You are on page 1of 1

1. O emu nas obavetavaju kinestetski, statiki i organski oseti?

Kinestetiki oseti - obavetavaju nas pri pokretu pojedinih delova tela


(noge, ruke, prsti..)
Staticki oseti obavetavaju nas o poloaju i promeni naeg tela i glave (i
to podsredstvom dva organa u unutranjem uhu : polukrunih kanala i
otolitnog aparata)
Organiski oseti - javljaju se u toku funkcionisanja unutranjih.