i s sodorják. Kiddet az earl pénzelte. egy másodikat is építettek Új-Skócián. Ha ez nem volna elég. MINDENKI KEDVENCE: KIDD KAPITÁNY A legáltalánosabban elfogadott jelölt arra. Az Oak Island-elméletek azt vetették fel. Kidd II. hogy ezek az Újvilágba és a Pénzverem fenekére kerültek. aki nem örült a megvesztegetési kísérletnek. úgy döntött. valamint az aranyés ezüsttárgyakat a templomokból. 1685-ben ötvenezer hugenotta hagyta el Franciaországot. Szerte Britanniában elkobozták a bálványoknak kikiáltott szobrokat. Bostonba küldte Kiddet. és csak innen szállíthatták el. hogy letartóztatják. La Rochelle-i kikötőjükből e telepesek útja New Yorkba és egy általuk Új-Rochelle-nek nevezett városba vezetett. Mielőtt 1701-ben kivégezlek volna gyilkosságért és kalózkodásért. melyet az újskóciai ásatáson résztvevők végeztek. Sokan Amerikába mentek. ahol letartóztatták. nem elég. A Long Island-öböl-töl keletre vitorlázva a hajó Gardiner szigetére ment. 1691-ben Massa-chusetts állama őt fogadta fel. Egy titkos föld alatti tároló bizonyítékát Haitin feltehetőleg megtalálták 1947-ben. hasonlóan Sir Francis 1 >rake-hez. és számíthat arra. Ezalatt a ()ucdagh Merchant. Bellomont. Bellomont úgy hitte. hogy a Dél-kínai-tengeren van. és Angliába vitték. A francia királyság koronaékszerei. a Nyugat-Indiákra vitorlázoli. Bár azt mondta. hogy ez egy jövedelmező üzlet. a kincsvadászok szerint bárhol lehet a meleg karibi tengerpartoktól a kanadai Atlantikum hidegebb vizeiig. Kidd másik hajója. engedélyes kalóz lett. ahol elásták a kincs egy részét. melyek a francia forradalom idején tűntek el. Kidd New York városi kikötése előtti utolsó megállása arra szolgált. 32 Mint New York i székhelyű sikeres és gazdag kereskedő hajóskapitány a fran-ciák. és még több kincset ásott el. Anthony először 1 . Közölte a brit hatóságokkal.

1746-ban hatvanöt hajóból álló flottára csapott le a vihar az Atlanti-óceánon. Sok hajó .süllyedi el a Szent Lőrinc-folyÓ vízi útján és Sable sziget veszélyes partjainál. hogy az erőd nem bevehetetlen. hogy újra visszafoglalják a franciák. Az építmény nemcsak kívülállókkal. A Pénzverem (The Money Pit) című könyvében Rupert Furneaux azt mondja. hogy kalózkincs ritkán maradt hosszú időre elásva. Sok hajó eltévedt. nem bukkant fel. 33 A könyv tartalmazott egy térképet. Miután Kiddet Angliában kivégezték. mely a Pénzverem építésére. Ugyanezt a hipotézistípust később a halifaxi britekre alkalmazták. intézzen-e támadást a város ellen. de a zsákmányáról szóló legendák elterjedtek. hogy az erődtől távolabb titkos raktárt építettek. vagy annak pénzraktárkénti használatára mutatna. Arra nézve soha. 1775 után nem sok lehetőség nyílott a Pénzverem titkos megépítésére. de seregének hadipénztárát sosem ásta el. aki viszont csak azt közölte vele. . ahol elásták a francia katonák fizetését. és ki van téve az eljövendő háborúkban a támadásoknak. de csak azért. ki-vizsgálhatatlan és bizonyítatlan. 34 Ekkorra azonban egy ilyen tervezet már azzal a veszéllyel járt volna. Azonban nincs olyan incidens. Egy elmélet felveti. közülük számos elsüly-lyedt az új-skóciai Sable sziget partjainál. Rengeteg túlélővel betegség végzett. Más hajók egyszerűen viharokban tűntek el. de más kalózokkal szemben is védelmet biztosíthatott. Az egyik hajó fedélzetén kész vagyonnak kellett lennie pénzérmékben. mérnökök és egyszerű munkások mindennapos kifizetése pedig használhatóbb pénzforrást igényelt. Voltak. hogy Oak Islandet ábrázolja. A szerző azonban azt állította. Újabb lehetőség az eltévedt zsoldszállító hajó elmélete. hogy a térképet ő maga kreálta. 1935-ben Gilbert Hedden elolvasott egy Kidd kapitány és Csontváz-szigete (Captain Kidd and His Skeleton Island) című könyvet. Bár ez a teória indítékkal és eszközökkel szolgál. A sereget és fizetésüket feltehetőleg egyaránt elküldték haza. hogy a közeli Mahone-öböl lakói felfedezik az akár egy évet is igénybe vevő építkezést. hogy mi lehet elrejtve a Pénzveremben. hogy azt higy-gye. Világossá vált. Ez a megmaradt zsoldszállító hajó juthatott el Oak Islandre. és fizesse katonáit. hogy Kidd kincset ásott volna el Új-Skóciában. nyomukra sosem akadtak. hogy ki lehessen fizetni a flotta által szállított háromezer katonát. ahol a kóborló kalózok védett helyen tárolhatták lopott holmijaikat. ásott el kincset a szigeten. amiket elfoglaltak.ugyanaz. Komoly bizonyíték arra. A franciák louisbourg-i erődje hatalmas összegeket kapott Franciaországból. A Pénzverem állítólag bonyolult rejtekhelynek épült. Az erőd építése milliókba került. 1775-ben George Washington azt fontolgatta. Nagy költségek és sok idő árán Hedden végül is Angliában elérte a szerzőt. Bár ilyen bankok létét Haitin és Madagaszkáron is feltételezték. hogy elrejtsék a zsoldra szánt pénzüket. s Heddennek úgy tűnt. a sziget a Dél-kínai-tengeren fekszik. aki a hugenották gondolatával állt elő . és általában nem került mélyre. hogy leégett Santo Domin-go kikötőjében.állította. a katonák. hogy újjáépítse az erődítményt.tovább vitte. semmilyen bizonyíték nem bukkant fel. Annak ellenére. a „kalózbank" elméletét Dunbar Hinrichs . hogy Kidd valaha is járt volna Oak Islanden. s helyükről n i n c s feljegyzés. de ez senkit nem tartott vissza attól. hogy a halifaxi királyi műszaki hadtest megépíthette az aknát. 1744-ben Louisbourg két hónapos ostrom után az angolok kezébe került. Úgy mondják. a kincskeresés világszerte divatba jött. KATONAI ZSOLDLAJSTROM Az Újvilág zavaros tizennyolcadik századi történelme szolgál még nekünk néhány ötlettel. nehogy az angolok kezére kerüljön. Állítólag ekkor építették a britek Oak Islandet.

Wil-liam Croocker Az Oak Island-i kutatás (The Oak Island Quest) című könyvében másutt fel nem lelhető teóriákat tár elénk. lehetett volna több képzelőerejük is. hogy a bennszülöttek először haboztak előjönni. Franciaországban titkos társaság jött létre a megóvására. de Mr. ezúttal Új-Skóciába.UFÓK ÉS ŐSI CIVILIZÁCIÓK Ha nem érjük be a kalózokkal és zsoldszállító hajókkal. A maják. A fennálló elméletek között sok a tetszetős. az angol király seregei jelentettek fenyegetést rá.majául ez ol\ asléleképpen hangzik. míg Skóciában megépítettek egy föld alatti komplexumot. 3. hogy arra a végkövetkeztetésre jusson. Thomas. hogy érintetlen. és a föld alá rejtették. ahol egy családot kineveztek állandó védnöknek. A Mexikó egyik félszigetén partra szálló konkvisztádorok is ezt kérdezték. amit egy európai egy Új helyen feltehet. ha már más bolygóról származó idegenek azzal töltötték idejüket. Nem lehet tudni. Henry Sinclair partra szállt Uj-Skóciában. Még különösebb. ma is létezik. Chappellnek tett kijelentése juthatott végül is a legközelebb az igazsághoz. hogy mind a titkos társaság. A frissen függetlenné vált Skócia elleni támadás réme újra csak megkövetelte a kincs átköltöztetését. a kincset a skóciai Rosslynba vitték. A római uralom alatt Titus légiói kifosztották a templomot. és a király és egyház jelentette veszedelem miatt.ez a legtermészetesebb kérdés. amely megvizsgálatlanul maradt volna. Thomas állítólagos ismerete birtokába. tartozzon akár a „mellbevágó" kategóriába. 1 . hugenottákkal és acadiaiakkal. hogy a vermet megépítsék. A Rómát feldúló vizigótok Franciaország déli részébe vitték a kincset. mint hogy építőanyagnak lucfenyőt. Évekig tartott. 1934-es dátumú levélben körvonalazódott. hogy onnan újra csak ellopják mások. Nagyon valószínű. egy skót earl. így a spanyolok a dél-mexi-koi félsziget nevét Yucatannak hitték. Fejezet ELŐJÁTÉK AZ EXPEDÍCIÓHOZ Ezerháromszázkilencvennyolc júniusában. a Bermuda-háromszöget. akiket faggattak. mely megépítette az Oak Island-i Pénzvermet és elrejtette benne a kincset. a Pénzverem egy ősi civilizáció bizonyítéka. mint „Yucatan". kincsükről pedig még mindig úgy hírlik. Egy ilyen teória a Charles B. egy YMCAmenhelyen lakó nyolcvanéves biztosítási ügynök azt mondta. Ez a nagyon furcsa nyelven előadott egészen köz ö n s é g e s kérdés gyakran produkált komikus eredményeket. az ókori Egyiptomot és az ufókat. mire elkészült. A PÉNZVEREM TITKA Mel Chappell érdeme. Összekapcsolja a Húsvétszigeteket. tölgyet és követ válasszanak. 35 Logikusan nézve. Jeruzsálemben veszi kezdetét. hogyan jutott Mr. „Hogyan nevezitek ezt a földet?" . azt felelték: „Mit beszéltek?" . Shakespearerel és a spanyol konkvisztádorokkal. Létük és működésük bizonyítéka az Atlantióceán mindkét partján megtalálható. de a Pénzverem kincsének igazi története még különösebb lehet. hogy nincs az az elmélet. ahol Salamon király kincsét egy föld alatti komplexumban tárolták. a kalózkincsnél vagy zsoldszállító hajónál „jóval nagyobb értékű kincs Jeruzsálem temploma aranyából és szent dolgaiból" áll. a montanai Great Falls lakosa tollából származó. a zsákmányt pedig Rómába vitték. mind a védnök család. kilencven évvel az előtt. Thomas. Feltehetőleg a skót védnök család építette a Pénzvermet. mielőtt elérte Amerikát. de az új föld felfedezésével töltött idő során elkerülhetetlenül szóba elegyedett néhányukkal.

Égy spanyol felfedező Peruban rámutatott egy általa sosem látott illáira, és így szólt: „Mi a neve
annak az állatnak?" Az inka azt felébe, „láma?", elismételve a név jelentésű spanyol szót, úgy ahogy
ő hallotta. A félreértésből kapta a láma a nevét. Alaszkában egy korai lelíedező feltette a tipikus
kérdést: „Hogy nevezitek ezt a helyet?" Az eszkimó így felelt: „Nem tudom", ami az ő nyelvén úgy
hangzóit, hogy „Ka-No-Me", és így kapta nevét Nome nemsokára létrejövő városa.
Mikor Sinclair azt kérdezte Új-Skócia mikmek lakosaitól, hol is van, azt válaszolták:
„Termékeny földön". Mikmek nyelven ez úgy hangzott: „Acadie". Az európaiak számára „Árkádia"
az „ígéret Földje" megfelelője volt. Bár számunkra a huszadik században ez a név nem sokat jelent,
a középkori Európa idilli helyet, háborítatlan földet, egy Edent értett alatta. Henry Sinclair számára
az arcadiai ígéret földje rejtett jelentőséggel bírt. A későbbi fejezetekben meg fogunk ismerkedni
Henryvel és családjával, a Sinclairekkel, akik az expedíció idejére örökletes védnökeivé váltak egy
vallási és anyagi értékű kincsnek.
Henry és a Sinclairek menedékükké tették Új-Skóciát, valamint olyan hellyé, ahol meg tudjak őrizni
a rájuk bízott titkokat.
Manapság lassan rájövünk, hogy az európaiak képesek voltak hajózni az Atlanti-óceánon. 1992ben megünnepeltük Kolumbusz útjának ötszázadik évfordulóját. 1997-ben új-skóciai útjának ötszáz
éves évfordulóját jelezve Cabot hajójának életnagyságú másolata átkelt az Atlanti-óceánon. 2 Egyéb
utak, melyeket breton, portugál és bristoli halászok tettek meg korábban, bizonyíték híján nem
kerültek megismétlésre. A kérdés, hogy jelentek-e meg európaiak Amerikában Kolumbusz előtt,
többé már nem képezheti vita tárgyát, bár a Skandinávián kívüli felfedezők gondolatát kissé nehéz
még elfogadni. Annak a ténye, hogy az északiak eljutottak az észak-amerikai kontinensre, 1837-ben
kezdett sokak számára elfogadottá válni, mikor Carl Rafyn dán történész az északi sagákat
történelemnek nyilvánította. A sagák együttesen azoknak az északi embereknek a feljegyzései, akik
hazájuk határain kívül utaztak. Izlandon sokat megőriztek e mesék közül, de fikciónak tekintették. A
sagák kutatása során Rafyn rájött, hogy valós norvég, izlandi és grönlandi családokról szólnak.
Némelyik egyszerűen emberek és javaik unalmas felsorolása. Mások beszámoltak atlanti útjaikról, a
bennszülöttekről, akikkel találkoztak és arról a nehéz életről, amit azok az északiak éltek, akik nem
fosztogatni és hódítani indultak, hanem gazdálkodni és kereskedni.
A sagák több mint egy évszázadig heves viták forrásává váltak, mivel Amerika jóval Kolumbusz
előtti felfedezésének történetét mondják el. 3 Annak a megértése, milyen hétköznapinak számított
egy transzatlanti hajózás négyszáz évvel korábban, arra szolgál, hogy elfogadjuk, egy skót earl
képes volt elérni Új-Skóciát 1398-ban. A vikingek amerikai utazásait rögzítő sagáknak a
legrégebbike 1137-ben íródott, és Islendinabok a címe. 4 A könyv Észak-Amerikát „a jó Vinlandnak"
nevezi, és Ari Thorgilsson útjait eleveníti fel. Thorgilssonról azt mondja egy másik saga, a
Landanamabok, hogy letért a Hvitramannalandba („Nagy-Írországba") vezető útjáról. 5 Az ír
szerzetesek (mivel Izlandot el kellett hagyniuk) megelőzték a vikingeket Amerikában, 6 hiszen éppen
az ír szigetek elleni viking támadások elől menekültek nyugatra. Kolostoraik egyre távolabb
költöztek, az egyik Írországtól legtávolabbi pedig, egy Izlandhoz közeli szigeten volt, a Papayson ez a katolikusoknak a pápa iránti engedelmességükre utaló, viking neve a szigetnek. Izlandtól az
írek még messzebbre is elvitorláztak nyugatnak.
Annak a története, hogy a vikingek és az írek ötszáz évvel Kolumbusz előtt járták az atlanti
vizeket, elképesztőnek tűnik, de e történet forrása nem jelentett szenzációt. A Landanamabak például
háromezer viking telepes nevét és tanyáik elhelyezkedését tartalmazza. Nem mitikus feljegyzésnek
szánták. Egy másik vikingről, Gudleif Gudlaugsonról is lejegyezték, hogy elhajózott egy helyre
Nagy-Írországba, Eyrbyggjába, és ír nyelvet beszélő emberekkel találkozott. 7 Gudlaugson kereskedő
volt, Dublin pedig az általa látogatott kikötők közé tartozott, emiatt ismerte fel a nyelvet. A
legismertebb persze Leif Ericsson. I. sz. 1001-ben történeteket hallott egy másik kereskedőről,
Bjarni Herjolfsonról, akit a szél letérített útjáról, és aki az első viking lehetett, aki ténylegesen
megfordult Amerikában. 8 Her-jolfson kereskedőként rendszeresen járta a jeges észak-atlanti vizeket
Izland és Skandinávia között. Mikor egyik évben kikötött Izlandon, megtudta, hogy apja messze
nyugatabbra költözött, újabb telepekre Grönlandon. Grönlandra vezető útján egy vihar hajóját

célirányától nyugatra és délre fújta. Mivel kikötni félt, csupán Grönlandra próbált visszatérni, apját
meglátogatni. Leif Ericsson később szidta is amiatt, hogy teljes mértékben hiányzott belőle a
kalandvágy.
Ericsson a színesebb északi famíliák egyikéből származott. Apját, Vörös Ericet (vagy Eriket)
számos gyilkosság miatt száműzték izlandi otthonából. A sagák, azon kívül, hogy megtelepedett
Grönlandon, kevés részlettel ismertetnek meg vele kapcsolatban. Az, hogy az új földet Grönlandnak,
„Zöld földnek" nevezte el, reklámtrükknek tűnik, hiszen a szigeten nagyon nehéz gazdálkodni. A
név és maga Eric még több vikinget vonzott ide, hogy letelepedjenek, és Grönland népessége
növekedni kezdett. Míg az északiak többsége a gazdálkodók közé tartozott, azok, akik tudtak
kereskedni, prosperáltak, fontossá és gazdaggá váltak. Mind az Ericssonok, mind a Herjolfsonok
ezek közé a kereskedők közé tartoztak.
Ericsson úgy döntött, hogy megnézi a Herjolfson által leírt földeket. Megvette Herjolfson
hajóját, és elutazott Labradorra, amit a vikingek Hellulandnak, a „Lapos Sziklák Földjé"-nek hívtak.
Innen tovább ment Új-Skóciára, melyet Mark Landnak, azaz az „Erdők Földjének" nevezett. Végül
délnek fordulva megérkezett Vinlandba, ami akár Virginia is lehetett, de napjaink Massachusettse
valószínűbb. I. sz. 1002-ben Leif testvére, Thorvald szintén tett egy vinlandi utat, és feltehetőleg
elérte Massachusettset, ahol elnevezett egy fokot Kiar-lanesnek, ami óskandináv nyelven
„Hajógerinc-fokot" jelent. Skandináv és amerikai történészek úgy hiszik, hogy ez a hajógerinc
formájú Cape Cod. 9 Egy másik hegyfoknál Thorvaldot és legénységét bennszülöttek támadták meg;
egyetlen vikinget öltek meg, magát Thorvaldot, a támadók közül pedig nyolcan estek el. Thorvaldot
egy kereszt alá temették el, és a legénység az ő emlékére a Krossanes nevet adta a helynek.
LAnse aux Meadowson, az Ingstadék által felfedezett új-fundlandi településen kívül nincs
bizonyítékunk semmilyen állandó településre az Újvilágban. A viking sagák számos vinlandi
kirándulásról számolnak be, de három évnél hosszabb egy sem akadt köztük. New England és
Grönland megállapodottabb településeinek távolsága gátolhatta a vikingek rendszeres
kapcsolattartását és hosszú távú kereskedelmét. Új-Skócia és Labrador legalább sokkal közelebb
estek. A vikingek három évszázadig tartották fenn jelenlétüket Észak-Amerikában, bár meglehet,
hogy Leif Ericsson csupán három évet töltött ott. Itt-tartózkodása alatt Leif nővérének, Gudridnak,
és férjének, Thorfinn Karlsefninek fia született. A gyermek a Snorri nevet kapta, és ő az első
dokumentáltan Amerikában született európai.
Egyik oka annak, hogy a történészek habozva fogadták a számos viking utazáson kívüli egyéb
felfedezésekre vonatkozó állításokat az, hogy egészen jelen századunkig az ilyen állításokat
területiigény-bejelentések kísérték. A kérdés sosem egyszerűen arról szólt, hogy egy bizonyos
csoport átszelhette-e az óceánt, inkább az számított, hogy ki ért oda előbb. Ezért fontos, hogy a
viking sagák mellett egy semleges fél is feljegyezte az újvilági útjaikat. Még a különféle sagák
publikálása előtt, i. sz. 1070-ben egy német történész, Brémai Ádám (Desc-riptio Insularum
Aquilonis) egy Vinlandnak nevezett földről írt, ahol vadszőlőt és búzát találtak. 10 Ma nem tudjuk
bizonyosan, hogy miért is haltak ki a viking települések Amerikában. Az amerikai bennszülöttektől
elszenvedett vereség igen valószínű - a vikingek valóban beszámoltak arról, hogy zajlottak
csetepaték a bennszülöttekkel, akikkel találkoztak. Egy másik eshetőség lehet a bubópestis, mely
Európában a népesség egyharmadát söpörte el. Az ok, ami miatt új földekért kellett nyugatra
hajózni, már nem állt fenn, hiszen azután, hogy a pestis megtizedelte Európa népességét, rengeteg
föld állt a rendelkezésre. A pestis a kereskedelemnek is okozhatott kárt. A nyugati kereskedelem
visszaesése is elvághatta Vinland és Grönland kolóniáit, új gyarmatosok érkezésére pedig nem
lehetett számítani. Azok a vikingek, akik maradtak, otthonuktól elszigetelten összeházasodhattak az
észak-amerikai bennszülöttekkel, vagyis skraelingekkel, ahogy az inuit népeket hívták. Az is
lehetséges, hogy azok elsöpörték őket. 11
A sagák és Brémai Ádám szövege mellett a római katolikus egyház is őrzött meg írásos
feljegyzéseket messzire előretolt bázisairól Grönlandon és Vinlandon. I. sz. 1112-től kezdődően
tizenhárom püspök teljesített szolgálatot Grönlandon. E püspökökre a Vatikánban mindig Grönland
és Vinland püspökeiként utalnak. Legalább egyiküket pedig, Erik Gnupssont (Henricusként ismert)

elküldték, hogy keresztelje meg a viking telepeseket Amerikában. 12 Henricus 1112-ben misszionáriusként 500 kilométer szárazföldi utat tett meg Maine-től Rhode Islandig. Egy másik püspök,
Olav, a sarkvidéki földekre látogatott el a keresztény nyáj gondozása végett.
A későbbiekben a pápát Rómában elkezdték foglalkoztatni misszionáriusai az északi földeken,
mivel elterjedt a kalózkodás. Utasította Magnus királyt, hogy küldjön expedíciót nyugat felé, és erőfeszítéseiért felajánlotta neki Svédországban és Norvégiában begyűjtött egyházadója felét. A király
Paul Knutson nagyurat küldte el megvizsgálni, hogy mi történt velük. Knutson 1354-ben indult
útnak, ám soha nem hallottak többé felőle. A következő évben Haakon király, Magnus utódja vette
át a kutatást. Újabb expedíciót küldött ki, mely kalózokkal került szembe Grönland inuit népei
között. Ez a második expedíció két kajakkal érkezett haza, melyeket Oslo püspöke a vissza nem
tértek emlékére felakasztott a város székesegyházában. A grönlandi északi előőrsök eltűntével a
kereskedés megszűnt, és a hideg, kopár nyugati szigetek feledésbe merültek.
Ha az 1837-ben publikált viking sagák és a Vinlandra utaló korábbi írások nem erősítenék meg,
amit Észak-Amerika történelméről tudunk, az, hogy Helge Ingstad és Anne Stine Ingstad 1960-ban
felfedezte L'Anse aux Meadowst, sokkal hihetőbbé teszi az irodalmi bizonyítékot a további tényeket
követelő kritikusok számára. Követve a grönlandi településeket leíró Flatey Könyvként ismert saga
történeteit, Ingstadék arra a meggyőződésre jutottak, hogy Új-Fundlan-don megtalálhatják egy
viking kolónia nyomát. Egyik messzi faluból a másikba utaztak, míg a helyiek egyike, George
Decker nem mesélt Helgének az általa látott romokról. Ott, L'Anse aux Meadowsban Ingstadék
nyolc építmény alapjait tárták fel, köztük számos hatszobás „hosszúház" stílusúét. A közelben olyan
kőhalmok voltak, melyeket fölöttébb valószínű, hogy primitív számolási eszközként a vikingek
használtak időmérésre. Találtak egy viking tengelyes fonóorsófejet is, egy szövéshez használt zsírkő
orsót. 13 Az új-fundlandi a grönlandi települések jellegzetességeit mutatta, melyek házai szintén öthat szobásak voltak, egy központi teremmel a hosszúházban.
1981-ben egy másik régész, Péter Schledermann, arról számolt be, hogy egy láncpáncélra
bukkantak az Ellesmere szigeten, valamint egyéb viking leletekre Kanadában.u A Sarkvidéken és 1
abradoron ta Iáit tárgyakhoz h a s o n l ó leletek alátámasztották az irodalmi bizonyítékot, és lehetetlenné
vált annak a tagadása, hogy viking, telepesek és kereskedők utazták be az ú j földeket. Flogy vajon
meddig j u t o t t a k , az még vita tárgyát képezi. Bár a történészek most már elfogadják, hogy a
vikingek ötszáz évvel Kolumbusz előtt elérték és betelepítették Új-Fundlandot és Labradort, annak
elfogadása, hogy jártak Massachu-settsben, Rhode Islanden, New Yorkban, vagy még nyugatabbra,
további bizonyítékot igényel. A távolabbi felfedezések pártján álló tábor olyan közelmúltbeli
nyelvészeti tanulmányok dokumentációjának van birtokában, melyek jelzik, hogy nemcsak elérték
ezeket a területeket, de itt is maradtak, sőt beházasodtak a helyi törzsekbe. Legalább két író,
Arlington Mallery és Barry Feli jutott különálló tanulmányokban arra a végkövetkeztetésre, hogy az
északkeleti bennszülött törzsek már Kolumbusz előtt kereskedtek az európaiakkal.
Arlington Mallery tengerész és mérnök volt. 15 Műve, az Elveszett Amerika újrafelfedezése (The
Rediscovery of Lost America) 1951-ben jelent meg, és részletesen foglalkozik az amerikai indián
népek és északiak közötti kapcsolatokkal. Tézise szerint az irokéz és a szomszédos húron népek
találkoztak a vikingekkel, és technológiát, sőt szavakat is átvettek. Az északi „ördög" (loki) és a
húron szó ugyanez. Egyik kultúra sem a kereszténység szarvas, farkas démonát látta benne, hanem a
gonosz, bár időnként komikus „furfangos" istent. A tengerjáró vikingek számára a tengeristen Niord
elsőrendű fontossággal bírt az istenségek tömkelegében. A huronban Niyohként maradt fenn. Barry
Feli, Az időszámításunk előtti Amerika (America, B. C.) című művében terjedelmes listát állít össze
kelta és algonkin szavakból, ami véleménye szerint bármiféle véletlenszerű hasonlóságot kizár a
nyelvek között. 16 Úgy hiszi, hogy a viking kereskedők és ír szerzetesek által végrehajtottak előtt is
zajlottak le átkelések. Még az is lehetséges, hogy az irokézek az északiaktól kapták lakóházuk
stílusát. Az irokézek az északiakhoz hasonlóan építették közösségi hosszúházukat, ami megkülönböztette őket az Egyesült Államok és Kanada egyéb törzseitől.

A vikingek feljegyzései alátámasztják az írek évkönyveinek hitelességét. Papayra.-ey" képző szigetet jelent. hogy az íreknek voltak ott települései. akik elsőnek érték el Amerikát.. Innen Izland csak egy ugrásnyira van. Írországban Kerry. A föld a leírás szerint Vinland közelében fekszik. Bár fantasztikusnak tűnnek. hogy Róma tolakodóan erőszakos az ír szokásokkal szemben. Brendan idejében az egyház Kómában attól tarlóit. gleccserei. akit a vihar elsodort Hvitramannalandba. hogy a Kolumbusz előtti európaiak át tudtak hajózni Amerikába. A kelta papok például régicsen viselték a hajukat. Ez a mű a British Museum könyvtárában maradt fenn. azaz „I Caria" volt Brendan otthona. A Landanamabok mesél az izlandi Ari Marsonról. Az . vagyis Nagy-Írországba. A Vinlandon talált írek ruházatáról szóló viking leírások alapján úgy tűnik. A bálnák és az óriási úszó jégtáblák csodás panorámája halálos kockázatot is jelent bármely erre járó számára. mint e középkori szerzetesnek. történetét mondja el. hogy átszelte az Atlanti-óceánt. hogy ők közelebbi követői Istenüknek. Marson pedig ír katolikusokat talált ott. Bőséges bizonyíték támasztja alá. de hát a szászok ilyen járműveken hajóztak Nagy-Britanniába. annyira. ragadvány-nevén a „Tengerész". sz. Rossz néven vették. amelyekkel e középkori szerzetesek szembekerültek. ugyanolyan felejthetetlen látvány a ma utazója számára. A sagák utalnak egy Izland déli partjánál levő szigetre. hogy a kelta keresztény egyház vallása nem alkalmazkodik mindig az ő dogmájukhoz. 18 Szent Brendan elvitorlázott a Shetland-szigetekre. lon-tosabb ünnepnapjaikat pedig a Róma által meghatározottól eltérő napokon ülték meg. Az Izlandtól Grönlandig tartó ugyanolyan rövid ugrás nem mentes a veszélyektől. aki i. A Brendan által hátrahagyott beszámolóból megtudjuk. és Szent Brendan. Elkülönítették magukat a fő egyháztól. 539-ben átszelte az Atlantióceánt. azoknak a szerzeteseknek. Izland csúcsait félúttól látni lehetett.-ay" vagy . akiknek korábban fogalma sem volt a Sarkvidékről. akik a római pápa tanaihoz kötődtek. mely azóta eltűnt (bár Görögországban létezik egy másik ugyanezen a néven). a Külső-Hebridák szigetén. és egyéb szerzetescsoportokhoz hasonlóan távoli helyekre menekültek. 17 Egy másik írásos feljegyzés az írek atlanti átkeléséről a Navigatio Sancti BrendaniAbbatis. azután pedig elhajóztak a „Birka-szigetekre". hogy a Celi Dei követhette Brendant az Atlanti-óceánon túlra. Legnagyobb kalandja. mivel ez nem egzakt tudomány. és még mindig a birkatenyésztésről híresek. Kpapar kifejezést a vikingek olyan keresztények meghatározására használták. melyet annak a helynek adtak. vagyis a Szent Brendan utazása. Ezt illetően az elsődleges információforrás maguk a vikingek. és megőrizték az írek emlékét Izlandon. Brendan Írország legfontosabb szentjei közé tartozik. Hol szállt partra Brendan? Az ősi térképeken megőrződött érdekes helyek egyike Icaria szigete.. akár már korábban is. bálnái. Félelmetes leírásokkal is szolgál a modern olvasó számára mindarról. hogy ő és szerzetesei először Saint Kildán kötöttek ki. A sagákban számos utalás található szerzetesekre és ír nyelven beszélő emberekre. a Feröer-szigetekre és Bretagne-ba. az út megtételére nemcsak a vikingek voltak képesek. A vikingek észrevették. Ezeket a szigeteket ma Feröer-szigeteknek ismerjük. vulkánjai és bennszülött eszkimói tényleg különösek lehettek. ami a paparok után kapta a nevét. de ír tengerészek is. annak a jéghegyei. A Skóciától északra eső szigetektől az út a becslések szerint két napig tartott nyílt tengeren. . mint a korrupt püspökök és a pápa Rómában. és ez lehetett a név. A Navigatio szerint County Kerrynél hagyta el Írországot tizennyolc szerzetessel. A vulkanikus tevékenység ma is élénk Izlandon. Mindazonáltal veszélyes bőrből készített hajókon vitorlázni a hideg atlanti vizeken. ahol Brendan és csoportja partot ért. a régészek pedig kimutatták.A nyelvészeti adatokat magukban nem lehet bizonyításnak elfogadni. 19 Bár számtalan teória felvetődött Icaria elhelyezkedésével kapcsolatban. Izlandon Brendan és csoportja először figyelhetett meg vulkánt. a m i közeli hasonlóságot mutatott a kereszténység előtti druidákkal. egy szerzetesi szervezet kelta papjai azt tartották. hogy az emberek ötezer év óta használtak ilyesmiket. a név maga lehet hozzá a kulcs. életének fő vonulatai és utazásai pedig bőségesen dokumentáltak. Brendan utazása fektethette le a többi ír keresztény számára az Izlandra vezető utat. mint a Skócia és a Feröer-szigetek közötti távolság. A későbbiekben a Celi Dei.

Bristoli brit hajók az 1400-as évektől járták hálóikkal az izlandi vizeket. mely összehozta a Kolumbusz előtti tengerjáró világ két legnagyobb famíliáját. 1390-ben Henry Sinclair úgy demonstrálta erejét új szerzeményein. A Sinclairek már rendelkeztek nagy földterületekkel Skócia északi vidékein és stratégiai fontosságú birtokokkal Edinburgh közelében. aki Velence egyik legerősebb. 4. Úgy döntöttek. hogy Európa egyharmada meghalt a pestisben. hogy a baszkok 1450 óta vadásztak ott bálnára. Nagy hatást tett a skót earlre. és mialatt Galwayben tett látogatást. Nem lévén az a fajta. sz. viszont. Az. 1000 óta. sz. hogy az európaiak tudtak Izlandról és a nyugati helyekről. és bár a feljegyzések hiányoznak (a halászok nem írásos feljegyzések vezetéséről híresek). mely ezerhatszáz kilométerre nyugatra feküdt Frislandiától (északi Skót-szigetek). Ha a vihar a partra sodorta az utazókat. 1347-ben a fekete halál (bubópestis) elérte Izlandot. és Kolumbusz amerikai útja előtt ellátogatott Izlandra. akik nyugatra utaztak. de Kolumbusz ázsiaiaknak vélte őket. Voltaképpen egy Feröer-szigeteki halász volt az. leggazdagabb családjából származott. Ez új dimenzióba helyezi a „turistacsapda" kifejezést. Nic-colo Zeno. melyekkel Jacques Cartier felfedezőútja során találkozott. hogy odahajózott flottájával. a tengeri háború hőse megmentette Velencét egy genovai támadástól. annak a híre pedig. Henry Sinclair az Orkney-szigetek earlje volt. A pestis és a félelem miatt Izlandnak jóval kisebb népessége maradt.viking telepesek népesítették be. töretlenül megmaradt legalább i. Egy második. és megosztoztak a zsákmányon. E szörnyű következményekből jött létre az a véletlen találkozás. Ezeket a Skócia legészakibb pontjánál fekvő szigeteket skótok. tényleg a labraclori és újfundlandi Grand Banks jobb halászterületeit keresték. Zeno apja nemesember volt. két lapos arcú testet mosott partra a víz. hogy megkeresik ezt az új földet. és gyűjtötte a kormányosok és tengerjárók történeteit a világ minden tájáról. Halászás közben megfulladt inuitoknak vagy észak-amerikai bennszülötteknek kellett lenniük.Sinclair ideje előtt . Carlo. az északot kalandorként járó királyi vérből származó itáliai számára épp a kellő pillanatban érkezett. Mire 1477-ben Kolumbusz Izlandra hajózott. Testvére. melyet felesége családja kormányzott. Mások. hogy 1480-ban felkutatták az Írországtól nyugatra eső tengereket halban gazdagabb vizek után. mert Hódító Vilmos oldalán harcoltak i. 1 Családja örökség és házasság útján jutott a földekhez. az általa Katajként ismert Kína gazdagságát hajszolta. Megtizedelte a lakosságot. Ugyanabban az évben megfordult Írországban is. Új-Fundland (Newfoundland) című művében Harold Harwood azt mondja. Portugáliában töltött évei alatt Kolumbusz térképeket készített és árusított. a velencei hajótulajdonosra. azonban nem jobb halászterület vagy épületfa után kutatott. Bristol története elmeséli. A La Have-i francia hajók. évek óta hajóztak nyugatra. a szigetlakók elősiettek otthonaikból. egy. és annak új barátjára. néhány telepest kelet helyett még inkább nyugatra vethetett. Meg is találták. amit Kanada tengerparti tartományainak hisznek. piktek és . a Sinclairt és a Zénót. Még az Atlanti-óceán közepén fekvő Azori-szigetekre is ellátogatott. 20 Orkneybeliek 1371 óta halásztak „Estotilandon". De az ország nem merült feledésbe. aki először beszélt egy skót earlnek és egy velencei hajótulajdonosnak Estotilandról.Izland és a nyugatra levő szigetek megélték a maguk tündöklését és bukását. melyeket jutalmul kaptak. meggyilkolták a túlélőket. már tudnia kellett a vikingek nyugati földekre tett útjairól szóló történetekről. fejezet A SKÓTOK FELFEDEZIK AMERIKÁT V alamikor régen az észak-atlanti partok távoli szigetei lakosai egy különösen brutális szokást gyakoroltak. 1402-es pestisjárvány után Izland kolostorait kiürítették. . 1066-ban.

Niccolo Zeno és Henry Sinclair e véletlenszerű találkozása mindkettejük számára nagy jelentőségű eseménnyé vált. ahonnan eredeti flottája útnak indult. Felhajózott Velencéből északra az atlanti vizeken Britannia partjai mentén. Sinclair 1397-ben hallotta a történetet. Ecsetelte. hogy felfedezi a még messzibb északot. Grönland léte nem számított újdonságnak számára. akik társait rituálisan megölték.és Orkney-szigetek között fekvő kis szigeten Zeno hajója a part közelében zátonyra futott. késeikkel beledöfnek a gerincvelőjébe. amiket Sinclair Skócia környékén örökölt. és négy folyó. hogy nevet szerezzen magának. Niccolo. A modern korban motorcsónakos emberek kényszerítik partra a bálnákat. hogy kinevezze Niccolót tengernagyának. mely elég nagynak bizonyult ahhoz. Névleges uruk. és végül visszatalált Estotilandba. pár száz évvel ezelőtt a felfedezők és szélsodorta halászbárkák jelentették a szabad prédát. Antoniónak. hogy „[ez] a feröeriek számára ugyanolyan része az életnek. a huszonöt centiméteres késektől a szigonyokig mindenfélével felfegyverkezve. aki beszélt latinul. és rendelkezett könyvekkel. mint a karácsony. és a következő évben elhajózott nyugatra. akkor a bálnák közül sok szorul ki a partra. A Lonely Planet Feröer-szigetekre vonatkozó útikalauza az eseményt a „Greenpeace-szimpatizánsok rémálmának" írja le. Ezen a Shetland. Sinclair hallott Niccolo híres testvéréről. még Grönlandra is tett egy kirándulást patrónusa nevében. a felfedező beutazta a földeket. és hogyan találkozott egy. míg szüleik a mészárosmunkát végzik. mikor Orkney earlje az utolsó pillanatban megérkezett." 3 Ma a bálnák. amitől az olyan vad rángatózásba fog. IX. és meghagyta a tengerészek életét. 5 Sinclair és Zeno egyesítette erőit.aki testvére dicsősége árnyékában él. hogy lássa ezeket a Grönlandon túli földeket. hogy saját gerincvezetékét szakítja el. hogy végrehajtsák a grindadra-pot Zénón és legénységén. agrint csatakiáltás bejárta a szigetet. és azt parancsolta neki. akár egy százas csoportnyi kalauz hálna úszott a part közelébe. a saját hazájukból hozott prémekért és szurokért árukat kaptak. A halász figyelemreméltó történetet adott elő. ahol a csoportok már várnak rájuk. és a továbbiakban elmondja. hogy érvényesítse a Sinclair-jogokat a Skócia körüli szigeteken. A két tengerjáró kicserélte a kalandjaikról szóló történeteket és modern hadviselésről szerzett ismereteit. és azt tervezte. hiszen mindenkivel nagylelkűen osztoznak. de a kifejezés közelítőleg sem adja leírását a hátborzongató jelenetnek. 2 Ha akár egy maroknyi. hogyan ejtették foglyul a bennszülöttek ezen a furcsa földön. de őt megkímélték. Aztán még többen rontanak neki a bálnának. hogy egy Dro-giónak nevezett földön keresztül visszatérjen északra. A szigetlakók huszonöt centiméteres késeikkel készen álltak arra. Carlóról. 4 A keresztes háborúk is kapcsolatba hozták Henry Sinclair nem túl távoli őseit a Zeno családdal . híre bejárta az egész világot. Henry Sinclair a ( Irönlandtól nyugatra elterülő földek létéről egy feröeri halásztól szerzett tudomást. melynek neve grindadrap. Niccolo hazaírt egy másik testvérének. Azt mondta. ami bálnavadászatot jelent. Sinclairre elég komoly benyomást tett a Zeno név ahhoz. Ha az esemény lejtős parton zajlik. Perceken belül az egész lakosság megjelent a helyszínen. hogy ennek az országnak egy nagy hegy van a közepén. akik vele voltak. arról. míg az öböl tajtékzani nem kezd forró. a hozzá tartozó képen a helyi gyerekek bálnavesével és szívvel játszanak. Fer apró szigetén azonban majdnem életét vesztette. mert megtanította őket hálóval halászni. Minden szigetlakó jót eszik. mikor hajójuk összetört. Dél felé haladt hat másik halásszal. rózsaszín vérétől. és támadnak neki késekkel. hogy csatlakozzon hozzá Skóciában. A genovai-velencei háborúban játszott szerepe miatt „Velence oroszlánjának" nevezték. ahol is feltérképezte a partvonalat. Niccolo nekivágott. Henry Sinclair szétzavarta a tömeget. Egy maroknyi ember rárohan a partra vetett bálnára. Az ottani szigetlakók még gyakorlatban tartottak egy szokást. A halász Estotilandot kisebbnek írta le Izlandnál. Itt épített egy bárkát. Az ottaniak kereskedtek „Engrouelanddal" (Grönland). hogy Henry Sinclair „herceg" kinevezte őt. Az esemény modern változatát Lawrence Millman írja le Utolsó helyek (Last Places) című könyvében.a skótok és britonok velencei hajókon tették meg szentföldi útjuk utolsó szakaszát. Bonifác . Megengedték neki. Délen kannibálok áldozatául estek. akit a Grand Banks felé tartó úton ejtettek foglyul. a foglyulejtőivel élő emberrel. hogy kelet felé átvágjon Európába.

ahol. ahol Sinclair megmentette Niccolót. „Ferls-landának" volt írva. aztán tovább mentek északnak. Mire Henry Sinclair készen állt az indulásra. egyik szigettől a másikig haladtak előre. Antonio térképén a Fersziget. A felfedezés így relatív kifejezéssé válik. így Antonio kísérte Sinclairt Amerikába. Az egyház grönlandi központja Gardarban. hogy Sinclair már ismerte a Grönlandtól nyugatra eső földeket. egy szigetcsoport. Sinclair már azelőtt tudhatott az Amerikában levő földekről. bár a tengernagyi címet sosem kapta meg az earltől. Ennek az örökségnek képezték részét a térképek és beszámolók. Ennek legérdekesebb része a melegebb klíma leírása. Antonio megörökölte testvére titulusait és vagyonát. akinek átkelését egy Sinclair-hajó biztosította. az északiak pedig tudtak a nyugati területeken lévő viking telepekről. Egy. A megtett távolságot a Nap magassága segítségével mérték. mely ellentétes a vikingek által benépesített és felfedezett fagyos északi szigetekkel. mint azt a viking sagák. hogy egy három hajóból álló expedícióval felkutatta és feltérképezte a partot. Ez egy árnyéktáblával kombinálva lehetővé tette a szélesség megállapítását. honi bázisokhoz ilyen közel szükségtelen megállni. Lehetséges. Megörökítették az első expedíciót az északiak atlanti átkelése óta. a halász halála vetette vissza az expedíciót. Mielőtt sor került volna az útra. és jegyezte le az egész út történetét. Annak a tényét. később pedig „Frislandnak". Az expedíció Skóciából indult. tanulmányozta a Kolumbusz előtti atlanti átkeléseket. O a középkori tengerjárók számára érthető kifejezésekkel adta meg útmutatását Zenónak és Sinclairnek. legalábbis a rómaiak kora óta ismerték. Zeno még egy Újvilág-térképet is küldött haza. hogy a halász beszélt volna neki fogságáról. amiről Zeno azt állította. és az északiak a „Faer-Eyjaer" nevet adták a Fe-röer-szigeteknek. A Fer-sziget csupán egy napra van az Orkney-szigetektől. melyekben a tengerész attól fél. hogy a Föld gömbölyű. és kijelentette. Henry Sinclair és Antonio Zeno útját azok az Antonio által Velencébe küldött térképek és levelek őrizték meg az utókor számára. csatlakozott hozzájuk Niccolo testvére. A Nyugat-Grönland és Kanada közötti távolság nem nagyobb az Izland és Nyugat-Grönland közöttinél. egy.helyesírásbeli eltérések miatt. Az utat nyomon követni próbáló későbbi történészek nem értenek egyet mindenben . hogy ott jártak. ami fölöttébb valószínű. Amerika felfedezésének története veszít izgalmából azok nélkül a mesék nélkül. hogy szójáték lehetett a nyelvükben. a birkatenyésztés a fő iparág. az útról 1951-ben írt cikkben William Herbert Hobbs azt állította. Antonio is. két napra északra volt a legvalószínűbb első tervezett megállóhely. de csupán három nappal azelőtt. 8 A Hebridák halászai a Feröer-szigeteket „Fa-rawaysnek" (angolul „Messzeségnek") nevezték. A Sinclair család házasságai révén rendelkezett északi kapcsolatokkal. hogy ki akartak futni. hogy Izlandot Frislandnak is nevezték. amit egy asztro-lábiumnak nevezett eszközzel számítottak ki. hogy a Feröer-szigetek az. Az utazás folytatódhatott. a sziget nyugati partján levő településen volt. Ami azt illeti. aki élete utolsó néhány évét azzal töltötte. Henry Sinclair korára a rettenthetetlen viking tengerészek már több száz éve elérték Kanada keleti partját. Az idősebb Plinius az első században szerkesztett Természetrajza őrzi a Föld kerületének meghatározásával kapcsolatos vitát. 6 Tim Severin. . Niccolo meghalt. a tudás e lánca töretlenül megmaradt. hogy a hajók lebucskáznak az ismert és lapos föld pereméről. a Brendan-expedíció (Brendan Voyage) szerzőié. és ahogyan az az ilyen nyugati utazásoknál szokásban volt. Skóciából az Orkney-szigeteken keresztül elhagyták a parányi Fer-szigetet. valamint a Róma és az egyház messzire eljutott püspökei közötti érintkezések tanúsítják. 7 A faer birkát jelent az óészaki nyelvben. és bár a tengerészek szerették a tájékozódási pontokat. SINCLAIR ÉS ZENO ÚTJA 1398-ban Henry Sinclair és Antonio Zeno készen állt az útra. Az ilyesfajta kalkulációk már több mint ezer évvel korábban vita tárgyát képezték. A Feröer-szigetek. az óészaki és az óangol keveredése. melyeket 1558-ban publikáltak. mint azt korábban megjegyeztük. A „Faraway" Feröerek igazából csak két nap hajózásra feküdtek.pápa 1394-ben Orkney püspökét küldte oda. melyeket Niccolo szerkesztett.

a jelenlegi Antigonish. Stellarton környéke pedig fő központjaik közé tartozott. A csoport többi része vagy elhagyja Icariát. Zeno hírül adja. vagy olyan csatával néz szembe. és nem akartak újra menekülni. ahol készleteket és élelmet lehetett találni. nem „forrást". amit meg is tettek. hogy Izlandról közvetlenül UjFundlandra hajózzon a nélkül. A vikingek a kilencedik században érkeztek. a Tor-öböl lehetett a legvalószínűbb megállóhelyük. ahol a múltban a viking hajók készleteket felvenni álltak meg. A tény. további támasszal szolgál a földrajzi elhelyezkedéssel . Icariáról az expedíció egyenesen a grönlandi partokon levő Cape Race felé hajózott. Más európai kereskedők félénknek ismerték őket. A kérdéses szigetet Icariának nevezték. mely igen vastag érben szeli át a területet.és madárállomány itt). William Hobbs szerint. Az expedíció tagjai pedig nem akartak harcolni. Stellartonon kívül csupán egy hely van. Velencébe küldött levelei őriztek meg. nem kaphatnak engedélyt arra. hogy vágjanak keresztül a „szigeten". hogy partra szálljanak. A király csapatait nyíltan ellenségesnek találták. Visszatérve jelentették. Pictou megyében). akik a vallási üldöztetés és a viking fosztogatás elől menekültek el. és két újabb nap után elérték Új-Skóciát. A tolmácson keresztül Sinclair megtudta. Az izlandi megmondta nekik. mielőtt tovább mentek volna északnak. Grönlandra. egyetlen messziről látható magas hegye van. A Zeno-expedíció története feljegyzi. ahol az Atlanti-óceántól pár napi járásra létezik. a hajók elhagyták Izlandot. egy izlandi beszélt olyan nyelvet. Trinidadon. és megejtettek egy be nem tervezett rövid megállást úton Észak-Amerikába. legjobb esetben egynek engedi meg közülük. hogy előbb északra fordulna. de a vihar újra közbeavatkozott. hogy továbbmennek készletek nélkül. hogy kerüljék meg a szigetet. a karibi térségben. hogy barlangokban rejtőztek el. hogy „az olyan forrás. A Sinclair-expedíciónak a vikingek nyugati útvonalát kellett követnie. melyet villámcsapás vagy ember által gyújtott tűz hozhatott létre. hogy maradjon. hogy biztonságos kikötőbe érjenek. de a viharos időjárás miatt a kikötést nem merték megkockáztatni. szinte egyedülálló. Icaria „királya" elutasítja. Két nappal később elérték az új-fundlandi partot. útnak indultak a Feröerszigetek felé. egy olyan olajtartalmú szén után. A Fer-szigettől északra eső Shetland-szigetek sokkal alkalmasabbak raktárak felállítására vagy rossz idő elleni menedéknek. Sinclair legénysége eléggé értette a dolgát ahhoz. 10 Következtetéseit azokra a leírásokra alapozza. Ezek a régi írek Izlandot is elérték. Hobbs mutatta ki először. a vikingek pedig könnyedén felcímkézhették Izlandot is FaerEyjaernak. A szigetlakók azonban követték Sinclair hajóit. hogy Izland és Grönland között megálltak Icarián. azt nem gondolták. Mikor jobb szelet kaptak. a szurok Trinidadon tavat formál. melyeket Zeno haza. Antonio levele szerint rossz idő miatt egy hétig a Shetland-szigeteken maradtak. és hozzáértő kereskedőknek számítottak. A kikötőbe hatolva a távolban egy hegyet láttak meg (Új-Skócia nagyon lapos. melyet Sinclair megértett. A Feröer-szigetek elhagyása után elérhették Izlandot. melyben Icaria minden lakosa kész mindhalálig harcolni. ami az egész utazást kétségessé teszi. hogy kereskedésbe bonyolódjon bármiféle külföldiekkel. 9 Ma vagy nem létezik. Stellarton a Stella szén után kapta a nevét. Icaria lakossága olyanokból állt.A hatodik századtól fogva hajóztak ír remeték birkáikkal a nyugati szigetekre. Zeno leírt egy hosszú időn át parázsló „füstölgő lyukat" is. és menekülésre bírhatta őket. hogy békében és az északi támadásoktól háborítatlanul élhessenek. Sinclair fura kinézetű csapataiból egy nagyobb számú kétségkívül meglephette a mikmekeket. vagy a modern történészek egyszerűen nem képesek azonosítani. közöttük csupán egy ember. A mikmekek alacsonyabbak a legtöbb amerikai bennszülöttnél. Úgy döntöttek. mely bizonyos szurokhoz hasonló anyagot bocsát ki". és keressenek másik kikötőhelyet. Ott. Sőt. Partraszállás után halászással és madártojásgyűjtögetéssel szereztek élelmet (még ma is nagy a hal. ahonnan szurok folyt a tengerbe (igen ritka aszfalt található az új-skóciai Stellartonban). ahol egy király uralkodott. Sinclair elküldött száz embert. hogy nagyon alacsony emberek szöktek el és rejtőztek barlangokba előlük. de nagy távolságokat tudtak megtenni. láttak egy másik tengert (a Northumberland-szorost) és egy forrást. bár csekély készlettel haladtak. A katonák arról is jelentést tettek. 11 Ami azt illeti. Az idő kitisztult. hogy messzire kell menniük. Sinclair utasította hajóit. A rossz idő megváltoztatta a terveket.

Hogy . hogy az expedíció és a Skóciába visszatérni vágyók fölött Antonio lesz a kapitány. és az atlanti átkelés veszélyesebbé válik. melyen „egy tizennegyedik század végi európai hajó vésete mellett egy kereszt petroglifája" állt. vagy arról. Saját. így maradt fenn az út a történelem számára.kilencvenhat évvel a következő európai Új-Skóciába. kiegészítette Hobbs megfigyeléseit. A Vatikán igazolta. 14 Bár a Zeno-expedíció saját nyelvén (nyelvein) hagyhatott volna feliratokat. Westford kis massachusettsi városában fekszik egy gránitmagaslaton egy skót lovag faragott kő emlékműve. hogy régebben mindig a húsvét után nyolcadik vasárnap volt a Szentháromság. miszerint a vikingek építették. amiket felfedezett. június 2-ra kellett hogy essen . és az új otthon kedvéért odahagyja Skóciát. A történész Andrew Sinclair. senki nem képes magyarázatot adni. Maine-ben. és megtisztította a bozóttól. 16 A jelenlegi westfordi Depot Streeten megtalálta. A Sinclair-Zeno expedíció kikötőjét „Trinnek" nevezték el. egy connecticuti amatőr régészben felébredt az érdeklődés a sziklafaragvány iránt. hogy Zeno nem látta a várost. és kilencvennégy évvel Kolumbusz Újvilágba érkezése előtt. 13 Lehetséges. és hamarosan oda érhetett. és azonnal viták kereszttüzébe került. Frederick Pohl. Mivel fölöttébb valószínű. a Machias-öböl vidékén. hogy a vikingek is járhattak ott. miután Skóciába értek. hogy benője a bozót. mi történt a legénységgel. aki sokat írt az Újvilág korai európai felfedezéseiről. hogy felderítse a későbbi New Englandet. A Szentháromság-vasárnap és Sinclair új-skóciai partraszállása 1398. először a Feröer-szigeteken állva meg. New Brunswick partvonala mentén haladhatott. Kijelentette. kőfalakkal. Mainepartvidékén tett felfedezőutamon tudomást szereztem arról a meggyőződésről. mely a „maine-i Clark's Pointnál szögellik be a Machiasöbölbe". Egyesek szerint a faragás tomahawkos indiánnak tűnik. júniusra esett. és azonnal elküldte bátyjának Velencébe. bár hagyták. melyre a helyi legendán kívül. Zeno elhajózott Skóciába. Hal és vad bőséggel akadt. az éghajlat mérsékelt volt. Ám legénységének más tervei voltak. hogy bekövetkezne az évszakváltás. hogy Sinclair talán nem elsőnek kötött ki a Machias-öbölben. Annak a felismerésnek az alapján. A maine-i Cutler kisvárosa közelében van egy mesterséges tavacska. Felfedeztek egy bálnahát alakú szirtet. egy kései leszármazott szerint e kő alátámasztja az utat. 12 Sinclair folytatta az Újvilág felfedezését. Épp ezen a helyen léphetett be Maine-be. 15 A szikla léte a gyarmati időktől fogva ismert. Mivel a húsvét akár márciusban is lehet. angolul Holy Trinity. hogy a tengerészek gyakran a felfedezéskori vallásos ünnep után adták a helyneveket. nagyon kevés ünnepnap illeszkedne Zeno levelei időpontjaihoz. és nekiállt feltárni az emlékművet. a Monhegan-sziget partjainál. és folytatja felfedezéseiket.kapcsolatos elméletnek. Monhegan az európaiak Kolumbusz előtti útjai további bizonyítékaival szolgál. Egy Manana nevű kicsiny szigeten. Délebbre még több közvetlen bizonyíték bukkan fel. hiszen Új-Skóciában igen kevés a barlang. ahol most Kanada és az Egyesült Államok közötti határ húzódik Saint Stephennél. ez csupán feltevés. Pohl ki tudta számítani Sinclair kikötésének időpontját. és ezt Szentháromság vasárnapjának nevezték (angolul Trinity Sunday). Feljegyzést készített az útról. nem lovagnak. és Zeno feljegyzései szerint az expedíció júniusban érte el a kikötőt. a kikötőhelyek pedig hajózási szempontból jónak tűntek. A megviselt és elhalványult szikla előkerült a vésettél együtt. Pohl pedig szűkítette a lehetséges dátumokat. Zeno levelei szerint. épített „egy várost az általa felfedezett sziget kikötőjében". Sinclair szárazföldi utazásainak fennmaradtak egyéb bizonyítékai is. Henry Sinclairnek tetszettek az új földek. a Stellartont közvetlenül körülvevő vidéken viszont igen sok. Pohl rájött. Még azelőtt haza akartak térni. hogy e napot tényleg megülték a tizennegyedik században. és még pontosabban rögzítette a Sinclair-Zeno utazás helyszíneit és időpontjait. Zeno hazaküldött leveleitől eltekintve semmilyen egyéb írásos feljegyzésünk nincs erről az expedícióról. és Zeno egyik levele azt mondja. rúnaírásos feliratokat találtak. megünneplésének időpontja. Abban egyeztek meg. egy nap majd épít itt egy várost. míg Henry egy kisebb csoporttal marad. Amennyiben Sinclair a parti utat követve haladt tovább. a hónap pedig. Frank Glynnben.

A második követ a westfordi Fletcher Könyvtár előcsarnokába vitték. a Gunn-klánhoz tartozott. ami segített meghatározni az időkeretet. A Gunnok voltak észak „caithnessi koronázói". Ezt egy farmer találta a mezején. A rejtélyes „184"-et és egy nyilat utasításnak szánhatták a megtaláló számára. a hagyomány pedig úgy tartotta. A címer egy csatot. A wcstfordi faragott szikla mellett egy másik jel is előkerült a szirt környékén az 1960-as években. hogy van-e egyáltalán bármiféle jelentősége az írott kőnek. C. a korai Orkney-medálok vizsgálata után Lethbridge jelentékenyen le tudta szűkíteni családlistáját. A Sinclairek örökléssel szerezték meg a földeket. hogy legyen. A részletes faragvány tartalmaz egy kardmarkolatot a lovag mellkasa felett és egy pajzsot. A kő nem sok szerepet játszott a fejtörő megoldásában. Egy páncéllal és címerpajzzsal felszerelt lovag alakja vált láthatóvá. hogy a Sinclair-expedíció ezen a vidéken járt volna. Leth-bridge-nek. melyre jelek vannak vésve. de nem tudta. A Gunn-klán története még a Sinclairekénél is messzebbre nyúlhat vissza Skóciában. így bármilyen ilyesfajta utasítás értelmét vesztette. A pajzs és a címer a Sinc-laircsoport egyik ágához. Westford környékéről Sinclair még délebbre utazhatott. általában a csata helyén. megint csak gálya formájút. akiket együttesen „délszigeti embereknek" vagyis Sutherlandeknek neveznek. További kutatás újabb információval szolgált a skót címereken előforduló gályaábrázolásokkal kapcsolatban. Egy huszadik századi kutatás. de mégis a Gunn-klán jóváhagyásával uralkodtak. Arra a következtetésre jutott. megerősítette Lethbridge következtetéseit. Mivel . 1350 tájáról származónak írja le. Az Orkney-szigetek első viking telepeshullámával állnak rokonságban. régésznek és az angliai Cambridge Régészeti és Etnológiai Egyeteme kurátorának. nem messzire a Depot Road-i gránit emlékműtől. Mindkét családot erős szálak fűzték a vikingekhez. Ezen a második faragott kövön egy újabb hajót ábrázoltak. azonban a sziklát elmozdították. védelmezőjük klánja után kaphatták vezetéknevüket. 1973-ban Sir Ian Moncreiffe.a Sinclairektől. hogy a Gunn. Az öböl keleti oldalán van egy szikla egy kétszáztíz centiméterszer háromszázharmincöt centiméteres területtel. és a lovaghoz. címerrel. akik ezt a heraldikai jelvényt viselték. a heraldika legelső szakértőinek egyike. amelyek egy fontos család szolgálatában vagy védelme alatt álltak.és a Sinclair-klán szoros kapcsolatban állt Skóciában. az északi skót földeken. és hogy ez a bizonyos lovag fontosnak számított. ami az I 160 as évek ben került használatba. A további kutatás még többet csiszolt le a listából. de ugyanabban a lyukasztásos stílusban faragták meg. ami beillene az 1350-1400-as évek skót hajóstílusába. mely kevés családnak volt osztályrésze. Azok. és ez a két család közötti szövetség a tizenegyedik század óta állhatott fenn. Glynn krétát szórt a beleütött lyukakba és belemetszett vonalakba. A középkori Skóciában azok a családok. Glynn küldött egy lenyomatot a megviselt kőről T. A faragvány része egy „basinet" sisak. egy ötágú csillagot és egy hajót ábrázolt. Lethbridge azt is elmondta Glynn-nek.kiemelje a faragványt. Az emlékműbe faragott lovag rajzának teljes mérete száznyolcvanhárom centiméter. Kijelentette. egy félholdat. Egy Lethbridge-től Glynn-nek küldött magánlevél 1956-ban a fegyverzetet és címert Skócia külső szigeteiről. A lyukak mélysége és átmérője azonos volt az első kövön levőkével. Ezt a jogot erősítette meg a melltű jele címerpajzsukon. hogy a címerpajzs „nyilvánvalóan a Sinc-lairek valamely anyaági rokonaié" kell. mind maga a figura után Walesben és Skóciában. és egyszerűen otthagyta a csűrében. mely a tizennegyedik századi tábort kereste. A rúnaírásosnak leírt „Dighton-sziklát" csalásnak kiáltották ki. mint a Sir James Gunnt ábrázolót. Sir James Gunnhoz. 17 A Gunn-klánnal való kapcsolat és a westfordi kőfaragvány lovagja kilétének jelentősége abban rejlik. hogy a rajz egy lovagot ábrázol. vagy a szigetek viking királyaitól származtak. vagy Orkney „viking jarljainak" családjából . A Taunton folyó a massachusettsi Fali River közelében ömlik az Assonet-öbölbe. aki Henry Sinclair első hadnagya volt. hogy ilyesfajta kő képmások gyakorta készültek abban az időszakban Írországban és Britannia nyugati szigetein. és a tizenötödik században meni ki a divatból. hogy jóváhagyásuk nélkül senki nem uralkodhatott tartományukon. ahol a lovag elesett. semmilyen egyéb bizonyítékot nem talált arra. Azon a helyen faragták ki ezeket. Lethbridge 1954-ben kutatásokat végzett mind a címerpajzs. a brit írónak. A csat (tulajdonképpen melltű) a pajzson olyan jelvénynek számított.

Fölöttébb ellentmondásos eredetű építészeti darab az a lábboltozatokra helyezett kerek gránittorony. melyet a newporti kikötő jelzőfényekénl használhattak. Fennmaradt volna egy település. hogy ő építette a közeli viking tornyot „szépséges hölgye" számára. Ho-land tovább. úgy szólt.egy Rhode Island-i Stonehenge? Andrew Sinclair azt az észrevételt tette. ahonnan a földfelszín felettről figyelhették meg a Hold és a csillagok helyzetét. Egy Sir James Gunnhoz hasonló lovag azonban várhatóan felkészülten indult csatába. A harvardi Peabody Múzeum antropológusai és szakértői előálltak néhány szokatlan találgatással. mind a templomos rend megalapítását. akár egy viking expedíció megépíthette a tornyot. 19 Mások azt állítják. hogy ez egy második új-világbeli Sinclair-település jele. A torony egy első századi „keresztelőkápolnát" modellezett le. A torony belső átmérője öt és fél méter. hogy régi viking felfedezők építették. a Verranzano-expedíció készítette. aki 1690-ben feljegyezte a szikla létét. úgy hiszik. Ritkák az ilyen templomok. akik a kör alakú szerkezet és a nyolc lábboltozat sora segítségével ki tudták kalkulálni az időt. Henry Sinclair otthonában. Lehetséges. hogy a minta felhasználásával akár a Sinclair. melyet Jézus Krisztus követői építettek. A Sinclair család Skóciában a szabadkőművesség. ezen mint „normann kastély" van jelezve .bizonyosan korábbi az amerikai forradalom koránál. a törvényen kívülivé vált templomosok utódai védelmezőjeként tevékenykedett. hogy korábbi térképek jóval azelőtt feltüntetik. Egy tűzvész 1843-ban megfosztotta az utókort a lovag csontvázától. a csalás legalábbis nagyon régi. A Lábboltozatok teteje három méterrel a földfelszín fölött található. a cisztercita szerzetesrendig vezeti vissza az építkezést. melyek kör alakúak és nyolc lábbolto-zatúak. E p a d i o n tűzhely maradványait találták. a helyiekkel vívott csetepaté után? Henry Wadsworth Longfel-low írt egy verset a rejtélyes „páncélos csontvázról". melyet az európaiak és észak-amerikaiak egymás közötti házasodásának leszármazottai népesítettek be? Egy másik elmélet. de a keresztes háborúk után a lovagok hazavitték a mintát a Szentföldről.Cotton Mather.és holdfogyatkozások kiszámítására is . Hjalmar Holand harminc évvel Sinclair munkája előtt hasonló és még érdekesebb következtetésre jutott. az egyház által az Újvilágba küldött viking katolikusnak szenteltek. mint a westfordi véset. figyelmen kívül hagyva annak a tényét. melyen jelölik. Voltak rajta kimondottan fáklyák éjszakai megtartására tervezett párkányok. Az első térképet. a p a d l ó p e d i g c boltozatok lölé é p ü l t . akik nem hajlandók elfogadni. mely a Rhode Island-i Newportban áll őrt. 18 A torony. hogy pogány vikingek építették. . 20 Felépítése egyező a templomos lovagok kerek templomaiéval. de tekintve. Legjobb magyarázatuk szerint a páncél egy wampanoag indiáné lehetett. Alkalmas lehetett a napfordulók és a nap. Történészek évszázadok óta próbálnak magyarázatot adni a newporti torony funkciójára. E rend befolyása indította meg mind a keresztes háborúkat. a falak külsejétől számított átmérő hét méter harminc centimétert tesz ki. mint a többi New England-i bennszülött. a páncélzat pedig tipikusan tizennegyedik századi lovagra utalt. templom volt. melybe egy ottani látogatásom során botlottam. hogy Arnold tulajdonába került volna a birtok. Fali Riverben 1831-ben súlyos lemezes fémpáncélt viselő férfi csontvázát ásták ki az Ötödik utca és a Harley sarkán. melyet Henricusnak. akiről azt hitte. hogy jártak korábbi látogatók az Újvilágban. Ezután nekiálltak megépíteni a maroknyi ilyen kápolnát Európában. Ez az információ a mérleg nyelvét a Sinclair kezdeményezte építkezés felé nyomja. A Glynn-Lethbridge levelezés leírása szerint ugyanolyan „lyukasztásos" stílusú. hogy Benedict Arnold kormányzó (nem összetévesztendő az amerikai forradalom Benedict Arnold tábornokával) használta gabonamalomnak. a gyarmati Amerika tüzes-kénköves prédikátora volt az. Néhányan azt az ötletet pártolják. hogy a falak igen vastagok (kilencven centiméter). ez elkerülte azok figyelmét. hogy Sinclair hátrahagyta helyettese vagy valamelyik katonája testét egy. Ver-ranzano feljegyzése azt is szóvá teszi. Skóciában az egyetlen Orkneyn épült. bár az ismeretek szerint azok nem viseltek ilyesfajta páncélzatot. 21 Ilyesfajta keresztelőkápolnák nem sokáig épültek. Bár ez felvetheti. hogy e vidék lakosai „inkább fehérségbe hajlók". és hogy a közeli Dighton-sziklával áll kapcsolatban.

az elkövetkező felfedezők balszerencséjéért a Ze-notérképek használatát tette felelőssé. ICARIA PROBLÉMÁJA A Sinclair-Zeno expedíció legkeményebb kritikusa Sámuel Eliot Mo-rison. mint azt az előzőekben említettük. 22 Sinclair és útja egy korunkhoz közelebb eső életrajzírója.ez az elképzelés hazaírt. ami 1873-ra datálódik. Még rosszabb. és az Egyesült Államok Hidrográfiai Hivatala térképei ma is mutatják. ami arra szolgálhat bizonyítékul. Hay atya. A hitetlenség elsődleges oka egy sziget. Még halála évében sem vagyunk bizonyosak. legerősebb kritikával pedig azt illeti. hogy utazásait a világ elé tárja. Arra is van bizonyíték. Most víz alatti fennsíkot képeznek. hogy léteztek. Icaria és a király története miatt azonban Morison mind a térképeket. 23 Ha a Zeno-út története pontosan került lejegyzésre. Ténylegesen megrajzolásra kerülnek a Grönland leírásában (Description of Greenland). hogy Henry Sinclair 1400-ban hazatért. Ezek az úgynevezett FlyAway. és Grönlandba jutott. kevés ideje és még kevesebb oka volt arra. Hogy meddig maradhatott az Újvilágban. és az ő leírása vezette Vörös Ericet arra. Európát még mindig e korszak hidjai és templomai tarkítják. 25 A keleti partnál általa talált szigetek megkapták a nevét. mind a teljes utat csalásnak bélyegezte. Nem fér kétség hozzá. 920-ban letérített útjáról. hogy továbbmenve. amit cinikusan „FlyAway szigeteknek" („Elrepült szigetek") nevez. mely ma már nincs meg. hogy Antonio Zeno haza szeretett volna térni 1400-ban. akkor mi történt Icariával? Arlington Mallery és más modern térképészek egy meghökkentő felfedezés megtétele után végül is bebizonyították a Zeno-térkép pontos voltát.(Elrepült) -szigetek. de nem kapott rá engedélyt skót munkaadójától . 26 Az egyedüli probléma az. 1456-ra a zátonyok fő szigete legnagyobb része víz alá került. Lehetséges. sokat építkezett. 1456-ban a fő sziget száz kilométer hosszú és negyven kilométer széles . Egy másik életrajzíró. akit a szél i. hogy 1400-ig maradt Észak-Amerikában. hogy a titkot családon belül tartsa. hogy Henry 1400-ban halt meg egy angol rajtaütés következtében. Akkoriban széles körben ellogadták. és hazatérve Skóciába még ugyanabban az évben elesett egy rajtaütésben. E tizenkettedik században alapított rend egy kétszáz éves perióduson át növekedett hatalomban és vagyonban. aztán pedig visszatért Skóciába. 1558-ban Antonio Zeno egy leszármazottja rekonstruálta a régi térképeket és az utazás leveleit. Raphael Holinshed szerint a végzetes rajtaütés 1404-ben történt. Végül 1404-ben tette meg P oi J a hazavezető utat Velencébe. leveleiből származik. ami már nem is sziget. bár a szigeteket a térképek egészen 1600-ig mutatják. hogy erőteljes motivációval rendelkezett. Flottája. hogy megsüllyedtek. és jelenleg víz alatt állnak. melyek Gunnbiorn zátonyai néven is ismertek. hogy telepet hozzon létre azon a barátságtalan vidéken. és rá fogunk jönni. hogy 1404-ben halálát lelje. az életrajzairól híres skót genealógus azt írta. Az szintén lehetséges. Bármelyik forgatókönyvet is vesszük. a térképeket és vetületeket pedig a kor nagy térképészei publikálták. akik a szerzetesekhez hasonlóan szegénységi és erényességi fogadalmat tettek. a néhai Frederick Pohl szerint Sinclair szinte teljes életével el lehet számolni az 1400-1404 közötti évek kivételével. sz. tett egy második kirándulást az Újvilágba. 24 Valaha létezett egy szigetcsoport Grönland és Izland között. Sinclair észak-amerikai műveleti bázisa valószínűleg Új-Skóciában állt. de ő úgy hiszi. vagy egyszerűen téves írásmód eredménye. hogy Sinclair többet tett meg egy útnál. nagyobbnak számított Norvégia viking királyáénál. hogy Sinclair halála ebben az évben szabadította fel kötelmei alól. és elbeszéléssé alakította ezeket. Az is lehetséges. A Frisland és Fer-sziget azonosítása körüli zavar lehet a fordítás. Egy Gunnbiorn nevű viking kereskedőről nevezték el őket. és hasonlóan Szent Bernát cisztercita rendjéhez. és igazából nem repültek el. ennek okát a tengerfenék süllyedésében határozták meg.A templomos az olyan katonákból álló rendek közé tartozott. Gunnbiorné Grönland felfedezésének érdeme. De a mi korunkban kétség merült fel az utat illetően. arról nincs tudomásunk. hogy akár háromszáz embert is elvitt Amerikába.

melyet szerzőtársként Mary Roberts Harrisonnal írt. hibáiért. 1963b. 1586-ban nem ismerte fel a Baffinsziget egyik öblét. és bizonyosan nem helyénvaló. Amint megpillantotta a Zeno-térképet. Nem tudván. hogy figyelmen kívül hagyták a természeti jelenségek okozta hatalmas változásokat a Grönland-Izland térség természeti sajátságaiban. akiről a Davis-szoros a nevét kapta.ui egy sziget nőtt ki egy tűzhányóból Izland partjainál. mert Zeno-térképeket használtak. és azt hitte. akkor meg egy. Thorold-son tollából. és ez nem „repült el". később meg tatárnak. A Grönland partvonalát illető kiterjedt kutatásai miatt William Herbert Hobbsot is belevonták a Sinclair-Zeno utazás körüli vitába. legalábbis megalapozatlan állításnak tűnik. valamint Fro-bisher problémáiért. hogy a viking út némely tájékozódási pontja el is tűnt a jég és víz alatt. Hat perc alatt hatvanezer ember pusztult el. elrabolt inuit bennszülöttel tért haza. hogy ennek következtében föld süllyedt el. aki elhelyezte a pontatlan hosszúsági és szélességi vonalakat ősei térképén. hanem helyette a hírek szerint az elképesztő napi fél hektár ütemben növekedett. Nevet a viking tűzisten után kapott. Az elveszett Amerika újrafelfedezésében (The Rediscovery of Lost America). 30 Frobisher elérte Grönland keleti partjait. a kikötő pedig száznyolcvan métert süllyedt az Atlanti-óceánba. aki Frobisher hiányosságaiért Zénót teszi felelőssé. nem jöttek rá. „A sziget hossztengelye a helyes szög körülbelül felével elfordultnak látszott. Azután északnak hajózott. Frislandon van. az ifjabb Zeno volt az. tanulmányozta a modern térkép és a Zenotérkép eltéréseit Izland partvonalában. Ó töltötte be a Nemzetközi Gleccserbizottság elnöki tisztét 1936-ig. Saját művében. ahol a kajakban ülő inuit bennszülötteket előbb fókának nézte. és semmiképpen nem Zenóék hibájából. Grönlandnak hitte. aki 1558-ban kiadta a térképeket és a történeteket. de csak hogy a tenger újra visszakövetelje magának. A Sabrinának elnevezett sziget felkerült a térképekre. Morison véleménye. általa aranynak gondolt vaspirittel és egy később tüdőgyulladásban meghalt. melynek címe Özönvizek és áradások (Floods and Inundations) és egy beszámolóhoz Izland vulkanikus tevékenységéről T. amint a földfel' szín megcsuszamlott a gleccserjég súlya alatt. Nem tudván megtalálni a Katajba vezető tengeri utat. Michigan Egyetem geológiaprofesszoraként ő került a grönlandi expedíció élére. és hogy tenger alatti sziklahátak formálódtak. aki 1576-os expedíciójára elvitt egy Zeno-térképet. egy rokon későbbi kiegészítései voltak. Morison Zeno térképét tette felelőssé Mercator és Ortelius. így következtet: A tudósokat főleg az akadályozta. Arlington Mallery kapitány. A Zeno-térképek és -expedíció hitelét vesztette már a modernebb térképészek és természettudósok munkája előtt. 1811-ben jókora vulkanikus sziget emelkedett az Azori néven ismert szigetlánc közé. mely romba döntötte a portugáliai Lisszabont. a Baffin-sziget partjainál levő szigetet nézett Labradornak. Munkája elvezette egy Cornelius Worford által 1879-ben írott könyvhöz." 27 E vonalakat azonban nem Zeno rajzolta rá. Ki hibája volt ez? Mikor Frobisher tizenhat nap távolságra jutott a Shetland-szigetektől. Hibájának a rajta meghúzott hosz-szúsági ás szélességi vonalak bizonyultak. a tengerész és mérnök. Martinique-től a mediterráneumig szó szerint tucatjával tűntek el parti városok. 28 Ez a „karosszék-utazó". akik a tizenhatodik század vége felé Zeno-térképek alapján dolgoztak. egy . azonnal az a teljes meggyőződés alakult ki benne. kikötők és szigetek a változó óceánfenék miatt. ami egy 1340-től 1380-ig tartó negyvenéves „borzalmas vulkanikus robbanássorozat" időszaka után ment végbe. Charles Hapgood a Régi tengeri királyok térképei (Maps of the Ancient Sea Kings) című művében a szerző szintén védelmébe veszi a Zeno testvérek eredeti munkáját. kihatásai benyúltak a következő évszázadba. A felfedező John Davis. hogy az Grönland partvonalának pontos rajzolata. és arra a következtetésre jut. és a Gombár Skaare nevet viselte. A történelem feljegyezte azt a földrengést. hogy a hibát az a családtag okozta. aki dokumentálta az Atlanti-óceánfenék kéregmozgásait.volt. Ezek és egyéb Izlandra vonatkozó utalások tárgyalták Izland „számos tartománya" elmerülését. Morison a hibát megint csak a későbbi térképkészítőkre hárította. Ale-xandre Lapie. 31 Azonban a francia térképész.29 Nem Mallery és Hobbs volt az egyetlen.

melyet ő Hvitserknek hívott. megjegyezve. akik szkeptikusak a Sinclair-úttal kapcsolatban. A másik ok az. AZ ÉSZAK-AMERIKAI BIZONYÍTÉKOK Másfajta bizonyítékok is találhatók Új-Skóciában. hogy az expedíciót nem „küldték". 1600-ig. hogy ez a sziget volt Icaria. Azzal érvel. A történészek. ír és viking tengeri utazók tudtak arról. A bizonyítékok alapján. melyeket Antonio Zeno testvérének küldött Velencébe. hogy 110 méterrel a tenger szintje alatt található. hogy sem Kerryre. hogy a kivándorlók vagy aranykeresők megrohannák. Mivel Gombár Skaare egy süllyedőiéiben lévő láncolat fő szigetének számított. A Sinclair-expedíciót egyszerűen azért vitték végbe. Morison az egész utat fikciónak bélyegzi. az icariai kikötésről és az e szigeten talált emberekről szólnak. sz. hogy gyakorolhassák vallásukat és megszabaduljanak a parti településeket gyötrő kalózoktól és vikingektől. és nem volt valószínű. a mogorva skótok megtartották az új földek titkát. hiszen ír keresztény szerzetesek is megtették. Amszterdami térképészek továbbra is feltüntették a szigetet egészen i. hogy jókora zátonyok veszélyeztették az Icariát elhagyó hajót. mert Henry Sinclair fel tudott szerelni egy ilyen expedíciót. Sinclairrel a mikmek törzs tagjai találkoztak." 32 Pining később maga is felcsapott kalóznak. ennek a fényében. Gombár Skaare (I Caria) lakosai végül elhagyták elszigetelt helyőrségüket. Ilyen zátonyok Kerrynél nem fenyegetik a tengerjárókat.184l-re datálódó térképre szintén berajzolt egy Dél-Grönlandot átszelő széles szorost. Neki is támadt problémája Icariával. hogy a nyugati szigeteken túl Grönland fekszik. de nem valószínű.akik egy. hogy mikor Henry visszatért az Újvilágból. Mallery állítja: „1476-ban Didrik Pining. hogy az Antonio Zeno által hazaküldött leveleknél és térképeknél több bizonyíték kellene. Brendan is leírta Icariát. de túl északi ahhoz. Nem adott rá pénzt a spanyol korona. állította fel főhadiszállását e hegyes szigeten. és e leírás hitelt kölcsönözne az útinaplónak. Sinclair és amerikai útja legújabb életrajzírója egy távoli rokon.és dicsőséghajhász spanyol kalandorokat. ha tévesen „királynak" nevez egy vallási vezetőt. az nem hitelteleníti az egész expedíciót. hogy az expedíciónak meg kellett állnia Kerryn vagy Saint Kildán. E modern történész számára az út személyes érdekesseggel bír. Mivel a sziget már nem létezik. melyeket a Hapgoodhoz és Malleryhez hasonló írók . A harmadik ok az. Andrew Sinclair. a valaha pontosan a Zeno szerinti helyen létező igen nagy földtömegnek határozták meg a Gombár Skaarét . hogy halban és jó erdőkben gazdag. hogy a történet e része kikerült az időrendből. és még azt is elismerte. ilyen veszedelmes zátonyok léte nem lenne meglepetés. hogy a felfedezés miért nem keltett meglepetést Európában. Ezek egyszerűen új földeknek számítottak. Nem „Katajba vezető tengeri úton" jártak. még nyugatabbra pedig még több hasonló terület. amit a legjobb titokban tartani. hogy feltüzelték volna a vagyonra éhes spanyolok képzeletét. Mert Henry Sinclair és családja számára az angol királytól és a római egyháztól oly távoli föld menedéket jelentett. lehet. Ahelyett. az Egyesült Államok Hidrográfiai Hivatala pedig feltette térképére 1932-ben. azt állítják. de nem ők lettek Gunnbiorn zátonyai utolsó lakói. Morison szerint. akit Norvégia királya küldött ki. a Zeno-levelek sorrendje pedig valahogy összekeveredett. hogy Henry Sinclair titokban akarta tartani felfedezését. A földek rendelkeztek kedvező tulajdonságokkal. hogy felhajtják a spanyolok által kutatott aranyat és ezüstöt. és úgy próbálta magyarázni. Lapie nem tett utalást Zeno-térkép-re. akik azért menekültek a szárazföldről.citáltak elő. Zeno Sinclairt már „hercegnek" címezte. hogy az ő útja nem az első. A Zeno-elbeszélés megjegyzi. a francia király vagy bármely más ország. nagyon is lehetséges. még nem találták fel a nyomdászatot. Száz évvel később Kolumbusz útja lázba hozta az arany. sem e távoli sziget lakosai leírása. A probléma azonban az. sem Saint Kildára nem illik sem Icaria. Az első az. hogy vessen véget a kalózportyáknak a grönlandi vizeken. A levelek. aki „bálnák hátán" hozta el embereit a . Szólnak mikmek legendák egy „Nagy Hercegről". Felteszik azt a kérdést is. hogy e földeket az északi tengerészek már körülbelül kis híján négyszáz éve ismerték. nem lehet „király" egy ilyen „Elrepült szigeten". és sokat hozzátett a skóciai Sinclairekkel kapcsolatos ismeretekhez. De az a legfontosabb ok. Számos válasz létezik. hogy gazdálkodáshoz ígéretes legyen.

„a törzs gyermeke".vagy a rokonság fejét. A nevelőség gyakorlata az Atlanti-óceán mindkét partján a matriarchátus szokásából sarjadt. A mikmekek szerint egy „Tél" nevű wigwamban lakott. talán sosem tudjuk meg. A maqq Skóciában. hogy inuit. orkneyi tengerészek. A nők a férfiakkal egyenlőnek számítottak. viking és északamerikai indián nyelvek számos közös szóval rendelkeznek. Valószínű. akár szándékosan. Orkneyi örökségük folytán a Gunn-klán számára nem lehetett idegen a bálnák (orkák) vadászása ezekből a pici vízi járművekből. azzal a laza jelentéstartalommal. a „törzs". kelták és a viking kor előtti skandinávok e törékeny vízi járműveket a hullámos. Ezek a „tengeri disznók". mikor a skótok nagyon korai időszakokban megtelepedtek ott. és a másik fajta „tengeri disznók". úgy. és használtak kevésbé állandó sátorszerkezeteket is otthonként. ahol a transzatlanti kapcsolatok révén ugyanilyen matriarchális szokások uralkodtak. hogy az illető a nagy család tagja. vagy szó szerint a nyakon ülő fejet. hogy háborúban fejét vették az ellenségnek. Az inuit nép otthonait gammesnek nevezte. a családhoz „tartozót" jelölt. amit a rómaiak Skóciától északra találtak. vagy a legkisebb részegységhez. A fagyos Észak-Amerika indián törzsei ugyanilyen módon építették házaikat. hogy Skócia és Írország régi tengerészei. de akár a szászok is. A kelta és óskandináv népek régi szokásának számított. hideg észak-atlanti tengerekre. bőrborítású csónakokat és később fahajókat. Nyelvünkbe mindkettő „wigwamként" került. Új-Skócia mikmek törzse osztozott a skóciai piktek matriarchális szokásaiban. még uralkodhattak is. hogy észak-amerikai bennszülöttek is megtették. Leif Ericsson. hogy tengerjáró képességük kapcsolathoz és árucseréhez vezetett. A wigwam szó az egyik legjelentősebb az észak-atlanti terület Kolumbusz előtti történetében. A fiú gyermekeket az anya férfitestvére nevelte. A természetes apa semmiféle szociális fontossággal nem bírt gyermekei számára. a nyugati és északi szigetek tengeri királyai a feljegyzések szerint régtől fogva használtak rácsszerkezetes vízi járműveket. A kelta. A piktek és az inuitok rendelkeztek ugyanazzal az „ulo penge" szerszámmal . A kelta és észak-amerikai nyelvek egyik legérdekesebb szóhasonlósága igen korai kommunikációt sugall. A vagyon a pikteknél is az anyáról szállt a gyermekre. a mikmekek és a piktek közötti kapcsolat pedig talán csak a két csoport között élő inuitokon keresztül jött létre. a piktek. A legendák szerint egy második alkalommal is visszatért földjükre. és még a tizennegyedik században is. Minden törzstag maqq volt. Ez a . aztán elment. jócskán Kolumbusz. hatalmas víztömegeken tudtak átkelni törékeny bőrcsónakokban. azt nem hisszük. A vagyont anyai ágon örökölték a gyermekek. A „rokon" (kin) a másik olyan fogalom. Igencsak lehetséges. A mac Skóciából mint mc vándorolt Írországba. pikt és mikmek népek. mikor a patriarchális szokások és egyéb római keresztény gyakorlatok érték el a keltákat.világukba. hogy bármiféle történetíró feljegyzést készíthetett volna ilyesfajta kereskedelemről. A piktek ugyanilyen értelemben használták ugyanezt az előtagot. Bár probléma nélkül elhisszük. hogy ilyen Orkneyról származó halászok elérték Amerikát. melyben Európa viking és kelta népei és Észak-Amerika északkeleti atlanti partja amerikai indián népei osztoztak. 33 Ez a herceg fél évet maradt. Kiszedték a koponyát és ivóedényt készítettek belőle. a delfinek adták nevüket az Orkney-szigeteknek az ókorban. Az viszont szinte biztos. A közös előtag. Ez a szó a mac. A maqq felvette a „barát" jelentést. melyeken akár tizenhat evezősnyi legénység is szolgált. mindketten készítettek különféle anyagokból csónakokat. akik az ilyen földépítményeket csak tárolásra használták. jóval azelőtt. akár mert a viharok eltérítették őket útjukon. ahogyan a bálnákat hívták. És egyéb kapcsolódási pontok is léteznek. Hogy milyen régóta bocsátják a piktek. vagyis „kis házakat". Orkney uralkodói. mely a törzshöz. a klánhoz. sőt Brendan előtt keletre is és nyugatra is egyaránt hajóztak. A piktek. A szó (kin) egyik változata szinte ugyanúgy hangzott. mint az „egy közülünk" esetében. macké válhatott. de „fejet" jelentett . A szubarktikus Grönland inuit bennszülöttei otthonaikat az időjárás elleni védelem gyanánt a földbe ásva építették. ugyanígy tettek. A két szóból levezethetjük a „wigwamokat". Bórcsónakokat a prehistorikus időktől fogva használtak. „valaki gyermeke" jelentést nyert. A rokon (kin) szó a rokoni kapcsolatban álló személyre vonatkozott. Az amerikai indián törzsek és a szomszédos inuit népek egymással közvetlen kapcsolatban lehettek.egy kőkéssel -. meg az észak meg nem nevezett lakosainak tömege. weemsnek hívták ezeket (mint a „kicsiny" jelentésű wee szó).

a „Penndragon". E személyiség a „főnökök főnöke" címet viselte. mohikánul és maliszitül is. A mikmekeknek civilizációt hozó herceg nevét ő Glooskapnak fordítja. végül pedig megtanult mikmekül. A kereszténység és a civilizáció később elérte a primitívebb észak-európaiakat. melyet viking nyelven ketillnek neveztek. És megmutatta nekik „éles kardját". nagy hatást tehettek a mikmekekre a magasabb civilizáció jeleivel. és megtanította. Mivel a feröe-ri halász azt mondta neki. de az észak-atlanti indián szó az üstre a kannaken. vagy lehet egyszerűen leíró kifejezés. a mikme-keknek van egy legendája arról. arról nem szólnak az ismeretek. megismertették bizonyos Donnacanával. háborús trófea volt. Frederick Pohl Glooskapot Sinclairrel azonosítja és rámutat arra is. A kelta írásmód Donnacaidh volt. Az óskandinávban a főzőedényre és koponyára alkalmazott kifejezés azonos . A pelikán szó szerint „baltafejűt" jelent. A Donnacaidh és a Donnacana kapcsolatát tekinthetjük véletlenszerűnek. Mint az a korábbiakban említésre került. szolgál példaként arra. Sok embert hozott magával. A herceg adott nekik egy zenét csináló mágikus eszközt is. latinul és héberül. a főzőedényeknek használt koponya szava fennmaradt. csak étel. A kelta nyelvek szétválásakor apenn ugyanezt a jelentést öltötte a „P" keltául beszélő csoportok (ezek a „p" hangot használják) körében.és főzőedényeknek használhatták. John Kennedy vezetékneve szó szerint „csúnya fejet" jelent. modern angol megfelelője a „can". és mindenki. főnökre utal. mely hasonló. hogy egy herceg bálnák hátán érkezett világukba. egy furulyát. Jobb szó híján a walesi és cornwalli tengerészek a fehér (walesiül gwynn) fejű (penn) madarakat „pingvineknek" (angolul penguin) nevezték el. amelyeket a jégtáblákon láttak. A pelikánt. ami azt jelezte. Sinclair. feltehetőleg az eredeti barna főnök leszármazottja. ami európai földön „nagy koponyát" jelenthet. ami „P" kelta.canna. egy jellegzetesen hosszú csőrű madarat a görögök pele (jelentése baltaszerű) canja (jelentése fej) nevezték el. mely kifejezés a mágia gyakorlója mellékjelentéssel bír. aki a Duncan nevet viseli. életét az mentette meg. ez pedig „szent üstöt" jelent. mindig hozott magával csecsebecséket. ahogy az apa szerepe és a patriarchális szokás emelkedett ki az ősibb pikt hagyományokból. Ezek a fura kinézetű jéglakók a szó szoros értelmében „fehérfejűek". Mikor a fehér európaiak átkeltek az Atlanti-óceánon. 35 A hittérítő és nyelvtudós Silas Tertius Rand az 1800-as évek közepén a mikmek nép között élt. A civilizáció jeleit nagyra tartották. és megváltoztatta az eszközre és használatára alkalmazott szót. és betették ebbe a nagy fazékba. spirituális értelemben pedig olyasmi. Arthur király apja neve. A koponyákat ivó. Hogy mennyire korán is jött létre az észak-amerikai indiánok és kelta európaiak közötti kapcsolat. hogyan kell hálókkal halászni. Saját angol nyelve mellett tudott görögül. hogy a Rand által feljegyzett mikmek dalok nagyon hasonlóak a skót tengerészdalokhoz. Mikor 1534-ben Cartier amerikai indiánokkal találkozott a Szent Lőrinc vízi útján. a későbbi felfedezőkhöz hasonlóan. és többé már nem készült benne rituális módon gőte-szemfőzet. A walesi nyelvben. akik nevet adtak azoknak a furcsa madaráknak. Korábbi elnökünk. vagy teljesen azonos jelentésű a két szemközti parton. Bár közülünk nem sokan étkeztek koponyából. de ez sok olyan közös szó egyike. 34 Főzésre. mint a kenn a „Q" keltául beszélő csoportoknál (ezek a „q" hangot használják). A skót nyelvben a MacCan név úgy vette fel a „főnök fia" jelentést. Sir Francis Drake az Antarktika partjai mellett elhaladó leghíresebb útja tengerészei voltak azok. ami utalhat egy törzsfőre. Neki köszönhető a mikmek nyelvről szóló ismereteink legnagyobb részének feljegyzése. . hogy megtanította hálóval halászni a bennszülötteket. valamint vallási és mágikus gyakorlatok céljaira egy jóval nagyobb fazekat használtak. A Canmore (más betűzéssel Kenmore) „nagy fejet" jelent. A Duncan név barna (dun) főnök (can) jelentésűvé vált. hogy tulajdonosa megszerezte a megölt személy erejét. mikor a „penn" fontos személyiségre.büszkeség kimutatása. Állatokat áldoztak fel. O a „sárkányfőnök" vagy „sárkányfej". A ketillből kettle (magyarul üst) lett. bár kelta nyelven a kenn (írországi helyesírással ceann) „fejet" jelent.

A knock és a cnoc Írországban . E település a mikmekek által Piktooknak. A mikmekek nem Glooskapot tartották legfőbb istenüknek. törzsnevük szó szerint „fehér emberek". mind a skótok. Silas Rand és Cotton Mather felfedezte. Az „oc". hogy egy Sinclair-katona a „fehér emberek" törzsénél maradt. Glooskap tudta. Az igazi Sinclair. Mikor az óidők emberei meggyújtottak egy tüzet. az algonkin nyelv bizonyos dialektusaiban pedig a nő „bhanem". A mikmekek emlékezetében megőrzött utazásai a Minas-medence környékéről indultak el és áthaladtak egy. mikor tudnak másikat gyújtani. A világukban partra szállt fehér ember leszármazottjának lenni megtiszteltetést jelentett. ahonnan a nap minden reggel felkel. A mikmekek a vabanaki törzshöz tartoznak. Közeli rokon törzs a vampanoag. A tűzlopás legendája sokaknál közös. ivott és aludt mikmek barátai között. s a fehér emberek leszármazottai nyilván részben európai származásúak is voltak. mert éjszakára eloltotta tüzét. hogy a „hajnal népe" . A legenda mitikus színezetet adott neki. A kelta tengerészek a csillagképek. amíg csak lehet. a görög Prométheuszhoz hasonlóan ellopta a tüzet az istenektől és az egyszerű embereknek adta. A mikmekek N i n e l a i i t „pazarlónak" tartották. másképpen Ursa Major szerint navigáltak.A Glooskap szó szerint „csalót" jelent. Az ilyen házasságokból született gyermeket nagy tisztelettel és megbecsüléssel kezelhették. Sinclair-Glooskapot első találkozásuktól fogva jelentős főnökként üdvözölték a bennszülöttek. ma Pictou-nak nevezett helyen lehetett. mint törzsszövetség. hogy szándékában áll építeni egyet. és mikor az európaiak maradási szándékkal érkeztek. hogy mind a mikmekek. Manannan. ha az első európai-észak-amerikai kapcsolat barátságos volt. i n n i n e m tud hatták. és az e vízesésről elnevezett törzs a faluját a „hegy alján" jelentésű Pennacooknak nevezte el. de a vidék nagy részét kifejtették és lebuldózerezték útépítéskor. a Fundy-öböl és a Parrsboro vidék közötti keskeny ponton és nyugatnak tartottak a Cape d'Orhoz. egy ma Advocate-öböl néven ismert kis horgonyzóhelyen építhetett Sinclair új hajókat. A vikingek Loki istene a csaló istenek közé tartozott. Piktooki táborából indult felfedezőutakra. de ez a cím tulajdonképpen tiszteletet fejezett ki az észak-atlanti népek körében az óceán mindkét partján. A mikmek mese szerint Sinclair-Glooskap ezután elhagyta ezt a hegyfokot. nekik is. köztük a Nagymedve. mind a nati-kok (Massachusettsben) ugyanezt a csillagképet ugyanezzel a névvel illették. 36 Érdekes. ezek között a legfontosabb tengeristenük. de a földhözragadtabb mesék szerint a főnök evett. és a kőkori emberek és civilizáltabb népek közötti kapcsolatra mutat. hogy a kisütött kenyér egy fajtáját. Az európai tengerészek Tejútját a mikmekek a Tej Utjának nevezték. „ock" és „ook" szóvégződések az amerikai bennszülött dialektusokban gyakorta jelentenek „hegyet" vagy „helyet". és megtanult egy párat az övéik közül. mind a mikmekek abenaki ága bannocknak hívja. Rhode Islandből vagy Massachusettsből aztán az áramlat újra elvihette Uj-Skóciába. A „páncélos csontváz" a massachusettsi l'ali Riverberi azt jelezhette. hogy hogyan kell tüzet gyújtani. égve tartották. A vabanakik viszont az algonkin csoport tagjai.a hajnal szó a „keletet" jelöli. Minél hosszabb ideig maradt Sinclair. A kelta tengerészek magukkal hozták isteneiket. A földi helyek is hasonló jelentésű nevűek. Maine-t és aztán Massachusettset és Rhode Islandet érhette el. hogy pótolja a Zenóval Európába vitorlá-zottakat. és ook az alföldiben. Az algonkin asszonyok egy különleges nevet alkalmaznak még emlőről táplált csecsemőikre -papoose vagy papisse. isten Mn'tu. mely inkább nyelvi konföderáció. ez az. a pap az emlőre utal. A mikmekek szerint Glooskap épített egy várost . Ez a mikmek nép központjaként szolgált. a helyet.Sinclair pedig azt mondta Zenónak. ha ettől a ponttól nyugat felé vitorlázott. A nőt jelentő gael szó a ban. Saját angol pépet jelentő szavunk. hogy emberei beházasodhattak a bennszülött népek közé. annál valószínűbb. Ezen a területen. New Brunswickot. később pedig ugyanez az áramlat vissza az Atlanti-óceánon át haza Skóciába. A brit és skót Pennycook vezetéknév szintén „hegy alján" élő embereket jelöl. és nyugatnak tartott az óceán felé. kiejtés és a gyakori írásmód szerint Manitu. a nő emlője pedig csecsemője etetéséhez szolgál táplálékkal. A skót gyermekjátékokhoz hasonló játékokat és új szavakat tanított nekik. 1957-ben Pohl alaposan átvizsgálta nyomok után a környéket. A Penobscot egy szent vízesés Maine-ben. és beházasodott nemzetségükbe. Skóciában a hegy uck a felföldi nyelvjárásban. A vabanaki azt jelenti.

Az Atlanti-óceán két partjának közös kifejezései sokasága fontos nyom. A New Hampshire-i folyó. mely a bennszülöttek nyelvén „torkot" jelent. Menedékévé és rejtekhelyévé vált egy erre rá is szoruló családnak. „heréket" is jelent. 1 Egy franciaországi küldetése során elfogták a tengeren és a londoni Towerbe . az nem is annyira fontos. és mindkét oldal egyetért abban.szintén „hegyet" jelent. nagyon valószínű. hogy eredetileg Írországból vagy Skandináviából hajóztak-e ki. Az „eszik" óskandináv szava eta. Mindkét vitázó fél tudomásul veszi. A vikingek is azonos névvel illették mind a köveket. az irokéz pedig ate. akiből később I. 5. akik elutasítják annak az elfogadását. hogy olyan embereket jelöl. A Sinclair-Zeno út csak egy.. kísérete fontos tagja volt. Amoskeag és Cabassauk folyók. A jövő Sinclairjei az elkövetkezendő években vissza fognak térni. akár ezer évvel Kolumbusz előttig. A „jégre" alkalmazott óskan-dináv szó az iss. mely térképeinken algonkin neve. Seminenal. Az irokéz olyan nagyon nagy hatalmú törzsszövetség volt. Ha Henry Sinclair úgy is érezte. Jakab. hogy feröeri bálnavadászok. hogy a kapcsolat egyáltalán létezett. baszk halászok. hogy ebből az egymásrahatásból mennyi köszönhető a gael tengerjáróknak. Véleményük csupán abban tér el. valamint a Cohas patak rokon jelentésű a gaelben. a „torokra" alkalmazott gael kifejezésre emlékeztet. tévednek. Fia. A még mindig Merrimackként számon tartott New Hampshire-i folyó jelentése algonkinul „mély halászhely". az irokéz szava pedig oise. Jakab herceg. Gaelül a G-uisge-siadi ugyanezt jelenti. az európai látogatókkal.HA KETTŐ KÖZÜLÜK HALOTT" egy mondás. a számos Kolumbusz előtti átkelés közül. azon a helyen. ahol a legszélesebb. e szó a cuithéra. mint az. Az Atlantióceán északi részén jóval Kolumbusz előtt keltek át tengerészek. fejezet „. ha kettő közülük Vanhalott". A Morrisonok skót klánja vitát folytat neve eredetéről. hogy titokban tartja. a queent). az ariesta. mind a heréket . akkor is úgy döntött. Skócia királya lett. rendelkezik egy második névvel is . a vikingekkel létrejött korai kapcsolat eredménye lehetett? Mint azt korábban említettem. Ez az első lépése a Pénzverem megépítésének is Oak Islanden. Épp annyi ideje maradt. mely hatalomra emelte őket. hogy a „Mély Fiai".eista. hogy az új földekről szóló tudást továbbadja családjának. mivel meghalt északi földjei védelmében. Sosem kapta meg a lehetőségét annak. viking gazdálkodók és ír szerzetesek már Kolumbusz előtt elértek az Atlanti-óceán nyugati partjaira. a vad vikingek által kedvelt hosszú csarnokok hasonlítottak az irokézeket a bennszülött törzsek között egyedivé tevő hosszúházaihoz. Az irokéz nyelvben a wa-konnyh. ami szerint „hárman akkor tudnak egy titkot megtartani. a Merrimack alatt marad. 37 Az irokéz „kövek" szó. mely e csoportok közötti korai kapcsolatra mutat. Orkney második earlje. hogy viszonylag állandó kontaktus létezett hosszú időszakon át. akonkwa és iskwe szavak mind „asszonyt" jelentenek. Az újonnan meglelt Árkádia egyszerű új földeknél nagyobb jelentőségű számukra. Az „asszonyra" használt óskandináv szó a kvenna (később ebből kaptuk női uralkodót jelentő szavunkat. másképpen kona. Egy másik folyót New Hampshire-ben Quechee-nek neveznek. északi vikingeknek vagy Sinclair szívós skótjainak. A gael Mor-riomach „mély helyről való". vagyis „lassan mozgó vizek". hogy azt jelenti. Azok.Kaskaashadi. Hasonlóképpen a Piscataqua. akik hajótörés révén kerültek Skóciába. Ami még szintén fontos.. hogy településeit növekedni lássa. mielőtt a konfliktus Angliával elvette az Újvilág „hercege" életét. Az. mely az algonkinoktól nyugatra és délre élt. Henry. hogy egy új világot fedezett fel. Szerveződésük.

hogy a két család háromszáz évvel korábban. Pütheász hajózott el „Thuléra". aki azt tervezte. a szembenálló állítások folytonos kihívásokhoz vezettek. ő maga tett hozzá. Az ötéves gyermek sok mindent tönkretett az ott levő holmiból. figyelembe véve azt. Még ketten játszottak elsődleges szerepet az 1398-as expedícióban . Később. és mindaz. A Zeno család nem titkolta az utat. hogy a Zeno család nem látott értéket az Izlandtól nyugatra fekvő földekben.küldték. de az ilyen egyszerű emberek számára a jó halászterületeken túl az új földek nem rejtettek gazdagságot. melybe az izgalmak és a lehetőségek miatt vágtak bele. a Discendenza Patriziébe. rádöbbent ostobaságára.Sir James Gunn és Antonio Zeno. vita tárgyát képezhette. az Óvilág már az újvilági terület miatt veszekedett. a Kard és a (rrdl (The Sword and the Grail) szerint a SinclairZeno expedíció teljes e g é s z é b e n „ t i t k o s küldetésnek" számított. hogy kudarcot is vallott. mint a messzi Izlandra. és sok esetben Niccolo saját kezűleg másolta át ezeket. szerkesztésre került. A két. És ő rajzolta felül a hosszúsági és szélességi körökkel a térképet. Az izlandi utakat nem tekintették rendkívülinek Zeno idejében. hogy beleveszi azokat saját kiadványába. Sir James Gunnt hátrahagyták egy sekély sírban Massachusettsben. mikor is az európai országok harcolni kezdtek a Kínába vezető tengeri út keresése során véletlenül talált földek felett. de nincs az állítását alátámasztó bizonyíték/ Az expedíció főleg egyszerűen kaland volt. Mikorra Zeno levelei és térképei előkerültek. csupán hónapokkal azután. 1558-ban. A bizonyíték. A pestis Itáliára még keményebben sújtott le. mint a . Kolumbusz előtt kétezer évvel pedig a rettenthetetlen görög tengerész és csillagász. mikor a kérdés. akinek felelőssége egyedülálló az Oak Islandre érkezendő szent kincsek megőrzésében és védelmezésében. melyben arra kérte. ami rosszul ültetődött át a százéves nyelvből. Mielőtt a földeket gyarmat i >síiották. és senkivel nem osztotta meg az új földek titkát. A pápa főhatósága alapján hozott határozat eredményeként létrejött a „pápa demarkációs vonala". Ez az ifjabb Niccolo Zeno akkor akadt rá a levelekre és térképekre. 2 Andrew Sinclair családi életrajza. Később szabadon engedték. hogy egy esemény közös a családok történelmében. megsínylette a fordítást. Sinclairrel hajózó tengerjáró Zeno testvér egyik leszármazottja 1558-ban szerkesztette a testvérek által hazaküldött leveleket . A Niccolo gyermekkorát átvészelt levelek és térképek állapota rossz volt. hogy a levelek eredetiek. Az érthetetlent modernizálta. és megóvta a maradékot. közvetett. Maga Antonio 1405-ben meghalt. Mint azt már láttuk. elkezdett monumentális jelentőséget ölteni. Ahol úgy tűnt. hogy ki is a felelős a térképek és kéziratok pontatlanságaiért. Új földekre akkoriban nem volt szükség. egy olyan korban. Az észak-atlanti vidék jeges vizeinek új földjei nem sok értékkel bírtak. hogy hazatért Velencébe. és utolsó napjait a skóciai családi birtokokon töltötte. hogy jöjjön el Skóciába. egyszerűen hiányzott az ok a publicitásra.és személynevek. 4 A Zeno-utazás felfedezését csak sokkal később kezdték fontosnak tartani. hogy ezek a földek egyáltalán nem tartoztak az „újak" közé. amikor megtudta. Zeno Velencébe visszatérésének éve a pestisjárvány legvégét jelentette. hogy bizonyítékok utalnak arra. hogy az Újvilágról szóló ismeretet átadja fiának. nem jelent többet. mikor a keresztesek velencei hajókon utaztak Jeruzsálembe. Williamnek. ismerte egymást. és a két testvér által Carlónak Velencébe írottakat. Henrynek maradt arra ideje. a római pápa püspököket küldött Izlandra és Grönlandra. köztük hely. hogy a részletek némelyike. Ennek eredményeképpen sosem fogjuk megtudni. 6 Nem meglepő. Okkal lehet hinni. 5 Felnőttként újra rábukkant a papírokra. hogy részletek hiányoznak.Niccolo Antoniónak szóló leveleit. Egy szintén Niccolo nevű ükük-dédunoka gyűjtötte össze a leveleket. hogy az apja a leveleket megmutatta egy rokonnak. mint a feröeri halász. az állítás. akár a lakosság kétharmad részével is végezhetett. hogy ki ért először partot. az első earl unokájának. Orkneyról származó legénysége körében lehettek olyan messze földet bejárt tengerészek. mikor ifjoncként a Zeno család palotája raktárterületén játszott. de ez annál. mely annyira pontatlanul osztotta fel a világot Spanyolország és Portugália között.

hogy eljussanak Konstantinápolyba és végül Jeruzsálembe. élet-halál küzdelem okává váltak Európa nemzetei között. A római egyház és a katolikus királyok kénytelenek voltak megfizetni a Zeno-flottát. hogy meghozza a világkereskedelmet irányító szabályokat. Térképei „Szt. Ma is használatban levő technikáját kifejlesztve újrarajzolta a világ térképét. 10 Modern szakértők. akinek Mercator vetülete a modern térképkészítés minden tanulmányozója számára ismerős. aki a kor tudósai szokása szerint latinosította nevét. mint ahogy az a tény sem hitelteleníti Cabot útját. Korának térképkészítői láthatólag inkább olyan helyre is tettek szigetet. Új térképének az „Új és továbbfejlesztett. amit hátrahagyott. mely a nyolcadik században megépítette Velencét. akár másolt változataiban. mint hogy elszalasszanak egy olyat. hogy ő Észak-Amerikát Cipangunak (Japán) címezte. Pályafutása azzal kezdődött. rögtön nekiállt tudományát üzleti téren kamatoztatni. Az ilyesfajta kereskedelem jókora gazdagságot hoz létre. Bár Velence dózseját egy nagy város polgármesterével lehet összevetni. 9 Mercatorral együtt Orteliusé az első atlasz megalkotásának érdeme. hogy hosszú ideig fontos szerepet töltöttek be szülő városállamukban. Diplomáciája segítségével véget vetett a küzdelemnek és visszaállította Velence üzleti elsőségét. 7 Az angolok. ugyanúgy nem fosztja meg hitelétől Zeno utazását. mint a tizenkilencedik és huszadik század történészei. köztük Hapgood és Mallery sok. Ábrahám Ortelius. mind arról. melyeket száz évvel korábban kiürítettek. sarok közeli föld méretét. és mikor meghalt.. korábban pontatlannak tartott dolgot megerősítettek. a tizenhatodik századi térképkészítők sokkal többre tartották Zeno útját. újra csak felhasználva tudományos zsenijét és üzleti tehetségét. Az ő flottája verte meg a genovait a Levantéért folyó kereskedelmi háborúban. Mivel Velence apró városállama sosem állt elő ilyen követeléssel. és hasznot húzzon belőlük. ha ért valamit. Hajóik Európa városaiból Konstantinápolyba.növekvő konfliktus megoldása. Kelet-Kanada ugyanazon távoli előőrsei. ami zavart kelthetett a kevésbé művelt tengerjárók körében. 11 Padovából származtak. A Zeno család története ezer évre tekintett vissza Európa történetében. hogy végzett. . 8 Térképe eredetileg görög térképek alapján kikövetkeztetett óriási Ausztráliát mutatott. mely áthaladt a városon. egy olyan úton. A tengerészek és a térképészek mohón lecsaptak a Zeno-térkép példányaira. Antonio Zeno életében az elnéptelenedett Európának nem volt szüksége új földekre. Velence számított a leggazdagabb városnak. az igazi jutalma a gazdagság lett. A tizenhatodik század során Velence lehetett a világ leggazdagabb városa.először 1253-ban. Ázsiával folytatott kereskedelem a szárazföldön zajlott. A Zeno család képviseltette a magát Velencét a tizennegyedik század óta vezető Tízek Tanácsában. hogy a Szentföld térképeit árulta a hívőknek. MercatOl barátja Antwerpenből más. a vagyon. mivel minden. A tengeri kereskedelem központját jelentő Velence egyik legnagyobb flottáját birtokolták. és a dózse felhatalmazást kapott arra. ősibb forrásokkal egyetemben szintén felhasználta a Zenotérképet saját térképeihez. Gerardus Mercator. Azonban a pestis megszűntével a nyílt tér. létrehozva egy marketing szlogent. melyeket követelni semmiféle reális indoka nincs. ahol nem volt. melyet a hirdetők még négyszáz év múlva is használtak. Ezenkívül megnövelte az összes. rajzolata a világnak" címet adta. A Zenókat jól ismeri a történelem. A kartográfiát egyetemen tanulta. ha nem. mind gazdagságukról. ami van. egyikeként annak az első huszonnégy családnak. a Zeno-palo-ta pedig Velence egyik hatalmi központja lett. különösen Grönland partvonalát és a még nyuga-tabbi pontok részletes rajzolatát. a Levantéba jártak. Két alkalommal lett a család érdeme városállamuk fennmaradása . hogy lehettek pontatlanságok a Zeno-térképek akár eredeti. óriásira rúgott. mikor Renier Zeno visszahozta az üzleti életbe a kereskedelmet bénító felkelésektől gyötört Velencét. de azután.. Velencében. melyek hamarosan széles körben elterjedtek Európában. Az. Brendan szigetét" és egy bizonyos „Brazilt" ábrázoltak az Atlanti-óceán északi részén Írországtól egyenesen nyugatra. gazdálkodásra alkalmas földek és az arany és ezüst lehetősége nagy figyelmet irányított Amerikára. őt pedig a dózse címmel jutalmazták. franciák és svédek nemsokára nekiálltak kisajtolni követeléseik minden négyzetkilomé-i erét Észak-Amerikában. Valami elkésett Giovanni igényét csak kikacagták volna. mint álságos próbálkozást olyan földek megszerzésére. német volt. Mikor ez az első Zeno megmentette a várost.

Az egyik hajón öccse. Az ifjabb Niccolo egyiket sem ismerte. és arra is. mint tudománynak. A történet szövege és térképei némely esetekben megsemmisültek. rögtön megtámadta és legyőzte a genovai flottát. Ha Niccolo a „Rost" „Sornak" fordította. de még annak sem lett bizonys a . A Niccolo és ősei által „hercegnek" nevezett Henry Sinclair otthonául Rosslyn szolgált. mint a keletet és nyugatot összekapcsoló világkereskedelem szíve. Mindaz. i megosztott Itália Fejedelemségei között. kritikusaik egy olyan hiányossággal vádolják meg őket. A ros jelentése vörös. hogy a normann-angolt saját olasz dialektusukra fordítsák. hogy kutassák fel a flottát. Clairek" voltak. otthonához közel levő Este városától ered.Második alkalommal 1380-ban mentette meg a Zeno család Velencét. Bár a háború a következő júniusig folytatódott. és gyakran kivehetetlennek bizonyultak. Ebben a szövegben a normann családra „St. . Niccolo ezt a nevet a Caithnessből vette. A Vit-tor Pisani által vezetettet Genova megverte. Bár pénzügyi érzéke és hadi vitézsége a Zenókat Velence történetének egyik legfontosabb családjává tette. hogy távolság. az Oroszlán". Ekkoriban még mindig Velence képviselte a legnagyobb erőt . vagy gyakrabban lynn. Az ifjabb Niccolo a sziget nevét Bresre rövidítette le. e nevet sok különféle módon betűzték. Clairként". és azt a döntést hozták. Olaszul a Sorano azt jelentené. Padova és Genova összefogott Magyarországgal ellene. a Caithnesst azonban még nehezebb lenne Soranónak fordítani. hogy mondanivalójukat írásban továbbítsák. a genovaiak súlyos vereséget szenvedtek. feltűnt a Zeno-flotta. Az „-ay" toldat az északszerte uralkodó óskandináv nyelven „szigetet" jelöl . a skót ágra pedig „Sinclairként" fogunk utalni. A Shet-land-szigetek nevüket a „bazaltot" jelentő óskandináv szó. „Carlo. és a herceg otthonaként a „Soranóval" állt elő. Niccolo parancsnokolt. „Sorból származó". idő és nyelv mi módon tudja megváltoztatni a szöveget. ami száraz-földön érkezett. Nem minden a Zénók hibája. annak természetes eredménye lenne a Sorano. a Un. ! . Niccolo őséhez hasonlóan Soranza a velencei flotta admirálisaként szolgált. hogy „Es-te-land". bár kivételek léteznek. de ez egyszer ez tulajdonképpen pontosabbnak bizonyult. mint a Zenóké. a különböző fordítások írásmódja pedig inkább számít művészetnek. mely az egész amerikai utat kétségessé teszi: gyenge a helyesírásuk. hogy a háború véget ért Velence számára. Hírvivőket küldtek a városból. úgy is. az utazás kiindulópontjának neve. mely név az itáliai félsziget északi részén. a dózse a Soranzák közül került ki. Fontos szigetnek számított az Orkney. 12 Az idők folyamán a névből Shetland lett. a skót „Sinclairek" eredetileg normann „St. Egyik példája annak. és a genovai flotta elfoglalta és megszállta Chioggiát a velencei lagúnában és az egész város bevételére készült. és mindenkinek az a kérdés járt a fejében: „Hol van Zeno?" Szavazást tartottak. keresztülhaladt Velencén. Az ilyesfajta világkereskedelmi monopólium felkeltette a Velence árnyékában élő egyéb államok irigységét. A második Cario Zeno parancsnoksága alatt állt.szükségtelen lenne a helyet „Bressay szigetének" nevezni. a Soranzáké volt. hogy Velence 1381 újév napján meg fogja adni magát. pedig „patak" jelentésű. Épp mikor már úgy tűnt. Velence két ellensége. ahogy nevezték. Megint csak lehetséges. A város éhezett a genovai blokád alatt. hogy az ifjú Niccolo a „rost" „sor" írásmódra invertálta. mely földeket a Sinclairek északon örököltek. és tájékoztassák a Velencét fenyegető szörnyű veszélyről. . Az e nevet viselő családok családfája ugyanolyan hosszú és nemes. Henry Sinclair műveleti bázisául gyakran szolgált egy Bressay nevű sziget. így azzal helyettesítette be. Velence másik fontos családja. Sinclair családról szóló művében Andrew Sinclair azt állította. és szintén diadalmaskodott a genovaiak felett. Velence ekkoriban két jelentős flottával rendelkezett. hiszen ők arra is rákényszerültek. mely osztozott a város vezetésében a Zeno családdal. új életre aztán a fordítást szabadon értelmező Zeno leszármazott által keltek. a Het-land után kapták.és Shetland-szigetek között . Niccolo írásai idején Velence legfőbb vezetője. néha az áruk teljes értékének egyharmad részét. ahol illetékdíjat szabtak ki rá. A kon 1 liktus kezdetén a Zeno-flotta keleten tartózkodott. hogy az üzenet eljutott Zenóhoz. A konfliktus kezdete a lélekszámban gyengébb város számára rosszul indult.

] A többi amerikai egyenes ági leszármazott még több kárt tett. Egy helyet. egyszerűen a csúnya kézírás okozta. Azt pedig. hogy elnevezte őt Zichmni hercegnek. Forster arra is rámutatott. Clair). Számos egyéb változat mellett az új írásmódok közé tartozott a „Sain Clair".félúton levő Fer-sziget. legnagyobb települése pedig Portréé. „Sinklir" és „Synkler". Levelében Sinclairt „Comes Orchadie. az Orkney hercegét próbálta az idősebb Niccolo testvérei felé továbbítani leveleiben. „Cinclair". megőrizték szívükben a nevét. ahol Angliában megtelepedtek. Skye délre esett a Hebridáktól. Ezek az írásmódbeli és fordításbeli problémák sok gondot okoznak a modern történészeknek. nem erőltetett az a találgatás. Bár Forster történészi munkája értékes. hogy Skye szigete. Az ezer évre visszavezethető. vagy Lugdunumnzk. azzal súlyosbította. és később Frislandia. melyeket „Sanestolban" ejtettek foglyul. más írók a már semmilyen térképen nem szereplő Portlandet kínálják. Mikor Zeno története Porlandáról. hanem a herceg birtokának nevezett helység. „Lug városának". távolság. ami lehet a szintén Skye-on levő Stenscholl. Az 1896-ban kiadott A Sinclair család története Európában és Amerikában {The History of the Sinclair Family in Europe and America) című könyvben találtam olyan aláírás-fakszimiléket. az ugyanilyen nevet viselő hatalmas kelta isten után. Niccolo ősei hibáját. hogy volt egy hercege. Richárd angol király menlevelet adott Henry Sinclairnek (akkoriban St. 14 Az angol telepesek Amerikában saját szeretett városuk után új településüket „New Yorknak" nevezték el. Skócia egy jókora területe. ha vetünk egy pillantást a Sinclairek történetére. Henry címe úgy hangzott. „i"-vel kellett helyettesíteni. Mikor római legionáriusok értek Lug városába. és ez így is maradt. Ezt az új Jarvikot az angol nyelv átfordította „Yorkra". „Lug erősségének" nevezték el. Maguk a Sinclairek szolgáltak további bizonyítékkal arra. A Zeno-történet esetében tovább akadályozta a folytonosságot az. Bár az ilyen erőltetett fordítások nem járultak hozzá Niccolo hiteléhez. Ezt Johann Reinhold Forster előtt senki sem tudta megmagyarázni. a korábbiakban említettek szerint különböző írásmódokban. E sziget. került fordításra a térképeken. Úgy vélte. a tökéletes jelölt. a Hebridáktól délre levő jóval benépesültebb szigetről beszél. Ere-detileg Lúgnak. 1658ban a Sinclair család egy egyenes ági leszármazottja elment Amerikába. hogy a „D'Orkney" (orkneybeli) „D'O" kezdete mint „Z" jelenik meg. mellyel Henryt hercegnek nevezték.13 Mikor a vikingek hátrahagyták norvégiai Jarvik városukat. Az eredeti emigráns „Sinkler" fia aláírása „Sink Pornak" tűnik. [A „sinker" angolul horgásznehezéket jelent. hogy a hercegi címet sohasem a vezetéknév követte. A fordítás mindazonáltal problémát jelentett. Nem csak a tanulatlanok fordították a tizennegyedik század írott nyelvét nem túl egyszerűen érthetővé. hogy az idő. Nem sok New York-i ismerte fel. Velencében earlök nem lévén Niccolónak szüksége lett egy szóra. eszünkbe idézhetnénk egyéb történelmi fordításokat is. et Dominus de Roslyne"-nak írja. és nagyobb népességű. A helynevek zűrzavara mellett. aki szintén írt a rosslyni earlökről. Pohl szerint Porlanda egyszerűen Pentland volt. mely a címet az olasz nyelven érthetőre fordítja. Bizonyos . azt Luguvaliumnak. 16 Amint új otthonra talált New Hampshire-ben. hogy bár hercegek egyáltalán nem voltak az Orkney-szigeteken. A ford. A történelem úgy jegyzi Portlandet. az kavarta a legnagyobb vitát. A Zeno-történet beszél halászhajókról. Az „ey" végződésnek nem akadt az olasz nyelvben megfelelője. Londont például különböző urak alatt különbözőképpen nevezték. melyről szabadon egy horgászeszközre lehet asszociálni. szülővárosuk után neveztek el. 1392-ben II. köztük Ferisland. A családnevet „Seintcler"-nek betűzte. „Sinklee". fordítás és modernizálás megváltoztathatja az eredeti írásmódot. nagy városával. Segítséget jelenthet. hogy városuk neve egy viszonylag kis tengeri kikötőtől származik. hogy az Orkney-szigetek és Caithness earlje. valaha büszke és tiszteletben álló családnevet olyan stílusban tolmácsolták. melyek további zavarokat okoztak a családnév körül. ezt a magyarázatát nem könnyű elfogadni. 15 Ez a tizennyolcadik századi író azzal a kijelentéssel kezdte. de egy earl az igen — Henry Sinclair. hogy országába jöhessen. London és New York példázza. hogy az eredeti levelek megcsonkított állapotban voltak. mikor végül szerkesztésre kerültek. neve írásmódját „Sinklerre" változtatta. egy. ahogyan az ifjabb Niccolo Henry Sinclair nevét visszaadta. hogy ki lehet csavarni egy nevet. Portree-vel.

Amint a felfedezés köztudomásra jutott. hogy a tizenötödik századi helyesírás olyan volt. A Zeno-történetek másik fordítását Richárd Henry Major állította össze. Valószínű. és e ponton a tárgyalást és vitát befejezettnek tekintette. A balti kalózt tulajdonképpen „Wichmann"-nak hívták. akár nem. e titkos társaság a modern időkig fennmaradt! Ahhoz. de tekintve. Az az ember. a háborús hősnek. az időben még messzebbre kell visszakövetni a Sinclairek történetét. A történészek és térképészek pedig egészen az utóbbi időkig nem voltak hajlandók elfogadni a Zénók történetét és térképeit. a vitát ez nem zárta le. Clairt" vették fel. A leglényegbevágóbb tény az. a leírásnak megfelelő. legalább olyan ősi és fontos családból származott. ha az „S"-ből „Z" lett. Fred Lucas. mint a . legnagyobb családjai többsége pedig csak saját maga iránt érzett hűséget. hogy több utat tettek új földjeikre. hogy egy észak-európai herceg inkább hajlott affelé. Maguk a Sinclairek semmiféle segítséget nem nyújtottak a Zeno-térképek elismertetéséhez. egy új felvetéssel. hogy nem adott magyarázatot arra. Egészen 1800-ig tartott. A megfontolt Nemzeti életrajzi szótár (Dictionary of National Biography) azt állította. amilyen. Skócia nemzete csak mint fogalom létezett. e titkos szövetség hogyan kelt életre. hogy a név első „S"-éből a többi betűtől különálló „Z"-t csinált. ha nagy nyomás nehezedik rájuk. hogy a Sinclair herceget. ahogyan Niccolo munkaadóját hívhatta. ha az új földjeik titokban maradnak. melyet Európában törvényen kívül helyeztek. és a magánhangzó végződést az olaszban gyakoribbra cserélte. 17 Lucas elméle-i é n e k az a legnagyobb hibája. Mire az ifjabb Zeno 1558-ban a világ elé tárta a térképekből és levelekből álló művét. és a leszármazottak a pontosabb „Sinclairt" vagy „St. hogy csatlakozzon az angolok elleni harchoz. erősebb titkos társasággal is. a modern Olaszországot alkotó bármely állam hercege bizonyosan családnevét használta volna. újra kételyt ébresztett a Zeno-történetek iránt. Az ő 1873-ban publikált változata szintén úgy szólt. de fölöttébb valószínű. Az egységes Anglia azonban agresszorként elkezdte egyesíteni a skótokat a kényuraikkal szembeni megtorlásban. hogy Henry Sinclair vezette a Zeno-expedíciót. és a képbe senki más nem illik bele. de melyet Skócia felszólított. A SINCLAIR-KLÁN A tizenhatodik században a Sinclairek belekeveredtek a saját és velük szövetséges honfitársaik földjeiért folyó élet-halál küzdelembe. hogy az angolok célpontjává váltak. Hála a Sinclairek védelmének. hogy egy kalóz „lovag" szolgálatába szegődtek. elég nagy flotta akadt. a régi iskola pozíciója elkezdett teret veszíteni. Az Orkney-szigetek earlje tisztét Henry Sinclair töltötte be. hogy Zichmni valójában a balti kalózok egyike volt. hogy . mivel szerették volna. Nem sokkal Major kiadványa után előállt egy új kritikus. hogy megértsük. aki a későbbi évek Cabotjai és Cartier-i előtt elhajózott Amerikába. hogy Zichmni és Sinclair azonos. és csupán egy. Cselekedeteik a skót történelem legerősebb vezetőjével és a Skócia forradalmát vezető családdal állította őket szövetségbe. míg a variációk nagy többsége elkezdett eltünedezni. mind az Anglia elől elrejteni kívánt kincs gondviselői. Az uralkodó és a flotta birtokosa egy személy volt. expedícióról szóló bármiféle mese a kritika szabad prédájának számított.1 hihetetlenül gazdag és hatalmas családból származó két tehetős hal i it ulajdonos miért toborozna egy balti-tengeri kalózflotta köreiben.tizennyolcadik századi Joseph Sinkler azzal torzította vezetéknevét. A L'Anse aux Meadows és a kanadai viking telepesek 1960-as fel-ledezése előtt az Újvilágba tartó akár megtervezett. A Sinclairek hamarosan rájöttek. Bár lehet. nem pedig az Orkney-szigetek earlje. A Zeno-történetek és -térképek hitelességét azonban addigra széles körben elutasították. Szövetséget kötöttek egy másik. iragy miért jelentenék büszkén testvérüknek. hogy csupán egy ember uralkodott az Orkney-szigeteken a tizenötödik század fordulóján. Kijelentve. hogy országát vagy tartományát használja címe gyanánt. és hogyan is lettek a Sinclairek mind a társaság védelmezői. fordította Zichmni hercegnek. ahová visszavonulhatnak. a Sinclairek már legalább még egy. és szükségük van egy menedékre. Carlónak.

Svédországból és Dániából kiindulva. Henry Sinclair és a Sinclair család igazán Skócia történelmében jelentős. aki az északi megszállókat új földek utáni kutatásokra vezette. Skócia és Anglia számos fontos és hatalmas családból állt. betelepedő normannokra volt szüksége. ami azt jelentette. anélkül hogy utódot hagyott volna. Ágnes. E család birtokolta az i. A viking megszálló Rollótól származó családból St. A St. melyek . és északnak. Franciaország északi részén a legelőkelőbb nemzetségek közé tartozott a Rollóé. Útközben valahol leesett lováról. Nevüket tulajdonképpen egy szent mártír után kapták. A szent ember meggyilkolását követően a kutat körülvevő vidék St. Malcolm halála után fiai. Ezek a klánok gyakran több hatalommal és vagyonnal rendelkeztek. A kilenc Sinclairt. A „királyság" akkoriban mást jelentett. az Epte folyó közelében. Egy másik Sinclair. mint a király. hogy normann stílusú feudális urakká váljanak. 21 A Bruce-klán és William Sinclair családja ismeretlen okból összeveszett királyával. Skóciába vette útját. és nyakát kitörve meghalt. A kilencedik és tizedik század során a skandináv vikingek között nyugtalanság támadt. hogy feleségül vegye. és amilyen részeg volt. A Bruce-klán Angliába érve a francia „De Brus-ről" változtatta meg nevét. hamarosan eltévedt. ahol csak tudtak. sz. Clairek házasság útján rokonságban álltak Hódító Vilmossal és nagy számban vettek részt a hastingsi csatában. a Skóciában uralkodó király. Sándor. a kelta népekénél sokkal komplexebbet. annál több adót szedhet a királyságában. Ez új társadalmi struktúrát jelentett. Földet követelt tőle. Rognwald. melyet Malcolm ereje konszolidálására használt fel. William pedig megalapította a család rosslyni ágát. hogy maradjon. a sötétben ellovagolt hazafelé. Skócia számára ez az éjszaka . gyarmatosítottak és megtelepedtek. Az egyik Sinclair. és soha nem nemzetként. a várban lakók pedig felvették a nevet vezetéknevüknek. A St. a majdan Angliát kihívó Bruce-klán fejéhez ment férjhez. akik tudnak a szent tudás „földalatti folyamáról". a házasság pedig inkább politikai szövetségnek számított. A találkozó helyén a vikingek várat építettek. Az új társadalmi struktúra magában foglalta az adózást. Károllyal. Walderne. valamint a lányát. amivel Vilmos normannjai birtokba vették Angliát. Párizstól északra. de származásukat sokkal régebbi időkig vezetik vissza . A normannokra világszerte hódító imperialistákként tekintettek. Makóimmal léptek szövetségre. a Brit-szigetekre. Walderne megkapta a Sinclair earlje címet. Malcolm első felesége egy észak-skóciai viking uralkodó özvegye volt. jó házasságot kötött. hogy levágott fejét kinyújtott kezeiben tartja. portyáztak. A „levágott fej" újabb jelentőségteljes szimbólummá vált azok körében. ahol III. Margit lett. Ezek a Franciaországban megtelepülő vikingek lettek a normannok. akik családnevüket erre az írásmódra változtatták Angliában megtelepülve. Vilmos is Franciaországban megtelepült viking családból származott. aztán pedig északra. A normannok vezették be adózási és közigazgatási célokból a vezetéknevek használatát Európában. Norvégiából. vad ivá-szaton vett részt lovagjaival. Fia. aki remeteként élt egy szentnek tekintett kútnál. Clair néven vált ismertté. Felesége Richárd normandiai herceg lánya. Sándor és Dávid az északiak hűsége segítségével uralkodtak. mint ma.Zénók. és aludja ki a túlzásba vitt ivás hatását.a vikingek bevándorlásáig Franciaországba.1 királlyal együtt uralkodtak. Clairek lettek. hogy minél több földet mondhat magáénak a király urai által. 22 Bár könyörögtek neki. 912-es szerződés színhelyén épült várat. Két évszázad után elmosódott a különbség a normannok és a skótok között. E folyamat mozgásban tartásához a királynak folyamatosan új. Szobra úgy ábrázolja ma. akit a történelem Együgyű Károlynak nevez. 20 Európa a római uralom kora óta nem használt vezetékneveket. Clair (nevük francia változata) egyszerűen a legfontosabb normann család. melybe később Henry „herceg" is született. fia. találkozott a francia királlyal. 19 A szent embert egy általa megfeddett „kegyetlen asszony" parancsára meggyilkolták. 1268 márciusában III. Hastingsnél tanúsított bátorságukért földadományokkal jutalmazták. a Domesday felméréshez hasonló népszámlálásszerű dokumentációkkal. Elfordultak a kelta szokásoktól.

mert mindkét oldal úgy érezte. hogy a barátok közelebb vonszolják a testet az oltárhoz. Az angol katonai portyák először vezettek a nemzeti érzés növekedéséhez a népek skótokat alkotó ötvözete körében. Nemsokára a carricki Róbert Bruce emelkedett ki a frissen inspirált nacionalizmus akarata jelképeként. hogy Bruce ügyét Skócia ügyévé tegye. Róbert Bruce volt a fiatalabb. hogy a franciák és a pápa John Balliolt támogatták. Angliai Edward felvonult Bruce és Skócia ellen. melyek egyben tartották az országot. Eldöntötte. hogy tudja-e folytatni. earlökből és bárókból álló tanácsot hívtak össze. hogy ilyen környezetben el lehet kerülni az erőszakot. Ébren feküdni a sötét barlangban sötét pillanatnak bizonyult Bruce számára. Bruce most két választás előtt állt . A gyilkosság a szürke barátoknál arra szolgált. Ők ketten 1306 februárjában találkoztak a minorita barátok dumfriesi templomában. hogy ösz-sze kell hozni Róbert Bruce-t és John Red Comynt. és a bizonyosan elkövetkező kiátkozás következtében kitaszított módjára él. és ennek folyamán templomokat. akik közül majd kiválasztanak egyet királynak. és látta. Comyn nagybátyja belevetette magát a küzdelembe. vagyis rövid skót tőrével. Utasította embereit. Roger de Kirk-patrick. apátokból. Bruce látta. meghalt. Öt héttel később e püspök királlyá koronázta Robertet a scone-i kőnél. Skócia szent egyesítő jelképénél. Nem volt bizonyos abban. hogy vegyék be Dumfries várát. A történelem nem jegyezte fel. de Bruce nemsokára kirohant. hogy megossza a skót egyházat és a római egyházat. leszúrta Comynt a dirk-jével. s azt a célt szolgálta. vagy megragadja a pillanatot. és korábban Comyn erőszakosan viselkedett vele szemben más skót vezetők előtt. és e csoportból kijelöltek egy hat „gyámból" álló régenstanácsot. a koronázása utáni első idők pedig alátámasztották az asszony jövendölését. 23 Azért választották ezt. Anglia királyában bárki máshoz hasonlóan tombolt a mohóság. A szövetségek miatt. hogy elrendezzék nézeteltéréseiket. hogy kiterjessze akaratát északra. Skócia korai történetének egy másik végzetes éjszakáján született a terv. hogy befejezi.visszavonul. Az Anglia elleni háború rosszul alakult. Mivel Skócia nem alkotott nemzetet. gyakran üres gyomorral és parasztruhában. és Bruce közvetlen családtagjaival bujdosni kényszerült. hogy saját érdekeik az idegen érdekek mögött háttérbe szorultak. de csak hogy végezzen vele Christopher Seton. hogy odakint várjanak. és még ha rövid időre is. zárdákat és egész falvakat égettek fel. és ezzel sok más normann család. köztük a John of the Red Comyné körében szerzett ellenségeket. míg ő ellovagol Wishart püspökhöz feloldozásért. Bruce bizalmas barátja így felelt: „Azt hiszed? Akkor majd én megbizonyosodok róla!" Beszaladt a templomba. vagy Franciaországgal kötöttek szövetséget. hogy pontosan mi is történt az elsötétített templomban. A püspöki jóváhagyás Bruce pontosan kiszámított lépése volt. míg Kirkpatrick saját tőrével bevégezte a munkát. az utódlásért vívott bonyolult csata lett. olyan problémákat okozott. Bruce egyik támogatója. Bruce csak a nevében volt „király". A test összevérezte a templom oltárát. a normann családok a csatatér különböző oldalain találták magukat. Egy végzetes éjszakán egy barlangban próbált aludni. s a sérelem nem merült feledésbe. Bruce többi híve elzavarta őket. A támogatására felkeltett nemzeti érzelem ellenére problémái messze nem oldódtak meg. embereik azt az utasítást kapták. valamint meghúzza a választóvonalat a délen élő angolok. bizonyos családok vagy Angliával. melyek megoldásához évszázadokra volt szükség. Szembenállt John Balliol kiválasztásával. Ez nem szüntette meg a gyámcsaládok közötti súrlódást. Róbert Bruce a normann eredetű francia De Brus családból származott. amint barátait és családját elfogják és megölik. A közvetlen eredmény egy. A legtöbben viszont csak saját családjuk iránt tápláltak hűséget. Wishart glasgow-i és Fraser Saint Andrews-i püspökök egy püspökökből. . a skótok rádöbbentek arra. iskolákat. és az északi skótok között. és azt mondta. Bruce szigetről szigetre vándorolt nyugaton. Csak Bruce és Comyn lépett be a templomba.végzetesnek bizonyult. A szürke barátok temploma azonban az ellenfelek egyikére sem gyakorolt nyugtató hatást. de övé lehet a hatalom. Ahogyan felesége megjegyezte. Azzal. amit elkezdett. és azt hiszi.

Arra kényszerültek. akik figyelték a teljes páncélzatú. és elfordulva kihívója koponyája felé lendítette bárdját. Orkneyról érkezett kemény szigeti harcosokra támaszkodjanak. Az angolok a csatatérről mindaddig visszatartott háromszáz lovaggal kerültek szembe. ahogy azt Bruce remélte is. Mikor a lovagok lovai a földre zuhantak. Mikor a lovag támadott. hogy a nyugatról jött. azt mondta Bruce-nak. hogy magányos küzdelemben nézzen szembe a lovaggal. előlovagolt az ő „titkos fegyverük" is. hogy megragadhassa a falat. nagyobb lovon ülő termetes lovagot. de valószínűbb. Rémült testvére könyörgése ellenére Robert Bruce kilovagolt a mezőre. ő pedig az időből tőkét kovácsolt. a primitív felföldieknek kellett lándzsáikkal befejezni a munkát. Az angoloknak még mindig voltak tartalékban csapatai. mivel érezte. Edward visszavonuló seregét. nem jelent kihívást az ellene rögtön támadásba lendülő lovagnak. A vereség azzal az eredménnyel járt. Ez lélegzetvételnyi időhöz juttatta Bruce csapatait és a skót nacionalizmust. a pók folytatta a próbálkozást. 25 A szerencse a skótoknak kedvezett. mikor a skótok összes csapata harcban állt. mikor az angol eléri őt. Miközben Skócia királya alatta feküdt. egy angol lovagokból álló új szárny tűnt fel a színen. de csak hogy célja előtt hirtelen megálljon. Néhány tényleg megadta magát. A lovag. és sok egy időben támadott. mely híressé tette. Az. A pók igyekezett elérni a falat. mely a szerencsét a skótok ellen fordíthatta volna. Attól tartva. Afölötti csalódásában. hogy kémkedett. hogy méretét előnyére tudja fordítani. A skótok legalább három az egyhez maradtak alul. ezeket általában megnyerte. Ez a kiváló csapat Thomas Randolph parancsnoksága alatt állt. . akit a történelem dezertőrként tart számon. aki a leírások szerint kis lovon ült. 1314-ben JírEdward király fiáTvezetésével visszatértek az angolok. Bruce azonban rájött. Alexander Seton. Csak az angolokkal vívott kis csetepaték erejéig bújt elő rejtekéből. a király végül személyesen jött Skóciába. de egy nyílt csata végzetessé válhatott volna. Seregüket százezer fő erősségűre becsülték. hogy a nehézfegyverzetű lovag ilyen gyorsan elbukott könnyűfegyverzetű vezetőjük előtt. fellelkesítette embereit. hogy felújítsák Skóciára támasztott igényüket. hogy újra ütközetbe bocsátkozzanak az ellenséggel. Egy ponton. Az alak. hogy emberei oldalán harcoljon. Elfogadta egy nehézfegyverzetű lovag gúnyos kihívását. Grahamek és Sinclairek. hogy ő is tovább küzd. Amint a csata ténylegesen kezdetét vette. A koros Edward nem élte túl a nehéz utazást. Másnap. de lovagjai egyike. Végül elég szélesen lengett ki ahhoz. A legjobb. hogy nem képes Bruce-t nyílt harcra bírni. Keresztelő János ünnepén Bruce csapatai utolérték II. hogy az angolok hajlandók megadni magukat. a harc már a kezdete előtt elveszett. A legenda szerint Randolph az angolokat megfutamító és Skóciát megmentő roham során csak egy embert veszített. a könnyűfegyverzetű lovasság volt. harci dárdával felfegyverzett.Felnézve egy pókot látott hálójáról himbálózni. A nacionalizmus zászlaja alatt egyesültek. A nyeregben ülő lovagokat először egy gödrökhöz és vassulymokhoz hasonló rejtett csapdákkal előkészített mezőre csalták. a skótokkal való találkozáshoz vezető úton meghalt. végrehajtották ravasz tervüket. és vereséget szenvedtek. hogy küldjék ki legjobb emberüket. úgy látszott. Róbert Bruce e pillanatban úgy döntött. úgy tűnt. A bannockburni csata után sok skót család lépett szövetségre Bruce-szal és egymással. Bruce emberei számára. hogy gyorsan oldalra lépjen. Az érkező angolok oszlopa három kilométerre nyúlt. hogy egy ilyen erőbemutató hatására saját csapatai elmenekülnek a csatatérről. a kőkorból éppen hogy csak kiemelkedett. hogy Skócia elnyerte függetlenségét. de a többi harcolt és vereséget szenvedett. hogy bosszút álljon skóciai ellenfeleinéselragadja birtokaikat és váraikat. 24 Az angol sereg jól felszerelt és kiképzett lovagokból és tapasztalt gyalogságból állt. amit a csatamezőn felmutatni tudtak. és a fegyverzetüket gyengébbnek hitték. Bruce arra használta az elkövetkezendő néhány esztendőt. Amint feltűnt ez a friss erő. Bruce ellenezte az angolok üldözését. Bruce nagy kockázatot vállalt. lendülete minden alkalommal közelebb vitte. a legjelentősebbek a Setonok. Bruce egy helyben maradt. Bár számukat eltúlozhatták. Ügyesen kitért a nekiszegezett fegyver elől. csak lándzsával felszerelt gallgaelekre. a jobb fegyverzettel ők rendelkeztek. hogy katonái nem elég erősek ahhoz. Henri de Bohun holtan zuhant a földre. A skót erőket rosszul finanszírozták és fegyverezték fel. északról jött piktekre és a gyakran házi készítésű fegyvereket használó.

aki Bruce-t a scone-i kőnél megkoronázta. A függetlenségi háború követelt áldozathozatalt a Sinclair családtól.és kétszáz „úti komornát" tartott szükségletei ellátására. Ez ahhoz vezetett. az nem ismeretes. a pontatlan genealógus. hogy élvezze újsütetű felvirágzását. Megörökölve Orkney earlje tradicionális szerepkörét. aki Zenóval Új-Skóciába hajózott. akik rákényszerültek. William a Douglas-klánból nősült. hogy így címezze. hogy sok család szövetségest váltott. valamint William Sinclair püspök volt az a kettő. Mikor nem a tengeren tartózkodott. de az olyan sajátosságok. hogy megossza Skócia püspökeit. Henry lett az első Sinclair. William valószínűleg szintén megörökölte nagyapja amerikai térképeit. Malisé.és pincerendszer Oak Islandhez hasonlóan makacsul őrzi titkait. E században a pletykák szerint a föld alatt levő sírokat végül feltárták. A William terve részét képező komplex föld alatti alagút. és a Sinclair család története ettől kezdve szilárdan kötődni fog a forrongó Skócia kibontakozó történelméhez. melyet Zeno is ismert? A skóciai forrongás nem sok időt hagyott a Sinclair családnak arra. 28 Udvartartásának tagjai közé tartozott Lord Dirleton. Isabelt. ami megerősítette szövetségüket.közülük ötvenhárom „nemesi születésűt" . 29 Nagyapja nyomdokait követve 1436-ban Williamet a király kinevezte Skócia főadmirálisának. ahogy a felföldi klánok csakis saját klánjukat látták szövetségük valódi tárgyának. a szembenálló normann családok és a felföldi klánok folytonos fenyegetést jelentettek. melyet Edinburghon kívül eső földjei vettek körül. Hay atya. hanem Skócia északi részén levő földeket és a szárazföld melletti szigeteket is magában foglalt. A . mint a sehová sem vezető lépcső még mindig zavarba ejtik az ásatást végzőket. ahol az emberek a fák kérgét eszik. Lord Borthwick. William második fia. A tizennyolcadik században a Sinclair-birtok elszenvedett egy hatalmas tűzvészt. annak ellenére. 26 Lehet. aki az Orkney earlje címet viselte. Mivel William Sinclair birtoka nem csupán Edinburgh környéki földjeiből állt. nevezte később Henry unokáját hercegnek. gyakran utazott flottájával. Az aranyedények. vagy saját honfitársaik oldalára álljanak. a tengerjáró felfedező Henry unokája. hogy a Hay atya-féle elkapkodott genealógia rendelkezett egyéb forrással is. Orkney és Caithness earljeként hallatlan gazdagságban élt. A Brit-szigeteken. Elizabeth (akit az életrajzíró Hay hercegnőnek nevez) pedig hetvenöt szolgát . ahol az angol királyhoz és a Róbert Bruce-hoz fűződő szövetségesek osztották meg az országot. William Sinclair Róbert Bruce melletti kiállása jutalmául további Edinburgh környéki és pentlandi földeket kapott.Ugyanez a nacionalizmus szolgált arra. Egyik oldalról a másikra átállni nem számított árulásnak . de gazdagságot is hozott. rosslyni kastélyában élt. A Sinclair és Bruce család különböző házasságok útján rokonságba került. William. de zaklatta a határ menti földek normann családjait. 27 A normannok csak külső erővel szembekerülve egyesültek. mivel igen fontos célt szolgálhattak. A Rosslyn-ágnak nem okozott problémát angol unokatestvéreik ellen harcolni. ami újabb földekhez juttatta a hatalmas családot. és az a Sinclair. az összecsapás mindkét oldalán felbukkantak Sinclairek. Neki tulajdonítják a rosslyni kápolna megtervezését és építése megkezdésének érdemét. aki szilárdan kiállt. Hogy mi történt térképeikkel és vetületeikkel. Itáliában Tankréd normann fiai ugyanezt a sémát ismételték. Lord Fleming és egyéb jelentős földbirtokosok. felesége. William. melyet az odalátogató II. A szövetség Sinclair vagyonát is gyarapította. még Bannockburnnél is. Koruk Skóciájához viszonyítva a régi rosslyni Sinclair lovagok országukra nem jellemző fényűzésben éltek. bár a Zeno-leveleken kívül nincs dokumentált oka annak. Bannockburn után Anglia nem indított nagyszabású támadást Skócia ellen. igen hasonlóan ahhoz. hogy vagy a pápaság. ekkor tűnhettek el. mikor alkalomadtán testvér testvér ellen harcolt a megosztott föld fölötti hatalom megszerzését megkísérelve.hiszen a család és klán mindig előtte állt bármiféle nemzetnek. És meg is tették. selyemruhák és keleti kánhoz illő kíséret alig elképzelhetőnek tűnik azon a földön. Skócia ügye a Sinclairek ügyévé vált. Pius pápa olyan vad helynek írt le. A normann klánok általában csak klánjuk érdekében szövetkeztek. Orkney earlje lányát vette feleségül. A Sinclairek meg akarták őrizni e földek titkát. Fia. Wishart püspök. mivel a konfliktus Angliával. hogy ez az egyháztól való elszakadásukat eredményezte.

mely képesnek bizonyult döntő győzelmet aratni az angolok fölött? A skótok titkos fegyvere a templomos lovagrend volt. 3 Szintén kulcstényező. hogy elmeneküljenek a csatatérről. mikor először szembekerültek az ellenség tömött soraival. A fenyegető angol invázió azonban arra a meggyőződésre vezette Williamet. hogy ez a titkos csapat Keresztelő Szent János napján fordította meg Skócia szerencséjét. Hol talált a skót csapat olyan jól képzett szövetségest. hogy ez hatott ösztönzőleg a skótok bátorságára. Sinclair úgy alkotta meg Rosslyn kápolnáját. Június 24-ét pedig ezek a lovagok szentnek tekintették. akik pontos ismerettel rendelkeztek az Újvilág elhelyezkedéséről. Tudomást szerezhettek-e a lándzsaforgató felföldiek a híres Dávid és Góliát-csata előtt arról. A háború művészetét kétezerötszáz éve írta helyi kínai nyelvjárásban.tizenötödik században azonban. Egyik döntő tényezőnek az a friss erő bizonyult. hogy kővel dobálja a britek tizenhat gyalogoszászlóalját. hogy az átjárók és pincék föld alatti labirintusa nem elég biztonságos. Altalános alapelve. az előző fejezet úgy írta le. A jól felfegyverzett egyenruhás angolok légióival szembenéző lándzsadobáló felföldiek és mezítelen walesiek képei nem pusztán képek. alig negyven esztendővel Henry útja után még valószínűleg hozzáférhetőek voltak az admirális számára. a Sinclairek már egy saját gazdagságuknál jóval értékesebb kincset óvtak. A Sinclairekre bízott szent kincshez még bonyolultabb rejtekhelyre és sokkal biztonságosabb helyszínre volt szükség. de Bannockburnnél Róbert Bruce visszatartotta ezt a csapatot. de magasabb rendű tervezéssel és hírszerzéssel megnyerték a csatát. Mint általában. három lovasezredét és egy vérteshadosztályát Cullodennél. hogy Róbert Bruce milyen személyes bátorságot tanúsított a nehézfegyverzetű normann lovaggal szemben. Mivel William Sinclair főadmirális lett a család feje. Bannockburn döntő csatája jó példája a magasabb színvonalú hírszerzésnek és tervezésnek. hogy az angolokkal és normann zsoldosokkal pontosan egyformán rátermett és képzett modern európai csapatok állnak mögöttük? Nem egy modern történész állítja. rosszabbul felfegyverzett erő győzelmet arasson a nagyobb felett. gyengébbnek a skót csapatok számítottak. hogy tudtak erről az elrejtőzött szövetségesről. s a kockázat igencsak megtérült Skóciának. és eldöntötte a harcot. hogy a számban kisebb. Skócia történetében azonban a skót csapatok is vereséget szenvedtek az angoloktól. hogy rejtett alagútjai biztonságot nyújtsanak egy fontos kincsnek. 6. Skócia admirálisának és az Orkney-szigetek tengeri királyának meg volt az eszköze és indítéka megépíteni a legnagyobb kincseskamrát Salamon király temploma óta. William magánhadseregének mindig jelenlevő ellenségeikkel szemben. A skótok kétségbeesett csatában mindig mindent bevetettek. mely lehetővé tette. hogy tudtak erről a szárnyakon tartott seregről? A történetet. . mely látszólag a semmiből tűnt elő. Es ő azon nagyon kevés európai közé tartozott. fejezet A TEMPLOMOS LOVAGOK ÉS SKÓCIA A háború tekintetében Szun-cu a történelem legnagyobb és legrégibb szerzője. de még ma is széles körben publikálják és olvassák. William Sinclairnek. 1 Bannockburnnél azonban másként alakult. éhes serege még a tizennyolcadik században is arra kényszerült. Klasszikus munkáját. A skótok egy kétségbeesett. hogy az tartotta össze az ellenséggel szembenálló kisebb skót erőt. hogy a csatát jóval megvívása előtt megnyeri a magasabb színvonalú hírszerzés és tervezés. 2 Vajon az tartotta vissza a skótokat attól.

mind a templomos szervezethez. Maguk a templomosok számára azonban nem ez jelentette az utolsó fejezetet. kalózok és útonállók jelentette veszélyekben. egyénenként dölyfösnek tartották őket. E hosszadalmas ott-tartózkodás után visszatértek Franciaországba. A templomosok alapítója. Úgy tűnt. a templomosok nagymesterét. Mivel elkötelezték magukat a cölibátusnak és a bűntelen életnek.! gánsnak. mely bővelkedett a zsebtolvajok. Házasság útján rokonságba került a normann St. és becsületes ember hajójára kerültek is. hogy védelmezzék a szentföldi zarándokokat. hogy kilenc emberrel megvédik a keresztényeket a több ezer kilométeres úton. Rendjüket feloszlatták. 5 Olyan utazásnak számított ez.és_a keresztény egyház vezetője. bár arról nem szólnak a feljegyzések. Valójában egy korlátok nélküli katonai rendet hoztak létre. 1307-ben Fülöp^Franciaország királya elrendelte letartóztatásukat. ruhástul aludtak. Clair családdal. 6 A templomosok és a keresztes háborúk történészei mindig rámutatnak arra. hogy De Payens a franciaországi Champagne egy kisebb jelentőségű nemesének a fia. mely valaha bátran harcolt a Szentföldet megszálló szaracénok ellen.A TEMPLOMOS LOVAGOK A templomos a harcos-szerzetesekegy_rendje volt. élete során rangban felemelkedett. Bernát számított a keresztes hadjáratok szószólójának. új lovagokat a rendjükbe nem vettek fel. Magukat harcosszerzeteseknek nevezték. megkínozták. a rend legmagasabb rangú vezetőjét? 1 Ez alkotta az utolsó fejezetet a templomosok hatalmának megtörésére és vagyonuk megszerzésére folytatott évtizedes hadjáratban. Még ha a zarándokok elég szerencsésnek bizonyultak. hogy a Szentföldet a szaracénoknak hagyják. Aztán azzal a kérelemmel állt elő. hogy a templomos lovagok igazán nemes vállalkozásba fogtak. hogy erényesek és szegények maradnak. hogy elkerüljék a kísértést. Balduinnak. szakállukat pedig hagyták megnőni. Hugues de Payens beszámolt a keresztesnek missziójáról. hogy mikor egy városba érkezett. A felszínen az volt az első templomos lovagok feladata. életüket az önfeláldozásnak szentelték. hogy kis csapatát Salamon temploma romjaiban szállásolja el. Beszédei miatt férjek és fiak seregei csatlakoztak mind a keresztes hadjáratokhoz. és sokukat máglyán megégették. Hajukat nyírták. az egyház pedig harcba hívta Európa népeit a Szentföld visszaszerzésére. Saját javaikat eladományozták. A következő néhány év folyamán börtönbe vetették. Csoportként arro. a gazdag családokból érkezettek átruházták vagyonukat rendjükre. Bernát érdemeik elismerése és rendjük „hivatalossá" tétele végett 1128-ban összehívta a troyes-i zsinatot. egész Európa meg akarta tenni a legszentebb zarándoklatot. elvesztették létük legfontosabb okát. hogyan tervezték ezek a lovagok. földjeiket és birtokaikat pedig elkobozták. mely fölött csak a pápa gyakorolhat hatalmat. aki a történelem számára a keresztes háborúk Szent Bernátjaként vált ismertté. Mikor 1118-ban először Jeruzsálembe érkezett. A lovagok felütötték szállásukat Salamon templomában. Alapítójuk Hugues de Payens volt. bár „kisnemesi" családba született. ami nem sejtet túl magas származást. Úgy mondják. úgy tekintettek rájuk. tengeri betegséggel és földközi-tengeri kalózokkal. Az Európa által szaracénoknak hívott muszlim uralkodók elfoglalták Jeruzsálemet. Jeruzsálem visszafoglalásakor szervezték meg a rendjüket. B e c s t e l e n hajótulajdonosok gyakran adtak el rabszolgának Észak-Afrikába keresztény zarándokokból álló utasaikat. A templomosok története a keresztes háborúkkal kezdődik. mint küldetéses hősökre. Csapatát bemutatta I. Vagyonuk irritálta a kritikusaikat. Miután rákényszerültek. a Jeruzsálem királya címet viselő keresztesnek. Ince pápa a rendet autonómmá nyilvánította. Megkapta rá az engedélyt. 8 Kilenc éven át maradtak ott. de kevesen álltak készen a várható nehézségekre. engedjék meg. hogy fogadják Clairvaux apátjának dicséretét. rendje teljes erejét magán De Payens-en kívül nyolc férfi jelentette. de amíg tartották a Szentföldet. Mihelyt Jeruzsálemet megmentették a szaracénoktól. Fogadalmat tettek arra. A frMgÍgJ^ály. Szónoki tudománya állítólag bárkit tűzbe hozott. az asszonyok elrejtették . 7 Harcos-szerzetesei rendjét Krisztus és Salamon Temploma Szegény Lovagjai Rendjének keresztelte. a pápa egyaránt elárulta őket. Három hónappal a Bannockburnnél vívott híres csata előtt égették meg a francia király parancsára Jacgues de Molayt. akkor is meg kellett küzdeniük betegséggel. A későbbiekben II.

hogy a Salarnonjtem^bm fölé épült királyi palotát használják főhadiszállásuknak. hogy annyi keleti nagyvárost raboljon ki. hogy mit is jelent keresztény katonának lenni. Balduin lovag azt tűzte célul maga elé. A túlélők egy tenger melletti várba menekültek. engedélyt kaptak arra. Azonban Balduin lett az. szerte Európában birtokolt földeket. míg Tankréd Betlehemet. de előbb sokakat megkínoztak. akikkel harcolniuk kellett volna. már kimerültek keresztény társaik fosztogatásában és gyilkolásában. mint az utak zarándokainak védelme? Úgy látszik. melyet a nyugateurópai keresztények a keresztes háborúk velejárójaként a magyar keresztények ellen vívtak. A feladat lehetetlensége és furcsa cselekedeteik egyaránt arra utalnak. 11 Tankréd emberei végigmentek minden egyes házon a szent városban. egy keresztény katonának „Krisztus törvényes ítélet-végrehajtójaként" kell szolgálnia. többet áshattak. Bernát felfogása arról. mint harcolhattak. a sokszor bűnös szent háborúban pedig magasabb rendű morális hatalommá. Az. Az egyik kormányzó ellentámadást rendelt el a keresztesekkel szemben. nem kis támogatást jelentett. 10 Az első csata. májusban felégette Belgrád keresztény városát. Tankréd elrendelte. Ebbe az erkölcsöket nélkülöző háborúba vonult be az eredeti kilenc templomos lovag 1118-ban. hogy semmi sem bűn. hogy a keresztes háborúkat gyakorta manipulatív és mohó uralkodók indították kegyetlen-kalandos tervekkel és fosztogatásra és erőszakra inkább hajlamos parasztok vívták. hiszen ügyük nemes. hogy Payens-i Hugó a kezdetektől fogva nagyobb céllal rendelkezett". hogy Krisztus katonája akkor szolgálja „saját javát. megkísérelve ellopni képzelt vagy valóságos vagyonukat. még saját korában is radikálisnak számított. hogy Róbert Payne helyesen állapította meg. hogy a sereg a közelébe került volna a jeruzsálemi szaracénoknak. aki 1100-ban Jeruzsálem királyává nyilvánította magát. hogy biztonságban vannak. erőszakolták és fosztogatták a szerencsétlen lakosokat. és addig öldösték. bár állítólag az utakat is védelmezték a zarándokok számára. akinek gyökerei Franciaországba és még messzebb. miután ellopták javaikat. 12 E kilenc év során egyedüli dokumentált teljesítményüknek az ilyesfajta ásási munka bizonyult. hogy teljesen más volt a céljuk. áttörték azt. Azt mondta. és visszatértek Franciaországba. A kopt keresztények azt hitték. Azt mondták a keresztény katonáknak. Mikor serege 1099 júniusában elérte Jeruzsálemet. A templomosok erő és bátorság vonatkozásában magasrendű csapattá váltak. A . Mint azt már láttuk. A német keresztesek felgyújtották a parasztok házait. Itáliában az egyesített államok fölött egy másik olyan normann gyakorolt uralmat. Megtalálva az ókori király istállója falát. Bernát a templomosokból katonai rendet faragott.mindezt az előtt.férjeiket. Az eredeti küldetés hazájuk elhagyásának pillanatával elferdült. és akkor Krisztusét. A harcoló sereg folytatta támadásait a keresztény falvak ellen. Róbert VzyneAzAlom és a Sír (The Dream and the Tomb) című művében ezt állítja: „Ugy tűnik. ahol egy újabb támadás véget vetett az úgynevezett „népi keresztes hadjáratnak". akik túlélték a keleti keresztényekkel vívott harcot. a tizenegyedik század vége felé kezdte lángba borítani Kelet-Európát. mikor öl". keresztény katonákét. Norvégiába nyúltak vissza. amennyit csak tud. mely 1096 áprilisában indult útnak Kölnből. Jobban érdekelte a fosztogatás a templomosokat. A lovagok által felajánlott pénzek és földek eredményeképpen a rend vagyona méretével együtt nőtt. és végzett tízezer emberrel . hogy űzzék ki őket a városból. Mikor végül is elértek egy szembenálló török csapatot. hogy csupán háromezren kerülték el a halált vagy fogságot. Remete Péter végül elvesztette az ellenőrzést a harmincezer ember felett. 1099-ben Balduin Edesszát vette be. foglyokat nem ejtve legyilkolt ötvenezer szaracént és zsidót. mikor meghal. és háromszáz lovagból állt nemes harcos serege. Mikor a rend visszatért Jeruzsálembe. vagy elragadta őket tőlük a háború. hogy a vér már elöntötte az utcákat. az eredeti csapat bűnös a vádban. Egy Remete Péter vezette hadsereg. Kijelentette. A normann Tankréd saját keresztes hadjáratot indított. Meggyengült seregük olyan súlyos vereségei szenvedett. hogy Bernát a templomos lovagok mögött állt. Az ifjú nemesek Európa minden tájáról siettek csatlakozni a kalandhoz. A történelem gyakran lekicsinyli annak a tényét. amit Isten hadseregében cselekszenek. Tankréd konkurense. akik hajlandók ölni a békéért. bár a család a Sinclairekkel nem állt szövetségben. Mielőtt kilenc évvel később megtették volna visszaútjukat Európába.

Barbarossa Frigyes unokája. Béziers-t. hogy az utolsó leheletig harcoljanak a többiek megmenekülése érdekében. Franciaország déli részét a katharok lakták. sz. Először ítéletet mondtak a katharok fölött. mint saját európai honfitársait. Velence . de az ördög munkája mindenütt nyilvánvaló.tíz hónapig tartott ki a pápai erők ellen. 14 Nevüket purista hitük után kapták. lakosságukat pedig lemészárolták Róma erői. szaracénokat és mindenki mást. Esküdt ellenségei iránti szeretete rávitte arra. A keresztesek vezetői . hogy lerendezzék a dózse egy adósságát. az új római politikai entitással nem voltak összhangban. de tenni nem sokat tettek. hogy Róma indított egy keresztes hadjáratot Franciaország Languedoc vidékére. azzal pedig különösen. ami franciául Amor.a Zénók hatalmának honi bázisa . hogy utánozzák az apostolokat. és az ellenséggel vette magát körül. Az európaiak közötti ilyesfajta belharc és mohóság közrejátszott bukásukban. Vallásuk korlátozta étrendjüket és szexuális életüket (szintén gonosznak tekintették. és jóval nagyobb ellenség ellen indultak öngyilkos támadásokra. Cloyes-i István víziója eredménye. hogy bárki. megkaphatja aztán annak a vagyonát. emiatt a pápa kiátkozta. végül pedig felégette Konstantinápolyt. Tűnjön ez a keresztes hadjárat bármilyen nevetségesnek is előszörre. Gyermekekből álló sereget toboroztak. Narbonne-t. a szaracénokat sokkal civilizáltabbnak találta. A keresztes háborúk történetéből gyakorta kifelejtik. Eletüket annak szentelték. . Ezzel kivívták Róma ellenségességét. vallásos emberek voltak. „Nincs keresztényibb igehirdetés az övékénél". Négyszáz ember . A katharok nagyobbrészt kedves. elkövették a népirtáI sok talán legrosszabbikát. Kelet legfontosabb keresztény városát. hogy előbb kényszerítette őket. A pár száz fővel szemben blokádot állító képzett katonák ezreivel egyenlőtlennek tűnt a küzdelem. mivel még több embert teremt egy gonosz földre). Perpignant. aki bűnvádi eljárást kezdeményez egy eretnek ellen. Az egyház vizsgálatot indított ellenük. és a Krisztusért való halált a mennyekbe vezető biztos útnak láthatták. Az egészen a modern korig tartó oktalan őrület kezdetben lehetővé tette. mely a földön mindent gonosznak tekintett.katharok és a katharokat védő templomos lovagok .későbbiekben a templomos seregek kitüntették magukat a szaracénok ellen vívott küzdelemben. és hogy a papok nem tudják megmenteni a bűnösöket. II. Carcassone-t és Tou-louse-t egymás után támadás érte. hogy senkinek sem kellene ember és Isten közé állnia. Abban hittek.dózséja csak azután támogatott egy keresztes hadjáratot. hogy megtámadjon egy templomos csapatot Akkóban. Az ellenük folytatott irtóhadjáratot túlélő katharok ott kerestek menedéket egy mészkőhegyen álló várban. még a háborúra buzdító Szent Bernát szerint sem jelentettek fenyegetést. aki útjukba kerül a szent városba vezető úton. Csúcspontját Montségur ostrománál érte el. A velencei keresztes hadjárat egy másik keresztes sereg ellen harcolt. A mohóság a vallás nevében még a halottakat is perbe fogatta az egyházzal. hogy harcoljon a szaracénokkal a KözelKeleten. melyet Európa Hitler idejéig megtapasztalt. Roma. 1212) egy európai tizenéves. Azután az elvakult Dominic Guzman és dominikánusai elhozták az inkvizíciót Európába. gyakran magukra vállalták annak a szerepét. A közrendűek komolyan vehették küldetésüket. 1209-ben egy harmincezres sereg csapott le Franciaország déli részére. amit az egyház és Franciaország saját népére szabadí. tette meg a bolygót.azonban csak korruptságban. A mészárlás az elkövetkező huszonöt évben rendületlenül folytatódott. kegyetlenségben és önérdekük szolgálatában tűntek ki. hogy öldössék a zsidókat. hogy megtámadják a mai Jugoszlávia területén lévő Zárát. Mielőtt az egyház és talpnyalói belefáradtak volna abba. Isten terem. kopt keresztényeket. hogy rámutattak. Róma olasz neve pontosan a fordítottja a krisztusi üzenetnek. Brutalitásban és borzalomban azonban semmi sem versenghet azzal. A gyermekek keresztes hadjárata (i. Bár a katharok vallásos hite igen közeli rokonságot mutathatott az esszénus hittel és a korai kereszténység hitével. 13 A templomosok egyik nagymestere 130 embert vezetett a szaracénok hétezres serege ellen. mondta róluk vizsgálata után.1 tott. egy gátlástalan flottatulajdonos a gyerekek teljes seregét eladta rabszolgának Afrikába. Frigyes.kevés kivétellel .

ennek következményeképpen menekülni kényszerült a tömegek elől. A keresztes háborúk végére a templomos egy igen erős renddé vált. amelyből Jézus az utolsó vacsorán ivott. és legalábbis a földbirtokosok nagyon gazdagnak számítottak. a pápához. hogy nem képes megadóztatni a templomosok földjeit. és egy időre egy párizsi templomban lelt rejtekhelyre. a Sabarthes barlangjaiba. az egyik legnagyobb Európában. de kértek egy kis időt a fegyverszünet megkötésére. Megtagadták tőle a felvételt a rendbe. Eladósodása nagy része okát pedig abban látta. Elhatalmasodó anyagi gondjai miatt magasabb adókat vetett ki saját népére. A modern kor kincsvadászai még mindig átkutatják a közeli barlangokat. köztük néhány új tag. az ispotályos lovagok (Szent János lovagjaiként is ismertek) azok közé az európaiak közé tartoztak. A kelták Nyugat-Európa atlanti partjai mentén hagytak hátra ilyesfajta építményeket. hogy nem tudják megtagadni hitüket. más stratégiára kényszerült. A kincs sosem került elő. Az egyikben található a Lombrives gigantikus grottája. akinek hatalma volt a templomosok felett. Mivel nem kobozhatta egyszerűen el a templomosok földjeit és törvényesen birtokolt javait. az kérdéses. de talán ez az egyetlen olyan. Franciaország déli része valaha virágzott. 15 Küldetésük az volt. 1307 b e n barátai ellen fordult. A szaracénok 1188-ban visszafoglalták Jeruzsálemet és a háború elveszett Európa számára. A híveknek is szabad elvonulást engedtek. Ez a király rendelte el 1306-ban a zsidók minden földjének elkobzását Franciaországban. A Szentföldre utazó zarándokok védelmezőiként végrehajtott kötelességeik nyomán alakították ki és fektették le azokat a gyakorlatokat. a lovagokat futni hagyták. A fegyverszünet rövid ideje alatt a legenda szerint három hívő és egy vezető egy. Az erődítmény végül megadta magát. A templomosok és egy másik rivális rend. amelyet barlangban állítottak fel. A letétekkel a templomosok jövedelemre tettek szert. Hogy mi is volt a katharok kincse. Eretnekséggel és az ördög imádásával vádolta meg őket. Az egyház legyőzte ellenfeleit Dél-Franciaországban és Keleten. és sok pénzzel tartozott nekik. melyeket nem tudott visszafizetni. Újra csak a keresztények és zsidók támadására és vagyona ellopására alkalmazott kipróbált és megbízható módszerekhez folyamodott. Mivel megadták magukat.de a vidék bővelkedett katharszimpatizánsokban. elevenen megégetik őket. Ezt sosem találták meg. Legnagyobb ellenségüknek IV Fülöp. A barlang tartalmaz egy hatalmas dolment is. a templomos földekkel pedig bérleti díjakra. azt mondták. 16 Gyakran nevezték Szent Grálnak azt a kupát. Ha nem. a templomosoknak pedig lehetőséget biztosított. hogy pénzre tegyen szert. akik segítettek élelemhez és vízhez jutni az ostromlottaknak. Sokan hiszik. melyek a modern banktevékenységhez fognak vezetni. és elevenen megégették. a katharok számára szent kincset csempészett ki. Rávette őt. A lovagok némelyike a fegyverszünet alatt kathar hitre tért. ha megtagadják hitüket. hogy . Valois Károlynak. Az ilyes fajta hűség Fülöp szemében nem jelentett érdemet. de a Szentföldön nem bizonyult tartósnak a sikerük. a pentagram. melyek nem tartoztak a király alárendeltségébe. A hívők. hogy elvigyék. egy részét már elrejtették az erdőkben. kötélen mászva le az éj leple alatt Montségur háromszáz méteres sziklafalain. A kincs legendája szerint valami jóval értékesebbet védelmeztek. hogy a letéti összegekből kölcsönt nyújtsanak királyoknak és nemeseknek egyaránt. A többieket az ígéret szerint engedték elmenni. A francia királynak kellett egy szövetséges ahhoz. hogy megszabadulhasson a templomosoktól és megtarthassa vagyonukat. hogy a Szent Grál a kincs. akik hazatértek. Egy párizsi nemes letéti összegeket helyezhetett el Párizsban a templomos „banknál" és felvehette egy velencei vagy jeruzsálemi templomos „banktól". A barlang egyik nagy falába mélyen bele van vésve egy ötágú csillag. Őket börtönbe vetették. Európának csak a kormányzatai vetekedhettek velük. A világ egyetlen emberéhez fordult. Aztán véget ért a fegyverszünet. Növekvő erejük azonban felkeltette a vagyonra és hatalomra irigyek ellenségességét. és ráadásul szexuális perverzióval is. Jacqucs de Molay keresztapja voh Fülöp egyik fiának és koporsóvivője a király sógorának. i l e n s / n k s e g e . Szerves részét képezi a mitológia Arthur-ciklüsának és a legendáknak Franciaországban és Nagy-Britanniában. Ez védelmet jelentett a nemes pénzkészletének az úton töltött idő alatt. Franciaország királya számított. jókora lappal három kőlábon. Mosi új bűnbakr . Hogy mennyi arany és ezüst lehetett az elnyomóik által levadászott és kiéheztetett emberek birtokában. arra nem derült fény. egy asztalszerű sziklaépítményt.

Okét nem vetették alá annak az inkvizíciós stílusú tortúrának. Az ördög imádása nyilvánvaló vádnak számított egy eretnekkel szemben. A templomosokat a legrosszabbnak vetették alá. Fülöp terve azonban letartóztatásuknál többről szólt. péntek tizenharmadikán elrendelte. sőt öngyilkosságot követtek el. Legyen akármi is a pápa indítéka. amit egy király támaszthat. hogy több letartóztatást és vallomást csikarjon ki. Ezzel az állásponttal szembefordulva a pápa utasította II. a keresztény kereszt le-köpése. amit a római egyház eretnekségnek hitt. nem sok angol templomos szenvedte el francia lovagtestvéreik végzetét. megtagadása és összetaposása. A bevallott bűnök közé tartozott az ördög imádása. Csak Skóciában és Portugáliában hagyták teljesen figyelmen kívül a francia király követeléseit és a pápa utasításait. A vádak némelyike olyasmire alapozódott. Mikor feloszlatták a templomos rendet magát. hogy engedje be az ő saját kínvallatóit a bebörtönzött templomosokhoz. Edwardot. köztük olyan apró bűnök. Karácsony estéjén írta alá Isten nevében a kínvallatást elrendelő parancsot. hogy V Kelemen félt Fülöptől. Ekkor már csak két templomost lehetett megtalálni. Anglia királya megvárta. 17 Becsmérlői azt mondják. ha a templomosokat csak Franciaországban átkozzák ki. amivel csak az inkvizíció előállhatott. Az Angliával ellenséges viszonyban álló Skócia a menekülő templomosok egyik legbiztosabb menedékének számított. december tizenötödikén. Homoszexualitással bármely csoport férfit meg lehetett vádolni. s o k a n menekültek oda. nem vallották be a levágott fej imádását. Nagyon valószínű. hogy zászlóvivője legyen az ő templomosellenes keresztes hadjáratának. hogy a pápának is megvoltak a maga céljai. Jézus kínszenvedésének gyilkos eszköze. aki dacoljon velük. Franciaországon kívül vegyesen reagáltak a pápa rendeletére. akik elég szerencsésnek bizonyultak ahhoz. akiket ilyen hosszú időn keresztül elválasztottak a nőktől. aminek a francia templomosok kitétettek. a szent kereszt mocskolását vagy a homoszexualitást. Róma és a pápa hatalmának védelme a sokkal erősebb Franciaországgal szemben.átkozza ki a templomos lovagrendet. de ami ennél fontosabb. engedte. hogy saját erői ellen támadjanak? A történészek vitatják V Kelemen pápa szerepét. hogy a francia király becstelen tettei és eretnekséggel való vádaskodásai sarokba szorították. Annak ellenére. csak fejedelemségek folyton változó hálózata) a lovagok felfegyverkezve vonultak be merészen az udvarba. A pápa továbbra is nyomást gyakorolt Edwardra. mivel nagymesterük feltételezte. amit 1312-ben egy pápai dekrétum meg is tett. aki kiátkozta őt. hogy elmeneküljenek Franciaországból. és Róbert Bruce és a századokkal korábbi megszel vczé-sükben alapvető szerepet játszó Sinclair család tárt k a r o k k a l logadta őket. hogy Fülöp ezt tegye. és ilyen biztos menedékekbe szökjenek. gonosz szimbólum. életben maradtak. és még akkor sem olyan eréllyel. 1307-ben. Edward. Kevés ellenállást tanúsítottak. amit a pápa tett. VIII. homoszexualitás. Miért hagyhatta a pápa. a bűnbocsánattól az útlevélig. mielőtt elrendelte a templomosok letartóztatását. A kínvallatás hatására az elfogott százharmincnyolc francia templomos közül csupán négy nem vallotta be a kínzóik által kitalált bűnöket. 19 . valamint egy Baphomet nevű koponya (vagy szakállas fej) imádása. de a templomosok többsége megmaradt. Bonifác ellen. Bár Nápoly és Szicília királyságaiban zajlottak le letartóztatások és kínvallatások. gyermekgyilkosság. A kínzás eredményeképpen sokan meghaltak. ahol a kínvallatás törvénytelennek számított. Anglia csak a pápai dekrétum után lépett fel a templomosok ellen. mint hogy mindent áruba bocsátott. Ez után várt még három hetet. hogy hadba szálljanak az anti-pápa és vádlóik ellen. A következő pápát megmérgezték. Nem volt. nyomást kellett gyakorolnia a pápára. Fülöp terve nem lett volna hatásos. hogy bármely vád alól tisztázni tudja őket. Elszánták magukat arra. hogy az összes templomost letartóztassák. Azok a templomosok. a német templomosok a Teuton Lovagrendnél leltek menedékre. a nők magzatelhajtásra tanítása. Német földeken (egységes Németország nem létezett. hogy a kereszt. mint a franciák. A francia király támogatott egy katonai akciót Kelemen elődje. Angliában. Védelmezői azt mondják. A kereszt leköpése bűne azon kathar hiten alapulhatott. hogy egy másik parancs érkezzen 1307. de ő szilárdan a kínvallatás ellen foglalt állást. II. 18 Ekkoriban összesen kétezer megmaradt templomos lehetett.

hogy tengeren menekültek. Míg háborút vívtak. hogy saját flottájuk kereskedelmi riválisává válnak. valamint a skót partvidék egyes szigetein. A templomosok vagyontárgyait. Ezeket a Bruce-hoz hű és a megszállókkal nyíltan ellenséges MacDonald-klán tartotta a kezében. Több száz évvel később. a pápával ellenséges viszonyban álló helyek lehettek. hatszáz évvel azután. Mindegyik lehetséges. Miközben a francia király és megbízottai a városokat és a vidéket kutatták a templomosok és vagyonuk után. Az atlanti kereskedelemben később jelentőségre szert tevő La Rochelle és a közeli Le Havre alapvető fontosságú kikötői lettek az utolsók abból. A templomosok figyelmeztetést kaptak. Ami azt illeti. A történelem sem tart nyilván semmiféle hivatalosan garantált menlevelet. hogy hová is mehetett a templomos lovagok flottája. ahol a templomos flottát és a menekülő templomos lovagokat szívesen látottnak tekinthették. hogy elárulják a kikötők bármelyikét. melyet bármely nemzet kibocsátott volna. és az maradt a templomosokat követő szabadkőművesek és kőművesek köreiben is. aki Róbert Bruce-t próbálta megtalálni és elfogni. hogy néhány kikötő ki is tiltotta. mert a polgárok attól féltek. a lefejezett próféta nagyon jelentős szerepet töltött be a templomos legendákban. hogy a templomos flotta élvezhette e távoli szigetek elszigetelt kikötői menedékét. hogy óriási aranyhalmokat. de egy részét felhasználták arra. Edinburghot. Skóciába vagy esetleg Skandináviába jutott. Glasgow-t. hogy ugyanazokon a helyeken. és eltűnt a kapzsi király kezei közül és a történelemből. Hogy e vagyonból mennyi jutott el biztonságban Skóciába és a Sinclair család őrizetébe. titokban és gyorsan La Rochelle-nek vette útját. köztük Jurán és Islay-en voltak. 20 Az egyik „sziget a tóban"-mese Loch Awe-hoz és modern sírokhoz vezette őket. földjeit és pénzük egy részét Fülöp megszerezte. Scapa Flow az Ork-ney-szigeteken lett az a hely. és Bruce és a többiek kiátkoztattak a szentségtörő tett miatt. egy Argyllból kinyúló félszigeten. az ellenállás szervezettebbé vált.Bár a templomosok kiátkozásával a pápa keresztülvitte az akaratát. Mikor a francia király megbízottai a párizsi templomos preceptó-riumba értek. június 24-hez igazították. hogy ezek mind az övéi. de a közeli Kilmartinban találtak egy eldugott temetőt. ami a Brit-szigetek egyik legnagyobb sziklaszirtje. amit a menekülő lovagok közül sok utoljára látott Franciaországból. azt nem lehet tudni. Van Scapa Flow-n túl egy Szent János Fejének nevezett tájékozódási pont. és egy szekérkaraván. arra számítottak. és persze úgy elöntött. Az egyedüli kikötők. A templomosok ellenségei Angliában is csalódtak. maga a brit flotta rejtőzött ott el. Hol kereshetett egy kinccsel megrakott flotta és több száz lovag menedéket? Nagyon valószínű. A templomosvagyon legnagyobb részének azonban nyoma veszett. Csak a legenda árulja el nekünk. De Skócia nagyobb kikötőit. Szent János. Bár a „rejtőzködő király"-legendák újjáalakulás terén felérnek a Robin Hoodéival. a templomosok olyan jelentős hajóhadat építettek. mikor az angol és skót páholyok végül kiléptek a nyilvánosság elé. Portugáliába. A londoni templom kincstára is eltűnt. hogy fegyvereket vásároljanak Róbert Bruce számára. mely szabad átvonulást vagy kikötést engedett nekik. a Templom és a Páholy (The Temple and the Lodge) szerzői Bruce támogatói és a templomosok rejtekhelyét keresve átkutatták a Felföld nyugati részét. . mindazzal. Michael Baigent és Richard Leigh. ahol e gy egyedi sziklaképződmény emelkedik ki 348 méterre a tengerből. Északabbra a Hebridák és az Orkney-szigetek még megfelelőbbnek bizonyulhattak egy teljes flotta elrejtéséhez. Ehelyett alig találtak valamit. A szent próféta ünnepnapja az ő megszentelt dátumuk. A legvalószínűbb helyek Kintyre-on. azt megtagadták. ezek a legendák egymásnak ellentmondanak. ahol a németek az első világháború végén inkább meglékeltek egy hetven saját hajójukból álló flottát. tele templomos módra díszített ősrégi kövekkel. 21 A második világháborúban. akad néhány nagyon valószínű jelölt Bruce menedéke gyanánt. a templomos bank vagyona javát találják majd. ahol Róbert Bruce is rejtőzködött. Skóciát ebben az időben kavarta fel John Red Comyn meggyilkolása a szürke barátok templomában. Bár a Skóciában elfogott templomosok elismerték. szerintük a kincs mediterrán tengeri kikötőkbe. alapító okiratuk dátumait Szent János ünnepnapjához. amit Párizsban tároltak. de sokan életben maradtak és vagyonuk javát elrejtették. mint hogy átadják a briteknek. Ezek a kikötők tulajdonképpen az idő egy részében az angol király blokádja alatt álltak. A kikötővárosban ezt templomos hajókra rakták. sőt Aberdeent angol kémek figyelték.

aki megszerkesztette a Britszigetek történetét. Akkoriban. Ennek az ősi tengeri királynak bizonyosan tartozott a birodalmához egy. A piktek eredete bizonytalan. A templomosokat azzal vádolták meg. A vikingek már jóval azelőtt portyáztak a Skócia és Írország körüli szigeteken. hogy bálványt imádnak. melynek jelentése „hosszú. Malise-hoz. A GUNN-KLÁN ÉS A SINCLAIREK 1136-ban Geoffrey of Monmouth az első történészek közé tartozott. Ekkortájt döntött úgy a Sinclairek klánja. erős nádszál". A viking por-tyázókból lettek a viking telepesek. egy Baphomet nevű koponyát. Róbert Bain szerint a Gunn-klán ösz-szes tagja Fekete Olave-tól ered. a nazarénus pedig esszénusokkal kapcsolatban álló vallásuk szigorúbb betartására vágyó csoport volt. 305-ben Constantius Chlorus viselt hadat a „kaledóniaiak és egyéb piktek" ellen. a názáreti a Jézus. a történelem e név alatt nem is dokumentálta őket i. Skócia első családjaira az angolok vadásztak. akinek lányát William Sinclair később feleségül vette. Clairek. Az Arthur oldalán a szászok ellen harcoló hat király felsorolásában bizonyos Gunhpar (latinosítva Gunuasius) királyt nevez meg Orcadum régenseként. Ez az Olave az ötödik század után hajózhatott a viking terminológia szerinti „Sutherlandsre" (déli földekre) . hogy Olave Gunnar nevű fia volt az. érdekes megjegyezni. 343-ban. mely betelepítette a szigeteket és a tizedik században egy ágát Franciaországba küldte. vallása miatt fejezték le. a templomos év legszentebb napja. Szent János ünnepe. Az Orkney-szigetek 1307-ben még nem tartozott a Sinclair-klán birtokába. mikor a vikingek az Orkney-szigetekre érkeztek. A gunn érdekes módon „dárda" is. E csoport maradékai között Keresztelő János nagyobb tiszteletnek örvendhetett. a pusztába kiáltó hangot. 279-ig. 28 A kékre festett aprócska harcosok elűzték a római légiókat. A „Gunuasius" ezekben a régi időkben válhatott „Gunn"-ná. . sz. Holy Grail) publikációja után dr. I. 22 Egyes történészek azt állították. A Skócia klánjai és tartánjaiban (Clans and Tartans of Scotland) Bain kijelenti. később pedig a skót Sinclairek. Constantius fia pedig i. 26 A Gunnar név a gunn szóból származik. a világi Jézus követői és a templomosok kapcsolatban álltak egymással. ami arabul „Bölcsesség atyját" jelent . a Skóciát jeges szalagban körülvevő változékony északatlanti tengereken való átkelésben járatos hajóhad. A levágott fej szerepre emelkedett a templomos mitológiában. a Gunn-klán támogatását. hogy a Jézus. mint maga Jézus. hogy Jánost lefejezése miatt Jézusnál is nagyobbra tartották. hogy minden család egy híres őstől ered. Hugh Schonfield felfedezte a titkosírás egy igen komplikált formáját. Vannak olyanok. mikor Eumenius Caesar és Róma Skócia meghódítására tett kísérletével összefüggésben készített róluk feljegyzést. az is z lám prófétája. A pikt nyelv még mindig túlnyomórészt megfejthetetlen és a világ számára lényegileg elveszett. 23 Az ahhé titka (Holy Blood. egy hatalmas viking család. június 24. aki a Gunn-klánt alapította. sz. Mások azt. hogy megszerzi más tengeri királyok. akik úgy hiszik. A későbbiekben látni fogjuk. 24 E módszert alkalmazva a Baphomet szót „Sophiának" fordította le. melyet Atbash sifrének nevezett el. mikor a templomosokra vadászott az egyház és az állam. egyik csoportjuk a More volt. Egy harmadik történelmi szöveg Geoffreyvel ért egyet. hogy a nazarénusok. 25 Geoffrey a kor európai gyakorlata szerint latinizálta királyai nevét. hogy az Írország partja elleni nyolcadik századi támadásuk ismertté vált. A Skót klánok és tartanokban (Scottish Clans and Tartans) Ian Grimble azt írja. h o g y e z M o h a m e d . hogy Jézus ezen elődjét.Mivel Keresztelő Szent János ilyen fontos szerepet játszott a templomos ikonográfiában.vagy a torinói leplen ábrázolt személy vagy istenség. A titkosírás ezen formája arra utalhat. sz. hogy a Gunn név már ősinek számított. Talán ez a Gunn volt Sir James Gunn lovag őse. hogy a Baphomet az ahufihamet torzulása lehet. a viking törzsfőhöz tartoztak. A nevek és címertan tudományában az az uralkodó hit. A More-klán francia ágából lettek a St. a nazarénus téves megnevezése lehet. 27 Tulajdonképpen a pikt nevek közé tartozott.

A piktek ezüstművességének híre járt. aki csatlakozott Sir William . hogy megszilárdítsák a politikai szövetségeket. és hozzácsatolta az Orkney-szige-teket a Sinclair-uradalomhoz. képesek voltak bőrhajókat építeni. A királyok pedig a királynőkhöz hasonlóan azért házasodtak. hacsak a lopás vagy idegenek és barátok kedvessége nem juttatta ellátáshoz őket. akik ellen háborút viseltek. Orkney tengeri királyai szövetsége ellenséges viszonyban állt Franciaország folytonosan növekvő hatalmával. 29 Ebben az időben a matriarchális piktek megadták asszonyaik nak azt az előjogot. akiket a gyerekek tréfából koronáztak meg". beteljesítve ezzel azt. a történelem számára elveszett törzsekkel. Röviddel azután.Mikor a rómaiak elhagyták Britanniát. csakúgy. ez a szemléletmód sok mindennel nem számol. ami egész télen át tartott. Thomas és Alexander testvéreit szintén elfogták. olyan tengeri hatalomnak számítottak.neki fejét vették. Egy Sinclair-viking házasság segítségével a szövetség még inkább megerősödött. Ezután a piktek és skótok más. primitívnek tekintett. 31 Mikor Róbert előjött rejtekéből. mikor a normann Sinclairek Skóciát és az északi szigeteket birtokba vették. Geoffrey orcadumi Gunua-siusával abban. a személyét ért csapások sora még nem ért véget. A pikt Orkney egy Guinevere királynője Arthurral szövetkezve a britonok ellen szoros összhangot mutatna egy pikt Gunn királlyal. egy tulajdonképpen ír nép. Az. mi csak amolyan egynyári király és királynő vagyunk. hogy hiányzott belőle a férje iránti hűség. Igen valószínű. hogy kedvük szerint választhassák ki. aki szökésben volt Róberttel . Értettek a tengerészkedéshez is. Rongyos ruhákban és nyersbőr lábbeliben koplaltak. valamint az Európa gazdagságából a neki kijárónál többet követelő pápával. E nagy hatalmú tengerjáró szövetség engedte be a templomosokat birodalmába. Malisé. gyarmatosította Skóciát. Atholl earljét felakasztották. ugyanúgy ahogy az amerikai telepesek a bennszülötteket. és bennük nagy távolságokra utazni. mint az attacotti és verturiones. A piktek királynői a királyaikhoz hasonlóan vonultak csatába. a „skótok". mint bátyját. hogy a piktek és a vikingek nagyon korai időktől fogva kapcsolatban álltak egymással. hogy Bruce Róbert király néven megkoronáztatta magát (hetekkel John Red Comyn meggyilkolása után és hat évvel a bannockburni győzelem előtt). és vethessék el férjüket. Akár a piktek. A mozgalom többi része is osztozott a Bruce-t sújtó katasztrófákban. mikor az év korábbi szakaszában látta férje koronázását: „Nekem úgy tűnik. és miután római légiókkal kerültek csatában szembe. Évszázadokkal később. Róbert Bruce lányát. A TEMPLOMOSOK ÉS SKÓCIA A templomos flotta a Sinclairekkel megegyezve Franciaországból egyenesen az Orkney-szigetekre hajózott. de Goodrich ebben egyszerűen szokást lát. A jóslat rosszabb következményekkel járt. Simon Frasert. Bár Róma minden erőt. Norma Lorre Goodrich szerint Guinevere pikt királynő volt. Arthur királyról és a Szent Grál-románcok személyeiről kutatók hada írt. hogy őseiknek. 1307-ben Skócia teljes nacionalista mozgalmát egyszerűen a Bruce-klán maradványai és néhány segítséget nyújtó nemzetség alkotta. ami megakadályozza a történelmet helyes megértésükben. átvették a szekereket. éltek együtt. 30 Egy rivális. Mikor William Sinclair felvette a Caithness earlje címet. mint a templomosoknak a biztos menedék. mellyel összeütközésbe került. amit az asszony akkor jósolt. azt a piktviking klánok beleegyezésével tette északon. a Gunn-klánnak adnák a Caithness ko-ronázói címet. akár a vikingek közé tartozott a Gunn-klán. 1306 júniusában. Bruce bujkálásra kényszerült. Marjorie-t foglyul ejtették. Azon felül a független Skóciának éppen annyira kellett a szövetséges. a Grál-iroda-lomban erkölcstelennek tekintik. Róbert király és Skócia serege súlyos vereséget szenvedett el az angoloktól a methueni csatában. Balliol earl foglyul ejtette Róbert Bruce feleségét. a viking törzsfő már rokonságban állhatott a Gunn-klánnal. Nigelt. mint azt gondolta. mert segítséget nyújtott Bruce-nak. Bruce támogatóiból a törvényen kívüliek bandája lett. Asszimilációs képességük lett az. mellyel számolni kellett északon.

az idősebbek pedig szerény adományok jövedelmét elnyerve visszavonultak. a dekrétumot persze viccnek foghatták fel. . Portugáliában a templomosokat bevették az újonnan létrehozott Krisztus Lovagjai Rendjébe. Akárhogy is. Wishart püspököt és Lamberton püspököt. Az iszlám hitű mórok ellen nyugaton és a szaracénok ellen keleten folytatott háború miatt Európa békében élt. 32 Skócia függetlensége ügye szempontjából ez a tél ahhoz hasonlítható. A templomos legenda szerint a flotta Skócia megsegítésére hajózott. de néhány történész kétli. Családtagjai. Bruce újra országa serege élén állt. Bruce esetében azonban hatalmán kívül eső erők szolgálhatták megmenekülését. melyet az egyes templomosok tömeges kivégzése követett. Csúcspontját a nagymester Jacques de Molay megégetésével érte el. melynek nagymesteri tisztét a király töltötte be. 1329-ben meghalt Bruce. vagy visszaverték. Spanyolországban a Calatrava-és Montesa-rend hagyta. Ugyanez évben Franciaországban a templomosok felfedezték. hogy a templomosok országukat és vallásukat szolgáló erőként folytassák munkájukat. Amilyen váratlannak bizonyult a templomosok letartóztatása. Ez az öt év figyelemreméltónak bizonyult. A templomosok kaptak otthont. Mikor végül kiadták a titkos parancsokat.akik lélekben már szövetségre léptek St. vagyona legnagyobb része és az őt támogató harcosok közül sok elvesztése után a skót függetlenségi mozgalom vezetője elképesztő visszatérést hajtott végre. Az egyik a titkos Skócia Királyi Rendje volt. 1313-ra Bruce Angliát fosztogatta és egy tengeren végrehajtott támadás eredményeképpen elfoglalta Man szigetét. Az új király alatt félszívvel végrehajtott angol betöréseket vagy kikerülték. A Sinclairekkel . Skócia viszonylagos békében élt Bannockburn döntő csatája után. mivel Edward király rájött. Bruce hirtelen keresztülmenetelhetett Skócián. akik harcoltak Skócia és vezető (a Bruce és a Sinclair) családjai ügyéért. A másik Andrew Sinclair szerint a „menedék" jelentésű Heredom Rendje. Egyedül Anglia nyújtott segítséget az üldözésben.folytatott tárgyalások taposták ki az utat. karóba húzták a London Bridge-en. Az írás már megjelent a falon. kiknek soraiból került ki a rettenthetetlen Tengerész Henrik herceg. Két örökükbe lépő rend létezett. barátai. 33 A templomos legendán kívüli fő-bizonyíték annak a ténye. földet és kőműves céheknek „álcázták" szervezetüket. Nem is sikerült egyiküknek sem. hogy romlik a kapcsolatuk a francia királlyal. hogy Skócia fogja le a templomosokat az uralma alatt álló területen. hogy az angol király arról panaszkodott. láncra verték. amelyet George Washington és rongyos bandája Valley Forge-ban töltött el. támogatását megszilárdítva. Skócián kívül Fülöp és a pápa irányítása alatt tovább folyt a templomosok üldözése. A következő évben Bannockburn eldöntötte a skót függetlenség kérdését. és mindenki nevetségére kiakasztották Berwick városa mellett. Isabel of Buchant és Róbert Bruce nővérét rácsos ketrecekbe tették. A király halála időleges könnyebbséget jelentett Bruce-nak. Végül is Európától Jeruzsálemig ők játszottak alapvető szerepet az erődépítésben. A templomos flotta elhajózott a Skóciát körülvevő szigetekre. a templomosok legalábbis pénzelik Skócia a semleges Írországon keresztül zajló fegyvervásárlásait. olyan váratlan lett az angol Edward király halála is Skóciába vezető útján. Clair rokonaikkal. hiszen a templomosok lettek a skót függetlenség mögött álló mentő sereg. hogy a templomosok támogatják vele szemben a skótokat. Mikor a nagymester végül a máglyához ért. Az ifjú templomosok munkához jutottak. akik erkölcsi támogatást nyújtottak az ügynek. már sok templomos állt készen. A rend nem pusztult el Molayval. és a letartóztatásokat csak a pápa Fülöp parancsaival szembeni ellenállása késleltette. Legnagyobb ellenségeit kivégezve elragadta földjeiket és elfoglalta erődjeikét. Elrendelte. és akik fontos szerepet játszottak a templomosok rendjének megalapításában . és nem számított többé törvényen kívülinek. A Sinclair család védnökként elnökölt e második rend felett. a templomosok által Skóciába hozott pénz és fegyverek megmentették. csakúgy. Vasco da Gama szintén tagjai közé tartozott. ellenségeit pedig megbüntetve. megátkozta a pápát és Franciaország királyát.Wallace királyellenes felkeléséhez. mint a templomos lovagokét. melyekhez csatlakozhattak a templomosok. ami szerint egyikük sem fogja túlélni a halálát követő egy évet.

mikor William Crichton. Szent János lovagjai 1338-ra még egyetlen birtokra sem tettek szert. 1324-ben és 1334-ben arra kényszerültek. A Skóciát uraló bárók a vagyon miatt. A szövetség azt jelentette. aki azt hitte. és hazavitte Skóciába. mely időlegesen rávette a klánokat. mielőtt húszéves korában hazatért. Fülöp király halála után Franciaország szövetségre lépett Skóciával. Jakab azt színlelte. ahol végzett vele. Skócia főudvarmestere feleségül vette Bruce lányát. és nem szűnt meg a klán klán elleni küzdelem sem. E lovagok leszármazottai tovább vezették a harcot a Skócia függetlensége megőrzéséért vívott soha véget nem érő háborúban. hogy Franciaország Anglia elleni folytatólagos háborúi hadba kényszerítették Skóciát. Négy évvel Walter és Marjorie házassága után a skótok komoly vereséget szenvedtek el Halidon Hillnél. ahol a Melrose apátságban temették el. Mikor végre a kezükre jutottak. Jakab örökölte meg a trónt. A gyermek természetesen csak névleg uralkodott. Tovább erősítették saját vagyonukat és hatalmukat is. Vele királyok új dinasztiája kezdődött. vagy a miatt.Utolsónak azt kérte. A templomosok birtokait hivatalosan rivális rendjük. Skócia királya a Stuartok közé tartozott (tulajdonképpen egy Douglas. A csuklyás alak tőrrel érkezett megadni a végtisztességet. a megosztott I louglas klán egyik tagja ellen fordultak. I. hogy szívét Jeruzsálemben temessék el. az egyik párt vezére legyilkolta a fiatal Douglas gyermekeket. Nem hivatalosan a birtokok elkülönítve maradtak. E folytonos háborúk során a Douglas-klán óriási földterületek birtokába jutott. ami veszélyeztette Skócia függetlensége megőrzését. Nigelt. nyolc évet töltött fogságban. hogy tovább vigye az új királyi ágat. álltak harcban egymással. Skócia átkának az bizonyult. Edward. hogy a csatamezőn nehezen megszerzett győzelmeket gyorsan elvesztegették árulás. belharc és orgyilkosság útján. A lovagság legnagyobb pillanata lehetett ez. A klán fejét Stirling várába invitálta. II. hogy nem vállalnak nyilvánosan vezető szerepet. A rend szemben találta magát a helyi urakkal. aki a három lovag közül egyedül maradt életben. Sir Róbert Graham és nyolc embere skót módra. hogy mint mindig. azt kérve. papért küldetett. a katonai vallásos rendeknek pedig fel kellett nőnie rendjeik heroikus vízióihoz. Jakab gyermeke. akit előbb toronyba zártak. hogy rendezzék nézeteltéréseiket. mert famíliája Skócia „udvarmestere". Keith. Módszerei azonban ellenségeket szereztek neki. életben maradt. Jakab maga is árulás áldozata lett. A mórok ellen keresztes háborút viselve Sir William Sinclair. Skóciában a zűrzavar még nagyobbnak bizonyult. Az északi MacDonaldok és MacLeanek Bruce oldalán hai coltak. Alexandert és Thomast lefejezték. még mindig megmaradtak elkülönítettnek. hódítás vagy szövetség segítségével. 1449-ben II. Bár a frissen függetlenné vált Skócia a rivalizáló Douglas-klánok önös tervei alatt láthatólag önmagát pusztította. A templomoshoz hasonló rendeket a lovagság Európát rabul ejtő romantikus képzete ösztönözte. Jakab. A Sinclaireken kívül. de a háború bevégeztével saját királyuk. aki azért vett fel új családnevet. Miután a rózsák háborúja egyik csatájában ledobta a lova. akik hagyományosan a^ mellett döntöttek. és a helyi urak igazgattak. minden elveszett. azaz „Stuartja" lett). Ötszáznál több olyan birtok létezett. hogy a parlamenthez folyamodjanak a jogcímért. Bruce testvére. később kegyelemből apácazárdába. ám a Douglasklán sosem hagyott fel a szomszédai ellen viselt háborújával. hogy támogassák-e Franciaországot. Sir James. Mar-jorie. a szív vezesse őket. Harminc évvel a templomosok feloszlatásáról szóló dekrétum után a templomosok birtokai nem voltak a rivális rend kezében. A Douglasck hatalma akkor tort meg véglegesen. a Fekete Douglas-klánbeli Sir James Douglas és Sir William Keith együtt szálltak csatába. Walter. agyonszúrta a tizennégy éves earlt és öcs-csét. északon Sinclair és a templomosok konszolidálták hatalmukat. Marjorie-t. A mórok súlyos vereséget mértek a skót keresztény egységre. tőrrel ölte meg királyát. melyet a skót feljegyzések „terra Templariae" címszó alatt soroltak. és később Írország királya lett. belehajította Bruce szívét a küzdelembe. az Ispotá-lyos Lovagrend szerezte meg 1312-ben. az ez idő szerint „Fekete" és „Vörös" pártokra oszlott kelta Douglas-klánok számítottak a leghatalmasabb uraknak. hogy meg akar békélni korábbi Douglas-klánjával. A keresztes háborúk idején Arthur királyról és a Kerek Asztal lovagjairól szóló romantikus szövegek íródtak és íródtak újra. A skót . visszaszerezte a szívet.

miután részt vett John Red Comyn meggyilkolásában a szürke barátok templomában. a skótok királynője sorsát ellenségei. A Skócia prominens családjait összefűző szál később Skót Gárda néven vált ismertté. Erzsébet. hogy Mária Franciaország királynője legyen. Franciaországot még mindig nem olyan királyság uralta. A Sinclairek franciaországi rokonaikon. Maroknyi család örökölte a templomosok vezetése és megőrzése szerepkörét. Erzsébet aláírta Mária halálos ítéletét. a kőműves-templomos szervezetet pedig a háttérben tartani. akik vissza akarták tartani Skóciát attól. de hozzájárulásuk nélkül soha nem mehetett volna végbe. Lindsayk. a fennálló hatalmak elrendelték Mária kivégzését. A tizenhatodik században. Anglia sem látta szívesen Máriát. egy Seton vezette a megmentésükre irányuló akciót. II. de leginkább talán önmagáért. Két hónappal az esküvő után a király. a St. mikor a templomos rend örökébe lépő kőművesrendet újra árulás fenyegette. Franciaország katolikus próbált maradni. Egy Montgomery lándzsája döfte át az ifjé-EeteöC szemét a Nostradamus által megjövendölt módon. Ez nagy munkát jelentett. A protestáns brit betörések megállítása és kivédése olyan csapatokra hárult. a skótok királynője a franciaországi Guise Mária és a skóciai V Jakab lánya volt. és térjen haza skóciai birtokára. mikor apja 1542ben meghalt) 1548-ban a háborúk miatt biztonsági okokból Franciaországba költöztették. Mária. Tudomást szerezve a Sinclairek Franciaországot Mária mellé állítani kívánó összeesküvéséről. A Setonok védték Máriát ellenségei. hogy visszahulljon az angolok karmai közé. Skócia új királynőjét (születése után hat nappal vált királynővé. Mikor Mária 1558-ban hozzáment II. Claireken keresztül mindig szoros kapcsolatot tartottak fenn a Guise-családdal. hogy akár Anglia királynője. A Setonok megpróbálták a francia-skót egységet megőrizni. 1562-ben Guise hercege belelövetett egy protestáns imagyűlésbe. II. . Sinclairek. Jakab tudott volna a kivégzésről. Skócia újra csatatér lett. E sereg Bannockburn óta együtt harcolt mind Skóciáért. hogy a nem kis erőt képviselő vezető családok együttműködésére támaszkodjon. A király rákényszerült. Hamiltonok.függetlenségi háborúban vezető szerepet játszó néhány lovag alatt a templomos szervezet maradékai más formában maradtak együtt. melyek a katolikus Franciaország oldalán harcoló német és olasz zsoldosokat is magukban foglaltak. Guise és Lotaringia vezető házai meg kívánták tartani Franciaországot katolikusnak. Henrik egy lovagi tornán életét vesztette. mivel Anglia protestánssá vált. és a Bourbon-dinasztiának juttatta a trónt. akik közé gyakran saját családja is odatartozott. A Sinclairek harcoltak Skócia királyaiért. amit a haza mellett kétségtelenül a kőművesség fogott össze. hogy Nostradamus sebeit pontosan leírva megjósolta a király halálát. Ehelyett utasította őt.és a Valois-családok között Franciaország ellenőrzéséért folyó küzdelem mindkettőjüket meggyengítette. Egy Seton viselte az ispotályosok mestere címet 1346-ban. E családok egyike a Seton volt. De Mária. árulásával szemben franciaországi tartózkodása alatt. aki nem lelkesedett azért. 34 A megmaradt kőműveseket a reformáció nyomán Európa-szerte fellángoló vallásháborúk sodorták veszélybe. Ferenc az elkövetkező évben halt meg. Míg a királyi család. George Seton és francia felesége egyik leánya szolgált nyoszolyólányukként. Figyelemre méltó. A Guise-család a hitbuzgó katolikusok közé tartozott. Az ő házasságukat azok támogatták. Ferenchez. Douglasek és Montgomeryk. akár Mária fia. hogy elfoglalják a trónt. Guise-nek. mely hatalmasabb mindenkinél. hogy adja vissza a koronaékszereket. A Guise. Ferenc anyja Medici Katalin volt. és nem a családja határozták meg. protestánsok elleni védekezésük során pedig rossz hírre tettek szert. és vált okává a Guise-Lotaringia szövetség és a Valois-dinasztia francia trón miatti szembenállásának. II. mind Franciaországért. protestáns lelkészek az egyház ellen hangolták a népet. beletartoztak a Setonok. Ferencből pedig király lett. ami egy olyan nyíltan katonai intézmény. nyílt háborút robbantva ki ezzel a két keresztény vallás között. V Jakab másik két gyermekét megmérgezték. de az első királyok egyik leszármazottja lett Skócia és a saját anyja cserbenhagyója. sőt rosszabbnak. hogy megakadályozzák azt. Idegennek számított. országukat a katolikus hiten. Egy másik feleségül vette Róbert Bruce nővérét. Nem lehet kijelenteni. Stuartok. Később.

nagyobb értékeket is bíztak a templomosok gondjaira . hogy szekérkaravánokat igényeljen. Sir William Sinclair építette a tizenötödik század közepén. az ellenség kapzsi kezeitől óvott hatalmas kincs. Kincset és sereget rejthetett. Ha eltűnésük nem volna elég. A SINCLAIREK ÉS A TEMPLOMOS KINCS A folyamatos háborúskodás és küzdelem ellenére. közülük egyik sem közönséges „kőműves". de kincsre nem. Börtönőrei Fotheringhay várában állítólag maguktól folytatták le a kivégzést. virágoztak Skóciában. Még valószínűbb. hogy bárki is rájöjjön. hogy megépíti a kápolnát. és eléggé terjedelmes ahhoz. Nyújthatott kölcsönöket is. Ajnellett. 1 Okiratok. E „mesterségbeli" céh tagjai közé tartoztak a keresztes háborúkban harcoló lovagok. figyelemre méltó akciókat hajtottak végre a templomosok és a szervezet fölötti védnökségük megőrzése végett. és valószínűleg rejtett is. A templomosokra bízott birodalmi érmékkel megpakolt szekérkaravánok most Skóciában rejtőztek. Ez az igen szokatlan épület templomnál sokkal többnek bizonyult. hogy ez a kőművesség legfőbb temploma a világon. ami rangja és kötelezettségei fényében szokatlan. rúdarany és érme. valamint azok a lovagok. ^ A kapcsolat a világszerte erődöket építő templomosok és a szabadkőművesek. hogy ezek a „kőművesek" a már amúgy is a védelme alatt álló templomosok voltak. kőműveseket hozatott a munkához. és sok időnek kellett ahhoz eltelni. A vállalkozáshoz egyaránt tartoztak ezer éve őrzött titkok és egy. akik Bruce-ért küzdöttek: Sinclairek. A kamat felszámítását még uzsorának tekintették. a Sinclairek gyarapodtak. Európa egyetlen bankja volt ez. hogy mikor Sir William Sinclair eldöntötte. mint amit azzal lehetne szerezni. Setonok. amiket Európa leggazdagabb családjai némelyike rábízott a templomos bankra. Hamiltonok és Montgomeryk. ha valaki teljesen kifosztaná a világ egyik legnagyobb bankját. A templomosok a mesteremberek céhe álcája alatt fennmaradtak. A legenda szerint ezek közé tartozott . A templomosok vagyonát nem merítette ki az Anglia elleni háború.pedig először ódzkodott kivégzésétől. 7. Arany és ezüst. és eltűnt. 35 A modern korokban titkos pinceboltokra leltek. Megörökölték e szervezet valaha a párizsi és londoni pincéiben tartott kincseinek őre szerepét is. rejtekhelyül is szolgált a templomosok által londoni és párizsi templomaikból elhozott kincseknek is. Sinclair maga szerkesztette és tervezte meg a művet. így a templomos bank a kölcsön visszafizetéséig zálogul szolgáló birtok jövedelmét kapta. a Rosslyn kápolnájába beépített titkos folyosókon. és sehová sem vezető lépcsőkre sőt.kincseket. Stuartok. a templomos relikviák őrzésének felelőssége pedig a Sinclairekre hárult. vízesések mögötti barlangbejárókra is -. csekkek vagy kötvények egyáltalán nem léteztek. A vár és kápolna-komplexum Rosslynban a középkori világ csodái közé tartozik. akiknek céhei először Edinburgh környékén 1475-ben jöttek létre. sőt koronaékszerek voltak azok. hogy szerkezete mennyire bonyolult. Fejezet A TEMPLOMOSOK TITKA A Sinclair-klán megörökölte a templomos lovagrend túlélőit rejtő szabadkőművesek védnöki szerepkörét. Ezeket lehetett szállítani. A kincs monumentális jelentékenyebb. melyek semmiképpen nem kerülhettek a francia király kezére. a valaha a templomosok alapítói közé tartozó Sinclairek pedig a céh örökletes védelmezői lettek. és talán éppen e miatt. hogy az egyik városban megőrzésre letétbe helyezett pénzt a másikban lehessen felvenni. nyilvánvaló. Úgy mondják. A templomos szervezet eszközéül szolgálhatott annak.

melynek engedelmességet esküdtek. hogy a király. A skótok súlyos vereséget szenvedtek. A feudális időszak vége felé a családok még őrizték uralmukat helyi földjeik felett. Az általuk birtokolt kincs többet jelentett anyagi értéknél. Jakab skót király őket nevezte ki a szabadkőművesség védnök (saládjá nak. amit a katharok Montségurből csempésztek ki. A SINCLAIR CSALÁD ÉS SKÓCIA Ez a Sinclairek őrizetére bízott kincs lehetett tizenötödik és tizenhatodik századi gazdagságuk forrása. 5 Angliában a hastingsi csatában Hódító Vilmos learathatta a diadal dicsőségét. akik közel állnak a királyhoz. Sinclair lett az ő és a skót haza gyámja. E csoport a királlyal versengett a hatalomért. A skót szabadkőművesség örökletes nagymestereiként tovább vihették az ősük. Clair-i egyezmény odaadományozta a viking családoknak franciaországi földjeiket. V Jakab.az. mindig hatalmas klánnak számítottak. Holy Grail) egyik tézise az. minden veszve van. A színfalak mögött ők mozgatták a bábokat. 1545-re azonban a Sinclairek rivaldafénybe kerültek. 7 Bár a házasság Skóciát és Franciaországot egyesítette. vallási és történelmi értékét tekintve fontos egyéb kincsekről szóló legendák szerint a vizigótok római zsákmánya és a görögországi Delphoi orákuluma szintén ide tartozott. Ősi norvégiai otthonuktól normann franciaországi földjeiken keresztül skóciai birtokaikig. akik elégedetlenek szerepével. 8 V Jakab gyermekkorától őrá támaszkodott. 3 A Salamon templomából elhozott. de a Sinclairek megkapták zsákmányukat. az uralkodóval mindig közeli kapcsolatot építettek ki. 4 Egy. Gyámja nélkül azt hitte. Együgyű Károly megmaradjon királynak. Őrzése pedig a Sinclairekre várt. hogy a király névleg uralkodó. a csodás Szent Grál. de Angliára fenyegetést jelentett. a templomosokon belüli elit rend birtokába jutott e titoknak. és egyik katalizátorává vájt a solwayi csatának. Jellegét tekintve ez Jézus.és ezüstérmét őrzött. Megértették. Az évekkel ezelőtt szövetkezett leghatalmasabb családok kicsiny elit csoportja legalább részben érintetlen maradt. Franciaországban az ő várukban aláírt St. Nekik teremtett szerep volt ez. de nem a hatalmuké. csupán kétéves volt. Az igazi hatalom mindig azok birtokában lesz. de célpontja is azoknak. Olivér Sinclair pedig fogságba esett. 2 Ott. Ám az. aki abból a katolikus francia családból származott. mind titkos elit csoportjuk politikája révén szövetség fűzte. de sok arany. előtérbe kényszerítette Sinclairt. hogy eljutott hozzá Olivér fogságba esése híre. addig a Sinclairek hatalma a háttérben növekedett. Az új király. e szerepkör segítségével vigyázhatták a templomosok titkait és gazdagságát. és az ellen az egyház ellen. mikor király lett. a katharok utolsó erősségében a templomosok az üldözöttekért harcoltak. hogy Jakab meghalt a floddeni csatában. Napokkal azután meghalt. Később V Jakab feleségül vette Guise Máriát. Míg Skóciában a Bruce-család barlangokban bujkált és rácsos ketrecek börtönébe került. melyek közül számosat szentnek tartottak. védnöki felelősségüknek pedig eleget tettek. Ott volt az utolsó vacsora kelyhe. II. Bannockburn után a Sinclaireknek kétszáz évük volt vagyonuk és hatalmuk megszilárdítására. IV Jakab király mögött Olivér Sinclair állt katonai hatalomként. a francia templomban tartott talán legfontosabb a renden belüli rend által végrehajtott titkos küldetésből származott. Az abbé titka (Holy Blood. Mindig tettek szert jelentőségre. és bármely földet is választották otthonukul. és fel is nőttek hozzá. de előtérbe sosem kerülnek. hogy a papkirály Jézus leszármazása folytatódott. amiket Titus légiói raboltak el Salamon templomából az első században. A pénzügyi értelemben jelentékeny.és ezüsttárgyat is. Mária hat . Henry által 1398-ban megkezdett felfedezést . mely Jézus Krisztus vérét tartalmazta. amelyhez a Sinc-laireket mind házasság. melyekben a templomos lovagrend túlélői fennmaradtak.mindezt pedig a színfalak mögül. a Messiás családtörténete volt. Ők gyakorolták a patrónusságot a szabadkőműves iparos céhek felett. Montségur sok arany. Lánya. de hagyta. A Rómából a vizigótok által az ötödik században elvitt dolgok részét képezték azok. Jézus Áron és Dávid papi családjával induló családfája nem ért véget a keresztre feszítéssel.

Miután Izrael vette birtokba. hogy Salamon temploma valaha nagy kincset őrzött. akik fedőszervezetként szolgáltak. a kisnemes Hugues de Payens vezetése alatt álló kilenc lovag csoportja 1118-ban érkezett Jeruzsálembe. kilencévi ott-tartózkodásuk Salamon temploma istállójának néhány kivert falán kívül nem sokat produkált. csak elrejtőzött a felszín alatt. Az eredeti templomos rend. A francia rokonok lehettek gazdagabbak a skót Sinclaireknél. Solway után Olivér Sinclairt is megérintette a kétségbeesés. Már amúgy is a gazdagság központjának számított a jebuziták városaként. ami „Salem isten által alapítottat" jelentett. a Sion-rend a mai napig fennmaradjanak. míg a szükség úgy kívánta. hogy Bernát fel tudta buzdítani a tömeget. saját cisztercita rendje pedig megalkotta viselkedési kódexüket. Salem a jólét istene szerepét töltötte be náluk. Olivér Sinclair akcióba lépett. Franciaországba visszatértükkor a kis csoportot mégis hősnek kijáró tisztelettel fogadta ura és Clairvaux-i Bernát. Dávid király lett az. Mint azt már láttuk. nem forrása Bernát rendje új vagyonának. A templomos lovagrend azonban nem tette biztonságossá az utakat a zarándokok számára. 10 Bernát gyűlést hívott össze a szegény lovagok szervezete elismerése és támogatása végett. A Sinclairek igazi hatalma már a templomos lovagrend legkorábbi időszakában is rejtve maradt. a renden belüli titkos rendhez vezette el ez őket. a Notre Dame de Siont. hogy felszínre hozzák Salamon temploma titkát és kincseit. hogy Mária születése a Stuart-leszármazás végét jelenti. Belső küldetése eltért a templomosokétól. Bernátot egy olyan mai teleevangelistához lehetne hasonlítani. Meghódította a várost. Rövid eltávozást kapva börtönéből. és egy újabb kalábriai szerzetes koronázta királlyá. pénzt gyűjtve gazdagtól és szegénytől egyaránt. A titkok fedte és az idők homályába burkolt történelemben a Gottfried nagynénje által birtokolt földek kalábriai szerzetesek egy csoportja menedékéül szolgáltak. A rend is nagyobb haszonhoz jutott. hogy ugyanekkor megépítették az eljövendő templomosokhoz vezető hidat. Eltűnt Skóciából és a történelemből. Holy Grail). Michael Baigent. Mikor eltávoztak. 1982-ben Angliában jelent meg Az abbé titka (Holy Blood. ők Jerusalajimnak nevezték. melyet a kalábriai szerzetesek Bouillon Gottfried birtokán építettek. a király meghalt. és elit megalkotóik. Jóval nagyobb érték védnökségére szólt a megbízatása. akit a filiszteusokkal való együttműködése a megosztott Izrael trónjára emelt. Olivér Sinclair gondjaira a Sinclair-földeknél sokkal több volt bízva. Bouillon Gottfried lett később Jeruzsálem meghódítója. Nem jöttek a segítségére az angolok elleni küzdelemben. Egy apátságot építettek a földjére. Gottfried a Jeruzsálem szent városát 1099-ben elpusztító keresztes hadjáratba vezette őket. A cisztercita rend hirtelen meggazdagodása alapja. Ami az ő szerepét illeti. 9 A Sion-rendet valamikor 1090 és 1099 között alapította Bouillon Gottfried. mely szerint a kilenc lovag kincs után kutatott Salamon templomában. a trónon pedig egy leánycsecsemő ült.nappal korábban született. Ez a rend a templomosokkal egyszerre létezett. Valójában azzal a titkos küldetéssel mentek. Szent Bernát rendje igen rövid idő alatt vált szinte nincstelenből nagyon gazdaggá. neki adták az orvali apátságot. és Franciaország leggazdagabb családjai közül számos támogatását nyújtotta. mialatt apja a halálához vezető összeomlástól szenvedett. Jakab azt jövendölte. a város mögötti Mória nevű asztalszerű sziklát már az izraeliták előtti időben szentnek tekintettek. A titkos renden belüli másik titkos rend terve tette lehetővé. aki a szaracénok elleni harcot mozdítja elő. Jeruzsálemet tette királysága központjává. Richárd Leigh és Henry Lincoln kiterjedt kutatómunkával merült bele egy rejtély és kincs utáni kutatásba Franciaország déli részén. a . hogy a templomosok. amit átalakítottak cisztercita rendházzá. Egy. de az eltökéltség hiányzott belőlük. Az elmélet. 11 És már akkor szentnek tartották. SALAMON KIRÁLY ÉS JERUZSÁLEM Nem kérdés. Ezután egy romos templom helyén apátságot épített. A templomos lovagrend legkorábbi időszakához és egy. Az abbé titka felveti.

A föníciai építészek jóval nagyobb tapasztalattal rendelkeztek városépítésben. ma már nyoma sincs. az élet forrását jelentette. mely egy alagútba. Miután Mózes beavatta Józsuét hatalmába. kente fel Salamon királyt. Az ezeket az időket követő babiloni fogság (mely i. akik tanulmányozták a templomosok alapítása mögötti rejtélyes rendet. hogy az építendő masszív templomkomplexumban legyen egy kincstárként szolgáló épületszárny.Heródes kivégeztette őket. az izraeliek. ahol Salamon és Dávid koporsói nyugodtak. Mivel a termékenységet jelképezték. melynek helyét az iszlám Sziklamecset jelöli. A város alatt futott Gihon alagútja . később pedig ellenállt az asszírok ostromának. Mikor végül behatolt a sírba. a kincstárat teljesen kifosztva találta. Zeusz (Jupiter) hatalmát. a kincstárat mindig újra lehetett tölteni. különösen sivatagos vidéken. 6-ban a zsidók felkeléseinek elfojtására tett kísérletei alkalmával érkezett el.sziklaasztal új nevet kapott. hogy egyaránt jelképezze a nagy város és pogány istenük. az a rend. mely el is emésztette. e. majd Gihon forrásaiig vezetett. De a vízvezeték tette lehetővé a hébereknek Jeruzsálem elfoglalását. Két zelóta vállalta magára ennek a leszaggatását . Salamon a várost és templomát egy győzedelmes Izrael központjává építette. Asa arra használta a kincstárat. melybe beletartozott harmincezer Föníciából behozott munkás. mint Sába (Arábiában). hogy a frigyláda kutatása hozta ezt a kis embercsoportot Salamon templomába. A dáni . A templom megépítéséhez szükséges munkaerő száznyolcvanezer főre rúgott. hogy csatákat nyerjenek. melyek között akácfa vesz-szőket. a források mindig is bírtak bizonyos vallásos jelentőséggel a pogány népek számára. és hozzájárulhatott kivégzéséhez. mely rejtve maradt a templomos álca mögött. fejezetében lelhetők fel. Unokája. és egy Spanyolország közelében levő Tartésszosz nevű királyságig hajóztak.egy föníciaiakkal kereskedő mediterrán tengeri nép országa . Az eredeti templomnak. a Ciont. Salamon király elrendelte. Salamon kora után azonban Jeruzsálem gazdagsága ellenségeket is vonzani kezdett. Róma úgy döntött. 586-ban kezdődött) véget vetett a dávidi királyok uralmának. Salamon még saját hajóhaddal is rendelkezett. A jel és a pecsétben (The Sign and the Seal) Graham Hancock azt mondja. 14 Egyesek szerint ez volt Jézus legnagyobb politikai fenyegetése. De amíg Jeruzsálem megmaradt hatalmasnak. aranygyűrűket és fedélként egy színarany lemezt lehet találni. a Kivonulás könyve 25. de rejtélyes módon mindig tudtak még kincset fellelni benne. 15 Az abbé titkában előadott elmélet szerint létezett egy tényleges kincs. egy líbiai fáraó váltságdíj fizetésére kényszerítette Jeruzsálemet. Heródes nyugtalan arroganciája végeredményben fellázította a zsidókat a pogány uralom ellen. hogy leverjen egy trónriválist. A precíz instrukciók. 12 Az olyan helyekről. érkező hajók keleti árukat szállítottak. I. a legenda szerint testőrei egyikére lángnyelv sújtott le. Salamon király idejéig pedig egy jebuzita gazda. Róma legnagyobb szégyene i. Egy je-buzita pap. és amennyit csak tudtak. hogy a szent templomot kereskedők és pénzváltók pultjai helyéül használják. mikor a város az ellenség ostroma alatt állt. Jeruzsálem városa az építés kezdetekor már létezett. Az alagút csak vízforrásul szolgált Jeruzsálemnek. Mikor Joás átvette a hatalmat. Maga a kincs jelentékenyebb lehetett Jeruzsálem anyagi gazdagságánál.egy jókora akna. Római megszállók folytatták a templom prédálását. mint az egykori pásztorkodó nomádok. hogy egy sast emel a templom bejárata felé. Cádok. Egy dühös Jézus kelt ki az ellen. A héberek Jeruzsálemé még nagyobb központjává vált a gazdagságnak. Jeruzsálem zivataros történelme során sokszor kifosztották a templomot. Isten utasította Mózest a láda pontosan behatárolt sajátosságok szerinti megépítésére. e. Araunah birtokolta Sión (Cion) szikláját. mikor Reheboám uralkodott a héberek felett. elvittek magukkal Rómába. melyet a titkos Sion-rend (Prieuré de Sionnak is nevezik) keresett. 13 Heródes rendszeresen fosztogatta a templom környéki épületeket a vagyon rejtekhelyei után kutatva. mivel a filiszteusokkal kötött béke a kereskedelem növekedését hozta. embereket . Hancock egy fölöttébb érdekes műben mesél a különleges ládáról és annak hatalmáról. sz. és kiűzte őket a megszentelt területről. ezek tömeggyilkossághoz és Jeruzsálem héber lakosainak elűzéséhez vezettek. Nem ezek az egyedüli szerzők. A víz. Izrael története pedig külső hódítók felsorolásává vált.hajók nyugatra egészen Spanyolországig. 716-ban Ezekiás bővítette a város alatti alagútrendszert. asztalaikat felborogatta. Sesonk. a frigyládát arra használták. A lerombolt és újjáépített templom Heródes számára szinte folytonos jövedelemforrásként szolgált.

Jósiás (i. hogy óvja a laikusokat a frigyládától. mint a küldöttét. akitől az építés művészete származik. E könyvet a kőművesek szentnek tekintik. Frigyláda-kutató expedíciója Etiópiába vitte. hogy birtokában tartsa. Az evangéliumokból tudjuk. káros lehet a szigorú dogmákra épült egyháznak. megmagyarázatlan marad. hogy szolgáltassák vissza. vagy még rejtélyesebb eredetűek. Kutatása során felfedezte. De hogy egy ilyesfajta „igazság" miért lenne kifizetődő egy. Salem tényleges alapját az asztalszerű sziklán Setijjának nevezik héber nyelven. a Számok 10:8 pedig így: „Ugyanakkor elkülönítette a Lévi törzsét. És az olyan pénzben kifejezett érték is valószínűtlennek tűnik. Ez a teória jól illett a judaikus felfogásba. 318-355 között hirdetett igét. 609 körül) utasítást adott a lévitáknak. Ez az alap a templom i. akik úgy hiszik. és az inkvizíció miatt az ilyen „praktikák" ismerése eretnekség vádjával járhatott. hogy Jézus a dávidi ágból származott. mivel Hénokhot Tothtal azonosítják. Számos templomos stílusú kerek templomukban találhatók tabot-másolatok. e. a királynak. Bár a Legfelsőbb Istent nem tagadta. hogy az első templomosok. hogy ők hordozzák a frigyládát". hogy az etiópiai zsidó közösség szerint birtokukban van a frigyláda. hogy az első templomosok által keresett kincs nem a frigyláda volt. 18 Lehet a kincs annak a bizonyítéka. melyekre a Tízparancsolatot véstek. és a királyságok és katonaság. nem Isten fia vagy Isten. hogy valaki Bibliát tartson. akik gyenge vagy szelíd Istent nem tiszteltek. hogy Jézus a halandók közé tartozott. a Bernát cisztercitáihoz hasonló katolikus rendnek. Az 1 Krónikák 15:2 így szól: „Nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját. amennyit a papjuk a misén elmondott nekik. sz. az ókori héberek egy vallási kasztja kapott engedélyt arra. és betegségeket okozzanak. Az abbé titka hipotézise. hogy a Jézus mint ember ariánus felfogása helyesebb a római egyházénál. Jézust csak úgy tekintette. melyet „tabotnak" neveznek. hanem csak a Lévitáknak". a frigyláda. Középkori legendák egy olyan történetet mesélnek. Lévén szabadkőműves is. de sosem került elő. 950-es építése előtt már a helyén volt. saját kutatást végzett. melyben a babiloni fogság előtt a frigyládát ennek az alapnak egy barlangjába rejtették. de csak egyetlen Tabota Zion van.öljenek. Hancock összehasonlítást tesz a Grál és a frigyláda között. melyekel állítólag a mennyből hoztak a földre. aki állítólag egyenes ági leszármazottja Róbert Bruce-nak. ami az egyház esetleges zsarolásából származna. Egy királyi származás továbbélése dokumentumát kutatták. De a frigyláda sosem került elő. A frigyláda köré szerveződött egy különleges papság. Ez az elmélet. Bruce Hénokh könyvével tért haza. A figyelmeztetések világosak. mely a Biblia állítása szerint nagy károkat tehet a be nem avatottakban. hogy a még élő védnöknek meg kell találnia az újat. Bizonyítéknak lehet tekinteni. Erőforrását két mennyből hullott kő alkotta. a templomosok is kinevezték magukat a Grál védnökeivé. Nincs arra bizonyíték. e. és mind a mai napig ott van. hiszen az egyház sokkal erőteljesebb módokon védelmezte dogmáit. A frigyláda hamarosan eltűnt a Bibliában feljegyzett történelemből. Ezek vagy azok a kövek. 17 Akárcsak tabotjuk etiópiai őrzői. Csak azok maradtak biztonságban pusztító képességétől. és csak a léviták. hogy a mágikus tárgyat Etiópiában helyezték biztonságba. Az ilyen legendák vezették az alapba alagutakat fúró templomosokat a keresésére. 16 Hancock úgy hiszi. mint hadsereghez hasonlítani. 19 Az Isten szava fölötti monopóliumát őrző egyház azt sem hagyta jóvá. 1768-ban James Bruce. Hancock azt állítja. Tulajdonképpen az ellenkezőjére van. ha van alapja. hogy ez a vérvonal túlélte a keresztre feszítést és valami módon élve és sértetlenül Franciaországban van. szintén elfogadhatóbbnak látták. Mindkét mű egyetért abban. Arius egy alexandriai vallásos férfiú volt. Az etiópiai védnök másik feladatának az számított. hogy a védnök családok Skóciában valaha is birtokolták volna a frigyládát. hogy az eredeti templomosokat inkább lehetne régészekhez. Prédikációja arról szólt. Az abbé titka szerint a Grál ezt a vérvonalat reprezentálja. akik misztikusan képzettnek és titkaiban jártasnak számítottak. az egyiptomi istennel. Franciaország északi része kilenc családja képviselői a frigyláda után kutattak. és mélyen belemerült a kőművesség spekulatív (azaz: „vallási-misztikus") oldalába. mely Salamontól és Dávidtól Jézuson át Jézus utódaiig ért. Ez a vérvonal . Akkoriban kevesen tudtak írni és olvasni. aki i. A nép csak annyit tudott vallásáról.

Az ősi világ építményeinek legtöbbje. hogy Jézus születéséhez ellátogatott három király. Az ókori világ építőinek jócskán társaik átlagos műveltségét meghaladó ismeretekkel kellett rendelkeznie. hogy megszabaduljanak mind a megszállók uralmától. ahol radikális zelóták keresték annak a módját. aki megzavarná a megállapított rendet. mivel a diktátor acélos uralma elűzte a hatalomellenes zsidókat. Középkori és modern kori kőművesek olyan folklórt kreáltak. Bár az egyszerű zsidó tényleg várta a Megváltót. Az építész ugyanúgy ismerte a látható világegyetem működését. mely a Salamon templomával megbízott építők leszármazásából eredőknek láttatja őket. és Pál. az építész. Ez a „szent geometria". Az a mágia ma semmivel sem rejtélyesebb a tudománynál. 24 Az esszénusok mindennapos gyakorlattá tették a kereszte-lést. Egy építésznek olyasmiben kellett hozzáértésre szert tennie. az esszénusok módjára. hogy Jézust „galileai embernek" nevezni egy másik módja volt annak. görögül „felkent". az arisztokrata és középső osztályok nem akartak olyan Megváltót. úgy keresték a héberek annak a napját. Jézus mint király földi hatalomként visszahozná a héber nép dicsőségét. Mikor Jézus végül belépett Jeruzsálem városába. A Bibliát . ami inkább jelentett Dávid királyi vérvonalából való királyt. A Messiás a papkirály megkülönböztető értelemmel bírt. A kumráni közösség misztikusokat és lázadókat egyaránt vonzott. mint ahogyan azt Jézus eredeti követői felfoghatták. hogy egy héber király felszabadítsa őket az idegen elnyomás járma alól. A távolságot ugyanúgy mérték. a nem zsidó pogányok „apostola" inkább láthatták Jézust isteni szerepben. A különbség Jézus címei között a modern olvasó számára elveszett. 21 A gnosztikus szövegek m a g á t a z Istent I N mint a „készítőt" és az „építészt" emlegetik. 23 Képzése egy esszénus közösségben zajlott. a közösség. Hogy Jézus a „Világegyetem Építésze". . Valószínű. Ahogy az angolok várják Arthur király visszatérését. p o n t o s a n a h o g y a „kőműves" kifejezés is t ö b b e t tártai maz felszíni jelentésénél. szándékosan kaphatott kettős értelmet. hogy azt mondják róla. mikor íráshoz a kiváltságos kevesek értettek. hogy ott mutatták be először Jánosnak a keresztelés esszénus szokását. mint egyszerűen valamiféle királyt vagy vallási vezetőt. távol esett az események fő sodrától. monumentális oszlopkonstrukciója és a középkori templomok. szigorú fegyelmükhöz nem ragaszkodott. Egy olyan korban és időszakban. 22 Jézus „építész" vagy „ács" szerepe a Salamon által épített templom helyreállítása allegóriája lehet. amit a mesterségbe be nem avatottak ugyanúgy misztériumnak tekinthettek. a lázadóiról és útonállóiról ismert vidékről. a szadduceusok és farizeusok. lázadó. A próféták megmondták. Vagy „királlyá" kente fel? A későbbi evangéliumok szerint e felkenés adja „Krisztosz". égi tevékenység szerint orientálódtak. Lukács. eltérően a János szerinti egyszeri szentségtől. hogy Jézus vérvonalát tekintve az arisztokraták közé tartozott.a nappal és az árnyékokkal. Kénytelen volt megismerni. és hogy ezt a zsidók közti vezetők elismerték. E helyett Jézust e g y ács fiának jelenítik m e g .nem tartozott a kihaltak közé. egy építőnek a geometriához hasonló magasabb matematikában jártasnak és igen jól képzettnek kellett lennie. mint az időt . Keresztelő János szintén tett látogatást Kumrán közösségében. mint Stonehenge prehistorikus. csupán királyságát vesztette el a babiloni fogság alatt. amit sokan a mágiához hasonló rejtélyes területnek tekintettek. D e az „ács" kifejezés n e m közönséges munkásra utal. a nazarénus Galileából jött. és bár a történelmi Jézust megérintette az esszénusok világának magas erkölcsisége. A templomok helyét egészen a modern korokig mindig gondosan mérlegelték és tájolták be. 20 Máté állítja. ahogyan azt sem értjük. sőt egy széles körű gerillamozgalom melegágyává váltak. címe alapját. mint saját családja és a többi apostol. János ezután „megkeresztelte" Jézust. Evangéliuma leírja. az ács fia volt. Galilea hegyei Heródes idején az eltérő vélemény. hogy a megváltójukká váló király egyaránt fog származni Dávid és Áron vonalából és házából. 25 Saját népe Jézusnak a „Messiás" címet adta. Az ács. A görögök valami mássá alakították Jézus vallását. a görög orvos. a tömeg „Hozsánna Dávid fiának" kiáltásokkal üdvözölte. mind önelégült és készséges zsidó vendéglátóiktól. a kőműves templomát sziklára építi. Kumrán (ma Khirbat Qumran). Jézus. mint bármely sámán vagy druida. A többi evangélium háttérbe szorította Dávid háza e hercegének származását és földi trón iránt támasztott igényét. ahol Jézus tanult és élt.

de a nők jelentős szerepet játszottak. hogy Jézus vajon Betlehemből. akiket Jézus boanergésznek hívott. hogy megsértette az illemet. szó szerinti fordításban „késelő". Az is valószínű. a világegyetem felügyelőinek. mely jelenti azt is. ahogyan azt az evangéliumok megőrizték. gyilkos vagy orgyilkos. ami azt jelzi. mely értette a csillagok közti viszonyt. Mind az esszénusok. közvetlenül befolyásolta őket Zoroaszter perzsa vallása. az idő és távolság kiszámítását és az emberiség relatív helyét a világegyetemben. mint bármi in kább mágikuséra. mely szerint a Megváltó Király. Az eredeti csoport másik Simonja „zelóta". a végső csata a lény . E védnökség a történelem során átörökítésre került .és a sötétség . ami az olyanok elnevezése. ahogyan a szadduceusok és farizeusok megrontották zsidó hitüket. hogy ők az utolsó generáció részesei.erői között koráé. Történelmi neve Simon bar Jona.. mivel egy rabbinikus iskolában tanult. hogy Názáretből jött volna . Bár a Jézus történetének megszerkesztésére és megőrzésére gyakorolt görög befolyás ezt lekicsinylette. A Mária Magdolnához hasonló asszonyok erőteljesen megjelentek a korai csoportban és együtt utaztak az apostolokkal. e nevet ereje és elszántsága miatt kapta. mind a kőművesek vallási parafernáliájához hozzátartozik egy kötény és egy kis balta. az valószínűtlen. nem helyez ugyanakkora hangsúlyt a fanatikus tisztaságra. Bár Jézus betlehemi eredete lehetséges. Michael Grant a Nazoraioszt „védnököt" jelentő szóként tolmácsolja. Pétert. egyaránt tekintették pacifistának és harciasnak. mely eltér attól. Ez lehetett annak az oka. de a politizáló zelóták és esszénusok sem. A Jézus által toborzott csapat túlnőtt az eredeti tizenkét apostolon. hogy Jézus olyan vallás létrehozásán dolgozott. ami arameus anyanyelvén a „vihar szelének fiait" jelentett. Mezopotámiában. azért számított fontosnak. hogy Jézus szülőhelye Betlehem.1 K ö z e l K e let sivatagos földjein élő esszénus szektára hagyományozódott. A „Péter" „sziklát" jelentett. A naza-rénus egy olyan szekta volt. amivé a bevett vallási szokás változott. 27 Vallástörténészek úgy vélik. Jézust a cím politikai színezete miatt nevezték nazarénusnak. Valóban úgy tűnik.1 |o . hogy mind Jézus. hogy a többségnél tanultabbnak számított. hogy a Barjonim. mind János olyan szektákhoz tartozott. hogy egyedi volt. hogy a fanatikus Keresztelő János Jézus után kutatott. e fölött pedig az írott történelem és a konvencionális vallás egyaránt elsiklott. akikkel kapcsolatot tartott fenn. hogy felrója neki. prostituáltakkal és bűnösökkel. mint azokat. A „Júdás Iskariót" a Júdás Sicari félrefordítása. ami szintén megsértése a zsidó szokásnak. a netsert „hajtás" vagy „ág" jelentésűnek. A kőművesszervezet történészei hasonlóképpen ugyanehhez a perzsa v a l láshoz vezetik vissza e csoport bizonyos jellemző vonásait. A nazarénusok többnek számítottak saját hitük őrzőinél. a szadduceusok és farizeusok nem tudták elfogadni üzenetét. hogy „figyelni". Lehetséges. Az állítás. Galileából vagy Názáretből származott-e.olvasva azon törjük a fejünket. mint amilyennek a történelem az esszénusok dogmáját lefesti. hogy „őrizni". A kölcsönös keresztelés összebékülésük szempontjából lehetett jelentős.a gonosz . úgy tűnik. a Messiás. A „nazarénus" az arameus natzar szóból származik. akik hirtelen bukkantak fel a termékeny félholdban. Jézus együtt evett az adószedőkkel. hogy saját héber hite helyesen vezérli át a korrupt időkön. bár a minősítés talán nem pontosan illene rá. Dávid városából fog származni. melyek nagyobb jelentőséggel bírhatnak az építőművészetek megörökölt tudásanyaga számára. és azt is. csakúgy. akik szilárdan szembefordultak azzal. olyan tudomány fölött gyakoroltak védnökséget. 26 Egyaránt töltötték be a világegyetem titkai vigyázói és megvilágosult tudományuk őrizői tisztét. Keresztelő János az esszénus tradíció híve és egy igen exkluzív nazarénus szekta tagjai közé tartozott. más néven Dühödtek elnevezésű lázadó erő tagjának számított. Jézus élete. 28 Ma terroristának lehetne nevezni. Egy számukra szent tudásanyagot is őriztek. Ugyanakkor. mert beteljesítette a Biblia jóslatát. Dávid vérvonalának „hajtásai" ezer évvel . mely abban hitt. valamint megerősítette köteléküket a mindkettejük által korruptnak vélt hatalom elleni harcban. Maga Jézus legalább részben elutasíthatta az esszénus tant. Jézus jobbkezét tulajdonképpen nem Péternek hívták. János és Jakab volt az a két apostol. Őrködésük visszanyúlik a sumerok koráig. Nyelvük az isteneket tartotta „felvigyázóknak". E kapcsolat jelentősége abban áll. A Barjonimhoz hasonlóan ez is egy lázadó csoportot jelentett. melyekbe bele kellett születni.ez a város még csak nem is létezett az ő korában. Ugy hitték.

az ősi szokás megtartója. A korai egyházi író. de csak héber vallásuk figyelembevételével. akik ugyanebbe a vérvonalba tartozhattak.„aki figyel". A „hajkoronát" jelentő kaisear szó „Caesarként" és oroszul „cárként" is megőrződött. hogy azt törvénytelennek. A héber hagyomány várja a Dávid és Áron házából való Messiást. Jézus eredeti követői és az apostolok némelyike valóban a hegyek és az esszénus szekta . a Messiás üzenete egyaránt vette célba a zsidókat és pogányokat. június 24-i ünnepnapja és a levágott fej relikviája fontos szerepre tett szert a későbbiekben a szabadkőművességben.és lánytestvérei. Jézus a „felülvigyázók" közé tartozott.biztonsága felé vette az irányt. amit azok számára tartogattak.melyet tisztábbnak tekinthettek . a tömeg felkeltője hangjának. Mária státusát pedig a szűzére emelte. olyan módon. úgy. N(e)T(sa)R lehetett a kiejtés. O úgy hitte. a titkos tudás őrizője. részeseit pedig még rosszabbnak mondta. Saját családja. hogy az Názáretre vonatkozik. Euszebiosz. bár valószínűbb. melyet Pál a pogányok megtérítése jelentős akadályának érzett. Mikor Jézust nazareusnak írják le. nem tételezhetjük fel. Mint arra már rámutattunk. vagy átvette a kis csoport vezetését. Az esszénusok ezt naponta végezték. hogy inkább politikai. megtért. mikor azt fejtegeti. János és Jézus nem csupán Dávid exkluzív vérvonalának. mint vallási értelemben. akik a kormányzatot próbálták megdönteni. az egyház azonban háromszáz évvel később igyekezett eltüntetni Jakabot a történelmi feljegyzésekből. „borotva egyáltalán nem érintette fejét". akiktől Jakab megtagadta a felvételt. 29 A védnökök jellemzői közé tartozott a víz általi megtisztulás. hogy Jézus és János egy elit csoport tagjai közé tartozott. mint a nazareus esetében (a z és a ts ugyanúgy hangzik). bár Jézus isteni természetének tanításával egy emberi családfa jelentéktelennek tűnhet. Vagy mégsem? Az evangéliumok jelzik. József. 30 Jézus követői bujkálásra kényszerültek. Jézus és első követői üldözői egyike. mintha a halála után tőkét kovácsolt volna helyzetéből. A valaha Saulként ismert Pál. Júdás és Simon. Jakab és Pál között ingadozva Péter végül Jézus üzenetét prédikálva ment tovább az úton. Keresztelő János igazán pusztában kiáltó szónak bizonyult. A kezdetektől Jézus nyomában járt. A hajban őrzött erőben való hit nem korlátozódott erre a szektára. hiszen az a város akkor talán nem is létezett. hogy Jakab. mint király. Jakabot nem érdekelte a pogányok megtérítése. Céljának azt tekintette. Márknál négy fiútestvér kerül felsorolásra: Jakab. Egy évvel János kivégzése után Jézus is mártírhalált halt.azelőttől töretlenül őrizték ezt a leszármazást. aki megtalálta azokat. Jézus testvére nagyon szent ember. Salamon trónjának örököse elképzelés meghalt a kereszten. azt mondja. a papénak is tagjai voltak. Péter és Pál mediterráneum-szerte terjesztette az igét. mely annak idején elutasította Jézus szerepét. Pál komoly befolyást gyakorolt az egyházra. De a Jézus. A „zsidók királyának" nyilvánította magát. hogy a szenátus határozata nélkül senki nem lehet isten. tisztelőjévé vált. azaz a zsidóknak szólt. Mindkettejükre nyíratlan hajúként emlékeznek. ám a tanítást Jézus családja átformálta a konzervatívabb törvény tisztasága koncepciójává. Jakab és Jézus családja üzenete szerint tanítása csakis a „kiválasztott" népnek. a hajban erő lakozott. és értette a törvény felett álló szeretet radikális felfogását. 31 A legfontosabb Jakab. Grant szerint az NTR egyiptomi szó ugyanezt jelenti . Az . az első keresztények pedig mint beavatási szertartást gyakorolták. de a „mágus" Áronénak. A római törvény elrendelte. akit annyira felháborított Heródes második házassága. Ez a fajta radikális kritika vezetett lefejezéséhez. aki megörökölte. Végül nyűggé vált Pál számára. Osz-szetűztek Pállal a körülmetélés rítusa miatt. A nyelvvel magánhangzók nélküli formában találkozunk. Jakab és Jézus családja. hogy megőrizze a Dávid-Áron vérvonalból származó zsidó papkirály királyságát. Ez Grant szerint jellemzője a védnököknek. E címet az ősi bölcsességben (Sophia) elmélyedt papkirályok kasztja viselte. mint azt Sámson legendája feljegyzi. Izrael római és görög jelenléttől beszennyezett népe tisztaságának volt ő a hírvivője. vagy legalábbis ezt mondták vádlói. hogy Jézusnak voltak fiú. mely életében kétségeket érzett. Korai keresztény tanítások és az eredeti evangéliumok hangsúlyt helyeznek Isten Fia családfájára. ami súlyos terhet jelentett a csoport egységére és Jézus üzenete tanítására. Létezik közvetlen bizonyítéka annak. Folyamatosan gyötörte Heródest és annak családját.

aki bűn nélkül való. Tammuz és Adonisz. második században is léteztek. nem Jézus menyegzője zajlott. aki szűztől született. hanem erősítené azt. és prostituált volt. E cím azt is magában foglalja. Etellel és itallal szolgálni a menyegző házigazdája dolga. hogy megházasodjon. Egy tanítónak nős embernek kellett lennie. akár nem.állítólag „ördögök" szállták meg. hogy megnősült. Mindazonáltal ezek egyike sem bizonyít semmit. Lehetett Jézus húga vagy unokaöccse az. és el kívánta kerülni azt. Jézus családja és leszármazottai kerülendő téma lett. és az örökösök veszélyt jelenthettek Róma világi királyságára. Perszeusz. amit Róma tévesen fenyegetésnek értelmezhet. Kétezer évvel ezelőtt a házasságot nem vallási kérdésként tárgyalták . hogy a kánai menyegző valójában Jézus házassága volt. A harmadik magyarázat az. valószínűsíti. miért foglalkozott az anyja annyit azzal. az a hadjárat. hogy arra okít. Jézust. a „rabbi" megszólítás a tisztelet kifejezése lehet annak irányában. sz. Ennek az elméletnek a támogatói további bizonyítékként azzal állnak elő. kérdezik. és hamarosan elutasították. Jézus pásztorként került . hogy az vesse az első követ. hogy ez megfelelt a mediterrán vidék megtértjei igényeinek. Jézus Isten Fia volt. Utal Jézus fiú. hogy rávegye fiát. a szükséges feltételekhez tartozott. 34 Kevés bizonyítéka akad ennek az állításnak. Azok. Jézus házasságának az evangéliumokból kihagyásakor az egyházat nem házasság. Történetéhez sokat hozzátettek . Az abbé titka tovább bővíti Jézus házas voltának teóriáját. ahogyan Pál prédikált. aki nem akart új riválist. ezt eretnekséggel tekintik egyenértékűnek. melyet az egyház ellene indított. hogy egyszerűen fordítási hiba. Pál keresztény doktrínája egy hellenisztikus szűrűn rostálódott át.vagy nőellenesség vezérelte. arra. 33 Ha. aki látta Jézus üres sírját. Politikai felhangok nélkül is befolyásolhatta a házas Jézus kérdését az a mód. Ugyanakkor papok és laikusok egyaránt hozzáfűzték. Hasonlóképpen. aki csoportja tanítója. A legsúlyosabb érv. Mária tényleg együtt utazott Jézussal. ebbe benne foglaltatik. mikor kivégezték. hiszen férjként és esetleg apaként több emberi felelősséget viselt volna.a feltevést az evangéliumok megerősítik. Másik magyarázat Mária szűzi voltára. hogy Mária Magdolna lett az asszonya. akinek örökösei lehetnek. és apjuk. Jézusra. Jézus házasságában vagy akár testvéréjében benne foglaltattak potenciális örökösei. ha egy zsidó nőtlen maradt. Ott volt a görögöknek Iaszón. József távollétében a felelősség az idősebb testvérre hárulhatott. Egyszerűen az elkötelezett hívek közé tartozott.a politikai kérdések közé tartozott. ez a szempont később került előtérbe. Egy „hajadont" jelentő szó. akikre vonzó hatást gyakoroltak a görög misztériumvallások.egyik magyarázat a „Mária mint szűz"-koncepcióra az. Még közvetett bizonyíték is található az evangéliumokban arra nézve. hogy házas volta nem vonna le Jézus üzenete értékéből. akik tagadják a házasság lehetőségét. hogy a vének által okított tanítók közé tartozik . Másrészt ott vannak a gnosztikus szövegekben található Jézus és Mária kapcsolatával foglalkozó történetek. Az evangéliumokban Mária nem azonos azzal a nővel. akit prostituáltként említenek abban a szakaszban. hogy csodát tegyen. Ez a magyarázat kevésbé valószínű. ahol Jézus úgy menti meg őt. Nem Jézus az első isten. hogy Jézusnak volt felesége. hogy a házigazdának fogytán a bora? Ahhoz eléggé foglalkoztatta a dolog. mely a mellett szól. Az egyház tanaiban azonban valahogy ráosztódott ez a szerep. és ott tartózkodott. valamint ő lett az első. 32 Akkor mi értelme tagadni? Pál egyháza nem szándékozott világi királyt megkoronázni. és ördögűzést kellett alkalmazni rajta. hogy Mária Magdolna felesége lett Jézusnak. A keresztény egyháznak elfogadhatóvá kellett tennie magát a harcias Róma számára. akár végbement felszentelése. aki a vőlegény lehetett. De az ilyesfajta bizonyíték közvetett. hogy valaki rabbi legyen. Egy rabbi papi pályafutását harmincéves korában szokta kezdeni. amit szintén igazolnak az evangéliumok. Milétosz.és lánytestvéreire mind Máté evangéliuma. nem emberé. a fordításban „szűz" lett. Jézust „rabbinak" címezték. akinek menyegzője Kánában zajlott. ahhoz. Igen szokatlan lehetett Jézus idejében. A keresztény egyház kezdeti története idején Jézus családja leszármazottai állítólag még az i. mely helyesebben férjhez menő korban levő nőre utal. hogy politikai kompromisszum. mind Pál gala-taiakhoz írott levelei. A Jézus lehetséges házassága és potenciális örökösei kérdése körüli vita mindkét oldala erőteljes szószólókkal rendelkezik.

ma pedig módszereiért.bemutatásra.egy határozottan pogány hím uralta harcos kultuszt. 35 Új szerepében. Egymaga vállalta fel Jézus teste visszaszerzésének feladatát a római zsidó hatóságoktól. Harminc évvel Jézus kivégzése után a megszállt zsidók és a római kényúr ellentéte a csúcspontjára hágott. Isten Fiának a születésnapját is december 25re tették. Jézus üzenete a szeretet volt. amit hitt. Ha a római kereszténység megváltoztatta Isten mondanivalóját. Eletében azért kritizálták. mely pusztuláshoz és tömeges halálhoz vezetett Maszada esszénus erődjében a Holt-tenger partján." 37 Azok a történészek. József állítólag Glastonburybe érkezett és megalapította az első keresztény templomot Angliában. A görög misztériumvallások rendelkeztek néhány tabuval. Konstantin. hogy lemondjanak asszonyaikról. Számos megmaradt szekta a világ négy tája felé vette útját. sz. Ha Homérosz első meséjét. hasonlóan a görög Tammuz istenhez. néhány pedig más név alatt maradt fenn. Péter házas. 133 zsidó felkelései egy olyan reakciót indítottak be. hogy Jézust méltó sírba temessék. majd egyedül utazott tovább Angliába. Róma államvallásaként az egyháznak módosításokat kellett végrehajtania az első niceai zsinaton. Ma Tróját és a trójai háborút elfogadjuk valóságnak. összegyűjtötte a Jézushoz legközelebb állókat. az Odüsszeiát miért tekintjük fikciónak? A trójai partok földig rombolt városaiból származó vándorló menekültekről szóló középkori történeteket teljességgel kitalációnak tekintik. vagy akár életébe. akik gúnyosan elvetnek bármiféle irodalmi hagyományban fellelhető igazságot. mint Barbara Tuchman. hogy a mondanivalót elfogadhatóvá tegye nem zsidó társai számára. figyelmen kívül hagyta az intézményi történészek azon állítását. de követői közül sokan kutattak egy inkább földi királyság után. Középkori szövegek elmondanak egy további történetet. az ember követőiből? Jézus nem akart forradalmat és koronát önmaga számára. de a Biblia nem kínál alternatívákat. a római egyházé a hatalom. mi lett Jézus. Franciaországban és Európa egyéb részein állítólag telepedtek meg trójaiak. ezt mondja: „Talán az a válasz. A pihenőnapot. hogy Trója csak mese. Az egyház a római világhoz asszimilálódása során hamarosan teljesen elvesztette gyökereit. Róma császára Sol Invictus. mikor a római üldöztetés és a vele járó csatározás még több háborúhoz vezetett. ahol a szexet tabunak tartották. mikor az angliai Glastonbury apátsága és Arimateai József kapcsolatáról kérdezik. és elhajóztak az ő saját hajóján. de még mindig elutasítjuk a hosszú konfliktusból visszatértek beszámolóit. Jézus tehetős támogatója azon kereskedők közé tartozott. az alapító sohasem támasztott ilyen követelményt. i. az. Elfogadjuk. bizonyos Priamosz pedig a hírek szerint tizenkétezer telepest vitt oda. sz. hiszen a termékenységet fontosnak tekintették. 65-67 és i. akinek feladata nyája gondozása. Heinrich Schliemann. hogy a támogatók közé számít. ha bebizonyosodik. Azt akarta. hogy tévedtek. vagy legalábbis tisztátalannak. hogy így elárulta magát. felesége mártírsága dokumentált. Pál úgy próbálta megőrizni a Jézust követő zsidók erkölcsének ezt az oldalát. Franciaországban a Troyes nevű várost az állítások szerint trójaiak alapították. a szabbatot. de a szexualitás nem tartozott a bűnök közé. Úgy. I. és csupán a nemzés érdekében történhetett. hogy a föníciai kereskedelem elérte Észak- . A ha gyomány és e szövegek szerint Arimateai József Jézus családját a franciaországi Marseillebe vitte. könnyedén belekerülhet vagyonába. sz. Tudván. akkor a másodikat. Itáliában. akik hajói egész a messzi Angliáig vitorláztak. E követők a hegyekbe mentek. A vallás új és továbbfejlesztett változatában a nőkre kisebb szerepet osztottak. A középkori szövegek lehetnek újszerűek. mint magának a Napnak. gyakran bizonyíthatóan tévednek. mely a Nap „születésnapját" december 25-én ünnepelte (a napfordulókor vagy annak közelében). áttették vasárnapra (ami a Nap napja). Azonban a vallás olyan területről származott. aki megtalálta Tróját. hogy tényleg megtette a Palesztinából Britanniába vezető utat. A hatalom történészei nem szeretik. A középkori szövegeken és a Grál-románcokon kívül nincs semmiléle leijegyzésünk Mária Magdolna vagy Arimateai József haláláról. hogy az ónhoz hasonló árucikkekkel kereskedjenek. a német „amatőr" régész. A cölibátus azonban nem számított követelménynek Jézus követői vagy az általa apostoloknak és egyháza védelmezőinek kijelöltek számára. a pápa pedig jóval nagyobbra tett szert. az Iliászt ma elfogadjuk. Józsefet „titkos tanítványnak" nevezvén még egy olyan neves történész is. 36 Arimateai József. a győzedelmes Nap kultuszát támogatta . Saját indítékai alapján az egyház ezer év múlva rákényszerítette papjait. 325-ben. és ezzel felfedte magát a hatóságok előtt. a szombatot.

A „szegény keresztényekként" ismert nazoreusok és ebioniták ekkorra Dél-Libanonban és az Eufrátesz folyó közelében bujkáló apró szektákká váltak csupán. bár a feléjük irányuló fenyegetés a zsidó kereszténység lassú kihalásával halványulni látszott. Mikor kétszáz évvel később a niceai zsinaton a keresztény egyház arról hozott döntést. mezőgazdasági kontextusában (levy) pedig „hajtásokat". Euszebiosz megvetéssel fordult Jézus zsidó követői e csoportja felé. 66-ban bujkálásra kényszerültek. akik hittek a dávidi származás királyságában. Ok voltak Dávid szőlőtöve „hajtásai". sz. egy kereskedő elhajózhatott oda? Euszebiosz. mielőtt az ilyesfajta történelmet cenzúrázták. A Lévi név szó szerint „sarjadékokat" jelent. köztük a gnosztikus evangéliumok ellenére az egyház a leszármazottakról nem vett tudomást. hogy befogadhassa az uralkodó osztályt is. az írások nagy részét pedig legjobb esetben lényegtelenként. 65-ben Simeon magukat nazoreusoknak nevező követőit elvezette Jeruzsálemből. de az egyház ekkorra a követők előkelőbb osztályára gyakorolt vonzást. Nagy fontosságra tett szert azok számára. pedig rákényszerültek a rejtőzködésre. Halála után Clopas. (Euszebiosz utal a „Krisztus szolgáira a galliai Vienne-ben és Lyonban". mint a közösségi ünnep. és száműzték Franciaországba. Vienne lett az otthona. Az esszénus tanítások meghirdetett „Új Szövetség" kifejezése Jézus tanításaira alkalmazottá vált. Az i. egy másik testvérének két unokája volt. különösen egy titkos társaságban . akiket Domitianus császár színe elé vittek.a Prieuré de Sionhan -. az egyik legkorábbi író a keresztény egyház történetében. hogy mi kerüljön bele az Ujtestamentumba. 62. Jézus földi apjának. Heródest megfosztották trónjától. Az olyan tevékenységek. Zsidó kalmárok és kereskedők zsidókai és keresztényekel egyaránt hozzásegítették az átkeléshez. A későbbiekben Ves-pasianus császár megpróbált nyomozni Jézus leszármazottai és követői után. mind a nem egyházi történelemkönyvek dokumentálták. Egy másik esszénus tant. Tudunk róla. de mind az egyházi. Júdásnak. Maga az egyház többé már nem ismerte el az esszénus közösséget. Jézus unokatestvére lett Jeruzsálem első püspöke. prófétának. mert sosem fogadták el Jézust istennek. de Domitianus mint Rómára nem veszélyeseket elengedte őket. Persze egyéb megmaradt tagok és rokon is lelhetett menedékre a római elnyomás elől. mely a templomosok és később a magas rangú szabadkőművesek körében maradt fenn. Ok alapíthatták Názáret városát. Egy. Simeon. Létezésük állítólagos céljának Jézus és Mária Magdolna vérvonala megőrzése és előre juttatása számított. a pünkösd megtartása és az ördögök kiűzése az egyház korai napjaiból maradtak meg. Az egyházban vezetőnek számítottak. sokat engedtek megmaradni az esszénus tanításokból adoptáltakból. sz. hogy i. Még Vespasianus után is bukkantak fel utalások Jézus családja további leszármazottaira. csak a szegényekre alkalmazott tan többé már nem számított elfogadhatónak. Róma egyházának más jelleget kellett öltenie.) Jézus családja fennmaradt a római Galliában. Jézus az „örökösök" néven ismert családja egy másik Nazarának nevezett városban és Co-chabában élt és vészelte át az üldöztetést. keresztelés. hogy a mediterráneumból való emberek NyugatEurópába utazhattak? És miért lenne nehezen hihető. Józsefnek a testvére vehette át a csoport vezetését. A Jézus által alapított egyház az alsó osztályokra tett hatást. szintén adoptáltak. csak egy Isten által inspirált embernek. mely szerint a földet a szegények fogják örökölni. hogy Clopas fia.tényleges összecsapások zajlottak le. legrosszabb esetben megtévesztésként kezelte. amiről az evangéliumok nem adnak hírt. Az bizonyos. Jézus életéről pedig tanúbizonyságot tettek. ír Jézus családja közvetlen leszármazottai és más dávidi vérvonalba tartozók hivatalos üldöztetéséről. Kódszó lett belőle. évben a Szanhedrin kivégezte Jakabot. mely a templomosok és kőművesek mögött állt. 38 Róma okkal vette komolyan a Dávid vérvonalából kiemelkedő király jelentette fenyegetést . A Jézus életében szerepet játszott emberek életéről Euszebiosz adott hírt. és az egyház korai időszakában mindkettőből lehetett találni Franciaországban. . sz. Miért elképzelhetetlen. A nazareus egyház teljesen különállóvá vált a Pál-féle keresztény egyháztól. Euszebiosz írásai és egyéb korai szövegek. hiszen a dávidi királyság űzött örököseinek számítottak. hogy József. „sarjadékok" papi származási vonalában. sem e közösség az egyházat.Európát és Britanniát. I.

között. melyet a történelem feljegyez. hogy Jézus túlélte kivégzését. mivel a könyv számos vitatott lehetőséget vetett fel . melyek mind az első században íródtak. de mintha korai történetük másról árulkodna. a Zsidó háború. mikor a katolikus egyház már amúgy is támadás alatt állt. nyomós oka lehetett szökésének a római Jeruzsálemből. hogy a tudás bizonyos „földalatti áramát" tényleg megőrizte egy csoport. A négy elfogadott evangélium. De más kutatók megerősítették. bár Az abbé titka. és különböző korokban különböző formákat vehetett fel. Az egyház visszavágására számítani lehetett. 40 Kényszerítő erejű annak a bizonyítéka. Josephus tollából. és esetleg meg nem született gyermeke tengeren . hogy Jézus mind kitervelte. mind túlélte a keresztre feszítést. 8. egy olyan időszakban. különösen európai népszerűsége jóval nagyobb érdeklődést irányított a témára. az ember tettei legalábbis alkalmasak lehettek arra. 2 Megkomponálhatta Jézus kivégzését? Megmenekülhetett Jézus családja Jeruzsálemből? Jézus. egyike sem céloz arra. E dokumentumok egy részét nem sikerült hitelesíteni. Ha Mária Magdolna férjhez ment Jézushoz. Leo Schidlof írta. 1 Mi köze van a huszadik századi kémkedésnek kétszáz évesnél öregebb dokumentumokhoz? Az abbé titka erre a kérdésre nem ad választ. már megjelent nyomtatásban. más részük nyilvánvalóan történelmi pontatlanság. hogy az azt akarja. E tudás egy része csupán egy kiválasztott elit számára tartogatott titok. akik a szent tudás épen tartása és a titkos társaság életben tartása feladatát megörökölték. Minduntalan provokálta a római állam zsidó bábjait. Az a felfogás. 3 Ezek a tettek vezettek el halálához. egy olyan kivégzéshez. Három héttel később egy. hogy felbujtsanak egy felkelés egy gondosan eltervezett fokáig. Valaki nyilvánvalóan nem örült annak. de röviddel Schidlof halála után állítólag Franciaország Rennes-le-Chá-teau vidékére vonatkozó dokumentumokat tartalmazó aktatáska Fak-har ul Islam birtokába került. Fejezet A FRANCIA KAPCSOLAT A z idő tájt. társai. Nem sokkal azután dobta ki a bankárokat és a pénzváltókat a templomból.a következő legenda által megerősített forgatókönyv lehetséges. Ami sokak számára még rosszabb. Védnökei a skóciai Sinclairek lettek. hogy két zelótát kivégeztek a római sas leszedése miatt. hogy a királya legyen. hogy Jézus követői elmenekültek Jeruzsálemből. és március 7. és Mária Magdolna mint gyermeke anyja. Róbert Anton Wilson úgy hiszi. mely az elmúlt ezer év alatt ilyen vagy olyan nevet öltött. holttestek. de Párizs után kidobták egy vonatból és meghalt. a szadduceusokat. Lehetséges. hogy Schidlofot kémkedés vagy más titkos tevékenység miatt nem engedték belépni az Egyesült Államokba. és csak kevesen kérdőjeleznek meg. A vörös kígyó (The Red Serpent) című magánkiadásban megjelent mű bukkant fel a párizsi Nemzeti Könyvtárban. de a tömeg éljenzése semmi kétséget nem hagyott a felől. A Prieuré de Sión titkait és kincsüket azoknak kellett védelmezni. és gyermekét viselte. melyeket e csoport (a Prieuré de Sión) szolgáltatott a forrásanyag nagy részéhez. A könyvhöz információval szolgáló egyik kiadványt. A történelem nem dokumentálja a többi Jézust körülvevő sorsát . hogy király lenne. Arimateai József vezetése alatt Mária Magdolna. a gnosztikus evangéliumok és egy világi történelemkönyv. hogy a csoport a tizenkilencedik század óta aktív. hogy Dávid sarja ezen a módon fog belépni a városba. Az abbé titka kiadása viharos vitát kavart 1982-ben. a könyv szerint Jézus túlélhette kivégzését.például Jézus mint férj. Mindhárom szerzőjére felakasztva találtak rá különböző időpontokban 1967. Szamárháton lovagolt be Jeruzsálembe. mikor Az abbé titka szerzői belefogtak kutatásukba. ha nem is egészen a felkelésig. Ez is Rennes-le-Cha-teau vidékéről tartalmazott információt. hogy a társaság létezik. beteljesítve a Biblia azon jóslatát. március 6. Ő tagadta. két héttel Fakhar ul Islam halála után.Az abbé titka olyan dokumentumokat használt fel. Az evangéliumok és az Apostolok cselekedetei azt azonban feljegyzik. hogy kutatják Rennes-le-Cháteau titkát. melyet Titkos dossziénak (Secret Dossiers) neveznek. aki Kelet-Németországba próbált eljutni. gyilkosságok és gyilkossági kísérletek sora került felszínre Franciaországban.

mint „zsidó városra". azt állítja. más szövegek szerint egyszerűen elvitorlázott saját hajóján. lehetett egyike ezeknek a korai keresztényeknek. Arimateai József rendelkezett eszközökkel . A második fejezetben említett első dokumentált izlandi utazást az író és felfedező Pütheász hajtotta végre. Ha Salamon flottái Tarszisszal. A . Franciaország déli része hamarosan keresztútjává vált a tengeri és szárazföldi kereskedelemnek. sz. 4 Jézus családja Marseille kikötővárosában vagy annak közelében léphetett Franciaországba.Franciaországba menekülhetett. Marseille elismerten a legrégibb város a kelta gallok országában. átutaztak rajtuk vagy lakoztak bennük. hogy elmeneküljön és odautazzon. hogy olyan emberekről van szó. Marseille közelében van Aix kisebb városa. 9 Annak ismeretében. hogy aktív kereskedelem zajlott a Levante és Franciaország déli partja között. hogy hogyan emelkedett Palesztina státusa a világkereskedelemben a hellenisztikus periódusban. sz. és arról. 5 Kikötőit legalább hatszáz évvel Krisztus születése előtt látogatták a görög és föníciai tengerészek. 60 előtt Franciaországban tartózkodtak. valamint hívőtársai biztonsága -. hogy Dél-Galliában Jézus olyan követői alapozták meg a kereszténységet. A kereskedelmi út mentén lehetett találni ilyen központokat Franciaországban és a spanyol Pireneusokban. jóval az előtt vált a bíbor festékek föníciai forrásává. Mindkét esetben ott van a közös nevező a Palesztinából elvezető tengeri útja bizonyítékában.meleg forrásai Rómából. köztük sok őriz legendákat Jézus családjáról. hogy partra szálltak e városokban. Sokan a Józsefhez hasonló tehetős kereskedők és hajótulajdonosok közé tartoztak. ahol zsidót ne lehetne találni. Rómától Marseille-en át Spanyolországig a kereskedelmi utak mentén pedig számos város keletkezett. amint azt a Biblia is feljegyzi. Egyéb bizonyíték is létezik arra nézve. sőt még keletebbről is vonzották az embereket. hogy i. mikor arról ír. akit ugyanaz a Szanhedrin fenyegetett halállal. A történelem további Franciaországba és egyéb országokba irányuló vándorlást is feljegyez a Levantéból. de a kikötőváros jelentősége gyorsabban növekedett. Semmiképpen sem távoli előőrsnek számított. hogy nagyon korai keresztények utaztak el Franciaországba. A közeli Monacót háromszáz évvel Marseille előtt alapították a föníciaiak. amely Jézus kivégzését is akarta. amit ma Spanyolországgal azonosítunk. 7 Marseille tengeri kereskedelme eredményeképpen a szárazföldi út is fejlődött.neve talán kánaáni tengerészektől és telepesektől származik . hogy nincs a v i lágon olyan város. A római történész Sztrabón. sz.és Nizza. Kétezer-hatszáz évig tekintették Marseille-t Franciaország legfontosabb tengeri kikötőjének. Arimateai József. Spanyolországba és Franciaországba. 11 Olyan nagy számban tartózkodtak zsidók Marseille-ben. Niké után.és indítékkal . Az egyik gnosztikus szöveg azt írta. További lázadások zsidók nagy csoportjai meneküléséi hozták Tuniszba. gyógyászati központ . hogy Görögország és Róma elkezdett volna ott településeket létrehozni. A parton távolabb található Cannes . Bár az időpontot nem szűkíti le. de utal arra. I. ahogy most is. 10 Ez az egyházatya azt írta. melyet most Aix-en-Provencenak hívnak. ugyanannak a római elnyomásnak az eredményeképpen. kereskedtek. 117-ben Róma egy Rómától Marseille-ig terjedő Via Aurelia-nának nevezett főútvonallá építette ki a már a kelta idők óta létező kereskedelmi utakat. hogy úgy tekintettek rá. Ezeket a forrásokat a Föld termékenysége jelképének tartották. hogy Franciaország megközelíthetőnek számított Jézus követői számára. Marokkóba. mely katalizátorul szolgált Jézus kivégzéséhei is. 330-ban. 6 A főútvonal megerősítette Marseille kereskedelmi központi pozícióját. 8 Akkoriban. mielőtt Róma meghódította volna. megkönnyíti annak a megértését. hanem egy igen népes városnak. és fölöttébb valószínű. Lyon püspöki tisztét Irenaeus töltötte be a második században. akik életében ismerték. melyet görögök alapítottak és neveztek el győzelmi istennőjük. ezért jelentős szerepre tett szert a politikai és vallási történelemben. akik éltek i. és egy igen népes vidék kapujának. Bar K o c h b a küzdelme és Maszada ostroma után a menekültek száma tízezrekre rúgott. hogy Jeruzsálemből kiűzetéseként kitették hányódni egy hajóban. Salamon kora óta kiváló kereskedők. Toulon. szintén kis távolságra Marseille-től. Marseille útba esett.saját.hajókkal és vagyonnal . és gyakran szentnek tekintették. e. aki Marseille-ből hajózott ki i. 30-ban.

Aix-en-Provence-ban szenteltek még egy templomot Mária Magdolnának. tulajdonítják egy sárkány. melyet a sziklába vágtak. ami nem kis nyugtalanságot okozott az istennő kelta hívei körében. 15 Mária és Maximinus ott rejtőzködött egy barlangban a partot övező erdős hegyekben. mely megőrizte a Jézus család franciaországi történetét. sz. A baume a „barlangot" jelentő baoumo provanszál szóból származik. melyben ő maga és anyja tükröződnek vissza. Erről . 12 A Józsefet és a korai zsidó-keresztény bevándorlókat említő gnosztikus szövegek mellett vannak egyéb. mely e város lakóit üldözte. aki csatlakozott Máriához. Szárnyai bagolytollakból állnak. Márta. állítólag maga Jézus szentelt fel. A Lyontól és Carcassone-tól nyugatra eső régióból a család Franciaországon át vezető útja Bordeaux felé folytatódik. a korból származó dokumentum „zsidó és más kereskedőkre" utal. és egy Isten kezéből áradó fénysugár megy át egy majom fején e furcsa művön. általában vallásos témákról. ahová Heródesnek kellett költöznie. elűzésének érdemét. olyan területeket érhet el. és a „három Mária". A templom egy koponyát őriz. ez az elragadó vidéke a francia vakációzóknak. Termékenységi kultuszok tartottaFvaTaha itt saját rítusaikat. akit i. Saint-Emilionnak Pomeralban egy másik sziklába vágott temploma zodiákusa keresztény kegyhelyen nem éppen tipikus. hogy ez az új vallás. 17 Mária és társai legendái ott bizarr fordulatot vesznek. hogy egy székesegyházat a Csillagász Házának hívjanak. Egy másik megbízásra készült munka Gábriel arkangyalt ábrázolja. melyet úgy tisztel. Vienne. A valaha fontos zarándokhelynek még mindig fő jellemzője egy Saint Maximin la Sainte Baume nevű apátság.Franciaország korai története alatt elszenvedett széles körű üldöztetés ellenére Nagy Károly idejében még mindig nagy számban maradtak zsidók. 16 Aix-től nyugatra fekszik Tarascan. hasonlóan a közeli Saint-Emilionhoz. melyeket még Róma sem. alátámasztva a középosztályba olvadásukat. Lázár. ott szenvedett mártírhalált. Jelentőségét illetően csaKTalálgathatunK. abba a városba. a kereszténység. ahogyan ma nevezik. E csoportba állítólag beletartozott Arimateai József. elismertebb beszámolók is. Saint-Tropez. akinek házában Jézus röviddel halála előtt látogatást tett. 14 Lyon olyan régi keresztények üldözése színteréül szolgált. hogy Jézus csoportja partra szállt kikötőjükben. 13 Szent Lázár. és jártasnak számított a misztikusabb művészetekben is. hiszen az asztrológiát a katolikus egyház megbélyegezte. Mártának. Minden év júniusa utolsó vasárnapján még mindig lezajlik egy. amint hírt ad Máriának fogantatásáról. Jézus és családja védelmezője. Ez nem akadályozta meg Bazas népét abban. Szent Maximinus. a legendáról megemlékező felvonulás. Van Saint-Emilionban egy templomos szeretetház és gazdaság is. akik ugyanakkor érkeztek. A római teológus Tertullianus kijelentette. mint Mária Magdolnáét. Gazdagsága lehetővé tette. és Mária Magdolna azonnal nekiállt igét hirdetni Diana templomában. Bordeaux-ban a Place des Martyrs-de-la-Resistance-t. de a keresztény vallás győzelme a pogány rítus fölött korántsem bizonyult könnyűnek. tanulmányozta a vallást és a történelmet. Ma egy Mária Magdolnának szentelt katedrális áll e korábbi pogány templom helyén. Az egyik festmény Aix-ben a Szüzet és gyermekét ábrázolja „égő bokorban" ülve. Marseille-ből származik a legenda. Bordeaux ma híres bortermelő vidék. 18 Saint-Emi-lionban helyezkedik el Európa legnagyobb fökjjdatti_t£mploma. Aix-en-Provence kedvenc helye volt René dAnjou-nak (1408— 1480). szintén színterévé vált a keresztényüldözésnek. de René és mások azt a mítoszt terjesztették. Az ő uralma alatt élte Aix aranykorát. hogy a szent család az ő földjein tartózkodott Franciaországban. Egy. A férfi a reneszánsz művészetek megbecsült híve. aki jelentős szerepet töltött be egy középköri csoportban. A baglyok és majmok egyaránt a fekete művészetekkel kapcsolatban álló baljós előjelek. A háttérben Beaucaire és Tarascon várai állnak. nevét Torpes. A közelben. görög és a héber nyelveket. később bizonyos fokig kereszténnyé vált. 68-ban végeztek ki hite miatt. ismerte a latin. mint valaha. hogy René nagyszerű művészeti megbízatásokat adjon. egy híres temetőt. A képet elzárva tartják Mária Magdolna templomában. A gyermek egy tükröt tart. egy közeli barát. Nero légiója egyik keresztény tisztje után kapta. mint József és csoportja. melyet Dagobert frank király a hetedik században aquitániai fővárosának nevezett.

őket pedig még erősebb hordák tolták maguk előtt. A későbbiekben ez a törzs háborúzott a ligurokkal. Róma kifosztotta a tektoszagé kincstárat. Soulomes-nak.-f" denképpen elkerüljék. mint a mediterráneum egyéb területei. Első támadásukat váltságdíjjal váltották meg. A második támadás során Rómát teljesen kifosztották. de zsoldosként más barbárok segítségével győztek. I. 408 és 410 között a vizigótok I. E helyek o l ya n „történelemről" tanús kodnak. aki sokukat áttérítette a kereszténységre. hogy ereklyegyűjteménye között ott található Keresztelő Szent János vére. I. 390-re újra hadba léptek. hogy f létezik kapcsolat a vizigótok és az Oak Island-i kincs között. mielőtt Marseille-be értek. A kereszténység története bővelkedik az abból származó erőszakban. Alaric vezetésével kifosztották Rómát. Mielőtt elmenekülhettek volna. de az erősebb hunok támogatása megóvta őket a fejlettebb civilizációkba való asszimiláló-dástól. és kifosztották a szent orákulum templomát Delphoi-ban. mely állítólag 50 kilogramm ezüstöt és kétezer-nyolcszáz kilogramm aranyat tartalmazott. A vizigótok megőrizték pogány szokásaikat. hogy miféle eszközöket voltak képesek és hajlandók igénybe venni ezerhatszáz évvel ezelőtt egy kripta . hogy teste ellenségei kezébe essen. által egyaránt elfogadott történelemtől. csakúgy. zaklatták azokat. e. A kelták körülbelül Jézus születése idején engedtek a római befolyásnak. További különös hely még Soulomes.t kes megjegyezni.p zetőjük eltemetéséhez. de újabb támadást indítottak. sz. 21 Ezek a vizigótok a fosztogatásból élő pogány keresztények szokatlan egyvelegének számítottak. hadnagyai rabszolgákkal téríttették el a Busentót. Bár nincs nyoma. A vidék bővelkedik elásott kincsek legendáiban. és építettek egy kriptát a folyómeder alá ve. egy vallásos férfiú. hol nyugszik. hogy ragaszkodjanak a hit szigorú doktrínájához. I. hogy egy szervezett központi hatalom rá akarta erőltetni kiszolgálóira. Még ironikusabb. hogy az egyháznak hittársai ellen indított támadásai a legrettentőbb események a vallási üldöztetés történetében. míg rabságban tartották. érde. A Rómából zsákmányolt javaknak részét képezték a jeruzsálemi Salamon temploma kincsei. egy újabb templomos szeretetháznak és gazdaságnakTépeTábrázolásai vannak Mária Magdolnáról és J ézu sr ó l . Ironikus módon Franciaország déli része. ami igencsak különbözik az állam és az egyház. mint annak előtte. T a má s a p o s t o l r ó l és Jézusról egy templomos társáságáBán. Ezután \ a folyót visszaengedték természetes folyásába. Vallási polgárháború fenyegette megosztottsággal őket. Konstantin fiától. Utána a rabszolgákat is megölték. Alaric. Ekkorra a rómaiak nem tudtak ugyanolyan kaliberű hadsereget kiállítani. A VIZIGÓTOK Franciaország déli része. Konstantin idején a Római Birodalom hanyatlása veszélye előre látható volt. Barbár hordák tartottak a sztyeppékról Európába. vagy osztrogótokra és vizigótokra oszlott gótok alkották egyik csoportjukat. A keleti és nyugati gótokra. melyet a tektoszagéknak nevezett csoport népesített be. Toulouse a kelta városok közé tartozott. akik uralták Franciaország déli része nagyját. Róma pedig azok segítségére sietett. ahová igen korai időpontban juthatott el a kereszténység üzenete. De az áttérés nem lett teljes. és súlyos vereséget szenvedtek a rómaiaktól.a néhány igen furcsa faragású templomról azt tartják. hogy min. mielőtt Róma visszaszorította őket. története megszállókról és hódítókról szól. 20 Megütköztek Rómával. nem bírta ki nászéjszakája viszontagságait. Itáliából kivonulva a barbárok észak felé tartottak. és bár a felszínen elfogadták a kereszténységet. hogy bárki is megtalálja. sz. 279-ben. Elke-rülendő. aki túlélte a szárazföldi kalózként gyilkolással és fosztogatással töltött éveket. vált a vallási üldöztetés legszörnyűbb vérontása színterévé. a zsákmány részét képezte az. Ugyanekkor esett a fogságukba Wufila. akik nem voltak hajlandók imádni a régebbi isteneket. amit a Jeruzsálemet kirabló római centuriók hoztak prédaként haza. 332-ben a vizigótok vereséget szenvedtek Constantiustól. sz. 19 A tektoszagék Görögországban portyáztak i. megtámadták őket és zsákmányuknak nyoma veszett.

A vizigótok később Róma szövetségesei lettek. és haladéktalanul felvette a keresztségét. A zsinat kinyilvánította. a Soar folyó alá temetett királyról írt Angliában. mely közeli hasonlóságot mutat a görög misztériumvallásokkal . hogy csak egyetlen mindenek felett való Isten létezik. hogy Franciaországban keresnek zöldebb legelőket. a házasság pedig magasabbra emelte Ataulf státusát. hogy a vizigótok kincseket raboltak Rómából. és talán ez lehetett a hely. Jézus családja. az Dél-Franciaországban jö-hetetFa világra. mind a vizigótok abban hittek. a vizigótok vezetője i. A csata a hunok második súlyos vereségét hozta. A vizigótok birtokában lévő virágzó gazdaságokból eredő vagyon mellett Euric tartott a birtokában Rómából rabolt kincseket is. Alaric sógora. A történész Origenész Mária Magdolnát rejtélyesen „mindannyiunk anyjának" nevezi. A narbonne-i zsidók még a tizenkettedik században is azt állították. Inkább további területeket engedett át. Euric. Magát kereszténynek nyilvánította. A hunok. Alaric vette át a hatalmat. Gazdagabb földnek a vizigótok területe számított. mivel a frankok az egyház és Róma támogatását élvezték.megvédelmezésé-hez. minthogy harcoljon. II. A következő csoport. Északon a germán frankokban növekedni kezdett az irigység déli szomszédaik gazdagsága miatt. Euric uralkodása után fia.egy. Ez okból a frankok úgy döntöttek. Maga Shakespeare . ha Róma oldalán marad. Bár a feudális rendszer szabályai biztosítékul szolgáltak a konfliktussal szemben. és egyenlő az Istennel. A gyenge Alaric beletörődött abba. a Merovingokkal pedig elkerülhetetlenné vált a konfliktus. sz. mivel az északi frankok és a déli vizigótok megosztoztak Gallián. Egy „hospitalitas"-nak nevezett rendszer alapján a római fegyveres erőkben szolgálatot teljesítő vizigótok nagy földbirtokokat kaptak viszonzásként. addig a száli frankok északon léptek szövetségre Rómával. A vizigótok elfogadtákaz ariánus keresztény hitet. és rábírta őket7"hogy visszavonuljanak kelet felé (i. mely valaha állítólag Shakespeare kéziratait tartalmazta. Ezt a hitet elfogadta a korai keresztény egyház. úgy lettek a vizigótok egyre gazdagabbak. hogy királyuk (az ő örököse) közöttük él. és ott rejtette el a kincsét. Klodvig.vagy Bacon . legközelebbi frank szomszédaikkal. Euric Toulouse-t választotta támaszpontjának. a konfliktus katalizátorává vált. 24 Az ariánus . legendás vezérük. találkoztak a vizigótokkal. A germán zsoldosok ugyanezt akarták. üresen fedezték fel 1911-ben. és évszázadokig tartó békét hoztak Dél-Franciaországnak. Ahogy Róma osztogatta a birtokokat.. hogy Jézus Isten fia volt. Hasonló víz alatti kriptákat találtak a Wye folyóban Délkelet-Walesben . dia nevű foglyot vett feleségül. Házasságát és új helyzetét teljes római szertartással ünnepelte meg a dél-franciaországi Nar-bonne-ban. Ataulf választott városa. Később a római egyház megtartotta a niceai zsinatot (i. Ataulf egy Galla Piaci. és azt az álláspontot tette a magáévá.de női istenség nélkül. a vallás ürüggyé. Közvetlenül megtérése után próbát tett gazdag déli szomszédai meghódításával. Alaric nem örökölte apja és nagyapja harci készségét. vizigótok és a Jézus család zsidó-keresztényei a királyt egyaránt Dá-| vid ágából származó királynak tekintették. Bevették a Szentháromság fogalmát is. ha a királyuk kriptája védelmére alkalmazottaknál is komolyabb eszközöket vetettek volna be ezek óvására. Ez a szövetség Moiry síkjain állt ki a hunok ellen. közelebbről a Salamon templomából származókat. és folyamatosan engedett Klodvignak északon. aki a római Honorius testvére volt. Mind a zsidók.az egyiket. csakúgy. Narbonne neve „jó hajadont" vagy „jó szüzet" jelent. a frank volt. sz. hogy bármely eltérő hit bún I. mely egy legfőbb~I7tentn fölé. nem lenne meglepő. 22 Honorius számított a nyugat-római birodalom örökösének. nem pedig istennek. ahol a Lévik. hogy a Me-rovingok meghódítják területét. Attila alatt sokkal erősebb vetélytársnak bizonyultak. hogy Dél-Franciaországba Marseille kikötővárosán keresztül l e p e t t be. a frank vezető meglátta a lehetőségetTbban. mint Jézus zsidó követői. Tudván. Míg a vizigótok Franciaország déli részében. melyet a keleti barbárok nyugatra taszítottak. 470-ben nekiállt kiterjeszteni királyságát Spanyolországra a hanyatló római kolóniák rovására. és kiadott egy menekülő . Egy darabig béke uralkodott. melyekbe beletartoztak a Jeruzsálemből elhozottak. 451). 23 Ha Mária Jézus gyermekét hordta. sz. 325). és szintén arról ír.

A lekenyerező stratégia csak annyit ért el. A keresztény seregek vezére megkérdezte a pápa által kiküldött prelátust. Dávid ága „hajtásait" ejtu2ort . a földön embernek számított. hogy kik a katharok. 28 A montscgu ri templom. hogy a szerencsések évszázadok múltán megtalálják. A bankok elődeiként barlangok. hogy Jézus. sem másfélék.galloromán királyt Klodvignak. Még a félelmetes várak és falakkal körülvett városok sem jelentettek védelmet a barbár hordák támadásával szemben.iTHrzcíelern éve-kig tartott. és 507-ben saját kezűleg ölte meg Alaricot. grották és ember által készített építmények szolgáltak. aranyban és ezüstben tartották. Egyetlen utolsó terület maradt. hogy igen.fölötti vita részeként a római egyház célpontjává váltak. melyet „hitük világi képmásának" 29 tekintettek. de Béziers központja lett annak. prófétának. a barbár királyok és nemesek vagyonukat pedig gyakran hordozható értékekben.ilyen vérvonal már korábban is jelentett fenyegetést Rómára. A vizigót nemesek makacsul tartották Narbonne-hoz hasonló fontos központjaikat. támogatták őket. hogy maradtak hátra ilyen kincsek. ami a kincsvadászokat útba igazítaná a rejtekhelyekhez. Az egyház azonban azt tanította.ember volt. Az egyházi vezető ezt válaszolta: „Öld m e g mindet. Eközben a Római Birodalom széthullása egy folyamatosan hadrendben álló Európát hagyott hátra maga után.a kérdésről nem nyitott vitát. és talán valóban a család számított ennek a keresztes hadjáratnak az igazi célpontjának. A KERESZTES HADJÁRAT A KATHAROK ELLEN Aix-től nem messze esik Béziers városa. Jézus vérvonalának sarjai szintén embernek tartották őt. hogy széttiporja a dávidi gyökeret és nemzetséget . Isten majd megismeri az övéit!" Ettől fogva katharokat és keresztényeket egylormán lemészároltak a környező varosokban és falvakban a Franciaország gazdag Languedoc vidékét elnéptelenítő népirtó akció során. a baszkok pedig. Nem voltak bankok. ák. Az egyház vált a római állam túlélőjévé. hogy növelte Klodvig önbizalmát. sem templomosok. A Jelenések Könyvében János kinyilvánította. bekerültek-e Jézus családja leszármazottai az áldozatok közé? Szól a mellett bizonyíték. amit Jézus tanított. amit ariánus eretoeksé^nek neveztek. a közöttük levő Septimania néven ismert határterület. és így antitézise mindannak. hogy ő is királyi vérvonalból származik: „Gyökere és hajtása vagyok Dávidnak. mely tagadta Róma központi főhatóságát. hogy Jézus még a földön is isten volt . de van arra bizonyíték. A katharok kitartottak Róma egyháza melyre úgy tekintettek. akire János figyelmeztet az Apokalipszisben ostromával szemben. melyért még csatázhatott a yizigót Spanyolország és a frank (Meroving) Gallia. Olyan feljegyzés nagyon kevés létezik. és a kathar keresztény hívők szektájának. Munkával szerzett vagyont és lopott zsákmányt egyaránt el kellett ásni. vagy isten? . Miközben a szent vérvonal.-ben az egyház a város teljes lakosságát lemészárolta. Guy de Levis birtokában volt. melyek csatában elesett nemesek után maradhattak. hogy Franciaország királya lehessen." Az egyháznak minden vágya az volt. A katharok erődje montséguri erősségükben állt. Róma végül is a szeretet (amor) visszafelé olvasva. Hétezer kathajrt_ölt£k meg Madaleine templomában. az sosem fog kiderülni. hogy honnan fogja tudni. 1209. mint az Antikrisztusra. 25 A vidék folytonos hadakozásnak adott otthont. A Krisztus földi természete . A zsidó keresztényekhez hasonlóan a katharok abban hittek. akik még mindig uralták a két ország közötti hegyes vidéket. 26 Hogy hány keletről érkezett települt ott meg. . látszólag a vallás miatt.

41 l-re datálódott vissza. A történet szerint röviddel azután. Évi harmincdolláros jövedelmű falusi plébánosból milliomos lett. s a pap nem rendelkezett gyakorlattal olvasásában. és három lepecsételt tubust tartalmaz. azonban nem kétséges. Viszszatérve a pap ellátogatott a helyi temetőbe. a jegyző pedig meghalt. nagyobb település. . A fiatal pap a rendbehozatal elkezdéséhez az oltárt választotta. bozót takarta ösvényen. három pásztort ábrázolt. Olyan dokumentum lehetett. Rennes-le-Cháteau Párizstól messze esett. 3 Párizsban három jelentőséggel bíró festmény utáni gondos kutatásba is belefogott. a Saint Sulpice igazgatójához. melyek fordítást igényeltek. ahol alig kétszáz léleknek kellett gondját viselnie. Elmozdította az oltárt és az azt alátámasztó két pillért. közismerten jártasnak számított Vergilius kora nyelvezetének loitlulataiban és bonyodalmaiban. Egy Béranger Sauniére nevű plébánost helyeztek Rennes-le-Chateau igen apró hegyi falujába. Monseigneur Felix-Arsene Billard-ral. Talán ez az okmány indíthatta útnak Saunière-t a kincs megtalálása felé. hogy pontosan mit is fedezett fel Sauniére. ők ketten túrázni mentek a sziklás hegyre néhány falusi gyerekkel. Döbbenten vette észre." Ennek az üzenetnek a lényege bizonytalan. hogy mi állt rajta. aki a leírások szerint szerette a jó életet. mert a város nyilvántartotta a sírkövet. Sauniére nem először bukkant olyan dokumentumokra. Sauniére atya megsérült. Ez latinul íródott. Sauniére és a quillani jegyző megelőzték a gyermekeket a meredek. pappá pedig 1879-ben szentelték. hogy idejét az elhanyagolt állapotú falusi templom rendbehozatalához használja fel. az ifjú Sauniére-nek maradt ráérő ideje. hogy a halált valóban baleset okozta.unit a papnak el kellett titkolnia.9. Püspöke elküldte őt Párizsba. de igen régiesen. és eltávolította a feliratot. és milliókat érő kincsre bukkant. mely alig bizonyult saját maga és egy házvezetőnő ellátásához elégnek. i. ahol baleset történt. fejezet RENNES-LE-CHÁTEAU REJTÉLYE V alamikor 1885 és 1891 között valakit nagy szerencse ért. amint belenéznek egy sírba. de nyilvánvalóan kódolt. Papok szavát nemigen kérdőjelezték meg. A sír a Pous-sin-festményen és egy bizonyos sír Rennes-le-Château közelében egy és ugyanaz volt. Sauniére egy általa talált iratot egy helyi lakos segítségével fordított le. ahogyan azt Sauniére állította. A jegyző. akihez fordult. és akkoriban még mindig csak öszvércsapáson lehetett megközelíteni. hogy egy jegyző a közeli Quil-lanból lefordított bizonyos iratokat Sauniére atya számára. ahol gyülekezete huszonhárom hívőből állt. hogy a festmények valami nagyon értékeshez vezették el. 2 Mikor Sauniére rátalált az oltár üreges oszlopában az elrejtett dokumentumokra.kettő közülük 1244-ben és 1644-ben. Bieil abbéhoz. Mielőtt felfedezte volna a pergameneket az oltárban. Két másik vallásos szöveg volt. A templom 1059-ben épült egy Mária Magdolnának szentelt vizigót templom romjaira. A pénz örökre megváltoztatta életstílusát és Rennes-le-Château-t. mely hatszáz évvel korábbra. és a pergamenek szövegeiben találtak fontosak lehettek Sauniére számára. de nem ez lesz az utolsó furcsa haláleset Sauniére életében. Bár első állomáshelyénél. A rendőrségi vizsgálat arra a következtetésre jutott. Egy olyan falu esetében. Akár unalomból. A képek egyikét. Ma csak azért tudjuk. akár egyéb okból. Clat falujában. Sauniére 1852-ben született egy közeli faluban. Ez a falu lett a második megbízatása. kapcsolatba lépett Carcassone püspökével. Ez nem számított jó posztnak a tanult fiatal pap számára. A szövegek latinul íródtak . de ez. A három festményen kívül nem ismert. a Les Bergers d'Arcadie-t (Árkádia pásztorai) Nicolas Poussin készítette. 1 Sok „jóra" nem tellett jövedelméből. és rámutatnak. Sauniére atya úgy döntött. Maga az üzenet fordítása ez: „És én Árkádiában vagyok. melyek mindegyike pergamenre írt dokumentumokat rejtett. sz. ez feltehetőleg birtokcímeket tartalmazott. A felirata: „Et in Arcadia Ego". hogy a két pillér egyike üreges. .

ezt fejthette meg Sauniére. és ez a halál. Rennes és Blanchefort urának volt az özvegye.bizonyos Marié de Negri D'Ables sírjához. ezek némelyike temploma bizarr restaurációjában fedezhető fel. hogy Sauniére megérkezett volna a faluba. akinek átadhatná a kincset. fia ifjan meghalt. Sauniére temploma rendelkezett a keresztre feszítés stációinak egy igen szokatlan ábrázolássorozatával is. Dagoberthez tartozott. hogy hol helyezték biztonságba a Meroving-kincset? Egy másik stáció egy skót plédbe öltözött gyermeket mutatott. Alapított egy állatkertet. ami lehet utalás a kathar dualisztikus hitre. hogy valami Jeruzsálemből származót őriztek. Bigou ahhoz csak nyomokat hagyott. Amennyiben egy megszakítatlan sor utolsójának számított. Elődje tisztét Bigou abbé töltötte be. Bármit is fordított le a szerencsétlen jegyző. de a szavak továbbvezettek. vagyis Izraellel. 1 . Ha a család birtokolt kincset. mely meg tudja változtatni a világot. Ez az. aki a templomban talált rejtjelezett pergameneket is szerkesztette. szólt az üzenet. a családi birtokot pedig elvesztet-1 ték jelzálogügyletben. Lányai továbbra is bizonytalanságban éltek. melyet Marié felhasználni kívánt. amit Bigou abbé. helyreállította a templomot. a hadsereg által használt számítógép nem tudta feltörni. A következő szobor Szűz Máriáé. hogy a MIS SIÓN írásmódot adják ki. Az oltáron két gyermek Jézus néz szembe. a betűk külön vannak választva.egyen barmi is a jelentése. Marié halálakor titka biztonságban volt. Rennes-le-Cháteau előző plébánosa írt rá. Sauniére atya megtalálta a kulcsot. hogy „E hely rettenetes". 6 A templom bejárata felett van egy latin nyelvű felirat: „Terribilis est föcüs iste". hogy Jézusnak volt egy ikre.és húszmillió mai dollárt költött el. Elszegényedett falusi plébánosból hirtelen átalakult emberbaráttá. aki állítólag Salamon templomát építette. az elvezette Sauniére-t az oltárban lévő pergamenekhez. királyi személyektől művészekig. akiben megbízhat. kellemetlen helyzetben találta magát. Hogy mi vonzotta a Habsburgokhoz és operaénekesekhez hasonló személyiségeket Rennes-le-Cháteau-ba. Az egyik stációban Marié egy barlangba néz. A dokumentumok és üzenetek jó része zavarba ejtő. nyilvánvalóan nem olyat. azt csak találgatni lehet. 4 E pergamenek egyike ezzel az üzenettel szolgált: „Ez a kincs II. A Sauniére által talált dokumentumok családfák voltak. és hogy valaki Skóciában örököse lehet ilyen titkoknak? . Jézustól pedig a Franciaországban élő leszármazottakig. Marié de Negri D'Ables e sírja fedte fel az „Et in Arcadia Ego" üzenetet. melyek bizonyos emberek származását követték nyomon a vizigót-Meroving időkig és még messzebb. és titkok őrzőjének és kincs védnökének tekintettek . Dago-berthez és Sionhoz tartozik. Ez száz évvel azelőtt történt. Biztosan sokat rejtjeleztek.és egyesek szerint leletének (Jézus Krisztus családfákban megőrzött vérvonala) vallási-történelmi jelentősége olyan erővel bír. aki január tizenhetedikén halt meg. és egyáltalán nem bízott bennük. 5 Neki pedig kellett valaki. Marié titkos genealógiája és családfája Bigou abbéra szállt. Három leánya maradt életben. utalva. Számunkra ő Is csak nyomokat hagyott hátra. bár nem számított ostromra. Sáncokkal övezte faluját. évben. Dagobert a Merovingok francia trónja utolsó örökösei közé tartozott. Marié Hautpouli Ferencnek. II. Kezdett fontos vendégeket is vendégül látni Európa minden tájáról. Még Dávid Jézusra kiterjesztett vérvonalát is. akit a következő lépésben a pogány közel-keleti démon. Az egyik üzenet kódolásában annyira tökéletesnek bizonyult. és a Bibliában nem található szavakat adtak hozzájuk. Marié pedig a királyi ágból származott. ami azt jelenti. épített magának egy könyvtárat és felállított egy Mária Magdolnának szentelt tornyot. ahol azelőtt csak taposott ösvények voltak. Ha Marié birtokolt titkot vagy kincset. hogy egy. vagy az egyik gnosztikus szerző szerint arra. az 1781. A kincs. Vagy igen? Modernizálta az ősi falu vízellátását.nem egy tipikus jellemző keresztény templomban. Összesen a becslések szerint öt. amik viszont a kicsiny falu temetőjébe vitték. Utakat épített oda. és végül a Poussin festménye tárgyát képező sírhoz . Asmodeus szobra üdvözöl. Lányaihoz fűződő kapcsolatát „keserűnek" írták le. Egyesek a Biblia szakaszai. aki milliókat költ faluja közműveire. úgy tűnik. Arra utaló üzenetet hagyott hátra Sauniére atya. hogy Marié tudta. talapzatán a MISSION (KÜLDETÉS) szóval. mely Sauniére kezeibe került. nem lévén férfiörököse. Arról beszél nekünk. A felirat figyelmeztetőül szolgál a látogató számára." Sión természetesen azonos Cionnal. talán a Prieuré de Sionra.

Valaki más talán olyasmivel fenyegetőzött. Lehet az Európában portyázó. mikor házvezetőnője megrendelte és előre kifizette koporsóját. Nem akart magyarázatot adni. Noéi Corbunek ezt mondta: „Barátom. A házvezetőnő. Meggyilkolása brutális módon történt (egy baltával végeztek vele). Sauniére közeli barátja és a kelta kőépítmények szakértője segített neki megfejteni a helyi emlékművek jelrendszere némelyikét. Csupán egy lezárt irattartó dobozt törtek fel. Később szélütést kapott és beszédképtelenné vált. azután pedig „ünnepélyes és tiszteletteljes" módon kiterítették. Barátjának és közeli társának azt mondta. ahová Sauniére atya elment. hogy Riviére atyát sokkolta. A közeli Coustaussa falujában 1893-ban meggyilkoltak egy papot. Sauniére házát és titkait házvezetőnőjére hagyta. a Vatikán közbeavatkozott. Bár egyháza sok pénzét őrizte. Mindenki tudta. de semmit nem tett. amit az utolsó pillanatban helyezett biztonságba egy maroknyi túlélő és barlangokban van elrejtve? A carcassone-i püspök. Vagyona forrásának természetesen a Sauniére által talált kincset tekintették. Saint Sulpice az a hely is. mert azonos azzal. melyet Villa Bethaniának nevezett el. Márta azon hívek egyike.Sauniére magának is épített házat. és visszahelyezte. és aztán letelepedtek Rennes-le-Cháteau vidékén? Vagy kathar kincs. Sauniére halála szintén okot adott a gyanakvásra. hogy halála közeledtekor fel fogja fedni a titkát a vevőnek. Boudet abbé. Saint Sulpice ünnepnapján szélütést kapott. Mai értékben kifejezve belekerült közel ötszázezer dollárba. Az egyik író rámutat a rejtélyes szóválasztásra . távozásuk után néhány órával pedig meghalt. amit fel fog fedni neki. Marié azt is mondta neki. Jézus közeli barátja. aki állítólag Franciaországba ment Jézus menekülő társaival. Az egyház fenyegetőzött. és utána beteg lett. megtagadta Sauniére-től az utolsó kenetet. Január 12-én. Bethániában lakott Mártával. amit hallott. Arameus nyelven a beth házat jelent. Csupán az elásott kincs forrása számos lehetőséget vet fel. de Boudet jó egészségnek örvendett. Corbu 1968-ban halt meg egy gyanús autóbalesetben. 8 Rennes-le-Cháteau és Sauniére atya hirtelen gazdagsága rengeteg teóriához vezetett. tevékeny és egészséges volt. és a vidék legnagyobb háza lett. hogy hallgassa meg utolsó gyónását. A január 17-i dátum azért érdekes. Állítólag úgy szállt a sírjába. akik Rómái fosztogatták. Saját feljebbvalói meg akarták ismerni gazdagsága forrását. hogy aranyon járkálsz". majd Franciaországba visszavonult kelták zsákmánya? Vagy barbár vizigótok kin< se. Hónapokig nem tért vissza a munkához. Sauniére atya temploma és otthona hordozza a kulcsokat . nyíltan együtt élt házvezetőnőjével. Marié Dénarnaud évekig élt Sauniére halála után. hogy elárulja. A vevőnek. azokat érintetlenül hagyták. Hogy mit osztott meg Sauniére Boudet-val. Pénz híján eladta a Villa Betha-niát. Január 23-án meghalt Sauniére. „hatalmas" emberré fogja tenni. Lázár. a párizsi Saint Sulpice igazgatója szerepe. Úgy mondják. az nem ismeretes. Maga a név újabb kulcs lehet. hogy kutatás folytasson az oltárban találtak kérdésében. a Sauniére-től örökölt házat egy barátnak. hogy a régi pénznemet a pénzügyi rendszer német megszállás utáni újjáépítése részeként újjal kell lecserélni. Látták Marie-t nagy címletű bankjegyeket égetni. amit komolyabban vettek. hogy ilyen nagy érdeklődést irányított Rennes-le-Cháteau falujára? . te nem is tudsz róla. Mikor Carcassone új püspöke felfüggesztette.nem „gazdagot" mondott. Halála előtt hivatott egy helyi papot. Azután. ő pedig megtagadta. Gellis plébánost paplakában. azania pedig „eget" vagy „mennyet". 7 A modern korban három további testet emeltek ki a földből Sauniére otthona mellett. hogy nem derített fényt semmire. melyet Sauniére törölt ki D'Hautpoul de Blanchefort márkinő sírkövéről. 1946-ban a francia kormány rendeletet adott ki. Nem ez az egyetlen rejtélyes haláleset a vidéken Sauniére halála előtt vagy után.ő maga nem árult el valami sokat senkinek sem. Mi kerülhetett felszínre az apró hegyi faluban. mikor „baljós idegenek" látogatták meg. valamint a Vatikán későbbi beavatkozása az aligha ortodox pap érdekében nagyobb titokra mutat. aki csodálatos módon sírjából menekült meg.

hogy Jézus családja a franciaországi száműzetésben örökösökre és egy évszázadokon át fennmaradt dinasztiára tett szert. 9 Mikor apja halála után megingott a Meroving-hatalom. hogy rájuk akadtak volna. hogy Jézus családfáját egészen Dávidig nyomon kövesse. Franciaország déli része a rejtett kincsek legendái mellett tele van barlangokkal és ember alkotta alagutakkal. hogy mekkora értéket tulajdonítottak az ilyen feljegyzéseknek. hogy a családfák nagy fontossággal bírtak. foglyul ejtik és legyilkolják Dávid ága örököseit. Dagobert halála után a Karolingok nyerték el a Franciaország fölötti uralmat. 674. A Rennes-leCháteau kincse természetéről az egyik nyomot a Sauniére által megsemmisített sírkövön találták. hogy az életben maradt rokonok azzal vádolták a római uralkodókat. valamint hogy megsemmisítik a zsidó nemesek családfáit is. A rede szótő azt is jelenti. hogy az a Salamon templomából származó zsákmány volt. A nyolcadik században írt Wilfred élete az egyik olyan forrás. Őket a Merovingok követték. Míg ma az ilyesfajta genealógiák léte és jelentősége túlzottnak tűnhet. ami nyersfordításban azt jelenti.Cháteau-ban ülték meg. Második felesége Giselle de Razes lett. Matilde-ot. A vizigót számít az első népnek.akár titokban is osztozhattak -. Máig sok falu maradt a környező vidéken. II. Máté evangéliuma nagy súlyt helyez arra. 11 Ez számított királysága alapjának és a próféciák beteljesülésének. Csupán harminckét kilométerre volt a montséguri erődtől. Dagobert halálával. Jézus családjáról írva \azt mondja. Dagobertet elküldték. Az abbé titka tézise . Könnyen lehet. hogy megsemmisítsenek minden ezek létére alapozható trónigényt. az asszony otthonában és hűbérbirtoka fővárosában. Sauniére rájuk talált? Sauniére csupán a nagy rejtélyhez vezető nyomokat hagyott a világ számára. Az Ótestamentum is bemutat olyan családfákat. 13 Világos. mikor Dagobert harmadik leányát hozta a világra. hogy eltűntek. Razes grófjának leánya és a vizigót király unokája. és II. mikor is II. amit a környéken bárki felfedezhetett volna. Úgy tűnik. Egy másik korai történész. de nincs arról ismeretünk. sz. A bitorlók által lebocsátott lepel nem szakadt fel a tizenhetedik századig. ugyanakkor pedig megsemmisítésükről nincs feljegyzés. akkor feltételezhető. hogy Jézus családja részletesen ismerteti családfáját. Dagobert életének újabb bizonyítékai kerültek felszínre.. ő meghalt. Jézus arameus nyelvet beszélő követői beházasodhattak vizigót családokba . hogy ezt jelentse: „a barlangok [Arques-nál] őrzik az uralkodót".. melyre a Merovingok és Karolingok egyaránt fátylat kívántak borítani. hogy az epizód azok közé tartozott. mely megemlíti Dagobertet. E feliratot másképp is lehet fordítani. melyek Ádámtól Noén át Ábrahámig és Dávidig terjednek. mely a galliai kelták után közös területen élt a szentföldi száműzöttekkel. hogy „őrizni". hogy e történelmi dokumentumokat elrejtették. melynek nevében szerepel a Razes. az erőd barlangja". 666-ban feleségül vett egy kelta hercegnőt. ami kimutatja." 10 Ha Sión és Dagobert közös kinccsel rendelkezett. Róma bukásakor a vizigótok megszállták Franciaország déli részét. Sauniére gazdagsága forrása lehetett olyasvalami. mivel a királyok vérvonala egyenes ágába tartozott. december 23-án meggyilkolták. Euszebiosz ugyanabban a fejezetben jegyzi fel. hogy az írországi Slane-ben éljen egy kolostorban. miközben a ste-nay-i északi hatalmi központját körülvevő erdőségben vadászott. Hégeszipposz. 12 A rómaiak kutattak e családfák után.A MEROVING-DINASZTIA ÉS JÉZUS CSALÁDJA II Dagobert lett a Meroving Franciaország utolsó királya. A Karolingok terve volt a Meroving-dinasztia elpusztítása II. ezenkívül kevés utalás található róla. A menyegzőt Rennes-le. amelyben Heródes száműzetéséről is beszél. Azért akarták megszerezni. de rengeteg bizonyíték létezik. ahonnan az utolsó pillanatban . Az abbé titka szerint a kelták a Reddis (vagy Rhedae) nevet adták a későbbi Rennes-le-Cháteau-nak. Dagobert fia törvényesen követelhette a hatalmat.a Razes név a „titkom" jelentésű razi arameus szóra emlékeztet. felveti. A Mero-ving-királyságok (The Merovingian Kingdoms) szerint „A források általános hallgatása. hogy üldözik. „Reddis Regis Cellis Arcis" szólt a sírkő felirata. hogy „A királyi Reddisnél. I.

A fiú meghatározása szerint az aranyhoz adott elem kobaltnak bizonyult. hogy az ördögi Klodvignak egy erős szövetséges kellett. hogy elvehesse a másodikat. A Merovee nevet kapta. Bár bármely felfedező vagy kincskereső rálelhet ilyen rejtekhelyre. Mivel kobaltot csak afrikai aranyhoz adtak hozzá. mind természetfölötti képességgel. A Merovingok abban is hittek. Sigibert fiának azt mondta. A tengeri teremtmény egy „kvino-taur" volt. hogy ezek az ariánusok birtokukban tarthatják Gallia egy részét". Sámson esetében is a haja jelentette ereje forrását. Egy másik kisebb királyt fiával együtt lefejeztek. 14 A királynénak olyan gyermeke született. Házasság útján hozzájutott Burgundiához. úgysem uralkodhatnak. A Merovingok tehát Jézushoz hasonlóan pap-királyoknak számítottak. és elvitték az aranytárgyakat egy ékszerészhez. Blum arra következtet. Klodvig halála után királyságát négy fia között osztották fel. Mikor a valaha hosz-szú hajú spártaiak i.a kincshez. A Merovingok története a gyilkosságok és árulások története. Úgy döntött. Míg Cholderic a láda fölé hajolt. akit Euszebiosz szentnek tekintett. Ahogyan Jézus a pap Árontól és a király Dávidtól származott.idalékként olyan anyagot tartalmaztak. . vagy megöleti őket. A haj Jézus testvére. Egy Jean Blum nevű szerző hírül adja. a másik egy természetfölötti teremtmény. Valaha ariánus létére ezt mondta: „Elszomorít. mely elvezette őt a kincshez . melyet talán Cion és a Meroving-király. hogy ha a hajukat levágatják. hogy a caesar és a cár szavak a hajkorona jelentésű germán „kaiser"-ből erednek. Cholderic ezután megmutatott Klodvignak egy láda aranypénzt. a Meroving asszonyokon pedig kegyetlenség tekintetében férjeik nem tehettek túl. Miután a király teherbe ejtette királynéját. hogy hogyan szilárdítsa meg szerepét Franciaország királyaként. mivel . levágatja unokái haját. Klodvig széthasította a fejét egy baltával.kimenthették a kathar kincset. ami hasonlóan a Mária névhez. A legenda irodalmi eszköz lehet két nagy hatalom keveredésének magyarázatához. melyet sosem vágathattak le. Nem hiányzott a képzelőereje annak a megtervezéséhez. hogy vágják le a hajukat. amit a fiú. az özvegy királyné választás elé került. Odaadott egy karperecet a fiának. Rigunthot. mert szembeszállt Klodviggal. Fredegund. arra kényszerítették őket. és igazolással szolgált a szomszédos vizigótok elleni támadáshoz. Jakab esetében is fontos szerepet játszott. úgy Merovee is nagy és hatalmas ősökkel rendelkezett az egyik egy király. hogy nincs többé joguk a Peloponnészoszhoz. Úrnője. aki a királyok vérét és egy tengeri lény vérét hordozta magában. félig hal alapítójának lett az unokája Klodvig. Ott találkozott egy tengeri teremtménnyel. akiket a hunok toltak nyugatra Közép-Ázsiából. csak Sauniére férhetett hozzá az oltárkőhöz. mind földi királyoktól származó királyi vérvonallal. akárcsak mint állítólag az esszénusok vagy Jézus. még megölni is megpróbálta saját lányát. Arra is emlékezünk. hogy ez részét képezte Salamon ellopott kincseinek. Az ékszerésznek problémát okozott az arany tisztaságának pontos meghatározása. Egy másik király. Klodvig unokái gyilkolás segítségével tartották fenn uralmukat. II. tehát akár meg is ölhetik őket. Chilperic meggyilkolta első feleségét. mivel „borotva fejét egyáltalán nem érintette". hogy képesek „kézrátétellel" gyógyítani. akinek gyógyító tevékenységét az evangéliumok feljegyezték. Chol-deric meg is tett. de sokkal valószínűbb. a vizigótok legyőzője. aki folyton dühítette. aki nukleáris mérnök volt. hogy megbékítse feleségét. e. a dinasztia félig ember. a római egyház pedig ilyen hatalmas barátnak bizonyult. hogy gyilkolja meg apját. a családfákhoz és a kódolt sírkőhöz. 16 Megkapva a támogatást hamarosan történelmi határaiig terjesztette Franciaországot. az elment úszni az óceánban. 17 Klotild. A Meroving-királyok a maguk módján adták elő Clodio királytól való származásuk történetét. A frank Merovingok azzal a hatalmas barbár hullámmal érkeztek. E szokatlan vérvonal eredményeképpen a Merovingok azt állították. hogy erejük a hajukban lakozik. amit apjától vett el. A történelem szerint Klodvig azért tért a katolikus hitre. ilyen lényről nincs semmiféle leírás. tengerre utaló másodlagos jelentéseket hordoz. 564-ben legyőzték az argivokat. Dagobert birtokolt. hogy ráakadtak egy rejtekhelyre. elismeréseképpen. 15 A Jézussal való összehasonlítás további egyezéseket nem mutat ezzel a brutális uralkodóval. amit még sosem tapasztalt. Történelmüket és gyökereiket legenda takarja. aki a francia forradalom előtti Európában tipikus módon isteni jogon követelte magának az uralmat. ami másodszor is teherbe ejtette. Merovee-nak.

19 Sigisbert a Meroving-dinasztia sarjává vált. hogy az éves felajánlás részeként küldjék el Krétára. a labirintusban. ahol a gonosz király. a palotagrófok. Titkos tervezettel rendelkeztek? Az abbé titka egyik hipotézise úgy szól. A görög hős. Adott . A titok az lehetett. Marié de Negri D Ables a dávidi ág örökösei közé tartozott. Berát építésznek kezdték nevezni. Razes hercege címet kapta meg. hogy kieszeljen egy tervet. hiába nem ők tartották birtokukban a hatalmat. Nem ő lett az utolsó a Meroving-királyok közül. Krétán Thészeuszon megakadt a király leánya tekintete. Északi fővárosa. a hercegnőt. A Dagobert életéről szóló rövid feljegyzés elárulja nekünk. mely Jézus családján. akiből később Jeruzsálem meghódítója és királya lett. Szerelme arra vezette Ariadnét. ahogy azt Klodvig alatt tette. A római egyház nem maradt a Merovingcsalád ügye mellett.Az uralkodás később II. hogy a Meroving-dinasztia a dávidi származás folytatása. Stenay a mai Lotaringia. aki túlélte a stenay-i vadászkirándulást. hogy Bouillon Gottfried ereiben a francia királyok szent vérvonala fusson össze. kulcs) angol szavunk egy jóval régebbi szóból. ami segítette a Franciaország nagy része fölötti hatalom átvételében. Stenay környéki vadászkirándulása során lándzsával ledöfték. hogy beházasodjanak Jézus örökösei családjaiba. kelta hercegnőt vett feleségül. arra a királyra. mely nevet a szabadkőművesek nagyra becsültek. Mint arra emlékszünk. A Merovingok uralkodása végéhez érkezett. Nagy Károlyt támogatta. annak halála után pedig a rennesle-cháteau-i vizigót hercegnőt. A Lotaringiai-ház és a Merovingok közötti házasodás biztosította. A görögök mítoszai szerint minden évben gyerekeket vittek Krétára. IV Sigisbert. mikor az idő alkalmassá válik. a királyság régensei ragadták meg. hogy Rennes-le-Cháteau-ban helyezték biztonságba. mint egyszerűen a Rómából és Jeruzsálemből elprédált zsákmány vagy a vizigót kincsek más ősi rejtekhelyei. A Minotaurosz a föld alatt élt folyosók útvesztőjében. Thészeusz azt kérte. A Meroving. 10. Sauniére titka sokkal jelentősebb lehetett a világ számára. a clewe-ból ered. és amint a család elvesztette a hatalmat. fejezet AZ ÖSSZEKÖTŐ SZÁL A clue (nyom. Később a Meroving-királyok elvesztették vezetői szerepüket. miután megmentették apja ellenségei elől. Minósz feláldoztatta őket egy szörnyűséges félig ember. A szőlőinda egyik ága VI. Úgy mondták. Sigisbert utódja a Plantard vezetéknevet vette fel. ahogyan a Lévik a dávidi királyság sarjai voltak. vagy akár magán Jézuson keresztül folyt át. és készek hatalomra lépni. Dagobertre szállt. A korona megszerzésének esélye híján Sigisbert a Reddis grófja. hogy Jézus örökösei élnek és jól vannak. melynek jelentése fonalgombolyag. félig bika lénynek. de uralma nem tartott örökké. hogy beházasodjanak a Meroving-családba. 18 A vizigót kincskészletből származó öröksége képezhette hadipénztára alapját. Az északi családok még mindig nagy gondot fordítottak arra. Akadt egy örökös. hét fiút és hét leányt minden évben belökték az útvesztőbe. de az egyenes ági leszármazottnak ő számított. Jézus Franciaországban élő örökösei összeházasodtak a vizigótokkal. és Lotaringia egyik későbbi hercege lett Bouillon Gottfried nagyapja. A gyerekeket. hogy hatalmas vagyont gyűjtött. ami megszabadítja Thészeuszt a haláltól. melynek jelentése „hevesen virágzó hajtás". Berán keresztül származott le. Giselle-t. a Minotaurosz pedig megölte és megette őket.és Karoling-dinasztiák későbbi uralkodócsaládjai hangsúlyt helyeztek arra. Jeruzsálemet a Meroving-örökö-sök hódították meg. aki beleszeretett. akit a rennes-le-cháteau-i sírkövön említenek. Megörökölte a Meroving-trónt (névleg). Minotaurosznak.

Tudta. de kémek segítségével felfedezte. embereit végigküldte a föld alatti vízvezető alagúton. jóval később terjedtek el. ő volt a messiás. akik évszázadokkal korábban mint megszállók kezdték betelepíteni a vidéket. rájött. Népe megmentője lett. ahogyan az egyiptomi szövegek nevezik őket. Dávid megígérte Batsebának. A címet nem tekintették szó szerintinek. hogy központja és szülőhelye három különböző vallásnak .a jólét istenét. egy kútig. A monoteisztikus hitek épp csak kezdtek fölébe kerekedni a szó szerint istenek százait tisztelő vallásoknak. 3 Az ifjú királynak voltak már hadi tapasztalatai. aki magára veszi a világ bűneit. mikor a „clewe" „clue-t" szolgáltatott a labirintus rejtélye megfejtéséhez. 2 A kánaánita vallás sok istent foglalt magában . talán Héliopoliszra utal. Ó sok feleséget tartott. hogy egy ostrom megakadályozhatja. hogy a Jeruzsálemhez hasonló szilárd. A standard fordítás szerint jelentése „béke". mint most.emberek milliárdjai hiszik úgy. A város megadta magát. Izrael tizenkét törzse egyikének királya. Hatalmas alagutat építettek a város alatt. Jeruzsálemet választotta ki ilyen egyesítő fővárosnak. Dávid saját stratégiájukat alkalmazta ellenük. és így a vallási alakok letisztult nevei. többi feleségével nemzett. tulajdonítják az érdemet. hogy Jeruzsálem a bölcsőjük. portok voltak. mint a sardan és a peleszet. mielőtt ez a három nagy világvallás igényt nem jelentett be rá. furcsa. hogy felleljük a Pénzveremben elrejtett kincs forrását. Isten Bárányához imádkoznak. E szent város ironikus módon mint a pogány istentiszteletek helye kezdte. Dávid. amit az útvesztőben haladva le tud tekerni.a kereszténységnek. félig a zsidók. Az út Salamon és Dávid Jeruzsálemében kezdődik. de egészen a sumerok idejéig visszamenő szokásnak számított a királyokat „pásztoroknak" nevezni. valamint leszoktatni a premonoteista vallásra jellemző bálványimádásról és a többnejűségről. olyan törzseket foglalnak magukban. 6 Legfontosabb felesége Batseba. a területet a tenger felől betelepítő n é p e k otthona. Dávid az irányzat részét képezte. hogy a fiú. a háború művészetét a filiszteusoktól. nem sok utalással az istentisztelet pogányabb formáira. Izrael ellenségei szövetségeseként tanulta. a tizenkét törzset nemzetté tudja egyesíteni. A Jeruzsálemet körülvevő vidék a kánaániták és más. DÁVID ÉS SALAMON Jeruzsálemnek. de hitelesebb az „On napistene". a keresztények pedig Jézushoz. Salemet Jeruzsálemben imádták. Ezek a „tengeri népek". 5 Istent is pásztornak tartották. akitől született egy fia. hogy külső kutakból szerezzenek vizet. hogy ha bázisa egy megerősített város. Oak Island rejtélyénél hosszú letekert szálat kell követnünk a történelem labirintusán keresztül. a jebuziták a tengeri királyok e nagyobb családja rokon alcsoportjának számítottak. A támadó tengeri királyok jelentették a hettita birodalom. Mivel ilyen fontosnak tartották a vérvonalat és a családfát. A kapcsolat házasságtörő viszonyként indult. A jebuziták olyan népcso* Barbara Walker szerint az „On" az ókori Egyiptom városára. Saját magától azonban nem kívánta meg a túl gyors változást.neki egy fonalgombolyagot. megpróbálta nyáját ebbe az irányba terelgetni. és fel a kútaknán. hiszen Dávid harcos volt és király. 1 A szó új értelmet nyert. egy jebuzita asszony. akiket Dávid korábban. 4 Dávid azután felkenette magát Izrael királyának. hogy az ő fia fog uralkodni azok fölött. . A héber nép „Pásztornak" nevezte. E három vallást együttesen a bolygó népessége többsége vallja . A peleszet torzult filiszteussá. mely tagadhatatlanul egyike a világ legszentebb helyeinek. Fiukat „Salamonnak" nevezték el. hogy megtalálhassa a visszavezető útját.' Az istenek tisztelete még nem került szabványosításra. falakkal rendelkező erődítmény ostroma éveket vehet igénybe. akire Dávid az izraelita nép királyságát bízta. a judaizmusnak és az iszlámnak. hogy a város vízkészlete egy Gihon nevű forrásból származik. A város építői előre betervezték. félig pedig a jebuziták közé tartozott.

A valóságban Hiramnak mesteri szakemberek álltak a rendelkezésére. hogy a héber világ központjához illő nagy templomot tervezzen a terv kivitelezése Salamonra maradt. A kőművestanban. A modern szabadkőművesek azt állítják. Dávid arra fordította energiáit. Olyanokkal kellett tanácskozniuk. mindig is nomád népnek számítottak. E ponton Él egyszerűen Atyaistenné vált. Él valaha „bikaistennek" számított. hogy mennyire képes a mágiát alkalmazni. hogy Salamon lényegi szerepet töltött be mesterségük hagyományai elindításában. a héberek most Élt fogadták el magukénak. ha a fáraók nem elég bölcsek ahhoz. A héber pásztorkodó emberek hagyományosan sátrakon kívül sok mást nem építettek. akik meglátogatták Jézus születési helyét. Salamon Hiram kánaánita királytól kért tanácsot.ami egy Mória nevű szikla volt . A Meroving-dinasztia vérvonala örökösei hasonlóképpen azután születtek. mágusoknak nevezték.körülvevő földet. mely a tizenhetedik és tizennyolcadik században indult nagy fejlődésnek. hiszen a mágia valóban papi művészetnek számított. ilyen nagy épületek létrehozása pedig magas fejlettségű szakembereket igényelt.Móriát .a gazda eladta a zsidóknak. Mivel Salem istent már felváltotta a ká-naánita Él isten. 8 Salem szent helyét . 9 Nem a templom az ókoriak első jelentős munkája. Hira-mot tekintik a mester építőnek. hogy felfogadják őket zsoldosoknak. tengerről jött néptől származó családé. Őket általában specializálódott céhekben lehetett megtalálni. egy még hatalmasabb lény. aztán egy. Egy pap értékét gyakran azzal mérték. mikor a kőművesség egyértelműen okkult fordulatot vett. . Jézus vérvonala Aron papi kasztjától és Dávid királyi kasztjától ered. akit a tengeri népek a mediterráneumon túli kapcsolatokból adoptáltak. akik építészet terén több képességgel és tapasztalattal bírtak. hogy a királynőt előbb a király termékenyítette meg. Egy jebuzita gazda birtokolta a szent helyet . valamint egy másik.egy „másvilági" apa és egy földi apa. Talán Egyiptomot is megdöntik. A keletről jött papkirályokat.a térség egyik legerősebbje végét. 7 így hát Salamon vérvonala a héberek királyi ága. a tengerből származó rejtélyes teremtmény . akik Cionnak nevezték el.

A massacbusettsi Westfordban talált véset. A krétával fotóítótt bevésések a Gunn-klán címerét fedik fel. [Terry Sora fotója)

Hiram azt mondta Salamonnak, hogy küldjön harmincezer munkást, hogy tanuljanak a föníciai
mesteremberektől. Hiram magára vette a kivitelező szerepét is, pénzt fektetett a nemsokára
száznyolcvanezer munkást foglalkoztató munkába. Salamon húsz várost adott cserébe Hiramnak. A
templom hatalmas építménnyé nőtt, homlokzata a keleten felkelő nap felé nyitott volt. Ez az
előcsarnok éppúgy, mint a többi Írországtól Ázsiáig, úgy épült, hogy fogada a nap első sugarait. A
történelem és a vallás nagyobbára azért nem fordít az ilyen építmények fontosságára kellő
figyelmet, mert nem értik funkcióikat teljes mértékben. 10
Az építészként működő tanult emberek a sumer időktől fogva hittek abban, hogy a
mennyországot ilyen monumentális építmények formájában lehet és kell a Földön lemásolni. Ezt
szem előtt tartva emlékművek és teljes városok épültek és szerveződtek Sumertői Stone-henge-ig,
ami a vallás és a tudomány legmagasabb ötvöződése. Később a „modern" vallás elkezdte fenyegetve
érezni magát ettől a tudománytól, melyre valaha úgy tekintettek, mint egy másik vallás funkciójára,
vagy még rosszabbra, „mágiára". Az építőmesterek, építészek vágya, hogy a Földön leképezzék a
mennyországot, a „Mint fenn, úgy lenn" kőműves kinyilatkozásban jelenítődik meg. 11 A tudomány e
földalatti árama rákényszerült arra, hogy titokban maradjon, hogy elkerülje a középkori vallás
haragját.
A keresztény katedrális Chartres-ban egyike a pogány tudománynak és Istennek
enalHtTegfontosabb emlékműveknek. A nap fényét abban az időpontban befogadó stratégiailag
elhelyezett kőlapok segítségével méri a nyári napforduló dátumát. Az egyik Chartres-ral kapcsolatos
rejtély az, hogy nem a Szűz Máriának, hanem Mária Magdolnának szentelték. 12 Mindkettejük a

„Miasszonyunk" jelentésű kétértelmű „Notre-Dame" címet kapta. De követőik számára különböző
jelentéseket hordoztak.
Mikor a keresztény vallást a kelta népre erőltették, az egyháznak az Indiától Írországig uralkodó
istennőimádatot kellett kiirtania. Az istennő helyére megpróbálták behelyettesíteni a Szent Szüzet,
Jézus anyját, de ő nem ugyanaz volt, mint a pogány istennő. A pogány istennő három aspektussal
rendelkezett, ezek pedig a hajadon (szüzesség), anya (termékenység) és banya (halál). Maga is
szentháromság, aki hozott életet és halált egyaránt. 13 Hívták egyéb nevek mellett ízisznek,
szimbólumának pedig a galambot tekintették, akárcsak Mária Magdolnának, a katharoknak és
Keresztelő Szent Jánosnak. A „földalatti áramlat", a szent égi tudás szintén ősi vallásából maradtak
fenn. Ennek az ősi tudásnak részét képezte a világegyetem megértése. A „Mint fenn, úgy lenn"
kőműves mondás példázza, hogy a kőműves feladata, hogy megalkossa a mennyország képmását a
földön.
Ez az égi világról szóló tudásanyag segített olyan építmények megalkotásában, melyek legsötétebb
zugaiba is be tud hatolni a nap az év egy szent napján. Ilyen tudást építményekben a prehistorikus
New Grange-től és Stonehenge-től Jeruzsálemen át Chartres-ig alkalmaztak. Az eredeti
építészmester, Hiram a kőművestan szerint e szerint az égi vázlat szerint építette Salamon
templomát. Északon, nyugaton és délen kiegészítő templomok épültek egy Ulam nevű terület körül.
A homlokzat felől belépve az ember először a tizennyolc méter hosszú templomhajóba ér. A
főcsarnokot Hekalnak nevezték. Legnyugatabbra a Debir, a Szentek szentje, egy kilencméteres tökéletes kocka. Csak a kiváltságosok léphettek be, az utat pedig aranyláncokkal zárták el. Itt tárolták a
Tízparancsolatot tartalmazó frigyládát. 14
Salamon semmit sem bízott a véletlenre. Templomában áldoztak a pogány isteneknek és
istennőknek, arra az esetre, ha saját Istene cserbenhagyná. Hitt a legfőbb istenben, Élben (vagy
Jehovában), de ugyanakkor akadtak más megbékítenivaló istenek és istennők is. A türoszi napisten,
Melek (a Biblia Molochja), Szidón Asztarté nevű istennője és Szin holdistennő (akiből férfi lett, és a
„Sinai" szó forrása) mind ide tartoztak. Salamon épített egy másik templomot Khámosz-nak, Moáb
bálványának, és két templomot a nagy anyaistennőnek. 15
Magát a templomot kánaánita templomok formatervét használva alakították ki. Két masszív, tíz
és fél méter magas és öt és fél méter átmérőjű oszlopot építettek a bejárathoz. Egyesek azt mondták,
hogy ezek az oszlopok a Napot és a Holdat reprezentálják. Mások szerint az Élet és a Tudás Fáját.
Salamon az oszlopokat Boáznak és Jákinnak nevezte el. 16 A szabadkőművesek beavatási
ceremóniáján azt tanítják az újoncnak, ezek az oszlopok üregesek voltak, hogy titkos dokumentumokat óvjon meg tűztől és ártól. Rennes-le-Cháteau oltára oszlopait szintén titkos iratok tárolására
építették, melyek az idő és támadások dúlásai ellenére megőrződhettek, míg Sauniére bele nem
fogott a templom renoválásába.
Salamon palotája is óriási mérnöki teljesítménynek bizonyult. Föld alatti hidraulikus műveket
alkalmaztak, mivel az, hogy Dávid bevette a várost, megtanította neki, hogy drága árat kell fizetni a
kútvíz hozzáférhetővé tételéért. Gihon forrását álcázták, és megterveztek egy ciszternát, a külső víz
megnövelésére és a vidék termékennyé tételére.
A gazdálkodás és kereskedelem felvirágoztatta Jeruzsálemet.
A város gazdagságát a 3Királyok 10:18-21 írja le. Eszerint nem akadt semmi a templomban, amit ne
borított volna arany. „Kétszáz arany-pajzsot, hatszázhatvanhat talentum aranyat" hoztak neki
minden évben. Elefántcsont trónusát arany borította, akárcsak a többi bútort és eszközt. A Biblia
írja, hogy Sába (Etiópia) királynője mind magát, mind királysága kincseit felajánlotta neki. Salamon
flottái keleten egészen Indiáig kereskedtek, ahol kínai dzsunkákkal találkoztak, nyugaton pedig
Spanyolországig, ahol Tarszisz bányái ezüstöt termeltek. 17 Bár lehetett Salamon idejében Jeruzsálem
a világ leggazdagabb városa, a folytonos háborúskodás a későbbiekben elpusztította az eredeti
templomot. Amit ma a templomról tudunk, az a Bibliában feljegyzett leírásból származik. Az eredeti
építményből nem áll semmi.
A templom masszív oszlopairól olvashatunk a Bibliában, de a történelem számára elvesztek.
Tényleg tartalmaztak üreget? Más forrás nem áll rendelkezésünkre ezeknek az állításoknak a
megerősítésére. Amennyiben üregesek voltak, tartalmazták a héber királyi család genealógiáit? Bár

Az ariánusok felé hajló vizigótok és Merovingok békében éltek a zsidókkal. Ez a vándorlás már ezer évek óta folyamatban lehetett. miután i. hogy a rennes-le-cháteau-i vizigót oltár oszlopait rejtekhelynek használták. 21 Szemita személynevek és vezetéknevek szintén tipikusnak számítottak a Meroving-vizigót Franciaországban. melyből Jézus az utolsó vacsorán ivott. 20 Reims még mindig fontos. i s . míg a Rómával kötött szövetség Klodvigot mind ariánus társai. Görög és föníciai kereskedők hagyták kézjegyüket NyugatEurópán. hiszen a dávidi vérvonal zsidó. és Galliának mind északi. e. bár az elásott vizigót kincsek legendái szerint nagy részük biztonságban maradt. módot kereshettek arra. A föníciai Baál istennek szikla emlékműveket emeltek Monacóban. hiszen a kivégzett Messiás gyermekét hordta? A Szent Grál pontos természete az Arthur-románcok kutatói kedvenc témája. A kelta . benne a vizigót DélFranciaországot. mind a zsidók ellen nem fordította. és feleségén. Mikor legyőzték a vizigótokat. Cannes lehet. Vizigótokra és Me-rovingokra egyaránt jellemzőek az ariánus tendenciák. Franciaország korai történetének legnagyobb része Reimsben összpontosul. hogy a vizigótok és Merovingok. és később Nagy Károly dinasztiája a keresztény dominancia és üldöztetés miatt titkolták ezt. hogy ez lehetséges-e. Ezt lehet igazolni a Rennes-le-Cháteau temploma üreges oszlopaiban elrejtett családfákkal.tény. mikor Klodvig i. és megerősítik a Franciaország Languedoc vidéke legendáiban. hogy a kánaániták után kapta a nevét. i l vagy legalábbis elismerését jelzi. 19 A kupa tartalmazta a vérét. hogy a „Sangreal" Jézus családjának királyi vére. 57-ben meghódította a kelta Galliát és a remi törzset. imádták ezt az istent a Brit-szigetektől Skandináviáig és Portugáliáig. ez pedig megerősítette a város királyok koronázására alkalmas szent helykénti legitimációját. de életben maradt. aki biztonságba helyezte a Grált.ul. aztán pedig a Meroving-dinasztiába. hiszen mindkettő keletről vándorolt be. hogy egy király megsebesült. hogy megvizsgálhassuk. A Grál-irodalom rejtett üzenete. Felállítván e tézist. A zsidók az elé a választás elé kerültek. Kőművestanokon kívüli bizonyítékok azonban szólnak a Jeruzsálemet Dél-Franciaországgal összekötő szálról. de csak korai halálát látta? JÉZUS ÉS A SZENT GRÁL Maga a Grál a Jézus vérét vagy vérvonalát hordozó edényt helyettesítő irodalmi eszköz lehet. 496-ban megkeresztelkedett. vissza kell térnünk az ókori Franciaországba. mind déli része még mindig vonzotta a betelepülőket és menekülteket Ázsiából és Kelet-Európából. Jézus családja asszimilálódott a vizigót kultúrába. Néhányan sokkal régebbi korokig mennek vissza. melynek királyai igyekeztek vizigót hercegnőket venni feleségül. hogy a dinasztia kincseit birtokba vegyék. Mária Magdolnán át tovább a római Galliába száműzött leszármazottakig. akik átkeltek a Földközi-tenger déleurópai partjaira keletről. E titkos csoport azonban tudatában maradt küldetésének. Caesar e várost tette helyi fővárosává. 18 Maga Mária Magdolna lenne az edény. A Messiás volt ez a király. de e lelet önmagában nem igazolja a kőművesek tanait. mikor az ál-. és északi mitológia tele van ilyesfajta példákkal. Az egyik Grál-romancban Anmateai József az.1 zsidó befolyás cllog. Reimsi fővárosából aztán a Meroving-dinasztia meghódította Galliát. mikor az üstöt szentnek tekintették. Az Auvergne közelében levő Mons Judaicus . hogy továbbvigyék saját leszármazásukat és a dávidi vérvonallal keverjék. ami elé az európai intolerancia sokszor állította . ahogy ma is. hogy I a Grál az a kupa. Azért. a szerzők azzal folytatják. tala hozandó áldozatról beszélt az apostoloknak. hogy újra visszatérjen. A tétel részben támogatást nyer a középkorban népszerűvé vált Grálirodalom tömegéből. A dávidi királyság generációkon keresztül Jézusig terjedt. vagy hogy egy király csak azért hagyott el bennünket. hogy egy kupa volt. Lehetett a Grál Jézus szent vérvonala allegóriája? Az abbé titka központi tézise az. akire a világ várt. Mások úgy vélik. A legtöbb elfogadja azt. sz. ahonnan a rómaiak kivonultak. a Július Caesar által meghódított Galliába. Reims központja lett nyolc jelentős szárazföldi kereskedelmi útnak is.

hogy Dél-Franciaország septimaniai zsidó erősségének Theo-doric a jog szerinti királya és Dávid családjának örököse. Dagobert fiának. mely állítólag a babiloni száműzetés zsidóiból áll. ahogy sok ariánus is. mely közvetlenül a Talmudból származik. egy Rennes-le-Cháteau-tól másfél kilométerre eső birtokot. IV Sigisbertről pedig semmit. A Merovingok Száli néven ismert törvénykönyve (komplikált szabályok arról. Ez a paraszti osztályra talán nem lehetett igaz. ezek a korábbi Meroving-királyok társadalmi hanyatlásnak indultak. A törvényes örökösnek azonban ő számított. mind a Meroving-királyok annak. . Nagyon valószínű. ha legalább részben nem zsidó? És miért fogadnák el ezt az állítást a Merovingok. és mindennapossá váltak a zsidók és gótok közti házasságok. még általánosabban elfogadottá vált a Karoling-időkre. és ez a család Sauniére idejéig nyomon követhető. és elfogadták Dávid királyi vérvonalából valónak. Pipin a nyolcadik században letette a trónról a Merovingkirályt. Dávid és Jézus zsidó leszármazottai családja nagy tiszteletben állhatott saját népe körében. életben maradása azon múlhatott. 22 Sokan áttértek. Tudatában lehettek-e mind a vizigót. Ezután De Blanche-fort-okként nevezték őket. Az olyan szemita nevek.őket .áttérni vagy elmenekülni. Theodoricnak és Aidának lett egy fia. ami alátámasztja az elméletet. hacsak népként nem rendelkeznének közös háttérrel az ázsiai szemitákkal? Theodoric. Guillem de Gellone. hogy ismerjék el utódlását. ami további legitimációt kölcsönzött a két család közötti vérségi köteléknek. Megengedhették. hogy II. E vidéken élt a legnagyobb zsidó populáció. és belőle lett Theodoric. A Rómából érkező tiltakozások ellenére (hiszen még egyházi földeket is odaadtak zsidóknak) a tolerancia uralkodott. Pár generációval később a család megkapta Blanchefort-t. és hogy házasság útján kapcsolatban állnak a vizigótokkal és Merovingokkal. Miután Martell Károly frank uralkodó fia. és felkérte Septi-mania zsidó népességét. hogy névtelen maradjon. hogy hol élhet. Mivel már nem számítottak Franciaország leghatalmasabb családjának. Miért állítaná egy Meroving. Az életrajzában folytatott kutatás kimutatja. Mikor a spanyolországi vizigótok engedtek a Merovingoknak északon. hogy Bagdadból érkezett. A történelem keveset jegyez fel II. Dagobertről. gyakoriak a vizigót arisztokrácia köreiben. valaki). mivel azok hite nem különbözhetett túlságosan az övéktől. Aidát. Mindkét nép egy felső Istenben. 25 Egyaránt zsidó és Meroving. 24 Theodoric feleségül vette Pipin nővérét. az egyesített családoknál még több szemita nevet találunk. megkötötték az alkut. délen pedig Narbonne-ban. IV Sigisbertnek volt egy fia. akiknek sok választása nem lehetett. a septimaniai zsidók elfogadott királya feleségül vette Nagy Károly nagynénjét (Aidát) és délen uralkodott. de Theodoricról esik szó. Néhány írásban a „gót" és „zsidó" szavakat szinonimaként használták. leszármazottja egy csoportnak. és a legegyenesebb királyi származással kapcsolódik Dávidhoz. hogy van a zsidók között egy királyi ág. mint egymás mellett létezni a hatalmas. A hit. hogy közöttük van Dávid vérvonala? Akad olyan bizonyíték.olyan címeket. Mikor a Meroving és vizigót nemesség házasodott össze. Még az is lehet. aki egyebek mellett felvette a Razes (Rennes-le-Chateau és környéke) grófja címet . legalább egy teljes szakasszal rendelkezik. Ugyanekkor Franciaország különböző részein hatalmas birtokokat adományoztak zsidóknak. egy bibliában és egy messiásban hitt. egy Septimaniának nevezett határterület választotta el Franciaországot Spanyolországtól. Tudományos iskolákat létesítettek északon Troyes-ban. hogyan nem szánthat stb. Az ariánus keresztény vizigót uralkodók tolerálhatták őket. de lélekben zsidók maradtak. 23 Héber rítus szerint kenték fel királynak. Amennyiben IV Sigisbert túlélte apja meggyilkolását. de vagyonuk egy részét és földjeiket megtartották. Cserébe helyben hagyta. mint Bera. és mikor a Karoling Pipin rátalált. hogy Dávid legtisztább vérvonalából származik. erőszakos szomszédokkal. hogy túlmenve tolerancián és elfogadáson ténylegesen tisztelték zsidó szomszédaikat és némelyikük magas születésű vérvonalát. hogy Theodoric egy korlátozott királyi szerepben éljen és prosperáljon Dél-Franciaországban. III. melyek jogosan Dagobert örököseit illették. megpróbálta saját magát Meroving-származásúnak beállítani.

hogy a papság bitorolja hatalmát. akik előállhattak . István pápa haragját. hogy Meroving és vizigót elődei ereiben zsidó vér folyt. Küzdött az egyházzal. a frank keresztesek megöltek minden muszlimot a városban. Mielőtt a keresztesek elvonultak volna a Szentföldre. Az egyik első nagymester nagybátyja volt Clairvaux-i Szent Bernátnak. mint a grófot körülvevő privát klub. Nagy Károly úgy tett lépéseket hatalma törvényesítésére. hogy a templomos lovagrend első tagjai mind a champagne-i gróf vazallusai közé tartoztak. Champagne a Meroving-uralom alatt megosztott volt. és mindent megtett. ahogy azt Konstantin elrendelte. a Dávidtól tartó királyi leszármazás törvényes örökösei elkeveredtek a vizigótokkal. Ott keresztelték meg Klodvigot. akkor a Sion-rend tudatosan próbált ennek eredményeként jeruzsálemi trónigényt lefektetni? Az abbé titka szerint a válasz igen. hogy Jézus megbízta e szereppel Pétert. aki a zsidó Septimania. Az egyház és Róma Konstantin uralma alatt állt. azt tudjuk. a vezetésben pedig mindig az egyház és Champagne grófjai osztoztak. sőt Róma védelmezőjének számított. Azonban nem állt hatalmában lépéseket tenni Nagy Károly ellen.Elbitorolva a Merovingok hatalmát. hogy Lajos egyik saját minisztere áttért a judaizmusra. Az egyház csupán az üzenetének védnöki jogát örökölte azáltal. a másik pedig az. és saját védnöksége alá helyezte őket. Az egyház. Lajos második felesége. Nagy Károly túlment puszta tolerancián. hogy véget vet az ilyesfajta türelemnek. július tizenötödikén. a csőcselék Észak-Franciaországban és szerte Németországban a zsidók ellen vonult. a frankok királyát és koronázták meg Franciaország első királyait. Tudva. Bíróság előtti tanúvallomásaikat a keresztényekével egyenértékűnek tekintették. akárcsak az ösz-szes zsidót. Véget ért a vallási tolerancia korszaka. mikor Jeruzsálem elesett. Jézus követői pedig. azután az örökükbe lépő Karolingokkal. miután II. Az egyik egy keresztény rabszolga esete volt. Egy ilyen célt nem vett volna jó néven a római egyház. ami ráirányította az egyház és a köz figyelmét a tolerancia politikájára. Ha Jézus családja. hiszen ekkoriban nem tudhatott a magáénak ilyesfajta törvényes vérvonalat. hogy zsidók keresztény rabszolgákat birtokolnak. a Prieuré de Sión. megpróbálta elpusztítani a leszármazottak minden világi ágát. Közösségeik alapítólevelei közvetlenül a királytól származnak. hogy miattuk szegények a keresztények. karizmatikus vezetőnek. egy nagyon erőteljes. A keresztes háborúkig nem kezdődött meg a zsidók üldözése. ami nem tipikus az európai monarchiákban. Kopasz Károly folytatta a zsidók védelmének politikáját. Nagy Károly fia. 26 A felszínen egyértelműen a keresztények közé tartozott. 814-840) még nagyobb hatalmat és szabadságot adott a zsidóknak. aki panaszt emelt az elveszett egyházi földek és amiatt. Lajos halála után fiai felosztották királyságát. ugyanakkor Nagy Károly pecsétjén az állt: „Salamon király". Franciaország legnagyobb részén a Karoling-dinasztia uralkodott. Nagy Károly észak-franciaországi uralma lett a leghíresebb az új dinasztiából. Az egyház elszánta magát arra. Észak-Franciaországban Reims szent területe a champagne-i kerületbe tartozott. mely fenyegetést jelenthetett hatalmára. aki megszökött zsidó gazdájától. Judit nem leplezte zsidó nevét. 1095-ben teljes nemzetek veszítették el józan eszüket. 29 E kicsiny. A templomos lovagrend mögött állt a még titokzatosabb elit csoport. A templomosok majdnem hogy úgy kezdték. 28 Bár korai történetüket kilencszáz év által védelmezett titkolózás rejti. de igen erős körnek a célja állítólag nem kevesebb mint Jeruzsálem királyságának restaurációja. hogy házasságokat hozott létre családja és Franciaország régebbi dinasztiái között. sz. Lajos küzdött a római egyházzal. De toleranciája kivívta III. Champagne grófja az erőegyensúlyt akarhatta átbillenteni a maga javára. amiben a gyengeség jelét látták. Az északi Merovingok szándékosan házasodtak a déli vizigótokkal. vagy azt. és nem tűrte. hogy a judaizmus kegyben áll nála. akinek cisztercita rendjébe tartozott Honorius pápa. de két incidens hátráltatta törekvéseit. 1099.ílt. Franciaország egyik legtoleránsabb királyává v. Királysága alatt béke uralkodott Franciaországban. 27 Azzal vádolták őket. hogy még több zsidó bevándorlót vonzzon Dél-Franciaországba. és hogy ők az okai a mohamedánok felemelkedésének. sokat pedig vezető beosztásokba helyezett. és ő oltalmazta jogaikat is. Orbán pápa felkorbácsolta dühüket. Lajos császár (uralkodott i. hogy fenntartsa a Karolingok által a zsidóknak adományozott egyenlő jogokat.

hiszen Hugues de Payens Marié St. És mi van a kinccsel? Azt tudjuk. Dagobert örököse a templomosok között maradt. hogy akár csak névleges szerephez is juttasson egy ilyen igénylőt. mint egy politikai titulusra egy zavaros területen. mint Dávid királyi családjába tartozó királyoknak kijáró címet. rá tudná venni a modern világot. St. II. mint a skót király. és ő parancsnokolt egy templomos erődítményben Bezuben. láthattuk. De a templomosok és királyuk semmi egyébre nem jelentettek be nyilvánosan igényt. hogy a Sinclaireket világi célok motiválták. melyek. Rennes-le-Cháteau közelében. az ereklyegyűjtés pedig ekkortájt virágkorát élte Nyugat-Európában. Balduin lépett. hogy az egyház milyen súlyosan reagálna egy ilyen fenyegetésre. Hangsúlyozzák. Kutatásuk tárgya ezért valami több lehetett. akár nem. A Bannockburn és a reformáció közötti békés közjáték alatt a Sinclairek megszilárdították hatalmukat Skócia szigetein. A szaracénok 1187-ben visszaverték a kereszteseket. aki megadta a templomosoknak hivatalos státusukat. hogy az egyenletnek létezik egy rejtélyes oldala is. a Prieuré de Sión is elhagyta őket. ha emlékszünk. Mikor Jeruzsálemet bevették. ahol segítettek az ország védelmében Bannockburnnél. de a család francia ágát. a St. Henry herceg pedig elhajózott Új-Skóciába. például az elveszett frigyl á d a . A szabadkőművesek védnökségét a továbbiakban nem kisebb hatalom legalizálta. E titkos csoport az. A Sion-rend új nevet kapott. A z első templomosok által Franciaországba v i s s z a h o z o t t legnagyobb zsákmánynak a relikviák számíthattak. Az abbé titka forrásai szerint titkos szervezetük. Frissen . 31 A templomos szervezet mögött álló francia családok elit magja elkülönítette magát a „fedőszervezet"-től. Clairek mindkét szervezetbe tartoztak. Harmadszor. E küldetés valóságos építési lázat gerjesztett. ha napvilágra kerülnek. Clair férje volt. A Merovingok végül visszafoglalták városukat és visszakövetelték a nekik. hogy egy ilyen igény. Családja irányítása alatt állt ÉszakEurópa legnagyobb flottája. Jézus vagy a z e l s ő a p o s t o l o k r e l i k v i a i . az Igazi Kereszt és Noé bárkája töredékeit. hogy a Sinc-lairek ostrom alatt álltak. Feltehetőleg az autentikus családfákkal alátámasztott folyamatos vérvonal létének ténye képezi királyi szerepre támasztott igényük alapját.volna egy földi királlyal. És végezetül. mint pénzben kifejezhető kincs. és hogy visszaadja Izraelnek. hanem titkok. hogy „kincsük" legfontosabb része nem pénz. a science fiction világába tett lépésnek tűnik (bár nemzlz abbé titka szerzői számára) abban hinni. Claireket vizsgálva megmutatkozik. Azt is tudjuk. sőt még a Jordánból származó vizet is. E ponton úgy tűnik. Ujabb. 1100-ban meghalt. Adták. A templomot már kifosztották és lerombolták. és végül cím szerint is király lett belőle. a szabadkőművesek felett. Bouillon Gottfriedot. aki szintén felvette a Jeruzsálem királya címet. ha eljön az ideje. a családfő pedig eltűnik a Rosslyn falai között elrejtett kincsekkel. hogy keresztülvigyék akaratukat. Bertrand de Blanchefort. akár támogatják megfelelő családfák. Balduin volt az. a Prieuré de Siont. megváltoztatják a társadalmat. hogy birtokában van Salamon temploma kincse egy része. örökébe pedig öccse. vették. hogy védelmezzen bármilyen még meglevő kincset. Salamon templomának kifosztása. bár egyesek aktívak maradtak a templomos lovagrendben és a titkosabb Prieuré de Sionbzn egyaránt. Egy agg Habsburg képzeletéhez tűnik inkább méltónak azt hinni. cserélték a jelentős személyiségek k ü lönböző csontjait. Másik. mely védnöksége alá került? Fölöttébb valószínű. a Prieuré de Sión illegalitásban maradt. v a g v a dávidi családfák. hogy a skóciai Sinclairek vállalták a védnökséget a templomosok utódszervezete. Franciaországban bujdostak. kisebb céljuk. az rövid életűnek bizonyuk. Az ilyesfajta ereklyéket s o k ra tartották. benne akkora föld alatti folyosókkal és alagutakkal. valamint hatalmas birtokok és egy hadsereg. A királyi vérvonalról szóló tudás e „földalatti árama" volt a rend mögötti titok. koponyáit és hajdarabkáit. hogy azok egy hadsereget elrejthettek. 30 Állítólag beletartozott a törvényes királyok vérvonalába. a templomos lovagok pedig veszíteni kezdtek befolyásukból. Lehetett-e a Sinclair-hatalom alapja a szervezet. hogy a templomosok úgy tűntek el Franciaországból. hogy francia templomosok bukkantak fel Skóciában. hogy a modern világ átadná a hatalmat egy ilyen igénylőnek. A védnök szerepe magában foglalta annak a feladatát. Megértve. a város királyává választották. Ha Dávid Meroving-örökösei arattak is bizonyos politikai győzelmet. láthattuk. hogy szekérszámra vitték a rájuk bízott aranyat és ezüstöt. mely azt állítja.

Akkoriban ez nem számított népszerű pozíciónak. A francia St. Clair családja házasságon keresztül kapcsolódott a De Gisors-okhoz. Az egyik St. A középkorban néha az ilyen elit családok gondosan kidolgozott lépéseket tettek. mint azt az irodalomból tudjuk. de rövidesen abbahagyták. akik csak egy legfelsőbb Istenben és egy világiasabb Jézusban. Nem mintha önzők vagy hűtlenek lettek volna . nem áldozták fel magukat hitükért. ( )lair (Franciaországból) levelet váltott a másik Sinclairrel (Skóciából) ezzel a sürgető céllal? Fölöttébb valószínű. a skóciai Sinclairek megőrizték katolikus hitüket. Felszínesen úgy tűnik. A Levis család szövetsége Nimes-től. melyekben éltek. azaz egy prófétában hittek. a családhoz. Skócia története során a Sinclairek gyakran álltak át a másik oldalra. Nem kérdés. Bertrand de Blanchefort családjához hasonlóan a katharok közé tartozott. A Sinclairek nem vágytak a mártír szerepére. Meroving-vizigót ősökön átfolyó zsidó vérvonalának jelentőségét. ilyesfajta eretnekségnek nem adták jelét. Örökölték a mítoszt is? Fölöttébb valószínű. francia rokonaiktól viszont nem. Amint a klán nagyobb egységgé vált. hogy a válasz igen. a Rosslyn-ág pedig valami okból eltávolodott Hódító Vilmos családjától. és . A reformáció végigsöpört Skócián. és emberek vesztették el mindenüket vallásgyakorlási formájuk védelmében. Ismerve. A lovagság törvénye ellenére. a hűség az egy. 32 O egy másik Henry St. A harmadik nagymester állt az élen abban az évben.inkább azoknak az időknek jellemzője ez. jócskán megnövelték erejüket. vagy saját Dávid családjából való származásukban. Clairek és a De Blanchefort-ok feltűntek évszázadokkal későbbi languedoci eseményekben. A skót Sinclairek. hogy nem. a St. akik ritkán lojálisak alattvalóikhoz vagy nyájaikhoz. A történelembe hősként bevonult Robert Bruce mögé felsorakoztak. Clairek osztályukon belül házasodtak. hogy hatalmukba kerítsék. Kétszáz évvel Bannockburn . mely a montséguri kathar erősséget tartotta birtokában. Clairekkel rokon személyek hozták létre és vezették. de általában a színfalak mögött maradtak. melyben kiátkozott skóciai király érdekében vetették be erőforrásaikat . mikor elrendelték a templomosok letartóztatását. a farmeranyagot feltalálták és elnevezték (a denim jelentése a „fabrique de Nimes"-ből ered) egy modern Levi által (mint a Levi-Straussban) Narbonne-ig terjedt. és eltűnt a történelemből. akkor vallásuk nem különbözött túlzottan a katharokétól. Clair lett. A rosslyni Sinclairek tulajdonképpen mindenüket elvesztették a római katolikus egyház iránti lojalitásuk miatt. a Meroving-vizigót név júdeai eredetet sejtet. Clairek szövetkeztek a Sinclai-rekkel.a csata. melyből a Prieuré de Sión első és harmadik nagymestere származott. nem pedig vallási értelemben bír. ésszerű Marié Levis-t ahhoz a Levis családhoz kapcsolni. a St. Ha a vizigótok ariánusnak számítottak. Marié Levis St. Clairek még jobban belebonyolódhattak saját mitológiájukba. A nacionalizmus még nem létezett. ezen egységen belüli kisebb részre összpontosult.1 kincsesflotta elindult Skó< la felé. 1307-ben. A St. mikor a francia templomosok flottája elhagyta La Ro-chelle-t. hogy a szövetségek mennyire képlékenyek. akik Jézusban mint földi Messiásban hittek. Hűségük klánjukhoz fűzte őket. Felismerték az alkalmat is. ami nagyon tipikusnak számított úgy Észak-Európában. ahol a denimet. hogy egészen istenig visszavezessék . A kinccsel megrakott hajók a Sinc-lair-birodalom védelmébe menekültek Skócia külső szigetein. néha pedig egy konfliktus mindkét oldalán feltűnnek. és leginkább önmaguk iránt voltak lojálisak. 33 Nem különbözött nagyon a zsidókétól sem. Európa történetének sötét kora és feudális időszaka olyan királyokat és papokat szerepeltet. Clairtől származott. hogy a Prieuré de Siont St. akik a trón mögötti hatalmat jelentették. ha nem is voltak a korrupt pápák hívei. A templomosoknak nyújtott védelmük jutalmaként a Sinclairek elnyerték a királytól a kőművesek védelmezői örökletes címet. A Sinclairek megértették. Leánykori neve Levis volt. aki Bouillon Gottfried mellett harcolt a keresztes hadjáratokban. Bertrand leszármazottai harcoltak a katharok mellett Montségurben. Egy ilyen vérvonal jelentőséggel inkább csak történelmi. h o g y elmeneküljön a francia király megbízottai elől. mintha ez csökkentené a Blanche-fort-ok.után. mint Skóciában.elnevezett Prieuré de Sión második nagymestere Marié St. Ha a Sinclairek az ariánus kereszténységben hittek. A Sinclair család jól beilleszkedett Skóciában.

Újra bevezették a vezetékneveket. melyben éltek. Ez újabb bizonyítéka annak. és lehetett valami köze a kalózkodáshoz. A modern kőműveseknek azt mondják. bár a modern családfák kevésbé hivalkodó célokra készülnek. a Vérben születettben vizsgált név a „Lewis". hogy az illető őse a zsidó papkirályok közé tartozott. a szabadkőművesek. „akivel végeztek". mely „hajtásait" titokban nőve hozza Dél. ami „északi embereket" jelent. A családfákat megvásárolt és lefizetett történészek állították össze . Az egyik szó. melyek ezzel a meggyilkolt férfival kezdődtek. hogy a kőművesség titkos összefüggésre alapozódik. Nagy-Britanniától Itália csúcsáig. Egészen 1352-ig nem lett az angol a nép nyelve mellett a törvénykezésé is. hanem normannoknak hívták. A menekülő templomosok (most szabadkőművesek) francia-normann nyelvüket a modern kőművességig fennmaradó kódszavakként őrizték meg. vagy angolul freemason kifejezés is afrere-bő\ (ami franciául „testvért" jelent) ered. Túlesve a beavatáson közlik a frissen beiktatott kőművessel. Mielőtt felöltötték volna annak jelmezét. Ha egy britont bűncselekménnyel vádoltak meg. Ma nehéz megérteni. Olyan ős felmutatása. hogy „valaki fia". és a dávidi szőlőindára utal.mely egyszerre pogány és keresztény . mint olyan királysághoz való isteni jogot bizonygatni. hogy találkozóin örökéi állítson. addig egy állam és egyház által I n . Titkos „kőművesszónak" tekintik. akik templomosok voltak. ahol befolyásuk állandósult. felidézi a Salamon templomán végzett munka közben megölt kőművesmester nevét. Mikor felállították politikai bázisukat Franciaországban. melyek saját francia-normann nyelvükön üléseztek.tiltott földalatti szervezetnek igen. és később ennek helyén inkább polgári célokkal rendelkező szervezetnek számítottak. Többé már nem számítottak északi vikingeknek. a szabadkőművesség egy olyan Európában jelent meg. Ha a beavatandó apja kőműves volt. Magukkal hozták saját törvényszékeiket. akik rabolva és fosztogatva viharzottak át az ír partvidéken. A szabadkőművesek még mindig alkalmaznak őrt gyűléseiken. melyet a modern tag felvételekor adnak elő és játszanak el.és később Észak-Franciaországban.. az „északi emberek" második hullámát többé már nem vikingeknek. De az angol „tailor". Egy másik. a Mababone. és viselte a „Lewis" címet. olyan bíróság elé került. A beavatási mese. hogy ő most már a „kalózok és korzárok testvére". Míg az kétes. A történelemben soha fel nem jegyzett név Hiram Abiff. ezt Angliában . Meglehetősen érdekes.ez a tünemény nem illant el a történelemből. a birtokukba jutott földek népessége megadóztatása eszközeként. Maga a szabadkőműves.örökösei. a fiút Lewisnak lehetett tekinteni. John Robinson Vérben született (Born in Blood) című műve egyaránt jó forrás a kódnyelv fejlődéséhez és megdönthetetlen bizonyíték arra. „sarj" és így tovább. hogy a Lewis angol változata a francia „Levis"-nek. bizony belebonyolódtak a reformációba és a saját maguk számára kreált mitológiába. hogy bármely átlagos fezviselő modern búcsújáró Izrael istenkirályai örökösének hiszi-e magát. hogy olyan hagyományok örökébe jutnak. vagyis „vágóból") jelentésétől eltérően a szabadkőműves találkozókon őrködő Tyler kardforgató volt. A normannok hatalmas földterületeket hódítottak meg Európa-szerte. hogy a Sinclairek kitartottak katoli-kusságuk mellett. Míg ahhoz nem fér kétség.származásukat. egyéb kőműves-templo-mos-judaikus külsőségek elfogadottnak és közönségesnek számítanak a kőművesek körében. betelepítették a nyugati szigeteket és elhajóztak Törökországba és Oroszországba is. A templomos lovagrend és utódszervezete. ami szintén azt jelenti. hogy mennyire teljes is volt a normann hódítás. mely nevet a templomosok egymás megszólítására tartogattak. egyszerűen katonai. hogy a templomosok iparoscéhként bujkáltak. melyet szinte teljesen meghódítottak a normannok. de egy másik kőműves fiára utal.'lylcr"-nek nevezik. aki a Mayflowerről szállt le. melyet ezen a nyelven vezettek. egy másik lovagot jelentő szóból. A szerző szerint ezt a címet nem lehet pontosan lefordítani. Robinson . vagyis szabó (a francia tailleur-ből. nem pedig az övén. realistább cél. hogy ők egy szent tudásanyag . és a maconból. mely arra alapul. mely dacolt a fordítással. Douglas MacArthur tábornok a kőművesek közé tartozott. melynek jelentése Hiram. 34 Míg a kőművesek valóságos iparoscéhének nemigen lehetett szüksége arra. de alaposan átformálták a világot. a skót kőműves kifejezés.

ami azt sugallja. a Queste del Saint Graalnak nevezettben. így Galahad. mely arra szolgált.ami . hogy Rosslyn kápolnáját álcának használták a masszív föld alatti munkák építéséhez. 39 A mondanivaló talán az. II. hogy a Sinclairek semlegesek maradjanak. Ekkortájt háborúban állt a Livings-ton-klánnal. Ez a kifejezés alkalmazásra került egy francia hozzájárulásban a Grál-irodalomhoz. 1 Sun k m é k k e l . A Grál-irodalmat áthatja mind a keresztény. Még érdekesebb egy másik kőműves kifejezés. ami egy újabb olyan kőműves-szimbólum. A mahonnes kifejezés egy. Szerinte Galahad volt a „régen várt gyógyító". és azután meghalt az oltárnál. 36 Csábító ezt összekapcsolni a Sheerdom Cove-val. aki egy évig uralkodott a Kerek Asztal fölött. Bannockburn után királyuk. 38 (Az egyik kőműveskézjel azt a frázist mutatja. mind a kelta miszticizmus. koponyáján vágással (Hiram Abiff) és egy kép az őt meggyilkoló emberről. Jakab pedig ilyen formában csak megbékéli . elismerte a templomosok segítségét. A Jó Mahadia pedig franciául Mahadia le Bon lenne. mely dacol a magyarázattal . A helytörténet arról mesél. akik befolyása hozta őket Bruce (és Skócia) megsegítésére. Galahad egy ilyen vágyott lovag volt. és e címet örökletessé tette. és Krisztushoz hasonlítja. hogy a Mahadia torzulhatott Mahabone-ná. hogy a Galaad forrásszóból származó Galahad név „utalás a Messiásra". a St. A kőművesek az ilyen „kalózok és korzárok" testvéreinek számítottak.a „Here-dom". 1441-ben. egy londoni kerületté.megemlít egy keresztes háborúk idején használatos észak-afrikai kalózkikötőt. Rámutatva. A kőművesek már egy évszázada a Sinclairek védelme alatt álltak. A szerző bemutat egy példát is a franciaangol nyelvi torzulásra . iparoscéhkénti „álcájukat" pedig a Sinclairek védelmére bízták. A kápolnán elkezdett munka negyven évig folytatódott és soha nem fejeződött be.a Grál-prózában a „Mahadia" a „vágyott lovagra" utalt. Lancelot reinkarnációja. hogy a „kőművesek" beözönlése a Sinc-lair-városba 1441-ben kezdődött. A harmadik fej egy „özvegy anyáé". Jakab ezt használta fel a kinevezés indoklására. hogy nem csak egy istent lehet tisztelni . bár a kápolna építése 1446-ig nem kezdődött el. hogy „Nincs segítség az özvegy fia számára?" . Az A Grál: A kelta mítosztóla keresztény szimbólumig (The Grail: From CelticMyth to Christian Symbol) című művében Roger Sherman Loomis meghatározta. A skóciai Sinclairek egy olyan szervezetet örököltek. Mi szükség volt a munkásokra öt évvel a tervezet megkezdése előtt? Most már magától értetődő. Jakab kinevezte a Sinclaireket a szabadkőművesek védelmezőivé. Bernát. hogy utána feláldozzák. több mint száz évvel később. hogy a kincskereső Smith megvette a szigetet. éppen azt követően. A kalózoknak tulajdonított Oak Island-i rejtekhely pedig a francia kalózhajóról elnevezett Mahone-öbölben fekszik. A Grál-irodalom sugallhat egy másik jelentést . néhány törzsben pedig a „király" csupán egyetlen évre szolgált. mely a kincskeresőket évszázadokon át gyötrő rejtett csapdás vízelvezető rendszert tartalmazza. A háborúra sarkalló szent. II. hogy az arabok birtokában levő Madridot Mahadridnak nevezték. melyet „Mahdiá"-nak hívtak. egyaránt jelöli a szabadkőművesség anyját és egy mitikus hegyet.ami egy segélykérés.a „Mary the Good" „Marylebone-ná" vált. atyja. ahol Galaadot „Krisztus lovagnak" hívják. miséin a szentföldi Galaad hegyet Krisztussal reprezentálta. amihez szükség volt az ilyen kőművesek munkájára. hogy megjelent neki a Szent Grál látomása. de példa a Salamon templomában bemutatott ősi művészetre. Clairek céljaival. hogy a kőművesek mind egy „özvegy anya fiai". Ez alatt az idő alatt egy hadsereg elrejtésére kialakított alagutakat és bejáratokat építettek vagy bővítettek ki. melybe beletartozik egy faragott férfifej. az Oak Is-land-i Smith's Cove elődjével. Róbert Bruce. A Sheerdom Cove a szigetnek azon a peremén van. 37 Sir William Sinclair ekkoriban építette rosslyni templomát. hogy fedőszervként haladjon előre francia rokonaik. azt mondja. a „vágyott lovag" és Mahadia egy és ugyanaz lehet. a kalózok által kedvelt alacsony merülésű francia korzárt jelöl. A „Smith's Cove" nevet csak azután kapta. Mi mást is csinálhattak a kőművesek ez alatt a negyvenöt éves időszak alatt? Az egy hegyszurdokban elhelyezkedő kápolnát átitatja a kőműves-szimbolizmus.) Ez a tényleg bizarr „kőbe vésett hallucináció" eltérő minden keresztény templomtól. és szüksége lehetett arra. 35 Jelen szerző a kalóz-magyarázat felé hajlik.

Salamon építménye juttatott helyet a pogány szemita isteneknek. hogy a skót népet ázsiai eredetűnek állítja. mely Dáviddal kezdődő vérvonalra formál jogot. Szokatlan ez a dokumentum. mely kinyújtja hajtásait Dél-Franciaországba. 1320-ban aláírták az arboathi nyilatkozatot. mintha valaki az amerikai Függetlenségi nyilatkozatot írta volna alá. Harminc évvel az utolsó amerikai viking expedíció után Henry Sinclair és velencei másodkapitánya. a kelta növényzetistenre. Ahogy az ék szélesedett. És ugyanezt az akna. Egy szent szőlőinda. a Sinclairek ugyanannyi időt szenteltek Zöld George-ra. az illetőt le kellett ereszteni egy kútba. ahol a vizigótok. Zeno. ellenállva a pápa próbálkozásainak. Semmiféle tárházként szolgáló Bank of Scotland nem létezett. 1 Ez a fontosságnak ugyanolyan jele. mely a pogány szimbolizmust titkos kézfogásokkal kombinálja. mely magában foglalja Európa a templomosok őrzésére bízott gazdagságát. Ugyanilyen mérnöki munka hozta létre a kutat és alagútbejáratot Jeruzsálemben majdnem kétezer évvel Sinclair Rosslynja előtt. A rosslyni kápolna közelében van egy barlang egy vízesés mögött. A Sinclairek kapcsolatban álltak francia megfelelőikkel. fejezet A KINCS OAKISLANDRE A «ÉRKEZIK Sinclair család gyarapodott és virágzott az azt követő években. amely biztosan nem katolikus. amit el kellett rejteni. Amint templomos földek jutottak a szervezet ellenségei birtokába. abban a tekintetben.és alagút-formatervet használták nagyobb léptékben Új-Skócián. 11. . hogy a templomosok semmiféle földet nem birtokoltak Skóciában. a Sinclair család lépéseket tett védelmükben. hogy az összes skóciai templomos földeket az ispotályosoknak adományozza. Pincék alatti pincék és titkos lerakatok kerültek felszínre. Minden lehetséges eszközt bevető modern kincskeresők próbálták felfedezni. hogy Róbert Bruce kivívta a függetlenséget Skócia számára. Hogy be lehessen lépni ebbe a titkos rejtekbe. ahol egy viharvert fej tűnik elő a sziklába faragva. 1441 és 1482 között a Sinclairek által vigyázott kincsek elhagyták rejtekhelyüket az alagútrendszerben a Rosslyn közeli és alatti sziklákon. ami mögött található egy „alagúthálózat. de a templomosok elleni elnyomás és a Franciaországot Skóciától elválasztó ellenséges Anglia éket vert a két elit család közé. megtették első útjukat az Újvilágba. Maguk a Sinclairek templomos szervezetükért harcoltak. Végül mind egy üres pincéhez vezet. és keresztül kellett mennie egy alagúton. és rávilágít a Sinclair család jelentőségére. mely jelentős számú ember elrejtésére alkalmas". ami Skóciát független nemzetté nyilvánította. hogy mit is rejtegettek a Sinclairek. valamint a kőművesek által épített alagutak lettek titkos pinceboltozataik. Egy utód fedőszervezet. de semmit nem találtak. a templomosok. Egy fedőszervezet. Újra tengerre szálltak. bár igenis volt több mint ötszáz különálló birtokuk. úgy került a skót Sinclair család a kincs birtokába. 40 A Sinclair család valami olyan nagy értéket képviselőt birtokolt. Azt állították. mely esetleg megtartotta magának. akik egy titkot és egy elit belső kört rejtenek. egy skót család pincéjében. És egy hatalmas kincs. Róbert Bruce-t pedig a zsidó szabadságharcosra utalva Makkabeusnak nevezi. 41 Akkor hová vezetnek nyomaink? Egy elit család. helyette a sziklák és barlangok.olyan kőművestétel. Merovingok és Karo-lingok láthatólag dávidi származásra pályáznak. ezúttal a Sinclairek nyugati földjei felé. A sziklahomlokzaton pedig van egy „kifaragott ablak".

Norvégia feladta uralmát az északi szigetek fölött. Jó idő esetén háromheti hajózással meg lehetett tenni a Skóciából Új-Skóciába vezető utat. magukat erő-sebbnek vélvén a Sinclaireknél és egyéb szövetséges klánoknál. III. De mikor visszatért Skóciába. az egész expedíciót három hónap alatt lehetett végbevinni. mely valaha is harcolt felföldi klánháborúban. mind az ifjabb Sinclair fogságba esett. A tengernagyi kinevezése és 1441 közötti években William elkészítette terveit. de mind Jakab koronaherceg. mindent kifosztva útközben. ürügyként szolgált. észak vad férfiai délnek vonultak Aberdeen felé. . 6 Huszonnyolc tőrdöféstől halt meg. veleszületett járandósága volt a Sinclaireknek. elidegenítette magát más országoktól. 1436-ban Róbert Graham. mikor Sinclair admirális megtette saját útját Észak-Amerikába. egyaránt néztek szembe az angolok folytonos irritációjával és a klánok közti szakadatlan belharccal. a folytonosan hadakozó klánok közötti ellenségeskedés korlátok nélkül tombolt. és tett egy még merészebbet. hogy saját szemmel megbizonyosodjanak és vizsgálatot folytassanak a nagybátyja által lelt kikötőkkel kapcsolatban. és talán ugyanennyi a védők közül. ami még Sinclairt Sinclair ellen is fordított. hogy megnézze a nagyapja által felfedezett földeket. Kirkwall egy tengeri portyák ellen védő fallal körülvett kikötőjű vár volt. William Sinclairt börtönbe vetették. Atholl earljének fiát. Ugyanebben az évben Henry herceg unokáját. hogy váltságdíjat fizet . A Donaldklán erőszakkal kísérelt meg uralkodni az észak fölött. és az. A pápát korruptnak nyilvánította. a herceg. hogy az angolok északnak vonulóinak. hármat pedig kivégzett. Az új háború. hogy bátran szembefordult Rómával. 7 A Jakab elleni merénylet után az ország egy gyermekkirály és egy hadakozó régens kezébe került. egy fizetett orgyilkos követett el merényletet ellene hálókamrájában. aki biztosította. 5 1428-ban Jakab negyven klán fejét rendelte maga elé. Néhány röpke év alatt a király sokat tett Skóciáért. Jakab király. Kirkwall ellen egyaránt. nem fizetett. A Douglas-klán összefogott a Livingston családdal a Crichton-klán ellen. Szembekerült az angolokkal. aki Henryvel raboskodott. A Felföld legvéresebb csatájában kilencezer klántag vesztette életét. és sok ellenséget szerzett. melyek közül sok a tizedik század óta állt a vikingek ellenőrzése alatt. apja váltságdíjának soha ki nem fizetett része miatt. a Donaldok felállították a legnagyobb sereget. de szabadon engedték. 4 1411-ben Mar earlje jött a Donaldok ellen saját harlow-i földjei védelmében. Felfegyverkezve kardokkal. az ellenségeskedés központja pedig ezúttal Stirling és a rosslyni Sinclair-hatalmi bázis környékére esett. hogy a gyermekkirály képtelennek bizonyult uralkodni. Róbert azzal bízta meg Henryt. majd az Orkneyszigeteki fő Sinc-lair-birtok. mikor elutasította a pápa hatalmát. Edinburghnak és a Sinclairek ősi otthonának. 3 A következő a Sinclairek és Skócia felé egyaránt irányuló fenyegetés belülről jött. E rémületes csata következtében és feldühítve a folytonos északi háborúskodás miatt I. Ő birtokolta a világ legnagyobb flottáját. bárdokkal és íjakkal. így a kinevezés jobbára névlegesnek bizonyult. és azzal. Miután megverték a McKay-klánt. Már így is megörökölte a világ legnagyobb flottáját és a templomos kincset is. Róbert Stuartot. A többségüket lefogatta és börtönébe vetette.A VÉDNÖK CSALÁD SKÓCIÁBAN 1398 és 1400 között Henry Sinclair talán két kirándulást tett az Újvilágba. királynéja pedig bosszúra szomjazott. Fölöttébb valószínű. William Sinclairt kinevezték tengernagynak. A Sinclairek számára ez kétfrontos háborút jelentett. Henry ennek az erősségnek a védelmében vesztette életét. és később váltságdíj fejében engedték szabadon őket.de mikor szabad lett. akik támadást intéztek Edinburgh. hogy ez lett az az időpont. mely úgy tűnik. I Ienry Sinclairt (nem a herceget) fogva tartották a londoni Towerben. A messze nyugati atlanti vidéken fekvő földek titka apáról fiúra szállhatott. hogy bejusson a hálókamrába. Henry fia (szintén Henry) megkapta a király fiának gyámja feladatát. a templomos vagyon és a szabadkőművesek fölötti védnökség szerepével együtt. és lefektette egy gyarmat terveit. és Gra-hamet megkínozták és kivégezték. Ha arra is hagyunk időt. és védnöki szerepében a világ legnagyobb kincsét. gyorsan reagált. Ez egy merész lépés volt. mikor beleegyezett. hogy hajózzon el Franciaországba és a biztonságba. 2 Mivel Skócia függetlensége veszélybe került.

Sinclair elindította harcos férfiak egy Skót Gárdának nevezett elit csoportját is. megölette Douglas ifjú earljét. egy Robin Hoodról és a május királynőjéről szóló színjátékot. Megtudta. és hatszáz emberrel Stirling ellen vonult. Stuartok és Douglasek versengtek a Skócia feletti uralomért. és attól tartott. Az új munkások tulajdonképpen az Új-Skóciába küldött megbízhatóbbakat váltották fel.Rosslynban a védelme alatt álló kőművesekhez és más mesteremberekhez méltó épületeket szerkesztett meg. a Guise-ház felé irányult. Ez a hivatal megmaradt örökletesnek. hogy elkezdte volna a munkát. ha ősi otthonára fenyegetővé válna a polgárháború és az Angliával vívott háború. hogy megmártsák tőrüket Douglasben.és csak névlegesen. A Sinclairek királyaik mellé álltak. Rendelkezett hatalommal. Ami elég furcsa. 11 William Sinclair mindent megkaphatott. 1460-ban vette át a Skócia fölötti uralmat. hogy szerinte Sir Francis Drake hozatott cornwalli bányászokat Új-Skóciába. William Sinclair legalábbis egyenlőnek számított Drake-kel. a talán jóval megbízhatóbb munkaerő. 10 Hasonlóan az őket megelőző templomosokhoz. a királyi várba. Egy másik Douglas emelkedett William helyére. parancsnokolt mind egy magánflottának. csak a békét nem. Szökése után feleségül vette Margitot. arra a felfedezésre jutottam. hogy bemutassák nyári ünnepélyüket. Amellett. Földeket kaptak. 13 Nagyon valószínű. és megengedték nekik. és Oak Island közelében létrehoztak egy települést. Nagy-Britannia cigányai májustól júniusig minden évben elvándoroltak a Sinclairek rosslyni otthonába. Ott kiásták a Pénzvermet. Jakabot. és létrehozták a kincseskamrát. A király megverte a Douglaseket. Douglas elutasította. Jakabot elrabolták. hogy meg kívánja békíteni a Douglas-klánt. céhek és rendek nagymesterévé. hogy lefektette a rosslyni és új-skóciai titkos pincékhez szükséges alapokat. Csak egy olyan angol. Jakab pedig a nyakába döfött. arra az esetre. és magánflottának parancsol. és megkérdezte a klánfőt. hogy küszöbönáll egy angolok által támogatott felkelés. Az ifjú III. Sinclair hátsó szándékát leplezte. aki hatalomban Sir Francis Drake-kel vetekszik. III. Jakab végül újra kinevezte a skóciai mesterségek. Nem Skócia. de ugyanakkor azt is látták. míg háromszáz évvel később a Páholy létre nem jött. aki 1441-ben. a két gyám pedig tartva a hatalomért folyó játszmától. miután megörökölte a trónt. William Sinclairt II. míg a Douglasklán felkelése és a folytonos angol támadások zajlottak. öt évvel azelőtt. talán a Mahone-öböl egy nagyobb szigetén. Az udvar más tagjai is előlutottak. és a Valois-k egy alcsoportja. hogy találkozzon mind a pápával. Hol találhatott Sinclair bányászokat? Biztosan nem az angolok birtokában levő cornwalli vidéken. de az angolokkal vívott folytonos csatározások egyike során egy ágyú felrobbant. Jakab. hogy öt évvel a kápolnáján és alagútrendszeren folyt tényleges munka elkezdése előtt hozott be munkásokat. a Skót Gárda gazdag és nemes családokból származó fiatalemberekből állt. mind az angolokkal. Keresztély. Mikor egy évtizeddel később Jakab nagykorúvá vált. Az. Sinclair kijelölte magát a cigányok védnökéül is. és a biztosan erőteljesebb motiváció. Jobban megvizsgálva Rosslynt. Jakabot hatévesen királlyá koronázták. Fia. Ebédre hívta Douglast Stirlingbe. William volt az. hogy ez nem egyéb álcázott pogány rítusoknál. hogy megtárgyalhatnák-e az ügyeket testőrei jelenléte nélkül. és megölte II. a vagyon. hogy ez valaha a bányászfalvak közé tartozott. mind a nemzet tengerészetének. ahol letáborozhattak. 8 És épített kincse védelmére egy alagutakból és titkos lerakatokból álló hálózatot. hogy fokozódik az ellenállás. hogy a Sinclair-örökséget azalatt költöztették az Újvilágba. Új-Skóciában szintén épített egy pincét a templomos kincs őrzéséhez. és hevesen tiltakoztak. Norvégia és Dánia királya . kijelentette. 9 Dávid Tobias. a Pénzverem jelenlegi tulajdonosa egy telefonbeszélgetés során azt mondta nekem. Valamikor 1436 és 1441 között Sinclair-hajók rosslyni szülővárosukból származó bányászokat vettek fedélzetükre. hogy William Douglas külföldre távozott. Hűségük közvetlenül a Valois-uralkodók. A protestáns kálvinisták úgy hitték. hanem Franciaország királyának kötelezték el magukat . és össze tudta toborozni a szükséges szakértőket. lehetett képes egy ilyen tervezetet elleplezni. Sinclairnek birtokában voltak az eszközök. Mikor II. elkezdett munkásokat behozni. Sir William Crichton és Sir Alexander Livingston gyámsága alatt állt. melynek befejezése negyven évet vett igénybe.

A katolikus egyház vagyona olyan relikviákat is magában foglalt. sietve elhagyta a csatateret.. bár sok Orkney-birtok a Sinclairek kezén maradt. mikor Olivér Sinclairnek jelentkeznie kellett volna angliai börtönében. a titkot őrizni fogjuk". hogy Olivér Sinclairrel minden elveszett. de a reformáció vallási forradalma zavart okozott Anglia és Skócia között. biztosította katolikus oldal iránti hűségét. A Sinclair tengeri királyok kirkwalli várát elcserélték az edinburghi Ravenscraigre. amelyeket a Sinclairek a keresztes háborúkból hoztak vissza.lányát. 15 1475-ben az edinburghi kőművesek alapítólevelet kaptak a királytól. A Franciaországgal lojális Skócia 1513-ban támadást intézett Anglia ellen. mint a kőművesek pat-rónusaira és védnökeire. de ez alkalommal cserbenhagyta. hogy megvásárolja Orkney earlségét. a református püspökök utasították a Sinclair családot. V Jakab megrémült.többé nem vesz fel csatához..mely színt aznap viselték . 20 1545-öt írtak. Henrik próbálta áttéríteni rokonát protestáns oldalra. de e helyett eltűnt Skóciából és a történelemből mindörökre. hogy megtagadja hitét. 18 IV Jakab feltehetőleg szintén meghalt Floddennél. 17 Negyven Sinclair vonult Floddenbe earljével és királyával. hogy halála közeleg. akik országuk ügyeit a színfalak mögül igazgatják. hogy vége a dinasztiának. III. 19 Mária lánya a történelemben mint Mária. de helyette egy halálos döfést kapott. Olivér Sinclair V Jakab kedvence lett. és ő maga rövidesen meghalt. hogy adják vissza a skót katolikus egyház kincseit. hogy szövetségük a Guise-Lotaringiai-házzal áll. A reformáció csőcseléke mindenfelé katolikus templomokat fosztogatott. hogy Jakab életben maradt. Olivér eltávozást kapott angliai börtönéből. de Jakab nem hajlott arra. oltalmuk alá vonták ezeket. A régens. Hajlandó volt messzire elmenni annak az érdekében. 1503-ban feleségül vette Tudor Margitot. A Sinclairek valaha bábjátékosoknak számítottak. és lebukott lováról. Az. köztük az igazi kereszt egy darabkáját. hogy megmutassa a Sinclaireknek. Ugyanabban az évben. VIII. Guise Mária kinyilvánította. Henry dédunokájával. A solwayi vereséggel egy időben vette hírül lánya. A háború és a Sinclairek masszív építési és újraépítési tervezetei elkezdték apasztani a Sinclairek látszólag kimeríthetetlen forrásait. Azt jósolta. Később ez mint Első Páholy vált ismertté. és saját életeikben és vagyonúkban kifejezve sokba került ez nekik. Róbert Bruce kardját viselte. Henrik nővérét. és hogy Guise Máriát vette feleségül. Henrik lányát. hogy „kötelezettség fűzi" William Sinclairhez. és a későbbi (1509) VIII. de gyenge királyaik előtérbe taszigálták őket. Utolsó feloldozást kért tőle. VII. Mivel e szent tárgyak közül sokra a család adott megrendelést. Attól tartva. és találkozott egy pappal. Reneszánsz ember emlékét hagyta maga után. bár az. 14 A rákövetkező évben megegyezett egy újabb William Sinclairrel. Guise Mária szorosan együttműködött (egy megint csak újabb) William Sinclairrel. ennek a Williamnek a „Tékozló" ragadványnév lett az örökrésze. melyet a város Máriakápolnájában ratifikáltak. a skótok királynője vált ismertté. A floddeni csata a skótok számára csúfos vereséget. a Sinclairek számára pedig jelentős személyi csapást jelentett. A reformáció e ponton fordította a protestáns keresztényeket a katolikus keresztények ellen. William Sinclair egyedül a Guise-családot avatta be legnagyobb titkába. Miféle titkot? Andrew . Bár az új királynő a Sinclairek védelme alatt állt. aki próbálta őrizni a békét Angliával. A Sinclairek nem engedték. 21 Olivér eltűnésének évében a Sinclair család gondjaira bízott szent tárgyak is eltűntek. A tizenhárom éves IV Jakab lett a király. Henrik és a katolikus Franciaország háborúba kezdett. Bár jövedelmező birtokok maradtak meg a Sinclair-birodalom részeinek. hogy ez Rosslynban is megtörténjen. A protestáns VIII. 1542-ben a solwayi csata Skócia vereségét és Olivér Sinclair fogságba esését látta. életben csak egy maradt. megsebesült. de az autonómia e korai elismerése ellenére is még mindig úgy tekintettek a Sinclairekre. Előadta nekünk tanácsát és titkát. az ilyen ereklyéket pedig ellopták vagy elpusztították. Mária születését. hogy Sinclair védelme alatt állt. mert elcsereberélte a családi birtokot. sokakat vezetett arra a hitre. Jakab személyesen szállt csatába. Rövid hazalátogatásra kapott engedélyt. és kijelentette. E katasztrofális nap óta Sinclair zöldet . 16 1488-ban a Douglas-felkelés újra fellángolt. és ők is fizettek értük. hogy a királyénak tartott testről hiányzott örökké viselt vezeklő vaslánca (a jámborság jeleként dereka körül hordta). kijelentve: „Hű és igaz urai leszünk.

az a Guise Máriától származó rendelet. Fran-cois-t. akárcsak Olivér Sinclairnek. a Hajó és a Kettős Félhold Rendjét. és testvérét. Az Apokalipszisben János azt mondta. ragaszkodtak a katolikus valláshoz. A Sinclairek több mint fél századig szállítottak gondjaikra bízott tárgyakat új-skóciai pincéjükbe. William Sinclairt Mária skót királynő legfelsőbb bírává nevezte ki. nem herdálták el. a hadsereg és a tengerészet parancsnoka 1545-ben tengerre szállt a Sinclairek rejtett pincéje és távoli országa felé. A hatalmas templomos kincset. védnöke szerepéhez is. és kapcsolatot tartott fenn a párizsi templommal. 22 A protestáns csőcselék pusztító vandalizmusa és a sok rejtett pincét felszínre hozó ásatások után semmiféle ereklyék nem bukkantak elő. Guise bíborost egyaránt meggyilkolták III. hasonlóan a skót egyház kincseihez. hogy a titok a rosslyni kápolna alatti teremről szólt. hogy St. Guise hercegét 1563-ban meggyilkolták. Clair lett. ahonnan a hatalmas templomos vagyon beleveszett a történelembe. hogy egy jezsuita pap katolikus misét tartson Rosslynban. Lánykori neve Levisnek hangzott. legalábbis névleg. Eltűnt.Sinclair. mert megengedte. az új herceget. így állt a helyzet a Levisekkel és Plan-tard-okkal is. a skót csoportosulás birtokába vette a templomos kincskészletet. Erzsébet halálakor. hogy 1118-ban „kivágták a szilfát". a csőcselék lerombolta a Sinclairek otthonát és kápolnáját. és most első ízben. . ami jelzi. és hűek maradtak hitükhöz. hogy gyökere és törzse ő Dávidnak. és a teljes Sinclair-vagyont nem költötték el. aki elindított egy újabb titkos társaságot. Angliához is. Guise Mária 1560-ban meghalt. Olivér. 23 Máriát. Harmadik nagymesterré Guillaume de Gisors vált. a skótok királynőjét I. Egy évvel Mária kivégzése után Francois de Guise fiát. a csoport első nagymestere Jean de Gisors lett. Clairekkel. Williamet pedig kegyelemből Írországba száműzték. ősei életrajzírója azt állítja. mely említi a „titkot". hogy soha vissza ne térjen. és oda-visz-sza utazott Franciaországba. Henriket. a titkos Prieuré de Sión által maradt egységben. a plantard szó franciául „virágzó hajtást" jelent. A skóciai Sinclairek és a franciaországi Guise-család vagyonai súlyos károkat szenvedtek az elkövetkező vallási háborúkban. E csoport igen kisszámú francia család igazi elit hálózata volt. Nyoma veszett mindennek. A papot felakasztották. Clair is beházasodott Dávid királyi családjába. 24 A vallásháborúk elérték a rosslyni Sinclair családot is. ami szimbolikusan elválasztotta a templomosokat a Prieuré de Siontól. mely a szent ereklyék egy tárházát tartalmazta. Erzsébet királynő 1587-ben kivégeztette. 26 Azután. 1545-ben a szállítás végéhez ért. Nővére a Des Plantard családba házasodott. Mennyit engedett Sinclair a Guise-család tudomására jutni? Bizonyos ponton a később Prieuré de Siónként is ismert Sion-rendet alkotó francia családok és a skót Sinclair család útjai elváltak. Hűek maradtak a titkok és kincsek. de úgy tűnik. melyek gondját megelégelték. A szakadás nem számított teljesnek. Ez a titok Oak Island volt. és később. Az érdeklődés hiánya hozzájuttatta Skócia trónjához. 25 A Sinclairek e tette azt látszik jelezni. akik a nevüket adták a Plantagenet-dinasztiának. sosem kerültek elő. Hatalomra annak utána jutott. hogy szakítottak a templomosokkal. 1589-ben viszont a Guise-család gyilkoltatta meg III. Több mint valószínű. A második nagymester Marié de St. Rokonságban állt a St. Ezután a De Bar család két tagja viselte a nagymesteri címet. nem egy személy állt a templomosok és a Prieuré de Sión élén. Az ereklyék. Henrik francia király parancsaira. A VÉDNÖK CSALÁDOK FRANCIAORSZÁGBAN A Guise-család és a Sinclair család egy nagyobb kötelék. miközben saját fia lustán bámult. 1615-ben a család fejét. A Plantard-ok is igényt tartottak a dávidi vérvonalból való származásra. hogy ellenére Rosslyn po-gány-kőműves külsőségeinek. hogy a középkori időkben minden vár és minden székesegyház rendelkezett rejtett alagúttal vagy kamrával. Az egyetlen birtokunkban levő dokumentum. aki a rosslyni skót ágból származott. Ennek a hiánya szokatlan lenne. William Sinclairt halálra ítélték. William Sinclair és Sir Olivér Sinclair sokkal nagyobb titoknak adott otthont. mely magában foglalt valaha Jeruzsálemből prédált tárgyakat.

ami színjátékok és tornák középkori kombinációja. hogy viszonylag szűk körből került ki a Prieuré de Sión vezetése. Poussin képén azt mondja. hogy nagyobb jelentőséget olvassunk ki egy másik egybeesésből. az asszony haláláig Izabellának szentelte magát. Mivel házasság útján rokonságban álltak. A téma gyakran egy földi édenkert. A pásztorok közül kettő kinyújtja ujját. mikor DAnjou létrehozta Félhold Rendjét. hogy leplezzék a kincshez vezető utat Rennes-le-Cháteau falujában. melyekkel a város azt ünnepelte meg. a Hajó és a Kettős Félhold Rendje újjászületését. melyet annyira fontosnak tekintett. melyet a kánai menyegzőn használtak (ami Jézust és Mária Magdolnát egyesíthette). René dAnjou. Egy másik Vespucci. Da Vinciből is nagymester lett a Prieuré de Sionbzn. Az a találgatás is csábító. tanulmányozta a matematikát és geológiát. Ez elvezette egy sírhoz. Clair lett. E rend egyik tagja Leonardo da Vinci patrónusának apja volt. miután felfedezte. jóval Jacopo Sannazaro költeménye publikálása előtt. Rendezett/ws d'armest is. Azt állította. René harminchárom évig. Mitől vált a pásztorlány olyannyira fontossá Poussin és René d'Anjou számára? Maga a kép három pásztort és egy pásztorlányt ábrázol. hogy Márta elűzte a várost gyötrő sárkányt. ami egy misztikus és idillikus élet külsőségeivel bővelkedően megragadta az Árkádia-téma eszményeit. Részt vett a tarasconi fesztiválokon. a Távoli tükör (A Distant Mirror) tárgyaiként. a Les Bergers dArcadie (Árkádia pásztorai) vitte el Sauniére atyát a párizsi Louvre-ba. René d'Anjou számos titkos rend tagságába tartozott. és egyesítette őket egy ostrom alatt álló vallás. fontosnak számított D'Anjou számára. hogy William Sinclair levelet küldhetett D'Anjounak. további titkos kódokkal és nyomokkal Sauniére atya rejtélyéhez. 27 A hatodik nagymester újra egy St. ezúttal a család francia oldaláról. hogy a Sinclair nyugati felfedezéseiről szóló beszámolók megtalálhatták útjukat egy másik DAnjou szolgálatában álló emberhez. Egy politikai szövetség keretében tizenkét évesen feleségül vette Lotaringiai Izabellát. René d'Anjou lánya. itt van és halott (il est mort). A De Bárok rokonságban álltak René dAnjou családjával és a picardiai Coucy családdal. hogy „Poussinnél van a kulcs". Minden évben az ő hölgye játszotta a pásztorlány szerepét. ahol az utolsó Meroving-királyt meggyilkolták. René zenét szerzett. Nicolas Poussin munkája volt az. ahol „Et in Arcadia ego" üzenet látható. hogy eltörölte a bevésést is rajta. Az üzenet. akik egy ősrégi sírra néznek. A kilencedik nagymester fontos alak a középkori történelemben. hol a trónnal dacolókként kerülnek leírásra Barbara Tuchman középkori világról szóló tanulmánya. akinek címei tömkelege közé odatartozik a Guise grófja. és a sírnak arra a részére mutat. Kis jelentőségű figurának bizonyult. Ez a kulcs egy ötszögű geometriát alkalmazó kód volt. és belekezdett Oak Island megkonstruálásába. Részt vett korának mániájában. amit arra használtak. Festménye. jogot hallgatott és reformokat vezetett be birtokain. Picardia urai hol királycsinálókként.Egyikük. Az ötszöget formáló vonalak a pásztorlány homlokát tartják a középpontjukban. hogy Poussin munkája után kutasson. Amerigo adta . William Sinclair és a rosslyni építkezés korai szakaszaiban tartott. Mária mutatta meg a sírt az apostoloknak. elhozta birodalmába a tanulás és tudomány új és modern irányzatait. nyomokat találni a rennes-le-cháteau-i kincs vadászatához. Az a bizonyos sír 9. Mint igazi reneszánsz ember. Jean de Bar birtokolta azt a földet Stenay környékén. köztük De Gisors újjáéledt Hajó-rendjébe. És az is csábító. O Georges Antoine Vespuccit fogadta fel fia nevelőjének. úgy szólt. melyekben mindketten részt vettek. alattvalói pedig „jó René királynak" nevezték. O képviselte az európai reneszánsz mögötti legfontosabb erőt. hogy Jézus nincs ott. nyelveket tanult. Árkádia. de ez rámutat arra. az ifjú Kolumbusz Kristófhoz. Az Árkádia-téma. A pásztorlány Mária Magdolna lehet (hiszen Jézus. A lovagság e korában DAnjou támogatta a látványosságokat és lovagi bemutatókat. hogy Marseille-ben szerezte. az ereklyegyűjtésben. mely Párizsba vitte Sauniére-t. összehozták őket a titkos társaságok. Nagyra becsült szerzeményei közé tartozott egy kupa. melyben ír a bennszülöttek által „Acadie-nak" nevezett földről. 28 1448-ban. és egy földalatti áramlás központi elképzelése körül bonyolódott. csábító eltöprengeni azon. Iolande de Bar vette át a Prieuré de Sión nagymesteri tisztét apja halála után.5 kilométerre található Rennes-le-Cháteau-tól. a pásztor felesége volt). Bár az udvar által elrendezett esküvők legnagyobb része nem bizonyult tartósnak.

mind a művész Sandro Botticelli patrónusai közé tartozott. olvasásához tükörre volt szükség. fiatal férfiak egy csoportjával együtt eretnekséggel vádolták. és segítségükkel szellemben és jelentőségben gyarapodni kezdett. Egy. hogy más alkimistákhoz hasonlóan Da Vinci is Izisz istennő. . az új-skóciai Mahonehoz hasonló öblöt egy. a katolikus történelem legellentmondásosabb szentképéről. És azzal egyenrangúak. mondta. hogy több időt fordíthasson mechanikai fejlesztéseire. Emelni és süllyeszteni tudta a vizet.feltaláló. ami két tutajon úszott. A víz mindig szerepet játszott tudományos foglalatosságaiban . A lepel eredete kérdéses. köztük a Lotaringia hercegéét. 30 Töltött-e be Da Vinci szerepet a Pénzverem elárasztó alagutak. A Medici családhoz fűződő kapcsolata mentette meg. Bár pályafutását művészként kezdte . mind Leonardo da Vinci. és számos címet megörökölt. Sok olvashatatlan. függően attól. Az ifjabb herceg. Az egyik ilyen család a Ludovico Sforzáé volt. Leonardo szintén betöltötte a Prieuré de Sión nagymesteri tisztét 1510-től 1519-ig. Ezeknek a zsilipeknek az elrendezése. Botticellihez hasonlóan Leonardo da Vinci is patrónusai között tartotta számon az Estéket és Mediciket. akadálymentesített csatornák komplex rendszere tervezésében vagy építésében? E nagymester egyik találmánya az általa „tömítődúcnak" nevezett hordozható zsilip.energiaszolgáltatástól a mezőgazdasági felhasználáson át potenciális fegyverkénti alkalmazásáig. Da Vinci gyorsírása csak általa ismert észjárás szerint osztotta fel vagy kombinálta össze a szavakat. a középkori időkre. melyről a katolikus egyház nem állítja. hogy hányat állítanak alkalmazásba. mellyel saját képmását örökítette meg.Amerigo Vespucci nagyapját követte az utcákon. Gonzagák és Esték. Vissza lehet-e tartani egy. hogy vázlatot készítsen arcáról. az ő terve szerinti zsilippel? Halálát követően jegyzetkönyvei lapjainak ezrei szóródtak szét Európában a gyűjtőkhöz. mely nevét viselné. és ügyesnek bizonyult a hidraulika művészetében. A Torinói lepel (Tu-rin Shroud) szerzői. Picknett és Prince szerint. Ám a Torinói lepel szerzői nagyon érdekes életrajzot mesélnek saját jelöltjükről az állítólagos hamisítvány kreálójára. fizikus. egyetlen befejezett építészeti munkája. az áramlás gátjaként szolgálhat. írásai talán alaprajzul szolgáltak ahhoz. és hirtelen újra feltűnt Franciaországban kiállítva 1492-ben. 32 A szénizotópos kormeghatározás fejlődése a lepelt ma korábbi időszakra datálja a korábbiakban gondoknál. hogy ellenére mindama munkának. hogy valódi ereklye. Botticelli belevette az Arkádia-témát saját munkájába. amit Leonardo da Vinci mérnöki és feltalálói minőségben végzett. Hadmérnökként tervezett egy víz alatti öltözetet. és templomok. A férjezetlen kathar nő fia homoszexuális lehetett. Franciaországba a keresztes háborúk után érkezett. akinek apja René d'Anjou rendjéhez tartozott. de Troyes püspöke hamisítványnak bélyegezte. 1515-ben Da Vinci Milánó és Languedoc ezen alkirálya alkalmazásában állt. nincs egyetlen műemlék. hogy Da Vinci kifejlesztett egyfajta előkamerát.nevét a Kolumbusz „felfedezte" Amerika térképéhez. Botticelli patrónusai a Medicik. akkoriban egy ilyen vádat gyakran vettek a szodómia bűnét jelentőnek. hogy bebocsátást nyerjen Észak-Itália gazdag családjai belső köreibe. megszakítja anatómiatanulmányait. Iolande fia szintén a René nevet kapta. a torinói lepelről szóló közelmúltban megjelent könyv kijelenti. Zsilipek és gátak sora a legszélesebb víztömeget is uralhatja. Tehetsége jutalmául Vespucci hozzásegítette Leonardót. akit titokban imádtak a keresztény Európában. Az alkimista és nekromanta Da Vincit zavarta szexuális identitásának hiánya. 31 1510-ben azt írta. hasonlóan a Vespucci családhoz. hogy úgy döntött. mind kortársai a velencei Zeno családnak. hogy a szent ereklye mögötti művész Leonardo da Vinci volt. Ezután a Szavojai-háznak adták. Egyes jegyzeteket bal kézzel visszafelé írt. hogy megtervezzen egy ilyen bonyolult pincét és védelmező csapdát. 29 Küszködő festő korában kötött ismeretséget a gazdag firenzei Vespucci családdal . geológus és mérnök is volt. és aktív szerepet játszott a Prieuré de Sionban. vagy még korábbra datálódik. 33 A Torinói lepel azt is hangsúlyozza. Da Vinci a botanikát is tanulmányozta. a Fekete Madonna hívői közé tartozott.a művészet pedig központi szerepet játszott nagyságában . mesterséges partok és hínárral védett. Alkalmazást utóbbi minőségeiben kapott. Lynn Picknett és Clive Prince úgy hiszik. Azt mondják. sok pedig rejtjelezett. A lepel. Kifejlesztett egy hordozható kotrógépet is. akik irányultsága egyéb jeleit is említik.

a Prince Edward-sziget eredeti neve (Ile-St-Jean. mely összefűzte Franciaország és Skócia gazdag elitjét. 1497-ben. Mivel valaki neveként került fel a térképre. a „jó René király" örökösei tervezésének. Ok patronálták a művészeteket. Keresztelő János ünnepén. melyet a történelem huszadik századi olvasó számára megőrződött formájára gyakoroltak. akit az eretnek és mágus határvonalán mozgónak lehetett tekinteni. hogy Kolumbusz elérte Amerikát. hogy az „Amerika" elnevezés véletlenül történt.grották és barlangok százaiban tiszteltek. mely rejtélyesen nagyra becsülte Keresztelő Szent Jánost. Megtörténhetett. nővérét vette feleségül. Sógora alkalmazta Da Vincit. valamint volt egy patrónusuk. volt munkaadója rokonai érdekei védelmében Sevillába küldték Amerigo Vespuccit. a nagy tehetségű emberről kellene elnevezni. Ugyanakkor nagymestere annak a rendnek. hogy ez megtalálásukkal fenyeget. partra szállt Új-Skócián.a görög Ptolemaiosz és Amerigo Vespucci. hogy John Cabot. hogy két neves térképész szerepelt a borítón ." Ezek az „ismeretlen" klerikusok nem burkolóztak túlságosan az ismeretlenségbe. Ennek az atlasznak a szerkesztője megjegyezte. Abban az évben. 34 „Akkoriban tudós klerikusok kis csoportja élt ismeretlenségben St. Jacques Cartier és Sámuel de Champlain egyaránt az ő ünnepén érték el az Újvilágot. mely a közmondás szerint eteti őket. Európában a hatalmat maroknyi egymást közt házasodó. Lehetséges. e szent zarándokhelyen úgy köttette be a térképeket. az emberek értelmezték félre. Lotaringia hercege Bourbon con-netable. René. hogy ki lehet a felelős egy ilyen véletlenért. A Kolumbusz titokzatos történetében (The Mysterious History of Co-lumbus) John Noble Wilford rámutat. most hirtelen szükség lett rá. hiszen rendelkeztek egy nyomdagéppel a találmány beszerezhetőségének legkorábbi szakaszában. A történelemkönyvek úgy tájékoztatnak bennünket. az nem kérdéses. ha szövetségben nem is mindig álló elit család gyakorolta. akik vigyáztak arra. Fölöttébb valószínű. hogy egy egyszerű bányaalagút és akna már nem jelent biztonságot a templomosok kincsének. Lotaringia hercege. hogy meg ne harapják a kezet. hogy John Cabot. hogy teljes mértékében sosem fogjuk megismerni azt a hatást. egy hely tényleges nevének. Tőlük kaptak megbízatást a tudományok művelői. hogy sokféle iparban lett mester. aki akkoriban a Prieuré de Sión nagymestere tisztét töltötte be. Ha a hamis partokkal és elárasztó alagutakkal az egész komplexum nem készült korábban el. most már igen. Legyenek bármiféle hiányosságai Da Vincinek. akkor nem véletlen. és ők támogatták az írókat. A Prieuré de Sión nagymestere és a hadmérnök kettős szerepkörében megtervezhette-e Da Vinci az elit családok ellenőrzése alatt álló kincsek védelmét? Azt mondják. aki az angliai Bristolból hajózott ki. bár apró kunyhók tarkították a Szent Lőrinc vízi útját. a Sinclairek és franciaországi Guise társaik úgy érezték. hogy a században később. aki kilépett René . John Cabot fő támogatója Richárd Amerike seriff. Úgy tekinthették. a történelmet a győztesek írják. hogy a kontinenst Vespucciról. tudósként pedig olyasvalaki. hogy ÚjFundland fővárosa (Saint John's). hogy Amerika névadása inkább tulajdonítható Lotaringia hercege és rokonai. és gyakran a művészekkel saját arcaikat ábrázoltatták a vallási személyiségek megjelenítéséhez. mikor végbement a nyugati földek további felfedezése. Ha a Sinclairek által őrzött kincsek szállítása Rosslyn építése idején zajlott. vagy Szent János-sziget) és New Brunswick fővárosa és kikötője (Saint John) mind erről a szentről emlékeznek meg? Még az új kontinens névadása is vet fel kérdéseket. Ha korábban nem is hajóztak európai halászok a kanadai Grand Banksbe. A lotaringiai herceg szalonja SionVaudemont-ban. Die ősrégi falujában a Vogézek hegység lankáin Lota-ringiában. Tervezés eredménye az. A PRIEURÉ DE SIÓN ÉS AZ ÚJVILÁG Ha ezek a válogatott családok olyan titkos társasággal rendelkeztek. akkor lehetséges. A halászok nem tartoztak a potenciális gyarmatosítók közé. A Medicik alkalmazásában álló Vespucci terjedelmes térképeket rajzolt a frissen felfedezett földekről. hogy Kolumbusz. de Cartier és mások megszállással fenyegették a titkolt földeket.

míg ki nem lépett a kormányból. A Prieuré de Sionnak hirtelen szüksége lett arra. ami rávezette Lotaringia hercegét. mint lélekben. a görögországi kikötő után. Sok zsidó áttért. kitalációnak bizonyult. hogy ez a szorosan kapcsolódó csoport arra vágyott. a Sforzáknak és az Estéknek sem. Azt akarták. hogy vitatta a királyok isteni jogait és kritizálta általában a kormányzást a . a szinte vezető nélküli Skócia pedig képtelennek bizonyult saját védelmére. hogy földeket adományozzon az Újvilágban udvara tagjainak. hogy megfossza Kolumbuszt az érdemtől. de az. sőt ők is kontrollálják. Da Vinci patrónusa volt.a Mediciknek. hogy a földrész bárcsak titok maradna. melyet Verrazano „normann kastély"-ként jelzett térképén. és elnevezte a helyet Árkádiának. mind Leonardo da Vinci nyújtott segítséget Charles de Montpensier-nak franciaországi hadműveletekben. VI. Mind Ferrante. küldöttje. hogy Erzsébet kivégezze az anyját. Verrazano magával vitte a Prieuré de Sión Árkádia-téma iránti rajongását az Újvilágba. hogy Vespucci tényleg elhajózott az Újvilágba. 38 E csoport emlékeztetett a Prieuré de Sionrz. 36 Franciaország és Anglia hadban állt. Későbbi történészek azt állították. ami Vespucci amerikai útját írja le. de voltak hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező barátai. bár még azt is kinyilvánította. A Sinclairek titkos földjei kevésbé titkosakká kezdtek válni. A mostani Newport kikötőnek a Rhodes nevet adta. Akkoriban az ilyesfajta tudás kiátkozást vagy még rosszabbat hozhatott az emberekre. Hasonlóképpen itáliai egységüknek .a tudósok és alkimisták. ehelyett azoknak a protestáns tagoknak osztott földeket és báróságokat. hogy titkos földjeik napvilágra kerüljenek. 1524-ben egy. hogy hangsúlyozza elsőbbségi jogát. Vespucci sosem hagyta el Európát. A kapitány Giovanni da Verrazano volt. Ezek az olasz famíliák a Zeno családdal osztoztak az Észak-Itália fölötti hatalomban.d'Anjou és csoportja alkalmazásából. Rucellai egy másik nemesi családból fogadott fel kapitányt. a zsidó király és a tőle származásra igényt tartók vérvonala jelképe. a Mediciek körébe tartozó olasz bankár. nagyon valószínű. Bonacor-so Rucellai finanszírozott egy újabb expedíciót az Újvilágba. És a büszkeség lehetett az. Skóciát pedig belerángatták a konfliktusba. és kijár neki bizonyos érdem saját felfedezéseiért. hogy ők adhassanak nevet az Újvilágnak. és miként arról már szó volt. ahol a Karoling-dinasztia már nem tudta többé védelmezni a zsidókat mások vagyonukra törő mohóságával szemben. DAnjounak és a Sinclaireknek nem fűződött érdeke ahhoz. Nem hivatalosan kapcsolatban állt a „Láthatatlan Kollégium"-mal. egy rivális spanyol dinasztia számára fedezte fel a kontinenst. mely ugyanúgy megtartotta a titkot. aki tiltakozás nélkül hagyta. Kolumbusz útja mindezt megváltoztatta. Stuart Mária. De ő egyáltalán nem érzett barátságot a katolikus Sinclairek iránt. a mantovai herceg és Isabella d'Este fia. mint a skót korona örökösét rávették. William Sinclair útján Franciaország segítségét kérte. hogy ez őt Jacopo Sannazaro idillikus görög földjére emlékezteti. Olivér Sinclair távozása után Somerset hercege támadást intézett Skócia ellen az Esk folyónál. A Ver-razanók családi címere a hatágú Dávid-csillag. melyről már esett szó . Mikor Olivér Sinclair 1545-ben vitorlát bontott. A René birtokában levő „Soderini levél". fizikusok és írók gyülekezetével. hogy francia királynő üljön a skót trónra. Skóciát és a Sinclair családot sarokba szorították. 37 Anglia és Erzsébet királynő nem akarta. hogy fel-fedezőútja élére álljon. hogy Skócia most már Franciaország részét képezi. akik földadományt kaptak az Újvilágban. Rucellai Lyonban tartotta székhelyét. A harcban tízezer skót nemest és közrendűt mészároltak le. de ez gyenge alapon áll. de a Guise-Lotaringiai-családok katolikus nézetei nélkül. elmulasztott segítséget nyújtani szövetségesének. Sir William Alexander adománylevelet kapott Új-Skóciáról és még Sir Francis Bacon is azok közé számított. Jakab skót királyt. 35 Lehetséges. akik később Erzsébet támogatóivá váltak Angliában. mely csatornául szolgált a földalatti tudásfolyam számára. a nagymester Fer-rante de Gonzaga. A magas fákkal koronázott part mentén hajózva azt mondta. és helyette odaadja szűk körük akkori alkalmazottjának. gyakran inkább névleg. Sir Francis Bacon hivatalosan a lordkancellár és a nagypecsétőr tisztét töltötte be. Rhode Island modern kikötővárosa még mindig vitatkozik a „viking torony" eredete felett. Bacon nem fedhette fel titkolt oldalát.

Clairek Árkádiájára . a ház mindig a „vezető" jobb oldalán. az örömtűz fénye felragyog. különösen azért. a titkos társaság és utópiájuk hátterében egyaránt nagyon is a zsidók és a tolerancia állt. 12. A felszínt tekintve nem látszik valószínűnek. melyet a vallás láthatólag magának követelt. Itt „Új-Salemben". Az egész falu körbeveszi a tüzet. Utópiájának a Bensalem nevet adta. Bár ez az érvelés hihetőbbnek tűnik. Az úgynevezett Új Atlantisz sokban hasonlított a katolikus D Anjouk és St. amelybe kevesen nyertek felvételt.Shakespeare-szövegek álcázott szerzőjeként. hogy Anglia a protestáns reformáció felé fordult. amit előbb Róma. Bacon írásai és a közös alap elfogadásának kőműves fogalma azt sugallják.vagy kecskebőr viselésére. írta Bacon. Az egyik megtántorodik és elbukik. tanulás és szabad gondolat fölötti monopóliumnak. és gyakorolják művészeteiket és tudományaikat. egy titkos társaság lakozott. csak szabályszerűnek nem nevezhető körmenet minden házhoz elmegy. Saját neve alatt kiadott egy érdekes munkát. hogy hívő protestánsok és hívő katolikusok egymással szövetkezve cselekednének. A titkos társaság éppenséggel azoknak is szolgálhatott menedékkel. akik asztronómiával. geológiával vagy bármely más természettudománnyal foglalkoztak. anatómiával. Felfedezhető ebben a Meroving-dávidi dinasztiához fűződő kapcsolat. Minden háznál adnak egy. dokumentumok elrejtésére szolgáló rendszert tárgyalt. amelyet talán egy másik igazi reneszánsz ember. ő vonul az újév esti felvonulás élén a falun keresztül. az óramutató járásával megegyező irányban. az Új Atlantiszt. hogy a titkos szigeten megengedik a zsidóknak. A Jeruzsálem „Salem alapítását" jelenti. a Bensalem pedig „Salem fiát". 39 És persze ugyanígy rátaláltak egy fölöttébb komplex mérnöki teljesítményre. Bacon saját kinyilatkoztatásában. és még kevesebben ismerték titkait. aztán a római egyház kényszerített a föld alá.egy utópia. egy második szent hely kontextusban. hogy véget vessenek a tudomány.akik számára Európa a legkegyetlenebb büntetéseit tartogatta. miközben körbejárnak. E titkos zsidó csoport még azután is félt Európa elnyomásától. írásaiban Bacon egy olyan. A bárminek. fejezet TÖLGYKIRÁLYOK. Kiválasztva a tehén. a fiatal férfiak pedig sorjában keresztülugranak rajta. a máglyától még meleg hússzeletet . Oak Islanden találtak ilyen üres higanyospalackokat. Háromszor vonulnak körül minden házon. ahol az igazi reneszánsz ember szabadon publikálhat és tanulhat természettudományt. és még Leonardo da Vinci terveit is elhozhatták. és akikre rásüthették volna az eretnekség vagy boszorkányság bélyegét . anélkül hogy félnie kellene a cenzúrázó kormányt vagy az egyház inkvizícióját. nyilván az év során elkövetett bűnök súlya miatt. Vagy talán egyszerűen a Láthatatlan Kollégium tagjai közé tartoztak. hogy felszereljen egy expedíciót a Pénzveremhez a Láthatatlan Kollégium tagjaival. melynek higanyospalackok részét alkotják. akik tudományos szabadságot akartak. Hasonlított ez a kőművesszerű társaság a Prieuré de Sionrz} E titkos társaság alapítója egy bölcs király. Bacon kinyilatkoztatásának része. Sir Francis Drake-nek rendelkezésére álltak az eszközök és a pénz ahhoz. hogy ott lakjanak. és a bölcs király által elindított rendet Salamon Házának nevezték. hogy egy ilyen helyen alkalmazzák. * LEVÁGOTT FEJEK ÉS AZ ŐSÖK TITKAI A sötétség leszállt. Leonardo da Vinci tervezett. míg a fiatal férfiak rácsapnak a bűnösre és minden házra. hogy végbemehetett egy ilyen közös vállalkozás.

hogy a vallásra rányomja bélyegét a csalárd hatalom. hogy meg kell ünnepelni Krisztus születésnapját. a Prieuré de Sión a kontinensen és a templomos lovagrend életben maradottjai Skóciában megváltoztatták a világot. és fejlődött ki az Arthur-történet az Annales Cambriae-ban. a támadó szászokkal csatázó vezető realisztikus meséje. A generációkon keresztüli történetmondás formájában hagyományozódó walesi meséket végül ugyanebben a században vetették pergamenre. judaizmus és iszlám . újévig tartják életben. Bár néhányan úgy hiszik. mert nem sikerült átszökkennie a tűzön. sz. mikor a római kényuraival együtt a rend minden érzete elhagyta Angliát.kereszténység. Az egyház gyámolítói úgy választották ki a karácsonyt. sz. Arthur egy kisebb „király" volt. Ami az Arthur és udvara Grál-románcaiként ismert mítosz történeteként maradt ránk. az újévet és ennek megfelelően a Nap halálát és újjászületését december 25-én ünnepelték. 1 Sajátjaink közül sokban barbár szokások maradványait fedezhetünk fel. valószínűbb. Megpróbálták alaposan felforgatni a vallást és kormányzást is. hanem a középkori világ legnagyobb irodalmi anyagára is. aki egy római-kelta család fiáról írt (kb. az északi kelták újév estéjén! Ezt az ünnepséget még mindig megtartják Skóciában és a part menti szigeteken. Az ilyesfajta szabadság megtalálásának céljával a Sinclair család és európai társaik nemcsak az Újvilág felfedezésére gyakoroltak befolyást. Mikor Róma feladta Angliát.a lakóknak. 540). hogy az év mely napjára esett. Arthur családja római nemességből és kelta nemzetségből származott. A negyedik században a katolikus egyház döntött úgy. 800-ban Nennius azonosította a királyt Arthurként. és ebből a tűzből minden falubeli visz haza. Helyette a katedrálisokat ráépítik a pogány helyekre. 4 E ponton az Arthur-legenda legfőbbképpen egy. 2 A világ fő vallásai . Ennek eredményeképpen a hét szent napja a „Nap" napja lett a zsidó szabhat helyett. Bár azt nem tudták. de név szerint nem említette Arthurt. aki szembeszállt a támadókkal. a Nap születésének pogány ünnepsége erre megfelelőnek tűnt. neve itt nincs. A második szöveg. i. a férfi isten szentháromságok felváltják a háromaspektusú istennőket. és hogy megünnepeljék az új Napot. A történelmet a hatalom birtokosai íratják. és áthelyezte mitikus változata helyszínét Anglia déli részébe. A Tél királyt. Megpróbálták olyan stílusban megváltoztatni a kereszténység római változatát. Aztán Geoffrey of Monmouth mágiát és miszticizmust adott a valaha Észak-Angliában és Walesben zajló történethez. Hozott isten Hogmanayen. mikor a nem keresztények a Nap születését ünnepelték. a walesi Gododdin.mind megpróbálták régebbi hitekre ráépíteni saját dogmájukat. és királynak nevezi a hőst. aki leverte a szászokat. hogy egy napra essen azzal. mítoszukat és tradíciójukat. megemlíti ugyanezt az eseményt. Végül i. hogy ő adta hozzá a walesi és kelta hagyományok bőkezű . A római egyház leváltotta a mitraizmusnak nevezett római államvallást is. akik a gondolat és kifejezés szabadságára törekedtek. Akkor odaadják a tűznek. Ennek érdekében nem változtattak meg mindent gyökeresen. hogy Geoffrey hű maradt bizonyos. akit azért választottak ki. Mikor még a Julianus-naptárt használták. az emberáldozatot. ami hagyományosan szombatra esett.a Tél királyt már igazából nem verik vagy ölik meg. az valódi történeti események fölé helyezett sugalmazott fikciós anyag. szigorú adóztatás és még szigorúbb büntetések azok számára. hogy biztosítsák a Nap visszatérését. az ő korában hozzáférhető forrásokhoz. Az elkövetkező harc Angliát a sötét korokba vetette. de némi változtatással . A korrupt állam és a korrupt egyház hagyta. A VÉDNÖKÖK ÉS A SZENT GRÁL Franciaország és Skócia elit családjai. hogy inkább domináljon benne az első keresztények tisztasága és elhivatottsága. melyek azóta elvesztek. Isten fia születését. Ezt a rítust azért vezették be. hogy újraélessze saját tűzhelyét. 3 A történész Gildas az első. Az Aranyág (Golden Bough) szerint az ünneplők így kiáltottak: „A Szűz megszült!" Az istennő életet adott egy új Napnak. a folyamistenekből pedig szentek lesznek. barbár hódítók érkeztek helyettük.

azután a vörös telihold. Az emberek megértették a Hold ciklusa és a női termékenység közötti kapcsolatot is. azután pedig az újjászületés egy ciklusát. Ahogy az egyház építményeit kelta szent helyek fölé emelte. Marié de Francé lehetett Arthur első lefokozója. aki nemcsak a Meroving-vonal egyenes ági örököse. De Boron genealógiája. mint a férfiak. hogy Perceval. Kay és Malegant lovagokat. 6 Az Art-hur-irodalom francia változata csökkentette Arthur szerepét. Műve teljes mértékben fikció. Róbert de Boron írt a nyugat „három Érdemeséről": Arthurról. mikor sok házasság politikai szövetségeket jelentett. Egy olyan korban. az Arthurt körülvevő férfiak és nők nagyobb hangsúlyt kaptak. de a keresztes háborúk eredményeképpen Jeruzsálem királya is vált belőle. Geoffrey Oxfordban alkotott. a Hold pedig a tenger áramlását. az emberek pedig felismerték ezt a misztikus hasonlóságot. aki rokonságban állt Mária Magdolnával. Per-ceval (vagy Parsifal). 8 Ha a zsidó lovagok fegyveres csoportja nem elég meglepetésnek. és kelta mítoszdarabkákat adott az ott megrendelt és megírt Grál-románcokhoz. Miért nőnek a termények tavasszal. amelyeket a modern római intézmény. Míg Nagy Károly és Gottfried családjait a Merovingokig lehet visszakövetni. Arthurt azért nevezte meg. Arthur láncszemként illeszkedik a kelta tudás és legenda túléléséhez. hogy elleplezze az ősi páneurópai kelta mítoszokat. hogy következetesen igazodjon a zsidó vallás fő áramához. ami oka lehetett annak. Ebbe az új vérvonalba beletartozik egy bizonyos Laziliez (Lazarus). a Kerek Asztal lovagja zsidó volt. hogy Perceval lovag Arimateai Józseftől származott. ami a zsidó-keresztény vallás fennmaradását reprezentálta. A tizenkettedik században Róbert de Boron ezt írta. és miért pusztulnak el ősszel? Miért születnek a csecsemők és miért halnak meg az öregek? A Nap felkelése és lenyugvása életet és halált jelez. amit a Nap napközben. Galahad. termékenységet és halált jeleztek. mert egy Meroving hercegnővel kötött házassága révén örökössé vált a királyi vérvonalban. míg a beavatott számára az ezoterikus tudás átadása eszköze lehetett. a női menstruációs ciklust kontrollálta. kritikusai pedig úgy hiszik. Gawain. Jézus családjáról és a számos szentről szóló sok történetet úgy gondolták ki. ugyanúgy az Istenről. Az egyik francia Grál-író még azt is mondja. Mindazonáltal azért küzdöttek. hogy a Hold ciklusa huszonnyolc napos . hogy a régi vallásokat beillesszék az újba. az egyház olyan kétségbeesetten próbált eltörölni. Magukat a mítoszokat arra szánták. Az egyik szinten a vallásos történet erkölcsi leckét testesíthet meg. Champagne grófja és Lotaringia hercege tartományában . 9 Az emberek már nagyon korai időszakoktól fogva felismerték. hogy célja kora eszményei dicsérete. 5 Franciaországban.utána pedig egy olyan kelta pogány . Maga a király kisebb jelentőségű lett. Románcai fő témáját „udvari szerelemnek" nevezzük. Elsőnek felbukkant a fehér újhold. mert ő az összes Grál-történet inspirációja. A harmadik „Érdemes" Gottfried lett. a közönségesnek számító érzelem nélküli házasságok természetes reakcióiként léptek fel. azt nem arra szánták. Az égben naponta és rendszeresen végbemenő motívum a földön is lezajlott. Ilyen vagy olyan formában minden civilizáció rendelkezik a halál és újjászületés éves rituáléjával. az egyházi év talán legfontosabb időpontját a tavaszi napfordulóra rögzítették .mutatták be az erősen fikcionalizált elbeszélések Lancelot. Nagy Károlyt pedig azért.egy hónapig tartó élet. melyet fölébe helyeztek a római egyháznak. A zsidó-keresztény egyveleg azt az ősi tudást és azokat a mítoszokat őrizte meg. A Nap szolgáltatta a meleget. és végül a sötét haldokló Hold. Ez a fölöttébb fontos misztérium az egész életet betöltötte. A Hold minden éjjel azt az utat követi. hogy a történet az ő változatában miért játszódott délen. Nagy Károlyról és Bouillon Gottfriedról. Ha a titkos Prieuré de Sión champagne-i és lotaringiai bázisról olyan irodalmi anyagot készített. akkor ott az újabb. A Grál-románcok megpróbáltak hitelesíteni vagy kitalálni egy Jeruzsálemben született és Jézus követői csoportja által Dél-Franciaországba vitt vallást is. az udvar asszonyai éppolyan házasságtörők lehettek. Bár a laza erkölcsöket az egyház megbélyegezte. Róma egyháza sosem ismerte bizonyosan Jézus élete eseményeinek dátumait. Az év évszakai születést. hogy tudást közvetítsenek különböző szinteken.elegyét „történelemkönyvéhez". Jézus feltámadását.a Prieuré de Sión elit családjai befolyása központja .

A korai Görögország akháj népei az olimpiai játékokban fennmaradt női dominanciájú kultúrával rendelkeztek. Az istennő tisztelői számára szent magyalt. Minden évben újraválasztottak királyt és királynőt. a Nap újjászületésének biztosítására egyéves királyválasztási szertartást vezettek le. a tölgyből virágzó (a druidák által különösen kedvelt) fagyalt. A király a királyi lét minden előnyében részesült. Isten (immár határozottan férfi) az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot. de a változás nem hirtelenszerűen zajlott. Az öreg királyt. mint nő. 11 A keresztény egyház ezután megpróbálta azt végrehajtani. átszúrhatták vagy lefejezhették. Az emberek bűneiért vezeklésül meghaló állat kiengesztelte az istent vagy istennőt. „Zöld Zeusz" egyesült a futóverseny győztesével. és a karácsonykor égetett farönköt. valamint a karácsonyfát egyaránt megtartották . mint a nő. mikor mindenfelé az istennőkultuszok uralkodtak. és persze a termékenység istennője után nevezték el. 14 Ahogy az ünnepet tovább modernizálták. a régi és az új közötti ajtót.uralkodása végéhez érkezett. Az új királyt a papnő férfiassága alapján választotta. Egy nyúllal szokták ábrázolni. hogy a Föld. Thor. a földistennő képviselőjének. A kelták i. Jupiter. és a termékenységi ciklus megőrzését szolgálta. amit a mítoszok részben megőriztek. A Nap. e. sőt még Jehova is szentnek tartották ezt a hatalmas fát. jutalma pedig termékeny föld lett. akit gyakran Héraklésznek (Héra. Az egyik arc a múltba. Az új király. 15 A kelta Európában és a Levante korai kultúráiban a tölgyfa képezte a tudást. Ötven versenyzővel futóversenyt tartottak. Neve ma az Izraelt Egyiptomtól elválasztó Sínai-félszigetben létezik. Az Ogam-ábécé „£>"-je volt a hetedik betű. sorsa halál lett. Ez a kétarcú isten reprezentálta a két év. A bronzkor eljövetelével a modernebb férfi rájött. A primitív emberek. 2000-ben indultak vándorolni. mely az erős tölgy termékét jelzi.bár funkcióikat megváltoztatták. Belőle lett a királynő és az év királyának társa. már nem érzett akkora örömet . és június 24-én. A rítus azt szimbolizálta. a kelet. Az ábécé első betűi a kelta Európában a természet tárgyai alapján fejlődtek ki. a tavasz.(hím) -kultuszok fölébe kerekedtek a Hold. hogy az élet folytatólagossága és a termékenység szempontjából ő legalább annyira fontos. A főpapnő és választott királya egyesülése örömtelinek bizonyult.ünnep nevét adták neki. A héber hit Sinből előbb férfi holdistent csinált. A holdistennő a Sin nevet viselte. és közölte. megtartva régi külsőségeit. Héraklész. Virrasztása június 24-én kezdődött. A nyári király. A karácsonyt szintén egy pogány ünnepre helyezték. Az első férfi istenek mind tölgykirályok voltak. Nevét első hónapunk. A „civilizáltabb" világban állatáldozatot hajtottak végre az eleven személy rituális meggyilkolása helyett. melyek a király fiának meggyilkolását követelték meg. és esetleg a modern korok primitív népei is. 12 Az éves rituálé Görögországban egy ünnepséggel kezdődött. a régit az újba asszimilálni. a duir. a két év közötti választóvonalat jelentő január elnevezése tette halhatatlanná. 13 E dátum megünneplését Ázsiától Írországig megtaláljuk. hogy az új hiteket tükrözzék vissza. 16 Az évben félútig előrehaladva június 10-én elkezdődött Jupiter hónapja. a király már elsőszülött fiát áldozta fel maga helyett. a „doort" (magyarul ajtó). Egy évig uralkodott királynőjével. Megégethették. A „ű"-ből nyertük azt a szavunkat. az ötven leggyorsabbikát kiválasztották főpapnőnek. A zsidó vallás egy olyan időpontban virágzott fel. . hogy többé nem tart igényt ilyesfajta szertartásra. kivégezték. 10 Az Eastert (a húsvét angol neve) Eostre. Félúton járva ebben az évközépi hónapban került sor a tölgykirály feláldozására. feleségül megy a hímnemű Naphoz. Az öreg király (nem feltétlenül öreg ember) halála áldozat az istennőnek. melyet az egyház eltörölni kívánt. Ábrahám és Izsák bibliai bemutatása az ősi judaizmus Hold-kultusszal való szakítását sejteti. a másik a jövőbe tekintett. de az éves királyválasztás gyakorlata még ennél is régibb lehetett. aki az előző évben uralkodott. az anyaistennő iránti elkötelezettsége után) neveztek. ahogy a Nap is ciklusában. A természeti vallások nyomai igazából sosem tűntek el. utána pedig teljesen eltörölte istent. és eltartott július 7-ig. és július l-jén ért véget. de csak tizenkét hónapig.(női) -kultuszoknak. ha az istennő jól fogadta. szétterjedtek Indiától Írországig. Ez vált a kelta év legfőbb ünnepévé. nyárközép napján ment végbe. Rómában Janus számított a tölgykirálynak. amit a zsidó vallás ezer évvel korábban kísérelt meg. A „Sin" valami gonosz jelentésűvé vált.

és a kaliber (caliber). A druidák i s az n o s fa. ilyen vagy olyan formában a modern időkig fennmaradt. Artemisz korai formájában vadásznőnek számított. és a diaméter (Dia-Meter) osztja ketté. Horoscope (magyarul horoszkóp) szavunk az „idő" jelentésű horosból és a „figyel" jelentésű scope-bó\ származik. A Crone (koros istennő) átváltozott Kronosszá (idő atyja). ami Kore istennőtől kapta a nevét. A cyrkle-ök (magyarul körök) mágikus praktikáik szentélyeinek számítottak.Bármilyen bizarrnak is tűnik a szokás. különösen a görögországi Árkádiában a medve szent volt. 17 Őt röviddel azután feláldozzák (lefejezik). vagyis magjáig szeli át. amikor az emberek munkáért folyamodhattak az aratásra. és . Aztán pedig lehetett a banya. kész a nászra. A chartres-i katedrális eredeti szerkezete kör alakú (női). 19 A prekelta druidák fontosabbik istenségének az istennő számított. 18 A druidák szó szerint „Tölgyismerők" voltak. A kronológia (angolul chronology) az időt meghatározó istennő nevéből származik. és benne is maradnak. a kört közepéig. Mielőtt nekivágtak a medvevadászatnak. Az „éjszaka hölgyei" azok. A középkor napjaiban a virrasztás hete Európa-szerte a munkaerő vásárra bocsátásának idejévé vált. a tölgykirály. A kelták számára ez számított az év kezdetének. ami az átmérő (egy lövedéké).többé már nem képes vonzani a férfiakat vagy szülni. Artemisz számára. ez a szó ma is használatban van. hogy a tudományokat akkor fejlesztették ki. akiket esti templomi szolgálatra jelöltek ki. hogy egy időszaknyit ügyeljen. mivel északról jött. az istennő különböző aspektusai között osztotta meg a nőiség jellemző vonásait. hogy lezajlik az új király (Jézus) felkenése. a Kalen-dek után nyerte nevét a kalendárium (angolul calendar). úgy változtak meg az istenre alkalmazott szavak. Egy medvét megölni nagy hozzáértést és szerencsét igényelt. Megáldotta az embereket jó szerencsével vadászaton és háborúban. a számok tudományát is az anya után nevezték el. Szertartásaikat körökben vezették le. 21 A földalatti áramlat hívei tudják. A matematikát. Az anyát jelentő mother szó és a „méter" mértékegység gyöke bizonyítéka ennek az egyezésnek. A horoszkóp az „időfigyelők" műve. a nagymama . Arktosznak (arktikus-nak) nevezték. Írországban az ég figyeléséért felelős Kali papnők zöldet (kelly zöldet) viseltek. akik mindegyikét arra jelölték ki. Az ő időkönyvei. 22 Magából az anyaistennőből ered a kalibrál (calibrate) szó. Az ezekkel a tudományokkal kapcsolatos szavak bekerültek nyelvünkbe. E sötét istennő szerepét Indiától Írországig „Kali" töltötte be. Az olyan titokzatos népek. Ahogy a férfi istenek a női fölébe kerekedtek. de a vadászat gyümölcsöző-ségéért az istennőt terhelte a felelősség. és azokat okító. 20 A nőiség képviselője. aki e néven ismert az atlanti vidéktől Egyiptomig. A kőműveshitben Keresztelő Szent János az öreg király. amit később felülépítettek. lettek a „kurvák" („wkores"). ami az istennő idejében az időt mérte. Hónap (montb) szavunk a holdból (moon) származik. A mágikus gyakorlatban a körre alkalmazott szóból lett később a kirk (skót nyelven templom). A Dia-Meter (istenanya) csupán Deu-vá (isten) vált. ahol szertartásos formában imádhatjuk Istenünket. A ma templomai (csak templomos építményekként kör alakúak) olyan szentélyek. 23 Ennek közepében volt a core (magyarul mag). és az istennő áldását. vagy mesterségükben. tér és távolság mérése szent tudományt jelentett. akárcsak Görögországban. Néha hajadon volt ifjú. az istentisztelet egy ősi művészete gyakorlói. azután pedig a „churcb" (angol nyelven templom). mint kőművesek vagy iparosok. mikor a legfőbb hatalmat az istennő jelentette. veszélyes és megjelenésében rettenetes. Mexikóban és Európában a termékenységistennő a Holdban és kötésben osztozik munkája szimbólumaként. 24 A nők a vadászaton talán nem vettek részt. A tanultak matrikuláltak. és odaadja magát a járókelőknek és idegeneknek. és féltékeny. melynek jelentése „mérni". A cirele (magyarul kör) Kirké istennőtől nyerte nevét. A radius (magyarul sugár) a nap (Rá) pályájából szerzi nevét. aki nemcsak egy új évet. mint a druidák számára az idő. a duir neve után kapták elnevezésüket. gyermekeinek életet adó. szép. Maga a kerek templom az istennő tiszteletének pogány színhelyére épült. aki egyaránt mérte az időt és az emberi életeket. Máskor anya. de egy új korszakot is elkezdett. melyeket gyakran Kirké (Kirk) istennőhöz rendeltek. Óra (hour) szavunk a babiloni templomi prostituáltakból ered. Az éjszaka (night) Neith istennőről került elnevezésre. Az istennő egyéb feladatokkal is rendelkezett a tudományok védelme mellett.

és szállították Avalonba. aki megnyitotta az új vallás kapuját azoknak a pogányoknak. a hatodik pedig Jézussal indult. Az ötödik Keresztelő Jánossal. a korai keresztény írók szintén bűnösnek és prostituáltnak tekintették. akinek szimbóluma. aki megszabadítja őket Rómától. a „D" után a „T* következik. . Az istennő a gazdálkodókra is osztott áldást. Jézus halála után Pál lett az a követőből lett vezető. a „T" pedig Jézust. 26 Az ilyen famágia a magyal és a karácsony elválaszthatatlanságában él tovább. hanem a földi Messiást. vagy nem fogadta el. Míg a U D* a júniust jelképezi. az ázsiai vallás ragaszkodott az egy istenben való hithez. Britannia még nem haladta meg pogány gyökereit. hogy nem volt isten: „Mert az én atyám nagyobb nálamnál" (János 14:28). A korai keresztény történész Nennius írásai szerint a világnak hét kora lesz. között zajlik a „virrasztás". boszorkányjelek és lópatkók a csűrökön csak néhány példa erre. de rendelkezett egy Izraellel közös dologgal idegen elnyomással. a galamb. váltak „hősökké" (angolul „heroes"). Az Arduináról (a vadásznő germán neve) elnevezett Ardennektől Franciaország déli részéig a medvevadászok patrónusnőjük szentélyeit hagyták hátra. Jézus születése idejére pedig monoteisztikus lett. feltehetőleg hogy újra visszatérjen. Ha a „D" Jánost ábrázolja. és ők fedezték fel először. Ahogy Mózes megszabadította őket Egyiptomból. egy királyt. az intézményesített mágia. és többnyire még saját családja vagy faluja sem értette vagy követte.miután befejezték azt. Egyfajta szokásnak számított medve (és emberi) koponyából inni. azaz a „bőségszaru". jelentős. Nem hivatalosan a nem intézményesített mágia még mindig létezik különböző formákban és szokásokban: asztali áldások. június 24. 25 A gabonát (corn) talán az istennőről nevezték el. akinek a magyal a fája. A hűségesek. A héber vallás pogány gyökerekből nőtt ki. hogy miféle szertartást vezettek le. addig a „T" a július helyett áll. Ahogy a rejtélyes varázsló Merlin készítette elő Arthur útját. Jézus társát. A negyedik korszak Dáviddal és Salamon temploma építésével kezdődött. Arthur felesége. úgy készítette elő Szent János Jézusét. Jézus és Arthur hasonlatosságai nem érnek itt véget. amik csak találgatni engednek bennünket arról. aki megszabadítaná a britonokat a római és szász elnyomástól. A legendában Arthur megsebesült és elvitték. A héber nép nem egy másik istent keresett. még nagyobb kozmikus jelentőséget ölt. A király rituális lefejezésének és Szent János tényleges lefejezé-sének talán nincs köze egymáshoz. hogy eltávozott. Guinevere egy nagy fehér istennő után kapta a nevét. és ahhoz az ázsiai-iszlám felfogáshoz. hogy a „T" a keresztet szimbolizálja. úgy nők vitték ki a sebesült Arthurt az utolsó csatából. 27 Saját szavait használták annak bizonyítására. úgy tűnik. Kore áldása volt a „cornncopia". Jézus istenkénti felfogását általánosságban a zsidó nép nem értette. de a szimbolizmus vonzó a mágia világába beavatottak számára. Krisztus papi pályafutása azután július l-jén kezdődött a szimbolikus kőműves-misztériumban. hogy rituálisan tiszteletet nyilvánítsanak a medve felé. elvárták az emberektől. és a Grál-írók hűtlennek ábrázolták. a tölgykirály kivégzése hónapját. Dávid és Jézus ideje között a gabona-vadász mágiát elkezdte felváltani az államvallás. Háborúban a félelmetes Héra istennő oltalmazta az övéit. ahogy Britanniának is szüksége volt egyre. és június 30. A zsidók egy földi királyt akartak. Ahogyan nők látogatták meg először Jézus sírját. Bár Pál egyháza gyarapodott és virágzott az európai uralom alatt. Az esemény. és belehalt küldetésébe. Jakab ki akart zárni. aki megszabadítja őket a római járomtól. ahol minden betű egy fának felel meg. Franciaországban szobrocskákat és medvekoponyákat találtak barlangokban. Izisz istennőre emlékeztet. Ar-thur Camelotjának sem sikerült fennmaradnia. Június 24-e János halála napja. Britannia és Izrael egyaránt szükségét érezte egy királynak. akiket Jézus testvére. Visszatérve az Ogam ábécéhez. akiket bátorsággal és erővel áldott meg. hogy Jézus csak prófétaként számított fontosnak. Jézus mint „Zöld király". madárijesztők. Mária Magdolnát. és ahogy kiszabadultak Babilonból. a lisztnemű (cereal) pedig Ceres istennő szemes terménye. ifjú király kezd. amikor az új király a trónra lép. Jézus papi pályája röviddel János lefejezése után kezdődött. Üres sírja visszatérése reményét keltette. A földi Jézus nem tudta megszabadítani Izraelt Rómától. a tény.

alapított egy kőművesekből álló titkos társaságot. hogy kimutathassák a kelta mítoszciklus. Az igazi krisztusi üzenet világ elé tárása a Grál-irodalmon keresztül lett a másik. A Grál keresése számított inkább fontosnak. melyek Nyugat-Európa fölött uralkodtak. sz. aki a tengerről érkezik. Az északi vikingek és a normann megszállók uralkodtak a Brit-szigetek és Európa egyes részei fölött. mely túlélt három évezredet. a Láthatatlan Kollégium és egyéb ilyen rendek valószínűbb célja egy szabadabb társadalom létrehozása lehetett. iszlám hitű és kelta. A Merlin név szintén rendelkezik víz másodlagos jelentéssel. Szinte minden kultúra rendelkezik egy legendával egy civilizációt hozó emberről.emberi. nem a megszerzése. írás. Miféle ősi tradíció egyesíti ezt a három vízi embert? A modern emberek talán sosem tudják meg. A walesi védőszent Dávid (walesi nyelven Dewi). A valaha „vad ember". Európa a népek olvasztótégelyéül szolgált keresztény és pogány. A törvényt hozták létre a férfi és a nő kedvéért. bár jelentésük teljessége elveszett az idők során. Jézus hasonló szellemben tanított. Merlin. hogy gyötörjön meg egy vallásos családot. Az arthuri Grál-keresést ahhoz lehet hasonlítani. a mer „tenger" jelentésben. hogy a Prieuré de . A követelőző állam nem kínált törvény nyújtotta . mikor megfeledkezett esti imádságáról. Az inkáktól és majáktól a bennszülött amerikaiakon át az egyiptomiakig és babiloniakig van egy idegen. A görög rajongása sem teljesült be soha. utat nyitott a vizigótok. mint Keresztelő Jánosé. Oannész félig ember. és bevezették a modern idők egyik legkegyetlenebb korszakát. A János név a görög „Ioannész"-ból származik. A római egyház és a normann állam együtt igen veszélyessé tették az egyet nem értést. hogy visszahozzák az élet magasabb célját. A vízi ember mindig civilizál.a régebbi hitek beépítése a modernbe. aki megépítette a templomot. bár mindig törekedett rá. ami „vízi embert" jelent. Az ember legmagasztosabb céljának az Isten és felebarátja szeretete számított. 451-ben. i. A nyugati barbár támadókat végül visszafordították a troyes-i csatában. rózsakeresztesek. A hódítók halállal és csonkítással gyakoroltak uralmat. Az ilyen mesék szimbolikus eszközök. hogy meghatározzák a kapcsolatot. hogy Salamon maga. Nem véletlen. és a Un is gyakran jelent vizet (medencét). Megszületik a gyermek Merlin .Könyvek százait írták. Az ilyesfajta különbségeket az állami kormányzatok és vallások úgy próbálták kezelni. Az államvezetés és egyházvezetés kínzást és halált jelentett mindazok számára. A Grál-románcok arra szolgáltak. de teljesen fekete szőr borítja. Mcrovee-ról. hogy gonosz elnyomó rezsimet helyeztek fölébük. a Britanniák „Zöld George-a" Merlint majdhogynem keresztényesítették. A szabadkőművesek. a király. A két ifjabbat a démon kompromittálja erényében. megerőszakolja.példát jelentett a minden felsőbb istenség imádásának szabadkőműves krédója.Szcw-családok és megbízott íróik törekedtek arra. aki csodálatos módon egyszerre fogant egy királytól és egy tengeri teremtménytől. Merovee és János a közös mítoszból nőtt ki? A kőművesek magyarázata hagyományukra az. De ez már elkésett a Római Birodalom számára. vandálok és a frank Merovingok egymást követő hordáinak. Ezt a még mindig szűz harmadik lányt a démon egy éjszaka. növényistenek és rejtélyes varázslók világában állt. félig tengeri teremtmény volt. Szent János küldetése szintén a keresztelés. akik megtagadták az adózást és a kompromisszumok nélküli engedelmességet. aki elhozta az ősöknek a civilizációt. Krisztus pokol felett aratott győzelme miatti bosszú gyanánt egy démont küldenek. A kelta kereszténység egyik lábával még mindig a druidák. mezőgazdaság és gyógyítás művészetét. A frank Merovingok saját furcsa mesével rendelkeztek ősükről. az arétét keresi. Európa éppen belépett a sötét korokba. de a harmadiknál ellenállásba ütközik. De létezett még egy harmadik lépés . Az egyik lépés minden vallás összehozása volt . aki „meddő" anyától született. Merlin születésének története még furcsább. aki a víz felől érkezik. nem a férfit és nőt a törvény kedvéért. ahogy a görög a személyes kiválóságot. Arthur és Jézus élete hasonlóságait. és az emberi lényeknek adja az építés. 28 A már csődben levő család három lánygyermekén kívül nem rendelkezik semmivel. a Grálirodalommal felélesztésükre tettek kísérletet. Merlin furcsa karaktere alkotott hidat a ködös kelta múlt és a középkor között. a hunokat pedig megállították. 29 A vízi ember hivatása a keresztény Walesben a walesi nép megkeresztelése volt. ázsiai. ami viszont a babiloni „Oannész"-ból ered. A középkorban ezek az értékek nem képezték részét egyháznak vagy államnak.

és adtak megbízást az Arthurról és egy idealisztikus. Franciaország északi részén pedig Troyes városa valamiféleképpen a tudás központjává emelkedett. és született egy fia (II. A nemesség osztálya. Izrael elhagyása leggyorsabb útjának a Földközitenger számított. mely kétszázezer kötetet és háromezer eredeti kéziratot őrzött. akit később István örököseként neveztek meg. bár egyúttal rejtélyes világról szóló történelemre. A tudomány és írás az elit kevesek foglalatosságának számított. Geoffrey lett az első. aki „nezer" volt . Iskolája nem korlátozódott a zsidókra. azt kockáztatták. az eredmény pedig nem „működött". ahogyan nevezték. csak háborút. író és kutató a kabbalizmust a „Tóra alatti földalatti áramnak" nevezi. Salamon Izsák rabbi. olyan jesivát alapított. Azok. maga sem mentes a korrupciótól. ahol szívesen fogadták az új eszméket. Lupus püspök olyan könyvtárat hozott létre. hogy közelebb vigye az emberi lényeket istenükhöz. árulónak vagy boszorkánynak bélyegzik őket. 32 Röviddel ezután létrejött a Grál-irodalom teljes anyaga. az értelme tolmácsolásának kulcsa a betűkben rejtőzött. aztán észak felé terjedt. hogy a világ könyvei megőrzésre és másolásra kerüljenek. Henrik lányának. Az esszénusok között is csak néhány kiválasztott tudta befogadni a szent tanításokat. Mikor Chrétien Marié diktátumait követte. akik tudtak írni. akinek a Talmud megőrzése érdemét tulajdonítják. Ugyanazok a családok. A kor héber tanításai magukban foglalták a misztikus tanok egy ezoterikus sorát. ahol nem halványult a tudás gyertyája. Marié anyja Aquitániai Eleonóra volt. a templomot leromboltató i. István angol királynak. hogy eretneknek. Központinak tartották az eszmét az „igazságosság tanítójáról". Henrik). De még a hatalmon levők is hamarosan belefáradtak a korrupcióba. A Grál-művek legnagyobb részét egy ötvenéves periódusban 1180 és 1230 között alkották meg. I. 34 Egy történeti walesi-brit királyt középkori környezetbe helyezni . Geoffrey of Monmouth az Arthur-történetet Dél-Angliába helyezte. 30 Rasi. Az iszlám Spanyolországban sokat fejlődött az orvoslás. a termékeny Grál-történész. A királyok. Normandia hercege és Anjou grófja lett. vagy egyik. Művét. adott megbízást az Arthur-románcokra. ott született 1025-ben.egy „hajtás" a szent vérvonalban. Írország kolostorai vigyáztak rá. 33 A Chrétien de Troyes által írt Lancelotrz Marié de Champagne adott megbízást. 70-es felkelésükből menekülő zsidók vándorlásával. Még Angliában Geoffrey of Monmouth sem esett kívül birodalmukon. aki igazán kidolgozta Arthur király mondáját. később a francia írók és a riválisok az Arthur-románcokat áttették Franciaországba. matematika és egyéb tudományok. Blois István hűséget esküdött Matildá-nak. Ez a IV Geoffrey adta az Anjou grófok családjának vezetéknevét. hogy mindenkinek tanítsák. melyek a Prieuré de Sion-ban csoportosultak. Geoffrey 1155-ben halt meg. sz. És ez a tudásközpont szabadságot jelentett a vallási üldöztetés alól is.a királyi vérvonal virágzó hajtása. Azok az írók. mondja Norma Lorre Goodrich. akinek második férje Plantagenet Henrik. hogy héberül énekeltette a francia papokat. De léteztek bizonyos helyek. a Plantage-netet .védelmet elnyomott polgárainak. akik kívül maradtak a fő vonulaton. ami Franciaországba és Spanyolországba a diaszpóra útján jutott. de aztán a maga számára foglalta el az angol trónt. Hódító Vilmos unokájának ajánlotta. mely 1135 körül íródott. a kabbala pedig először nyugatra. a Britannia királyai történetét (History of the Kings of Britain). helyette adófizetést és vallásháborúikba való besorozást erőszakolt az emberekre. csak néhány tanultnak. sokat kockáztattak. Még az elnyomókat is elnyomták. akik úgy döntöttek. akiknek kiátkozási dekrétumai támadási felhívásként szolgálhattak a szomszédos ellenségek számára. Az egyház sem nyújtott földi jutalmat és kényelmet. a kabbalát. logikával és tudománnyal keveri. mely a világ minden tájáról vonzotta a tudósokat. közreműködtek a templomos rend megalakításában. Max Dimont a zsidó nép múltjával és jelenével foglalkozó modern tudós. 31 De nem mindenkit. A középkor idejében az írás egyház és állam által uralt mesterség volt. vagy másik alkalmazásában álltak. Champagne grófjai a Spanyolországból menekülő zsidókat Franciaországban befogadták. Nem arra szánták. A kabbala szoros szálakkal kötődik az esszénusok tanításaihoz. hogy megkérdőjelezik az intoleranciát is magukban foglaló vallási doktrínákat. hiszen még a királyok és az Európát kormányzó maroknyi elit család is könnyen száműzethetett rosszindulatú pápák által. és azt mondják. Matilda Anjou IV Geoffreyhez ment férjhez. Ez az elit kapta meg az írott nyelv mögötti titkokat. szakított a forráshűséggel. A hitet józan ésszel.

hiszen közönségénél többet olvasott. 1187-ben Jeruzsálem a szaracénok kezére került. hogy vagyonos patrónusa kielégítése végett felhígította a kelta misztikus történelmet. az ő kultúrájában pedig kedvére válogathatott a férjek között. hogy nem hajlandó a megkövetelt módon befejezni a munkát. De Boron azt mondja. hogy a lotaringiai családok még gyakoroltak némi ellenőrzést. érzelem nélküli házasságokra kárhoztatva őket. A tizenkettedik századi normann olvasó hétszáz évvel a történelmi Arthur után talán már nem értette a szokást. de azt tudjuk. egy másik . mikor a vizigótok behatoltak Dél-Franciaországba. akadtak mások. mint szent ereklyét. a beavatottak számára pedig nagyobb jelentéssel bírjon. hogy elhagyta Arthurt. Goodrich úgy hiszi. és akkor használják. aki képes volt. Guinevere-t. Csak találgathatunk. Perceval lovagot az „özvegy fiának" nevezik. Könnyen lehetett pótolni. hogy maga mögött hagyja Arthur-munkáit és Marié de Champagne alkalmazását? 1188-ban ismeretlen okokból meghalt. amit ellenséges vidékről hoztak új védnökök oltalmába. hogy Chrétien egyszerűen elvesztette érdeklődését iránta. Egy évvel halála előtt. De az. hogy a Grált 454 évvel Jézus halála után vitték egy elszigetelt vidékre. Guinevere a piktek közé tartozott. Ez később trenddé vált az elkövetkező Grál-románcokban. de státusában addig a szintig vetették vissza. így dokumentálta a Prieuré de Sión. képtelennek bizonyultak bármit is tenni helyzetükkel. A troyes-i udvarban a grófnőket és királynőket egyaránt gyakran adták beleegyezésük nélkül férjhez. mi történt négyszáz évvel később? Ez abba a korba visz bennünket. Chrétien esetleg megértette. kőművestárs mellékjelentést hordoz. mint a Prieuré de Sión munkái. hogy birtokában van egy szent tárgy. hogy bizonyos olvasók a felszín szintjén értsék meg. Fölöttébb valószínű. 35 Chrétien olvasója azt sem érti. hogy helyezzen el bizonyos családfákat munkáiban. Egy nyolcszáz év előtti halálesetre nemigen lehet fényt deríteni. akik lelkifurdalás nélkül folytatták. hogy a két esemény valamelyike a veszekedés eredményeképpen jöhetett-e létre. vagy annak környékén helyezték biztonságba.felforgatja mind a történelmet. mind a művészetet. Chrétien utódjáról azt gyanították. Vajon Chrétien de Troyes végül úgy döntött. és egy rejtélyes tűzeset elpusztította munkája és forrásai legnagyobb részét. csakúgy. mikor szerelmi viszonyba keveredett Lancelot lovaggal. akit Arimateai Józseftől származtatott. A Kabbalát ugyanígy írták meg. Ettől a szerzőtől tudjuk meg azt is. és ugyanolyan könnyen el is dobhatta őket. mivel a történetet úgy ferdítették el. Mint ahogy a vadászott medvék fejét szokták preparálni. hogy ha Chrétien patrónusainak nem tetszett. okává válhatott a Lancelot befejezetlenül maradásának. aki úgy hozza szóba a Szent Grált. Pontosan halála előtt utasították. Mivel bizonyos legendák úgy tartják. hűtlennek tekintették. írott genealógiáit foglalhatja magában. A valódi Guinevere harcos királynőként élt. Róbert az. A templomos lovagrend mögött álló francia családok titkos szervezete szakított a lovagokkal. de a nyilvánosság előtt nem mutattak kapcsolatot a csoporttal. hogy Lancelot lovag miért hoz levágott fejet hercegnőjének. A veszteség okozta stressz és a közvélemény hullámzása kárára vált a rendnek. a Troyes-változat házasságtörésnek tekinti. melyet a jeruzsálemi templomból hoztak? Ha a Szent Grált szent vérvonalként tolmácsoljuk. mely kifejezés igen fontos jelentést hordoz a titkos kőművestársaság számára. Azt. melyeket Jeruzsálemből zsákmányoltak el. hogy illeszkedjen a megrendelő parancsaihoz. ami a champagne-i grófnő életéhez illett. 37 Mint az említésre került. hogy új Grál-kastélyt építenek a szent kupa védelmére. 36 Róbert de Boronról. hogy Jézus családja közvetlenül a keresztre feszítés után menekült el. hogy ő a Prieuré de Sión új eszköze a királyi és szent vérvonal örökösekénti legitimációja megteremtésének kísérletében. A Conte del Graalban. Sokan a templomos rendet hibáztatták. akkor a Grál maga a Jézus-Dávid család dokumentumait. Két évvel halála után állt elő Róbert de Boron Perceval genealógiájával. ha az egyik kőműves a másik segítségére tart igényt. Ezeket rennes-le-cháteau-i fővárosukban. úgy élt elevenen a kelták körében a fontos ellenséges törzsfők fejeinek preparálása. és a forráshűség kedvéért illeszthetett be ilyen régi szokásokat. A vizigótok vittek Franciaországba olyan Rómából lopott tárgyakat.

hogy legitimálja királyságát. Történetét Poitou-ba helyezi. közölte. hogy az ember elgondolkodjon rajta. Sigunéról is. lehetséges. ahol Perceval apja Arthurtól származik. Wolfram pedig úgy írt. aki többé már nem tudott uralkodni. sem kereszténynek. hogy maga Krisztus jövendölte meg. Sigune csodálkozik. Nagy Károlynak. mellyel megbizonyosodtak arról. hogy családfáikról nyilatkozzanak. melyet másik író fejezett be. Frimuteltől és Titureltől. egy lovag Németországból. További házasságok elzász-lota-ringiai családokat is bevontak a vérvonalba. hogy Wolfram megerősítéssel szolgál e pontban. A tizenkettedik századi Európában a családfáról szóló nyilatkozat igen logikus akadályának számított.olyan Chrétien-mesében. és azt. Ez az új régensi ág mindent megtett. a konstellációkból olvasták ki. közölte Percevallal. hogy az ő idejében a templom Franciaország déli részén lehetett. a „vágyott lovaghoz". aki a spanyolországi Toledóban „talált rá" a Grál igaz történetére. és a Grált. Wolfram szól Perceval nővéréről. hogy publicitással szolgáljon a kegyvesztett rendnek. És elég nyíltan használja a „templomos" és a „templomos lovagrend" kifejezéseket ahhoz. 40 Vilmos családja birtokolta a Rennes-le-Cháteau-t és a Blanchefort várát körülvevő földeket. Értette a csillagok kelését és lenyugvását. hogy szem előtt tartotta patrónusait. akiből keresztény lett. ha az zsidó származásban gyökerezett. Mivel a templomosokat ekkortájt még nem helyezték törvényen kívül. hogy Jézus halott. melyen Krisztus teste. A Grált. Közölte. hogy lehet az. emlékezzünk vissza. hogy a Prieuré de Sión. Mind Jézust. Nagy Károly fia Vilmos lányát vette feleségül. Flegetanis pedig a kabbalát tanulmányozta. Septimania földjén állt . Wolfram nagyon gondosan tervezte meg munkáját. hogy részeseiknek kell lenniük egy titkos társaságnak. hogy mi módon határozzák meg az emberi lények életét. . Poi-tou Aquitániai Eleonóra és Anjou Henrik birodalma részét képezte. mely a Krisztus vérével telt kelyhet jelképezte. hogy ha valaki Dávidhoz vagy Arimateai Józsefhez fűződő kapcsolatra tarthatott igényt. hogy testvére nem tudta megérteni. hogy esetleg nem kései kísérletet tesz arra. könyve jól ismert mestere). 39 A Grál-szövetség szokásai úgy diktálták. egészen a fejezetek számának matematikájáig. és nem számított „titkos" társaságnak. Vilmos. Mahdi mint „mahadia" él tovább titkos kőművesszóként. Marié de Francé is azt hangoztatja. 41 A történetet egy héber tudós jegyezte fel. Azért nem értette Perceval.olyan földön. a Plantagenet-királyok gyökere közötti kapoccsá. Ilyen stratégiai házasságok segítségével vált Vilmos családja a déli vizigót és Meroving-királyság és a Plantard-család. és arról. aki a leírások szerint remete. O látta a véres lándzsát. 38 Pár évvel Chrétien és Róbert de Boron után Wolfram von Eschen-bach. Wolfram továbblépve korrigálta a patrónusai kegyeiből kiesett Chrétien állításait. Az egyik fontos forrásnak Provence-i Kyot számít (a Parzival IX. tisztességnek tűnhetett. és mindketten rendelkeztek gyógyító erővel. a renden belüli rend bizonyult ennek a „titkos társaságnak". a Parzivalban írt minden Percevalok legrejtélyesebbjéről. A héber tudós. a Merovingokat felváltó trónbitorló Karoling-dinasztia tagjának volt a kortársa. anyja pedig két Grál-királytól. a sebesült Isten/Királlyal. Találkozott a Halászkirállyal. az ezüsttálat. de akinek családja nem tűnt sem zsidónak. Saját DélFranciaországból és Spanyolországból származó forrásainak ad hitelt. hogy törjük a fejünket rejtett üzenetein. az ostya feküdt. Franciaország legtehetősebb családjai némelyikét gyanúnak és üldözésnek tehette ki. hogy milyen keveset is tud a vágyott lovag. Flegeta-nis apja egy borjút imádott. mi foglaltatik benne mindabban. amit látott. Bár az. hogy informált bennünket a templomosokról. Wolframé lett a legmerészebb Grál-történet abban a vonatkozásban. mert nem sikerült felfognia vagy elfogadnia zsidóságát? Úgy tűnik. Nagybátyja. hogy a Grál-őrzőknek el kell titkolniuk származásukat. hogy az eredeti Grál-kastély a Pireneusokban. ránk hagyva. Percevalt a szaracén „Mahdihoz" hasonlítják. amit csak tudott. aki csodálkozik. O mondhatja a magáénak a Grál-románcok legbonyolultabb genealógiáját. Ebben a társaságban a néhány felvételt nyertnek sosem engedték meg. melyet Gellone Vilmos birtokolt. hogy Perceval fogja örökölni a Grál őrzője feladatát. aki meg tud másokat gyógyítani. mind Percevalt vágyott lovagnak tekintették.

A be nem avatottaknak a misztérium egy részét ugyanabban a formában mítoszokban. kombinálhatták. Egy inkább földi királyságot tartottak szemük előtt? A Prieuré de Sión létjogosultságának számos lehetséges magyarázata vetődött fel. A fő aspektus a kőművességben. A Prieuré de Sionboz. Ha egy ilyen vérvonal tényleg visszanyúlt kétezer évre. Praktikus lenne-e az ezen örökösök egyike számára. hogy maradjanak. A mítoszból húztak hasznot. Az egyik a Jézus és Mária Magdolna vérvonala elő-revivése lenne. ha bármiféle egyedi megkülönböztetésre tartana igényt. hogy Jézus élete összhangban van az Ótestamentum próféciáival. hogy megteremtsék az erő és hatalom illúzióját. és a mágusok földjéről származó asztronómiát. Azért konspirált a Prieuré de Sión és skót rokonságuk. mely eltér a többi titkos . a kőművesekhez és mások százaihoz hasonló társaságokban gyakorta léteznek nagy számban „teljesítmény" és rang szintjei. Minél magasabbra emelkedik az illető. hogy csak néhány rabbi érti meg. egy templomos/kőműves stílusú felsőbb hatalom. hogy egy tudásanyag. Egy titkos társaság intézményesítése számára maga a vég. így ők a védnök szerepében funkcionálhattak. akit hozzápárosítanak egy isten-királyhoz. és annyira komplex lehet. mikor a kelták Indiától Írországig elértek. akik éveken át tanulmányozzák és memorizálják ezt a szent tudást. hogy az emlékezetbe bevésésük egy egész életet vegyen igénybe. fejezet A GRÁL VÉDNÖKEI ÉS A MODERN VILÁG T itkos társaságok mindig léteztek. mely egy szent birodalomban fogja egyesíteni a világot. azzal a felfogással cseréljük fel. és biztosítsák a tagok hűségét. hogy aki a P-2-t uralja. hogy a Grál őrzői legyenek. akit Szent János képvisel. melyben az istennőt Mária Magdolna reprezentálja. Ha azt az ötletet. és mindig is ugyanúgy félték őket a királyok és elnökök. hogy bizonyítsa. hogy előmozdítsák egy ősibb isten tiszteletét. Egy ilyen birodalom fölötti uralomra tarthatnak majd igényt az „örökösök". még titkosabb tervezet az lehet. A P-2 egy olyan erős olaszországi kőművescsoport volt. hogy azt mondták róla. ahogyan a vallás és történelem magja hagyományozódott. és a népesség általában. Sión elit családjai az ő köreikből kikerülő Messiás számára kövezték ki az utat. A zsidók körében ez a tudásanyag asztronómiai titkokkal foglalkozik. Máté azért írta evangéliumát. annál több titokkal ismerkedik meg. Azonban a szervezet állítólagos bűnei felfedése után a tagok hamarosan rájöttek. hogy az elit csúcscsoport egyaránt számít korruptnak és a tagság rettenetes nyűgének. hogy a Grál egy kelta üst vagy egy kehely. A cél talán az lehetett. elképzelések és gyakorlatok titkait. parabolákban és népmesékben . az egyes kőművesek. s elég komplexnek bizonyultak ahhoz. akiket azzal bíztak meg. az „örökösök" száma milliókra rúghat. ami okot szolgáltatna milliók számára arra.Wolfram azt is mondta. a dolog értelmesebbé válik. Ezt a tudást aztán egy védnökként ismert maroknyi elit őrizte meg és adta tovább a történelem során.lehetett elmondani. hogy létezett néhány kereszténnyé lett nemes a Grál szolgálatában. A tagság a P-2-ben a huszadik században kikövezhette az egyén csoporton belüli szerencséje útját. szinte zsarolásnak tétettek ki. Ugyanezek a titkok állhattak a judaizmus „ortodoxabb" formája mögött. hogy kőműves királyságot hozzanak létre a Földön? 13. Britanniában és Galliában az ilyen titkokat a druidák őrizték és tartották fenn. a buddhista doktrínát (amit az esszénusok örökölhettek) és az abból az időből származó kelta vallást. Hasonlóképpen. hogy egy olyan vallás fejlődését gyámolítsák. az uralja Olaszországot. leplezzék a bizarr vallások. amint egyre mélyebben belebonyolódtak. hogy istennek vagy királynak higgyék őt? Egy másik.

hogy vallásra hasonlítson. hogy egy matematikus (vagy építész) meghatározza távolságát. valamint olyan hírességek. melyet a Nap által vetett árnyék igénybe vett. mind a végtelenséget. mely hozzásegít a munkaszerzéshez és vásárlók. és közlik velük. hogy létezik három még magasabb szint. hogy áthaladjon egy adott térségen. Az alacsony szintű kőművesek legtöbbje számára a kőművesség egy szociális klub. ahol harminchat a fele a szent hetvenkét foknak. például lehetővé tette. Skócia pedig talán még százezerrel. A Zo diakus teljes ciklusa 25 920 évet venne igénybe. Néhányan hisznek abban. A legkorábbi kőműveseknek ismernie kellett a szent geometriát ahhoz. rádöbbennek. Melvin Laird. A tagok látszólag elérhetik a harmincharmadik fokot. 1 A kőművesek titkos társasága több mint egymillió férfitaggal (és nővel eggyel sem) rendelkezik csak a Brit-szigeteken. ügyfelek kerítéséhez. Belülről nézve az a célja. A számok e mágikus jelentősége csak butaság? Az ilyesfajta mítoszokra és mágikus számokra két magyarázat létezik. A nyolc elismerten jelképezi mind a születést. hogy elvégezhessék munkájukat. Egy kőművesmesternek járatosnak kellett lennie a magasabb matematikában. melyet a tagoknak meg kell mászni. Az ilyesfajta mérések kozmikus jelentőséget öltöttek. 7 Az ekvi-nokciális nap a zodiákus mindegyik házát 2160 évig foglalja el. A péntek tizenharmadika az 1307. A tagokat a legalsó szintekbe avatják be. az [angol] ábécé tizenharmadik betűje. önsegélyező egylet és kölcsönös segélynyújtási szervezet. Kívülről nézve épp olyan ártatlannak látszik. a sumeroktól kaptuk. ami annak publikálása után rejtélyes halálához vezetett. Az istennő betűje. Edgár Hoover. A 360 . Stephen Knight. egy olyan számot. Időt és területet ebben a hatvanon alapuló számrendszerben mértek. az mítosztörténelme és beavatási létrája. hogy Stephen Knight munkája volt az. Fölöttébb valószínű. az órát és a percet pedig hatvan egységre osztották. A nyolcas szintén szent Izisz. Az ötvennyolcat (öt és nyolc) pedig a templomosok és a modern kor Prieuré de Sionja tartják szentnek. és hogy a tojást tucatjával számoljuk. a talán legrégibb egyetemes istennő számára. a kőművesség angliai hatásairól írt tanulmányban írva részletesen ismerteti mindazt a korrupciót. A szervezet egyik tanulmányozója és kritikusa azt mondta. amit a kőművesség szabadított a rendőri szervekre és a bírósági rendszerre.társaságtól. Anglia és Wales hatszázezer taggal bír. mint J. előrehaladottabb szinteken pedig az ilyesfajta szent tudás magasabb formáiba nyerhettek beavatást. William Howard Taft. hogy jobban elmélyülhessenek a mítoszban. amit a legmagasabb foknak hisznek. Időt területtel is mértek/' Az idő. Az öt meg nyolc a tizenhármat adja ki. de ennek sok értelme nincs egy olyan misztikus tervezetben. Franklin Delano Roosevelt és Harry Truman exelnökök. Az Egyesült Államokban jelenleg tizenhatezer páholy és sok millió tag van. Mikor elérték azt. Nixon védelmi minisztere és Steven Bechtel (az építőipari mágnás) mind elértek a harmincharmadik fokra. melyeket emlékeztető eszközökül használtak. Ok határozták meg a tizenkét hüvelykes lábat. hogy megtervezhesse és felülvigyázhassa a ka-tedrálisok és templomok építését. az „m". hogy szám szerint három létezik ezekből. hogy egyszerűen megkönnyítsék a lecke felidézését. Az ötös szám a női erő pentagramhoz kötődő jele. hogy még harmincat kell teljesíteni. és a titoktartás szigorú rendje védelmezi azokat. Ugyanezen a módon a beavatottak a titkok alacsonyabb fokán osztozhattak. évben nem bizonyult szerencsésnek azoknak a templomosoknak. 4 Mit tudtak ezek az emberek. 2 A beavatottak oktatásban részesülnek a Hiram mester korából származó ókoriak „szent geometriájában". a tizenhárom csak az istennőt reprezentálhatja. és a Szűz női konstellációja jelölésére használatos./! testvériségben (The Brotherhood) egy. mint a helyi Rotary Klub. hogy a szabadkőművesek a harminchármat a tizennyolc (egy Izisz-szám) és a tizenöt (Ozirisz miatt) összegeként tekintik. hogy fölöttébb valószínű. hogy az építészet mesterségében nem sok mindent írtak le. ami akkora titoknak számított? A Teremtésben (Genesis) Dávid Wood elmagyarázza. Ok a kört 360 fokra. akiket ezen a napon tartóztattak le. 3 Gerald Ford. A jelentőségteljes számok mindegyike mögött olyan történetek álltak. Mértékrendszerünket az általunk ismert legrégibb civilizációtól. melyek sosem kerülnek említésre. 5 Az ilyen szent kapcsolódások jelentősnek számítanak ebben a pszeudovallásban. Bár a nyolc lehet pozitív vagy „szerencsés" szám keresztények számára. melyet istennő-asszociációja fényében a keresztények balszerencsésnek tekintettek.

Joseph Warren és Paul Revére a Skót Páholy tagjai. úgy tűnik. e két szám szorzata 432 000. Nyilvánvaló. John Hancock. hogy a Földet létrehozó kataklizma történetét 4320 kötetben írták meg. Jacques BarbeuDubourg és Sieur Mountaudoin. Az Újvilágban bizonyos számok szintén prominens szerepet töltenek be. 10 Véletlen? Kétséges. Carcassone központi szerepet játszott az egyház ariánus katharok ellen vívott háborújában. A babiloni misztikus és történész Berosszosz pedig azt mondja. Míg a bevándorlók java nem dédelgetett hátsó szándékokat. egy kőműves erősségbeli Montaudoin családdal három generáción át kitartó üzlethez vezetett. melyekből az amerikai függetlenségi háború kivirágzott. akkor vetették el. Küldetése céljának a Franciaországgal folytatott kereskedelem fenntartása számított.a Carcassone Nyugati Temploma Parancsnokainak Királyi Páholya. dr. mint az amerikai történelem Ki kicsodája} 1 Patrick Henry és Richárd Henry Lee állítólag a kőművesek közé tartoztak. Franklin találkozója a nantes-i. A függetlenség csúcspontja lett egy hosszú törekvésnek. 8 Manly E Hall. 9 Ami azt illeti.fokos körön egyfoknyi előrehaladás hetvenkét évet vesz igénybe. ahogy az euklideszi geometria a 7 T -t). melynek tudására bárkinek szüksége lehetett az építőmesterségben. a kőműves-törvény és -történelem szakértője talán az első lehetett. melyet Berosz-szosz igen hasonlóan használ ahhoz. A zodiákus teljes köre (25 920 év) elosztva 432-vel (egy olyan szám. Tagság a kőművesszervezetben Olaszországban még ma is tör derékba politikai pályafutásokat. az Egyesült Államok mint ország ötlete. A számok mögötti legendák talán egyszerűen azt biztosították. hogy a manipulatív eszközök használata és a zsarolás igen hatékony módja lehet a tagok fölötti uralomnak. hogy csatlakozzanak. mely titokban támogatta és finanszírozta az Egyesült Államok megalapítását. India Rigvédában 10 800 egyenként negyven szótagos strófa van (vagyis 432 000 szótag). A szent geometria tulajdonképpen egyszerűen olyan geometria volt. azt a számot. és kívülről csatlakozott a fennmaradását biztosító katonai erőkhöz. hogy a tudás e fajtáját el lehessen rejteni. A kínai hagyomány azt állítja. Paul Revére beletartozott a Szabadság Fiaiba is. Az ilyen szabadgondolkodó világ ötletét a kortárs írók filozófiája támogatta. egy katun 7200 napot jelentett. melynek neve titkos társaságon belüli titkos társaságot sugall . mind a földalatti. New Haven főseriffje ennek a kis városnak a páholyában kőműveskedtek. Még a függetlenségi háború katonai támogatói is. A függetlenségi háborúban részt vett kőművesek listája olyan. A maja időmérték. hadianyagok és egyéb áruk . Bizonyos kulcsszámokra legendák segítségével lehetett emlékezni. mind a szervezett. kőműves volt. Más részről viszont később kiaknázták a kőművesség okkult természetét a tagok fölötti teljesebb ellenőrzés céljából. aki rámutatott arra. a függetlenségi háború és az utópikus társadalom létrehozására irányuló mozgalmat egy válogatott európai elit hangszerelte. És az első elnök jelentős kőművesnek számított. A magvakat. Mint arra emlékszünk. Az engedelmességi fogadalom pogány isteneknek és a titkos szertartásokban játszott szerepek még a nem távoli közelmúltban is elégnek bizonyultak ahhoz. ami elláthatta a gyarmatokat a szükséges hadianyagokkal. akárcsak a tizenhárom gyarmat összes kormányzója. hogy az illető máglyahalált haljon. A háború előkészítésére tett erőfeszítései során Benjámin Franklin ellátogatott Franciaországba. Bizonyos szervezetekben és mozgalmakban a titoktartás és ellenőrzés nagyon fontosnak számít. mely a bostoni teadélután mögött álló Szent András-páhollyal állt kapcsolatban. és ne merüljön feledésbe. mely Amerikában a „Templomos Lovagrend" nevet viselte. európai kőművesektől származott. A hadvezetés. öt baktun pedig 720 000 nappal számított egyenlőnek. hogy az első király és az özönvíz között 432 000 év telt el. melyen az egész matematikai rendszer alapszik. és a szavakat tettek követték. Fogadta őt dr. akik Európa különböző országaiból származtak és eljöttek Amerikába. melyet az a társaság vitt végbe. Az északi Valhalla 540 ajtóval rendelkezett. a 60-at adja. Benedict Arnold és apósa. melyeken nyolcszáz harcos léphetett be. Az amerikai Függetlenségi nyilatkozat és az Alkotmány megírói szinte mind a kőművesek közé tartoztak. mikor európai gyarmatokat hoztak létre az Újvilágban. Benjámin Franklin a pennsylvaniai páholy nagymestere és egy olyan európai páholy tagja volt. a kőművesekhez tartoztak. hogy az Egyesült Államok alapítói közül milyen sok tartozott a kőművesek magas rangú tagjai közé.

Amerikába hajózásához. Mountaudoin a Királyi Tudományos Akadémia tagja és kőműves társ volt.
A gyarmatok már a háború kitörése előtt fegyverkeztek az elkövetkező konfliktusra.
1775 januárjában a Jean Baptiste - kőműves vállalkozáshoz illő - nevű francia hajó fegyvereket
szállított Portugáliába, melyeket aztán átraktak egy Amerikába tartó holland hajóra. A rakomány
ezer muskéta, ötszáz pár pisztoly és puskaporos hordók. Mikor az éveken át tartó lázongó csetepaték
után végül kirobbant a nyílt háborúskodás, sok külföldi kőműves sietett az új ország segítségére.
Von Steuben báró, Kazimierz Pulaski és Lafayette márki a számos, a háborús erőfeszítésekhez
csatlakozó nevezetesség közé tartozott. Akadtak kőművesek a brit oldalon is, és a függetlenségi
háború tanulmányozásában felmerülhet a gyanú, hogy szabotálták a brit törekvéseket. A britek
folytonos menekülésre kényszerítették Washingtont és az amerikai csapatokat általában - jobb
fegyverzettel és több emberrel rendelkeztek -, mégis számos kulcsfontosságú csatát, és így az egész
háborút elveszítették.
Arthur St. Clair tábornok, aki a rosslyni William Sinclairtől származott, a brit katonai vezető Sir
Jeffrey Amhersttel szolgált Új-Skóciában. 12 Mikor az amerikai függetlenségi háború kitört, és
Franciaország Nagy-Britannia ellenségévé vált, ő a brit oldalt választotta. Mikor felkérték, hogy
harcoljon az amerikai gyarmatok ellen, lemondott megbízatásáról, és tábornagyi rangot kapott az
amerikai hadseregben. Később az indiánok ellen harcolt új hazája érdekében. Gazdag francia család
leányát vette feleségül, de szegénységben halt meg. Sírkövén a következő felirat olvasható: „E követ
eltávozott testvérük csontjai fölé a kőműves társaság tagjai emelték." 13
Horatio Gates tábornok, aki harcolt Amherst alatt, és barátságban állt Washingtonnal, az újskóciai nagymester lányát vette feleségül. Ironikus módon egy, a virginiai Charles Lee-t és a
massachusettsi John Adamset is magában foglaló politikai összeesküvés őt helyezte Washington fölé
főparancsnoknak. 14 George Washington 1752-ben, csupán húszéves korában esküdött fel
kőművesnek és a katonai rangok mellett a kőművesekben is gyorsan emelkedett. Végül Virginia
nagypáholyának nagymestere lett belőle. Maga Lafayette figyelte meg, hogy Washington milyen
elkötelezett kőműves társai iránt, és megjegyezte, hogy önálló parancsnoksághoz ritkán juttat nem
kőművest. Tábornokai, Horatio Gates, Henry Knox és Israel Putnam a kőműves társak közé
tartoztak. Washington a kőműves-tradíciót és testvériséget a hadsereg egyben tartása eszközeként
használta, és még Valley Forge-ban is tartott páholyszertartásokat.
George Washington úrrá lett a brit és amerikai összeesküvők fölött, és hamarosan
megválasztották az új köztársaság elnökének. A New York-i nagymester, Róbert Livingston eskette
fel, a New York-i Szent János-páholy Bibliájával. 15 A dollár kőműves szimbólumokkal rendelkezett
és rendelkezik még mindig, köztük a befejezetlen piramissal, a „mindent látó szemmel" és egy
tekerccsel, mely „új világi rendet" hirdet. Az Egyesült Államok első igazságügy-minisztere, Edmund
Randolph, kőműves volt, akárcsak a Legfelsőbb Bíróság főbírája, John Marshall. A kőművesség
diadalmaskodott az Egyesült Államokban. Bacon utópiája meghozta ott gyümölcsét.

BACON ÉS AZ ÚJ VILÁGREND
Sok író játszott fontos szerepet a szabadság és demokrácia eszméjének fejlesztésében, de Bacon
azon elit kevesek egyike, aki előre tudta vinni az Újvilág felfedezését és betelepülését. Mind
politikai gondolkodás, mind tudomány vonatkozásában az igazi reneszánsz emberek közé tartozott.
Könyvében, az Új Atlantiszban sürgette a nyíltságot a művészetekben és tudományokban, a zsidók
üldözéstől megszabadítását és mindenben magasabb eszményeket. Egy ugyanebben az időben írt
másik munka, egy színdarab, mely kétségbe vonta a királyok isteni jogát, az életébe került Bacon
egy barátjának. Emiatt, a spekulációk szerint, nem publikálhatta minden művét saját neve alatt. Ez
volt az indítéka annak, hogy a //. Richárdhoz hasonló művek érdemét állítólag átengedte egy
írástudatlan színésznek. 16

Amint azt láttuk, dr. Orville Ward Owen az Egyesült Államokból Angliába utazott, hogy
kutasson az eredeti Shakespeare-Bacon kéziratok után. A Bacon és Shakespeare írásaiból származó
nyomok alapján Owen tizenöt éven keresztül vizsgálta a vidéket. Bacon Sylva Syl-varumja
dokumentumok higannyal való tartósítását írja le, a pergamenek higanyba helyezését hosszú távú
megőrzés céljából. Owen romos várakat, rejtett lépcsőket és titkos kamrákat keresett, ahová
higanyban elzárt dobozokat lehet elrejteni. Kutatása elvezette a Wye folyóhoz és egy közeli várhoz.
A folyó iszapjában Owen talált egy szobanagyságú cement- és kőpincét, de üresen.
Owen arra a következtetésre jutott, hogy Bacon használta ezt a pincét, de ő vagy másvalaki
biztosabb helyre költöztette a kéziratokat. A Sylva Sylvarumban Bacon mesterséges források
készítéséről is írt, kő, homok és páfrányok használatával. Bacon menedékhelye ÚjSkóciában volt? Bacon és két közeli barátja kapott földet K e l e t ka nadában. Egyikük William
Rawley volt, aki 1660-ban bekövetkezett haláláig óvta Bacon kéziratait. A másik pedig Thomas
Bushncll, egy bányamérnök, akinek jártassága kiterjedt az érc elárasztott aknákból való
kitermelésére. 17 Mindketten játszhattak szerepet abban, hogy Ba con shakespeare-i művei nem
kerültek napvilágra.
Bacon és barátai szorosra zárt körében találjuk meg a Láthatatlan Kollégiumot alkotó csoportot.
Ők voltak Erzsébet udvarának g o n dolkodói és cselekvői. De ők olyan világban éltek, ahol a
tudományt mágiának és eretnekségnek tekintették-kínzással és halállal büntetett bűnöknek. Mélyen
vonzhatta őket egy olyan utópia eszméje, melyben nem tiltott a kísérletezés és elméletek gyártása. A
tudomány és mágia közötti modern olvasók számára nyilvánvaló határvonal Erzsébet ko rában igen
keskenynek számított. Az illető szép jutalmat is kaphatott egy új felfedezésért, meg oda is vethették
az inkvizíciónak eretnek s e gért. Jó példával szolgál az orvoslás korai tanulmányozása.
Maga Bacon tanulmányozta az emberi testet. Pontatlanul azt ál-lította, hogy nincs átlagos
testhőmérséklet. A reneszánsz egy másik vele egyetértő úttörője a felfedező Sir Walter Raleigh.
Körükhöz tartozott dr. Róbert Fludd, aki kijelentette, hogy a Biblia feljegyzi hőmé rő használatát
emberi hőmérséklet mérésére. 18 Míg az ilyen teóriákat ma kinevetik, a tudomány éppen sötét korból
indult útjára, az igazság megtalálását pedig vad teóriák előzték meg. Szintén körükbe tartozott
William Harvey, akit korában súlyosan kritizáltak, mert úttörőkeni használt holttesteket az orvosi és
tudományos kutatásban, de akire a ma elismeréssel gondol vissza. 19
Dr. Fludd rózsakeresztes volt. 20 Ez a titkos társaság, mely elő ször a tizenhetedik század elején
tűnt fel Németországban, azt állította, hogy alapítója Christian Rosenkreuz, aki az Alkímiai menyein
írta. Az ehhez hasonló alkímiáról szóló munkák hóhérkézre juttathatták szerzőiket. Az igazi szerző,
Johan Valentin Andrea tartott az egyháztól, és álnév alatt írt. Az Alkímiai menyegző szövege a
templo mosókat, Grál-irodalmat és az elveszett királyi származást tárgyalja. A „rózsakereszt" titkos
tudományával való kapcsolata miatt a modern tudomány nem kedveli dr. Fluddot. Fludd apja I.
Erzsébet kincstárnokaként működött és együtt szolgált annak udvarában Baconnel. Az udvar
ekkoriban segítséget küldött Franciaországnak, melynek pénzügyminiszteri tisztét Louis de Nevers
töltötte be. Maga Fludd tanította Lotaringiai Henrik gyermekeit, köztük Károlyt, Guise hercegét,
Marseille-ban. Guise Károly, akinek családja adott megbízatásokat a
Grál-románcokra, Henriette-Catherine De Joyeuse-t vette feleségül, aki a Rennes-le-Chäteau közeli
Couiza faluját birtokolta. És Fludd, De Nevers és Andrea másképpen is kapcsolódott - mindannyian
szolgáltak a Prieuré de Sión nagymestereként. 21
Angliában Bacon és köre mintha nyomást gyakorolt volna Erzsébetre saját „Új Atlantisz"tervezete érdekében. Erzsébet királynő hallgatott dr. John Dee-re, a Láthatatlan Kollégium egy
másik tagjára. 22 Bár nem navigációs tudományáról híres, az ő műve, A tökéletes navigáció művészete
(The PerfectArt of Navigation) vezette Sir Francis Drake-et arra a hitre, hogy a Földet körül lehet
hajózni. Mindazonáltal dr. Dee nagyobb hírnévre tett szert varázslói munkája miatt. Egyéb feladatai
mellett ő szolgált Erzsébet királynő asztrológusaként. Csak azután választotta ki megkoronázásának
napját, hogy dr. Dee megjelölte a szerencsés dátumot. Udvarhölgyeivel elutazott Dee mortlake-i

birtokára, ahol az bűvös tükrét tartotta, mely a jövőbe tudott látni. 23 Akik tanúivá váltak
varázserejének, sosem tudták leírni, hogy mit láttak.
Laboratóriumában dr. Dee alkímiai kísérleteket folytatott, és írt erről a titkos tudományról és a
kabbaláról. Könyvtára a hírek szerint több könyvet tartalmazott, mint bármely más Európában - sok
olyan tiltott művészetekkel foglalkozott, melyeket ma tudományoknak tekintenének. Mikor először
felmerültek a Drake útjáról folyó tárgyalások, a tervezet támogatói igénybe vették Dee segítségét.
Valamiféle nyakatekert logika használatával Dee meggyőzte Erzsébetet, hogy Arthur egyenes ági
leszármazottjának számít, és jogosult arra, hogy Amerika királynője legyen (és ráadásul
Skandináviáé és Oroszországé). Erzsébet és más támogatók teremtették elő a tőkét Drake titkos
küldetéséhez. A Golden Hind útja 4700 százalékos visszatérülést hozott a befektetőknek. 24 Dr. Dee
gyűjteményébe beletartoztak a Zeno-Sinclair expedíció földvetületei és térképei is; a felfedező Sir
Martin Frobisher Dee-től szerezte meg ezeket. Dr. Dee mágiája végül is nem mindig szolgált a
javára - mikor híre kelt, hogy familiárisokat használ mágiája kivitelezéséhez, házára rátámadt a
tömeg, könyvtárát tönkretették.
A Láthatatlan Kollégium egy másik tagja, a természettudós Robert Boyle Johan Andrea után
vette át a Prieuré de Sión nagymesterségét. Mindketten tanulmányozták az alkímiát. Boyle
kapcsolatban állt a Medici családdal, Isaac Newtonnal és a filozófus John Locke-kal. Locke a Guisecsaládhoz kötődött, és tudósa lett Rennes-le-Chäteau rejtélyes történetének (jóval Sauniére
tizenkilencedik századi feliedé zése előtt). Boyle alkímiáról szóló munkája eljutotl Newton kezébe
Newton írásai között szerepelt e g y tanulmány a judaizmusról, ami állítólag elveszett isteni tudást
tartalmazott. Newton tudót! ai ról, hogy az egyiptomi, babilóniai és görög csillagászok úgy építel ték a
templomokat, hogy a világegyetem modelljeként szolgáljanak, a kozmikus tudást mikrokozmoszban
őrizve meg. Salamon v o h a / első Newton írt Salamon temploma dimenziói jelentőségéről, melyek
ma guk felfedtek bizonyos titkokat. Szent János Apokalipszise és Ezékiel további tanítással is szolgált
Newton számára, hogy milyen értekkel is bír a templom pontos tervének követése. Flitte, hogy a
történelem során a bölcsek kövét kiválasztott kevesek birtokolták, és e b b e a CSŐ portba tartozott
Salamon, Mózes, Platón, Hermész és Jézus. ( ) sze mély szerint hitt Istenben, de az ariánus doktrínát
követte, m e l y a z t állította, hogy Jézus nem egyenlő a teremtő Istennel. 25
Newton saját hite azt a kőműves mitológiát tükrözi vissza, hogy Salamon tudatában állt annak,
hogy olyan építményt hozott létre, mely a világegyetemre hasonlít. Salamon az épületben csak
kevesek értésére szánt titkok rejtett tudását őrizte meg. E kevesek közé tai toztak a perzsa mágusok,
babiloni papok és görög filozófusok, a k i k továbbadták ezt a tudást a történelem során. Mikor
Newton meghalt, írásai legnagyobb része szétszóródott és elveszett. Az angol közgaz dász John
Maynard Keynes rábukkant Newton papírjaira 193.6 ' ' . i n egy árverésen, és részletesen
tanulmányozta azokat. Arra a követkéz tetésre jutott, hogy Newton volt az „utolsó mágus".
Száz év elteltével a Prieuré de Sión vezetése, mely valaha tudóso ké volt, a több politikai
irányultsággal rendelkező emberekhez, kerüli. Angliában a katolikus Stuartok 1660-ban
visszakerültek a trónra. M i vei élvezték a szabadkőművesség támogatását, nyíltabb viselkedési en
gedtek a titkos társaság számára. A skót szabadkőművességben aktív Charles Radclyffe lett a
nagymester. Ő a Királyi Társaságban t e v e kenykedő Szép Károly herceg unokatestvére volt. A
Királyi Társasa;;, a Láthatatlan Kollégium és a rózsakeresztesség mind az állam és a z egyház
elnyomására, az egyházba bizalmát helyező népesség általános félelmeire való reakcióként jöttek
létre. Hogy királyi családok tagjai patronálták az ilyen csoportokat, lehetővé tette, hogy a
boszorkányság vagy eretnekség bélyegétől kevesebb félelemmel vigyék előre tudományos ideáikat.
És ezek a félelmek nem számítottak túlzottnak - Galileit bebörtönözték, kínzással fenyegették,
bíróság elé állították
és életfogytig tartó házi őrizetre ítélték, mert azt állította, hogy a Föld a Nap körül forog.
A szabadkőművesség ebben az időszakban lépett a nyilvánosság elé. 1717. június 24-én (Szent
János napján), négy londoni páholy vált nyilvánossá. 1725-ben egy írországi páholy követte a
példát. Végül 1737-ben Andrew Ramsay, aki a francia Lázár rendjébe tartozott, vezetése alatt a Skót

Benedict Arnold és George Putnam. aki mivel növelni kívánta a népességet. hogy elhozták az Újvilágba azt. a vallási üldözés pedig a boszorkánypereknél újszerűbb formákat öltött. A kőművesek istene a világegyetemet felépítő Nagy Építész volt. Szolgált Amherst alatt bizonyos John Young alezredes. XII. Később tájékoztatják. Az elit filozófiájával kezdődő forradalom . Drake pedig nem jutott többre. Kelemen pápa 1738-ban deklarálta. de Európa távolodott tőle. Erről kevesen beszélhettek Knightnak. ha hisz a legfőbb Istenben. és olyan kőműves társnak nyújtott képzést. ahol keresztény keresztény ellen harcolt. hogy az új szervezetet „visszatérő kereszteseknek" nevezte. Az amerikai függetlenségi háború sikere ilyesfajta forradalmi eszméket vitt Franciaországba. Minerva és Diana istennőkkel állnak kapcsolatban. Dee nem tudta megszerezni az egész Újvilág fölötti uralmat Erzsébet számára. Ő okította Szép Károly herceget a szabadkőművesség ősi misztériumaira. Ez a pápa a kőművességet ariánus eretnekségnek értelmezhette. Baálnak (a föníciaiak és kelták istene) és Ónnak (egyiptomi isten. A VÉDNÖKÖK SIKERE AMERIKÁBAN Egy skót szabadkőműves játszott alapvető szerepet abban. ízisz. hogy amint a kőműves az első három fokozat fölé emelkedik. Újra a rend katonai oldala került előtérbe. Pro-vost lett az összes amerikai skót páholy nagymestere. Es a szabadkőművesek istene nem azonos a katolikus valláséval. Tervezete inkább politikainak számított és a Sinclairekéhez hasonlított . Nehéz valaki „látható" vallását egy olyan rend tagságával összehangolni. 26 Ekkorra már azonban a skót kőművesek nem tartoztak a katolikus egyház elkötelezett hívei közé. A szabadkőművesség intellektuális oldala kudarcot vallott. mint hogy megtöltse a saját és a királynő kincsesládáit a spanyol gályákról származó zsákmánnyal. leimorzsolódott egy olyan világban. Az ő egysége alapította meg az első brit páholyt Amerikában. a zsidók Jehovája). és egy évvel később létrehozta a Shorehami Adománylevél néven ismert dokumentumot. annál többet fednek fel neki ennek az istennek a természetéről. ÚjSkóciába. és hogy megőrizték Új-Skóciát. Sok skóciai felföldi család is elvándorolt „Új-Skóciába". A szabadkőművesség mindenütt Amherst nyomában járt. beavatják egy vallásos természetű tanításba. Amerika a tizennyolcadik században a baconi eszmény felé haladt. amit gyakran „mesterségnek" neveznek. „Az ördög álruhában" címet viselő fejezetben tárgyalta a szabadkőművesek istenét. hogy csak egyetlen Isten létezik. Sir Jeffrey Amherst egy királyi skót ezredet vezetett. Youngot nem más. közlik vele. A római egyház megbélyegezte a szabadkőműveseket és kiátkozta minden katolikus tagjukat. felosztotta a területet. mely láthatóan próbált véget vetni a vallási előítéletnek és a vallás minden tanulással kapcsolatos dologra gyakorolt szorításának. 29 Oak Island először került hivatalosan tulajdonos birtokába. mely ugyanakkor héber és pogány istenekben hisz. Augustine Provost-nak adta át. A szabad ország. Bacon nem tudta megvalósítani utópiáját. ahogy minden beavatandóval. ahol vallás és állam különválik. amelyekről azt hitte. 28 Amherst volt az. Minél előbbre jut az illető a kőművesek beavatási létráján. Ozirisz). mint a rosslyni William Sinclair jelölte a skót páholy helyettes nagymesterének. A szabadkőművesek vezető szerepet töltöttek be a színfalak mögötti diplomáciában és az amerikai függetlenségi háborúvá váló fegyveres ellenállásban. hogy Ceres. 27 Stephen Knight egy. utópikus álma megvalósult.Páholy hivatalosan a világ elé lépett. hogy a szabadkőművesek igazi célja a katolikus egyház felforgatása. egy misztikus kombinációja Jah-nak (vagy Jahve. Ma tudjuk. hogy a szervezet bármely vallás tagjait befogadja. Az amerikai függetlenségi háború fenyegetése sok New England-i családot vitt északra. Ramsay úgy kapcsolta össze a templomosokat és a szabadkőműveseket. Az új utópia. Az isten Jabulon.újra egyesíteni akarta Franciaországot és Skóciát. mint Ethan Allen. hiszen szervezetükön kívül a kőművesek elfogadottabb vallásokhoz tartoznak. és 1758-ban elűzte a franciákat Új-Skóciáról. 1761-ben Young a páholyt egy másik alezredesnek. Jézus pedig nem isten. dr.

és ő volt az. sok kutató szerint kimondottan Rennes-le-Château vidékére. A VÉDNÖKÖK KUDARCA EURÓPÁBAN Európában a Prieuré de Siont alkotó családok nem tartoztak az olyan önfeláldozó hősök közé. Doinel. és tagjai közé tartozott Saint Sulpice szemináriumának alapítója. Charles Nodier. Victor Hugo bizonyosan beleillik a nem éppen ortodox iskoláztatású ismert művész profiljába. és átlép Franciaország déli részébe. Azok. hogy elkerüljék a kockázatot. Ez a kétszer újraírt munka egy kincses történet. a túlélés pedig csak a nagyon tartózkodó viselkedés fenntartása eredménye lehetett. akik kockára teszik vagyonukat és életüket. aki szintén megmerült a fekete művészetekben és okkult tudományokban. miután Debussyn keresztül összeismerkedtek. Eretnek egyházát 1890-ben avatták fel Lady Caithness. 32 Debussy nagymesteri időszaka alatt (1885-1918) a katolikus modernista mozgalom kavarta fel az egyházat Európában. akik úgy vélik. A modernista mozgalom központja újra csak Saint Sulpice lehetett. és különösen a Habsburgok nagy hatást gyakoroltak rá. Bár mélyen vallásosnak tekintették. mely a harcias szabadkőművesség keretein belül működött. A Lotaringiai-család forradalmat túlélő tagjai lettek a nagymesteri cím viselői. a franciaországi Languedoc egy újkathar egyházának püspöke és Carcassone könyvtárosa. mikor az olasz hazafi Giuseppe Garibaldi és a kőművesek szembekerültek a pápával Olaszországban. Körükbe tartozott Jules Doinel. akiket patrónusaik azért fizettek. őt pedig vonzották mind a titkos társaságok. 33 E csoport és tevékenysége jól dokumentált. amit az ilyesfajta patrónusok kihívhattak. Pápaellenesnek és szabadkőművespártinak bizonyult. ő gyakori látogatója lett Sauniére atyának. hataloméhes és mohó. 31 Claude Debussy szintén belemerült az okkultizmusba. Debussy után Jean Cocteau francia író lett a következő nagymester. és hamarosan minden vagyonos egyént forradalomellenesnek tekintettek. azt mondják. a tizenkilencedik századi Franciaország jelentős irodalmi alakja. hogy csoportja egyaránt alapozódott bibliai és püthagoreusi filozófiára. a Salamon templomából származó zsákmány és a skót katolikus egyház ereklyéi mind a titkos társaság. hogy előrevigyék eszményeiket. mely önmagával foglalkozik. a templomos kincstár. mely Ádámmal és Évával kezdődik. Lord James Sinclair felesége otthonában. Á csőcselék első célpontjává az arisztokrácia vált. melyre fenyegetést jelentett a franciák és angolok ellenségeskedése. a pápa pedig úgy reagált. Nodier terminusa után az író Victor Hugo és a zeneszerző Claude Debussy lettek legalább névleg a földalatti Prieuré de Sión fejei. hogy a Prieuré de Sión nem tartott ki korokon át. Ekkorra már a Sinclairek titkos kincsei. A Habsburgok és a kőművesek oly módon kapcsolódtak. Családja Lotaringiából származott. De az ilyen titkos társaságok elkezdték megszenvedni az amerikai kőművesekhez kötődő botrány és a forradalmi Franciaország vérontása okozta visszahatást. Esküvőjét a párizsi Saint Sulpice-templomban tartotta (ahová felfedezése után Sauniére-t küldték) és a Pireneusokban vakációzott. aki bemutatta Emma Calvét Sauniere atyának. nem hitt a Szentháromságban vagy Jézus isteni voltában. Debussy és Hugo társasági köreibe beletartozott Emma Calvé.Franciaországban a csőcselék vezette mészárszékké degenerálódott. hogy felélessze az érdeklődést a Meroving-dinasztia és általában a titkos társaságok iránt. Az európai elitet olyannak látták. ahogy azt Az abbé titka szerzői állítják. Caithness earlje. de legnagyobb irodalmi próbálkozásának az igen szokatlan La Légende de Siècles számított. Az Oak Island-i tárház Új-Skócia azon részét képezte. de a monarchia. hogy a család azt a szerepet töltötte be . Legismertebb műve. Eközben a nagymesteri címet művészekre és írókra ruházták. 30 Utalt arra. ellenőrzése alá kerültek. kísérletet tett arra. hogy olyan névleges vezetőknek számítottak. Mindkét nagymester. Kevés kapcsolatot tartott fenn a többi nagymesterrel. akik fölöttébb valószínű. hogy a modernistákat kőműveseknek bélyegezte. mind az okkultizmus. kora híres dívája. Hugo és Debussy érdekes társaságba járt. a Nyomorultak még életében vagyonhoz juttatta. hogy a szervezet átalakult a Compagnie du Saint-Sacrament-ná.

Németországot. Elete munkája . Mikor végül is lehetővé tette. melyet még mindig Habsburg-Lotaringiai-háznak hívnak. vagy nem haladt a felé. a huszadikban mindent elvesztett. Hangosan felolvasták címeit. mint északon. Kőműves csoportok az európai antimonarchikus akciók mindkét oldalán felbukkantak. 35 A TITKOS TÁRSASÁG HATALMA Akár jó. Sauniére atya egyik legfontosabb látogatója Johann von Habsburg nagyherceg. az Illuminátusoknak nevezett csoport pedig a francia forradalom alatt a Habsburg-dinasztia ellen szőtt összeesküvést. A szervezet eleget tett a francia kormány szabályainak. és kirobbantotta az első világháborút. Az Opus Dei (az „Isten Műve") egy olyan szélsőjobboldali csoport. Amerika nem sokkal korábban űzte el az angol monarchiát. mikor Ferenc. hogy a Habsburgok megijedtek a tizenkilencedik század folyamán Európa-szerte dühöngő polgárháborúktól. A legkevesebb. Ferenc József császár halála 1916-ban unokatestvérére. Á Habsburg és a Lotaringiai-család egyesülése 1735-ben zajlott. miután a monarchia restaurálására tett két kísérletük megbukott. hogy híres író. azt állította. hogy lecsapta az uralkodók fejét. az uralkodók számára igen válságos időszakban jött létre. A tisztet ma egy jogász tölti be Barcelonában. A Habsburgok a Prieuré de Sión lotaringiai tartományával szomszédos Elzászban tettek szert jelentőségre. Á dinasztia. melyek természete és mérete bizony felnyitja a szemet. akár rossz. televízión pedig milliók nézték a négy és fél órás ceremóniát. és még újvilági földeket is. Stenay közelében. A huszadik századra a fenyegetés fokozódott. Csúcspontjukon ők birtokolták Ausztriát. hogy birtokolt földeket Rennes-le-Cháteau vidékén. Ez a kapcsolat egy. Ottó most az Európa Parlament tagja. Ok működtek a Teuton Lovagrend. Eltérően elődeitől nem számított szokatlanul gazdagnak. mikor egy orgyilkos golyója leterítette Ferenc Ferdinánd nagyherceget. hogy minden ilyen társaság nyújtson be nyilatkozatot céljáról. Az abbé titka publicitása és az egyidejűleg Rennes-le-Cháteau-ra irányuló médiafigyelem szerepet játszott abban. Ottó számára bevégzetlen maradt. A tagok feltétel nélküli engedelmességet és önmegtartóztatást fogadnak. de némelyik rendelkezett fondorlatos oldallal is. melyek megkövetelték. hogy a következő nagymester Pierre Plantard de St. Benne volt a francia ellenállásban a második világháború alatt. csakúgy. A katolikus egyház körül számos olyan kultusszerű csoport keringett . hogy egész életében nagymesterként uralkodjon. Mikor Zita 1989-ben meghalt. Ausztria császára unokatestvére volt. De a Habsburg-dinasztia hatalmon maradt a huszadik századig.Németországban. és szolgáltasson listát tisztviselőiről. mely sajátosságok nem szükségszerűen tartoztak a szervezetek monopóliumába. ezrek vettek részt bécsi temetésén. Lotaringia hercege feleségül vette az ausztriai Mária Teréziát. Dagobertet megölték. Az abbé titka azt mondja. ami korrupciót és részrehajlást szült. a szervezet pedig újra visszahúzódott a nyilvánosság elől. kötelezettségük jóval túlmegy bármi kőművestől elvártnál. hogy szervezete ténylegesen „birtokolja Jeruzsálem temploma elveszett kincsét". Clair lemondott a posztról. Spanyolországot. De nem az lett a sorsa. de a háború előbb svájci. 34 Cocteau 1963-ban bekövetkezett halála a nagymesteri tisztet látszólag betöltetlenül hagyta. 36 Míg méretük nem tekinthető nagynak. Mellette szólt. és feleségére. mely a tizedik században vette kezdetét.nagy változás korszakában nem meglepő -. valamint hogy saját maguk megkorbácsolását is magában foglaló napi rituálénak vetik alá magukat. Clair lett. Zita császárnéra hagyta a Habsburgok örökségét. színpadi szerző vagy alkimista váljon belőle. Létezik legalább egy . mely nyolcvanhét országban hetvenháromezer tagot számlál. hogy St. titkos társaságok mindig is léteztek. és viseli családja. majd portugáliai száműzetésbe kényszerítette őket. a „Jeruzsálem királynője" ott volt az általa viselt ötvenkettő között. Károlyra. amit a Sinclairek Skóciában. hogy interjút készítsenek vele. ahol II. Gyakran jó ügyek érdekében dolgoztak. Itália és a Közel-Kelet egyes részeit. dinasztikus címeit. a templomos lovagrend Németországban uralkodó túlélői védnökeiként. Franciaország pedig azzal követte.visszakövetelni a trónt fia. és Charles de Gaulle színfalak mögötti támogatójaként harcolt.

. Sokban van rituális beavatás. melyeket sosem szándékoznak felfedni a be nem avatottaknak. főhadiszállását jelenleg Rómában tartja. A Málta Független Katonai Rendje lovagjai szerepet játszottak a nácik védelmezésében a második világháborút követő háborús bűnös perek során. A templom. hogy a párizsi templom gazdagsága eljutott Skóciába. kevésbé titkolózó csoport. Az Opus Dei azzal büszkélkedik. 38 A Máltai Lovagrendet az általa megsemmisített rend. William Simon (volt pénzügyminiszter). Bár a legbefolyásosabbak Spanyolországban. A Prieuré de Sión igen fontos szerepet játszott Oak Island rejtélyében. saját célokkal és saját történettel. az olaszországi jobboldali puccsokban és a nicaraguai kontrák logisztikájának működtetésében. hogy kiszabadítson egy gyermeket a csoportból.dokumentált esete annak. és majdnem hétszáz kiadvány esetében. aktív és kemény" Katolikus Hatás az abortuszellenes álláspontját tekintve annyira nem kemény. Epilógus A GRÁL-KINCS ÉS OAK ISLAND A Sinclair család rendelkezett indítékkal és eszközökkel a kincs Észak-Amerikába viteléhez. De az Európában családokat és kormányokat szétszakító vallásháborúk okozhatták a szervezet kettéosztódását is. Washingtonban és Bostonban. azt jelentette. Múltbeli és jelenlegi tagjai közé tartozik William Casey (Cl A-igazgató). ami egyik oka annak. Az ilyen csoportok mindig aktívak és jelenlevők voltak spirituális és kormányzati ügyekben. A New York Times leírása szerint a „felfegyverzett. akik elutasítják. 37 Tagsága körülbelül egytizede a papok közül kerül ki. sőt többnek . Pete Do-minici republikánus szenátor. és lényegesen hozzájárultak e katonai rend szervezete és gazdagsága megteremtéséhez. Kolumbiában és Peruban. együtt dolgozzanak. És egy Sinclair lehet az. akárcsak jeruzsálemi párhuzama. A Sinclairekből. Frank Shakespeare (Szabad Európa Rádió és CBS). hogy befolyással rendelkezik 487 egyetemen és főiskolán.a kereszténység szent relikviáinak. a Prieuré valaha mindenekfölött fontos családjából a templomosok védnök családja lett. tárházául szolgált mindannak. Ok tradicionálisabb katolikusok. W. Mind olyan titkokkal hencegnek. És magát a kincset is ők birtokolták. William és James Buckley. Penny Lernoux úgy jellemzi a csoportot. és a politikai befolyásolás a céljuk. ötvenkét rádió-és televízióállomáson. hogy elidegenedtek az Áldozás és Felszabadulástól. a Salvador Allende elleni államcsínyben Chilében. célja az olasz társadalom megváltoztatása. Péter Grace (konglomerátum mágnás). Ezerötszáz amerikai taggal rendelkezik. hogy egy szülő programozásfeloldót fogadott fel. aki a kincshez vezető kulcsot őrzi. A katolikus egyház azonban nem rendelkezik monopóliummal a titkos társaságok felett. Hogy Róbert Bruce a tizennegyedik század elején befogadta a szökevény templomosokat és kincsesflottájukat. A Comunión y Liberación (Áldozás és Felszabadulás) egy másik. Jöttek létre káptalanjaik New Yorkban. hogy az „öregfiúk klubja az európai arisztokrácia és az Egyesült Államok és LatinAmerika politikai jobboldala számára". amit a világ első bankja őrzött. melyeket a keresztesekvittek haza: az első századi Jeruzsálem Róma által elprédált tárgyai és a szent kincsek. a templomosok vagyonán alapították. mint a Katolikus Hatás (Catbolic Action). A katolikus világ legbefolyásosabb csoportja a Máltai Lovagrend. Clare Boothe Luce (a Life magazin kiadója). Lee Iacocca (a Chrysler vezető tisztviselője). Walter Hickel alaszkai kormányzó és J. Mexikóban. hogy kevésbé tradicionális csoportokkal. A Prieuré de Sión csupán még egy ilyen „elit" csoport. legyen az valós vagy kitalált. Waite Arany Hajnalához és Aleister Crowley Új Templomos Rendjéhez hasonló fekete mágiás okkult csoportokig a célok széles köre létezik. A Rózsakeresztesek Amerikai Rendjétől az A. képviseltetik magukat az Egyesült Államok jelentős városaiban is. A skót egység védnöksége alatt zajlott a kincs elvitele az új Skóciába. Ok alkották a templomosok titkos magját.

A tervvel együtt járna 28 000 köbméter föld és kő megmozgatása. A ma tudományával és dollármilliókkal felfegyverzett modern betolakodók eddig arra jöttek rá. Tudjuk. A jelenlegi kincsvadászok tudományosan képzettebbek. A kincset. a környező országok adója és a rövid ideig Izraelhez tartozó kereskedőbirodalom jövedelme eredményeképpen. a teljes sziget most negyvenmillió dollárt ér. 1 Az utolsó támadás egy 10X furatnak nevezett nagy és mély akna. fúrt és elárasztott számos akna. Egy percenként 36 000 literrel működő szivattyúra volna szükség az aknában elkerülhetetlenül beömlő víz eltávolításához. Az Oak Island-i próbálkozások ma is folytatódnak. és a templomosok is. a kincsvadászok talajt átmunkáló generációinak sikerült homályba burkolnia az eredeti Pénzverem helyét. hogy ez csak egy kis további ásásra hívogatott. Ez a tény feljegyzésre került a Bibliában és egyéb forrásokban. mely úgy látta el vízzel a várost. hogy nem fedte fel láthatóan forrását. ha az új szuperakna kudarcot vall? Az egyik író szárazon megjegyzi. ami a katasztrofális áradáshoz vezetett. és nem használják a múlt ásás. vagy Jézus szent vérvonala családfájának. hogy ez mellette van az eredeti aknának. Az elmúlt években Új-Skócia földje értéke megnőtt. hogy maga a rejtély mélyére lehessen jutni. hogy a Pénzverem mélyére érjenek. hogy dacoljon a behatolókkal. és hogy történetesen nagy kincset őrzött. a szabadkőművesek örökletes védelmezője szerepe azt megkívánta. A fúrók úgy hiszik. Salamon kincseskamrája hatalmas vagyont őrzött. A Macleans magazin egy közelmúltbeli cikke úgy írta le a legutóbbi társulást. hogy a „végső" támadásra gyűjt pénzt. amint követ és földet hoznak fel úgy hatvan méter mélységből. Volt ott arany Afrikából. Mindezt a Sinclairek gondjaira bízták. és olyan gondos erőfeszítéssel vitelezték ki.felfedezése és fordítása arra utalt. Egy századdal később a vallási reformáció megfordította a Sinclairek szerencséjét. Azt is tudjuk.és fúrásmetódusait. hogy a templomba számos alkalommal betörtek. hogy lehetőség nyílna az oldalalagutak megkeresésére. ami éveket vett igénybe. Később felépítettek ott egy még bonyolultabb építményt. Bár a mérnökök és földmunkások azon dolgoznak. különösképpen a rómaiak . Új-Skóciába költöztettek. Nagyon valószínű.melyet huszonhét méter mélyen találtak a vésett táblán . köztük a Szent Grál. JERUZSÁLEM Első megállóul Jeruzsálem szolgál. Az egyik Föld Alatti Kutatásnak (Underground Research) nevezett társaság létrehozta egy hatalmas. Salamon templomát. együtt az újonnan a család gondjaiba került skóciai vallási tárgyakkal. ezüst . amit vagy az utolsó vacsorán használt kupának tekintünk.amiket a katharok őriztek Mont-ségur-ben. A világ legjelentősebb vallási helyévé váló birtok pogány tulajdonosai olyan alagútrendszert építettek. de az ilyesfajta optimizmushoz nem szolgált garanciával az elmúlt kétszáz év. Lehet. Es mi történik. Ezt sosem találták meg.akiktől viszont a vizigótok vették el a kincset -. melyet leromboltak és újra felállítottak. hogy a Szent Várost pogány hely fölé építették. hogy az ásást végzők eltalálják a rejtett csapdát.és alagúthálózatot építettek rosslyni valaha büszke erődítményük alatt és körül. hogy a pincébe vezető út az egyik oldalalagútban rejlik. de a feladatot határtalanul megnehezíti a századok során ásott. Ami a legrosszabb. ingatlanértéke vonatkozásában. a történelem talán ahhoz szolgáltat kulcsokat. Egy ilyen akna kiásásának esetleges legjobb eredménye az lenne. Szerepükkel összhangban kidolgozott barlang. A turisták egészen a közelmúltig tehettek látogatást a szigetre. mely huszonhét méter környékén ágazik el. huszonnégy méter átmérőjű és hatvan méterig lemenő akna ásatásának tervét. amint azt a templomosok utódszervezete. sőt ősi tudomány és a tizenötödik századi kőművesek és bányászok munkája lefegyverzi őket. és ki is fosztották. Konstrukcióját olyan bonyolultra tervezték. és hallhatták a gépek csö-römpölését. hogy egy régebbi. hogy maga a sziget lehet az igazi kincs. hogy tizenkét méterrel lejjebb kincs található. Az egyszerű kód .

Az „És én Árkádiában vagyok" üzenet viszonylatában ez nagy jelentőséget hordozhat. hogy Hágár. Bár állítják. az iszlám legfontosabb relikviájáról úgy hiszik. mind a kincset. Bolygója ötpontos sémát követ minden nyolc évben (emlékezzünk rá. Rennes-le-Cháteau vidéke fővárosa lett a vizigótoknak. Jeruzsálem iszlám ellenőrzés alá esése idején a belső szentély használata nem ismert. ISTEN VÖLGYE Dél-Franciaország a második megálló. A lényeges kérdés nem is az. akik elhozták Salamon kincsét Rómából. Serre de Lanzet és La Soulane pedig bezárja az ötszöget. Véletlenül-e vagy sem. és belső magjuk. az idők során továbbadott titkos tudással . A filiszteusok. a másik két referenciapont. melyet Wolfram Par-zivaljában égből hullott kőnek ír le. és felhasználtak álcázására mindent. e. A sok néven ismert Vénusz istennő egyúttal ízisz is. Sal sumerul „méhet" jelent. A legszentebb mekkai iszlám kegyhely belső szentélye egy ma Kábának nevezett terület. amivel csak a természet szolgált. ugyanazon a Földközi-tengeren i. E helyen persze nem fog ásatás zajlani . Az abbé titka három szerzője egyike külön útra lépett. köztük talán a frigyláda. A harmadik az ősi Blanchefort-otthon. Van Arques-ban egy vár. ez a terület egy (legalább) ugyanilyen erőteljes kereszténység előtti építkezés színtere. Az abbé titka szerzői közlik. ahol valaha kincset lehetett elrejteni. A mérések pontosak. Ezeket a tárgyakat függőleges és vízszintes vágatok masszív hálózatában rejtették el. melyet egy hetedik századi erődítmény romjai fölé építettek. tudták. ahogy a Biblia nevezi őket. tíz és fél méter hosszú és tizenöt méter magas. A Kába tizenkét méter széles. a húsz centiméter átmérőjű Fekete Kőről. Lehetséges.Spanyolországból és a zsidó nemzet által szentnek tekintett kegytárgyak. Ironikus módon a Fekete Kő valaha az istennő tiszteletében játszott szerepet. szerinte az ötszög Arques kicsiny normandiai falujára mutat. hogy ki építette a helyeket. 1800 és i.nem lesz rá engedély. az egyiptomi feljegyzések szerinti peleszetek voltak. hanem hogy létezik-e kapcsolat egy. Henry Lincoln. hogy az ilyen rendszerek építése ismerete megelőzte a templom építőiét.tudással. hogy egyszer német bányászokat hoztak a vidékre. és párhuzamot mutatnak a Vénusz bolygó egy nyolcéves perióduson belüli mozgásaival. és ennek az iszlám előtti hitnek a papjait egy templomosokra emlékeztető néven ismerték. Ez a komplexum egyaránt erős és láthatatlan. melyek gigantikus pentagramot formálnak. A Szent Grálhoz hasonlóan. hogy valamit ott meg kell találni. hogy a Kábát Ábrahám építette. David Wood szerző úgy hiszi. Ilyen „tengeri népek" lehettek felelősek az Európa partjai mentén végig lezajlott kőépítkezésekért. a Prieuré de Sión. Itt bármiféle kincsvadászat nemzetközi incidenst okozna. Kincs után kutattak? A valaha a környéken . hogy a templomot lerombolták és újjáépítették. hogy Arques térképen elfoglalt helyében van az ötszög geometriája megértésének kulcsa. akik az ötcsúcsú Rennes-le-Château pentagramot és a föld alatti alagutakat építették. és semmiféle érintkezést nem engedtek nekik a helybeliekkel. A méhen a Sals folyó folyik keresztül. bizonyosan olyan hely. 2 A föld fölött öt hegytetőn álló építmény van. Pontosan a csillag és a méh közepében van egy ősrégi bánya. Bezu templomos emlékhelye a másik. 1200 között jövő néphullámnak képezték részét. Ilyesfajta átjárók óvták mind a várost. A templomos lovagok. e. hogy jobban elmélyedjen a rejtélyben. mely kulcsát jelentheti ezeknek az építményeknek. Héber vagy keresztény szentképek helyett a „Fekete Kő" talál védelemre e fölöttébb szent muszlim területen. Hogy mit hoztak vissza. és tudjuk. ez valószínűtlen annak a ténynek a fényében. 3 Az ötágú csillag közepében van a pentagram „méhe". és éveket töltöttek a Salamon istállói alatti ásással. vagy a prekelta nép. Létezik itt egy másik hatalmas föld alatti és föld fölötti komplexum. egy másik körrel körülvett kör.az Öregasszony Fiai. Rennes-le-Château egy ilyen csúcs. A Franciaország térképén kijelölt földrajzi elhelyezkedés (Le Cercle) jelentősége ne kerülje el figyelmünk. Sára szolgálólánya hozta Ábrahámnak. hogy a kelta tektoszagék. az bizonytalan marad. hogy az öt és a nyolc számok ötvennyolcat jeleznek a templomos numerológiában).

Eliza-beth van Buren működtet. az ősi szentek ereklyéit és a Szent Grált. Maga Rennes-le-Chateau a turisták Mekkája. ROSSLYN Harmadik megállónk az a hely. A kincsnek legalább a szent részét felpakolhatták a La Rochelle-t sok száz évvel korábban elhagyó templomos flotta fedélzetére. és továbbadták a modern építőknek. neonácik.m ősi alagútrendszere és Salamon temploma építői? Nagyon is lehetséges. A modern kor kincsvadászai abban a reményben fésülik át a vár és a kápolna romjait. hogy életében vagy kicsivel utána történelmi jelentőségű kegytárgyak tűntek volna fel hirtelen. Ez is a természet és emberiség által megteremtett. Ez a hely egy emberkéz készítette medence. Beletartoztak a Jeruzsálemből származó vizigót kincsek? Ebben kevésbé vagyunk bizonyosak. Ugyanez a család vizigót örökséggel is rendelkezett. Bár a rosslyni kápolnát nem ősi időkben építették. Rosslyn bukott el utoljára. hogy tárházzal szolgáljon a megóvott titkoknak és gazdagságnak. Az is lehetséges. vagy megörökölték ezt a speciális építészeti tudást . a római katolikus egyház seregei előtt esett el. Tudtak egymásról Rcnnes-le-Chfuc. eltekintve a NewAge turistáktól és a fura új kathartól. A tizenhetedik században ráépítettek egy házat az ötszintnyi összeroskadt romra. Ez bizonyult az egyetlen olyan dokumentált esetnek. mivel a Sinclairek férfi egyenes ági leszármazása elveszett. és váruk is. ami kemény munkává teszi az ásatást. Az itt bimbózó a New Age-et kiszolgáló háziiparba beletartozik egy könyvesbolt (az Árkádia Center). Létezik egy másik lehetséges korábbi kincslelőhely is. mint a római egyház iránt. hogy megtalálják a templomos kincset. de nem szólnak arról feljegyzések. vagy legalábbis szimpatizált velük. Lehet. Ez a második kincses hely. A Blanche-fort-ok két kincset őrizhettek azt. Mindhárom megszenvedte a változó idők és politikai hatalmak támadása hatásait. mind a Rennes-le-Cháteau-t körülvevő vidéken nyilvánvaló. A medence egy Lavaldieu. de igazán „szent helynek" számít. különleges geometriát -. hogy vagy kortársak voltak. a katolikus Skócia szentképeit.bányászott aranyat már kitermeltként tartották számon. Toulouse-t és Carcassone-t újjáépítették a népirtó mészárlás után. hogy Sauniére aranyat és ezüstöt talált. hogy elásott kincset rejt. akik nem húztak hasznot a térség új turistalátványosságkénti népszerűségéből. A templomosok furcsa módon több hűséget tanúsítottak a katharok ügye. A természet által szolgáltatottat az emberiség építészeti tehetségével kombinálni koncepciója mind Jeruzsálem szent városában. korosodó hippik és önjelölt druidák tartoznak. mikor a rend szembefordult a pápával. mert a Blanchefort család a katharok közé tartozott. és azt. melyet az Egyesült Államok nyolcadik elnöke egyik leszármazottja . az „Isten völgye" nevű helyen található. ha valaki kőműves. Jeruzsálemhez hasonlóan Rosslynt sem rejtegették. amelyiket a vizigótok hagytak hátra. a pentagramon belüli terület. napimádók. de Montségur elhagyatott rész maradt. A „jó keresztényeket". az új Róma. ahol ugyanilyen föld alatti alagutakkal kiegészített építmény létezik. 4 A kincskeresők titkos ásatásokat folytattak. E kincsnek legalább egy része a templomosok védelme alatt állhatott. Es mindkettő megkülönböztetett figyelem tárgyává vált. Rosslyn is támadóknak esett áldozatául. Mindhárom hely alagutakat. szinte kiirtották. és emberiség által ráépített előnyeit kombinálja. Rennes-le-Chateau. ami szerepel a mai térképeken. vízrendszereket és ember készítette építményeket alkalmazott. sírokat romboltak össze és bosszúságot okoztak mindazoknak. így hasonlított a katharokéhoz. Mára urai eltűntek. ahogy a katharok magukat nevezték. emellett pedig a skóciai katolikus egyház ereklyéi. aki alkalmanként magányos zarándoklatot tesz.„szent". A közelmúltban azonban egy talaj- . közéjük modern okkultisták. mely bejárata egy föld alatti alagútrendszernek. talán azért. A maga birodalmában mindkettő igen fontos hely. amelyiket a katharok hoztak ki Montségurből. melyről úgy hírlik. A Rosslyn föld alatti alagúthálózatába elrejtett kincs bizonyosan a templomosokra bízott volt. hogy a templomosok vallási hite az ariánus természetű felé hajlott.

Nekik állt a rendelkezésükre indíték. Oak Island lett a szent kincshez szükséges raktár. Kinek van a birtokában Oak Island titkának kulcsa? A Prieuré de Sión néhai nagymestere. 5 A felfedezői azt remélték. melyeket az elkerülhetetlen ostrom esetén élelmiszer tárolására használtak. Ez biztosíthatta. De nem sok olyasmi akadt ott. a katharok egy „Szent Grálja" vagy akár a skót katolikus egyház evilágibb. OAK ISLAND Negyedik megállónk tehát Új-Skócia.süppedés felfedett egy titkos eltemetett csigalépcsőt. Túljutott a titok a Sinclair családon? Vagy elveszett egy idő előtti haláleset miatt? . Az egyéb kőfigurák mellett nagyon pontosan felismerhető ábrázolása található az Amerikában őshonos kukoricának a kapuboltozatokba faragva. hogy a templomos kincs lesz az alján. Mont-ségur és a párizsi templomos kincstár kincsei és a Sinclairek vallási ereklyéi mind felfedezetlenek. a skóciai Sinclairek jóval azelőtt felfedezték és feltárták Új-Skóciát. a titkos tudást maroknyi családtagra korlátozva őrizték. Jeruzsálem. és eszközök és lehetőség. A védnök család. melyek arra várnak. Andrew Sinclair. Rosslyn föld alatti komplexuma jókora volt. hogy megírja és átírja Légende des Siècles-jét. és a keresztes háborúkban halt meg. aki Bannock-burnnél harcolt. A védnök meghalt. ha maradt valamennyi. mikor azt a katolikusellenes tömegek megtámadták és összerombolták. Az utolsó védnököt csatamezőn. 1991 augusztusában a Templomos Lovagrend. A család soha senkinek nem fedte fel az új földje elhelyezkedését. Új-Skócia menedékkel. Akárcsak Salamon temploma vagy a Languedocban talált sziklán átvezető föld alatti átjárók. Arról sem szól híradás. A kincs. pénzt vagy aranyrudat zsákmányolt. de ezek a kincseskamrák eddig csalókának bizonyultak. börtöncellában vagy fel nem jegyzett tengeri úton ragadta el a halál. mely a világ első ételliftje lehetett. E munkájában azt közli az olvasóval. A kápolna fura tizenötödik századi képmásai legtöbbje eltűnt. mielőtt a titkot továbbadhatta volna a következő Sinclair-nek. Egy ősrégi ebédlőterem és egy frissen feltárt kémény tizenöt kamra és tömlöc felett található. ami a kincskeresők számára hasznot jelentett volna. hogy csupán egy ember tudja.míg három fiatal rá nem talált. modernebb tárgyai a tömeg kezére kerülnek. akit egy nap trombitahang fog megidézni. hogy hol van a kincs elrejtve. de Rosslyn legendái megmaradtak elevennek. Új-Skócia maga nem maradhatott titok. Árkádiával szolgált a Sinclaireknek és szövetséges családjaiknak. Egy másik sírt mint William Sinclairét azonosítottak. Az egyik legenda egy fehér hölgyről szól. az nem maradt volna titok. távoli ősei életrajzírója szerint az ételt kötélen húzták fel egy olyan szerkezetben. a szabadkőművesek számára. mielőtt továbbadta volna a titkot. Ez lehetett annak is az oka. Nincs semmiféle feljegyzés arról. hogy az bárki érdeklődését felkeltette volna. De a kápolnában levő legértékesebb titok Sinclair amerikai útja megerősítése lehet. Egy ponton az utolsó Sinclair talán egy új Rosslynt látott lelki szemei előtt. A vár is sugall titkos helyeket. Maga a kápolna tartalmazza húsz teljes díszbe öltözött Sinclair lovag temetési kriptáját. Oak Island igen . De nem így kellett lennie. egy új kápolnával teljes új ősi otthont. a negyedik szent hellyel. hogy Oak Island titok maradjon. és ami még jelentőségteljesebb. hogy szent tárgyakat vittek volna el Rosslynból. lakhelyükön egy új Skóciában. inkább a korábban a kápolnából kinyúló rejtett folyosókban lehet. Egyéb amerikai növények is megörökítésre kerültek. A sír közelébe a Szent Grál és egy kard van faragva. Victor Hugo élete legnagyobb részét azzal töltötte. és fel fogja fedni a titkos kincshez vezető utat. ami ezt a helyet Skóciában nagyon szentté teszi a templomosköpeny örökösei. hogy létrehozzák a rejtekhelyet. A valaha Rosslyn által őrzött kincset újra elköltöztették. hogy megszenteljék ügyükért mártírhalált halt lovagtársaik sírjait. Ha Salamon templomából való ereklyék. hogy rájuk találjanak. egy kőműves szervezet Új-Skóciából megtette az Atlanti-óceánon átvezető zarándokutat. hogy a munkásokat és készleteket elhozzák. de Rosslyn nem adott ki ilyen titkot. hogy a tömeg érmét. hogy a Sinclairek sosem követelték a szigetet vagy kincsüket.

8 De sem ő. Maine-től Barbadosig. hogy egy Sinclair volt a védnök vagy kapuőrző. A Sinclairek.a Ramseyk. a Ticonderogánál harcolt kőművesmester. Da Vinci 1510-ben írta Codex Atlanticu-sát. az earl uno-kaöccsével egy. Polly Hezekiah Whitneyhez ment feleségül. fogságban halt meg Girnigo várában. akinek a New York állambeli Sinclairville tette halhatatlanná a nevét.vagy a Shetland-szigeteken. akik azt állítják. Dougla-sek. akit Levi St. köztük egy Levi nevű fiú és egy Polly nevű lány. hogy az ország hadserege e parancsnoka saját flottája Észak-Amerikába hajózott. John Sinclair. Clairé volt. szintén szegénységben halt meg. Valószínűbb. az még mindig lehetséges. sem a Sinclairek százai. John Sinclair. míg George Armst-rong Custer ki nem kapott a Little Bighornnál. hogy a végső titok nem jutott tovább. akkor hát ki más ismerhetné Oak Island kulcsát? Az építés dátumát. hogy meg lehessen őket . a Prieuré képviselői. 7 Levi gyermekei közé tartozott Henrietta May Whitney. a titok. melyeket beültettek tölgyfákkal. de vagyonuk miatt nem lettek híresek. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a Pénzverem titka elveszett. mert szövevényes kapcsolatban állt Erzsébet udvarával és az azt körülvevő alkimisták. túlélőik és bizalmas skót rokonaik . Drake azért jelölt. Látható szegénységben halt meg Nyugat-Pennsylvaniában. Caithness második earlje negyven másik Sinclair-rel együtt csatában esett el Floddennél. William. és lett egy fia. akinek tehetsége születésétől fogva megmutatkozott. Álnévként az „Egyiptom"-ot használta. mely a Pénzverem kincse birtoklásából származhatna. hogy a gödröt aztán kibővítették. A két legvalószínűbb jelölt. Egyik könyve A viking Arvel-kupa. Bár ő sosem utazott el Észak-Amerikába. akik elhozhatták a szükséges munkásokat Új-Skóciába. akik megépítették. cselszövők és összeesküvők intrikáival. kinek nevét számos földrajzi hely viseli Detroit közelében. de még ezek a menedékhelyek is támadás alatt állhattak. háromévesen tudott olvasni. ahol is papírra vetette hadmérnöki és hidraulikai terveit. hogy kimutassa tiszteletét a kőműves társ iránt. Csak kőműves társa. hogy a vikingek fedezték fel Amerikát. titkos társaságok. a radiokarbonteszt megerősítette. a tábornok rokonáé. Olivér Sinclair 1545-ben eltűnt Angliából és a történelemből. És a Grál-tudás. Grál-őrzők is voltak. de nem magán a szigeten.Nagyon is lehetséges. May. adhatott szállást a munkásoknak. Ha nem egy Sinclair. amit „a család rokonsága és ősei" végeztek be. Sírját. még Lafayette is meglátogatta.tömegesen kivándoroltak az Újvilágba. hanem a védnök családra tragikusan jellemző módon ismerője idő előtti halált halt. melyet a Sinclairek feltehetőleg a tizenötödik században kezdtek. Ő indította meg a Sancto Claro Társaságot. hogy mi is fekszik a veremben. és hogyan lehet hozzájutni a kincshez. mivel szerette az egyiptomi dolgokat. Arthur St. ahogyan ismerték. kilencéves korától pedig publikálta írásait. egy időszakos tábor Oak Island közelében. 6 Az egyik érdekesebb Sinclair leszármazási ág bizonyos James St. George Sinclairrel. és akik a kibővítését felügyelték. A Sinclairek nevet szereztek ott maguknak. Sámuel Sinclair őrnagy. Egy ilyen tábor létére nem könnyű fényt deríteni. azaz Tölgy-sziget létezik. Elveszhetett így a titok? Miután a Sinclairek ősi otthonát a tizenhetedik század közepén lerombolták. sosem mutatták olyan nagy vagyon jeleit. Egy kis telep. Sir Francis Drake és Sir Olivér Sinclair. elveszett. mert meghalt a titok hordozója. és Leonardo da Vinci tervezetei alapján védelmezték. A kincset utána következő intervallumokban vitték Oak Islandre. or Holy Grail) címet viseli. Vannak. és támogatta azt az ötletet. Az is igencsak lehetséges. Ha játszott is szerepet Drake a munkások és a kincs Amerikába szállításában. Caithness ura. vagy a Szent Grál eredete és története (The Origin and History of the Norse Arvel Cup. bányászai és mérnökei az ő terveit követték ÚjSkóciában. Clair Whitneynek neveztek el. szenvedte el a legcsúnyább amerikai katonai vereséget bennszülött indián törzsektől. hogy tulajdonképpen két Oak Island. Tizenkét gyermeke született. melyet a derékszöghöz és iránytűhöz hasonló kőműves jelképek díszítenek. a harmadik earl az Orkney-szigeteken halt meg csatában. Hét évvel később teljesen mérnöki munkája elkötelezettjévé vált. George Washington mentette meg a vizsgálóbizottságtól. Clair tábornok. Bár bujkálhatott az Orkney. Setonok és Sutherlandek . az ellenség által megindított hegyomlás végzett egy norvégiai csatában.

mérvadó szövegekként szolgálnak a számos Oak Island-i ásatással kapcsolatban. egész úton tűntek el kincsek és szent tárgyak. Steve Proctor: „Island of Controversy". valamint a partközeli szigeteket egészen a tizenkilencedik század végéig. Félúton a két Oak Island között fekszik egy ősrégi építmény romja. elhelyezte az elárasztócsatornákat. mikor hugenotta családok kezdték benépesíteni a közeli Lunenbur-got. senki sem szerzett tudomást arról. 9 Az északi „Oak Island" többé már nem sziget. 1978) és 1988-as bővített kiadása. valaki vésett a kövekre. 1959): 17. 108. 5.. Douglas Preston: „Death Trap Defies Treasure Seekers for Two Centuries". nem bizonyítja azt. Valaki igenis megépítette a Pénzvermet. Az első Sinclair-Zeno-utazás és a rákövetkező Sinclair-utak táborai még előkerülhetnek. 4. maradt hozzáférhető. 1988). A két összekapcsolódó (de a folytonos háború miatt nem szorosan) titkos társaság tudott arról. hogy a kapuőrző halott.): 52-62. de mert az ilyen titkot meg kellett tartani titoknak. 7. 3. DArcy O'Connor: The Big Dig: The $10 Million Search for Oak Island's Legendary Treasure (New York: Ballantine Books. Nesmith: i. jegyzetet). Amint nyomaink elvezettek bennünket Jeruzsálemből Rennes-le-Cháteau-n át Rosslynba és végül Oak Islandre. Valamikor 1630 után a pince egyetlen őre elhalálozott. 1978). Smithsonian.. A legfontosabb kérdés ez lehet: „Elvitték-e valaha a Pénzverem őrei kincseiket?" A Pénzvermet alkotó pince 1441-től. o. Robert I. 12. no. Sauniére atya figyelemreméltó gazdagsága kivételével semmi nem került elő. 2.: Fulcrum Publishing. de csak egyet fedeztek fel. JEGYZETEK 1. pedig ott kell feküdniük valahol mélyen Oak Island földje alatt. akárcsak a két szigetről szóló állítások. És valaki kiásott egy elárasztó alagutakhoz kapcsolódó vágatot. hogy nem is volt. lefektette a tölgyfa padozatokat és mindezt elrejtette a tekintetek elől. a The Big Dig (lásd a 3. Macleans. az egyik skóciai és angliai szabadkőművesek közötti összeesküvés. William S.különböztetni a Mahone-öböl számos egyéb szigetétől. 117. D'Arcy O'Connor: The Money Pit: The Story of Oak Island and the World's Greatest Treasure Hunt (New York: McCann and Geoghegan. 6. o. m. hogy a munkások táborát nem találták meg. építése kezdetétől 1630-ig. hogy egy helyi szerző kijelenti. fejezet 1. mivel egy ember alkotta töltés félszigetté alakította az 1930-as években. o. A romos vár érdekes. A két csoport. jún. a titok pedig vele szállt a sírba. 3 (1988. 34 (1995. aug. Új-Skócia: Lancelot Press. az pedig komplett gazdálkodó falunak bizonyult. vol. mikor is a fekete hangyák pestisszerű elterjedése elkezdte pusztítani azokat. o. o. hogy kincs van a birtokukban. Inc. o. kollektíven hitte. mely valószínűleg e Kolumbusz előtti felfedezők bázisa lehetett. Cameron Platt és John Wright: Treasure Islands (Golden. vol. hogy tarkították tölgyfák a Mahone-öböl partját. . 19. hogy közülük az egyik az őr. 31. (Meg kell jegyezni. 1-39. a másik a francia Prieuré de Sión köreiben. Míg a vagyon hirtelen megjelenését titokban tartani nehéz. no.): 54. 1995).növekvő népesség és az Anglia és Franciaország közötti növekvő feszültség az Oak Islandre tett kirándulásokat kockázatossá tették. Hasonlóképpen. 21.) A tény. Nesmith: Dig for Pirate Treasure (New York: Devin-Adair Co. Ezután a. addig egyéb ereklyék felfedezése elrejtése szinte lehetetlen. o. Crooker: The Oak Island Quest (Hantsport. A templomosok kincseit még nem szerezték meg. Viking települések léteztek Kelet-Kanadában.. Co.

147-51. o. 5. 1973) 29. 1978). fejezet Ruth Holmes Whitehead: Stories from the Six Worlds (Halifax. o. o. 20. John Wilford Noble: The Mysterious History of Columbus (New York: Alfred A. Sir Edwin Durning-Lawrence: Bacon Is Shakespeare (New York: John McBride Co. o. o. 22.8. Catherine Drinker Bowen: Francis Bacon: Temper of a Man (Boston: Little. Brown & Co. 237-48. m. 10. 18. 175-86. 199. o. Hans Holzer: Long Before Columbus (Santa Fe. m. o. 26. m. 1992). m. o. o. Crooker: 57. 98-102. Durning-Lawrence: i. Uo. Derek Wilson: The World Encompassed (New York: Harper and Row. Parkman műve 1867-ben íródott. o.. James Bailey: The God-Kings and the Titans (New York: St. 1977). o. 14. 12. 25. 1963). 1965) 9. 1991). 15. 9. o. O'Connor: The Money Pit. O'Connor: The Big Dig. o. Lives-Collins. 137. 1992). Új-Skócia: Nimbus Publishing Ltd. 27. C. Williamson: Sir Francis Drake (London: Crief.. Ritchie: Captain Kidd and the War Against the Pirates (Cambridge: Harvard University Press). o. 146-47. Parkman: i. 1-6. 1969). 196. 23. O'Connor: The Big Dig. i. 1951) 49-59. o. o. 227. 52-62. 4. 1. 81-82. o. 32. Wilson: i. 13. Barry Fell: America B. Dean Snow: The Archeology of North America (New York: Viking Press. 150. 130-32. 161. 17.. 34. 1988). M. 257. Parkman. 2. o. 7. Magnus Magnusson és Hermann Palsson: The Vinland Sagas: The Norse Discovery of America (New York: Penguin Books. 62-63. O'Connor: The Money Pit. 201. o. o. Colin Wilson: The Ecyclopedia of Unsolved Mysteries (Chicago: Contemporary Books. 1967). 1983).. 19. 145-47. 3. Martin's Press. 31. 9. o. 130-32. Samuel Eliot Morison: The Great Explorers: The European Discovery of America (New York: Oxford University Press. O'Connor: The Big Dig. 131-32. Uo. Knopf. 21. 155-57. N. o. Harold Harwood: Newfoundland (Toronto: Macmillan. 29. (New York: Simon and Schuster 1976).. 173-82. 1988). m. 28. Uo. o. Wilson: i. Uo. Barry Fell: Atlantic Crossings Before Columbus (New York: W W Norton. James A. o. o. Patrick Huyghe: Columbus Was Last (New York: Hyperion. m. 11-43. o. o. 1910) 178. Robert C. 190. Harwood: i. o. o. o. 24. 8. 237-48. o. . m. 6. m. 2. 16. xi-xiv. o. 11. 33. Francis Parkman: The Jesuits in America (New York: The Library of America. 220. 1961). o. Parkman: i. 30.: Bear and Co. Preston: i. 61-62. o..

o. m. 283-84. 1993). Pohl: Atlantic Crossings Before Columbus. 79-88. Lawrence Millman: Last Places: A Journey in the North (New York: Vintage Books. o. no. 1965). 142. 87-105. 10. 2. 5. o. Mallery és Harrison: i. o. 17. 16987. o. 1. A néhai Frederick Pohl 1943 óta kutatott a Sinclair-expedíció után. 22. o. Huyghe: i. Crooker: The Oak Island Quest (Hantsport. 3. 1974). 137. 130. Magnus Magnusson és Hermann Palsson: The Vinland Sagas (New York: Penguin. John Julius Norwich: A History of Venice (New York: Alfred A. m. 19. 38-39.. 3. 1966). C. 5 (1981. o. Frederick Pohl: Prince Henry Sinclair. o. 81-83 o. 154. Tim Severin: The Brendan Voyage (New York: Avon. Batsford Ltd. 7. 13. 163-66. 44-76. Uo. Barry Fell: America B. fejezet Frederick Pohl: Prince Henry Sinclair (New York: Clarkson Potter. 1990).. 130-32. National Geographic. Hapgood: Maps of the Ancient Sea Kings (New York: E. T. o. vol. vol. o. Huyghe: i. Anna Ritchie: Viking Scotland (London: B. 9. o. Arlington Mallery és Mary Roberts Harrison: The Rediscovery of Lost America (New York: E. 20. 6. 4. m. 138-40. m. William Herbert Hobbs: „The Fourteenth-Century Discovery of America by Antonio Zeno". o. o. 159. E Dutton. Magnusson és Palsson: i. 8. o. és ezek az út legszéleskörűbb modern forrásai. 254-55. Hjalmar Holand: Explorations in America Before Columbus (New York: Twayne Publishers. Számos műben írt a Sinclair-Zeno-utazásról. William S. o. 1961). 124-32. 5.. 1951). Knopf. Holand: i. m. Patrick Huyghe: Columbus Was Last (New York: Hyperion. o. 2. Victoria: Lonely Planet. o. o.): 575— 601. 4. 1958). Jan. Új-Skócia: Lancelot Press. Peter Firstbrook: The Voyage of the Matthew (San Francisco: KQED Books and Tapes. 11-35. máj. fejezet 1. 1997). 528-29. 12. o. 1992). xiii-xv. m. 16. o. 1990). Severin: i. 19. 11. 18. 3. o. 104. Deanna Swaney: Iceland. (New York: Simon and Schuster.): 24-31. o. Severin: i. . o. 154-60.35. 1982). o. 72 (1951. 13. Charles H. 7. 8. 107-9. 1978). Hjalmar R. 142. Frederick Pohl: Atlantic Crossings Before Columbus (New York: W W Norton. Holand: Explorations in America Before Columbus (New York: Twayne Publishers. 5460. Greenland and the Faroe Islands (Hawthorn.. Peter Schledermann: „Eskimo and Viking Finds in the Eligh Arctic". o. Harwood: i. Scientific Monthly. o. 1958). 15. m. o. 6. E Dutton. 1994). 1976). o. 14. m.

o. 124-32. Uo. o. o. 504. 31. Andrew Sinclair: i. 20. 239. 97. Charles H. 5. m. o. 22. Arlington Mallery és Mary Roberts Elarrison: The Rediscovery of Lost America (New York: E. . 3. o. az 1979-es kiadásban. 147. 1979). Morrison: A History of the Sinclair Family (Boston: Damrell and Upham. 28. 26. 36. m. m. 37. m. 5-6. o. 172. m. o. Szerk. John Noble Wilford: The Mapmakers (New York: Alfred A. o. Samuel Eliot Morison: The European Discovery of America: The Southern Voyages (New York: Oxford University Press. 1906). 1981). Mallery és Harrison: 154-55. Pohl: Atlantic Crossings Before Columbus. 35. Hjalmar R. Pohl: Prince Henry Sinclair. Herbert B. in: Anderson. m. Knopf. Arthur M. 33. Leonard A. 1971). 15. 23. 21. Rasmus Anderson. 504. 18. 132-54. o. o. 29. no. m. 31. 13. 1974). 8. Lawrence F Willard: „Westíord's Mysterious Knight". o. 144-47. o. Pohl: Prince Henry Sinclair. o. o. 154-59. m. 7. C. Pohl: Prince Henry Sinclair. o. o. Pohl: Atlantic Crossings Before Columbus.. Frank Glynn és T. 171-72. 8. o. 216-18. o. Uo. 19. Barry Fell: America B. Yankee 42 (1958. 178. Uo. Uo. 25. North Ludlow Beamish: The Norse Discovery of America. 154. 128-29. m. Holand: i. o. Andrew Sinclair: The Sword and the Grail (New York: Crown. o. m. 216-18. Frederick Pohl: Prince Henry Sinclair. marc). 27. 14. 32. 158. o. 1992). Pohl: Prince Henry Sinclair. o. 247-51. o. szerk. 9. C. o. o. Samuel Eliot Morison: The European Discovery of America: The Northern Voyages (New York: Oxford University Press. 11. Hapgood: i. (London: Norroena Society. 12. ápr. 196. o. The Norse Discovery of America. 6. 130-31. 16. 1896). 3 (1987. 239-42. m. 132-54.. 5. 37. 24. Morison: The European Discovery of America: The Northern Voyages.Swaney: i. 9. 17. C függelék. Hapgood: i. Lethbridge személyes levelezése. Pohl: Prince Henry Sinclair. o. 608. Charles H. o. vol. 239-42.): 61-62. Mallery és Harrison: i. m. 73-77. o. o. az 1979-es javított kiadásban. P Dutton. Livesay: The Gunn Salute. 10. 4. 2. Holand: i. o. 110-11. fejezet 1. Reeves. Mallery és Harrison: i. o. Morison: The European Discovery of America: The Northern Voyages. Sinclair: i. o. 34. 518. Hobbs: i. 127-50. Mallery and Harrison: i.. 30. Mallery és Harrison: i. 17. C függelék.

o.. o. 1982) 418. 21.. 179. Holy Grail (New York: Dell Publishing. 1989). m. 19. 16. 14... Peter Partner: The Murdered Magicians (New York: Barnes and Noble Books. David C. 67-68. o. 25. Zoe Oldenbourg: Massacre at Montsegur (London: Weidenfeld and Nicholson. . Evans and Co. 66.. o. Michael Baigent. 1978). 254-55. Financial Times. marc. 11. 9. 4. 125-26. 252. o. 173-74. m.Morison: The European Discovery of America: The Northern Voyages. m. o. 15-16. o. 1961). o. Richard Leigh és Henry Lincoln: Holy Blood. Morrison: i. o. 15. Ronald McNair Scott: Robert Bruce: King of Scots (New York: Peter Bedrick Books. Uo. 17-30. o. Robinson: Born in Blood... 55. 153-55. o. 1984). m. Inge Ingus: Baedekers Great Britain (London: Jarrold and Sons). 157-80. 17. Uo. o. 24. 1. 1989). Barber szinte öngyilkos bátorságot mutató eseményeket ír le. o. 8-10. o. m. 45-50. 1969). Robinson: Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonr y (New York: M. 63-78. 1987). Douglas: i.. 18/19. Pohl: Prince Henry Sinclair. 2. o.. 282. 17. 15..m. m. ahol csak öt lovag maradt életben. 22. o. 18. 4. 82. Uo. ahol negyven lovag egy várost támadott meg.. o. 11. Robert Payne: The Dream and the Tomb (New York: Stein and Day. Christopher Hibbert: Venice: The Biography of a City (New York: W W Norton. o. o. 27. Jean Markale: Celtic Civilization (London: Gordon & Cremo-nesi. Uo. 249. 145-65. Uo. 1995. 12. m. 20. o. 361. Norman Cohn: Europe's Inner Demons (New York: Basic Books.. és az aszkaloni csatát. o. Uo. 10. o. 26. o. 5. o. o. o. Pohl: Prince Henry Sinclair. John J.. 6. 8. Knopf. 1982). o. Uo. 1989).. Malcolm Barber: The New Knighthood (Cambridge: Cambridge University Press. Morrison: i. 29. 1989). Morrison: i. 181. 13.. köztük a hattimi csatát. 14. 13. 64114. 86. 37. 141-43. 23. o. o. 6. Pohl: Prince Henry Sinclair. Michael Baigent és Richard Leigh: The Temple and the Lodge (New York: Arcade Publishing. fejezet 10. 7. 195-96. 34-37. Uo. o. 69. o. Sinclair: i. James Henderson: „In the Steps of Unrepentant Heretics". 1994). 39. 3. Douglas: The Norman Achievement (Berkeley: University of California Press. o. 27-35. 28. o. 37. Morrison: i. 3. 12. Sinclair: i. 73. 16. o. 1975) 22. 62-65. 35-36. Lásd még John Julius Norwich: A History of Venice (New York: Alfred A. Sinclair: i. Uo. 55-58. o. 77-86.

Uo. 138. 112. Baigent és Leigh: i. 78. 1989). o. 150-51. 1991). o. 14. 1970). 101-2. Jerry M. Uo. 1977). o. 1973). m. 26. 19. o. 1984). Claude Marks: Pilgrims. 32. 123-26. 153-68. Miers: i. H. o. 31. Holy Grail. 306-9. 7. 179-80. 10.... 82-82. 20. o. m. Scott: i. o. Uo. o. Uo. 11. o. 21. o. 1-13. Landay: The House of David (New York: E. o. Frances Gies: The Knight in History (New York: Harper and Row. Graham Hancock: The Sign and the Seal (New York: Crown. 1969). . 17.. 15. Michael Grant: Jesus: The History of Ancient Israel (New York: Charles Scribner's Sons. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 24. 29. o. Samuel Sandmel: Herod: Profile of a Tyrant (Philadelphia: J. Uo. 1992). 1991). 19. 21. Maine: Samuel Weiser. 7. 2. Lionel és Patricia Fanthorpe: Secrets of Rennes-le-Chateau (York Beach. m. 91. 18. 1992). o. Evans Co. 219-35. o. Fire and Sword (New York: M. Baigent. o. o. o. o. RichendaMiers: Scotland (Chester. 1993). o. 344. 25. o. 210-11. 1975). Leigh és Lincoln: Holy Blood. 68-77. 16. 222.. 316-22. 20. o. Baigent es Leigh: i. 473. 409-11. 5. 111-30. 34. Holy Grail.. Sinclair: i. 108-19. 280. 519. B. Holy Grail. Uo. o. 1938). 4. o. Partner: i. 20-21. o..17. 36-39. Grant: Jesus: An Historian 's Review of the Bible. Holy Grail. Leigh és Lincoln: Holy Blood. o.: Alan Sutton. John J. o. o. o. 386. Baigent. m. o. P Dutton. 3. 1984). Uo. m. 27.. 22. Geoffrey of Monmouth: The History of the Kings of Britain (New York: Penguin. Lloyd es Jenny Laing: The Picts and the Scots (Dover. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 117. Baigent. 33. Robinson: Dungeon. o. Ian Grimble: Scottish Clans and Tartans (New York: Tudor. 101-2. o. 9. o. 30. 360-64. 64-66. 5. 63-76. Baigent. 18. 13. Robert Bain: Clans and Tartans of Scotland (London and Glasgow: Collins. 23. 50-58. Lippincott. 167. Uo. Conn. m. o. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 1973)... Baigent. 8. Holy Grail. o. 1967). o. 12. Michael Grant: An Historian's Review of the Bible (New York: Charles Scribner's Sons. 85-89. 28. 81-85.. o. fejezet 1. 148-49. Malachi Martin: The Keys of This Blood (New York: Simon and Schuster. Heretics and Lovers (New York: Macmillan. 5. m. Morrison: i. 6. 286. 19. Globe Pequot Press. Norma Lorre Goodrich: Guinevere (New York: HarperCollins. Fitzroy Maclean: Scotland (London: Thames and Hudson. o. 35. o. 1990). Robinson: Born in Blood. Uo. N. o.

27. Márk evangéliuma 3:34-35 (a Márk 6 szintén). 4. 30. Werner Keller: Diaspora: The Post-Biblical History of the Jews (New York: Harcourt Brace and World. 115-19. o. Rosemarie Arnold: Baedeker's France (Englewood Cliffs. 338. Euszebiosz: i. 17. 1992). o. 1956). fejezet 22. Baigent. 2. 8. 15. 45-61.. 1969). 1989). Schonfield: The Passover Plot (Netherlands: Bernard Geis. 333-38. o. o. J. o. Tuchman: Bible and Sword. o. 13-21. 11. 18. 129-42. Robinson: Born in Blood. 1993). 1. Uo. Holy Grail. 5. 11. o. 29. Martin's Press. 218. Uo. Uo. Uo. 8. Uo. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 31. o. o.: Element.John J. 366-67. 25. 38. 36-40. 26. 34. o. m. 68-77. Euszebiosz: i. 100. Euszebiosz: The History of the Church (New York: Penguin Books. Lot and Bordeaux (London: Cadogan Books. Baigent. 7-12. 418. o. Uo. 73 o. 6-7. o. 39. o... o. o. 52-53. 1993). Holy Grail. 1985). 14. o.. MacKendrick: Roman France. . Uo. m. o. Grant: Jesus: An Historian's Review of the Bible. 13-21. 18-21. 1975). 1994).. o. Hugh J. Dana Facaros és Michael Pauls: Southwest France: Dordogne. Schonfield: The Passover Plot. 40. o. Baigent. 6-14. Holy Grail. o. o. Mass. o. 1994). o. 38. o.. 79-82. o. 1994). Uo. 124-25. Uo. Uo. 7-29. o. 3. 32. 9. 28. 12. Schonfield: The Original New Testament (Rockport. Leigh és Lincoln: Holy Blood. Tuchman: Bible and Sword (New York: New York University Press. o. 71. 52. 24. 6. 21. 139. 65-104.. o. Tuchman: Bible and Sword. Euszebiosz: i. Hugh J. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 175.. Uo. o. 19. o. 309. Barbara W. Uo. 35. 12. Lynn Pickett and Clive Prince: Turin Shroud (New York: HarperCollins. Wood: The Merovingian Kingdoms 450-751. o. Paul MacKendrick: Roman France (New York: St. Heretics and Lovers (New York: Mac-millan. 250-51. o. o. 99-103. Claude Marks: Pilgrims.. N. Susan Haskins: Mary Magdalen: Myth and Metaphor (New York: Riverhead Books. Holy Grail. 16. 7. A Delphoi-kincs kérdésében lásd még Aedeen Cre-min: The Celts in Europe (Sydney: University of Sydney. Baigent. Ian Wood: The Merovingian Kingdoms 450-751 (London: Longman. m. 1965). 59. Hugh J. 1972). 13. o. o. 33. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 14. 214-15. o. 36. 22.. 66-87. 37. o.. 20.: Prentice-Hall.. o. Grant: Jesus: An Historian's Review of the Bible. 10. 398-413. Schonfield: The Passover Plot. 37-38. 119. 23.

123-24. 88. Uo. 37. 10. o. m. o. Máté 1:1-18. 151. o. Norma Lorre Goodrich: Ancient Myths (New York: Penguin. 282-95. 1994). o. 139-42. 14. o. . 2. Robinson: Dungeon. 13. Cathares. o. 44. 1973). 108-10. 7. fejezet 3. Holy Grail. 31-47. Fire and Sword (New York: M. E Dutton. o. Gregory of Tours: The History of the Franks (London: Penguin Books. m. Wood: The Merovingian Kingdoms 450-751. Uo. Uo.. 26. Michael Grant: The History of the Ancient Israel. 7.. Templiers: Le Secret des Heretiques (Monaco: Editions du Rocher. Baigent. o. Uo. o. o. 221-22. o.fejezet 1. Wilson: Ecyclopedia of Unsolved Mysteries. m. o. m. 3. 10. 53-55. Holy Grail. 1993). bár ez nem akadályozta Euszebioszt abban. Baigent. m. 1994). Uo. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 6. A jegyző meggyilkolása és számos más helyi gyilkosság áttekintése ügyében lásd még Lionel és Patricia Fanthorpe: Secrets of Rennes-le-Chdteau (York Beach. 22324. Jelenések 22:16. 41-50... o. o. 11. o. 25. o. o. Grant: The History of Ancient Israel. Landay: i. 22-23. 8. Fanthorpe és Fanthorpe: i. Zoe Oldenbourg: Massacre at Montsegur (angolra ford. 1992). 389-97. 18. 77-83. 29. Uo. o. o. 9. Landay: The House of David (New York: E. 5. 231-34. 1961). o. o. 13-18. o. Peter Green) (London: Weidenfeld and Nicholson. o. 261-65. 15.223. könyv). 1973). o. 77-83. o. Martin's Press. 86-88. Wood: The Merovingian Kingdoms 450-751. m. o. 1974). Wisigoths. 28. 19. 2. Uo. Uo. 345. o. Leigh és Lincoln: Holy Blood. Euszebiosz: i. o.. 197-209. 12. Holy Grail. 6. Jerry M. 224. 130-31. 24. 5. Jean Blum: Rennes-le-Chdteau. Uo. Marks: i. Leigh és Lincoln: Holy Blood. Uo. James Bailey: The God-Kings and the Titans (New York: St. 203-17. Blum: i. 27. Maine: Sámuel Weiser. 1991). Evans and Company. 16-21. 1. o.Haskins: i. hogy védelmébe vegye (VI. 9. 8. Origenészt a későbbiekben természetesen eretneknek tekintették. 16. John J. 30. 79-80. 17. o. Baigent. 75-90. Zecharia Sitchin: When Time Began (New York: Avon Books. 4. 23. Uo. 4.

89-90. o. 151. Leigh és Lincoln: Holy Blood. Robert Graves: The White Goddess (New York: Farrar. 180-91. A középkori Franciaország zsidókkal szembeni álláspontjának és viselkedésének története a 112. 10. ix-xv. nem a perzsa katonák. Keller: i. Baigent. 111. 44-55. 13. Holy Grail. o. o. 1948). 213. 12. 5558..Robinson: Born in Blood. o. o. 389-97. o. o. Roger Sherman Loomis: The Grail: From Celtic Myth to Christian Symbol (Princeton. Robinson: Born in Blood. 38. o. szerk. 17. 366-70. . Krupp. m. 1994). 29. o. 26. S. 19. Norma Lorre Goodrich: The Holy Grail (New York: HarperCollins. o. angolra ford. 39. amit soha nem bocsátottak meg és soha nem felejtettek el. 22. o.. o.. 24. Pierre Riche: Daily Life in the World of Charlemagne. Robinson: Born in Blood. Sinclair: i. I. 94-95. hogy a közelmúltban hogyan kezdte a modern tudomány az „archeo-asztronómiát" elfogadni lásd: E. 20. o. o. 18. o. o. Robinson: Born in Blood. m. o. 254-58. 111. Holy Grail. A. sz.: Princeton University Press. 11. Bailey: i. o. 217. 119. Baigent és Leigh: i. 1992). 292-93. o. o. 126-30. 224-34. Az ősi építmények tájolása kérdésében és azt illetően. 25. Scottish Historic Documents (Glasgow: Neil Wilson. o.: In Search of Ancient Astronomies (Oxford: Oxford University Press. 28.. m. m. 224-30. 35. 58-61. o. 30. Uo. Arnold: i.. 170-71. Richenda Miers: i. 34. 1991). 27. 614. m. Gordon Donaldson. m. 154-55. J. o. vol. május 5-én a perzsák a zsidók segédletével léptek be Jeruzsálembe.fejezet 1. 163-69. o. Pohl: Prince Henry Sinclair. 131. Baigent és Leigh: i. Loomis: i. Hancock: i.. 40. Hancock: i. Julius Caesar: The Conquest of Gaul.. 23. o. Keresztényeket mészároltak le. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 235-49. Straus and Giroux. Steven Runciman: A History of the Crusades. 1990). 178. o. 10-11. 1988). 217-18. 1978). 16. Baigent. 1974). Robinson: Born in Blood. szerk. 33. oldalon kezdődik. m. 2. m. 32. Runciman: i. 24. Marks: i. N. 11 l-l 8. 9. inkább a zsidók. Baigent. 392-93. o. o. Hand-ford (London: Penguin. 41. 74-80. Jo Ann McNamara (Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Holy Grail. 14. angolra ford. m. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 66. m. 11. o. 31. 274-76. m. 36. m. Uo. o. Robinson: Born in Blood. o. 37. 28-29. o. 148-49. Grant: The History of Ancient Israel. o. 21. I (New York: Cambridge University Press. o. C. 406. Robinson: Born in Blood. 15. Uo.

74-75. 12. Uo. Uo. 37. o. 119. 28. Uo.. 1991). Uo. m. 308-30. 15. 114. 424. 14. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 1922). 92. 39. 328-30. o. 59-62. 56-57. 1. 151. o. 8. o. Jean Markale: King of the Celts (Rochester. Boussel: i. 25. Rosalind Mitchison: A History of Scotland (London: Methuen and Co. 415. . Uo. Uo. 144.. John Noble Wilford: The Mysterious History of Columbus (New York: Alfred A. o. o. Holy Grail. 31. 49-50. o. 36. Vt. Sinclair: i. 1991). m. o. Maclean: i. o. 24. 179. m. Henry Lincoln: The Holy Place (London: Corgi Books. Baigent és Leigh: i. o. Knopf. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 79-81. m. Holy Grail.. 5-18. 60-61. m. o. Morrison: i. Barbara W Tuchman: A Distant Mirror (New York: Ballantine Books.. m. 32. 185. 6. Baigent. Uo. Mitchison: i. o. All. o. 30. 75-76.3. 16. 18. 119. 65. Baigent es Leigh: i. 5. m. m. 116-17. o. Sinclair: i.. 68. 52-53. 29. o. 117 20. o. 21. Sinclair: i.: Inner Traditions. Leigh és Lincoln: Holy Blood. o. o. Maclean: i. o. o. 60. o. Picknett és Prince: i. m.. 20. o. 182. 179-82. 34.. m. 1978). 214. 33. Uo. 1976). 4. 35. Uo. o. 148. 10. 38. o... 26.. 94. o. Holy Grail. 117-21. m. o. Sir James Fraser: The Golden Bough (New York: Macmillan. Baigent. 1989). Clement A. Baigent. 19. 7. 5-6.. Uo. m. Sinclair: i. Uo. o.. Uo. fejezet 2. o. o. Baigent és Leigh: i. Maclean: i. 4. 9. o. 187-89. 105-11. 23. 1994). Ez számít a Prieuré de Swn uralkodó családjai listája elsődleges forrásának. 343-64. m.. 109. m. m. 149. 27. 3. o. o. Baigent és Leigh: i. o. m. Maclean: i. 13. 22. o. 114-15. o. O'Connor: The Big Dig. Miles: Christmas Customs and Traditions: Their History and Significance (New York: Dover. es 104-5. 17. o. 118-122. 12. Patrice Boussei: Da Vinci (New York: Konecky and Konecky. 1970). o.. 11. Uo. o.

118-19. 1990). 48-50. o.. 176. o. 33. 13-25... 113-50. Graves: The White Goddess. o. 214.. Uo. 179-89. 23. 22. 15-28. 179-80. 39. 176. 514-15. Graves: The White Goddess. 19. Joseph és Frances Gies: Life in a Medieval City (New York: Thomas Y Crowell. m. 218-19. A. o. 153. 96-97. Uo. o. 1984). o. 1988) 41-44.. Uo. o. Max I. m. 7. 128. o. 32. Geoffrey of Monmouth: i. m. Lâsd még: Barbara Walker: Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (San Francisco: Harper and Row. 15. 168-69. 41.. 503. 5. 20. 16-25. 1983). Uo. o. MacCullough: The Religion of the Ancient Celts (London: Studio Editions. m. Uo. 28. o.. Uo. o. Graves: The White Goddess. 2. 308-19. o. o. 13. o. o. Leigh és Lincoln: Holy Blood. 1-19. m. 408-9 o. 255-61. 18. 9. 152-53. 177-78. Holy Grail. 212-13. o. The Oxford Companion to English Literature. 10. 17. 29. Robinson: Born in Blood. 36. o. 491. o. 1-10. 38. 37. 3. 117-19. o. 6. Robinson: Born in Blood. Gale R. o. Uo. o. Uo. o. 1969). 218. Graves: The White Goddess. 202-3. Norma Lorre Goodrich: The Holy Grail. Goodrich: The Holy Grail. m. 1986). 7-9. Baigent. 58-60. hogy a Grált Skóciába vihették: 309. Walker: i. Fraser: i.Norma Lorre Goodrich: King Arthur (New York: I larper and Row. Uo. Margaret Drabble. 25. 34. 26. Roger Sherman Loomis: The Grail from Celtic Myth to Christian Symbol (Princeton: Princeton University Press. Goodrich további információkkal szolgál nekünk arról. 30. 264. Fraser: i. o. . o. o. o. o. 218. 11. o. Norma Lorre Goodrich: Merlin (New York: Harper and Row. 1991). 51.. Miles: i. o. 229. 1985). 1985). o. o. 31. Goodrich: King Arthur. 191). 1989). Dimont: Jews.. Owen: Rites and Religions of the Anglo-Saxons (London: Dorset Press. o. szerk. 16. 198-99. o. 33-40. 217. o. Stephen Knight: The Brotherhood (New York: Dorset Press.. 40. Goodrich: Holy Grail.. 61-73. 140. m. o.. Martin Short: Inside the Brotherhood (New York: Dorset Press. o. 21. o.fejezet 1. Thomas W Lippman: Understanding Islam (New York: Penguin. 27. m. o. 24. 8. 14. Krupp: i. 93-95. God and History (New York: Simon and Schuster. Walker: i.: The Oxford Companion to English Literature (Oxford: Oxford University Press. o. 132. 12. 13. o. o. 1962). Arnold: i. 35.

12 (1989. 10. Robert Leckie: George Washington's War (New York: HarperCollins. 34-46. o. Picknett és Prince: i. o. 13. 20. 71. Picknett és Prince: i. Bury Zita. o. o. England: Baton Press. 425-26. o. o. 4. 1974). 30. 237-48. o. 36.: Mathematics in Civilization (New York: Dover. 102 no. 6-7.): 50-54.. 1992). Holy Grail. o. Uo. Baigent. 1989). Baigent és Leigh: i. 20. Fanthorpe és Fanthorpe: i. 26. 324-37. 283-301. 6. m. 3. 15. Peter Tompkins: Secrets of the Pyramids (New York: Harper and Row. Uo.. 31. David Wood: Genesis: The First Book of Revelations (Kent. Financial Times. 24. o. O. o. 252-55. 17. o. 187-97. 38. 37-40. 12.. Hildegard Wienke-Lotz: „The Origin of Time Measurements". szerk. m. Henry Lincoln: The Holy Place (London: Corgi Books. Resnikoff és R. 23. 2. Uo. marc. 204-29. m. James Flenderson: „In the Steps of Unrepentant Fleretics". O'Connor: The Big Dig. 22. o. o. o. Morrison: i. no. Robinson: Born in Blood 305-16. 6. Baigent és Leigh: i. Mary M. Wilson: The Encyclopedia of Unsolved Mysteries. L. 150-53. m.: Marquis Who's Who (New Providence.4. o. o. o. 28. 11. m. m. in: Donald L.: Reed Elsevier. 5. Cyr. . o. 16.. o.). 29. 18/19. McCann. Michelle Green: „Europe's Heads. Uo. o. 34. 1990). Baigent. 35. 1989). 17. Uo. 31. 228. Uo. marc.. 1973). o. o.: Full Measure (Santa Barbara: Stone-henge Viewpoint. äpr. 18. 32. Uo. 27. 8. 305. 7. 87. Epilogus 1. 1991). Baigent és Leigh: i. Leigh és Lincoln: i. 25. 21. 222-29. Uo. o. m. 246-47. Picknett és Prince: i. 261. o. and Geoghagen. 72. o. Wood: Genesis: The First Book of Revelations. m. o. 38. 1971). 1995. N. The Last Hapsburg Empress". 1973). Crowned and Otherwise. vol. (1989. 19. 1985) 218. o. szerk. 98. 15. 305-17. Robinson: Born in Blood.. m. o. Rinehart and Winston. 14. o. o. Paul Johnson: Elizabeth I (New York: Holt. 147-54. Leigh és Lincoln: Holy Blood. John Daly: „Solving Old Mysteries: A New Shaft May Reveal Buried Treasure". Baigent és Leigh: i. Michael Walsh: Opus Dei (San Francisco: HarperCollins. 131-59. 1997). Fred Marks. o. 8. 45. 354. 25. Luke: Gloriana: The Years of Elizabeth I (New York: Coward. 37. vol. o. o. Penny Lernoux: People of God (New York: Penguin Books. J. Macleans. m. Wells Jr. 9. 445-51. Uo. 62. 33. People Weekly. o.

Caesar. o. God and History. m. 1969. David C. Cambridge: Cambridge University Press. The Quest for America. Y: Anchor Press.. The Temple and the Lodge. Jesus. Stelle. Sydney: University of Sydney. Davidson. New York: Praeger. The Clans and Tartans of Scotland. Douglas. Caroline. Samuel. Augstein. New York: Penguin Classics. 180-91. 1938. 1985. 1993. New York: Harper and Row. New York: Dell Publishing. 1962. 1976. Bain. o. o. 1989. 246. Catherine Drinker. 1910.. The Celts in Europe. 12 (1989): 45. Highland Heritage. Ashe. 1987. Da Vinci. Barber. New York: Free Press. 1977. 1988. 1993. Malcolm.: Prentice Hal. 1962. es Richard Lee. Gale E. Julius. 1990.. Ille: Adventures Unlimited Press. Mass. N. Rasmus B. m. Baigent. Wisigoths. 1960. Holy Blood. Edwards. The Conquest of Gaul. 1962. Birmingham. Morrison: i. New York: Duell. Daniel-Rops. The Secret War for Independence. 1992. Geoffrey et al. 1991. New York: Basic Books. 1963. Boussel.. London: Routledge. New York: Hawthorn Books. Mass: Blackwell. Rosemarie. Christiansen. Patrice. The Oak Island Quest. America's Secret Aristocracy. ■—. Worcester. 1906.. Anderson. Campbell. Uo. Geoffrey. Bowen. N.. Henri. Sloan. New York: Barnes and Noble. Europe's Inner Demons. The Indestructible Jews. 1971. Baigent. 1972. Garden City. Robert. Y: Doubleday. Charles Michael. Cohn. The Discovery of King Arthur. John. James. Stephen. no. 1989. Nordic Expedition Communicator. and Pierce. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.5. vol. New York: Penguin Classics. 1955. Garden City. 1964. Arribas. 1993. Lost Cities of North and Central America. szerk. Aedeen. Francis Bacon: The Temper of a Man. London and Glasgow: Collins. Daly. „Solving Old Mysteries: A New Shaft May Reveal Buried Treasure". Richard Leigh. 1994. Cambridge. es Henry Lincoln. Uo. Grace. The Iberians. 1971. New York: Tap-linger. John. The Kings and Queens of Scotland. Jean. 1961. New York: World Publishing Co.: magánkiadás. 9. Hilda Ellis. and Co. N. — . Augur. 1978. Cathares. Blum. Norman. Cremin. Sinclair: i. Templiers. 144-45. 1982. Paris: Editions du Rocher. Arthurian Romances. J. New York: Simon and Schuster. Macleans. New York: Urizen. Roger. David Hatcher. Boland. Arnold. Michael. Bailey. 8. The Norse Discovery of America. 1986. Baedeker's France. m. Holy Grail. The Norman Achievement. 1994. Hantsport. 1975. szerk. Chretien de Troyes. Antonio. Max I. A History of Israel. 164. 1971. Boston: Little. They All Discovered America. 1986. Childress. The Basques. Brown and Co. Anonymus. Boston: Little. Dimont. The Lost Beliefs of Northern Europe. 7. 1992. Ashe. The God-Kings and the Titans. 138-48. Brown. New York: John McBride. Bright. New York: Praeger. Rudolf.. William S. London: Norroena Society. .Jews. Bacon Is Shakespeare. 6. Sir Edwin. 1984. Daily Life in the Time of Jesus. Durning-Lawrence. New York: Dell Publishing. Rennes-le-Chäteau. The New Knighthood. 247. Son of Man. Új-Skócia: Lancelot Press. The Messianic Legacy.. New York: Konecky and Konecky. New York: David McKay Co. In the Presence of the Creator: Isaac Newton and His Times. Pete. Englewood Cliffs. Michael. 102. Victor Hugo. o. o. The Secret Doctrine of Rosicrucians. Bingham. Fanthorpe es Fanthorpe: i. Philadelphia: Westminster Press. Cummings. Helen. New York: Arcade Publishing. New York: Berkley Books. Collins. Crooker.

1943. Firstbrook. Josephus. Venice. 1966. New York: Charles Scribner's Sons. 1984. Franklin Watts. 1948. Charles H. Hannay. 1965. Johnson. A. 1977. New York: Penguin Classics. The Mystery of King Arthur. New York: Charles Scribner's Sons. Glynn. —. Straus and Giroux. The History of the Franks. Henderson. Hancock. New York: Dorset Press. New York: Praeger. —. Maine: Samuel Weiser. King Arthur. 1955. London: Penguin Classics.Jesus: An Historians Review of the Bible.. From Jesus to Paul.).. Stephen. New York: Quadrangle. New York: Coward. —. New York: Macmillan. 1992. 1981. Harwood. 1992. America B. Christopher. Mary Smallwood. Sir James. William H. The Greek Myths. Goodrich. The Quest for America. 1969. New York: Charles Scribner's Sons. Werner. —. Hans. 1981. Robin Lane. Maps of the Ancient Sea Kings. Jenkins. Margaret Patterson. 1980. „The Fourteenth Century Discovery of America by Antonio Zeno". The History of Ancient Israel. Hapgood. Helge. Hjalmar R. Susan. Keller. Toronto. jav. Jones. 1995. New York: Hyperion. New York: E. 1966. Guinevere. The Biography of a City. Patrick. Fanthorpe. Hobbs. New York: Penguin. 1993. New York: Harper Perennial. New York: Penguin. Friedlander. Ingstad. Explorations in America Before Columbus. Peter. Newfoundland. A. Graves. A History of Christianity.. New York: Penguin. —. E. Lionel és Patricia. Poussin. Klausner. . S. New York: Fwayne Publishers. Fraser. G. San Francisco: KQED Books. Jan. 18/19. Financial Times. 1977. Inc. Long Before Columbus. New York: HarperCollins. 1976. Személyes levelezés. A History of the Vikings. McCann and Geoghegan. Inc. Secrets of Rennes-leChâteau.i l o r d . „In the Steps of Unrepentant Heretics". G. —. 1922. Huyghe. New York: Thomas Y Crowell. Pagans and Christians. New York: Ri-verhead Books. Scientific American vol. William son. 1968. 1974. Geoffrey of Monmouth. (1951. 1992. —. San Francisco: Harper and Row. marc. 1966. Haskins. New York: Frederick Unger Publishing. 1989. New York: Penguin Classics. Holand. Boston: Little. New York: Rhinehart and Winston. 1975. Angolra ford. 1976.Euszebiosz. New York: Oxford University Press. New York: Harry Abrams. Robert. Gregory of Tours. Lewis. Barry. Frank. Elizabeth. C.. Holzer. The History of the Kings of Britain. The Brotherhood. Gwyn. Joseph és Frances. Norma Lorre. Ancient Myths. New York: Harcourt Brace and World. The Sign and the Seal. P Dutton. 1976. Grant. Williamson. New York: Franklin Watts. 1974. 1986.. Merlin. Bronze Age America. 1971. New York: Farrar. kiad. 1986. Angoli. 1991. Michael. New York: W W Norton. Graham. The Jewish War. 1958. Columbus Was Last. Macmillan. James. Life in a Medieval City. 1992. 72. Diaspora: The Post-Biblical History of the Jews. —. Joseph. —. New York: Macmillan. Knight. Harold. C. Santa Fe: Bear and Co. Inc. Hibbert. Mary Magdalen: Myth and Metaphor. Fell. The History of the Church. New York: Crown Publishers. 1969. The White Goddess. The Holy Grail. Gies. The Voyage of the Matthew. Saint Paul. et al. Walter. Elizabeth I. 1982. New York: Atheneum. Fox. York Beach. The Golden Bough. Brown and Co. 1987. 1992. 1984. Paul. 1994. 1969. New York.

New York: Macmillan. Krupp. Mass. O. Olmstead. 1990. New York: George Braziller. Marks. —. Zoe. McCann and Geoghagan. Lincoln. New York: Penguin Books. Rosalind. New York: Oxford University Press. New York: Penguin. Martin's Press. „Comprehensive Evidence for Viking and Gaelic Sites in the Americas and Elsewhere (kiadatlan. 3 (1987). Penny. The Big Dig. Paul. Last Places: A Journey in the North. —. 1976. —. New York: Dover. és Mary Roberts Harrison. Robert I. The Picts and the Scots. Morrison. Fitzroy: Scotland. Rockport. The Grail: From Celtic Myth to Christian Symbol. Oxford: Oxford University Press.. 1990. 4 (1994). Roger Sherman. McGinnis. London. In Search of Ancient Astronomies. Dorothy Gies. Canada. 1961. Clement A. Ladurie. The Rebel King. 1993. Joe.. Arlington. Leonard A. Skeptical Inquirer. A History of Scotland. O'Connor. T. Gloriana: The Years of Elizabeth I . 1989. Miles. 1978. Conn. A History of Venice. Dig for Pirate Treasure. McCann and Geoghagen. P Dutton.: Globe Pequot Press. London: Corgi Books. New York: E. New Y o r k : ( !oward. Nesmith. The Money Pit. 1971. —. New York: Funk and Wagnalls. Maurice. The Grail Tradition. The European Discovery of America: The Northern Voyages. T. 1978. 1974. John Julius. Mary M. Mallery. A History of the Sinclair Family. Claude. MacKendrick. 1979. New York: Coward McCann and Geoghegan Inc. Richenda. Inc. History of Palestine and Syria.: Princeton University Press. New York: Alfred A. 1970. vol. New York: Rhinehart and Co. Leroy. New York: E. 18 no. Pilgrims. N. Chester. Lernoux. Magnusson. 1982. szerk. 1959. Norwich. 1896. Montaillou: The Promised Land of Error. The Secret World of Freemasons.: Element. 1973. Lethbridge. 1905. Samuel Eliot. 1975. New York: Dorset Press. People of God. Markale. 1991. New York: Henry Holt. Laing. Lawrence. Kufferath. Christmas. 1984. 1993. Roger D. Nickeil. Herbert B. 1988.. vol. The Holy Place. H: Alan Sutton. 1973. Lloyd és Jenny. 1975. 1965.. 1966. Jean. Vikings. The Iberian Stones Speak. New York: E. 1994. A. McLeod. 1991. New York: Charles . The House of David. Maclean.—. Princeton. Henry. —. Személyes levelezés (läsd Glynn). John. a massachusettsi Medford Fletcher Könyvtárában őrzik). King of Celts. E. no.: Inner Traditions. 1969. C. D'Arcy. P Dutton. Loomis. 1972. „Pollens on the Shroud: A Study in Deception". New York: Doubleday. London: Gordon and Cremonesi. New York: Ballantine Books. Boston: Damp-rell and Upman. Heretics and Lovers. Celtic Civilization. Vt. The Hapsburgs. Luke.. 1947. Customs and Traditions. Millman. 17. Scotland. Marsh. The European Discovery of America: The Southern Voyages. New York: Coward. New York: Vintage Books. 1944. New York: St. Landay. Dover. The Gunn Salute. Roman France. Magnus. Massacre at Montsegur. P Dutton. Matthews. Livesay. London: Weidenfield and Nicholson. Miers. Oldenbourg. 1978. Methuen. New York: The Devin-Adair Co. Knopf. N. 1989. The Parsifal of Richard Wagner. McGuigan. The Vinland Sagas. Morison. Henry. Rochester. J. London: Thames and Hudson. 1980. New York: Oxford University Press. Jerry M. Mitchinson. The Rediscovery of Lost America.

Daily Life in the World of Charlemagne. New York: William Morrow and Co. Piatt. 1971. Col. Netherlands: Bernard Geis. Deanna. Willard Sterne. New York: Avon. 29. Patrides. 5 (1981): 575-601. 1992.Scribner's Sons. 1931. Rites and Religion of the Anglo-Saxons. New York: Dodd. Pierre. Sitchin. Mead and Co. Celtic Heritage. 1993. Robinson. Severin. New York: M. Golden. Andrew E. Cambridge. The Original New Testament. Pohl. New York: Library of America. és l' i m i r y Rees. New York: Cambridge University Press. 1989. Payne. Captain Kiddand the War Against the Pirates. 1989. 1990. 159. 1971. McCann and Geoghegan. Turin Shroud. Rees. Mass. L o n d o n : Thames and Hudson. New York: Dorset Press. Smithsonian. 1952. The Birth of France. Mysteries of the Ancient World. Short.: Harvard University Press. szerk. Swaney. Samuel. C. Owen. The Milford Cabinet and Wilton Journal. Katherine. Robert Bruce. 1984. 108. Fire and Sword: The Knights templar in the Crusades. Robert. Scherman. 1967. Prebble. „Death Trap Defies Treasure Seekers for Two Centuries". New York: Random House. Randall. New York: Dell Publishing. John. New York: Stein and Day. San Francisco: Harper and Row. 1986. 1977. Pagels. Evans and Company. 1974. Martin. Francis. When Time Began. The Lion in the North. 1971. Lip-pincott. The History of the World. Inside the Brotherhood. The Dream and the Tomb. The Passover Plot. 34 (1995): 54. 1961. Picknett. Atlantic Crossings Before Columbus. The Brendan Voyage. szerk. vol. Philadelphia: Temple University Press. New York: Paragon House. Partner. Benedict Arnold: Patriot and Traitor. Tim. . Evans and Company. Greenland and the Faroe Islands. 1974. 19. Philadelphia: J. Steve. no.. Sinclair. Seaholm. New York: Dorset Press. Sir Walter. Steven. 1994. 1965. Philosophical Library. Raleigh. o. New York: Barnes and Noble. N e w York: M. 3 (1988): 52. Treasure Islands. James M. Maine: Element. Anna. Charles E. Edward R. The Vikings: The Rise and Fall of the Norse Sea Kings. New York: St. 1985. és John Wright. Hugh J. Douglas. The Sword and the Grail. Potter. 1985. Frederick J. 1987. Australia: Lonely Planet Publications. Preston. —. New York: Coward. no. Sellier. New York: Peter Bedrick Books. The Murdered Magicians. Runciman. „»Sword of the New North«: A New Novel". Robinson. A History of the Crusades. Alwyn. vol. „Island of Controversy". Schiedermann. True Tales of Buried Treasure. „Eskimo and Viking Finds in the Arctic". New York: Avon. New York: Macmillan.. A. 1993. John J. Hawthorn.. Zecharia. Prince Henry Sinclair.. Iceland. Martin's Press. Macleans. 1974. Charles.: Fulcrum. no. Ritchie. 1990. 1994. Parkman. London: B. Riche. New York: HarperCollins. Herod: Portrait of a Tyrant. Cameron. Lynn és Clive Prince. Sandmel. New York: Clarkson N. T. 1995. Batsford. The Nag Hammadi Library. (1983) 24. Viking Scotland. 1995. Peter. 1989. The Jesus Party. Snow. Elaine. New York: Crown Publishers. 1979. 1961. 1978. 1993. Ritchie. Philadelphia! University of Pennsylvania Press. —. Poertner. Rothovius. R. Peter. Gale. 1993. Dec. National Geographic. The Kelts and the Vikings. vol. Proctor. The Jesuits in North America. 1978. Rockport. Scott. The Gnostic Gospels. Robert C. Andrew. 1991. —. Schonfield. B. Dungeon. Rudolf. New York: W W Norton. Born in Blood: The Lost Secrets of Freemasonry. Ronald McNair. —.

124. Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets. Wilson. Willard. In Search of the Dark Ages. The Mapmakers. 77. 1988. „Westford's Mysterious Knight". Stories from Six Worlds. 49. 53. Új-Skócia: Nimbus Publishing. Ian. 2. Halifax. Yankee Magazine. 158 Arthur király 73. 157 A Kard és a Grál 79 A régi tengeri királyok térképei 68 A Sinclair család története Európában és Amerikában 85 A Templom és a Páholy 106 A testvériség 213 A tökéletes navigáció művészete 37. The Mysterious History of Columbus. The World Encompassed. Michael. Bible and Sword. The Encyclopedia of Unsolved Mysteries. 147-148. „Norsemen in America . 1991. Lawrence F. London: Longman. I. New York: Harper and Row. Geographical Review. 54 (1964): 57376.Flourished Then Faded". 170-171. Wood. 142 Alaric. — . Chicago: Contemporary Books. —. Derek. 122. 1988. o. vol. —. "walker. New York: Alfred A. Lives-Collins. 68 Az Oak Island-i kutatás 44 . 7. 1981. John Noble. Geographical Review. E.. 232 Az elveszett Amerika újrafelfedezése 51. Barbara. Ltd. Sir William 193 Alkímiai menyegző 219 Allén. vol. 1951. okt. Wilson. Williamson. 1992. 207 Astor Vincent 21 Ataulf 142 Az abbé titka 107. New York: Ballantine. 137-139. San Francisco: Harper. Christian Science Monitor. 61. 192-193. 124. 84. A Distant Mirror. Benedict 65. 131. Walsh. Ruth Holmes. Ethan 223 Amerikai bennszülöttek 33. 165 Arius 124 Árkádia 27-28. „The Fisherman's Story". Colin. West of the Rhone: Languedoc. 124. New York Ballantine. 1981. júl. 128-129. II. Freda.225-226. New York: Harper and Row. 118-120. London: Crief. Sir Jeffrey 217. 1964. New York: Alfred A. 71 Amerikai függetlenségi háború 216217. 216. White. 1992. 220 A zsidó háború 137 Ábrahám 200. Peter. 1994. Rousillon and the Massif Central. 1977.Tavell. James A. 166. (1958): 60. 223 Andrea. Kent: Baton Press. „Az aranybogár" 16 A Grál: Kelta mítosztól keresztény szimbólumig 176 A háború művészete 95. —. 1978. o. 135-136. John 217 Alaric. 46. Tomkins. Genesis: The First Book of Revelations. 223 Áron 118..187188. R. New York: W W Norton. 1985. David. The History of Obelisks. Wood. The Merovingian Kingdoms 450-751. Taylor. Michael. o. New York Times. „A Fourteenth-Century Riddle and Its Conclusion". vol. 155. Tuchman. 85. San Francisco: Harper and Row. Johan Valentin 219 Annales Cambriae 197 Arany Hajnal 228 Arimateai József 132-133.231 Adams. 232-233. Wilford. Emillé. 1983. New York: Facts on File. 223 Amherst.. 1957. Sir Francis Drake. G. 144 Alexander. 236 Arnold. 37 (1964): 709-12. Knopf. 151-152. 22. 1984. 1987.. Opus Dei. Whitehead. Barbara. Wood. „Rock Sketch Hints Scottish Invasion". Knopf. 202.

154-155. 119 Bain. Róbert de 197. Róbert 108 Balduin. Jean de 186 Barbeu-Dubourg. Frederick 20. Jean 152 Bohun. Dan 23 Blum. Sir Francis 28. Szent 66.Bacon és Shakespeare 38. 97 Ballioljohn 89 Bannockburni csata 92 Bar. 193 Baigent. 39. Henri de 91 Boron. 172 Bowdoin. Bertrand de 171-172 Blankenship. Pedro de 27 Batseba 157 Bechtel. Sandro 188 Boudet150 Bouillon Gottfried 119-120. I. 34 Blanchefort. Jacques 216 Barcelos. 100. Delia 38 Bacon. 208-209 Botticelli. 218 Bacon. Michael 9. 120 Bigou 148 Blair. 106. Harry 21 . 37. Iolande de 188 Bar. Steven 214 Bera 167 Bernát.

Related Interests