You are on page 1of 508

18OCT2016

SL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

CENTER
CODE
CX190
QE125
GE013
DK491
DJ014
DA339
DR440
QC195
CS416
CH178
QD029
CF403
DG275
CZ015
CH229
DL458
DH052
QC200
CH004
CH430
CW140
CF362
CC260
DJ598
GC142
CH233
DJ216
DH327
GC189
DA535
CH099
DH215
CH243
QE229
CX130
CN233
CE256
WE035
DK019
GE261
QC211
WC496
DC051
WA263
DD289
DH070
CJ379
WE036
CY205
DL456
CG101

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2280493
2183062
2122414
2182647
2150896
2151756
2183368
2112139
2172216
2111037
2111230
2173202
2150783
2152265
2210249
2183095
2260222
2112142
2150026
2180808
2111499
2140129
2180304
2170726
2112156
2111421
2110562
2110417
2180916
2171281
2170660
2170436
2121494
2110572
2152496
2172487
2173496
2182807
2110711
2182296
2180977
2181782
2110877
2140058
2151450
2183079
2112279
2182799
2111273
2170390
2173020

SCORE

SHARANAPPA
MANJUNATHWARAD
GOPALMANIK
SAMBHAJISHIVAJIMUTAGEKAR
MOHANC
MANOHARDR
AJITHKS
GOWDARARAJASEKHARGOWDA
SHASHIDHARDG
HARSHAN
GOURISHANKARMATH
RAJESHN
CHETHANGR
SUNILP
NATARAJA
SUJAYC
NASIRAHAMED
PUJARISAIKUMAR
UDAYAP
REVANASIDDESHABG
GOWRAPPAGRAMAKRISHNA
PYYOGESH
AMITHKUMARV
SHIVARAM.K
AMITNARAPPANAVAR
SANAPUREDDYRLREDDY
AKHILESHAP
GANGAVARAMGOUTHAMKUMARR
DHAREPPABHUJAPPAKALAKERI
SATHEESHAHN
VINAYYN
SHIVADHARSHANJ
KRISHNA
AKSHAYGUMASTE
RAJATHKUNTEM
RANGASWAMAIAHK
SHARATHG
ABHISHEKB
KARTHIMADHUBABU
MADIVALAPPATALAKAL
NAGAPPAHUBBALLI
REVANNAHD
SANASANDEEPKUMAR
SHYAMSB
TILAKAS
SANDEEPM
NAGENDRACS
UMESHAS
HEMAMALABS
PRASHANTHAS
DHANANJAYAMV

83
82
81
79
79
79
78
78
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

Page1of508

DOB
01Jun88
22Oct86
01Jun89
09Aug89
26Dec91
25Jan93
09Oct89
04Sep91
20Feb85
20Jan89
12Jan91
21Jan91
27Dec93
16Oct94
01Aug86
13Jun87
02May89
04Jul91
01Aug87
01Jun88
10Jul88
15May92
04Sep92
13Apr93
26Apr89
01Jul90
12Jul90
19Jul90
02Aug90
28Jun91
25Jul91
08Feb92
25Aug92
18Oct92
01Mar93
22Jun93
23Sep93
30Dec93
21Jun86
04Jun87
04Jun87
03Jul87
05May88
21Jan89
12Apr89
29May89
04Nov89
10Dec89
12Jan90
17Jan90
05Apr90

CATEG
3BG
3BG
SC
3BG
2AG
2AG
3BG
GM
3AG
GM
GM
3AG
2AG
2AG
GM
3BG
2BG
GM
2AG
3BG
GM
1G
3BG
3AG
GM
GM
GM
GM
3BG
3AG
3AG
3AG
SC
GM
2AG
3AG
3AG
3BG
GM
3BG
3BG
3BG
GM
1G
2AG
3BG
GM
3BG
GM
3AG
3AG

HOR
CAT
K
K
RK
R
O
O
RK
K
O
O
O
O
K
O
K
RK
K
O
K
RK
O
O
O
O
K
O
RK
O
RKP
RK
RKP
K
RK
K
O
RK
O
RK
O
RK
RK
RK
O
O
R
O
K
RK
WK
RK
O

HK

VERSION

310734
323165
321469
317142
316046
312467
319400
322499
308992
303970
322701
303043
315155
311503
304021
317742
315565
322504
303796
304223
310219
303002
301315
316630
320718
304025
316248
315831
320765
312663
303891
315719
304046
323269
310674
306648
302368
325651
316674
321717
322515
325056
313331
323834
314097
315574
304699
325652
311229
317736
303509

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

CENTER
CODE
CY089
DG463
CZ337
DE138
CZ196
CH048
CM414
CS189
CN032
DP131
GE087
WA020
CT117
DP289
CF438
DH357
DB168
WF227
QE425
WF044
DJ265
DA239
DL504
CW095
CA447
WD507
QB199
DL367
CH422
CP500
DH109
DP383
GB354
CQ396
QE426
CR354
CT201
CW229
QE119
DA018
DP074
GB390
CZ051
DR411
WC383
CH012
WE532
QE304
CH144
DR534
GD177

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111256
2110506
2140562
2110647
2182020
2270021
2280238
2153014
2153413
2170123
2182521
2171193
2152887
2130051
2173210
2183013
2111172
2183146
2250290
2123521
2250161
2171235
2150553
2171866
2112854
2112649
2112627
2170372
2120773
2172429
2170435
2150264
2122791
2153221
2280619
2182286
2111661
2181786
2123049
2182431
2170112
2130226
2171614
2170074
2220467
2110088
2171343
2250215
2110762
2123480
2160304

SCORE

MURAGESHPARAGOUDADHARIGOU
SHREEDHARSK
KUMARASWAMYK
SACHIN
MANUKUMARAKR
KRUPALD
MANJUNATHAS
SRIJANPUTHRAN
GAJANANGAVADE
DEVARAJUHL
RAVIKIRANMALAKAJAPPABETAGERI
ANILKUMARGV
DIVYABHARATHIM
SHASHIKUMARM
DEEPAKKUMARVP
MAHESHS
YOGEESHGS
SHREEHARSHITHHN
PRAKASHSUBHASHCHANDRAKUMBA
VARUNP
SHWETA
PURUSHOTHAMNS
CHANDRAM
DORESWAMY
LAKSMINARASIMHASARMA
THIRTHAPRASAD.B
KENCHALAVISWANATH
MADHUBR
MANJUNATHAKC
SHIVAKUMARH
THRIMURTHYGN
SUMANASHANTHARAM
RAVIVENKAPPAHADLI
MANJUNATHM
SHARANABASAPPA
MANJUNATHAVS
CHETHANATG
HAREESHAG
RAHULCHAVAN
BASAYYAHIREMATH
NIKITHKUMARGOUDA
MANJUNATHPUJARI
SAMPATHGIRISR
HARSHITHSK
SUNIL
SURESHAR
SANTHOSHKUMARHL
SHARANABASAPPA
KARUNAKARANB
JALLINDHAR
MUZAMMILTATTIPURI

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71

Page2of508

DOB
22Jul90
06Feb91
24Feb91
26Jul91
16Sep91
10Oct91
06Feb92
16Mar92
01Jun92
13Jun92
31Jul92
09Nov92
29Dec92
19Jan93
28Jan93
30Jan93
30Jan93
28Apr93
31Jul93
07Oct93
17Oct93
05Jan94
20Aug94
14Jan97
12May79
05Nov83
08Jun87
08Jun88
20Jun89
20Aug89
30Oct89
11May90
15Oct90
11Nov90
10Jun91
04Jul91
26Jul91
02Jun92
04Jun92
15Jul92
01Sep92
02Nov92
20Nov92
01Apr93
01Jul93
28Mar94
16Jun94
10Jul94
09Aug69
26Jul87
24May88

CATEG
GM
GM
1G
GM
3BG
3AG
3BG
2AG
2AG
3AG
3BG
3AG
2AG
ST
3AG
3BG
GM
3BG
2AG
SC
2AG
3AG
2AG
3AG
GM
GM
GM
3AG
SC
3AG
3AG
2AG
SC
2AG
3BG
3BG
GM
3BG
SC
3BG
3AG
ST
3AG
3AG
SC
GM
3AG
2AG
GM
SC
2BG

HOR
CAT
K
O
RK
KP
O
RK
O
K
RK
RK
RK
RK
W
RK
RK
O
RK
RK
K
O
WK
O
K
RK
E
O
O
RK
RK
RK
R
W
RK
O
K
RK
RK
K
RK
RK
K
K
RK
O
RK
K
RK
RK
E
K
K

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
311382
315343
311825
314474
311684
303840
306062
308765
306912
318515
321543
323588
309221
318721
303078
315861
312920
326403
323465
326220
316297
312367
317784
310175
300447
325595
322135
317647
304215
307500
315613
318815
320354
307932
323466
308562
309305
310307
323159
312146
318570
320396
311539
319371
324943
303804
326148
323344
303936
319494
321169

18OCT2016

SL
NO
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

CENTER
CODE
CH227
CB106
WD034
CP248
DA019
DJ308
DD226
DJ399
DL087
CC083
DG069
DP223
DC145
DR014
DB396
CP275
DK079
CS109
WD030
WE387
CH456
DL399
CA004
QD139
DE293
QD163
CA272
WF135
DP363
DJ476
CZ187
CW271
CH491
DR190
DE160
CH225
WD023
DL006
CZ487
WC132
DD213
DK426
CQ220
WE074
QE137
DL011
QD026
CS509
CK461
DA423
WD302

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121661
2180114
2181635
2121064
2171189
2170673
2182592
2170685
2183167
2220100
2250115
2150234
2171096
2150008
2152123
2111918
2170867
2172119
2140519
2171165
2112432
2150567
2130014
2240181
2151130
2152533
2270331
2150288
2170170
2182828
2182033
2121487
2154737
2183400
2250192
2220488
2170984
2150458
2121663
2171499
2170999
2182660
2111812
2122633
2110414
2150461
2140604
2172225
2120590
2111025
2180786

SCORE

MOHANRATHOD
ANILRAGHASHETTI
MALLIKARJUNAGN
NIJALINGAPPAH
LAKSHMIKANTHARAJUCR
MADHUM
MALLIKARJUNAGOUDACMALLANAG
ARJUNBK
ABHISHEKGM
BALAJI
HARISHBABUTV
M.MANOJKUMAR
BASAVEGOWDAHS
NAGENDRANJ
SANTHOSHKUMARBM
ABHIMANYUGU
VINAYKUMARBL
MANJUNATHAPC
JAYASHANKARKS
VENKATESHPRASADTVS
VIJETHNK
RAVIKUMAR
GANESHLR
PANDURANGAY
SADANANDADEVADIGA
GANESHAKM
PRAVEENKUMARK
SATHISHBR
JAYACHANDRAKS
ANOOP.S
SHADAKSHARIHV
RAGHAVENDRAPV
GAUTHAMBK
NIRANJANKUMARBS
RAGHAVENDRAMORE
SHIVAMURTHYNAIKP
PREETHAMCHANDRA
LATHESHSAMIN
GANAPATI
CHETHANAHN
CHETHANKUMARBN
SIDDAIAHC
NIKHITHKUMARKS
ABHINANDADS
MANJUNATHKULKARNI
ARPITHAMS
SHARANABASUSONNA
KEERTHIBA
CHANDRASHEKARG
PAVANAN
ABHISHEKKATEB

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Page3of508

DOB
01Jun88
15Aug88
15Jul89
11Feb90
09May90
10May90
19Aug90
02Jun91
30Jul91
01Aug91
29Jan92
02May92
20Jul92
09Apr93
10Mar94
14Jan95
09Apr82
01Jun85
10Jul85
06May86
10May86
02May87
27May87
14Feb89
03Jun90
03Jun90
02Jul90
06Jul90
06Jul90
12Jul90
15Jul90
12Mar91
15Mar91
26Apr91
01Jun91
04Jun91
12Jun91
03Aug91
21Aug91
08May92
15Jun92
01Jul92
15Jul92
22Sep92
07Dec92
18Feb93
29Jun93
02Jan94
01Jun94
20Sep95
01Dec96

CATEG
SC
3BG
3BG
SC
3AG
3AG
3BG
3AG
3BG
SC
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG
GM
3AG
3AG
1G
3AG
GM
2AG
ST
1G
2AG
2AG
3AG
2AG
3AG
3BG
3BG
SC
2AG
3BG
2AG
SC
3AG
2AG
SC
3AG
3AG
3BG
GM
SC
GM
2AG
1G
3AG
SC
GM
3BG

HOR
CAT
RK
K
RK
K
ORK
K
RK
K
RK
O
O
RK
RK
O
O
O
K
R
RK
RK
O
RK
K
O
RKP
RK
P
R
K
O
RK
K
O
R
K
K
O
R
K
K
RK
RK
O
RK
O
WKP
RK
O
O
O
O

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
304019
300634
325122
307240
312147
316340
314034
316431
317367
301139
314949
318463
313425
318974
313148
307267
316728
308685
325118
326003
304251
317679
300004
322811
314629
322835
300272
326311
318795
316508
311675
310351
304299
319150
314491
304017
325111
317284
311975
324692
314021
317084
307737
325690
323177
317291
322698
309085
305213
312554
325390

18OCT2016

SL
NO
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

CENTER
CODE
DP224
DG513
CK508
WA014
QB072
CL122
DG505
WC003
CH492
DA461
WE459
DK374
CC192
DG113
WB201
WD001
GB126
CL096
CR087
CH220
DA331
GD007
CN407
DB045
DJ041
WC260
CX459
CZ143
QE228
DR200
CK277
DR063
GE373
CP148
CZ179
QD030
CH271
DD398
QB016
WE198
CS315
DA445
CH238
GE361
DB470
WF022
QE019
CA294
DC008
DC150
WE081

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110141
2122820
2160157
2170823
2280169
2181128
2170583
2171356
2173417
2210190
2140669
2122478
2173407
2182977
2153037
2141021
2140968
2172591
2111079
2181998
2151748
2111370
2181177
2151981
2110530
2111336
2152584
2160391
2280729
2160720
2180749
2150014
2130448
2153286
2182030
2111231
2160289
2151483
2111140
2182662
2153066
2111028
2121577
2111235
2111232
2150053
2230009
2155043
2151510
2122277
2170793

SCORE

PRABHAKARMB
KRISHNAMURTHYV
SHAREEFAMEENASANADAF
NAGARAJUK
ADISHAJAYKUMARSHINDE
SHAMBHULINGAIAHCM
RAVINDRAKUMARM
GIRISHKUMARKN
HARIKRISHNAM
NARASIMHARAOP
CHETHANRN
MARUTHIH
ASHOKAAS
BHARATHKUMARHL
PRUTHVIRAJLK
JAGADEESHA
SANDEEPANNASABKOLI
VIJAYAKUMARR
PRASHANTNADIGER
MANJUNATHAKR
MANJUNATHAKR
MUKUNDPATIL
MANJUNATHABR
PITCHUKASIVALEELA
DIVYAMANIHD
MAMATHATV
SRINIVASV
SALMANH
SHARANABASAPPA
LALASAB
ASHOKANGADIS
HEMANTHKUMARML
APPANNALAXMANHAVELI
RAJITHASC
BADRISHAM
SUNILKUMARWAJJAL
IRFANV
SIDDARAMA
VENUGOPALP
BHAVANISHANKARK
BHUSHANKUMARDNAIK
BASANAGOUDABDODDAMANI
MANOJVRATHOD
PAVANAKUMARUTAGI
RAVINDRAKASAR
MITHUNHR
GSACHIN
KARTHIKCR
GIREESHANANTNAIK
YATHEESHA
SHASHIREKHABR

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

Page4of508

DOB
23Oct74
05Nov82
10Jun83
12Oct83
15Apr85
28Jul85
05Jan86
29May86
08Jan88
22Feb88
18Apr88
06Jun88
01Aug88
01Dec88
25Jun89
03Jul89
04Jul89
18Jul89
23Jul89
26Jun90
21Jul90
26Jul90
15Aug90
06Oct90
27Nov90
04Jan91
02Mar91
04May91
30May91
01Jun91
10Jun91
28Jul91
01Oct91
07Oct91
10Nov91
15Nov91
10May92
27May92
04Jun92
02Jul92
14Jul92
31Jul92
10Oct92
07Jan93
17Jan93
08Feb93
23Apr93
24Apr93
11Jun93
02Jul93
30Jul93

CATEG
GM
SC
2BG
3AG
3BG
3BG
3AG
3AG
3AG
GM
1G
SC
3AG
3BG
2AG
1G
1G
3AG
GM
3BG
2AG
GM
3BG
2AG
GM
GM
2AG
2BG
3BG
2BG
3BG
2AG
ST
2AG
3BG
GM
2BG
2AG
GM
3BG
2AG
GM
SC
GM
GM
2AG
ST
2AG
2AG
SC
3AG

HOR
CAT
E
K
RK
RK
O
K
K
RK
K
K
K
RK
RK
K
O
RK
RK
RK
RK
O
RK
O
K
W
W
W
O
RK
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
K
K
KP
R
RK
RK
RK
K
O
O
RK
K
P
RK
RK
WRK

HK

VERSION
318464
315393
305260
323582
322008
305402
315385
324563
304300
312589
326075
317027
301248
314993
324233
325089
320126
305376
308375
304013
312459
320999
306535
312797
316089
324820
311003
311631
323268
319160
305029
319023
321829
307140
311667
322702
304058
314206
321952
325814
308891
312573
304030
321817
313222
326198
323059
300294
313288
313430
325697

18OCT2016

SL
NO
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

CENTER
CODE
WF193
CP058
CF238
DD130
DR306
CU355
CN488
DD100
DL330
DC121
DC052
GB417
DA431
DL435
GB100
CN625
DB493
CU269
WF495
CS143
CB025
DR297
DN533
DD101
QD031
CH154
CH296
CY333
GE047
CS027
CH310
CY315
DB163
DH402
GC384
CA127
DJ579
WE182
DK550
CE002
CM314
CD463
CM012
CT128
DC350
DB352
DE093
DB073
CW262
DN476
WA201

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170276
2172346
2154397
2110812
2110057
2171983
2153538
2151390
2150527
2171089
2110878
2151071
2111026
2123081
2183238
2153574
2152129
2111600
2122779
2111728
2154895
2123525
2150446
2122404
2160411
2110837
2111974
2152241
2122353
2172113
2181138
2250385
2210212
2160623
2160142
2182059
2122686
2151275
2110781
2210460
2112203
2112592
2280250
2152883
2160479
2182186
2122659
2171404
2111518
2110259
2154745

SCORE

NIKITHBR
CHANDANM
D.LIKHITH
BHARATHP
SHIVENDRANARAYAN
MANJUNATHAN
SUMANTHGSOHAN
BHAVYAKN
CHARANSINGH
MANJUSHREEGOWDAL
RAMACHANDRANL
VIJAYKUMARNIMBARGI
YOGISHCN
DIVAKARN
SANDEEPAGN
PRAVEENAKUMARK
MAHESH
CHAITRAS
UMASHANKARR
KSHIVAPRASADARAJU
SIDDARUDHA
DHANARAJD
SHRIKANTHANAMANTHAVALDAR
VENKATESHAG
FIROZAKAHANKALAVANT
BSMADHUBABU
CHANDRIKAV
SHEKARAMB
RAJULAMANI
MANUC
GIRIMALLESHKODIHALLI
MALLIKARJUNA
SHAIKHNADEEMULHAQ
ASHRAFB
ABDULHAQ.DARGAH
RAMESH
NAGESHAN
SANJEETKUMAR
KOGELAVINAYKUMAR
RAKESHKASHYAPM
PRASHANTDATTATRAYAHEGDE
LAKSHMISAGARAS
HANAMANTAPPA
JANARDHANA.V
AAREEFSULLAD
HAREESHDS
HARISHAH
KIRANTR
KARTHIKABS
MAMATHABN
MANJUNATHASK

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

Page5of508

DOB
25Aug93
10Nov93
06Jun94
21Jul94
06Sep94
29Dec94
28Mar95
07May96
18Sep97
10Feb98
30Dec75
18Jul78
25Jun83
02Jul83
30Jun84
01Jun85
01Jul87
30Jul87
02Sep87
01Nov87
01Jan88
22Feb88
18Mar88
01May88
01Jun88
06Jun88
07Jul88
12Jul88
23Apr89
02May89
01Jun89
01Aug89
18Aug89
15Oct89
11Apr90
28Jul90
30Jul90
10Aug90
10Jan91
31Jan91
05Mar91
19Mar91
01Jun91
15Jul91
31Jul91
19Jan92
10Feb92
16Apr92
19Apr92
19May92
23May92

CATEG
3AG
3AG
2AG
GM
GM
3AG
2AG
2AG
2AG
3AG
GM
2AG
GM
SC
3BG
2AG
2AG
GM
SC
GM
2AG
SC
2AG
SC
2BG
GM
GM
2AG
SC
3AG
3BG
2AG
GM
2BG
2BG
3BG
SC
2AG
GM
GM
GM
GM
3BG
2AG
2BG
3BG
SC
3AG
GM
GM
2AG

HOR
CAT
O
O
O
O
O
RK
O
WRK
O
W
E
O
O
O
RK
RK
RK
WRK
RK
O
RK
RK
K
K
RK
O
W
RK
K
RK
RK
K
O
RK
O
K
RK
O
O
O
K
O
RK
RK
K
RK
K
O
RK
W
RK

HK

Y
Y

VERSION
326369
307050
302878
313938
319279
309907
306488
313908
317610
313400
313332
320417
312546
317715
320100
306433
313245
309821
326671
308719
300553
319257
318341
313909
322703
303943
304088
311085
321503
308603
304102
311163
312915
315906
320960
300127
316611
325798
317214
302127
305818
302047
306220
309232
313630
313104
314429
312825
310342
318284
323769

18OCT2016

SL
NO
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

CENTER
CODE
DG489
CH210
CH458
CN606
GE391
DH417
CY099
DN460
CZ460
CJ018
DD312
GD420
DD425
QB009
CH326
GE390
CW420
GD439
DJ358
CC334
CH305
CF539
WB343
DL509
DB302
DG376
CT323
CZ488
CA338
CN328
CA207
CA132
DJ011
CH091
CS111
GA095
WF456
WE075
DG420
DD277
CA174
WF544
DJ242
WF173
DA427
CZ003
DK199
DK186
DP380
CQ512
WD125

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150846
2182122
2180536
2181148
2171564
2150682
2140594
2160673
2171699
2112242
2182574
2181271
2182546
2220791
2181114
2152173
2111546
2153419
2110587
2112656
2153558
2173230
2111874
2170384
2152074
2250132
2181591
2121664
2155059
2153484
2181000
2111345
2130195
2182897
2152985
2112519
2130185
2182785
2170567
2160498
2121225
2150990
2150960
2123261
2182373
2140580
2170892
2170885
2170160
2160255
2140265

SCORE

MAHANINGAPPASCHAKKADI
SANTHOSHABENNIHALLI
GOURISHANKARMHANDI
PRAKASHADB
VENKATESHMARADDI
SRIDHARADV
HARISHG
NASARUDDINBAGALKOTI
GANESHKUMARAAM
LATHAS
ARUNMT
KIRANAKUMARKHUDDAR
KOTRESHBULLANNANAVAR
ANAND
SIDDHALINGAIAHHIREMATHSH
VINAYAKNEERALAGI
PVINAYAKASWAMI
DEEPAKJADI
ANILG
BHIMESHKALAWANDI
NAGAPPAKANNUR
PRITHVIRAJD
GIRISHS
KARTHIKKUMARTC
GIRISHANSHET
MANJUNATHAB
AWARISATEESH
VINAYKUMARSB
VINAYKUMARHS
RAMESHKN
SANTHOSHM
NANJUNDASWAMYN
NANDEESHKUMARME
MANJUS
SOMASHEKARACHARI
PRAVEENHIREMATH
KISHORKUMARR
NAGARAJAE
SHRIDHARM
KALIMULLA
SWAMYHB
MANJUS
JAYASHREEGOUDAR
TEJASMS
ANILKR
BAPUKALLAPPABANAHATTI
RAVEENDRAGM
SOWMYAE
SURERSHABABUKT
MUPTIMAHMADMUJAVAR
UMESHMANJUGOUDA

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

Page6of508

DOB
01Jun92
01Jun92
12Sep92
08Oct92
03Nov92
23Nov92
12Dec92
22Dec92
24Jan93
31Jan93
28Feb93
27May93
05Jun93
30Jun93
05Jul93
08Sep93
08Sep93
03Dec93
15Feb94
21Apr94
20Jul94
25Dec94
01Feb95
24Jul95
01Nov95
12Aug97
20Apr83
21Jun84
25Apr85
16Jun85
28Jun85
28Jun85
06Jul85
01Jun86
18Jun86
13Jul86
29Aug86
15Mar87
18Apr87
01Jun87
01Oct87
01Jun88
29Jan89
22Apr89
28Apr89
01May89
04Jun89
10Jun89
03Jul89
12Dec89
07Jan90

CATEG
2AG
3BG
3BG
3BG
3AG
2AG
1G
2BG
3AG
GM
3BG
3BG
3BG
SC
3BG
2AG
GM
2AG
GM
GM
2AG
3AG
GM
3AG
2AG
2AG
3BG
SC
2AG
2AG
3BG
GM
ST
3BG
2AG
GM
ST
3BG
3AG
2BG
SC
2AG
2AG
SC
3BG
1G
3AG
3AG
3AG
2BG
1G

HOR
CAT
RKP
RK
P
RK
K
O
O
K
RK
W
O
RK
R
K
O
K
K
O
O
O
RK
O
K
O
O
O
K
RK
O
R
RK
RK
RK
RK
K
K
O
RK
RK
RK
RKP
RK
W
O
RKP
RK
RK
WRK
RK
KP
RK

HK

VERSION
315369
304002
304249
306478
321847
315921
311411
318264
311948
304338
314120
321412
314233
321945
304119
321846
310516
321431
316390
301390
304097
303179
324407
317789
313054
315256
309427
311976
300338
306567
300207
300132
316043
303886
308687
319679
326632
325691
315309
314085
300174
326704
316274
326349
312550
311491
316852
316844
318812
308002
325213

18OCT2016

SL
NO
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

CENTER
CODE
DC081
CQ126
DC127
DH273
CC072
WE113
CQ275
CZ366
DA066
WF006
CF531
DP189
DJ106
WB164
CZ277
WC223
CK437
CD393
WE448
DR420
DJ084
DA446
CW266
CH204
CD030
CZ245
DR192
DC120
WA022
DP115
DG517
CR312
WF274
DK435
WB358
DR024
QE387
CC202
CU148
DR047
WC193
CF042
CH226
QE186
CG477
CB008
GA328
CZ305
DN011
DL206
CW115

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110885
2153147
2151543
2150638
2210448
2182755
2181427
2181996
2130365
2183406
2180476
2150224
2150938
2172133
2121701
2182070
2154165
2180390
2182384
2170080
2170632
2250306
2171891
2182147
2180464
2182003
2150040
2280639
2122114
2270016
2150863
2171353
2123091
2110761
2111902
2170002
2182511
2173409
2160329
2170022
2171549
2154325
2220486
2182938
2154308
2250952
2154976
2140565
2170183
2210062
2152621

SCORE

NAGARAJUHR
NAVANEETHAPANI
SOWMYAN
GIREESHGN
VEERESHAK
SUNILKUMARR
VISHWANATAREDDY
MAHANTESHKEDARIHIREKUDI
NARESHAB
KAVITHAMN
MADHUM.P.
KAVYAG
MAHESHAAR
SATHISHK
RATODNAIK
CHANDRASHEKARAT.S
CHANNAKESHAVABS
JAYANTHHV
PUNEETHKUMARB
CHANDANR
SHARANAGOWDAVC
BALAKRISHNASV
NIJAGUNAJR
AMARPATIL
YATHISHAHB
PARAMANANDPATIL
NINGAPPABASALIGUNDI
PRADEEPPATIL
SWAMYHN
MANJUNATH
SHASHIKUMARASK
BASAVARAJRAMODAGI
LAKSHMINARAYANRD
VISHWASHEGDE
MADHANKUMARR
MANOJR
KADAPPASBENIWADI
PUTTAMADUM
MAHABOOBPASHAKL
RAGHUM
ARUNANL
NAVEENKUMARKN
JAGANNATHANAIKC
SHIVASHARANAPPA
SHASHIDHAR
SURESHASIMPI
PRAKASHGUNDAMI
YUVARAJUC
MALLESHKUMARR
SHIVAPRASADAH
MANJUVANISV

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

Page7of508

DOB
08Feb90
17Mar90
01Apr90
20Apr90
11May90
30May90
24Jun90
12Jul90
15Jul90
30Jul90
01Aug90
17Aug90
05Oct90
22Dec90
23Mar91
15Apr91
19Apr91
07May91
06Jul91
21Jul91
22Jul91
25Jul91
01Aug91
03Sep91
03Apr92
10Apr92
15Apr92
10May92
26May92
01Jun92
10Jun92
28Jul92
08Aug92
17Aug92
22Oct92
15Feb93
02Mar93
08Mar93
08Apr93
08Apr93
17Apr93
10Jun93
02Jul93
17Mar94
01Jun94
01Aug94
13Aug94
16Aug94
18Oct94
21Aug95
23Aug95

CATEG
GM
2AG
2AG
2AG
GM
3BG
3BG
3BG
ST
3BG
3BG
2AG
2AG
3AG
SC
3BG
2AG
3BG
3BG
3AG
3AG
2AG
3AG
3BG
3BG
3BG
2AG
3BG
SC
3AG
2AG
3AG
SC
GM
GM
3AG
3BG
3AG
2BG
3AG
3AG
2AG
SC
3BG
2AG
2AG
2AG
1G
3AG
GM
2AG

HOR
CAT
O
W
WR
RK
K
RK
RK
RK
K
WRK
RK
W
RK
O
RK
RK
RK
O
K
RK
RK
RK
O
RK
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
O
K
O
O
RK
K
RK
R
O
RK
RK
KP
KP
RK
RK
O
K
O
W

HK

Y
Y

VERSION
313361
307643
313394
315777
301128
325729
307795
311854
312194
326182
303171
318493
316138
324196
311772
324783
305189
301977
326064
319380
316116
312574
310346
303997
301614
311733
319152
313402
323590
318547
315397
308520
326450
317090
324422
318984
323427
301258
309700
319006
324753
302682
304018
323226
303677
300536
319912
311793
317819
317486
310203

18OCT2016

SL
NO
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

CENTER
CODE
DH051
CF267
DA180
CK450
DJ352
CU257
GE437
DK141
CY080
CZ326
CP027
DK287
QB014
DA403
CZ393
CH021
CP143
GA093
CC501
WF293
CN550
CM394
WF505
WD014
GB541
GC048
DK324
CA241
DN564
DC139
DN333
CF031
CY346
CF264
CU469
GC077
WD004
GB391
DP298
QC212
DJ129
DC096
CM162
DH374
DJ228
DN475
WE185
CU463
QB008
CR495
DA195

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2183068
2112450
2140688
2154177
2130221
2121411
2182056
2122530
2171541
2171658
2153265
2182689
2122177
2111021
2121680
2150173
2240135
2154468
2154755
2150589
2172518
2180927
2122772
2170637
2280369
2153554
2240259
2112402
2130099
2151559
2170247
2140148
2171589
2140137
2111633
2153597
2150193
2130227
2123392
2280271
2110542
2160487
2153839
2150665
2150955
2183192
2110750
2181686
2150652
2151974
2110983

SCORE

SHIVARAJKUMARSATTIGERI
ANUSHAS
AKSHAYKUMARJ
UMASHANKARR
NAGARAJTALAWAR
PRAVEENB
MANGALGOURIKITTUR
UMALATHABS
MOHANM
MOHANAG
MURALIMOHANDK
SHIVAKUMARLATHI
PARASHURAMHADIMANI
SANTHOSHBC
SANTHOSHKUMARHN
KEERTHIKUMARV
ANANDM
VEERABHADRAPPAKOKATANUR
PRAVEENBASAPPASHIRUR
MAHESHAKK
SANJEEVCV
GURUSIDDHAPPAANGADI
SANTHOSHTR
KAVITHAGK
PARMESHWAR
VINAYAKSURESHWASKAR
RAVISHANKER
OMPRAKASHAJAGGAL
GIRISHV
MANJUNATHAS
VIJAYL
AMBARISHKS
MADHUSUDHANV
PRAKASH
RAKESHDD
SHIVAPPASIDDANNAVAR
CHANDRADL
SHREENIVASHANUMANTAPPATALAW
UROOPA
MANJUNATHAS
RAKESHKR
HALEEM
BHARATHKUMARG
MOHANKUMARBR
LATHAR
DIVYASHREEHM
VIDYABR
NAGACHARANASR
HONNURAPPAK
PRAVEENKUMARCHINNAPPAHALAK
CHANDHARSINGHS

67
67
67
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

Page8of508

DOB
18Feb96
19Feb97
24Jul97
26Jul78
01Aug83
07Jan84
30Jul84
31Oct84
16Oct85
11Nov85
24Feb86
19Mar86
02Apr86
15Sep86
30Dec86
10Apr87
02May87
01Jun87
13Jun87
01Oct87
09Dec87
13Dec87
05Jan88
06Jan88
20Feb88
05Apr88
17May88
05Jun88
06Jul88
31Jul88
06Aug88
10Sep88
11Sep88
01Mar89
19May89
15Jun89
31Jul89
16Aug89
23Aug89
01Dec89
26Jan90
03Feb90
21Mar90
18Apr90
05Jun90
12Jun90
24Jun90
14Jul90
22Jul90
02Nov90
16Nov90

CATEG
3BG
GM
1G
2AG
ST
SC
3BG
SC
3AG
3AG
2AG
3BG
SC
GM
SC
2AG
1G
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
SC
3AG
3BG
2AG
1G
GM
ST
2AG
3AG
1G
3AG
1G
GM
2AG
2AG
ST
SC
3BG
GM
2BG
2AG
2AG
2AG
3BG
GM
3BG
2AG
2AG
GM

HOR
CAT
K
W
O
K
K
K
WK
WK
K
RK
K
K
K
O
RK
O
K
K
K
RK
RK
K
RK
WK
K
K
RK
RK
R
K
RK
RK
O
RK
RK
RK
RK
RK
W
RK
O
RK
RK
RK
WRK
WRK
WK
O
K
P
O

HK

Y
Y

VERSION
315566
302907
312308
305202
316384
309809
321893
316791
311408
311814
307018
316936
321950
312531
311881
303813
307135
319677
301557
326469
306453
306106
326680
325102
320541
320624
316991
300241
318372
313419
318141
302671
311178
302904
310021
320653
325092
320397
318730
322516
316161
313376
306306
315878
316260
318283
325801
310015
321944
308066
312323

18OCT2016

SL
NO
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

CENTER
CODE
GE003
DE246
CU292
CT167
DL175
CH196
CA274
WE412
DD216
CK143
DR216
DH427
CH323
CA396
DE476
QB140
CJ349
QD160
CD121
WE161
WF003
CH034
CU353
DN594
WB366
WE259
CL220
CQ448
DR077
DA192
CK454
CU281
CH444
WF287
CM135
CU317
CA464
CE188
CX270
CZ280
CE019
CH071
DR499
WA399
CZ604
CU457
DA179
DN527
GB300
CM209
DP210

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182629
2170789
2152789
2152893
2183141
2230131
2155039
2171201
2151427
2160175
2170040
2280762
2140269
2210493
2170847
2180463
2130767
2181893
2180433
2160525
2141038
2130053
2171988
2270028
2172393
2151400
2181037
2153252
2130003
2140689
2154176
2171967
2120567
2183101
2140262
2140483
2180012
2173487
2130514
2152341
2173429
2240290
2280836
2120042
2181951
2181682
2151716
2123215
2182951
2172740
2110139

SCORE

ROHITMANJARE
RAMESHGM
SUNILMR
UMAPATI
VINAYAKUMARAKA
VISHWANATH
NAVEENKUMARK
ASHITHKS
SANDEEPBEERAPPANADATTI
MOHAMMEDHUSSAINGS
TEJASS
VIRUPAKSHAYYA
GIRISHR
SHARATHKS
RAKSHITHAMK
PRASHANTSANGAPUR
PRAFULSHETTY
VINODKUMARA
MALLIKARJUNKKUMBAR
SADDAMH
SHASHIDHARAKS
DAYANANDAKK
VARADARAJUH
SHARANGOUDA
POOJAN
GURURAJHANUMANTAPPABADAMI
SHASHIDHARAJM
SUKANYAS
SRIKANTHT
PRADEEPR
KISHORECA
ABHISHEKKUMARAC
SUNILKUMAR
PRATHAPKUMARGS
LINGARAJAG
SMITHAR
DARSHANGS
PRARTHANACHINMAYEECM
RAGHUG
SHIREESHAN
HEMANTHCR
HAVANURDWARAKISH
SURESHARADDI
YASHASWINICT
PUNEETHKA
ROHITHGB
NAGARAJAP
PRAVEENKUMARBC
RAJUCHALLAMARAD
RAVIKIRANAG
SUMANTHP

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

Page9of508

DOB
02Jan91
08Feb91
26May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
08Jul91
04Sep91
08Sep91
10Sep91
13Sep91
20Sep91
27Sep91
29Oct91
09Nov91
07Jan92
27Jan92
01Feb92
15Feb92
18Mar92
25Apr92
06Jun92
09Jul92
01Aug92
03Aug92
15Aug92
13Sep92
20Sep92
21Sep92
27Sep92
30Sep92
11Jan93
11Jan93
27Jan93
28Jan93
23Feb93
24Feb93
09Apr93
13Apr93
25May93
27May93
01Jun93
01Jun93
26Jun93
27Jun93
29Jun93
30Jun93
10Jul93
31Jul93
10Aug93
17Aug93

CATEG
3BG
3AG
2AG
2AG
3BG
ST
2AG
3AG
2AG
2BG
3AG
3BG
1G
GM
3AG
3BG
ST
3BG
3BG
2BG
1G
ST
3AG
3AG
3AG
2AG
3BG
2AG
ST
1G
2AG
3AG
SC
3BG
1G
1G
3BG
3AG
ST
2AG
3AG
1G
3BG
SC
3BG
3BG
2AG
SC
3BG
3AG
GM

HOR
CAT
RKP
RK
O
RK
K
RK
O
RK
RK
O
O
K
O
O
W
RK
RK
R
K
RK
K
RK
O
K
WK
RK
R
W
O
RK
O
RK
RK
RK
RK
W
O
W
RK
O
O
RK
RK
W
O
O
RK
R
K
O
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
321459
314582
309844
309271
317455
303988
300287
326044
314024
304895
319176
315931
304115
300396
314812
322076
304669
322832
301705
325777
326179
303826
309905
318402
324430
325875
305500
307966
319037
312320
305206
309833
304236
326463
306183
309869
300464
302300
310812
311769
302135
303863
319459
323967
312092
310009
312307
318335
320300
305953
318450

18OCT2016

SL
NO
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

CENTER
CODE
DL182
DJ185
DA071
CL086
CW386
CZ111
DR466
DL126
CS094
DD079
DD109
WF512
CW062
DA069
DH474
WE476
CR416
CD205
DN044
CE408
CG111
DR033
DH313
CC276
GE104
CQ455
CH030
WF051
WC028
CP269
CN382
DG459
CH289
CH209
DP437
CD478
GB290
CG032
GA004
CH029
WA029
CA154
WC503
DR285
WF367
CT188
WA030
CU309
DN006
CU167
GC254

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150498
2122765
2151669
2250675
2152705
2152299
2150130
2150480
2181565
2182615
2140749
2150954
2140517
2182437
2140894
2130386
2160433
2173292
2110195
2112758
2112370
2183422
2170456
2154658
2182503
2181371
2150232
2183358
2171375
2181308
2172549
2130181
2280363
2171548
2183251
2112597
2150748
2154208
2110176
2183298
2152548
2181674
2181766
2183377
2130150
2152899
2181888
2171970
2110188
2152763
2180815

SCORE

YALLAPPA
BALAKRISHNA.K
MUZAMILPASHA
DEEPAK
PRAJWALKUMARAV
BHAVYAN
PRABHUMUTTATTI
VINUTHAVB
WILSONSAMUEL
BHARATHAP
SHRUTHIHJ
LOKESHAM
KOTTAMANILKUMAR
BHARANIMG
SUDHUKUMARDV
PRIYANKAP
SUHELAHAMED
LAVANYAKN
DEVARAJB
SANJEEVKUMARPRIYADARSHI
SUNILKUMAR
JAGANNATH.N.L
RAGHAVENDRAREDDY
VANISHREEU
LAGAMAPPASAKREPPAGOL
SWEEKARSADVANI
RAVIKUMARN
MANJUNATHA
MANAMOHANKUMARAVC
PRABHUDEVGHALIMATH
RAVIKUMARP
RUDRESHIN
SIDDARUDHA
ROHITHAMC
SHARANAPPASAJJANAR
SHIVASHANKARKS
SADASHIVPATIL
DILIPEB
SHRIKANTJOSHI
MALLIKARJUNAHIREMATH
ARAVINDASS
PRAVEENHONNEEHALLI
SRIKANTHMATALED
SHAMBULINGESHSM
RAGHUPRASADN
SIDDLINGAPPA
OMPRAKASH
NAGARAJU
AVINASHHB
PUNEETHK
HUCHESHSHANKRAPPAGOUDRA

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Page10of508

DOB
12Sep93
10Jan94
01May94
05Jun94
12Jun94
18Jun94
20Jun94
06Jul94
07Oct94
08Oct94
12Jan95
01Jul95
20Jul95
10Oct95
29Nov95
26Feb96
30Mar96
23Oct97
17Aug73
11Nov75
24May78
13May83
05Jun83
11Jun83
21Aug84
21Nov84
30Apr86
21Jun86
13Jul86
02Oct86
01Jan87
18Apr87
01Jun87
14Jun87
28Jun87
05Jul87
01Aug87
17Oct87
07Dec87
22Jan88
02May88
01Jun88
21Nov88
21Jan89
16Mar89
03Apr89
05May89
11May89
10Aug89
13Aug89
01Nov89

CATEG
2AG
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
3BG
1G
2AG
1G
3BG
1G
ST
2BG
3AG
GM
GM
GM
3BG
3AG
2AG
3BG
3BG
2AG
3BG
3AG
3BG
3AG
ST
3BG
3AG
3BG
GM
2AG
2AG
GM
3BG
2AG
3BG
3BG
3BG
ST
2AG
3BG
3AG
GM
2AG
3BG

HOR
CAT
K
K
K
R
K
WRK
K
W
O
RK
W
RK
O
O
R
W
O
O
E
E
E
O
RK
RK
RK
O
K
K
RK
O
O
RK
RK
RK
RK
O
RKP
O
K
K
K
RK
RK
O
O
RK
K
RK
RK
R
RK

HK

VERSION
317462
316217
312199
305366
310466
311599
319426
317406
308670
313887
313917
326673
310141
312197
315978
326092
308127
301789
317852
302520
303519
318993
315817
301332
321560
307975
303822
326227
324604
307261
306579
315339
304081
304001
318869
302062
320290
303328
319588
303821
323597
300154
325063
319245
326543
309292
323598
309861
317814
309719
320830

18OCT2016

SL
NO
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

CENTER
CODE
QD023
DE438
CM048
DN185
CU011
CY303
WE518
DE272
CC381
DB231
WD153
CH148
WD142
CX252
CR437
CW274
GB558
QD066
GB025
QD077
DB444
DD208
DP356
CA184
CY256
DB072
CU184
DH342
DP163
CH455
DP080
CP134
WE210
CT311
DC470
QC100
CE405
WD041
CS405
DB286
CL137
CH177
CN311
WA310
DB241
DC462
DG493
CM125
WA091
QE212
DL027

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2210222
2122570
2153749
2150337
2171913
2182079
2151889
2170801
2180278
2111189
2112178
2170988
2112162
2152540
2111142
2250461
2220104
2152198
2183372
2280549
2152106
2151426
2150259
2250592
2182088
2171403
2140495
2183017
2150219
2173156
2130040
2111892
2151341
2181593
2151633
2181274
2154858
2260087
2181510
2152070
2140292
2111019
2153479
2173546
2182200
2160474
2182915
2172730
2180467
2140854
2170300

SCORE

SHRUJANKUMARDN
RAMANJANEYADV
RAKESHAP
SAJANKUMARP
NAVEENN
PRIYANKAPATIL
MANJUNATHSP
PUNEETHA
MALLIKARJUNAYASHAWANT
PRADEEPR
VIVEKANANDAN
NAGENDRAMURTHYBT
BSSHREYAS
RAJUMBYALYAL
BHARATHLN
SANATHAKUMARK
MAHADEVATIMMAPUR
MALLIKARJUNMAYAGONDY
KIRANBASAVARAJKAWATALMATH
SANTOSHIBRAHIMPUR
MANJUNATHSK
MANJUNATHDESHBHANDARI
RAJESHAMV
PRAKASH
ASHIRVADM
BHARATHLC
ANITAIRAPPAAIKUR
SHILPARANI
LAKSHMI
SHRINIVASMUDIGOUDAR
DIVYAA
SANTHOSHKR
NAVEENA
RANJITHAKB
BHARAMAPPAKARIGARM
ASHWINIAWATI
VINAYAKMABLESHWARNAIK
SOHAILAHMEDKHANDURRANI
NAGARAJNAVANI
JAYAPRAKASHBH
DEVARAJUKP
RAKESHN
ABHILASHAV
ARPITHAKS
MARUTESHAM
NASIRKHANKA
ABHILASHNM
RAKESH.A
NIJAGUNAHN
KUMARISHAILAJABASHETTY
MANJUNATHAM

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Page11of508

DOB
10Feb90
12Apr90
12Jun90
15Jun90
19Jul90
21Jul90
30Jul90
07Jan91
30Jan91
15Feb91
19Feb91
04Mar91
31Mar91
01Apr91
03May91
01Jun91
01Jun91
04Jun91
14Jun91
06Jul91
15Jul91
23Jul91
25Jul91
30Jul91
08Sep91
06Oct91
25Dec91
27Jan92
23Feb92
04Mar92
20Mar92
23Mar92
03May92
05May92
16Jun92
26Jun92
25Jul92
11Sep92
23Sep92
28Nov92
01Jan93
15Jan93
28Feb93
03Mar93
04Mar93
04Apr93
05Apr93
22Apr93
07May93
07Jul93
28Jul93

CATEG
GM
SC
2AG
2AG
3AG
3BG
2AG
3AG
3BG
GM
GM
3AG
GM
2AG
GM
2AG
SC
2AG
3BG
3BG
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
3AG
1G
3BG
2AG
3AG
ST
GM
2AG
3BG
2AG
3BG
2AG
2BG
3BG
2AG
1G
GM
2AG
3AG
3BG
2BG
3BG
3AG
3BG
1G
3AG

HOR
HK
CAT
O
Y
RK
RK
O
K
WRK
RK
O
K
O
O
RK
O
O
O
RK
Y
K
Y
RK
K
RK
Y
RK
RK
RK
RK
Y
O
RK
WKP
WRK
WRK
RK
W
O
RK
RK
RKP
WRKP
K
O
Y
K
R
O
O
O
W
O
R
RK
O
RK
WK
O

VERSION
322695
314774
306240
317993
309563
311143
326134
314608
301437
312983
325241
303948
325230
310796
308149
310354
320558
322738
320025
322749
313196
314016
318788
300184
311248
312824
309736
315846
318467
304252
318576
307126
325826
309415
313750
322404
302517
325129
308981
313038
305417
303969
306727
323878
313008
313742
315373
306093
323662
323252
317307

18OCT2016

SL
NO
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

CENTER
CODE
CG362
GC047
WB064
DP330
WF132
CZ141
DN004
DK602
GE193
CX416
DJ073
WE087
DP069
DK118
CL470
WD399
CT098
CW243
DG247
CN594
DG462
WA202
DG600
QE250
DN556
CC457
CX344
DH245
WA422
CB425
WE343
DN441
CH493
GC024
CR458
DH280
DL256
CM339
DA073
WA126
DG223
DD458
GD184
DG099
CS498
DN515
QB241
DJ506
WB466
DR018
DH443

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2173073
2280323
2172031
2123381
2150283
2121725
2170179
2182630
2122106
2111458
2150915
2182769
2170107
2170876
2181104
2180640
2152878
2250459
2182947
2112038
2150840
2154744
2110521
2122680
2183179
2112686
2140537
2122999
2112845
2173648
2122259
2123237
2180266
2153474
2151956
2140907
2160655
2112209
2110965
2180412
2182957
2260176
2181601
2122911
2153106
2183190
2120202
2110609
2140307
2150001
2150686

SCORE

SOPANREDDY
SHREEKANTHAOLI
JAGADISHKOLLI
LAKSHMIKANTHAK
GIREESHAS
SANTHOSHKUMARP
MOHANT
SHRIDHARHIREMATH
MRITYUNJAYAPUJAR
MITHUNMAHESHHEGDE
THIPPESHAAB
BHAVYASS
ABHIJITHS
ABHILASHM
PRASHANTSHIPPARAGI
SANJUMB
VIJAYS
DODLAUDAYKUMAR
SINDHUTS
GALABASRINIVASARAO
RAVIHR
PRADIPAV
MANJUNATHAB.K
VIJAY
MAHENDRAHEGADE
VIVEKDESHPANDE
SIDDANAGOUDBIRADAR
NSHAKTHISHANKAR
VASUKIMV
DEVARAJUVR
RAVIPRAKASHA
ANAND.N
THONTADARYABS
MEGHARAJGULEDGUDD
SHANMUKHAVEERAPUR
SURESH
WASIMAKRAM
SANTHOSHKUMARK
PUTTARUDRAR
LOKESHM
MAHESHKUMARMP
SAIFULLAKHAN
BASAVARAJVEERABASAYYAKANTIM
SANTHOSHNB
VINAYKUMARTOGARI
VISHWNATHMUDDI
RAMESHKARABI
NACHIKETHANRN
RAJESHAM
NEELAKANTAPPAHARTI
KIRANKUMARUDNUR

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

Page12of508

DOB
01Aug93
21Sep93
13Oct93
11Feb94
05May94
14Aug94
21Aug94
24Sep94
25Dec94
10Apr95
01Jun95
22Nov95
20Dec95
15Jan96
26May96
29Jun96
27Sep96
11Dec96
02Jan98
06May77
01Jun81
04Mar84
20Apr84
14Apr85
01Jun85
14Oct85
01Jun86
07Sep86
03Jun87
07Jun87
21Jun87
03Oct87
24Oct87
06Feb88
01Mar88
01Jun88
18Jun88
05Jul88
26Jan89
11Mar89
03May89
19May89
01Jun89
01Jun89
01Jul89
05Jul89
21Jul89
26Jul89
13Sep89
05Nov89
12Mar90

CATEG
3AG
3BG
3AG
SC
2AG
SC
3AG
3BG
SC
GM
2AG
3BG
3AG
3AG
3BG
3BG
2AG
2AG
3BG
GM
2AG
2AG
GM
SC
3BG
GM
1G
SC
GM
3AG
SC
SC
3BG
2AG
2AG
1G
2BG
GM
GM
3BG
3BG
2BG
3BG
SC
2AG
3BG
SC
GM
1G
2AG
2AG

HOR
CAT
RK
K
RK
RK
RK
K
O
K
O
O
K
WR
RK
O
RK
RK
O
O
R
E
O
K
O
K
K
O
RK
O
O
RK
RK
O
O
K
P
RK
O
RK
O
O
O
O
RKP
RK
K
K
K
R
RK
K
O

HK
Y

VERSION
303386
320623
324096
318762
326308
311629
317812
317253
321649
310960
316105
325703
318565
316782
305750
325487
309215
310322
315127
306466
315342
323770
315480
323290
318364
301513
310888
315749
323990
300952
325959
318248
304301
320600
308218
315784
317536
306259
312201
323694
315103
314266
321176
314979
309074
318323
322177
316535
324530
318978
315947

18OCT2016

SL
NO
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663

CENTER
CODE
DR522
QD293
CF184
DK009
WE450
CQ460
CP008
CR166
DJ122
DL306
DD396
DH252
DK597
CW278
CL113
CG277
DH277
CZ079
DP091
GB148
CN372
CX455
CX284
CR132
GD311
GA319
CN336
CP210
CD484
QD108
CH024
GB211
CT032
CL246
CX393
CY134
CB358
CJ308
CB417
DL089
QE294
WC219
CE480
CQ183
WE283
CZ210
CR386
CS429
DA374
DH003
WC384

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170090
2181606
2120445
2151191
2111018
2160256
2172338
2250312
2122777
2110333
2182555
2130136
2170962
2111522
2181132
2154271
2122991
2152271
2150188
2170285
2172557
2152586
2152522
2151876
2250582
2180078
2120956
2160247
2154605
2181995
2123429
2160649
2152858
2210352
2250429
2182138
2180088
2172875
2140022
2123164
2280671
2171579
2120142
2172264
2122354
2152326
2151940
2153098
2151757
2170412
2220469

SCORE

SHARATHM
MALLIKARJUN
RAJESHAAM
PRAMODNAIK
SHARATHKUMAR
RUHULLA
JAGDISHS
JANARDHANAT
GAJENDRABABUSR
SUNILSHARMAP
PRATHAPAKC
DINESHAB
ANILKUMARS
SAMEERSARAFK
SHRIKANTBOLSHETTI
MADHUK
NARAYANASWAMYBV
VEERABHADRAKJ
HEMANTHKUMARMN
SRIKANTHAMB
KARTHIKHS
RANJAN
VIPINK
CHETHANASM
RAVICHANDRAVIRUPANNAKENGARI
SACHINTOTAGIK
SHASHIKUMARAK
BVIJAY
SMITHA.M.REVANAKAR
SHAKUNTALA
VENUV
MOHAMMADARSALANJINEJIJ
VISHWANATH
SHILPA
DODDABASAPPA
BASAVARAJPDANANNAVAR
GURUPRASADGANTI
MANOJM
YOGESHKUMARYADAVR
ARUNKUMARS
VIVEK
GIRISHAHM
HANUMESHSH
KUMARAC
SANDEEPHANCHINMANI
RAKSHITHKB
MANJUNATHAN
NAVEENKUMARB
BEERAPPAK
RAJESHKR
GANGADHAR

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

Page13of508

DOB
23Apr90
10May90
01Jun90
05Jun90
14Jun90
20Jun90
30Jun90
02Jul90
02Jul90
15Jul90
10Dec90
20Dec90
02Mar91
16Apr91
30Apr91
06May91
01Jun91
15Jun91
16Jun91
05Jul91
09Jul91
12Jul91
16Jul91
22Jul91
09Oct91
07Dec91
10Dec91
17Jan92
04Mar92
23Mar92
04Apr92
20Apr92
01Jun92
01Jun92
05Jun92
28Jun92
23Jul92
02Aug92
18Aug92
25Aug92
02Sep92
10Sep92
02Oct92
10Jan93
16Jan93
01Feb93
10Feb93
10Feb93
25May93
06Jun93
06Jun93

CATEG
3AG
3BG
SC
2AG
GM
2BG
3AG
2AG
SC
GM
3BG
ST
3AG
GM
3BG
2AG
SC
2AG
2AG
3AG
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
SC
2BG
2AG
3BG
SC
2BG
2AG
GM
2AG
3BG
3BG
3AG
1G
SC
3BG
3AG
SC
3AG
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
SC

HOR
CAT
RK
K
RK
RK
O
O
O
O
RK
RK
RK
RK
O
K
K
RK
RK
RK
P
K
RK
K
O
RK
O
R
RK
K
W
WK
O
K
RK
RK
RK
K
RK
K
O
O
K
RK
K
RK
K
RK
K
O
RK
O
RK

HK

Y
Y

VERSION
319482
322965
302824
316661
326066
307980
307000
308278
316154
317586
314204
315756
317260
310358
305393
303749
315781
311567
318587
320148
306589
310999
310828
308260
321303
319903
306575
307202
302068
322780
303816
320211
309136
305526
310937
311430
300886
304628
300945
317369
323334
324779
302592
307701
325899
311698
308098
309005
312501
315507
324944

18OCT2016

SL
NO
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

CENTER
CODE
QB171
CU339
DJ234
CQ199
CY209
DK297
CX378
DN528
DA059
CD017
DK153
DG485
DN136
GA201
GA191
CL354
CP152
QC199
QE170
GB018
DK333
CK050
CC405
CN630
CK004
WD414
CK080
WC198
GA042
DK499
CE013
CF512
CH484
CY386
DR007
CK159
DP465
WB145
WC342
GE295
CP001
CT365
CF332
CZ386
CX209
CZ395
GB239
CH211
CM379
CW326
CP103

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2160083
2171985
2140845
2181439
2152200
2270077
2181868
2123216
2171182
2154496
2182702
2170576
2150319
2180322
2160062
2153688
2181315
2153743
2250122
2150056
2170914
2154038
2140078
2210345
2112285
2112409
2154062
2182120
2112434
2170949
2154771
2180473
2120270
2152254
2183424
2140204
2123356
2172106
2171737
2182211
2111861
2121304
2154424
2181992
2152510
2111366
2150598
2152216
2140244
2152656
2280361

SCORE

MOHAMMEDIRSLANKHAN
MANJUNATHKN
ARULRAJT
SATHISHKUMARBG
TANAJIHAJARE
MALLIKARJUNREDDY
SWEDENMAXFERNANDES
BHARATHKL
RAKESHL
BHARATHPV
ARJUNBELLYM
RANIAS
GOVINDB
RAHULRAJARAMMORE
BANDENAWAJGMELINAMANI
UMESH
MANJAPPASHIDRAMAPPAANGADI
SHIVASHARANAPPA
SHASHIKALA
VINODHULAGABLI
ANJANAR
MADHUSUDHANABR
HEMAVATHIJ
SRIKANTHP
SHARATHKRISHNAK
SRIHARSHAKV
VEERESHKR
SHEEBASUPRITHAS
PRANAVVISHWAJITWANDRE
HITHISHBC
SHASHIKANTHADAPAD
SAROJABAMMANAHALLI
SUDESHKUMARD
UMESH
RAJARAMSN
NAGENDRAPUTTURU
KIRANKUMAR.H.K
ANANDABE
YOGEESHAG
DHAREPPANINGAPPAMAERENNAVA
RAJAH
MANJUNATHG
RENUKAPRASADB
VIVEKANANDAM
ANILKUMARBM
SANTOSHBHAVIMANI
CHANDRASHEKARSANNAKAL
VINAYKANAVI
HONNURASWAMYM
NAGARAJMADIWAL
NAGARAJ

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Page14of508

DOB
20Jul93
21Jul93
29Jul93
30Jul93
31Jul93
10Sep93
20Sep93
23Sep93
09Dec93
16Jan94
16Jan94
10Apr94
17Apr94
02May94
07Jun94
18Jun94
10Aug94
13Aug94
15Aug94
12Oct94
15Oct94
15Dec94
24Aug95
01Mar96
24Aug96
13Jan97
08Apr97
29May97
19Jun97
27Sep97
20Jul82
01Feb83
05Jul83
10Mar84
20Nov84
04May85
23May85
05Jul85
15Apr86
09Jun86
19Jul86
26Aug86
02Sep86
20Dec86
11Apr87
13Jun87
20Jun87
02Jul87
01Aug87
11Oct87
11Nov87

CATEG
2BG
3AG
1G
3BG
2AG
3AG
3BG
SC
3AG
2AG
3BG
3AG
2AG
3BG
2BG
2AG
3BG
2AG
2AG
2AG
3AG
2AG
1G
GM
GM
GM
2AG
3BG
GM
3AG
2AG
3BG
SC
2AG
3BG
1G
SC
3AG
3AG
3BG
GM
SC
2AG
3BG
2AG
GM
2AG
2AG
1G
2AG
3BG

HOR
CAT
O
O
O
RK
R
K
R
O
O
O
O
WRK
O
O
RKP
RK
K
K
WK
O
W
RK
W
O
RK
O
K
W
O
O
P
W
O
RK
K
K
O
RK
K
RK
K
O
O
O
RK
K
K
K
RK
K
K

HK

VERSION
322107
309891
316266
307719
311329
316949
310922
318336
312187
301601
316805
315365
317944
319785
319775
305642
307144
322503
323210
320018
316983
304802
301461
306438
304756
325502
304832
324758
319626
317154
302116
303152
304292
311105
318967
304911
318929
324192
324902
321751
306993
309468
302972
311874
310753
311883
320239
304003
306150
310406
307095

18OCT2016

SL
NO
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765

CENTER
CODE
CD076
CP288
WF232
DK291
DA433
DP191
CN007
CX292
WD046
CC191
WD009
DA104
WB346
CH081
CF330
GE286
CL324
GE303
DN346
CH319
DA068
CJ146
GE265
DK214
CR444
CD243
DG468
CS110
CW103
CS320
DE446
CL405
CG416
CB012
DJ101
WF281
CA002
WE029
DC489
GB549
CR117
QB027
DH170
CR018
CG248
WC209
DA274
GB414
CH061
DK512
WF372

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2112525
2153336
2150493
2170896
2111027
2150226
2230218
2181898
2172673
2173406
2123244
2110971
2160250
2170490
2180531
2182248
2172657
2182221
2170266
2112109
2280620
2112254
2151925
2122513
2171382
2173286
2122823
2172120
2121516
2172188
2130262
2153692
2270275
2180160
2170645
2170388
2170025
2170720
2182443
2154049
2280602
2280379
2140921
2171293
2180645
2182093
2151733
2151062
2110264
2182638
2122936

SCORE

VITTHALCHILLAL
SHYAMUKR
RAJUS
SATHYANANDANR
MUNIRAJUC
MANOHAR
NAGARJUNAK
DHANANJAYABK
CHANNAKESHAVAAK
ANANTHHP
MANJUM
SIREKOLAMLANKESH
RAGHAVENDRAK.S
LAKSHMEESHABV
SIDDESHSR
SANTOSHBURANAPUR
SHASHIKALAM
PRADEEPHIREMATH
VISHWANATHAHT
UMASHANKARS
JAGANNATH
SRIVATSA.K.V
VINODBINGEKAR
RAMARAJUV
SUBASHM
MAHATMAREDDY
ASHOKKUMARHA
VISIMITHAR
SUMALATHADNAIK
DEVARAJYJ
SHIVANANDWAGDHAL
ASOKA
MOHANVAMSHITS
YOGARAJ.S
KEERTHANHK
POORNIMAS
NANDEESHMS
SAVITHANM
SANTOSHBIRADAR
CHANDRASHEKHAROMKARSAPAWA
SHIVKUMAR
MAHESH
RAJENDRANAGAPPAHARIKANT
VIJAYAREDDYMUNDAVADA
SUBHASVASTRAD
VIJAYAKUMARAHS
PUNEETHBR
KUMARBASAVARAJNAZARE
SRINIDHI
OLIVERSTEVENALVARES
VARALAKSHMIN

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Page15of508

DOB
14Feb88
15Feb88
09Apr88
16May88
17Jun88
01Jul88
20Jul88
31Jul88
06Sep88
26Dec88
04Jan89
29Mar89
21Apr89
25Apr89
10May89
14May89
28May89
05Jun89
28Jul89
28Jul89
12Aug89
09Sep89
24Sep89
29Sep89
23Oct89
10Nov89
04Dec89
21Dec89
05Jan90
28Feb90
03Mar90
08Mar90
06Apr90
13May90
31May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
10Jun90
04Jul90
15Jul90
16Jul90
30Jul90
30Jul90
15Aug90
21Aug90
23Aug90
16Sep90
12Oct90
31Oct90

CATEG
GM
2AG
2AG
3AG
GM
2AG
ST
3BG
3AG
3AG
SC
GM
2BG
3AG
3BG
3BG
3AG
3BG
3AG
GM
3BG
GM
2AG
SC
3AG
3AG
SC
3AG
SC
3AG
ST
2AG
3AG
3BG
3AG
3AG
3AG
3AG
3BG
2AG
3BG
3BG
1G
3AG
3BG
3BG
2AG
2AG
GM
3BG
SC

HOR
CAT
O
K
RK
RK
K
RK
O
O
RKP
O
RK
O
O
RK
R
K
WK
O
RK
O
K
O
K
O
KP
K
K
W
W
O
K
RK
O
K
K
WRK
RK
WRK
RK
K
RK
K
RK
RKP
RK
RK
O
K
O
O
W

HK

Y
Y

VERSION
301660
307280
326408
316946
312561
318495
306887
310836
325134
301247
325097
312232
324410
303873
302970
321742
305604
321759
318154
304106
312196
304466
321721
316878
308156
301827
315348
308686
310183
308896
314782
305685
303632
300540
316133
326457
300002
325645
313769
320549
308165
321963
315674
308418
303720
324769
312402
320414
303853
317161
326548

18OCT2016

SL
NO
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

CENTER
CODE
DP015
QE362
CZ296
DR237
DG451
CP131
DA199
CW377
CH035
CS088
CM294
CP128
DJ414
DK208
GB142
CU005
WD382
WF075
CT051
CB021
DP137
DA600
CY208
CA006
GA211
DR172
WE485
DN246
CC214
WC098
DA336
GB095
CY231
QD295
DE031
WB156
CB298
CS142
CT189
QE192
DK376
DB251
WC184
WC210
DR559
CU324
DD485
CA010
WD400
DR444
DC347

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110114
2182566
2270131
2170043
2122827
2153288
2122153
2121467
2150250
2220382
2140255
2111889
2110596
2151251
2110250
2152725
2112385
2141015
2280436
2173577
2170125
2151825
2182115
2150067
2120224
2123550
2140659
2150368
2112633
2111191
2122119
2140985
2171571
2280442
2170738
2140439
2154961
2153008
2270174
2160602
2151308
2160420
2250377
2152223
2110105
2152793
2250263
2150109
2112397
2110080
2151602

SCORE

M.RAMACHANDRA
AMARESH
SREEDHARANAIDUA
MANJUNATHB
MADHUKV
ASHOKKULAKARNITEJASHWAR
GOPINATHR
SAVITHAN
NIVEDITHAAH
RAMANNA
MANJUNATHADH
SATHISHKUMARK
MANJUNATHAKR
SRIDHARYC
BALARAMDESAI
MAHESHSUBHASHCHANDRANAIK
VIJINSK
SUNIL
VEERENDRAPATIL
AVINKUMARMS
NITHIN.N
MOHANRAJB
NARENDRAVM
PUNITHKUMARG
VINITKUMARAMMINABHAVI
CHANDRASHEKHARPAMMART
MALATHI
CHETANKUMARCD
MANOJM
ASHASHREEBK
MAMATAGAYAKAVAD
NEELESHBHANDARKAR
ANANDAKUMARRC
SHARANBASAPPAMAGI
LOHITHAM
RAKESH
KIRANAKUMARAN
RAGHUNK
ANILSR
MAHABOOBBASHA.K
HANAMANTHKUMBAR
TANVEERALIDR
KALAPPAK
RAGHUVEERKB
VEERESHAKC
LAVANYABR
MANCHALARAGHUNANDAN
KIRANS
SRIHARSHAS
MANORANJAN.MJ
BHARATHKUMARKJ

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Page16of508

DOB
02Nov90
01Jan91
08Jan91
01Feb91
02Feb91
18Mar91
01Apr91
28Apr91
03May91
01Jun91
04Jul91
28Jul91
07Aug91
30Aug91
27Sep91
05Oct91
08Nov91
22Dec91
25Dec91
20Jan92
27Jan92
10Mar92
27May92
23Jun92
15Jul92
23Jul92
01Aug92
10Aug92
27Aug92
06Sep92
01Oct92
11Oct92
26Nov92
22Dec92
04Jan93
15Jan93
02Mar93
10Apr93
10May93
01Jun93
02Jun93
02Jun93
05Jun93
16Jul93
24Jul93
10Aug93
16Aug93
01Dec93
06Jan94
09Jan94
10Jan94

CATEG
GM
3BG
3AG
3AG
SC
2AG
SC
SC
2AG
SC
1G
GM
GM
2AG
GM
2AG
GM
1G
3BG
3AG
3AG
2AG
3BG
2AG
SC
SC
1G
2AG
GM
GM
SC
1G
3AG
3BG
3AG
1G
2AG
2AG
3AG
2BG
2AG
2BG
2AG
2AG
GM
2AG
2AG
2AG
GM
GM
2AG

HOR
CAT
O
RK
O
O
K
RK
RK
W
W
K
RK
O
O
O
O
K
O
K
RP
R
O
RK
O
O
O
RK
WRK
O
O
WK
WKP
O
R
K
O
K
RK
K
RK
RK
K
O
RK
O
RK
W
O
K
O
O
RK

HK

VERSION
318639
323402
311784
319197
315331
307123
312327
310457
303827
308664
305974
307120
316446
316857
320142
309557
325470
326251
309155
300549
318521
312728
311232
300006
319795
319132
326101
318054
301270
324658
312464
320095
311351
322967
314367
324181
300826
308718
309293
323232
317028
312998
324744
324770
319519
309876
314300
300010
325488
319404
313627

18OCT2016

SL
NO
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867

CENTER
CODE
DD053
WF120
DK280
CY310
QC138
GE277
DK138
DR075
DK089
DL227
CJ321
WC457
DG445
DP084
GE289
CW123
GC292
DA452
CD487
WA189
CD105
GE096
WC481
CU123
DK469
DG248
CM173
CF210
CM216
CA021
CP122
DG404
CP056
CN586
DB240
WF315
CF602
QB087
CN396
GA017
DN555
DP046
CP463
CY385
CN458
CU153
QE402
DH036
DD281
DG161
CR063

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170975
2170172
2122494
2152237
2220307
2182279
2170879
2150016
2151221
2123133
2250749
2111485
2110502
2170113
2140626
2152624
2154093
2220599
2173337
2154665
2173266
2182513
2181795
2240166
2170943
2130166
2153838
2180549
2112180
2150272
2121079
2170562
2121088
2112035
2152068
2183049
2240047
2154351
2112011
2160351
2140954
2110120
2280335
2130471
2153545
2121427
2110925
2150586
2130329
2110472
2182333

DHANUSHN
NESARAN
PRABHURAJR
SHIVANAGOUDASBIRADAR
ADITYARAJAN
GEETATORAGALC
DHANALAKSHMIK
SUNILNANDI
SATISHSAJJANAR
MADANC
PRIYANKAKN
GURUPRASADB
DARSHITHSP
SHARATHKUMARHL
JYOTHIRAMANNAMIRAJKAR
RUDRESHASP
SHARANAPPAMGONI
MANJUNATHA
PRASADDK
JAGADESHGJ
RAMESHTY
SHASHIKIRANBETAGERI
HARSHITHL
GOPALAKRUSHNA
MADHUB
TIPPESWAMI
MOHANKUMAR
SANJAY
RAVIKIRANP
RADHIKAM
MAHESHAKD
RAVINDRABS
MANJUNATHN
SHUBHAV
KPROHINI
GIRISHPRASAD.U
DEVANNA
BHEEMASHANKAR
SANJEEVKULKARNI
SADIKABEGUMJPATHAN
KUSHALKUMAR
DAYANANDAMURTHYTS
SHIVARAJAKUMAR
PRADEEPP
NAGARAJCHOLAKHE
SANDEEPAT
SANGAMESHYALAMELI
MANJUNATHAHR
RANGASWAMYR
SREEKANTHASC
ZAROMEBORGES

SCORE
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

Page17of508

DOB
19Jan94
26May94
13Jun94
01Jul94
01Jul94
30Jul94
10Oct94
02Feb95
15Mar95
01Apr95
06Apr95
20Apr95
27Apr95
01May95
08May95
25May95
01Jun95
01Jun95
07Jun95
13Jul95
13Jul95
09Aug95
19Sep95
29Nov95
02Feb96
04Apr96
29Apr96
06Feb97
12Jul81
20May83
29Jun83
24Jan84
25Mar84
19Jul84
09Mar85
31Mar85
01Oct85
10Dec85
24Dec85
19Mar86
16Apr86
28Apr86
01Jun86
20Nov86
30Nov86
30Nov86
28Apr87
16Jul87
27Aug87
21Nov87
04Dec87

CATEG
3AG
3AG
SC
2AG
SC
3BG
3AG
2AG
2AG
SC
2AG
GM
GM
3AG
1G
2AG
2AG
SC
3AG
2AG
3AG
3BG
3BG
1G
3AG
ST
2AG
3BG
GM
2AG
SC
3AG
SC
GM
2AG
3BG
1G
2AG
GM
2BG
1G
GM
3BG
ST
2AG
SC
GM
2AG
ST
GM
3BG

HOR
CAT
O
W
K
RK
O
W
W
K
O
RK
W
K
O
RK
WK
RK
RK
RK
O
R
RK
RK
R
RK
O
K
K
O
O
WK
RK
K
O
W
W
O
RK
O
K
WK
K
O
K
O
RK
O
O
K
RK
RK
K

HK

VERSION
313868
326296
316941
311158
322442
321733
316796
319035
316741
317507
304641
325017
315325
318580
321745
310195
320868
312580
302071
323757
301689
321552
325041
309675
317123
315128
306317
302850
305960
300021
307114
315284
307048
306337
312992
326491
303242
322023
306615
319601
318363
318622
307455
311106
306682
309705
323442
315540
314089
315041
308191

18OCT2016

SL
NO
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

CENTER
CODE
GB459
CZ591
CU160
CA070
DE489
DR305
CM105
CT285
CC255
CR141
DE487
DL228
CS406
CA176
WF499
CR488
CZ248
DD423
DJ165
DL474
CH112
DE497
CX086
DR416
GB024
CC312
CW177
CC176
DR170
DC427
DB031
QE392
DA317
DH375
WF117
WA019
CW249
CY087
CZ332
QB209
WC334
DK036
WD365
CH466
CW174
DH404
WA342
CZ368
CZ071
GE354
CW379

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182737
2121640
2111576
2140790
2160536
2150085
2112155
2130585
2250918
2111095
2151182
2123134
2111766
2172254
2170642
2151978
2152336
2151489
2150922
2170389
2280706
2182734
2152452
2170078
2141022
2180314
2152643
2154703
2183397
2151624
2182241
2270096
2111009
2170465
2150251
2122234
2130542
2121819
2182013
2230304
2130496
2151200
2112362
2210430
2181812
2150678
2250966
2152370
2111310
2111228
2171909

SCORE

SHIVARAJBHAVIKATTI
NAGENDRAK
RAGHUMP
ARAVIND
IMRANAWATI
VIJAYAKUMARACR
VINAYAKAGORAGUDDI
MANJUNATHPN
VINAYKUMARSS
PRAKASHCHANDRA
MAHESHPATTAR
SIDDALINGAMURTHYS
PRAVEENKN
BABUMR
RAJUS
PUSHPALATHAB
MAHESHABM
GANESHS
RAVINDRAS
MANJUNATHAN
GANGADHARMANKAR
KUMARAM
BASAPPABEDSUR
MURULIDHARAMB
LAXMANBILAKAR
KIRANSANGOLLI
SUNILKUMARPY
RAJACHARICK
YATISHKUMARK
SWAMINADAN.M.K
SAVITAVANAHALLI
ANANDREDDY
GERANAGOUDA
AVINASHBC
NANJUNDAIAHK
NINGARAJU
SUBHASMAHADEVAPPATALAWAR
LAKSHMIKUMARB
VINAYMG
ASHA
VENKATAPPAV
SHRIDEVIKH
KISHOREYC
KEERTITEJAK
RAJESHWARI.P
MANJANNAK
PRAVEENEELIGER
SHRINIVASADN
RAVISK
ANILKUMARL
MADHUSUDANMS

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

Page18of508

DOB
05Mar88
15May88
20May88
01Jul88
01Jul88
21Jul88
30Jul88
13Aug88
29Sep88
22Oct88
09Dec88
01Jan89
05Jan89
07Jan89
02Feb89
24Feb89
23Mar89
09May89
26May89
01Jun89
07Jun89
19Jun89
12Jul89
02Aug89
05Aug89
11Aug89
08Sep89
09Sep89
05Oct89
21Nov89
29Dec89
01Jan90
11Jan90
03Feb90
08May90
01Jul90
10Jul90
12Jul90
20Jul90
23Jul90
31Jul90
01Aug90
15Aug90
18Aug90
22Sep90
23Oct90
27Nov90
28Nov90
09Jan91
20Jan91
16Mar91

CATEG
3BG
SC
GM
1G
2BG
2AG
GM
ST
2AG
GM
2AG
SC
GM
3AG
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
3BG
2AG
3AG
1G
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
3BG
3AG
GM
3AG
2AG
SC
ST
SC
3BG
ST
ST
2AG
GM
GM
3BG
2AG
2AG
2AG
GM
GM
3AG

HOR
CAT
K
RK
K
RK
RK
RK
K
O
R
K
K
O
RK
RK
RK
WK
K
RK
K
O
K
RK
RK
R
RK
K
O
K
O
O
WK
K
RK
O
RK
RK
K
RK
RK
RK
RK
W
O
O
W
RK
RK
RK
K
K
O

HK

VERSION
320459
312079
309712
300070
314825
319280
306329
309389
301310
308269
314823
317508
308982
300176
326686
308073
311736
314231
316197
317754
303897
314833
310630
319376
320024
301368
310257
301232
319130
313707
312783
323432
312445
315879
326293
323587
310325
311380
311820
322145
324894
316703
325453
304258
310254
315908
323910
311856
311559
321810
310459

18OCT2016

SL
NO
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969

CENTER
CODE
CY387
QD028
CH254
CH272
WF250
CA391
DG014
DD395
DA220
QE385
CU182
WA010
DH506
DR092
CH041
CA133
DA115
WC211
GB559
WC191
DG414
CC139
CW305
WF149
WD033
CQ287
CU119
DE368
DP174
QB028
WD250
CM037
CP046
DR039
DL380
CH057
CW194
CZ145
CX357
DK045
DB183
DC161
WE077
DA516
GD005
DC458
DJ171
GA271
GB388
WE373
CZ500

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121755
2250360
2121403
2250538
2123119
2155071
2150707
2171049
2110986
2182512
2171952
2182875
2122939
2170016
2220890
2111349
2110974
2152224
2180290
2182116
2170568
2180294
2111528
2170223
2181794
2153191
2152751
2250203
2160704
2280348
2112270
2160217
2181348
2210003
2150539
2123251
2181807
2111322
2111451
2122551
2171438
2110899
2170794
2151800
2181994
2122198
2110550
2120133
2160573
2171147
2111379

SCORE

SRINIVAST
SHIVAKUMARD
MANJUNATHAMN
RAGHAVENDRA
SANDEEP
MANJESHAS
POORNIMAP
SURESHBH
SOMASHEKHARBALACHANDRABAJA
VITHALRAO
KIRANKUMARNR
MAHESH
VIJAYAKUMARNAIKG
PREMAN
JAGADEESH
SHILPASALAGERI
MANJUNATHA
PRASANNAKUMAR.K
DNYANESHWARKUTHALE
YASHASWINIKS
SUNILKUMARKALLIGUDDI
NITHYADHAR
JAGADISHMC
BALUVR
SAVITHASHETTYKL
SHAMILIR
SACHIN
PRAVEENB
SEEMASUBHAN
SOUMYAPATIL
RAMACHANDRAR
INNTIAZAR
SHRIDHARDPADAMANNAVAR
VIVIANANTHONYDAS
RANGANATHABS
SRINIVAS
JAYADEEPJ
RAKSHITHKUMARAJ
SUBRAHMANYAUDUPA
LIMBANNAPEERAPPARATHOD
NIVEDHITHAVN
RAGAMKMSURYANARAYANASWAM
SANTHOSHBV
HARISHHALAWAGALI
VIJAYBAIROJI
NAGALINGAPPABITTALEG
BANDIBHANUPRATHAPREDDY
SHIVARAJGSHIVAPRASAD
DADAPHEERGOLANDAJ
DHARANENDRAKS
GOPALAKRISHNAHN

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

Page19of508

DOB
18Mar91
01May91
09May91
12May91
18May91
20May91
21May91
24May91
25May91
30May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
20Jun91
29Jun91
30Jun91
03Jul91
17Jul91
17Jul91
20Jul91
18Aug91
14Oct91
21Oct91
11Nov91
11Nov91
30Dec91
08Jan92
17Jan92
24Jan92
17Feb92
23Feb92
26Feb92
01Mar92
21Mar92
22Mar92
09Apr92
14Apr92
31May92
06Jun92
08Jun92
11Jun92
18Jun92
24Jun92
01Jul92
01Jul92
05Jul92
23Jul92
03Aug92
20Aug92
13Sep92
28Sep92

CATEG
SC
2AG
SC
2AG
SC
2AG
2AG
3AG
GM
3BG
3AG
3BG
SC
3AG
SC
GM
GM
2AG
3BG
3BG
3AG
3BG
GM
3AG
3BG
2AG
2AG
2AG
2BG
3BG
GM
2BG
3BG
GM
2AG
SC
3BG
GM
GM
SC
3AG
GM
3AG
2AG
3BG
SC
GM
SC
2BG
3AG
GM

HOR
CAT
R
RK
K
K
K
O
WK
O
K
K
RK
RK
RK
WRK
RK
WRK
K
RK
K
W
O
RK
O
RK
W
W
RK
O
W
WK
O
O
RK
O
K
RK
O
R
RK
RKP
WRK
R
O
K
RK
RK
O
K
K
R
RK

HK
Y
Y

Y
Y

VERSION
311108
322700
304038
304057
326426
300391
314894
314203
312348
323425
309734
323578
316010
319052
303833
300133
312243
324771
320559
324751
315294
301195
310385
326325
325121
307805
309671
314704
318478
321964
325338
306229
307038
318998
317660
303849
310283
311633
310901
316695
312935
313441
325693
312644
320997
313738
316203
319855
320394
325989
311988

18OCT2016

SL
NO
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

CENTER
CODE
CU260
CH042
CH185
CG067
DE439
DD337
CC075
CH223
DN427
GD303
CG167
CN517
CU186
CX064
CR256
WF199
QD327
DR377
CY069
CX479
CE062
CY320
DA297
CD116
CR339
CS085
CW160
CF342
CM082
DA342
QC315
WA309
CM383
DJ080
DB108
CW438
CT157
QB111
DL464
CS506
DN507
DN449
WB388
WE296
CJ382
CZ623
CL336
CL165
WD475
CK323
DR429

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171957
2170194
2171324
2160153
2110694
2171022
2112616
2152402
2170273
2121159
2180666
2153552
2152756
2152469
2122003
2150440
2240147
2110070
2182130
2250442
2173453
2171582
2111004
2250867
2280590
2181559
2121506
2154419
2172722
2151754
2172962
2180162
2270247
2150910
2130423
2171915
2181632
2240051
2150561
2140409
2110267
2183195
2153361
2171047
2120684
2280508
2140280
2172690
2173135
2154129
2170073

MANASAL
CHETHANRN
ARUNKUMARHS
SHRUTHICE
SHRUTHIS
ROHITHNA
MAMATAKAMAT
SUPRIYABK
NAVEENKUMARDN
BHIMAPPASAMBHAPUR
THIPPESWAMYCM
RAVIKIRANRAMESHNAVHI
ANANDKUMAR
MAHESHASS
ANILKUMARN
RAVIDASANAYAK
PARAMESHWARNATIKAR
PAVANN
SHIVAKUMARMUTTALLI
KANCHANAK
PRASADM
SANDESHG
VIKASBN
THIPPESWAMYA
KOTRESHM
SUNILS
NAVEENKUMARHS
ARCHANAVISHNUNAIK
MANJUNATHAKR.
VINAYKUMARG
NANDINIC
ARUNM
RAVISHANKARREDDY
MEGAK
DEEPAKR
VARUN
SANDYAS
BHIMASHANKAR
LOKESHKN
SHASHANKAPATAGAR
PRAMUKH.H.M
SMITHAPATIL
CHAITHRAKM
VINAYYN
RAGHAVENDRAKR
MANJUNATHSWAMYSM
MITHUNR
SHANKARASB
GANESHAAS
SHRINIVASNARAYANNAIK
PRIYADARSHINIMS

SCORE
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

Page20of508

DOB
06Oct92
12Oct92
27Oct92
30Nov92
05Dec92
19Dec92
14Feb93
22Apr93
25Apr93
03May93
23May93
24May93
01Jun93
05Jun93
22Jun93
10Oct93
13Oct93
15Oct93
25Oct93
01Nov93
11Nov93
25Nov93
29Nov93
08Feb94
31Mar94
07Apr94
01May94
06May94
09May94
12May94
19Jul94
17Sep94
23Sep94
01Oct94
12Oct94
15Feb95
20Feb95
31Mar95
17May95
31May95
10Jun95
31Jul95
11Sep95
14Sep95
17Sep95
17Oct95
16Nov95
01Jan96
25Jan96
01May96
28May96

CATEG
3AG
3AG
3AG
2BG
GM
3AG
GM
2AG
3AG
SC
3BG
2AG
2AG
2AG
SC
2AG
1G
GM
3BG
2AG
3AG
3AG
GM
2AG
3BG
3BG
SC
2AG
3AG
2AG
3AG
3BG
3AG
2AG
ST
3AG
3BG
1G
2AG
1G
GM
3BG
2AG
3AG
SC
3BG
1G
3AG
3AG
2AG
3AG

HOR
CAT
WK
R
RKP
WR
WRK
RK
W
W
O
K
K
K
K
RK
O
RK
K
O
RK
W
RK
K
O
RK
O
RK
O
WK
RK
O
W
O
O
W
O
O
WK
O
O
RK
O
W
WR
O
O
O
O
RK
RK
RK
W

HK

Y
Y

VERSION
309812
303834
303977
303475
314775
314145
301131
304010
318235
321295
303530
306517
309738
310608
308368
326375
322999
319337
311397
311023
302174
311168
312425
301700
308435
308661
310233
302982
306114
312470
322619
323877
306145
316112
312860
310502
309261
322047
317737
309082
318315
318272
324452
325912
304702
312111
305616
305445
325563
305086
319389

18OCT2016

SL
NO
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

CENTER
CODE
DR065
CM269
CN116
WA147
CW256
CH321
CH028
GB234
CF434
CM384
CC185
CH088
CN515
CT251
CS182
CP106
CH398
CF443
CP140
CU222
QE295
CA149
CY364
CU060
WD140
QC159
CU082
DJ233
QB190
GB531
QD352
GD312
DB091
WD221
DN543
WE494
CC033
CQ299
WB313
CN384
DR428
CS112
DR601
CH467
CY172
QE233
QE140
DH482
CH055
DK415
DR247

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170019
2112193
2120986
2154590
2111516
2120849
2280822
2183047
2160117
2112218
2112629
2182909
2112023
2152916
2153017
2172359
2112132
2112481
2181344
2111588
2240261
2171961
2152252
2152744
2172732
2120918
2181752
2170656
2220098
2110829
2181470
2160261
2152014
2153940
2250075
2151850
2154624
2153189
2172285
2140314
2150118
2172117
2183350
2280150
2111267
2150977
2220799
2150699
2130084
2122474
2183383

KIRANGOWDASN
AKSHAYKUMARCS
DIVYAKV
SHIVARAJAKUMARAK
MUTHANNAKB
KUMARDK
GAVISIDDAPPA
JAYAPPATH
PEERASABMULLA
SOMASHEKHARH
RAVIPRASAD
PRASADG
UMESHA
AVINASHAV
SANTOSHKUMART
GIRISHATM
SUJATHAGD
JAGADHEESHAH
SIDDAGANGAIAHHB
SANTOSH
MALLIKARJUN
PRADEEPKUMARHG
MANOHARN
RAMACHANDRA
RAGHAVAN
MALLURAJAPUT
SURESHPATIL
MURUGESHDODAKUNDI
SHRINATH
SHIVARAJDHARANI
RAVIT
MAHMEDKALEEMKHAZI
MEGHAM
RAVICHANDRAG
RAJASHEKHAR
NAGENDRA
SAVITHAS
NAVEENKUMARP
YOGENDRAD
VIRUPAKSHAPPAK
LOKESHK.H
NARAYANASWAMYDA
HAREESH
NAGARAJ
PUNEETHAKH
GADIYALLOHIT
CHANDRAKANTH
KISHORNAIK
KRISHNAR
MANJUNATHAK
MANUDM

SCORE
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

Page21of508

DOB
10Nov96
19Sep97
09Oct97
15Mar98
17Mar73
20Mar78
11Jun79
15Feb84
01Apr84
14Aug84
16Aug84
25Aug84
09Nov84
16Feb85
20Mar85
20May85
25May85
18Jun85
01Sep85
15Dec85
02Feb86
10Mar86
20May86
21May86
10Jun86
15Jun86
30Jul86
12Oct86
21Dec86
25Jun87
10Jul87
18Jul87
01Oct87
10Nov87
28Nov87
03Jan88
30Apr88
03May88
04May88
17May88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
28Jul88
05Aug88
03Oct88
28Nov88
11Dec88
20Dec88

CATEG
3AG
GM
SC
2AG
GM
SC
3BG
3BG
2BG
GM
GM
3BG
GM
2AG
2AG
3AG
GM
GM
3BG
GM
1G
3AG
2AG
2AG
3AG
SC
3BG
3AG
SC
GM
3BG
2BG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
1G
2AG
3AG
3BG
3BG
GM
2AG
SC
2AG
ST
SC
3BG

HOR
CAT
RK
O
W
K
E
O
K
RK
RK
O
RK
K
K
K
K
RK
WRK
K
RK
K
RK
RK
O
RK
K
RK
RK
K
K
RK
K
O
W
K
K
RK
W
RK
RK
K
RK
RK
RK
RK
WRK
O
K
K
O
K
K

HK

VERSION
319025
306077
306813
323715
310329
304113
303820
320234
303074
306146
301241
303880
306515
309355
308758
307098
304187
303083
307132
309774
323335
300149
311244
309612
325228
322463
309634
316265
322126
320531
323024
321304
312843
325309
318351
326110
301089
307819
324377
306577
319388
308688
319560
304259
311212
323273
323180
315986
303847
317064
319207

18OCT2016

SL
NO
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

CENTER
CODE
DJ079
DA477
CD327
WF104
WE404
CL396
DL128
CH261
DJ360
DA421
CH027
CX242
CL358
DH399
GA210
CZ271
CU465
WD162
CB146
DR096
CQ064
CA261
CN619
CM474
CC489
DG303
DP344
CH063
GA282
DH426
CU050
DR417
CE147
QD019
GE044
DA242
CW156
QE390
DR602
CK263
DR001
CX093
CC468
QD007
CS352
DR608
WF323
CH335
DR360
GE070
WE520

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170629
2111036
2112570
2123405
2171184
2181078
2170319
2181685
2122729
2171274
2123423
2171783
2120855
2140899
2140079
2270135
2181684
2112196
2173603
2130005
2140406
2130888
2153569
2172791
2210462
2122860
2150254
2150518
2180143
2170473
2111558
2150116
2180224
2152124
2110845
2151728
2181820
2151555
2183351
2172955
2150006
2111408
2154743
2210216
2172193
2123465
2170423
2181108
2123518
2110861
2122014

SCORE

SOMASHEKARA
CHANDRAKANTKAMAT
SWAROOP
SHIVARAJBN
AVINASHK
MANJUNATHAHS
MANJUNATHABS
KIRANKUMARMY
MANJUNATHAV
PUNITHKUMARTP
ARUNKUMARCR
RASHIKALAK
ANUDEEPMR
KUMARASWAMYB
VITTALSHRISHAILKAMBALLI
REDDIHAREESH
SIDDAYYA
PRADEEPBA
SOUNDATHGV
AMARANATHAC
SUMAM
RAGHUD
HARISHBH
MAHESHKONARADDI
AVINASHJM
PRADEEPKUMARG
LOHITHBR
MURALIDHARASB
VISHALSHELAR
ASHOKAHS
AMBREESHAM
LINGARAJAN
YERRISWAMYA
SIDRAMAPPA
AMARANILSHAHAPURKAR
THYAGARAJAGN
SHIVANAND
SIDDAPPARAYAPPAPUJARI
SHIVAYYANINGAYYAHIREMATH
NARASIMHASWAMYBA
SANTOSHASHOKRELEKAR
SHREEKANT
MARUTHIR
GIRISH
NIRANJANAGV
BEJJAMRAJESH
ARJUNKC
MADHUNS
PUNEETHM
SAGARKUBERRATNAPPAGOL
RATHANKP

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

Page22of508

DOB
26Dec88
27Dec88
30Dec88
02Jan89
15Jan89
31Jan89
20Feb89
20Feb89
18Mar89
26Mar89
18Apr89
20Apr89
25May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
08Jun89
09Jun89
10Jun89
01Jul89
05Jul89
10Jul89
10Jul89
16Jul89
18Jul89
24Jul89
29Jul89
29Jul89
05Aug89
28Nov89
15Dec89
20Dec89
30Dec89
10Jan90
05May90
21May90
01Jun90
01Jun90
16Jun90
18Jun90
24Jun90
06Jul90
23Jul90
28Jul90
28Jul90
02Dec90
09Dec90
14Dec90
24Dec90
17Jan91

CATEG
3AG
GM
GM
SC
3AG
3BG
3AG
3BG
SC
3AG
SC
3AG
SC
1G
1G
3AG
3BG
GM
3AG
ST
1G
ST
2AG
3AG
GM
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
GM
2AG
3BG
2AG
GM
2AG
3BG
2AG
3BG
3AG
2AG
GM
2AG
GM
3AG
SC
3AG
3BG
SC
GM
SC

HOR
CAT
RK
RK
O
RK
RK
O
O
K
RK
RK
RK
W
O
K
RK
K
RK
O
RK
RK
W
RK
O
K
RK
O
RK
RK
RK
RK
K
RK
R
RK
RK
RKP
K
RK
RKP
RK
RK
RK
RK
K
RK
O
K
RK
O
K
RK

HK

VERSION
316111
312605
301911
326280
326036
305676
317408
304053
316392
312556
303819
310786
305646
315903
319794
311759
310017
325250
300674
319056
307581
300261
306715
305914
301545
315183
318776
303855
319866
315930
309602
319377
302259
322691
321500
312370
310235
323430
319559
305012
318961
310637
301535
322679
308928
319553
326507
304126
319320
321526
326136

18OCT2016

SL
NO
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173

CENTER
CODE
CX301
CW072
CG055
DK076
CB292
CN520
CH506
CS144
CG033
CT428
DD482
DK273
DN104
CJ060
CL302
GA112
CU010
CC047
DK013
CH442
DJ059
CQ493
CP304
DP262
CK399
DP176
WD113
CC376
CF350
DB454
CU400
DP025
CX176
DP027
DN531
CD350
WC047
WA036
CZ328
DC027
DE399
DP156
CR455
WB161
CS107
GB492
DP219
GB389
DR358
CW431
CW283

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2160369
2121521
2250789
2170866
2280034
2160225
2155002
2153009
2140177
2240149
2160491
2170899
2150329
2153923
2181061
2180446
2181757
2280110
2170856
2120578
2150906
2111853
2250616
2123403
2280204
2250038
2172607
2173415
2180529
2182178
2171989
2170097
2111425
2183333
2150444
2220111
2171397
2220363
2152365
2171074
2122579
2270013
2151959
2152973
2152983
2151276
2123410
2160572
2150093
2181759
2280474

SCORE

NOORABRARM
RANIS
ARATHI.M
ARUNACP
BASAVALINGAPPA
MAHAMMEDSAMEERMATTAR
ROOPAKKUMARAMBEKAR
KRAGHAVENDRAPRASAD
SAYYADALIMUDDAPUR
AYODHIPAKIRAPPA
MAIBUSABNAGARAL
CHANNAVEEREGOWDA
MANJUNATH.B
RAGHAVENDRANAIK
RUDRESHAYR
RAVINDRABHARAMAPPADEMANNA
VINAYMD
VIRESH
ARUNKUMARD
SHARANABASAVA
SHIVARAJHA
PRAKASHLS
JAYAKUMARK
BASHOKKUMAR
AMARESH
SUDHEERKUMAR
RAGHUSE
SATHISHAC
SHASHIKUMARKO
SANDEEPKUMARKN
NAVEENKUMARK
MAHESHAS
DHANUSHRL
PRASADPATIL
BALARAJCR
SUMITRA
NAVEENSS
RAGHAVENDRAB
BASHRIHARSHA
ARUNK
PRAVEENAR
PRABHURAJG
PRADEEPAD
PRASHNATH
NARESHKUMARM
NINGAPPABALAMAKAR
SAGARTNAIK
FARUQUEHUSENMUDHOL
KARTHIKR
NAVEENAGK
BASAVARAJAK

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

Page23of508

DOB
26Jan91
26Jan91
09Feb91
22Feb91
10Mar91
07Apr91
19May91
30May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
04Jun91
08Jun91
10Jun91
18Jun91
01Jul91
08Jul91
10Jul91
31Jul91
01Aug91
07Sep91
16Sep91
01Oct91
02Nov91
23Nov91
07Dec91
30Dec91
04Jan92
05Mar92
22Mar92
01Apr92
15Apr92
28Apr92
30Apr92
04Jun92
23Jun92
25Jun92
25Jun92
28Jun92
13Jul92
15Jul92
02Aug92
06Aug92
20Aug92
26Aug92
28Aug92
03Sep92
06Sep92
17Oct92
10Nov92
19Nov92

CATEG
2BG
SC
2AG
3AG
3BG
2BG
2AG
2AG
1G
1G
2BG
3AG
2AG
2AG
3BG
3BG
3BG
3BG
3AG
SC
2AG
GM
2AG
SC
3BG
2AG
3AG
3AG
3BG
3BG
3AG
3AG
GM
3BG
2AG
SC
3AG
SC
2AG
3AG
SC
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
SC
2BG
2AG
3BG
3BG

HOR
CAT
K
WRK
W
RK
K
O
O
RK
RK
K
RK
RK
O
RK
R
K
R
RK
O
RK
R
K
O
O
K
RK
RK
RK
R
O
RK
RK
O
RK
RK
WRK
RK
K
K
RK
O
RK
K
RK
O
RK
O
KP
O
RK
RK

HK

Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
310845
310151
303351
316731
300820
306519
304282
308720
303329
309532
314303
316929
317912
304380
305582
319696
309562
301103
316663
304234
316075
308028
307296
318694
305151
318480
325201
301432
302990
313206
309952
318649
310720
318651
318339
301934
324591
323604
311816
313307
314735
318508
308215
324193
308683
320492
318459
320395
319318
310527
310363

18OCT2016

SL
NO
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224

CENTER
CODE
WF130
CA458
DJ186
WC186
CG180
CX494
DD499
DC444
CJ376
QE436
DE034
CX423
CH260
CZ367
DB347
GB171
DJ261
CU366
QC078
CQ506
WE416
CQ062
WC212
CT025
CN452
CR180
DB456
CM035
DA409
WA162
CP005
DR581
DA246
CB198
DJ343
DD330
DK414
DB177
DN597
DB498
WD289
DC113
WC454
GB083
DR409
DL171
GE429
CL493
DA070
WA153
CE317

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2130061
2180014
2122766
2182104
2280180
2140524
2171068
2122201
2120690
2250298
2151068
2121555
2172005
2250408
2171476
2110294
2170668
2111613
2240129
2140373
2151708
2111786
2121775
2152860
2172528
2140650
2182179
2153744
2151773
2180339
2153269
2141016
2171233
2112795
2160583
2122351
2151320
2140621
2140953
2121836
2112304
2171084
2160356
2110158
2183360
2183143
2121750
2172602
2110963
2210447
2180195

SCORE

RAKESHKC
SHABAREESHABL
RAJESHAE
ASHARANISM
KOTRESHA.K
SURESH
THEJASWIGR
YOGESHK
SHIVASAGARS
RAHULSINGH
NEELAKANTASWAMYGN
RAJASHEKART
DARSHANPATELGR
SHREYASH
SUSHMITHAGC
SHRINIVASJAYI
PAVANKUMARBL
MAHESHA
SANTOSHKUMARG
NAVEENKUMARE
SOWMYAM
LAVANYAJCHIGATERI
SAHADEVAG
ABHISHEKCT
SUPRIYA.V
ARJUNV
RANGASWAMYNS
ANILKB
ADITYAPR
PRUTHVIRAJA
KIRANKUMARAR
KAVYAN
VIVEKR
KARTHIKHS
MAHAMEDASIF
RAVICHANDRANM
MUKESHAP
SHILPAV
GIRISHTG
BHAGYALAKSHMI.V
MADHUSUDHANYV
BHARATHN
SYEDMOHAMMEDGHOUSE
SHRINIDHIMAGADAL
ANTHONYB
SIDDUGOUDABIRADAR
PRAKASHLAMANI
LAKSHMIKANTHAMV
VANDANAV
LALITHACHINMAYIDEEKSHITH
BHAVYASHREEKS

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

Page24of508

DOB
19Dec92
22Dec92
25Jan93
03Mar93
27Mar93
01Apr93
09Apr93
11Apr93
15Apr93
09May93
20May93
29May93
01Jun93
13Jun93
15Jun93
09Jul93
16Sep93
08Nov93
03Dec93
15Dec93
23Dec93
24Dec93
01Jan94
07Jan94
15Jan94
25Jan94
04Apr94
08Apr94
01May94
19May94
24May94
13Jun94
24Jun94
25Jun94
12Jul94
07Aug94
13Aug94
14Sep94
11Nov94
02Jan95
17Jan95
13Feb95
26Feb95
12Mar95
13May95
04Jun95
08Jun95
15Oct95
22Oct95
16Nov95
22Dec95

CATEG
ST
3BG
SC
3BG
3BG
1G
3AG
SC
SC
2AG
2AG
SC
3AG
2AG
3AG
GM
3AG
GM
1G
1G
2AG
GM
SC
2AG
3AG
1G
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
1G
3AG
GM
2BG
SC
2AG
1G
1G
SC
GM
3AG
2BG
GM
3BG
3BG
SC
3AG
GM
GM
3BG

HOR
CAT
O
R
RK
WRK
RK
RK
WK
RK
RK
K
RK
O
O
O
WRK
O
O
O
R
RK
W
W
RK
O
W
O
K
O
K
RK
O
W
O
O
K
RK
O
W
O
WK
K
O
O
W
O
RK
RK
O
W
W
W

HK

VERSION
326306
300458
316218
324746
303540
311038
314307
313724
304696
323476
314370
310967
304052
311855
313099
320171
316293
309918
322382
308007
326048
307579
324772
309129
306676
308292
313208
306227
312537
323730
306997
319541
312374
300726
316375
314138
317066
312929
318405
313250
325377
313408
325014
320083
319369
317451
321885
305773
312198
323721
302429

18OCT2016

SL
NO
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275

CENTER
CODE
WC341
DN416
WC387
CZ526
CJ045
CS205
WF524
GB319
CX341
CT019
CF012
DN212
DD170
CF171
CP305
DC275
WB356
CA073
CS188
CH497
CC455
CA237
CE097
WE527
CG179
DE306
DB459
CG093
GB304
CA028
CC251
QD013
DE310
CX230
CW338
WA018
DE505
DC463
CG152
CP187
DA378
CB321
DC418
CX164
CS262
DL273
DR437
QD121
GB330
CU189
DR052

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2160375
2270026
2181899
2152414
2172812
2172159
2122748
2182935
2121571
2140468
2112419
2250064
2151422
2112439
2181314
2182487
2160246
2122514
2111732
2154764
2180251
2180665
2173459
2171342
2120546
2110675
2111227
2154217
2130165
2110261
2154670
2280573
2122599
2152547
2280479
2182482
2110705
2151636
2270268
2153312
2182382
2180077
2171154
2140542
2250542
2150514
2170064
2280521
2220764
2130556
2123579

SCORE

MOHAMMEDARFATH
NAGARAJUH
PRAKRUTHIL
MANJUNATHADR
SANTHOSHG
CHETHANSWAMYN
MANJUNATHA.B
KARTHIKHOLEYANNAVAR
NAGARJUNADO
PUSHPALATHA.N.A
NAMRATHAPS
CYASASWANIDIVYA
LIKHITHS
TEJASWINID
RAKSHASSIRIGERE
RAKSHITHHP
AMJADKHANKV
ASHOKUC
ADITHYAKN
VEERABHADRACHARIKM
BASAVARAJAPPANNANAVAR
SHAMBHULINGAPPAS
DHARNIKUMARC
JAYAPRAKASHA
MADHUSHANKARTM
ASHWINIS
DHANURAJABARIKE
MUNIRAJL
SUNILKARIBHIMANNAVAR
MUNIRAJ
LINGARAJBADAGINCHAL
SIDDESHWAR
GIRISHA
SANTOSHVIJAPUR
SHIVARAJ
VINAYAKUMARR
RAJESHRV
MALLIKARJUNH
RAJKUMAR
ARUNSA
BASAVARAJAKG
SANTHOSHAA
SUNILAS
MADANKUMARA
SURESHGADAD
BASAVARAJ
MAHALAKSHMAMMATD
SHERIKARSANGAPPA
MOUNESH
PRAVEENKUMARBA
OBALEENARASIMHA

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Page25of508

DOB
13Jan96
02Feb96
16Feb96
10Mar96
11Mar96
15Mar96
31Mar96
07Apr96
26Apr96
28May96
11Oct96
17Oct96
12Mar97
14Jul97
19Sep97
25Dec97
12Jul78
10Jun80
07Feb82
20May82
23Jun82
16Jul83
04Mar84
19Jul84
26Nov85
27Dec85
22Feb86
01Mar86
21May86
28May86
31Jul86
01Oct86
10Mar87
04Apr87
30Apr87
12Sep87
18Nov87
06Dec87
01Mar88
03Apr88
25Apr88
04May88
18May88
23May88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
05Jun88

CATEG
2BG
3AG
3BG
2AG
3AG
3AG
SC
3BG
SC
1G
GM
2AG
2AG
GM
3BG
3BG
2BG
SC
GM
2AG
3BG
3BG
3AG
3AG
SC
GM
GM
2AG
ST
GM
2AG
3BG
SC
2AG
3BG
3BG
GM
2AG
3AG
2AG
3BG
3BG
3AG
1G
2AG
2AG
3AG
3BG
SC
ST
SC

HOR
CAT
R
O
WRK
RK
RK
O
K
O
O
W
W
W
O
W
W
R
RK
K
O
RK
RK
RK
O
K
K
W
K
O
O
O
K
K
RK
K
RKP
RK
O
RKP
RK
O
RK
K
RK
O
K
RKP
WK
K
RK
K
RK

HK
Y

Y
Y

VERSION
324901
318224
324947
312014
304365
308781
326716
320319
310885
309123
302652
318020
313978
302811
307305
313555
324420
300073
308764
304273
301511
300237
302224
326143
303539
314642
313211
303501
320304
300028
301306
322685
314646
310774
310431
323586
314841
313743
303416
307179
312504
300849
313698
310708
308838
317553
319397
322793
320330
309741
319012

18OCT2016

SL
NO
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

CENTER
CODE
CN330
DH336
GB208
CF605
DN592
CH097
WE126
CA008
CH268
DG439
CJ113
DP096
DJ529
CA173
DK441
CC101
CJ203
CH253
CG002
QD322
DD452
CC105
GB116
CW362
DE015
CD512
CF289
DR009
DP063
CW173
DP399
CE389
CH188
WD129
CY332
CW175
CL053
DK580
CC335
CK181
DE048
WC049
DN144
DK282
DK428
CS436
DG081
WB481
QC201
DH061
DN581

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2112000
2150649
2110351
2160110
2123193
2150947
2151179
2183369
2153005
2210096
2280232
2110124
2151032
2111761
2140762
2180351
2180869
2171971
2173001
2153011
2171061
2180347
2123301
2140508
2110633
2180362
2154413
2150002
2150179
2181811
2150274
2154859
2151962
2112148
2171584
2152644
2172600
2160509
2112657
2154081
2122674
2171395
2150338
2170897
2170935
2130622
2122914
2153583
2120808
2183078
2170287

SCORE

BASAVARAJRAMAGONDSINDAGI
MALLIKARJUNM
MAHENDRAKUMAR
ALTAF
MANJUNATHAR
MANJUNATHHALLIKERI
CHARANRAJ
MAHESHAG
NISHITHKUMAR
SUDEEPNANDHI
MARULASIDDANAGOUDAKN
VIVEKKAMALAKARHEGDE
SANTHOSHAMARUTHINAIK
BABUHJ
MAHAMMADRAFIQNADAF
VIJAYAKUMARVIDHATE
SANDEEPSR
RAVIMK
SHASHIKANTHBS
NAVEENKUMAR
ANANDAR
JAGADEESHAPR
SANTOSHKARAVADE
ASANGEPPAMUDAKAPPAHADIMAN
AKSHAYAHEGDE
SHARANBASAPPA
VIJENDRAKS
NAGARJUNAMC
DHANASHEKARMN
BHUVANESHWARIP
RAJESHAK
HEMALATHAR
JAGADEESHAER
RAGHAVAGOWDAK
KRISHNAMURTHYBR
PRADEEPD
NAGESHAK
SUKURUSAB
VISHWASRH
JAYAKUMARNAIK
DHARMENDRAKUMARG
SOWMYASHREEN
SAPNA
NISCHITHC
BASAVARAJAKARABASAPPAMETI
SANDEEPGANGAPPAKENCHAKKANA
MUTTESHNEELAPPAMADAR
RAMUHM
SHEKHAR
SAMPATHKUMARAKB
BHUTHARAJUKS

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Page26of508

DOB
06Jun88
17Jul88
20Jul88
01Aug88
22Oct88
25Oct88
30Oct88
10Nov88
21Nov88
25Dec88
29Dec88
08Feb89
11Feb89
14Feb89
19Mar89
25Mar89
03May89
25May89
01Jun89
12Jun89
08Jul89
28Jul89
31Jul89
02Aug89
12Aug89
15Aug89
17Aug89
18Sep89
13Oct89
31Oct89
08Dec89
15Dec89
16Feb90
19Mar90
06Apr90
19May90
30May90
06Jun90
06Jun90
16Jun90
20Jun90
21Jun90
27Jun90
10Jul90
30Jul90
30Jul90
23Aug90
25Sep90
01Oct90
29Oct90
19Dec90

CATEG
GM
2AG
GM
2BG
SC
2AG
2AG
3BG
2AG
GM
3BG
GM
2AG
GM
1G
3BG
3BG
3AG
3AG
2AG
3AG
3BG
SC
1G
GM
3BG
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
2AG
GM
3AG
2AG
3AG
2BG
GM
2AG
SC
3AG
2AG
3AG
3AG
ST
SC
2AG
SC
3BG
3AG

HOR
CAT
RK
O
O
K
RK
K
O
RK
K
O
RK
K
K
RKP
K
RK
O
K
O
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
R
O
WK
RK
W
RK
RK
O
O
RK
RK
O
RK
O
WK
WK
R
RK
RK
RK
O
RK
O
RK

HK

Y
Y

VERSION
306569
315840
320208
303245
318400
303889
325742
300008
304061
315319
304433
318592
316561
300173
317093
301157
304523
304037
303298
322994
314260
301161
320116
310442
314351
302096
302929
318969
318607
310253
318823
302501
303980
325217
311084
310255
305333
317247
301391
304933
314384
324609
317952
316940
317083
309012
314961
324305
322505
315556
318389

18OCT2016

SL
NO
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377

CENTER
CODE
WC292
CE202
CG494
CF586
WB394
CY247
GD448
GB061
DR415
DE434
DJ452
DR578
DJ103
GA235
CH172
WC250
DB288
GD376
DD332
CY358
DJ316
DR224
CB429
CW141
CZ109
CF280
GD351
DN554
CP029
CC193
DP062
DJ116
DR457
WB027
DB360
CN640
DA526
DE089
WC127
DL177
CY020
QB013
CJ320
DL309
CM201
CN361
CH135
DR379
DR186
DL439
DG466

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111373
2173490
2173113
2140125
2111937
2111282
2111967
2150199
2130023
2110693
2170705
2141017
2182877
2180212
2171244
2111324
2160414
2140364
2171021
2130470
2170676
2170039
2130934
2181821
2111315
2154407
2111839
2110274
2130655
2120262
2220911
2260206
2110082
2171976
2250357
2172569
2151796
2151089
2171471
2123142
2152138
2250264
2180845
2170363
2153835
2181164
2230074
2150094
2150048
2110357
2140866

SCORE

CHANDRACHUDN
HARISHKUMARPRASADKT
SRINIVASAC
GANGADHARAHJ
MANJUNATHNAGESHSHETTY
MANOJAKARANTHAK
NIRANJANAMLAKKANNANAVAR
SANTOSHCHULAKI
SRIKANTNNAIK
SANDEEPPATIL
SOWMYAS
DIVYAN
MANJUNATHSOPPIN
DHEERAJPATIL
SHARATHM
SUDEEPAHR
MAHMEDPASHAE
MANJUNATHGOUDA
MANJUNATHAMT
YASHAVANTHAV
VENKATESHYV
VIJAYALAXMIHU
SHRUTIMANAKOOR
ABHISHEKKJ
SHRUTHIE
SANTHOSHGHONNATTI
VISHALVENKATESHPADAKI
PAWANN
ARUNB
KESHAVCCHAVAN
PRAVEENKUMAR
SALMANSHUKURM
RAGHUGS
BHARATHNAGN.S
SUNILKUMARK
SHIVARAJUMV
SANTOSHJAGADISHVERNEKAR
CHETHANAM
MURALIDHARALK
SHARATHS
JAYANTHR
VIJAYAKUMAR
PAVANRAJKR
SHYAMKUMARREDDYMR
LOKESHAN
AKSHAYAK.P
NADIGARAJADEPPA
HARISHG
VISHALMHAMPANNAVAR
YOGEESHABS
KIRANKUMARTG

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Page27of508

DOB
13Jan91
08Feb91
08Mar91
10Mar91
20Mar91
27Mar91
05Apr91
13Apr91
13May91
18May91
19May91
24May91
10Jun91
12Jun91
26Jun91
26Jun91
01Jul91
08Jul91
10Jul91
22Jul91
26Jul91
01Aug91
17Aug91
22Aug91
24Aug91
27Aug91
27Sep91
07Oct91
25Oct91
01Nov91
02Nov91
17Dec91
08Jan92
26Jan92
06Feb92
15Feb92
10Mar92
12Apr92
17Apr92
25Apr92
30Apr92
01May92
12May92
15May92
18May92
26May92
01Jun92
01Jul92
01Jul92
09Jul92
18Jul92

CATEG
GM
3AG
3AG
1G
GM
GM
GM
2AG
ST
GM
3AG
1G
3BG
3BG
3AG
GM
2BG
1G
3AG
ST
3AG
3AG
ST
3BG
GM
2AG
GM
GM
ST
SC
SC
2BG
GM
3AG
2AG
3AG
2AG
2AG
3AG
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
2AG
3BG
ST
2AG
2AG
GM
1G

HOR
CAT
K
RK
R
O
O
O
RK
O
K
P
WK
W
K
RK
O
RK
RK
RK
R
K
RK
WRK
WK
O
W
O
RK
O
O
O
O
O
O
O
K
O
O
RK
RK
O
RK
RK
RK
O
RK
RK
K
O
RK
RK
R

HK

Y
Y

VERSION
324852
302314
303278
303226
324458
311239
321440
320061
319375
314770
316484
319538
316135
319819
303964
324810
313040
321368
314140
311094
316348
319184
300956
310215
311597
302914
321343
318362
307020
301249
318606
316148
319417
324059
313112
306448
312654
314425
324687
317457
311460
321949
304640
317589
306169
306601
303927
319339
319146
317719
315346

18OCT2016

SL
NO
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428

CENTER
CODE
CQ226
DB387
WD245
CC502
CD107
GE312
WD356
CQ431
DH270
DR580
GC342
WC417
DK557
CK082
GB403
CN609
WE488
GE438
CP335
CH203
WF537
CS298
CL297
CT400
CS196
CZ552
WE255
WE454
DG159
GC236
GA252
DB171
QD252
CH132
CT426
CN241
CD153
CT166
WD027
WB154
WB401
DA205
WE178
WD373
WE312
CX151
CX175
CD004
CB393
CP317
DK501

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181435
2182173
2180849
2154753
2280131
2121905
2154197
2153244
2150642
2150132
2130800
2210263
2260184
2180802
2182827
2112043
2111065
2182055
2172402
2171546
2110589
2250560
2112094
2181581
2121265
2152424
2130325
2182369
2170520
2180832
2140055
2160427
2280448
2151205
2172108
2172489
2112537
2181625
2121665
2280420
2111943
2151720
2151266
2180664
2171065
2152489
2171763
2173245
2270325
2111922
2220672

SCORE

LEELAVATHIR
RAVITEGGIN
LOKESHAM
THILAKT
SHARANNBASAPPA
PRIYANKABALLARY
MAHESHAG
CHIKKALINGAIAH
SHILPASHREEDN
RAKESH
RAJUBADAKANNAVAR
DASHARATHASE
MAIHIBOOBASAB
VANITHAC.G
SIDDHARTHKSHIRSAGAR
PRASHANTHND
NAVYASHREEMS
BABANBASAVANTGHUGRETAKAR
GIRISHHC
MANUKS
DIVYAMK
HEGGADEMALLIKARJUNA
CHAITHANYAKK
MAHANTHESHAAS
ARUNKUMARR
MANJUNATHASR
RAMACHANDRABD
DEEPAKC
ASHOKAKN
RAMESHGOUDAGURUGOUDABIRAD
ANILSINDHE
ISMAILZABIULLA.S
SHRISHAIL
MANJUNATHKH
NANDISHN
VIJAYAKUMARBH
KARTHIK.H.G
VINAYKUMARSP
SOWMYASHREEB
JAGADEESH
NIRANJANHR
DILIPKUMARK
SHAMBHAVIB
SUNILKUMARK
VARDHANKUMARHN
KARTHIKMMADIVALA
CHAITHRADS
GIRISHAD.J.
PRABHAKAR
SUBRAHMANYATR
SATHISHR

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Page28of508

DOB
20Jul92
30Jul92
30Jul92
06Aug92
06Aug92
07Aug92
08Aug92
31Aug92
03Sep92
29Sep92
05Oct92
08Oct92
10Oct92
16Oct92
22Oct92
22Oct92
05Nov92
16Dec92
20Dec92
24Dec92
14Jan93
25Jan93
28Jan93
25Feb93
06Apr93
23Apr93
10May93
15May93
21May93
01Jun93
02Jun93
03Jun93
02Jul93
14Jul93
29Jul93
26Aug93
21Sep93
02Oct93
26Oct93
10Dec93
12Dec93
01Jan94
15Jan94
15Jan94
19Feb94
15Mar94
20Mar94
25Mar94
05Apr94
30Apr94
10May94

CATEG
3BG
3BG
3BG
2AG
3BG
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
ST
GM
2BG
3BG
3BG
GM
GM
3BG
3AG
3AG
GM
2AG
GM
3BG
SC
2AG
ST
3BG
3AG
3BG
1G
2BG
3BG
2AG
3AG
3AG
GM
3BG
SC
3BG
GM
2AG
2AG
3BG
3AG
2AG
3AG
3AG
3AG
GM
SC

HOR
CAT
WRK
RK
RK
O
RK
WK
RK
RK
WRK
K
K
O
RK
WK
O
O
W
R
RK
O
WRK
K
RK
R
RK
RK
RK
K
K
RK
RK
O
RK
O
R
RK
R
R
WK
RK
O
O
WR
O
R
RK
WRK
RK
RK
R
O

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
307746
313139
325333
301558
301691
321768
325444
307950
315774
319540
320918
324977
317207
304834
320403
306705
326104
321894
307327
303998
326697
308874
305577
309504
308772
312040
325871
326070
315039
320812
319836
312923
322924
303924
309530
306657
301737
309270
325115
324183
324465
312333
325794
325461
325928
310695
310719
301597
300921
307301
317155

18OCT2016

SL
NO
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

CENTER
CODE
DC007
CE115
DR390
CH231
CZ134
CC316
DH386
WC167
CN340
WA054
DR448
WD312
CP360
GA120
WB410
WE114
QD008
QC029
DR068
QE012
CG181
CF152
CE233
DR207
GA142
CP347
CX020
CA449
CW429
DP161
CX065
CG268
CM325
CJ339
DD165
CN373
CW336
DD087
DB351
CJ270
DG550
QE248
CS475
DA494
DD001
DR508
CD139
GE288
WF105
CF010
QE111

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2151509
2260033
2150115
2270143
2182044
2112654
2110430
2152163
2153491
2173191
2123500
2120633
2153367
2154551
2121005
2151152
2240206
2220359
2170017
2183378
2180672
2120449
2240023
2260245
2154568
2230210
2270142
2155082
2121448
2150218
2240183
2112389
2153862
2270255
2280659
2181161
2152690
2210149
2171470
2140217
2170594
2122678
2172221
2280603
2182628
2110095
2154540
2140625
2170152
2154336
2220829

RAJASHEKHARAKK
TAHIRAHMED
CHETHANKUMARACS
GEETA
MARUTHIHONNENAHALLI
ANUSHAP
THUKKAHAREESH
NAGESHAL
DINESHSATISHNAIK
VIJITHDR
NAGARAJA.V
BABY
TULASIRAMK
VIJAYKUMARGANGOOR
RASHMITHAD
VARUNKUMARJ
GANGAPPA
PRAKASH
CHARANKUMARH
SAGAR
BAHUBALIJAKANUR
KOMMULAPATIPREMCHAND
SRILAKSHMIK
SHAKSHAVALIK
SUNILVASAPPANAYAK
MOHANKUMARB
SAGARHR
AMART
HARISHMURTHYHN
ABHILASHA
NISARAHMED
JAGANMOHAN
SUNILKUMARS
POOJAKR
SUDHARANISHANGARKI
RATHANKUMARDB
YOGARAJKPOOJAR
SUDHARANI
TEJASHWININ
LOKESHAL
SANTHOSHAKN
JARCHANA
RAMYALB
SAHANAB
SANTHOSHAHM
PUSHPALATHAS
RASHMIARJUNAGI
CHANDARR
VIKASKGOWDA
CHANDRAKALAT
SUDHAKARA

SCORE
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Page29of508

DOB
16May94
27May94
07Jun94
08Jun94
01Jul94
22Jul94
13Aug94
06Oct94
24Nov94
11Jan95
26Jan95
12Feb95
21Feb95
13Mar95
29Mar95
29May95
01Jun95
01Jun95
06Jun95
11Jun95
18Jul95
18Aug95
19Aug95
01Sep95
21Sep95
24Sep95
07Oct95
11Oct95
23Oct95
04Nov95
09Nov95
27Nov95
21Jan96
22Mar96
05Jun96
29Jun96
30Jun96
05Sep96
15Oct96
23Nov96
15Feb97
11Mar97
15Mar97
18Apr97
09May97
13May97
25May97
02May98
02May98
17May98
01Aug98

CATEG
2AG
2BG
2AG
3AG
3BG
GM
GM
2AG
2AG
3AG
SC
SC
2AG
2AG
SC
2AG
1G
SC
3AG
3BG
3BG
SC
1G
2BG
2AG
ST
3AG
2AG
SC
2AG
1G
GM
2AG
3AG
3BG
3BG
2AG
GM
3AG
1G
3AG
SC
3AG
3BG
3BG
GM
2AG
1G
3AG
2AG
SC

HOR
CAT
RK
O
K
WK
RK
W
O
RK
O
RK
R
WRK
O
K
W
O
RK
K
O
RK
RKP
P
O
R
RK
O
RK
O
RK
O
O
O
O
W
O
O
K
WK
W
O
RK
WK
W
K
RK
W
WK
K
O
WK
K

HK
Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
313287
302227
319350
304023
311622
301372
315890
324727
306740
323622
319408
325400
307352
319704
324474
325730
322680
322333
319028
323052
303541
302792
302345
319167
319726
307339
310564
300449
310525
318465
310609
303740
305989
304659
313973
306588
310416
313895
313103
304590
315430
323288
309051
312622
313809
319468
301723
321744
326281
302650
323151

18OCT2016

SL
NO
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

CENTER
CODE
CN134
DC102
CX027
CJ243
DA056
CA110
CH504
DE270
CU054
DE397
CM478
WD007
DK204
DP427
WA073
CS415
QC244
CX091
WE005
GD216
CB342
CM096
DB405
DJ173
GB176
DP034
CH167
DH055
WC190
DH071
GA008
WB433
DR459
CE342
WE474
GC264
DK378
DR334
CX179
CG289
CX261
WB474
CQ388
CZ387
CW276
CP344
CU478
CE011
CT327
CU170
CH299

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111970
2171082
2250415
2180863
2171214
2182301
2120089
2110671
2111559
2170829
2172792
2110224
2151253
2183248
2173235
2111768
2240089
2152453
2170695
2111741
2210485
2153789
2230135
2150928
2130110
2150168
2122230
2110378
2152201
2150585
2150718
2111977
2240312
2154847
2171280
2112295
2130293
2160716
2171760
2210412
2152536
2112033
2140380
2171677
2220434
2153353
2172015
2173426
2172087
2210282
2172547

PASUPULETIRAVIKUMAR
KUMARAMN
SHIVANAND
JACINTHAP
MAHESHATP
SIDDAPPABHUSHI
NANDEESHAKB
GANGADHARMATTUR
JAGANNATHAGOUDAPATIL
MAHESHAA
PAVITHRADR
RAGHUS
MOHANAKUMARASD
UMESHAM
SWAROOPASAMPATHHN
HANJAGEKAILASSHRISHAIL
RAJAKUMAR
NAGARAJUBS
SATEESHAJC
PRASHANTJALIHAL
NAGAPRASADGR
MANJUNATHAHR
RAMESHMR
SANJAYK
BASAPPANAYAK
SRINIVASAHS
MAHESHAV
YOGESHDEVADIGA
MAHADEVASWAMYS
GURUPRASADK
MAHESHDIVANAMAL
MUKUNDHARAOSINDHE
BARIKARARAGHU
GAJANANNAIK
RAVIKUMARSJ
#NAME?
NIRANJANAS
SUBANULLABN
RAVIKUMARSB
MALLAPPANAVARVIJAY
SACHINM
AMRUTHNGOWDA
SHASHIKUMAR
UMALATHAKN
PAVANKUMARN
VINAYAKKPISE
SHWETHADN
CHETHANSHOWRI
VEENAHJ
NAGARAJ
PRADEEPAV

SCORE
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Page30of508

DOB
05Jun75
20Jun80
16Jul81
19May83
03Jun83
18Jun83
10Mar84
12Mar84
21May84
15Jun84
04Mar85
16May85
15Jun85
28Jul85
28Apr86
30May86
01Jun86
25Jun86
20Jul86
24Jul86
08Oct86
17Nov86
01Jun87
14Jul87
12Sep87
01Jan88
12Jan88
26Jan88
10Apr88
12Apr88
20Apr88
07May88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
02Jun88
03Jun88
05Jun88
01Jul88
06Jul88
24Jul88
05Aug88
11Aug88
15Oct88
09Nov88
07Jan89
04Feb89
25Feb89
10Mar89
05Apr89
07Apr89

CATEG
GM
3AG
2AG
3BG
3AG
3BG
SC
GM
GM
3AG
3AG
GM
2AG
3BG
3AG
GM
1G
2AG
3AG
GM
GM
2AG
ST
2AG
ST
2AG
SC
GM
2AG
2AG
2AG
GM
1G
2AG
3AG
GM
ST
2BG
3AG
GM
2AG
GM
1G
3AG
SC
2AG
3AG
3AG
3AG
GM
3AG

HOR
CAT
E
RK
K
WK
RK
K
RK
O
K
O
W
O
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
K
O
K
RK
O
R
K
RK
RK
RK
RK
K
O
K
RK
RK
RK
K
O
RK
RK
RK
O
K
W
O
K
WK
RK
WRK
K
RK

HK

Y
Y

VERSION
306821
313382
310571
304563
312184
300110
304280
314606
309606
314733
305917
325095
316859
318859
323641
308991
322548
310635
325621
321208
300870
306128
313157
316205
320176
318610
303959
315562
324750
315575
319592
324497
319419
302454
326090
320840
317029
319294
310723
303553
310804
324538
307924
311875
310356
307336
310030
302118
309431
309722
304094

18OCT2016

SL
NO
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581

CENTER
CODE
QE432
CF275
QB001
QD018
DN608
DD324
CF529
CP401
WB173
CH473
DA300
CH433
CY095
CX412
WD511
DA529
DK348
CN140
CQ131
CF408
DE467
DN034
DE017
CH435
DP239
CG050
CU395
CD039
CU033
GD229
DA375
DR368
WF204
CZ557
WD008
DN386
CY013
CH294
DA117
DR051
CA439
CS054
CN188
CA467
CQ453
CZ105
WF018
GC026
DA572
WC382
GE161

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182411
2154408
2250039
2270124
2170295
2220643
2120377
2181281
2181551
2130857
2140681
2180782
2121816
2111457
2112780
2182360
2122483
2181230
2172256
2173204
2151168
2270024
2182802
2180777
2141002
2154207
2171991
2173252
2121440
2111746
2151758
2150090
2183175
2181945
2130090
2183205
2152135
2181262
2260165
2183409
2120009
2152969
2153451
2173691
2181372
2152293
2183415
2111994
2111062
2171786
2182424

SCORE

PRASHANTHKUMAR
RAJEESHA
PRASHANTKUMAR
DODDABASANAGOUDA
CHETANKUMARYN
KESHAVAMURTHYT
PAVITHRARH
RAKESHAABALUR
PUNEETHAS
MUNIRAJU
MADHUSUDHANACG
PRAVEENSANGALI
MAHADEVA
AKSHATHACH
SANTOSHD
SURAJHIREKUDI
YOGESHS
BASAVARAJAGOURAKKALAVAR
CHETANKS
NETHRAVATHI.N
JAGANNATHC
PRADEEPKUMARMG
SHASHIKIRANSHETTY
NAVANEETHMB
SHASHIDHARADN
CHETHANKUMAR
PAVANKUMARKS
RAVIRAJ
SWAMIPRASADR
VISHWADARSHAN
SATHEESHANG
VITHALKUMAR
MAHESHKUMARAS
SIDDAPPA
RAGHAVENDRASR
PRAKASHKGOUDRA
SANDEEPKUMARS
MADHUHS
CHANDUBASHAK
NANJUNDAIAHHM
SRINIVASB
MOHANKUMARR
SANTHOSHKK
MAHADEVASWAMYK
SHIVARAJAYYAPARAMAYYAHIREMA
NAVEENKUMARN.P
ABHISHEKP
MOHMEDTABREZHUSSENSABDESAI
LOHITVPATIL
RAVEESHAS
NAGAPPAGORAJANAVAR

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Page31of508

DOB
05May89
15May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
04Jun89
10Jun89
10Jun89
22Jun89
29Jun89
01Jul89
14Jul89
20Jul89
13Aug89
14Aug89
23Aug89
11Sep89
19Nov89
02Dec89
04Dec89
02Jan90
31Jan90
26Feb90
25Mar90
05May90
10May90
10May90
14May90
21May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
02Jun90
24Jun90
28Jun90
01Jul90
01Jul90
07Jul90
10Jul90
14Jul90
15Jul90
15Jul90
01Aug90
09Aug90
31Aug90
09Sep90
27Sep90
06Oct90

CATEG
3BG
2AG
2AG
3AG
3AG
SC
SC
3BG
3BG
ST
1G
3BG
SC
GM
GM
3BG
SC
3BG
3AG
3AG
2AG
3AG
3BG
3BG
1G
2AG
3AG
3AG
SC
GM
2AG
2AG
3BG
3BG
ST
3BG
2AG
3BG
2BG
3BG
SC
2AG
2AG
3AG
3BG
2AG
3BG
GM
GM
3AG
3BG

HOR
CAT
K
RK
RK
RK
RK
K
W
RK
RK
RK
RK
RK
RK
WRK
O
O
K
RK
R
W
O
O
RK
R
RK
O
RK
RK
K
O
RK
K
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
K
K
K
K
RK
O
RK
O
O
RK
K

HK

Y
Y
Y

VERSION
323472
302925
321937
322690
318416
314132
303169
307393
324205
304265
312428
304225
311388
310956
325599
312657
317003
306827
307658
303048
314803
317842
314353
304227
318671
303346
309947
301623
309585
321221
312502
319328
326380
312045
325096
318194
311444
304086
312245
319011
300439
308630
306783
300467
307973
311593
326194
320602
312700
324942
321617

18OCT2016

SL
NO
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632

CENTER
CODE
CE160
DN442
DD432
CM295
GD388
WA166
WB055
CZ600
DJ263
DP486
DR560
DR554
DR282
GD002
CL296
QE095
CR463
GB469
GD144
DD232
DE381
DR003
DJ064
CT382
DA064
CG094
DG520
DE200
CL047
DN205
CR044
QE129
CP059
DP136
DR178
CB248
DJ378
DJ223
WB369
CR266
DR526
CN235
DJ033
DD313
CM214
CX150
CF584
CB024
DD354
GE113
CP316

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2154797
2130092
2182547
2153843
2111920
2173344
2121366
2171717
2250159
2130066
2183354
2183352
2141027
2140559
2130720
2150508
2151957
2160533
2181705
2151434
2182759
2150005
2150914
2130593
2140695
2140174
2110513
2151108
2153609
2170228
2182337
2210077
2172347
2123432
2160719
2154951
2182852
2150963
2153331
2250326
2150147
2250640
2150890
2171030
2172743
2111420
2112509
2180135
2151470
2122255
2121051

SCORE

GURUMURTHYHS
DEEPIKAN
SAVITAHADIMANI
NATARAJS
RAGHAVENDRAKULKARNI
DHARSHANSHIVUKS
MAHESHAC
SOMASHEKARREDDYCS
SOMANNA
HARSHAKUMARANAYAKAMS
THIPPESWAMYGB
PRASADHIREMATH
GANESHAHN
RAGHAVENDRAKADAPPAKOLI
MANJUNATHAS
SANTOSHHADAPAD
RAMAPRASADR
WASIMAKRAMLALASABJAMADAR
PRADEEPJADIMATH
NAGARAJUR
KIRANR
MANOJ
MANJUNATHAS
SHASHIKUMARRY
YOGANANDASAGARAMS
NAGENDRAPRASADTG
PRASHANTDANDAVATI
NITHEENA
SURESHAJY
BINDU.BR
RUDRESHKP
RAKESH
SHRISHAILDODAMANI
JAHNAVIM
ALEEMPASHAM
MANJUNATHAAR
PUNITHAYYASM
SHAMANTHJSAGAR
SUDEEPANAYAK
BHAVYACR
DILIPHC
PRAMODAKUMARHAMPANAVAR
SHILPASHREEHB
SHREELAKSHMIKS
HANUMANTHARAJUKV
SUNILHG
SANTHOSHAD
ARUNKUMARDG
MALLIKARJUNKULAGODH
SANGAPPALAMANI
SUNILKUMARAS

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Page32of508

DOB
24Nov90
30Nov90
18Dec90
22Jan91
14Feb91
17Feb91
10Mar91
01Apr91
04Apr91
12Apr91
01May91
04May91
06May91
04Jun91
06Jun91
15Jun91
22Jun91
19Jul91
30Jul91
19Aug91
01Sep91
16Sep91
19Oct91
29Oct91
04Nov91
22Nov91
02Dec91
05Dec91
11Dec91
04Jan92
05Feb92
01Mar92
06Mar92
12Mar92
15Mar92
28Mar92
15Apr92
25Apr92
29Apr92
01May92
02May92
06May92
09May92
10May92
15May92
18May92
25May92
26May92
05Jun92
10Jun92
15Jun92

CATEG
2AG
ST
3BG
2AG
GM
3AG
SC
3AG
2AG
ST
3BG
3BG
1G
1G
ST
2AG
2AG
2BG
3BG
2AG
3BG
2AG
2AG
ST
1G
1G
GM
2AG
2AG
3AG
3BG
GM
3AG
SC
2BG
2AG
3BG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
3AG
GM
GM
3BG
2AG
SC
SC

HOR
CAT
K
W
WK
O
K
RK
RK
O
RK
RK
RK
K
RK
RK
K
K
RK
RK
O
RK
O
RK
RK
RK
O
O
RK
R
RK
W
O
O
RK
WRK
O
RK
RK
O
RK
WK
RK
K
WK
WRK
RK
RKP
O
O
RK
RK
K

HK

Y
Y

VERSION
302272
318241
314240
305975
321380
323734
324087
312088
316295
318886
319520
319514
319242
320994
305576
323135
308223
320469
321136
314040
314717
318963
316080
309486
312192
303502
315400
314536
305327
318013
308252
323169
307051
318520
319138
300776
316410
316255
324433
308458
319486
306646
316081
314121
305958
310694
303224
300552
314162
321569
307300

18OCT2016

SL
NO
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

CENTER
CODE
DG514
DJ107
DB323
WE319
DE158
DG004
CE174
CN599
DL002
CQ489
CD403
CL039
CF120
QE232
WE461
CN040
WC447
GD278
DA541
GD304
CQ295
GD126
CJ330
DG337
WA117
DP449
DH304
DA332
QC263
WD425
DD083
QE023
CY241
CJ362
CC373
GD092
DH400
CH407
CF499
CN253
WB144
DP153
CP088
QE268
DB107
DR034
CF554
CW258
WB333
DP196
WD147

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2160601
2250152
2111201
2160489
2170766
2182990
2120187
2112039
2150456
2172336
2120307
2220292
2173152
2182863
2171273
2181243
2210268
2153120
2122074
2240137
2111821
2152715
2154006
2150812
2173268
2130064
2260220
2122121
2280223
2120488
2170985
2270009
2140587
2172889
2180277
2152615
2122965
2153760
2173238
2181214
2111699
2123427
2181352
2122637
2182218
2170005
2270285
2210274
2172325
2150223
2153828

SCORE

SAYEDTABAREZ
CHIDANANDMANAMI
N.SANDEEP
MOHAMMADASIFP
VIJAYAKUMARHT
MAHADEVASWAMYD
SWETHAHN
D.RAHULSINGH
BINDUGR
HARISHGOWDAGV
SATHISHH
JAYAPRAKASHS
ASHOKAREDDYV
BRIJESHSREDDY
VINAYNV
VIJAYAKUMARIKV
VIKRAMA
PRASHANTKOPARDE
SAMPATHKUMARRV
ARAVINDAMETI
SOWRABHAL
PRATHVI
SRIDHARAS
SANTHOSHAKB
POORNACHANDRATR
RAMAPPACHANDAKI
CHANDAPASHYA
SHRIDHARPRABHUSANDHIMANI
SHILPASIDDARAMPATIL
RAKESHHC
MANUKN
SUBHASHREDDY
MADHUG
LOHITHMP
LAVANYALAKSHMI.P
RAMESHPATTAR
RAVIKIRANK
NAGENDRASUBRAYNAIK
JAGADISHKUMARC
KUSHALKR
APOORVASHREEMS
MANOHARB
SOMASHEKARSWAMYMM
KIRANTILEKAR
MARUTIMALI
ABHISHEKAKN
KONANKISHIVAKRISHNA
SUNILANTHONYA
VIDYAR
ANILBODAGAL
RANJUK

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Page33of508

DOB
24Jun92
26Jun92
06Jul92
16Jul92
28Jul92
05Aug92
27Aug92
11Sep92
19Sep92
02Oct92
12Oct92
17Oct92
12Dec92
24Dec92
01Jan93
01Jan93
24Jan93
17Feb93
25Mar93
08Apr93
03May93
10May93
15May93
27May93
30May93
01Jun93
12Jun93
29Jun93
02Jul93
23Jul93
24Jul93
30Jul93
03Aug93
10Aug93
10Aug93
22Aug93
24Aug93
27Aug93
29Aug93
08Oct93
09Nov93
18Nov93
22Nov93
01Dec93
29Dec93
14Jan94
04Mar94
05Apr94
15Apr94
20Apr94
25Apr94

CATEG
2BG
2AG
GM
2BG
3AG
3BG
SC
GM
2AG
3AG
SC
SC
3AG
3BG
3AG
3BG
GM
2AG
SC
1G
GM
2AG
2AG
2AG
3AG
ST
2BG
SC
3BG
SC
3AG
3AG
1G
3AG
3BG
2AG
SC
2AG
3AG
3BG
GM
SC
3BG
SC
3BG
3AG
3AG
GM
3AG
2AG
2AG

HOR
CAT
RK
K
K
K
RK
RK
W
O
RK
O
O
RK
RK
O
K
K
K
K
K
K
W
RK
RK
K
O
RK
RK
RK
K
O
O
K
K
O
WK
K
R
K
O
RK
W
O
O
K
RK
K
O
O
W
K
RK

HK
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
315394
316139
313075
325935
314492
314884
302286
306471
317281
308032
301987
305319
302760
323272
326077
306920
325007
321270
312669
321296
307815
321118
304650
315217
323685
318913
315808
312460
322567
325513
313891
323063
311233
304682
301429
321084
315904
304204
303139
306669
324176
318505
307080
323308
312859
318994
303194
310338
324397
318445
325235

18OCT2016

SL
NO
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734

CENTER
CODE
GA291
WC392
CX257
DR591
WD386
CE417
CU043
CQ389
CT021
WA099
GB253
CB280
DE122
WE444
QD102
DE414
DG491
CS134
GC351
CH067
DL167
CQ331
WF049
CH115
CM393
CR348
DP029
QE093
GB527
CG500
WD118
CB307
CY236
CP021
WE218
CE117
CC209
WD164
CA345
DR357
DG079
CD348
CU467
DJ377
CK187
DE331
WD133
CG512
WE310
CZ161
DP178

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2180127
2181875
2152543
2183346
2280183
2120147
2152738
2140381
2181662
2112528
2122985
2120082
2182787
2111012
2210237
2151155
2250135
2172139
2112381
2123084
2110310
2181389
2183356
2140825
2172782
2151919
2170098
2220846
2182636
2280174
2153773
2154959
2171567
2111866
2151364
2173463
2154711
2270241
2155057
2150092
2122916
2112577
2172016
2140839
2172947
2250205
2180993
2173118
2130338
2121719
2160701

SCORE

SUDHIRDONGARE
MADHUSUDANKN
MANJUNATHA
RAKESHPO
VIRUPAKSHIGOUDJ
SUHASS
PRASHANTKUMARCA
NARASIMHAMURTHYR
AKSHAYKUMARB.S.
PRAVEENSDESAI
DURGADASRKAMBOJI
KOMAL.SS
VINAYDV
PAVANRAJGS
SRIDEVI
SURESHKUMARA
DIVYAKUMARN
MANOHARPATEELGR
SHIVALINGAPPASBADAMI
PUNEETHKUMARCS
MADHAVAHM
MOHANKR
PRAVEENKUMARA
USHAHB
ANILKUMARR
RAVIKIRANKG
RAJESHTS
KRISHNAKUMARK
NITYANANDPEJOLLI
SHASHIKUMAR
ABHISHEKKM
HONAKERAPPABAXAPPANAVAR
ASHWINI
POOJAUDAYARGEKAR
LIKITHP
SUDARSHANRS
VIJAYADEVADIGA
VINAYSV
DIVYAJ
KIRANKPOOJARY
ASHWINIPRABHU
RAJESHRAMAPPAKATAGAWALI
SUDARSHANSA
SURESHARK
JAGADISHAM
NAGARAJK
KIRANKUMARK
NAVEENKUMARS
SUSHMITHAP
CHAITHRARANI.N.G
SEEMAN

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Page34of508

DOB
09May94
24May94
01Jun94
01Jun94
02Jun94
02Jun94
08Jun94
05Jul94
23Jul94
25Jul94
05Aug94
01Sep94
09Sep94
30Sep94
01Dec94
25Jan95
03Feb95
15Feb95
21Feb95
10Mar95
11Mar95
12Apr95
14Apr95
20Apr95
18May95
23May95
23May95
01Jun95
23Jun95
08Jul95
13Jul95
16Oct95
27Oct95
12Dec95
01Jan96
05Jan96
20Jan96
20Jan96
21Feb96
29Feb96
23May96
25May96
02Jun96
16Jun96
19Jun96
01Jul96
04Oct96
07Jan97
27Jan97
19Mar97
04May97

CATEG
3BG
3BG
2AG
3BG
3BG
SC
2AG
1G
3BG
GM
SC
SC
3BG
GM
GM
2AG
2AG
3AG
GM
SC
GM
3BG
3BG
1G
3AG
2AG
3AG
SC
3BG
3BG
2AG
2AG
3AG
GM
2AG
3AG
2AG
3AG
2AG
2AG
SC
GM
3AG
1G
3AG
2AG
3BG
3AG
ST
SC
2BG

HOR
CAT
R
RK
K
O
R
K
RK
RK
O
O
RK
O
RK
O
WK
K
O
O
P
RK
O
RK
O
RK
RK
R
RK
RK
K
RK
RK
RK
WRK
WK
O
RK
RK
K
W
K
W
O
RK
K
R
K
R
O
WRK
W
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
319875
324952
310801
319551
325474
302529
309595
307925
309125
323667
320253
300808
314458
326060
322774
314750
315371
308710
320927
303859
317447
307849
326225
303907
306105
308444
318653
323133
320527
303284
325206
300835
311356
307013
325834
302229
301265
325252
300345
319317
314959
301932
310019
316409
304939
314667
325221
303296
325926
311649
318482

18OCT2016

SL
NO
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785

CENTER
CODE
CK052
GB480
DR288
CT095
WF182
DE190
DJ464
CW415
CM169
WE351
DJ558
CL280
CA092
CX486
DN455
DJ295
DR532
CT110
CA007
WD105
CY019
CH104
CK239
QE319
DP409
CC161
CX436
WF168
CH483
CR038
CA244
DE490
CH096
CJ152
CU085
CR111
DP122
CW339
CR077
CB340
GB098
QC312
CN394
CY185
CZ466
CF547
DC446
CT368
DL093
CP242
CE252

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2180807
2151250
2110050
2140461
2170262
2170783
2122709
2111544
2112170
2122248
2122692
2140285
2151511
2171831
2123230
2150969
2280834
2111651
2150086
2153707
2260143
2170694
2180765
2160517
2110173
2130878
2152575
2140970
2154634
2151851
2154305
2182735
2240275
2153939
2171919
2111091
2110126
2111534
2111077
2250979
2150312
2220196
2280311
2182108
2181970
2112502
2110945
2181587
2183153
2240128
2154825

SCORE

HARISHMR
UMESHAMBORE
YSHARAN
NITHYAKV
MANOJKUMARN
PAVANIE
RAHULRAOJ
MADDURINVDURGAPRASAD
ANANDKUMAR
UMESHBABUMJ
SUMATHIGR
RANGASWAMYKC
KIRANKUMARPG
PUTTASWAMYGOWDA
MAGENDRAV
LAKSHMEEPATHIPUTTAPPAKB
SHANTAVEER
SURESHKAMADINNI
SHRIDHARNAIK
LOHITHAB
SHABANAJMI
NANJUNDASWAMYB
PRAVEENABS
IYLI.SHASHIDHAR
RAJEEVKUMAR
PRABHANJANR
PREMKUMARCO
SHIVAKUMARAHN
NITHINKUMAR
GAJANANANAIK
LOKANATHA
ANANDLAYADGUNDI
YANKANNA
RAVI.T
VIKASGP
ASHWINKUMARS
RAGHAVENDRAG
SHASHANTHGI
SHANKARAB
SRIRAMAPPADALAVAI
PRAMODMASTAMARDI
SUJATA
PATHIBHUSHANASWAMYB.M
NAVEENABN
KIRANSATTUR
VEERESHMATHAD
SURESHBABU.K
CHANNAKESHAVAJB
RESHMAPEREIRA
AMARESH
UDAYMS

59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Page35of508

DOB
22May97
25May97
27May97
10Aug97
14Aug97
30Sep97
15Nov97
16May68
06Feb75
17Jul76
13Jul79
01Jun80
21Mar81
01Jun81
25Jun82
10May83
01Jun83
06Sep83
06Jan84
13Jan84
14Jul84
27Nov84
22May85
21Jun85
17Sep85
08Nov85
08Dec85
25Mar86
27Apr86
01Jun86
31Jul86
10Aug86
01Oct86
21Oct86
08Feb87
06May87
07May87
13May87
24May87
15Jun87
20Jul87
15Aug87
01Jan88
12Jan88
15Apr88
30Apr88
01May88
21May88
31May88
01Jun88
14Jun88

CATEG
3BG
2AG
GM
1G
3AG
3AG
SC
GM
GM
SC
SC
1G
2AG
3AG
SC
2AG
3BG
GM
2AG
2AG
2BG
3AG
3BG
2BG
GM
ST
2AG
1G
2AG
2AG
2AG
3BG
1G
2AG
3AG
GM
GM
GM
GM
2AG
2AG
SC
3BG
3BG
3BG
GM
GM
3BG
3BG
1G
2AG

HOR
CAT
O
O
O
WRK
K
W
RK
E
E
K
W
RK
RK
K
RK
RK
RK
O
RK
K
WK
K
RK
O
O
O
O
RK
O
K
RK
K
RKP
RK
O
K
K
O
RK
O
RK
WK
K
RK
O
K
O
RK
WRK
RK
K

HK

Y
Y
Y

VERSION
304804
320480
319248
309199
326358
314526
316496
310495
306313
325864
316590
305560
300092
311030
318267
316327
319492
309203
300007
325193
311459
303896
304991
323359
318841
301217
310980
326344
304291
308246
300244
314826
303881
304472
309638
308399
318554
310430
308205
300868
320098
322616
306617
311321
311954
303187
313726
309471
317373
307234
302364

18OCT2016

SL
NO
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

CENTER
CODE
DP267
QC269
GE369
GD408
DG061
GA086
GA256
GA183
CZ241
DE423
QE028
CF600
DR562
CZ070
WD495
WC013
CP203
WB412
WC298
QB010
CH216
DR094
WE423
CS127
CW211
DJ269
DK368
CG434
DP503
DC335
DG261
DL421
CW328
CZ230
DK180
CX251
CD415
GC062
CS122
CS148
CL204
CW282
CY055
CN349
CK072
DG037
DJ012
CA142
CF025
DR109
CC379

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150241
2280219
2121835
2121037
2170493
2180482
2160038
2154697
2171640
2151163
2183326
2112512
2230010
2111309
2154414
2121979
2181318
2140336
2181983
2160586
2160390
2280843
2151727
2153001
2260123
2130216
2151302
2180606
2110184
2280634
2122872
2183093
2121475
2121705
2170887
2111438
2112586
2153562
2240144
2172135
2153643
2152658
2182157
2250651
2112303
2110455
2150902
2171827
2130822
2150030
2180279

SCORE

BASAVARAJAPPASC
RAJSHEKHAR
PRAKASHAPPOJAPPAGOL
HANAMANTKANDAGALLA
ARUNKUMAR
UMESHRAVASABDADDE
MOINUDDINTORGAL
GOPALKRISHNANAIK
PRASANNAHP
RAJUK
SANDEEPPATIL
SHWETHAHG
BANARJUNSM
KAVYAB.V
KIRANDATTATREYASHET
DIVYASHREEM
GIREESHAHS
ANJALIDEVIKA
ESHAKR
MUBINABEGUM
KONDAMIDASHAIKSHAVALI
VEERESHS
KEMPEGOWDA
MANJUNATHHN
BASHASABKGUDIMANI
VIJAYABHASKARNAIDU
SUMAMANNUR
GURURAJPATIL
SHILPAKS
VISHWANATHKONDED
PREMALATABANDIWADDAR
RAHUL
ASHWINIM
BALAMURALIT
MANUM.K
JEEVANGOWDAH
MAHESHSHIVAPUTRAPPAJADAGOU
ANANDBHEEMASHANKAR
ANANDBN
MUKESHH
RANGANATHAM
VINAYMESTA
DIVYASANMANPRASANNARAJ
RACHANAM.R
VASUDEVARAOB
KISHOREKUMARM
SANDARSHABV
SANATHB
VINAYAKAHB
MOHANCG
ANDAPPA

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Page36of508

DOB
01Jul88
05Jul88
15Jul88
31Jul88
06Aug88
20Aug88
16Sep88
24Sep88
11Oct88
22Oct88
27Oct88
14Nov88
05Dec88
23Dec88
11Jan89
03Feb89
16Mar89
20Mar89
24Apr89
11May89
21May89
01Jun89
10Jun89
14Jun89
16Jun89
01Jul89
20Jul89
22Jul89
30Jul89
31Jul89
03Aug89
10Aug89
22Aug89
09Sep89
10Sep89
10Sep89
30Sep89
29Nov89
01Jan90
15Jan90
01Feb90
05Feb90
17Feb90
14Mar90
22Mar90
22Mar90
02Apr90
02Apr90
04Apr90
14Apr90
25Apr90

CATEG
2AG
3BG
SC
SC
3AG
3BG
2BG
2AG
3AG
2AG
3BG
GM
ST
GM
2AG
SC
3BG
1G
3BG
2BG
2BG
3BG
2AG
2AG
2BG
ST
2AG
3BG
GM
3BG
SC
3BG
SC
SC
3AG
GM
GM
2AG
1G
3AG
2AG
2AG
3BG
2AG
GM
GM
2AG
3AG
ST
2AG
3BG

HOR
CAT
RK
O
RK
RK
O
RK
O
K
RK
O
K
W
O
W
RK
WK
RK
WRK
R
WK
O
RK
RK
K
K
O
WRK
KP
WRK
RK
WRK
RK
W
O
K
O
RK
K
K
O
RK
RK
RK
W
RK
O
RK
R
O
RK
RK

HK
Y

VERSION
318699
322573
321825
321400
314941
319670
319840
319767
311729
314759
323068
303240
319522
311558
325583
324573
307195
324476
324858
321946
304008
319054
326023
308703
310290
316301
317017
303650
318903
313607
315141
317701
310408
311718
316847
310795
301999
320638
308698
308724
305484
310362
311367
306749
304824
314917
316044
300142
302665
319069
301435

18OCT2016

SL
NO
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

CENTER
CODE
GE403
WC062
DN069
CN342
CQ424
CN571
GD044
CR357
QE433
QD068
WF449
DE280
DJ164
CY314
CX017
WA374
CS187
DN141
CQ323
DK272
CP482
CH165
DK108
DK181
CK079
WE456
CE281
GB091
CZ383
GD233
GC045
CH252
CL200
CX339
DD210
DD203
DR189
DJ292
WB348
CL203
CF299
CW246
DK401
DK011
CY356
WF005
DJ215
QE169
CF224
DB067
CK208

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2152197
2182245
2280806
2172495
2172311
2270229
2111423
2121978
2151725
2121788
2122825
2151122
2150921
2182078
2171736
2140030
2181548
2183236
2153194
2110742
2260093
2171098
2110721
2151240
2220203
2111023
2154840
2150267
2111365
2153078
2112020
2121407
2112078
2181876
2110827
2151425
2170029
2170665
2121077
2112079
2270280
2181790
2151313
2110710
2152248
2183404
2210108
2150730
2173169
2151991
2154087

SCORE

MAHANTESHMAHADEVDIVANMAL
MAHADEVAPRASADDP
VINODKUMAR
RANJI.CP
PRAVEENKUMARGR
SANGAMESHREDDY
MALLIKARJUNANNAPPACHIMMAT
SUNILKUMARK
RAJUPATANGE
AMBRESH
HARISHBABUKD
ANANDAVK
KATTEBASAPPAMH
NAGARAJHAVANOOR
NAVEENKUMARP
MAHESHAN
VISHALBHARATE
VISHWANATHITAPASHETTI
RAVIKUMARKANNUR
MANJUNATHBUMATAR
SIRAJ
HEMANTHARAJAHN
AVINASHS
SHASHANKKS
ASHWINIT
PARASHURAMAK
NARAGUNDAPRASHANTHAKUMARA
SHRUTISUBHASKAREMANI
LINGESHKANTHR
PRAVEENAKUMARAMT
CHANDRASHEKHARNAGAPPAMARA
NAGESHHN
DURGAPRASAD
SANTOSHSHEKAPPAHYADLA
KARTHIKN
MADHUSUDANAS
NITHYASHREEHS
LAKSHMIDEVIG
SEETHARAMUJB
MANOJSHANTHARAMGOLE
SHIVASHEKHARAGOUDAPATIL
HARISHKUMARV
MAHENDRAS
NITINWILLIAMRODRIGUES
SHILPAG
JAGADISHN
THIPPESHAN
HEMANTHKUMAR
ANITHALAKSHMIG
SUNILKUMARNELAGUDD
AMRUTHKUMARDS

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Page37of508

DOB
02May90
05May90
14May90
21May90
26May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
10Jun90
10Jun90
11Jun90
26Jun90
30Jun90
01Jul90
08Jul90
09Jul90
13Jul90
19Jul90
31Jul90
31Jul90
01Aug90
12Aug90
13Aug90
31Aug90
31Aug90
02Oct90
04Oct90
25Oct90
03Nov90
09Nov90
15Nov90
22Nov90
26Nov90
05Dec90
14Dec90
04Jan91
12Jan91
18Jan91
19Jan91
29Jan91
05Mar91
25Mar91
26Mar91
29Mar91
05Apr91
05May91
11May91
01Jun91
01Jun91
02Jun91
02Jun91

CATEG
2AG
3BG
3BG
3AG
3AG
3AG
GM
SC
2AG
SC
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
1G
3BG
3BG
2AG
GM
2BG
3AG
GM
2AG
SC
GM
2AG
2AG
GM
2AG
GM
SC
GM
3BG
GM
2AG
3AG
3AG
SC
GM
3AG
3BG
2AG
GM
2AG
3BG
GM
2AG
3AG
2AG
2AG

HOR
CAT
K
RK
O
RK
O
K
RK
K
K
K
RK
RK
RK
K
O
RK
K
RK
K
K
RK
RK
O
RK
W
O
RK
WRK
O
RK
K
O
RK
O
O
KP
WRK
WK
RK
RK
RK
O
O
K
WRK
O
K
RK
W
K
RK

HK

VERSION
321859
324622
317877
306742
307943
306411
321036
308565
323473
322740
326625
314616
316196
311162
310561
323942
308763
317949
307842
316921
307474
303957
316763
316835
304831
326072
302393
320091
311871
321225
320621
304036
305480
310883
314018
314011
319149
316324
324412
305483
302939
310334
317057
316662
311092
326181
316247
323209
302864
312819
304960

18OCT2016

SL
NO
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

CENTER
CODE
QD037
CZ592
DD238
DL076
GE036
CX200
CA186
DP085
GC191
GE351
CE398
CC298
WC106
GD078
DJ542
DJ363
GD099
CG125
CL028
DJ565
CQ343
CT179
WE262
DE167
DJ571
CU221
CT177
CH110
DD003
CA476
DK364
GC169
CT082
DJ003
DP004
CY215
DC173
WC164
GB456
DL145
GC396
CT055
WD321
CU320
DG461
DB095
WB353
DJ599
QE271
DG163
DJ431

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2210225
2210247
2151430
2150465
2250248
2152508
2172333
2123440
2153900
2111222
2154860
2173370
2160415
2181838
2160566
2270062
2152664
2220183
2181125
2250187
2250594
2172053
2151406
2170780
2151056
2111587
2172054
2151037
2151355
2280016
2280679
2180952
2152868
2150901
2170100
2250379
2140716
2250373
2160539
2150485
2154306
2121358
2130789
2152795
2182919
2182217
2153311
2250181
2182772
2150753
2110599

SCORE

HARISHKULKARNI
SANTOSH
REKHACHANDRAR
MURASIDDHAVITTAPPABALEKUNDR
JYOTI.KUMBAR
GOPALMT
DILIPADC
SURESHGK
GOURISHTAMMANNAPPAKATTIMAN
PRASHANTMUDDAPPANAVARS
ANITHABH
SHANKARGOWDAM
MOHAMMEDSAIF
VIJETHAVNEELAVANJIMATH
NAZEEYATABASSUMA
YASHWINIKV
BADIGERASOMASHEKHARA
SUPRIYARANI
ABHISHEKN
HARISHAA
ANILKUMAR
HARIKRISHNAYL
DARSHANSINGHUS
CHANDRAKUMARK
HITHESHASA
KISHOR
MANJUNATHASA
SHASHIVARDHANGM
SHRINATHHADAPAD
SANTHOSH
ANANDA
SHIVAKUMARBADAKAR
ANAND
GUDDAPPAD
MANJUNATHATN
SHWETHA
MANOJKUMARJ
YAMANAPPA
SHAHIDLINGASUR
MAHANTESHSATYAPPAKUMBAR
SHIVAKUMARSAJJANAR
RAGHAVENDRA
ANKANAYAKA
SHASHIKUMARBN
ANANDALABAL
PRAMODS
NAGESHAM
SHARANABASAV
BASAVAKIRAN
MEGHANAP
LALITAKAMBAR

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Page38of508

DOB
03Jun91
05Jun91
22Jun91
01Jul91
03Jul91
07Jul91
14Jul91
17Jul91
29Jul91
31Jul91
21Aug91
26Sep91
01Oct91
16Oct91
28Oct91
06Dec91
01Feb92
10Feb92
12Feb92
05Mar92
13Mar92
27Mar92
28Mar92
03Apr92
11Apr92
23Apr92
26Apr92
22May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
06Jun92
08Jun92
08Jun92
14Jun92
22Jun92
01Jul92
01Jul92
18Jul92
25Jul92
31Jul92
31Jul92
01Aug92
02Aug92
10Aug92
23Aug92
03Sep92
14Sep92
30Sep92
21Oct92
17Nov92

CATEG
GM
GM
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
SC
2AG
GM
2AG
3AG
2BG
3BG
2BG
3AG
2AG
SC
3BG
2AG
2AG
3AG
2AG
3AG
2AG
GM
3AG
2AG
2AG
3BG
3BG
3BG
2AG
2AG
3AG
2AG
1G
2AG
2BG
2AG
2AG
SC
ST
2AG
3BG
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
GM

HOR
CAT
K
RK
W
RK
O
O
RK
K
K
K
W
RK
O
WK
W
WRK
K
WK
R
K
K
O
R
O
O
O
RK
O
RK
RK
KP
RK
RK
RK
RK
WK
O
RK
K
RK
K
K
RK
RK
RK
K
RK
O
RKP
W
W

HK

VERSION

Y
Y

322709
312080
314046
317356
321492
310743
300186
318581
320767
321807
302510
301354
324666
321070
316574
316395
321091
303773
305308
316597
307863
309283
325878
314503
316603
309773
309281
303899
313811
300476
317019
320745
309186
316035
318628
311335
313453
324724
320456
317425
320972
309159
325409
309872
315341
312847
324417
316631
323311
315043
316450

Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

CENTER
CODE
CP487
WE030
CN509
CX389
DC137
CT094
CP225
DE207
DL428
DG402
CW251
CT105
DA475
CW269
CZ094
CN270
DJ076
DC193
DN068
GA010
DC079
CZ418
CF150
DE291
CG077
CZ599
CQ103
QE466
DR225
QD011
CJ239
CN472
DE206
DG342
DB120
CQ040
WB071
CD140
DE462
CQ341
CW241
CK510
DA540
DN497
DD022
DH154
CT121
WB491
DD483
DR188
CL374

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111948
2151064
2120934
2260128
2110895
2172040
2140365
2122630
2270038
2182927
2152666
2152881
2111035
2152669
2171627
2153473
2170630
2110911
2280805
2151147
2182515
2121676
2120451
2250201
2120568
2181954
2280396
2171326
2183390
2210215
2153957
2153531
2240264
2122847
2152017
2121184
2160314
2120350
2170843
2181390
2181792
2112353
2111053
2150435
2250245
2170419
2172049
2172572
2260174
2170030
2153680

SCORE

JESWANTHTL
RAVIKUMARAKK
PALLAVIJ
SHAMIDALI
NAIKONKARARUN
HARSHAKUMARBS
ANILAKUMARAGN
THRINESHNS
ABHISHEKGOWDAKC
RAKESHBP
LEELAPSORTUR
KISHOREKUMARBL
SUNILR
GAJENDRAM
NAMRATHAR
MALLIKARJUNS
NAVEENKS
DHARSHANAG
UDEDARARAVIGOUDA
MALLAPPAMALI
NAMITHAGJ
VMANJUNATH
YOGENDRAN
VIRESH
SRINIVASGM
VINAYST
VIKASBS
YANKANAGOUDANADAGOUDA
BASAVARAJSHIREMATH
AJAY
SHIVANANDMANDI
DEEPAKNAGALOTI
DEEPAK
NEELAKANTAN
MURALISN
SHARATHNAIKH
MOHAMMEDANEES
NISHANTHRN
SHRUTHIHJ
MANJUNATHMOHITE
VEERESHG
MAHESHPRASADRAOKULAKARNI
AMOGHAVARSHAHS
KESHAVAMURTHYHS
RAVINDRAJ
MEGHA.BH.
THEJASWINIS
MANOJP
SAKEPURAMRANI
RUDRESHKN
LAVANYAMC

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Page39of508

DOB
29Nov92
05Dec92
17Dec92
01Jan93
08Jan93
05Mar93
13Mar93
23Mar93
05Apr93
10Apr93
12Apr93
15Apr93
22Apr93
23Apr93
28Apr93
01May93
07May93
17May93
20May93
24May93
27May93
01Jun93
04Jun93
14Jun93
18Jun93
09Jul93
15Jul93
22Jul93
31Jul93
05Sep93
28Sep93
30Sep93
02Oct93
02Oct93
26Oct93
22Nov93
24Nov93
10Dec93
10Jan94
10Jan94
23Jan94
20Feb94
23Feb94
27Feb94
21Mar94
26Mar94
30Mar94
02Apr94
07Apr94
28Apr94
09May94

CATEG
GM
2AG
SC
2BG
GM
3AG
1G
SC
3AG
3BG
2AG
2AG
GM
2AG
3AG
2AG
3AG
GM
3BG
2AG
3BG
SC
SC
2AG
SC
3BG
3BG
3AG
3BG
GM
2AG
2AG
1G
SC
2AG
SC
2BG
SC
3AG
3BG
3BG
GM
GM
2AG
2AG
3AG
3AG
3AG
2BG
3AG
2AG

HOR
CAT
O
RK
W
RK
O
O
RK
RK
R
O
O
O
K
RK
W
O
O
O
RK
RK
WRK
K
O
K
R
RK
RK
RK
K
K
K
K
K
RK
K
RK
O
O
WRK
K
O
O
O
K
K
WRK
W
O
W
K
RK

HK

VERSION
307479
325646
306637
310933
313417
309198
307217
314543
317708
315282
310326
309208
312603
310349
311582
306381
316108
313473
317876
319594
313359
311906
302790
314627
303485
312087
307623
323506
319185
322683
304559
306696
314542
315222
312872
307544
324104
301724
314798
307861
310321
305262
312668
318305
313830
315658
309225
324315
314302
319148
305654

18OCT2016

SL
NO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

CENTER
CODE
DH130
CA193
CQ188
CR090
DB314
CE137
CJ328
DJ556
CJ129
DJ136
WD158
GB405
DB252
CZ168
WE523
WE436
DN188
CF102
DL321
CC243
CC172
WF114
DA306
CR118
QE161
WF123
DE445
DL487
DG516
CB465
CB005
CH341
QC214
CU435
DK119
DR452
DJ448
CX166
CG158
CW310
WB094
DR008
CX094
DL026
CB011
CX353
CL231
DE213
WC310
WB488
CJ413

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2160634
2172449
2172262
2151837
2171482
2130891
2270256
2110619
2172823
2150933
2112191
2182826
2152046
2182034
2140645
2151742
2123300
2140144
2150523
2154673
2173403
2183267
2171241
2111092
2230043
2170162
2122569
2150556
2270058
2173656
2270321
2280286
2220252
2130568
2170878
2123498
2182837
2240179
2120551
2230165
2172044
2183425
2171740
2170299
2180159
2152560
2181035
2140811
2181973
2172583
2172896

SCORE

ASMANIKHATTA
KAVYAHM
MANOJKUMARRK
ANILKUMARR
PAVANMK
GIRISHSANAGAMMANAVAR
SWAPNAML
CHANDANKUMARV
KEERTHAN.S.K.
PALLAVIDEVADIGA
PRAVEENKUMARKA
MALLIKARJUNKALLIMANI
BHARATH.S
SHIVARAJANGADIS
MOHAMMEDNABIGA
SIDDAR
MKESHAVMURTHY
MOHANYADAVMJ
SUMANNS
KARTHIKS
SUMANTHNS
DILKHUSHAK
ARUNKUMARN
RAVINDRAHK
VINODKUMAR
LOHITHMS
GAYATHRIDEVIN
MARUTHITJ
PATILPREETHI
PRASHANTHKUMARKH
CHAITANM
VEERESHSS
RAGHAVENDRA
SHIVUN
BHARATHBJ
RAGHUT
SHREEDEVICHOUDANNAVAR
NAGALAXMIBASAVANTAPPAPYATI
NEHALDHANRAJNIPPANIKAR
SHIVABHAGYAMS
RESHMAH
SHASHIKUMARDS
SHRUTHI.N
CHARANRAJKN
HANASIVEENA
CHETHANKUMARYD
SANKETHAR
SUSHMITHAL
PRAVEENAS
YASHWANTHSN
LAVANYABR

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Page40of508

DOB
09May94
12May94
15May94
17May94
05Jun94
08Jun94
21Jun94
02Jul94
08Jul94
13Jul94
14Jul94
16Jul94
21Jul94
29Jul94
24Aug94
23Sep94
11Oct94
26Nov94
26Nov94
29Nov94
09Dec94
11Dec94
22Dec94
25Dec94
31Dec94
10Jan95
01Feb95
08Feb95
10Feb95
17Mar95
01Apr95
06Apr95
09Apr95
25Apr95
18May95
20May95
31May95
08Jul95
16Jul95
23Jul95
03Aug95
06Sep95
25Nov95
01Feb96
15Feb96
23Feb96
30Apr96
05Jul96
08Aug96
16Aug96
29Sep96

CATEG
2BG
3AG
3AG
2AG
3AG
ST
3AG
GM
3AG
2AG
GM
3BG
2AG
3BG
1G
2AG
SC
1G
2AG
2AG
3AG
3BG
3AG
GM
ST
3AG
SC
2AG
3AG
3AG
3AG
3BG
SC
ST
3AG
SC
3BG
1G
SC
ST
3AG
3BG
3AG
3AG
3BG
2AG
3BG
1G
3BG
3AG
3AG

HOR
CAT
W
WRK
R
O
RK
RK
W
O
O
WRK
O
RK
O
RKP
O
K
E
O
O
O
O
O
O
O
K
K
W
O
W
RK
O
R
O
O
R
RK
WRK
K
O
W
W
RK
W
O
R
RK
RK
WRK
K
O
W

HK

Y
Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
315634
300193
307706
308378
313063
302249
304648
316588
304449
316168
325246
320405
312997
311656
326139
326052
317996
302742
317601
301298
301228
326290
312434
308166
323201
326299
314781
317767
315396
300993
300533
304133
322518
309987
316772
319412
316480
310710
303422
310390
324126
318968
310638
317306
300539
310897
305511
314549
324870
324312
304733

18OCT2016

SL
NO
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091

CENTER
CODE
WC395
WB193
GC224
CM222
DJ221
CP343
WE072
WE095
CZ351
WF249
CG508
GB535
DB004
CR237
DR479
CY379
CX010
DK234
CZ469
CR392
CT034
CD215
CA048
CH487
DB157
CZ047
CX111
GD357
CH273
CW204
CR126
DB382
CP157
DL124
CH142
DH287
WD051
GB099
WC375
CA360
DN233
WD347
WA028
DR088
CH176
CH298
CH511
DJ156
CH103
DR131
GB064

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171793
2153043
2153989
2112181
2122758
2153352
2130247
2151136
2250406
2110326
2112417
2151989
2111152
2111107
2183363
2160397
2152439
2250223
2181974
2111136
2130575
2120335
2110466
2120267
2240207
2171611
2121607
2181367
2111733
2152641
2182319
2111208
2111894
2110301
2122489
2183024
2120874
2110196
2171768
2180032
2183219
2154164
2121600
2183411
2280610
2181166
2112856
2110547
2122733
2150035
2250042

SCORE

NAVYASHREEMD
KUMARIH
PRASHANTYALLAPPAKAMBALE
SAMARTHMS
KUSHALB
POOJAG
JYOTHIR
HARSHAL
SHILPAS
DAYANANDAU
BRAJESHKUMARSINGH
VISHWANATHSHIVASHIMPER
SUNILBABU
VINODKUMAR
PRADEEPBS
KHADIRBADASHA
YASHAVANTHAH.C
KAVITHAL
SHIVAKUMARAPS
NAVEEDAHAMED
BASAVARAJADS
JAIKUMAR.V
MANJUNATHATK
JEEVANKUMARH
RAMESH
NAGANANDAS
RAVIKIRANBHAVIKATTI
SHIVARAJMANTUR
SREENIVASBN
LOKESHASJ
SHIVAKUMARPALAXAPPABHOGAVI
CHANDRASHEKARAPPAT
SATISHREDDY
SANDEEPMEHENDALE
HARISHHN
SHANKARANANDKHAVATAKOPPA
CHANDRAKALAR
SUSHMAMALI
RITHESHHN
PARAMESHWARAHA
SHARANAPPA.HASABI
RAGHAVENDRAPH
NINGARAJR
SANJEEVKUMARS
CHITTIBASAVARAJ
MANOJKB
DANESHAD
PRADEEPAKUMARK
SRIDHARBABUM
PRAVEENKUMARTR
MAHESHAKUMARK

58
58
58
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Page41of508

DOB
13Feb97
30Apr97
24May97
25Jun97
27Aug97
21Dec97
05Jan98
09Mar98
14May98
02May73
02Oct78
20Apr82
05May83
10Aug83
03Apr84
01Jun84
20Jun84
17Oct84
02Mar85
07Apr85
18May85
13Jul85
31Aug85
07Feb86
21Mar86
09Apr86
26Apr86
08Jun86
18Jun86
05Jul86
06Jul86
30Jul86
26Aug86
27Sep86
01Mar87
01May87
03May87
29May87
15Jul87
30Jul87
25Aug87
08Oct87
02Jan88
26Apr88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
10Jun88
12Jun88
14Jun88
19Jun88

CATEG
3AG
2AG
2AG
GM
SC
2AG
ST
2AG
2AG
GM
GM
2AG
GM
GM
3BG
2BG
2AG
2AG
3BG
GM
ST
SC
GM
SC
1G
3AG
SC
3BG
GM
2AG
3BG
GM
GM
GM
SC
3BG
SC
GM
3AG
3BG
3BG
2AG
SC
3BG
3BG
3BG
GM
GM
SC
2AG
2AG

HOR
CAT
RK
RK
KP
O
O
W
W
O
WK
E
E
K
RK
K
RK
RK
O
WRK
RK
O
RK
O
RK
O
K
K
O
RK
K
RK
R
RK
K
RK
O
K
WK
WK
O
O
RK
O
RK
K
K
RK
RK
K
RK
RK
K

HK

VERSION
324955
324225
320800
305966
316253
307335
325688
325711
311839
326425
303292
320535
312756
308349
319439
311195
310554
316892
311957
308104
309138
301799
300048
304295
312909
311535
310655
321349
304065
310277
308174
313134
307149
317404
303934
315791
325139
320099
324935
300360
318041
325430
323596
319048
303968
304095
304287
316188
303895
319091
320064

18OCT2016

SL
NO
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142

CENTER
CODE
CW422
CX426
CJ088
DB023
QE244
DA324
QC114
GE378
CZ329
DC456
CP455
CN434
DB433
CM271
DL363
GA208
CY003
DL376
GE424
CR079
DH410
CX492
QD310
DN140
CD211
DG007
QD240
CT017
CQ371
WF023
GE399
WB025
DR505
CF410
GA199
CC227
CU376
QC250
DK131
CB027
DK347
DR362
CZ382
CU310
DJ552
DH145
CL236
DK302
CH182
CK256
DD453

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111547
2121554
2112245
2151984
2250175
2230110
2153417
2182127
2111356
2171158
2111940
2153512
2171491
2180955
2110342
2154725
2152131
2150540
2121771
2171306
2150681
2220455
2250528
2110210
2112544
2122943
2140490
2130572
2181394
2150038
2130458
2152792
2170093
2112473
2140089
2270309
2171999
2240085
2170880
2173571
2170915
2230004
2171675
2171972
2151041
2110389
2112087
2110747
2160453
2172954
2110856

SCORE

V.R.MURALI
MANJUNATHAS
RAVICHANDRA
SURESHAN
SHARANABASAPPA
NAYAKARAVEERESHA
SHILPARANI
PRAVEENVANNUR
BASAVARAJSOMANNAVAR
MANIKANTANS
DHARMESH.G
MARUTINAIK
ARUNKUMARTC
RAVIKUMARHT
VINAYTN
SHIVUPATTAR
APPANNAGOWDAIJ
PRASADA
BHARAMAPPABALACHANDRAPPACH
MANJUNATHAL
VIJAYARAJNS
PRAKASHCHANDUSINGRATHOD
RAVIRAJSHEELAVANT
NITHINS
SMITHAGAJARAJ
CHANDRASHEKARAMN
NAGARAJBOMMANALLI
RAMAKRISHNAIAHA
SACHINBEDAGE
NANJUNDASWAMYM
SRIDHARPUJERI
JAGANNATHAHC
PAVITHRACK
SAMUELE
IBRAHIMMAKANDAR
PRADEEPKUMARK
KUMARR
KAVITHA
HARISHAAN
ABHISHEKGOWDAYC
ASHAMAHADEVNYAMAGOWDA
RANGANATHT
CHANDRASHEKARA
KIRANKUMARAAC
MANJUNATHPR
VIJAYKUMARHIREMATH
MANJUNATHAMM
PRAVEENKUMARA
FAROOQPASHA
HARSHAMR
YOGANANDMKP

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Page42of508

DOB
25Jun88
30Jun88
03Jul88
15Jul88
31Jul88
04Aug88
15Aug88
02Sep88
11Sep88
26Sep88
29Sep88
17Nov88
04Feb89
16Feb89
16Feb89
02Mar89
05Mar89
19Mar89
12Apr89
02May89
23May89
12Jun89
16Jun89
16Jun89
16Jun89
05Jul89
10Jul89
23Jul89
31Jul89
02Aug89
05Aug89
15Sep89
16Sep89
20Sep89
05Oct89
16Oct89
20Dec89
31Dec89
04Jan90
18Jan90
29Jan90
01Feb90
02Feb90
02Feb90
21Feb90
07Mar90
08Mar90
08Mar90
30Mar90
30Mar90
15Apr90

CATEG
GM
SC
GM
2AG
2AG
ST
2AG
3BG
GM
3AG
GM
2AG
3AG
3BG
GM
2AG
2AG
2AG
SC
3AG
2AG
SC
2AG
GM
GM
SC
1G
ST
3BG
2AG
ST
2AG
3AG
GM
1G
3AG
3AG
1G
3AG
3AG
3AG
ST
3AG
3AG
2AG
GM
GM
GM
2BG
3AG
GM

HOR
CAT
O
RK
RK
RK
K
RK
WRK
RK
K
O
O
K
O
K
O
K
RKP
RK
RK
K
K
O
O
K
W
RK
RK
RK
RK
RK
K
K
W
O
O
K
RK
WR
K
O
W
K
K
RK
O
K
O
O
O
O
O

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
310518
310970
304401
312775
323284
312452
322418
321834
311817
313736
307447
306418
313185
306079
317643
319792
311454
317656
321880
308207
315914
311036
322982
317948
301795
314887
322912
309121
307891
326199
321855
324057
319465
303050
319783
301283
309928
322554
316786
300555
316998
319322
311870
309862
316584
315649
305516
316954
303975
305008
314261

18OCT2016

SL
NO
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193

CENTER
CODE
CY328
CP209
CL435
CB313
CZ536
CG069
GE342
DJ290
CD390
WA009
CN568
CH284
GB489
CH085
CC386
DD512
CP125
CH180
CG170
QD219
CZ497
CK384
GA186
CU427
CM197
WE460
CH217
CE469
GB393
DR177
WE529
CU428
CX450
CK206
CB329
CT289
DN103
WF083
DR236
CU255
QD309
CA279
QE260
CP173
CE386
CW227
QC234
DJ390
GC164
CG374
CX376

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111294
2153304
2140272
2154986
2152422
2180685
2182174
2280730
2112582
2150844
2181155
2280368
2140771
2280733
2154727
2140721
2172353
2130389
2250800
2181779
2270139
2172985
2112623
2181676
2112175
2171272
2171647
2154892
2182841
2123549
2151894
2181677
2152579
2154083
2180079
2172080
2110203
2160708
2150063
2171955
2250525
2250994
2250190
2250602
2250943
2181788
2280243
2182855
2280263
2180620
2181867

SCORE

KISHORKULKARNI
SHRINATH
SANTOSHAMBIG
SHIVAPPAGOUDABIRADAR
RAVEENDRA
NAGENDRABS
KUMARBASTAVADE
BASAVARAJA
SHANTHAKUMARMK
YOGESHAMR
GURUDATHH
KIRANKUMAR
HANAMANTKEELI
MARIALAVEENA
GIRISHHB
JANARDHANLAKKUMANE
KUMARSWAMYKJ
PRASHANTHAGM
MAMATHAY
NIKHILDANDIN
NIKHILR
GANESHBABUK
GULSABHA.A.SHIVAMOGGA
GAUTHAM
PRAKASHGALI
SUCHITHRAMC
PREMKUMARGV
MANOHARR
ABHISHEKSKAROSHI
NAVEENKUMARJ
HARISHHR
DARSHANHK
SANDEEP
ANANDNAIK
BASAVARAJUHL
GOPALAKRISHNAG
KARTHIK
MOHAMMEDSAYEEDKHURRAMY
RASHMIAB
NITHINR
SANJEEVKUMAR
GOVINDARAYAGOUDA
SHRISHAIL
GIRISHKUMAR
VEERESHSHIDLAGATTI
MAHANTESHBIRADAR
SIDDANNA
ASHOKRAMALINGMALI
JAYANANDGHARAGE
VEERESHS
MAHADEVAPPA.S.TEGGINAKERI

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Page43of508

DOB
26Apr90
22May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
28Jun90
25Jul90
31Jul90
01Aug90
10Aug90
19Aug90
25Aug90
15Sep90
11Oct90
13Oct90
14Oct90
27Oct90
30Oct90
03Nov90
08Nov90
10Nov90
10Nov90
26Nov90
12Dec90
19Dec90
26Dec90
12Jan91
15Jan91
20Jan91
25Jan91
17Apr91
01May91
06May91
08May91
17May91
22May91
28May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
04Jun91
06Jun91
06Jun91
07Jun91

CATEG
GM
2AG
1G
2AG
2AG
3BG
3BG
3BG
GM
2AG
3BG
3BG
1G
3BG
2AG
1G
3AG
ST
2AG
3BG
3AG
3AG
GM
3BG
GM
3AG
3AG
2AG
3BG
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
3BG
3AG
GM
2BG
2AG
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
3BG
3BG
3BG
3BG
3BG

HOR
CAT
K
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
RK
W
O
RK
O
RK
WK
K
RK
K
WRK
K
RK
WRK
O
O
O
O
O
K
K
RK
RK
O
RK
O
WK
K
K
K
RK
KP
K
RK
RK
RK
RK
RK
RK

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

VERSION
311080
307201
305715
300841
312024
303477
321798
316322
301974
323577
306408
304077
320489
303877
301442
314320
307117
303972
303527
322891
311985
305136
319770
309979
306165
326076
304016
302581
320399
319137
326145
309980
310994
304958
300857
309393
317911
326259
319196
309807
322981
300282
323300
307165
302498
310306
322538
316422
320740
303430
310920

18OCT2016

SL
NO
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244

CENTER
CODE
CZ279
QC043
WB455
GC273
GD403
DE254
CC499
WE149
CH304
QB213
CM083
CN066
DR603
CJ252
DN120
CR446
DH105
CL285
CZ027
GD235
WA065
CR346
CG227
DP047
CN099
CE502
CH490
DR234
CW240
DR514
CN180
CA091
CP236
DJ572
CE070
DD005
DA549
DD011
WD166
CQ427
QC001
CD505
DL448
DR458
DH462
GD131
QE278
DK442
CZ059
DH470
CX480

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2152340
2250585
2112010
2154048
2153375
2280686
2140072
2182713
2280324
2260038
2112151
2111961
2170101
2140229
2110204
2171384
2150618
2153671
2152269
2181518
2154442
2182285
2180656
2110121
2153434
2240019
2173411
2110041
2171893
2150156
2140326
2140725
2111911
2151057
2112706
2170968
2111056
2151375
2172765
2130652
2250025
2154613
2123072
2123497
2170477
2152766
2140808
2151316
2182051
2122950
2210264

SCORE

VARADAMBIKAKN
VISHWANATH
SOMASHEKARPR
MALTESHHKURI
ANANDRAMAPPAKAMATE
SHARANABASAV
GANGADHARACN
MAHENDRAD.M
RAJENDRA
MASHAK
PAVANMADANARAOS
MUNIGOWDADM
PANKAJAK
LAXMIKANTHSM
MANJAYYAMAHANTESHNAGUR
NAVEENKUMARAE
SANGAMESHRAMESHSHIROL
GIRISHBN
NEELAKANTACHARIKG
POORNANANDSATANNAVAR
MANJESHR
VISHWANATHAEK
PRAJWALISSHETTY
KEERTHIKUMARP
UMESHK
DEEPAKCHENDU
GAJENDRAG
MANJUNATHH.A
PRASHANTHNP
DEEPAK.T.D
MALAP
SHESHAGIRI
VIKASMANGESHSHETTI
KAGOVARDHAN
NAYANAJANARDHANBHAT
SACHINTKONNUR
NITHISH
MALAR
YOGESHAGS
THIRUMALAG
BASAVARAJ
CHETHANA.S
YOGESHAM
SANTOSH
VISHWANATHV
GANESHVENKATESHSHETTY
JAGADISHKUMAR
SOMASHEKHARBELLIHAL
AMRUTAVARSHINISHADIMANI
VENKATESHS
CHETHANC

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Page44of508

DOB
09Jun91
10Jun91
11Jun91
14Jun91
16Jun91
20Jun91
23Jun91
24Jun91
26Jun91
05Jul91
07Jul91
12Jul91
17Jul91
22Jul91
22Jul91
23Jul91
25Jul91
29Jul91
31Jul91
31Jul91
08Aug91
08Aug91
15Aug91
25Aug91
05Sep91
08Oct91
18Oct91
30Oct91
05Nov91
07Nov91
28Nov91
30Nov91
01Dec91
12Dec91
27Dec91
29Dec91
21Jan92
22Jan92
31Jan92
09Feb92
10Feb92
04Mar92
28Mar92
06Apr92
07Apr92
15Apr92
28Apr92
04May92
05May92
10May92
14May92

CATEG
2AG
2AG
GM
2AG
2AG
3BG
1G
3BG
3BG
2BG
GM
GM
3AG
1G
GM
3AG
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
3BG
3BG
GM
2AG
1G
3AG
GM
3AG
2AG
1G
1G
GM
2AG
GM
3AG
GM
2AG
3AG
ST
2AG
2AG
SC
SC
3AG
2AG
1G
2AG
3BG
SC
GM

HOR
CAT
WRK
K
R
K
K
K
RK
RK
K
RK
O
RK
W
O
RK
RK
O
RK
RK
RK
O
K
W
O
K
K
K
O
O
O
W
K
RK
O
WRK
O
O
WR
RK
RK
RK
O
RK
RK
O
K
K
K
WRK
R
O

HK
Y

Y
Y

VERSION
311770
322347
324519
320849
321395
314590
301555
325765
304089
322149
306115
306946
319558
304572
317927
308158
315609
305565
311515
321227
323633
308442
303699
318623
306979
302614
304298
319194
310313
319474
306771
300091
307228
316604
302182
313813
312677
313819
325254
307946
322305
302089
317728
319418
315966
321123
323318
317100
311547
315974
311024

18OCT2016

SL
NO
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295

CENTER
CODE
DD376
CG256
DB144
DH388
CW053
CR252
CS117
WE307
WA116
WC166
CT291
DB232
GC147
QB227
QB302
CW060
CF035
DE019
DB343
DN291
CA059
QB130
DK523
CS202
DR317
DA552
DG311
DC397
CF051
CG016
CX309
DA305
CL040
CP409
CN437
DJ144
CZ347
WD393
DL160
DP139
CM258
CN530
CD125
CH402
DP482
WB061
WF166
DN058
GC234
DJ602
CN164

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171031
2154263
2140620
2150673
2160359
2111111
2181566
2140728
2180444
2140595
2130586
2240205
2280255
2180244
2140042
2111483
2180593
2140828
2152085
2183213
2170687
2280152
2170955
2153024
2110062
2182351
2150800
2182464
2112422
2180702
2152525
2111006
2153606
2111932
2130694
2150923
2152359
2154273
2170326
2150204
2112189
2112025
2154527
2172704
2240305
2220406
2123288
2150308
2112274
2170722
2181235

SCORE

SANTHOSHACR
NAVINASH
SADASHIVSIDDAPPAPUJAR
CHETHANKUMRS
SHAMAMAAZME
NAVEENKUMARADM
SIDDESHHB
SANTHOSHAKP
VIJAYBS
MANJESHABR
VINAYKUMARS
RAVIKUMARM
SHIVAKUMARAM
SHIVANANDKORE
VIJAYKUMARBALAGALI
NUTHANN
PRAVEENYGUNDE
TIPPANNABYAKOD
VEERENDRAACHARYA
SUNILHS
ABHISHEKGOWDASD
LAXMIPUTRASHELIKERI
GANGADHARUPPIN
ANILKUMARKSHIVASHIMPIGER
NAVEENR
CHAITHRAAL
VEEKSHITHKUMARR
VISHWANATHAAU
ADITYAD
NETRAAH
CARUN
SYEDSADIQAHMED
RAJENDRA
PALLAVI.J
DIVYATHEJBN
RANGASWAMYHD
VISHWANATHR
PRAMODA
VENKATESHRTIPARADDI
PRIYAHS
SWATHIK
SHREEVATHSA
MAHADEVAMT
VINAYMN
ANEBOMMAPPA
BALAJINAIKD
SAHANASG
KRISHNAMURTHYM
PRAMODSHIVAPUTRAPPAAVARI
GIRISHKUMARGM
NAVYARNANDI

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Page45of508

DOB
16May92
18May92
23May92
30May92
06Jun92
09Jun92
10Jun92
14Jun92
15Jun92
25Jun92
26Jun92
28Jun92
01Jul92
01Jul92
05Jul92
11Jul92
17Jul92
18Jul92
20Jul92
20Jul92
27Jul92
05Aug92
13Aug92
15Aug92
03Sep92
05Sep92
17Sep92
27Oct92
06Nov92
22Dec92
01Jan93
20Jan93
28Jan93
10Feb93
21Feb93
25Feb93
27Feb93
03Mar93
03Mar93
05Mar93
12Mar93
26Mar93
06Apr93
22Apr93
01May93
01May93
04May93
09May93
13May93
14May93
20May93

CATEG
3AG
2AG
1G
2AG
2BG
GM
3BG
1G
3BG
1G
ST
1G
3BG
3BG
1G
GM
3BG
1G
2AG
3BG
3AG
3BG
3AG
2AG
GM
3BG
2AG
3BG
GM
3BG
2AG
GM
2AG
GM
ST
2AG
2AG
2AG
3AG
2AG
GM
GM
2AG
3AG
1G
SC
SC
2AG
GM
3AG
3BG

HOR
CAT
RK
O
RK
K
W
K
K
RK
RK
RK
O
K
RK
RK
K
O
K
RK
RK
O
K
RK
K
O
O
WRK
RK
RK
O
W
O
O
K
W
O
RK
K
RK
KP
WK
W
O
RK
RK
RK
R
WK
O
O
O
W

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
314181
303728
312896
315892
310134
308364
308693
325923
323684
324726
309395
312984
320723
322163
322238
310139
302675
314355
313095
318099
300059
322066
317179
308778
319268
312680
315191
313677
302691
303312
310853
312433
305320
307401
306421
316176
311835
325481
317440
318523
306066
306498
301709
304194
318882
324093
326342
317865
320810
316634
306756

18OCT2016

SL
NO
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346

CENTER
CODE
DJ282
CD069
CA300
CK067
QD025
DR425
DJ402
CJ260
CD068
CN363
DK365
DJ387
CN439
CN631
QD147
DA608
GA195
GE458
GE142
GD100
CK167
WD186
WD057
DA137
GB120
CD062
DL063
CS431
DA329
CS458
CZ470
CZ364
DR318
DB065
DP112
CE468
DA309
CQ316
DG572
WA382
WC306
GE158
DK037
DE215
CM208
CU389
CP329
DR147
DE279
DC129
CN197

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2230057
2250863
2155033
2154057
2270122
2220920
2160577
2180848
2280134
2153493
2151307
2170682
2140313
2153575
2250414
2151821
2160069
2140570
2122197
2121490
2172943
2153891
2172664
2171195
2123293
2173261
2170306
2121219
2151747
2121211
2270136
2111362
2141024
2151990
2150196
2154891
2111007
2121131
2122808
2250977
2181975
2151693
2151201
2170799
2172742
2121393
2172400
2150032
2122620
2171101
2111979

SCORE

LAXMINARAYANA
SUJITHVAMIN
MANISHKUMAR
MANJUNATHABR
NAVEENKUMAR
VINOD
MAHABPASHA
DILEEPDM
ABHIJITHK
PUNEETHHM
NAGALINGABANDAL
YOGEESHABR
ASHARANIDM
RAMYARANIMR
VEERESH
ANANDKN
NOORAMMADJAMAKHAN
NAVEENKUMARBHIPPARAGI
VINAYAKRAJAPUT
SHASHIKANTHBKAMBANNAVAR
DRAKSHAYINILR
MAHADEVAPRASADR
SUNILCJ
CHANDRASHEKARA.D
PRADEEPKUDDANNAVARL
A.J.ANILGOWDA
ASHWINIR
MANOHARAS
JEEVANKUMARPR
MANJESHM
NAVEENBK
ADARSHS
SHIVAKUMARB
GIRIJAGANGAVATI
MONISHAKN
JEEVANB
HARSHAM
SURESHR
SRIKANTHK
ANUSHATM
SAGARR
RENUKAGIRISAGAR
KEERTHANAR
CHAITHRAGS
ANILA
MANAPPATAPMADAR
SUKANYANG
MALLIKARJUNTHANCHINAL
PALLAVIV
TARUNS
VIKASHL

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Page46of508

DOB
20May93
30May93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
03Jun93
10Jun93
12Jun93
13Jun93
27Jun93
01Jul93
02Jul93
08Jul93
08Jul93
10Jul93
20Jul93
31Jul93
11Aug93
01Sep93
05Sep93
29Sep93
08Oct93
15Oct93
20Oct93
16Nov93
30Nov93
05Dec93
09Dec93
16Dec93
20Dec93
28Dec93
12Jan94
14Jan94
14Jan94
30Jan94
09Feb94
06Apr94
07Apr94
18Apr94
07May94
28May94
02Jun94
09Jun94
18Jun94
06Jul94
06Jul94
10Jul94
14Jul94
14Jul94
17Jul94
18Jul94

CATEG
ST
2AG
2AG
2AG
3AG
SC
2BG
3BG
3BG
2AG
2AG
3AG
1G
2AG
2AG
2AG
2BG
1G
SC
SC
3AG
2AG
3AG
3AG
SC
3AG
3AG
SC
2AG
SC
3AG
GM
1G
2AG
2AG
2AG
GM
SC
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
3AG
3AG
SC
3AG
2AG
SC
3AG
GM

HOR
HK
CAT
RK
Y
K
Y
RK
RK
RK
Y
K
Y
O
O
RK
Y
R
O
RK
WRK
W
K
Y
O
K
K
K
RK
WRK
K
O
RK
O
O
W
K
O
RK
RK
Y
O
RK
W
W
O
O
K
RK
W
Y
P
WRKP
W
WRK
O
RK
WRK
RKP
W
O
O

VERSION
316314
301653
300300
304819
322697
319385
316434
304580
301652
306603
317015
316419
306423
306439
322819
312736
319779
321914
321598
321092
304919
325274
325145
312265
320120
301646
317343
309007
312457
309034
311958
311852
319267
312817
318544
302580
312437
307833
315452
323950
324866
321614
316691
314551
306176
309941
307321
319107
314615
313409
306789

18OCT2016

SL
NO
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397

CENTER
CODE
CL323
WF438
CB066
QB296
QE183
WC079
CY008
CS461
CC111
GC329
CM438
DJ544
CU110
CU409
DC135
DA438
CS336
CR088
DP461
WC202
CL225
CJ414
CB046
CS266
CC236
GD027
QC154
DN210
WB121
DP401
CF328
CP085
DG371
DH340
CW196
CN596
CK243
WC402
DJ238
DD201
CX095
DK454
CC034
CN176
WB014
DN053
GD081
GD242
QE092
CZ204
DD369

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2240104
2170546
2180130
2112786
2150785
2151998
2152141
2280402
2154688
2112343
2172767
2122695
2181732
2121388
2171099
2122099
2111753
2111080
2170195
2152207
2280274
2172897
2240017
2121247
2173380
2111396
2220299
2123296
2152918
2150273
2154420
2153276
2250133
2130139
2121500
2130704
2154101
2140534
2150962
2210155
2171739
2110769
2154625
2153446
2181726
2280804
2152604
2181503
2280789
2121711
2171036

SCORE

PRASANNAKUMARKM
PRASHANTHAKUMARL
SANTOSHSHIVAJIDHAGE
SHRIVATSASHRISHAILHIREMATH
SHRIKANT
MUDDUKRISHNAPRASADCK
MOHANAPH
JANARDHANAB
SUPREETH.G
ADITYACHANDRKANTSANGOLLI
SHASHIKUMARNK
CHAITHRADS
LAKSHMIMGUNDAGATTI
GIRISHANAYAKARS
JAGADEESHBN
AKSHATARAJAPUT
SUBODHKOUSHIKBN
TULASIV
DHANANJAYAKD
SULOCHANAMH
MANJUNATHAM
HAREESHAK
MAHESHAKAVALOOR
RAMESHKUMAR.N
PRAJWALKP
MAHANTESHKAMBAR
MALLIKARJUNA
YERISWAMYNAIK
GOUTHAMS
SHARATHMC
SHARATHKUMARYC
AKHILESHHN
RAJESHK
MARUTHIM
SOMASHEKARANAIKAG
RAVISHANKARHS
VASUA
KNAVEENKUMAR
PUNITH.R
BHUVANESHWARIPRIYANKAK
SUJANABK
MAYURIKUMARI
UMARALIMOMIN
VIBISHCS
MANUAS
ANNAPPA
PREMAN
SAHADEVASHIVAPPANARASANNAVA
KALINGA
CHANDRASHEKHARHN
SANTHOSHLJ

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Page47of508

DOB
22Jul94
22Jul94
31Aug94
11Sep94
30Sep94
02Oct94
03Oct94
12Oct94
18Oct94
04Nov94
05Jan95
12Jan95
03Feb95
13Mar95
21Apr95
27Apr95
05May95
08May95
18May95
28May95
15Jun95
29Jun95
02Jul95
11Jul95
15Jul95
31Jul95
01Aug95
01Aug95
07Aug95
14Aug95
04Oct95
17Oct95
05Nov95
22Nov95
01Dec95
13Jan96
25Mar96
03Apr96
04Apr96
01May96
01Jun96
03Jun96
07Jun96
19Jun96
21Aug96
05Sep96
30Sep96
24Nov96
31Dec96
01Jan97
27Jan97

CATEG
1G
3AG
3BG
GM
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
GM
3AG
SC
3BG
SC
3AG
SC
GM
GM
3AG
2AG
3BG
3AG
1G
SC
3AG
GM
SC
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
ST
SC
ST
2AG
1G
2AG
GM
3AG
GM
2AG
2AG
3BG
3BG
2AG
3BG
3BG
SC
3AG

HOR
HK
CAT
O
Y
RK
RK
K
K
O
K
RK
Y
RK
O
RK
WRKP
W
RK
RK
O
O
WK
RK
W
R
Y
RK
RK
Y
K
RK
K
R
Y
O
K
O
K
O
O
Y
RK
RK
O
O
R
O
W
Y
K
W
RK
O
O
RK
Y
W
RK
K
Y
K
RK

VERSION
305603
326614
300594
322232
323223
324639
311449
309037
301167
320905
306038
316576
309662
309961
313415
312566
308912
308376
318925
324762
305505
304734
300574
308842
301292
321019
322458
318018
324153
318833
302968
307077
315251
315844
310285
306468
304995
324962
316270
314009
310639
317118
301090
306768
324046
317861
321073
321234
323132
311692
314178

18OCT2016

SL
NO
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448

CENTER
CODE
DL268
CF451
DD438
DN546
DK583
CB092
CQ365
CR304
CS478
CB284
DJ032
CZ317
WF330
WD413
CZ144
CH241
CF467
CC088
GD181
CL399
WF109
WF261
CE098
DD044
CK191
CL316
WC173
GA189
WD124
CM291
WF108
CH412
CR430
GB537
DK016
DE151
DL397
CQ393
QD059
WF510
WE309
DK420
CZ064
GB045
DK590
CS092
CH489
WB475
WF419
GE206
CA172

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2183124
2154464
2151498
2183187
2220661
2173586
2172303
2151908
2111774
2112808
2240277
2152366
2150629
2120501
2250397
2181828
2160113
2154643
2160306
2181081
2110149
2123109
2154788
2170973
2154077
2112098
2121811
2160065
2153746
2120775
2130050
2112136
2182271
2181801
2140791
2110651
2123088
2121112
2182102
2182890
2182544
2110760
2111307
2123475
2170963
2152989
2120250
2130702
2150760
2111045
2111752

SCORE

SUDHABM
VINAYAKATUKARAMAPUTTA
SHIVASHANKARN
PRAVEENMJACOB
VINAYKUMARC
VAJRESHAHP
SARASWATHIS
THRIVENIYV
VIDYASHREEMC
MOHAMEDILIAS
SHIVAPRAKASHNATARAJAN
ANANDCS
VINODCP
CHANDRAMOHANP
SHASHIDHARA
BALIGARBRAHMAKUMAR
NEELUFURN.B
JAGADEESHAK
ALTAFAHAMADTATTIPURI
PRABHUKC
GOUTHAMC
SEEMAR
RAGHUNANDAN.C
PALANIN
SRINIVASAL
SIDDAIAHHS
NAGARAJUNL
JAILANI
MANJUNATHADR
PARAMESHWARAPPAR
SUHASINIG
YATHISHK
VIDHYAN
RUDRAYYASHIVAYOGIMATH
NAGARATNAAMBIG
RAMYASK
ASHOKPUJARI
SUNILKUMARBV
CHANABASAPPAAWATI
VEERAPPAMAKARI
MARINASALINS
SADASAGAR
BASAVARAJAMH
PRASANNAHANAMANTDAVAGI
RAVIKUMARJEEVANAGOUDRA
MURTHYMO
MAHESHAM
SOWMYAJ
SURESHARB
VRUSHABHDILIPSAVADATTI
NARASIMHAPAI

57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page48of508

DOB
27Feb97
24Mar97
02Apr97
22Jun97
10Aug97
29Oct97
13Dec97
02Mar98
05Apr98
16Feb68
22Mar75
04Mar79
05Nov80
10Mar81
01Jan83
18Jan83
16Mar83
03May83
24Oct83
25Dec83
02Mar84
17Mar84
21May84
23May84
31May84
01Jun84
02Jun84
12Jun84
20Jun84
29Jun84
10Sep84
05Oct84
05Jan85
23Jan85
04Mar85
06Apr85
01Jun85
23Jun85
26Jun85
15Jul85
08Sep85
27Oct85
09Jan86
27Mar86
29May86
01Jun86
01Jun86
30Jun86
04Jul86
07Jul86
15Jul86

CATEG
3BG
2AG
2AG
3BG
SC
3AG
3AG
2AG
GM
GM
1G
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
2BG
2AG
2BG
3BG
GM
SC
2AG
3AG
2AG
GM
SC
2BG
2AG
SC
ST
GM
3BG
3BG
1G
GM
SC
SC
3BG
3BG
3BG
GM
GM
SC
3AG
2AG
SC
ST
2AG
GM
GM

HOR
CAT
WK
K
K
O
O
RK
W
WK
W
E
E
O
O
O
O
RK
WR
K
O
R
O
RK
K
O
RK
O
K
K
RK
RK
WK
O
W
RK
WK
WRK
K
K
K
RK
W
O
RK
P
RK
RK
RK
WRK
RK
RK
RK

HK

VERSION
317548
303091
314246
318354
317236
300620
307885
308512
309054
300812
316064
311805
326498
325501
311632
304048
303107
301144
321173
305679
326285
326437
302223
313852
304943
305596
324733
319773
325212
305971
326284
304199
308142
320537
316665
314487
317677
307929
322731
326675
325925
317087
311552
320045
317242
308668
304297
324539
326595
321662
300172

18OCT2016

SL
NO
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499

CENTER
CODE
GB002
CW321
CC114
CA233
CY232
CM331
DE492
CH239
DP127
DP448
CL029
CH040
DB400
WB004
DP452
CW203
DL184
DH236
DN573
GB507
DB474
CQ079
WC247
CN184
DK049
CH123
CC070
CZ509
CA344
DD048
CU297
CC407
DG604
DG545
QC101
CZ062
CT265
DN017
CH179
CQ310
CZ372
DD463
CX082
GD193
CN041
DD163
QB341
DD265
DJ411
WC137
CP022

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110009
2121477
2154690
2180732
2182094
2112206
2151185
2171779
2123430
2150284
2153610
2130062
2111214
2111567
2123359
2111509
2110312
2160628
2110276
2170936
2152132
2111791
2121724
2240116
2182721
2250202
2130871
2152407
2250985
2110795
2152791
2280092
2150897
2150870
2280334
2152273
2152913
2123345
2230112
2181421
2121682
2171058
2181924
2152932
2250626
2151418
2160007
2122365
2220731
2152111
2111867

SCORE

AKSHAYJOSHI
RAVICHANDRA
MALLESHAP
AKHILA
VISHVANATHLALI
KIRAN
SHIVAKUMARB
GURURAJABN
NAVENKUMARAN
BHARAMAPPAKOULAPURE
SOMASHEKARASK
NAGARAJAGL
ANANDGS
VENKATESHPRASADS
PRAKASHA
KARTHIKAM
ARUNKUMARJR
LIYAKHATPASHA.M
NITEENGOMADI
ANANDRADDINADUVINAMANI
NAGARAJAM
PAVITHRABP
SUBRAMANYADP
AJAYKUMARK
ARCHANABS
SIDDAROODH
THEJESHKUMARM
NAGESHAM
VINAYKUMARN
JAGADEESHABS
DEEPTHIA
SHIVAPUTRA
SHILPAHB
VEERANNAARAHUNASHI
GURURAJ
PRASANNAANNIGERI
MANJUNATHKUMBAR
RAMESHKAVADIRK
EKANATH
SHASHIKUMARC
MALLIKARJUNAB
PADMANABHAVH
SHIVANANDASWAMYS
NAVEENKUMARRAMDURG
NAVEENAKUMARKJ
RAVIKUMARK
ANWARALIYALAWARKAR
SRINATHAG
ANJINEYULU.K
BHARATHAKD
SATHYAJITHPS

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page49of508

DOB
29Jul86
11Aug86
14Aug86
31Aug86
20Sep86
12Oct86
24Nov86
07Dec86
27Jan87
31Jan87
25Feb87
24Apr87
03May87
12May87
25May87
02Jun87
23Jun87
30Jun87
12Jul87
04Aug87
05Aug87
14Aug87
15Aug87
18Aug87
12Oct87
08Feb88
23Feb88
10Mar88
22Mar88
10Apr88
14Apr88
05May88
18May88
01Jun88
01Jun88
02Jun88
08Jun88
08Jun88
15Jun88
25Jun88
01Jul88
07Jul88
10Jul88
25Jul88
31Jul88
17Aug88
02Oct88
02Oct88
12Nov88
21Dec88
27Dec88

CATEG
GM
SC
2AG
3BG
3BG
GM
2AG
3AG
SC
2AG
2AG
ST
GM
GM
SC
GM
GM
2BG
GM
3AG
2AG
GM
SC
1G
3BG
2AG
ST
2AG
2AG
GM
2AG
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
SC
ST
3BG
SC
3AG
3BG
2AG
2AG
2AG
2BG
SC
SC
2AG
GM

HOR
CAT
RK
K
O
WK
K
K
O
K
RK
K
RK
RK
RK
O
WRK
O
O
R
RK
K
K
WRK
K
O
W
RK
RK
O
RK
RK
K
K
WRK
K
K
K
K
K
RK
RK
RK
K
K
K
RK
RK
RK
O
K
RK
O

HK

Y
Y

VERSION
320002
310401
301170
300233
311352
305995
314828
304031
318559
318880
305309
303832
313152
324036
318916
310276
317464
315740
318381
320498
313226
307599
324807
306775
316705
303918
301126
311997
300344
313856
309849
301463
315484
315425
322405
311550
309369
317825
303971
307829
311860
314271
310626
321185
306921
313971
322277
314072
316443
324697
307014

18OCT2016

SL
NO
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

CENTER
CODE
DJ354
CD374
CA023
CH278
CG066
DR350
GE124
CJ194
DC068
CC249
CR094
DR060
CT077
CA045
DG323
CE218
CK171
WA061
DG172
CK380
DB342
GB430
DD481
DC142
DL197
CH069
DR222
DN102
CH315
CH270
WB453
GB054
GD057
CB400
CF515
DR463
CE485
WF080
DG575
DE185
WE311
CN359
CD018
WF237
WF014
CT002
DH294
CJ235
DD245
CD464
CU275

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182848
2154581
2170213
2172246
2173019
2160717
2130355
2172846
2151520
2112642
2111084
2123578
2181638
2150633
2270051
2180207
2250764
2173193
2150758
2172986
2171480
2182777
2110862
2122279
2150501
2130130
2183392
2150328
2181018
2153000
2120950
2183320
2152541
2112820
2154484
2110084
2160036
2170109
2150885
2170784
2171066
2120954
2180471
2110311
2123561
2121363
2183028
2120707
2210159
2112593
2181712

CHETANACS
NETHRAVATHIV
SATHISHGV
ASHOKV
LALITHAB
ASHARAFNAIKODI
NAGARAJDURAGANNAVAR
SHASHIKUMARHN
PUSHPAD.B.
SHREETHANS
HEMANTHBT
SATHISHA.A
MALLIKARJUNAM
SOMASHEKHARBK
PPRAVEENREDDY
MANJUSHIVARAJB
SHANKARANAVALE
ADARSHPN
NEELISIDDUKR
SURESHATJ
PUNEETHAK
VINIODCHANDAPPAGOL
KIRANKUMARG.T
SURESHBABULAMANI
NAVEENMS
RAGHAVENDRAS
CHETANC
KIRANR
MANUKUMART
MOHANAC
RAJU
VIJAYDIGGAI
ANILKUMARBARATAKKE
MEHABOOBAF
SHIVAGIRI
HRUSHIKESH
IMRANN
MITHUNKUMARGB
NAVEENAKUMARAA
YESHASWININ
DEEPAKRAJHR
RAMESH
MANU
AVINASHS
VENKATESHN
VENUGOPAL
MANUP
SREENIVASAMURTHYR
PRAJWEETHA
SOWMYAS
KALMESHSIDRAMPUJARI

SCORE
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page50of508

DOB
04Jan89
05Jan89
12Jan89
05Feb89
28Feb89
04Mar89
05Apr89
12Apr89
01May89
01May89
11May89
18May89
05Jun89
06Jun89
08Jun89
09Jun89
11Jun89
29Jun89
02Jul89
20Jul89
23Jul89
28Jul89
28Jul89
31Jul89
12Aug89
13Aug89
07Sep89
30Sep89
02Oct89
03Oct89
03Oct89
31Oct89
07Dec89
10Jan90
15Jan90
02Feb90
05Feb90
20Feb90
16Mar90
18Mar90
20Mar90
14Apr90
30Apr90
03May90
08May90
18May90
20May90
28May90
30May90
31May90
01Jun90

CATEG
3BG
2AG
3AG
3AG
3AG
2BG
ST
3AG
2AG
GM
GM
SC
3BG
2AG
3AG
3BG
2AG
3AG
2AG
3AG
3AG
3BG
GM
SC
2AG
ST
3BG
2AG
3BG
2AG
SC
3BG
2AG
GM
2AG
GM
2BG
3AG
2AG
3AG
3AG
SC
3BG
GM
SC
SC
3BG
SC
GM
GM
3BG

HOR
CAT
RK
W
RK
O
W
K
K
O
WRK
RK
O
K
K
RK
RK
RK
K
R
RK
RK
RK
RK
O
RK
K
RK
K
O
RK
RK
K
K
K
O
O
O
RK
RK
RK
W
RK
K
RK
O
RK
K
O
R
W
WK
RK

HK

Y
Y

VERSION
316386
301958
300023
304070
303474
319306
321580
304514
313348
301304
308382
319020
309181
300045
315203
302327
304923
323629
315052
305132
313094
320430
314304
313422
317477
303861
319182
317910
304110
304059
324517
320054
321049
300928
303155
319423
302597
326256
315455
314521
325927
306599
301602
326413
326190
309106
315798
304555
314053
302048
309827

18OCT2016

SL
NO
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601

CENTER
CODE
CQ111
CQ333
DR328
GE032
WD003
GC111
DJ545
DJ407
CW135
DE013
CB438
DK043
GE338
WC045
DN470
CS083
CH114
CX068
QB295
CP446
DE336
DD344
CC459
WF519
CQ274
GB303
CH037
CU416
CS151
DH478
CJ134
CH219
DN071
DP130
WA335
WA178
QE401
WB297
DC372
DB060
CT425
DP338
GE168
DJ603
QE446
DD189
WF267
CJ142
WD130
CS155
DP375

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2140402
2172309
2150104
2151404
2123447
2181082
2182822
2110594
2181816
2170742
2155014
2151204
2182192
2151948
2123224
2111719
2122676
2171744
2260016
2140345
2140805
2122344
2280086
2170655
2130644
2182960
2170169
2181697
2160290
2110446
2112252
2140560
2140980
2110128
2154925
2154715
2171126
2121145
2182469
2121929
2181575
2183272
2182423
2170721
2250309
2210153
2170376
2180877
2112149
2181553
2280811

SCORE

NIKHILCHAKRAVARTHY
DEVARAJAMV
PRAMODKUMARAMN
ARUNKANAGOLKAR
VINAYKUMARBS
ADINATHCHOUGALA
RENUKARADHYAJR
DARSHANBK
ABHIJITSHANTINATHSAGARE
KARTHIKBM
RAVIBABUPATIL
LOHITKARAD
SHANTINATHSUKUMARCHOUGULE
DILIPKUMARN
SOMASHEKHARTC
SHRIJAN
SAGARN
KUSUMA.N
HPEERA
VISHWANATHHANAMANTHIPPALAK
VENKATESHTM
GOWTHAMV
CHANDRASHEKHAR
ABHISHEKTR
BASAVARAJAM
CHANNABASAPPAPGOUDAPPANVAR
HAREESHA
PRAVEENKUMARKM
ISHMAZAKIR.M
VENKATESHAASHOKAKULAKARNI
ANILHOOGAR
PUNITHKUMARHG
PARASHURAMAPPAJ
KARTIKMJOSHI
MAHESHADC
RAMYAN
JAGADEESHCKUNTOJIO
SIDDARAJUKB
SOMASHEKHARAMN
BHEEMARAJKHONNALLI
SHARANABASAVAK
RAVIKUMARCS
SANTOSHKUMARNAGAPPABASHETT
RSHRUTIRAMEGOUDA
SUDHARANI
VISHWANATH.J
ANILKUMARR
SHANTINATHBHARATESHKHURD
KARTHIKTR
SHASHIDHARAN
LALITHABAIK

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page51of508

DOB
04Jun90
08Jun90
20Jun90
20Jun90
03Jul90
08Jul90
08Jul90
08Jul90
13Jul90
15Jul90
18Jul90
30Jul90
31Jul90
09Aug90
10Aug90
25Aug90
05Sep90
13Sep90
18Oct90
23Oct90
27Oct90
28Oct90
30Oct90
01Nov90
04Nov90
05Nov90
18Nov90
13Dec90
30Dec90
30Dec90
31Dec90
01Jan91
06Jan91
13Jan91
15Jan91
08Feb91
10Feb91
15Feb91
20Feb91
20Feb91
08Mar91
08Mar91
17Mar91
22Mar91
26Mar91
01Apr91
04Apr91
04Apr91
23Apr91
01May91
06May91

CATEG
1G
3AG
2AG
2AG
SC
3BG
3BG
GM
3BG
3AG
2AG
2AG
3BG
2AG
SC
GM
SC
3AG
2BG
1G
1G
SC
3BG
3AG
ST
3BG
3AG
3BG
2BG
GM
GM
1G
1G
GM
2AG
2AG
3AG
SC
3BG
SC
3BG
3BG
3BG
3AG
2AG
GM
3AG
3BG
GM
3BG
3BG

HOR
CAT
RK
K
KP
K
RK
RK
R
O
K
O
RK
K
RK
O
O
RK
R
W
RK
RK
K
K
K
O
RK
K
K
RK
W
K
K
RK
RK
K
RK
WK
K
O
RK
K
K
K
RK
WRK
W
O
RK
RK
O
R
W

HK

Y
Y

VERSION
307631
307851
319288
321488
325091
320687
316577
316439
310212
314349
300966
316694
321794
324589
318278
308659
303906
310612
322231
307438
314672
314152
301515
326711
307794
320303
303829
309968
308727
315982
304454
304014
317879
318514
323903
323746
323441
324361
313652
312812
309529
318770
321624
316635
323486
313997
326443
304462
325218
308731
318807

18OCT2016

SL
NO
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652

CENTER
CODE
DA501
CZ028
DJ441
GD256
QC328
GD058
GD083
CH192
DL482
CK197
DB337
DG318
GB460
CX471
GC084
DJ498
CF572
GB133
CJ297
QE395
CA291
WE469
DP054
CZ146
WE324
GB547
CN092
CW299
DE421
CF123
CG411
CW124
CS133
CG074
WB247
DK531
DE012
CH475
DL342
CQ403
GC352
CF045
DR042
CH438
WC485
CJ049
WB029
CR185
CA126
CN327
CR505

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2250301
2152270
2110602
2121210
2230266
2152542
2121527
2121891
2110364
2112320
2171479
2130174
2151183
2152591
2181021
2110608
2154473
2110237
2153987
2122263
2180039
2171260
2141013
2152308
2151548
2120828
2120992
2121483
2280696
2120456
2180614
2181815
2172138
2112364
2181479
2122447
2182805
2173271
2170373
2121110
2120545
2180589
2123580
2172988
2111529
2160198
2171974
2151856
2121764
2130689
2111150

SCORE

NATARAJUBVR
ROHITHASHWAM
VEEREGOWDA.C
SUBHASPANDURANGWALIKAR
SHARANAPPA
NASEEMAHAJARESABHUBBALLI
SHRUTIGURUNATHGHODAKE
VIKRAM
VINAYAKPARAMESHWARBHAT
MURALIKRISHNATV
ARJUNL
PRAKASHANAIK
MAHESHSAJJAN
RAVI
BASAVARAJDANGI
JAGADEESHAPE
SHIVAPRASADHS
AVINASHBASAVARAJPATIL
SHRUTHIMDAS
NAGARJUN
SANDESHSHETTY
NANDINI
HARISHBABUMS
SATISHKUMAR
PRASHANTHKUMARG
SUJANARANIP
BHARGAVABHANDARI
SONIYAS
PRADEEPKUMAR
MUTHURAJS
NANJUNDARADHYABG
DENILDIAS
SHEELABV
YSJAGADEESHA
LINGARAJUK
HARISHAPN
MOHANKUMARH
JAHNAVIS
THEJASWIML
MANURAJNR
RAJU
SHASHIKUMARADE
UDAYBR
KEERTHIMN
DEEPTHIR
AFREENKHANUM
GIRIDHARCA
RAHULHR
SHARATHKB
SHASHIKUMARHN
SUMUKHAS

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page52of508

DOB
20May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
08Jun91
18Jun91
20Jun91
01Jul91
04Jul91
05Jul91
08Jul91
11Jul91
20Jul91
25Jul91
25Jul91
26Jul91
30Jul91
04Aug91
09Aug91
09Aug91
27Aug91
03Sep91
02Oct91
06Oct91
10Oct91
10Oct91
14Oct91
02Nov91
09Nov91
22Nov91
27Nov91
23Dec91
07Jan92
26Jan92
03Feb92
03Feb92
16Feb92
02Mar92
02Mar92
08Mar92
09Mar92
10Mar92
10Mar92
12Mar92
13Mar92
15Mar92
29Mar92
05Apr92
14Apr92
15Apr92
30Apr92

CATEG
2AG
2AG
GM
SC
ST
2AG
SC
SC
GM
GM
3AG
ST
2AG
2AG
3BG
GM
2AG
GM
2AG
SC
3BG
3AG
1G
2AG
2AG
SC
SC
SC
3BG
SC
3BG
3BG
3AG
GM
3BG
SC
3BG
3AG
3AG
SC
SC
3BG
SC
3AG
GM
2BG
3AG
2AG
SC
ST
GM

HOR
CAT
O
RK
K
K
K
WRK
K
RK
RK
RK
RK
RK
O
K
K
RK
K
O
W
R
RK
WRK
P
K
O
W
O
W
K
O
O
K
W
K
RK
RK
RK
WRK
O
K
WK
RK
O
W
W
W
O
O
O
RK
RKP

HK

VERSION

312629
311516
316473
321248
322633
321050
321075
303984
317762
304949
313089
315198
320460
311015
320660
316543
303212
320133
304617
323435
300291
326085
318598
311634
325940
320547
306972
310379
314757
302763
303627
310196
308709
303482
324279
317186
314348
304267
317622
307907
320928
302685
319002
304230
325045
304369
324061
308297
300126
306568
308089

18OCT2016

SL
NO
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703

CENTER
CODE
CT003
DR035
DN572
DB366
WF469
CP227
QD140
DG441
GD037
CL394
GC003
DC015
CA165
GE171
DR268
DE352
GD055
DN042
GE212
QD239
CP281
WE167
QE489
CU448
DA251
CN181
CH443
CU312
GC348
DK556
CA343
GB302
CB161
CT328
DG111
CY022
DE367
CM443
CD119
DP146
CQ321
DJ272
CH089
DB344
DE210
WA074
CE045
CL079
CG035
CX312
CY006

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181654
2110008
2123199
2140608
2160598
2153301
2260129
2170566
2181929
2181079
2111971
2182537
2250549
2151712
2123536
2151138
2160368
2183239
2122068
2181715
2181310
2151237
2230123
2152825
2122143
2111975
2120570
2152798
2120556
2110782
2155058
2122883
2120103
2210296
2150747
2171532
2160543
2210367
2173283
2170127
2260102
2150973
2122811
2111203
2151118
2180475
2112701
2181126
2154205
2130519
2152140

SCORE

SIDDANAGOUDNINGANAGOUDBPAT
RAKESHPARASHARMS
GOVINDARAJUN
MADHUSUDANABK
SUHILAHAMED
NETRARAMAJISANNELLAPPA
SHAHEENBEGUM
POORNIMAM
RAJESHWARIDYAMANAGOUDRA
MANJUNATHAGOUDBAGAVAD
RAVIBASAVARAJDHARWAD
RAVINS
SREENIVASAK
VISHWANATHKOULAPURE
CHALUVARAJUC
SUMANTHBM
ASGARALIPEERZADE
VIKASKUMARMPATIL
SUNILSHIVALARATHOD
SUNEEL
YATHEESHBR
SHARATHMN
POORNIMA
NINGAPPAKARAKANNANAVAR
SOWJANYAN
SUBRAHMANYAKM
MANJUNATHATC
GOPINATHAS
PALLAVIJADHAV
RANJITHAR
LINGAMADAIAHTM
MUSALANARENDRA
SHWETHARANIKN
VIJAYAKUMAR
VIJAYAKUMARTC
MANASAGD
NEELUFAR
CSJAHNAVI
PRAMODGOWDANP
KARTHIKHB
SYEDASANAKOUSAR
MANOJKUMARM
AMARM
SACHIN
ASHWINGG
ABHILASHBV
VINITHL
MANASAAV
ABHISHEKSR
MURTHYG
AVINASHP

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page53of508

DOB
10May92
18May92
20May92
22May92
28May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
11Jun92
11Jun92
20Jun92
01Jul92
11Jul92
12Jul92
19Jul92
01Aug92
01Aug92
01Aug92
28Aug92
05Sep92
08Sep92
16Sep92
19Sep92
19Sep92
28Sep92
09Oct92
10Oct92
21Oct92
25Oct92
28Oct92
10Nov92
24Nov92
28Nov92
09Dec92
16Dec92
25Dec92
26Dec92
31Dec92
05Jan93
23Jan93
30Jan93
02Feb93
11Feb93
23Feb93
01Mar93
29Mar93
05Apr93
08Apr93
09Apr93
14Apr93

CATEG
3BG
GM
SC
1G
2BG
2AG
2BG
3AG
3BG
3BG
GM
3BG
2AG
2AG
SC
2AG
2BG
3BG
SC
3BG
3BG
2AG
ST
2AG
SC
GM
SC
2AG
SC
GM
2AG
SC
SC
GM
2AG
3AG
2BG
GM
3AG
3AG
2BG
2AG
SC
GM
2AG
3BG
GM
3BG
2AG
ST
2AG

HOR
CAT
RK
O
RK
RK
RK
WRK
WR
WRK
WRK
RKP
K
O
O
RK
RK
R
K
O
O
RK
O
K
WK
RK
W
RK
O
RK
W
W
RK
O
WK
R
O
WRK
WK
W
O
R
W
O
K
O
RK
O
O
W
RK
O
K

HK

VERSION
309107
318995
318380
313118
326645
307219
322812
315321
321029
305674
320579
313295
300165
321627
319228
314688
321047
317850
321668
322911
307273
325783
323529
310000
312379
306772
304235
309864
320924
317211
300343
320302
300704
309432
314991
311462
314703
306043
301703
318498
307841
316304
303888
313096
314546
323642
302157
305359
303331
310856
311451

18OCT2016

SL
NO
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754

CENTER
CODE
QC286
CF166
WE281
DG201
CR330
GE320
QE213
CQ197
CM426
CN474
DJ145
CN627
CS309
CH405
WF480
DL483
DJ508
DA051
CD335
CG461
DG085
DK271
DA429
WC312
DN228
WF412
DR274
CZ308
CD496
WA134
CS455
GE309
CQ047
DP477
CF352
CJ177
WC134
CZ338
WF203
CM418
GD200
CH019
DE373
CU249
DN426
CN079
CG155
GC180
DG568
DC214
DK329

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2154028
2112437
2182573
2270055
2250328
2152039
2150942
2280384
2250728
2153529
2122771
2181136
2153063
2181008
2250145
2140931
2182836
2182441
2140106
2154312
2150735
2151274
2220598
2152398
2110225
2150757
2183379
2171654
2120291
2280121
2220377
2182231
2121181
2150290
2180523
2153980
2171504
2152362
2240296
2250729
2181576
2123473
2122589
2181722
2170272
2153422
2250798
2160203
2170597
2151574
2151290

BASAWARAJ
AKSHAYKULKARNI
KARTHIKGN
RASHMIBS
MAMATHAHP
NAGALINGBADIGER
BASAMMA
MANJUNATH
BHARATH.C
HARSHAVARDHAN
CHETHANK
PUNEETHM
VIJETHA
PRAVEENAKUMARABM
CHANDRAKANTGANJI
SHARANABASAPPAOLEKAR
MUDDESHITTANGI
PALLAVIPATIL
CHANDANAHK
APARNA
CHINNAMOHANSHIRUR
SHIVASHAKARM
PRAVEENKUMARB
RAMAHP
DEEPAKN
SHARATHKUMARG
CHANNABASAVANNATB
PUNITHKUMARS
PRIYADARSHINIG
KARTHIKHB
UDAYKIRAND
ARUNKHANAPURI
ANANTAMURTHYKN
YASHVANTHKUMARSR
SOWMYABAIC
GAUTHAMKG
JAGADEESHN
GOVINDMANJUNATHNAIK
MANJUNATH
URMILAE
VINAYAKPARAPPANAVAR
MANJUNATHAK
HARISHAHM
RAKESHBE
YAMUNAD
ARUNS
K.R.PAWANKUMAR
SHABEERMULLA
SUMAR
SOMASHEKHARMALALLI
VIMALAVENKATESHNAIK

SCORE
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page54of508

DOB
17Apr93
24Apr93
30Apr93
05May93
28May93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
06Jun93
06Jun93
14Jun93
18Jun93
19Jun93
26Jun93
05Jul93
20Jul93
25Jul93
28Jul93
30Jul93
02Aug93
12Aug93
01Sep93
06Sep93
07Sep93
15Sep93
26Sep93
02Oct93
05Nov93
16Nov93
02Dec93
03Jan94
03Feb94
04Feb94
05Feb94
06Feb94
11Feb94
21Feb94
28Feb94
05Mar94
25Mar94
01Apr94
05Apr94
12Apr94
20Apr94
23Apr94
24Apr94
22May94
02Jun94
02Jun94
05Jun94
06Jun94

CATEG
2AG
GM
3BG
3AG
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
SC
3BG
2AG
3BG
2AG
1G
3BG
3BG
1G
2AG
2AG
2AG
SC
2AG
GM
2AG
3BG
3AG
SC
3BG
SC
3BG
SC
2AG
3BG
2AG
3AG
2AG
1G
2AG
3BG
SC
SC
3BG
3AG
2AG
2AG
2BG
3AG
2AG
2AG

HOR
CAT
RK
O
O
WK
WK
RK
WRK
RK
K
RK
O
R
WK
K
K
K
RK
WRK
RK
WRK
K
RK
K
RK
O
O
O
O
W
R
O
K
R
O
W
O
RK
RK
K
WRK
RK
RK
RK
RK
WRK
K
O
R
WR
K
WRK

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
322589
302806
325897
315081
308410
321776
323253
307717
305882
306698
316177
306435
308885
304197
326656
317763
316533
312179
301919
303453
314965
316920
312548
324872
318036
326588
319234
311796
302080
323702
309031
321765
307551
318941
302992
304497
324694
311826
326379
305874
321192
303811
314709
309801
318234
306959
303419
320756
315448
313494
316981

18OCT2016

SL
NO
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805

CENTER
CODE
DD455
DR371
QD027
CD195
CH213
CK201
DG456
DA029
CN111
DE208
CU472
WE300
WD244
WC425
GC364
DG228
CD322
GC375
DB135
WF058
CD490
CQ122
CZ400
CG184
DL198
GE238
WB223
DH034
QC280
CM499
DJ120
DE338
WE043
DH024
CD226
CB236
CT144
CR318
GD086
QB280
QC093
CQ304
DG544
GA146
CZ539
DR149
DR093
CC496
CY149
CG161
GD183

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171059
2170059
2220552
2154516
2152230
2154084
2170578
2122180
2172443
2151119
2111634
2280650
2180847
2270150
2154259
2170523
2112569
2120513
2280584
2130025
2210446
2140398
2171676
2270269
2170337
2182323
2181517
2123056
2154026
2140238
2110539
2182765
2151070
2140923
2112548
2130923
2121338
2111126
2181829
2154871
2121036
2181420
2150869
2120320
2121653
2183416
2123571
2180256
2171565
2230271
2152910

SCORE

KIRANKUMARGS
THEJASWININN
NAVEENKUMAR
HEMANTHKUMARK
HARISHAN
SUSHMITHA.B.C
ADARSHASMG
MAHESHAMR
PRADEEPYS
CHANDRAKANTHAMS
MOOKAMBIKARH
CHIRANJIVIK
ARUNKUMARCE
PONNANNAKB
SACHINRAMESHKURABAR
SUDARSHANATN
PATRICKKIRANR
SANKETHASOMANNADODDAMANI
ARUNKUMAR
VIJAYKUMARHA
SUDARSHAN
PRIYAS
YASHWANTHS
KUDITINAMAGGINITIN
MANJUNATHAMS
GIRISHAV
ANILP
NAGESHAKV
SHIDDAPPABHAPRI
BHAVANIPT
KAVYASHREER
AJAYKUMARHM
GANESHP
SIDDESHA
ANANDKUMARKC
SAVITHABH
NANDININ
SUSHMAM
BHIMAGOUDAPATIL
UNMESHVIJAYPAGAR
LEELAVATIKAMBLE
VEERABHADRAPPA
VINAYM
PRABHAKARHEGADE
MANAPPA
GIRISHKUMARSM
ROHANC
NAGARAJHONNAPPANAVAR
LOKESHA
MALLIKARJUNAKM
NAVEENBASAVRAJKABBUR

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Page55of508

DOB
10Jun94
20Jun94
26Jun94
10Jul94
18Jul94
23Jul94
25Jul94
25Jul94
28Jul94
01Aug94
09Aug94
25Aug94
29Aug94
08Sep94
11Sep94
12Sep94
21Sep94
30Sep94
18Oct94
22Oct94
26Oct94
06Nov94
03Dec94
01Jan95
04Jan95
31Jan95
10Feb95
14Feb95
24Feb95
08Mar95
10Mar95
20Mar95
26Mar95
05Apr95
16Apr95
29Apr95
01May95
11May95
15May95
29May95
30May95
04Jun95
05Jun95
05Jun95
10Jun95
12Jun95
15Jun95
09Jul95
10Jul95
25Jul95
28Jul95

CATEG
3AG
3AG
SC
2AG
2AG
2AG
3AG
SC
3AG
2AG
GM
3BG
3BG
3AG
2AG
3AG
GM
SC
3BG
ST
GM
1G
3AG
3AG
3AG
3BG
3BG
SC
2AG
1G
GM
3BG
2AG
1G
GM
ST
SC
GM
3BG
2AG
SC
3BG
2AG
SC
SC
3BG
SC
3BG
3AG
ST
2AG

HOR
CAT
O
WRK
K
O
K
W
K
RK
O
K
W
O
O
O
O
O
O
K
O
RK
O
W
O
K
RK
RK
K
RK
RK
WK
W
O
K
RK
O
WRK
W
WRK
R
O
WK
RK
O
RK
K
RK
O
K
RK
RK
K

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
314263
319331
322699
301779
304005
304953
315336
312157
306989
314544
310024
325916
325332
324985
320940
315108
301906
320951
312887
326234
302074
307639
311888
303544
317478
321694
324255
315538
322583
305843
316152
314674
325659
315528
301810
300764
309248
308526
321078
322216
322397
307824
315424
319730
312027
319109
319053
301552
311301
303536
321175

18OCT2016

SL
NO
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856

CENTER
CODE
CX116
WF309
WC455
DB472
WD079
DP310
WF433
CK488
QE403
WD097
DH195
WD503
CL305
WF417
WC401
CW364
WC315
DK421
DH078
CQ503
DE064
CM172
WA389
DC422
DD451
CS044
WD480
WF494
WE211
DB003
DB503
CA068
DA495
DL420
DJ466
CN051
DN154
CL021
CA270
DR298
CN015
GB404
DR310
CH303
CW341
DK388
WF172
DR062
WA024
DR503
CE328

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2152464
2123034
2181843
2111229
2172640
2280814
2150798
2112351
2130357
2181098
2150604
2130844
2140283
2230049
2171800
2250468
2130492
2260187
2280774
2111860
2122669
2120788
2120055
2171152
2151500
2172110
2112448
2160594
2170961
2182256
2111239
2110676
2111044
2170391
2151026
2181238
2110214
2120913
2155026
2110053
2140340
2182824
2110059
2120937
2181777
2182672
2123262
2110015
2121990
2170092
2270315

NIKSHEPAKULLI
RAKESHA.R
MALLIKARJUNASWAMYMS
KIRANKUMAR
ANKEGOWDAJA
DJYOTHI
ASHAKS
SHWETHAB
CHANDRAKANTH
SHIVARAJMS
MANUS
RAMYANR
URUKUNDAPPA
NITHINKUMARB
SUVARNAHM
SHARANABASAVA
HITHAISHKUMARM
MAHAMMEDHANIFK
SURESH
SUSHMITHAB
PRAKASHAN
MANOJKUMARMP
SHARATHMR
PANKAJADN
SANJAYG
RAKSHITHAK
VAISHNAVINBHAT
SUBIYAAFROZ
AMRUTHAHR
MANJUNATHALUR
BIJJAMCHENNAREDDY
MADHUKUMARR
RANJITKUMARDUBEY
GANESHABALAKKALA
JAGADEESHN
DEVARAJAGT
ANANTHASHINDE
MANULB
ADITYADAIVAJNACHARYA
BHOOPALP
NAGARAJUB
ANANDAH
SANTHOSHKUMARMJ
CHIKKACHOWDAIAHGD
CHANNABASAVA
SHIVAKUMARGADASHETTI
CHANDRASHEKARE
DATTATRIP
JAGADISHCM
JAGADEESHPATIL
MANOHARAL

SCORE
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page56of508

DOB
04Aug95
04Aug95
15Aug95
22Aug95
20Sep95
02Oct95
08Nov95
27Nov95
11Dec95
02Feb96
18Feb96
10Mar96
03Apr96
08Apr96
16May96
01Jun96
01Jun96
10Jul96
13Jul96
05Sep96
15Oct96
06Nov96
20Nov96
01Jan97
12Jan97
17Jun97
28Jun97
05Jul97
19Aug97
18Oct97
04Jun67
23Oct72
25Feb74
01Jun80
03Jun80
10Dec80
29Sep81
21Oct82
29Oct83
31Jan84
10Apr84
13Apr84
03May84
09May84
01Jul84
20Oct84
05Apr85
25Apr85
10May85
01Jun85
08Jun85

CATEG
2AG
SC
3BG
GM
3AG
3BG
2AG
GM
ST
3BG
2AG
ST
1G
ST
3AG
2AG
ST
2BG
3BG
GM
SC
SC
SC
3AG
2AG
3AG
GM
2BG
3AG
3BG
GM
GM
GM
3AG
2AG
3BG
GM
SC
2AG
GM
1G
3BG
GM
SC
3BG
3BG
SC
GM
SC
3AG
3AG

HOR
HK
CAT
O
RK
R
R
RK
W
Y
O
W
K
K
K
WRK
K
RK
Y
W
RK
Y
K
K
Y
RK
Y
W
RK
O
RK
W
K
W
W
W
WRKP
RK
E
E
E
RK
O
RK
O
O
O
K
RK
RK
RK
RK
RK
K
K
RK
K
RK
RK
Y

VERSION
310660
326485
325015
313224
325167
318742
326609
305241
323443
325185
315710
325591
305585
326593
324961
310444
324875
317075
315582
308010
314400
306316
323957
313702
314259
308620
325568
326670
325827
312755
313255
300068
312623
317700
316498
306931
317962
305301
300270
319258
306895
320404
319275
304090
310428
317055
326348
319022
323592
319463
302440

18OCT2016

SL
NO
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907

CENTER
CODE
CW295
WF122
DL083
CR332
DG063
CD143
CQ510
CH292
CS087
CR097
CG057
DP351
CK044
GC028
QD280
CG484
DL270
CQ481
DR165
CK362
WC377
WA321
DH084
DC033
CE274
DJ196
GA367
DA504
CA206
WF071
WF167
CT151
CY306
QE066
DC228
CW311
DC455
WE249
CU397
DN080
CW148
CP171
CM432
DK419
DA169
DJ549
CC495
GB277
DR557
WC100
DG488

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181800
2140992
2123162
2160438
2250116
2154539
2153257
2111938
2111720
2140648
2180686
2110162
2154039
2153487
2111652
2250818
2183125
2121097
2141029
2112332
2152544
2154898
2123046
2151533
2180199
2182866
2155053
2182363
2112124
2183343
2140972
2280444
2111292
2110211
2122256
2121481
2171157
2130320
2171992
2150305
2181822
2153320
2160205
2240254
2171196
2250184
2220076
2150695
2110104
2140613
2122822

KIRANRAGER
RAMESHR
RAMESHNAIKR
SACHINKR
VEERESHA
NAGARAJASN
UMESHBABUPN
RAGHUSB
MOHAMMEDMANSOORMK
SHARANABASAVARAJA
BASAVARAJBULLA
RAJESHMETI
SURESHAM
NAGARAJACHARI
FATHIMABEGUM
CHIRANJEEVIMALIPATILA
CHARANRAJ.K
MANOJAKUMARP
DHARANESHAG
SAMARTHKUMAR
VISHNUMURTHY
SATHEESHA
RAMUL
PRAVEENDALLINAKERI
BASAVANAGOUDB
SHARANAPPAYAVAGAL
SHRISHAILMALI
SUDHIRHONNAPPANAVAR
IRANNAKOLLI
SARVAMANGALAB
NAVEENK
MALAVIPRAKASH
PRABHANJANA
PRAVEENPATIL
SUNILMS
ADHARSHA
HANUMANTHARAJAB
SHIVAN
DINESHAS
ARUNKUMARV
PRADEEPMA
KRISHNAYYAACHARIB
KHUDABAKSHCHAVAN
GOWTHAM
MANJUNATHALS
PRABHURAJHUGAR
KAVITHAG
SHEKHAPPAKURI
SRINIVASV
MAHESHMR
RAGHUM

SCORE
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page57of508

DOB
15Oct85
31Oct85
07Nov85
05Mar86
04Apr86
03May86
04May86
09May86
30Aug86
01Sep86
02Sep86
02Oct86
10Oct86
16Oct86
06Nov86
28Nov86
04Dec86
09Dec86
30Dec86
10Jan87
12Apr87
04May87
28May87
01Jun87
01Jun87
01Jun87
02Jun87
20Jul87
31Jul87
05Aug87
14Aug87
30Aug87
14Sep87
26Nov87
28Nov87
17Dec87
20Dec87
08Jan88
09Jan88
08Feb88
13Feb88
18Feb88
21Feb88
22Feb88
02Mar88
03Mar88
11Mar88
15Mar88
15Mar88
01Apr88
05Apr88

CATEG
3BG
1G
SC
2BG
2AG
2AG
2AG
GM
GM
1G
3BG
GM
2AG
2AG
GM
2AG
3BG
SC
1G
GM
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
3BG
2AG
3BG
GM
3BG
1G
3BG
GM
GM
SC
SC
3AG
ST
3AG
2AG
3BG
2AG
2BG
1G
3AG
2AG
SC
2AG
GM
1G
SC

HOR
CAT
K
RK
RK
RK
RK
RK
RK
O
O
K
RK
RK
O
R
W
RK
RK
RK
K
K
RK
RK
K
K
K
RK
RK
R
K
WRK
O
K
RK
KP
RK
O
RK
K
RK
K
K
K
K
RK
RK
RK
W
RK
O
K
RK

HK

Y
Y
Y

VERSION
310375
326298
317363
308412
314943
301727
308004
304084
308663
308385
303353
318783
304796
320604
322952
303268
317550
308017
319125
305114
324937
323889
315588
313313
302386
316228
319951
312632
300206
326247
326343
309255
311154
323106
313508
310391
313735
325865
309949
317888
310239
307163
305888
317074
312297
316581
301551
320277
319517
324660
315368

18OCT2016

SL
NO
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958

CENTER
CODE
CH043
CW275
DA206
DJ489
CW009
CL050
CE200
DH011
CE273
CU225
CN451
CA361
CY147
CL218
GE237
DL094
DR137
WC141
QE327
CU032
QB020
CL415
CY339
CW046
DG519
GA378
CQ086
CF483
CH472
GD350
CR238
CC020
CR216
GB552
CM147
WD098
CZ081
CP235
CL479
DE473
CZ533
GB111
WF268
DK296
GE339
CJ229
DH447
WC266
CP379
DG010
CU104

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150299
2121486
2151721
2151013
2111474
2112060
2154817
2150594
2112740
2111589
2181183
2180033
2250378
2210353
2151855
2110292
2150037
2111224
2210144
2160331
2220539
2153693
2152238
2181839
2170584
2173696
2160269
2180493
2120352
2172316
2182316
2120288
2111106
2173136
2280253
2181097
2121736
2172362
2172613
2170846
2111386
2130074
2150542
2151280
2121874
2172837
2110441
2111341
2153377
2250117
2130552

PRASANNA
ANANDAN
PAVITHRAC.S
CHANDRASHEKARTK
KANTHARAJN
SANDEEPSHENOY
ASHOKML
ARJUNAM
RMANOHAR
RAJALAKSHMIHY
SHREEDHARALUR
RAVIANGADI
MANJUNATHA
GIRIDHARACS
RAVISHIROL
SHASHIKALAS
ANILKUMARSN
VIKASKM
ARVINDKUMARP
SYEDGHOUSEMUHIYYADIN
NARESHBHANDARIGAL
DEEPAKKUMAR
DEVARAJATK
BASAVARAJBELAVI
ASHWINIL
RAMESHNAYAK
NAWAZKHANA
MUKUNDRAO
MANJUNATHANAIKKP
HANAMANTGOUDPATIL
SANDEEPAKB
SUHASPC
NIRANJANGUPTATM
BASAVARADDIKIRESUR
MANJUNATH
SHIVAKUMAR.B.N
RAGHUS
YESHVANTHHJ
MANJUNATHR
SRIDHARA
RTHYAGARAJU
VIJAYKUMARPUJAR
SANTHOSHKUMARB
CHANNABASAPPAKAMMAR
MAHESHDANDINAVAR
PAVITHRAS
PRABHUP
VISHWASKS
PUJARITARUNKUMAR
VISHWANATHABK
RAGHUHS

SCORE
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page58of508

DOB
01Jun88
01Jun88
05Jun88
09Jun88
20Jun88
10Jul88
12Jul88
13Jul88
17Jul88
21Jul88
30Jul88
31Jul88
01Aug88
04Aug88
19Aug88
26Aug88
01Sep88
03Sep88
05Sep88
22Sep88
14Oct88
20Oct88
01Jan89
02Jan89
17Jan89
04Feb89
10Feb89
20Feb89
07Mar89
10Mar89
21Mar89
22Mar89
01Apr89
08Apr89
08Apr89
10Apr89
20Apr89
24Apr89
02May89
05May89
06May89
26May89
28May89
01Jun89
01Jun89
03Jun89
05Jun89
10Jun89
16Jun89
30Jun89
10Jul89

CATEG
2AG
SC
2AG
2AG
GM
GM
2AG
2AG
GM
GM
3BG
3BG
2AG
GM
2AG
GM
2AG
GM
GM
2BG
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
3AG
2BG
3BG
SC
3AG
3BG
SC
GM
3AG
3BG
3BG
SC
3AG
3AG
3AG
GM
ST
2AG
2AG
SC
3AG
GM
GM
2AG
2AG
ST

HOR
CAT
RK
RK
W
RK
RK
RK
K
RK
O
W
RK
O
RK
RK
O
W
O
O
K
O
RK
RK
K
RK
W
K
O
O
RK
RK
RK
RK
O
R
K
O
K
RK
O
RK
O
RK
RK
K
RK
WRK
O
O
O
K
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
303836
310355
312334
316521
310089
305330
302312
315515
302385
309777
306675
300361
311299
305498
321693
317374
319096
324701
323367
309577
321956
305695
311171
310119
315399
319962
307606
303123
304264
321342
308350
301076
308328
320552
306291
325186
311569
307227
305759
314809
312021
320111
326444
316957
321795
304549
315951
324826
307371
314890
309656

18OCT2016

SL
NO
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009

CENTER
CODE
WF025
CE355
CX132
DN438
DE261
DA224
CH376
CG022
DP433
CG283
CP237
GE196
DP475
CZ370
CA224
CY126
DK304
CZ565
WE447
WD208
DL191
CE041
CD422
CN588
DP089
QE418
DD215
CX239
CE106
DD454
CR047
CA266
CX195
DB015
DB083
CC294
CW297
GB446
CX118
CW157
WF155
CH396
CH206
DR260
CW424
DR537
GD133
CF496
DB203
DR314
CM020

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2183402
2173527
2171752
2110254
2130249
2182406
2172712
2154203
2150280
2154274
2250604
2182374
2150287
2182000
2172849
2250374
2151282
2171728
2122108
2180898
2170338
2154772
2173333
2112036
2123442
2280621
2160499
2181884
2120196
2151501
2151844
2120151
2250421
2182254
2182212
2112651
2152660
2182761
2220474
2121508
2150350
2153755
2171539
2130015
2171906
2183340
2111586
2180498
2111185
2141023
2130734

SCORE

CHANDRASHEKARM
CHETHANS
LAKSHMIKANTHANV
PAVANKUMARGUDI
SHRIDHARHONNUR
SOWMYASHREESN
MANJUNATHISHWARAPPAPATTANA
SANTOSHKUMARHUNAKUNTI
CHETANCR
SHRUTHIJ
RAVISHANKARA
MADHU
MADHUDR
SUDHAKARHR
NAVEENKUMARS
ASHWINI
SUNILG
PRADEEPBK
MAHENDRAKUMART
LOHITHST
SHARATHKUMARBS
MUTTURAJU
SANJAYAHS
DARSHANKS
LOHETHNAIKR
SHIVASHANKARMETI
NAYAZBAIGLA
ASHRAYPATELKM
KAVANABM
SHARATHKUMAR
VENKATESHG
RAVIKUMARNR
SHRIKANT
MAHESHSAIBANNABAGALI
MADAYYA
KAVITHANV
KARIYAPPA
VIDYADHARRODAGI
KRISHNA
NEELARAJU
MANJUNATHAV
MAHESHATN
TIMMYSOMANNA
SAGAR
ASHARANIBH
GURURAJ
PRAVEENABNM
PRASHANTNIGGUDGI
DAYANANDAR
ANANDAS
BASAVARAJKENCHIKOPPAD

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page59of508

DOB
22Jul89
25Jul89
25Jul89
27Jul89
31Jul89
19Aug89
20Aug89
21Aug89
22Aug89
26Aug89
17Sep89
21Oct89
23Oct89
30Oct89
01Nov89
07Nov89
09Nov89
10Nov89
23Jan90
02Feb90
06Feb90
12Feb90
17Feb90
25Feb90
04Mar90
24Mar90
31Mar90
15Apr90
26Apr90
29Apr90
15May90
15May90
25May90
01Jun90
01Jun90
03Jun90
08Jun90
09Jun90
15Jun90
17Jun90
25Jun90
05Jul90
13Jul90
22Jul90
23Jul90
13Aug90
20Aug90
26Aug90
09Sep90
10Sep90
18Sep90

CATEG
3BG
3AG
3AG
GM
ST
3BG
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
3BG
3AG
2AG
2AG
3AG
SC
3BG
3AG
2AG
3AG
GM
SC
3BG
2BG
3BG
SC
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
3BG
GM
2AG
3BG
SC
SC
2AG
2AG
3AG
ST
3AG
3BG
GM
3BG
GM
1G
ST

HOR
CAT
RK
O
RK
K
K
WK
K
KP
O
WK
RK
K
RK
RK
RK
WK
O
RK
RK
O
RK
RK
RK
R
RK
K
R
O
WRK
RK
K
RK
RK
RK
RK
WRK
RK
RK
R
O
K
RK
O
K
WRK
O
K
K
O
RK
RK

HK

VERSION
326201
302467
310676
318251
314597
312352
304168
303318
318865
303755
307229
321652
318939
311858
300224
311294
316953
312053
326063
325296
317471
302153
302006
306339
318585
323458
314023
310783
302215
314262
308255
300266
310739
312767
312835
301350
310377
320446
310662
310231
326331
304189
303995
319220
310520
319497
321125
303136
312955
319271
305949

18OCT2016

SL
NO
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060

CENTER
CODE
WF021
DA247
CT093
DH187
DR235
WA395
DJ311
DP292
CG118
WE513
CH020
CW289
CQ486
DD356
DA318
DH094
WA244
DK400
DP314
DE422
DN496
DK017
WE227
CZ073
CZ254
CP507
DR575
CU322
CB017
DR433
WB266
WB022
WD131
DR006
CZ575
CH150
DR184
GB335
CS195
CH007
CR130
DD287
DN177
CE189
CE091
CQ170
CS168
CT005
QE008
CG143
WE358

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2130013
2171234
2250494
2170417
2110042
2173655
2110580
2183285
2154229
2122017
2123467
2220435
2153236
2210161
2230111
2150578
2154815
2170922
2170177
2130261
2170280
2151195
2170978
2121735
2171667
2270217
2150135
2152797
2173575
2110078
2121172
2220416
2112150
2123584
2181950
2122412
2123552
2182913
2172143
2280845
2182318
2182583
2170222
2112725
2250921
2240138
2152996
2111639
2250009
2173041
2171130

SCORE

GIRISHKUMARMR
GIRISHJ
PRADEEP
BOREGOWDANB
MANJUNATHAK
HEMANTHKUMAR.KN
SHIVANAGOUDABOLANNAVAR
SHARATHKUMARA
MARUTHIMT
ARUNS
RAJUKS
SANTOSHKUMARMAREPPAK
PRAKASHAKV
BHEEMAYYASHETTY
NAYAKARABASAVARAJA
GIRISHMANJUNATHSHET
RANJITHURSKM
SANTHOSH
DHARMESHAKB
NAGAMANIS
RAKSHITHDP
KIRANKUMARKATAGI
SEETHARAMEGOWDAS
HEMANTHKUMARH
MADHUKARAD
NARENDRAREDDYK
YADHUNANDANRJOGER
POMPANNAK
BALARAJURP
CHANDRAKANTHAUPADHYAYA
MAHESHAR
BASAVARAJ
GANESHM
VINAYAEN
GURUPRASANNAMS
JAGADISHMG
PRAVEENKUMARHM
ASHWINISNANDIBEWOOR
PUNEETHAHK
BASIREDDYK
BAPUGOUDABHIMARAYA
ANGADIBASAVARAJA
NAVEENKUMARTK
JAYASIMHANTY
KARIBASAPPAKKC
BASAVARAJ
BEERAPPAMN
VINAYAKGONNI
FAKEERAPPAJIDDIMANI
PRAVEENACR
DEEPIKAMN

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page60of508

DOB
24Sep90
01Oct90
08Oct90
09Oct90
14Oct90
20Oct90
22Oct90
15Nov90
09Dec90
15Dec90
24Dec90
03Jan91
19Jan91
20Jan91
01Feb91
15Feb91
15Feb91
16Feb91
01Mar91
03Mar91
05Mar91
16Mar91
16Mar91
26Mar91
28Mar91
03Apr91
05Apr91
06Apr91
18Apr91
27Apr91
10May91
10May91
14May91
15May91
16May91
21May91
25May91
28May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
08Jun91
08Jun91
09Jun91
10Jun91
13Jun91
18Jun91
19Jun91
26Jun91
01Jul91

CATEG
ST
3AG
2AG
3AG
GM
3AG
GM
3BG
2AG
SC
SC
SC
2AG
GM
ST
2AG
2AG
3AG
3AG
ST
3AG
2AG
3AG
SC
3AG
3AG
2AG
2AG
3AG
GM
SC
SC
GM
SC
3BG
SC
SC
3BG
3AG
3BG
3BG
3BG
3AG
GM
2AG
1G
2AG
GM
2AG
3AG
3AG

HOR
CAT
O
O
RK
K
K
O
K
RK
RK
K
RK
RK
RK
R
RK
RK
RK
K
RK
W
O
K
O
O
RK
O
K
RK
RK
RK
K
RK
O
RK
K
O
R
WK
RK
RK
RK
K
RK
O
RK
K
RK
O
RK
RK
RK

HK

Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
326197
312375
309197
315691
319195
323963
316343
318724
303766
326129
303812
310369
308022
314164
312446
315598
323812
317049
318746
314758
318304
316673
325843
311561
311742
307491
319535
309874
300545
319393
324298
324054
325219
318966
312063
303950
319144
320335
308771
303799
308258
314095
317985
302301
302203
307690
308744
309109
323048
303407
325974

18OCT2016

SL
NO
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111

CENTER
CODE
DE528
DH108
QD257
DH226
WE176
DG080
CU280
DN028
CC086
GD427
DK430
DE405
CQ054
WB218
CB118
DH218
WC441
QC080
DD421
DB375
DJ172
WE086
CL330
CM467
CR419
GD253
DR112
CQ223
CZ546
GD344
CC065
CH394
GE131
CA017
CQ196
CH046
DG605
DJ214
DC375
CH006
DG300
CX470
DL418
DC428
WB441
DA172
CA103
GB191
CH033
CB491
GA002

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182733
2150622
2152829
2150636
2170912
2150733
2152784
2150313
2250885
2153405
2170940
2170835
2121178
2153075
2230322
2130132
2270154
2153334
2260178
2171500
2110551
2151117
2210351
2172796
2182268
2121203
2110020
2111814
2220479
2181378
2173342
2181005
2182474
2123454
2172271
2130069
2170612
2150967
2151608
2123564
2110483
2270151
2230033
2240235
2181219
2182421
2182401
2123120
2140999
2250982
2183315

SCORE

NANDINIGM
GOPINATHDN
RAMESHSHARANAPPAHEAR
TUKARAMARKASALI
SUKESHADA
HAVINAYAK
ABHIJITMADIWAL
MOHANKUMARANG
RAMESH
BASAVARAJSHANKRAPPAKALIVALA
GOWTHAMK
KRISHNACHAITANYABV
LINCYR
SUNILKUMARKR
RENUKA
SHRUTHIG
GEETHANJALISU
NAGAPPATUNGAL
MABUNNI
SHIVARAJUMN
SANDEEPS
NAVEENKUMARHV
MAHMEDASIF
AMARESHDEVAPPABALAGANOOR
RAVININGANAGOUDAHARTI
SHIVRAJMANE
VIKASMAHALE
ABHISHEKKA
KRAGHAVENDRA
SANTHOSHASIDDAPPANAVI
VINUTHAT
SUDHIRBAGIS
GURURAJVEERAPPAUPPIN
PARASHURAMKURIYAVAR
MANJUNATHMR
NAVEENKUMARK
KRISHNAMURTHYRG
AKHILKK
VASANTHAKUMARK
NAGESHCS
PRADEEPAHB
HARIKRISHNA
NINGAPPADAVANAGOUDAPOLICEG
NARASAPPA
SIDDALINGADEVARUBS
LATHAKH
SHIVAKUMARBK
RAHULDHARMAR
SHIVAKUMARKV
PRASHANTA
ARUNVANDRE

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page61of508

DOB
01Jul91
07Jul91
09Jul91
10Jul91
18Jul91
26Jul91
28Jul91
28Jul91
31Jul91
31Jul91
26Aug91
30Sep91
18Oct91
01Nov91
19Nov91
09Dec91
12Dec91
01Jan92
01Feb92
10Feb92
10Feb92
12Feb92
29Feb92
03Mar92
03Mar92
09Mar92
19Mar92
28Mar92
30Mar92
01Apr92
06Apr92
07Apr92
10Apr92
16Apr92
17Apr92
20Apr92
06May92
16May92
25May92
26May92
30May92
01Jun92
01Jun92
03Jun92
05Jun92
06Jun92
09Jun92
09Jun92
12Jun92
15Jun92
25Jun92

CATEG
3BG
2AG
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
3AG
SC
2AG
ST
ST
3AG
2AG
2BG
3AG
GM
2AG
GM
3AG
3BG
SC
GM
GM
SC
3BG
3AG
3BG
3BG
SC
3AG
ST
3AG
2AG
2AG
SC
GM
3AG
ST
1G
3BG
3BG
3BG
SC
1G
2AG
3BG

HOR
CAT
WRK
O
RK
R
RK
K
K
RK
RK
RK
O
O
W
O
W
W
WRK
RK
WK
RK
O
K
K
RK
RK
RK
O
O
O
K
W
O
RK
R
RK
RK
RK
O
RK
O
RK
O
K
K
RK
WRK
RK
R
RK
RK
RK

HK

Y
Y
Y

Y
Y
Y

VERSION
314864
315612
322929
315730
325792
314960
309832
317836
301142
321419
317082
314741
307572
324250
300646
315722
325001
322384
314229
313127
316204
325702
305610
305908
308131
321245
319072
307740
312034
321336
301121
304191
321587
300017
307716
303838
315485
316246
313655
303798
315180
311014
317698
313708
324505
312300
300103
320191
303825
301019
319586

18OCT2016

SL
NO
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162

CENTER
CODE
GD205
QE104
DE225
GA315
CH496
CW383
CM115
DC328
GE139
DG002
DH260
CF226
CS399
CE001
CZ373
CR380
CX196
DP417
DD404
WC378
GA207
WF127
CZ597
DN304
QE431
GC001
CH318
DE428
QC337
GD211
CA256
DB043
WE414
WC010
WF115
CU070
DK337
DA065
CP279
CP212
CN457
CL155
DB298
CF414
CH235
DA603
DB292
CD445
QC064
CM238
CE511

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181568
2183116
2122627
2120078
2230311
2181767
2172728
2151599
2182452
2110451
2150641
2112447
2172206
2154757
2181999
2140631
2111427
2170166
2182557
2181891
2112673
2110170
2181955
2150380
2250296
2153438
2240106
2250207
2260068
2153019
2120266
2121931
2151699
2121981
2123384
2171922
2140768
2171185
2172387
2181323
2181186
2181023
2111200
2112474
2121580
2171297
2171460
2112590
2181359
2250714
2173551

SCORE

VISHWANATHBANNATTI
SHANKARGOUDAPATIL
AVINASHMV
YALLESHAKUMARLENKENNAVAR
SIDDALINGKUMAR
SHIVARAJAAKKI
THRIVENIH
MURALIVENKATRAMANB
KAMESHWARANNASAHEBMOLAKE
SWATHICR
AMBIKAB
VENKATESHAYACHIT
SHIVANANDAREDDY
SACHIN
MAHADEVAPRASAD
SHASHIKUMAR
PUNEETH
KUMARNS
CHAITRAP
VIDYA
SUSHANTASHOKRAOKULKARNI
KARTHIKM
HAREESHAGV
NAVEENKUMARK
REVANASIDDAPPA
FAKEERESHDOLLIN
REKHARANIK
SHIVUKUMARKB
KHAJAHUSAINSAB
VIRESHPATTAR
RUKMANIY
KIRANKUMARC
MAHADEVAPRASADHK
SHARATHBABUM
VEERABHADRASR
RANJITHKUMARKP
SWETASGOUDA
VINAYR
MANJESH.R
SACHINAT
MURUDIJAGADEESHA
ASHAKN
JEEVANHB
SOWMYAG
LOKESHNAIKBN
SMITHAVR
SRINIVASASC
SETTYBALIJARAVI
SATEESHHANCHINAL
MANJUNATH
CHIRAGK.H

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page62of508

DOB
30Jun92
02Jul92
10Jul92
18Jul92
22Jul92
25Jul92
28Jul92
24Aug92
27Aug92
03Sep92
08Sep92
22Sep92
01Oct92
16Oct92
19Oct92
20Oct92
25Oct92
14Nov92
16Nov92
30Nov92
03Dec92
17Dec92
18Dec92
03Jan93
05Jan93
05Jan93
08Jan93
11Jan93
03Feb93
15Feb93
20Feb93
02Mar93
12Mar93
16Mar93
20Mar93
21Mar93
05Apr93
08Apr93
24Apr93
25Apr93
01May93
04May93
05May93
07May93
20May93
27May93
03Jun93
03Jun93
08Jun93
09Jun93
14Jun93

CATEG
3BG
3BG
SC
SC
ST
3BG
3AG
2AG
3BG
GM
2AG
GM
3AG
2AG
3BG
1G
GM
3AG
3BG
3BG
GM
GM
3BG
2AG
2AG
2AG
1G
2AG
2BG
2AG
SC
SC
2AG
SC
SC
3AG
1G
3AG
3AG
3BG
3BG
3BG
GM
GM
SC
3AG
3AG
GM
3BG
2AG
3AG

HOR
CAT
K
K
O
RK
K
RK
WRK
O
RK
W
W
K
RK
RK
K
R
O
O
WRK
WK
O
O
RK
RK
RK
RK
R
O
KP
RK
WK
K
RK
K
K
RK
WK
O
O
RK
K
WRK
O
W
K
W
R
O
RK
RK
RK

HK

Y
Y
Y
Y

VERSION
321197
323144
314561
319899
304304
310463
306083
313615
321595
314882
315764
302866
308975
302128
311861
308485
310740
318849
314212
324938
319791
326303
312085
318112
323471
320577
304107
314764
322641
321203
300256
312795
326046
324570
326291
309622
316993
312193
307271
307204
306681
305435
313050
303054
304027
312731
313044
302029
322368
305923
302623

18OCT2016

SL
NO
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213

CENTER
CODE
DR476
QC045
WF134
DN371
CA368
DN479
GC349
WE421
CL425
QD279
CS450
GB447
CC435
GB252
CN528
CF257
DP485
DG482
DN516
GC241
QE126
QE352
WC399
CN487
CR084
CT374
QE306
QE486
DJ577
GD392
GE352
CY282
CA501
GE163
CR116
GA337
CU062
WB427
CZ522
WB479
CR222
GD098
CX140
DD121
CZ431
GB243
CA303
CJ117
GB214
DH457
QB330

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110087
2210313
2183257
2123255
2240006
2123220
2154230
2182394
2112112
2230183
2181498
2170826
2173443
2150650
2250662
2180543
2150291
2110507
2110269
2154012
2220804
2280654
2121573
2181181
2171309
2111696
2122520
2151909
2170729
2181299
2152105
2152225
2280098
2151703
2130393
2120052
2152742
2250649
2250401
2153584
2160446
2171894
2171755
2122396
2171691
2150637
2270333
2180882
2123061
2220794
2155037

SCORE

ANIL
KNAGARAJ
CHANDRASHEKHARSM
NAMADEVLAMANI
VENKATAPPA
HUCHCHAPPAHARIJANA
BEERAPPADANDARAGI
MAHADEVASWAMYL
VINAYANELLUR
NINGAPPA
VIKASHIREMATH
RAJEEVKUMARMDABALI
ABHISHEKBJ
SUDHAKARJOGIN
POOJAPATTAR
RAJASHEKHARAMURTHYKS
AMITKOSHTI
SUBRAMANIS
PANINDRARAOH
RAMANNAFAKEERAPPALAKKANNAV
VIJAYLAXMI
SHUBHAMTUKARAMPAWAR
NAVEENAKUMARAGS
BASAVANAGOWDABU
SANDEEPKUMARCN
KAVITHAT
SUJEETKUMAR
AMBIKA
DARSHANAK
AKSHAYKOLAVI
BASAVARAJHADAPAD
MANOHARCHIKKANARAGUND
VARSHA.S
YAMANAPPAIKANAGI
MALLESHR
ARUNAKUMARYALAGUR
DEEPIKAM
KARTHIKN
PUNITHR
NITHINKGOWDA
ANEDAWOODIBRAHIM
RANGANATHCR
UMESHAS
ASHWINIKUMARI
SHIVAMADHUKS
DEEPAK
ACHYUTHKUMARREDDYG
APOORVABR
SACHINSHANKRAPPADODDAMANI
VARUNAKUMARAG
SHREEKANT

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page63of508

DOB
19Jun93
27Jun93
03Jul93
09Jul93
16Jul93
22Jul93
31Jul93
31Jul93
26Oct93
01Nov93
03Nov93
12Dec93
22Dec93
27Dec93
21Jan94
10Feb94
20Feb94
05Mar94
20Mar94
28Mar94
06Apr94
08Apr94
11Apr94
24Apr94
04May94
04May94
12May94
01Jun94
02Jun94
03Jun94
05Jun94
30Jun94
06Jul94
09Jul94
13Jul94
15Jul94
27Jul94
22Aug94
05Oct94
27Oct94
29Oct94
30Oct94
18Nov94
26Nov94
04Dec94
12Dec94
21Dec94
13Jan95
15Feb95
16Feb95
18Feb95

CATEG
GM
GM
3BG
SC
1G
SC
2AG
3BG
GM
ST
3BG
3AG
3AG
2AG
2AG
3BG
2AG
GM
GM
2AG
SC
3BG
SC
3BG
3AG
GM
SC
2AG
3AG
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
ST
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
2BG
3AG
3AG
SC
3AG
2AG
3AG
3BG
SC
SC
2AG

HOR
CAT
RK
O
RK
K
RK
RK
K
RK
W
RK
O
R
K
O
WRK
R
RK
O
RK
RK
W
O
O
RK
RK
WK
K
K
RK
RK
RK
O
W
RKP
RK
RK
W
O
K
O
O
RK
R
WK
RK
RK
R
W
RK
RK
K

HK
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
319436
322349
326310
318179
300368
318287
320925
326021
305705
322951
309026
320447
301491
320252
306525
302897
318885
315362
318324
320817
323166
323392
324959
306487
308372
309478
323346
323526
316609
321384
321808
311274
300501
321619
308164
319921
309614
324491
312010
324543
308334
321090
310683
313929
311919
320243
300303
304437
320214
315961
322266

18OCT2016

SL
NO
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264

CENTER
CODE
WD429
QD040
CE467
CL078
WB117
CZ560
DH198
GD168
CM318
CU002
DG531
CN570
CT388
GA248
CB253
CM219
DD378
DP493
DP467
CC244
GE117
DB502
DH201
QD311
CT172
WB477
DC074
CP153
CN605
DA230
GD250
WC344
GD384
CJ394
CB178
DL263
DL190
CK097
WF504
GA190
CR291
WE514
CN044
WB102
WB378
GC125
GE234
WB095
DL307
CE234
DH384

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2160137
2250366
2180152
2172585
2172074
2220477
2123007
2160311
2260080
2171916
2170587
2240114
2181585
2140059
2180090
2153817
2220642
2270017
2130065
2154671
2171124
2121837
2183040
2121288
2152895
2112045
2122293
2172381
2250667
2270105
2111767
2152471
2153337
2120686
2130921
2160656
2230026
2120659
2182885
2140082
2121987
2111104
2280343
2181628
2250611
2220259
2151858
2152882
2170361
2154818
2250104

SCORE

JAMALAHMED
SUNILKUMAR
SIDDESHAAG
BINDUVP
DEEPAKS
KIRANNAIKL
MSDHANUSH
MOHAMMEDSOUHELJKITTUR
FIRDOUSESULTANA
PRATHIMABS
SATHEESHAKN
HREDDY
PRIYANKATOTAGI
VIDYAKANCHAGAR
TEJAS
SANTHOSHKUMART
VASANTHA
SUCHITHRAKRISHNA.D
BHIMAPPANANDI
SUDARSHANA
VINAYAKBIJJARAGI
SANJATMUTTAPPACHOUGULA
ROSHANDSOUZA
MANAPPA
ARUNKUMARMK
VASHISTAKM
SANTHOSHKUMARJ
DEVARAJUBV
SIDDALINGAKUMAR
PRASADM
MANJUSHREEHANASI
LIKHITHHM
KRISHNAPPATTAR
KRUTHIKAMV
BHEEMAPPAT
SALEEMPASHA
SANTHOSHSBASAPUR
YATHEESHAHG
BALARAJA
MAHMADHASANMABUSABNADAF
MAHESHMM
GOWTHAMIVR
SHANTAKUMARAMC
ANANDAB
BALAKRISHNABK
PRASHANT
UMESHBASAPPAHATTARAKI
ARUNAGK
PAVANAN
RAKESHB
NARESHKUMAR

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Page64of508

DOB
18Feb95
23Feb95
28Feb95
02Mar95
02Mar95
20Mar95
24Mar95
03Apr95
08Apr95
24Apr95
02May95
05May95
12May95
15May95
15May95
17May95
06Jun95
18Jun95
30Jun95
04Jul95
04Jul95
14Jul95
31Jul95
06Aug95
01Oct95
01Oct95
02Oct95
08Oct95
27Oct95
05Dec95
11Dec95
20Dec95
21Jan96
12Feb96
18Feb96
27Feb96
28Feb96
03Mar96
13Mar96
28Mar96
03Apr96
13Apr96
06May96
07May96
09May96
11May96
01Jun96
14Jun96
25Jun96
26Jun96
02Aug96

CATEG
2BG
2AG
3BG
3AG
3AG
SC
SC
2BG
2BG
3AG
3AG
1G
3BG
1G
3BG
2AG
SC
3AG
ST
2AG
3AG
SC
3BG
SC
2AG
GM
SC
3AG
2AG
3AG
GM
2AG
2AG
SC
ST
2BG
ST
SC
3BG
1G
SC
GM
3BG
3BG
2AG
SC
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG

HOR
CAT
O
K
RK
WRK
RK
K
O
O
W
WRK
O
K
WRK
WK
K
R
RK
W
RK
RK
K
RK
O
RK
R
O
O
RK
RK
R
WK
O
O
WK
K
O
O
K
K
R
R
WK
RK
K
O
K
KP
RK
W
O
K

HK
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y

VERSION
325517
322712
302579
305358
324149
312048
315707
321160
305822
309554
315411
306410
309492
319832
300781
305963
314186
318893
318931
301299
321573
313254
315697
322983
309276
324541
313354
307145
306477
312358
321242
324904
321376
304714
300706
317543
317470
304849
326681
319774
308499
326130
306924
324134
324442
320701
321690
324127
317587
302346
315888

18OCT2016

SL
NO
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315

CENTER
CODE
DK366
DJ454
CQ317
CQ429
CN004
WD224
DP035
QE096
GC400
DC300
CR480
DJ166
DL028
DK096
DA284
CR215
CZ055
DE266
CS281
DP018
CU491
DL426
GB232
DJ296
CW130
CH036
DR293
CM431
QB214
WA138
CR509
WE511
DH056
DR166
DA432
CZ414
DP037
WE082
CT236
CC471
DG098
CM033
CF392
CR482
CQ469
CH311
QE048
QD274
DR095
WB459
WD024

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110753
2170706
2153196
2172315
2181268
2172825
2183331
2280790
2180586
2160481
2182259
2110548
2150463
2122540
2171226
2171332
2171612
2170804
2172174
2110115
2172017
2220831
2140916
2110578
2111496
2123379
2123533
2180935
2120233
2112578
2121941
2151859
2183076
2150049
2151779
2181985
2123461
2110667
2172063
2173446
2122910
2153747
2180512
2151947
2153233
2230227
2250045
2210289
2150020
2172539
2171398

SCORE

ADAMALI
NANDINIS
CHANDRASHEKARA
GIRISHBS
TEJASWINIKY
SUSHMITHASR
SWATHIG
CHANDRASHEKHAR
SHIVALINGAYYAPUJER
SANIYASULTANA
PREETHAMSP
PRASHANTH.R
SANTHOSH
VSAIPRIYANKA
MAMATHA
RAJINIHC
GEETHAS
VARSHITHAKN
CHIKKEGOWDA.N
MANJUNATHAHC
BASAPPAMUSENAVAR
PUSHPAM
NINGAPPASUNAGAR
PRAKASHB
CHETHANKUMARS
RADHAKRISHNABM
SENDHILKUMARK
RAGHUPAWAR.V
PARASHURAMKATTIMANI
MAHENDRAM
NAGARAJSHANYAHONNAVAR
LEELAVTHIC
SHARANESHAHS
PARASHURAMMALAPPACHINAGUN
SANDHYAKAMATH
PRAKASHSG
BALAMANJUNATH
NINGEGOWDAM
RUPESHAR
ARPITHAHM
USHAN
SUMABH
RAGHUNANDANAS
THIPPESHAPPAT
CHANDRAPOOJARY
RAMESH
PARESHKUMAR
SYEDAFARHATSULTANA
ARUNKUMARP
JEEVANBD
DIVAKARAML

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page65of508

DOB
07Oct96
09Dec96
20Dec96
27Jan97
01Mar97
02May97
20May97
02Jun97
14Jul97
03Sep97
01Oct97
03Oct97
19Oct97
31Jan98
06Feb98
16Feb98
25Mar98
26May98
20Jul69
08Apr71
18Jul74
30Oct78
13Jun80
20Jun81
15Jul81
05Apr82
17Mar83
17May83
21Aug83
25Oct83
01Dec83
25Mar84
26May84
01Jun84
16Jun84
09Jul84
25Jul84
01Oct84
23Nov84
15Jan85
27Feb85
23Mar85
30Apr85
01Jun85
01Jun85
05Jun85
22Jul85
31Jul85
29Aug85
31Aug85
22Oct85

CATEG
GM
3AG
2AG
3AG
3BG
3AG
3BG
3BG
3BG
2BG
3BG
GM
2AG
SC
3AG
3AG
3AG
3AG
3AG
GM
3AG
SC
1G
GM
GM
SC
SC
3BG
SC
GM
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
3BG
SC
GM
3AG
3AG
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
ST
2AG
GM
2AG
3AG
3AG

HOR
CAT
O
W
O
O
W
WRK
WRK
RK
RK
W
O
O
RK
W
W
WK
WK
RK
EK
REK
EK
W
K
E
K
K
O
RK
O
O
K
WK
RK
RK
WRK
RK
P
K
RK
WRK
W
WR
K
RK
RK
RK
O
W
O
RK
RK

HK

Y
Y
Y

VERSION
317018
316486
307834
307948
306884
325312
318611
323136
320976
313580
308064
316198
317308
316745
312412
308327
311543
314602
308857
318642
310043
317706
320232
316328
310224
303828
319253
305887
322150
323706
308093
326127
315561
319126
312545
311902
318613
325698
309340
301532
314978
306225
303032
308079
307989
304103
323088
322946
319055
324523
325112

18OCT2016

SL
NO
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366

CENTER
CODE
CN262
DC265
DJ342
DA097
CZ610
CA200
DE049
CF604
CD329
DR423
CU194
CB187
WB357
CC461
CM289
WF262
CU014
CP172
DK588
DB165
CL226
DR565
CU115
CD299
CY367
WC244
CG151
WA249
DB487
DB408
CM261
WF216
DK100
CN617
CS242
DC080
DH092
DL333
CD306
DE231
CB016
CW037
CN575
DJ526
DG576
WD031
CG058
DJ087
CD394
GE045
CH425

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111990
2110922
2160582
2260166
2152445
2112050
2182801
2180488
2112572
2150119
2152757
2260011
2121072
2112687
2120778
2110336
2171914
2121074
2151366
2182232
2250700
2170083
2152752
2173304
2152249
2111318
2210405
2140065
2160407
2152116
2280261
2110287
2151216
2153577
2250539
2171091
2183088
2183118
2210441
2182776
2180136
2260126
2181160
2122696
2122806
2130540
2120571
2250142
2180391
2110847
2220247

SCORE

SHASHIKR
VISHWANATHHS
AZAZAHAMEDPN
ANWARBASHAM
MAHANTESHAN
BALAGANGADHARATILAK
MANJUNATHASWAMYK
PRASHANTHAK
SHREYASKUMARK
ARUN
DEVARAJD
RAJASAB
PRATHABB
SANJEEVMJOSHI
VEENAKEMBHAVI
RAJESHAS
SHIVAKUMARAT.M
RAKESHHM
CHANDRASHEKARAM
VINODJOHNALVARES
KOTRESH
LAKSHMISHAR
ADITHYARN
RANGAMURTHYKH
NANDEESHAA.N
VINAYHV
NEETHANDSOUZA
NPRADEEP
SYEDSHOAIBAHMED
ANITHAKUMARI
GANGADHARAK
SHIVARAMUBR
NARENDRAP
ANANDHULLUR
MANJUNATH.K
NIRMALABS
NAVEENAKUMARMHANCHINAMAN
SANTHOSHAHP
JAYAPALM
INDIRAS
NITHISHASHETTY
DASTAGEER.H.K
SANTOSHAKUMARCHANDODE
MANJUNATHAGV
SHIVARAJR
MANUCHANDANS
DEVISHD
AMARESHA
PRAVEENAKUMARAP
KRISHNAJAMBAGI
SANNATHIPPESWAMYV

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page66of508

DOB
22Oct85
31Oct85
13Dec85
07Feb86
12Mar86
30Mar86
02May86
07May86
12May86
01Jun86
01Jun86
01Jun86
23Jun86
04Jul86
08Jul86
10Jul86
20Jul86
20Jul86
21Jul86
21Jul86
26Nov86
12Dec86
06Jan87
23Jan87
06Feb87
19Mar87
09Apr87
12Apr87
23May87
10Jun87
10Jun87
15Jun87
13Jul87
22Jul87
14Aug87
01Sep87
10Sep87
16Oct87
08Nov87
16Dec87
19Dec87
30Dec87
01Jan88
09Mar88
09Apr88
12Apr88
15Apr88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88

CATEG
GM
GM
2BG
2BG
2AG
GM
3BG
3BG
GM
2AG
2AG
2BG
SC
GM
SC
GM
3AG
SC
2AG
3BG
2AG
3AG
2AG
3AG
2AG
GM
GM
1G
2BG
2AG
3BG
GM
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
3BG
GM
3BG
3BG
2BG
3BG
SC
SC
ST
SC
2AG
3BG
GM
SC

HOR
CAT
K
O
R
K
K
O
K
O
RK
O
RK
RK
O
K
W
RK
RK
O
K
K
K
O
K
K
RK
O
O
K
O
WRK
RK
RK
RK
K
O
WRK
RK
RK
RK
WRK
RK
RK
K
RK
K
RK
O
K
RK
K
RK

HK

VERSION
306374
313545
316374
312225
312098
300200
314385
303244
301913
319383
309746
300715
324421
301517
305969
326438
309566
307164
317243
312917
305506
319525
309667
301883
311103
324804
303415
323817
313239
313160
306069
326392
316767
306713
308818
313360
315596
317613
301890
314567
300544
310114
306415
316558
315456
325119
303354
316119
301978
321501
304217

18OCT2016

SL
NO
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417

CENTER
CODE
DL340
CD184
CH022
DG601
CN332
DK210
CH011
DC178
CS055
WC197
CT334
DD195
CH411
DN145
DJ169
DL387
CX168
DN412
CX002
WF529
GB163
CH218
CU480
GB411
WA407
CA061
QE382
CH128
CU509
CE089
DC182
DK608
CG099
CL135
CY059
QC205
CC270
CW168
GB553
GA260
WF255
CA050
CU049
CD384
CZ361
DE278
QB002
CF551
CG359
CP037
QB328

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2140934
2154512
2170108
2140857
2181201
2110730
2270007
2122271
2280418
2140588
2121307
2110824
2112135
2123316
2122768
2150562
2111424
2150416
2121630
2130220
2110285
2171639
2181675
2170723
2173670
2122707
2250266
2122575
2111637
2180231
2171114
2122435
2120560
2112072
2182128
2270242
2210450
2121504
2120442
2120146
2123113
2220775
2181742
2180389
2171671
2122619
2220899
2154483
2180626
2153278
2155034

GOPINATHABC
ONKARAMURTHYM
MAHENDRAHM
PYDADAPEER
YATHISHAPV
NUTHANKUMARAMU
MADHUSUDHANL
HARISHAST
BASAVARAJ
RAVICHANDRAL
SHWETAGAYAKWAD
SOWMYAS
VIJAYKUMARKORIMATH
NAVEENKUMARAN
RAVIKUMARBH
VIJITH
PUSHPAC
JAGADISHKARALE
RAVINDRAHAUNSABHAVI
VIJAYKUMARKO
SUMEDHAGODSE
DOMMETIRAVISANKAR
ANILCS
KIRANKUMARSR
PUNITHAKUMARAAS
RAMESHAN
MAHANTHESH
ARUNKUMARHH
ANILKUMARE
ANILS
ARJUNGR
JAYALAKSHMIKH
RAGHAVENDRANR
DEEPAKL
VIKRAMHEGDEV
SHREELAKSHMIY
RENUKA
MAHESHRATHOD
RAVIRAJAPUT
HMANJUNATH
SHRIDHARAH.L
DEVARAJAMB
HARIPRASADP
NANDISHKS
SHIVARAJTS
AJJAIAHKL
MANJUNATHHEBBAL
DIVYAA
RAVIKUMARATN
KIRANKUMAR.S
SHRISHAIL

SCORE
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page67of508

DOB
10Jun88
10Jun88
13Jun88
17Jun88
30Jun88
30Jun88
01Jul88
05Jul88
10Jul88
12Jul88
19Jul88
22Jul88
01Aug88
03Aug88
08Sep88
30Sep88
29Oct88
15Dec88
01Jan89
14Jan89
08Feb89
12Feb89
16Feb89
21Feb89
04Mar89
09Mar89
20Mar89
08Apr89
22Apr89
25Apr89
10May89
21May89
25May89
29May89
31May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
04Jun89
08Jun89
12Jun89
20Jun89
01Jul89
02Jul89
08Jul89
10Jul89
15Jul89
20Jul89

CATEG
1G
2AG
3AG
1G
3BG
GM
3AG
SC
3BG
1G
SC
GM
GM
SC
SC
2AG
GM
2AG
SC
ST
GM
3AG
3BG
3AG
3AG
SC
2AG
SC
GM
3BG
3AG
SC
SC
GM
3BG
3AG
GM
SC
SC
SC
SC
SC
3BG
3BG
3AG
SC
SC
2AG
3BG
2AG
2AG

HOR
CAT
K
RK
RK
O
K
RK
K
O
RK
RK
WK
W
RK
K
O
O
W
RK
RK
O
WK
O
O
K
RK
K
RK
K
O
O
RK
WRK
RK
O
K
WK
WR
K
O
K
RK
RK
K
RK
RK
RK
RK
WRK
RK
RK
K

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
317620
301768
303814
315481
306571
316880
303803
313458
308631
324757
309438
314003
304200
317953
316201
317667
310712
318220
310546
326689
320163
304015
310032
320411
323975
300061
323411
303913
310061
302201
313462
317250
303507
305415
311371
322509
301325
310248
320553
319844
326431
300050
309601
301968
311849
314614
321938
303191
303383
307029
322264

18OCT2016

SL
NO
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468

CENTER
CODE
DA098
CY276
GA214
CG021
CX464
DC164
DC481
DL056
GB180
CR007
CT405
DK132
CC305
CN592
CP023
WD055
CY258
GA216
DJ241
CX255
WF041
CA152
CD036
WE066
DP445
DL130
DK265
DC304
GE281
DP392
GD258
DD437
DD464
CU163
WD019
DA406
CU106
CW138
DB379
CH208
GB471
DE453
CZ152
GD412
WB230
DE069
CE324
CT052
WD229
CY093
CH015

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2151687
2111286
2180250
2154202
2130529
2122275
2171170
2110286
2183139
2122059
2152947
2122534
2180312
2280305
2160253
2112089
2152209
2140071
2170654
2171788
2150082
2171978
2173247
2110656
2250051
2110303
2110740
2171133
2151964
2250056
2220370
2151497
2182543
2152768
2122689
2151775
2121432
2171869
2111206
2182106
2122544
2160538
2111323
2121029
2260108
2151083
2173506
2152872
2120719
2130452
2123485

SCORE

SANTOSHKUMARKURI
PUSHPANJALINAVALAGI
KADAPPAAKKATANGERHAL
SANGAMESHMYAGERI
MADHUSUDHANTM
VENKATESHAG
SHIVAKUMARAR
CHANDANKUMARMNAIK
DHARANENDRADEVENDRAUPADHYE
SANTHOSKUMAR.S
KIRAN
MANJUNATHNR
ASHWINIY
VIJAYKUMAR
ARIFMAHMADMUJAVAR
MANU.D.N
MANJUNATHAV
MANIKANTHAKUMARTIMMAYYA
ANUKUMARKA
MADHUSUDANK
YATHISHM
RANGASWAMYG
LOKESHADS
PRADEEPTR
USHAK
SRIDHARPE
RAVIRAJHS
AVINASHS
VANAJAKSHISATYAPPANAVAR
VINODSING
RASHMI.C
PRABHUDEVAK
RAKESHASR
ANJANEYAHS
THERTHAIAH
SANGAPPA
KASHINATHCHAVAN
ARUNAJ
NAGESHAS
SHIVAKUMARASC
RAMESH
IMRANBAIGMS
SHRUTHIBS
NEHARUTIMMANNAWADDAR
AZARUDDIN
LAKSHMIN.
RASHMICS
HALESHSP
ANANDAB
RADHAKRISHNAT
LAKSHMANAK

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page68of508

DOB
30Jul89
31Jul89
09Aug89
03Sep89
12Sep89
30Sep89
19Oct89
24Oct89
26Oct89
27Oct89
20Nov89
20Nov89
01Dec89
08Dec89
12Dec89
27Dec89
01Jan90
09Jan90
16Jan90
17Jan90
23Jan90
23Jan90
02Feb90
13Feb90
05Mar90
14Mar90
14Mar90
24Mar90
31Mar90
02Apr90
08Apr90
28Apr90
01May90
10May90
15May90
01Jun90
01Jun90
06Jun90
08Jun90
12Jun90
12Jun90
15Jun90
18Jun90
25Jun90
01Jul90
05Jul90
07Jul90
11Jul90
18Jul90
21Jul90
28Jul90

CATEG
2AG
GM
3BG
2AG
ST
SC
3AG
GM
3BG
SC
2AG
SC
3BG
3BG
2BG
GM
2AG
1G
3AG
3AG
2AG
3AG
3AG
GM
2AG
GM
GM
3AG
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
2AG
SC
2AG
SC
3AG
GM
3BG
SC
2BG
GM
SC
2BG
2AG
3AG
2AG
SC
ST
SC

HOR
CAT
RK
WRK
RK
KP
K
K
RK
O
RKP
K
RK
O
W
K
KP
O
K
O
RK
O
K
K
K
O
W
O
K
O
WK
RK
O
RK
O
RK
RK
RK
RK
W
K
RK
RK
RK
WK
K
R
W
WRK
K
RK
K
K

HK

Y
Y

VERSION
312226
311268
319798
303317
311008
313444
313761
317336
320180
308551
309509
316799
301361
306343
307015
325143
311251
319800
316273
310799
326217
300152
301620
325682
318877
317410
316917
313584
321737
318817
321250
314245
314272
309715
325107
312534
309658
310220
313131
303993
320471
314789
311640
321404
324262
314405
302436
309156
325317
311386
303807

18OCT2016

SL
NO
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519

CENTER
CODE
DP061
WE397
WD145
CH205
DD081
CG040
WF269
CT320
CT168
QE272
GC132
DN467
DP489
WF095
CX457
DA014
CH005
WD497
GA283
CU038
DJ338
CW182
CW280
CF446
CZ505
WD327
DJ192
CH265
DR316
CH332
DR473
CP314
QD278
DN072
DE086
CU027
DE070
GE389
DA124
DG115
DP051
CU004
CA413
CE404
CE436
QB207
GA009
CD446
WD304
CM241
CY009

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150181
2171177
2112168
2121806
2170983
2154206
2150543
2130587
2172059
2230063
2153741
2123228
2250050
2150206
2111463
2182451
2183419
2173187
2120126
2181744
2110584
2152629
2111523
2173211
2140552
2154126
2110558
2152955
2150081
2153733
2170066
2153345
2260114
2140981
2151091
2111554
2151084
2171537
2122163
2140884
2160709
2171918
2280010
2120153
2130906
2260035
2140821
2120301
2172945
2172747
2250372

SCORE

ARCHANAVN
MANJUNATHABR
PRAJWALBK
MALATHESHANAIKN
MUNIRAJUGV
BASAVARAJYKUMBAR
SHIVAKUMARB
SANTHOSHAN
RAJALAKSHMIRL
KANAKAPPAHOSUR
POTARAJAGHK
MAMATHAGK
DRUPADHM
MAHESHARN
VINAYHS
KOTRESHVEERANNAGURUPADEVAR
SUNILCBIRADAR
DILEEPKUMAR
PRAVEENKUMARNAIK
NAGARAJABHARAMAPPAPUJARA
NARASIMHA
RAGHAVENDRAKUMARKV
SATHYANARAYANAS
REVATHIM
KUMARABG
SATHYAVENDRA
ANANDYAMANAPPABANNIGOL
HAREESHN
PRASADHS
SHIVARAJAAR
SHRUTHIL
HARISHD
IRFAN
NAGARAJHANUMANTHAMBIG
JAGANNATHAKR
THYAGARAJARAITU
RAKSHITHK
SHRUTIHALLIKERI
RAKESHHK
ANILKUMARH
SHIVARAJAKUMARGONAL
VINODAMB
SANTOSH
SHIVUNAIKD.V
MAHADEVAT
SAYEEDANWAR
SAHEBSABNADAF
VINODKUMARK
SHIVARAJUHV
CHANDANIK
RUDRESHAHV

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page69of508

DOB
30Jul90
30Jul90
30Jul90
02Aug90
20Aug90
27Aug90
09Sep90
12Oct90
19Oct90
20Oct90
24Oct90
12Nov90
27Nov90
10Dec90
28Dec90
06Jan91
12Jan91
16Jan91
23Jan91
01Feb91
03Feb91
05Feb91
15Feb91
19Feb91
20Feb91
24Feb91
03Mar91
10Mar91
21Mar91
12Apr91
24Apr91
01May91
02May91
05May91
09May91
10May91
11May91
11May91
26May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
05Jun91
06Jun91
10Jun91
15Jun91
15Jun91
19Jun91

CATEG
2AG
3AG
GM
SC
3AG
2AG
2AG
ST
3AG
ST
2AG
SC
2AG
2AG
GM
3BG
3BG
3AG
SC
3BG
GM
2AG
GM
3AG
1G
2AG
GM
2AG
2AG
2AG
3AG
2AG
2BG
1G
2AG
GM
2AG
3AG
SC
1G
2BG
3AG
3BG
SC
ST
2BG
1G
SC
3AG
3AG
2AG

HOR
CAT
WRK
RK
R
RK
RK
K
RK
R
WK
O
K
WK
R
K
O
O
RKP
O
K
RK
K
K
RK
W
RK
O
K
RK
K
RK
WK
RK
K
K
RK
O
K
WK
O
RK
RK
RK
K
RK
K
O
RKP
RK
RK
WRK
K

HK

VERSION
318605
326013
325233
303996
313889
303336
326445
309424
309272
323312
320708
318275
318889
326271
311001
312142
303797
325585
319867
309590
316370
310262
310360
303086
311993
325415
316224
304064
319269
304124
319433
307298
322950
317880
314422
309572
314406
321845
312252
314995
318595
309556
300413
302516
302548
322143
319593
302030
325392
306001
311448

18OCT2016

SL
NO
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570

CENTER
CODE
CM088
DK537
CC396
CJ007
DG164
WC109
CR061
CA040
DR126
QC345
WE192
CJ371
CZ537
DN453
CP137
CB346
DP321
QC003
DP480
CP070
CG403
WA067
CC175
CQ258
CR496
CF489
DK383
CN187
CZ274
CA084
DR487
CU091
CD198
DG356
DC143
GE221
WF138
CA188
GD349
DJ491
CZ158
DC153
CM164
DG214
DL469
CH476
CP371
CH276
CR327
CW104
WF118

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2153784
2122445
2112672
2230252
2230045
2111199
2182336
2183044
2110022
2250791
2170926
2180835
2181965
2170274
2172349
2220019
2170176
2260231
2140984
2153271
2112410
2180510
2173402
2172299
2151975
2173215
2110754
2153450
2152344
2171004
2110091
2181753
2140116
2150807
2110896
2160452
2110187
2121083
2111838
2151015
2111326
2160486
2250713
2182954
2123068
2173300
2111929
2240143
2250327
2152616
2110159

SCORE

HARISHK
KIRANNAIKR
BHEEMAREDDYP
LAXMAN
UTTHANURBASAVARAJA
ARUNKA
MALLESHS
MANJULAKN
CHETHANBS
ANILKUMAR
SUNILSN
MAHANTESHMUCHANDI
SUMABKOTUR
SHARATHKUMARS
SMITHAS
PARASHURAM
LOKESHTS
MOHAMMEDNAWAJSHARIF
UMESHYADAVR
SRIKANTHAVC
SAMPATHKUMARREDDYAV
PALLAVIG
VEERESHAKUMARA
YATHISHKUMARHJ
KIRANS
MAHESHWARAREDDYKM
ABHILASHAK
SHRIKANT
VANITHAK
NAVEENKUMARKE
ABHISHEK.R
VINAYKUMARRN
DAYANANDAJ
ANJANKUMART
ASHWINIMN
JELANIKUNKOOR
KARTHIKN
RAVINAIKT
VARADRAJDODDIHAL
INDIRAM
RAGHUPRASADTU
WASIMAKRAM
ABHINAYB
HAREESHAGOUDATPATIL
MANJUNATHASB
DEEPUAC
PRATHAPKUMARRU
IRSHADAYUBKASAB
JAYADEEPJM
RAGHAVENDRAHIREKODI
MALLIKARJUNA.R

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page70of508

DOB
26Jun91
02Jul91
10Jul91
11Jul91
18Jul91
20Jul91
28Jul91
02Aug91
03Aug91
05Aug91
18Aug91
31Aug91
02Sep91
12Sep91
01Nov91
01Nov91
21Nov91
01Dec91
19Dec91
21Dec91
23Dec91
31Dec91
01Jan92
02Jan92
16Jan92
21Jan92
21Jan92
26Jan92
01Feb92
15Feb92
21Feb92
24Feb92
29Feb92
06Mar92
08Mar92
10Mar92
21Mar92
03Apr92
04Apr92
06Apr92
06Apr92
20Apr92
01May92
08May92
10May92
20May92
20May92
22May92
22May92
25May92
25May92

CATEG
2AG
SC
GM
ST
ST
GM
3BG
3BG
GM
2AG
3AG
3BG
3BG
3AG
3AG
SC
3AG
2BG
1G
2AG
GM
3BG
3AG
3AG
2AG
3AG
GM
2AG
2AG
3AG
GM
3BG
1G
2AG
GM
2BG
GM
SC
GM
2AG
GM
2BG
2AG
3BG
SC
3AG
GM
1G
2AG
2AG
GM

HOR
CAT
RK
O
O
RK
RK
O
RK
WRK
O
RK
O
K
WK
R
W
K
K
K
O
RK
O
RK
K
O
O
K
W
K
WK
RK
O
O
RK
RK
W
RK
K
RK
O
RK
RK
RK
O
RK
K
RK
K
O
O
K
O

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
306120
317189
301452
304327
315044
324669
308189
300040
319086
322649
325808
304691
312025
318269
307129
300874
318753
322307
318944
307067
303619
323635
301231
307777
308065
303129
317033
306784
311775
300084
319447
309643
301782
315236
313423
321677
326314
300188
321341
316523
311646
313433
306308
315094
317749
304268
307363
304068
308407
310184
326294

18OCT2016

SL
NO
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621

CENTER
CODE
CU253
DC013
QD141
GE393
WD309
WD427
DB274
CZ360
CU017
DG210
QD111
CX146
CK477
CX303
WA195
CT305
GD414
CD333
QB312
DB094
WC055
CH108
DH418
DH354
CW302
WC087
DN272
GD172
GD411
CP010
CT193
CR393
CS172
CT099
CN266
DH319
DK056
CH086
CD040
QE180
CK286
WB238
CX072
DH279
CN225
CC234
DK178
DJ152
CL097
GD391
DJ285

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181721
2182535
2121627
2182099
2250780
2120481
2121882
2270140
2171912
2150764
2270141
2111419
2173002
2111446
2173416
2181592
2153399
2140108
2220021
2121925
2182253
2110611
2170471
2160626
2171884
2111179
2123276
2160308
2270214
2230207
2140451
2111137
2172145
2280445
2181209
2122980
2160532
2150814
2173253
2250125
2154116
2172214
2171743
2183029
2172483
2270311
2151246
2150924
2153595
2130664
2230056

SCORE

MUTTANNA
VIJAYHB
NAGARAJ
ANANDULLEGADDI
YALLALING
SANTHOSHKUMARBN
SUBRAMANIKR
BASAVARAJKAVITAL
SUNEELKUMARJP
RANJITHM
MALLANAGOUDA
GURUMURTHYGV
YASHASWINIB
SHRUTHISUDAMBI
NIRANJANAMT
MANJUNATHPUJAR
SHRISHAILIMANDI
SUPREETHA
KNAGARAJ
TIMMARAJAV
CHIRANTH
VINAYAKAM
RAGHUTB
SYEDIMRAN
MAHESHAPR
SAHANAV
ARUNKUMARGS
ZUHEBMOHAMMEDJAFFARKITTUR
PRABHUMAHABALSHETTI
NAVEENKUMAR
NARASIMHAMURTHYTN
SUSHMITHAK
CHAITHRASC
UDAYRAOK
KIRANMS
BHARATHEESHB
FARAHABANUF
PRAVEENKUMARN
SANTHOSHKUMAR
VEERESH
PRASHANTHKUMAR
CHANDRUN
MEGHAVIAR
RAKESHAKG
DANANJAYA
RAHUL
BASAVARAJSHOOGAR
SACHINK
PRASHANTMKURI
SUDHAH
SURESHAPM

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page71of508

DOB
01Jun92
01Jun92
01Jun92
05Jun92
06Jun92
14Jun92
18Jun92
19Jun92
25Jun92
02Jul92
05Jul92
10Jul92
12Jul92
13Jul92
21Jul92
30Jul92
01Aug92
04Aug92
11Aug92
13Aug92
19Aug92
19Aug92
20Aug92
25Aug92
01Sep92
23Sep92
25Sep92
28Sep92
30Sep92
01Oct92
06Oct92
13Oct92
23Oct92
23Oct92
09Nov92
09Nov92
08Dec92
18Dec92
12Jan93
26Jan93
12Feb93
24Feb93
01Mar93
03Mar93
17Mar93
24Mar93
05Apr93
19Apr93
01May93
09May93
12May93

CATEG
3BG
3BG
SC
3BG
2AG
SC
SC
3AG
3AG
2AG
3AG
GM
3AG
GM
3AG
3BG
2AG
1G
SC
SC
3BG
GM
3AG
2BG
3AG
GM
SC
2BG
3AG
ST
1G
GM
3AG
3BG
3BG
SC
2BG
2AG
3AG
2AG
2AG
3AG
3AG
3BG
3AG
3AG
2AG
2AG
2AG
ST
ST

HOR
CAT
RK
RK
R
R
K
RK
O
RK
RK
RK
RKP
O
WRK
WK
RK
RK
RK
WRK
O
O
O
O
RK
O
RK
W
O
O
O
RK
K
W
WRK
O
O
O
W
O
RK
K
RK
K
W
RK
K
RK
RK
O
RK
WK
RK

HK

Y
Y

VERSION
309805
313293
322813
321849
325397
325515
313026
311848
309584
315090
322783
310690
305229
310847
323763
309409
321406
301917
322248
312846
324615
303901
315922
315858
310382
324647
318080
321164
321403
307002
309297
308105
308748
309214
306378
315823
316717
303878
301624
323220
305038
324270
310616
315783
306656
301290
316848
316184
305377
321383
316317

18OCT2016

SL
NO
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672

CENTER
CODE
CU301
WA049
CY309
DD417
CX468
CC436
CQ311
GD446
WA359
CX157
DG567
WC367
QB260
CC450
CL290
GC179
DB009
DL143
QB271
WC255
CP041
DL040
WE006
CK410
DN040
CZ532
CC264
CD008
DL165
CP448
CM137
CP364
CM198
CE008
CD060
CU246
CA134
CZ554
DR045
WD233
WE032
CG163
DH096
DK310
DG095
CN563
CS499
WC446
WF191
WE014
CU087

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171973
2120475
2152236
2122322
2171824
2120226
2153198
2111965
2280040
2121595
2170596
2171758
2250940
2154749
2172646
2172779
2151969
2110305
2280056
2171652
2111870
2123175
2270063
2180728
2220879
2171704
2180306
2140122
2170324
2240127
2180991
2121045
2250709
2154763
2210432
2152779
2182014
2181943
2170024
2120715
2110632
2120549
2250100
2270078
2140885
2153564
2153107
2181834
2123241
2151023
2111566

SCORE

SHAKUNTHALAR
PRADEEPACV
MUDIYAPPAKURUBAR
PRAKASHLAMANI
NAVEENKUMARM
KIRANKUMARBAGEWADI
MARUTIGANAPATINAIK
PAVANKUMARPATIL
JADESHABK
PRATHIMAR
SONIYAGN
DEVRAJ.D
MAHESHGUTTEDAR
VIGHNARAJAJS
RAJESH
SHARANAGOUDPATIL
ARUNKUMARKN
ABHILASHG
BRPRASHANT
JEEVANKUMARCP
SRIKANTHTA
LAKSHMI
SUCHITHRAS
MANJUNATHGONAL
BGUNFUREASWANTHKUMAR
SHIVARUDREGOWDAKS
ADARSHK
SADDAMHUSSAINDODAMANI
BHARATHBK
SHARANAPPA
RAVIKUMARMB
AJAYKUMAR
SANTHOSHKUMARJ
JAYANTHDS
BHUVANESHWARIBA
PAVANKUMARMANJUNATHADEMA
LOHITHKUMARV
CHETHANKUMARVM
MANUHC
MITHUNP
RAVIKIRANBP
SURESHANAIKML
HONNAMMA
VINODAKUMARST
KIRANKUMARAJK
SHANKARALINGAKUMBAR
PUSHPALATHADS
KIRANHK
ARPITHAD
MADHUM
AKSHAYPRANESHJOSHI

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page72of508

DOB
14May93
27May93
01Jun93
01Jun93
15Jun93
24Jun93
26Jun93
29Jun93
05Jul93
05Jul93
12Jul93
21Jul93
29Jul93
30Jul93
30Jul93
30Jul93
21Aug93
22Aug93
24Aug93
09Sep93
16Sep93
10Oct93
15Oct93
15Oct93
28Nov93
15Dec93
17Dec93
23Dec93
06Jan94
05Feb94
08Feb94
25Feb94
28Feb94
01Mar94
03Apr94
12Apr94
13Apr94
20Apr94
23Apr94
06May94
22May94
28May94
01Jun94
03Jun94
04Jun94
06Jun94
08Jun94
14Jun94
26Jun94
27Jun94
30Jun94

CATEG
3AG
SC
2AG
SC
3AG
SC
2AG
GM
3BG
SC
3AG
3AG
2AG
2AG
3AG
3AG
2AG
GM
3BG
3AG
GM
SC
3AG
3BG
SC
3AG
3BG
1G
3AG
1G
3BG
SC
2AG
2AG
GM
2AG
3BG
3BG
3AG
SC
GM
SC
2AG
3AG
1G
2AG
2AG
3BG
SC
2AG
GM

HOR
CAT
W
O
RK
RK
RK
K
K
K
RK
WK
W
O
K
RK
RKP
RK
O
O
O
RK
O
W
W
O
O
RK
RK
O
RK
RK
O
RK
RK
O
W
O
RK
RK
O
RK
O
RK
WRK
RK
K
K
WRK
O
WK
O
O

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
309853
323617
311157
314225
311012
301492
307830
321438
323927
310701
315447
324926
322196
301506
305570
320755
312761
317423
322207
324815
307033
317320
325622
305162
317848
312020
301319
301593
317445
307440
306185
307356
306166
302121
301644
309798
300134
312042
319008
325321
325648
303534
315600
316974
314975
306403
309075
325006
326367
325630
309640

18OCT2016

SL
NO
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723

CENTER
CODE
CU074
WF421
DG042
WD077
GD220
WF404
DL114
CD266
QB122
CZ041
DC057
DA439
QB048
DN187
CE397
CZ124
CC492
CH281
CK303
CY004
GB394
DB216
DG473
DA136
DH262
DA151
DE255
GD313
DE273
CE239
CF480
DN035
CL424
DR469
QD273
DH035
CQ141
CP014
DJ104
GA380
DG432
QE114
CZ150
CJ147
CQ255
CG441
GD343
DR087
CT339
CR279
WA354

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2152735
2170538
2122926
2172639
2140427
2150752
2150481
2154557
2173199
2182057
2122296
2151784
2210409
2150336
2154863
2152288
2130882
2121157
2154115
2121830
2151005
2152035
2150856
2210180
2183031
2151700
2250200
2181433
2240263
2112732
2154451
2123342
2172624
2183365
2111647
2160645
2181452
2172339
2150939
2155078
2150827
2280780
2182035
2153937
2220351
2120491
2153219
2280842
2111687
2260158
2180096

VEERANNAPG
DEVIKIRANH
JANARDHANMA
ROJAMP
MALLIKARJUNSNAIK
MADHUSUDHANABC
KANTHARAJS
RANJITNARAYANNAIK
SHARANAGOUDAPYALAGI
MANUGM
GAGANA.K
GSUSHMITA
DHANASHREEVENKATESH
MAHESHKUMARA
CHANDANKUMARPR
KUMARV
ANUSHREEHB
CHAITRANB
PAVANKUMARJ
RAJESHR
VARSHAKOLEKAR
BANDAKISHOREKUMAR
SACHINSHRINIVASSHETTY
KARTHIKG.V.
BHARATHB
MANJUNATH.G
NINGAPPA
NEELAMMAJALIHAL
PREMKUMAR
SUMADJ
SHUBHAMMLATURKAR
MEENAKSHICR
GIRISHBG
SITHARAHS
PAVANKUMAR
MAHAMEDTOUFEEQKM
ASHAMN
SANDEEPMV
PAVANN
SOUMYAWADEKAR
SHWETHATV
SACHIN
KARTHIKSU
LOKESHM
NAGARAJ
BASAVARAJ
KAVITAKOPPAD
SAGAR
SUPREETHAP
MOHAMMEDIRFANS
SHIVAKUMARS

SCORE
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page73of508

DOB
01Jul94
01Jul94
01Jul94
06Jul94
10Jul94
14Jul94
15Jul94
19Jul94
21Jul94
21Jul94
24Jul94
05Aug94
14Aug94
06Sep94
21Sep94
28Sep94
29Sep94
02Oct94
04Oct94
14Oct94
15Oct94
21Nov94
10Dec94
11Dec94
16Dec94
25Dec94
01Jan95
03Jan95
04Jan95
05Jan95
10Jan95
06Feb95
07Feb95
08Feb95
10Mar95
13Mar95
13Mar95
02Apr95
14Apr95
17Apr95
24Apr95
31May95
31May95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
02Jun95
05Jun95
22Jun95
13Jul95
14Jul95

CATEG
2AG
3AG
SC
3AG
1G
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
SC
2AG
GM
2AG
2AG
2AG
ST
SC
2AG
SC
2AG
2AG
2AG
GM
3BG
2AG
2AG
3BG
1G
GM
2AG
SC
3AG
3BG
GM
2BG
3BG
3AG
2AG
2AG
2AG
3BG
3BG
2AG
SC
SC
2AG
3BG
GM
2BG
3BG

HOR
CAT
R
RK
RK
WRK
K
RK
R
RK
RK
R
W
W
W
O
O
R
W
W
O
O
WRK
O
RK
O
O
O
RK
K
K
WRK
K
WK
RK
W
O
RK
WR
O
O
WK
W
RK
O
O
RK
K
WK
RK
O
O
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
309626
326597
314922
325165
321212
326580
317394
301850
322058
311529
313337
312567
321984
317995
302509
311612
301548
304080
305055
311453
320400
312968
315353
312264
315766
312279
314591
321305
314609
302351
303120
317843
305704
319429
322945
315539
307649
307006
316136
319964
315297
323154
311638
304467
307775
303657
321335
319047
309443
308474
323922

18OCT2016

SL
NO
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774

CENTER
CODE
DL398
WB006
WA207
WC509
CC092
GB467
WD410
DP200
CW294
CT006
CE344
DG242
CK001
DB451
DH509
CU044
CB283
WF256
CC295
CN308
DH022
CD298
CP240
CQ352
CD221
DH325
CK148
WE175
DK241
DP190
WD232
CZ278
DR044
QE505
WD089
CE018
DG262
CU034
CM042
DG467
CD154
WE110
WB306
GE192
WA226
GE105
CP492
CE338
CB366
DE007
DB336

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150566
2152746
2173445
2152722
2173350
2151197
2173079
2130046
2152662
2152848
2173516
2182949
2172901
2121852
2170488
2171927
2210484
2150529
2180313
2172502
2220821
2130862
2181334
2153207
2270294
2220798
2280205
2170903
2151258
2150225
2172848
2171663
2170023
2210213
2172619
2173428
2122873
2140500
2172698
2150839
2250870
2151150
2153182
2182367
2173457
2151561
2153393
2180189
2173640
2250180
2182183

SCORE

CHETHANKUMARN
SHIVAKUMARAHK
SANTHOSHASM
ROOPAGC
PUNEETHHS
ANILONAMASHETTI
CHANDANBV
KIRANKUMARGD
LAKSHMIS
LAKSHMIBR
BINDU.M
PAVITHRAABROJ
BANUPRIYAS
GANESHAH
KAVANAKA
ARCHITHA
ARCHANA.S
SUMANASMURTHY
ADARSHAAN
AISHWARYARS
BHEEMANNA
AMARNAYAKAKG
HARSHAMR
AKILA
MALLIKARJUNA
VISHALNAIKR
PRIYANKAB
KAVYAGK
MURULIDHARAG
PALLAVIB
SUNILKUMARRN
HARSHITHAM.P
AKSHAYT
ASHWINI
SACHINM
VANISHREEHR
SHIVAMURTHYN
HEMALATHA
ABHISHEKGOWDAKN
KURUBARASHRIDHAR
SINDHUB
CHANDANKUMARMP
SUPRIYASJ
PRASADHANUMANTDESAI
POOJACM
CHETANSIDDAPPAHOSOORU
AJAYS
TRIVENIHM
KAUSHITHGOWDAM
MOHANKUMARD
NITHINBM

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Page74of508

DOB
15Aug95
08Sep95
30Sep95
01Oct95
23Oct95
31Oct95
04Nov95
05Nov95
10Nov95
22Nov95
26Nov95
05Dec95
06Dec95
26Dec95
04Jan96
12Jan96
11Mar96
22Mar96
23Mar96
18Apr96
15May96
15May96
19May96
01Jun96
01Jun96
01Jun96
18Jun96
01Aug96
10Aug96
16Aug96
08Nov96
13Nov96
21Dec96
02Feb97
08Feb97
05Mar97
07Mar97
20Mar97
15Apr97
04Jun97
11Jun97
23Jun97
26Jun97
15Jul97
17Jul97
23Jul97
28Jul97
01Aug97
27Aug97
12Sep97
15Sep97

CATEG
2AG
2AG
3AG
2AG
3AG
2AG
3AG
ST
2AG
2AG
3AG
3BG
3AG
SC
3AG
3AG
GM
2AG
3BG
3AG
SC
ST
3BG
2AG
3AG
SC
3BG
3AG
2AG
2AG
3AG
3AG
3AG
GM
3AG
3AG
SC
1G
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
3AG
2AG
2AG
3BG
3AG
2AG
3BG

HOR
CAT
O
RK
RK
WRK
RK
O
O
RK
W
WRK
WR
W
W
R
WRK
W
O
W
RK
W
RK
O
RK
O
RK
K
WRK
RK
R
WK
RK
W
O
W
K
WRK
RK
WRK
O
RK
W
O
W
RK
WRK
O
RK
WRK
O
K
O

HK

Y
Y
Y

VERSION
317678
324038
323775
325069
301148
320467
325498
318441
310374
309110
302456
315122
304753
313203
316013
309596
300811
326432
301351
306724
315526
301882
307232
307872
301805
315829
304900
325791
316897
318494
325320
311771
319004
323545
325177
302136
315142
309586
306234
315347
301738
325726
324370
321648
323794
321561
307487
302450
300894
314343
313088

18OCT2016

SL
NO
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825

CENTER
CODE
CL389
DK285
CB157
QE160
GC144
DG407
CP413
CY191
WF137
CQ370
CG145
QD349
CR196
CK307
CU335
WE241
CT280
CR059
CL175
GB207
WB020
CB296
DJ583
DB355
DH002
CQ378
WA016
CU097
WB147
GE146
DB204
WE534
DA100
CX075
CS013
DR401
QE223
QE344
DB137
CZ601
CA085
DP041
CZ039
CS153
DN303
CM068
DL416
GE267
DH239
DC031
DL385

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2220281
2122497
2250973
2220783
2153802
2150831
2130668
2111270
2130067
2153200
2220184
2250563
2171336
2112326
2111609
2130317
2121314
2122046
2120883
2160648
2111602
2112810
2130236
2140607
2110370
2153217
2122383
2171940
2210299
2182442
2121897
2151899
2140693
2152460
2152957
2183359
2280732
2220653
2171417
2121636
2250249
2220914
2171606
2172134
2123264
2172716
2150571
2140629
2130135
2122306
2123093

SCORE

RRANJITHA
KAVERICU
R.GOUTHAM
GAYATRI
JYOTIRAMACHANDRADHAVALI
SOUJANYA.Y.K
PHANEESHU
LOHITHBV
MAHADEVANAYAKA
THANUSHREEN
SANJEEVKUMARHD
ARPITHAG
SHWETHABT
RAJESHKUMARCHAURASIA
SHREEKRISHNASHAKYA
VARADHARAJUH
VIJAYAKUMARN
MAHADEVAKALISINGE
PREMNATHPM
AMAZADKHANJAGADAL
VINEETHKUMARMA
HAREESHAH.P
NARASIMHAPPANS
THYAGARAJUS
ANILKUMARH
ANNAPPAMG
MAHENDRAKUMARHP
MAHESHADM
KUMARS
BASAVARAJKSANNADAVANNAWAR
SANTHOSHKUMARG
SATHISHMB
MOHANKOTARI
BADIGERKIRANKUMARGOPAL
BASAVARAJ
CHANDRASHEKHARARADDI
RAJASHEKHARH
GOPAL
BALAGANGADHARAHT
SENDILKUMARN
MAHANTESHS
RAGHAVENDRAKRISTHAPUR
PRASADN
RAVIV
CHETHANKS
HEMANTHAKUMARDN
PRAVEENKUMARKG
LALASABALINADAF
NIRANJAPPA
GIRISHKR
SHASHIKUMARANG

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page75of508

DOB
03Oct97
18Oct97
08Nov97
08Nov97
22Nov97
23Dec97
29Dec97
08Jan98
21Jan98
13Apr98
22Apr98
26May98
17Jun98
02Jan71
07May71
25Jul76
04Aug78
14Sep78
06Nov78
30Mar82
21Mar83
01Jul83
08Oct83
09Oct83
16Oct83
02May84
20May84
24Jul84
16Nov84
03Jan85
18Jan85
19Feb85
18Apr85
22May85
01Jun85
01Jun85
02Jun85
10Jun85
25Jul85
31Jul85
22Oct85
10Dec85
06Jan86
10Feb86
13Mar86
01Apr86
20Apr86
01Jun86
01Jun86
22Jun86
12Jul86

CATEG
SC
SC
2AG
SC
2AG
2AG
ST
GM
ST
2AG
SC
2AG
3AG
GM
GM
ST
SC
SC
SC
2BG
GM
GM
ST
1G
GM
2AG
SC
3AG
GM
3BG
SC
2AG
1G
2AG
2AG
3BG
3BG
SC
3AG
SC
2AG
SC
3AG
3AG
SC
3AG
2AG
1G
ST
SC
SC

HOR
CAT
W
WRK
O
WK
W
W
O
O
R
W
K
WR
WRK
E
E
RK
O
K
O
K
O
K
RK
RK
O
RK
RK
RK
K
RK
O
O
RK
O
O
RK
RK
K
R
RK
K
O
K
K
O
RK
O
RK
KP
RK
K

HK

VERSION

305669
316935
300685
323200
320720
315287
307405
311327
326313
307890
303409
323021
308308
305059
309887
325857
309384
308187
305455
320207
324052
300824
316615
313107
315506
307898
323584
309649
324190
321602
312956
326150
312228
310619
308589
319361
323263
323384
312889
312089
300085
318617
311527
308729
318111
306132
317696
321723
315743
313311
317665

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876

CENTER
CODE
DG269
DD497
GE145
CK441
CW406
QE365
CP079
CF142
CF401
CC010
CC130
WF521
GE208
CR163
GD290
CP476
DC184
DR438
CP139
DL196
CL068
WE484
DK205
DH139
CD330
CK122
CF221
CR002
QC175
DP019
CK180
CC084
CN183
DA075
DR287
WA017
WA027
GB406
WF094
WC154
CK149
WA046
CN512
CB423
DR573
CG319
CL224
DD222
DJ030
CT197
DG308

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110480
2110866
2250289
2180726
2152698
2151484
2172344
2173157
2112471
2140099
2173387
2110573
2182356
2111100
2181461
2172423
2171111
2183367
2172348
2110314
2181120
2111061
2140779
2260225
2250880
2172933
2120432
2111069
2181077
2130038
2180780
2140096
2181233
2110967
2123535
2171052
2121602
2122698
2150211
2152147
2120646
2172817
2210341
2173646
2123471
2120522
2210354
2122374
2110529
2210293
2130173

SCORE

ARUNDHATIRKULAKARNI
ANILKUMARA
BHEEMANAGOUDAPATIL
VIJAYPRAVEENPM
SIDDARAJUH
SREENIVASAB
SATHEESHALT
MANJUNATHA
REVANNANP
SURESHP
MAHESHREDDYCS
KRISHNANANDAHEGDE
SHIVAJISAVANT
CHETHANM
MAHESHLATAGAONKAR
VANDHANACK
GANESHABR
RUDRESHAKURUVATTER
SRINATHAKN
RAGHAVENDRAR
MARUTIBUYITE
RAMYAT
PRAVEENK
MDMUNEERAHMED
SHARONKG
NAVEENKUMARV
BHARATHGP
ROSHANC.S
ANANDGUDDI
ANILKUMARK
HEMALATHAMS
RAGHUNANDANN
PRAKASHASN
NITISHTRIPATHI
RGIRISHNAIK
RAGHUKG
MOHANKUMARR
VISHNUDEVCH
SRIKANTHAC
ANURADHAS
RAMESHS
RAMU.K
PALAXAYYASANGAYYAHIREMATH
PRABHAKARREDDYS
DAYANAND
MANJUNATHAS
PADMAJARC
DAYANANDAGS
CHANDANRK
MAQSOODALISHERIFF
RAGHAVENDRAAGASIBAGIL

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page76of508

DOB
06Aug86
11Aug86
01Sep86
19Sep86
19Oct86
01Dec86
01Jan87
22Mar87
08Apr87
15Apr87
29Apr87
13May87
25May87
09Jun87
01Jul87
22Jul87
23Jul87
31Jul87
02Aug87
09Aug87
10Aug87
12Aug87
23Sep87
13Dec87
27Dec87
30Dec87
06Jan88
30Jan88
28Feb88
04Mar88
18Mar88
24Mar88
01Apr88
02Apr88
30Apr88
05May88
05May88
20May88
01Jun88
15Jun88
21Jun88
30Jun88
01Jul88
10Jul88
10Jul88
15Jul88
29Jul88
31Jul88
01Aug88
04Aug88
04Aug88

CATEG
GM
GM
2AG
3BG
2AG
2AG
3AG
3AG
GM
1G
3AG
GM
3BG
GM
3BG
3AG
3AG
3BG
3AG
GM
3BG
GM
1G
2BG
2AG
3AG
SC
GM
3BG
ST
3BG
1G
3BG
GM
SC
3AG
SC
SC
2AG
2AG
SC
3AG
GM
3AG
SC
SC
GM
SC
GM
GM
ST

HOR
CAT
WK
O
RK
O
O
RK
RK
RK
O
RK
RK
RK
KP
K
R
WRK
RK
RK
RK
O
RKP
W
O
O
O
O
RK
RK
K
K
WRK
K
RK
O
RK
RK
RK
K
RK
WK
K
RK
RK
R
RK
O
WR
K
O
O
RK

HK

Y
Y

VERSION
315149
314305
321601
305193
310486
323405
307058
302775
303041
301066
301186
326713
321664
308275
321282
307468
313464
319398
307131
317476
305348
326100
316855
315643
301914
304874
302861
308546
322479
318643
304932
301140
306774
312203
319247
323585
323595
320406
326270
324714
304901
323614
306640
300950
319533
303583
305504
314030
316062
309301
315188

18OCT2016

SL
NO
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927

CENTER
CODE
CU493
DR605
DN126
WE069
WC376
DK555
DG350
WC329
DG114
CA393
DD350
CQ495
CS058
CJ326
CM469
DK462
CZ345
DC416
GC012
CH494
CP384
CP434
DE095
WC386
CW366
GB267
CM386
DE265
CG062
CD308
DP312
CM424
CS448
DR217
CA231
CZ021
CM303
DB350
GC260
DN161
DB086
DD205
CJ257
DR395
GB359
DR219
DJ289
WD389
CB510
GE350
GA265

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121373
2250024
2123323
2122636
2171769
2130300
2170551
2152431
2122908
2155068
2110851
2111854
2140438
2154001
2210372
2160514
2171659
2122211
2111980
2120228
2172420
2121031
2122658
2152517
2171899
2150677
2180923
2182771
2180688
2180405
2123386
2220245
2121206
2240314
2154075
2121747
2112202
2182185
2180812
2123310
2250350
2110826
2120708
2170082
2110534
2150069
2170663
2154257
2155041
2152109
2130909

SCORE

HEMANTHKUMAR
AVINASHAILENC
SAIPRAKASHSK
DIVYARANIKS
MANJUNATHAMS
VINODKUMARS
NAVEENAKUMARABV
NAVEENAMS
AMARPAWAR
L.DEVARAJU
RANGANATHAS
SHARATHKUMARRAIB.G
GIRISWAMYGK
ARUNKUMARB
GOVARDHANAJ
SULEMANMULLA
ASHWATHME
RAJASHEKARR
SOMASHEKHARMARAKATTI
VISHNUVARDHANE
GIRISHKN
MARUTIBAGADAGERI
SHREESAILPAWAR
RAGHUS
SHANKARACY
SHANKARBASHETTEPPASATANI
SHIVANANDALADAKATTI
SANTOSHAKUMAR
SANTOSHAHIREMATH
AJAYAPPASAHEBKADAM
CHANDRAKANTHAL
GAVISIDDAPPA
TIRUPATIIRAPPARATHOD
HANUMANT
HARISHAHK
SURESHANS
NAGARJUNAREDDYALAMURI
CHANDRASHEKHARAKS
NAVEENBURLABADDI
SRINIVASPRASADMJ
UMESH
PRADEEPAJG
GANGADHARKARANT
SOMASHEKHARAGR
MAYURPARSHURAMTASHILDAR
GEETHANUGGIHALLI
NAGARAJAD
SUMANTHA
NAVEENR
SHIVARAJNAVI
RAJESHKUMARKALLUR

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page77of508

DOB
08Aug88
13Aug88
23Aug88
10Nov88
12Dec88
11Jan89
20Jan89
29Jan89
31Jan89
11Feb89
14Feb89
16Feb89
01Mar89
01Mar89
01Mar89
10Mar89
06Apr89
08Apr89
10Apr89
18Apr89
19Apr89
01May89
01May89
20May89
20May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
06Jun89
08Jun89
08Jun89
14Jun89
02Jul89
02Jul89
02Jul89
05Jul89
05Jul89
05Jul89
10Jul89
16Jul89
25Jul89
26Jul89
30Jul89
06Aug89
15Sep89
07Oct89

CATEG
SC
2AG
SC
SC
3AG
ST
3AG
2AG
SC
2AG
GM
GM
1G
2AG
GM
2BG
3AG
SC
GM
SC
3AG
SC
SC
2AG
3AG
2AG
3BG
3BG
3BG
3BG
SC
SC
SC
1G
2AG
SC
GM
3BG
3BG
SC
2AG
GM
SC
3AG
GM
2AG
3AG
2AG
2AG
2AG
ST

HOR
CAT
O
K
R
WRK
RK
K
RK
K
RK
O
RK
RK
RK
K
K
R
K
RK
K
O
RK
RK
RK
RK
RKP
RK
K
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
RK
RK
O
K
O
RK
RK
R
RK
RK
O
WRK
K
RK
K
RKP
K

HK
Y

Y
Y

VERSION
310045
319556
317934
325685
324936
317206
315230
324889
314994
300393
314158
308026
308634
304646
305910
317114
311833
313696
320588
304302
307376
307426
314431
324946
310446
320267
306098
314601
303358
301892
318744
305880
309024
319177
300231
311509
305983
313102
320836
317969
312838
314013
304577
319355
320359
319179
316321
325477
301040
321806
319849

18OCT2016

SL
NO
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978

CENTER
CODE
DK552
CN169
DH086
DR231
DL251
DP442
CL071
CH175
CA034
CH431
WD103
CF592
CM120
DK476
CH045
WE360
CU277
CP454
DJ268
DP149
CW382
QC314
CT250
CK486
CX233
CY031
GD373
DR579
GC347
CH158
GC113
WE408
CL303
CT300
CE103
DA404
DA266
GD042
GE133
CY152
CU173
DR067
CA225
DJ180
WC263
CN220
CS090
DR564
CM060
DJ453
CC013

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2122444
2120977
2183083
2170037
2110321
2183250
2181123
2151753
2110343
2154054
2172614
2180485
2112159
2110771
2170181
2130353
2210284
2153387
2170667
2170131
2130546
2240073
2172072
2154185
2152553
2152142
2153303
2110108
2112369
2122356
2140275
2171210
2172654
2121313
2210466
2171275
2151736
2152487
2182466
2121802
2130555
2150017
2270251
2140848
2121704
2130684
2140435
2130033
2120806
2151029
2120287

SCORE

GANESHASV
MANOJMS
SUMANTH.S
ASHOKABS
AJITHKUMARM
SHIDDAPPABILEYALI
MADHUSUDANABC
MANJUNATHBADIGER
RAKSHITHRANGABR
NIRANJANN
MITHUNESHCK
SHASHIKUMARKS
RAJGANESH
MAHENDRANS
NAGESHN
VIDYAU
MATHPATHICHANNABASAVA
SHIVANANDAA
RAMASWAMYAM
RAKHESHA.M
RANGASWAMYKT
MAHESH
MANIDEEPS
LOHITH.R
MAHESHR
HANUMAIAHR
VINAYAKBASAPPAGAYAD
VIKRAMM.
GANESHKULKARNI
GOWTAMIS
SHARATHA.H
SWATHISP
MANJUNATHAMV
GOPINATHM
VEERACHARIK
MITHUNM
LAXMEESHNAIK
KASHINATHKUMBAR
SHIVALINGCHIDANANDNINGANOOR
MANJUNATHAAV
VENKATESH
KRISHNAISHWARNAIK
VISHWANATHAM
AVINASHMV
DHANANJAYA
SOMASHEKHAR
KUMARH
SWAPNAMS
SURESHNAIKKR
PRAKASH
MUTTAPPAVIRUPAXAPPACHALAWA

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page78of508

DOB
14Nov89
21Nov89
28Nov89
30Nov89
29Dec89
12Jan90
14Jan90
15Jan90
20Jan90
23Jan90
23Jan90
26Jan90
15Feb90
18Feb90
25Feb90
26Feb90
01Mar90
21Mar90
07Apr90
10Apr90
17Apr90
23Apr90
24Apr90
26Apr90
27Apr90
01May90
06May90
06May90
14May90
16May90
23May90
26May90
26May90
26May90
30May90
31May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
06Jun90
07Jun90
08Jun90
10Jun90
15Jun90
17Jun90
18Jun90
19Jun90
20Jun90
20Jun90

CATEG
SC
SC
3BG
3AG
GM
3BG
3BG
2AG
GM
2AG
3AG
3BG
GM
GM
3AG
ST
GM
2AG
3AG
3AG
ST
1G
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
GM
GM
SC
1G
3AG
3AG
SC
GM
3AG
2AG
2AG
3BG
SC
ST
2AG
3AG
1G
SC
ST
1G
ST
SC
2AG
SC

HOR
CAT
RK
O
O
O
O
K
RK
K
O
K
R
RK
O
O
O
WRK
K
RK
RK
RK
RK
O
RK
O
O
RK
O
O
K
W
RK
WR
RK
O
O
O
K
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
O
RK
W
RK
RK
K

HK

VERSION
317213
306761
315590
319191
317531
318874
305351
303967
300034
304222
325191
303232
306088
317131
303837
325976
309829
307446
316300
318501
310462
322618
309354
305243
310777
311471
321365
319539
320923
303939
320689
326040
305583
309404
302218
312532
312394
321034
321589
311304
309725
319027
300225
316212
324823
306869
308666
319524
306028
316485
301069

18OCT2016

SL
NO
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

CENTER
CODE
DD129
CM191
CC121
CZ151
WD112
CN250
CW087
CK396
CQ142
WA156
DE152
DC185
QE346
DG559
GC029
DE250
DN525
CZ178
CU298
GC174
DH508
CE473
GB060
CX258
CS116
CW314
CD055
DC073
WB350
GA162
CT200
CP480
CP063
DK450
DL285
DP369
CH157
CW273
CA459
GB441
CZ405
CE451
CR206
CR213
DJ551
CA076
WB284
DN065
DB048
DE321
CW153

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2130322
2180980
2112621
2121722
2172605
2280332
2152611
2154161
2160264
2154609
2170767
2110907
2122393
2110515
2140318
2151115
2123213
2171635
2181706
2112211
2150708
2112771
2170119
2181882
2172121
2140510
2280137
2151539
2153321
2120292
2111660
2160237
2153273
2182654
2123112
2170163
2151447
2130543
2155080
2220705
2152378
2154886
2151890
2250322
2182821
2170925
2172265
2123338
2151980
2220706
2111501

SCORE

SALLAPURAMERRISWAMY
SHIVAKUMARAV
RAVIN
HAREESHKUMARAM
MADHULATHAHB
NANDINIG
GIRISHKUMAR
KUMARA
MEERASABDABADI
AVINASHS
NARASIMHAR
HEMAVATI
PREETI
PRAVEEN.P.VADDATTI
PRAVEENHANUMANTAPPAKANCHA
BINDU.N
DEVENDRAPPASHIRUNDH
CHANDREGOWDABM
CHARANCV
DATTATREYASINDHE
NIRANJANJV
YASHASWINITC
OMPRAKASHNJOGUR
NIXANCOSTAMACHADO
PRASHANTHAKS
ASHPAKALIS
KARTHIKKUMARB
ROHITHTP
ROHITHGN
CHARANDASASHOKSAGAR
VIJAYAKUMARKR
MAZARPASHAKJ
NAVEENKUMARTJ
SIDDALINGAYYAHOSAMATH
MANIKANTA.AM
SANTHOSHKUMARGOWDAML
ARUNKUMARS
MADANKUMARBN
SUJITHCKOTIAN
MARESHAVM
DILEEPKUMARTHURUBALLEVC
KAVYASHREEDL
NOOTHANKUMARS
VSVIVEKSANDEEP
UMESHSUBHASHKAMBARA
KAVITHABP
PUNITHABR
RAJARAKESHPKATTIMANI
HEMANTHKUMARR
MAHESHKUMARH
SHRUTHI.G

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page79of508

DOB
25Jun90
01Jul90
16Jul90
21Jul90
25Jul90
28Jul90
31Jul90
31Jul90
31Jul90
03Aug90
03Aug90
27Aug90
28Aug90
02Oct90
05Oct90
10Oct90
15Oct90
02Nov90
02Nov90
05Nov90
09Nov90
19Nov90
21Nov90
03Dec90
10Dec90
01Jan91
02Jan91
09Jan91
12Jan91
15Jan91
25Jan91
01Feb91
07Feb91
10Mar91
12Mar91
13Mar91
01Apr91
02Apr91
05Apr91
10Apr91
14Apr91
19Apr91
24Apr91
25Apr91
02May91
04May91
10May91
11May91
19May91
20May91
23May91

CATEG
ST
3BG
GM
SC
3AG
3BG
2AG
2AG
2BG
2AG
3AG
GM
SC
GM
1G
2AG
SC
3AG
3BG
GM
2AG
GM
3AG
3BG
3AG
1G
3BG
2AG
2AG
SC
GM
2BG
2AG
3BG
SC
3AG
2AG
ST
2AG
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
3AG
3AG
SC
2AG
SC
GM

HOR
CAT
O
RK
O
K
WRK
WK
RK
RK
RK
O
RK
WK
WK
O
O
WK
O
RK
O
K
RK
WK
O
RK
RK
K
K
O
O
RK
RK
RK
RK
O
RK
O
K
O
O
RK
O
WRK
K
O
K
WRK
RK
O
K
RK
W

HK

VERSION
313937
306288
301177
311639
325200
306666
310167
305148
307650
323724
314488
313465
323386
315434
320605
314586
318333
311666
309850
320750
316012
302585
320060
310802
308692
310394
301639
313353
324414
319746
309304
307472
307055
317120
317565
318801
303940
310353
300459
320441
311893
302563
308318
308325
316583
300076
324348
317873
312800
314657
310229

18OCT2016

SL
NO
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080

CENTER
CODE
CZ260
DE396
GE097
CR288
WA006
WF465
CZ403
CR052
CY325
DR510
CK041
CT276
DE511
DJ388
DK433
DK227
GB307
CX347
CM389
CR285
CM511
GD199
CH087
GC130
DD223
WF141
GC129
CF571
CX472
DN009
WF086
CG381
CU313
GE443
CB107
DH398
CG465
DN112
DB050
CW432
CS286
DP303
CR009
CW220
CY136
CR110
DK510
DP453
CF394
CF239
CW126

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2152332
2182752
2151535
2151916
2123431
2150867
2181986
2171302
2171581
2240309
2140208
2172078
2182729
2250169
2182655
2151263
2122874
2111450
2180928
2111119
2180906
2152943
2150822
2112138
2110834
2150303
2120820
2120369
2171834
2183262
2110123
2112405
2210286
2182038
2112787
2183010
2180601
2130070
2210211
2181760
2172171
2123388
2122061
2121495
2152175
2171316
2182639
2123360
2173194
2154398
2171873

SCORE

BHEEMASHANKAR
ARUNKUMARSR
NAGESHBHADAPAD
RAKSHITHRP
PREMKUMARM
ASHOKASHIVANANDAHIPPARAGI
RAGHAVENDRBASAPPACHOUGALA
CHETHANKUMARG
SHREEDHARAN
PRIYANKAH
MANJUNATHBADIGER
SANTHOSHBG
MANJUNATHNAIK
DASIMAYYA
SUNILDM
GAYITHRIR
SHASHIKANTSPAMMAR
BHARATHIY
BASAVARAJAKM
KHASIMPEERAD
CPSOUMYA
SANTOSHIAIHOLLI
RAVIHITTALAMANI
LAXMANANANTPATIL
KIRANKUMARKL
MAHENDRAP
SAVITRISIDDANNAAJANAL
YOGESHNAIKT
ASHOKAVN
RAJESHS
VIKRAMVKADAM
PRAVEENBR
MOHANRBHONSLE
VISHWANATHSAVADATTI
VIJAYASHREE.R
VIJAYSHIVANANDAYYAHIREMATH
PRAVEENPRASHANTHGALBAO
SOMASHEKHARAM
LATHABAIHA
RAVEESHAKB
GURUPRASADS
SHASHIKUMARANAIKA
PRIYANKABN
SHREERAKSHA
ANUSHAPINDAKUR
RAGHUNATHN
DHARANESHKP
AMITKPAWAR
VASANTHKUMARR
VINAY.K
SOWMYAD

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page80of508

DOB
01Jun91
08Jun91
11Jun91
17Jun91
25Jun91
03Jul91
05Jul91
10Jul91
11Jul91
12Jul91
12Jul91
12Jul91
12Jul91
15Jul91
18Jul91
20Jul91
21Jul91
24Jul91
25Jul91
26Jul91
30Jul91
31Jul91
31Jul91
31Jul91
03Aug91
04Aug91
05Aug91
08Aug91
15Aug91
15Aug91
16Aug91
17Aug91
08Sep91
26Sep91
12Oct91
18Oct91
18Oct91
20Oct91
25Oct91
04Nov91
07Nov91
05Dec91
11Dec91
15Dec91
09Jan92
30Jan92
03Feb92
04Feb92
11Feb92
15Feb92
18Feb92

CATEG
2AG
3BG
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
3AG
3AG
1G
1G
3AG
3BG
2AG
3BG
2AG
SC
GM
3BG
GM
3BG
2AG
2AG
GM
GM
2AG
SC
SC
3AG
3BG
GM
GM
GM
3BG
GM
3BG
3BG
ST
GM
3BG
3AG
SC
SC
SC
2AG
3AG
3BG
SC
3AG
2AG
3AG

HOR
CAT
K
RK
O
RK
RK
RK
RK
RK
RK
WK
K
R
K
RK
RK
WK
RK
W
RK
O
WRK
RK
RK
O
O
K
WRK
RK
R
K
O
O
O
O
W
K
RK
RK
W
RK
O
O
W
W
W
O
RK
O
K
O
WRK

HK

VERSION
311748
314732
321553
308465
323574
326641
311891
308180
311077
319470
304793
309380
314847
316420
317089
316882
320307
310891
306101
308468
305855
321191
303879
320706
314031
326317
320705
303211
311016
317817
326262
303437
309865
321899
300635
315902
303665
317920
312802
310528
308862
318735
308553
310299
311432
308398
317162
318917
303034
302879
310198

18OCT2016

SL
NO
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131

CENTER
CODE
CN397
DK473
CQ409
CG278
CX212
QD314
CF130
DR294
CF395
CM013
QB021
GB273
CR071
WF297
DR046
DC123
WE388
GE302
DG006
CX422
CD317
CU347
DK121
WB499
WC274
DH332
DN268
CP412
DB028
CW212
DL052
CE025
GC376
CD498
DH224
DN548
CU237
GE283
GB305
DD311
CJ048
CG071
CW017
WF279
GE461
GB264
CS465
DE105
CY086
WC061
CW284

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2172537
2170946
2280377
2112392
2171766
2280419
2154363
2150072
2160120
2140266
2220533
2160619
2171304
2170406
2110011
2110891
2151642
2182220
2140892
2152568
2173307
2140479
2151228
2153631
2171664
2183018
2250074
2250607
2210210
2152636
2183160
2154767
2120509
2120294
2170440
2230024
2181716
2151952
2122882
2140735
2180909
2154210
2171854
2110359
2152355
2183007
2121216
2122662
2182134
2182244
2270163

SCORE

MANJUNATHAREDDYCS
RANJITHR
SIDDARAMESHWARAHM
VASUDHAG
DARSHANMP
MALLINATHPATIL
MANUKUMARH.S
MOHANKUMARMS
MAINAMUBARAKMADARSABMALLA
CELESTINAJ
UMESH
PRAJWALKAMATAGI
PRAMODA
SUNILBK
CHIRANTHDR
MADANAKUMARKULKARNI
PAVANKUMARCS
ROHITSURESHRAVAL
RAJAN
SANTHOSHKUMARA.L
AVINASHKJ
LEELAK
ANANTHAKE
ARUNKUMARHS
DEEPTHIHK
ASHOKAMN
HULAGAPPA
BADIGERDIVAKARA
KEZIAHJASMINE.K
SHIVAKUMARKN
RAJAS
YOGESHAMN
KALAVATIMETRI
SATHYARAJNAIKA
SRINIVASAJ
DHANANJAYANAIKS
GOUDARANAGARAJA
KIRANMBUVANNAVAR
CHANDRASHEKHARRATHODS
KAMARTHIMURALI
NANCYNORBERTBARETTO
MAHESHBIJJARAGI
THRIVENKUMAR
KARTHIKBH
GIREESHNINGAPPAGANI
VINAYSPAWAR
SAVITHAN
GURURAJAB
VANITHAD
DIVYANANDA
MAHIPALREDDI

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page81of508

DOB
20Feb92
04Mar92
06Mar92
06Mar92
07Mar92
11Mar92
12Mar92
13Mar92
14Mar92
28Mar92
01Apr92
06Apr92
12Apr92
20Apr92
21Apr92
04May92
12May92
14May92
15May92
27May92
27May92
29May92
30May92
30May92
30May92
30May92
02Jun92
04Jun92
04Jun92
06Jun92
11Jun92
15Jun92
17Jun92
20Jun92
21Jun92
25Jun92
01Jul92
02Jul92
03Jul92
04Jul92
11Jul92
15Jul92
23Jul92
29Jul92
31Jul92
01Aug92
08Aug92
14Aug92
15Aug92
26Aug92
28Aug92

CATEG
3AG
3AG
3BG
GM
3AG
3BG
2AG
2AG
2BG
1G
SC
2BG
3AG
3AG
GM
GM
2AG
3BG
1G
2AG
3AG
1G
2AG
2AG
3AG
3BG
2AG
2AG
GM
2AG
3BG
2AG
SC
SC
3AG
ST
3BG
2AG
SC
1G
3BG
2AG
3AG
GM
2AG
3BG
SC
SC
3BG
3BG
3AG

HOR
CAT
R
O
RK
K
RK
RK
RK
K
RK
W
K
RK
RK
O
O
RK
O
K
RK
K
RK
WKP
R
K
W
O
K
K
W
RK
RK
RK
RK
K
O
K
RK
K
R
R
WR
K
K
O
RK
O
W
K
WR
RK
K

HK

Y
Y
Y

VERSION
306614
317125
307913
303750
310756
322986
302779
319254
303035
306221
321957
320273
308199
326473
319007
313399
326004
321758
314886
310966
301901
309899
316773
324323
324834
315836
318076
307404
312780
310303
317332
302129
320952
302082
315728
318356
309789
321739
320305
314119
304368
303479
310097
326455
321917
320264
309041
314441
311379
324621
310364

18OCT2016

SL
NO
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182

CENTER
CODE
DJ393
CC372
WC148
DP361
DN313
CS053
WD172
WA322
GE331
CW315
DR356
CS129
CR282
WC020
CP064
DL372
GD011
DR228
DK536
DH028
QE010
CC037
GD348
GD390
WA393
DJ513
WB125
GB028
GC227
DP283
DR105
CP195
DL156
CT008
CT119
WE190
WE050
CR356
WE124
DK413
QC161
CT182
GD209
QC156
CF125
DR286
QC295
WE483
CT129
WF241
CT187

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110592
2154738
2182166
2150257
2220866
2181574
2112213
2154899
2152067
2152648
2270006
2111726
2111117
2151927
2140372
2150537
2181976
2183394
2240250
2123055
2183386
2270299
2181384
2153349
2173649
2170711
2250521
2141019
2180841
2110146
2183418
2153313
2123145
2140470
2152888
2122482
2170750
2220574
2110696
2151319
2153602
2250501
2250551
2250668
2173150
2123534
2220202
2182354
2172045
2123135
2121330

SCORE

RAKESH.L
CHANDRAKALAA
PRADEEPBASAVARAJHIREGOUDAR
SUHASA
MAITHRAVATHIN
SUNILPATIL
SUNILVJAINAPUR
MANOHARASL
SHIDDALINGAPPAGULAGANJI
SHIVAKUMARS
RESHMAS
SATYADEEP
NANDEESHKUMARP
SHASHIKUMARMN
PRADEEPATS
SHREEDHARACHARYKADLASKAR
PRAKASHTHAKKANNAWAR
GAGANM
SHIVAKANT
VIJAYALAKSHMIM
VEERESH
SRIKANTHCV
PRASHANTMAHAVEERHOLI
MANIKANTHAGOPALKRISHNANAIK
PUNEETH
MANOJKUMARU
NIKHILY
MAHAMMADRAFIQHUNSHIMARAD
KARADIGUDDMAHESH
PRAJWALUR
SIDDALINGASWAMY
NISHANTHKUMAR
NIVEDITHARANISR
SOMESWARAM
ANILKUMARKV
SHWETHAS
PRAVEENKUMARANR
VIRUPAKSHI
VINAYAKAM
SHIVAKUMARV
BASAVARAJGANGANNABADIGER
AMAR
SHREESHAILDABADE
GANESHG
CHETHANAMT
NAGARAJAO
BHAGYASHRI
SHIVANANDNADAKATTIN
VENKATESHAV
DILEEPKUMARAS
ROHTIHS

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page82of508

DOB
31Aug92
11Oct92
13Oct92
14Oct92
20Oct92
22Oct92
16Nov92
18Nov92
21Nov92
25Nov92
29Nov92
05Dec92
08Dec92
09Dec92
14Dec92
22Dec92
25Dec92
28Dec92
02Jan93
05Jan93
09Jan93
08Feb93
19Feb93
21Feb93
02Mar93
03Mar93
05Mar93
14Mar93
20Mar93
16Apr93
05May93
07May93
07May93
09May93
19May93
19May93
20May93
21May93
27May93
28May93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
05Jun93
10Jun93
12Jun93
15Jun93
21Jun93
29Jun93

CATEG
GM
2AG
3BG
2AG
SC
3BG
GM
2AG
2AG
2AG
3AG
GM
GM
2AG
1G
2AG
3BG
3BG
1G
SC
3BG
3AG
3BG
2AG
3AG
3AG
2AG
1G
3BG
GM
3BG
2AG
SC
1G
2AG
SC
3AG
SC
GM
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
SC
SC
3BG
3AG
SC
SC

HOR
CAT
O
W
R
RK
W
RK
P
O
K
R
W
O
RK
O
K
RK
R
O
K
W
K
R
K
RK
K
RK
O
O
RK
O
O
RK
WK
O
RK
W
RKP
RK
O
RK
RK
RK
K
R
RK
K
WRK
K
RK
RK
O

HK

Y
Y
Y

VERSION
316425
301428
324708
318793
318121
308629
325260
323890
321787
310395
319316
308705
308471
324596
307056
317652
321003
319188
317197
315532
323050
301093
321340
321382
323961
316545
324157
320028
320803
318715
319065
307187
317436
309112
309223
325806
325666
308564
325740
317063
322465
309286
321201
322460
302765
319246
322599
326099
309233
326417
309291

18OCT2016

SL
NO
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233

CENTER
CODE
CJ273
DH238
CF429
WE500
CS291
CM189
DB222
WF046
DA508
CN620
CU496
CS047
DB036
DR363
DH366
WF365
CJ240
CZ434
WD458
CN288
CW020
DD284
DJ092
GD274
DR555
DP117
CE244
DN508
GD380
CR382
WC462
CD108
CH059
CS128
CT246
CN433
DL486
DE120
CR195
WF228
DG387
GA322
CH468
QE509
GD069
WD450
WF486
CB199
WB188
DL281
CP512

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2220222
2183037
2112478
2122034
2153054
2153826
2160416
2170060
2171279
2153570
2181666
2152971
2171409
2220930
2150666
2122949
2112267
2140555
2154375
2172498
2111478
2151448
2150943
2121192
2170084
2170120
2230313
2150434
2111913
2151928
2111491
2240038
2110257
2111725
2270175
2172542
2150555
2182788
2171339
2170330
2150837
2120075
2154470
2270119
2181857
2120459
2170624
2250971
2140429
2123121
2280333

SCORE

SANDEEP
PAVANA
SANTOSHKRISHNAAV
RVENKATESHNAIK
VIJETH
ANIL
IRSHAD
RAKESHAAN
CHAITRAM
DNYANESHWARKUNTE
NAGARAJAHE
VEERESHGB
MAHENDRAAE
KAVYAN
KRISHNAKUMBAR
NIVEDITHAK
KARIGOWDANG
SANDEEPTM
SHASHIREKHAKR
SUSHMITHAA
NAVEENKUMARR
ANUSHAY
MAHANTESHNAYKAR
SMADHUSUDAN
SHASHIKUMARS
VENKATESHPM
RAYPHALEAMITDHANRAJ
KAVYASHREEM
CHANDRASHEKHARSHIRKOLI
KESHAVAMURTHYK
MAHADEVASWAMYV
SHOAIBAKHTAR
MANJUNATHS
NESLEENDALMEIDA
NAVEENT
KANYAKUMARIMS
CHETHANKUMAR.B
GURUPRASADSS
SHARATHKUMARK
ANANDAKE
SARITAKESHAVNAIK
VISHALDATTATRAYSATAPUTE
LAKSHMIBM
NAGARAVIPALADUGU
SHIVAREDDYK
SHIVAPRASADMC
LAVANYAGM
UMADEVI
SOWMYASREENAYAKH.N
MALATHESHAR
DEEPIKAA

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page83of508

DOB
30Jun93
01Jul93
01Jul93
01Jul93
02Jul93
20Jul93
20Jul93
20Jul93
20Jul93
21Jul93
24Jul93
30Jul93
30Jul93
30Jul93
31Jul93
04Aug93
18Aug93
21Aug93
25Aug93
26Aug93
31Aug93
12Sep93
20Sep93
27Sep93
15Oct93
17Oct93
21Oct93
04Nov93
04Nov93
02Dec93
05Dec93
19Dec93
26Dec93
27Dec93
09Jan94
10Jan94
18Jan94
18Jan94
08Feb94
17Feb94
23Feb94
11Mar94
19Mar94
29Mar94
10Apr94
24Apr94
25Apr94
02May94
05May94
06May94
07May94

CATEG
SC
3BG
GM
SC
2AG
2AG
2BG
3AG
3AG
2AG
3BG
2AG
3AG
SC
2AG
SC
GM
1G
2AG
3AG
GM
2AG
2AG
SC
3AG
3AG
ST
2AG
GM
2AG
GM
1G
GM
GM
3AG
3AG
2AG
3BG
3AG
3AG
2AG
SC
2AG
3AG
3BG
SC
3AG
2AG
1G
SC
3BG

HOR
CAT
RK
RK
O
RK
K
K
RK
O
WRK
K
RK
RK
RK
WRK
RK
O
O
O
WRK
W
O
WRK
RKP
O
O
O
K
W
K
RK
O
K
O
R
O
WRK
O
O
RK
RK
K
R
W
R
K
RK
RK
K
W
RK
WK

HK

VERSION

304593
315742
303069
326116
308867
306285
312972
326222
312636
306716
310048
308623
312788
319323
315870
326541
304560
311922
325546
306399
310100
314092
316124
321266
319515
318549
302356
318316
321372
308483
325022
301692
303851
308704
309350
306417
317766
314456
308307
326404
315267
319906
304260
323549
321061
325538
326662
300727
324220
317561
307496

18OCT2016

SL
NO
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284

CENTER
CODE
CR449
WA204
CU263
WF310
QC119
DE137
QB191
CE194
CC036
DH199
WC189
QD093
WC443
GA329
CE343
DL494
CQ037
CC333
CL171
CH356
WC408
DE341
CZ490
CE290
GA231
DB429
DD116
QD346
GE060
CK210
DE377
WA234
DL477
DR341
CL490
CT366
WC483
CU098
CJ402
CT037
DK358
QB067
WE398
DG110
WE020
CB230
GD009
DP183
DE395
CU248
CP190

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2151963
2173439
2140488
2170430
2280345
2151098
2220099
2240024
2250887
2250107
2210227
2250390
2171852
2120063
2154845
2170378
2181468
2112655
2172688
2153728
2181869
2170820
2121666
2154841
2120189
2171489
2110810
2230199
2151474
2172950
2220704
2173467
2110363
2170056
2160219
2172098
2171883
2111568
2172892
2181665
2110752
2280176
2110953
2150743
2151055
2250974
2181968
2110133
2182751
2121413
2153308

SCORE

NIKHILKSHETTY
ARUNKUMARHS
SRILEKHAVM
ABHISHEKGOWDAMN
DRAKSHYANICM
CHINMAYANARA
DODDIRAKESHKUMAR
SHREENIVAS
MALLIKARJUNAK
PRASHANT
SOORAJ
MOUNESH
MANJUSHANKARAS
MANJUNATHNAGESHBHAIRAVADAG
PRAMODADALLI
MADHUSUDHANM
VEERESHIBC
NAGARAJSM
SUNILKUMARS
BASAVARAJYALAMELI
RAMESHANM
SHUBHABA
VIJAYKUMARS
PUSHPALATHACM
PARASHURAMSADASHIVHACHADAD
MEGHANAKR
AKSHAYJEURKAR
ASHWINI
KARTHIKBARAGI
VIDYASREER
SOWMYASHREESR
NITHINGOWDAGR
PADMINIR
NIKHILDR
GHANIT
SHIVARAJUDM
GEETHAKS
VISHALAD
VIDYABS
MADHURIBAINA
NANDINIJS
BHAGANNA
PUNITHS
VINAYKUMARAP
PAVITHRAC
AKASHB
VIJAYAKUMARHIREMATH
USHADEVINV
VILASKUMARS
SHIVAKUMAR.K
SHRIKANTHSJ

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page84of508

DOB
08May94
16May94
20May94
01Jun94
01Jun94
04Jun94
05Jun94
06Jun94
06Jun94
11Jun94
11Jun94
15Jun94
15Jun94
17Jun94
27Jun94
01Jul94
01Jul94
04Jul94
05Jul94
07Jul94
09Jul94
12Jul94
12Jul94
15Jul94
24Jul94
29Jul94
30Jul94
20Aug94
30Aug94
30Aug94
13Sep94
03Oct94
05Oct94
09Oct94
12Oct94
13Oct94
14Oct94
05Nov94
19Nov94
22Nov94
23Nov94
19Dec94
26Dec94
06Jan95
11Jan95
11Jan95
15Jan95
23Jan95
06Feb95
15Feb95
03Mar95

CATEG
2AG
3AG
1G
3AG
3BG
2AG
SC
1G
2AG
2AG
GM
2AG
3AG
SC
2AG
3AG
3BG
GM
3AG
2AG
3BG
3AG
SC
2AG
SC
3AG
GM
ST
2AG
3AG
SC
3AG
GM
3AG
2BG
3AG
3AG
GM
3AG
3BG
GM
3BG
GM
2AG
2AG
2AG
3BG
GM
3BG
SC
2AG

HOR
CAT
K
K
W
K
WK
O
K
RK
RK
K
K
RK
RK
K
K
P
RK
O
RK
RK
O
WK
K
WRK
K
WK
RK
WRK
O
W
W
O
W
O
R
RK
W
WK
WRK
W
WRK
RK
O
RK
W
O
RK
W
O
O
RK

HK

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

VERSION
308209
323772
309815
326486
322423
314473
322127
302306
301092
315706
324749
322765
325003
319913
302455
317774
307541
301389
305451
304148
324968
314677
311978
302402
319815
313181
313924
323018
321516
304962
314713
323802
317757
319301
305770
309469
325043
309650
304722
309141
317022
322003
326014
314990
325636
300758
321001
318487
314731
309800
307182

18OCT2016

SL
NO
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335

CENTER
CODE
CJ179
DN454
CX417
CL198
DL108
CC414
DR367
CT159
CY096
DE002
CG443
CD047
GA307
DK405
DK438
CL369
CJ116
CF284
GC054
QB185
CG367
DJ384
WD235
CR066
CE297
WD392
CL474
CW056
CQ282
CG082
DC500
CR128
DK179
CE479
QE097
WA409
WF088
WD247
CF132
CS311
DP222
WD306
CJ282
DN517
DN319
CT384
WD183
CU458
CT308
WC111
WB042

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2140221
2170275
2220459
2153640
2170322
2180265
2170061
2270172
2240201
2110628
2230276
2154500
2154946
2122472
2170941
2181066
2153954
2250841
2181188
2210445
2220175
2150993
2130761
2182335
2154836
2112390
2153716
2171844
2250587
2154212
2250287
2171320
2151247
2250953
2220839
2173669
2150189
2153994
2250829
2153065
2141001
2112319
2250748
2150433
2183208
2140442
2120748
2172007
2140446
2171458
2181699

SCORE

SURESHARM
PRAMODNV
SURESHBM
JAGADEESHAR
TEJASKUMARVK
SAGARS
BHARATHC
SURESHKUMARK
CHIDANANDAPPA
SHARATHMS
RAJAPPA
LAKSHMANAMS
BHIRAPPAHULAGABALI
LAVANYAG
AJAYKUMARK
PRADEEP.M
RAVIDRAMANJUNATHPOOJARI
BASAVARAJ
VIJAYALAXMIHANAKAR
ESHWARPUNYAMURTY
MONIKAT
SHILPANAIKAR
PALLAVIS
BHARATH.K.V
PRIYANKAM
VIBHINSK
MANJUNATHAN
CHANNAVEERRAJKATTI
ANAND
KRISHNAH
SURYAY
VENKATESHN
RANGANATHAS
GURUPADAPPA
VISHAL
MANJUNATHAUE
YASHVANTHBC
SHARATHVP
VIJAYAR
KISHORAS
PRADEEPAL
HARISHAS
S.SUJAY
LOHITHADM
GIRISHKR
JAGADISH
CHAITHRABP
KIRANKUMARA
RAJESHR
RANJITHAK
LIKHITHB

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Page85of508

DOB
05Mar95
05Mar95
03Apr95
05Apr95
09Apr95
10Apr95
21Apr95
26Apr95
01May95
03May95
03May95
05May95
05May95
05May95
11May95
14May95
30May95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
03Jun95
03Jun95
11Jun95
14Jun95
14Jun95
21Jun95
27Jun95
16Jul95
24Jul95
26Jul95
05Aug95
06Aug95
01Sep95
01Sep95
22Sep95
30Sep95
04Oct95
25Oct95
11Nov95
22Nov95
28Nov95
30Nov95
04Dec95
26Dec95
25Jan96
16Feb96
28Mar96
11Apr96
27Apr96
16May96

CATEG
1G
3AG
SC
2AG
3AG
3BG
3AG
3AG
1G
GM
ST
2AG
2AG
SC
3AG
3BG
2AG
2AG
3BG
GM
SC
2AG
ST
3BG
2AG
GM
2AG
3AG
2AG
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG
SC
3AG
2AG
2AG
2AG
2AG
1G
GM
2AG
2AG
3BG
1G
SC
3AG
1G
3AG
3BG

HOR
CAT
RK
O
O
K
RK
O
O
K
RK
RK
K
RK
RK
WK
RK
O
RK
RK
WRK
K
W
WRK
WRK
O
W
O
RK
RK
RK
O
O
O
R
RK
RK
RK
O
O
O
RK
R
RK
O
R
O
RK
WRK
RK
O
WK
O

HK

Y
Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
304499
318268
310961
305478
317388
301470
319327
309263
311389
314338
303659
301631
319891
317059
317102
305649
304436
302918
320630
322121
303391
316416
325323
308194
302409
325480
305754
310135
307801
303490
313789
308176
316834
302591
323137
323977
326264
325335
302781
308887
318462
325394
304602
318325
318115
309488
325271
310010
309412
324671
324074

18OCT2016

SL
NO
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386

CENTER
CODE
CN145
CR245
CQ283
CQ023
DN551
CC174
CD353
CF427
GA049
DC097
CT340
WF177
QE016
DG249
DG070
DN595
CP475
QE075
DH359
DG278
WC249
DD358
DG195
GC300
GE123
CJ310
DH204
WA055
CR478
DC323
QE360
CQ105
DN542
GB219
DA581
CH461
DN159
CE080
DG381
CF039
QD058
CM179
CL148
CS308
CM217
GC126
CF492
CP048
DJ519
CC421
CE230

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181231
2182304
2121133
2220361
2170283
2154706
2173310
2154441
2180552
2110888
2152935
2170264
2250015
2122879
2122920
2130101
2260092
2250067
2150657
2170541
2152307
2151469
2122893
2154123
2151591
2154003
2123006
2154430
2130419
2122235
2280651
2250575
2220858
2150593
2151813
2120388
2150346
2180233
2150834
2154324
2121803
2180983
2181028
2181530
2120782
2153757
2154457
2181347
2122697
2154720
2112730

SCORE

MALLIKARJUNMARADI
AJJAPPACH
MONIKAB
SAGAR
MAHESHACN
USHARANIKN
SANTHOSHKUMAR.K
TEJASKUMARS
DEVARAJKALAGOUDARA
MANOJKUMARD
ANUSHABM
SANJAYKR
SANKET
DARSHANNAIKCM
ADARSHN
GURURAJV
MOHAMMEDTAUHIDHAKEEM
KARTHIKSINGH
SOWMYAS
SHRUTHIC
ARPITHAS
NAGAMANIKN
CHANUKYAM
MAHADEVMUSALI
MANJUNATHPARAPPAKEMPANNAV
THANUSHREETS
BINDUPRASAD
MAHESHB
CHAITRAS
SACHINMD
AKSHANT
DYALLAPPA
SWATHIS
SHIVANANDJARAGU
KUMARHK
RAMESHAPN
GOPINATHJ
MAHADEVARAJUL
PRATHAPKUMARP
RSUBRAMANI
SURESHA
SHARANAYYA
SHRAVANKUMARCHATTER
NAVEENCH
THIPPESHIR
ASHOKKASHINATHDEVALI
KRISHNAMURTHYTN
BABASABPATIL
UMESHNAIKS
ANILC.K
MANJUNATHA.S

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page86of508

DOB
22May96
30May96
21Jun96
22Jun96
24Jun96
10Aug96
18Aug96
18Sep96
18Sep96
02Nov96
28Nov96
15Dec96
02Feb97
11Feb97
14Feb97
11Mar97
21Mar97
15Apr97
03May97
24May97
30May97
08Jun97
09Jun97
12Jun97
01Jul97
14Jul97
15Aug97
22Sep97
24Sep97
13Oct97
12Dec97
10Feb98
16Mar98
21Jul79
28Jan80
23Jun81
15Aug81
01Feb82
22Aug82
10Jan83
20Jun83
22Jul83
22Jul83
01Aug83
20Dec83
17Jan84
06Apr84
07Jul84
08Jul84
25Oct84
22Feb85

CATEG
3BG
3BG
SC
SC
3AG
2AG
3AG
2AG
3BG
GM
2AG
3AG
2AG
SC
SC
ST
2BG
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG
SC
2AG
2AG
2AG
SC
2AG
ST
SC
3BG
2AG
SC
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
SC
3BG
3BG
3BG
SC
2AG
2AG
3BG
SC
2AG
GM

HOR
CAT
RK
RK
K
RK
RK
WRK
O
O
RK
O
W
RK
K
O
K
O
O
O
WK
WRK
WRK
WR
R
K
RKP
O
K
O
W
O
K
RK
WRK
RK
K
RK
O
O
O
K
R
RK
K
RK
O
RK
O
RKP
K
O
RK

HK

Y
Y

Y
Y
Y

VERSION
306833
308357
307802
307559
318359
301230
301937
303067
319633
313377
309444
326353
323056
315129
314950
318403
307467
323115
315863
315158
324809
314166
315075
320876
321579
304630
315700
323623
308062
313610
323400
307625
318350
320219
312709
304253
317967
302192
315261
302679
322730
306275
305428
308884
305961
320702
303132
307040
316551
301477
302342

18OCT2016

SL
NO
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437

CENTER
CODE
DP300
CQ477
DB392
CY363
CN156
DL008
CY376
WB480
CF149
GB147
CU051
CJ357
DP502
CX271
DD132
CW043
DC351
DK278
CF214
CT260
CF135
GE138
GB097
DJ284
CA125
CJ035
QE166
CS145
WD050
GD082
DB253
WA210
CK300
CY040
CY042
CB487
DL204
WC398
DL310
CY034
DB061
CG224
DD217
GA369
CA168
DD509
CP133
CU302
CQ192
GE406
CL058

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2123389
2153235
2111211
2121762
2140328
2150462
2182067
2140295
2130832
2140958
2152740
2112276
2210038
2181878
2151397
2181842
2122224
2122502
2180548
2240155
2173161
2280630
2183240
2210109
2152228
2120733
2150723
2153010
2270238
2121528
2111192
2173435
2250779
2152145
2171523
2180049
2110316
2160365
2150533
2220544
2171406
2173051
2171002
2180034
2121252
2130342
2153291
2181709
2172270
2250380
2153601

SCORE

DIVYAM
RAVI.B
KALPABADKAR
ANJANEYAKS
SRINIVASMOPAGAR
CHANDRASHEKHARGUDDAD
KAVITHAV
GEETAWALIKAR
SRINIVASAJ
NAVEENKUMARJEDAR
ASHOKARAJ.R.N
NETRAVATI
VIJAYAKUMAR
SACHHINKUMARPOLICEPATIL
LOHITHCN
PUTTANAGOUDACHANNAGOUDRA
GURUMURTHY
SURESHKS
DEVARAJUBK
NAGARAJ
SHIVAPRASADAB
SAVITRI
SHANKARAGOUDAPATIL
RANGAPPAM
CHANDRASHEKARA
GIRISHBAFEWADI
RAJESH
SUDARSHANANAYAKS
MAHESHGP
GOPALBORAKAR
SHYAMMG
CHETHANKUMARB
PRAVEENKUMAR
VEERESHKUMARNAGARALLI
KIRANKUMAR
DHANANJAYASH
MANOJMN
MAHAMADJABIUALLA
RAGHAVENDRAKH
PRAKASHNAIKL
VENKATARAMAPPA
SUDHARANIDR
RAGAVENDRAHULLATTI
SAGARSANGAMI
SIDDARAJUB
VIKRAMASHOKHULLANNAVAR
RSOMASHEKARA
VENKATESHKUMARPATIL
MANJUNATHANK
PRADEEPKUMARYM
KIRANKUMAR

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page87of508

DOB
12Apr85
20Apr85
30May85
01Jun85
24Jun85
02Jul85
05Jul85
25Jul85
28Jul85
29Jul85
29Jul85
31Jul85
03Nov85
12Nov85
23Dec85
06Jan86
05Mar86
04May86
10May86
11May86
30May86
01Jun86
01Jun86
01Jun86
11Jun86
08Jul86
15Jul86
25Sep86
30Sep86
07Oct86
02Jan87
15Jan87
18Feb87
01Mar87
04Mar87
23Mar87
24Mar87
05Apr87
01Jun87
01Jun87
20Jun87
26Jun87
30Jun87
20Jul87
25Jul87
31Jul87
05Aug87
11Aug87
27Aug87
05Sep87
11Oct87

CATEG
SC
2AG
GM
SC
1G
2AG
3BG
1G
ST
1G
2AG
GM
GM
3BG
2AG
3BG
SC
SC
3BG
1G
3AG
3BG
3BG
GM
2AG
SC
2AG
2AG
3AG
SC
GM
3AG
2AG
2AG
3AG
3BG
GM
2BG
2AG
SC
3AG
3AG
3AG
3BG
SC
ST
2AG
3BG
3AG
2AG
2AG

HOR
CAT
W
RK
W
RK
K
RK
WRK
WRK
RK
K
RK
W
K
K
O
RK
RK
RK
RK
R
RK
WK
RK
O
RK
K
K
RK
O
K
O
R
O
RK
K
RK
O
R
RK
K
R
WRK
K
RKP
K
R
RK
K
RK
K
O

HK

Y
Y
Y

VERSION
318732
307995
313144
311099
306844
317287
311192
324544
302789
320147
309603
304677
318902
310813
313940
310117
313631
316942
302854
309364
302784
321594
320097
316316
300125
304355
323206
308721
325138
321074
312996
323778
305052
311480
311482
301015
317484
324958
317590
311474
312813
303695
314025
319953
300168
314317
307125
309854
307709
321862
305338

18OCT2016

SL
NO
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488

CENTER
CODE
DB507
WE451
CM262
WD149
DR254
GC341
DG005
DD179
DB254
CS178
DK055
DP272
CH508
QE427
WB289
DN163
GA277
GB550
CB136
CA148
CD242
CX463
CQ160
CA069
CR091
DN146
CR460
DC438
DD219
CN581
CH068
DR119
WD419
QC224
QB205
DG597
CG407
CR153
CF542
CF348
DP372
DL353
GD257
WE004
DN355
DJ419
DR552
CR127
QC298
DC508
CL025

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121840
2122105
2180945
2172737
2183382
2154192
2150706
2240248
2171446
2121266
2110715
2123398
2180050
2182414
2172273
2110216
2173576
2120554
2173592
2152759
2173287
2111464
2111802
2160542
2111082
2150342
2151954
2122206
2122375
2153568
2123057
2150023
2120493
2112210
2280084
2170600
2160141
2210197
2112499
2112466
2183281
2150548
2220376
2110597
2150408
2151009
2183353
2182320
2140206
2110955
2112055

SCORE

SANTHOSHKUMARTRB
LAKSHMIBK
SHARATHPATEELR
ANILKUMARKV
PRABHUSWAMY
DEEPAKJAMBOTKAR
SHIVAKUMARAK
REKHAC
KARTHIK.R
KUMARAVYASANV
PRAVEENK
SOWMYACL
YERRISWAMYSB
SANTOSH
SUPARNABR
AJESHN
GOPALVENKAPPAIRADDI
MARUTILAMANI
RAJENDRANM
RAVIKUMARNE
PRABHUR
SUBRAMANYAK
RAVIKUMARMR
MOHAMMEDSHAHID
NAGARAJG
JAGADEESHBY
MANJUNATHASR
SIDDARAJUS
SOMASHEKARAG
VEDAMURTHYAJ
MURALIDHARAAM
MAHESHKABBUR
NAVEENRAJG
ARUNKUMAR
SANGAIAHHM
PRAMODNS
MOHAMMADBASHA
ARUNUK
RAVIKUMARBS
MANJUNATHAR.N
ARUNKUMARN
SHRIKARARAO
OMKAR
INDHUDARDP
SANGAMANATHMALAKAPPANANDY
LAKSHMIJR
PRAVEENKUMARSHETTY
CHETANABHOGAVI
SHRIKANTH
SHREEKANTDEVIHOSUR
CHANDRASHEKHAR

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page88of508

DOB
19Dec87
20Dec87
15Jan88
27Jan88
11Feb88
20Feb88
10Mar88
19Mar88
30Mar88
30Mar88
17Apr88
03May88
06May88
22May88
25May88
25May88
01Jun88
01Jun88
03Jun88
04Jun88
05Jun88
05Jun88
18Jun88
27Jun88
30Jun88
01Jul88
13Jul88
15Jul88
04Aug88
12Aug88
04Sep88
24Sep88
04Nov88
30Nov88
01Dec88
30Jan89
03Feb89
13Feb89
25Feb89
05Mar89
10Mar89
17Mar89
05Apr89
09Apr89
01May89
12May89
28May89
31May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89

CATEG
SC
SC
3BG
3AG
3BG
2AG
2AG
1G
3AG
SC
GM
SC
3BG
3BG
3AG
GM
3AG
SC
3AG
2AG
3AG
GM
GM
2BG
GM
2AG
2AG
SC
SC
2AG
SC
2AG
SC
GM
3BG
3AG
2BG
GM
GM
GM
3BG
2AG
SC
GM
2AG
2AG
3BG
3BG
1G
GM
GM

HOR
CAT
K
WK
RKP
RK
RK
O
K
W
O
K
O
W
O
RK
WK
RK
K
K
K
RK
RK
RK
O
O
O
O
RK
RK
K
O
O
K
O
O
K
P
RK
K
K
RK
O
RK
RK
K
RK
WRK
RK
WRK
K
K
R

HK

VERSION
313259
326067
306070
325237
319214
320917
314885
313987
312995
308754
316708
318704
304284
323467
324353
317971
319861
320550
300664
300148
301826
311007
307678
300069
308379
317954
308220
313718
314027
306348
303860
319079
325507
322528
322141
315477
303623
308537
303182
302988
318804
317633
321249
325620
318163
316462
319512
308175
322602
313781
305305

18OCT2016

SL
NO
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539

CENTER
CODE
DR410
QC217
WD418
CF247
DN448
CG019
CT354
CM392
DB213
DA435
CE503
CJ168
DR424
QD287
CF104
CW210
WF454
CL004
CN585
CL229
CU265
CQ185
CN300
CY075
CK383
CP271
GA006
DE304
DR032
CF110
CQ168
CL134
DK540
DL232
WC322
CC113
CT033
DK173
DH302
CN409
CB004
CA352
CX220
CJ309
CY173
DA173
CU261
DA472
DE268
CD194
WE479

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2123504
2250717
2154300
2173176
2123231
2112355
2250516
2140247
2171440
2130381
2130910
2130759
2170072
2250513
2154372
2152638
2170579
2172567
2181147
2112086
2121409
2111808
2153482
2130451
2120603
2111916
2140925
2122613
2170004
2180566
2172266
2172685
2110780
2140942
2181963
2180296
2280433
2151244
2110413
2120946
2173549
2112841
2130512
2112273
2111268
2140690
2152775
2111032
2170803
2180449
2111057

SCORE

PRADEEPKUMARR
SHAILAJA
SUJITHKUMAR
GOVINDARAJUML
VIJENDRADHAVALAGI
RMVEERESHAPANDITARADHYA
RAJEEVARG
GOVINDARAJUVA
NAVEEENKUMARK
DUNDAPPASANGAPUR
AVINASH.C
KARTHIKNA
RAGHUKUMARHD
VINAYAK
CHIDANANDA
VIGNESHA
MADHUSUDHANAP
ANITHABS
GEETAPATIL
SANGAMESHDODAMANI
PRAKASHKUMARM
NAYANASHREES
JAYAPRAKASHD
RAJESHS.B
ARUNKUMAR.D
BASAVARAJUB
MAHESHSATYAGOUDACHINVAGOL
MOHANKUMARM
CHANDRAKALATH
MAHESHAKN
SHIVAKUMARABR
NARESHBABUGN
RAMYASHREEV
DHARANESHAMH
VANAMALAKJ
SHARNMABASAVA
SHIVAKUMAR
PURANDARAM
MEGHANAG
AMRUTHKUMARAHN
RAJESHB
ANILKUMARHADAPAD
MADHUMATIKATTENNANAVAR
NIKHILBHAT
PRADEEPM
KALLESHAC
SUNILKM
MANJUNATHAAN
SWATHIBO
SUNILGOVINDAPPAGADAD
NANDISHB

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page89of508

DOB
11Jun89
15Jun89
19Jun89
06Jul89
11Jul89
15Jul89
20Jul89
24Jul89
25Jul89
25Jul89
27Jul89
29Jul89
03Aug89
05Aug89
22Aug89
04Sep89
05Sep89
19Sep89
27Sep89
29Sep89
01Oct89
06Oct89
19Oct89
30Oct89
14Nov89
01Dec89
08Dec89
15Dec89
22Dec89
28Dec89
06Jan90
10Jan90
18Jan90
20Jan90
04Feb90
05Feb90
05Feb90
13Feb90
13Feb90
01Mar90
09Mar90
12Mar90
13Mar90
21Mar90
08Apr90
12Apr90
14Apr90
15Apr90
19Apr90
22Apr90
23Apr90

CATEG
SC
2AG
2AG
3AG
SC
GM
2AG
1G
3AG
ST
ST
ST
3AG
2AG
2AG
2AG
3AG
3AG
3BG
GM
SC
GM
2AG
ST
SC
GM
1G
SC
3AG
3BG
3AG
3AG
GM
1G
3BG
3BG
3BG
2AG
GM
SC
3AG
GM
ST
GM
GM
1G
2AG
GM
3AG
3BG
GM

HOR
CAT
K
WRK
K
RK
O
RK
RK
K
RK
RK
O
K
RK
K
RK
K
R
WRK
WK
O
O
R
R
O
O
O
K
RK
W
K
RK
RK
W
K
WRK
RK
RK
R
W
RK
O
K
WRK
O
O
RK
RK
O
W
K
O

HK
Y

VERSION
319370
322521
325506
302887
318247
303315
309458
306104
312965
312563
302615
304488
319384
322959
302744
310304
326630
305284
306352
305509
309817
307703
306860
311403
305135
307263
319590
314640
318992
302750
307688
305414
317195
317512
324882
301169
309137
316823
315806
306537
300532
300352
310764
304629
311213
312301
309813
312600
314604
301778
326095

18OCT2016

SL
NO
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590

CENTER
CODE
CQ454
DD328
WC140
DE452
CD239
DL409
DP425
WF076
CX288
CW390
CR409
CT219
CE433
CH054
GB542
CF345
GB554
WF197
CK068
CX475
CM400
DH393
GA368
WF542
CN555
DJ450
DH448
DC358
WA106
WF079
CH236
QD174
CD234
WA133
QB304
CH190
DA322
CY158
DA054
CQ162
CG482
WB425
WA120
CL223
CS021
WD402
DR124
QB254
WB361
CG009
CF318

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2153254
2171026
2130440
2170836
2112551
2123087
2170200
2150174
2181900
2250469
2250348
2181617
2180147
2220865
2220342
2180526
2120443
2150438
2112300
2140522
2153884
2150675
2112842
2160575
2120926
2110604
2183003
2171143
2154538
2123455
2220468
2111454
2154549
2120322
2180108
2250339
2280614
2111265
2151670
2111803
2154315
2120987
2180448
2120875
2152963
2130817
2123563
2210470
2140366
2154199
2180533

SCORE

AKSHATHAMM
SANTHOSHKUMARSG
MOHANKR
MAHENDRAG
FARHEENTAJCHOUDHARI
NAGESHCS
MOHANAKUMARARN
JAYANTHAKUMARCM
MOHANKUMARAM
VIRUPAKSHI
AYYAPPA
BASAVARAJAK
JAYASINGARAOGHATAGE
CHOWDESHIS
RANJITHKUMAR
RAKESHJ
VINAYAKMSHIROL
SANDEEPMS
SHASHIKUMARSP
MANJUNATHHALLADAVAR
RAMESHBABUD
RAGHAVENDRAPRABHAKARHULKOP
MANJUNATHAAB
KHAJAHUSSAINANE
SUNILAKUMARBAGALI
LINGAMURTHY
PRAVEENM
PRASANNASC
RAJASHEKARM
MADHUCHANDRANEM
BHEEMANAIKG
JAGADEESHPRASADKULKARNI
BHARATHKUMARGR
PARIKSHITHMAHADEVU
MANJUNATHAMBELAHAR
PRABHULINGAPPA
RAMYASHREECS
SACHINJOSHI
LAMBODHARASHETTY
CHAITRACHANNAMALLAPPAADDAN
RAGHAVENDRAKULALA
GAJENDRAP
PRADEEPKUMARN
MAHESHS
ARUNKUMART.K
KANKAPPAVASANTMUKANAWAR
SHRUTHIA
VENKATESH
GANESHANAIKA
RAKESHKUMARS
SHIVAKUMARAB

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page90of508

DOB
25Apr90
01May90
04May90
05May90
09May90
09May90
10May90
15May90
25May90
27May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
05Jun90
09Jun90
11Jun90
12Jun90
14Jun90
22Jun90
30Jun90
30Jun90
02Jul90
02Jul90
05Jul90
09Jul90
25Jul90
30Jul90
30Jul90
01Aug90
29Aug90
31Aug90
09Sep90
12Sep90
15Sep90
21Sep90
29Sep90
05Nov90
07Nov90
22Nov90
26Nov90
28Nov90
07Dec90
09Dec90
12Dec90
24Dec90
01Jan91
02Jan91
02Jan91
12Feb91

CATEG
2AG
3AG
ST
3AG
GM
SC
3AG
2AG
3BG
2AG
2AG
3BG
3BG
SC
SC
3BG
SC
2AG
GM
1G
2AG
2AG
GM
2BG
SC
GM
3BG
3AG
2AG
SC
SC
GM
2AG
SC
3BG
2AG
3BG
GM
2AG
GM
2AG
SC
3BG
SC
2AG
ST
SC
GM
1G
2AG
3BG

HOR
CAT
WK
RK
O
O
WK
O
RK
RK
RK
RK
RK
K
K
K
K
RK
O
O
O
K
O
O
K
R
K
RK
K
RK
O
RK
RK
K
O
O
RK
RK
WRK
K
RK
WRK
RK
K
O
O
O
O
WK
RK
K
O
K

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
307974
314136
324700
314788
301823
317689
318857
326252
310832
310470
308121
309323
302545
303846
320542
302985
320554
326373
304820
311019
306112
315897
319952
326702
306456
316482
315952
313638
323674
326255
304028
322846
301818
323701
322240
303982
312450
311310
312182
307682
303266
324489
323688
305503
308597
325490
319084
322190
324425
303305
302958

18OCT2016

SL
NO
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641

CENTER
CODE
DH408
CL340
DD340
CM057
WD155
DL259
DH083
GD238
CZ193
CP020
CR440
GC171
CG083
DN334
CY304
CK310
CK474
DA280
DJ461
DN395
WD040
WD223
QB137
QD098
DA338
DC362
QE195
CW407
CG051
CZ077
DC076
CA389
CK093
CZ270
CH047
CQ012
CU095
CP354
CD142
CA117
DK263
CE478
GE099
DN537
GD355
DG435
WD333
WD213
CN098
WB206
WF321

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170470
2181054
2182571
2153776
2180969
2220840
2183085
2111760
2121717
2250588
2121955
2180959
2240065
2150392
2270128
2180758
2112347
2130375
2182832
2250066
2130693
2130758
2250862
2182024
2151755
2182471
2250148
2152700
2130802
2111312
2122294
2220002
2154050
2152346
2123327
2153119
2121434
2111926
2160092
2111186
2151270
2180150
2182507
2160671
2153241
2182924
2172976
2172814
2181254
2121238
2150607

SCORE

SHRUTHIKR
SANTOSHJR
VEERESHH
SHIVAKUMARGS
YASHASWINIS
JAYAPRAKASHNAIKC
AVINASHKS
ROSHANKUMAR
SHEELAH
DEEPIKARS
SURAJR
SUNILITAKKEKAR
SHIVANAND
SHREESHAILANTAPOOR
SHIVARAMAKRISHNANEKKANTI
ANILAKUMARASIDLINGAPPABAGEW
SUDARSHANAP
MAHESHHURALIKUPPI
CHIRANJEEVIBM
AJJAPPAHG
SHASHIDARKNAIK
SWAMYNAYAKA
KASHINATH
BHARATISHIDRAMKASHETI
RAMESHMB
SHANTALINGAPPA
MANJUNATH
SATHISHA
CHANDANNV
HAREESHAY
RAMANJANEYA
NAVEENJ
HEMASHRISHANKARNAYAK
MANJUNATHAC
VIJETHHT
RAJESHA
SANGEETHAA
BASAVARAJKAGAWAD
MOHAMMADZUBERKARNATAK
PRASADAGAONKAR
SUDARSHANAK.G.
NINGOJISHIVAJIHANAKANAHALLI
PRASANNAKUMARRACHAYYANAMAT
ABDULHASANKALABURGI
VINAYAKARAGHUNATHAKAMATH
GURUKUMARANGADI
SANTHOSHMN
MANJUNATH.A
PRASADB
KIRANG
RAVIKIRANS

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page91of508

DOB
17Feb91
25Feb91
01Mar91
02Mar91
03Mar91
07Mar91
20Mar91
24Mar91
08Apr91
13Apr91
14Apr91
11May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
02Jun91
05Jun91
07Jun91
12Jun91
15Jun91
01Jul91
05Jul91
09Jul91
14Jul91
14Jul91
15Jul91
16Jul91
20Jul91
29Jul91
30Jul91
30Jul91
06Aug91
15Aug91
18Aug91
22Aug91
26Aug91
31Aug91
02Sep91
04Sep91
14Sep91
18Sep91
24Sep91
01Oct91
24Oct91
13Nov91
23Nov91
01Dec91
02Dec91

CATEG
3AG
3BG
3BG
2AG
3BG
SC
3BG
GM
SC
2AG
SC
3BG
1G
2AG
3AG
3BG
GM
ST
3BG
2AG
ST
ST
2AG
3BG
2AG
3BG
2AG
2AG
ST
GM
SC
SC
2AG
2AG
SC
2AG
SC
GM
2BG
GM
2AG
3BG
3BG
2BG
2AG
3BG
3AG
3AG
3BG
SC
2AG

HOR
CAT
WK
O
RK
RK
W
K
O
O
WK
WRK
O
O
K
KP
R
RK
K
RK
RK
RK
O
K
RK
WK
RK
K
K
RK
K
RK
K
O
WRK
RK
O
K
W
RK
O
K
RK
K
O
K
K
K
O
O
O
O
K

HK

Y
Y

VERSION
315912
305620
314148
306025
325243
317539
315587
321230
311681
307012
308152
320747
303491
318142
311142
305062
305226
312408
316493
318203
325128
325311
322073
322770
312466
313642
323235
310487
303347
311565
313356
300389
304845
311758
303839
307532
309647
307346
301726
300117
316916
302590
321555
318344
321347
315315
325421
325301
306978
324238
326505

18OCT2016

SL
NO
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692

CENTER
CODE
DR383
DE350
CX433
DE143
WB127
DR227
CZ046
GB539
GE150
DR021
DG455
WD467
DP476
WC172
QB347
CN613
WF531
WA228
DE001
CU103
DJ163
DC461
WB286
CW128
CX025
CZ207
CH266
DJ176
DP456
DR142
CR105
WC294
CH420
CC071
DK103
CY115
GD438
QD146
CX272
CJ197
CF470
GB172
DD172
CA053
CA153
CG471
CA329
DK217
QE122
QD173
CX124

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2123515
2122608
2152574
2160557
2230188
2110039
2140578
2130604
2151650
2280847
2130180
2154365
2150289
2152170
2280017
2250670
2150985
2160053
2182819
2152750
2150920
2171156
2153156
2181814
2152479
2250398
2111711
2110554
2170193
2123559
2280600
2121673
2153809
2160077
2170872
2182143
2153418
2280517
2140539
2250742
2173207
2183155
2280658
2140869
2240161
2154307
2155060
2240257
2183051
2111453
2230153

SCORE

GURUPRASADMD
MANUKK
SACHINGN
SHABBIRA
MANJESHK
NEELAKANTAS
BHARATHIHD
RANGANATHKULERS
NITINSHRIKANTMADIVAL
RANJITHKUMARD
DAYANANDMASTIGOND
ASHWATHKUMARKR
MADHUR
PADMANABHAS
SHIVAKUMARAYYA
GURURAJKONKAL
NAVEENS
IMRANKHAN
SANTOSH
V.PRATHVIRAJB.SALIAN
VINAYCH
VINU.N
SANGAPPAMMADIWALAR
MANJUNATHAPV
RAVIKIRANAR
NAGARAJ
SUNILKUMARBN
SHIVACHIDAMBARA
ROHITHAG
SANTHOSHAH
PRAVEENKUMARHM
HARISHNAIKR
RAMESHCHANDRAG
PRADEEPKUMARB
KETHANKN
PALLAVIU
MANJUNATHRAMAPPABADIGER
SUKESH
ASADHASANASHAMAKANDAR
RAJAM
PRASHANTHK
RACHAYYADABIMATH
VINAYAKAT
ANILAKUMARAG
YANKAPPANANDENNAVAR
SHRUTHI
KRISHNAVENI
ASHOK
BHEEMASHANKAR
MAHESHRAJASHEKHARAMADDI
SHIVAKUMAR

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page92of508

DOB
12Dec91
15Dec91
01Jan92
01Jan92
02Jan92
03Jan92
04Jan92
05Jan92
06Jan92
08Jan92
12Jan92
13Jan92
22Jan92
24Jan92
27Jan92
07Feb92
19Feb92
21Feb92
04Mar92
05Mar92
16Mar92
17Mar92
05Apr92
05Apr92
17Apr92
20Apr92
27Apr92
30Apr92
05May92
06May92
10May92
10May92
16May92
16May92
18May92
20May92
31May92
31May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
02Jun92
05Jun92
05Jun92
05Jun92
06Jun92
08Jun92
10Jun92
10Jun92
10Jun92

CATEG
SC
SC
2AG
2BG
ST
GM
1G
ST
2AG
3BG
ST
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
2BG
3BG
2AG
2AG
3AG
2AG
3BG
2AG
2AG
GM
GM
3AG
SC
3BG
SC
2AG
2BG
3AG
3BG
2AG
3BG
1G
2AG
3AG
3BG
3BG
1G
1G
2AG
2AG
1G
3BG
GM
ST

HOR
CAT
K
RK
O
RK
O
K
W
K
RK
O
RK
RK
K
O
K
RK
O
O
RK
RK
O
K
RK
RK
RK
O
O
O
RK
K
K
RK
O
RK
K
WRK
RKP
RK
K
K
O
RK
K
R
RK
W
K
RK
RK
K
RK

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
319343
314686
310977
314479
324159
319187
311534
320539
321606
318981
315335
325555
318940
324732
322282
306709
326691
323796
314337
309655
316195
313741
324350
310200
310569
311695
304063
316208
318920
319101
308393
324854
304212
301127
316756
311283
321430
322818
310814
304517
303110
320172
313980
300053
300153
303671
300329
316869
323162
322845
310668

18OCT2016

SL
NO
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743

CENTER
CODE
DR538
CP045
WC139
CP506
DP202
CU178
GA316
DH231
CP239
CA356
CD274
GB145
GB412
GB560
DD225
DR482
WE213
CU318
WF468
DG369
GA225
CK045
CB407
CZ180
DB205
WF259
WB399
GA352
GB440
DC155
DL401
DH479
DA592
CP462
WC499
DA001
DA384
CN392
GE272
DC389
CZ101
CD437
CC253
CQ336
CU500
DE230
CA351
CA036
GB129
CE203
DR161

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2130032
2153281
2111221
2172434
2123419
2181724
2180093
2123001
2172363
2140008
2270293
2123227
2151049
2180264
2171005
2183364
2122443
2250487
2182908
2170556
2180232
2140209
2173637
2152315
2152031
2123110
2130671
2280018
2151143
2182509
2150565
2170481
2250305
2153403
2111540
2171169
2230109
2172545
2140634
2151619
2152297
2173334
2120254
2130649
2172030
2110665
2180031
2150590
2110234
2154813
2110033

SCORE

BHARATH
UMESHYAKKUNDI
KUSUMASHREEC.J
ARUNTV
PRIYANKATC
BUDESHWARPATIL
PRAVEENAPOLICEGOUDRA
AMARANATHANS
PREMAD
SUDHAKA
ANANTREDDY
SOMANATHNAYAK
SHIVARAJERESHIMI
NAKULSHINDHE
PAVANK
MAHADEVAPPABAGEWADI
VEENATJ
SANTHOSHKUMARM
RAVIHEBBAL
EERANNALACHAMANNA
AMRUTESHWARADARGUNCHI
RAJUM
IRANNAKAMBALI
SUJAN
NAVEENKUMARBN
VIJAYJAGADEESH
GOVINDARAJUN
SHABARESHKUMARP
NAGARAJTALIKOTI
DIVYAB
SRINIVASAT
BINDUSHREE.S
ARPITHAT
SANJAY
PAVANKUMARCM
MANJUNATHR
LAKSHMIR
PRATHIBHAHA
MAILARISUNAGAR
BABITHARANIBS
VINUTHHC
SPURTHIMR
YUVARAJPUJAR
HARISHAKB
SHIVAKUMARKR
PAVANHKULKARNI
ROOPAKOTENNAVAR
MADHUM
SHANTAVEERAYYAHIREMATHV
SANTHOSHV
IRANNATEGGI

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page93of508

DOB
17Jun92
25Jun92
30Jun92
03Jul92
05Jul92
08Jul92
18Jul92
21Jul92
27Jul92
28Jul92
30Jul92
30Jul92
31Jul92
31Jul92
02Aug92
03Aug92
04Aug92
06Aug92
08Aug92
10Aug92
10Aug92
14Aug92
15Aug92
16Aug92
25Aug92
08Sep92
17Sep92
18Sep92
02Oct92
14Oct92
02Nov92
26Nov92
28Nov92
30Nov92
07Dec92
09Dec92
11Dec92
21Dec92
31Dec92
31Dec92
20Jan93
25Jan93
01Feb93
07Feb93
14Feb93
14Feb93
17Feb93
22Feb93
25Feb93
26Feb93
26Feb93

CATEG
ST
2AG
GM
3AG
SC
3BG
3BG
SC
3AG
1G
3AG
SC
2AG
3BG
3AG
3BG
SC
2AG
3BG
3AG
3BG
1G
3AG
2AG
2AG
SC
ST
3BG
2AG
3BG
2AG
3AG
2AG
2AG
GM
3AG
ST
3AG
1G
2AG
2AG
3AG
SC
ST
3AG
GM
3BG
2AG
GM
2AG
GM

HOR
CAT
RK
RK
W
O
WRK
K
O
RK
WRK
WRK
K
K
RK
RK
O
RK
WRK
O
RK
K
K
O
K
K
O
O
O
R
K
W
RK
W
W
O
O
O
W
WRK
RK
WK
RK
W
O
RK
RK
K
WK
RK
R
R
O

HK

VERSION
319498
307037
324699
307490
318439
309730
319900
315735
307231
300356
301858
320145
320412
320560
314033
319442
325829
309870
326644
315249
319809
304797
300934
311668
312957
326435
324463
319936
320440
313435
317681
315983
312720
307454
325059
312129
312509
306619
321728
313669
311589
302021
301308
307854
310052
314566
300351
300036
320129
302315
319121

18OCT2016

SL
NO
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794

CENTER
CODE
DG019
DK156
CJ407
CB082
WE427
WA021
WB028
CQ149
CR089
CY289
WD299
DD489
WF154
CH352
DC499
DL019
DA585
CG354
CF452
DL242
CW334
GB192
CR171
GE005
CX022
CZ595
CM497
DH089
CP483
CX440
DJ187
DL343
CJ317
DR373
DE440
CK336
WF458
CC303
CC004
CC408
CG157
GD111
DH046
CP052
GC340
CG104
WB292
DE136
CP338
WB328
WD322

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182991
2122523
2154022
2154915
2171231
2171253
2171977
2250577
2182330
2182082
2250767
2151513
2150351
2130729
2151663
2140952
2151814
2280178
2120386
2280791
2152689
2183129
2250317
2160507
2152481
2152448
2153899
2150576
2172424
2171817
2182889
2150545
2180840
2150095
2170839
2172974
2122821
2173372
2280109
2154721
2180663
2160344
2110377
2153284
2154188
2180679
2172277
2182791
2181302
2153230
2220195

HARISHAPV
VENKATESHV
NAGARJUNAGR
YADUKUMARUR
ANUSHAG
RANJITHBM
RAKESHK.R.
ANNADANAPPA
PRAMODABR
YASHASWIRAI
KOKILAJ
SRINATHAK
VIJAYAKUMARN
HARIPRASADACT
SHIVUKUMARPATTAR
VIKASG
VIJAYAMALAPPAROTTI
CHANDANG
GANGANAIK
BASAVARAJ
PRAVEENBURSHI
DHANAPPABADIGER
ASHAV
ASHIFBAGWAN
KIRANKUMARD
SPASHA
MANOJKUMAR
AVINASHABJ
POOJITHAK
GURUPRASADAS
PRASHANTJANAGOND
BHIMARAYAPPANAIK
MANJUNATHPATIL
SAGARN
SUNEETHACN
PRADEEPAB
KOTRAMMAM
RAGHUTR
SWATHISHETTY
SUBRAHMANYA
PREETHIS
VINAYAKAVARSANG
RAJESHWARIPS
NAVANEETH
PRADEEPBATAKURKI
BASAVARAJDESAIPATTI
ANVESHMK
SUGREDDY
PADMAPRASADSR
SHIVAPRASADMPATTAR
SHASHIKANTLRATHOD

SCORE
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page94of508

DOB
06Mar93
11Mar93
17Mar93
02Apr93
02Apr93
06Apr93
23Apr93
02May93
09May93
17May93
20May93
20May93
24May93
26May93
01Jun93
09Jun93
13Jun93
14Jun93
21Jun93
26Jun93
30Jun93
30Jun93
01Jul93
09Jul93
17Jul93
22Jul93
23Jul93
25Jul93
25Jul93
29Jul93
30Jul93
31Jul93
31Jul93
01Aug93
07Aug93
18Aug93
18Aug93
22Aug93
20Sep93
24Sep93
21Oct93
03Nov93
04Nov93
15Nov93
26Nov93
02Jan94
18Jan94
01Feb94
07Feb94
08Feb94
10Feb94

CATEG
3BG
SC
2AG
2AG
3AG
3AG
3AG
2AG
3BG
3BG
2AG
2AG
2AG
ST
2AG
1G
2AG
3BG
SC
3BG
2AG
3BG
2AG
2BG
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
3AG
3BG
2AG
3BG
2AG
3AG
3AG
SC
3AG
3BG
2AG
3BG
2BG
GM
2AG
2AG
3BG
3AG
3BG
3BG
2AG
SC

HOR
CAT
K
K
O
RK
W
RKP
O
K
RK
O
W
RK
O
RK
RK
O
K
O
O
K
K
RK
O
O
O
W
RK
R
W
RK
K
RK
K
O
WRK
RK
W
RK
WRK
RK
W
K
W
K
K
K
RK
K
R
O
K

HK

Y
Y

VERSION
314899
316811
304727
300610
326027
323589
324060
307667
308377
311152
325387
314296
326330
304144
313790
317299
312713
303378
303092
317522
310414
320192
308283
321461
310566
312083
305841
315593
307475
310984
316219
317623
304637
319333
314776
305080
326634
301359
301060
301464
303421
321103
315550
307044
320916
303512
324356
314472
307330
324392
325410

18OCT2016

SL
NO
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845

CENTER
CODE
DH281
CT092
DR384
CC478
GB152
DP166
GD031
GB351
DN553
GD291
CF139
QB323
WB436
GD270
CQ392
GB068
DR456
DD503
CE332
DN414
CY121
GC056
WF074
CK218
QE258
QE329
GE324
GC210
GA229
DA265
DA578
DP093
CW061
WB400
DR281
WE200
DK074
DH490
GC083
CK220
WE229
CQ175
CE415
WF424
WB069
CQ153
CL227
DK116
WD269
CF382
CB120

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170450
2280438
2150112
2280085
2123198
2110132
2121631
2150903
2183180
2181457
2280161
2155021
2280325
2153108
2181377
2130045
2150122
2260173
2173512
2170269
2152160
2140302
2183349
2160171
2122671
2170959
2152034
2153977
2180222
2122141
2151809
2183321
2181830
2121024
2170051
2151327
2170865
2110449
2153628
2140198
2170977
2121155
2250947
2110478
2172029
2172259
2153646
2170877
2172898
2120396
2154922

SCORE

NITHINKR
UMESHRAOK
JAYADEVADC
GAJANANKAKNALE
BASAVARAJMURGOD
SATHYANANDAKR
ANILKUMARKH
MARUTIMETI
PRAVEENNINGANAGOUDRA
RAJASHREEHUNASHYAL
SANTOSH
SAGAR
DODDABASAVA
PARASHURAMMALLIKARJUNALAGU
RAMYASHREEM
SATYABHAMAKURAGUNDI
ASHITVIKRAMNAIK
SHAISTHASHIREENTS
SHANKARSHREEMS
NAVEENKUMARBN
SHIVANANDAHN
SUNILDADANAWALE
PRAVEENAS
ABEEDAHAMAD
VISHWANATHAJIHOLE
SHARANAGOUDAIKARAGANUR
SHRINIVASBNAVALE
SATTYASHREEMOKHASHI
MUTTAPPASHEELAVANTAR
MARUTIBHIMAPPACHAWAN
SHUSHANTHIS
BAPUGOUDPATIL
YOGEESHMG
RAKESHNM
SHARATHKN
PRAKASHGMADIVAL
ASHWINIHR
SANTOSHKUMARSINGH
PAVANKUMARMURAGOD
MARUTITAHASHILDAR
SHRINIVASHH
KIRANK
SURESH
PRAKRUTHIR
YASHASWINIHK
NAVEENKUMARG
KEERTHIY.G
NAVEENCHANDARK
DINESHKR
GAGANAK
VINAYMN

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page95of508

DOB
05Mar94
18Mar94
25Mar94
07May94
07May94
30May94
30May94
01Jun94
01Jun94
02Jun94
05Jun94
06Jun94
07Jun94
13Jun94
19Jun94
22Jun94
25Jun94
26Jun94
30Jun94
06Jul94
12Jul94
14Jul94
15Jul94
16Jul94
21Jul94
22Jul94
25Jul94
30Jul94
15Aug94
03Sep94
13Oct94
01Nov94
06Nov94
10Nov94
15Nov94
28Nov94
15Dec94
07Jan95
09Feb95
18Feb95
20Feb95
01Mar95
06Mar95
17Mar95
22Mar95
23Mar95
03Apr95
04Apr95
11Apr95
24Apr95
02May95

CATEG
3AG
3BG
2AG
3BG
SC
GM
SC
2AG
3BG
3BG
3BG
2AG
3BG
2AG
3BG
ST
2AG
2BG
3AG
3AG
2AG
1G
3BG
2BG
SC
3AG
2AG
2AG
3BG
SC
2AG
3BG
3BG
SC
3AG
2AG
3AG
GM
2AG
1G
3AG
SC
2AG
GM
3AG
3AG
2AG
3AG
3AG
SC
2AG

HOR
CAT
O
O
R
R
O
K
O
RK
RKP
RK
K
K
RK
K
W
WK
RK
W
RK
O
K
K
K
R
RK
RK
K
WRK
RK
O
O
O
RK
O
O
RK
W
O
O
EK
RK
O
RK
W
W
O
RKP
O
RK
WK
R

HK
Y
Y

Y
Y

VERSION
315785
309196
319344
301527
320152
318470
321023
320351
318361
321283
302772
322259
324500
321262
307928
320068
319416
314311
302444
318222
311289
320632
326250
304970
323298
323369
321780
320786
319813
312393
312706
318589
310142
324464
319241
325816
316732
315994
320659
304972
325845
307695
302527
326600
324102
307671
305507
316783
325357
303022
300648

18OCT2016

SL
NO
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896

CENTER
CODE
CJ292
CX063
WF272
DA408
CQ221
DJ465
DR106
GD035
DE150
CD371
CJ038
DN545
WC335
QD326
DN073
CZ519
DB149
CD127
QE391
GA184
CS295
CL438
CQ359
CF062
CZ357
CQ154
CZ170
CZ433
DB106
DJ100
GE180
CW040
GE371
CD277
CB184
CR353
GE183
GC128
CE259
CN057
CF248
GE318
CK309
WC004
CS502
QE265
CD145
CR242
DP339
DP302
DD008

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2172861
2111405
2123094
2151774
2181432
2151025
2150031
2140546
2140818
2240035
2220236
2123208
2270148
2160288
2150307
2152417
2182229
2154530
2122270
2173397
2230197
2153698
2172300
2154357
2111360
2111799
2240193
2152383
2130422
2182878
2110990
2171847
2140598
2154564
2120096
2111132
2111000
2153762
2130897
2181240
2154390
2152041
2130792
2130406
2153104
2280685
2260049
2122006
2183273
2110153
2130305

SCORE

ABHISHEKAN
PRAVEENKUMARMC
ARUNPATTAR
PRAVEENKUMARN
PRADEEPKR
MANIKANTAKS
LATHAKM
HUSENSABKABEERSABNADAF
MANJUNATHAK
UMESHAK
CHANDRUR
KARTHIKS
GANESHKUMARREDDYP
IRFANRANGAPUR
RAGHAVENDRAVPATTAR
SHREEJUV
VEERESHAB
PRADHANIMASALI
SUNIL
MAHANTESHSOMANNAVAR
SAGAR
KIRANKUMARG
KARTHICK.B
PRATHIBHAN
NIKHIL.S
VAIBHAVKALMESHNIMBARAGI
VEERESHKUMARB
GEETHANJALID
VAISHALYA.H
VISHAKAJ
AKSHATACJOSHI
PRAMILAHY
LAXMEEKANTSATTEPPAGOL
RANJITHAMP
LOKESHAGH
ESHWARSGOWDA
ARPOOJA
NAGACHANDRAGADAG
MEGHANASK
GAYATHRIR
MANJUNATHABU
RAMYADODAMANI
SHARVANIP
NANJESHAYS
VENUCP
SHIVLEELA
THAJUDDINB
RADHIKAT
POOJAGC
JYOTHICS
KRPRAVEEN

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Page96of508

DOB
08May95
08May95
10May95
13May95
20May95
21May95
27May95
30May95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
09Jun95
21Jun95
22Jun95
06Jul95
06Jul95
12Jul95
12Jul95
22Jul95
05Aug95
08Aug95
23Aug95
30Aug95
29Sep95
30Sep95
02Oct95
04Oct95
16Oct95
09Nov95
25Nov95
12Jan96
26Jan96
13Feb96
16Feb96
03Mar96
12Mar96
13Mar96
09Apr96
18Apr96
29Apr96
05May96
09May96
10May96
19May96
01Jun96
15Jun96
23Jul96
29Jul96
30Jul96
28Aug96

CATEG
3AG
GM
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
1G
1G
1G
SC
SC
3AG
2BG
2AG
2AG
3BG
2AG
SC
3AG
ST
2AG
3AG
2AG
GM
GM
1G
2AG
ST
3BG
GM
3AG
1G
2AG
SC
GM
GM
2AG
ST
3BG
2AG
2AG
ST
ST
2AG
3BG
2BG
SC
3BG
GM
ST

HOR
CAT
K
O
RK
RK
R
RK
WK
K
RK
RK
RK
R
RK
KP
O
R
RK
K
K
RK
RK
K
O
W
O
RK
RK
W
W
W
K
WK
RK
WRK
RK
R
W
K
WP
W
O
WRK
W
RK
O
WK
O
W
WK
WRK
O

HK

Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
304612
310607
326448
312536
307738
316497
319066
321027
314486
301955
304358
318353
324895
322998
317881
312007
312901
301711
323431
319768
308871
305718
307879
302702
311845
307672
311658
311921
312858
316132
321636
310122
321827
301861
300712
308561
321639
320704
302371
306937
302888
321774
305061
324564
309078
323305
301729
308354
318771
318734
313816

18OCT2016

SL
NO
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947

CENTER
CODE
QE419
WE391
CL269
CC371
GD252
CX109
WF242
CS390
DL300
CU511
CM039
CF435
CN199
WE247
DL134
DH172
WB389
WC053
CP373
CQ271
WB152
DG257
WB431
DH263
DG232
WF263
DN231
CQ018
GB174
WC030
CF298
DA196
DC060
DL214
CJ209
CZ475
CU202
CM507
DD461
DH444
DE520
QE181
WE122
DC281
CH049
CH510
CC406
DA044
QC014
DD310
GC071

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2280622
2110951
2153662
2180280
2181495
2250416
2150509
2121221
2150531
2181657
2172696
2180508
2172477
2151393
2123150
2183058
2121043
2210204
2153374
2172292
2152962
2122871
2130681
2170449
2160611
2150525
2150365
2153122
2140950
2171378
2120411
2151718
2122295
2150503
2180871
2111377
2111582
2120739
2130339
2150687
2250211
2220776
2110692
2171129
2220876
2250988
2210458
2182438
2260138
2151464
2153611

SCORE

PRADEEP
RUPESHK
DEEPIKAK
DEEPAKK
SANTOSHSOMANNAHAIBATTI
SAISUSHMAJYOTHIGK
VARSHINIM
DEVARAJAP
SRINIVASASC
APARANJIG
KARTHIKPARASHURAMKALTHODKAR
SANDEEPSIMONVP
KALPITHATN
MANUKUMARK
SINDHUG
LATHAKB
SHIVUV
NAGARAJ
MADANKUMARDC
SOUNDARYAR
RANJITHAHG
MARUTHIR
ASHOKAS
RAKESHSGOWDA
SUMAYAM
PREETHAMV
MADHUSUDHANS
PRAJWALLAXMISHNAIK
MAHMADAZIM
TARUNR
DASARIJAYASHREE
VISHWANATHNARAYANNAIK
RINUTHA.K
SHWETHAM
RAMYAPS
VINOYCG
PRASANTAKUMARPATI
NARASIMHULUGANGADHAR
BHAGYAMMAN
NAGAMANIGA
DHARMARAJADEVADIGA
SARASWATHY
SHRIDHARKOPPAD
SANATHKUMARC
HEMANTHRAJDR
RAJESHA
PRABHUV
RAGHUHP
SUBHANPASHA
DEVENDRASWAMYBR
SANGAPPAGUDDAD

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page97of508

DOB
02Sep96
16Sep96
19Sep96
01Oct96
07Oct96
22Oct96
30Oct96
03Nov96
11Nov96
15Nov96
20Nov96
22Nov96
29Nov96
09Jan97
06Feb97
12Mar97
13May97
10Jun97
14Jun97
30Jun97
30Jul97
03Sep97
05Sep97
11Oct97
20Oct97
04Nov97
19Nov97
24Nov97
26Nov97
29Nov97
13Dec97
14Dec97
21Jan98
27Feb98
20Apr98
29May73
26May75
19Jun79
03Jul81
15Mar82
08Jun82
13Jun82
17Dec82
06May83
08Aug83
08Apr84
11May84
06Jun84
15Jun84
22Jun84
05Jul84

CATEG
3BG
GM
2AG
3BG
3BG
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
3AG
3BG
3AG
2AG
SC
3BG
SC
GM
2AG
3AG
2AG
SC
ST
3AG
2BG
2AG
2AG
2AG
1G
3AG
SC
2AG
SC
2AG
3BG
GM
GM
SC
ST
2AG
2AG
SC
GM
3AG
SC
2AG
GM
3BG
2BG
2AG
2AG

HOR
CAT
RK
O
W
O
R
W
W
RK
RK
W
O
O
K
RK
W
WRK
RK
RK
O
W
WR
RK
RK
O
W
O
O
RK
O
O
W
RK
W
WRK
WRK
E
E
O
W
WRK
RK
WR
RK
RK
K
RK
O
RK
K
RK
RK

HK

VERSION

323459
326007
305549
301427
321244
310653
326418
308966
317580
310063
306231
303075
306791
325863
317414
315676
324453
324613
307365
307788
324185
315137
324495
315767
315112
326439
318039
307554
320174
324606
302938
312324
313340
317492
304544
311963
309754
305851
314269
315948
314856
323221
325738
313561
303841
304286
301462
312172
322318
314118
320647

Y
Y

Y
Y
Y
Y

18OCT2016

SL
NO
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998

CENTER
CODE
CW026
DC140
QE239
CW217
CC326
DJ239
WD296
WC054
CN454
DN579
DN259
DA028
DR518
DA315
CZ425
DH390
CG435
DN596
WE112
CZ411
CF176
CH434
GC094
DP169
WA356
QD183
QE082
CZ103
CA128
QD341
CM458
CP015
CM225
CF595
DC451
WE237
WB033
WD037
DA185
DA554
WA015
CA146
DN218
DC147
CH301
WC024
CL311
CA366
CQ444
DL388
CK366

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181833
2171097
2230058
2111510
2154729
2130214
2180793
2220566
2153541
2150452
2150374
2171187
2110098
2140677
2121677
2122969
2280168
2150453
2122584
2152382
2180571
2240077
2181042
2123425
2173616
2250445
2280801
2171626
2182053
2153092
2112227
2121094
2153813
2154472
2210178
2110807
2152809
2181514
2182409
2151804
2130326
2171934
2110223
2151557
2220301
2111138
2172652
2155069
2153251
2110346
2172981

VASANTHAKUMARAS
SUDHAKM
RAVIHIPPARGI
DINESHPATALI
RAVINDRASHET
NAGESHANAIKAH
NAVEENKUMAR
MANJUNATHAD
KIRANKUMARHG
LAXMANPATTAR
MOUNESHD
VINAYAKUMARMN
AMJADHUSAIN
SURESHAM
SHANKAR
BHASKARDARSHANBN
DEVARAJSAJJAN
SIDDARAJUM
DINESHKUMARK
RANGUP
MAMATHABC
NARASAPPA
SIDDARUDKOPPAD
JAGADEESHAHD
PRASANNAHG
PAVANKUMAR
SHARANABASAPPA
KUMARAHR
UMESHASR
SHUBHAA
CHETANMOHREB
SATHISHJ
PARASHURAMAHS
HARISH
KUSHALSINGHPT
PRASHANTHMS
VINAYAKAT
SUKESHAGL
NAVEENKR
GIRISHBABUH
KUMARASWAMYM
PRADEEPAEP
SANDESHKUMAR
YATHISHAT
VISHWANATHSHASTRI
AKSHATHAM
NAGARAJABN
MAHESHAM
VITTALBADIGER
CHETANKS
SHASHIKUMARAN

SCORE
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page98of508

DOB
14Jul84
26Jul84
23Jan85
10Mar85
11Mar85
31Mar85
15Apr85
15May85
02Jun85
22Jun85
01Jul85
30Jul85
04Aug85
08Aug85
10Sep85
20Oct85
01Jan86
03Jan86
11Jan86
20Mar86
23Mar86
01Jun86
01Jun86
01Jun86
20Jul86
01Aug86
26Aug86
26Sep86
12Oct86
09Nov86
23Nov86
17Dec86
23Dec86
25Dec86
30Dec86
06Feb87
10Feb87
11Mar87
20Mar87
25Mar87
03Apr87
06May87
07May87
02Jun87
02Jun87
08Jun87
12Jun87
20Jun87
22Jul87
13Aug87
20Sep87

CATEG
3BG
3AG
ST
GM
2AG
ST
3BG
SC
2AG
2AG
2AG
3AG
GM
1G
SC
SC
3BG
2AG
SC
2AG
3BG
1G
3BG
SC
3AG
2AG
3BG
3AG
3BG
2AG
GM
SC
2AG
2AG
GM
GM
2AG
3BG
3BG
2AG
ST
3AG
GM
2AG
SC
GM
3AG
2AG
2AG
GM
3AG

HOR
CAT
K
WRK
K
RK
RK
RK
K
RK
O
K
O
RK
R
RK
R
O
RK
K
O
RK
W
RK
K
RK
RK
K
K
RK
R
W
O
O
K
RK
R
K
O
O
RK
K
RK
RK
RK
O
K
WR
RK
RK
RK
O
RK

HK

Y
Y

VERSION
310106
313420
323279
310293
301382
316271
325384
324614
306678
318387
318067
312156
319478
312443
311913
315894
303651
318404
325728
311899
302816
304226
320670
318473
323924
322855
323122
311591
300128
323013
305898
307007
305935
303235
313731
325853
324065
325125
312313
312682
323583
300146
318026
313427
304092
324600
305591
300366
307962
317668
305118

18OCT2016

SL
NO
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049

CENTER
CODE
DH015
CH469
CD318
CR381
CM448
CH290
CB365
CN485
GA227
WD119
CX034
CC045
CF168
GE101
WA070
DE522
CD122
GA003
QE424
DG421
CL461
CS183
WE407
DJ487
CH237
WE508
DD308
CN544
GE169
CP033
GA268
CH215
CU283
CN636
GE423
DL282
CW359
DK294
GE071
CS501
DP492
WD002
WF322
CY170
WE253
DG383
QE257
DR012
CD167
DG391
CH282

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170409
2154504
2250881
2121975
2120752
2153347
2140026
2172530
2112717
2112129
2152475
2120284
2112435
2151552
2112485
2151189
2180434
2141008
2122182
2260211
2250685
2181545
2151692
2170703
2140538
2151865
2171018
2172517
2151711
2153264
2210478
2220508
2171965
2153581
2250383
2123122
2181781
2151278
2110864
2111778
2170188
2170102
2110394
2152189
2130323
2170558
2122673
2110002
2112540
2150836
2172268

MOHANKS
CHETAN
SHARATHKG
HARISHBABUC
HALESHNAIKL
NAVEENTV
SHABUDDIN
MANUKUMARAD.N
UMESHAGOUDPATIL
REKHAGD
BHARATHBH
JAGANNATHHS
RAVIKUMAR.S
ANILPATTAR
VIVEKANANDARADHYAGR
CHANDRAKALAV
PRASADBAGEWADI
ANANDKUSUGAL
MAHESHHADIMANI
RIYAZAHMED
PAVANKUMAR
RAJKUMARMARATHI
DEEPAKNAIK
KENCHEGOWDAR
CHALIMESHAD
BHASKARAKS
SAGARAK.S
SANTHOSHK
RAJENDRATELI
BASAVARAJACHARIJ
NITINLAXMANLAD
NAVEENS
ANILKUMARDR
ROOPAVATIB
VSANTOSHKUMAR
SRIDHARAD
RAMESHAHM
MANJUNATHAGANIGA
APPANNAUDAGATTI
BHARATHKUMARTS
RAGHAVENDRAH
LOHITHBB
ABHISHEKYARAGUPPI
VIJAYALAKSHMI.S.POOJARI
SHODHANBK
GIRISHNAIDUY
ANANDABARADI
DAYESHKUMAR
RAVIMARAMBEED
DAANGIERANNA
SOWMYAS

SCORE
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page99of508

DOB
21Sep87
01Nov87
27Dec87
04Jan88
10Jan88
20Jan88
22Jan88
08Feb88
24Feb88
27Feb88
13Mar88
14Mar88
25Mar88
02Apr88
04Apr88
06Apr88
06Apr88
26Apr88
25May88
28May88
01Jun88
01Jun88
04Jun88
05Jun88
08Jun88
08Jun88
19Jun88
25Jun88
10Jul88
15Jul88
17Jul88
21Jul88
23Jul88
24Jul88
24Jul88
26Jul88
28Jul88
31Jul88
31Jul88
25Aug88
02Sep88
28Sep88
01Oct88
20Oct88
15Nov88
16Nov88
06Dec88
10Dec88
10Dec88
01Jan89
12Jan89

CATEG
3AG
2AG
2AG
SC
SC
2AG
1G
3AG
GM
GM
2AG
SC
GM
2AG
GM
2AG
3BG
1G
SC
2BG
2AG
3BG
2AG
3AG
1G
2AG
3AG
3AG
2AG
2AG
GM
SC
3AG
2AG
2AG
SC
3BG
2AG
GM
GM
3AG
3AG
GM
2AG
ST
3AG
SC
GM
GM
2AG
3AG

HOR
CAT
R
K
O
P
RK
O
O
RK
K
WK
O
O
K
O
O
WK
RK
K
K
K
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
O
O
K
RK
O
K
RK
K
K
O
O
RK
O
W
O
O
K
K
O
RK
WRK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
315519
304261
301902
308484
306048
304082
300893
306485
319811
325207
310578
301101
302808
321557
323638
314858
301706
319587
323464
315308
305741
308759
326039
316519
304029
326124
314116
306512
321625
307025
319852
304007
309835
306444
321879
317562
310439
316958
321527
309077
318892
325090
326506
311210
325869
315263
323297
318972
301751
315271
304079

18OCT2016

SL
NO
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100

CENTER
CODE
DR324
DA544
CK150
CY249
CY263
DA510
DG238
WF102
GD352
CH457
QC134
CC040
CX356
DC313
DL358
CG210
CX321
GD299
CN238
DR139
WE317
CS170
CM385
CX149
DH256
QD080
QC240
DR475
DL102
CZ169
DG259
WF527
DE165
DL066
CH346
CZ214
DA007
WD409
CR221
DL021
GE433
DP432
CB015
CK054
CD015
WF165
QC070
DH460
CH094
DE455
DB464

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2130017
2122073
2154073
2111284
2171573
2151793
2150780
2170142
2181369
2120426
2210339
2173351
2152567
2151597
2170370
2140165
2152556
2153154
2111987
2150033
2182527
2181555
2210371
2250424
2150645
2160398
2280249
2280838
2280797
2140573
2150788
2122742
2151102
2170307
2250689
2121709
2122186
2112406
2151887
2123180
2182060
2183249
2140047
2154033
2173243
2170232
2181351
2110442
2130199
2151176
2182181

SCORE

MANOHARAB
SACHINMANOHARR
SHASHIREKHAG
PRUTHVISD
CHANDRANNAB.T
JAYARAJN
HARISHASK
YOGESHAS
RAJALAKHAMANGOUDAHUDDAR
MALLIKARJUNCS
SHASHIDHAR
LAKSHMEESHAB
RAVIARAKERI
SANDEEPKUMAR
SAVITHAMV
RANIR
SUNILKUMARK
ROOPAKALLUR
SUNILJ
SATHESHAJ
RAVIMODAGALL
MAHENDRAAJ
DARSHANG
BEERANNA
MANJUNATHA
KASIMSAB
MAHESHKUMAR
PRABHUSHEKHAR
KIRANKUMARAM
VINAYAKGOPALPATGAR
BHAVANAS
MAHESHAR
PRHALADAGV
MUNIRAJU.N
NINGAPPA
RAVINAIKDN
NAVEENDG
NAVYAN
SANTHOSHAK
BHEEMANNAHARIJAN
SHIVAKUMARNAIKCHIVATAGUNDI
MOOGANAGOUDAS
SHRIKANTBCHINNANNANAVAR
PRAVEENKANNAPPANAVAR
SUKANYAKEMPANAGOUDAR
PRAVEENHC
PRAKASHBAICHABAL
VEDAMURTHYSV
THIPPANNAT
PAVITHRAB
DHANANJAYARAGHURAMSHETTY

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page100of508

DOB
25Jan89
26Jan89
27Jan89
27Jan89
10Feb89
15Feb89
04Mar89
04Mar89
04Mar89
19Mar89
09Apr89
12Apr89
16Apr89
21Apr89
23Apr89
27Apr89
30Apr89
30Apr89
10May89
12May89
17May89
20May89
29May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
03Jun89
20Jun89
20Jun89
24Jun89
30Jun89
04Jul89
11Jul89
14Jul89
15Jul89
21Jul89
22Jul89
25Jul89
28Jul89
30Jul89
31Jul89
31Jul89
30Aug89
01Sep89
06Oct89
12Oct89
15Oct89
19Oct89

CATEG
ST
SC
2AG
GM
3AG
2AG
2AG
3AG
3BG
SC
GM
3AG
2AG
2AG
3AG
1G
2AG
2AG
GM
2AG
3BG
3BG
GM
2AG
2AG
2BG
3BG
3BG
3BG
1G
2AG
SC
2AG
3AG
2AG
SC
SC
GM
2AG
SC
3BG
3BG
1G
2AG
3AG
3AG
3BG
GM
ST
2AG
3BG

HOR
CAT
RK
RK
WRK
K
RK
O
RK
RK
K
O
K
K
K
RK
WRK
W
K
W
O
RK
K
K
O
K
K
RK
K
RK
RK
RK
W
K
RK
RK
RK
R
O
W
RK
RK
RK
RK
RK
K
WRK
O
RK
O
O
W
K

HK

Y
Y

Y
Y
Y

VERSION
319284
312672
304902
311241
311256
312638
315118
326278
321344
304250
322438
301096
310900
313593
317638
303681
310865
321291
306643
319098
325933
308746
306097
310693
315760
322752
322544
319435
317382
311657
315139
326719
314501
317346
304138
311702
312135
325497
308333
317301
321889
318864
300543
304806
301586
326341
322374
315964
303883
314791
313216

18OCT2016

SL
NO
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151

CENTER
CODE
CU444
DH082
CY137
CB249
DR090
CS223
CZ339
DP428
CZ319
CG284
QE303
CF295
GA137
WE442
CC336
GB223
DE146
DN023
CR248
DP434
CH072
WB283
CC018
WE512
CH051
GD159
CQ502
CC493
CS365
DA310
DG157
CR015
CE094
CQ065
DK136
CT011
QD087
CC479
CN580
WC063
GB318
CP509
QE243
WC014
CE453
CA058
CN356
CE029
DA307
DR160
CA394

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121381
2270042
2111261
2180100
2123570
2172152
2121684
2170198
2182012
2120532
2151230
2120416
2160085
2210187
2220086
2183084
2210117
2160695
2130401
2140988
2220820
2121160
2154621
2182310
2150359
2111636
2111859
2210461
2172200
2122128
2150754
2122054
2130890
2181462
2230076
2181659
2280536
2180247
2181145
2171433
2150813
2153409
2151027
2171360
2160035
2122747
2153496
2173450
2151737
2110032
2180006

SCORE

NAGARAJASN
ANILKUMARG
VINODK.
SATHYANANDALO
SUNIL.M
CHAKRAPANIDGC
KIRANKUMARSG
NAGENDRASHIVARAJGOWDA
BHARATHHS
MATINADHA.R
RAMACHANDRA
MAHESHAC
MOHAMMADAZEEMUDDINKILLEDA
SHRIKANTHKA
PADMAVATHINM
SAAGARJAYAPALGHODAGERI
RAMESHBALAPUR
VASIMNASIRGADYAL
SUDEESHA
SHIVAJITALAWAR
GURUMURTHYJ
GOVARDHANV
DILEEPKUMARG
MALLIKARJUNASWAMYN
ARUNACHARIDK
NIKHILSHASHIKSNTJOSHI
ARUNAHE
KOTRESHIYELIGARA
PUNITHKH
SOWMYAKB
MAHADEVACM
NINGARAJKR
SACHINB
CHANDANM.S
BASAVARAJ
MANJUNATHAAS
AMBRISHPATIL
KIRANMP
HAMSARAJSHETTY
MANJUNATHAKS
ISHWARR.KANABUR
PARAPPASR
SURESHSUKKALI
MANUK
SYEDKAREEMGK
HARISHBABUKY
RADHACB
SRIDHARACB
RAHULRAJRAMANNAMETI
SHIVAKUMARS
AMITBIRADAR

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page101of508

DOB
19Oct89
26Oct89
28Oct89
08Nov89
09Nov89
13Nov89
16Nov89
17Nov89
19Nov89
04Dec89
06Dec89
18Dec89
22Dec89
31Dec89
07Jan90
31Jan90
13Feb90
14Feb90
27Feb90
02Mar90
02Mar90
15Mar90
25Mar90
30Mar90
04Apr90
04Apr90
05Apr90
06Apr90
10Apr90
13Apr90
20Apr90
22Apr90
23Apr90
24Apr90
08May90
23May90
28May90
30May90
04Jun90
05Jun90
08Jun90
08Jun90
08Jun90
08Jun90
10Jun90
14Jun90
15Jun90
15Jun90
28Jun90
28Jun90
30Jun90

CATEG
SC
3AG
GM
3BG
SC
3AG
SC
3AG
3BG
SC
2AG
SC
2BG
GM
SC
3BG
GM
2BG
ST
1G
SC
SC
2AG
3BG
2AG
GM
GM
GM
3AG
SC
2AG
SC
ST
3BG
ST
3BG
3BG
3BG
3BG
3AG
2AG
2AG
2AG
3AG
2BG
SC
2AG
3AG
2AG
GM
3BG

HOR
CAT
RK
K
O
O
K
RK
K
O
O
RK
K
K
O
O
W
K
K
K
K
K
RK
O
R
RK
RK
K
K
K
K
W
K
O
R
O
RK
RK
K
O
RK
RK
RKP
RK
K
RK
O
RK
WRK
K
K
O
K

HK
Y

Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
309996
315586
311433
300777
319050
308799
311827
318860
311807
303756
323343
302935
319721
326058
301392
320223
314482
317831
308360
318866
303864
324347
301074
326128
303843
321151
308011
301549
308940
312438
315037
308559
302206
307585
316797
309115
322759
301526
306347
324623
320318
307493
323283
324574
302565
300058
306596
302141
312435
319120
300394

18OCT2016

SL
NO
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202

CENTER
CODE
WF401
GD432
DA325
QD142
CN467
CK442
CM047
CG081
CN131
DH274
CG394
CX110
CE447
CC382
DJ463
DJ251
CJ026
QE292
CK125
CR501
DL278
CK445
WE130
DC108
WD066
WC228
DH453
CB195
DB034
DH298
DD196
CW434
CK246
QE491
DD082
CH118
QB217
DR179
CK099
GD065
CY127
CZ585
DP455
QD032
QE033
DJ457
CQ048
DG219
DJ581
DP429
GE135

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2140882
2153407
2122122
2260131
2280318
2112341
2181010
2180683
2153430
2122990
2250810
2280511
2280045
2250903
2182831
2110568
2140235
2140793
2180789
2121942
2130118
2154180
2110701
2151546
2120868
2152256
2183002
2130922
2111158
2170452
2151408
2152729
2180772
2121956
2122410
2110659
2180272
2110036
2112305
2121564
2152164
2250417
2170192
2111233
2123433
2122705
2121182
2122887
2170727
2123365
2151640

SCORE

KOTRESHB
PAVANLAXMANMALABADE
KRISHNAKALLER
DHARESAB
MALLIKARJUN
BASANAGOWDADYAMANAGOWDA
GIRISHRB
ARUNAKUMARAHN
SUMANS
ABHILASHAGS
MURALEEDHARAPATTAR
BASAVARAJSGADDI
PRASHANTKUMARK
RAKESH
SUMABM
NIJAGUNICKONNUR
RANGANATHAHT
SURESHA
LANKESHEN
KAMALSARKAR
VINAYBN
MANJUNATHAMATE
BALAKRISHNABKHADAPE
AKSHATAKAMALAKARNAIK
MANJUK
NAVEENKUMARM
SANTHOSHABS
MUTHAPPARAMU
HARISHS
LOKESHGOWDAKR
PALLAVIPM
SUGUNAN
GIRISHAT
HARISH
KIRANKUMAR.N
GURUPADAPPAMENASINAKAI
SHANKERLING
ASHWINNARASIMHA
MANJUNATHABG
MANJUNATHSHIVANAPPACHALAWA
SHREENIVAS
SHIVARAJU
VENKATARAMAG
SHANKARALINGSALAKI
KISHANSHIVALALNAIK
HAMSALEKHA
SUNEELMV
RAMESWARAMRAHULSWARAJ
SOMASHEKARAREDDY
RAVIHARIJAN
SHRINATHNUCHCHENAVAR

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page102of508

DOB
01Jul90
01Jul90
01Jul90
03Jul90
05Jul90
05Jul90
07Jul90
18Jul90
26Jul90
27Jul90
30Jul90
30Jul90
05Aug90
06Aug90
07Sep90
20Sep90
04Oct90
12Oct90
26Oct90
12Nov90
23Nov90
03Dec90
11Jan91
28Jan91
31Jan91
08Feb91
15Feb91
07Mar91
09Mar91
10Mar91
02Apr91
05Apr91
08Apr91
15Apr91
15Apr91
05May91
12May91
13May91
19May91
30May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
03Jun91
04Jun91
05Jun91
15Jun91

CATEG
1G
2AG
SC
2BG
3BG
GM
3BG
3BG
2AG
SC
2AG
3BG
3BG
2AG
3BG
GM
1G
1G
3BG
SC
ST
2AG
GM
2AG
SC
2AG
3BG
ST
GM
3AG
2AG
2AG
3BG
SC
SC
GM
3BG
GM
GM
SC
2AG
2AG
3AG
GM
SC
SC
SC
SC
3AG
SC
2AG

HOR
CAT
RK
K
RK
RK
K
K
O
RK
O
WK
RK
K
K
K
W
O
RK
R
RK
O
K
K
O
R
RK
RK
RK
O
O
O
WK
W
RK
O
RK
RK
O
O
O
K
RK
K
RK
K
K
WRK
RK
O
RK
K
K

HK

Y
Y

Y
Y
Y
Y

VERSION
326577
321424
312453
322814
306691
305194
306239
303489
306818
315778
303610
310654
302559
301438
316495
316283
304346
323332
304877
308085
317558
305197
325746
313388
325154
324796
315957
300723
312786
315802
314004
310498
304998
323531
313890
303910
322153
319139
304851
321057
311295
312073
318919
322704
323073
316489
307552
315099
316613
318861
321591

18OCT2016

SL
NO
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253

CENTER
CODE
GE086
WB510
WE216
WD447
CL329
GB482
CX325
GE210
DC168
CP044
CH155
DH189
WB030
WC476
WF128
GD314
CP175
DJ304
WC449
CR450
CH113
DJ467
DN329
CE470
GD418
WB151
CH141
CL508
CZ282
CU492
DA558
CS204
CJ139
CT255
CQ325
CL206
DP005
WA429
DE479
CK493
WE541
CA056
CS381
WE280
CK020
WC374
CU238
CE207
CR081
CC483
WC433

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171081
2181030
2122439
2230283
2280285
2160519
2121569
2122078
2122273
2140369
2122367
2170414
2140485
2181784
2150276
2111813
2153319
2170672
2111481
2182265
2110630
2170707
2170250
2173559
2111942
2181570
2130289
2112126
2111350
2220404
2111058
2121258
2180879
2172073
2181416
2153641
2220915
2180021
2151171
2154183
2182297
2122802
2181516
2171016
2280214
2181907
2140491
2154811
2171308
2180255
2152588

SCORE

ROHANKAVISHETTI
PRATHAPAHJ
RANJITHASMURTHY
VARUNSNAYAK
NANDEESHHM
AJEEJAHMEDPEERZDAE
NAGESH
RAVEENDRAKALLAPPARODAKAR
LAKSHMIB
YOGESHT
HAREESHAN
ROHINIGV
PENCHALAIAHM
SIDDARAJUB
NAVEENGN
SANJEEVSARDESAI
MADHUSUDHANBS
SUKISHGS
GEETHANJALIKR
PRASHANTHMS
SHASHIKIRANSU
ANUSHAC
BALAKRISHNAREDDYB
NARASIMHARAJUM
PRUTHVIRAJSMOKASHI
REVANNARADHYAKJ
ASHWINIM
TANUJABS
MADHUHB
JAGANNATH
GANGADHARGOWDACN
GOWRISHANKARHM
BHARATHAM
ANILKUMARK
JAYASWAMYT
AJITHKUMAR.C
PRAMEELADEVI
BHARATHKUMAR
SRINIVASAAS
NAVEENS
SANJAYKUMARTN
SRINIVASMR
SHRUTHI
SUSHMITHAN
AMRUTHKUMARPUNDI
ANUSHAM
MANJUNATHAKS
BASAVARAJAME
MANUGE
JOYALDSOUZA
ACHUTANANDARV

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page103of508

DOB
15Jun91
20Jun91
22Jun91
25Jun91
26Jun91
28Jun91
01Jul91
01Jul91
05Jul91
07Jul91
07Jul91
09Jul91
12Jul91
18Jul91
22Jul91
29Jul91
31Jul91
01Aug91
07Aug91
08Aug91
24Aug91
01Sep91
08Sep91
14Sep91
14Sep91
15Oct91
25Oct91
02Nov91
07Nov91
20Nov91
25Nov91
01Dec91
03Dec91
05Jan92
05Jan92
31Jan92
09Feb92
16Feb92
19Feb92
22Feb92
09Mar92
10Mar92
11Mar92
16Mar92
18Mar92
21Mar92
24Mar92
26Mar92
26Mar92
30Mar92
06Apr92

CATEG
3AG
3BG
SC
ST
3BG
2BG
SC
SC
SC
1G
SC
3AG
1G
3BG
2AG
GM
2AG
3AG
GM
3BG
GM
3AG
3AG
3AG
GM
3BG
ST
GM
GM
SC
GM
SC
3BG
3AG
3BG
2AG
SC
3BG
2AG
2AG
3BG
SC
3BG
3AG
3BG
3BG
1G
2AG
3AG
3BG
2AG

HOR
CAT
K
RKP
W
O
O
K
RK
K
W
K
RK
WRK
O
K
O
RK
O
K
W
RK
O
WK
O
K
K
RK
W
W
O
K
R
RK
O
RK
RK
K
WK
K
RK
RK
K
RK
WRK
K
O
W
K
RK
K
RK
RK

HK

Y
Y

VERSION
321542
324334
325832
325535
305609
320482
310869
321666
313448
307036
303942
315693
324062
325036
326304
321306
307167
316336
325009
308210
303905
316499
318137
302582
321410
324186
303933
305788
311767
310044
312686
308780
304459
309359
307845
305486
318629
323997
314815
305236
326157
300056
308957
325896
304772
324934
309790
302319
308369
301539
324993

18OCT2016

SL
NO
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304

CENTER
CODE
CG199
DG579
CX273
WC026
CX484
DR073
DA157
WF357
WF362
WE008
DA264
DC050
DA567
DE085
QD082
CH371
CD181
CX067
CN321
CM161
CX089
QD335
CP494
CW137
CE459
GD090
DK306
CY167
CX427
GD374
GB363
QD320
DL279
DD465
CL183
GC175
GB327
CJ409
DR495
DC004
CP170
CA428
QB106
CS084
CU152
DE184
DA319
CY253
QC342
WA227
CZ058

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2112384
2150883
2152516
2182276
2121542
2130002
2280623
2110436
2140895
2260202
2240229
2140719
2151811
2151090
2111297
2153763
2280124
2280515
2153485
2180972
2171746
2121227
2153395
2171867
2180154
2152613
2110749
2182112
2171816
2181328
2150918
2111721
2183128
2260177
2153619
2172788
2150838
2180823
2110094
2151518
2111897
2120010
2173180
2181558
2171935
2151104
2122125
2182098
2154204
2112709
2121738

SCORE

PARVATIJALIHAL
KARTHIKP
VINAYKUMARR
NAVEENKUMARJK
NAVEENKUMARR
PRASANNANAYAKA
JANEKUNTESHARANABASAVA
BHARGAVASHASTRIH
CHANDRASHEKARMM
FAIZANHARIS
SADDAMHUSSAIN
SUNILKUMARBR
PRATHAPDM
HANUMANTHAPPA
SIDDALINGESWARA
BHAGYASHRIDSHET
MALLANNA
SHIVAKUMAR
LAXMANBALABATTI
JAGADEESHML
VIJAYAKUMARGC
RANJANKUMAR
KIRANAM
THIMMEGOWDACJ
HANAMANTHMPARAGOND
SANTOSHMKAVADIMATTI
ARJUNS
MALAPPAMALASHETTI
RAKESHR
DANAPPASIDDAPPADODADANNAVA
SHIVARAJUJIGALUR
SATISHBG
GANESHAGOWDASHIVANAGOWDAPA
B.ASIF
SATISHKULALA
MAHANTAGOUDASOMANAL
VIJAYAKUMARSUNKAD
SHILPATS
SUJAYL
MAHESHVTAMBRALLI
SHIVAKUMARIRANIMATHADA
SUDHAKARRATHOD
NAGARAJANKALAGI
SUPRIYAGR
LOKESHAHR
SANTOSHKUMARP
GOVARDHANML
RASHMIHM
NAGALING
HARSHAR
DIVYAB

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page104of508

DOB
06Apr92
09Apr92
10Apr92
10Apr92
21Apr92
25Apr92
10May92
18May92
24May92
30May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
03Jun92
04Jun92
04Jun92
05Jun92
05Jun92
07Jun92
09Jun92
10Jun92
10Jun92
15Jun92
01Jul92
06Jul92
08Jul92
09Jul92
11Jul92
12Jul92
13Jul92
15Jul92
18Jul92
22Jul92
22Jul92
25Jul92
26Jul92
28Jul92
30Jul92
02Aug92
02Aug92
05Aug92
12Aug92
20Aug92
01Sep92
11Sep92
15Sep92
16Sep92
22Sep92
26Sep92

CATEG
GM
2AG
2AG
3BG
SC
ST
3BG
GM
1G
2BG
1G
1G
2AG
2AG
GM
2AG
3BG
3BG
2AG
3BG
3AG
SC
2AG
3AG
3BG
2AG
GM
3BG
3AG
3BG
2AG
GM
3BG
2BG
2AG
3AG
2AG
3BG
GM
2AG
GM
SC
3AG
3BG
3AG
2AG
SC
3BG
2AG
GM
SC

HOR
CAT
WR
O
RK
RK
RK
RK
K
K
RK
O
RK
RK
R
K
K
WRK
RK
RK
RKP
RK
RK
K
K
RK
O
RK
O
RK
O
RK
RK
R
RK
O
RK
K
RK
RK
O
RK
K
R
RK
W
RK
K
O
W
RK
O
WRK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
303783
315459
310817
324602
311028
319033
312285
326533
326538
325624
312392
313330
312695
314421
322754
304163
301765
310611
306561
306305
310633
323007
307485
310213
302571
321082
316976
311207
310971
321366
320363
322992
317559
314273
305463
320751
320327
304729
319455
313284
307162
300428
322042
308660
309704
314520
312447
311245
322646
323795
311546

18OCT2016

SL
NO
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355

CENTER
CODE
CF583
CW199
DR091
DE023
GE197
DK489
WF308
DR210
DP095
CM463
CK229
CA156
CL306
CH330
WE334
DB494
QE439
CD404
CT403
CN166
DG047
CD225
CN556
DG075
CF405
CQ028
CE245
CA220
WC325
DA118
CN237
WD454
DA569
WB174
CS494
DK581
QC083
DB282
CS135
CA077
GE064
CH107
CN591
DB269
WA387
DR249
WC451
GD106
WE265
WC268
DB402

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2260055
2230163
2150021
2170733
2151786
2110775
2170432
2270003
2150192
2112228
2154094
2152861
2112096
2172609
2171106
2121838
2151762
2120308
2152948
2120981
2250114
2173295
2140301
2170498
2120393
2111780
2120176
2220244
2140551
2110975
2153471
2154345
2182346
2250550
2153103
2151362
2250615
2280574
2153006
2140763
2151488
2160570
2270228
2130430
2140029
2183387
2181844
2140505
2110831
2220499
2152119

SCORE

ZAMEERT
ANIL
VASANTHAIAHPODEYAR
CHAITHRAR
VIJAYAKUMARKAMMAR
CHETHANNS
DILEEPUCR
NAVEENKUMAR
GEETAM
SHASHANKBASAPPANAGARAL
MANJULADEVIK
DILEEPKUMARBC
VINAYKUMARTN
RASHMISK
CHARANRAJKS
HARIPRASADV
ARUNKUMAR
SHRIDHAR
MANJUNATHNDALAWAR
DIVAKARDURGAPPAMOGER
SHASHIKUMAR
KEMPEGOWDAPB
ABHISHEKCHANDRASHEKHARAMBIG
PUNITHBP
SHIVANANDCKAMBLE
SURAJS
MANJULASHIRHATTI
BHARATHKUMARTA
ARAVINDGANAPATHIMESTA
YOGEESHBC
MANJULAR
PRIYABN
MALLIKARJUNABM
HEMAVATHIG
DEVINDRABADIGER
PAPANNABE
RAVIKIRAN
THIMMANGOUDAR
MANJUNATHHUGAR
BHIMASHISKOLAVI
SUNILAKUMARGIDNAKANAL
NAJEERAHAMMADPINJAR
SANGAMESHA
MUDLAGIRIYAPPAGARIMANJUNATH
SIDDESHKUMARBP
KIRANKUMARSHIDRAMAYYAMATHA
GURUPRASADG
SIDDAPPAKADAPPAKEMALAPUR
UMASHANKARMS
MSSUNILKUMARCHAWHAN
MAHANTESHMUDALAGI

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page105of508

DOB
27Sep92
06Oct92
09Oct92
12Oct92
18Oct92
19Oct92
24Oct92
29Oct92
03Nov92
09Nov92
25Nov92
04Dec92
24Dec92
24Jan93
07Feb93
09Feb93
12Feb93
16Feb93
17Feb93
23Feb93
24Feb93
05Mar93
19Mar93
26Mar93
28Mar93
21Apr93
24Apr93
25Apr93
26Apr93
04May93
24May93
27May93
28May93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
02Jun93
05Jun93
05Jun93
10Jun93
11Jun93
12Jun93
15Jun93
04Jul93
13Jul93
14Jul93
15Jul93
20Jul93
21Jul93

CATEG
2BG
ST
2AG
3AG
2AG
GM
3AG
3AG
2AG
GM
2AG
2AG
GM
3AG
3AG
SC
2AG
SC
2AG
SC
2AG
3AG
1G
3AG
SC
GM
SC
SC
1G
GM
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
1G
2AG
2BG
3AG
ST
1G
3BG
3BG
1G
GM
SC
2AG

HOR
CAT
O
K
K
WK
K
O
RK
K
W
K
W
RK
O
WK
RK
O
KP
RK
K
K
RK
RK
O
RK
O
O
W
O
K
O
WRK
W
RK
WRK
O
RK
RK
O
RK
K
RK
O
RK
K
RK
RK
O
K
O
RK
K

HK

VERSION

Y
Y

303223
310288
319051
314359
321653
317141
326484
319170
318591
305903
304981
300156
305586
304122
325950
313246
323479
301988
309507
306758
314927
301809
306457
314955
303045
307563
302357
300220
324885
312246
306644
325542
312697
324206
309070
317235
322387
313034
308711
300077
321520
303902
306342
313021
323955
319209
325011
321098
325881
324828
313154

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406

CENTER
CODE
WE267
CS050
CG044
DE127
CX504
CD345
DL323
DN129
CJ255
CQ284
CZ459
CY118
CC491
QD301
CT205
CA314
GE328
CK157
DR264
DP462
CY124
DH412
CB268
CK370
CR023
CF441
CP310
WB295
CW216
CW261
CE121
CD003
WA303
CQ100
CC217
WD357
CT383
CN056
CW408
DC318
WB500
WF045
DE506
DH223
CS467
WC253
GC258
QC304
CS512
CA481
CN114

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110833
2140437
2180693
2170774
2111471
2173313
2123104
2110207
2220231
2111820
2171698
2171533
2280087
2280427
2250512
2250991
2160417
2160176
2150077
2183252
2121808
2150680
2154965
2120604
2151833
2280143
2121053
2181434
2152674
2152671
2250920
2220130
2173540
2172249
2140088
2120582
2172101
2130676
2181773
2110935
2112073
2123523
2130265
2183036
2181478
2121714
2180809
2130785
2230200
2112858
2250629

SCORE

ANTHONYPRAJWALGEORGE
HARSHAM.T
ABHISHEKAYM
PREETHAMMT
DIVYAGNAN.D.SAGAR
ADARSHAHS
MAITHRIAM
CHETHANAG
MANJUNATHTAVARAGERI
VEERESHD
KIRANAHY
CHETHANAG
RAJSHEKHAR
LAXMIVLAWATE
SOWJANYAPI
SUNDEEP
MOHAMMEDUMAIRBEPARI
TANAVEERMUSTAFANALATAWAD
BASAVARAJKAMMAR
RAKESHAT
ANUSHAR
MAHESHKUMARNM
ASHWATHKUMARD
PRASHANTHB
SHIVARAJKUMARKA
UJJANIMATADACHETANA
RANJITHAMANITK
THEJAMK
NARAYANMANJUNATHNAIK
PRAVEEENMANOHARSUTTATTI
VENUGOPALC
RAMESH
KIRANKUMARBR
NAKULBS
SUNILAV
ASHAKIRANAS
DEVARAJBT
ANOOPASN
BHARATHIC
MANJUNATHAN
SUMABV
JAYANTHP
SATEESHKUMARR
POOJANM
JYOTHIAT
SUMANTHLS
UMABASANAGOUDASHIVANAGOUD
GANPATI
SAGARMR
MANJUNATH.A.S
KOLIJAGADEESHA

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page106of508

DOB
24Jul93
27Jul93
10Aug93
21Aug93
02Sep93
03Sep93
08Sep93
10Sep93
15Sep93
16Sep93
27Sep93
02Oct93
10Oct93
25Oct93
27Oct93
08Nov93
08Nov93
22Nov93
15Dec93
15Dec93
25Dec93
03Jan94
05Jan94
07Jan94
13Jan94
23Jan94
31Jan94
02Feb94
04Feb94
15Feb94
20Feb94
04Mar94
14Mar94
15Mar94
23Mar94
08Apr94
10Apr94
15Apr94
20Apr94
21Apr94
22Apr94
01May94
13May94
25May94
26May94
29May94
01Jun94
01Jun94
01Jun94
02Jun94
05Jun94

CATEG
GM
1G
3BG
3AG
GM
3AG
SC
GM
SC
GM
3AG
3AG
3BG
3BG
2AG
2AG
2BG
2BG
2AG
3BG
SC
2AG
2AG
SC
2AG
3BG
SC
3BG
2AG
2AG
2AG
SC
3AG
3AG
1G
SC
3AG
ST
3BG
GM
GM
SC
ST
3BG
3BG
SC
3BG
ST
ST
GM
2AG

HOR
CAT
O
O
RK
RK
O
R
W
WK
K
O
RK
WK
K
W
WRK
O
O
RK
RK
RK
W
RK
R
O
O
RK
RK
O
O
K
O
K
O
O
K
RK
RK
WRK
W
O
W
O
O
WRK
WR
RK
WRK
RK
K
O
RK

HK

Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
325883
308626
303340
314463
311048
301929
317603
317937
304575
307807
311947
311286
301547
322973
309309
300314
321784
304909
319224
318926
311292
315916
300796
305122
308423
303081
307310
324359
310301
310341
302233
301598
323871
307620
301273
325445
309487
306936
310488
313598
324324
326221
314842
315727
309043
324813
320834
322608
309088
300481
306815

18OCT2016

SL
NO
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457

CENTER
CODE
GD179
CD166
WC271
CS413
QD129
DJ053
GE388
GD191
CH485
DC134
GA077
DJ495
WC393
QC135
GB003
DN484
GD066
GD296
GB019
CU029
QB181
CJ245
WE209
QD185
CG490
CP251
DK238
WC288
DC289
CR229
DL148
CX462
DH122
CY245
CL252
CA071
DG194
CM427
CL332
DH066
DG236
DA497
CB242
WB171
CP229
CU166
DN292
QC252
CM023
DH213
CS273

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121322
2154522
2152331
2260106
2280507
2140855
2152172
2172090
2173396
2110894
2180500
2151012
2160364
2250644
2150010
2123221
2181872
2153146
2110049
2181761
2250890
2172840
2122456
2210265
2173108
2111912
2110735
2140556
2110927
2122010
2150487
2280500
2183046
2121781
2153658
2122524
2150772
2160208
2172659
2183081
2280743
2122084
2120088
2250544
2111909
2152762
2123278
2210374
2250702
2170437
2153032

SCORE

SHREESHAILGOTHE
MANJUNATHASWAMYYN
KARTHIKS
KURNOOLSHAIKIMRAN
MGURUBASAVA
DIVAKARYADHAVAD
SNEHAHANUMANTHSABADDI
AKSHAYKUMARDCHITTARAGI
KARTHIKL
MANOJGOWDASB
VEERESHMHANDI
BHASKARBABUL
TANZIYABANU
PRAMODKUMARMADRIKI
BALAKRISHNAKUMBAR
SHARATHKUMARS
HITESHJAINKUSHALCHAND
VITTALPKADAMANI
ABHISHEKMHAVANUR
KAVYACE
RAJEETKUMAR
SUVARNANK
DEVARAJAH
SHRUTI
TRILOKD
PRADEEP
YATEESHEV
PUNEETHSJ
PRIYANKABV
BHARATHNAIKK
VARUNM
RAJUBIREDARA
RUDRESHIPM
RAVIKUMARN
MUDUGALPRAVEENKUMARA
HARISHRT
BASAVALINGAPPA
SYEDSALMAN
SHARATHKUMARHC
VINAYKUMARMS
VASANTHAKUMARAK
SUSHMALAMANIB
SHRIDHARAMJ
SACHINGM
DARSHANP
AISHWARYACHINIWAR
TEJASWINIPK
SHRUTHIC
GURURAJHY
RAVIKUMARM
GAYITRI

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page107of508

DOB
06Jun94
07Jun94
10Jun94
14Jun94
20Jun94
21Jun94
26Jun94
01Jul94
05Jul94
12Jul94
16Jul94
19Jul94
20Jul94
22Jul94
28Jul94
28Jul94
02Aug94
10Sep94
18Sep94
05Oct94
06Oct94
23Oct94
09Nov94
11Nov94
01Dec94
03Dec94
30Dec94
20Jan95
21Jan95
01Feb95
09Feb95
11Feb95
12Feb95
14Feb95
09Mar95
10Mar95
15Mar95
15Mar95
27Mar95
28Mar95
01Apr95
23Apr95
25Apr95
26Apr95
27Apr95
10May95
15May95
17May95
20May95
21May95
01Jun95

CATEG
SC
2AG
2AG
2BG
3BG
1G
2AG
3AG
3AG
GM
3BG
2AG
2BG
2AG
2AG
SC
3BG
2AG
GM
3BG
2AG
3AG
SC
GM
3AG
GM
GM
1G
GM
SC
2AG
3BG
3BG
SC
2AG
SC
2AG
2BG
3AG
3BG
3BG
SC
SC
2AG
GM
2AG
SC
GM
2AG
3AG
2AG

HOR
CAT
RK
RK
O
O
O
RK
OW
K
RK
O
KP
R
WRK
O
O
O
RK
RK
O
WRK
K
WRK
RK
WRK
O
RK
O
RK
W
K
O
K
K
O
RK
K
RK
R
RK
K
RK
WK
K
RK
O
WR
W
W
R
RK
WRK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
321171
301750
324831
308989
322801
316069
321844
321183
304293
313414
319661
316527
324953
322439
320003
318292
321058
321288
320019
309574
322117
304565
325825
322857
303274
307243
316890
324848
313569
308341
317428
311006
315626
311237
305532
300071
315074
305883
305612
315570
315116
312625
300770
324203
307221
309718
318100
322556
305946
315717
308849

18OCT2016

SL
NO
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508

CENTER
CODE
DN568
WF395
CM447
CZ001
DL007
CA491
DR435
GB030
DN544
CG270
DB257
CG302
GA313
CD346
CK446
CT419
CL432
DH103
DL155
CQ244
CA383
WF048
DJ541
CF287
CK290
WA246
DL032
DR497
CM477
CW002
WB114
CU268
CW425
CE384
QC141
CF391
DC507
CP241
WC467
WB469
DK143
DG354
QC276
CB192
GC321
CN335
CG328
CN274
CE295
DJ575
CF187

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150449
2150729
2172766
2270130
2170302
2154651
2123502
2170076
2123207
2154269
2121886
2173059
2180089
2154575
2172995
2111703
2153696
2260223
2150494
2181407
2155067
2230006
2151044
2112454
2172968
2173484
2160668
2250028
2280245
2121536
2121317
2181714
2121453
2180171
2280310
2154434
2182449
2172364
2181817
2153540
2110723
2160604
2210382
2154933
2154160
2153488
2154276
2111992
2154838
2151060
2112442

SCORE

SEEMANNA
VISHWANATHBE
SHREEDHARASK
PULENDRAREDDY
YURESHKB
RANGANATHAU
PRAKASHBHAJANTRI
BASAVARAJBIRADAR
PRAVEENAJ
KAMALAKARDHARMANAIK
THANUJAS
LAKSHMISAGARKN
JAGADEESHAGOUDAAYYANAGOUDA
GUTTIVEERESH
KIRAND
BHARGAVAS
SANTOSHMNEELAGUND
NOORMOHAMMED
NETRAB
BHARATHAU
JANARDHANATN
SHIVANANDAS
NAVEENNJ
AJITANNIGERI
KAUSHIKR
VEENAG
KIRANMR
BAHARATNEELAGER
SANTOSHKUMARM
RUKKAPPA
HARISHAGE
VISHWANATHAAN
LOKESHM
KEERTHIPRASADAU
BADRINATHMYERGUNTE
POOJAPUJAR
STEVENMDSOUZA
GIRISHBT
JALAGANGAMMAK
LOKESHANY
M.PERIKALMANIKANTA
RUKSANAAR
VIJAYKUMAR
AROODHAKANKANAWADI
RASHMIMHOTI
VENKATESHR
DIVAKARAHV
LAXMANMAHAVEERJUGAL
ANJANG
SHRIKANTHR
ARAVINDAKR

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Page108of508

DOB
01Jun95
02Jun95
02Jun95
10Jun95
12Jun95
17Jun95
20Jun95
15Jul95
21Jul95
26Jul95
05Aug95
12Aug95
20Aug95
21Aug95
23Aug95
15Sep95
20Oct95
24Oct95
26Oct95
28Oct95
30Oct95
28Nov95
20Dec95
25Dec95
05Jan96
09Jan96
21Jan96
25Jan96
27Jan96
02Feb96
02Feb96
26Feb96
10Mar96
26Mar96
07Apr96
08Apr96
07May96
09May96
15May96
16May96
22May96
23May96
29May96
01Jun96
09Jun96
04Jul96
06Jul96
26Jul96
14Aug96
26Aug96
07Sep96

CATEG
2AG
2AG
3AG
3AG
3AG
2AG
SC
3AG
SC
2AG
SC
3AG
3BG
2AG
3AG
GM
2AG
2BG
2AG
3BG
2AG
ST
2AG
GM
3AG
3AG
2BG
2AG
3BG
SC
SC
3BG
SC
3BG
3BG
2AG
3BG
3AG
3BG
2AG
GM
2BG
GM
2AG
2AG
2AG
2AG
GM
2AG
2AG
GM

HOR
HK
CAT
K
R
R
R
Y
RK
R
RK
R
R
RK
W
O
K
K
O
O
R
O
Y
WR
O
O
K
Y
O
O
O
WK
O
K
Y
O
Y
K
O
O
R
R
O
Y
WRKP
RK
RK
WRK
RK
RK
W
K
Y
K
W
RK
K
RKP
K
O
K

VERSION
318376
326571
306047
311489
317286
300491
319395
320030
318352
303742
313009
303566
319897
301930
305198
309523
305712
315607
317435
307764
300383
326224
316573
302921
305042
323814
317312
319457
305918
310082
324146
309820
310521
302496
322445
303031
313782
307233
325027
324533
316792
315234
322579
300720
320897
306576
303368
306385
302407
316607
302827

18OCT2016

SL
NO
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559

CENTER
CODE
WB053
CC166
DJ582
QE484
WF070
GB324
GC160
CN558
CX100
DR561
CP395
DA163
QD184
GB175
DH142
DN219
GE462
WF481
DH468
QE131
WA264
CB188
WF443
WF317
DN299
CK233
WD101
DC070
DG188
CY397
DB296
CT083
CJ294
DD249
DE285
CS316
DR116
WD048
WF336
WE152
CS337
DC169
GE023
QD083
WB098
QC196
CX083
GA011
CM041
CC196
CZ129

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2140476
2154700
2160564
2250330
2150136
2150833
2250716
2172561
2171741
2123476
2153362
2122158
2140526
2183147
2123026
2150363
2152348
2170615
2183004
2280766
2173505
2280030
2150815
2170426
2150378
2154096
2120841
2250267
2170530
2152258
2121876
2152869
2172863
2171013
2170806
2160285
2150022
2140288
2170444
2151213
2160284
2110902
2151398
2152247
2121341
2120816
2152451
2122565
2120809
2130880
2111320

SCORE

MADHUS
SRINCHANAKC
AYESHAKHANUM
ADIVEMMA
ASHWINIM
PAVITRASHEERI
SAINATHRAJOLI
KUSHALS
KAMALANATHMB
KIRANKUMARBNAIK
VANITHA
VINODP
ASHWINI
MANJUNATHBALAPPAALAGUNDI
TUSHARSBORKAR
MOHANCY
VEERESHSHIVAPPAAMARAGATTI
CHETHANAR
DARSHANAG
SHIVARAJA
BINDUHN
KEERTHIBAIKS
DILEEPS
SINDHUSHREEHB
ARAVINDKM
HARSHITHAJ
CHETHANHS
GAGANASHREEB.N
SRIKANTHS
VINAYAKSKORI
PREETHAMK
PRASHANTHAYALLAPPATELAGI
ASHAK
KIRANAM
SURESHKV
SYEDMURTUZAPEER
GANESHTM
RAJUMC
NISARGA
ANJALIK
SEEMABHANUKI
RAFEEQUEAHMED
MAHESHGANAGI
VITHALRAO
SOMASHEKARA
TUKARAMARATHOD
CHANDRASHEKHARBASARAKOD
ASHOKDENGI
KISHOREKUMARV
RAMESH
RAGHAVENDRAADIGA

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page109of508

DOB
06Oct96
24Oct96
09Nov96
18Nov96
19Nov96
05Dec96
12Dec96
27Dec96
06Feb97
12Feb97
15Feb97
15Mar97
17Mar97
05Apr97
06Apr97
19Apr97
17May97
25May97
28May97
02Jun97
08Jun97
03Jul97
25Jul97
29Jul97
01Aug97
01Aug97
01Aug97
15Aug97
16Aug97
06Sep97
28Sep97
17Oct97
18Oct97
05Nov97
14Nov97
11Jan98
29Jan98
15Feb98
20Mar98
01May98
04May98
27Nov70
27Jun79
05Jan80
02Feb80
01Jul81
22Jul81
20Aug81
04Feb82
08Jun82
18Jul82

CATEG
1G
2AG
2BG
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
3AG
SC
2AG
SC
1G
3BG
SC
2AG
2AG
3AG
3BG
3BG
3AG
3BG
2AG
3AG
2AG
2AG
SC
2AG
3AG
2AG
SC
2AG
3AG
3AG
3AG
2BG
2AG
1G
3AG
2AG
2BG
GM
2AG
2AG
SC
SC
2AG
SC
SC
ST
GM

HOR
CAT
R
W
W
WK
W
WRK
K
O
K
O
W
O
WK
K
O
O
O
RK
O
RK
K
W
R
WRK
O
W
O
W
R
O
R
K
WK
RK
R
O
K
RK
W
WRK
RK
E
KP
RK
RK
K
RP
O
O
K
RK

HK

Y
Y

VERSION
324085
301222
316614
323524
326246
320324
320736
306459
310644
319521
307387
312291
322856
320175
315646
318027
321918
326657
315972
323171
323833
300716
326619
326493
318107
304985
325189
313350
315068
311117
313048
309187
304614
314056
314621
308892
319076
325136
326504
325768
308913
313449
321479
322755
324130
322500
310627
319595
306233
301252
311617

18OCT2016

SL
NO
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610

CENTER
CODE
DD370
QE081
CA359
CF256
WE325
CU023
CG024
CW004
CQ068
DD322
CX512
DG064
CW248
CB098
GA165
DC085
CP365
CA229
WB203
DA316
CX488
CH488
CD297
CU066
CB351
CW343
DN464
DR125
GE448
CD271
WD042
CB444
CZ198
DK098
WD039
DL202
CG308
CQ184
CL022
CW398
CZ264
CC481
CC215
WF098
CA123
DL149
CX237
WC465
CN179
DE170
CU326

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2110852
2183171
2155055
2112449
2122283
2160335
2112356
2171841
2140405
2122349
2121535
2122918
2160346
2250960
2180366
2122291
2111928
2120696
2140424
2122127
2111468
2112636
2220119
2111564
2154978
2152687
2250068
2170009
2121720
2112557
2120922
2220018
2230144
2151220
2172390
2110315
2160146
2181442
2153612
2152714
2121702
2250906
2140087
2110130
2152184
2123144
2152549
2130539
2172465
2170781
2171980

GURUPRASAD.G
SANTOSHAKUMARBIRADAR
MARUTHISD
THEJACM
SHIVANNA
MOHAMMEDVASEEM
DRUVAKUMARP
SHIVAKUMARBG
CHANDRASHEKAR
VISHAKANTAMURTHYJC
RAVEENDRAHN
ANAND
NADEEMAHAMED
PRAVEEN
NAGAPPADANANTAPUR
KONDAPENCHALARAO
GANARAJRNAIK
HARISHAKS
MANICHANDRAR
SURESHB
PAVANKUMAR
SRINIVASMURTHYKV
RANJITHKUMAR.S
GIRISHHS
SAMPATHKUMARAC
RAVINAIK
SHANKRAPPA
PRADEEPHA
SHRINIVASNAIK
BORAPPA
MANJUKM
RAJU
SHANMUKHAB
THIMMARAJUS
HITHESHST
GOPIKRISHNAC
RAFIKAHMADAMUJAWAR
NANDINIBM
KIRANKUMARV
UDAYKUMAR.V.A
KRISHNAMURTHYBT
HEMANTHKUMARD
GURURAJAN
SANTHOSHPATILBS
SHASHIKUMARNS
SURESHRATHOD
SATHISHABP
VIJAYAKUMARAP
RENUKARN
VISWANATHAB
KUMARAGOWDABN

SCORE
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page110of508

DOB
10Feb83
01Mar83
03Mar83
06Apr83
15Apr83
20Apr83
24Apr83
16May83
01Jun83
13Jun83
20Nov83
20Nov83
31Dec83
08Apr84
30Apr84
30Apr84
11May84
20Jun84
01Jul84
11Jul84
23Jul84
01Dec84
14Jan85
23Jan85
16Apr85
01Jun85
01Jun85
01Jun85
13Jun85
16Jul85
20Jul85
28Jul85
03Aug85
06Oct85
07Nov85
19Nov85
22Dec85
31Jan86
19Feb86
04Mar86
15Mar86
22Mar86
22Apr86
03May86
22May86
01Jun86
12Jun86
03Jul86
20Jul86
28Jul86
29Aug86

CATEG
GM
3BG
2AG
GM
SC
2BG
GM
3AG
1G
SC
SC
SC
2BG
2AG
3BG
SC
GM
SC
1G
SC
GM
GM
SC
GM
2AG
2AG
2AG
3AG
SC
GM
SC
SC
ST
2AG
3AG
GM
2BG
3BG
2AG
2AG
SC
2AG
1G
GM
2AG
SC
2AG
ST
3AG
3AG
3AG

HOR
CAT
O
RK
RK
RK
RK
O
O
O
RK
R
RK
O
O
K
RK
O
O
RK
K
O
O
K
O
K
RK
RK
RK
RK
K
O
K
K
K
O
R
O
K
WK
O
RK
RK
O
RK
K
O
K
K
RK
RK
RK
RK

HK

Y
Y

VERSION
314177
323121
300359
302896
325941
309578
303320
310084
307588
314130
311056
314944
310333
300626
319749
313365
307357
300229
324235
312444
311032
304296
301881
309618
300879
310426
318261
319085
321904
301855
325130
300972
311686
316768
325127
317482
303572
307702
305302
310478
311752
301537
301271
326274
300123
317429
310781
325025
306770
314506
309878

18OCT2016

SL
NO
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661

CENTER
CODE
CS398
CT162
CD427
WF282
WD036
CM066
DN576
CF281
CC170
DD399
CT013
DB039
QE324
CC352
DC099
CZ142
CJ115
CL024
CA011
GC038
CY169
QD017
QE063
CH246
DG009
CK335
CB201
WA167
WA038
CR481
DK047
CF379
CQ348
DB111
CU120
CY261
CW081
CR164
DE238
CZ540
CC011
CL447
CS403
CN466
DK353
CU336
DK097
CA498
DD479
DD253
DA120

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2153089
2220400
2210444
2123067
2172175
2180999
2150450
2180541
2280079
2182554
2121362
2182238
2140756
2154733
2182510
2280543
2220234
2250678
2150124
2280313
2171557
2111207
2110208
2121479
2150703
2120613
2120094
2112617
2121169
2130418
2110714
2154440
2121123
2220564
2181730
2171572
2181826
2171312
2182778
2171706
2173355
2172618
2280405
2153544
2122485
2140480
2110720
2180329
2122316
2182578
2182420

SCORE

PRAVEENKUMARB.Y
PRAVEENKUMARV
DHANASHEKARV
SANTHOSHKUMARPM
PRAVEENAK
VIJAYBC
ARUNKUMARAGM
BRIJITHJDIAS
MPRASHANTH
RAVISHANKARDS
MANJUNATHC
SHIVASHANKARAYYABIDNALMATH
ANANDSANADI
SHANKARNAIK
SHIVAKUMARPUJAR
SIDDANAGOUDA
PRAKASHG
UMESH
UMESHAMBALI
IRANNABELLADA
MOHANG
PRASANNAKULKARNI
DEEPAKKORI
MANJUNATHAM
RAGHAVENDRAH
KARTHIKBT
ASHWATHKUMARV
SOMASHEKHARAPPALS
MAHESHAMN
HEMANTHHN
NITHINKUMARK
BHARATHCMYSORE
SANDEEPAC
VATSALASBANNIKATTI
PRAKASHGOUDAR
ANANDAMM
SUMAM
NITHYANANDAAB
ROOPADEVI.S
RAVIKUMARS
RANGANATHAYJ
DARSHANKN
SHANTAKUMARABHUSNURMATH
SHANTHAMALLACHARDB
KAVYAVG
RAMESHAN
SHIVAKUMARR
KOTRESHPS
PURUSHOTHAMABABUTN
MOHANAKUMARAMC
ADAVEESHAGOUDPATIL

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page111of508

DOB
30Aug86
04Oct86
03Nov86
13Dec86
03Mar87
05Mar87
24Mar87
27Mar87
24Apr87
05May87
09May87
16May87
01Jun87
01Jun87
01Jun87
01Jun87
05Jun87
15Jun87
21Jun87
22Jun87
28Jun87
01Jul87
30Jul87
02Aug87
21Aug87
23Aug87
03Sep87
09Sep87
11Sep87
11Nov87
21Nov87
24Nov87
12Jan88
11Feb88
18Feb88
29Feb88
05Mar88
08Mar88
08Mar88
12Apr88
14Apr88
15Apr88
16Apr88
02May88
02May88
06May88
07May88
12May88
16May88
18May88
25May88

CATEG
2AG
SC
GM
SC
3AG
3BG
2AG
3BG
3BG
3BG
SC
3BG
1G
2AG
3BG
3BG
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
GM
GM
SC
2AG
SC
SC
GM
SC
ST
GM
2AG
SC
SC
3BG
3AG
3BG
3AG
3BG
3AG
3AG
3AG
3BG
2AG
SC
1G
GM
3BG
SC
3BG
3BG

HOR
CAT
O
O
O
K
RK
K
RK
K
RK
RK
O
R
K
O
RK
RK
K
K
K
K
RK
K
K
R
RK
K
K
RK
K
O
K
O
RK
W
K
RK
WRK
R
WRK
RK
RK
K
RK
RK
WRK
RK
O
RK
RK
RK
K

HK
Y
Y

Y
Y
Y
Y

VERSION
308974
309266
302011
326458
325124
306130
318384
302915
301226
314207
309117
312791
323364
301408
313379
311630
304435
305304
300011
320614
311209
322689
323103
304043
314889
305079
300729
323735
323606
308080
316696
303019
307868
312863
309672
311254
310161
308276
314574
312028
301067
305727
308979
306690
317009
309888
316753
300498
314287
314059
312248

18OCT2016

SL
NO
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712

CENTER
CODE
QD105
CA160
QC170
CR512
CF396
CW439
CN546
CA226
DD389
DN538
CQ077
CM152
CX408
CZ333
GB438
DC196
CP432
CU422
DH415
CH308
CP066
CR144
QC157
CH389
CW443
DB411
CU408
DR156
DN027
CP421
CB462
DB239
WD340
DH141
CK168
DE132
WC194
CL393
CA441
CP403
GE178
CU372
DG150
DJ470
CA390
DE370
DJ274
WB185
WC295
CZ272
CF266

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2270132
2280447
2181058
2111151
2180513
2152727
2153556
2153960
2182563
2140955
2153134
2160214
2130526
2121687
2122611
2122262
2280357
2181681
2160622
2112044
2172342
2171323
2240112
2112130
2152726
2121854
2240160
2110030
2170182
2111936
2155019
2111190
2112339
2280776
2160174
2210118
2152193
2112108
2155074
2172416
2151726
2111617
2130158
2122710
2173701
2182758
2122751
2153016
2152384
2171661
2173177

SCORE

SHARANAPPA
SHASHIDHAR
SREESHAILAESWARAATHANI
ARUNKUMARKR
CHIDANANDAMD
NARENDRAKN
ASHOKAN
SUDHIRMS
VASURS
PRAVEENP
GANGADHARHOSAMANI
DADAPEER
MANOHARAV
RAJUJOGADANDE
MAHESHRAMACHANDRABAJANTRI
MANJUNATHS
SURESH
GANESHANGADI
SAMEERMK
SANDYAMJ
MURALIMC
ADARSHBK
DHARAMARAJ
SHAMANTHAS
HARISHAMR
DEEPAKKUMARS
NAVEENS
RANJEETHM
VASANTHKUMARV
UDAYKUMARR
DAMODARAST
HARISHABS
SUMANTHMS
PRAKASH
HUSENKHANS
VINAYKARIKATTI
ARUNKUMARPN
CHANNAMLLIKARJUNAHIREMATH
RAJEEVPM
ANJANKUMART
GANESHKAMMAR
SUHASDESHPANDE
KARUNAKARAG
SANJUNATHRATHODM
HARIPRASADR
PRASANNAHJ
MARAPPAK
ARUNKUMARTV
MANIKANTASWAMYR
MOHANKUMARA.C
ARUNJ

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page112of508

DOB
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
02Jun88
15Jun88
16Jun88
01Jul88
03Jul88
10Jul88
10Jul88
10Jul88
18Jul88
19Jul88
21Jul88
24Jul88
31Jul88
31Jul88
01Aug88
02Aug88
06Aug88
18Aug88
25Aug88
04Nov88
15Nov88
18Nov88
12Dec88
12Dec88
06Jan89
10Jan89
11Jan89
17Jan89
18Jan89
05Feb89
18Feb89
22Feb89
25Feb89
03Mar89
13Mar89
17Mar89
25Mar89
29Mar89
03Apr89
22Apr89
23Apr89
27Apr89
01May89
04May89
12May89
20May89
01Jun89

CATEG
3AG
3BG
3BG
GM
3BG
2AG
2AG
2AG
3BG
1G
2AG
2BG
ST
SC
SC
SC
3BG
3BG
2BG
GM
3AG
3AG
1G
GM
2AG
SC
1G
GM
3AG
GM
2AG
GM
GM
3BG
2BG
GM
2AG
GM
2AG
3AG
2AG
GM
ST
SC
3AG
3BG
SC
2AG
2AG
3AG
3AG

HOR
CAT
RK
K
RK
K
RK
R
RK
RK
RK
RK
RK
R
RK
RK
K
O
RK
K
K
W
O
O
RK
O
O
O
O
O
K
RK
K
RK
O
RK
K
K
O
O
O
RK
K
K
RK
RK
O
RK
RK
K
RK
K
RK

HK

VERSION

Y
Y

322777
300160
322474
308096
303036
310503
306450
300226
314197
318346
307597
306296
310952
311821
320438
313476
307424
309974
315919
304100
307071
308272
322461
304181
310507
313163
309960
319116
317835
307413
300990
312991
325435
315645
304920
314468
324754
305673
300441
307395
321634
309924
315030
316502
300390
314706
316306
324217
324855
311760
302906

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763

CENTER
CODE
CX193
CJ111
DN239
WD396
GB027
CH228
DB051
DR359
DB069
DK194
DP128
DN425
WC217
WA041
DR173
DN343
CU328
CU293
CJ090
DA383
GB551
CZ023
CU205
DK299
CW354
QD165
CQ375
CM274
DJ532
QC033
CF153
GE269
CE393
CX170
GE296
GB104
CS327
WB219
CM226
CH400
CX126
CD078
CG063
DE194
WA383
CE472
CR426
CY071
CF175
CG008
CT244

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2280494
2180881
2123284
2220179
2150111
2152418
2182240
2110068
2250342
2182700
2150207
2123238
2182076
2172511
2110035
2150387
2140481
2121406
2153936
2182381
2120441
2152266
2130558
2122492
2152692
2152530
2153202
2180953
2170716
2181449
2210416
2182281
2173535
2152484
2182215
2160696
2230198
2111751
2112182
2112133
2130509
2154507
2154215
2280680
2180064
2154893
2121961
2171547
2112440
2154198
2172069

SCORE

RUDRESH
BAHUBALIRAYAPPADURGANNAVAR
MANJUNATHAT
MAHENDRA
KIRANUJJINAKOPPA
SAIPRASADV
CHETHANADS
VINAYS
SANTOSH
BASAVARAJUS
HARISHKUMARR
MALLIKARJUNA
DARSHANAHV
UMAPRASADMU
ROOPESHAM
SIDDAPPA
RAMESHASP
YOGARAJUTR
ADARSHM
VEERAIAHBM
VISHNURATHOD
AJEETKUMBAR
VISHWANATHNAIKODI
PARASURAMMADAR
PUTTASWAMYKS
MANJUNATHA
VIJAYR
SACHINRS
HARISHCHANDRA.H
SHIVANANDMADAGOND
KALYANKUMARC
BHIMAPPABIRADAR
PUSHPAC
VIJAYAKUMARM
SURESH
MOHASHEENDODAMANI
SHIVAB
KAVYASHREEMG
NEHAAJAREKAR
SHIVARAJGP
SHRIDHARS
NAVEENPRAKASHSHET
PRAKASHKOPPAL
BASAVARAJAEC
SHRIDHARMELLIGERI
KRISHNA
SIDDHARTH
MANJUNATHAVN
BASAVARAJHIREMATH
RAJESH
PUSHPAN

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page113of508

DOB
01Jun89
01Jun89
01Jun89
02Jun89
04Jun89
20Jun89
20Jun89
23Jun89
25Jun89
25Jun89
27Jun89
04Jul89
08Jul89
13Jul89
14Jul89
18Jul89
20Jul89
20Jul89
30Jul89
30Jul89
30Jul89
31Jul89
02Aug89
09Aug89
10Aug89
10Aug89
16Aug89
21Aug89
27Aug89
09Sep89
30Sep89
01Oct89
02Oct89
09Oct89
10Oct89
14Oct89
18Oct89
20Oct89
07Nov89
08Nov89
17Nov89
18Nov89
21Nov89
01Dec89
17Dec89
20Dec89
02Jan90
08Jan90
14Jan90
17Jan90
17Jan90

CATEG
3BG
3BG
SC
SC
2AG
2AG
3BG
GM
2AG
3BG
2AG
SC
3BG
3AG
GM
2AG
1G
SC
2AG
3BG
SC
2AG
ST
SC
2AG
2AG
2AG
3BG
3AG
3BG
GM
3BG
3AG
2AG
3BG
2BG
ST
GM
GM
GM
ST
2AG
2AG
3BG
3BG
2AG
SC
3AG
GM
2AG
3AG

HOR
CAT
K
RK
RK
K
K
O
RK
O
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
K
K
RK
K
RKP
O
RK
RK
RK
O
RK
RK
O
RK
K
K
RK
W
K
RK
K
K
WK
WK
O
O
K
K
RK
KP
R
K
K
K
RK
W

HK

VERSION

310737
304431
318047
325484
320027
304020
312803
319319
312821
316864
318560
318233
324777
323609
319133
318151
309880
309845
304403
312508
320551
311511
309757
316950
310434
322837
307895
306242
316564
322337
302793
321725
302505
310714
321752
320104
308903
324251
305936
304185
310670
301662
303359
314530
323951
302584
308138
311399
302815
303304
309348

18OCT2016

SL
NO
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814

CENTER
CODE
CT369
CH351
CE403
WB168
QC151
CN141
CH199
QE099
GD280
CF557
DE480
WB149
CU445
WD491
QB132
CQ411
CD034
CW369
WA292
CL228
CR085
DP216
DB403
GA139
WF312
WD478
WA349
WC355
QC174
GD354
CW303
GA270
CD220
GB046
CK237
QE290
CE060
CX123
DC305
CQ075
CZ139
CE385
DH369
CD088
WE393
WF265
WB258
DC189
CZ348
CC107
CZ096

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111692
2120834
2173537
2172128
2280317
2153440
2111218
2110330
2210303
2250847
2151172
2160296
2152828
2154418
2240042
2181385
2180465
2152683
2130905
2153647
2210195
2123414
2111215
2112561
2110387
2154392
2112793
2171738
2250679
2260101
2171885
2180158
2112546
2110109
2220199
2122562
2154779
2152497
2280632
2172244
2182047
2173534
2130141
2154509
2182445
2130122
2130627
2122269
2152360
2154644
2171628

SCORE

MANJUNATHAB
ASHWINIK
NARASIMHAMURTHYBN
KRISHNAKV
VINODKUMAR
NANDITHAR
NAVEENKUMARKJ
RAKESHJANE
SHWETAVEERANNAKARAKIKATTI
SHARATHBH
NANDEESHAHP
AMEERKHAN
KISHORRAJUTN
NAVEENHM
BHEEMANNA
BINDURANIHS
SHIVAPRASADBH
KIRANSHETTY
UMESHGULAPPANAVAR
MADHUSUDHANM
MAHANTESHAVEERANNAGOUDABU
GANESHC
MANJUNATHAV
ROHITHJBHANDARY
SRIDHARK
NIKESHAKUMARCN
KALMESHWARAYYAGKABBINAKANT
ROOPASHREER
PRABHAKAR
ASLAMPASHA
ABHILASHTM
IRANNAGBANKAD
RAVIRAJ
SHREEKANT
ARAVINDBKADEMANI
MALLIKARJUNA
MAHESHAK
VIJETHKM
RUDRAGOUDAPOLICEPATIL
MALLIKARJUN
CHANDRASHEKHARAYYAPANCHAXAR
PRAVEENKUMARSK
NAGARAJAJ
BHEEMAPPAPIDDOGOL
VIJAYAKUMARADY
RAJANAYAKASA
RAVIKIRANBHIMAPPAGOUDAR
ANILPANJA
NARASIMHASWAMYAN
KARTHIKR
VARADARAJUKS

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page114of508

DOB
22Jan90
22Jan90
08Feb90
09Feb90
13Feb90
22Feb90
02Mar90
04Mar90
07Mar90
12Mar90
25Mar90
28Mar90
31Mar90
14Apr90
16Apr90
16Apr90
18Apr90
23Apr90
28Apr90
03May90
04May90
04May90
06May90
06May90
08May90
25May90
29May90
30May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
06Jun90
06Jun90
07Jun90
09Jun90
09Jun90
10Jun90
10Jun90
15Jun90
15Jun90
15Jun90
18Jun90
20Jun90
21Jun90
24Jun90
25Jun90

CATEG
GM
SC
3AG
3AG
3BG
2AG
GM
GM
GM
2AG
2AG
2BG
2AG
2AG
1G
3BG
3BG
2AG
ST
2AG
GM
SC
GM
GM
GM
2AG
GM
3AG
2AG
2BG
3AG
3BG
GM
GM
SC
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
3BG
3AG
ST
2AG
3BG
ST
ST
SC
2AG
2AG
3AG

HOR
CAT
O
WK
RK
RK
RK
W
O
K
W
O
RK
O
RK
O
RK
W
RK
RK
K
O
K
RK
RK
O
O
K
O
WRK
RK
K
RK
RK
O
O
R
RK
RK
O
K
R
K
R
RK
R
RK
K
K
K
RK
O
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
309473
304143
302515
324200
322455
306831
303991
323139
321272
303197
314816
324188
309997
325579
322068
307915
301618
310449
323860
305508
308373
318456
313155
319723
326488
325566
323917
324915
322478
321346
310383
319854
301804
320046
304989
323330
302172
310667
313585
307595
311627
302497
315873
301672
326009
326441
324290
313469
311836
301163
311584

18OCT2016

SL
NO
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865

CENTER
CODE
DR335
WC151
CU147
DE196
CU482
CJ392
CJ095
CA401
GD056
CW015
WB163
CB382
DR480
DP042
DC257
DE369
QE308
DG190
DG302
GD127
QB157
DA479
CA311
CP402
GB381
CX487
QB141
DR158
CF103
WB416
DB052
CY074
DA006
DB437
GE370
CB432
CY032
DB140
DD390
DR276
GC337
CA328
QD276
CQ379
CP032
DE292
CP377
CS211
CN076
GD059
CS265

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2183374
2182149
2181736
2182783
2152837
2120685
2112248
2140005
2152551
2181835
2121280
2160017
2123493
2170095
2110920
2122594
2280675
2182952
2182941
2152733
2120331
2171258
2280001
2153360
2110585
2111467
2173255
2220931
2154371
2181251
2111160
2152149
2140697
2152108
2182158
2155011
2171522
2121916
2182564
2170047
2180706
2130942
2121350
2153218
2181362
2151131
2121044
2172158
2120994
2152515
2172166

SCORE

SUGURAYYASWAMI
PRADEEPKUMARK
HALAPPAHJ
MAHANTESHGURLAKATTI
PRABHU
JAGADISHABE
GIRISHASV
SANJEEVYALAGURAPPAHEBBAL
GURURAJBADIGER
MAHESH
KRISHNAN
NITHINKUMAR
BHARATHITS
KIRANKUMARBS
CHANNABASAVAREDDY
SUBASHNIRANJANU
CHANDRAKANTH
BASAVARAJUS
ARUNAKUMARAAC
SHASHIKANTLAKKAPPANANDI
SUDHAKARDHANNI
RAJESHB
SUMA.K
MALATESHHEGGANNAVAR
RAKESHKAMMAR
NISHABR
PATILSUKANYA
KISHOREDALAE
KIRANKUMARS
JAYAPRAKASHHB
ARAVINDAM
DEEPAK
AMARNATHBG
VEDAR
SANTOSHKUMARBKURATTIMATH
SHIVAPRASADC
ANNAPOORNABV
VISHWA
VENUGOPALKS
SHIVANNAD
PRAKASHREVAPPAHANJI
SHRUTHIKC
RAHUL
BINDUVS
SANGAMESHNARAGUND
ARUNKUMARM
RAJEEVAKG
PRASADP
VISHWANATHAM
PRASHANTMANARE
PAVITHRAC

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page115of508

DOB
02Jul90
05Jul90
05Jul90
07Jul90
10Jul90
10Jul90
13Jul90
14Jul90
20Jul90
20Jul90
20Jul90
21Jul90
23Jul90
25Jul90
25Jul90
05Aug90
06Aug90
11Aug90
14Aug90
17Aug90
18Aug90
20Aug90
23Aug90
26Aug90
26Aug90
28Aug90
01Sep90
12Sep90
20Sep90
22Sep90
26Sep90
27Sep90
07Oct90
10Oct90
10Oct90
22Oct90
27Oct90
05Nov90
09Nov90
15Nov90
15Nov90
20Nov90
01Dec90
14Dec90
22Dec90
01Jan91
01Jan91
02Jan91
07Jan91
08Jan91
12Jan91

CATEG
3BG
3BG
3BG
3BG
2AG
SC
GM
1G
2AG
3BG
SC
2BG
SC
3AG
GM
SC
3BG
3BG
3BG
2AG
SC
3AG
3BG
2AG
GM
GM
3AG
SC
2AG
3BG
GM
2AG
1G
2AG
3BG
2AG
3AG
SC
3BG
3AG
3BG
ST
SC
2AG
3BG
2AG
SC
3AG
SC
2AG
3AG

HOR
CAT
K
RK
RK
RK
K
RK
R
RK
RK
RK
K
RK
W
P
K
O
K
K
RK
RK
RK
K
W
K
O
W
WRK
O
K
K
K
R
K
W
O
K
W
R
O
RK
RK
W
RK
WRK
K
O
RK
R
K
K
WK

HK

VERSION
319295
324711
309699
314532
310034
304712
304408
300401
321048
310095
324195
300910
319440
318618
313537
314705
323348
315070
315182
321119
322093
312607
300311
307394
320381
311031
322077
319118
302743
324480
312804
311402
312134
313189
321826
300959
311472
312892
314198
319236
320913
300328
322948
307899
307023
314628
307369
308787
306956
321051
308841

18OCT2016

SL
NO
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916

CENTER
CODE
WE056
WD062
CR432
DG054
CW323
WE044
GD123
DB399
CK418
WC351
GD063
WE446
DN224
CD344
DR566
DA193
CC103
DA368
CD189
DG312
CT100
DJ527
WC077
DJ235
WA267
CN616
DB426
CW187
DE264
DG406
WC027
WD011
QB011
CM103
CX399
QE251
GA098
CL077
DK235
CF570
CN344
DN539
GA001
QE284
CA062
WA198
CT060
WE458
DK375
CW239
DK168

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2240267
2153668
2121963
2122923
2152654
2170756
2152719
2111213
2172992
2111406
2181901
2171255
2183222
2112576
2110106
2210184
2120273
2111015
2154514
2150801
2152879
2140832
2152003
2110565
2180186
2153576
2250359
2111507
2210122
2122834
2230124
2130120
2170724
2153791
2121558
2122681
2220128
2172584
2110734
2154474
2250633
2170284
2141009
2250208
2122685
2112677
2152875
2182371
2250220
2111512
2220688

SCORE

MADHUSHREEBC
SHAILESHKUMAR
LOKESHAM
NUTHANRAJKC
ARJUN.N
ABHINA.C
SUPRITHSBHANDARY
VANITHAJ
SANDEEPAHD
ANJALID
RAJLAXMIPATIL
ARUNKUMARSR
CHARANRAJKC
TOUSIFNKHAZI
DARSHANKN
AMBATISATISH
SHIVAKUMARADJ
KARTHIKBR
HANUMANTHARAJUG
BEERESHAMS
NAGEGOWDA
AJEEJSAHEBDODDAMANI
SHIVAKUMRAR
RAMYAROOPANI
PREETHAMM
JAYAPRAKASHHK
CHANDRAKALAB
ANJANAN
ANILKUMARK
SIDDAPPAKRISHNAPPAKAMBLE
BASAVARAJAD
MAHESHAR
BHEEMANGOUDKACHANUR
SANTHOSHKUMARG
SHIVAKUMARVV
MANJULARATHODR
SHANKARANAIKVPN
SHARATHKUMARBB
SHIVAKUMARA
PRIYANKAOHILESHWARNAIK
NEMIRAJA.T
SAVITHABG
BASAVARAJNATIKAR
PRAVEEN
MANJABG
NEEMAN
VANISHREE
SIDDALINGESHGOUDARB
BHARATHKUMARS
PULAKESHIBARADELI
MITHUNM

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page116of508

DOB
15Jan91
15Jan91
24Jan91
04Feb91
09Feb91
16Feb91
05Mar91
05Mar91
02Apr91
06Apr91
13Apr91
17Apr91
20Apr91
20Apr91
27Apr91
27Apr91
29Apr91
30Apr91
01May91
04May91
10May91
12May91
13May91
14May91
22May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
02Jun91
05Jun91
05Jun91
07Jun91
07Jun91
08Jun91
12Jun91
13Jun91
15Jun91
16Jun91
20Jun91
21Jun91
22Jun91
27Jun91
01Jul91
05Jul91
08Jul91
15Jul91
16Jul91

CATEG
1G
2AG
SC
SC
2AG
3AG
2AG
GM
3AG
GM
3BG
3AG
3BG
GM
GM
GM
SC
GM
2AG
2AG
2AG
1G
2AG
GM
3BG
2AG
2AG
GM
GM
SC
ST
ST
3AG
2AG
SC
SC
SC
3AG
GM
2AG
2AG
3AG
1G
2AG
SC
GM
2AG
3BG
2AG
GM
SC

HOR
CAT
K
RK
K
RK
K
RK
O
W
RK
WK
W
RK
K
O
O
O
RK
K
RK
RK
O
K
RK
WRK
O
O
W
WK
O
K
RK
K
RK
K
RK
WK
RK
RK
K
WRK
RK
WRK
RK
K
RK
W
WRK
K
RK
K
O

HK

VERSION

325672
325150
308144
314934
310403
325660
321115
313151
305170
324911
321055
326062
318032
301928
319526
312321
301159
312496
301773
315192
309213
316559
324637
316267
323830
306712
313178
310267
314600
315286
324603
325099
321947
306327
310943
323291
319682
305357
316886
303210
306744
318347
319585
323324
300062
323766
309164
326074
317037
310312
316829

Y
Y
Y

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967

CENTER
CODE
GC014
DP211
DJ083
DK381
DD041
DN359
CR453
QD064
QD213
CN081
CG053
DP454
DJ194
CM080
CA404
DL055
WE016
WB189
GB314
CZ563
DL141
DR519
DG317
CX328
GC203
CC144
GC357
WF053
CQ436
CW118
CR467
CX078
CN171
CH014
WA140
DC377
WF462
WA081
CR299
CN078
WE308
DR238
CZ050
CL196
WA032
CN214
CE420
DJ140
CT338
GE080
DJ097

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2120970
2250049
2250141
2182673
2140752
2150403
2171388
2250381
2250465
2172450
2180695
2130063
2250163
2153786
2240005
2183161
2110614
2111734
2150789
2171729
2280798
2150154
2140871
2152561
2112247
2180295
2120538
2150108
2140375
2152625
2151951
2181927
2120979
2123490
2120313
2151607
2110511
2173224
2151913
2181249
2171054
2220933
2171610
2181029
2152680
2172484
2220050
2122770
2172089
2151532
2182880

SCORE

VISHWANATHRAMAPPAPAMMAR
MAHALAKSHMI
TEJASBS
NAGESHMURTHYHV
SANTOSHMALATESHMOTEBENNUR
MAHESHKUMAR
RAGHAVENDRAKUMARRM
GANGADHARPUJERI
JAGAPPA
VENKATEGOWDATK
PRASANNAHIREMATH
SAHANARANGAPPAD
ARJUNHT
BASAWARAJ
GAJANANMADEVPATGAR
AJITHPFERNANDES
SUNDRESHPR
SAAJANP
NAGAPPAGANIGER
SAVITHAN
SHIVANAND
AMITHAMBAR
RAJESHMOGAVEER
ANANDMALAGOUD
SUJAYBR
PRAVEENBIRADAR
KIRANRAVINDRAPAWAR
DHANUSHM
SHUSHRUTHAB
SHIVAKUMARGN
CHETHAN
PAVANKUMARJ
SHOBHITHCR
ASHOKKUMARMR
CHAITHRA.R
RAKESHBJ
GIRIJAKP
RAJATHMK
NISHANTHK
BASAVARAJMALAVALLI
ARUNAKUMARA
NARENDRABABUPV
RATHANHH
SHRUTHIG
VARADARAJS
CHAITHRACN
RUBESHKUMARG
SHRUTHIV
YOGESHKUMARPV
SANDEEPASM
NANDEESHAH.G.M

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page117of508

DOB
22Jul91
28Jul91
29Jul91
30Jul91
31Jul91
31Jul91
05Aug91
06Aug91
12Aug91
19Aug91
22Aug91
05Sep91
11Sep91
13Sep91
18Sep91
18Sep91
23Sep91
25Sep91
01Oct91
04Oct91
09Oct91
14Oct91
20Oct91
23Oct91
31Oct91
01Nov91
04Nov91
06Nov91
13Nov91
15Nov91
20Nov91
01Dec91
10Dec91
15Dec91
20Dec91
30Dec91
02Jan92
03Jan92
04Jan92
04Jan92
12Jan92
26Jan92
27Jan92
01Feb92
03Feb92
08Feb92
13Feb92
22Feb92
28Feb92
03Mar92
04Mar92

CATEG
SC
2AG
2AG
3BG
1G
2AG
3AG
2AG
2AG
3AG
3BG
ST
2AG
2AG
1G
3BG
GM
GM
2AG
3AG
3BG
2AG
1G
2AG
GM
3BG
SC
2AG
1G
2AG
2AG
3BG
SC
SC
SC
2AG
GM
3AG
2AG
3BG
3AG
SC
3AG
3BG
2AG
3AG
SC
SC
3AG
2AG
3BG

HOR
CAT
RK
WK
O
RK
K
RK
O
K
RK
K
K
W
O
RK
K
O
RK
O
RK
W
RK
K
O
O
O
RK
K
O
W
R
K
O
RK
RK
WRK
O
WRK
K
O
RK
K
O
O
WRK
RK
W
O
W
O
O
K

HK
Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
320590
318451
316115
317034
313849
318167
308213
322736
322885
306961
303349
318918
316226
306144
300404
317335
325632
324221
320314
312051
317421
319479
315197
310872
320779
301200
320933
326229
307956
310206
308051
310622
306763
303806
323708
313657
326638
323649
308507
306958
325924
319198
311538
305476
323600
306875
302532
316172
309442
321536
316129

18OCT2016

SL
NO
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018

CENTER
CODE
WC084
DA605
QC124
DN117
DD367
WB177
GA219
CP211
CR247
CW144
CS250
DR069
CE309
DA040
DP001
CY275
CE140
DC105
DG515
CD273
CJ191
WB211
DC251
CH421
GD030
GD105
QD164
WC265
DL379
CN548
CW154
DH121
CS301
WD465
GA257
CU144
GD107
GB135
CW238
CX465
CF129
GC192
WD143
CE481
GB181
CA308
CN375
DL209
DP094
DD501
CP370

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111178
2171296
2130678
2123325
2151475
2152994
2154778
2172367
2182303
2140516
2153028
2170018
2180193
2151674
2250023
2152221
2173475
2171083
2150861
2112558
2120711
2153061
2151575
2153848
2160379
2181802
2181879
2220502
2280783
2112027
2181819
2150620
2140421
2180557
2173533
2171938
2111536
2123259
2270164
2130530
2154362
2120737
2180989
2112772
2123139
2140010
2172548
2183138
2150191
2151517
2172413

SCORE

SAHANAHN
VARALAKSHMIK
DIGAMBAR
VIJAYSATHYAS
VIKRAMK
ROOPESHA
SHRIDHARBCHIPPALAKATTI
GANESHJS
SIDDESHH
NAGENDRAKUMARA
SANDEEPKUMARS
ROHINIS
SURESH
MANJUNATHR
NAVEENKUMARHANASI
KIRANAV
SPOORTHIMN
PRAMODKUMARS
BASAVARAJK
JYOTHIS
INDRAJITHGB
SRIDHARN
RAJESHWARICD
SHOBHANARASAPUR
ASKARUMARSABMADALAMATTI
SUNILMIRJI
AMBADASPATIL
MUTTAPPAH
SHIVAMURTHYMATHAPATI
NAGARAJAHO
VARUNKA
DHANANJAYATR
CHETANCHITRAGAR
SHASHIKUMARMAGADUM
RAVIHONNUTAGI
ANILKUMARN
ERANNASMUNAVALLI
PRABHULINGADODAMANI
NAGARJUNAREDDYK
RASHMIAS
MANJUNATHMR
KALLUASHOKKUMAR
CHANRDRASHEKARMV
CHANDRAKALASV
RAHULRAMESHDEVAMANE
AKSHAYGOURISHPALEKAR
PAVANMC
PUNEETHHM
RAVIKUMARV
ABHISHEKAS
NETHRAVATHIS

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page118of508

DOB
04Mar92
05Mar92
05Mar92
10Mar92
07Apr92
09Apr92
15Apr92
17Apr92
20Apr92
23Apr92
05May92
05May92
09May92
13May92
15May92
16May92
18May92
19May92
20May92
20May92
24May92
25May92
30May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
06Jun92
17Jun92
10Jul92
14Jul92
20Jul92
20Jul92
23Jul92
24Jul92
24Jul92
24Jul92
03Aug92
04Aug92
24Aug92
28Aug92
14Sep92
15Sep92
21Sep92
26Sep92
26Sep92
27Sep92
09Oct92
05Nov92
09Nov92

CATEG
GM
3AG
ST
SC
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
1G
2AG
3AG
3BG
2AG
2AG
2AG
3AG
3AG
2AG
GM
SC
2AG
2AG
2AG
2BG
3BG
3BG
SC
3BG
GM
3BG
2AG
1G
3BG
3AG
3AG
GM
SC
3AG
ST
2AG
SC
3BG
GM
SC
1G
3AG
3BG
2AG
2AG
3AG

HOR
CAT
WK
W
O
O
K
K
K
O
K
O
O
WK
K
R
O
R
WRK
O
K
W
R
RK
WK
WK
K
RK
RK
RK
RK
K
K
O
K
K
RK
RK
O
K
O
WK
O
O
O
W
P
O
O
RK
RK
K
WRK

HK

Y
Y

VERSION
324644
312733
322428
317926
314175
324209
319803
307203
308359
310217
308826
319029
302421
312168
318625
311267
302252
313385
315395
301857
304511
324243
313531
304216
321022
321097
322836
324825
317659
306452
310236
315625
308877
325553
319841
309696
321099
320135
310314
311009
302778
320768
325231
302593
320181
300308
306586
317504
318590
314309
307362

18OCT2016

SL
NO
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069

CENTER
CODE
DD106
DR205
CG386
CX019
DR339
CB372
CM114
DD436
GD024
CA074
DA057
CK058
CP158
WC286
DD449
CM050
CB053
CP057
DG016
CQ367
CJ044
CT361
DL465
GE166
CN455
GC350
DG373
WB079
CN043
DA076
CP290
DN052
WF307
DN113
GD198
CU289
DJ115
GB517
DG436
DL127
QB346
WB100
DR389
CK289
CC280
CX235
DH403
QE412
DA164
DD269
WA411

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2122402
2130011
2173078
2121628
2150101
2112817
2172727
2130337
2181957
2122496
2122174
2112297
2153323
2171672
2122321
2172701
2173564
2121089
2150715
2172304
2180910
2111691
2183097
2182429
2153542
2180662
2150821
2152876
2181245
2151691
2140359
2123340
2150577
2220884
2121298
2181707
2170649
2122460
2122829
2110302
2130952
2172052
2183357
2120620
2173364
2171784
2170467
2151630
2220611
2151438
2120025

DHANANJAYAB
KIRANBSAIDAPUR
PRAVEERKM
PREETHAMKS
SHIVAKUMARKN
CHETHANSHARMAS
ARUNKUMARMD
SHASHIKUMARC
ANILKUDACHE
ASHOKASN
MANJESHCD
RAKESHBALAPPAKULKARNI
CHANDRASHEKARBR
NANDISHAR
VANITHAKR
GAGANKUMARDV
VINAYAKUMARJ
YOGEETHAB.L
CHIDANANDAB
GURUDATHSN
MAHESH
ANUROOPSJADENNAVAR
PRAMODAS
IRANNAHIREMATH
SRIKANTHR
VAIBHAVPATIL
HARIRAJENDRABS
SHEKHRAJM
PRASHANTHABK
BHARATHKUMARAKC
DIVYASHREER
RAKESHBHALAKURAKI
NITHINRN
LAXMIKANTHANP
SHIVANANDKAMBLE
VEERESHSM
DARSHANHC
SHIVAPRASADKORAVI
MANASAHEMDORES
RAGHUVEERCP
RUDRAPPAWALIKAR
MOHANADS
PREMKUMARA
SANDESHAHK
SHIVAKUMARASM
RAKESHGR
VASANTHAKUMARIBK
REVANASIDDAUPASE
PARASHURAM
REKHA
DIVYAMALIGEM

SCORE
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page119of508

DOB
12Nov92
16Nov92
01Dec92
04Dec92
07Dec92
07Dec92
12Dec92
22Dec92
23Dec92
25Dec92
28Dec92
01Jan93
02Jan93
05Jan93
06Jan93
25Jan93
05Feb93
15Feb93
21Feb93
21Feb93
23Feb93
28Feb93
19Mar93
21Mar93
25Mar93
29Mar93
31Mar93
02Apr93
03Apr93
05Apr93
08Apr93
08Apr93
10Apr93
12Apr93
14Apr93
19Apr93
25Apr93
27Apr93
05May93
09May93
10May93
14May93
15May93
16May93
22May93
24May93
30May93
01Jun93
01Jun93
02Jun93
03Jun93

CATEG
SC
ST
3AG
SC
2AG
GM
3AG
ST
3BG
SC
SC
GM
2AG
3AG
SC
3AG
3AG
SC
2AG
3AG
3BG
GM
3BG
3BG
2AG
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
1G
SC
2AG
SC
SC
3BG
3AG
SC
SC
GM
ST
3AG
3BG
SC
3AG
3AG
3AG
2AG
SC
2AG
SC

HOR
CAT
RK
O
O
RK
O
RK
RKP
RK
RK
RK
O
RK
K
RK
WK
O
RK
W
RK
K
K
O
K
K
R
RK
R
K
O
RK
W
RK
O
K
RK
O
RK
K
WK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
K
WRK
W

HK

VERSION
313914
319165
303602
310563
319299
300900
306082
314244
321016
300074
312185
304810
307150
324846
314257
306018
300581
307049
314896
307887
304364
309465
317745
321622
306679
320926
315253
324111
306923
312204
307282
317860
326483
317922
321190
309841
316147
320517
315316
317407
322281
324132
319349
305041
301336
310779
315907
323452
312292
314074
323979

18OCT2016

SL
NO
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120

CENTER
CODE
CC212
CE323
CC445
CW097
GC388
QE147
CP424
QB142
DC086
CM260
CY337
DE237
CA199
CL417
CT252
WF078
CM255
DE282
DL475
DL287
WD301
CR013
DR464
CX332
CK182
DH148
DH464
WA270
WF441
DH297
CE438
CB067
WC357
WE120
DL129
CR119
CM009
CJ331
CS267
CK257
GE270
QD072
CK314
CB196
CU504
DJ249
DN105
DJ317
WB124
DA135
CR351

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2210454
2154827
2173438
2280486
2120494
2130143
2153384
2220129
2122292
2172754
2152243
2110666
2153572
2181092
2280439
2183329
2180948
2280692
2280779
2123117
2140203
2151829
2150129
2152557
2220210
2220816
2150691
2112748
2170548
2122989
2260020
2120119
2210252
2151159
2160663
2151869
2153742
2172878
2220386
2120628
2151930
2182089
2250777
2260010
2181668
2182861
2150330
2160584
2111680
2151704
2140636

SCORE

NEELAKANTHAYYASANJEEVHIREMAT
HARSHAM
RAMYASHREEMR
MALLIKARJUNAKM
NAGESHGASTE
ANILKUMAR
AKSHATHA
SUNILKUMAR
MHANUMANAIKA
SUDHIRKUMAR
RAJUM
JAYANTHHV
DEEPARAJAH
PRAMODPATIL
BASAVARAJM
AKASH
ASHWITHJAIN
RAJESHARALIMAR
KIRANBA
VIDYASHREEHT
VEDAVATHI
NAGESHM
GANESHASHOKJADAR
SUPRIYAG
SHASHIKUMAR
PRIYANKAS
ABISHEKRR
PRADEEPKUMARG
RANGASWAMYJD
SANTOSHKUMARBORKAR
MOHAMMEDZEESHAND
SUDHAMANIKR
RAKESHABA
LAVANYA
SUHAILAHMEDFG
PRAVEENBADIGER
BASAVARAJMADDANI
ASHWINIS
VASUDEV
SHIVASWAMYMMUDNAL
MAHADEVHARUGERI
SHIVAKUMAR
CHAITHRAMANGALA
MOHAMMEDAFZALL
SHREEDHARABY
BASAVARAJUB
ESHWARMY
SHABRINTAJKA
DEEPTHIRM
NAGARAJUD
NISHANTHS

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page120of508

DOB
16Jun93
19Jun93
21Jun93
23Jun93
30Jun93
30Jun93
01Jul93
01Jul93
03Jul93
05Jul93
06Jul93
06Jul93
10Jul93
24Jul93
29Jul93
30Jul93
03Aug93
04Aug93
11Aug93
11Aug93
13Aug93
25Aug93
31Aug93
03Sep93
10Sep93
11Sep93
19Sep93
07Oct93
15Oct93
19Oct93
24Oct93
25Oct93
27Oct93
27Nov93
09Dec93
14Dec93
14Dec93
14Dec93
24Dec93
24Dec93
05Jan94
15Jan94
01Feb94
07Feb94
14Feb94
26Feb94
29Mar94
09Apr94
19Apr94
22Apr94
01May94

CATEG
GM
2AG
3AG
3BG
SC
ST
2AG
SC
SC
3AG
2AG
GM
2AG
3BG
3BG
3BG
3BG
3BG
3BG
SC
1G
2AG
2AG
2AG
SC
SC
2AG
GM
3AG
SC
2BG
SC
GM
2AG
2BG
2AG
2AG
3AG
SC
SC
2AG
3BG
2AG
2BG
3BG
3BG
2AG
2BG
GM
2AG
1G

HOR
CAT
K
O
W
K
RK
RK
WRK
RK
RK
O
RK
O
RK
RK
O
O
RK
RK
K
WRK
W
O
RK
W
K
W
O
O
O
K
O
W
O
O
O
K
O
WR
RK
R
RK
RK
RK
O
RK
K
RK
WRK
WR
RK
O

HK

VERSION

301268
302435
301501
310177
320964
323187
307416
322078
313366
306068
311169
314573
300199
305697
309356
326254
306015
314618
317755
317567
325389
308557
319424
310876
304934
315652
315968
323827
326617
315801
302550
300595
324916
325736
317409
308167
306217
304651
308843
305009
321726
322744
305066
300724
310056
316281
317913
316349
324156
312263
308447

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171

CENTER
CODE
WE293
DP398
CC315
DD412
DH135
GB123
CM405
CQ315
WC208
CZ087
DA082
DL153
CJ370
CM452
QC203
GA158
GC181
CF513
CQ439
GC380
WB275
GB210
CM436
CM077
DR197
CB483
WF385
CN139
CQ039
DC401
QD084
GB103
CN272
CM512
CN055
WD005
QD151
DN238
CJ383
CZ201
WD390
CB353
CF164
GD292
DP043
DN312
DJ359
QB289
CT274
WE003
CE195

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171032
2170164
2160070
2171050
2150611
2160684
2270249
2220354
2121776
2280546
2110968
2170327
2130771
2153878
2210358
2180376
2153883
2180474
2280381
2154292
2111797
2183094
2172773
2153788
2150043
2270329
2110460
2280329
2160272
2171151
2220516
2183246
2153475
2153896
2172460
2123401
2111410
2150367
2112281
2182019
2120535
2140032
2250834
2153140
2170096
2150382
2150998
2280049
2152921
2140836
2112726

SCORE

RANJITHAR
NARASIMHAMURTHYTN
MADANKG
PRADEEPRH
ANILKUMARS
NASARUDDEENSPATEL
BASAVA
KAMALAPATIRAMAMOHANRAO
RANGANAIKJ
PRAKASH
UDDIGRAYAPPAGARIKAVYA
CHETHAN
SHASHIKUMARGN
MAHANTESHBHEEMAPPAKANEKKI
SANGAMESH
PRAKASHSURESHDURGAD
NAVEENPATTAR
DARSHANAV
KARTHIKGM
MANJUNATHISHWARPATTAR
SRINIDHIN
JYOTHIVHATARAKI
BHAGATHKUMARK
VENUGOPAL
SRIDHAR
MEGHASHREEN
ROOPAGR
MANJUNATHA
MOHAMMEDFARHAN
THILAKRAJ
SHIVANANDA
POOJABASAVARAJPATIL
KARTHIKR
SATHISH
CHAITHRAP
GIRISHHS
MOHAMADAKHIL
CHIDANANDATUKARAMAPUTTA
YATISHM
MALLESHASC
VIVEKN
SHIVAR
AKSHATHAKM
VIKASNEERALAGI
GEETHAG
GANESHAG
SHASHIKUMARG
SUNILKUMAR
GAUTHAMB
PRIYARB
BHAVANIJC

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page121of508

DOB
12May94
17May94
18May94
19May94
20May94
01Jun94
01Jun94
01Jun94
01Jun94
02Jun94
02Jun94
16Jun94
26Jun94
01Jul94
01Jul94
08Jul94
13Jul94
26Jul94
31Jul94
05Aug94
05Aug94
10Aug94
22Aug94
28Aug94
20Sep94
10Oct94
15Oct94
23Oct94
26Oct94
03Nov94
06Nov94
26Nov94
02Dec94
06Dec94
11Dec94
15Dec94
01Jan95
09Jan95
26Jan95
05Feb95
10Feb95
06Mar95
06Mar95
06Mar95
10Mar95
22Mar95
07Apr95
14Apr95
24Apr95
09May95
10May95

CATEG
3AG
3AG
2BG
3AG
2AG
2BG
3AG
SC
SC
3BG
GM
3AG
ST
2AG
GM
3BG
2AG
3BG
3BG
2AG
GM
3BG
3AG
2AG
2AG
3AG
GM
3BG
2BG
3AG
SC
3BG
2AG
2AG
3AG
SC
GM
2AG
GM
3BG
SC
1G
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG
3BG
2AG
1G
GM

HOR
CAT
WRK
O
O
O
K
K
O
O
RK
RKP
W
RK
O
K
RK
K
RK
O
K
RK
O
E
K
RK
K
W
WK
K
O
RK
RK
K
O
RK
WK
O
R
K
O
R
O
O
RK
K
WRK
K
RK
RK
O
W
WRK

HK

Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
325909
318822
301371
314220
315639
320123
306053
307832
324768
311575
312210
317433
304690
305892
322507
319742
320757
303153
307959
320956
324339
320210
306036
306141
319157
301011
326561
306825
307543
313681
322756
320103
306383
305856
306935
325093
322823
318046
304703
311689
325478
300881
302804
321284
318619
318122
316391
322225
309378
325619
302307

18OCT2016

SL
NO
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222

CENTER
CODE
CB134
CB126
CN126
WF140
CX037
CR405
WC095
CY234
CJ155
CF353
WD230
QC131
DG038
DC419
CD063
CK145
CW426
DK357
DJ492
DH076
QD300
CH328
WA319
CT015
DR406
DL075
DN281
CJ254
DH173
CB044
CK381
CQ150
WB210
DK340
DG357
CU441
WE189
CS484
WA364
CD046
WF270
GE112
CW413
CR355
WA334
WD423
CE122
CQ171
DK033
WB123
CK340

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2173595
2120116
2140330
2150314
2152478
2121965
2152060
2171569
2153975
2120401
2153973
2270221
2182984
2110944
2173263
2180783
2121454
2170931
2151016
2110383
2250522
2153734
2173570
2152851
2150107
2220851
2160680
2230255
2150600
2140046
2250782
2172260
2153056
2151297
2130175
2181679
2220681
2250566
2154970
2112520
2170375
2182498
2111543
2220573
2180126
2154303
2154786
2130637
2182718
2172082
2172972

SCORE

BHARATHS
SURESHD
ARSHADPKL
VENUGOPAL
VINAYSAGARKS
RAJKUMARJ
ASHAKB
SUSHMITHAB
KIRANDA
NANDINIV
KANAKASWAMY
ARCHANASIDDARAMREDDI
SHARATHKUMARMS
AVINASHVP
NANDISHATN
VINAYAKAGE
PURUSHOTHAMMS
SHASHIKALAM.R
AKSHITHA
THULASIRAMBHASKAR
PRADEEPPHULARI
SHWETHAP
MAHESHHANAMANTNAGARAL
DIVYAAV
ADITHYAA
WILSON
TANVEERAHAMED
RAVINDRAKUMARDILIPKUMAR
SUBRAHMANYANN
SANTHOSHKUMARBS
GURUNATH
PURUSHOTHAMHT
UDAYAKUMARDR
MADHUC
JEEVANKUMARS
SUNILLM
MOHANKUMARR
VANISHREEKN
KSAMAR
SHASHIKUMARV
RAKSHITHHR
BHARATJANTLY
CHANDAN.C
KEERTHANAR
SANJAYPJ
CHETHANASK
YATHISHAHD
MANJUNATHRGOUDAR
MAHESHBH
MANJUSRIHK
CHAITHRAAM

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page122of508

DOB
20May95
22May95
24May95
30May95
01Jun95
04Jun95
06Jun95
08Jun95
10Jun95
10Jun95
12Jun95
12Jun95
17Jun95
19Jul95
01Aug95
01Aug95
03Aug95
08Sep95
13Sep95
14Sep95
05Oct95
05Oct95
06Oct95
08Oct95
02Nov95
02Nov95
07Nov95
11Nov95
16Nov95
18Nov95
24Dec95
26Dec95
01Jan96
02Jan96
20Jan96
23Jan96
07Feb96
26Feb96
26Feb96
08Mar96
13Mar96
17Mar96
21Mar96
26Mar96
29Mar96
30Mar96
06Apr96
12Apr96
21Apr96
24Apr96
25Apr96

CATEG
3AG
SC
1G
2AG
2AG
SC
2AG
3AG
2AG
SC
2AG
3AG
3BG
GM
3AG
3BG
SC
3AG
2AG
GM
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG
SC
2BG
ST
2AG
1G
2AG
3AG
2AG
2AG
ST
3BG
SC
2AG
2AG
GM
3AG
3BG
GM
SC
3BG
2AG
2AG
ST
3BG
3AG
3AG

HOR
CAT
RK
O
O
O
O
K
WRK
WK
O
WRK
K
K
RK
O
R
R
O
RK
WRK
O
RK
O
K
W
O
RK
R
RK
K
O
K
O
RK
RK
O
R
K
RK
RK
R
O
O
O
W
RK
RK
RK
RK
O
WRK
W

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
300662
300654
306803
326316
310581
308117
324655
311354
304475
302993
325318
322435
314918
313699
301647
304897
310522
317011
316524
315580
322972
304117
323887
309119
319366
317355
318089
304574
315677
300572
305133
307668
324242
317007
315237
309993
325805
309060
323932
301630
326446
321568
310493
308563
323902
325511
302234
307691
316689
324155
305092

18OCT2016

SL
NO
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273

CENTER
CODE
CP218
CJ133
CN146
GD435
DJ067
CX345
CK503
WA341
CW091
CR370
CJ083
DN148
DB329
DN133
CX225
CN280
DN085
CQ193
DE379
CS051
CD144
GD436
DG288
DL424
CJ324
DG478
CJ023
CJ375
CN258
CF190
CE232
DG183
QC152
CN435
DL172
CG236
GB350
DB267
WD236
DA208
WE010
CP433
GA320
GC242
CN357
CU460
DH203
CR218
WB198
WE345
CE261

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2153302
2172824
2153443
2153411
2182893
2121572
2120584
2180113
2270160
2260155
2180887
2150345
2171483
2123321
2171781
2111993
2170201
2130640
2122587
2121283
2160091
2121010
2122862
2110354
2172872
2150851
2120736
2172888
2181212
2130834
2250934
2150766
2140311
2153510
2280795
2210408
2140856
2152055
2120712
2151723
2151030
2153392
2154988
2112283
2153497
2172004
2150628
2182314
2172168
2171119
2210471

SCORE

MADHUKUMARAGK
HARSHAHK
VIDYAMADEVANAIK
KARTIKJANTGAL
ANILMAHAVEERPATIL
PRATHAPAN
YOGESHB
PRAKASHSBHASAGI
VINAYKUMARB
RKBHARGAV
BHAVYAR
VINAYAS
VENKATESHRAJN
HARSHITH.T
RANJITHACR
SAPNAV
RAKESHMP
PALLAVIN
KARTHIKV
PADMAVATHIK
MOHAMMEDALTAFM
YEBUCHINNAYYAREPUDI
RAVIKUMARL
MADHUSHREE
DEEPIKAM
MANOHARK
GUNASHEKAR
RAKSHITHAVS
ARPITAGV
PRADEEPAR
PALLAVIM
BHAVYACD
BHAGAVANTSINGRE
POOJAR
SANTOSHKALLAPPAMUKKALAKATTI
JAGANNATHA.R.D
MALANGMAKANDAR
VEDHASHREER
SANGEETHAS
SUMANTHANH
AKASHKM
BALAJIKALMADIKA
VIJAYALAXMISBALANNAVAR
CHINNASWAMIHULAGERI
SHASHIDHARAKL
SRIDHAR
BINDUSHREEHU
DEEPASORATUR
PRIYADARSHINIK
RANGALAKSHMISEEMA
VAMSHIP

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Page123of508

DOB
29Apr96
02May96
04May96
04May96
05May96
31May96
03Jun96
05Jun96
10Jun96
28Jul96
15Aug96
14Sep96
24Sep96
04Oct96
12Oct96
21Oct96
05Nov96
06Nov96
25Nov96
04Dec96
10Dec96
17Dec96
20Dec96
27Dec96
14Jan97
22Feb97
01Mar97
10Apr97
16Apr97
20Apr97
25May97
08Jun97
18Jun97
23Jun97
10Jul97
11Jul97
15Jul97
30Jul97
03Aug97
07Aug97
03Sep97
14Sep97
21Sep97
23Sep97
11Oct97
15Oct97
23Oct97
27Oct97
17Nov97
30Nov97
14Dec97

CATEG
2AG
3AG
2AG
2AG
3BG
SC
SC
3BG
3AG
2BG
3BG
2AG
3AG
SC
3AG
GM
3AG
ST
SC
SC
2BG
SC
SC
GM
3AG
2AG
SC
3AG
3BG
ST
2AG
2AG
1G
2AG
3BG
GM
1G
2AG
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
GM
2AG
3AG
2AG
3BG
3AG
3AG
GM

HOR
CAT
RK
R
WRK
O
K
RK
O
RK
O
O
WRK
R
O
O
WRK
W
O
W
O
WK
K
K
O
W
WK
O
K
W
W
RK
K
W
RK
W
RK
RK
RK
W
RK
O
R
O
WRK
RK
R
O
WRK
WK
WR
W
O

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
307210
304453
306834
321427
316099
310889
305255
323909
310171
308495
304412
317956
313081
317941
310769
306391
317893
307713
314715
308627
301728
321428
315168
317704
304644
315358
304343
304695
306370
302830
302344
315063
322456
306419
317452
303708
320350
313019
325324
312336
325626
307425
319904
320818
306597
310012
315699
308330
324230
325961
302373

18OCT2016

SL
NO
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324

CENTER
CODE
GC233
CX040
DN243
DN209
DC460
CZ167
WE471
DJ331
CN212
CA195
DK451
DE334
CK393
DC354
DR221
CK347
CW112
CW234
DK005
GB468
DD240
CQ127
CH300
DH018
CH195
CG113
CA104
WC065
CU203
CD475
QE090
WF459
DR169
CC177
CL362
DN511
WC258
CE288
CA201
DA009
GA385
DB020
CL342
QE262
CM213
CC380
CF365
CS007
CG029
CS136
CX387

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2154009
2171733
2150366
2150361
2151637
2171632
2111042
2122736
2153462
2120975
2122467
2151141
2154159
2122225
2170038
2172982
2152626
2270165
2280670
2122552
2151429
2121166
2172538
2220822
2152072
2173043
2171254
2111166
2111583
2180358
2183144
2110509
2183396
2154705
2120859
2183188
2121710
2260024
2181139
2151655
2180009
2121933
2181072
2182794
2120783
2112669
2210425
2250526
2154201
2153007
2140531

SCORE

CHETANJAMBAGI
PUNEETHBN
VINITABONGALE
AMRUTHBN
AMITHRAJN
PREMAMB
AVINASHS
RAMESH
LOKESHACA
ASHOKKUMAR.T
DEVIKABALIS.S
MAHALAKSHMIYN
DINESHA
DHARANIJALR
RAMESHPATIL
HARISHAKR
SURESHAB
GUDURNARESH
BASAVARAJ
NATRAJ
SANTHOSHAKUMARAKN
VENKATESHANAIKE
KUMARASWAMYKV
MANAPPA
MALLIKARJUNYELAGI
JAYASHREEHM
RANGEGOWDAMC
CHANDANN
SIDARAIPAWAR
CHIDANANDASP
MAHESH
SUNILKRISHNAN
JAIRAJGOWDAVR
SURESHV
GEETHANJALIK
MALLIKARJUNAGC
MOHANPRASADPR
JAFARSAHEBM
MANJUNATHH
NAVEENAKUMARSR
SHEKHARMALAKAPPANAVAR
NINGAPPAL
SIDARAYSOLLAPUR
SANDEEPN
BHUVANESHWARANC
SATISH
DIVYA.M
PRABHAKARA.G
SHETTEPPAKAMANNAVAR
YATIRAJAM
LOKESHHR

50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page124of508

DOB
22Dec97
03Jan98
05Jan98
09Jan98
16Apr98
27May98
18May77
01Jun77
07Apr79
20Aug79
23Apr80
05Jun81
10Jul81
09Sep81
01Jun82
12Jun82
15Dec82
01Jun83
01Jun83
20Oct83
28Dec83
30Jan84
29Apr84
01May84
09May84
02Jun84
02Jul84
24Jul84
25Jan85
10Feb85
20Feb85
08Mar85
16Mar85
07Apr85
18Apr85
12May85
28May85
01Jun85
01Jun85
03Jun85
10Jun85
19Jul85
20Jul85
01Aug85
10Nov85
01Dec85
13Feb86
26Feb86
10Mar86
13Mar86
08May86

CATEG
2AG
3AG
2AG
2AG
2AG
3AG
GM
SC
2AG
SC
SC
2AG
2AG
SC
3AG
3AG
2AG
3AG
3BG
SC
2AG
SC
3AG
SC
2AG
3AG
3AG
GM
GM
3BG
3BG
GM
3BG
2AG
SC
3BG
SC
2BG
3BG
2AG
3BG
SC
3BG
3BG
SC
GM
GM
2AG
2AG
2AG
1G

HOR
CAT
K
K
W
O
O
WRK
E
RK
RK
K
W
WRK
RK
W
RK
K
K
K
RK
O
RK
RK
K
K
O
WRK
EK
O
RK
RK
K
O
O
O
W
RKP
O
RK
RK
RK
KP
RK
RK
RK
O
K
W
K
K
O
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
320809
310584
318051
318017
313740
311655
326087
316363
306877
300195
317106
314670
305145
313634
319181
305099
310192
310316
316659
320468
314048
307646
304093
315522
303987
303761
300104
324625
309755
302059
323130
326635
319129
301233
305634
318319
324818
302400
300201
312137
319969
312772
305622
323302
305957
301436
303005
308583
303325
308712
310931

18OCT2016

SL
NO
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375

CENTER
CODE
CC160
CK212
DH493
WE089
CK386
CT027
CY189
DD385
CM462
WF015
DL432
DN097
GB063
WC296
CN206
CD160
CU108
DJ074
DE418
DA005
DG596
CT125
WB448
CA211
GB089
CC247
WF273
QC018
CQ099
DE408
GB283
WC284
WE174
DR290
CT307
CK452
GA236
CH197
DC474
DD220
CF497
DR153
CN337
CX055
CG039
DH261
DL147
DB264
DJ093
CE510
CW057

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2112626
2154090
2220795
2220708
2120601
2172025
2182107
2110853
2120746
2123557
2170395
2150325
2110129
2152385
2140325
2154546
2171941
2182894
2122574
2171167
2182905
2230180
2172499
2180970
2183276
2180307
2183111
2250471
2172248
2151161
2110453
2140563
2170909
2110052
2111682
2120594
2180214
2230134
2110950
2210156
2180499
2160723
2181199
2181940
2180691
2122998
2123146
2152053
2150944
2280043
2152603

SCORE

BHARATHVBHARADWAJ
NAGESHA
KUMARALAMBANI
ARUNMAHIKARHM
MADHUKESHAVADR
VENKATAREDDYM
GIRISHANJ
PRATIBHAHURULI
KUMARAB
JAYAKUMARS
RAJESHMR
SHIVARAJKUMAR
VITTALRAMAKARANJALKAR
PRASHANTHKUMARHV
LAXMEESHMOGER
NAGARAJANNAIK
AMASEGOWDAVC
SREEKANTHHS
ASHOKKUMARN
LOKESHARC
MAHADEVAPPA
SHRISHAIL
MADHUG
MAHESHBIRADAR
KIRANGHATAGE
MARUTIPAGAD
SURENDRAMN
SHARANAPPA
MAHANTESHASANGI
ARUNAKUMAR
RAGHAVINAIK
ASHWINKUMARS
SRIKANTACR
DAYANANDASARAD
SUNITA
ROSHANRATHOD
SHASHIDHARGIDDAPPAGOUDAR
HARSHAVARDHANAKV
SHRUTHIP
SACHINJEVOOR
VINODKUMARC
SYEDTHALHA
ARUNKUMARRS
YOGESHKUMARNK
SURENDRAKUMARABALUR
SURESHANAIKAS.T.
MANJESHSIDDARAMA
DUNDAPPAVANDAL
JAGADEESHMALLAPPACHOORI
VISHAL
SANTOSHKAMMAR

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page125of508

DOB
17May86
22May86
01Jun86
15Jun86
30Jun86
12Jul86
12Jul86
13Jul86
28Oct86
08Nov86
26Dec86
02Jan87
07Apr87
24Apr87
25May87
01Jun87
01Jun87
10Jun87
10Jun87
12Jun87
01Jul87
02Jul87
04Jul87
06Jul87
08Jul87
11Jul87
20Jul87
28Jul87
30Jul87
04Aug87
06Aug87
19Aug87
16Sep87
20Sep87
24Sep87
16Oct87
20Oct87
09Nov87
10Jan88
13Jan88
04Feb88
05Feb88
20Feb88
01Mar88
03Mar88
09Mar88
17Mar88
20Mar88
22Mar88
30Mar88
03Apr88

CATEG
GM
2AG
SC
SC
SC
3AG
3BG
GM
SC
SC
3AG
2AG
GM
2AG
1G
2AG
3AG
3BG
SC
3AG
3BG
ST
3AG
3BG
3BG
3BG
3BG
2AG
3AG
2AG
GM
1G
3AG
GM
GM
SC
3BG
ST
GM
GM
3BG
2BG
3BG
3BG
3BG
SC
SC
2AG
2AG
3BG
2AG

HOR
CAT
O
K
RK
O
O
O
RK
WK
K
O
K
RK
O
O
K
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK
K
RK
K
RK
RK
RK
RK
RK
WK
O
K
RK
W
O
K
K
W
O
RK
O
O
R
RK
K
O
K
K
RK
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
301216
304964
315997
325705
305138
309131
311325
314193
305902
326191
317712
317905
320063
324856
306798
301744
309660
316106
314754
312133
315476
309229
324512
300211
320089
301302
326449
322322
307619
314744
320283
324844
325790
319250
309411
305204
319820
303989
313754
314028
303137
319113
306737
310599
303335
315765
317427
313016
316125
302622
310138

18OCT2016

SL
NO
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426

CENTER
CODE
CG117
CE090
CF141
DP243
CA119
CQ413
CL473
DA127
CC441
CT227
GE380
CD473
CG215
DE072
WA002
CD426
CC218
CN125
CY384
GE039
CF055
WB445
WF453
QB035
CE346
DD122
GB187
DL136
CP267
WD173
CE246
GA085
CT356
DJ605
DK086
DC512
DH072
CW219
GB306
DC326
DH216
DD229
DD271
CK005
DD023
WE320
WB065
CS020
CT322
WA182
CF455

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2154228
2240026
2154367
2183294
2152089
2153225
2112121
2171200
2112685
2121320
2140596
2154600
2220187
2151079
2150140
2180375
2173375
2120985
2152255
2151440
2280163
2172493
2110503
2154221
2130902
2122397
2280794
2170316
2153328
2140243
2280064
2112496
2111689
2182818
2151217
2151657
2220825
2171897
2140876
2160480
2150623
2220646
2270088
2112286
2130306
2122299
2121361
2172104
2172085
2230305
2154465

SCORE

TPVIRAJ
SUBHASHA
DEEPAKP
SREEDHARAMV
BABITHASC
JAYANNABS
SOWMYAKM
ASHOKASM
ASHOKKULAGOD
SHIVAPRAKASHANK
CHETHANAKUMARAKS
PRAJNAKV
RAMESHG
RAJESHAD
CHETHANAKR
SANGAPPAREVADI
PRAKASHA
NAGESHHOSAMANI
RAJENDRAILAGER
VINAYAKPATAGUNDI
KOTRESHAPPABYALAHUNASI
VIJENDRACS
ABHISHEKN
PRABHUKUMBAR
SIDHALING
ANANTHARAMUIV
SANTOSHHIREMATH
RAJANNADP
KIRANAKUMARABC
MAHADEVASWAMYN
ANILKUMAR
ISHWARKHOT
NANILKUMAR
PRADEEPKUMARAT
DHIKSHITHSAWANTHCM
LINGARAJUM
SARAVANANA
VINAYAKKALASANNI
ADIVEPPAPATIL
SHAHISTA
RAJEEVNAIK
SHIVAKUMAR
VIJAYKUMAR
MADHUSUDHANN
BHIMAPPAVALMEEKI
RAJENDRAPRASADNS
MOHANKUMARCN
LOHITHKUMARKR
SLPRATHAP
RAVIKUMARNH
SREENIVASAKT

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page126of508

DOB
04Apr88
06Apr88
06Apr88
08Apr88
09Apr88
24Apr88
01May88
03May88
05May88
06May88
23May88
25May88
27May88
30May88
01Jun88
01Jun88
06Jun88
06Jun88
10Jun88
03Jul88
05Jul88
06Jul88
12Jul88
15Jul88
21Jul88
25Jul88
29Jul88
30Jul88
09Aug88
10Aug88
17Aug88
28Aug88
28Aug88
10Nov88
14Nov88
22Nov88
17Dec88
28Dec88
12Jan89
10Feb89
17Feb89
04Mar89
05Mar89
08Mar89
14Mar89
19Mar89
21Mar89
01Apr89
01May89
01May89
03May89

CATEG
2AG
1G
2AG
3BG
2AG
2AG
GM
3AG
GM
SC
1G
2AG
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
SC
2AG
2AG
3BG
3AG
GM
2AG
ST
SC
3BG
3AG
2AG
1G
3BG
GM
GM
3BG
2AG
2AG
SC
3AG
1G
2BG
2AG
SC
3AG
GM
ST
SC
SC
3AG
3AG
ST
2AG

HOR
CAT
RK
RK
RK
RK
WRK
RK
W
RK
O
K
RK
W
O
O
RK
K
K
K
RK
K
RK
RK
O
RK
RK
O
O
K
O
RK
O
RK
O
RK
O
O
O
K
RK
WK
RK
K
RKP
K
RK
O
K
R
RK
K
RK

HK
Y

Y
Y

VERSION
303765
302202
302774
318675
300119
307917
305753
312255
301497
309331
321836
302057
303687
314408
323570
302010
301274
306804
311200
321495
302695
324509
326629
321971
302458
313930
320187
317416
307259
325261
302358
319669
309460
316637
316750
313777
315576
310294
320306
313613
315720
314037
314076
304757
313831
325936
324098
308596
309426
323750
303095

18OCT2016

SL
NO
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477

CENTER
CODE
DB407
DN171
CP096
DP002
CH259
CD410
DE139
DA048
CG138
CH392
CG123
CD191
DP181
CE428
CT249
WF340
CA147
CD493
DP052
CA094
CW202
GA272
DE436
CJ234
QD321
WF423
CU075
CM230
DD280
DG320
DR529
WB087
CX173
DE211
DC269
CZ182
GD382
DJ291
QE014
CQ046
DP111
QE481
WB038
WF194
CC391
DD152
WC051
DJ400
DD319
DD248
CG487

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2111216
2170221
2172360
2150177
2121387
2140100
2170764
2182439
2180658
2172708
2120553
2180450
2170135
2120145
2172071
2110407
2240165
2280107
2123448
2171094
2121496
2154870
2182745
2153958
2152986
2170537
2181750
2180966
2182588
2182940
2150149
2111648
2121592
2110660
2122245
2121718
2153329
2140844
2220929
2210305
2170122
2250324
2121390
2170277
2280093
2151415
2171391
2110593
2151462
2171006
2280175

SCORE

SHASHIDHARAT
RAJESHK
PALLAVICK
SHIVAKUMARSV
SANTHOSHASHARMAG
RAJUPATGAR
ROOPABM
GURULINGAPPAKOPPA
NAYANAN
SHOBHA
PRADEEPKUMAR.R
BASAVARAJSAIDAPUR
CHAITHRAVP
SHIVAMURTHYNAIKL
SHUBHAKARAV
GIRISHSHRIDHARN
AMBANNA
SHIVAKUMARAJ
VEERANJANIH
PRADEEPDG
GOPALAKRISHNABV
SANTOSHPATIL
SHIVANANDAGHASABI
BASAVALINGAPPAPOOJAR
MALAPPADALAVAI
SUBHASHCK
NAGARAJAT
JAGANNATHAM
MANJUNATHATG
SHIVAKUMARASWAMYAS
MUNIRAJAR
DINESHS
SATHISHJ.R
NAVEENHM
SATHYANARAYANAS
MANJUNATHRAMAPPACHALAGERI
PRAMODMAHESHKAR
NAGARAJAGM
SUNILKUMAR
GOVARDANAML
GOVINDARAJU.V
CHANNABASAVA
PUNITHD
PRAVEENKUMARLS
SHRINIVASREDDY
SANJAYKUMARM
MAHESHAKL
VINODVISHNUPAI
KUMARREVANASIDDAPPAPATIL
MAHESHURSVH
CHANNABASAVAM

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page127of508

DOB
10May89
12May89
22May89
25May89
30May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
02Jun89
04Jun89
05Jun89
06Jun89
08Jun89
09Jun89
15Jun89
23Jun89
02Jul89
10Jul89
10Jul89
14Jul89
28Jul89
30Jul89
30Jul89
31Jul89
31Jul89
01Aug89
01Aug89
01Aug89
07Aug89
14Aug89
17Aug89
27Aug89
13Sep89
23Sep89
24Sep89
28Sep89
06Oct89
20Oct89
03Nov89
08Nov89
12Nov89
16Nov89
24Nov89
27Nov89
28Nov89
03Dec89
13Dec89
18Dec89
26Dec89
28Dec89
01Jan90

CATEG
GM
3AG
3AG
2AG
SC
1G
3AG
3BG
3BG
3AG
SC
3BG
3AG
SC
3AG
GM
1G
3BG
SC
3AG
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
3AG
3BG
3BG
3BG
3BG
2AG
GM
SC
GM
SC
SC
2AG
1G
SC
GM
3AG
2AG
SC
3AG
3BG
2AG
3AG
GM
2AG
3AG
3BG

HOR
CAT
O
O
WRK
RK
K
RK
WRK
RK
WRK
RK
O
K
WRK
RK
RK
K
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
K
K
RK
K
RK
K
K
K
O
O
O
RK
K
RK
RK
K
O
RK
O
RK
O
RK
RK
K
RK
RK
O
K

HK

Y
Y

Y
Y
Y

VERSION
313159
317979
307088
318626
304051
301994
314475
312176
303402
304184
303771
301775
318485
302540
309353
326516
300147
302077
318596
300094
310275
319856
314772
304554
322993
326599
309627
305931
314088
315200
319489
324119
310717
314547
313549
311670
321374
316323
323054
307550
318543
323521
324070
326370
301447
313960
324611
316432
314127
314055
303271

18OCT2016

SL
NO
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528

CENTER
CODE
CA131
CT112
GC108
GE068
CZ534
CY246
CA064
CN486
CG274
DB070
CN105
CC042
GA124
DE468
CB269
DG295
CF581
DJ485
DN532
DR107
DC420
CZ118
CK339
DE144
GD277
CN127
QD114
CZ269
CA419
CW209
CZ029
GC301
DE126
DB033
CN370
WD490
CK447
DJ507
WC352
QB156
CE032
QE492
QD194
DK159
CP256
WE151
GA090
DL246
WB175
CB401
CB297

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2152319
2152889
2153678
2110858
2220485
2171566
2110649
2181180
2280188
2210207
2153433
2180342
2180421
2151169
2154966
2182943
2154479
2122703
2123211
2130006
2151623
2121730
2120612
2160558
2130624
2111969
2280519
2111348
2155077
2152637
2121749
2180746
2170777
2260154
2172556
2112460
2154178
2280708
2130508
2210439
2250923
2151965
2220447
2182704
2121063
2182708
2112510
2170358
2152997
2180072
2173617

SCORE

THARUNAKUMARAKA
YOGEESHR
VENKATESHRAMACHANDRASONAR
JAVEEDMUJAWAR
LATHA
MANJUNATHAKC
SACHINKUMARN
PRADEEPAMP
SHWETHAMBIKA.N
ANANDD
SWATIDAMODARNAIK
GODWINDIAS
REVANSIDDUBELGAUMKAR
MANJUNATHAMS
KRISHNAS
NAGARAJNARAYANKADAM
MANJUNATHAM
BANUPRASAD
GIREESHKUMAR
CHANNAKRISHNAK
DINESHKM
MALLESHN
SUNDRESHAHN
SYEDYASEEN
SHRIDEVIAWATALE
ARUNAKUMARAJP
BAPUGOUDA
POORNIMA.R.J
VINODGOLASANGI
SANGANNAJULAGUDDA
MANOHARANV
BASAVARAJMAKASHI
HANUMEGOWDA
SABASULTANA
SANDEEPABS
MANOJSURESHHEGDE
VENKATESHCM
MALLIKARJUNA
LOKESHMK
PAWANKUMAR
MALATHI.S
NAGARAJ
JEEVAN
SHEETALPAYAGOUDAPATIL
NARAYANASWAMYV
ROOPAD
ANUPAMASURESHUMARANI
VEERESHDEVARNAVADAGI
MAHESHAK
BASAMMAHULLATTI
MADHUSUDHANAKS

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page128of508

DOB
02Jan90
06Jan90
09Jan90
26Jan90
01Feb90
11Feb90
01Mar90
09Mar90
22Mar90
16Apr90
19Apr90
19Apr90
24Apr90
28Apr90
05May90
07May90
14May90
19May90
26May90
28May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
12Jun90
12Jun90
22Jun90
25Jun90
26Jun90
28Jun90
30Jun90
30Jun90
02Jul90
04Jul90
05Jul90
07Jul90
07Jul90
10Jul90
10Jul90
10Jul90
11Jul90
13Jul90
15Jul90
17Jul90
27Jul90
29Jul90
30Jul90
30Jul90
01Aug90
12Aug90
01Sep90
05Sep90

CATEG
2AG
2AG
2AG
GM
SC
3AG
GM
3BG
3BG
GM
2AG
3BG
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
SC
SC
ST
2AG
SC
SC
2BG
ST
GM
3BG
GM
2AG
2AG
SC
3BG
3AG
2BG
3AG
GM
2AG
3BG
ST
GM
2AG
2AG
SC
3BG
SC
3BG
GM
3AG
2AG
3BG
3AG

HOR
CAT
RK
RKP
K
O
WK
K
K
O
WRK
K
RK
RK
K
K
K
RK
RK
O
K
K
RK
K
RK
RK
WK
RK
K
W
O
RK
RK
K
RK
W
RK
K
RK
RK
RK
K
W
RK
K
RK
RK
WRK
W
K
RK
WK
RK

HK

Y
Y

Y
Y
Y
Y

VERSION
300131
309201
320684
321524
312022
311238
300064
306486
303746
312822
306983
301098
319708
314804
300797
315175
303221
316517
318340
319067
313700
311606
305091
314480
321269
306802
322786
311757
300419
310289
311517
320877
314462
312785
306591
325578
305199
316534
324912
322092
302144
323532
322866
316808
307248
325767
319674
317526
324207
300929
300825

18OCT2016

SL
NO
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579

CENTER
CODE
WA043
WB478
DG454
CM310
DG536
CH224
DB335
DR110
CZ423
WB345
CU488
CC056
CN573
DH246
DH414
GA377
DR083
GB073
WA240
GE450
GD014
DR102
CQ246
DR454
QD089
DB100
DR202
WA005
CX236
DR541
CY218
DK407
WF396
DN399
CJ085
GA326
CM317
CP232
DG511
DD443
GA058
CF580
QE020
DE448
CN091
CN574
CA239
GA218
CR246
WA151
DP471

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2120827
2160223
2122824
2220249
2170589
2152400
2171481
2270005
2121675
2172358
2172018
2120281
2172558
2150647
2110433
2155073
2150019
2123417
2173482
2152311
2111385
2150027
2111816
2150121
2280545
2152018
2150046
2150210
2171785
2123479
2152195
2151322
2150732
2140964
2172816
2180084
2172761
2121069
2280720
2171056
2154410
2160107
2170070
2170837
2280340
2181159
2130810
2154769
2182305
2173341
2210040

SCORE

KUSUMAKARAB
HIDAYATHULLAKHANDURANI
RAMAKRISHNAMC
RAJESHWARIBHANDARI
BHARATHBS
SHANMUKHASWAMYSPS
GEETHAKUMARIKP
KIRANC
VENKATESHH.T.
UMESHADR
HAREESHAAM
SACHINTENDULKARDB
LOHITHMP
SHRIKANTHMARIGOUDRA
SATEESHKARACHANNAVAR
VISHWANATHCHANDRASHEKHARMA
PRAVEENA
ANILKUMARPATROT
NAVEENKUMARJR
SUDHASSANGA
RAJASHEKHARSHRIKANTSIDDANAYA
SUJATHA
DEEKSHITHAMM
NAGESHALV
SHIVAKUMAR
GIREESHRAMESHNAIK
GANGADHARKUMBAR
MANJUNATHADR
SUNILKUMARKC
PRAJWALA
RAJESHAV
BHARATIFKURUBAR
PRASANNA
SHAMANTHS
SUNILKUMARD.V
MRITYUNJAYABOODAPPAANGADDI
KIRANA
RAVICHALAWADI
RAMESHAPB
ARUNKUMARAS
CHANDRAPPAMULLUR
HEENAASHRAFFI
BHIMANNA
NAVEENKUMARBN
SHIVAKUMARAGOUDA
RAVIKUMARA
MUKAPPA
VITTHAPPATUBAKI
SOUMYAB
CHETHANAKUMARCM
BASAVARAJ

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page129of508

DOB
13Sep90
24Sep90
30Sep90
06Oct90
08Oct90
17Oct90
20Oct90
23Oct90
26Oct90
31Oct90
09Nov90
27Nov90
30Nov90
01Dec90
02Dec90
25Dec90
06Jan91
06Jan91
10Jan91
25Jan91
01Feb91
03Feb91
18Feb91
02Mar91
02Mar91
13Mar91
15Mar91
20Mar91
21Mar91
24Mar91
31Mar91
25Apr91
02May91
11May91
13May91
14May91
17May91
17May91
24May91
30May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
02Jun91
04Jun91
05Jun91
05Jun91

CATEG
SC
2BG
SC
SC
3AG
2AG
3AG
3AG
SC
3AG
3AG
SC
3AG
2AG
GM
2AG
2AG
SC
3AG
2AG
GM
2AG
GM
2AG
3BG
2AG
2AG
2AG
3AG
SC
2AG
2AG
2AG
1G
3AG
3BG
3AG
SC
3BG
3AG
2AG
2BG
3AG
3AG
3BG
3BG
ST
2AG
3BG
3AG
GM

HOR
CAT
RK
O
RK
W
RK
RK
WRK
O
O
RK
RK
O
RK
K
K
K
RK
RK
RK
WK
O
WRK
W
RK
RK
RK
RK
RK
R
O
RK
W
K
O
RK
K
RK
K
RK
RK
K
W
RK
RK
RK
RKP
RK
RK
O
RK
K

HK

VERSION
323611
324542
315334
305814
315416
304009
313087
319070
311911
324409
310040
301112
306413
315750
315918
319961
319043
320073
323808
321906
321006
319062
307766
319414
322761
312852
319162
323573
310780
319501
311338
317060
326572
318207
304414
319910
305821
307224
315391
314251
319642
303220
323060
314784
306971
306414
300239
319802
308358
323719
318935

18OCT2016

SL
NO
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630

CENTER
CODE
GE176
DG589
GA318
DD256
GE381
WC199
DJ601
GB092
DK331
CU077
DH405
GE143
CY108
DD147
QB030
WF175
CF232
WB010
QD241
DR278
CC031
DJ264
CB274
DN290
DC224
CS024
DR478
DJ409
CL030
DD168
CC221
CD323
CS158
DH411
DG132
DB169
CE113
QB206
CH416
CG078
WE168
CD314
CT195
CS504
DG341
DP459
DL119
CC347
CK064
WD021
CH383

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182402
2110520
2120077
2270090
2182135
2182119
2182817
2150269
2151292
2181749
2240286
2171172
2182141
2170994
2220295
2110240
2154393
2171945
2140489
2170050
2112610
2250160
2173625
2150375
2140711
2181572
2170068
2170692
2112056
2110819
2112634
2154570
2152995
2110432
2170512
2160426
2180226
2260034
2120793
2210401
2140777
2130863
2181611
2153105
2182937
2183253
2110300
2180281
2120664
2122582
2153769

SCORE

CHANDRASHEKHARMUDADEVANNA
MAHANTESHTIPPANNABETAGAR
ABHISHEKRASANGI
ANUSHAS
LAXMANVENKATARO
SHIVAKUMAR
PRUTHVISAGARAV
DEEPAKKAMMAR
RANJANA.G
SHIVARAJKUMARAKKUR
SUDHAKARAB
LOKESHMINDESHI
MUDIYOLACHANNABASAPPA
NAGARAJUG
MANOHAR
KARTHIKV
RAVIKUMARV
KANTHABB
ASHWINIBASHETTI
ANANDAKUMARBASKI
AVINASHNRAO
NAGARAJAVAJRAD
PRAKASHS
MANJUNATHAKS
VIJAYASARATHIK
SHRUTIBHADIMANI
NIMISHAMBAKC
VASUDEVAREDDYGC
HARSHASP
THEJASYADAVV
NAVYASHREESR
MANJUNATHKOPARDE
NAVEEN
SATHEESHAM
CHETHANKUMARM
THASNEEMSHAIEKH
PRADEEPSHRIKANTCHOUGLA
SYEDMAHAMADFIRDOUS
ANILKUMAR
RAJABAKSHA
SATHISHAGR
SHIVAPRASADKC
MANJUNATHGJ
MURALICR
PAVITHRAS
SHRUTIUMESHHIREMATH
SUNEELKUMARK
BASAVARAJBUDIHAL
VANICN
SRIKANTHD
RAKSHITHK

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page130of508

DOB
08Jun91
10Jun91
10Jun91
11Jun91
12Jun91
15Jun91
18Jun91
20Jun91
21Jun91
21Jun91
26Jun91
01Jul91
01Jul91
02Jul91
02Jul91
12Jul91
15Jul91
15Jul91
22Jul91
22Jul91
23Jul91
29Jul91
30Jul91
31Jul91
05Aug91
11Aug91
15Aug91
18Aug91
11Sep91
13Sep91
14Sep91
21Sep91
12Oct91
20Oct91
22Oct91
23Oct91
23Oct91
01Nov91
05Nov91
09Nov91
11Nov91
14Nov91
22Nov91
07Dec91
28Dec91
05Jan92
05Jan92
23Jan92
25Jan92
26Jan92
29Jan92

CATEG
3BG
GM
SC
3AG
3BG
3BG
3BG
2AG
2AG
3BG
1G
3AG
3BG
3AG
SC
GM
2AG
3AG
1G
3AG
GM
2AG
3AG
2AG
1G
3BG
3AG
3AG
GM
GM
GM
2AG
2AG
GM
3AG
2BG
3BG
2BG
SC
GM
1G
ST
3BG
2AG
3BG
3BG
GM
3BG
SC
SC
2AG

HOR
CAT
RK
O
K
W
R
O
R
RK
WK
RK
RK
RK
RK
RK
K
O
O
RK
WRK
RK
O
O
RK
RK
O
WK
WRK
O
O
O
W
K
RK
K
O
WK
RK
K
K
R
O
K
O
O
WK
W
K
K
WRK
RK
K

HK

Y
Y

VERSION
321632
315469
319902
314061
321837
324759
316633
320092
316982
309629
315909
321599
311420
313955
321966
326351
302872
324042
322913
319238
301087
316296
300802
318098
313504
308600
319438
316441
305310
313976
301277
301907
308734
315915
315012
312921
302225
322142
304208
303486
325784
301898
309299
309080
315221
318923
317399
301403
304816
325109
304170

18OCT2016

SL
NO
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681

CENTER
CODE
QB252
CF201
DN109
CX154
WA235
QE064
DH436
CB314
DK007
QC149
WC421
DC333
GB443
CW319
DR572
CH427
CL293
QB168
CW306
CW139
GD136
DE094
CY343
CR431
CZ069
CJ030
CY028
DC146
DJ416
CK249
CT422
CE250
DA505
WC450
GD128
DC394
DG127
DD077
DA182
GC307
WA141
CG375
DG477
DA416
DR568
DK244
DJ475
CE247
CG255
CW270
CK376

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2280065
2173172
2280808
2181918
2173466
2220881
2122959
2220022
2170852
2220304
2152577
2182477
2170822
2152652
2160712
2112229
2140282
2250878
2152659
2260125
2181713
2110645
2152240
2151943
2182054
2180912
2171531
2250271
2250174
2280199
2111705
2112735
2122081
2240174
2121433
2151615
2170514
2130313
2151714
2154111
2120315
2112403
2210097
2220596
2150139
2151259
2170710
2160048
2180649
2111520
2180733

MAHANTESHHALASANGI
SACHINT
VANIBT
JEEVANKUMAR
BALRAJUS
VIJAYKUMAR
HANUMANTHAR
DHANALAKSHMIS
PRATAPN
ASHWINIMB
SRINIVASAHV
DEVARAJABS
BASAVARAJNAVALAGUND
PRUTHVIRAJB
JAFARSHAREEFM
JAYANTHSRAJ
AJITHA
RAJKUMAR
TANUJAD
KASIM
RAJUSATTUR
NAGARJUNAM
CHANDRAKANTH.MANGALI
ABHISHEKJR
THONTARADHYAJC
SASVIHALLIMATADAPOOJA
DHANALAKSHMISC
CHIDANANDAM
BASWARAJ
ANANDAMK
NAGESHBN
ANANDA
NAGARAJUHM
LUTHER
PREMAKUMARDLAMANI
BASAVARAJGGANIGER
NAGAMANIMS
SANTHOSHAT
SHANKARGURUD
RAVITOLANUR
RAJESHABR
YOGANANDAKG
PRAVEENKUMARV
SHARANAPPA
GURUNINGAPPA
ANITHKUMARADS
NAVEENK
AJAGARKHANGL
BASAVARAJAMTURAKANI
PAVANS
MANUSP

SCORE
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page131of508

DOB
05Feb92
07Feb92
16Feb92
19Feb92
27Feb92
09Mar92
10Mar92
15Mar92
18Mar92
29Mar92
02Apr92
02May92
05May92
06May92
06May92
06May92
07May92
12May92
15May92
15May92
17May92
17May92
18May92
18May92
21May92
25May92
27May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
04Jun92
05Jun92
05Jun92
10Jun92
10Jun92
10Jun92
13Jun92
15Jun92
15Jun92
16Jun92
26Jun92
01Jul92
04Jul92
05Jul92
11Jul92
15Jul92
15Jul92
16Jul92
24Jul92

CATEG
3BG
3AG
3BG
3BG
3AG
SC
SC
SC
3AG
SC
2AG
3BG
3AG
2AG
2BG
GM
1G
2AG
2AG
2BG
3BG
GM
2AG
2AG
3BG
3BG
3AG
2AG
2AG
3BG
GM
GM
SC
1G
SC
2AG
3AG
ST
2AG
2AG
SC
GM
GM
SC
2AG
2AG
3AG
2BG
3BG
GM
3BG

HOR
CAT
RK
RK
WRK
K
O
RK
K
W
K
WK
RK
K
RK
RK
RK
O
K
K
W
RK
K
O
O
K
RK
WRK
WRK
K
K
O
RK
O
RK
K
K
O
WRK
RK
RK
K
K
O
O
RK
RKP
O
O
K
RK
O
RK

HK

VERSION

322188
302841
317916
310698
323803
323104
315940
300842
316660
322453
324981
313605
320443
310399
319532
304219
305573
322104
310386
310214
321128
314430
311175
308143
311557
304350
311468
313426
316448
305001
309526
302362
312633
325010
321120
313674
315007
313885
312310
320883
323709
303431
315357
312544
319528
316911
316507
302359
303727
310350
305128

Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732

CENTER
CODE
DN165
CW367
CJ033
CR003
WF440
CG090
CW150
CU039
QE193
CF546
CF385
CB364
DK470
CF278
DC430
DR331
WE322
DG305
CC320
CX194
DN480
CK267
CB267
DA191
CD124
DR163
QE317
GC075
CA144
CL454
DC112
CQ434
DA598
GE214
WC032
CF144
CU047
CG426
CK423
DB281
DL293
WF161
CA194
DJ397
CJ406
CD012
CF310
WB122
CS414
CB328
WE001

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170220
2152682
2180913
2240219
2170549
2112368
2181823
2111556
2150847
2112501
2173195
2180067
2182649
2140135
2151639
2170057
2151534
2140872
2154666
2140541
2150424
2120627
2130926
2182408
2154536
2110034
2220673
2220293
2152754
2153710
2130344
2153247
2122062
2151823
2182273
2210418
2152739
2173090
2154169
2152071
2123115
2170226
2172441
2150989
2180821
2160101
2230289
2152919
2153097
2173631
2170686

SCORE

NAVEENKG
ASHAGA
MAHANTESHDEVARAJHOMBAL
NABIRASULK
RATHANKUMARAS
ABHISHEKV
SUNILAN
GERALDM
SACHINBELLUNDAGI
CHAITHRASC
NINGAREDDY
HARSHADBSHETTY
NAVEENAM
MANJUNATHAS
NAVEENKS
DILEEP
MADHAVANKOTIAN
RAMESHR
SUJITHKUMAR
NANDAKISHOREGM
RAJENDRAN
PARASHURAMM
DEVARAJG
VIJAYKUMARMB
NISHCHITHA.K
HARISHK
SUDHAKAR
PARASHURAM
NAVEENKUMARAHN
SHANKARM
SREENIVASAR
NAVEENA
DEEPIKA
RAYANNAGHOSAMANI
ANILKUMARGJ
SHRUTHIR
SANTHOSHKUMARDR
SUMADK
MARUTHIH
SOWMYASHREES
MANUGC
SHALINIHS
TEJASWINIAD
MANORANJANKBANIKAL
SHIVUKUMARSIDDAPPARAMPUR
MOHAMMEDRIYAZ
KAVERI
RAJESHAKS
SAPNAN
RAKESHR
MADHUKUMARYM

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page132of508

DOB
25Jul92
27Jul92
27Jul92
01Aug92
04Aug92
07Aug92
09Aug92
11Aug92
15Aug92
19Aug92
23Aug92
26Aug92
05Sep92
08Sep92
01Oct92
09Oct92
26Oct92
04Nov92
07Nov92
24Nov92
30Nov92
02Dec92
02Dec92
09Dec92
13Dec92
13Dec92
17Dec92
28Dec92
30Dec92
05Jan93
14Jan93
15Jan93
23Jan93
25Jan93
04Feb93
14Feb93
23Feb93
26Feb93
01Mar93
04Mar93
04Mar93
09Mar93
09Mar93
14Mar93
14Mar93
15Mar93
15Mar93
19Mar93
03Apr93
10Apr93
15Apr93

CATEG
3AG
2AG
3BG
1G
3AG
GM
3BG
GM
2AG
GM
3AG
3BG
3BG
1G
2AG
3AG
2AG
1G
2AG
1G
2AG
SC
ST
3BG
2AG
GM
SC
SC
2AG
2AG
ST
2AG
SC
2AG
3BG
GM
2AG
3AG
2AG
2AG
SC
3AG
3AG
2AG
3BG
2BG
ST
2AG
2AG
3AG
3AG

HOR
CAT
RK
WRK
RK
RK
K
K
O
O
RK
WR
RK
O
RK
K
K
RK
K
O
RK
O
K
O
RK
O
RE
O
KP
RK
RK
K
O
K
W
O
K
WRK
K
WRK
O
W
RK
WRK
WRK
O
RKP
O
RK
O
WR
O
RK

HK

Y
Y

VERSION
317973
310447
304353
308547
326616
303498
310238
309591
323233
303186
303025
300892
317134
302928
313710
319291
325938
315185
301376
310738
318288
305014
300795
312319
301708
319123
323357
320651
300144
305734
313392
307954
312726
321670
324608
302777
309599
303642
305175
313033
317573
326337
300194
316429
304726
301589
302950
324154
308990
300856
325617

18OCT2016

SL
NO
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783

CENTER
CODE
WE467
GE057
CW027
WF056
DR271
CP136
WB231
CL005
CK334
WA294
GB270
GD046
GE236
DE470
GE325
CN499
CX188
QE215
DC256
DH124
WB191
CZ137
DH271
CE214
CL298
CF560
CG079
CU450
DK052
CK498
CR283
WF490
GA357
CC434
GC095
CC285
DR531
CE154
DP470
WD044
CS174
QB345
DL223
WE354
WB414
CB086
WE239
CZ392
DP154
CN593
WC090

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2130384
2122339
2171857
2123501
2150078
2111893
2172199
2112051
2120615
2270318
2183001
2181916
2122019
2130263
2152033
2153534
2181914
2182879
2110919
2123028
2181538
2171621
2122994
2220057
2140281
2120370
2154216
2172003
2151207
2280191
2220570
2122786
2130941
2140074
2181043
2173361
2123482
2173480
2150286
2120879
2153021
2240001
2150506
2140705
2172462
2154912
2182603
2171680
2150212
2181152
2111182

SCORE

SUMAM
SHRINIVASVSHESHADRI
PRAGATHIMP
GOUTHAMG
HAMSARAJC
GOPINATHV
RAJESHAPP
CHAITRABN
HEMANTHAKUMARAM
SHARANAPPAMNAGARAL
SURESHKOUJALAGI
PRAKASHVNAVALLI
SANJAYMRATHOD
ANAND
RACHAPPAMALLAPPAHUNASIKATTI
MALLIKARJUNJOGUR
DEEPAMOTAGI
GEETA
DENESHTYADI
KURADEPARSURAMPHULAPPA
KARTHIKGS
GIRISHAB.S
MAHESHRATHOD
NAGARAJ
TALAKALLUBHEEMESHA
RASHMIM
SATISHS
NAVEENA
VIMALAHD
SHILPA
RAVIKUMAR
BHAVYASHREEKS
KIRANKUMARKAREKENCHAPPANAVA
DILIPKUMARHM
AJEETAMALAGE
MADHUJ
GOUTHAMKUMARSR
MOHANR
VINAYSJ
SNEHAS
VIDYASHREES
SHASHIKUMAR
VIGNESHR
ANILKUMARTN
SHARATHMN
PAVANKUMARHL
SACHINKUMARM
ANILKUMARNS
ASHOKBABUA
NAVEENKUMARSALANKEE
SINDHUSHREENS

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page133of508

DOB
20Apr93
21Apr93
25Apr93
04May93
10May93
15May93
18May93
18May93
23May93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
02Jun93
10Jun93
12Jun93
15Jun93
15Jun93
22Jun93
24Jun93
26Jun93
01Jul93
02Jul93
08Jul93
09Jul93
11Jul93
14Jul93
19Jul93
20Jul93
22Jul93
23Jul93
31Jul93
07Aug93
07Aug93
15Aug93
31Aug93
15Sep93
20Sep93
12Oct93
03Nov93
24Nov93
11Dec93
19Dec93
24Dec93
03Jan94
13Jan94
15Jan94
18Jan94
19Jan94
21Jan94

CATEG
ST
SC
3AG
SC
2AG
GM
3AG
GM
SC
3AG
3BG
3BG
SC
ST
2AG
2AG
3BG
3BG
GM
SC
3BG
3AG
SC
SC
1G
SC
2AG
3AG
2AG
3BG
SC
SC
ST
1G
3BG
3AG
SC
3AG
2AG
SC
2AG
1G
2AG
1G
3AG
2AG
3BG
3AG
2AG
3BG
GM

HOR
CAT
WK
K
R
RK
K
RK
RKP
W
RK
K
K
K
K
RK
RK
K
WRK
WRK
O
O
O
RK
RK
RK
RK
WK
R
O
RK
WRK
RK
WK
O
O
RK
O
O
O
O
W
WRK
RK
O
K
O
RK
R
RK
O
O
WRK

HK

Y
Y

VERSION
326083
321513
310107
326232
319231
307128
324263
305285
305078
323862
320270
321038
321692
314806
321781
306627
310732
323255
313536
315628
324223
311625
315775
302331
305578
303200
303487
310002
316719
305250
308470
326666
319941
301490
320671
301341
319491
302266
318934
325132
308750
322280
317501
325970
324478
300614
325855
311880
318506
306465
324650

18OCT2016

SL
NO
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834

CENTER
CODE
CC463
DH310
DH045
WA311
CZ483
CF428
CT202
CW259
DC373
CE127
DC361
CG045
CC467
DJ445
GD169
DJ207
WD305
DK082
WF515
DA022
CE104
WC205
CU134
DB512
CF319
WD463
DP079
CL205
QB278
GA303
CF077
DC278
CE306
DD002
CB216
CL510
CE136
DC175
CN415
QB281
QD134
CK086
DH158
GB352
DN468
DP332
CL361
CZ065
WB413
CS332
WB043

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2180248
2210079
2150580
2112775
2171693
2180511
2181609
2152665
2151609
2112716
2171142
2112360
2120217
2240272
2111650
2110560
2172946
2170871
2122759
2110960
2173471
2152211
2171932
2182165
2112461
2140145
2150195
2172677
2240020
2154938
2173125
2182491
2220052
2280668
2154942
2181111
2173472
2250270
2120944
2280042
2220482
2154060
2170420
2150889
2130093
2170173
2130722
2171617
2172458
2121229
2152835

SCORE

SOMASHEKHARS
ASARJUN
SATISHM
SHREEYASHHRKULKARNI
NANJEGOWDAH
SANDEEPAMK
TEJASHREEMK
SUNILB
DINESHAAS
PAVANSN
LALITHKUMARS
FAROOQALIM
PRATHAPHG
SAMEERB
GANESHKUMARNAGANUR
DEEPAKR
SHREEDEVIBS
AVINASHC
KARTHICKR
INCHARA
PALLAVIAN
MOHANKUMARASR
SANTHOSHS
PRATHAPSHETTY
SRAJESHKUMAR
VIKALPAHS
GURUMOUNESHPATTAR
CHETHANAG
AMAR
DURGAPPA
CHIRANJEEVIGR
SHARANAPPA
BASAVARAJ
SHYLAJAMS
SIDDESHAGJ
RANJITHSN
ABHISHEKSP
KAVITHAK
CNAVEENKUMAR
SANGAMESH
PREETAMDANDOTI
KUMARESHA
MANJUNATHSB
PRAKASHABBAMMAKKANAVAR
SOWMYAB
MADAVIC
SANTHOSHK
PREMKUMARKS
PUNITHHR
HAMSALEKHACR
BHARATHCJ

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page134of508

DOB
02Feb94
07Feb94
13Feb94
18Feb94
05Mar94
09Mar94
12Mar94
08Apr94
09Apr94
10Apr94
12Apr94
22Apr94
24Apr94
29Apr94
04May94
06May94
08May94
11May94
13May94
15May94
16May94
22May94
23May94
25May94
25May94
29May94
29May94
31May94
01Jun94
01Jun94
01Jun94
01Jun94
02Jun94
04Jun94
05Jun94
05Jun94
06Jun94
07Jun94
12Jun94
14Jun94
16Jun94
24Jun94
26Jun94
28Jun94
30Jun94
01Jul94
01Jul94
02Jul94
05Jul94
07Jul94
15Jul94

CATEG
3BG
GM
2AG
GM
3AG
3BG
3BG
2AG
2AG
GM
3AG
GM
SC
1G
GM
GM
3AG
3AG
SC
GM
3AG
2AG
3AG
3BG
GM
1G
2AG
3AG
1G
2AG
3AG
3BG
SC
3BG
2AG
3BG
3AG
2AG
SC
3BG
SC
2AG
3AG
2AG
ST
3AG
ST
3AG
3AG
SC
2AG

HOR
CAT
K
O
K
O
RK
RK
W
RK
RK
O
O
RK
RK
O
O
K
RK
O
O
W
WRK
RK
O
O
O
O
O
O
K
RK
O
RK
RK
WRK
O
RK
RK
WR
K
RK
O
O
RK
RK
W
W
RK
RK
RK
R
RK

HK
Y

Y
Y

Y
Y
Y

VERSION
301519
315814
315549
323879
311971
303068
309306
310339
313653
302239
313641
303341
301536
316477
321161
316239
325393
316752
326707
312150
302217
324765
309686
313264
302959
325551
318575
305485
322214
319887
302717
313558
302418
313810
300744
305790
302248
313455
306540
322217
322806
304838
315662
320352
318276
318764
305633
311553
324477
308908
324075

18OCT2016

SL
NO
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885

CENTER
CODE
WB067
DR398
CY110
CA276
GA134
DL294
CS421
GD222
WC327
CZ155
DC144
WE242
CB326
CF033
CN108
GA140
CG183
DG107
CZ267
QB263
CY327
DD104
CL145
CQ260
CB324
DP233
GC286
GA334
DR194
DK406
CE191
WD090
WD209
CT004
QB180
WE015
WA233
DG452
CB174
QD243
CJ108
DL262
CE179
CD276
WD314
WE510
CB459
CR329
CB485
CK003
DB206

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181660
2123507
2152165
2173675
2180415
2123116
2270192
2220372
2121647
2171631
2151560
2182602
2154989
2154319
2181256
2180403
2260064
2170506
2182005
2280057
2152244
2130318
2181027
2153183
2120073
2250048
2180778
2154993
2150041
2260186
2173488
2250683
2153925
2181655
2154612
2151040
2160052
2130179
2154928
2152780
2120723
2150516
2154803
2160087
2120632
2182325
2155012
2171352
2250984
2172902
2152029

SCORE

YOGESHTD
BINDHUPRASADHM
CHANDRASHEKARJOGI
SUNILKUMAR
GEETABAPAKAR
CHETANKUMARD
SIDDAREDDY
DIVYAP
AKSHAYKUMAR.M
JAGADISHAB.S
UMASHANKARADS
PRASHANTHJ
HARISHKUMARM
KEERTHIVA
BHAGYAKK
ABHILASHMAHARUDRAPPASANAKA
SHASHIKANTHB
ARUNKUMARSG
JAGADEESHS
MAHESH
RENUKA
RAKESHR
GURUDEV
PRASHANTH
YOGESH.S
SANKETHESHWARS
VISHWANATHNINGAPPADALALI
ARUNKUMARSANGAPPAKARAGOND
SHANKAR.N
SAMEER
MAHESHS
POOJAPOCHAGUNDI
MADESHABK
MANOJKUMARR
MADAGOND
SUKANYAK
MAHAMMEDAYAZ
AKASHA
AVINASHAANAIK
MUTTAPPASANGANNAKUMBAR
PRADEEPKUMARN
RAMYAHL
RAVIKIRANAG
NISSARAHAMMADK
NIKHITHAS
ABHISHEKMADABAVI
KRISHNAPPAG
RASHMITHASM
VINAYAKAHADALAGI
MAHANTESHSULLESOOR
NATARAJUV

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page135of508

DOB
16Jul94
21Jul94
25Jul94
30Jul94
30Jul94
02Aug94
15Aug94
16Aug94
29Aug94
11Sep94
21Sep94
28Sep94
30Sep94
10Oct94
10Oct94
18Oct94
19Oct94
22Oct94
09Nov94
30Nov94
04Dec94
07Dec94
08Dec94
14Dec94
01Jan95
06Jan95
10Jan95
13Jan95
19Jan95
14Feb95
16Feb95
07Mar95
12Mar95
16Mar95
01Apr95
26Apr95
26Apr95
01May95
05May95
10May95
10May95
12May95
14May95
15May95
16May95
17May95
28May95
30May95
01Jun95
01Jun95
02Jun95

CATEG
3BG
SC
2AG
3AG
3BG
SC
3AG
SC
SC
3AG
2AG
3BG
2AG
2AG
3BG
3BG
2BG
3AG
3BG
3BG
2AG
ST
3BG
2AG
SC
2AG
3BG
2AG
2AG
2BG
3AG
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
2BG
ST
2AG
2AG
SC
2AG
2AG
2BG
SC
3BG
2AG
3AG
2AG
3AG
2AG

HOR
CAT
RK
W
RK
RK
WRK
RK
K
W
O
O
RK
R
O
RK
WR
RK
O
O
O
RK
WK
R
O
K
O
K
RK
O
O
R
O
WR
O
R
RK
W
O
K
RK
RK
O
WRK
RK
K
W
O
O
WRK
RK
RK
O

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
324100
319358
311422
300285
319718
317574
308997
321214
324887
311643
313424
325858
300854
302673
306986
319724
303543
314987
311755
322199
311079
313912
305425
307778
300852
318665
320862
319918
319154
317070
302303
325178
325297
309108
322116
325631
323801
315332
300691
322915
304428
317542
302291
301860
325402
326126
300987
308409
301013
304755
312958

18OCT2016

SL
NO
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936

CENTER
CODE
CG444
QE107
CX350
DH341
CY222
WC307
CT283
DR604
QD086
GB497
DE201
GD226
CL138
WA215
WC110
WA148
GC022
CK364
CB333
CS318
DD429
WA358
CF094
DB261
DH185
CJ014
CL143
WB342
DC106
WE064
CF436
DR355
WB222
DP060
CM483
DG429
CD421
DE481
CP117
CG496
DK502
CQ025
CR418
DC253
DB242
DG552
WF011
DE107
CS338
CN026
CF054

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2154302
2160652
2152564
2170461
2121784
2152396
2130584
2130037
2121742
2122487
2122631
2153062
2250698
2112699
2130432
2180383
2153472
2120609
2173628
2111750
2122327
2154955
2154370
2111195
2183061
2180902
2172683
2111872
2151541
2160556
2220142
2123524
2172185
2150180
2230249
2182925
2160078
2151173
2250598
2160133
2122453
2160273
2151945
2250276
2250352
2150876
2150024
2122652
2153080
2121006
2173130

SCORE

HANUMESHAHALEKOTE
MEHABUBKERUR
MAHESHCHITRANAL
ADARSHABR
AKSHAYAKUMARA
BASAVARAJRHULLUR
KARTHIKKUMARS
NARESHBABUMR
RAJAKUMAR
SHEETALBALAPPAMANKALE
ANILKUMARS
SACHINHARAKUNI
JYOTHIG
VISHAKM
DIVYASHREEMP
AKARSHATM
SOMANATHSAIBANNAVAR
PARAMESHHS
SATHIKJR
NITHYASHREEC
VINODV
SAGARR
ANANDAKUMARK
SHASHIKALAJC
NAYANAS
USHAC
VINODHAHS
NIKHILMAJJAGI
HARISHR
MOHAMMEDRAZIKHAN
AKILKUMAR.H
ROHITHS
RAMYAGH
RAJUR
GOWDAIAHRAVENKATESH
DINESHKUMAR
SADDAMHUSENKN
SUDHARSHANHS
RAMAKRISHNAKA
MOHAMEDSHARUKKA
CHETHANKUMARSP
NEHA
USHALATHAV
VENKATESHBABUDR
RUDRAPPA
UDAYAKUMAR
PRAJWALKN
AKASHASHOKBALLARY
SOWMYAKP
PUNEETHKUMARSM
SHIVAREDDYVM

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page136of508

DOB
06Jun95
12Jun95
30Jun95
06Jul95
18Jul95
26Jul95
27Jul95
03Aug95
08Aug95
11Aug95
27Aug95
09Sep95
02Oct95
14Oct95
15Oct95
21Oct95
10Nov95
19Nov95
09Dec95
27Dec95
27Dec95
18Jan96
20Jan96
21Jan96
28Jan96
29Jan96
07Feb96
12Feb96
20Feb96
25Feb96
25Feb96
09Mar96
17Mar96
03Apr96
06Apr96
26Apr96
10May96
12May96
14May96
15May96
15May96
20May96
22May96
29May96
31May96
01Jun96
05Jun96
05Jun96
09Jun96
12Jun96
25Jun96

CATEG
2AG
2BG
2AG
3AG
SC
2AG
ST
ST
SC
SC
SC
2AG
2AG
GM
ST
3BG
2AG
SC
3AG
GM
SC
2AG
2AG
GM
3BG
3BG
3AG
GM
2AG
2BG
SC
SC
3AG
2AG
ST
3BG
2BG
2AG
2AG
2BG
SC
2BG
2AG
2AG
2AG
2AG
2AG
SC
2AG
SC
3AG

HOR
CAT
RK
RK
RK
RK
O
RK
O
O
RK
RK
O
O
W
O
WK
R
K
O
R
W
RK
O
R
W
WRK
WK
RK
O
O
O
O
O
WRK
K
RK
R
RK
O
K
R
O
WRK
WRK
R
RK
RK
O
K
WRK
O
O

HK

Y
Y

VERSION
303660
323147
310894
315845
311342
324867
309387
319557
322758
320504
314537
321218
305418
323783
324670
323716
320598
305116
300861
308894
314237
323926
302734
313013
315689
304334
305423
324406
313386
325680
303076
319315
324254
318604
305827
315300
302005
314817
307109
303280
317166
307561
308130
313533
313007
315432
326187
314443
308914
306906
302694

18OCT2016

SL
NO
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987

CENTER
CODE
QE474
CD307
CQ232
DP306
QD136
DJ045
DJ456
DB406
DA270
CK192
CF208
DH176
CQ404
DC450
DD020
CY047
CD044
GB224
CM212
CE095
CS065
DD342
CX211
CW001
DR556
DA341
GA336
CA335
GB490
CP404
GD287
CE442
QE487
DN571
WA281
GB069
DK563
QC090
GB375
CJ237
WB128
CQ066
DR187
DP228
GC371
DK344
CB319
DN213
CL123
CD089
CE220

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2240215
2210442
2181438
2240306
2152444
2170621
2160568
2210224
2171232
2154078
2120434
2150602
2181379
2230100
2220658
2182156
2280140
2123045
2172745
2154782
2181560
2171043
2171765
2111472
2160711
2210188
2180068
2220009
2122501
2153378
2111790
2180148
2140628
2130100
2180175
2183302
2151359
2280354
2182865
2153959
2152923
2181463
2141033
2170141
2180633
2182680
2154991
2160688
2270232
2120356
2120179

SCORE

RAVATHKUMAR
SURAUDAYAKUMAR
KAVYATR
SEEMAKATANNANAVARA
BEERESH
DARSHANGOWDA.H
LEYOVINITH
KRISHNAS
NAVEENKUMARGR
PRABHULINGUP
ESHAT
DEVARAJUHM
SARVAMANGALAHN
PVPAVANAKUMARA
CLLINTONMS
AKSHAYSUBHASHMANE
RAGHAVENDRAS
SHREEDHARAIHOLLI
HARSHITHASSRINIVAS
SANTHOSH.K
ABHISHEKABA
VARALAKSHMIA
RAKESHKUMARR
ROOPESHLR
ALLABHAKSHIHM
SARVAMANGALASSM
MANJUNATHSHIVANAPPAGOSHANA
RAVIKUMAR
SHASHIKUMARHANAMANTCHALAW
HARSHAVARDHANAHV
ASHWINIRAMESHKULKARNI
REKHAB
SIDDARUDHAWALIKAR
ASHOKKUMARMJ
BASAVARAJBAGAWATI
CHANNAPPAMORABAD
KIRANP
MALLIKARJUN
SANGAMESHHITTALAMANI
NANDININ
BHASKARAHA
RAKSHITHAHR
NPRAGATHI
MRUDULAL
SHREENATHRDHARWADKAR
PARAMESH
BHARATHKUMARACM
ABBASAHAMEDT.S.
ABHISHEKCM
KARTHIKG
MOHANK

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Page137of508

DOB
30Jun96
08Jul96
16Jul96
20Jul96
04Aug96
04Aug96
17Aug96
29Aug96
08Sep96
15Sep96
29Sep96
06Oct96
15Oct96
28Oct96
04Nov96
05Nov96
09Nov96
15Nov96
28Nov96
11Jan97
15Jan97
18Jan97
28Jan97
27Feb97
30Mar97
04Apr97
05Apr97
15Apr97
02May97
10May97
10May97
11May97
13May97
15May97
16Jun97
22Jun97
27Jun97
14Jul97
28Jul97
03Aug97
16Aug97
20Aug97
04Sep97
28Sep97
29Sep97
30Sep97
08Oct97
22Oct97
15Nov97
19Nov97
30Nov97

CATEG
1G
GM
3BG
1G
2AG
3AG
2BG
GM
3AG
2AG
SC
2AG
3BG
ST
SC
3BG
3BG
SC
3AG
2AG
3BG
3AG
3AG
GM
2BG
GM
3BG
SC
SC
2AG
GM
3BG
1G
ST
3BG
3BG
2AG
3BG
3BG
2AG
2AG
3BG
1G
3AG
3BG
3BG
2AG
2BG
3AG
SC
SC

HOR
CAT
O
O
WRK
WRK
K
O
KP
O
RK
R
O
O
WRK
RK
O
K
RK
O
W
O
RK
O
O
O
RK
W
RK
RK
RK
K
WK
WRK
RK
R
RK
RK
O
K
RK
WRK
RK
W
W
W
K
O
RK
O
R
O
O

HK

VERSION

Y
Y

323514
301891
307751
318738
322808
316093
316488
313158
312398
304944
302848
315680
307908
313730
313828
311487
301628
320224
305956
302207
308641
314150
310755
310081
319516
312469
319920
300335
320490
307396
321279
302554
323527
318379
323849
320069
317218
322394
320375
304557
324160
307586
319147
318660
320947
317005
300847
318021
305403
301673
302325

Y
Y
Y

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038

CENTER
CODE
DK390
CF088
WA216
DC160
WE150
CN175
CK142
DD413
WC180
WB406
DL249
CK108
DD173
DH296
CH075
GE074
DH373
DJ072
CT126
CA251
CE509
DD182
CZ088
CF476
GE293
CN524
CM223
DA335
CF550
CZ398
CE105
DA392
DE125
DR419
CR029
GB039
CP213
GD170
CX485
DH221
DB389
CG402
CU232
DC424
CQ301
CF415
CY287
CJ079
CA121
CN329
CN231

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2151312
2154342
2180239
2151550
2170873
2153445
2172942
2122323
2171536
2172430
2210063
2120651
2110821
2170457
2123011
2250262
2150664
2110532
2152885
2154513
2140052
2151403
2280547
2120384
2182243
2153549
2280266
2111010
2112503
2152379
2112714
2151769
2170776
2170079
2122057
2150126
2181324
2121345
2111466
2150624
2111210
2173088
2111592
2122208
2153188
2173200
2182081
2120730
2130444
2111999
2111986

SCORE

BHARATHG
SREERAMULARAGHAVENDRA
LOKESHWARIHB
HARSHITHAK
CHANDANADM
NAVEENG
NIKHILADN
SANDHYAN.C
DEEPIKAKN
CHAITHRATR
VISHWANATHM
ONKARAPPAL
MOHAMEDSALEELAA
MANJUNATHAM
DAYANANDSRAVI
NAGARAJ
MANJUNATHAB.S
HARISHAU
HARISHAKL
MOHANKUMARCHOUDAPPAKATHA
RAMESH
SHIVANANDPUJARI
SANGAYYA
RAJUMARIYANNANAVAR
PRASHANTSINDHE
SHRIDHAR
GURURAJTR
RAVINDRAGHOSARWAD
SUMALATHAV
ASHOKABL
CHELUVARAJV
PALAXIPATTAR
RAGHAVENDRAKB
SURESHDS
ASHOKKUMAR.J
SATEESHCM
SOMANNAPOOJERI
BASAVARAJBANDIWADDAR
RAVIKM
SARITHAN
PRAKASHBH
BHYRESHAHG
KALLANAGOUD
SATHYANARAYANAN
VINAYAKABN
MANJUNATHAM
MALLIKARJUNAGOWDABISTANAGOW
JAGADISHNC
VINAYAKABATTIKOPPA
DESAIUMESHHANAMANT
CHANDRASHEKARAV

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page138of508

DOB
30Dec97
03Jan98
07Jan98
13Jan98
15Jan98
18Jan98
31Jan98
25Feb98
17Apr98
06May98
28May98
01Jun74
05Aug75
10Apr79
17May79
01Jun79
16Jul80
17Jul80
22Jul80
22Jul80
01Apr81
01Jun81
10Jun81
26Mar82
07Apr82
27Apr82
19Dec82
28Jan83
29Jan83
30Apr83
11May83
01Jun83
14Jul83
28Jan84
06Mar84
10May84
01Jun84
01Jun84
02Jun84
03Jun84
03Jun84
14Jun84
20Jun84
25Jun84
30Jun84
30Jul84
30Jul84
21Sep84
08Dec84
05Jan85
17Feb85

CATEG
2AG
2AG
3BG
2AG
3AG
2AG
3AG
SC
3AG
3AG
GM
SC
GM
3AG
SC
2AG
2AG
GM
2AG
2AG
1G
2AG
3BG
SC
3BG
2AG
3BG
GM
GM
2AG
GM
2AG
3AG
3AG
SC
2AG
3BG
SC
GM
2AG
GM
3AG
GM
SC
2AG
3AG
3BG
SC
ST
GM
GM

HOR
CAT
R
O
W
WK
WRK
O
WRK
W
WRK
WK
O
E
E
O
K
RK
RK
E
RK
RK
O
RK
RK
K
K
O
K
R
W
RK
RK
RK
O
R
O
RK
RK
RK
O
K
K
K
O
R
R
K
RK
O
RK
P
K

HK

VERSION
317054
302728
323784
313440
325766
306767
304894
314221
324740
324470
317529
304860
313981
315800
303867
321530
315877
316104
309230
300251
302621
313990
311576
303116
321749
306523
305967
312463
303190
311886
302216
312520
314461
319379
308429
320039
307205
321162
311029
315725
313141
303618
309784
313704
307821
303055
311279
304399
300121
306570
306650

18OCT2016

SL
NO
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089

CENTER
CODE
CN334
DE218
CT142
WA253
DB076
DC486
DK090
DH013
DE509
DK073
CN424
GA014
DG087
DN342
CH038
WA013
DN116
GB087
DR020
CG320
CW355
CL020
DD118
CL172
DH100
CZ093
DB243
CF424
CH320
CG442
DP460
CE345
GE353
DP171
DJ488
DJ543
CE123
DL400
DR279
CM131
CZ298
CK284
CS177
DR338
CS102
CH249
DB147
DK185
DR025
QE231
CP201

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2240119
2160552
2181629
2173497
2182246
2151664
2151222
2130128
2110706
2151210
2181172
2121909
2150737
2150391
2220888
2170812
2150322
2183279
2110003
2112398
2152693
2172592
2122398
2172689
2110386
2152292
2152049
2112477
2172627
2280172
2123358
2173515
2121850
2150216
2170704
2151046
2210465
2130125
2150079
2180992
2230147
2180751
2270189
2110066
2152988
2130551
2121914
2151238
2123583
2150972
2172374

SCORE

MUNDALAMANEHONOORSABU
IRFANKEMBHAVI
HAREESHKUMARAB
PRADEEPA
VIJAYKUMAR
SANTOSHKUMARHG
GOVINDARAJU
MANJUNATHABISANAL
SHAMBHULINGAIAHM
GANGADHARAR
BHEEMASHANKARKABADAGI
PRAVEENSANJEEVGOL
HANUMANTAPPAGANDHANNAVAR
VINAYAKNAIK
GIRISHSOMASHEKHAR
MAHENDRARL
HARISHKUMARMV
GADIGAYYAMUNDINAMANI
MOHAMMEDAZHARUDDIN
BHARATHKUMARP
VENKATESHAK.N
SANTHOSHAH
MANJUSHREEHT
SHIVAKUMARTV
GADIGEGOPI
RAJESHD
RAVIKUMARB
NATESHACC
MOHANKUMARS
CHETANAKUMARAS
SANTHOSHKUMARM
SRIDHARAN
VILASMADAR
KRISHNAKUMARSN
PRAKASHAGR
HEMANTHAKUMARS
SYEDSHARAJ
SHANKARA
DORESWAMYGR
VIJAYG
PRAVEENKUMARAR
GIRISHAH
MALLIKARJUNAN
PRAKASHME
BEERESHKUMARK
BALAJICG
HEMANTHAKUMARHU
ANIL.B
HARISHS
MUTTAPPAHUVANAGOL
MALLESHAKPL

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page139of508

DOB
01Apr85
01Apr85
06Apr85
20Apr85
20Apr85
13May85
20Jun85
21Jun85
19Jul85
25Jul85
31Jul85
01Aug85
04Aug85
01Sep85
13Jan86
14Jan86
18Mar86
01May86
05May86
11May86
20May86
30May86
01Jun86
02Jun86
02Jun86
05Jun86
20Jun86
20Jun86
30Jun86
05Jul86
14Jul86
20Jul86
25Jul86
30Jul86
20Aug86
02Sep86
12Oct86
01Nov86
08Nov86
27Nov86
22Jan87
04Mar87
12Mar87
27Mar87
19Apr87
03May87
05May87
07May87
11May87
01Jun87
01Jun87

CATEG
1G
2BG
3BG
3AG
3BG
2AG
2AG
ST
GM
2AG
3BG
SC
2AG
2AG
SC
3AG
2AG
3BG
GM
GM
2AG
3AG
SC
3AG
GM
2AG
2AG
GM
3AG
3BG
SC
3AG
SC
2AG
3AG
2AG
GM
ST
2AG
3BG
ST
3BG
3AG
GM
2AG
ST
SC
2AG
SC
2AG
3AG

HOR
CAT
K
K
RK
RK
RK
K
RK
O
O
K
RK
K
K
K
O
K
O
RK
O
K
R
K
W
RK
O
RK
RK
K
RK
K
O
K
K
RK
RK
O
O
RK
K
RK
K
RK
K
O
K
O
RK
K
O
RK
RK

HK

VERSION

306573
314554
309246
323821
312828
313766
316748
315517
314845
316725
306550
319598
314967
318150
303830
323581
317923
320087
318980
303584
310435
305300
313926
305452
315604
311581
313006
303064
304105
303658
318924
302457
321809
318475
316520
316575
302235
317680
319239
306179
311786
305036
308753
319298
308678
304033
312899
316837
318985
323271
307193

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140

CENTER
CODE
WB260
DG233
CG149
QC350
CD340
CM229
DD078
WC009
CR452
QD127
GC011
WF392
CD048
CB421
CH365
QE152
GD445
CQ377
WC218
DL178
CG380
CG212
CE024
GE027
DN075
DN193
CF523
DE134
CK094
QD053
QC038
CG383
DP234
CB170
CR065
WF296
DG122
GD399
CH502
CY030
CG154
CQ305
DH292
DR201
QE242
GD207
DJ496
QC313
CD212
QE149
WA026

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121183
2270054
2173038
2270282
2180392
2112185
2250240
2151904
2151955
2181966
2181223
2170508
2112521
2160014
2112128
2122953
2111964
2181397
2182077
2130111
2154290
2154242
2154766
2182599
2123334
2110221
2112493
2151099
2172931
2280557
2111811
2250812
2220904
2270323
2182334
2183070
2130155
2153366
2180149
2182151
2173036
2250586
2122988
2150045
2122711
2160295
2250176
2220194
2120337
2140898
2152459

SCORE

MAHESHACB
ANJANKUMARH
GIRISHAC
VISHNUREDDY
SANGAYYAHIREMATH
SHASHIDHARMALED
RAGHAVENDRAP
BHASKARAS
KSURESH
SHIVALEELA
HEMARAJ.K.KANDAGALLA
THYAGARAJUSR
CHANDRAKALAC
MOULALI
MANUGB
SUNILBANGARATAL
MAHESHTOTAGI
LOKESH
MADHUBJ
PRADEEPVA
SURENDRACG
MANJULAMC
PURUSHOTHAMAHV
SHARANABASAVARAJYACHCHALAGA
VENKATESHAK
SAMITHUDAYNAIK
VASUKISHARMAHV
VASUHB
NANJESHAK
CHANNABASAVA
VILASBHUSANE
RAMESH
RAJESHATM
MAHESHBABUS
KANTHARAJAC
MANJUNATHAIAHHM
DIVYAJ
JAYESHMAJALIKAR
VASANTHKUMARBS
MAHESHHOSAMANI
MOHANKUMARV
VINODKUMAR
VIJAYAKUMARMN
PRAKASHAKV
RAJUNAYAK
MAHAMMADRAFIMULAGUND
BASAVARAJ
PRAKASH
SATHISHD
ANANDA
SUNEELSR

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page140of508

DOB
01Jun87
04Jun87
14Jun87
15Jul87
15Jul87
30Jul87
01Aug87
06Aug87
22Aug87
17Sep87
12Nov87
25Nov87
20Dec87
09Jan88
21Jan88
01Feb88
15Feb88
01Mar88
03Mar88
22Mar88
27Mar88
05Apr88
13Apr88
15Apr88
25Apr88
03May88
04May88
15May88
23May88
01Jun88
01Jun88
02Jun88
05Jun88
07Jun88
08Jun88
12Jun88
15Jun88
25Jun88
11Jul88
16Jul88
17Jul88
18Jul88
26Jul88
28Jul88
30Jul88
31Jul88
05Aug88
10Aug88
10Aug88
11Oct88
20Oct88

CATEG
SC
3AG
3AG
3AG
3BG
GM
2AG
2AG
2AG
3BG
3BG
3AG
GM
2BG
GM
SC
GM
3BG
3BG
ST
2AG
2AG
2AG
3BG
SC
GM
GM
2AG
3AG
3BG
GM
2AG
SC
3AG
3BG
3BG
ST
2AG
3BG
3BG
3AG
2AG
SC
2AG
SC
2BG
2AG
SC
SC
1G
2AG

HOR
CAT
K
O
RK
RK
RK
K
RK
K
O
K
K
RK
W
RK
RK
K
O
K
O
RK
K
RK
RK
K
RK
R
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
O
RK
RK
W
R
O
RK
R
K
K
RK
K
K
RK
K
RK
K
K

HK
Y
Y

Y
Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
324292
315113
303413
322654
301924
305932
313886
324569
308212
322799
320587
326568
301632
300948
304157
323192
321437
307897
324778
317458
303436
303684
302130
321483
317883
318001
303163
314470
304846
322725
322342
303439
318666
300695
308193
326472
315002
321391
304278
311470
303418
307825
315796
319161
323282
321199
316528
322617
301796
323189
323594

18OCT2016

SL
NO
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191

CENTER
CODE
QD233
CX414
CB277
CN355
WF200
GB015
QB146
DA604
WE369
CD356
CZ037
CM411
CN525
DK504
CP098
CK480
CU159
DR481
WC041
CH413
CF399
CR045
DP506
CB058
CE390
CC277
WD332
WB291
CY144
DD320
CM168
CE362
CT268
CT296
CH500
DN307
CG378
WC029
CK043
WF211
CN440
DR545
DL298
CK313
CZ165
CE402
GB247
CK245
CU157
CU139
CF574

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2280470
2152572
2220024
2181165
2140957
2183393
2220125
2151828
2160478
2154585
2160393
2172775
2153550
2151336
2250597
2112348
2121424
2210016
2121952
2120813
2112470
2151846
2110186
2173578
2210477
2112646
2180738
2153163
2130455
2250256
2153837
2180182
2181605
2280429
2220053
2130082
2180622
2171377
2120670
2123179
2181169
2150145
2170349
2120616
2152304
2154861
2110402
2180771
2121426
2152745
2154476

SHIVAKUMAR
SURESHA
SELVAM
SACHINGKADADEVAR
SUNILC
SURAJINGALE
SUNILKUMARM.R.
UMESHAR
PRAVEENAMN
SHIVAKUMARACN
FAHIMANN
ROOPASHREE.S
NAGARAJABA
GURUPRASADBR
BASAVARAJK
PRATIBHA.I.PATTANSHETTI
PRAKASHRATHOD
ALOAK
SHIVANNA
MAHENDRAKUMARBM
VAGEESHHJ
GURUPRASAD
SUNILKUMARMK
SHIVAREDDY.B
MAHESHG
MANUMV
MADHUKUMARACN
SIDDARAJUP
SREENIVASAG
CHANDRASHEKARACENIGI
ARAVINDHAKUMARR
CHIKKAYYAPUJERI
SHANKARAS
SATISHKUMAR
ARUNA
ASHOK
BASAVARAJU.KJ
ASHOKAMS
MANJUNATHAK
SHIVAKUMARD
REKHADV
BASAPPADOKKER
MAHENDRAHM
SUPRIYAS
RAJESHC
PRAMODA
ANILDHAMAPUR
ADINATHDESAI
GOVINDARAJUKG
JAYADEVWADAGER
RAMESHGORANAL

SCORE
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page141of508

DOB
06Nov88
01Dec88
09Dec88
13Dec88
18Dec88
18Dec88
23Dec88
31Dec88
10Jan89
25Jan89
29Jan89
29Jan89
31Jan89
19Feb89
26Feb89
07Mar89
14Mar89
02Apr89
05Apr89
11Apr89
23Apr89
30Apr89
05May89
08May89
13May89
15May89
23May89
25May89
27May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
02Jun89
03Jun89
03Jun89
05Jun89
07Jun89
15Jun89
20Jun89
20Jun89
25Jun89
29Jun89
01Jul89
14Jul89
20Jul89
22Jul89
22Jul89

CATEG
3BG
2AG
SC
3BG
1G
3BG
SC
2AG
2BG
2AG
2BG
3AG
2AG
2AG
2AG
GM
SC
GM
SC
SC
GM
2AG
GM
3AG
GM
GM
3BG
2AG
ST
2AG
2AG
3BG
3BG
3BG
SC
ST
3BG
3AG
SC
SC
3BG
2AG
3AG
SC
2AG
2AG
GM
3BG
SC
2AG
2AG

HOR
HK
CAT
K
Y
R
O
Y
RK
RK
K
R
Y
K
RK
K
K
W
O
RK
RK
Y
W
RK
O
Y
RK
O
K
RK
RK
ORK
O
Y
O
K
O
K
K
Y
RK
RK
RK
RK
Y
WRK
Y
RK
RK
RK
RK
RK
WRKP
RK
K
W
K
RK
K
RKP
R
RK
K

VERSION
322905
310958
300805
306595
326376
320015
322082
312732
325985
301940
311525
306059
306524
317165
307090
305232
309711
319441
324585
304205
303039
308253
318906
300586
302502
301333
325420
324355
311440
314128
306312
302474
309372
309400
304276
318127
303434
324605
304795
326387
306424
319505
317578
305065
311653
302514
320247
304997
309709
309691
303214

18OCT2016

SL
NO
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242

CENTER
CODE
DC022
CL141
DJ379
DD445
CU363
DC505
DG465
CF465
DR528
DD431
WF408
WB180
DG458
CM227
WD316
CZ217
CW082
DB318
CK260
CN036
CD111
WF474
WF218
CC440
CC001
CN283
DE501
GC197
GA373
CG437
WD422
DC136
CG452
DA015
GB493
DD186
CS082
CS439
CL007
CS272
CS299
WA241
DP187
CZ026
WA132
CX478
DG470
CM357
CM156
DA198
CM367

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2151507
2240102
2182850
2122320
2111612
2110954
2110505
2220143
2150148
2130335
2150751
2121268
2220765
2112183
2180775
2182025
2111490
2280572
2112323
2121003
2112531
2170606
2150483
2112684
2154618
2172494
2130267
2160194
2180005
2173093
2154299
2151558
2173098
2110958
2250219
2122381
2172131
2181499
2153582
2172167
2172181
2112721
2170138
2152268
2220112
2152594
2130182
2230245
2112167
2171217
2250724

SCORE

PRANEETHSAPALIGA
VENKAPPAG
RAJURB
MADHUCHANDRANNC
BENAKESHWARAMC
GADAGAYYASHIREMATH
ASHWINVABIKAR
MOHANNAIKMALDI
RUDRESHAKV
KALAVATHIN
RAVI.C
RAJESHS
SANTHOSHS
MANJUMSV
UDAYAKUMARATE
PRAKASHSHISUVINAHALLI
UMESHKN
KALAKAPPA
VEERASRINIVASARAOVEMULA
MAHESHC
RAMESHRAIM
MADHUM.S
SHIVEKUMAR
KRISHNANANDHEGDE
SUNILKUMARS
DHRUVARAJM
BALAKRISHNAA
SAYEDMAINUDDINCHAGAN
BABURAORAMACHANDRAKAMATE
PRATHAPC
ROOPABM
HEMANTHKUMARR
BHANUSRIMA
KIRANSKULKARNI
RENUKARAJABBIGERI
LAKSHMINARAYANAV
MOHANRAJKS
PRASANNAKUMARP
SANDEEPNAIK
BHARATHESHGOWDAML
JANARDHANAREDDYMK
MUKESHRM
SATHISHAMR
RANJITHN
ANIL
PAVITHRADP
PRASHANTHAG
LINGARAJTOPANAKATTI
ABEL
ARUNKUMARG
PARASHURAM

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page142of508

DOB
27Jul89
30Jul89
30Jul89
31Jul89
01Aug89
02Aug89
03Aug89
15Aug89
16Aug89
18Aug89
20Aug89
04Sep89
05Sep89
17Sep89
20Sep89
26Sep89
05Oct89
13Oct89
04Nov89
09Nov89
26Nov89
01Dec89
02Dec89
24Dec89
01Jan90
04Jan90
06Jan90
07Jan90
08Jan90
11Jan90
13Jan90
20Jan90
01Feb90
22Feb90
06Mar90
09Mar90
10Mar90
10Mar90
19Mar90
21Mar90
03Apr90
05Apr90
10Apr90
12Apr90
13Apr90
15Apr90
15Apr90
15Apr90
16Apr90
20Apr90
05May90

CATEG
2AG
1G
3BG
SC
GM
GM
GM
SC
2AG
ST
2AG
SC
SC
GM
3BG
3BG
GM
3BG
GM
SC
GM
3AG
2AG
GM
2AG
3AG
ST
2BG
3BG
3AG
2AG
2AG
3AG
GM
2AG
SC
3AG
3BG
2AG
3AG
3AG
GM
3AG
2AG
SC
2AG
ST
ST
GM
3AG
2AG

HOR
CAT
RK
RK
RK
RK
RK
RK
O
K
O
W
K
O
O
RK
RK
RK
O
RK
O
O
K
RK
R
K
O
O
RK
O
RK
K
WRK
O
WRK
O
K
O
O
RK
RK
K
K
O
RK
RK
K
WRK
K
K
K
K
RK

HK
Y

VERSION
313302
305421
316411
314253
309915
313784
315345
303105
319488
314239
326584
324212
315338
305934
325404
311705
310162
313059
305011
306916
301695
326650
326394
301496
301057
306394
314837
320773
319957
303653
325510
313416
303444
312143
320493
313994
308658
309015
305287
308848
308875
323809
318491
311514
323700
311022
315350
306197
306300
312326
306207

18OCT2016

SL
NO
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293

CENTER
CODE
CB051
CF537
CR362
CP243
DA575
CZ486
CE206
QC171
GD245
GC322
DH350
DL095
DK543
CM297
DN078
DB197
CU296
CB089
CD292
DG585
DA426
CP080
CK195
WF386
DJ437
DD251
DN559
WB340
WC214
GC118
CY311
QE091
WA113
DC468
CD025
WA295
CF376
CC447
CF058
CM246
GA238
CM180
DD102
GB470
DN096
DE348
CT020
CE432
CL512
CN572
DA039

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2130913
2160105
2130411
2172365
2111064
2240185
2154810
2280283
2121223
2130795
2150658
2170321
2151348
2172752
2183245
2152038
2280460
2280050
2180410
2170603
2171271
2172345
2160173
2170494
2110601
2171014
2183178
2181363
2152231
2280292
2160399
2230030
2154521
2110949
2112516
2154885
2180517
2154747
2180575
2180962
2180209
2153834
2170990
2160531
2183231
2210125
2121360
2112766
2181113
2280304
2110961

SCORE

BALAVANTAGOUDABPATIL
BUDENSABK
SHASHIDHARAR
PADMASHREEP
VENKATESHR
AMARESHB
SUBAHMANYA
RAJKUMAR
RAMESHMALLAPPARATHOD
PANDURANGLAXMANDONKANNAVA
PRAVEENASN
RAMESHVR
TEJASWINI.T
ARUNKUMARDM
SUSHMAKR
SRIDHARAGP
BASAVARAJ
SOMASHEKHARAVB
SANTOSHRUDRAYYAHIREMATH
RANGASWAMYRV
NAVEENKUMARN
PRADEEPKUMARJR
IYAZALIBEGH
SHEKHARKS
KIRANKUMARPH
SATYAVELUR
RAKESHR
SANDESH
SHIVAKUMARN
MANJUNATHSURESHAITWADE
SUHEEL
KALYANKUMAR
RAHULP
MADHUCHANDRARS
AKSHATHA
VINAYAKAS
NANDISHAMK
PARAMESHKS
MALLIKARJUNACN
SURESHPATIL
DHIRAJKALAGOUDAPATIL
MANJUNATHAK
CHETHANR
MAIBUBSABMALALI
NITINBASAGOUDADESAI
SHARANAGOUDA
KRISHNAMURTHYPN
VIVEKS
NAGARAJSHARANAPPAROTTI
VIJAYALAKSHMI
KUSHALHM

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page143of508

DOB
05May90
06May90
10May90
23May90
26May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
02Jun90
05Jun90
06Jun90
15Jun90
15Jun90
22Jun90
29Jun90
01Jul90
04Jul90
05Jul90
10Jul90
14Jul90
15Jul90
15Jul90
15Jul90
23Jul90
28Jul90
04Aug90
06Aug90
08Aug90
13Aug90
13Aug90
18Aug90
18Aug90
20Aug90
24Aug90
14Sep90
19Sep90
20Sep90
12Oct90
21Oct90
14Nov90
29Nov90
01Dec90
24Dec90
24Dec90
25Dec90
01Jan91
09Jan91
28Jan91
28Jan91

CATEG
ST
2BG
ST
3AG
GM
1G
2AG
3BG
SC
ST
2AG
3AG
2AG
3AG
3BG
2AG
3BG
3BG
3BG
3AG
3AG
3AG
2BG
3AG
GM
3AG
3BG
3BG
2AG
3BG
2BG
ST
2AG
GM
GM
2AG
3BG
2AG
3BG
3BG
3BG
2AG
3AG
2BG
3BG
GM
SC
GM
3BG
3BG
GM

HOR
CAT
K
RK
RK
W
O
K
RK
RK
RK
K
RK
RK
W
RK
W
RK
K
RK
RK
RK
RK
O
R
RK
K
RK
O
RK
O
RKP
RK
O
O
RK
WK
RK
R
K
O
K
RK
O
O
RKP
K
K
RK
O
O
WK
O

HK

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
300579
303177
308570
307235
312703
311974
302318
322475
321237
320898
315854
317375
317192
305977
317886
312949
309848
300617
301876
315465
312551
307057
304947
326562
316469
314058
318367
324404
324774
320694
311159
323131
323681
313748
301609
323863
303016
301503
302698
306006
319822
306276
313910
320470
317904
314684
309124
302544
305792
306412
312167

18OCT2016

SL
NO
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344

CENTER
CODE
DH114
CU181
CN304
CP028
CZ006
DJ405
CY291
GB118
GB011
DA021
GB132
WC043
CK010
DC348
CX144
CD120
WB093
DG525
CB205
WF055
DK102
CN496
WB318
CS217
CF430
CF508
CX023
CZ162
CB116
CN247
CQ104
CM334
DR208
DE386
DB102
DL377
CY362
CB104
QB243
DJ170
DK061
CG323
DH358
CA462
CE506
GE136
DD500
DP068
DC260
WC177
QC221

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150617
2171951
2181194
2153266
2121744
2170693
2121772
2123302
2141032
2270103
2140966
2111144
2112288
2122223
2181922
2154537
2121348
2150866
2240012
2170071
2182714
2172531
2130650
2172154
2112479
2154485
2152482
2111327
2120113
2130685
2181459
2112207
2170032
2151153
2152016
2123095
2121761
2120112
2120200
2150926
2130276
2173071
2170463
2173690
2173552
2160476
2280642
2123453
2182490
2160404
2120771

NANDEESHABN
SUNILHS
YATISHBABUM.A.
SHARANAPPA
BHAVYABHANUSHREE.H.R
ARCHANAN
RACHANAS
MAHADEVSINGI
MAILARAPPAG
SANKETHGD
YALLAPPAKUDDANNAVARR
MANOJAYACHIT
NITHESHPRABHUH
NAVEENKUMAR.K.N
SHALINIKS
MAHALINGKAKAMARI
NANDINIGS
PRAMODHONNAPPAKORI
PRASANNAKUMARHS
PUNEETHAAS
JAGANNATHAKN
CHANDRAKALAN
SHRUTHINS
LAKSHMI.S
SIVANNAGARISANKAR
SUNILKUMARUP
RANJITHACE
NAGARJUNAT
YOGENDRASR
NISCHITHAN
RAKESHASE
YAMINIS
GIRISHSBULLA
SHRIDHARAKK
HARISHAM
SANJEEVKHANI
KANTHRAJP
NETHRAVATHIYM
RAKESHKURANALLI
PAVITHRASM
GANESHJB
KIRANKUMARKS
NAGENDRABR
RAJESHAN
CHANDANKUMARSA
MUJUMILBAGAWAN
SHIVANANDA
RANJITHK
BASAVARAJPAGI
MUBEENAMV
RAGHAVENDRATHOSAKOTI

SCORE
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page144of508

DOB
07Feb91
07Feb91
10Feb91
13Feb91
19Feb91
21Feb91
28Feb91
01Mar91
05Mar91
05Mar91
07Mar91
09Mar91
10Mar91
10Mar91
15Mar91
01Apr91
05Apr91
12Apr91
14Apr91
17Apr91
29Apr91
01May91
02May91
04May91
07May91
14May91
15May91
21May91
21May91
26May91
28May91
29May91
30May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
02Jun91
05Jun91
07Jun91
08Jun91
10Jun91
13Jun91
15Jun91
16Jun91
19Jun91
19Jun91
19Jun91
30Jun91
01Jul91
02Jul91

CATEG
2AG
3AG
3BG
2AG
SC
3AG
SC
SC
1G
3AG
1G
GM
GM
SC
3BG
2AG
SC
2AG
1G
3AG
3BG
3AG
ST
3AG
GM
2AG
2AG
GM
SC
ST
3BG
GM
3AG
2AG
2AG
SC
SC
SC
SC
2AG
ST
3AG
3AG
3AG
3AG
2BG
3BG
SC
3BG
2BG
SC

HOR
CAT
RK
O
O
RK
W
WRK
W
RKP
RK
RK
RK
O
RK
K
WRK
K
WRK
O
O
O
RK
WRK
WRK
WRK
O
O
W
K
RK
RK
RK
W
K
RK
RK
RK
RK
WK
RK
WK
O
RK
O
RK
RK
K
K
O
K
WR
R

HK

VERSION
315618
309733
306864
307019
311494
316437
311150
320118
320011
312149
320132
324587
304762
313628
310687
301704
324125
315405
300733
326231
316766
306496
324382
308793
303070
303148
310567
311650
300644
306663
307624
305998
319168
314722
312854
317657
311098
300632
322179
316202
316711
303363
315862
300462
302618
321592
314308
318564
313540
324737
322525

18OCT2016

SL
NO
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395

CENTER
CODE
DR218
QE133
DC417
GE053
CR099
DG220
CK137
WA001
WA404
CW384
DH337
WC272
CG366
CZ301
CP458
CZ016
DK422
WD075
DL361
CA403
CK269
QD079
DB115
CU462
CR333
DA450
CH025
DG562
CG106
CY157
GB256
DP333
CH062
DC355
WE260
CW069
CP350
CF073
CY027
CM416
CS038
DE441
QE034
CT372
QC048
DE424
QC063
DA010
DG012
WB327
CN610

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2150068
2280768
2280628
2122347
2140649
2182958
2180794
2123528
2112833
2121459
2122979
2152347
2180628
2111354
2240126
2111303
2250226
2153684
2220833
2112848
2130788
2250384
2171424
2152824
2111129
2151787
2230013
2140861
2180677
2182100
2220802
2183266
2140948
2122226
2182595
2152606
2172396
2220160
2111244
2112223
2172109
2170840
2150202
2111694
2280389
2182742
2220340
2171166
2150705
2153231
2280308

SCORE

MANOHARABM
SHARANABASAPPA
VISHWANATH
SHRIDEVIVSHESHADRI
YALLALINGABIRADAR
VIJAYAKUMARAB
SATHISHSHETTY
MADESHAN
KIRANKUMARJ
KEERTHIKUMARIHT
SANDHYAD
NAMADEVKHOT
ABHILASHCPATIL
MANOJKUMARSM
BAGALAKOTIDURUGAPPA
CHANNAPPADMARIBASANNAVAR
ARJUNAGOUDAPATIL
DILEEPKUMARKJ
OBYANAIKLK
KARTHIKM
SANTOSHRNAYAK
SHRISHAILTHAMBAD
SHOBHABR
DILEEPT
SUNILM
AKSHAYPOOJARY
AJAYRT
SHASHIDHARA
VIKASADP
LOHITHBK
NAVEENBHIRADE
VEERESHC
ANKUSHGC
SHRUTHIBAIGS
NELSONPAUL
YASHODAK
KIRANHP
YASHVANTH
SANATKUMARKALADAGIM
ANUSHRI.V.HIREMATH
VIRESHSKATTISHETRA
MADHUCHANDANG
RASHMIDHAVALAGIS
NSUSHANTHASHETTY
SHIVALINGAPPA
SANTOSHMANGOND
SIDRAMESH
SHASHANKS
PRAMEELANG
SHARATHS
PRASADAJM

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page145of508

DOB
06Jul91
06Jul91
09Jul91
16Jul91
20Jul91
20Jul91
20Jul91
20Jul91
22Jul91
28Jul91
29Jul91
30Jul91
31Jul91
02Aug91
10Aug91
15Aug91
26Aug91
27Aug91
30Aug91
03Sep91
05Sep91
06Sep91
07Sep91
16Sep91
06Oct91
07Oct91
07Oct91
12Oct91
14Oct91
14Oct91
17Oct91
18Oct91
29Oct91
01Nov91
05Nov91
09Nov91
23Nov91
25Nov91
27Nov91
27Nov91
14Dec91
15Dec91
31Dec91
31Dec91
03Jan92
04Jan92
06Jan92
07Jan92
09Jan92
15Jan92
20Jan92

CATEG
2AG
3BG
3BG
SC
1G
3BG
3BG
SC
GM
SC
SC
2AG
3BG
GM
1G
GM
2AG
2AG
SC
GM
ST
2AG
3AG
2AG
GM
2AG
ST
1G
3BG
3BG
SC
3BG
1G
SC
3BG
2AG
3AG
SC
GM
GM
3AG
3AG
2AG
GM
3BG
3BG
SC
3AG
2AG
2AG
3BG

HOR
CAT
K
O
RK
WK
RK
RK
R
RK
O
WEK
WK
K
RK
K
RK
K
O
O
RK
O
O
RK
WR
O
RK
O
O
RK
RK
RK
K
R
R
WRK
O
WRK
O
RK
O
W
K
O
W
RK
K
RK
RK
O
WRK
O
RK

HK
Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
319178
323173
313697
321509
308387
315100
304889
323569
323972
310464
315841
324832
303390
311789
307450
311504
317086
325163
317641
300403
305016
322751
312867
310014
308413
312578
303817
315442
303514
311309
320256
318765
303854
313635
325876
310150
307342
302713
311467
306064
308614
314777
323074
309476
322352
314760
322367
312138
314892
324391
306706

18OCT2016

SL
NO
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446

CENTER
CODE
QD182
QD315
WA362
QE286
DH175
DE314
WE098
CG389
WB506
CP481
QE235
DE055
CH170
CF532
QD158
DE391
CU084
CM141
CB220
WC410
GA154
CS319
WD283
CJ210
WF526
CU499
CA035
QC245
DA584
CE445
CZ365
CL477
DL290
QE438
DD408
WE059
DA055
DC179
DB174
QD218
DK455
DH194
GA091
DE233
DK521
QC318
DD372
GD089
DK149
CN309
DH424

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2260127
2250530
2173613
2260194
2183057
2170817
2170813
2112407
2153616
2181276
2130222
2151074
2151741
2173229
2152504
2170828
2280468
2112166
2112799
2181859
2160081
2181522
2154030
2180872
2110577
2121374
2140933
2280233
2182350
2154879
2152371
2172612
2183127
2122116
2182559
2170779
2182440
2122272
2270118
2210278
2122463
2123014
2160111
2122626
2122452
2154137
2151477
2152612
2122528
2181192
2170472

SCORE

IMRANKHAN
NARAYANAH
PUNEETHKUMARKG
SAIFULLAS
POOJAKP
LEKHANADS
CHETHANAHR
JEEVANM
RAVIKUMARB
KIRANBS
PRIYANKANAYAK
THRIVENIG
SHALINIDS
NAGARAJA
RAVIKUMAR
LIKITHAP
HGANESHA
SHALININ
LOKESHC
GANESHABR
ASHIFMALIKPANARI
VIJAYAKUMARMEVUNDI
PRADEEPKUMARM
NAVEENAHS
PRASANNAK.N
RAMYAR
ANANDA
NEELAMBIKA
SADASHIVKAKAMARISHANKAR
VIJAYAKUMARAK
SIDRAMESH
PRATHAPHR
PAVANMUDALAGI
SAVITAMYAGERI
SANJUKUMAR
AVEESHACM
SUNEELKO
HANAMANTHPATAROTI
NARESHKUMARN
AMEETH
RAVIKUMARR
KIRANB
SALEEMASABDASAGIRASABKALASAK
MANJULAK
HANUMANTHARAYAK
ASHWINI
SANDEEPCHADDANAVAR
DHAREPPAMAHALINGAPPATELI
NARAYANASWAMYKS
MALLAYYA
PAVITHRAJR

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page146of508

DOB
18Feb92
20Feb92
10Mar92
12Mar92
19Mar92
25Mar92
28Mar92
28Mar92
01Apr92
02Apr92
09Apr92
10Apr92
19Apr92
22Apr92
23Apr92
01May92
01May92
01May92
02May92
03May92
09May92
11May92
12May92
13May92
19May92
19May92
20May92
21May92
31May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
04Jun92
05Jun92
05Jun92
05Jun92
06Jun92
08Jun92
11Jun92
11Jun92
15Jun92
18Jun92
19Jun92
21Jun92
24Jun92
04Jul92
05Jul92
10Jul92
17Jul92

CATEG
2BG
2AG
3AG
2BG
3BG
3AG
3AG
GM
2AG
3BG
ST
2AG
2AG
3AG
2AG
3AG
3BG
GM
GM
3BG
2BG
3BG
2AG
3BG
GM
SC
1G
3BG
3BG
2AG
2AG
3AG
3BG
SC
3BG
3AG
3BG
SC
3AG
GM
SC
SC
2BG
SC
SC
2AG
2AG
2AG
SC
3BG
3AG

HOR
CAT
RK
K
O
K
K
WRK
K
O
O
RK
WK
WRK
WRK
O
K
WRK
RK
WRK
O
RK
R
RK
O
K
RK
W
RK
WK
RK
RK
RK
O
K
WRK
RK
K
RK
K
O
K
K
RK
RK
WRK
K
WK
O
K
RK
RK
WRK

HK

VERSION

Y
Y

322854
322987
323930
323326
315679
314650
325714
303605
324330
307473
323275
314391
303962
303172
322830
314727
309636
306189
300748
324970
319738
308895
325371
304543
326718
310051
300035
322549
312712
302557
311853
305757
317570
323478
314216
325675
312183
313459
312926
322890
317108
315711
319675
314569
317180
322622
314179
321081
316803
306725
315928

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497

CENTER
CODE
DG524
CH477
CQ505
CQ364
WD282
DH210
DE096
CG398
DD214
CD227
CF131
WE286
CK034
CN565
DP245
CA158
DD157
DH430
QE218
CQ492
CN190
DJ075
WD492
DK574
WF042
GB001
DP318
DK478
WF215
DC376
DG449
WA123
CY259
CY213
CF486
GD331
GC040
CB163
WF352
WC405
DB132
DJ591
CF071
GD417
CN628
GD047
DR397
GE091
WB420
DB233
CE276

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2182910
2120326
2172335
2153199
2172922
2270044
2160559
2173085
2171000
2154553
2230285
2182570
2112293
2120923
2170149
2181639
2182596
2160621
2240276
2111852
2153448
2150911
2154415
2151357
2170058
2210001
2183265
2110773
2150467
2182467
2150843
2173272
2182097
2121787
2112488
2140384
2153515
2230324
2170466
2171807
2152007
2182813
2220161
2153398
2140299
2160370
2250017
2110881
2172452
2280578
2173501

SCORE

SAMMEDRAJKUMARSULTANNAVAR
RAKESHM
PRIYANKAMS
NAGESHKERI
PRAVEENCHANDRAAC
PRABHURADDY
THASINABANUGR
SANGAMESHAIHOLLI
GANESHAGS
RAHULKOSTI
HANUMAPPA
GNANESHTC
SUPRITHAHC
SURYAS
YOGEESHAHR
VIRUPAKSHAIAHGR
MANOJHALLI
MOHAMMEDRAQHEEB
MALLIKARJUN
AKASHPK
CHAITHRAJ
MALLESHKR
RAJENDRACHARIN
SUMITHRABAIV
RAGHUVEERMS
RAJASHEKHARAYYAHIREMATH
SHEETALPATIL
ANUSHAC
SUNILS
KARIBASAPPAJYOTHI
CHIRAGSG
SANDEEPAKM
SHIVAKIRANTM
SHIVARAJUMG
ABHILASHGNAIK
POORNESHMOHANGAONKAR
BASAVARAJSKANKANAWADI
KUDIRIDHARMESH
POORNASHREESP
THEJARAJUYB
SACHINR
SHIVAKUMARG
PRAMOD
MAHANTESHCHAKRASALI
SANTHOSHS
KUTUBAHEMMADDODDAMANI
SHARANAKUMARNUCHHI
PRADEEPKUMBAR
SANJAYBV
MANJUNATHAG
ANILC

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page147of508

DOB
19Jul92
24Jul92
29Jul92
30Jul92
04Aug92
05Aug92
06Aug92
08Aug92
09Aug92
15Aug92
21Aug92
24Aug92
25Aug92
27Aug92
06Sep92
18Sep92
21Sep92
01Oct92
10Oct92
11Oct92
12Oct92
17Oct92
18Oct92
22Oct92
28Oct92
03Nov92
04Nov92
06Nov92
07Nov92
07Nov92
14Nov92
29Nov92
30Nov92
30Nov92
13Dec92
23Dec92
25Dec92
04Jan93
13Jan93
17Jan93
19Jan93
25Jan93
27Jan93
29Jan93
15Feb93
20Feb93
21Feb93
28Feb93
05Mar93
06Mar93
10Mar93

CATEG
3BG
SC
3AG
2AG
3AG
3AG
2BG
3AG
3AG
2AG
ST
3BG
GM
SC
3AG
3BG
3BG
2BG
1G
GM
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
GM
3BG
GM
2AG
3BG
2AG
3AG
3BG
SC
GM
1G
2AG
ST
3AG
3AG
2AG
3BG
SC
2AG
1G
2BG
2AG
GM
3AG
3BG
3AG

HOR
CAT
RK
O
WRK
K
R
RKP
WK
RK
RK
RK
RK
O
W
O
RK
RK
O
O
RK
O
O
K
K
O
O
RK
RK
W
K
K
O
K
O
K
O
RK
K
K
WR
RKP
O
RK
RK
RK
O
K
K
O
RK
RK
RK

HK

VERSION
315404
304269
308008
307884
325370
315714
314432
303614
314022
301811
302780
325902
304786
306405
318677
300158
313965
315934
323258
308029
306781
316107
325580
317226
326218
320001
318750
317130
326391
313656
315329
323691
311252
311333
303126
321323
320616
300702
326528
324965
312884
316623
302711
321409
306436
321039
319357
321547
324484
312969
302388

18OCT2016

SL
NO
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548

CENTER
CODE
WA150
WE158
DB417
WF107
GE185
CW090
WA042
CR230
CA090
GB016
WD202
CY018
DA074
CD007
WC153
WC359
DR408
CD199
QC229
WC502
QD299
DC138
CG317
DJ253
CD339
GC185
CR336
CC135
CW427
QE512
DJ353
DJ022
CW034
GB271
WB442
CH240
QB267
CX113
CT427
QE108
CN087
DG314
GB157
DP195
QB053
GB488
DC344
WB088
GC020
CS214
WB070

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2120298
2170883
2171507
2123404
2151739
2171863
2153669
2250323
2122314
2110045
2172808
2182153
2110966
2280136
2121827
2111418
2150117
2173275
2250731
2121458
2152936
2220628
2154278
2150976
2154574
2153880
2171358
2180292
2280481
2220559
2220739
2122795
2181831
2150694
2120967
2152593
2250949
2210253
2121291
2240292
2250630
2150803
2150464
2183299
2154268
2182687
2151604
2181640
2130686
2220383
2172028

SCORE

ASHWINIM
SUNEETHABV
SANTHOSHGS
SHEELAHP
SHIVARAJKUMARGAJARE
NIRANJANAJM
PRADEEPAS
NAVEENA
JAGADEESHARP
SAGARSOMAYYA
ANILKUMARYK
YAKINYMALEKAR
KARTHIK.S
MANJUNATHBS
GANESHMOGER
RAKESHHS
JAYAKUMARGC
SHASHIKUMARAA
ANAND
DHANARAJAAE
MOUNESHBADIGER
SHIVARAMESHWARA
PRADEEPKUMAR
MALLIKARJUNKALYANI
MALLIKARJUNAR
SIDDAPPAMGUDENI
RANGAPPASPATIL
VEERESHA
SAGAR
SRINIVAS
VIJAYAKUMAR
GIRIMALLAPPAH
RAMESHMALLANNAHARAWAL
MAHESHBADIGERV
CHETHANSUPUTHRAS
KUMARMK
ANILKUMAR
PRATAPSHETTY
JAGANNATHSHIVAPPARATHOD
RAJESHWARI
MOHANRAJP
RAVISHETTYDS
MAHESHKURI
PUNITHRN
AKASH
BHARATESHKADAKOL
NAGENDRAK
RANITHAN
VINAYAKPUJAR
KUMARASWAMYH
VARALAKSHMICP

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page148of508

DOB
16Mar93
20Mar93
05Apr93
05Apr93
08Apr93
10Apr93
13Apr93
14Apr93
14Apr93
16Apr93
19Apr93
21Apr93
26Apr93
27Apr93
30Apr93
04May93
05May93
05May93
09May93
16May93
17May93
19May93
23May93
27May93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
01Jun93
02Jun93
03Jun93
05Jun93
08Jun93
08Jun93
13Jun93
15Jun93
18Jun93
20Jun93
21Jun93
28Jun93
28Jun93
02Jul93
03Jul93
04Jul93
06Jul93
06Jul93
07Jul93
08Jul93

CATEG
SC
3AG
3AG
SC
2AG
3AG
2AG
2AG
SC
GM
3AG
3BG
GM
3BG
SC
GM
2AG
3AG
2AG
SC
2AG
SC
2AG
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
3BG
SC
SC
SC
3BG
2AG
SC
2AG
2AG
GM
SC
1G
2AG
2AG
2AG
3BG
2AG
3BG
2AG
3BG
ST
SC
3AG

HOR
CAT
WK
WRK
O
WK
K
KP
K
RK
RK
K
RK
O
O
O
RK
O
R
K
K
RK
K
K
RK
K
K
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
R
RK
O
RK
RKP
O
RK
WK
RK
RK
RK
RK
RKP
RK
O
W
O
K
WRK

HK

Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y

VERSION
323718
325774
313169
326283
321641
310170
323610
308342
300090
320016
325290
311458
312202
301594
324713
324918
319368
301783
322533
325062
322971
313418
303581
316285
301923
320761
308416
301191
310523
323552
316385
316054
310124
320271
324506
304032
322203
310657
309531
323148
306967
315194
320157
318446
321989
320488
313624
324120
320596
308790
324103

18OCT2016

SL
NO
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599

CENTER
CODE
CG414
DK468
DR275
CL421
CN297
CS400
CH349
CJ218
DP352
CZ389
CA372
WD350
WA064
WB235
WF260
CL436
CK291
WB026
WF452
CB478
CX477
CG269
CA122
CW197
DL352
CP280
CC487
WD107
CQ038
CD058
DK201
GB215
GE148
CZ381
DA133
CB071
WA376
CC238
DP268
WA169
CQ303
GC166
DJ254
DE355
WC414
WD343
DB010
DE054
DJ391
CF588
WD294

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2140152
2151332
2170046
2153702
2181197
2130618
2140267
2172831
2150256
2171678
2180029
2120591
2220137
2172201
2110335
2120845
2120621
2171975
2150841
2173661
2181846
2173068
2152179
2111508
2110341
2153333
2173432
2153714
2160271
2173259
2182691
2110369
2240231
2111364
2171194
2154909
2180082
2173381
2140997
2130873
2111824
2280262
2260205
2122610
2250433
2180722
2121939
2210116
2280714
2180483
2154053

SCORE

PANDURANGAGOLLARA
PARAMESHK
KARTHIKB
PAVANRP
MANIKANTAB
SHESHAPPANAYAKAM
KIRANKUMARC
ANANDSGABASAWALAGI
CHINNAPRAPPAM
SRIDHARAV
VINAYAKAJ
SHRINIVASSKAMADODA
BASAVARAJA
KARTHIKMR
VISHALVKADAM
VUSHARANI
MALATHIM
ABHISHEK.K
JAYASHRIKUMBAR
ABHISHEKNG
RANJITHAHM
SUPRITHA
MANUT
NAVEENKUMARTR
ANOOPBHATKS
CHANDRASHEKHARA
HARSHAD
RAKESHT
PARVEEZULLAKHAN
VINAYR
NAGARAJAYYANNA
RAHULDESAI
AMRUTSUNAGAR
HEMANTHKUMARHN
CHETHANR
PUNEETHKUMAR
UJANESHWARAMM
SANTHOSHADV
SOWMYAEK
VIJAYKUMARL
DHANUSHS
AMRUTAKASHINATHZUTTIK
FAZALAHAMADLASHKARI
RAHULCHANDR
PAVANSALIYANBR
SIDDARAJU
BHARATR
RAMYASHREER
KUMARSANKEERTHANN
LOHITHKUMARKS
LOKESHAS

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page149of508

DOB
20Jul93
24Jul93
24Jul93
25Jul93
25Jul93
25Jul93
30Jul93
30Jul93
31Jul93
31Jul93
31Jul93
31Jul93
01Aug93
02Aug93
16Aug93
19Aug93
25Aug93
30Aug93
03Sep93
24Sep93
17Oct93
27Oct93
13Nov93
15Nov93
20Nov93
01Dec93
02Dec93
11Dec93
12Dec93
13Dec93
15Dec93
21Dec93
27Dec93
31Dec93
02Jan94
03Jan94
06Jan94
14Jan94
16Jan94
16Jan94
18Jan94
22Jan94
26Jan94
27Jan94
30Jan94
01Feb94
03Feb94
06Feb94
08Feb94
10Feb94
09Mar94

CATEG
1G
2AG
3AG
2AG
3BG
ST
1G
3AG
2AG
3AG
3BG
SC
SC
3AG
GM
SC
SC
3AG
2AG
3AG
3BG
3AG
2AG
GM
GM
2AG
3AG
2AG
2BG
3AG
3BG
GM
1G
GM
3AG
2AG
3BG
3AG
1G
ST
GM
3BG
2BG
SC
2AG
3BG
SC
GM
3BG
3BG
2AG

HOR
CAT
RK
R
O
RK
RK
RK
RK
R
RK
RK
RK
R
RK
O
O
W
R
O
WRK
K
O
WRK
RK
K
O
K
O
O
R
O
K
O
K
O
O
K
RK
RK
WRK
O
O
K
R
O
O
RK
RK
W
K
O
K

HK

Y
Y
Y

Y
Y

VERSION
303630
317135
319235
305701
306857
308976
304141
304535
318784
311877
300372
325427
323632
324267
326436
305716
305043
324058
326628
301006
311021
303741
300122
310286
317632
307272
301543
325195
307542
301642
316853
320215
321604
311869
312261
300599
323944
301294
318700
323737
307823
320742
316286
314691
324974
325438
312762
314390
316423
303228
325382

18OCT2016

SL
NO
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650

CENTER
CODE
CS152
DB449
DE149
DL332
CE102
CT104
CK272
DK398
CZ335
CS146
GC306
CL449
DC307
CF203
DK596
DE232
CQ210
DH295
DJ418
CE237
GE400
DP349
GB331
WF528
QB139
GA135
DK529
GB079
DB170
CK377
CH291
CD414
DP186
DJ178
DB022
CZ407
CR401
CF254
CR031
CQ237
WD060
WC353
WD063
CL366
DN226
CG232
DB299
DE114
DL036
CK185
GA167

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2152998
2111226
2110650
2140937
2120199
2152880
2172967
2170921
2152367
2250547
2180757
2153705
2151594
2112444
2151353
2170791
2270202
2220812
2170696
2180202
2182118
2183274
2150850
2150978
2180459
2250872
2270085
2183292
2111173
2154146
2153365
2120305
2183303
2170636
2151970
2220493
2121964
2154402
2250311
2130643
2112091
2152454
2172645
2210349
2123286
2160148
2182193
2140820
2170311
2180779
2180340

SCORE

RAKESH.N.C
BASAVARAJAHKAREGOWDRA
RAHULRDIXIT
MANJUNATHR
DAYANANDA
KUSUMADS
SWARNAGOWRITR
MANIKANTATP
MANOJC
DEVARAJ
RUPESHPARASHARAMALWANI
AVINASHASHOKMEDAKERI
MANJUNATH.P
SUNITASAHU
PARAMESHAJ
NITHISHKS
JAYAMANIDEEPKOTHAPALLI
SHIVAKUMARAPOOJARA
DEVARAJA
KIRANBM
SAVITAWALI
SACHIN
KARIYAPPAKERAKALAMATTI
ANILT
GANGUBAIMASABINAL
RAJESHWARIBADARADINNI
PALLAVIC
VEERANNASHANTAYYAMATHAD
DISHANTHKUMAR
SHIVARAJS
AVINASHMB
SAGARG
JAYARAJUB
PREMKUMARS
ABHISHEKR
DHASHARATHRAJRATHOD
RAMESHAKR
SWATHICHINCHOLS
AKASHAMADEVMESTA
POOJAT
VINAYKUMARV
MAMATHAD
ABIJITHCD
ANBARASANS
HEMARA
MEGHANAV
ARPITHAMC
BHAVYA
SHWETHAKK
KIRANRP
VINAYAGOUDASPATIL

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page150of508

DOB
17Mar94
22Mar94
26Mar94
20Apr94
25Apr94
02May94
03May94
12May94
16May94
21May94
01Jun94
07Jun94
09Jun94
12Jun94
20Jun94
22Jun94
26Jun94
28Jun94
01Jul94
07Jul94
11Jul94
11Jul94
13Jul94
17Jul94
20Jul94
06Aug94
06Aug94
07Aug94
07Aug94
10Aug94
11Aug94
15Aug94
19Aug94
19Sep94
23Sep94
05Oct94
06Oct94
17Oct94
20Oct94
20Oct94
21Oct94
09Dec94
13Dec94
02Jan95
02Jan95
06Jan95
14Jan95
15Jan95
26Jan95
10Feb95
11Feb95

CATEG
2AG
GM
GM
1G
SC
2AG
3AG
3AG
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
GM
2AG
3AG
3AG
SC
3AG
3BG
3BG
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
3AG
3BG
GM
2AG
2AG
SC
3BG
3AG
2AG
SC
SC
2AG
2AG
ST
GM
2AG
3AG
GM
SC
2BG
3BG
1G
3AG
3BG
3BG

HOR
CAT
O
RK
O
K
O
WRK
WRK
K
K
RK
R
RK
K
W
RK
O
R
RK
RK
O
K
K
RK
O
WK
WKP
WRK
K
O
K
R
O
O
O
R
RK
RK
W
K
O
K
WRK
R
O
W
W
W
WRK
WRK
RK
K

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
308728
313201
314485
317612
302219
309209
305019
317050
311823
308722
320882
305729
313587
302843
317256
314568
307730
315799
316463
302349
321856
318781
320331
326720
322075
319719
317185
320079
312922
305129
304083
301998
318490
316210
312774
311895
308113
302894
308431
307756
325148
324913
325151
305638
318034
303704
313051
314450
317316
304937
319751

18OCT2016

SL
NO
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701

CENTER
CODE
DB236
CD235
CJ128
DH209
WF420
WC170
CP311
WD193
CT024
CU334
CL213
DR121
CM445
WE067
WD271
DB356
DH027
QD277
DK533
CT407
CN153
CZ514
CK328
WF037
DH498
CR389
CU019
WB084
CX256
DP457
CD438
GD053
CY060
CC366
QE291
WF292
WE079
WE048
QE404
CE491
CZ295
QE301
WC366
DH495
DE142
CG360
CD057
WB143
CJ293
WE119
CL108

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2171450
2270296
2250739
2183039
2150761
2152169
2111921
2120743
2172022
2121400
2153648
2123565
2153875
2170785
2180818
2270121
2183073
2121349
2110779
2250524
2181224
2111380
2140192
2150058
2110450
2171367
2152716
2121354
2111439
2123357
2180368
2181906
2171543
2250904
2230070
2183071
2130248
2122664
2250281
2173542
2121696
2250214
2121593
2150697
2170759
2220176
2173258
2152946
2172862
2122577
2153588

SCORE

KANTHARAJUHC
YATHISHCHANDRAHD
SHIVARAJKUMARKM
BHARANINRM
BHARATHM.V.
HARISHKUMARABB
ARJUNHS
NAGENDRAC
JYOTHIK
MARUTIABHAJANTRI
AMBIKAN
GURUSWAMYS
SUDEEP
THANUJACR
CHETHANKUMARBS
ABHISHEKGOWDASK
HANAMANTJAVALAGI
AMBARESH
MANOJM
SHASHIKUMAR
SACHINDASHARATHNIRALE
RAJASHEKARAREDDYHS
VITTALPALE
VAIBHAVIC
KATIKAVENKATABHAVANIPRASAD
SHIVAKUMARMS
PRAVEENRANATUR
INDRESHACA
SHASHANKSBHARADWAJ
KRISHNAMADAR
DHAMINIS
BASAVARAJBIRADAR
PRIYAG
POORNIMADUNDAPPANAVAR
SHIVKUMAR
PALLAVICG
SUMITHRAS
POOJAJ
MAHESHKUMAR
BAIREGOWDAN
KARTHIKNAIKHB
AKSHATA
RANJITHKS
VENKATESHABM
HAREESHAK
PAVANKUMARBR
GIRISHA
YATHISHAAV
ABHISHEKP
NIDEESHNC
KUSHALRAJ.L

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page151of508

DOB
15Feb95
23Feb95
25Feb95
06Mar95
24Mar95
08Apr95
15Apr95
15Apr95
19Apr95
06May95
10May95
10May95
15May95
15May95
30May95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
05Jun95
09Jun95
13Jun95
14Jun95
15Jun95
16Jun95
22Jun95
28Jun95
01Jul95
01Jul95
15Jul95
15Jul95
17Jul95
31Jul95
02Aug95
10Aug95
11Aug95
12Aug95
12Aug95
04Sep95
07Sep95
04Oct95
04Oct95
12Oct95
26Oct95
12Nov95
12Nov95
14Nov95
17Nov95
24Nov95
09Dec95
10Dec95
17Dec95

CATEG
3AG
3AG
2AG
3BG
2AG
2AG
GM
SC
3AG
SC
2AG
SC
2AG
3AG
3BG
3AG
3BG
SC
GM
2AG
3BG
GM
1G
2AG
GM
3AG
2AG
SC
GM
SC
3BG
3BG
3AG
2AG
ST
3BG
ST
SC
2AG
3AG
SC
2AG
SC
2AG
3AG
SC
3AG
2AG
3AG
SC
2AG

HOR
CAT
RKP
R
RK
O
O
RK
O
K
W
RK
RK
O
RK
K
O
RK
RK
K
O
RK
K
RK
RK
W
O
RK
O
RK
O
RK
R
RKP
O
W
K
W
RK
O
RK
O
K
WRK
R
O
RK
O
O
K
K
O
O

HK
Y
Y

Y
Y

VERSION
312988
301819
304448
315713
326596
324730
307311
325281
309128
309886
305493
319081
306045
325683
325359
313108
315531
322949
317187
309511
306841
312002
305081
326213
316002
308101
309582
324116
310800
318921
302022
321045
311372
301422
323331
326468
325695
325664
323444
302603
311783
323341
324925
315999
314478
303384
301641
324175
304613
325735
305388

18OCT2016

SL
NO
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752

CENTER
CODE
CB282
QB301
WF057
CN601
CW418
QB240
CX205
CG206
DH504
CM346
CF005
WD179
GD165
CG342
CF301
CD115
CE418
DP020
DK196
DC115
QC065
DE371
CS198
CQ081
CC147
QE135
QD149
CC029
QD319
CU180
CL184
CD454
CJ372
GB137
CD080
CX398
DL508
CQ289
DN394
DN282
GD248
CU196
CL287
WD470
GC331
DH030
DE257
GD337
DA218
DP288
DG565

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2280036
2240013
2130024
2181149
2181771
2280074
2181912
2120544
2170492
2172755
2154337
2140251
2152862
2180632
2130841
2154532
2173529
2110116
2160521
2171086
2181349
2140804
2280413
2153133
2120269
2110411
2152458
2180335
2240146
2111579
2153620
2112591
2172885
2130085
2180461
2181862
2150552
2181429
2150399
2170238
2181506
2152758
2120870
2154368
2180718
2110376
2151125
2181391
2171222
2110148
2170598

SCORE

GURURAJ
MALLIKARJUN
RANGANATHAK
ABHISHEKHS
VISHNUVARDHANS
AKASH
USHAP
MANJUNATHBN
DHANALAKSHMIBS
MANASAM
MALIGESHIVANANDA
SHANKARAM
PRADEEPIRAPPAMURACHITTI
MAHANTESHKARAMADI
CHANDANGK
SHREENIVASILAGER
SUSHMAM
KAVYAKN
SHAZADKHANN
MEGHANAK
PAVAN
MALATESHMALABER
BUREDDYMALLI
BHAIRAVATC
HARSHITHAN
MEGHANABK
DHANAKAMAKSHIR
SANTOSHMATHAPATI
DEVARAJ
VARUN.P
KISHORKUMARG
ASIFHUJARE
NAVEENKUMARHC
LAXMANDULARI
SANDEEPDM
MADHUL
NITHINA
ROHITKUMARS.S
DEEPIKAV
SOUNDARYAAA
SAMPATKAKKERI
JEEVANPRAKASH.N
ARPITHAM
CHANDANAKS
BHUSHANSURYAKANTDESAI
KARTHIKPS
DARSHANBP
BASAVASHRIFAKEERAGOUDAPATIL
SRINIVASJ
YASHWANTHK
VINODHAG

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page152of508

DOB
29Jan96
05Feb96
06Feb96
20Feb96
22Feb96
02Mar96
08Mar96
16Mar96
20Mar96
30Mar96
02Apr96
10Apr96
24Apr96
04May96
04May96
06May96
18May96
18May96
20May96
26May96
01Jun96
05Jun96
06Jun96
18Jun96
20Jun96
22Jun96
01Jul96
03Jul96
12Jul96
13Jul96
14Jul96
22Jul96
25Jul96
25Jul96
05Aug96
31Aug96
14Sep96
15Sep96
26Sep96
09Oct96
14Oct96
19Oct96
19Oct96
27Oct96
01Nov96
14Nov96
15Nov96
18Nov96
04Dec96
11Dec96
26Dec96

CATEG
3BG
1G
ST
3BG
3BG
3BG
3BG
SC
3AG
3AG
2AG
1G
2AG
3BG
ST
2AG
3AG
GM
2BG
3AG
3BG
1G
3BG
2AG
SC
GM
2AG
3BG
1G
GM
2AG
GM
3AG
ST
3BG
3BG
2AG
3BG
2AG
3AG
3BG
2AG
SC
2AG
3BG
GM
2AG
3BG
3AG
GM
3AG

HOR
CAT
RK
RK
RK
RK
O
O
WRK
O
WRK
WRK
RK
R
R
RK
O
R
W
WRK
RK
O
K
K
O
RK
W
O
W
RK
K
O
K
O
RK
R
R
RK
O
O
W
WR
K
O
K
W
O
R
O
W
O
O
K

HK

VERSION

Y
Y

300810
322237
326233
306473
310514
322176
310748
303790
316008
306266
302645
325267
321157
303590
302941
301699
302530
318644
316863
313406
322369
314707
308774
307601
301203
323175
322821
301085
322991
309732
305464
302038
304692
320137
301664
310942
317788
307809
318202
318088
321240
309748
305567
325558
320907
315534
314593
321329
312346
318720
315445

18OCT2016

SL
NO
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803

CENTER
CODE
DE062
CQ176
WA238
CW388
DB139
DA395
DK008
DE133
CE227
CF488
WE531
CU133
CT075
CK491
QE375
GC089
QB290
CG410
CQ368
CR476
GD147
DE079
DB506
DA543
DD357
DA390
CD354
DC367
WD246
DK029
WE204
DK386
CS248
DH184
DK137
DB112
DE277
DB126
DJ128
DK558
CP375
CR189
WE304
CP397
CW018
DE090
DK104
WE359
DJ141
CP490
WF020

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2151077
2121156
2173473
2152706
2171416
2182368
2151190
2170762
2173494
2173214
2122001
2171931
2152864
2140182
2260175
2181033
2160034
2154295
2280371
2280586
2230174
2170751
2240202
2171288
2160496
2130378
2173311
2151613
2153997
2130273
2182648
2220676
2172161
2220818
2182701
2152019
2151135
2152026
2130206
2151346
2172412
2280596
2182553
2230213
2121533
2140823
2151218
2182489
2170638
2172425
2170034

SCORE

MAHADEVA
MADHUM
DEEPAK.M
KAVYAMP
PRIYANKABR
PRAVEEND
VARUNBS
JEEVITHAR
DARSHANHR
NITHINGOWDAR
ABHISHEKSL
DHANUSHGOWDAC
SHIVARANJANM
SUBRAHMANYAKESHAVGOUDA
MAHEBOOB
VEENASHIREGOL
MUSTAQHMULLA
DEEPAKKUMAR
NAGARAJ
PRAJWALSWAMYJM
YAMANOORAPPABTALAVAR
VIDYASHREE
KHAJASABLAKMAPUR
ARASAPPAN
MOHAMMEDAFRIDI
KIRANKUMARK
PUTTARAJUV
BHARATHV
MEGHANAMM
DIVYA.S.M
HARSHITHATM
PJSUMALATHA
VINUTHAVR
SANDEEP.M
DIVYATHEJASBS
SANGEETHA.J
RAMYAJK
YASHASWININ
CHAITHRATM
RAVIKUMARANM
KOUSHALYACK
MEGHASHREE.G
NAGENDRAHS
SHREENIDHIMS
SPOORTHI.S
CHAITHRAGN
RAJESHRPUJARI
KYASANAKERIVEERESH
JAGADEESHATR
BALAKRISHNAHY
VINUTHAHM

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Page153of508

DOB
01Jan97
10Jan97
16Jan97
24Jan97
29Jan97
24Feb97
07Mar97
20Mar97
05May97
06May97
18May97
26May97
30May97
31May97
01Jun97
01Jun97
02Jun97
10Jun97
13Jun97
13Jun97
13Jun97
20Jun97
21Jun97
21Jun97
11Jul97
11Jul97
12Jul97
18Jul97
14Aug97
20Aug97
28Aug97
05Sep97
12Sep97
18Sep97
14Oct97
17Oct97
23Oct97
04Nov97
12Nov97
15Nov97
20Nov97
23Nov97
13Dec97
14Dec97
17Dec97
09Jan98
18Feb98
25Feb98
15Mar98
18Apr98
10May98

CATEG
2AG
SC
3AG
2AG
3AG
3BG
2AG
3AG
3AG
3AG
SC
3AG
2AG
1G
2BG
3BG
2BG
2AG
3BG
3BG
ST
3AG
1G
3AG
2BG
ST
3AG
2AG
2AG
ST
3BG
SC
3AG
SC
3BG
2AG
2AG
2AG
ST
2AG
3AG
3BG
3BG
ST
SC
1G
2AG
3BG
3AG
3AG
3AG

HOR
CAT
RK
RK
O
WRK
WR
O
O
WRK
O
O
R
R
RK
RK
RK
WK
R
O
RK
R
K
WRK
R
RK
O
K
K
O
WR
W
W
W
WRK
O
O
W
RK
W
K
R
WRK
O
RK
W
WK
WRK
O
R
RK
K
K

HK

Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
314398
307696
323806
310468
312891
312523
316669
314469
302339
303128
326147
309685
309179
305238
323418
320665
322226
303626
307888
308060
321139
314415
313258
312671
314165
312518
301938
313647
325334
316679
325820
317056
308824
315688
316789
312864
314613
312878
316160
317210
307367
308301
325920
307389
310098
314426
316765
325975
316173
307482
326196

18OCT2016

SL
NO
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854

CENTER
CODE
CF121
CE303
CQ468
DJ132
DR443
CS483
WB148
DP469
QD200
WE399
DD495
DR376
CZ518
WF516
GB228
CT432
CC404
DR269
DE425
DP212
CS269
CX374
DK222
QE350
CA120
CM194
DB146
CA215
CK484
DP430
WF300
GA025
WE118
CN447
CA175
CD495
CG144
DA162
WD466
CQ335
GA099
CH039
CU321
CA247
GA181
QC009
CB272
DJ287
QE238
CB153
CN170

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2250830
2154835
2111845
2122774
2250012
2121198
2152952
2110180
2160352
2182446
2151515
2220928
2111382
2220745
2123038
2111706
2112676
2220925
2140800
2110140
2153035
2152558
2122510
2280657
2121844
2172735
2182224
2153850
2112350
2123366
2150584
2154330
2182748
2153509
2280390
2112602
2173042
2110979
2120453
2111829
2120360
2123363
2152796
2120390
2180302
2250197
2120084
2150986
2220732
2173604
2120978

SCORE

JAYASREEG
USHARANIHS
PREMNATHKUMAR
MANJUNATHABG
VINODKUMARM
SOMANNAC
RAVIKUMARAKN
RAMACHANDRAPPASHAVI
KAREEMBABA
JAYANNAKA
MOHANKUMARM
MAILARAPPA
THIMMAPPA.P
MUTHURAJUM
ARUNBELAKUD
JNANESHKUMARS
VIRUPAXANGADI
NATARAJP
NAVEENKUMARKV
ANANDBR
PRASHANTAANNAPPANAIK
SRINIVASA.A
SENDILKUMARS
UDUPIMALLIKARJUN
SATHISHAKP
BASAVARAJUL
MILANKUMARSHETTY
YOGANANDAR
ARAVINDAGS
VINAYAKPAWAR
NAGESHATR
MANJUNATHMANGALUR
VEERABHADRASWAMYKB
SANTHOSHPR
VEERESH
JNANESHWARAK
NAGESHAND
RAGHUNATHT
HARISHSHARMAHN
ANANDK
GEETANJALINV
VENKATESHAC
KEERTHIPRASADSB
PRAKASH.G
YASHAVANTAPPANELAWADI
ESHWAR
PPRAVEENKUMAR
MANJUNATHATK
PARAMANANDA
LAKSHMINARAYANAHN
CHIANANDAA

48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page154of508

DOB
28May98
29May98
15Jun77
20Jun77
15May80
06Apr82
01Jun82
01Jun82
26Sep82
26Dec82
23Apr83
04Jun83
15Aug83
01Sep83
01Sep83
03Dec83
29Dec83
09Feb84
08Apr84
22Apr84
10Jun84
20Jun84
01Jul84
30Jul84
31Jul84
25Aug84
12Sep84
29Oct84
03Feb85
28Feb85
05May85
09May85
10May85
12May85
01Jun85
01Jun85
16Jun85
04Jul85
23Jul85
11Aug85
12Aug85
02Sep85
09Sep85
11Sep85
01Jan86
05Jan86
09Jan86
18Jan86
05Feb86
08Feb86
13Feb86

CATEG
2AG
2AG
GM
SC
2AG
SC
2AG
GM
2BG
3BG
2AG
SC
GM
SC
SC
GM
GM
SC
1G
GM
2AG
2AG
SC
3BG
SC
3AG
3BG
2AG
GM
SC
2AG
2AG
3BG
2AG
3BG
GM
3AG
GM
SC
GM
SC
SC
2AG
SC
3BG
2AG
SC
2AG
SC
3AG
SC

HOR
CAT
W
O
E
RK
O
RK
K
K
R
RK
O
RK
K
K
RK
O
O
O
RK
O
RK
R
O
K
RK
K
K
O
RK
K
RK
K
RK
RK
K
R
O
O
O
K
W
K
K
O
RK
K
O
RK
O
RK
O

HK

VERSION

302761
302415
307988
316164
319403
309059
324189
318933
322872
326015
314290
319336
312006
326708
320228
309536
301460
319229
314761
318452
308845
310918
316874
323390
300120
306162
312898
300215
305245
318862
326476
319609
325734
306431
300175
302079
303408
312290
325554
307853
319683
303831
309873
300247
319765
322313
300800
316319
323278
300681
306762

Y
Y

18OCT2016

SL
NO
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905

CENTER
CODE
DK254
CL480
DL404
CK109
CA509
CL012
CE217
DR132
CW320
WD479
DH494
CA424
GB465
CB320
CG259
DN194
DP316
WC273
CQ293
CZ266
CM286
QC188
CG251
DG364
DE172
WA172
CZ286
CD013
CK032
CA099
CS190
CA022
CL110
CS358
CP151
CM127
DJ078
QC332
WD405
DP158
QB333
CU307
CG134
CN595
DR405
CA205
CS114
QE507
DJ201
CU030
CQ070

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170906
2120838
2150569
2154052
2280096
2160221
2154806
2170013
2152653
2140139
2150696
2173685
2110709
2112814
2180646
2170227
2170174
2240190
2121132
2140571
2172749
2112123
2173055
2182931
2210119
2173386
2152343
2250861
2172913
2151684
2140430
2170210
2172574
2280409
2153322
2112160
2170631
2280197
2120516
2130044
2112835
2152786
2112375
2181150
2123512
2250681
2152982
2121904
2130212
2181762
2153137

SCORE

ASHWINIBV
BASANTHAKUMARA.GP
CHIDAMBARATR
SRIKANTHADH
RAMESH
TOUSIFGADYAL
SACHINKUMARHUGAR
RAGHUC
PRAKASHPV
SHAMBHULINGAN
KEMPARAJUTS
GIRISHG
PRABHURANDEWADI
GAYATRIMURAGOD
NIRANJANAMURTHYDN
ABISHEKBR
SOMASHEKARJ
JAYASHREE
CHETHAND
SHARANAPPAOBANNANAVARA
LAKSHMIR
DEEPUD
MAHENDRASWAMYMR
SHASHIBHUSHANARPATIL
KIRANKUMARKULKARNIV
SAGAR
SUNIL
KUDHURESHASHIDHAR
BASAVARAJAR
KRISNAMURTHYAH
DYAMANNAKOLAKAR
JAGADEESHAG
VENUGOPALREDDYT
BASAVARAJ
SURESHKOUJALAGI
GURUPRASADK
ANILKUMARCS
MANJUNATH
RAJUGM
RAGHAVENDRASN
BASAVARAJMURIGEPPAANEPPANAV
SUPRAJNAIK
SRIDHARK.P
GIRISHKOWTI
SRINIVASABR
DAYANAND
MANJANNASR
GEETHAGCHAVAN
MADHUN
ULLASSC
PUNEETHB

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page155of508

DOB
05Mar86
05Mar86
06May86
06May86
01Jun86
10Jun86
28Jun86
30Jun86
05Jul86
07Jul86
10Jul86
21Jul86
22Jul86
22Jul86
25Jul86
11Sep86
17Sep86
13Oct86
20Oct86
02Nov86
05Nov86
09Nov86
12Feb87
13Feb87
17Feb87
20Feb87
19Apr87
25Apr87
02May87
30May87
01Jun87
01Jun87
01Jun87
02Jun87
03Jun87
11Jun87
27Jun87
16Jul87
25Jul87
10Aug87
21Aug87
23Oct87
30Oct87
02Nov87
21Jan88
01Feb88
25Feb88
11Mar88
20Mar88
24Mar88
02Apr88

CATEG
3AG
SC
2AG
2AG
3BG
2BG
2AG
3AG
2AG
1G
2AG
3AG
GM
GM
3BG
3AG
3AG
1G
SC
1G
3AG
GM
3AG
3BG
GM
3AG
2AG
2AG
3AG
2AG
1G
3AG
3AG
3BG
2AG
GM
3AG
3BG
SC
ST
GM
2AG
GM
3BG
SC
2AG
2AG
SC
ST
3BG
2AG

HOR
CAT
W
RK
RK
K
K
K
RK
RK
RK
K
K
RK
O
WK
RK
RK
R
WR
O
K
WK
K
RK
O
O
K
RK
K
RK
K
RK
RK
RK
K
RK
O
O
K
RK
RK
O
O
R
K
K
O
RK
WE
RK
O
O

HK

VERSION
316906
305760
317684
304861
300509
305292
302328
319092
310400
325567
315998
300424
320465
300848
303731
318002
318748
324833
307813
311754
306253
322492
303723
315244
314508
323740
311763
301588
304784
300099
308766
300022
305390
308934
307143
306095
316110
322629
325493
318510
322269
309859
303398
306467
319365
300205
308690
323547
316233
309575
307590

18OCT2016

SL
NO
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956

CENTER
CODE
DD204
CL041
WA007
DN606
GE118
GC098
CL382
WE406
DE482
DA105
GB410
CL497
CD441
CU020
DD257
QB245
CD035
DP103
DN323
CY295
CB147
CD486
CH032
DH348
DE181
CY348
CL261
CH234
CM283
WA186
DJ255
CE171
WD225
WA050
GD093
CJ186
CG266
CA268
DD469
DH234
WF236
WC444
CE030
CP399
CD313
DK046
CQ166
DJ559
CY159
DG178
CM506

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2122378
2130707
2110220
2110279
2151576
2153670
2130723
2171181
2151174
2171208
2182815
2181115
2180370
2111551
2110839
2250928
2154499
2170115
2170242
2130467
2180120
2112599
2170153
2140903
2250193
2171591
2280277
2280490
2180957
2112641
2110570
2173478
2112253
2180596
2181825
2112260
2130812
2180063
2182542
2110401
2170336
2181836
2180240
2172414
2180401
2182720
2111805
2170718
2121801
2170531
2140239

SCORE

DHANANJAYAKUMARKS
NAGARAJNAGENAHALLI
RAJESHR
RAJKUMAR
MARUTI
HANUMANTAPPAMADIWALAR
UMAPATHIB
SHANKARAS
LINGARAJUSM
RAJESHAD
GANGADHARAG
MALLAYYAHIREMATH
SANGAPPA
NITHINRAMCHANDRASHETTY
RAGHUHM
PARAMESHWAR
CHARANRAJDP
BHARATH.K
NAGAVENID
SATHEESHTF
SHARATHKUMARAPR
AMOOLCHAVAN
SURESHAKN
NIITYANANDARAMATN
SHASHIDHAR
SIDDANAGOWDASKITTUR
PMVIRUPAKSHASHASTRI
SUNILAKUMARB
PUNEETHM
VIRESH
PRASHANTPRAKASHLOKARE
NIRMALAKR
LOKANATHAHINGANAKR
MAHESHBELLAKKI
MANJUNATHYALLAPPASABARAD
ROHITRAOH
YATHISHKUMAR.B
KUMARASWAMYN
DILIPAGS
CHANDRASHEKARK
DHARMARAJULB
MAHESHKUMARHM
SHRUTHIAB
KRISHNAHB
DEVANANDA
GURUPRASADS
SATHEESHSM
NAGESHAR
SUNILKUMARP
NAGESHPK
MOHANM

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page156of508

DOB
14Apr88
02May88
08May88
08May88
12May88
14May88
15May88
16May88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
01Jun88
02Jun88
08Jun88
09Jun88
11Jun88
14Jun88
18Jun88
23Jun88
24Jun88
19Jul88
20Jul88
30Jul88
31Jul88
01Aug88
23Aug88
18Sep88
01Oct88
05Oct88
25Oct88
02Nov88
06Nov88
09Nov88
01Jan89
06Jan89
01Feb89
01Feb89
01Mar89
01Mar89
02Mar89
10Mar89
19Mar89
23Mar89
28Mar89
10Apr89
14Apr89
15Apr89
17Apr89

CATEG
SC
ST
GM
GM
2AG
2AG
ST
3AG
2AG
3AG
3BG
3BG
3BG
GM
GM
2AG
2AG
3AG
3AG
ST
3BG
GM
3AG
1G
2AG
3AG
3BG
3BG
3BG
GM
GM
3AG
GM
3BG
3BG
GM
ST
3BG
3BG
GM
3AG
3BG
3BG
3AG
3BG
3BG
GM
3AG
SC
3AG
1G

HOR
CAT
RK
RK
K
K
R
O
RK
RK
RK
RK
K
RK
RK
RK
RK
RK
O
K
WRK
K
RK
RK
RK
RK
RK
RK
K
RK
K
O
O
WRK
O
K
RK
O
R
RK
RK
K
RK
RK
WRK
RK
K
R
RK
K
O
K
O

HK

Y
Y
Y

VERSION
314012
305321
323575
318414
321574
320674
305662
326038
314818
312233
320410
305777
302025
309581
314065
322181
301619
318535
318131
311146
300675
302070
303824
315852
314517
311180
305541
304026
306252
323754
316287
302283
325313
323618
321085
304506
303738
300268
314277
315738
326412
325004
302142
307391
301897
316698
307686
316591
311311
315058
305850

18OCT2016

SL
NO
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007

CENTER
CODE
CN038
DK599
DC132
GB266
DH303
DH339
CR098
WE094
CB441
CN261
CC428
DB434
QC187
QB247
CP298
DD235
CR359
DA288
CK492
CX266
DR011
WA213
WE428
WE186
CC023
GB433
CX372
DC117
CS374
QC005
GB059
WE379
CG294
GB012
CR494
WF150
CD358
CR125
DP104
CX250
GB360
CM132
DE263
QB184
DP446
DP326
CQ022
WE264
CE434
DG580
CK375

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181242
2122432
2171100
2150676
2183025
2110420
2111085
2122617
2140019
2172492
2280095
2280567
2210348
2220059
2160241
2260180
2111133
2160464
2270266
2152531
2170001
2173431
2122142
2182678
2280113
2110669
2130523
2122282
2181515
2280726
2170116
2122215
2180643
2123547
2182250
2123317
2112579
2130394
2183314
2181881
2122776
2120795
2170805
2180360
2170197
2150247
2172232
2122377
2112767
2150884
2154145

SCORE

SRIDHARAU
MANUGM
MANUPRASADMH
SHRIDHARSMARANABASARI
DANAYYAMATHAPATI
SUCHENDRABALEGAR
DIVYAAM
VINAYAKAN
GOPIK
GANESHDOMBER
SHANKRAPPA
AMARESHA
MANOJKUMAR
DEVIDAS
MMANSOORBASHA
ABDULRAHEEMN
ANILKUMARV
SHAHISTABEGUM
SANTOSHKUMAR
NATARAJAMN
PRAVEENKUMARGB
SHYLAJA
ASHOKAAS
SINTOCA
KGURUBASAVARAJA
AVINASHBYARAGOPPANAVAR
MAHALAKSHMIK
SHIVAKUMARGC
PRAVEENMAHADEVAYYAMEVUNDI
SHRISHAIL
BUSHANGUDMETI
SHIVARAJUAN
SHIVU
SANTOSHASHOKRAIBAGKAR
PRAVEENKUMARMJ
ANDANIBHYRAVA
VENKATARAMASHARMACV
KIRANKUMARHT
SHRISHYLALAKKASHETTY
VINAYAKASK
POOJASURYAVANSHI
MADHUSUDANTR
ANILKUMAR
SANDEEPKUMAR
HEMANTHKUMARN
NINGARAJ
ARPITHAB
RAKSHITHG
PRAMODR
PREMAKUMARI
MALATHESHAPR

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page157of508

DOB
22Apr89
28Apr89
14May89
24May89
24May89
27May89
29May89
29May89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
01Jun89
05Jun89
05Jun89
07Jun89
10Jun89
15Jun89
18Jun89
18Jun89
20Jun89
20Jun89
21Jun89
01Jul89
01Jul89
01Jul89
07Jul89
09Jul89
10Jul89
13Jul89
18Jul89
19Jul89
25Jul89
08Aug89
10Aug89
21Aug89
21Aug89
26Aug89
31Aug89
02Sep89
10Sep89
17Oct89
17Oct89
22Oct89
24Oct89
25Oct89
29Oct89
02Nov89
03Nov89
05Nov89

CATEG
3BG
SC
3AG
2AG
3BG
GM
GM
SC
1G
3AG
3BG
3BG
GM
SC
2BG
2BG
GM
2BG
3AG
2AG
3AG
3AG
SC
3BG
3BG
GM
ST
SC
3BG
3BG
3AG
SC
3BG
SC
3BG
SC
GM
ST
3BG
3BG
SC
SC
3AG
3BG
3AG
2AG
3AG
SC
GM
2AG
2AG

HOR
CAT
RK
RK
O
O
K
O
WRK
K
RK
RK
RK
RK
RK
K
O
O
K
WK
RK
RK
RK
WRK
RK
O
RK
K
WK
RK
RK
K
O
K
K
K
K
RK
O
RK
K
O
W
RK
K
K
O
RK
WRK
K
K
WRK
RK

HK

Y
Y
Y
Y
Y

VERSION
306918
317261
313412
320266
315807
315843
308386
325710
300969
306373
301484
313186
322491
322183
307290
314043
308567
312416
305237
310808
318971
323781
326028
325802
301079
320433
310916
313404
308950
322309
320059
325995
303558
320012
308067
326326
301942
308173
318536
310794
320360
306180
314599
322120
318878
318758
307558
325880
302546
315460
305127

18OCT2016

SL
NO
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058

CENTER
CODE
CA409
DD136
GD201
CB231
CL182
DB199
CE380
WA373
WD116
WF398
DB467
GB036
CM177
CN154
CM178
CZ253
CJ216
DG344
GE041
CX254
CW195
CF312
DR311
WB430
CX280
WC289
DL415
CK107
DJ554
DG309
CL373
CA227
CT367
CW265
GD318
DP276
WD047
WB166
WE154
CT386
DL468
DJ502
DB373
WE445
GB065
CH106
CA209
QD060
QE087
DA152
DL441

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2112850
2110814
2152944
2154958
2153618
2171445
2180172
2112813
2153771
2140883
2210221
2141018
2160212
2181225
2153829
2171668
2112265
2210094
2182582
2130513
2152632
2112458
2110060
2172466
2181895
2171690
2150570
2172928
2110618
2122857
2220280
2120702
2280426
2121489
2181403
2150240
2172675
2121279
2250217
2172099
2150559
2182833
2210220
2111011
2110131
2122716
2120794
2121797
2160661
2122162
2123077

SCORE

MANJUNATHAYS
HEMANTHKUMAR.V
BHARATHKUMARBM
MALATHESHG
PRASHANTHAKUMARM
UPENDRACP
AVINASHGN
KOKILAHR
SHRUTHISK
KIRANKUMARN
VINAYAK
HONNURSABP
PRAVEENA
CHETANM
PRADEEPAT
KATHYAYINI
LINGARAJAMALISHANTAPPACHANN
DEEPUS
PRIYANKADESAI
GIREESHPL
PRATHIMASM
MURUGHESHSHONAWADMATH
SUMANTHMV
SUPREETHKUMARN
MANJULAAR
MANUKB
SHASHIDHARAM
YOGEESHHR
SUMANG
SAGARB
VINAY.R
LOKESHAT
GANGADHAR
MOHANBABUGN
MANJUNATHAKARAMUDI
GANESHAKR
NANDISHKUMARTN
JAGADISHM
SATISHK
VIKRAMG.V.
ARAVIND
BASAMMARAKSHE
PRASHANT
SHIVANANDMUKASHIVAYYANAVAR
PRADEEPPANDURANGDESHAPANDE
SHREEKANTMOTILALANGADI
ANILKUMARK
VALOJI
SHAFIAHAMAD
SHIVAMMAK
ISHWARDEVARNAVADAGI

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page158of508

DOB
07Nov89
18Nov89
05Dec89
10Dec89
16Dec89
01Jan90
06Jan90
08Jan90
18Jan90
25Jan90
25Jan90
03Feb90
09Feb90
10Feb90
25Feb90
06Mar90
06Mar90
10Mar90
12Mar90
15Mar90
16Mar90
24Mar90
25Mar90
01Apr90
01Apr90
02Apr90
08Apr90
15Apr90
15Apr90
21Apr90
27Apr90
28Apr90
01May90
02May90
05May90
06May90
11May90
15May90
20May90
28May90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
01Jun90
05Jun90
05Jun90
10Jun90

CATEG
GM
GM
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
GM
2AG
1G
GM
1G
2BG
3BG
2AG
3AG
GM
GM
3BG
ST
2AG
GM
GM
3AG
3BG
3AG
2AG
3AG
GM
SC
SC
SC
3BG
SC
3BG
2AG
3AG
SC
2AG
3AG
2AG
3BG
GM
GM
GM
SC
SC
SC
2BG
SC
SC

HOR
CAT
K
O
K
O
RK
RK
RK
W
WK
K
K
K
K
K
RK
K
K
W
WRK
RK
WR
K
O
O
WRK
R
RK
RK
O
K
O
RK
RK
RK
K
RK
K
O
K
O
RK
WK
R
K
K
K
K
RK
R
W
RK

HK

Y
Y

VERSION
300409
313944
321193
300759
305462
312951
302492
323941
325204
326574
313219
320036
306273
306842
306274
311741
304537
315224
321497
310798
310284
302952
319274
324494
310824
324849
317695
304859
316586
315189
305653
300227
309470
310345
321310
318708
325135
324198
325770
309490
317748
316539
313125
326061
320065
303903
300209
322732
323127
312280
317721

18OCT2016

SL
NO
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109

CENTER
CODE
CL511
GB020
DD224
DG166
WA260
GE434
CR367
DJ404
WB005
CN529
GE463
WE493
CH156
DH307
CK322
DP092
CT309
DD317
DK133
DB306
GE035
CH470
GC295
DR436
CZ564
CS103
CS453
DL354
CG344
GE306
CE135
WB502
CQ478
DR239
CH082
DR292
WD117
CF063
CS120
CX330
WF016
DD128
DA470
QC294
CK281
WD499
DR074
CE053
WF198
CD489
CN226

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2153723
2110056
2151432
2150755
2173507
2152264
2151929
2182844
2140496
2280321
2121690
2151847
2220644
2122984
2154128
2270011
2230189
2140736
2170881
2171459
2151409
2230294
2154098
2110079
2181942
2121276
2172208
2150549
2154282
2121913
2160051
2181024
2111847
2150062
2122938
2170049
2153770
2154358
2172141
2121568
2123560
2182605
2151788
2120662
2120619
2154422
2123574
2260032
2123210
2120297
2181218

SCORE

SANDEEPG
KISHANMITHARE
ROSHANGURURAIKAR
MALA.N
KARTHIKSS
LAXMIAKANTJOTENNAVAR
RAVISHANKERP
SAMPIGEKUMARBG
PUTTARAJU
VEERESHAKASHIGAVI
MOHANBHAJANTRI
RAJESHAC
SHANKRAPPA
KIRANB
HARIKRISHNAKM
NARAYANAT
SRIKANTHD
UPPARKUMARSWAMY
VENUVM
RAGHUNATHAGOUDGPATIL
SHREEDHARYANKAPPAAKKASALIG
VEERESHDALAWAI
SHIVANANDNINGAPPAKILABANUR
MUBBASHIRMOHAMMEDATHHAR
AKSHATAHOOLI
SHARATHG
CHETANKUMARKSHIRUR
MANJUN
SATEESHR
RAHULSHAMRAOSAWANT
MAHAMEDASHIKM
VINAYKUMARHN
SHARATHMURALI
JAGADEESHWARHALLI
PRAVEENARJUNULLIKASHI
MEGHAJOBALI
SOUMYASUDHAKARNAIK
MANJUNATHAB
SHRUTHIS
SRIKANTHPAWARA
LINGANANDAPRASANNAR
MANJUNATHASP
HITESHS
SANTOSH
ANILT
NAVEENKUMARD
RANJAN.A
SUMEERAV
MANOJKUMARP
KESHAVAPRASADHC
YATHEESHKR

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page159of508

DOB
12Jun90
18Jun90
20Jun90
20Jun90
20Jun90
01Jul90
01Jul90
01Jul90
10Jul90
12Jul90
17Jul90
20Jul90
20Jul90
20Jul90
22Jul90
22Jul90
24Jul90
25Jul90
27Jul90
30Jul90
31Jul90
31Jul90
01Aug90
02Aug90
22Aug90
26Aug90
28Aug90
17Sep90
02Oct90
02Oct90
09Oct90
15Oct90
31Oct90
06Nov90
09Nov90
16Nov90
19Nov90
22Nov90
29Nov90
30Nov90
30Nov90
01Dec90
22Dec90
02Jan91
07Jan91
11Jan91
20Jan91
30Jan91
31Jan91
09Feb91
13Feb91

CATEG
2AG
GM
2AG
2AG
3AG
2AG
2AG
3BG
1G
3BG
SC
2AG
SC
SC
2AG
3AG
ST
1G
3AG
3AG
2AG
ST
2AG
GM
3BG
SC
3AG
2AG
2AG
SC
2BG
3BG
GM
2AG
SC
3AG
2AG
2AG
3AG
SC
SC
3BG
2AG
SC
SC
2AG
SC
2BG
SC
SC
3BG

HOR
CAT
O
O
RK
WRK
O
K
O
O
RK
K
K
RK
K
K
K
RK
O
RK
O
O
RK
RK
RK
O
WRK
K
K
RK
RK
R
K
O
O
RK
K
WK
WRK
K
WK
K
R
RK
O
RK
O
O
O
O
K
O
K

HK

Y
Y

VERSION
305791
320020
314032
315046
323837
321890
308575
316436
324037
306497
321919
326109
303941
315811
305087
318588
309413
314125
316787
313071
321491
304262
320871
319396
312052
308679
309029
317634
303592
321762
302247
324326
307996
319199
303874
319252
325205
302703
308696
310874
326192
313936
312598
322598
305033
325587
319034
302165
326374
302073
306655

18OCT2016

SL
NO
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160

CENTER
CODE
CP013
WD214
CJ200
CM062
CC279
CS219
QE226
WD288
CG087
DR257
DN450
CU171
WF472
WD010
DG330
DH057
CY066
QC182
WA175
CE329
CA037
DN255
CN198
DR136
QC326
WC340
CZ450
QD189
CZ571
CG272
DA122
WC102
CX103
DP404
CJ123
QB092
WD078
DD345
CN094
GE409
DL041
GA163
CE373
DE311
GB008
CZ283
DL208
CQ156
CT242
WD184
CD324

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2121093
2180894
2153983
2153779
2180318
2153040
2110569
2172924
2260067
2183384
2160675
2171949
2150882
2123166
2110485
2150582
2240199
2172622
2112625
2210472
2170408
2220872
2153447
2110026
2240069
2152440
2152389
2280497
2181949
2173066
2122170
2160418
2111412
2123370
2153955
2270278
2181067
2182561
2280342
2111275
2220850
2120293
2173518
2182767
2160722
2121698
2170340
2153153
2152914
2172770
2250879

SCORE

CHANDRASHEKARDK
LAVANYABL
BIMBARH
VENKATARAMANACHINTA
MAHESHALOKAPPAVADENPURA
SHARATHTK
PRASANNAACHARYA
YOGESHAMS
MOHAMEDAZAZAHAMED
DHARSHANR
MOHAMMADGHOUSUDDIN
RAGHAVENDRAKT
SHARATHKM
NINGARAJUMS
RAMACHANDRAPK
NAGARAJUDM
MURULIDHARAK
VEERENDRAKUMAR
MADHUKUMARHK
DIVYAV
MALLIKARJUNAKS
YALLAPPAVT
SHASHIKUMARMG
SHREEKANTHAKM
YALLALINGA
CHETHANHT
MANJUNATHAHS
BASAVARAJSHIVARUDRAPPAPP
SHIVAPRASADR
MANASAV
MOHANKUMARCP
DASTAGEER
SHAILESHNAYAKB
RAKESHB
YADAVAKL
SANTOSHREDDY
SHRUTHIHN
KAVITHAD
MALLIKARJUN
SUNILSALUNKE
PRAKASHA
DURAGESHKVIBHOOTI
DILEEPKUMARAJS
RUDRESHAKU
NADEEMKHANJAMADAR
MANJUNATHAR
NAGESHM
ANANDANAVAL
VENKATACHALAPATHISN
NAGALINGEGOWDAM
MANJUNATHABV

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page160of508

DOB
15Feb91
19Feb91
24Feb91
01Mar91
01Mar91
05Mar91
07Mar91
09Mar91
13Mar91
15Mar91
21Mar91
21Mar91
29Mar91
08Apr91
12Apr91
15Apr91
23Apr91
24Apr91
24Apr91
24Apr91
04May91
05May91
06May91
06May91
08May91
09May91
16May91
20May91
20May91
21May91
22May91
23May91
25May91
25May91
27May91
30May91
30May91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
01Jun91
02Jun91
07Jun91
10Jun91
10Jun91
12Jun91
19Jun91
20Jun91
25Jun91
01Jul91

CATEG
SC
3BG
2AG
2AG
3BG
2AG
GM
3AG
2BG
3BG
2BG
3AG
2AG
SC
GM
2AG
1G
3AG
GM
GM
3AG
SC
2AG
GM
1G
2AG
2AG
3BG
3BG
3AG
SC
2BG
GM
SC
2AG
3AG
3BG
3BG
3BG
GM
SC
SC
3AG
3BG
2BG
SC
3AG
2AG
2AG
3AG
2AG

HOR
CAT
RK
WRK
WRK
K
RK
RK
RK
K
K
O
O
RK
RK
RK
O
RK
RK
K
K
W
RK
K
RK
RK
RK
K
RK
RK
O
W
RK
RK
O
O
RK
K
WRK
WK
KP
RK
RK
RK
RK
K
O
K
RK
K
RK
K
RK

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
307005
325302
304520
306030
301335
308795
323266
325376
303495
319217
318271
309723
326648
325098
315210
315560
311394
322486
323743
302441
300037
318063
306790
319095
322635
324900
311938
322861
312059
303744
312250
324662
310647
318836
304443
322028
325166
314153
306974
321865
317321
319747
302485
314647
320008
311766
317488
307674
309346
325272
301908

18OCT2016

SL
NO
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211

CENTER
CODE
DN607
QD222
DP382
CA139
DE427
CR298
QE455
CQ363
GD434
CY389
CK071
CB259
CE242
CF227
CH090
DK160
CB347
GE418
DJ589
DR081
WB032
DJ142
CX449
QB257
DB410
QD159
CD413
GB534
GB081
GC338
DE061
CF495
DB255
GD043
QC233
CY324
WE193
CB006
CZ504
DJ260
CF044
DP491
DR569
WC046
CH080
QD196
CG108
DE376
QD044
CZ464
CZ346

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170294
2121456
2150263
2152534
2170841
2140638
2151819
2210318
2111952
2182064
2112302
2112804
2180204
2154391
2160597
2151236
2180087
2140585
2122688
2230002
2171982
2110545
2152578
2280062
2111217
2250420
2270302
2122005
2183286
2160156
2151076
2112489
2121887
2111422
2210368
2152234
2170927
2154868
2181961
2110571
2173116
2170187
2130034
2171399
2122960
2160355
2154222
2122588
2121833
2140554
2182009

SCORE

RAVEESHC
MAHANTESHAMAGASABAL
MALATESHHANUMAPPABADAMI
BASAVARAJUN
GIREESHABL
MANJU.C
RAVIKUMARNIGADI
GIRIDHARAPATEL.K.M
KIRTIPRAKASHKARPURS
NAGARAJUMM
VINODKUMARBL
ADARSHK
PAVADAYYARACHAYYASALIMATH
SIDDESHA.K.B.
SYEDMOHIYUDDIN
PRAVEENP
JAHNAVI
RAKESHAKUMARPV
PAVANCHAVAN
PALLAVIS
KIRANKUMARYN
JAYASHREESM
VENKTESHAV
SHARANUBASAVA
DIVYAV
PRAFULSAVALAGI
PRASHANTY
PRITHVIRAJMS
MANJUSHRIKOTTURMATH
MOHAMMADSADDAMHUSSAIN
PRAVEENAKUMARJAGATI
SHIVAKUMARG
GIRISH.R
VENKATESHKULKARNI
ANANDPEERAPUR
KARTHEEKAS
VIJAYALAKSHMIG
RANGANATHDADI
KUMARSWAMYTS
ARCHANAGOPALAGOTHE
PRAVEENA
JAVAREGOWDAGM
BABUSHIRAGUPPI
DILEEPACD
KRISHNAS
MAHMADEJAJAHMED
THYAGARAJNS
ASHWINPRASADH
ARUNCHAVAN
KRISHNAGANAPAYYAGOUDA
NITHINJAINS

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page161of508

DOB
01Jul91
01Jul91
05Jul91
05Jul91
08Jul91
09Jul91
10Jul91
10Jul91
12Jul91
14Jul91
15Jul91
18Jul91
19Jul91
25Jul91
25Jul91
27Jul91
27Jul91
31Jul91
31Jul91
31Jul91
06Aug91
10Aug91
16Aug91
17Aug91
21Aug91
08Sep91
08Sep91
13Sep91
14Sep91
05Oct91
15Oct91
16Oct91
18Oct91
21Oct91
22Oct91
29Oct91
29Oct91
30Oct91
01Nov91
01Nov91
04Nov91
11Nov91
14Nov91
17Nov91
24Dec91
28Dec91
30Dec91
07Jan92
08Jan92
11Jan92
29Jan92

CATEG
3AG
SC
2AG
2AG
3AG
1G
2AG
GM
GM
3BG
GM
GM
3BG
2AG
2BG
2AG
3BG
1G
SC
ST
3AG
GM
2AG
3BG
GM
2AG
3AG
SC
3BG
2BG
2AG
GM
SC
GM
GM
2AG
3AG
2AG
3BG
GM
3AG
3AG
ST
3AG
SC
2BG
2AG
SC
SC
1G
3BG

HOR
CAT
K
RK
RK
RK
RK
O
RK
R
O
RK
K
O
K
RK
O
O
W
K
K
W
RK
WK
RK
K
W
K
O
O
WK
R
RK
K
O
K
O
R
W
O
O
WK
O
RK
RK
RK
K
RK
R
O
K
K
O

HK

Y
Y
Y

VERSION
318415
322894
318814
300139
314763
308506
323495
307883
321426
311110
304823
300787
302354
302867
303887
316809
300875
321874
316621
319041
324064
316174
310993
322193
313162
322831
301997
320534
320081
320914
314397
303135
312994
321035
322537
311076
325809
300534
311992
316292
302684
318891
319529
324590
303872
322868
303516
314712
322716
311952
311834

18OCT2016

SL
NO
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262

CENTER
CODE
WE041
CT350
WB176
CX092
CG252
GA263
CH463
GB511
CP087
CF402
CN621
CA001
CY299
DP294
CK472
WA431
DK307
DL042
WC479
CT303
DJ017
CN281
WB304
GE120
DK354
CG132
DH077
DR080
CM301
GE348
WF147
CY330
DK109
DJ146
WC101
WB153
DC485
GE452
CN239
CR435
GD018
DA259
CX221
GE343
DC083
CC044
DK124
GB004
CC357
GE249
QE007

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170744
2280425
2121270
2171747
2250794
2154882
2154487
2182653
2111882
2220139
2250671
2160725
2152227
2110150
2112345
2180017
2170918
2183163
2111513
2152929
2110527
2120962
2121139
2110921
2170929
2112373
2280773
2210006
2140252
2152118
2150318
2152246
2140784
2150925
2152045
2152961
2250286
2121716
2153468
2140627
2152427
2260163
2171771
2121857
2122290
2120283
2130279
2183410
2210455
2182300
2250006

SCORE

CHANDRASHEKHARAKM
MANJUNATHAH
YADHUNANDANKG
AVINASHKS
GANGADHARK
AMITGKORI
SURAJKUMARN
NARAYANCHAVAN
KALESHSHIRASANGI
ROJAG
CHANNAPPAGURIKAR
SADDAMHUSENBH
PRAVEENPAMBIG
NARAYANAMS
BHARATHKR
NETHRAVATHIS.B
JAYALAKSHMIDV
MANUM
SHYLESHMG
RAVIMETI
ABILASHR
ASHOKAR
ANNAPURNAKUMARIN
PRASANNA
NAGENDRALH
RONGALAMOSES
NAGARAJAH
SHARANU
PRATHIMAR
MALATESHAGOUDAMPATIL
RATHISHAK
PRATHIBHASHREE
NAVEENKUMARMH
YASHASWINIMC
RAVIKUMARAKB
BHARATHKUMARR
NAGARAJABK
SACHINCHANDRAKANTKAMBALE
PRAVEENKUMARSN
SUJAY
SACHINBHADRANNAVAR
SADDAMHUSEN
KUMARN
MANJUNATHTDAASAR
SOMLANAYKAG
THAYAPPAH
GOPALG
RASHMISHIVALINGMAMADAPUR
MANJUNATHH
GADIGAIAHMUTTAIAHJADIMATTA
NAGARAJ

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page162of508

DOB
13Feb92
15Feb92
20Feb92
22Feb92
26Feb92
26Feb92
27Feb92
05Mar92
09Mar92
11Mar92
18Mar92
20Mar92
24Mar92
27Mar92
27Mar92
02Apr92
09Apr92
13Apr92
14Apr92
17Apr92
23Apr92
25Apr92
02May92
03May92
04May92
08May92
10May92
11May92
12May92
13May92
14May92
14May92
15May92
15May92
20May92
20May92
26May92
27May92
29May92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
01Jun92
06Jun92
06Jun92
11Jun92
12Jun92

CATEG
3AG
3BG
SC
3AG
2AG
2AG
2AG
3BG
GM
SC
2AG
2BG
2AG
GM
GM
3BG
3AG
3BG
GM
2AG
GM
SC
SC
GM
3AG
GM
3BG
GM
1G
2AG
2AG
2AG
1G
2AG
2AG
2AG
2AG
SC
2AG
1G
2AG
2BG
3AG
SC
SC
SC
ST
3BG
GM
3BG
2AG

HOR
CAT
K
RK
R
RK
O
O
R
RK
O
K
RK
K
R
K
O
WK
WRK
O
O
RK
O
O
W
O
RK
O
RK
K
WK
RK
RK
WR
RK
WRK
RK
E
RK
RK
R
RK
K
RK
O
RK
K
K
K
WK
O
RK
K

HK
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

VERSION
325657
309454
324208
310636
303724
319847
304255
320502
307079
303042
306717
300001
311138
318726
305224
323999
316962
317322
325039
309407
316049
306392
324368
321576
317024
303396
315581
319040
305981
321804
326323
311082
316759
316178
324661
324184
313765
321908
306642
308147
321010
312387
310765
321799
313363
301100
316779
320004
301413
321705
323047

18OCT2016

SL
NO
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313

CENTER
CODE
GA340
DE065
WC495
DN498
DJ566
DD261
CT097
WE380
CQ212
QC046
GC097
DD017
CY186
DR607
QE253
DE426
DJ607
CC345
GA360
WE501
GD094
GD389
CN228
CG059
QE017
CG290
CN039
CG244
CE382
CF545
DR542
DD021
CP278
GA323
CM360
WC473
CN418
CT266
CZ115
CK031
CK057
GD068
CX415
CP002
CZ498
WC254
CS061
DA363
CZ516
CU137
CF263

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2180058
2151082
2171901
2130097
2182810
2140739
2152877
2122212
2153162
2280385
2153663
2182620
2140589
2280828
2160561
2151162
2122677
2120240
2180043
2130395
2160349
2172404
2172481
2180689
2250018
2154272
2111957
2154253
2230315
2154481
2183341
2122425
2121060
2173629
2280236
2152634
2181174
2181604
2121729
2172912
2172919
2140533
2181858
2111862
2171696
2121715
2121281
2111014
2152410
2270167
2120420

SCORE

MALAGOUDAPATIL
KIRANMATINAVAR
GIRISHH
BHARATHKUMART
RAVIDHOOPA
VISHWANATHISHWARPATAGAR
SRINIDHIBR
PRASANNAR
PAPANNAM
SHWETHA
DILEEPMDINNI
RUDRAPPABOMMANAHALLI
KAVYASHREEK
PRAVEENKUMARV
SHAKEELAHAMADKOLACHI
PRAMODKUMARVS
ARUNLALL
AJEYAKUMARJ
PRAVEENKUKADOLLI
SAHANAKN
IBRAHIMMULLA
MALLANAGOUDAHOSALLI
CHAITHRAAS
PUNEETHBR
SHANKARDURGAD
KIRANKUMARVL
SHARATHKC
SHAILESHGOPALNAYAK
HALESHCG
SHIVARAJBATADAKAR
NAVEENKM
ANANDA.T
KIRANSG
CHANDRASHEKARVAJJARAMATTI
MAHANTESH
ABHILASHABN
PALAKSHAGOWDAK
RAKESHGK
SUNILVR
BYLAPPABK
NITHESHPM
BUDEPPAGONDER
SACHINKUMARARAMANI
SINDHUBS
MANUBN
MAHESHB
KIRANKUMARAH
RANJITHM
RAJESHK
CHAITHRAKP
ASHWININ

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page163of508

DOB
15Jun92
17Jun92
19Jun92
20Jun92
25Jun92
26Jun92
27Jun92
30Jun92
01Jul92
02Jul92
05Jul92
06Jul92
12Jul92
12Jul92
15Jul92
18Jul92
25Jul92
25Jul92
30Jul92
30Jul92
01Aug92
02Aug92
02Aug92
03Aug92
04Aug92
04Aug92
15Aug92
17Aug92
25Aug92
31Aug92
04Sep92
05Sep92
10Sep92
22Sep92
24Sep92
04Oct92
08Oct92
22Oct92
22Oct92
28Oct92
29Oct92
01Nov92
03Nov92
05Nov92
07Nov92
08Nov92
15Nov92
20Nov92
21Nov92
24Nov92
04Dec92

CATEG
3BG
2AG
3AG
ST
3BG
1G
2AG
SC
2AG
3BG
2AG
3BG
1G
3BG
2BG
2AG
SC
SC
3BG
ST
2BG
3AG
3AG
3BG
2AG
2AG
GM
2AG
ST
2AG
3BG
SC
SC
3AG
3BG
2AG
3BG
3BG
SC
3AG
3AG
1G
3BG
GM
3AG
SC
SC
GM
2AG
3AG
SC

HOR
CAT
RK
K
O
O
K
O
RK
RK
K
WRK
RK
K
W
RK
RK
O
O
RK
RK
W
K
RK
WK
O
RK
K
O
RK
RK
RK
O
RK
O
O
K
WRK
R
RK
RK
RK
O
RK
O
W
K
R
K
O
RK
WRK
W

HK

VERSION
319924
314401
325055
318306
316598
314068
309216
325996
307732
322350
320673
313825
311322
319554
323293
314762
316639
301401
319944
326117
321086
321381
306653
303355
323057
303554
306919
303716
302494
303185
319502
313829
307270
319907
306200
325033
306546
309370
311603
304783
304809
321060
310959
306994
311986
324814
308637
312491
312004
309689
302903

18OCT2016

SL
NO
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364

CENTER
CODE
CM112
CR377
DB056
CL187
CZ556
CS160
CS057
DR118
CR133
GC019
CU410
DA361
CL395
DB084
CB172
DJ422
CZ435
CN419
CP036
CU158
DR057
GA247
CL167
CD267
CU018
QB175
CJ359
CJ087
CN622
WF073
CG440
QB170
CY308
CN425
WD471
CH445
DL218
DR134
CB263
CN269
DK363
CT124
CE496
WB387
GB548
WC012
CL400
QC267
DD241
DG145
DH501

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2120799
2130410
2151987
2112077
2152426
2152992
2111714
2110021
2111093
2111988
2152817
2240226
2153689
2182213
2112792
2250173
2250413
2140312
2140370
2171946
2170020
2120166
2181025
2120329
2160337
2240036
2130770
2120724
2153578
2123469
2173095
2260044
2152235
2153518
2154382
2120561
2170341
2123562
2173622
2120964
2140767
2111654
2180164
2172419
2180984
2182288
2140276
2250750
2240247
2170515
2122944

SCORE

DHANUSHAN
PRAMODHAR
SANJUKUMAR
MILANKS
PRASHANTHKUMARL
LINGESHRA
SIDDESHGOWDABC
KIRANKUMARK
SWETHAM
RAGHAVENDRATALLURB
SPOORTHIK
LOHITHKUMARAG
DEVENDRAM
SHARATHKUMARSHETTY
RUDRADEV.S
GKPRADEEPKUMAR
REKHA
NARENDRABABUP
JAYAPRAKASHR
KIRANKUMARGOWDARM
DHARANESHTN
KIRANNAIKK
JAGADEESHAMS
BINDUSHREER
QUDSIABANU
SANJEEVA
KARTHIKS
SRIDHARANAIKN
MEGHASHREEBK
SURESHNAIKM
NAVEENC
SYEDAMEERUDDIN
THANUJKUMARBV
MANISHGTEMKAR
MANJUNATHADS
DAYANANDAKJ
ARUNKUMAR.C
SURENDRAKUMARNM
THIPPESWAMYH
KEERTHIM
MANIGANDANP
SANDEEPKUMARGK
SHWETHAKS
VIJAYC
SHARANAGOUDABIRADARA
SANTHOSHHH
DEVIKADASHARATGHATE
NARASAPPA
RASALAMMA
NATARAJKR
ROOPESHAH

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page164of508

DOB
05Dec92
07Dec92
10Dec92
16Dec92
22Dec92
23Dec92
28Dec92
08Jan93
22Jan93
22Jan93
23Jan93
01Feb93
01Feb93
05Feb93
12Feb93
17Feb93
22Feb93
24Feb93
25Feb93
02Mar93
06Mar93
15Mar93
17Mar93
17Mar93
21Mar93
23Mar93
23Mar93
03Apr93
04Apr93
11Apr93
20Apr93
23Apr93
01May93
01May93
04May93
04May93
08May93
09May93
15May93
18May93
21May93
21May93
22May93
23May93
28May93
29May93
01Jun93
01Jun93
02Jun93
03Jun93
03Jun93

CATEG
SC
ST
2AG
GM
2AG
2AG
GM
GM
GM
GM
2AG
1G
2AG
3BG
GM
2AG
2AG
1G
1G
3AG
3AG
SC
3BG
SC
2BG
1G
ST
SC
2AG
SC
3AG
2BG
2AG
2AG
2AG
SC
3AG
SC
3AG
SC
1G
GM
3BG
3AG
3BG
3BG
1G
2AG
1G
3AG
SC

HOR
CAT
K
RK
RK
O
O
O
R
O
WK
K
W
K
RK
R
O
K
WK
O
O
RK
R
O
RK
W
W
O
K
RK
W
O
O
O
K
O
RK
RK
RK
K
RK
WRK
O
R
WRK
O
O
RK
W
RK
WRK
O
O

HK

Y
Y

Y
Y

VERSION
306336
308488
312808
305467
312044
308736
308633
319078
308261
320595
309962
312489
305675
312836
300693
316459
311923
306547
307028
309710
319017
319831
305447
301851
309583
322111
304679
304416
306718
326249
303656
322106
311156
306551
325559
304237
317496
319094
300791
306380
317014
309228
302608
324451
320548
324572
305680
322571
314049
315025
316005

18OCT2016

SL
NO
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415

CENTER
CODE
DB159
GE430
DE038
DA386
WA164
GE195
CM430
DA299
CH010
CN634
GC088
DP342
CM472
GC316
DN563
QC024
DE364
DG424
GC163
CU331
DJ426
DL355
CX174
QB108
CF364
DC043
DB349
CL107
DG041
GE282
CS329
CL327
DL500
DR141
DJ220
CF541
CP308
DJ119
DN131
CC278
CQ435
CU436
DG374
CW006
CE372
CB014
CG038
GA197
CP086
CS180
DR509

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2280583
2182061
2182800
2220605
2120280
2130382
2160206
2171245
2150083
2153580
2181032
2150253
2153895
2180737
2123203
2121177
2130255
2150823
2153816
2260118
2122719
2150550
2171762
2240049
2154429
2182523
2152094
2172573
2150720
2182264
2121234
2172660
2250093
2123558
2160587
2112498
2181297
2170641
2123320
2173365
2172331
2152832
2110493
2181845
2112753
2173574
2173015
2180309
2153277
2121267
2150151

SCORE

SHIVARAJA
MAHAVEERPARISHMALAJI
SURENDRAELIGAR
RAVIKUMARDT
RAMESHLAMANI
MUTTURAJTAPPALADADDI
MOHAMEDFAROOQ
MANIKANTAVARAPRASADC
SHASHIKUMARAN
CHANDRASHEKARGJ
PATREPPAHUGARA
ANUSUYABL
CHANALNANDEESHA
APPASABALAGOND
KARELACHHAPPARAANNAPPA
BHARATI
YOGEESHAJ
JYOTHIJ
AMITHRAMESHLONAKAR
ABIDABEGAMMA
VINAYCHAWAN
VISHWANATHKAPSI
SOWMYAR
MAHESH
NAGARAJUMESHNAIK
RAVIPRAKASH
PRADEEPKUMARTK
YATHISHGOWDAKN
GURUPRASADGANAPATINAIK
VEERABHADRAPPANAVALAGI
AJITHKUMART
VISHWASGOWDARL
NAGARAJ
RAKESHMP
KHADARSABGARIBSABNADAF
SUHASGJYALI
HITESHPATILS
VINAYKUMARHN
MAHADEVAB
MANOHARAR
ABHISHEKKC
PRAVEENAD
DHEERAJKUMARA
SANDESHMS
LEELAVATHI.G.D
PUNEETHKUMARS.
GOURAMMAPATIL
SANGAMESHHASABI
SHEELARG
MADHUC
RANGAPPAKASTRANNAVARK

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page165of508

DOB
04Jun93
05Jun93
05Jun93
05Jun93
05Jun93
12Jun93
18Jun93
20Jun93
25Jun93
30Jun93
30Jun93
01Jul93
01Jul93
01Jul93
01Jul93
03Jul93
03Jul93
05Jul93
05Jul93
10Jul93
10Jul93
14Jul93
17Jul93
19Jul93
23Jul93
24Jul93
26Jul93
29Jul93
30Jul93
30Jul93
04Aug93
12Aug93
23Aug93
25Aug93
01Sep93
01Sep93
12Sep93
17Sep93
05Oct93
11Oct93
18Oct93
11Nov93
23Nov93
17Dec93
21Dec93
26Dec93
01Jan94
11Jan94
13Jan94
26Jan94
27Jan94

CATEG
3BG
3BG
3BG
SC
SC
ST
2BG
3AG
2AG
2AG
3BG
2AG
2AG
3BG
SC
SC
ST
2AG
2AG
2BG
SC
2AG
3AG
1G
2AG
3BG
2AG
3AG
2AG
3BG
SC
3AG
2AG
SC
2BG
GM
3BG
3AG
SC
3AG
3AG
2AG
GM
3BG
GM
3AG
3AG
3BG
2AG
SC
2AG

HOR
CAT
RK
RK
O
K
K
O
R
O
RK
O
RK
WRK
RK
K
RK
WK
RK
WK
O
RK
RK
RK
WRK
O
RK
K
K
O
K
RK
O
O
RK
K
K
P
O
K
RK
RK
RK
K
O
P
RK
R
K
K
WK
RK
RK

HK

VERSION

312911
321886
314374
312514
323732
321651
305886
312427
303802
306442
320664
318774
305912
320892
318371
322328
314700
315305
320739
309883
316455
317635
310718
322044
303004
313323
313101
305387
314921
321738
308905
305607
317780
319100
316252
303181
307308
316151
317939
301334
307955
309988
315254
310086
302484
300542
303334
319781
307078
308756
319469

18OCT2016

SL
NO
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466

CENTER
CODE
CR120
CM487
CK062
CX152
CJ125
CS163
WD351
WB354
GD254
WF511
DN018
DN160
DG294
CJ064
DG049
DA568
WC145
DR146
CF548
WF488
QC058
DA590
DR072
DR442
CP497
DD419
DN201
CK459
CE370
DL033
WE132
CC053
CZ535
CA143
DL078
CU132
CQ351
CZ420
CP420
QB222
CA310
CG205
DE340
DL490
CP337
CU390
GE077
DH438
DE100
CZ138
DJ099

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2151870
2250736
2154032
2121599
2153944
2130606
2173003
2172373
2181497
2220746
2150295
2150347
2182942
2140234
2140891
2182345
2140601
2141034
2154482
2170633
2153249
2250304
2240317
2170062
2172432
2280649
2110222
2120588
2154850
2250078
2151193
2270301
2280524
2121512
2150466
2111572
2280370
2181988
2121038
2154719
2180042
2173033
2140806
2123065
2172399
2171997
2182534
2130149
2170749
2182046
2170643

SCORE

RAKESHKULKARNI
ANAND
SAGARCR
NITHING
NAGARAJKAMMAR
ARJUNA
PAVANC
HARSHAKV
ROOPAJOGIHALLI
RAJU
VIJAYKUMARV
POOJATS
CHANDRASHEKHARK
NAGARAJKRISHNAPATGAR
NAVEENKUMARM
ARUNCH
MEGHAHS
SHRIDHARASB
MANJUNATHA.S
SHRUTHIBC
NANDAYYA
HADAPADARAVIKUMARA
KISHORE.R
NUTHANS
ABHISHEKP
MALLIKARJUNAYYA
MANOJP
YPVINETHA
SHILPA.N.M
MALLIKARJUN
SANTOSH
VISWANATHREDDY
DODDABASAVA
JAYASHRINOORAPPABHAJANTRI
KIRANKUMARGOVINDARAJJUJARE
R.G.VARUN
NAGARAJA
KIRANRAO
SHWETHAM
BHIMAPPAHANAMAPPAHELI
BHAVANAMAISHALE
RAKESHAGR
MABASHAP
CHALAPATHIBS
KESHAVAB.M
RASHMIPN
SACHEENSADASHIVKHAVATAKOPPA
PRADEEPHK
MANJUNATHTAYANNAVAR
GEETHAKR
BHARATHKUMAR.N

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page166of508

DOB
02Feb94
02Feb94
03Feb94
09Feb94
12Feb94
23Feb94
27Feb94
01Mar94
01Mar94
16Mar94
18Mar94
27Mar94
29Mar94
05Apr94
10Apr94
20Apr94
21Apr94
22Apr94
22Apr94
29Apr94
30Apr94
01May94
03May94
03May94
11May94
13May94
16May94
27May94
28May94
01Jun94
01Jun94
01Jun94
01Jun94
05Jun94
06Jun94
08Jun94
09Jun94
10Jun94
14Jun94
15Jun94
15Jun94
25Jun94
01Jul94
01Jul94
04Jul94
05Jul94
10Jul94
15Jul94
17Jul94
17Jul94
20Jul94

CATEG
2AG
2AG
2AG
SC
2AG
ST
3AG
3AG
3BG
SC
2AG
2AG
3BG
1G
1G
3BG
1G
1G
2AG
3AG
2AG
2AG
1G
3AG
3AG
3BG
GM
SC
2AG
2AG
2AG
3AG
3BG
SC
2AG
GM
3BG
3BG
SC
2AG
3BG
3AG
1G
SC
3AG
3AG
3BG
ST
3AG
3BG
3AG

HOR
CAT
O
K
O
O
O
O
O
RK
WK
RK
K
W
O
K
R
O
W
RK
O
WRK
K
RK
O
O
O
O
O
W
W
RK
RK
RK
RK
WRK
K
O
O
RK
RK
RK
WRK
O
K
RK
RK
WR
RK
O
K
WRK
O

HK
Y

Y
Y

Y
Y
Y

VERSION
308168
305831
304814
310696
304445
308739
325426
324418
321246
326674
317826
317968
315174
304384
314929
312696
324705
319106
303188
326664
322362
312718
319032
319402
307497
314227
318009
305211
302482
317313
325748
301109
312023
300143
317358
309684
307871
311908
307412
322158
300310
303789
314676
317770
307329
309942
321533
315942
314436
311626
316131

18OCT2016

SL
NO
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517

CENTER
CODE
CS357
CM484
DN059
GB140
CZ496
CF116
CE440
CT076
GD379
CF393
WE199
CX322
WE515
CP095
CQ014
CR511
GB017
QD329
DR256
DK343
DL437
CN118
CF481
GE004
GD218
GD282
DH434
GB058
CF023
WF437
CY135
CQ097
WE155
DG211
DA519
CJ389
WA419
CW136
CG279
QE454
CG301
CJ063
CA435
CC377
DP509
CX069
CM052
CS207
DH361
DJ160
CF217

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2181519
2153903
2110199
2170252
2130491
2173147
2280044
2121352
2181335
2173192
2151321
2171796
2171335
2260100
2153117
2121937
2150060
2121260
2150059
2151296
2150573
2260091
2120383
2122436
2172169
2181466
2270046
2183318
2154321
2170550
2111260
2140401
2122532
2250124
2182355
2140214
2173704
2111498
2130815
2122064
2154265
2153924
2173684
2280091
2150294
2181926
2120812
2172162
2122975
2150916
2112446

SCORE

MAHESHPATIL
YUVARAJAKS
CHAITANYARHASILAKAR
ANITANKOTIKALL
NAGARAJGP
ABHISHEKKUMARMB
SAIPRASAD
PRADEEPARK
AMARBASAVARAJBASAGOUDAR
UMASHANKARHS
JAGADEESHAMANJUNATHANAIK
SUPRIYAS
ABHILASHGOWDAKV
ABDULSUHAILT
HEMANTHAKUMARC
SUJITHV
MURUGESHKAMERI
KUMARPAWAR
HEMAVATHIY
ARUNNM
SURESHR
UMER
DARCHANA
RAVIMARUTIRATHOD
ANANDTIPPANNASAPTASAGAR
UMESHNAREGAL
KENCHAMMANAHALLISRIDEVI
NAVEENHITTALAMANI
SANTHOSHKUMARS
PRIYANKAMK
RANJITACHANDANKAR
DADAKHALANDARP
GANGABORAIAHNR
BHAVANAY
NAVEENSHETTY
RAJATH.R
PRUTHVIIK
NATARAJUT.S
SUSHMITHAK
GIRISH
JAGADISHDL
BHAGYAJYOTHIGANAPATINAIK
SATHISHAGS
JMSRIKANTHRAO
SUSHANTH
NIKILKUMARMN
MADHUS
RAKESHBH
DARSHANBS
LMANJUNATH
SAHANAM

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page167of508

DOB
29Jul94
30Jul94
30Jul94
31Jul94
09Aug94
15Aug94
15Aug94
23Aug94
05Sep94
08Sep94
15Sep94
11Oct94
21Oct94
24Oct94
28Oct94
09Dec94
13Dec94
18Dec94
21Dec94
24Dec94
06Jan95
08Jan95
12Jan95
15Jan95
28Jan95
09Feb95
15Feb95
22Feb95
05Mar95
08Mar95
11Mar95
13Mar95
28Mar95
31Mar95
31Mar95
03Apr95
07Apr95
10Apr95
10Apr95
14Apr95
15Apr95
20Apr95
29Apr95
03May95
04May95
05May95
09May95
12May95
12May95
15May95
17May95

CATEG
3BG
2AG
GM
3AG
ST
3AG
3BG
SC
3BG
3AG
2AG
3AG
3AG
2BG
2AG
SC
2AG
SC
2AG
2AG
2AG
2BG
SC
SC
3AG
3BG
3AG
3BG
2AG
3AG
GM
1G
SC
2AG
3BG
1G
3AG
GM
ST
SC
2AG
2AG
3AG
3BG
2AG
3BG
SC
3AG
SC
2AG
GM

HOR
CAT
RK
RK
K
WRK
O
O
RK
RK
KP
O
RK
W
O
R
O
O
K
RK
WK
RK
O
R
O
K
RK
RK
RK
K
RK
W
WK
RK
RK
W
RK
K
O
O
WK
K
RK
W
RK
R
RK
RK
O
O
R
O
W

HK

VERSION
308933
305828
317866
320140
311984
302756
302552
309180
321371
303033
325815
310866
326131
307087
307534
308095
320017
323001
319216
316996
317717
306811
303121
321460
321210
321274
315938
320058
302663
326613
311431
307617
325771
315091
312647
304709
323987
310221
303751
323494
303565
304383
300435
301433
318909
310613
306020
308783
315865
316192
302857

18OCT2016

SL
NO
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568

CENTER
CODE
DL059
CW233
QD118
CT078
CG424
CD192
GE075
DK604
WC468
CF421
WB106
WB135
DN090
DR017
DL350
DL135
CM395
CS510
CE322
WF471
WC285
DR010
CC079
QE024
GA182
DD155
DK460
CH359
WC466
GA267
QE254
DG117
DJ538
DC393
CY220
DB005
CG107
GC362
CB037
CF032
WB045
DK465
DJ057
CF335
GC222
CT397
DD394
DP265
DN119
DJ376
DA258

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2170315
2160345
2250412
2152866
2160139
2230295
2182533
2182631
2181818
2220138
2152894
2130588
2123332
2141039
2123099
2150478
2112220
2172226
2112746
2122809
2210239
2160726
2180356
2230012
2180303
2151417
2160515
2153772
2152623
2154864
2240268
2122907
2130232
2151614
2121783
2182255
2180678
2180644
2173566
2173115
2172010
2260188
2260210
2140131
2153986
2172107
2151480
2160699
2123319
2150991
2151729

SCORE

SRINATHKS
MOHAMMEDASIF
MALLAPPAPUJARI
DEVARAJAKV
THOUSIFKHAN
SHASHIKUMARK
SNEHAPARAPPANAVAR
CHAITHANYAP
NANDISHAKP
KARANKUMAR
MANOHARSHOSPETI
KAVYAKR
SHRUTHIS
SRINIVASAN
RUPASHP
KAVANAHH
MOHAMMEDARIFULLA
ARPITHABG
SAGARL
DIVYABHARATHIMR
ANAND.D
NISARAHAMADJR
MERLYNPINTO
TUKARAM
SHRIDHARBAGEWADI
KISHORKUMARM
MAHABOOBBASHAHB
ABHISHEKN
KRISHNAS
MALLIKARJUNVILASBASINGI
MOHAMMEDOMARFAROOQ
RAMYAM
ROOPAL
CHETHANP
MANJUNATHAY
NAGARJUNC
POOJASL
ROOPAKONAKERI
BHARATHKUMARV
DIGANTHK
KARTHIKAC
MDABDULKASIM
SHAZIYAAFREEN
PUSHPAG
MANJUNATHHANAMANTHASTAPUR
PRAVEENV
ANANTHARAM
RAMEEZNA
RAMYABN
SUDARSHANAB
SHARATHBABUBJ

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page168of508

DOB
18May95
28May95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
01Jun95
10Jun95
21Jun95
25Jun95
25Jun95
26Jun95
28Jun95
15Jul95
16Jul95
22Jul95
24Jul95
11Aug95
12Aug95
12Aug95
13Aug95
20Aug95
21Aug95
21Aug95
25Aug95
15Sep95
23Sep95
23Sep95
03Oct95
14Oct95
06Nov95
13Nov95
20Nov95
21Nov95
02Dec95
03Dec95
06Dec95
16Dec95
18Dec95
25Dec95
31Dec95
03Jan96
08Jan96
10Jan96
12Jan96
25Jan96
08Feb96
10Feb96
12Feb96
01Mar96
15Mar96
15Mar96

CATEG
3AG
2BG
2AG
2AG
2BG
ST
3BG
3BG
3BG
SC
2AG
ST
SC
1G
SC
2AG
GM
3AG
GM
SC
GM
2BG
3BG
ST
3BG
2AG
2BG
2AG
2AG
2AG
1G
SC
ST
2AG
SC
3BG
3BG
3BG
3AG
3AG
3AG
2BG
2BG
1G
2AG
3AG
2AG
2BG
SC
2AG
2AG

HOR
CAT
R
O
RK
RK
K
K
WRK
WR
RK
KP
RK
WK
W
RK
O
WR
O
WK
O
WR
O
R
WRK
K
K
O
O
O
O
K
O
WR
O
O
RK
O
WRK
RK
O
O
O
O
O
W
K
P
RK
O
WRK
K
R

HK

Y
Y

VERSION
317339
310309
322790
309182
303640
301776
321531
317252
325028
303061
324138
324167
317898
318977
317630
317415
306107
309086
302434
326647
324845
318970
301135
323064
319766
313963
317115
304151
325026
319851
323294
314997
316570
313673
311340
312757
303515
320938
300565
302672
324077
317121
316073
302975
320798
309501
314202
318697
317928
316408
312386

18OCT2016

SL
NO
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619

CENTER
CODE
CJ057
CC002
DB123
DL193
DB333
CS433
CD377
DC357
DL215
CM030
CR005
CU036
CJ153
DG277
DB175
CR436
CT183
DE329
CM412
CS042
DN012
DG008
DL090
WB367
DD258
CU021
CL083
WC474
DN235
DP097
CR199
DG234
CZ444
DN217
WC130
WF017
CN047
DA454
CC485
CW244
WF388
CL289
GD428
CP293
DG416
CM206
DJ524
CF134
DN099
QE098
DK315

BMRCL2016
POST:TrainOperator(Operations)CADRE:RESIDUALPARENTCADRE
LISTOFCANDIDATESWITHSCORE,QUESTIONPAPERVERSION,CATEGORY
REG_NO CANDIDATENAME
2250740
2180361
2152025
2170331
2260146
2172213
2173328
2182473
2183136
2130735
2270113
2152737
2172829
2122864
2171412
2182272
2172055
2122596
2172776
2152976
2123346
2220784
2123165
2172391
2151437
2111552
2153598
2152639
2123290
2250027
2160444
2150776
2152387
2123295
2111204
2110027
2181237
2182376
2173436
2152667
2170499
2220279
2121011
2172382
2110499
2250715
2170714
2173160
2150327
2150510
2182677

SCORE

VIJAYKUMAR
CHAITRAB
PAVANKUMARD
SHIVAKUMARBS
MOHAMMADSAMEERUDDINQUADR
KIRANAKC
AJITHNS
SHIDDHANAGOUDAYANNER
SAAKSHAYJAIN
RAGHAVENDRAS
SARVADAAC
SHASHIKUMARKOLAR
HARSHITHAHK
RAMYAMR
SAHANAMR
YASHASHWINI
SUNITHASG
SHUBHACM
KARTHIKKUMARK
DARSHANKUMARB
DARSHANJ
DATTATREY
PRAKRUTHIN
RAGHAVENDRADR
SRIRAKSHACHANDRAR
RAVIKUMARN
DIVYASHREE.V
SHARATHKUMARC
VIDYASAGARM
MEGHARAJA
AFREENK
NANDINITS
KOMALAR
UMAN
HEMANTHR
RAKESHKADAMM
SOMASHEKARHD
THANUJAVU
KIRANKUMARR
BHARATHSB
JEEVANCA
NAVYAKR
SHRUTIRDEVARAMANI
MANJUNATHMR
NISHANTHBR
AKASHGS
ARPITHAJ
SINCHANAR
PRAPULLA.S
SHARANABASAVHADALAGI
YASHWANTH.K.S

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Page169of508

DOB
20Mar96
21Mar96
22Mar96
23Mar96
25Mar96
25Mar96
31Mar96
03Apr96
08Apr96
16Apr96
20Apr96
29Apr96
02May96
10May96
11May96
29May96
30May96
31May96
08Jun96
09Jun96
20Jun96
23Jun96
25Jun96
02Jul96
03Jul96
11Jul96
18Jul96
30Jul96
19Aug96
20Aug96
06Nov96
06Dec96
01Jan97
19Jan97
24Jan97
29Jan97
30Jan97
04Feb97
11Feb97
04Mar97
25Mar97
26Mar97
03Apr97
06Apr97
08Apr97
09Apr97
09Apr97
14Apr97
20Apr97
20Apr97
25Apr97

CATEG
2AG
3BG
2AG
3AG
2BG
3AG
3AG
3BG
3BG
ST
3AG
2AG
3AG
SC
3AG
3BG
3AG
SC
3AG
2AG
SC
SC
SC
3AG
2AG
GM
2AG
2AG
SC
2AG
2BG
2AG
2AG
SC
GM
GM
3BG
3BG
3AG
2AG
3AG
SC
SC
3AG
GM
2AG
3AG
3AG
2AG
2AG
3BG

HOR
CAT
RK
WRK
O
O
O
RK
RK
RK
R
O
RK
K
WR
WRK
WRK
WRK
W
K
O
O
R
K
W
RK
W
RK
W
RK
K
RK
W
WRK
WK
W
O
O
K
W
RK
O
R
WK
O
O
O
O
W
W
W
RK
O

HK

VERSION

304377
301058
312875
317473
313085
309009
301961
313637
317493
305939
308549
309588
304473
315157
312927
308148
309287
314665
306060
308618
317820
314888
317370
324431
314066
309580
305363
325034
318043
318529
308311
315114
311932
318025
324690
326193
306927
312582
301541
310335
326564
305569
321420
307285
315296
306174
316556
302783
317907
323138
316966

18OCT2016

SL
NO
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670

CENTER
CODE
DC331
DG271
CB295
QC299
QD344
DJ369
CG336
GE063
DH009
GD206