You are on page 1of 353

Podrcznik uytkownika

SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series

PODSTAWOWY
PODSTAWOWY

Niniejszy podrcznik zawiera informacje dotyczce instalacji,


podstawowej obsugi oraz rozwizywania problemw w systemie
Windows.

ZAAWANSOWANY
Niniejszy podrcznik zawiera informacje dotyczce instalacji, zaawansowanej
konfiguracji, obsugi i rozwizywania problemw w rodowiskach rnych systemw
operacyjnych.
Niektre funkcje mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub kraju.

PODSTAWOWY
1. Wprowadzenie
Gwne korzyci
Funkcje poszczeglnych modeli
Przydatne informacje
Informacje o podrczniku uytkownika
Informacje o bezpieczestwie
Przegld urzdzenia
Omwienie panelu sterowania
Wczanie urzdzenia
Lokalna instalacja sterownika
Ponowna instalacja sterownika

3. Konserwacja
5
7
13
14
15
22
26
32
33
34

2. Przegld menu i konfiguracja


podstawowa
Przegld menu

36

Ustawienia podstawowe urzdzenia

41

Noniki i zasobnik

43

Drukowanie podstawowe

56

Kopiowanie podstawowe

61

Podstawowe operacje skanowania

66

Skanowanie podstawowe

67

Zamawianie materiaw eksploatacyjnych


i akcesoriw
73
Dostpne materiay eksploatacyjne

74

Dostpne czci do konserwacji

75

Przechowywanie kasety z tonerem

76

Rozprowadzanie tonera

78

Wymiana kasety z tonerem

80

Monitorowanie stanu zuycia materiaw


eksploatacyjnych
82
Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru 83
Czyszczenie urzdzenia

84

Wskazwki dotyczce przenoszenia i


przechowywania urzdzenia

89

4. Rozwizywanie problemw
Wskazwki dotyczce unikania
zakleszcze papieru

91

Usuwanie zacicia dokumentw oryginalnych 92


Usuwanie zakleszcze papieru

97

Objanienie diod LED stanu

101
2

PODSTAWOWY
Opis komunikatw na wywietlaczu

104

5. Dodatek
Dane techniczne

110

Informacje prawne

121

Prawa autorskie

136

1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdzia zawiera informacje, z ktrymi naley zapozna si przed rozpoczciem uytkowania
urzdzenia.

Gwne korzyci

Funkcje poszczeglnych modeli

Przydatne informacje

13

Informacje o podrczniku uytkownika

14

Informacje o bezpieczestwie

15

Przegld urzdzenia

22

Omwienie panelu sterowania

26

Wczanie urzdzenia

32

Lokalna instalacja sterownika

33

Ponowna instalacja sterownika

34

Gwne korzyci
Brak szkodliwoci dla rodowiska

Wygoda

Urzdzenie wyposaone jest w funkcj Eco, co zapewnia oszczdno


toneru i papieru (patrz Drukowanie Ekologiczne na stronie 59).

Aplikacja Easy Capture Manager umoliwia atw edycj i wydruk


elementw przechwyconych za pomoc przycisku Print Screen (patrz
Easy Capture Manager na stronie 288).

W celu zaoszczdzenia papieru mona take drukowa wiele stron na


jednym arkuszu (patrz Korzystanie z zaawansowanych funkcji
drukowania na stronie 245).
Aby zmniejszy zuycie papieru, mona drukowa po obu stronach
kartki (Drukowanie dwustronne (Rcznie)) (patrz Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania na stronie 245).
Urzdzenie umoliwia automatyczne oszczdzanie energii dziki
znacznemu zmniejszeniu poboru mocy, gdy nie jest uywane.

Szybkie drukowanie w wysokiej rozdzielczoci

Wydruki mog by wykonywane z rozdzielczoci efektywn do 1 200


x 1 200 dpi.
Szybkie drukowanie na danie.
- Do druku jednostronnego, 20 str./min (A4) lub 21 str./min (Letter).

Aplikacje Samsung Easy Printer Manager i Stan drukowania (lub Smart


Panel) su do monitorowania i informowania uytkownika o stanie
urzdzenia i umoliwiaj dostosowanie jego ustawie (patrz
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung na stronie 298 lub
Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300).
W porwnaniu ze zwykymi programami, narzdzie AnyWeb Print
uatwia tworzenie zrzutw ekranu, a take ich podgld, usuwanie i
drukowanie w przegldarce Windows Internet Explorer (patrz
Samsung AnyWeb Print na stronie 289).
Usuga Inteligentna aktualizacja umoliwia sprawdzenie i
zainstalowanie najnowszych wersji oprogramowania w procesie
instalowania sterownika drukarki. Ta funkcja jest dostpna tylko w
systemie Windows.
Jeli istnieje poczenie internetowe, mona uzyska pomoc i wsparcie
techniczne, pobra sterowniki do drukarki, podrczniki oraz uzyska
informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej firmy Samsung
pod adresem www.samsung.com > znajd swj produkt > Wsparcie lub
centrum pobierania.

Gwne korzyci
Szeroki zakres obsugiwanych funkcji i aplikacji

Obsuguje wiele metod konfigurowania sieci


bezprzewodowej

Obsuga wielu rozmiarw papieru (patrz Dane techniczne nonika


druku na stronie 113).
Drukowanie znakw wodnych: Mona wprowadza wasne sowa do
dokumentw, np. Poufne (patrz Korzystanie z zaawansowanych
funkcji drukowania na stronie 245).
Drukowanie plakatw: Tekst i obrazy znajdujce si na kadej stronie
dokumentu s powikszane i drukowane na oddzielnych arkuszach
papieru, ktre nastpnie mona sklei w celu utworzenia plakatu (patrz
Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania na stronie 245).
Drukowanie mona wykonywa w wielu systemach operacyjnych (patrz
Wymagania systemowe na stronie 116).
Urzdzenie jest wyposaone w interfejs USB lub interfejs sieciowy.

Korzystanie z przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup)


- Moesz atwo podczy urzdzenie do sieci bezprzewodowej za
pomoc przycisku WPS znajdujcego si na urzdzeniu i punkcie
dostpu (routerze bezprzewodowym).
Korzystanie z kabla USB i sieciowego
- Moesz podczy i skonfigurowa rne ustawienia sieci
bezprzewodowej za pomoc kabla USB lub kabla sieciowego.
Korzystanie z opcji Wi-Fi Direct
- Mona w wygodny sposb drukowa z urzdzenia mobilnego za
pomoc Wi-FI lub Wi-Fi Direct.

Patrz Wprowadzenie do metod konfiguracji bezprzewodowej na


stronie 167.

Funkcje poszczeglnych modeli


Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju.

System operacyjny

SCX-340x Series
SCX-340xW Series

SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series

Windows

Macintosh

Linux

System operacyjny

Unix

(: funkcja dostpna, pusta komrka: funkcja niedostpna)

Funkcje poszczeglnych modeli


Oprogramowanie

Oprogramowanie

Sterownik drukarki SPL

SCX-340x Series
SCX-340xW Series

SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series

Sterownik PCL drukarki


Sterownik PS drukarki
Sterownik drukarki XPSa
Narzdzie do drukowania bezporedniego
Samsung Easy Printer
Manager

Ustawienia skanowania do komputera

Ustawienia faksowania do komputera

Stan drukarki Samsung

Smart Panel

AnyWeb Print

SyncThru Web Service

(Tylko model SCX-340xW


Series)

(tylko modele SCX-340xFW/SCX340xHW Series)

Ustawienia urzdzenia

Funkcje poszczeglnych modeli


Oprogramowanie

SyncThru Admin Web Service

Easy Eco Driver

SCX-340x Series
SCX-340xW Series

SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series

(Tylko model SCX-340xW


Series)

(tylko modele SCX-340xFW/SCX340xHW Series)

Faks

Samsung Network PC Fax

Skan

Sterownik skanowania Twain

Sterownik skanowania WIA

Asystent skanowania Samsung

SmarThru 4
SmarThru Office

a. Sterownik drukarki XPS dostpny jest tylko dla systemu Windows, na stronie firmy Samsung (www.samsung.com)

(: funkcja dostpna, pusta komrka: funkcja niedostpna)

Funkcje poszczeglnych modeli


Funkcja Rne

Funkcje

Interfejs USB 2.0 o duej szybkoci

SCX-340x Series
SCX-340xW Series

SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series

Karta przewodowej sieci LAN Ethernet 10/100 Base TX

(tylko modele SCX-340xFW/SCX340xHW Series)

(Tylko model SCX-340xW


Series)

(tylko modele SCX-340xFW/SCX340xHW Series)

Drukowanie Ekologiczne (Panel sterowania)

Druk dwustronny (rczny)b

Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11b/g/na

Interfejs pamici USB


Modu pamici
Urzdzenie pamici masowej (dysk twardy)
DADF (Automatyczny Podajnik Dokumentw Dwustronny)
Automatyczny podajnik dokumentw (ADF)

Suchawka

(tylko modele SCX-340xFH/SCX-340xHW Series)

Funkcje poszczeglnych modeli


Funkcje

Faks

SCX-340x Series
SCX-340xW Series

SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series

Wysyl.do wielu

Wysyl. opozn.

Wysyl.prioryt.

Wysyanie dwustronne

Bezp. odbier.
Druk. dwustr.

Przekazywanie wysanych/
odebranych - faks
Przekazywanie wysanych/
odebranych - E-mail
Przekazywanie wysanych/
odebranych - Serwer
Skan

Skanowanie do wiadomoci e-mail


Skanowanie na serwer SMB
Skanowanie na serwer FTP
Skanowanie dwustronne
Skanuj do PC

Funkcje poszczeglnych modeli


Funkcje

Kopiowanie

Kopiowanie kart identyfikacyjnych

SCX-340x Series
SCX-340xW Series

SCX-340xF Series
SCX-340xFW Series
SCX-340xHW Series
SCX-340xFH Series

Kopia pomniejszona lub


powikszona

Sortowanie

Plakat

Duplikat

Ksika

2 strony na arkuszu, 4 strony na


arkuszu
Dostosuj to

Przes. marg.
Usuw. Kraw.
Polep. szar.
kopia dwustronna
a. W niektrych krajach karty bezprzewodowej sieci LAN mog by niedostpne. W niektrych krajach mona uy wycznie sieci 802.11 b/g. Skontaktuj si z lokalnym
przedstawicielem lub sprzedawc firmy Samsung, ktry sprzeda urzdzenie.
b. Tylko system Windows.

(: funkcja dostpna, pusta komrka: funkcja niedostpna)

Przydatne informacje
Urzdzenie nie drukuje.

Nastpio zakleszczenie papieru.

Otwrz list zada drukowania oczekujcych w kolejce i


usu dokument z listy (patrz Anulowanie zadania
drukowania na stronie 57).

Otwrz i zamknij modu skanera (patrz Widok z przodu na


stronie 23).

Usu sterownik i zainstaluj go ponownie (patrz Lokalna


instalacja sterownika na stronie 33).
Wybierz urzdzenie jako urzdzenie domylne w systemie
Windows (patrz Ustawianie urzdzenia jako domylnego
na stronie 244).

Sprawd instrukcje usuwania zakleszczonego papieru w


niniejszym podrczniku i zastosuj odpowiednie
rozwizanie problemu (patrz Usuwanie zakleszcze
papieru na stronie 97).

Wydruki s niewyrane.

Gdzie mog kupi akcesoria lub materiay


eksploatacyjne?

Poziom toneru moe by niski lub nierwny. Potrznij


kaset z tonerem (patrz Rozprowadzanie tonera na
stronie 78).

Zwr si z pytaniem do dystrybutora firmy Samsung lub


sprzedawcy.

Wyprbuj inne ustawienie rozdzielczoci drukowania


(patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie 57).

Odwied stron www.samsung.com/supplies. Wybierz


kraj/region, aby wywietli informacje o serwisie produktu.

Wymie kaset z tonerem (patrz Wymiana kasety z


tonerem na stronie 80).

Dioda LED stanu miga lub cigle si wieci.

Skd mog pobra sterownik urzdzenia?

Wycz i wcz ponownie produkt.

Mona uzyska pomoc i wsparcie techniczne, pobra


sterowniki do drukarki, podrczniki oraz uzyska
informacje na temat zamawiania w witrynie internetowej
firmy Samsung pod adresem www.samsung.com > znajd
swj produkt > Wsparcie lub centrum pobierania.

Sprawd znaczenie wskaza diody LED w niniejszym


podrczniku i zastosuj odpowiednie rozwizanie problemu
(patrz Objanienie diod LED stanu na stronie 101).

Informacje o podrczniku uytkownika


Niniejszy podrcznik uytkownika zawiera podstawowy opis urzdzenia
oraz szczegowe objanienia jego uytkowania.

Przed rozpoczciem korzystania z urzdzenia naley przeczyta


informacje o bezpieczestwie.

W przypadku problemw zwizanych z uytkowaniem urzdzenia,


naley zapozna si z rozdziaem dotyczcym rozwizywania
problemw.

Pojcia uywane w niniejszym podrczniku uytkownika opisano w


glosariuszu.

Wszystkie ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu.

Zrzuty ekranu w niniejszym podrczniku administratora mog rni si


od urzdzenia w zalenoci od wersji oprogramowania/sterownika
urzdzenia.

Procedury znajdujce si w tym podrczniku uytkownika dotycz


przewanie systemu Windows 7.

Sowo urzdzenie oznacza drukark lub urzdzenie


wielofunkcyjne.

Oglne ikony
Ikona

Tekst

Opis

Przestroga

Zawiera informacje dla uytkownikw o ochronie


urzdzenia przed potencjalnym uszkodzeniem
mechanicznym lub awari.

Uwaga

Zawiera dodatkowe informacje lub szczegowe


dane dotyczce dziaania funkcji urzdzenia.

Konwencje
Niektre terminy zawarte w tym podrczniku uywane s zamiennie, jak w
przykadzie poniej:

Sowo dokument stosowane jest zamiennie ze sowem orygina.

Sowo papier stosowane jest zamiennie z terminami nonik lub


nonik druku.
1. Wprowadzenie

14

Informacje o bezpieczestwie
Niniejsze ostrzeenia i rodki ostronoci zamieszczono, aby zapobiec
obraeniom ciaa u osb, a take aby zapobiec moliwemu uszkodzeniu
urzdzenia. Przed rozpoczciem uywania urzdzenia naley przeczyta
ze zrozumieniem wszystkie znajdujce si w tym rozdziale instrukcje. Po
przeczytaniu tej czci naley j zachowa w celu wykorzystania w
przyszoci.
3

Wane symbole bezpieczestwa

rodowisko pracy

Ostrzeenie
Nie uywa, jeli kabel zasilajcy jest uszkodzony lub gdy
gniazdko elektryczne nie jest uziemione.
Moe to doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.

Objanienie wszystkich ikon i oznacze uytych


w niniejszym rozdziale

Nie wolno umieszcza przedmiotw na urzdzeniu (wody,


maych metalowych lub cikich obiektw, wieczek,
zapalonych papierosw itp).
Moe to doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.

Zagroenia lub niebezpieczne postpowanie,


Ostrzeenie ktre moe skutkowa powanymi obraeniami
ciaa lub mierci.

Przestroga
Nie prbowa.

Zagroenia lub niebezpieczne postpowanie,


ktre moe skutkowa niewielkimi obraeniami
ciaa lub uszkodzeniem sprztu.

W przypadku przegrzania urzdzenia, wydobywania si z


niego dymu, wydawania dziwnych dwikw lub
wystpowania dziwnego zapachu naley natychmiast
wyczy urzdzenie i odczy je od zasilania.
W razie awarii wymagajcych odczenia urzdzenia od
zasilania, uytkownik powinien mie moliwo uzyskania
dostpu do gniazda.
Moe to doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.
Nie wolno zagina kabla zasilajcego ani umieszcza na nim
cikich przedmiotw.
Nadepnicie lub zgniecenie kabla zasilajcego cikim
przedmiotem moe doprowadzi do poraenia prdem lub
poaru.
1. Wprowadzenie

15

Informacje o bezpieczestwie
Nie wolno wyjmowa wtyczki z gniazdka pocigajc za kabel.
Nie wolno chwyta wtyczki mokrymi domi.
Moe to doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.

Przestroga

Jeli pomimo postpowania zgodnie z niniejszymi


instrukcjami urzdzenie nie dziaa prawidowo, naley
odczy od urzdzenia wszystkie podczenia interfejsw i
wezwa przeszkolony personel serwisowy.
W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub
poaru.
Jeli wtyczka nie daje si w atwy sposb woy do gniazdka
elektrycznego, nie wolno wkada jej na si.

W przypadku burzy z piorunami lub gdy urzdzenie nie jest


uywane przez pewien czas, naley odczy wtyczk kabla
zasilajcego od gniazdka elektrycznego.

Naley wezwa elektryka w celu wymiany gniazdka


elektrycznego. W przeciwnym razie moe doj do poraenia
prdem.

Moe to doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.

Nie naley dopuci, aby przewd zasilania, telefoniczny lub


czcy urzdzenie z komputerem PC zostay pogryzione
przez zwierzta.

Naley zachowa ostrono. Obszar wyjcia papieru moe


by gorcy.
Istnieje ryzyko poparzenia.
W przypadku upuszczenia urzdzenia lub powstania
uszkodze obudowy naley odczy od urzdzenia
wszystkie podczenia interfejsw i wezwa przeszkolony
personel serwisowy.

Moe to spowodowa poraenie prdem, poar i/lub


obraenia zwierzcia.

W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub


poaru.

1. Wprowadzenie

16

Informacje o bezpieczestwie
5

Metoda obsugi

Nie wolno dopuci do powstania zbyt duego stosu arkuszy w


wyjciowym zasobniku papieru.
Moe to spowodowa uszkodzenie urzdzenia.

Przestroga
Nie wolno wyjmowa papieru na si podczas drukowania.
Moe to doprowadzi do uszkodzenia urzdzenia.
Naley uwaa, aby nie wkada doni pomidzy urzdzenie i
zasobnik papieru.

Nie wolno blokowa otworu wentylacyjnego ani wkada do


niego przedmiotw.
Moe to doprowadzi do wzrostu temperatury podzespow i
skutkowa uszkodzeniami lub poarem.
Regulacja i dopasowywanie urzdzenia oraz postpowanie
wedug procedur innych ni wskazane w niniejszym
dokumencie mog narazi uytkownika na kontakt z
niebezpieczn dawk promieniowania.

Moe doj do obrae ciaa.

Urzdzeniem odbiorczym zasilania tego urzdzenia jest kabel


zasilajcy.

Naley zachowa ostrono podczas wymiany papieru i


wyjmowania zablokowanego papieru.

Aby wyczy zasilanie, naley odczy kabel zasilajcy od


gniazdka elektrycznego.

Krawdzie nowo otwartego papieru s ostre i mog


spowodowa bolesne skaleczenia.
W przypadku drukowania duej liczby arkuszy dolna cz
obszaru wyjcia papieru moe sta si gorca. Naley zabroni
dzieciom dotykania tego obszaru.
Istnieje ryzyko poparzenia.
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno uywa
szczypiec lub ostrych metalowych przedmiotw.
Moe to spowodowa uszkodzenie urzdzenia.

1. Wprowadzenie

17

Informacje o bezpieczestwie
6

Instalacja/przenoszenie

Ostrzeenie
Nie wolno umieszcza urzdzenia w miejscu naraonym na
dziaanie kurzu, wilgo lub wycieki wody.
Moe to doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.

Przestroga
Przed przeniesieniem urzdzenia naley wyczy jego
zasilanie i odczy wszystkie przewody. Informacje
przedstawione poniej s jedynie sugestiami opartymi na
ciarze urzdzenia. W przypadku wystpowania problemw
zdrowotnych wykluczajcych podnoszenie nie naley
podnosi urzdzenia. Naley poprosi o pomoc i zawsze
podnosi urzdzenie w kilka osb.
Nastpnie naley podnie urzdzenie.
Jeli urzdzenie way poniej 20 kg, moe je podnie 1
osoba.
Jeli urzdzenie way 2040 kg, powinny je podnosi 2
osoby.
Jeli urzdzenie way wicej ni 40 kg, powinny je
podnosi minimum 4 osoby.
Urzdzenie moe spa, powodujc zranienie ciaa bd
uszkodzenie samego urzdzenia.
Nie naley umieszcza urzdzenia na niestabilnej
powierzchni.
Urzdzenie moe spa, powodujc zranienie ciaa bd
uszkodzenie samego urzdzenia.
Naley uywa wycznie kabli AWGa nr 26 lub w razie
potrzeby wikszych liniowych kabli telefonicznych.
W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia urzdzenia.

1. Wprowadzenie

18

Informacje o bezpieczestwie
7

Naley upewni si, e kabel zasilajcy podczono do


uziemionego gniazdka elektrycznego.

Konserwacja/sprawdzanie

W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub


poaru.
W celu bezpiecznego korzystania z urzdzenia naley uywa
kabla zasilajcego dostarczonego z urzdzeniem. W
przypadku uywania kabla duszego ni 2 m z urzdzeniem
zasilanym napiciem 110 V naley zastosowa kabel AWG 16
lub wikszy.
W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia urzdzenia
oraz poraenia prdem lub poaru.
Nie wolno zakrywa urzdzenia ani umieszcza go w sabo
wentylowanych pomieszczeniach, np. w szafie.
Jeeli urzdzenie nie jest dostatecznie wentylowane, moe
doj do poaru.
Nie naley powodowa przecienia gniazdek sieciowych lub
przeduaczy.
Moe to doprowadzi do obnienia wydajnoci i skutkowa
poraeniem prdem lub poarem.
Urzdzenie powinno by podczone do rda zasilania o
poziomie zasilania zgodnym z danymi wyszczeglnionymi na
etykiecie.
W przypadku wtpliwoci i koniecznoci sprawdzenia
poziomu zasilania, naley skontaktowa si z dostawc
energii elektrycznej.

Przestroga
Przed czyszczeniem wntrza urzdzenia naley odczy
kabel zasilajcy z gniazdka ciennego. Nie wolno czyci
urzdzenia benzenem, rozcieczalnikiem do farb lub
alkoholem. Nie wolno rozpyla wody bezporednio na
urzdzenie.
Moe to doprowadzi do poraenia prdem lub poaru.
Nie wolno wcza urzdzenia podczas wykonywania prac
we wntrzu urzdzenia, wymiany materiaw
eksploatacyjnych ani czyszczenia wntrza.
Moe doj do obrae ciaa.
rodki do czyszczenia naley trzyma z dala od dzieci.
Dzieci mog dozna obrae.
Nie wolno samodzielnie rozmontowywa, naprawia i
ponownie montowa urzdzenia.
Moe to spowodowa uszkodzenie urzdzenia. Jeeli
urzdzenie wymaga naprawy, naley wezwa
certyfikowanego technika.

a. AWG: American Wire Gauge

1. Wprowadzenie

19

Informacje o bezpieczestwie
8

Czyszczenie i obsug urzdzenia naley przeprowadza


zgodnie z podrcznikiem uytkownika dostarczonym z
urzdzeniem.

Korzystanie z materiaw eksploatacyjnych

W przeciwnym razie urzdzenie moe ulec uszkodzeniu.


Kabel zasilajcy i powierzchni styku wtyczki naley chroni
przed kurzem i wod.
W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub
poaru.
Nie wolno zdejmowa oson ani pokryw przymocowanych
rubami.
Napraw zespow utrwalajcych moe przeprowadza
wycznie technik serwisowy. Naprawa przez
nieuprawnione osoby moe doprowadzi do poaru lub
poraenia prdem.
Napraw urzdzenia moe przeprowadza wycznie
technik serwisowy firmy Samsung.

Przestroga
Nie naley rozmontowywa kasety z tonerem.
Wdychanie bd poknicie pyu pochodzcego z toneru
moe by niebezpieczne.
Nie wolno spala materiaw eksploatacyjnych, takich jak
kaseta z tonerem lub zesp utrwalajcy.
Moe to spowodowa wybuch lub poar.
Przechowywane materiay, takie jak kasety z tonerem,
naley trzyma z dala od dzieci.
Wdychanie bd poknicie pyu pochodzcego z toneru
moe by niebezpieczne.
Korzystanie z regenerowanych materiaw
eksploatacyjnych, takich jak toner, moe doprowadzi do
uszkodzenia urzdzenia.
W przypadku powstania uszkodze w wyniku zastosowania
regenerowanych materiaw eksploatacyjnych za napraw
zostanie pobrana opata.

1. Wprowadzenie

20

Informacje o bezpieczestwie
W przypadku zabrudzenia ubra tonerem nie naley usuwa
go przy uyciu gorcej wody.
Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie. Naley uy zimnej wody.
Podczas wymiany kasety z tonerem lub wyjmowania
zakleszczonego papieru naley zachowa ostrono i nie
dopuci do kontaktu pyu toneru z ciaem lub ubraniem.
Wdychanie bd poknicie pyu pochodzcego z toneru
moe by niebezpieczne.

1. Wprowadzenie

21

Przegld urzdzenia
9

Akcesoria

Kabel zasilania

Skrcona instrukcja instalacji

Pyta z oprogramowaniema

Suchawkab

Rne akcesoriac
a. Pyta CD z oprogramowaniem zawiera sterowniki drukarki, podrcznik uytkownika i aplikacje.
b. Tylko modele ze suchawk (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na stronie 7).
c. Akcesoria dostarczane z urzdzeniem rni si w zalenoci od kraju zakupu i modelu.

1. Wprowadzenie

22

Przegld urzdzenia
Typ A

10

Widok z przodu
1

W zalenoci od modelu urzdzenie przedstawione na ilustracji


moe si rni od tego, ktre posiada uytkownik. Istniej rne
typy urzdzenia.
Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by
dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7).

7
6
5
2
11
10

Pokrywa skanera

Taca wyjciowa

Panel sterowania

Szyba skanera

Uchwyt

Modu skaneraa b

Zasobnik

10

Pokrywa wewntrzna

Uchwyt podajnika

11

Kaseta z tonerem

Wspornik wyjciowy

a. Przed otwarciem moduu skanowania naley zamkn pokryw skanowania.


b. Naley uwaa, aby nie przyci palcw.

1. Wprowadzenie

23

Przegld urzdzenia
Typ B
1

Pokrywa podajnika
dokumentw

11

Pokrywa prowadnicy podajnika


dokumentw

12

Zasobnik wyjciowy podajnika


dokumentw

13

Prowadnice szerokoci papieru


podajnika dokumentw

Wspornik wyjciowy podajnika


dokumentw

14

Podprka wejciowa podajnika


dokumentw

15

Zasobnik wejciowy podajnika


dokumentw

3
4
10
9
8
5

Panel sterowania

Pokrywa skanera
Szyba skanera

11

13 14

12

16

Uchwyt

16

Suchawkaa

Zasobnik

17

Modu skanerab c

Uchwyt podajnika

18

Pokrywa wewntrzna

Wspornik wyjciowy

19

Kaseta z tonerem

10

Taca wyjciowa

15

a. Tylko modele ze suchawk (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na stronie 7).


b. Przed otwarciem moduu skanowania naley zamkn pokryw skanowania.
c. Naley uwaa, aby nie przyci palcw.

17
18

19

1. Wprowadzenie

24

Przegld urzdzenia
Typ B

11

Widok z tyu
W zalenoci od modelu urzdzenie przedstawione na ilustracji
moe si rni od tego, ktre posiada uytkownik. Istniej rne
typy urzdzenia.
Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by
dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7).

1
2

Typ A

3
4
5
1

Port USB

Port sieciowya

Gniazdo rozszerzenia telefonu


(EXT.)

Gniazdo linii telefonicznej (LINE)

Gniazdo zasilania

Port USB

Gniazdo zasilania

a. tylko modele SCX-340xFW/SCX-340xHW


Series.

1. Wprowadzenie

25

Omwienie panelu sterowania


12

W zalenoci od modelu panel sterowania urzdzenia moe si


rni. Istniej rne typy paneli sterowania.

Typ A

Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by


dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7).

13

12

1
Eco

Powoduje przejcie do trybu Eco, aby zmniejszy


zuycie toneru i papieru, podczas drukowania z
komputera (patrz Drukowanie Ekologiczne na
stronie 59).

1. Wprowadzenie

26

Omwienie panelu sterowania


2
WPS

Umoliwia atw konfiguracj bezprzewodowego


poczenia sieciowego bez komputera (patrz
Korzystanie z przycisku WPS na stronie 169).
Nacinij ten przycisk, dioda LED Status zacznie
miga. Aby wydrukowa tylko aktywny ekran, zwolnij
przycisk, gdy dioda LED Status przestanie miga.
Aby wydrukowa cay ekran, zwolnij przycisk podczas
migania.
Funkcja Drukowanie ekranu moe by
uyta tylko w systemach operacyjnych
Windows i Mac.

Print
Screen

Wysya zeskanowane dane (patrz Podstawowe


operacje skanowania na stronie 66).

ID Copy

Umoliwia kopiowanie obu stron dokumentu


tosamoci, np. prawa jazdy, na jednej stronie
arkusza papieru (patrz Kopiowanie kart
identyfikacyjnych na stronie 64).

Power

Wcza lub wycza zasilanie lub wybudza


urzdzenie z trybu oszczdzania energii. Aby
wyczy urzdzenie, nacinij i przytrzymaj ten
przycisk przez ponad 3 sekundy.

Dioda LED
Front

Gdy zawieci si dioda LED, umie dowd


tosamoci przedni stron skierowan w d na
szybie skanera (patrz Kopiowanie kart
identyfikacyjnych na stronie 64).

Dioda LED
Back

Gdy zawieci si dioda LED, umie dowd


tosamoci drug stron skierowan w d na szybie
skanera (patrz Kopiowanie kart identyfikacyjnych na
stronie 64).

Tej funkcji mona uywa wycznie w


przypadku urzdzenia podczonego
poprzez port USB.
W przypadku drukowania aktywnego okna/
caego ekranu monitora za pomoc
klawisza drukowania ekranu, urzdzenie
moe uywa wicej toneru w zalenoci
od drukowanego obrazu.

Scan to

Tej funkcji mona uywa tylko, gdy


zainstalowano program Samsung Easy
Printer Manager. Uytkownicy systemu
Macintosh powinni wczy opcj Screen
Print Settings w aplikacji Samsung Easy
Printer Manager, aby korzysta z funkcji
Print Screen.

1. Wprowadzenie

27

Omwienie panelu sterowania


8

Stop/
Clear

Zatrzymuje prac drukarki w dowolnym momencie.


Ma take inne funkcje.

12

Dioda LED
Toner

Wskazuje stan toneru (patrz Objanienie diod LED


stanu na stronie 101).

Anuluje biece zadanie.

13

Ekran
wywietlacza

Wywietla liczb stron do skopiowania.

Drukuje raport konfiguracji: Naley nacisn i


przytrzyma ten przycisk przez okoo 2 sekundy,
a dioda LED stanu zacznie powoli miga, a
nastpnie go zwolni.

a. Tylko model SCX-340xW Series.

Raport z informacjami o materiaach


eksploatacyjnych: Nacinij i przytrzymaj ten
przycisk przez okoo 6 sekund, nastpnie zwolnij.
Raport z konfiguracji siecia: Naley nacisn i
przytrzyma ten przycisk przez okoo 4 sekundy,
a dioda LED stanu zacznie szybko miga, a
nastpnie go zwolni.

Pozwalaj zmniejszy/zwikszy liczb kopii.


Przyciski +/- pozwalaj okreli liczb kopii (do 99) do
wydrukowania. Warto domylna to 1.
Przyciski +/-

Nacinicie przyciskw +/- spowoduje


zwikszenie/zmniejszenie liczby kopii o jeden.
Nacinicie i przytrzymanie przyciskw +/spowoduje zwikszenie/zmniejszenie liczby kopii o
dziesi.

10
11

Start
Dioda LED
Status

Rozpoczyna zadanie.
Informuje o stanie urzdzenia (patrz Objanienie
diod LED stanu na stronie 101).

1. Wprowadzenie

28

Omwienie panelu sterowania


13

Typ B

WPS

Umoliwia atw konfiguracj bezprzewodowego


poczenia sieciowego bez komputera (patrz
Korzystanie z przycisku WPS na stronie 169).
Nacinij ten przycisk, aby wywietli opcj
Drukowac ekran? na ekranie wywietlacza. Aby
wydrukowa tylko aktywny ekran, wybierz opcj
Aktywne. Aby wydrukowa cay ekran, wybierz opcj
Pelne.
Funkcja Drukowanie ekranu moe by
uyta tylko w systemach operacyjnych
Windows i Mac.

Print
Screen

1
Eco

Powoduje przejcie do trybu Eco, aby zmniejszy


zuycie toneru i papieru, podczas drukowania z
komputera i kopiowania (patrz Drukowanie
Ekologiczne na stronie 59).

Tej funkcji mona uywa wycznie w


przypadku urzdzenia podczonego
poprzez port USB.
W przypadku drukowania aktywnego okna/
caego ekranu monitora za pomoc
klawisza drukowania ekranu, urzdzenie
moe uywa wicej toneru w zalenoci
od drukowanego obrazu.
Tej funkcji mona uywa tylko, gdy
zainstalowano program Samsung Easy
Printer Manager. Uytkownicy systemu
Macintosh powinni wczy opcj Screen
Print Settings w aplikacji Samsung Easy
Printer Manager, aby korzysta z funkcji
Print Screen.

1. Wprowadzenie

29

Omwienie panelu sterowania


3
ID Copy

4
Power

5
6
7
8
9

Faks
Kopia

Skan

Umoliwia kopiowanie obu stron dokumentu


tosamoci, np. prawa jazdy, na jednej stronie
arkusza papieru (patrz Kopiowanie kart
identyfikacyjnych na stronie 64).
Wcza lub wycza zasilanie lub wybudza
urzdzenie z trybu oszczdzania energii. Aby
wyczy urzdzenie, nacinij i przytrzymaj ten
przycisk przez ponad 3 sekundy.
Przecza si w tryb faksu.

Przecza w tryb skanowania.

Menu
Strzaki
w lewo/
prawo

Umoliwiaj przegldanie opcji dostpnych w


wybranym menu oraz zwikszanie lub zmniejszanie
wartoci.

10 OK

Umoliwia potwierdzenie wyboru na ekranie.

11

Umoliwia przejcie na wyszy poziom menu.

12

Start

Zatrzymuje urzdzenie w dowolnej chwili.

14 Dioda LED
Status

Informuje o stanie urzdzenia (patrz Objanienie


diod LED stanu na stronie 101).

15

Klawiatura
numeryczna

Umoliwia wybranie numeru lub wprowadzanie


znakw alfanumerycznych (patrz Litery i cyfry na
klawiaturze na stronie 238).

On
Hook
Dial

Po naciniciu tego przycisku wyemitowany zostanie


sygna wybierania. Wprowad numer faksu.
Przypomina to wykonywanie poczenia w trybie
gonomwicym (patrz Odbieranie rczne w trybie
Tel na stronie 280).

Redial/
Pause

Wybiera ponownie ostatnio wybierany podczas


faksowania lub numer odbiorcy w trybie gotowoci
lub wstawia pauz w numerze faksu w trybie edycji
(patrz Ponowne wybieranie numeru faksu na
stronie 273).

16

Przecza si w tryb kopiowania.

Otwiera tryb Menu i przewijanie dostpnych menu


(patrz temat Przegld menu na stronie 36).

Back

13 Stop/
Clear

Rozpoczyna zadanie.

17

18 Addres
s Book

Umoliwia zapisanie czsto uywanych numerw


faksw lub wyszukiwanie zapisanych numerw
faksw (patrz Zapisywanie adresw e-mail na
stronie 236 lub Konfiguracja ksiki adresowej
faksu na stronie 239).

19 Ekran
wywietlacza

Wywietla biecy stan i monity podczas dziaania.

a. tylko modele SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

1. Wprowadzenie

30

Omwienie panelu sterowania


14

Dostosowanie panelu sterowania

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

1. Wprowadzenie

31

Wczanie urzdzenia
1

Najpierw podcz urzdzenie do rda zasilania.


Przecz wcznik urzdzenia, jeli urzdzenie jest w niego
wyposaone.

Aby wyczy zasilanie, nacinij i przytrzymaj przycisk

(Power)

przez mniej wicej 3 sekundy.

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

Zasilanie wczane jest automatycznie.


W przypadku modelu SCX-340x/SCX-340xW Series nacinij
przycisk

(Power) na panelu sterowania.

1. Wprowadzenie

32

Lokalna instalacja sterownika


Urzdzenie podczone lokalnie to urzdzenie podczone do komputera
bezporednio za pomoc kabla. Jeli urzdzenie jest podczone do sieci,
naley pomin ponisze kroki i przej do instalacji sterownika dla
urzdzenia podczonego do sieci (patrz Instalowanie sterownika przez
sie na stronie 152).
Uytkownicy systemw Macintosh lub Linux powinni zapozna si z
Instalacja na komputerach Macintosh na stronie 141 lub Instalacja
w systemie Linux na stronie 144.

W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.


Jeli okno instalacji nie zostanie wywietlone, kliknij Start >
Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.
Wpisz X:\Setup.exe, zastpujc znak X liter odpowiadajc
napdowi CD-ROM, a nastpnie kliknij przycisk OK.

Wybierz opcj Zainstaluj teraz.

Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcj Akceptuj


warunki Umowy licencyjnej Nastpnie kliknij Dalej.

Naley postpowa zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.

Okno instalacji przedstawione w tym Podrcznik uytkownika moe


rni si w zalenoci od urzdzenia oraz uywanego interfejsu.
Wybranie opcji Instalacja niestandardowa umoliwia wybranie
programu do zainstalowania.
Nie naley uywa kabli USB duszych ni 3 metry.

15

Windows

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Jeli podczas instalacji zostanie wywietlone okno Kreator


znajdowania nowego sprztu, kliknij przycisk Anuluj, aby je
zamkn.

1. Wprowadzenie

33

Ponowna instalacja sterownika


Jeli drukarka nie dziaa poprawnie, wykonaj ponisze kroki, aby ponownie
zainstalowa sterownik.
16

Windows

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Z menu Start wybierz opcj Programy lub Wszystkie programy >


Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki > Odinstaluj.

3
4

Naley postpowa zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.


W pyt CD z oprogramowaniem do napdu CD-ROM i zainstaluj
sterownik ponownie (patrz Lokalna instalacja sterownika na stronie
33).

1. Wprowadzenie

34

2. Przegld menu i
konfiguracja
podstawowa
Niniejszy rozdzia zawiera informacje o oglnej strukturze menu i podstawowych opcjach konfiguracji.

Przegld menu

36

Ustawienia podstawowe urzdzenia

41

Noniki i zasobnik

43

Drukowanie podstawowe

56

Kopiowanie podstawowe

61

Podstawowe operacje skanowania

66

Skanowanie podstawowe

67

Przegld menu
Panel sterowania udostpnia szereg menu umoliwiajcych konfiguracj
urzdzenia i korzystanie z jego funkcji.
Funkcja ta nie jest obsugiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW
Series (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26).

Nacinij przycisk
gotowoci.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

Elementy
Funk. faksu

Opcje
Zaciemnienie

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.
Niektre nazwy menu w danym urzdzeniu mog si rni w
zalenoci od ich opcji lub modeli.

Normalny
Ciemny+1- Ciemny+5
Jasny+5- Jasny+1

Kontrast

Menu opisane s w Zaawansowanym podrczniku (patrz


Uyteczne menu ustawie na stronie 202).

Normalny
Ciemny+1- Ciemny+5
Jasny+5- Jasny+1

Rozdzielczosc
1

Standardowa
Dokladna

Uzyskiwanie dostpu do menu

B. dokladna
Faks ze zdj.

Wybierz przycisk Faks, Kopiuj lub Skanuj na panelu sterowania w


zalenoci od funkcji, jakiej chcesz uy.

Faks kolor.
Rozmiar skan.

Naciskaj przycisk
(Menu), dopki w dolnym wierszu nie zostanie
wywietlone odpowiednie menu, a nastpnie nacinij przycisk OK.

Wysyl.do wielu
Wysyl. opozn.

Naciskaj strzaki do momentu wywietlenia odpowiedniej pozycji


menu, a nastpnie nacinij przycisk OK.

4
5

Jeli ustawienie zawiera podmenu, powtrz krok 3.


Nacinij przycisk OK, aby zapisa wybr.
2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

36

Przegld menu
Elementy
Funk. faksu (cd.)

Opcje
Wysyl.prioryt.
Przekaz

Bezp. odbier.

Elementy
Konfig. faksu (cd.)

Opcje
Odbieranie

Tryb odb.

Faks

Licz.syg. odb.

PC

Naz.stemp.odb.
Kod rozp. odb.

Wyl.

Autom. zmniej.

Wl.

Odrzuc rozmiar

Drukuj

Kon. faks.-sm.
Dodaj strone

Tryb DRPDa

Anuluj zadanie
Zmien domyslne
Konfig. faksu

Wysylanie

Licz.powt.wyb.

Rozdzielczosc
Zaciemnienie

War. wyb. pon.

Kontrast

Prefiks wyb.

Rozmiar skan.

Tryb ECM
Raport autom.

Rap. wyslanych

Wyl.

Obr. potw.odb.
Tr wybieraniaa

Wl.

Funk. kopiow.

Rozmiar skan.
Zmn./powieksz
Zaciemnienie

Normalny
Ciemny+1- Ciemny+5
Jasny+5- Jasny+1

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

37

Przegld menu
Elementy
Funk. kopiow.

Opcje
Kontrast

(kontynuacja)

Typ oryginalu

Uklad

Normalny

Elementy
Konfig. kop.

Opcje
Zmien domyslne

Rozmiar skan.

Ciemny+1- Ciemny+5

Kopie

Jasny+5- Jasny+1

Sort. kopii

Tekst

Zmn./powieksz

Tekst/zdjecie

Zaciemnienie

Zdjecie

Kontrast

Normalny
2 str./ark.

Typ oryginalu
Dostosuj tlo

4 str. na ark.
Kopia ID
Kopia plakat.
Kopia klon
Dostosuj tlo

Wyl.
Auto
Ulepsz poz. 1
Ulepsz poz. 2
Usun poziom 1- Usun
poziom 4

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

38

Przegld menu
Elementy
Konfig. syst.

Opcje
Konfig.urzadz.

ID urzadzenia

Konfig. syst. (cd.)

Opcje
Dzwiek/Glosn.

Dzwiek klaw.

Numer faksu

Dzwiek alarmu

Data i czas

Glosnik

Tryb zegara

Dzwonek

Jezyk

Konfig. pap.

Elementy

Raport

Wsz. raporty

Oszcz. energii

Konfiguracja

Zdarz. budz.

Info.mat.eksp.

Lim.czasu sys.

Ksiazka adr.

Korekta wys.

Wysyl. faksu

Autom. kontyn.b

Wyslany faks

Niewlasc. papier

Odebrano faks

Zastep.papierub

Zaplan.zadania

Oszcz. toneru

Niechc. faks

Ustawienia Eko

Konfig. siecic

Format papieru

Licz. zuzycia

Typ papieru

Opcje faksu

Margines

Konserwacja

Us. kom. brakud


Mat. ekspl.
Nazwa uslugi
MaloTon-alarm

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

39

Przegld menu
Elementy
Konfig. syst. (cd.)

Siec c

Opcje
Wyczysc ustaw.

TCP/IP (IPv4)

Wszystkie ust.

Opcje

Siec c (kontynuacja) Bezprzewodowy

Wi-Fi WL/WYL

Konfig. faksu

Wi-Fi Direct

Konfig. kop.

Ustaw. WPS

Konfig. syst.

Ustaw. WLAN

Konfig. siecic

WLAN - Domys.

Ksiazka adr.

Sygnal WLAN

Wyslany faks

Wyczysc ustaw.

Odebrano faks

Konfig. sieci

DHCP
BOOTP
Statyczny

TCP/IP (IPv6)

Elementy

a. W zalenoci od kraju zakupu urzdzenia ta opcja moe by niedostpna.


b. Opcja ta wywietlana jest wycznie, gdy wczona jest opcja Niewlasc. papier.
c. tylko modele SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.
d. Ta opcja dostpna jest tylko wtedy, gdy w kasecie znajduje si ju niewiele toneru.

Wlacz IPv6
Konfig. DHCPv6

Szyb. Ethernet

Natychmiast
10Mb/s pol
10Mb/s pelny
100Mb/s pol
100Mb/s pelny

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

40

Ustawienia podstawowe urzdzenia


Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski +/-,
(patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26):
Moesz skonfigurowa ustawienia urzdzenia korzystajc z opcji
Ustawienia urzdzenia w programie Samsung Easy Printer Manager
lub w czci Machine w programie Printer Settings Utility.

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.

Jzyk: zmie jzyk wywietlany na panelu sterowania.

Data i godzina: Ustawione data i godzina s uywane do


opnionego faksowania i opnionego drukowania. S one
drukowane na raportach. Jeli ustawienia s nieprawidowe,
naley je zmieni.

Uytkownicy systemw Windows i Macintosh powinni zapozna si


z czci Ustawienia urzdzenia na stronie 297.
Uytkownicy systemu Linux powinni zapozna si z czci
Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300.

Po ukoczeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawie


domylnych urzdzenia.
Aby zmieni ustawienia domylne urzdzenia, wykonaj nastpujce
czynnoci:

W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby


przej dalej do menu niszego poziom.

1
2

Wybierz

(Menu) na panelu sterowania.

Nacinij Konfiguracja systemu > Konfig.urzdzenia.

Wprowad prawidowy czas i dat za pomoc przyciskw strzaek lub


za pomoc klawiatury numerycznej (Litery i cyfry na klawiaturze na
stronie 238).
Miesic = od 01 do 12
Dzie = od 01 do 31
Rok = wymagane cztery cyfry
Godzina = od 01 do 12
Minuta = od 00 do 59

Tryb zegara: Urzdzenie umoliwia wywietlanie biecego


czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym.

Oszcz. toneru: Tryb oszczdzania toneru umoliwia uycie


mniejszej iloci toneru podczas drukowania kadej strony.
Uruchomienie tego trybu wydua okres eksploatacji kasety z
tonerem w porwnaniu z trybem standardowym, ale obnia
jako wydruku.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

41

Ustawienia podstawowe urzdzenia


Podczas drukowania z komputera tryb oszczdzania toneru mona
wczy lub wyczy w ustawieniach waciwoci drukarki.

Aby skonfigurowa inne przydatne ustawienia, zapoznaj si z


poniszymi czami.
Patrz Wprowadzanie rnych alfanumerycznych na stronie 238.

Osz.ener: Jeli urzdzenie nie jest uywane przez duszy czas,


naley korzysta z tej funkcji w celu oszczdzania energii.

Patrz Litery i cyfry na klawiaturze na stronie 238.


Patrz Ustawianie rozmiaru i typu papieru na stronie 50.
Patrz Konfiguracja ksiki adresowej faksu na stronie 239.

Po naciniciu przycisku zasilania, rozpoczciu drukowania lub


otrzymania faksu urzdzenie zostanie wybudzone z trybu
oszczdzania energii.
W panelu sterowania wybierz

(Menu) > Konfig. syst. >

Konfig.urzadz. > Zdarz. budz. > Nacis.przyc. > Wl.. Gdy zostaje
nacinity dowolny przycisk oprcz przycisku zasilania, urzdzenie
zostaje wybudzone z trybu oszczdzania energii.

4
5
6

Korekta wysokoci.: Jako wydruku rni si w zalenoci od


cinienia atmosferycznego panujcego na wysokoci nad
poziomem morza, na ktrej urzdzenie jest uywane. Przed
ustawieniem wartoci wysokoci naley okreli wysoko, na
ktrej znajduje si urzdzenie (patrz Ustawianie wysokoci na
stronie 235).

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.


Nacinij przycisk OK, aby zapisa wybr.
Nacinij przycisk
gotowoci.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

42

Noniki i zasobnik
W tym rozdziale opisano sposoby adowania nonikw druku do
urzdzenia.
Korzystanie z nonikw druku, ktre nie s zgodne ze
specyfikacjami moe spowodowa problemy lub konieczno
przeprowadzenia napraw. Naprawy nie s objte gwarancj ani
umowami serwisowymi firmy Samsung.

Przegld zasobnika
Aby zmieni rozmiar, naley dopasowa prowadnice papieru.

Nie naley korzysta z papieru do drukarek atramentowych. Moe to


doprowadzi do uszkodzenia urzdzenia.
Korzystanie z atwopalnych nonikw druku moe wywoa poar.
Do drukowania naley uywa zalecanych nonikw (patrz Dane
techniczne nonika druku na stronie 113).

Korzystanie z nonikw atwopalnych lub pozostawienie cia obcych w


drukarce moe doprowadzi do przegrzania urzdzenia, a w rzadkich
przypadkach moe spowodowa to poar.

1 Prowadnica szerokoci papieru


2 Zasobnik

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

Niedostosowanie prowadnicy skutkowa moe rejestracj,


przekrzywieniem obrazu lub zakleszczeniem papieru.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

43

Noniki i zasobnik
3

Wkadanie papieru do zasobnika

Stos papieru naley wygi lub przekartkowa, aby rozdzieli


poszczeglne kartki przed ich zaadowaniem.

Umie papier stron do drukowania do gry.

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

Otwrz zasobnik. Nastpnie wyreguluj rozmiar zasobnika tak, aby


by zgodny z rozmiarem zaadowanego nonika druku (patrz
Przegld zasobnika na stronie 43).

1
2

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

44

Noniki i zasobnik
Prowadnicy szerokoci papieru nie naley przesuwa za daleko,
poniewa moe to spowodowa wygicie nonika.
Nie naley uywa papieru, ktrego krawd wiodca podwija si,
mogoby to spowodowa zakleszczenie papieru lub pomarszczenie.
Jeli prowadnica szerokoci papieru nie zostanie dopasowana,
moe to spowodowa zakleszczenia papieru.

cinij prowadnic dugoci papieru i dosu j do brzegu stosu


papieru, nie powodujc zgi.

Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla


zasobnika (patrz Ustawianie rozmiaru i typu papieru na stronie 50).

Ustawienia wprowadzone w sterowniku urzdzenia maj


pierwszestwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu
sterowania.
a Aby wydrukowa z aplikacji, naley uruchomi aplikacj i przej do
menu drukowania.
b Otwrz opcj Preferencje drukowania (patrz Otwieranie
preferencji drukowania na stronie 57).
c W oknie Papier wybierz kart Preferencje drukowania, a nastpnie
wybierz odpowiedni typ papieru.
Na przykad jeli chcesz uy etykiety, ustaw typ papieru na
Etykiety.
d Wybierz opcj Autom. wybr (lub Podajnik rczny) w obszarze
rda papieru, a nastpnie kliknij przycisk OK.
e Rozpocznij drukowanie w aplikacji.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

45

Noniki i zasobnik
Przed woeniem kart pocztowych, kopert i naklejek do podajnika
naley rozprostowa wszystkie zagicia.

Rczne podawanie arkuszy do zasobnika

W przypadku drukowania na noniku specjalnym naley


postpowa zgodnie ze wskazwkami dotyczcymi adowania
papieru (patrz Drukowanie na nonikach specjalnych na stronie
46).

Do zasobnika mona wkada materiay specjalnych typw i rozmiarw, np.


pocztwki, karty i koperty (patrz Dane techniczne nonika druku na
stronie 113).
Aby poda materia do zasobnika rcznie, kliknij:
5

Patrz Wkadanie papieru do zasobnika na stronie 44.

Wskazwki dotyczce rcznego podawania arkuszy do zasobnika


W przypadku wybrania w sterowniku drukarki opcji Papier > rdo
> Podajnik rczny naley nacisn przycisk OK za kadym razem,
kiedy drukowana jest strona.
Do zasobnika naley adowa materia do drukowania tego samego
typu, rozmiaru i gramatury.
Aby zapobiec zakleszczeniom, nie naley dodawa papieru podczas
drukowania, jeeli w zasobniku nadal znajduje si papier.
Nonik druku naley woy stron do drukowania do gry, grn
krawdzi skierowan do zasobnika; materiay naley umieszcza w
rodkowej czci zasobnika.
Aby zapewni jako wydruku i zapobiec zakleszczeniu papieru,
naley zawsze stosowa odpowiedni papier (patrz Dane techniczne
nonika druku na stronie 113).

Drukowanie na nonikach specjalnych


W poniszej tabeli przedstawiono noniki specjalne dostpne dla
zasobnika.
Typy nonikw druku s rwnie wywietlone w menu Preferencje
drukowania, Aby uzyska najwysz jako druku, wybierz odpowiedni
rodzaj nonika w oknie Preferencje drukowania > Papier > Typ papieru
(patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie 57).
Na przykad, jeli chcesz drukowa na etykietach, wybierz Etykiety dla
opcji Typ papieru.

W przypadku korzystania z nonikw specjalnych zaleca si


podawanie po jednym arkuszu (patrz Dane techniczne nonika
druku na stronie 113).
Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od
zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

46

Noniki i zasobnik
Aby sprawdzi gramatur kadego arkusza, zapoznaj si z Dane
techniczne nonika druku na stronie 113.

Koperta
Wyniki drukowania na kopertach zale od jakoci kopert.

Typy

Zasobnika

Zwyky

Gruby

Cienki

Dokumentowy

Kolor

Brystol

Etykiety

Koperta

Z nadrukiem

Bawena

Wtrny

Papier niepowiejcy

a. Rodzaje papieru odpowiednie do zasobnika rcznego:

(: funkcja dostpna, pusta komrka: funkcja niedostpna)

Aby zadrukowa kopert, umie j w sposb przedstawiony na poniszym


rysunku.

Podczas wybierania kopert naley uwzgldni nastpujce czynniki:


-

Ciar: nie powinien przekracza 90 g/m2, w przeciwnym razie


moe doj do zakleszczenia.

Budowa: powinny lee pasko, z zagiciem nieprzekraczajcym


6 mm, i nie powinny by wypenione powietrzem.

Stan: nie powinny by pomarszczone, zgite ani uszkodzone.

Temperatura: powinny by wytrzymae na temperatur i nacisk


urzdzenia w czasie dziaania.

Naley uywa tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze


sprasowanymi zagiciami.

Nie naley uywa kopert z naklejonymi znaczkami.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

47

Noniki i zasobnik

Nie naley uywa kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami,


wewntrzn wycik, z warstwami samoprzylepnymi ani
zawierajcych inne materiay syntetyczne.

Nie naley uywa uszkodzonych lub niedokadnie wykonanych kopert.

Naley si upewni, e zakadki na obu kocach koperty dochodz do


samych rogw koperty.

1 Waciwe
2 Niewaciwe

Koperty z paskiem samoprzylepnym lub z wicej ni jedn zakadk,


ktra skada si na zamknicie, musz wykorzystywa kleje
odpowiednie do temperatury utrwalania urzdzenia wynoszcej 170C
przez 0,1 s. Dodatkowe klapki i paski mog powodowa marszczenie,
fadowanie lub zakleszczanie, a nawet mog uszkodzi zesp
utrwalajcy.

Etykiety
Aby unikn uszkodzenia urzdzenia, naley uywa tylko etykiet
przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych.

Podczas wybierania etykiet naley uwzgldni nastpujce czynniki:


-

Kleje: Musz wytrzymywa temperatur utrwalania urzdzenia ok.


170C.

Rozmieszczenie: Naley uywa arkuszy etykiet bez odsonitych


miejsc pomidzy poszczeglnymi etykietami. Etykiety mog si
odkleja od arkuszy, na ktrych midzy etykietami s odstpy, co
moe powodowa powane zakleszczenia.

W celu zapewnienia najlepszej jakoci druku naley ustawi marginesy


nie bliej ni 15 mm od brzegu koperty.

Podwinicie: Musz lee pasko, z zagiciem


nieprzekraczajcym 13 mm w dowolnym kierunku.

Nie naley drukowa w miejscach pocze szww koperty.

Stan: Nie naley uywa etykiet pomarszczonych, z pcherzykami


lub innymi oznakami odklejania si.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

48

Noniki i zasobnik

Naley si upewni, e midzy naklejkami nie ma odsonitej warstwy


samoprzylepnej. Odsonite obszary mog powodowa odklejanie si
etykiet podczas drukowania, co moe spowodowa zakleszczenie
papieru. Odsonity klej moe spowodowa uszkodzenie elementw
urzdzenia.

Nie wolno przepuszcza arkusza z etykietami przez urzdzenie wicej


ni raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejcie przez
urzdzenie.

Nie naley uywa etykiet z odsonit warstw samoprzylepn ani


takich, ktre s pomarszczone, maj pcherzyki powietrza lub s w
inny sposb uszkodzone.

Papier z nadrukiem
W przypadku wkadania papieru z nadrukiem zadrukowana strona powinna
by skierowana w gr, z niezagit krawdzi skierowan do przodu.
Jeeli wystpi problemy z podawaniem papieru, obr papier. Naley
pamita, e jako druku nie jest gwarantowana.

Karton lub materiay o niestandardowych


rozmiarach

W oprogramowaniu naley ustawi marginesy co najmniej na 6,4 mm


od krawdzi materiau.

Nadruki naley wykonywa przy uyciu tuszu odpornego na dziaanie


wysokich temperatur, ktry nie rozmae si, nie wyparuje ani nie
spowoduje wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania
go temperaturze utrwalania urzdzenia (ok. 170 C) przez okres 0,1
sekundy.

Atrament wykorzystany w papierze z nadrukiem musi by niepalny i nie


moe wywiera niekorzystnego wpywu na waki urzdzenia.

Przed woeniem papieru z nadrukiem upewnij si, e tusz na papierze


wysech. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz moe rozmaza
si na papierze, co pogorszy jako wydruku.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

49

Noniki i zasobnik
6

Ustawianie rozmiaru i typu papieru


Po zaadowaniu papieru do zasobnika papieru naley ustawi rozmiar i typ
papieru za pomoc przyciskw na panelu sterowania.

Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski +/-,


(patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26):
Moesz skonfigurowa ustawienia urzdzenia korzystajc z opcji
Ustawienia urzdzenia w programie Samsung Easy Printer Manager
lub w czci Machine w programie Printer Settings Utility.
Uytkownicy systemw Windows i Macintosh powinni zapozna si
z czci Ustawienia urzdzenia na stronie 297.
Uytkownicy systemu Linux powinni zapozna si z czci
Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300.

4
5

Nacinij przycisk OK, aby zapisa wybr.


Nacinij przycisk
gotowoci.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

Ustawienia wprowadzone w sterowniku urzdzenia maj


pierwszestwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu
sterowania.
a Aby wydrukowa z aplikacji, naley j uruchomi i przej do
menu drukowania.
b Otwrz opcj Preferencje drukowania (patrz Otwieranie
preferencji drukowania na stronie 57).
c Nacinij kart Papier, a nastpnie wybierz odpowiedni typ
papieru.
Aby uy papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur,
wybierz kart Papier > Rozmiar > Edytuj... i skonfiguruj Ustawienia
niestandardowego rozmiaru papieru w menu Preferencje
drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie
57).

W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby


przej dalej do menu niszego poziom.

1
2

Wybierz

(Menu) na panelu sterowania.

Wybierz dany zasobnik i opcj.

Nacinij Konfig. syst. > Konfig. pap. > Format papieru lub Typ
papieru.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

50

Noniki i zasobnik
7

Uywanie wspornika wyjciowego


W przypadku jednoczesnego drukowania duej liczby stron
powierzchnia zasobnika wyjciowego moe si nagrzewa. Nie naley
dotyka powierzchni ani dopuszcza, aby zbliay si do niej dzieci.

Przygotowanie oryginaw

Nie naley adowa papieru o rozmiarach mniejszych ni 142 x 148 mm


ani wikszych ni 216 x 356 mm.

Aby unikn zakleszczenia papieru, niskiej jakoci wydruku i


uszkodzenia urzdzenia, nie wolno prbowa adowania poniszych
typw papieru:

Drukowane arkusze s gromadzone na wsporniku wyjciowym,


zapewniajcym ich rwne uoenie. Domylnie drukarka przekazuje
wydruki do zasobnika wyjciowego.

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

kalka lub papier z kalk

papier powlekany

pelur albo cienki papier

pofadowany albo pomarszczony papier

pogity albo zwinity papier

podarty papier

Przed zaadowaniem naley usun wszystkie zszywki i spinacze.

Przed zaadowaniem naley si upewni, e klej, atrament lub pyn


korekcyjny na papierze zdy ju cakowicie wyschn.

Nie naley adowa oryginaw, ktre zawieraj papier o rnych


rozmiarach i gramaturze.

Nie naley adowa ksieczek, broszur, folii ani dokumentw


majcych inne niestandardowe waciwoci.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

51

Noniki i zasobnik
9

adowanie oryginaw

Unie i otwrz pokryw skanera.

Do wkadania oryginaw w celu ich skopiowania, zeskanowania i wysania


faksem mona uy szyby skanera.

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

Na szybie skanera
Za pomoc szyby skanera mona skanowa i kopiowa oryginay. Pozwala
to uzyska najwysz jako skanowania, zwaszcza dla obrazw
kolorowych lub w skali szaroci. Upewnij si, czy w podajniku dokumentw
nie znajduj si oryginay. W przypadku wykrycia oryginaw w podajniku
dokumentw urzdzenie najpierw odczyta dokumenty z podajnika, a
nastpnie z szyby.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

52

Noniki i zasobnik
2

Umie orygina na szybie skanera stron zadrukowan do dou.


Ustaw go rwno ze wskanikiem dopasowania w lewym grnym
rogu szyby.

Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania moe wpyn


na jako kopii i zuycie toneru.
Kurz na szybie skanera moe powodowa powstawanie czarnych
kropek na wydruku. Szyb naley zawsze utrzymywa w czystoci
(patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).
W przypadku kopiowania strony z ksiki lub czasopisma naley
unie pokryw skanera do zablokowania zawiasw i zamkn
pokryw. Jeli ksika lub czasopismo s grubsze ni 30 mm,
naley rozpocz kopiowanie przy otwartej pokrywie skanera.

Naley uwaa, aby nie rozbi szyby skanera. Moe to spowodowa


obraenia ciaa.
Nie wolno ka doni na szybie podczas zamykania pokrywy
skanera. Pokrywa skanera moe spa na donie i zrani
uytkownika.

Zamknij pokryw skanera.

Podczas kopiowania lub skanowania nie wolno patrze na wiato


wewntrz skanera. Mona w ten sposb uszkodzi wzrok.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

53

Noniki i zasobnik
W podajniku dokumentw
Do podajnika dokumentw mona zaadowa do 40 arkuszy papieru (o

Umie oryginay w podajniku dokumentw stron zadrukowan do


gry. Upewnij si, e d stosu oryginaw odpowiada rozmiarowi
papieru oznaczonemu w podajniku wejciowym dokumentw.

gramaturze 80 g/m2) dla jednego zadania.

Otwrz pokryw prowadnicy podajnika dokumentw.

Stos papieru naley wygi lub przekartkowa, aby rozdzieli


poszczeglne arkusze przed ich zaadowaniem.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

54

Noniki i zasobnik
4

Dopasuj prowadnice podajnika dokumentw do rozmiaru papieru.

Kurz na pycie podajnika dokumentw moe spowodowa


powstawanie czarnych linii na wydruku. Szyb naley zawsze
utrzymywa w czystoci (patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie
84).

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

55

Drukowanie podstawowe
Aby uzyska informacje o specjalnych funkcjach drukowania, zapoznaj
si z Zaawansowanym podrcznikiem (patrz Korzystanie z
zaawansowanych funkcji drukowania na stronie 245).

Wybierz urzdzenie z listy Wybieranie drukarki.

Podstawowe ustawienia drukowania, cznie z liczb kopii i


zasigiem wydruku, mona wybra w oknie Drukuj.

10

Drukowanie
Uytkownicy systemw Macintosh, Linux lub Unix OS powinni
zapozna si z Zaawansowany podrcznik (patrz Drukowanie na
komputerach Macintosh na stronie 254 lub Drukowanie w systemie
Linux na stronie 256).

Ponisze okno Preferencje drukowania dotyczy Notatnika w systemie


Windows 7.

1
2

Otwrz dokument, ktry ma by wydrukowany.


Wybierz pozycj Drukuj z menu Plik.

Aby wykorzysta zaawansowane funkcje drukowania, kliknij


Waciwoci lub Preferencje w oknie Drukuj. (patrz Otwieranie
preferencji drukowania na stronie 57).

Aby rozpocz zadanie drukowania, kliknij przycisk OK lub


polecenie Drukuj w oknie Drukuj.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

56

Drukowanie podstawowe
11

Anulowanie zadania drukowania


Jeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce wydruku lub w buforze
wydruku, anuluj zadanie w podany sposb:

Do tego okna mona rwnie atwo przej, klikajc dwukrotnie ikon


urzdzenia (

) na pasku zada systemu Windows.

1
2

Otwrz dokument, ktry ma by wydrukowany.

3
4

Wybierz urzdzenie z listy Wybierz drukark.

Wybierz polecenie Drukuj z menu Plik. Zostanie wywietlone okno


Drukuj.

Kliknij opcj Waciwoci lub Preferencje.

Biece zadanie mona rwnie anulowa, naciskajc przycisk


(Stop/Clear) na panelu sterowania.

12

Otwieranie preferencji drukowania


Okno Preferencje drukowania przedstawione w tym Podrczniku
uytkownika moe rni si w zalenoci od urzdzenia.
Po wybraniu opcji w oknie Preferencje drukowania moe by
widoczny znak ostrzegawczy,
lub
. Wykrzyknik
oznacza,
e mona wybra dan opcj, ale nie jest to zalecane. Znak (x)
oznacza, e danej opcji nie mona wybra z powodu ustawie
komputera lub rodowiska.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

57

Drukowanie podstawowe
3

Moesz sprawdzi biecy stan urzdzenia naciskajc przycisk Stan


drukarki (patrz Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung na
stronie 298).

Wybierz wicej opcji i kliknij opcj


(Aktualizuj); ustawienia zostan
dodane do wprowadzonych Ustawie wstpnych. Aby uy zapisanych
ustawie, wybierz je z listy rozwijanej Ustawienia wst. Urzdzenie
bdzie teraz drukowa zgodnie z wybranymi ustawieniami. Aby usun
zapisane ustawienia, wybierz je z listy rozwijanej Ustawienia wst. i

Korzystanie z ulubionych ustawie


Opcja Ustawienia wst., ktra jest dostpna z kadej karty waciwoci
oprcz karty Samsung, umoliwia zapisanie obecnych ustawie do
przyszego zastosowania.

kliknij opcj

(Usu).

Domylne ustawienia sterownika drukarki mona rwnie przywrci,


wybierajc z listy rozwijanej Domylne ustawienie wst. pozycj
Ustawienia wst.

Aby zachowa pozycj Ustawienia wst., wykonaj ponisze kroki:

1
2

Kliknij przycisk
(Dodaj). Po zapisaniu opcji Ustawienia wst.
wszystkie obecne ustawienia sterownika zostan zapisane.

Zmie ustawienia na odpowiednich kartach.


13

Wprowad nazw pozycji w polu tekstowym Ustawienia wst.

Korzystanie z pomocy
W oknie Preferencje drukowania kliknij opcj, o ktrej chcesz dowiedzie
si wicej i nacinij klawisz F1 na klawiaturze.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

58

Drukowanie podstawowe
14

Ustawienia wprowadzone w sterowniku urzdzenia maj


pierwszestwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu
sterowania.

Drukowanie Ekologiczne
Funkcja Eco pozwala zmniejszy zuycie toneru i papieru. Funkcja Eco
umoliwia take oszczdzanie zasobw drukowania i zapewnia
ekologiczne drukowanie.
Tryb ekologiczny wczany jest po naciniciu przycisku Eco w panelu
sterowania. Domylne ustawienie trybu Eco to Wiele stron na arkusz (2) i
Oszczdzanie tonera.

Konfiguracja trybu Eco z panelu sterowania

Dostp do menu moe by rny w zalenoci od modelu (patrz


Uzyskiwanie dostpu do menu na stronie 36).
W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby
przej dalej do menu niszego poziom.

W panelu sterowania wybierz


(Menu) > Konfig. syst. >
Konfig.urzadz. > Ustawienia Eko.

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.

Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski +/- lub


jeli urzdzenie nie jest obsugiwane w sieci (patrz Omwienie panelu
sterowania na stronie 26):
Moesz skonfigurowa ustawienia urzdzenia korzystajc z opcji
Ustawienia urzdzenia w programie Samsung Easy Printer Manager
lub w czci Machine w programie Printer Settings Utility.
Uytkownicy systemw Windows i Macintosh powinni zapozna si
z czci Ustawienia urzdzenia na stronie 297.
Uytkownicy systemu Linux powinni zapozna si z czci
Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300.

Tryb domyslny: Zaznacz, aby wczy lub wyczy tryb eco.


(Oszcz. toneru/2 str./ark.)
-

Wyl.: Wycza tryb eco.

Wl.: Wcza tryb eco.

Jeli tryb eco zostanie wczony z hasem z usugi SyncThru Web


Service (karta Ustawienia > Ustawienia urzdzenia > System > Eko
> Ustawienia) lub Meneder drukarki Samsung (Ustawienia
urzdzenia > Eko), zostanie wywietlony komunikat Tr. gotowoci.
Aby zmieni stan trybu eco, naley wprowadzi haso.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

59

Drukowanie podstawowe

Wybierz temp.: Zastosuj ustawienia usugi Syncthru Web


Service lub Samsung Easy Printer Manager. Zanim wybierzesz
t opcj, skonfiguruj funkcj eco w SyncThru Web Service
(karta Ustawienia > Ustawienia urzdzenia > System > Eko >
Ustawienia) lub Meneder drukarki Samsung (Ustawienia
urzdzenia > Eko).
-

Domylne Eco: Urzdzenie skonfigurowane jest zgodnie z


trybem Domylne Eco.

Niestand. Eco: Zmie wymagane wartoci.

Symulator wynikw
Symulator wynikw wskazuje wyniki zmniejszonej emisji dwutlenku
wgla, zuytej energii oraz ilo papieru zaoszczdzonego dziki
zastosowanym ustawieniom.

Wyniki obliczane s w oparciu o zaoenie, e przy wyczonym trybie


Eco cakowita ilo zadrukowanego papieru to sto, z wyczeniem
pustej strony.

Zapoznaj si ze wskanikiem dotyczcym CO2, energii oraz


opracowaniem IEA, wskanikiem Ministerstwa Spraw Wewntrznych i
Komunikacji Japonii oraz stron www.remanufacturing.org.uk. Kady
model charakteryzuje si innym wskanikiem.

Zuycie energii w trybie drukowania oznacza zuycie rednie.

Wywietlane iloci s jedynie szacunkowe, poniewa rzeczywiste iloci


mog by rne, w zalenoci od uywanego systemu operacyjnego,
wydajnoci komputera, oprogramowania, metody poczenia, nonikw
[gruboci], rozmiarw nonikw, zoonoci zadania itp.

Nacinij przycisk OK, aby zapisa wybr.

Konfiguracja trybu eco sterownika


Aby skonfigurowa tryb Eco, otwrz kart Eco. Jeli wywietlona jest ikona
trybu ekologicznego (

), oznacza to, e tryb jest wczony.

Opcje Ekologiczne

Domylne drukarki: Zastosowane s ustawienia z panelu sterowania


urzdzenia.

Brak: Wycza tryb Eco.

Drukowanie Ekologiczne: Wcza tryb eco. Wcz opcje trybu Eco, z


ktrych chcesz korzysta.

Haso: Jeli administrator wprowadzi haso do trybu Eco, naley je


poda, aby moliwa bya zmiana stanu.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

60

Kopiowanie podstawowe
Aby uzyska informacje o specjalnych funkcjach drukowania, zapoznaj
si z Zaawansowany podrcznik (patrz Menu kopiowania na stronie
205).

1
2

Nacinij przycisk

(kopia) na panelu sterowania.

Jeli przy uyciu przyciskw panelu sterowania chcesz dostosowa


ustawienia kopiowania, takie jak Zmn./powieksz, Zaciemnienie,
Kontrast, Typ oryginalu i inne (patrz Zmiana ustawie dla kadej
kopii na stronie 62).

W razie potrzeby wprowad liczb kopii za pomoc przyciskw


strzaek lub klawiatury numerycznej.

Nacinij przycisk

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

15

Kopiowanie podstawowe
Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski +/-,
(patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26):
a Umie orygina na szybie skanera stron do skopiowania
skierowan w d.
b Dostosuj ustawienia kopiowania, cznie z zaciemnieniem, typem
oryginau itp. korzystajc z opcji Ustawienia urzdzenia w
programie Samsung Easy Printer Manager lub w czci Machine w
programie Printer Settings Utility.
Uytkownicy systemw Windows i Macintosh powinni zapozna
si z czci Ustawienia urzdzenia na stronie 297.

(Start).

Aby anulowa zadanie kopiowania w jego trakcie, nacinij przycisk


(Stop/Clear), a kopiowanie zostanie zatrzymane.

Uytkownicy systemu Linux powinni zapozna si z czci


Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300.
c W razie potrzeby wprowad liczb kopii za pomoc przyciskw +/-.
d Nacinij przycisk

(Start).

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

61

Kopiowanie podstawowe
Zaciemnienie

16

Zmiana ustawie dla kadej kopii


Urzdzenie udostpnia domylne ustawienia kopiowania, dziki czemu
mona szybko i atwo wykona kopi.

Jeli orygina zawiera wyblake zaznaczenie i ciemne obrazy, mona


dostosowa jaskrawo w celu uzyskania czytelnej kopii.

Na panelu sterowania wybierz


kopiow. > Zaciemnienie.

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.

Jeli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie dwukrotnie


nacinity przycisk
(Stop/Clear), wszystkie opcje ustawione dla
biecego zadania kopiowania zostan anulowane i przywrcone
do stanu domylnego. Ewentualnie zostan one automatyczne
przywrcone do wartoci domylnych po zakoczeniu wykonywania
kopii.
Dostp do menu moe by rny w zalenoci od modelu (patrz
Uzyskiwanie dostpu do menu na stronie 36).
Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski +/-:
Moesz dostosowa ustawienia kopiowania, cznie z
zaciemnieniem, typem oryginau itp. korzystajc z opcji Ustawienia
urzdzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w
czci Machine w programie Printer Settings Utility.
- Uytkownicy systemw Windows i Macintosh powinni zapozna
si z czci Ustawienia urzdzenia na stronie 297.
- Uytkownicy systemu Linux powinni zapozna si z czci
Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300.
W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby
przej dalej do menu niszego poziom.

(kopia) >

(Menu) > Funk.

Na przykad opcja Jasny+5 jest najjaniejsza, a Ciemny+5


najciemniejsza.

Nacinij przycisk
gotowoci.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

Kontrast
Menu Kontrast pozwala zwikszy lub zmniejszy rnic pomidzy
jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

Na panelu sterowania wybierz


kopiow. > Kontrast.

(kopia) >

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.

(Menu) > Funk.

Wybierz opcj Ciemny, aby zwikszy kontrast i wybierz Jasny, aby


zmniejszy kontrast.

Nacinij przycisk
gotowoci.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

62

Kopiowanie podstawowe
Orygina

Kopia pomniejszona lub powikszona

Opcja orygina suy do poprawiania jakoci kopii poprzez wybranie


dokumentu dla biecego zadania kopiowania.

Rozmiar kopiowanego dokumentu mona pomniejszy lub powikszy o


25400%, jeli oryginalne dokumenty kopiowane s z podajnika
dokumentw lub szyby skanera.

1
2

Na panelu sterowania wybierz


kopiow. > Typ oryginalu.

(kopia) >

(Menu) > Funk.

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.

Tekst: przeznaczony dla oryginaw zawierajcych gwnie


tekst.

Tekst/zdjecie: przeznaczony dla oryginaw zawierajcych


tekst i zdjcia.

Jeli tekst wydruku jest niewyrany, wybierz opcj Tekst, aby uzyska
wyrany tekst.

Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub


wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

Zdjecie: uywany, gdy oryginaami s zdjcia.

Nacinij przycisk
gotowoci.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

Jeli wczony jest tryb Eco, funkcje zmniejszania i zwikszania nie


s dostpne.

Aby wybra zdefiniowany wczeniej rozmiar kopii

Na panelu sterowania wybierz


kopiow. > Zmn./powieksz.

2
3

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.


Nacinij przycisk
gotowoci.

(kopia) >

(Menu) > Funk.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

63

Kopiowanie podstawowe
Aby wyskalowa kopi bezporednio, wprowadzajc
wspczynnik skalowania:

Na panelu sterowania wybierz


(kopia) >
kopiow. > Zmn./powieksz > Wlasne.

Wprowad dany rozmiar kopii za pomoc klawiatury


numerycznej.

3
4

Nacinij przycisk OK, aby zapisa wybr.


Nacinij przycisk
gotowoci.

Aby ta funkcja bya dostpna, orygina naley umieci na szybie


skanera.
Jeli urzdzenie pracuje w trybie Eco, funkcja ta nie jest dostpna.

(Menu) > Funk.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

Procedura zaley od modelu.

1
2

Nacinij przycisk ID Copy na panelu sterowania.


Umie oryginalny dokument zadrukowan stron przyoon do
szyby skanera, zgodnie ze wskazaniami strzaek. Nastpnie zamknij
pokryw skanera.

W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej czci kopii


mog pojawi si czarne linie.

17

Kopiowanie kart identyfikacyjnych


Urzdzenie potrafi drukowa oryginay dwustronne na pojedynczym
arkuszu.
Urzdzenie drukuje jedn stron oryginau na grnej poowie arkusza
papieru, a drug stron na dolnej poowie bez zmniejszania rozmiaru
oryginau. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich
dokumentw, takich jak wizytwki.

Na wywietlaczu pojawi si komunikat Wloz przed. str i naci.


[Start].
Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski
+/-, na panelu sterowania zapalona zostanie dioda LED Przd.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

64

Kopiowanie podstawowe
4

Nacinij przycisk

(Start).

Urzdzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony oryginau i


wywietli komunikat Wloz tylna str i nacis. [Start].
Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski
+/-, na panelu sterowania zapalona zostanie przednia LED Ty.

Odwr orygina i umie go na szybie skanera, zgodnie ze


wskazaniami strzaek. Nastpnie zamknij pokryw skanera.

Nacinij przycisk

Jeli nie naciniesz przycisku


przednia strona.

(Start), skopiowana zostanie tylko

Jeli orygina jest wikszy ni obszar wydruku, pewne fragmenty


mog nie zosta wydrukowane.

(Start).

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

65

Podstawowe operacje skanowania


Aby uzyska informacje o specjalnych funkcjach skanowania, zapoznaj
si z Zaawansowany podrcznik (patrz Funkcje skanowania na
stronie 261).

Jeli wywietlony zostanie komunikat Niedostepny, sprawd


poczenie portw lub wybierz opcj Wcz skanowanie z panelu
urzdzenia aplikacji Meneder drukarki Samsung >
Przecz do
trybu zaawansowanego > Ustawienia skanowania do komputera.

18

Podstawowe operacje skanowania

Domylne ustawienie to Moje dokumenty.

Poniej przedstawiono standardow procedur skanowania oryginaw.


Jest to podstawowa metoda skanowania dla urzdzenia podczonego za
pomoc kabla USB.

Moesz utworzy i zapisa list profilu czsto stosowanych


ustawie. Moesz take dodawa i usuwa profil oraz zapisywa
poszczeglne profile w innej ciece.

W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby


przej dalej do menu niszego poziom.

Aby zmieni narzdzie Meneder drukarki Samsung >


Przecz do trybu zaawansowanego > Ustawienia skanowania
do komputera.

Aby skanowa za pomoc sieci, zapoznaj si z Zaawansowanym


podrcznikiem (patrz Skanowanie z urzdzenia podczonego do
sieci na stronie 262).

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).
Na panelu sterowania wybierz

(Skanuj) > Skanuj do PC.

Wybierz miejsce docelowe skanowania i nacinij przycisk OK.

4
5

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.


Rozpocznie si skanowanie.

Zeskanowany obraz zapisywany jest na komputerze, w folderze


C:\Uytkownicy\users name\Moje dokumenty. Zapisany folder
moe wyglda inaczej w zalenoci od systemu i uywanej aplikacji.

LUB
Nacinij przycisk Scan to na panelu sterowania.
2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

66

Skanowanie podstawowe
19

Funkcja ta nie jest obsugiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW


Series (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26).
Aby uzyska informacje o specjalnych funkcjach faksowania,
zapoznaj si z Zaawansowany podrcznik (patrz Funk. faksu na
stronie 273).

Urzdzenia nie mona uywa jako faksu przez telefon internetowy.


Wicej informacji mona uzyska u dostawcy usug internetowych.
Zalecamy korzystanie z usug tradycyjnej telefonii analogowej
(PSTN: publicznej komutowanej sieci telefonicznej) przy
podczaniu linii telefonicznej w celu skorzystania z faksu. Jeli
uywane s inne usugi Internetowe (DSL, ISDN, VoIP), mona
polepszy jako poczenia, korzystajc z mikrofiltru. Mikrofiltr
eliminuje niepotrzebne zakcenia i poprawia jako poczenia,
rwnie internetowego. Poniewa mikrofiltr DSL nie jest dostarczany
z urzdzeniem, w celu uywania filtra naley skontaktowa si z
dostawc usug internetowych.

1 Port linii telefonicznej


2 Mikrofiltr
3 Modem DSL/linia telefoniczna
(Patrz Widok z tyu na stronie 25).

Przygotowanie do korzystania z funkcji faksu


Przed rozpoczciem wysyania lub odbierania faksw naley podczy
dostarczony przewd telefoniczny do telefonicznego gniazda ciennego
(patrz Widok z tyu na stronie 25). Aby dowiedzie si, jak podczy
przewd, zapoznaj si ze Skrcona instrukcja instalacji. Sposb
podczenia urzdzenia do linii telefonicznej rni si w zalenoci od kraju.
20

Wysyanie faksu
Podczas umieszczania oryginaw mona korzysta z podajnika
dokumentw lub szyby skanera. Jeli oryginay zostan umieszczone
w podajniku dokumentw i na szybie skanera, urzdzenie najpierw
odczyta oryginay z podajnika dokumentw, poniewa podajnik ten ma
wyszy priorytet skanowania.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

Nacinij przycisk

(faks) na panelu sterowania.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

67

Skanowanie podstawowe
3

Dostosuj rozdzielczo i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz


temat Dopasowanie ustawie dokumentu na stronie 70).

Rczne wysyanie faksu

Wprowad docelowy numer faksu (patrz Litery i cyfry na


klawiaturze na stronie 238).

Aby wysa faks za pomoc funkcji

Nacinij przycisk
(Start) na panelu sterowania. Urzdzenie
rozpocznie skanowanie i wysyanie faksu do okrelonych miejsc
docelowych.
Jeeli chcesz faksowa bezporednio z komputera, uyj programu
Samsung Network PC Fax (patrz Wysyanie faksu z komputera na
stronie 274).
Aby anulowa zadanie faksowania, naley nacisn przycisk
(Stop/Clear), zanim urzdzenie rozpocznie transmisj.
Jeli uywana jest szyba skanera, urzdzenie wywietli monit o
umieszczenie na niej nastpnej strony.

(On Hook Dial), dostpnej z panelu

sterowania, wykonaj ponisze kroki.

Jeli urzdzenie to model ze suchawk, moesz wysa faks


korzystajc ze suchawki (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

2
3

Nacinij przycisk

Nacinij przycisk
(On Hook Dial) na panelu sterowania lub
podnie suchawk.

Wprowad numer faksu, korzystajc z klawiatury numerycznej na


panelu sterowania.

Nacinij przycisk
(Start) na panelu sterowania, gdy usyszysz,
e urzdzenie odbierajce nadaje wysoki sygna faksu.

(faks) na panelu sterowania.

Dostosuj rozdzielczo i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz


temat Dopasowanie ustawie dokumentu na stronie 70).

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

68

Skanowanie podstawowe
Wysyanie faksu do wielu odbiorcw

Wprowad numer drugiego faksu i nacinij przycisk OK.


Na wywietlaczu zostanie wywietlony monit o podanie innego
numeru w celu wysania dokumentu.

Mona uy funkcji wysyania do wielu odbiorcw, ktry umoliwia wysanie


faksu do wielu lokalizacji. Oryginay s automatycznie zapisywane w
pamici i wysyane do zdalnej stacji. Przesane oryginay s automatycznie
usuwane z pamici.

Nie mona wysya faksw za pomoc tej funkcji, jeli w wybrano opcj
B. dokladna lub jeli faks jest w kolorze.

Aby wprowadzi wicej numerw faksw, nacinij przycisk OK, gdy


zostanie wywietlony komunikat Tak, a nastpnie powtrz
czynnoci 5 i 6.
Mona doda do 10 adresatw.
Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie mona
wprowadzi kolejnych numerw wybierania grupowego.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

2
3

Nacinij przycisk

Na panelu sterowania wybierz


Wysyl.do wielu.

(faks) na panelu sterowania.

Urzdzenie rozpocznie wysyanie faksw na podane numery w


kolejnoci ich wprowadzenia.

Dostosuj rozdzielczo i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz


temat Dopasowanie ustawie dokumentu na stronie 70).
(Menu) > Funk. faksu >

Po wysaniu faksw drukowany jest raport wysyania wielokrotnego.


21

Odbieranie faksu

Wprowad numer pierwszego faksu odbierajcego i nacinij


przycisk OK.
Moesz naciska numery szybkiego wybierania lub wybra pozycj
Group Dial Number, korzystajc z przycisku

Po zakoczeniu wprowadzania numerw faksw wybierz opcj Nie


po wywietleniu monitu Inny numer?, a nastpnie nacinij przycisk
OK.

(Address Book).

Urzdzenie jest fabrycznie ustawione w trybie faksu. Podczas odbierania


faksu urzdzenie odbiera poczenie po okrelonej liczbie dzwonkw i
automatycznie odbiera faks.

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

69

Skanowanie podstawowe

22

Dopasowanie ustawie dokumentu


Przed uruchomieniem faksu w celu uzyskania najlepszej rozdzielczoci
naley zmieni nastpujce ustawienia zgodnie ze stanem oryginau.

W przypadku transmisji pamici tryb B. dokladna nie jest dostpny.


Ustawienie rozdzielczoci zostanie automatycznie zmienione na
Dokladna.

W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby


przej dalej do menu niszego poziom.

Jeli w urzdzeniu ustawiona jest rozdzielczo B. dokladna, a faks


odbierajcy nie obsuguje rozdzielczoci B. dokladna, urzdzenie
bdzie transmitowa faks z uyciem najwyszego trybu
rozdzielczoci obsugiwanego przez faks odbierajcy.

Rozdzielczosc
Domylne ustawienia dokumentu daj dobre wyniki w przypadku uywania
typowych oryginaw tekstowych. Jednak w przypadku wysyania
oryginaw sabej jakoci lub zawierajcych zdjcia mona dostosowa
rozdzielczo w celu uzyskania faksu wyszej jakoci.

Na panelu sterowania wybierz


(faks) >
Dwik/
Gon.(Menu) > Funk. faksu > Rozdzielczosc.

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.

Standardowa: oryginay ze znakami normalnego rozmiaru.

Dokladna: oryginay zawierajce mae znaki lub cienkie linie


albo oryginay wydrukowane na drukarce igowej.

B. dokladna: oryginay zawierajce bardzo drobne szczegy.


Tryb B. dokladna jest wczany tylko wtedy, gdy urzdzenie, z
ktrym nawizywana jest komunikacja, rwnie obsuguje tak
rozdzielczo.

Faks ze zdj.: oryginay zawierajce odcienie szaroci lub


zdjcia.

Faks kolor.: Oryginay zawierajce kolory.

W tym trybie nie jest dostpna transmisja pamici.


Wysyanie faksw kolorowych jest moliwe tylko wwczas, jeli
urzdzenie, z ktrym jest nawizywana czno, obsuguje odbir
kolorowych faksw, a faks zostanie wysany rcznie.

Nacinij przycisk
gotowoci.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

70

Skanowanie podstawowe
Zaciemnienie
Mona wybra stopie zaciemnienia dokumentu oryginalnego.

Ustawienie zaciemnienia dotyczy biecego zadania faksowania. Aby


zmieni ustawienie domylne (patrz Menu Faks na stronie 212).

Na panelu sterowania wybierz


faksu > Zaciemnienie.

2
3

Wybierz dany poziom zaciemnienia.


Nacinij przycisk
gotowoci.

(faks) >

(Menu) > Funk.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

2. Przegld menu i konfiguracja podstawowa

71

3. Konserwacja
Ten rozdzia zawiera informacje na temat zakupu materiaw eksploatacyjnych i czci do konserwacji
dostpnych dla urzdzenia.

Zamawianie materiaw eksploatacyjnych i akcesoriw

73

Dostpne materiay eksploatacyjne

74

Dostpne czci do konserwacji

75

Przechowywanie kasety z tonerem

76

Rozprowadzanie tonera

78

Wymiana kasety z tonerem

80

Monitorowanie stanu zuycia materiaw


eksploatacyjnych

82

Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru

83

Czyszczenie urzdzenia

84

Wskazwki dotyczce przenoszenia i przechowywania


urzdzenia
89

Zamawianie materiaw eksploatacyjnych i akcesoriw


Dostpne akcesoria mog si rni w zalenoci od kraju sprzeday. Aby uzyska list dostpnych materiaw eksploatacyjnych i czci do konserwacji,
naley skontaktowa si ze sprzedawc.

Aby zamwi materiay eksploatacyjne, akcesoria i czci do konserwacji zatwierdzone przez firm Samsung, naley skontaktowa si z przedstawicielem
firmy Samsung lub ze sprzedawc urzdzenia. Mona rwnie odwiedzi witryn www.samsung.com/supplies, wybra swj kraj/region i otrzyma
informacje kontaktowe serwisu.

3. Konserwacja

73

Dostpne materiay eksploatacyjne


Gdy materiay eksploatacyjne zuyj si, dla urzdzenia mona zamwi nastpujce typy materiaw:
Typ
Kaseta z tonerem

rednia wydajnoa
Okoo 1 500 stron

Nazwa czci
MLT-D101S

a. Deklarowana wydajno zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752. Liczba stron moe zalee od rodowiska operacyjnego, przerw w
drukowaniu, grafiki, typu i rozmiaru nonika.

Czas eksploatacji kasety z tonerem moe by rny w zalenoci od opcji, stopnia pokrycia oraz trybu pracy.

Nowe kasety z tonerem lub inne materiay eksploatacyjne naley kupowa w tym samym kraju, gdzie jest uywane urzdzenie. W przeciwnym razie nowe
kasety lub inne materiay eksploatacyjne bd nieobsugiwane przez urzdzenie z powodu specyficznych dla kadego kraju rnic w konfiguracji kasety
lub materiaw.

Firma Samsung nie zaleca uywania nieoryginalnych kaset z tonerem, innych ni firmy Samsung, na przykad napenianych lub odnawianych. Firma
Samsung nie gwarantuje jakoci kaset z tonerem innych ni oryginalne kasety z tonerem firmy Samsung. Koszty usug serwisowych lub naprawczych
wynikajcych z korzystania z nieoryginalnych kaset z tonerem Samsung nie s pokrywane w ramach gwarancji na urzdzenie.

3. Konserwacja

74

Dostpne czci do konserwacji


Aby zakupi czci do konserwacji, naley skontaktowa si ze sprzedawc, od ktrego zakupiono urzdzenie. Wymiana czci do konserwacji moe by
przeprowadzana tylko przez autoryzowany serwis, przedstawiciela lub sprzedawc, od ktrego zakupiono urzdzenie. Gwarancja nie obejmuje wymiany
adnych czci do konserwacji po upywie okresu redniej wydajnoci.
Czci do konserwacji s wymieniane w okrelonych odstpach czasu, aby zapobiec problemom z jakoci drukowania i podawaniem papieru zwizanym
ze zuytymi czciami (patrz tabela poniej). Ma to na celu utrzymanie optymalnej sprawnoci urzdzenia. Wymienione poniej czci zamienne powinny
zosta wymienione, gdy skoczy si ich okres eksploatacji.
rednia wydajnoa

Czci
Waek transferowy

Okoo 30,000 stron

Zesp utrwalajcy

Okoo 30,000 stron

Rolka zbierajca

Okoo 30,000 stron

Waek podawania

Okoo 30,000 stron

Waek automatycznego podajnika dokumentw (ADF)b

Okoo 20,000 stron

Podkadka automatycznego podajnika dokumentw (ADF)b

Okoo 20,000 stron

a. Zaley od uywanego systemu operacyjnego, wydajnoci komputera, oprogramowania, metody poczenia, typu nonikw, rozmiarw nonikw oraz zoonoci
zadania.
b. Ta funkcja moe nie by dostpna w zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

3. Konserwacja

75

Przechowywanie kasety z tonerem


Kasety z tonerem zawieraj elementy wraliwe na wiato, temperatur i
wilgo. Firma Samsung sugeruje, aby przestrzega podanych zalece.
Pozwoli to zapewni najwysz wydajno i jako oraz najduszy czas
pracy nowej kasety z tonerem Samsung.
Kaset naley przechowywa w tym otoczeniu, w ktrym bdzie uywana
drukarka. Powinno by to pomieszczenie o kontrolowanej temperaturze i
wilgotnoci. Kaseta z tonerem powinna pozosta w oryginalnym,
zamknitym opakowaniu a do momentu instalacji. Jeli oryginalne
opakowanie nie jest dostpne, naley przykry grny otwr kasety
papierem i przechowywa j w ciemnej szafce.
Otwarcie opakowania kasety spowoduje znaczcy spadek przydatnoci do
uycia i czasu pracy. Nie naley przechowywa na pododze. Po wyjciu
kasety z tonerem z drukarki naley j zawsze prawidowo przechowywa
zgodnie z poniszymi zaleceniami.

Wewntrz torby ochronnej zachowanej z oryginalnego opakowania;

Przechowywa poziomo (nie stawia pionowo), t sam stron do gry,


jak przy zainstalowaniu w maszynie.

Nie naley przechowywa materiaw eksploatacyjnych w niej


opisanych warunkach:
-

temperaturze wyszej ni 40 C.

wilgotnoci mniejszej ni 20% lub wikszej ni 80%.

w rodowisku cechujcym si gwatownymi zmianami temperatury


lub wilgotnoci.

w miejscu wystawionym na bezporednie oddziaywanie promieni


sonecznych lub owietlenia pokojowego.

miejscu zakurzonym.

samochodzie (w przypadku przechowywania przez duszy czas).

w rodowisku w ktrym wystpuj gazy korozyjne.

w rodowisku o duym stopniu zasolenia powietrza.

Instrukcja obsugi

Nie wolno dotyka powierzchni wiatoprzewodzcej w bbnie kasety.

Nie wolno naraa kasety na niepotrzebne wibracje lub wstrzsy.

Nie wolno rcznie obraca bbna, zwaszcza w kierunku wstecznym.


Moe to spowodowa wewntrzne uszkodzenie i rozsypanie tonera.

Korzystanie z kaset z tonerem


Firma Samsung nie zaleca i nie aprobuje uywania kaset z tonerem innych
ni wyprodukowane przez firm Samsung (w tym kaset bezmarkowych, z
mark sklepu, ponownie napenianych lub ponownie produkowanych).

Gwarancja na drukark Samsung nie obejmuje uszkodze


spowodowanych przez uycie kaset ponownie napenianych,
regenerowanych lub wyprodukowanych przez inne firmy.

3. Konserwacja

76

Przechowywanie kasety z tonerem


3

Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem


Szacowany okres eksploatacji kasety (okres przydatnoci kasety z tonerem
do uycia) jest uzaleniony od iloci tonera wymaganej do zada wydruku.
Rzeczywista liczba wydrukw moe by rna w zalenoci od gstoci
zadruku stron, rodowiska pracy, stopnia pokrycia obrazu, przerw w
drukowaniu, typu i/lub rozmiaru nonika. Na przykad drukowanie duej
liczby grafik powoduje wysze zuycie toneru i moe spowodowa
konieczno czstszej wymiany kasety z tonerem.

3. Konserwacja

77

Rozprowadzanie tonera
Gdy zaraz nastpi koniec czasu eksploatacji kasety z tonerem:

Na wydruku wystpuj biae plamy, wydruk jest jasny lub wystpuj rnice w gstoci.

Dioda LED Status miga na czerwono. Jeli urzdzenie wyposaone jest w diod LED Toner, miga ona na pomaraczowo.

W takim przypadku mona czasowo polepszy jako druku, rozprowadzajc toner pozostay w kasecie. W niektrych przypadkach biae plamy i jasny
wydruk bd nadal wystpowa nawet po rozprowadzeniu tonera.

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie naley wystawia jej na dziaanie wiata na duej ni kilka minut. Jeli to konieczne, naley j przykry
kartk papieru.
Nie naley dotyka obszaru kasety oznaczonego na zielono. Aby nie dotyka tej powierzchni kasety, naley korzysta z uchwytu.
Nie uywaj ostrych przedmiotw, np. noa lub noyczek do otwierania opakowania kasety z tonerem. Mog one zarysowa bben kasety.
Jeli toner zabrudzi ubranie, naley go zetrze such szmatk i wypra ubranie w zimnej wodzie. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
Podczas otwierania moduu skanera naley przytrzyma podajnik dokumentw i modu skanowania razem.

3. Konserwacja

78

Rozprowadzanie tonera

3. Konserwacja

79

Wymiana kasety z tonerem


Potrznij dokadnie kaset z tonerem, pozwoli to poprawi pocztkow jako druku.
Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie naley wystawia jej na dziaanie wiata na duej ni kilka minut. Jeli to konieczne, naley j przykry
kartk papieru.
Nie naley dotyka obszaru kasety oznaczonego na zielono. Aby nie dotyka tej powierzchni kasety, naley korzysta z uchwytu.
Nie uywaj ostrych przedmiotw, np. noa lub noyczek do otwierania opakowania kasety z tonerem. Mog one zarysowa bben kasety.
Jeli toner zabrudzi ubranie, naley go zetrze such szmatk i wypra ubranie w zimnej wodzie. Uycie gorcej wody spowoduje utrwalenie toneru na
tkaninie.
Podczas otwierania moduu skanera naley przytrzyma podajnik dokumentw i modu skanowania razem.

Gdy kaseta z tonerem osignie koniec szacowanego czasu eksploatacji, urzdzenie przestanie drukowa.

3. Konserwacja

80

Wymiana kasety z tonerem

3. Konserwacja

81

Monitorowanie stanu zuycia materiaw eksploatacyjnych


W przypadku czstych zakleszcze papieru lub problemw z drukowaniem naley sprawdzi liczb stron wydrukowanych lub zeskanowanych przez
urzdzenie. W razie potrzeby naley wymieni odpowiednie czci.
Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski +/-, (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26):
W trybie gotowoci nacinij i przytrzymaj przycisk

(Stop/Clear) przez ok. 6 sekund, nastpnie zwolnij przycisk. Zostanie wydrukowany raport

informacji o materiaach eksploatacyjnych.


W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby przej dalej do menu niszego poziom.

1
2

W panelu sterowania wybierz

(Menu) > Konfig. syst. > Konserwacja > Mat. ekspl..

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.

Razem: wywietla czn liczb wydrukowanych stron.

Skanowanie ADF: Wywietla liczb stron wydrukowanych z podajnika dokumentw.

Skan. z plyty: wywietla liczb stron zeskanowanych z szyby skanera.

Info.mat.eksp.: wydruk strony z informacjami o materiaach eksploatacyjnych.

Nacinij przycisk

(Stop/Clear), aby powrci do trybu gotowoci.

3. Konserwacja

82

Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru


Jeli w kasecie pozostao niewiele toneru, zostanie wywietlony komunikat informujcy uytkownika o koniecznoci wymiany kasety lub zapali si dioda
LED. Istnieje moliwo ustawienia opcji kontrolujcej wywietlanie komunikatu lub zapalanie diody LED.

Jeli panel sterowania urzdzenia wyposaony jest w przyciski +/-, (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26):
Moesz skonfigurowa ustawienia urzdzenia korzystajc z opcji Ustawienia urzdzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w czci
Machine w programie Printer Settings Utility.
Uytkownicy systemw Windows i Macintosh powinni zapozna si z czci Ustawienia urzdzenia na stronie 297.
Uytkownicy systemu Linux powinni zapozna si z czci Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300.

1
2
3

W panelu sterowania wybierz

(Menu) > Konfig. syst. > Konserwacja > MaloTon-alarm.

Wybierz dan opcj.


Nacinij przycisk OK, aby zapisa wybr.

3. Konserwacja

83

Czyszczenie urzdzenia
Jeli wystpuj problemy z jakoci wydruku lub urzdzenie znajduje si w zakurzonym pomieszczeniu, naley je regularnie czyci, aby zapewni
najlepsze warunki drukowania i dugotrwae dziaanie urzdzenia.
Czyszczenie obudowy urzdzenia za pomoc materiaw czyszczcych zawierajcych due iloci alkoholu, rozpuszczalnika lub innych agresywnych
substancji moe powodowa odbarwienie lub odksztacenie obudowy.
Jeli urzdzenie lub jego otoczenie jest zanieczyszczone tonerem, zaleca si wyczyszczenie go za pomoc szmatki lub chusteczki zwilonej wod. W
przypadku uycia odkurzacza toner zostaby uniesiony w powietrze, co mogoby by szkodliwe dla uytkownika.

Czyszczenie elementw zewntrznych


Obudow urzdzenia naley czyci mikk, niepozostawiajc wkien szmatk. ciereczk mona lekko zwily wod, ale nie wolno pozwoli, aby woda
kapaa na urzdzenie lub do jego wntrza.

3. Konserwacja

84

Czyszczenie urzdzenia
5

Czyszczenie elementw wewntrznych


Podczas procesu drukowania papier, toner i czsteczki kurzu mog si zbiera wewntrz urzdzenia. Ich nagromadzenie moe powodowa problemy z
jakoci wydruku, takie jak plamki tonera lub smugi. Wyczyszczenie wntrza urzdzenia powoduje zmniejszenie lub ustpienie tych problemw.
Aby zapobiec uszkodzeniu kasety z tonerem, nie naley wystawia jej na dziaanie wiata na duej ni kilka minut. Jeli to konieczne, naley j przykry
kartk papieru.
Nie naley dotyka obszaru kasety oznaczonego na zielono. Aby nie dotyka tej powierzchni kasety, naley korzysta z uchwytu.
Do czyszczenia elementw wewntrz urzdzenia naley zastosowa such, niepozostawiajc wkien ciereczk, zachowa ostrono, aby nie
uszkodzi waka transferowego oraz innych elementw wewntrznych. Nie naley uywa rozpuszczalnikw takich jak benzen lub rozcieczalnik. W
przeciwnym razie mog wystpi problemy z jakoci wydruku oraz uszkodzenie urzdzenia.

Do czyszczenia urzdzenia naley uywa suchej, niestrzpicej si ciereczki.


Wycz urzdzenie i odcz przewd zasilania. Poczekaj, a urzdzenie ostygnie. Jeli urzdzenie wyposaone jest we wcznik, przecz wcznik
przed przystpieniem do czyszczenia.
Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).
Podczas otwierania moduu skanera naley przytrzyma podajnik dokumentw i modu skanowania razem.

3. Konserwacja

85

Czyszczenie urzdzenia

3. Konserwacja

86

Czyszczenie urzdzenia
6

Czyszczenie rolki odbierajcej


Wycz urzdzenie i odcz przewd zasilania. Poczekaj, a urzdzenie ostygnie. Jeli urzdzenie wyposaone jest we wcznik, przecz wcznik
przed przystpieniem do czyszczenia.
Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).

3. Konserwacja

87

Czyszczenie urzdzenia
7

Czyszczenie zespou skanowania

Utrzymywanie moduu skanera w czystoci pomaga zapewni najlepsz


jako kopii. Najlepiej jest czyci modu skanera na pocztku kadego
dnia i w razie potrzeby w cigu dnia.

Przecieraj powierzchni skanera, a bdzie czysta i sucha.

4
1

Wycz urzdzenie i odcz przewd zasilania. Poczekaj, a


urzdzenie ostygnie. Jeli urzdzenie wyposaone jest we wcznik,
przecz wcznik przed przystpieniem do czyszczenia.

Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od


zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley
sprawdzi typ urzdzenia (patrz Widok z przodu na stronie 23).

Delikatnie zwil mikk, niepozostawiajc wkien ciereczk lub


rcznik papierowy wod.

Unie i otwrz pokryw skanera.

1
2
3
4

Pokrywa skanera
Szyba skanera
Szyba podajnika dokumentw
Biay pasek

Zamknij pokryw skanera.

3. Konserwacja

88

Wskazwki dotyczce przenoszenia i przechowywania urzdzenia

Podczas przenoszenia urzdzenia nie wolno go przechyla ani


odwraca. W przeciwnym razie wntrze urzdzenia moe zosta
zanieczyszczone tonerem, co moe spowodowa uszkodzenie
urzdzenia lub nisk jako wydrukw.

Podczas przenoszenia urzdzenia naley si upewni, e jest ono


podtrzymywane bezpiecznie przez co najmniej dwie osoby.

3. Konserwacja

89

4. Rozwizywanie
problemw
Ten rozdzia zawiera przydatne informacje dotyczce postpowania w przypadku wystpienia bdu.

Wskazwki dotyczce unikania zakleszcze


papieru

91

Usuwanie zacicia dokumentw oryginalnych

92

Usuwanie zakleszcze papieru

97

Objanienie diod LED stanu

101

Opis komunikatw na wywietlaczu

104

Ten rozdzia zawiera przydatne informacje dotyczce postpowania w przypadku


wystpienia bdu. Jeli urzdzenie wyposaone jest w wywietlacz, najpierw sprawd
wywietlany komunikat. Jeli ten rozdzia nie zawiera rozwizania problemu, zapoznaj si
z rozdziaem Rozwizywanie problemw w Zaawansowany podrcznik (patrz
Rozwizywanie problemw na stronie 305). Jeli w Podrcznik uytkownika nie
znajdziesz rozwizania, lub jeli problem nadal wystpuje, skontaktuj si z serwisem.

Wskazwki dotyczce unikania zakleszcze papieru


Wybierajc prawidowe typy nonikw, mona unikn wikszoci zakleszcze papieru. Aby unikn zakleszczenia papieru, zapoznaj si z nastpujcymi
wskazwkami:

Naley si upewni, e prowadnice znajduj si we waciwym pooeniu (patrz Przegld zasobnika na stronie 43).

Nie naley wyjmowa papieru z zasobnika, gdy urzdzenie drukuje.

Przed zaadowaniem papier naley wygi, przekartkowa i rozprostowa.

Nie naley uywa pogitego, wilgotnego ani zawijajcego si papieru.

Nie naley wkada do zasobnika rnych rodzajw papieru jednoczenie.

Do drukowania naley uywa tylko zalecanych nonikw (patrz Dane techniczne nonika druku na stronie 113).

4. Rozwizywanie problemw

91

Usuwanie zacicia dokumentw oryginalnych


Jeeli orygina zakleszczy si w podajniku dokumentw, na wywietlaczu pojawi si ostrzeenie.

Aby unikn podarcia zakleszczonego dokumentu, naley go wyciga powoli i delikatnie.

Aby unikn zakleszcze dokumentw, oryginay grube, cienkie lub o rnych typach papieru naley kopiowa z wykorzystaniem szyby skanera.

4. Rozwizywanie problemw

92

Usuwanie zacicia dokumentw oryginalnych


1

Zacicie oryginalnego papieru z przodu skanera


Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).
To rozwizanie problemu moe nie by dostpne, w zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

4. Rozwizywanie problemw

93

Usuwanie zacicia dokumentw oryginalnych


2

Zacicie oryginau w skanerze


Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).
To rozwizanie problemu moe nie by dostpne, w zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

4. Rozwizywanie problemw

94

Usuwanie zacicia dokumentw oryginalnych

4. Rozwizywanie problemw

95

Usuwanie zacicia dokumentw oryginalnych


3

Zacicie oryginau w obszarze wyjcia skanera


Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).
To rozwizanie problemu moe nie by dostpne, w zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz Widok z przodu na stronie 23).

1
2

Wyjmij pozostae strony z podajnika dokumentw.


Delikatnie wyjmij zakleszczony papier z podajnika dokumentw.

4. Rozwizywanie problemw

96

Usuwanie zakleszcze papieru


Aby unikn rozdarcia zakleszczonego papieru, naley go wyciga powoli i delikatnie.

W zasobniku
Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).

4. Rozwizywanie problemw

97

Usuwanie zakleszcze papieru


5

Wewntrz urzdzenia
Obszar utrwalacza jest gorcy. Naley zachowa ostrono podczas wyjmowania papieru z urzdzenia.
Ilustracje w tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego urzdzenia w zalenoci od opcji i modelu. Naley sprawdzi typ urzdzenia
(patrz Widok z przodu na stronie 23).

4. Rozwizywanie problemw

98

Usuwanie zakleszcze papieru

4. Rozwizywanie problemw

99

Usuwanie zakleszcze papieru


Jeeli nie wida papieru w tym obszarze, przerwij i przejd do nastpnego kroku:

4. Rozwizywanie problemw

100

Objanienie diod LED stanu


Kolor diody LED wskazuje biecy stan urzdzenia.

Niektre diody LED mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26).
Aby rozwiza problem, sprawd komunikat o bdzie oraz instrukcje w czci dotyczcej rozwizywania problemw (patrz Opis komunikatw na
wywietlaczu na stronie 104).
Moesz take rozwiza problem opierajc si na wskazwkach zawartych w oknie aplikacji Stan drukarki Samsung lub Smart Panel (patrzKorzystanie
z aplikacji Stan drukarki Samsung na stronie 298 lub Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300).
Jeeli problem nie ustpi, skontaktuj si z pracownikiem serwisu.

4. Rozwizywanie problemw

101

Objanienie diod LED stanu


LED

Stan

Opis
Urzdzenie pracuje w trybie off-line.

Wy.
Miga

Gdy podwietlenie miga, drukarka odbiera lub drukuje dane.

W.

Urzdzenie jest wczone i mona go uywa.

Zielona

Wystpi bd o mniejszym znaczeniu i urzdzenie czeka na jego napraw. Sprawd komunikat o bdzie na
wywietlaczu. Po usuniciu problemu urzdzenie wznowi prac.
Miga

W kasecie pozostaje niewielka ilo toneru. Szacowany czas eksploatacji kasetya z tonerem zblia si do
koca. Przygotuj now kaset z tonerem do wymiany. Mona tymczasowo poprawi jako wydruku,
rozprowadzajc toner (patrz Rozprowadzanie tonera na stronie 78).b

Status
Czerwona

Zblia si koniec szacowanego czasu eksploatacji kasety z tonerema. Zalecana jest wymiana kasety z tonerem
(patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokryw.
W.

Podczas odbierania lub drukowania danych w zasobniku nie ma papieru. Zaaduj papier do zasobnika
Urzdzenie zatrzymao si z powodu powanego bdu. Sprawd komunikat o bdzie na wywietlaczu (patrz
Opis komunikatw na wywietlaczu na stronie 104).
Nastpio zakleszczenie papieru (patrz Usuwanie zakleszcze papieru na stronie 97).

)
b

Niebieski

Miga

Urzdzenie czy si z sieci bezprzewodow.

W.

Urzdzenie czy si z sieci bezprzewodow (patrz Konfiguracja sieci bezprzewodowej na stronie 166).

Wy.

Urzdzenie jest odczone od sieci bezprzewodowej.

W.

Urzdzenie znajduje si w trybie oszczdzania energii.

Wy.

Urzdzenie jest w trybie gotowoci lub zasilanie urzdzenia jest wyczone.

WPS

Power

Niebieski

4. Rozwizywanie problemw

102

Objanienie diod LED stanu


LED

Stan

Opis
W.

Eco

Tonerb

Tryb eco jest wczony.


Domylne ustawienia trybu Eco to 2 str./ark. i Oszcz. toneru.

Zielona
Wy.

Tryb eco jest wyczony.

Miga

W kasecie pozostaje niewielka ilo tonera. Wkrtce nastpi koniec szacowanego okresu eksploatacjia kasety z
tonerem. Przygotuj now kaset z tonerem do wymiany. Mona tymczasowo poprawi jako wydruku,
rozprowadzajc toner (patrz Rozprowadzanie tonera na stronie 78).

W.

Zblia si koniec szacowanego czasu eksploatacji kasety z tonerema. Zalecana jest wymiana kasety z tonerem
(patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).

Wy.

Normalna pojemno wszystkich kaset z tonerem.

Pomaraczowy

a. Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujcy o urednionej liczbie wydrukw i zgodny z norm ISO/IEC 19752.
Liczba stron moe rni si w zalenoci od rodowiska pracy, stopnia pokrycia, czstotliwoci drukowania, liczby elementw graficznych oraz typu i rozmiaru nonikw druku. W
kasecie moe znajdowa si pewna ilo toneru nawet po zapaleniu si diody LED i przerwaniu drukowania przez drukark.
b. Niektre diody LED mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26).

4. Rozwizywanie problemw

103

Opis komunikatw na wywietlaczu


Komunikaty s wywietlane na wywietlaczu panelu sterowania i wskazuj stan lub bdy urzdzenia. W poniszych tabelach przedstawiono komunikaty,
ich znaczenie oraz sposb rozwizania problemu (w razie potrzeby).
Funkcja ta nie jest obsugiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW Series. Moesz rozwiza problem opierajc si na wskazwkach zawartych w
oknie Stan drukowania lub Smart Panel (patrzKorzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung na stronie 298 lub Korzystanie z programu Smart Panel
na stronie 300).
Jeli komunikat nie znajduje si w tabeli, naley ponownie wczy urzdzenie, a nastpnie wznowi zadanie drukowania. Jeeli problem nie ustpi,
skontaktuj si z pracownikiem serwisu.
W przypadku kontaktowania si z serwisem przedstawicielowi serwisu naley poda tre wywietlanego komunikatu.
W zalenoci od opcji lub modelu niektre komunikaty mog nie by wywietlane.
[numer bdu] wskazuje numer bdu.

Komunikaty powizane z zakleszczeniem papieru


Wiadomo

Znaczenie

Usun zaciecie

Usu zakleszczenie papieru (patrz Usuwanie zacicia dokumentw


oryginalnych na stronie 92).

Zac. lub pusta

Papier zakleszczy si w obszarze podawania papieru. Usu zakleszczenie papieru (patrz W zasobniku na stronie 97).

Otw./zamk. drzwi

Brak papieru w zasobniku.

Zaaduj papier do zasobnika (patrz Wkadanie papieru do zasobnika


na stronie 44).

Zaciecie papieru

Nastpio zacicie papieru wewntrz urzdzenia.

Usu zakleszczenie papieru (patrz Wewntrz urzdzenia na stronie


98).

Zac. dokumentu.

w urzadzeniu

Nastpio zacicie oryginau w podajniku dokumentw.

Sugerowane rozwizania

4. Rozwizywanie problemw

104

Opis komunikatw na wywietlaczu


7

Komunikaty zwizane z kaset z tonerem


Wiadomo
Zainst. kasete

Znaczenie

Sugerowane rozwizania

Nie zainstalowano kasety z tonerem.

Zainstaluj kaset z tonerem.

Uywana kaseta z tonerem jest przeznaczona dla


innego urzdzenia.

Zainstaluj oryginaln kaset z tonerem firmy Samsung przeznaczon dla


tego urzdzenia.

We wskazanej kasecie pozostaje niewielka ilo


toneru. Wkrtce nastpi koniec szacowanego okresu
eksploatacji tonera.

Przygotuj now kaset toneru do wymiany. Mona tymczasowo poprawi


jako wydruku, rozprowadzajc toner (patrz Rozprowadzanie tonera na
stronie 78).

toneru
Nie kompatybilna
Kaseta toneru
Przygotuj nowa kasete

4. Rozwizywanie problemw

105

Opis komunikatw na wywietlaczu


Wiadomo
Wloz nowa kasete

Znaczenie
Prawie upyn szacowany okres eksploatacji
wskazanej kasety z tonerem.
Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem
to spodziewany lub szacowany czas
eksploatacji kasety informujcy o urednionej
liczbie wydrukw i zgodny z norm ISO/
IEC 19752 (patrz Dostpne materiay
eksploatacyjne na stronie 74). Na liczb
wydrukowanych stron mog mie wpyw
warunki otoczenia, stopie pokrycia, odstpy
midzy drukowaniem, typ nonikw, stopie
pokrycia i rozmiar. W kasecie moe pozosta
niewielka ilo toneru, nawet jeli wywietlany
jest komunikat W now kaset i drukarka
przestaje drukowa.

Wskazana kaseta z tonerem osigna koniec


szacowanego okresu eksploatacji. Urzdzenie moe
przesta drukowa.

Sugerowane rozwizania
Mona wybra jedn z pozycji wywietlanych na panelu sterowania:
Stop lub Kontynuuj. Wybranie opcji Stop spowoduje zatrzymanie
drukowania. Dalsze drukowanie bdzie moliwe dopiero po wymianie
kasety z tonerem. W przypadku wybrania opcji Kontynuuj urzdzenie
bdzie drukowa dalej, jednak jako nie bdzie zagwarantowana.
Aby zapewni jak najwysz jako wydrukw, naley wymieni kaset
z tonerem po wywietleniu tego komunikatu. Dalsze uywanie tej
samej kasety moe skutkowa pogorszeniem jakoci wydrukw (patrz
Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Firma Samsung nie zaleca uywania nieoryginalnych kaset z
tonerem, innych ni marki Samsung, na przykad napenianych lub
odnawianych. Firma Samsung nie gwarantuje jakoci kaset z
tonerem innych ni oryginalne kasety z tonerem firmy Samsung.
Koszty usug serwisowych lub naprawczych wynikajcych z
korzystania z nieoryginalnych kaset z tonerem firmy innej ni
Samsung nie s pokrywane w ramach gwarancji na urzdzenie.

Wymie kaset z tonerem (patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie


80).

4. Rozwizywanie problemw

106

Opis komunikatw na wywietlaczu


8

Komunikaty zwizane z zasobnikiem


Wiadomo

Znaczenie

Sugerowane rozwizania

Zac. lub pusta

Papier zakleszczy si w obszarze podawania papieru. Usu zakleszczenie papieru (patrz W zasobniku na stronie 97).

Otw./zamk. drzwi

Brak papieru w zasobniku.

Zaaduj papier do zasobnika (patrz Wkadanie papieru do zasobnika


na stronie 44).

Komunikaty zwizane z sieci


Wiadomo
Probl. sieciowy:

Znaczenie
Ustawiony adres IP jest ju uywany.

Sprawd adres IP i zmie go w razie potrzeby (patrz Drukowanie raportu


konfiguracji sieci na stronie 149).

Modu bezprzewodowy nie jest zainstalowany.

Skontaktuj si z serwisem.

Konflikt IP
Blad sieci

Sugerowane rozwizania

bezprzewodowej

4. Rozwizywanie problemw

107

Opis komunikatw na wywietlaczu


10

Komunikaty rne
Wiadomo
Drzwi otwarte

Znaczenie
Pokrywa nie zostaa prawidowo zatrzanita.

Sugerowane rozwizania
Zamknij pokryw, a zostanie zablokowana na waciwym miejscu.

Zamknij je
Drzwi skanera sa otwarte. Pokrywa podajnika dokumentw nie zostaa prawidowo
zatrzanita.
Blad [numer bdu]

Zamknij pokryw, a zostanie zablokowana na waciwym miejscu.

Sterowanie urzdzeniem jest niemoliwe.

Uruchom urzdzenie ponownie i sprbuj wydrukowa jeszcze raz.


Jeeli problem nie ustpi, skontaktuj si z serwisem.

Skaner jest zablokowany.

Odcz zasilanie i podcz ponownie. Jeeli problem nie ustpi,


skontaktuj si z serwisem.

Wyl. i wl. pon.


Blad [numer bdu]
Wezwij serwis
Skaner Zablokowany

4. Rozwizywanie problemw

108

5. Dodatek
Niniejszy rozdzia zawiera dane techniczne i informacje o obowizujcych przepisach.

Dane techniczne

110

Informacje prawne

121

Prawa autorskie

136

Dane techniczne
1

Oglne dane techniczne


Wartoci specyfikacji podane poniej mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia. Wszelkie zmienione informacje s publikowane pod
adresem www.samsung.com.

Elementy
Wymiar

Szeroko x Dugo x Wysoko

Opis
SCX-340x Series

389 x 274 x 249 mm

SCX-340xW Series
SCX-340xF Series

402 x 293 x 296 mm

SCX-340xFW Series

Ciar

Urzdzenie razem z materiaami


eksploatacyjnymi

SCX-340xFH/SCX-340xHW Seriesa

407 x 293 x 296 mm

SCX-340x Series

6,65 kg

SCX-340xW Series
SCX-340xF Series

8 kg

SCX-340xFW Series
SCX-340xFH/SCX-340xHW Seriesa

5. Dodatek

110

Dane techniczne
Elementy
Poziom haasub

Tryb gotowoci

Mniej ni 26 dB(A)

Tryb druku

Mniej ni 50 dB(A)

Tryb kopiowania

Szyba skanera

Mniej ni 50 dB(A)

Podajnik dokumentw

Mniej ni 52 dB(A)

Szyba skanera

Mniej ni 52 dB(A)

Podajnik dokumentw

Mniej ni 54 dB(A)

Tryb skanowania

Temperatura

Wilgotno

Zasilaniec

Zuycie energii

Opis

Dziaanie

od 10 do 32 C

Przechowywanie (w opakowaniu)

od -20 do 40 C

Dziaanie

od 20 do 80% wilgotnoci wzgldnej

Przechowywanie (w opakowaniu)

od 10 do 90% wilgotnoci wzgldnej

Modele 110 V

AC 110127 V

Modele 220 V

AC 220240 V

Przecitny tryb pracy

Poniej 310 W

Tryb gotowoci

Poniej 30 W

Tryb oszczdzania energii

SCX-340x Series: Poniej 1,2 W


SCX-340xW Series: Poniej 1,6 W
SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Poniej 1,7 W
SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Poniej 2,1 W

Tryb wyczania

Poniej 0,45 W

5. Dodatek

111

Dane techniczne
Elementy
Sie bezprzewodowad

Modu

Opis
T77H262/SPW-B4319S

a. Wymiary i ciar podane s bez suchawki.


b. Natenie dwiku, ISO 7779. Testowana konfiguracja: podstawowa instalacja urzdzenia, papier A4, drukowanie jednostronne.
c. Informacje na temat waciwego napicia (V), czstotliwoci prdu (Hz) oraz rodzaju prdu zasilajcego (A) urzdzenia znajduj si na tabliczce znamionowej.
d. Tylko modele bezprzewodowe (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na stronie 7).

5. Dodatek

112

Dane techniczne
2

Dane techniczne nonika druku


Gramatura nonika druku/Pojemnoa
Typ

Rozmiar

Wymiary
Zasobnik

Zwyky papier

Letter

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

US Folio

216 x 330 mm

A4

210 x 297 mm

Oficio

216 x 343 mm

JIS B5

182 x 257 mm

ISO B5

176 x 250 mm

Executive

184 x 267 mm

A5

148 x 210 mm

Koperta Monarch

98 x 191 mm

Koperta nr 10

105 x 241 mm

DL-Koperta

110 x 220 mm

C5-Koperta

162 x 229 mm

Koperta

71 do 85 g/m2
(papier dokumentowy)

Rczne podawanie do zasobnikab


71 do 85 g/m2 (papier dokumentowy)
1 arkusz

150 arkuszy papieru o


gramaturze 80 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

10 arkuszy

1 arkusz

5. Dodatek

113

Dane techniczne
Gramatura nonika druku/Pojemnoa
Typ

Rozmiar

Wymiary
Rczne podawanie do zasobnikab

Zasobnik
Patrz sekcja Zwyky papier
Papier gruby

Patrz sekcja Zwyky


papier

Od 86 do 120 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 86 do 120 g/m2
(papier dokumentowy)

50 arkuszy papieru o

1 arkusz

gramaturze 120 g/m


(papier dokumentowy)
Patrz sekcja Zwyky papier
Papier cienki

Patrz sekcja Zwyky


papier

Od 60 do 70 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 60 do 70 g/m2
(papier dokumentowy)

160 arkuszy papieru o

1 arkusz

gramaturze 60 g/m
(papier dokumentowy)
Patrz sekcja Zwyky papier
Bawena

Patrz sekcja Zwyky


papier

Patrz sekcja Zwyky


papier

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

150 arkuszy papieru o

1 arkusz

gramaturze 80 g/m2
(papier dokumentowy)
Patrz sekcja Zwyky papier

Kolor

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

150 arkuszy papieru o

1 arkusz

gramaturze 80 g/m2
(papier dokumentowy)

5. Dodatek

114

Dane techniczne
Gramatura nonika druku/Pojemnoa
Typ

Rozmiar

Wymiary
Rczne podawanie do zasobnikab

Zasobnik
Patrz sekcja Zwyky papier
Zadrukowany

Patrz sekcja Zwyky


papier

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

150 arkuszy papieru o

1 arkusz

gramaturze 80 g/m
(papier dokumentowy)
Patrz sekcja Zwyky papier
Wtrny

Patrz sekcja Zwyky


papier

Od 60 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

Od 60 do 90 g/m2
(papier dokumentowy)

150 arkuszy papieru o

1 arkusz

gramaturze 80 g/m
(papier dokumentowy)

Etykietyc

Brystol

Letter, Legal, US Folio,


A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5
Letter, Legal, US Folio,
A4, JIS B5, ISO B5,
Executive, A5

Patrz sekcja Zwyky papier

Patrz sekcja Zwyky papier

Od 120 do 150 g/m2


(papier dokumentowy)

Od 120 do 150 g/m2


(papier dokumentowy)

10 arkuszy

1 arkusz

Od 121 do 163 g/m2


(papier dokumentowy)

Od 121 do 163 g/m2


(papier dokumentowy)

10 arkuszy

1 arkusz

Kartka pocztowa 4x6


Papier
dokumentowy

Patrz sekcja Zwyky


papier

Patrz sekcja Zwyky papier

10 arkuszy

1 arkusz

Papier
niepowiejcy

Patrz sekcja Zwyky


papier

Patrz sekcja Zwyky papier

100 arkuszy

1 arkusz

5. Dodatek

115

Dane techniczne
Gramatura nonika druku/Pojemnoa
Typ

Rozmiar

Wymiary
Zasobnik

Rozmiar minimalny (niestandardowy)

76 127 mm

Rozmiar maksymalny (niestandardowy)

216 x 356 mm

Rczne podawanie do zasobnikab

60 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)

a. Pojemno maksymalna moe si rni w zalenoci od gramatury i gruboci nonika oraz warunkw panujcych w otoczeniu.
b. 1 arkusz w przypadku podawania rcznego
c. Gadko etykiet uywanych w tym urzdzeniu wynosi od 100 do 250 (sheffield). Jest to warto liczbowa gadkoci.

Wymagania systemowe

Microsoft Windows
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor

Pami RAM

wolne miejsce na
dysku twardym

Windows 2000

Procesor Intel Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)

64 MB (128 MB)

600 MB

Windows XP

Procesor Intel Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)

128 MB (256 MB)

1,5 GB

Windows Server 2003

Procesor Intel Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)

128 MB (512 MB)

od 1,25 GB do 2 GB

Windows Server 2008

Intel Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

512 MB (2 GB)

10 GB

5. Dodatek

116

Dane techniczne
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor

Pami RAM

wolne miejsce na
dysku twardym

Windows Vista

Intel Pentium IV 3 GHz

512 MB (1 GB)

15 GB

Windows 7

Procesor Intel Pentium IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub szybszy

1 GB (2 GB)

16 GB

Obsuguje sterowniki DirectX 9 z pamici 128 MB (aby uruchomi funkcj Aero).


Napd DVD-R/W
Windows Server 2008 R2

Procesory Intel Pentium IV 1 GHz (x86) lub 1,4 GHz (x64) (2 GHz lub szybsze) 512 MB (2 GB)

10 GB

Dla wszystkich systemw operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.
Program ten mog zainstalowa uytkownicy z uprawnieniami administratora.
Usugi Windows Terminal Services s kompatybilne z tym urzdzeniem.
W przypadku systemu Windows 2000 wymagany jest pakiet Services Pack 4 lub wyszy.

5. Dodatek

117

Dane techniczne
Macintosh
Wymagania (zalecane)
System operacyjny
Procesor
Mac OS X 10.4

Procesory Intel
Procesor PowerPC G4/G5

Mac OS X 10.5

Procesory Intel

Pami RAM
128 MB dla komputera Mac opartego na
procesorze PowerPC (512 MB)

Wolne miejsce na
dysku twardym
1 GB

512 MB w przypadku komputerw Mac z


procesorem Intel (1 GB)
512 MB (1 GB)

1 GB

Power PC G4/G5 867 MHz lub szybszy


Mac OS X 10.6

Procesory Intel

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

Procesory Intel

2 GB

4 GB

5. Dodatek

118

Dane techniczne
Linux
Elementy
System operacyjny

Wymagania
Redhat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)
Fedora 5 ~ 13 (32/ 64 bitowa)
SuSE Linux 10.1 (32 bitowy)
OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bitowy)
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bitowy)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit-owy)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bitowy)
Debian 4.0, 5.0 (32/64-bitowy)

Procesor

Procesor Pentium IV 2.4GHz (Intel Core2)

Pami RAM

512 MB (1 GB)

Wolne miejsce na dysku


twardym

1 GB (2 GB)

5. Dodatek

119

Dane techniczne
4

rodowisko sieciowe
Tylko modele sieciowe i bezprzewodowe (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na stronie 7).

Aby urzdzenie mogo pracowa jako urzdzenie sieciowe, naley skonfigurowa w nim protokoy sieciowe. W poniszej tabeli przedstawiono list
rodowisk sieciowych obsugiwanych przez urzdzenie.
Elementy
Karta sieciowa

Dane techniczne
- karta sieci przewodowej Ethernet 10/100 Base TX
Bezprzewodowa sie LAN 802.11b/g/n

Sieciowy system operacyjny

Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2


Rne dystrybucje systemu Linux
Mac OS X 10.4 ~10.7

Protokoy sieciowe

TCP/IPv4
DHCP, BOOTP
DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
Standardowe drukowanie TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD
SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Bezpieczestwo sieci
bezprzewodowej

Uwierzytelnianie: system otwarty, system z kluczem udostpnionym, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)
Szyfrowanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES

5. Dodatek

120

Informacje prawne
Niniejsze urzdzenie zaprojektowano do wykorzystania w normalnym
rodowisku pracy i jest zgodne z wieloma regulacjami prawnymi.

Podczas uytkowania tego produktu stosuj podane niej rodki ostronoci,


aby zmniejszy ryzyko poaru, poraenia elektrycznego lub obrae ciaa:

Owiadczenie o bezpieczestwie lasera


Niniejsza drukarka otrzymaa w Stanach Zjednoczonych certyfikat
potwierdzajcy spenienie warunkw zgodnoci z norm DHHS 21 CFR,
rozdzia 1, podrozdzia J, dla urzdze laserowych klasy I (1), a w innych
krajach certyfikat urzdzenia laserowego klasy I zgodnego z norm
IEC 60825-1: 2007.
Produkty laserowe klasy I uwaane s za bezpieczne. System lasera oraz
drukarka s skonstruowane w taki sposb, aby podczas normalnej
eksploatacji, konserwacji lub wystpienia awarii nigdy nie dochodzio do
kontaktu uytkownikw z promieniowaniem laserowym powyej klasy I.

Ostrzeenie
Nigdy nie naley uruchamia ani dokonywa czynnoci konserwacji
drukarki, kiedy pokrywa zespou lasera/skanera jest zdjta. Odbita wizka,
cho niewidoczna, moe uszkodzi wzrok.

5. Dodatek

121

Informacje prawne
6

rodki bezpieczestwa dotyczce ozonu

Oszczdzanie energii

Emisja ozonu przez to urzdzenie wynosi mniej ni 0,1 ppm.


Ze wzgldu e ozon jest ciszy od powietrza, naley
urzdzenie umieci w miejscu o dobrej wentylacji.

Drukark wyposaono w zaawansowan technologi


oszczdzania energii, pozwalajc na zmniejszenie jej poboru w
sytuacji, kiedy urzdzenie nie jest uywane.
Jeli drukarka nie odbiera danych przez duszy czas, pobr
energii zostaje automatycznie obniony.

rodki bezpieczestwa dotyczce rtci

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR s znakami towarowymi


zastrzeonymi w Stanach Zjednoczonych.
Aby uzyska wicej informacji o programie ENERGY STAR,
naley odwiedzi witryn http://www.energystar.gov

Urzdzenie zawiera rt. Naley usuwa zgodnie z przepisami


lokalnymi, stanowymi lub federalnymi (Dotyczy tylko Stanw
Zjednoczonych).

W przypadku modeli z certyfikatami ENERGY STAR na


urzdzeniu umieszczona jest etykieta ENERGY STAR.
Sprawd, czy urzdzenie ma certyfikat ENERGY STAR.

Utylizacja
Opakowania urzdzenia naley utylizowa w sposb
nieszkodliwy dla rodowiska.

5. Dodatek

122

Informacje prawne
10

11

Dotyczy tylko Chin

Prawidowa utylizacja urzdzenia


(zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny)

(Przepisy majce zastosowanie w krajach Unii


Europejskiej i innych krajach stosujcych rne
systemy utylizacji odpadw)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, e po zakoczeniu eksploatacji nie naley
tego produktu ani jego akcesoriw (np. adowarki, zestawu
suchawkowego, przewodu USB) wyrzuca wraz ze zwykymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby unikn szkodliwego
wpywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadw, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotw od odpadw innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiaw.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tych przedmiotw,
uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa
si z punktem sprzeday detalicznej, w ktrym dokonali zakupu
produktu, lub z organem wadz lokalnych.
Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim
dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriw nie naley usuwa razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

5. Dodatek

123

Informacje prawne
(Tylko Stany Zjednoczone)
Urzdzenia elektroniczne naley utylizowa za porednictwem
uprawnionego podmiotu. Aby znale najbliszy punkt recyklingu, przejd
do strony: www.samsung.com/recyclingdirect lub zadzwo pod numer
(877) 278 - 0799
12

Dotyczy tylko Tajwanu

Niniejsze urzdzenie zostao przetestowane, w wyniku czego potwierdzono


jego zgodno z wymaganiami dotyczcymi urzdze cyfrowych klasy B,
zgodnie z czci 15 przepisw FCC. Powysze normy zostay
opracowane z myl o zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakceniami mogcymi wystpi w instalacjach domowych.
To urzdzenie generuje, wykorzystuje i moe emitowa energi o
czstotliwoci radiowej. W przypadku zainstalowania i uytkowania
niezgodnego z instrukcjami moe ono powodowa wystpowanie
szkodliwych zakce w cznoci radiowej. Jednake nie ma gwarancji, e
zakcenia nie wystpi w danej instalacji. Jeeli urzdzenie bdzie
powodowa szkodliwe zakcenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym,
ktre mona wykry, wyczajc i wczajc urzdzenie, zaleca si
podjcie prby wyeliminowania takich zakce przez zastosowanie
jednego lub wicej poniszych rodkw:

Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.

Poprawienie separacji midzy urzdzeniem a odbiornikiem.

Podczenie urzdzenia do gniazda znajdujcego si w innym


obwodzie elektrycznym ni gniazdo, do ktrego podczony jest
odbiornik.

Aby uzyska pomoc, naley skontaktowa si ze sprzedawc lub


dowiadczonym technikiem RTV.

13

Emisja fal radiowych

Informacje dla uytkownika o przepisach FCC


To urzdzenie spenia wymagania zawarte w czci 15 przepisw FCC.
Uytkowanie urzdzenia podlega nastpujcymi warunkom:

Urzdzenie nie moe wywoywa szkodliwych zakce.

Urzdzenie musi pochania wszystkie odbierane zakcenia, w tym


takie, ktre mog spowodowa jego nieprawidowe dziaanie.

5. Dodatek

124

Informacje prawne
14

Zmiany lub modyfikacje, ktre nie zostan wyranie zatwierdzone


przez producenta odpowiedzialnego za zgodno urzdzenia z
normami mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do
korzystania z urzdzenia.

Kanadyjskie przepisy dotyczce zakce


radiowych
Niniejsze urzdzenie cyfrowe nie powoduje wikszej emisji zakce
radiowych ni przewidziana dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie ze
standardem przewidzianym dla urzdze wywoujcych zakcenia,
okrelonym w dokumencie Digital Apparatus (Urzdzenia cyfrowe), ICES003 Kanadyjskiego Urzdu ds. Przemysu i Nauki.
Cet appareil numrique respecte les limites de bruits radiolectriques
applicables aux appareils numriques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matriel brouilleur: Appareils Numriques, ICES-003 dicte
par lIndustrie et Sciences Canada.

Stany Zjednoczone

Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC)


Nadawanie zamierzone zgodnie z przepisami FCC,
cz 15
W systemie drukarki mog by zamontowane urzdzenia bezprzewodowej
sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujce czstotliwo radiow),
dziaajce w pamie 2,4 GHz/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko
wtedy, kiedy te urzdzenia s zainstalowane. Aby sprawdzi, czy tego
rodzaju urzdzenie jest zainstalowane, sprawd etykiet drukarki.
Urzdzenia bezprzewodowe, ktre mog si znajdowa w urzdzeniu, s
dopuszczone do uytkowania w Stanach Zjednoczonych, jeli na etykiecie
urzdzenia znajduje si numer identyfikacyjny FCC.
Standard FCC ustala oglne zalecenie zachowania odlegoci 20 cm
pomidzy urzdzeniem i ciaem w przypadku urzdze bezprzewodowych
dziaajcych blisko ludzkiego ciaa (nie dotyczy to koczyn). Urzdzenie
powinno by stosowane w odlegoci wikszej ni 20 cm od ciaa, kiedy
urzdzenia bezprzewodowe s wczone. Moc urzdzenia
bezprzewodowego (lub urzdze), ktre mona zainstalowa w drukarce,
jest znacznie nisza ni ograniczenia ekspozycji okrelone w przepisach
FCC.

5. Dodatek

125

Informacje prawne
Nadajnik nie moe by umieszczony w tym samym miejscu co inna antena
lub nadajnik, ani nie moe dziaa w poczeniu z adn inn anten lub
nadajnikiem.

15

Dotyczy tylko Rosji

Praca tego urzdzenia podlega nastpujcym warunkom: (1) to urzdzenie


nie moe powodowa szkodliwych zakce oraz (2) to urzdzenie musi
przyj kade zakcenia, w tym zakcenia, ktre mog mie niepodany
wpyw na prac urzdzenia.

Urzdzenia bezprzewodowe nie powinny by konserwowane przez


uytkownika. Nie naley ich w aden sposb modyfikowa. Zmiany
wprowadzone w urzdzeniu bezprzewodowym uniewaniaj
upowanienie do jego uytku. W celu naprawy naley kontaktowa si
z producentem.
16

Deklaracja FCC dotyczca uytkowania


bezprzewodowej sieci lokalnej

Dotyczy tylko Niemiec

W przypadku instalacji i uywania tego nadajnika wraz z anten


warto graniczna ekspozycji na promieniowanie radiowe 1 mW/cm2
moe by przekroczona w przypadku niewielkich odlegoci od anteny.
Dlatego uytkownik powinien przez cay czas zachowa odlego od
anteny wiksz ni 20 cm. Urzdzenie nie moe by umieszczone w
tym samym miejscu co inny nadajnik i jego antena.

5. Dodatek

126

Informacje prawne
17

19

Dotyczy tylko Turcji

Oznaczenia na faksie
Zgodnie z ustaw o ochronie praw klientw sieci telefonicznych (Telephone
Consumer Protection Act) z roku 1991 kada wiadomo przesana przez
jakkolwiek osob drog telefoniczn lub faksem przy wykorzystaniu
komputera lub innego urzdzenia elektronicznego musi zawiera
nastpujce informacje umieszczone na grnym lub dolnym marginesie
kadej przesanej strony lub na pierwszej stronie transmisji:

18

Tylko Kanada
Ten produkt spenia wymagania odpowiednich specyfikacji przemysu
kanadyjskiego. / Le present materiel est conforme aux specifications
techniques applicables dIndustrie Canada.
Numer REN (Ringer Equivalence Number) przypisany kademu
terminalowi przyczonemu do linii telefonicznej stanowi wskazwk przy
okrelaniu maksymalnej liczby terminali, ktre mona przyczy do jednej
linii. Zakoczenie interfejsu moe skada si z dowolnej kombinacji
urzdze, pod warunkiem zgodnoci z wymaganiem, aby suma REN dla
wszystkich urzdze nie przekroczya piciu. / Lindice dequivalence de la
sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent
etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison dune interface
peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule
condition que la somme dindices dequivalence de la sonnerie de tous les
dispositifs nexcede pas cinq.

1 data i godzina transmisji.


2 dane identyfikacyjne przedsibiorstwa lub osoby fizycznej wysyajcej
wiadomo.
3 Numer telefonu urzdzenia przesyajcego wiadomo,
przedsibiorstwa lub osoby fizycznej.
Firma telekomunikacyjna ma prawo do wprowadzania zmian w jej
urzdzeniach telekomunikacyjnych, sprzcie, dziaaniach lub procedurach
w przypadku gdy postpowanie takie jest uzasadnione w ramach
dziaalnoci firmy i nie jest niezgodne z zasadami i przepisami zawartymi w
czci 68 FCC. W przypadku gdy zasadne jest twierdzenie, e zmiany takie
mog spowodowa niezgodno jakichkolwiek urzdze
telekomunikacyjnych klienta z urzdzeniami telekomunikacyjnymi firmy
telekomunikacyjnej lub jeli urzdzenia klienta wymagaj w takim
przypadku modyfikacji lub zmiany albo w inny sposb maj znaczcy
wpyw na uytkowanie i dziaanie takich urzdze, klient bdzie
poinformowany na pimie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby mia on
moliwo utrzymania cigoci usug.

5. Dodatek

127

Informacje prawne
20

Przepisy FCC okrelaj, e zmiany lub modyfikacje w takich


urzdzeniach, ktre nie zostay wyranie zaakceptowane przez ich
producenta, mog pozbawi uytkownika prawa do uytkowania takich
urzdze. W przypadku gdy terminal telekomunikacyjny powoduje
szkod w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna powinna
poinformowa klienta o moliwoci zaprzestania wiadczenia usug
telekomunikacyjnych. Jednake w przypadkach gdy zawiadomienie
takie jest niemoliwe ze wzgldw praktycznych, firma ta moe
tymczasowo zaprzesta wiadczenia usug pod warunkiem, e:

Numer REN
Numer REN (Ringer Equivalence Number) oraz numer rejestracyjny FCC
dla tego urzdzenia mona znale na etykiecie umieszczonej na spodniej
lub tylnej czci urzdzenia. W pewnych przypadkach moe istnie
potrzeba przedstawienia tych numerw firmie telekomunikacyjnej.
Numer REN jest miar obcienia prdem elektrycznym na linii
telefonicznej, przydatn do okrelania, czy linia jest przeciona.
Instalowanie urzdze kilku typw na tej samej linii telefonicznej moe
spowodowa problemy przy nawizywaniu i w szczeglnoci odbieraniu
pocze telefonicznych. Suma wszystkich numerw REN urzdze
zainstalowanych na linii telefonicznej powinna by mniejsza ni pi.
Pozwoli to na bezproblemowe korzystanie z usug wiadczonych przez
firm telekomunikacyjn. W niektrych przypadkach korzystanie z piciu
urzdze na jednej linii telefonicznej moe nie by moliwe. Jeli
ktrekolwiek z urzdze telefonicznych nie dziaa waciwie, naley je
natychmiast odczy od linii telefonicznej, poniewa moe ono uszkodzi
lini telefoniczn.
Ten sprzt jest zgodny z czci 68 przepisw FCC i wymaganiami
przyjtymi przez ACTA. Z tyu urzdzenia znajduje si etykieta, zawierajca
midzy innymi identyfikator produktu o formacie US:AAAEQ##TXXXX.
Numer ten naley ujawni na danie operatora sieci telefonicznej.

a Bezzwocznie zawiadomi o tym klienta.


b Da klientowi moliwo usunicia problemu z urzdzeniami.
c Poinformuje klienta o jego prawie do wniesienia zaalenia do
Federalnej Komisji Komunikacji, zgodnie z procedurami okrelonymi
w zasadach i przepisach FCC, punkt E czci 68.

Pozostae przydatne informacje:

Urzdzenie nie jest przeznaczone do poczenia do systemu cyfrowego


PBX.

Jeli uytkownik zamierza korzysta z modemu komputerowego lub


modemu faksowego na tej samej linii telefonicznej, na ktrej jest
zainstalowane urzdzenie, transmisja i odbir we wszystkich
zainstalowanych urzdzeniach mog by zakcone. Zaleca si, aby
adne inne urzdzenia, z wyjtkiem zwykego telefonu, nie byy
podczone do tej samej linii telefonicznej.

5. Dodatek

128

Informacje prawne

Jeli w danej okolicy czsto wystpuj wyadowania atmosferyczne lub


wahania napicia, zalecamy zainstalowanie zabezpiecze
przeciwprzepiciowych linii zasilania i linii telefonicznej.
Zabezpieczenia przeciwprzepiciowe mona zakupi u dystrybutora
lub w specjalistycznych sklepach ze sprztem telefonicznym i
elektronicznym.

Podczas programowania numerw awaryjnych i/lub wykonywania


pocze testowych z numerami alarmowymi naley, korzystajc z
numeru innego ni alarmowy, poinformowa dyspozytora usug
awaryjnych o tym zamiarze. Dyspozytor udzieli dalszych instrukcji co do
sposobu przeprowadzenia testu numeru awaryjnego.

Urzdzenia tego nie wolno wykorzystywa do usug patnych ani tzw.


linii.

Urzdzenie ma poczenie magnetyczne dla aparatu suchowego.

Urzdzenie to mona bezpiecznie podczy do sieci telefonicznej za


pomoc standardowego gniazda USOC RJ-11C.

21

Wymiana wtyczki (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Wane
Przewd sieciowy tego urzdzenia jest wyposaony w znormalizowan
wtyczk (BS 1363) 13 A z wkadem topikowym 13 A. W razie wymiany lub
sprawdzania wkadu topikowego naley zaoy waciwy wkad 13 A.
Nastpnie naley zaoy z powrotem pokryw bezpiecznikw. W razie
zagubienia pokrywy nie naley uywa wtyczki bez zaoonej nowej
pokrywy.
Naley skontaktowa si ze sprzedawc urzdzenia.
Wtyczka 13-amperowa jest powszechnie stosowana na terenie Wielkiej
Brytanii i powinna by odpowiednia. Jednak w niektrych budynkach
(gwnie starszych) nie ma typowych 13-amperowych gniazd. W takiej
sytuacji naley zakupi odpowiedni adapter. Nie naley demontowa
zintegrowanej wtyczki.

W przypadku odcicia zintegrowanej wtyczki naley j natychmiast


wyrzuci. Ponowne podczanie wtyczki jest zabronione woenie jej
do gniazda grozi poraeniem prdem.

5. Dodatek

129

Informacje prawne
Wane ostrzeenie:
Urzdzenie musi by uziemione.
Przewody kabla zasilania maj nastpujce oznaczenia
kolorystyczne:

22

Owiadczenie o zgodnoci
(pastwa europejskie)

Zatwierdzenia i certyfikaty

Zielono-ty: uziemienie
Niebieski: zero
Brzowy: faza

Jeli przewody kabla zasilania s innego koloru ni oznaczenia barwne na


wtyczce:
Zielono-ty przewd naley podczy do wtyku oznaczonego liter E
lub symbolem uziemienia bd kolorem zielono-tym lub zielonym.
Niebieski przewd naley podczy do wtyku oznaczonego liter N lub
kolorem czarnym.
Brzowy przewd naley podczy do wtyku oznaczonego liter L lub
kolorem czerwonym.
We wtyczce, adapterze lub na tablicy rozdzielczej musi by zaoona
wkadka topikowa 13 A.

Firma Samsung Electronics owiadcza, e urzdzenie [SCX-340x


Series] jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi
stosownymi postanowieniami dyrektywy niskonapiciowej (2006/
95/EC), dyrektywy o zgodnoci elektromagnetycznej (2004/108/
EC)
Niniejszym firma Samsung Electronics owiadcza, e produkt
[SCX-340xW Series/SCX-340xF Series/SCX-340xFH Series/
SCX-340xFW Series/SCX-340xHW Series] jest zgodny z
istotnymi wymaganiami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracj zgodnoci mona sprawdzi na stronie internetowej
www.samsung.com, przejd do Wsparcie > Centrum pobierania
i wprowad nazw drukarki (urzdzenia wielofunkcyjnego), aby
przej do dokumentu EuDoC.

1 stycznia 1995 r.: Dyrektywa Rady 2006/95/EC w sprawie zblienia


ustawodawstw pastw czonkowskich zwizanych z urzdzeniami
niskonapiciowymi.
1 stycznia 1996 r: Dyrektywa Rady 2004/108/EC w sprawie zblienia
ustawodawstw pastw czonkowskich odnoszcych si do kompatybilnoci
elektromagnetycznej.

5. Dodatek

130

Informacje prawne
9 marca 1999 r.: Dyrektywa Rady 1999/5/EC w sprawie urzdze
radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodnoci. Pen tre deklaracji, przywoujcej
odpowiednie dyrektywy oraz odnone normy mona uzyska od
przedstawiciela firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

Certyfikat EC
Certyfikat zgodnie z dyrektyw 1999/5/EC w sprawie urzdze radiowych i
kocowych urzdze telekomunikacyjnych (FAX)
Niniejszy produkt firmy Samsung zosta poddany samocertyfikacji przez
firm Samsung zgodnie z dyrektyw nr 1999/5/EC dotyczc
oglnoeuropejskiego podczenia do pojedynczych terminal do
publicznych analogowych sieci telefonicznych (PSTN). Produkt
zaprojektowano tak, aby wsppracowa z krajowymi sieciami PSTN i
zgodnymi systemami PBX w krajach europejskich:
W przypadku wystpienia problemw naley w pierwszej kolejnoci
skontaktowa si z Laboratorium ZJ na Europ firmy Samsung Electronics
Co., Ltd.

Produkt zosta przetestowany zgodnie ze standardem TBR21. W celu


wsparcia uytkowania i stosowania urzdze kocowych zgodnych z tym
standardem, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European
Telecommunication Standards Institute, ETSI) wyda dokument
pomocniczy (EG 201 121) zawierajcy uwagi i dodatkowe wymagania
majce za zadanie zapewnienie zgodnoci sieci terminali TBR21. Produkt
zosta zaprojektowany w oparciu o odpowiednie uwagi pomocnicze zawarte
w dokumencie i w peni spenia jego wymogi.

Informacje dotyczce europejskiego wiadectwa


radiowego (dla produktw wyposaonych w
urzdzenia radiowe zatwierdzone przez UE)
Urzdzenie przeznaczone do pracy w warunkach domowych lub w biurze;
mog by w nim zamontowane urzdzenia bezprzewodowej sieci LAN o
niskiej mocy (wykorzystujce czstotliwo radiow), dziaajce w pamie
2,4/5 GHz. Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy te urzdzenia s
zainstalowane. Aby sprawdzi, czy tego rodzaju urzdzenie jest
zainstalowane, sprawd etykiet drukarki.
Urzdzenia bezprzewodowe, ktre mog si znajdowa w
urzdzeniu, s dopuszczone do uytkowania tylko w Unii
Europejskiej i obszarach stowarzyszonych, jeeli na etykiecie
wystpuje numer rejestracyjny organu dopuszczajcego oraz
znak ostrzegawczy.

5. Dodatek

131

Informacje prawne
Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), ktre mona
zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni ograniczenia ekspozycji
ustalone przez Komisj Europejsk w dyrektywie w sprawie urzdze
radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych.

23

Tylko Izrael

Zaakceptowane przez kraje Unii Europejskiej z


ograniczeniami dotyczcymi urzdze
bezprzewodowych:
24

Kraje UE

Owiadczenia o zgodnoci z przepisami

Kraje Unii Europejskiej z ograniczeniami uytkowania:


UE
We Francji zakres czstotliwoci jest ograniczony do 24542483,5 MHz dla
urzdze o mocy nadajnika powyej 10 mW, takich jak karty sieci
bezprzewodowej.
Kraje EOG/EFTA
Brak ogranicze

Wskazwki dotyczce systemw


bezprzewodowych
W systemie drukarki mog by zamontowane urzdzenia bezprzewodowej
sieci LAN o niskiej mocy (wykorzystujce czstotliwo radiow),
dziaajce w pamie 2,4 GHz/5 GHz. Ponisza sekcja zawiera oglny
przegld zalece, ktrych naley przestrzega przy uywaniu urzdze
bezprzewodowych.

5. Dodatek

132

Informacje prawne
Dodatkowe ograniczenia, przestrogi i sprawy dotyczce poszczeglnych
krajw s wymienione w odpowiednich sekcjach dla krajw (lub sekcjach
dla grup krajw). Urzdzenia bezprzewodowe w Twoim systemie s
zaakceptowane do uycia tylko w krajach wyszczeglnionych przez
oznaczenia zatwierdzenia radiowego na etykiecie znamionowej systemu.
Jeeli kraju, w ktrym bdzie uywane urzdzenie bezprzewodowe, nie ma
na licie, naley si skontaktowa z lokalnym urzdem ds. pozwole
radiowych. Korzystanie z urzdze bezprzewodowych podlega cisym
regulacjom i ich uycie moe by zabronione.
Moc urzdzenia bezprzewodowego (lub urzdze), ktre mona
zainstalowa w drukarce, jest znacznie nisza ni aktualne znane
ograniczenia ekspozycji. Poniewa urzdzenia bezprzewodowe (ktre
mog by zainstalowane w drukarce) emituj mniej energii ni ilo podana
w standardach bezpieczestwa i zaleceniach dotyczcych czstotliwoci
radiowych, producent zakada, e urzdze tych mona bezpiecznie
uywa. Niezalenie od tych poziomw energii, naley dba o ograniczenie
do minimum kontaktu ludzi z urzdzeniem podczas jego zwykego
dziaania.
Oglnym zaleceniem jest zachowanie typowej odlegoci 20 cm pomidzy
urzdzeniem bezprzewodowym a ciaem w przypadku urzdze
bezprzewodowych dziaajcych blisko ludzkiego ciaa (nie dotyczy to
koczyn). Gdy urzdzenie jest wczone i pracuje, powinno znajdowa si
przynajmniej 20 cm od ciaa.

W niektrych przypadkach urzdzenia bezprzewodowe podlegaj


cilejszym ograniczeniom. Poniej zamieszczono przykady czsto
spotykanych ogranicze:
Urzdzenia komunikacji bezprzewodowej wykorzystujce
czstotliwo radiow mog zakca dziaanie sprztu w
samolotach cywilnych. Obecne przepisy lotnictwa wymagaj, aby
podczas podry samolotem urzdzenia te byy wyczone.
Przykadami urzdze zapewniajcych komunikacj
bezprzewodow s urzdzenia typu IEEE 802.11 (znane jako
urzdzenia bezprzewodowej sieci Ethernet) i urzdzenia
Bluetooth.
W rodowiskach, w ktrych ryzyko wpywu na inne urzdzenia lub
usugi jest szkodliwe lub odbierane jako szkodliwe, korzystanie z
urzdze bezprzewodowych moe by ograniczone lub
wzbronione. Lotniska, szpitale, miejsca wystpowania duego
nasycenia tlenem lub gazem palnym to kilka przykadw
rodowisk, w ktrych korzystanie z urzdze bezprzewodowych
moe by ograniczone lub zabronione. Jeli nie masz pewnoci,
czy uycie urzdze bezprzewodowych w danym miejscu jest
dozwolone, przed skorzystaniem z urzdzenia bezprzewodowego
lub wczeniem go, zapytaj o pozwolenie odpowiedni osob
zarzdzajc.

Nadajnik nie moe by umieszczony w tym samym miejscu co inna antena


lub nadajnik, ani nie moe dziaa w poczeniu z adn inn anten lub
nadajnikiem.

5. Dodatek

133

Informacje prawne
W kadym kraju obowizuj inne ograniczenia dotyczce
korzystania z urzdze bezprzewodowych. Poniewa w skad
systemu wchodzi urzdzenie bezprzewodowe, przed podr
midzynarodow, w ktr zabierasz system, skonsultuj si z
lokalnymi wadzami ds. pozwole radiowych, aby uzyska
informacje na temat ogranicze w korzystaniu z urzdze
bezprzewodowych w kraju docelowym, zanim jeszcze wyruszysz
w podr lub na wycieczk.
Jeeli system jest wyposaony w wewntrznie wbudowane
urzdzenie bezprzewodowe, nie korzystaj z niego, zanim
wszystkie pokrywy oraz osony nie znajd si na miejscu i system
nie zostanie cakowicie zmontowany.
Urzdzenia bezprzewodowe nie powinny by konserwowane
przez uytkownika. Nie naley ich w aden sposb modyfikowa.
Zmiany wprowadzone w urzdzeniu bezprzewodowym
uniewaniaj upowanienie do jego uytku. W celu naprawy
naley kontaktowa si z producentem.
Korzystaj tylko ze sterownikw zatwierdzonych dla kraju uywania
urzdzenia. Aby uzyska dodatkowe informacje, zapoznaj si z
Zestawem odbudowy systemu dostarczonym przez producenta
lub skontaktuj si z dziaem obsugi technicznej producenta.

5. Dodatek

134

Informacje prawne
25

Dotyczy tylko Chin

5. Dodatek

135

Prawa autorskie
2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone.
Ten podrcznik uytkownika udostpniono wycznie w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w tym podrczniku mog ulec zmianie bez
powiadomienia.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody bezporednie lub porednie wynikajce z korzystania z niniejszego
podrcznika.

Samsung i logo Samsung s znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.

True, LaserWriter i Macintosh s znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.

Wszystkie inne marki lub nazwy produktw s znakami towarowymi odpowiednich firm lub organizacji.

Informacje na temat licencji Open Source znajduj si w pliku LICENSE.txt na dostarczonym dysku CD-ROM.
REV. 1.00

5. Dodatek

136

Podrcznik uytkownika
SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series

ZAAWANSOWANY
ZAAWANSOWANY

Niniejszy podrcznik zawiera informacje dotyczce instalacji, zaawansowanej


konfiguracji, obsugi i rozwizywania problemw w rodowiskach rnych systemw
operacyjnych.
Niektre funkcje mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub kraju.

PODSTAWOWY
Niniejszy podrcznik zawiera informacje dotyczce instalacji, podstawowej obsugi oraz rozwizywania
problemw w systemie Windows.

ZAAWANSOWANY
1. Instalacja oprogramowania
Instalacja na komputerach Macintosh

141

Przeinstalowanie na komputerach Macintosh

143

Instalacja w systemie Linux

144

Przeinstalowanie w systemie Linux

146

2. Korzystanie z urzdzenia
poczonego z sieci

Menu Faks

212

Menu skanowania

216

Konfig. syst.

218

Ustawienia admina

232

konfiguracja niestandardowa

233

4. Funkcje specjalne
Ustawianie wysokoci

235

Zapisywanie adresw e-mail

236

Wprowadzanie rnych alfanumerycznych

238
239

Uyteczne programy sieciowe

148

Konfiguracja ksiki adresowej faksu

Konfiguracja sieci przewodowej

149

Rejestrowanie autoryzowanych uytkownikw 243

Instalowanie sterownika przez sie

152

Funkcje drukowania

244

konfiguracja protokou IPv6

163

Funkcje skanowania

261

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

166

Funk. faksu

273

Samsung MobilePrint

201

Korzystanie z funkcji folderu udostpnionego 285


Uywanie funkcji pamici/twardego dysku

286

3. Uyteczne menu ustawie


Przed przeczytaniem rozdziau

203

Menu Drukuj

204

Menu kopiowania

205
138

ZAAWANSOWANY
Problemy z faksem

5. Uyteczne narzdzia do
zarzdzania

323

Problemy zwizane z systemem operacyjnym 325

Easy Capture Manager

288

Samsung AnyWeb Print

289

Easy Eco Driver

290

Korzystanie z programu SyncThru


Web Service

291

Korzystanie z aplikacji
Samsung Easy Printer Manager

295

Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung 298


Korzystanie z programu Smart Panel

300

Korzystanie z programu Unified Driver


Configurator w systemie Linux

302

6. Rozwizywanie problemw
Problemy z podawaniem papieru

306

Problemy z zasilaniem i podczaniem kabla 307


Problemy z drukowaniem

308

Problemy z jakoci wydrukw

312

Problemy z kopiowaniem

320

Problemy ze skanowaniem

321
139

1. Instalacja
oprogramowania
Niniejszy rozdzia zawiera instrukcje instalacji podstawowego i uytecznego oprogramowania do uytku w
przypadku, gdy urzdzenie podczone jest za pomoc kabla. Urzdzenie podczone lokalnie to urzdzenie
podczone do komputera bezporednio za pomoc kabla. Jeli urzdzenie jest podczone do sieci, naley
pomin ponisze kroki i przej do instalacji sterownika dla urzdzenia podczonego do sieci (patrz
Instalowanie sterownika przez sie na stronie 152).

Instalacja na komputerach Macintosh

141

Przeinstalowanie na komputerach Macintosh

143

Instalacja w systemie Linux

144

Przeinstalowanie w systemie Linux

146

Uytkownicy systemu operacyjnego Windows powinni zapozna si z Podstawowym


podrcznikiem, zawierajcym informacje o instalacji sterownika drukarki (patrz
Lokalna instalacja sterownika na stronie 33).
Nie naley uywa kabli USB duszych ni 3 metry.

Instalacja na komputerach Macintosh


1

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

12

Instalacja oprogramowania wymaga ponownego uruchomienia


komputera. Kliknij przycisk Continue Installation.

W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

13
14

Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Quit lub Restart.

3
4
5
6
7
8
9
10

11

Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, ktra zostanie wywietlona na


pulpicie komputera Macintosh.

Otwrz kolejno foldery Applications > Utilities > Print Setup


Utility.

Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.


Kliknij przycisk Continue.

15

Przeczytaj umow licencyjn i kliknij przycisk Continue.

Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.

Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptowa umow licencyjn.


Zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, e wszystkie
aplikacje zostan zamknite. Kliknij Continue.
Kliknij Continue w oknie User Options Pane.
Kliknij przycisk Install. Zostan zainstalowane wszystkie skadniki
niezbdne do pracy urzdzenia.

16

W systemach Mac OS X 10.5-10.7 kliknij ikon +. Zostanie


otwarte okno.

Kliknij opcj Default Browser i znajd poczenie USB.

17

W systemie Mac OS X 10.5-10.7 otwrz kolejno foldery


Applications > System Preferences i kliknij pozycj Print &
Fax.

W systemie Mac OS X 10.5-10.7 kliknij opcj Default i znajd


poczenie USB.

W systemie Mac OS X 10.4, jeeli funkcja Auto Select nie dziaa


prawidowo, wybierz pozycj Samsung w obszarze Print Using i
nazw uywanego urzdzenia w polu Model.

W przypadku wybrania opcji Customize mona wybra


poszczeglne skadniki do zainstalowania.

W systemie Mac OS X 10.5-10.7, jeeli funkcja Automatyczny


wybr nie dziaa prawidowo, wybierz pozycj Select a driver to
use... i nazw uywanego urzdzenia w polu Print Using.

Podaj haso i kliknij OK.

Urzdzenie zostanie wywietlone w obszarze Printer List i


ustawione jako urzdzenie domylne.

1. Instalacja oprogramowania

141

Instalacja na komputerach Macintosh


18

Kliknij przycisk Add.

Aby zainstalowa sterownik faksu:


a Otwrz kolejno folder Aplikacje > Samsung > Kreator kolejki
faksw.
b Urzdzenie zostanie wywietlone na licie Printer List
c Wybierz urzdzenie, ktre chcesz uy i kliknij przycisk Create

1. Instalacja oprogramowania

142

Przeinstalowanie na komputerach Macintosh


Jeli sterownik drukarki nie dziaa prawidowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, ktra zostanie wywietlona na


pulpicie komputera Macintosh.

4
5
6

Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikon Uninstaller OS X.


Podaj haso i kliknij OK.
Po zakoczeniu dezinstalacji kliknij przycisk OK.

Jeli urzdzenie zostao ju dodane, usu je w oknie Print Setup


Utility lub Print & Fax.

1. Instalacja oprogramowania

143

Instalacja w systemie Linux


Aby zainstalowa oprogramowanie do drukarki, naley pobra pakiety z
oprogramowaniem dla systemu Linux, ktre s dostpne na stronie
internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com/printer > znajd
swj produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).
1

Instalacja zunifikowanego sterownika Unified


Linux Driver

Dla wygody program instalacyjny dodaje do menu systemowego ikon


programu Unified Driver Configurator oraz Unified Driver. W razie
problemw naley skorzysta z pomocy ekranowej dostpnej za
porednictwem menu systemowego lub aplikacji pakietu sterownika
dziaajcych w systemie Windows, np. Unified Driver Configurator lub
Image Manager.

Instalowanie aplikacji Smart Panel

1
2

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.
Po wywietleniu okna Administrator Login wpisz root w polu
Login i podaj haso systemowe.

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po wywietleniu okna Administrator Login wpisz root w polu


Login i podaj haso systemowe.

Aby zainstalowa oprogramowanie urzdzenia, naley si zalogowa


jako administrator (root). Jeeli uytkownik nie ma odpowiednich
uprawnie, powinien je uzyska od administratora.

3
4

Z witryny firmy Samsung pobierz pakiet sterownika Unified Linux.

5
6
7

Kliknij dwukrotnie pozycj cdroot > autorun.

Kliknij prawym przyciskiem pakiet Unified Linux Driver i wyodrbnij


pliki.

Po wywietleniu okna powitalnego kliknij przycisk Next.

Aby zainstalowa oprogramowanie urzdzenia, naley si zalogowa


jako administrator (root). Jeeli uytkownik nie ma odpowiednich
uprawnie, powinien je uzyska od administratora.

3
4
5

Z witryny firmy Samsung pobierz pakiet Smart Panel.


Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Smart Panel i go rozpakuj.
Kliknij dwukrotnie pozycj cdroot > Linux > smartpanel >
install.sh.

Po ukoczeniu instalacji kliknij przycisk Finish.


1. Instalacja oprogramowania

144

Instalacja w systemie Linux


3

Instalowanie programu do ustawiania opcji


drukarki

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po wywietleniu okna Administrator Login wpisz root w polu


Login i podaj haso systemowe.

Aby zainstalowa oprogramowanie urzdzenia, naley si zalogowa


jako administrator (root). Jeeli uytkownik nie ma odpowiednich
uprawnie, powinien je uzyska od administratora.

Z witryny internetowej firmy Samsung pobierz na komputer pakiet


Printer Settings Utility.

Kliknij prawym przyciskiem pakiet Printer Settings Utility i


wyodrbnij pliki.

Kliknij dwukrotnie cdroot > Linux > psu > install.sh.

1. Instalacja oprogramowania

145

Przeinstalowanie w systemie Linux


Jeli sterownik drukarki nie dziaa prawidowo, odinstaluj sterownik i
zainstaluj go ponownie.

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po wywietleniu okna Administrator Login wpisz root w polu


Login i podaj haso systemowe.
Aby odinstalowa oprogramowanie urzdzenia, naley zalogowa
si jako administrator (root). Jeeli uytkownik nie ma odpowiednich
uprawnie, powinien je uzyska od administratora.

Kliknij ikon znajdujc si na dole pulpitu. Po wywietleniu okna


Terminal wpisz:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh

4
5
6

Kliknij przycisk Uninstall.


Kliknij przycisk Next.
Kliknij przycisk Finish.

1. Instalacja oprogramowania

146

2. Korzystanie z
urzdzenia
poczonego z sieci
Ten rozdzia zawiera instrukcje krok po kroku dotyczce konfigurowania urzdzenia podczonego do sieci i
oprogramowania.

Uyteczne programy sieciowe

148

Konfiguracja sieci przewodowej

149

Instalowanie sterownika przez sie

152

konfiguracja protokou IPv6

163

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

166

Samsung MobilePrint

201

Obsugiwane urzdzenia i funkcje opcjonalne mog si rni w zalenoci od modelu


(patrz Funkcje poszczeglnych modeli na stronie 7).

Uyteczne programy sieciowe


Istnieje kilka programw umoliwiajcych atw konfiguracj ustawie
sieciowych w rodowisku sieciowym. Dziki nim administrator sieci moe
zarzdza wieloma urzdzeniami znajdujcymi si w sieci.

Przed rozpoczciem korzystania z programw opisanych poniej


naley ustawi adres IP.
Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by
dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7).

SyncThru Web Admin Service


Oparte na sieci Web rozwizanie do zarzdzania urzdzeniem
przeznaczone dla administratorw sieci. Program SyncThru Web Admin
Service umoliwia efektywne zarzdzanie urzdzeniami sieciowymi i
zdalne monitorowanie oraz rozwizywanie problemw zwizanych z
urzdzeniami sieciowymi z dowolnego miejsca, w ktrym mona uzyska
dostp do firmowej sieci intranet.

Pobierz ten program z witryny http://solution.samsungprinter.com.

SetIP konfiguracja sieci przewodowej

SyncThru Web Service


Jest to wbudowany serwer WWW urzdzenia sieciowego, ktry umoliwia
wykonanie poniszych zada (patrz Korzystanie z programu SyncThru
Web Service na stronie 291).

Sprawd informacje o materiaach eksploatacyjnych i stanie.

Dostosowywanie ustawie urzdzenia.

Skonfiguruj opcj powiadomie e-mail. Po ustawieniu tej opcji


informacje o stanie urzdzenia (np. poziom zuycia kasety z tonerem
lub bd urzdzenia) bd automatycznie wysyane na adres e-mail
okrelonej osoby.

Konfigurowanie parametrw sieciowych, niezbdnych do podczenia


urzdzenia do rnych rodowisk sieciowych.

Program narzdziowy umoliwiajcy wybieranie interfejsw sieciowych i


rczne konfigurowanie adresw IP uywanych w przypadku protokou TCP/
IP.

Patrz Ustawianie adresu IPv4 za pomoc programu SetIP (system


Windows) na stronie 149.

Patrz Ustawianie adresu IPv4 za pomoc programu SetIP (system


Macintosh) na stronie 150.

Patrz Ustawianie adresu IPv4 za pomoc programu SetIP (system


Linux) na stronie 151.
Urzdzenie, ktre nie obsuguje portu sieciowego nie bdzie
korzysta z tej funkcji (patrz Widok z tyu na stronie 25).
Protok TCP/IPv6 nie jest obsugiwany przez ten program.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

148

Konfiguracja sieci przewodowej


4

Drukowanie raportu konfiguracji sieci

Ustawianie adresu IP

Moesz wydrukowa Raport konfiguracji sieci przedstawiajcy biece


ustawienia sieciowe urzdzenia mona wydrukowa z poziomu panelu
sterowania urzdzenia. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci.

Urzdzenie, ktre nie obsuguje interfejsu sieciowego nie bdzie


korzysta z tej funkcji (patrz Widok z tyu na stronie 25).
Protok TCP/IPv6 nie jest obsugiwany przez ten program.

Urzdzenie z wywietlaczem: Nacinij przycisk

(Menu) na panelu

sterowania i wybierz opcjeSiec > Konfig. sieci. (Konfiguracja sieci).

Urzdzenie z ekranem dotykowym: Nacinij Konfiguracja na ekranie


gwnym > Sie > Dalej > Konfiguracja sieci.

Urzdzenie bez wywietlacza: Nacinij i przytrzymaj przycisk


(Cancel lub Stop/Clear) na panelu sterowania przez ponad 45
sekund.

Najpierw naley ustawi adres IP uywany do drukowania i zarzdzania


przez sie. W wikszoci przypadkw nowy adres IP zostanie
automatycznie przypisany przez serwer DHCP znajdujcy si w sieci.

Ustawianie adresu IPv4 za pomoc programu


SetIP (system Windows)

W raporcie konfiguracji sieci mona znale adresy MAC i IP urzdzenia.


Na przykad:

Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78

Adres IP: 169.254.192.192

Przed uyciem programu SetIP naley wyczy zapor komputera w


Panel sterowania > Centrum zabezpiecze > Zapora systemu
Windows.

Zainstaluj ten program z dostarczonej pyty CD-ROM klikajc


dwukrotnie opcj Application > SetIP > Setup.exe.

2
3
4

Naley postpowa zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.


Podcz urzdzenie do sieci za pomoc kabla sieciowego.
Wcz urzdzenie.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

149

Konfiguracja sieci przewodowej


5

Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno opcje Wszystkie


programy > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

Kliknij ikon
(trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby otworzy okno
konfiguracji TCP/IP.

Wprowad nowe informacje o urzdzeniu w oknie konfiguracji. W


przypadku firmowej sieci intranet konieczne moe by wczeniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.

Odszukaj adres MAC urzdzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz


Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie 149) i wprowad go
bez uywania dwukropkw. Na przykad adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.

Ustawianie adresu IPv4 za pomoc programu


SetIP (system Macintosh)
Przed uyciem programu SetIP, naley wyczy zapor ogniow
komputera w System Preferences > Security > Firewall.

Ponisze instrukcje mog si rni w zalenoci od modelu drukarki.

1
2

Podcz urzdzenie do sieci za pomoc kabla sieciowego.

Kliknij dwukrotnie plik. Zostanie automatycznie otwarta aplikacja


Safari. Wybierz opcj Trust. W przegldarce internetowej zostanie
wywietlona strona SetIPapplet.html, na ktrej znajduj si nazwa
i adres IP drukarki.

Kliknij ikon
(trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby otworzy okno
konfiguracji TCP/IP.

Wprowad nowe informacje o urzdzeniu w oknie konfiguracji. W


przypadku firmowej sieci intranet konieczne moe by wczeniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.

W instalacyjn pyt CD i otwrz okno pyty, a nastpnie wybierz


opcj MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

Kliknij przycisk Konfiguracja, a nastpnie kliknij OK. W urzdzeniu


zostanie automatycznie wydrukowany Raport konfiguracji sieci.
Sprawd, czy wszystkie ustawienia s prawidowe.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

150

Konfiguracja sieci przewodowej


Odszukaj adres MAC urzdzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz
Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie 149) i wprowad go
bez uywania dwukropkw. Na przykad adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.

6
7

Wprowad nowe informacje o urzdzeniu w oknie konfiguracji. W


przypadku firmowej sieci intranet konieczne moe by wczeniejsze
przypisanie tych informacji przez administratora sieci.

Odszukaj adres MAC urzdzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz


Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie 149) i wprowad go
bez uywania dwukropkw. Na przykad adres 00:15:99:29:51:A8
wprowadzany jest jako 0015992951A8.

Kliknij przycisk Apply, przycisk OK i ponownie przycisk OK.


Zamknij program Safari.

Ustawianie adresu IPv4 za pomoc programu


SetIP (system Linux)

W urzdzeniu zostanie automatycznie wydrukowany Raport


konfiguracji sieci.

Przed uyciem programu SetIP naley wyczy zapor sieciow


komputera w System Preferences lub Administrator.

Ponisze instrukcje mog si rni, w zalenoci od uywanego


modelu i systemw operacyjnych.

1
2
3

Otwrz katalog /opt/Samsung/mfp/share/utils/.


Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet.html.
Kliknij, aby otworzy okno konfiguracji protokou TCP/IP.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

151

Instalowanie sterownika przez sie


Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by
dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7).

Wybierz opcj Zainstaluj teraz.

Urzdzenie, ktre nie obsuguje interfejsu sieciowego nie bdzie


korzysta z tej funkcji (patrz Widok z tyu na stronie 25).

Windows

Upewnij si, e urzdzenie jest podczone do sieci i wczone.


Sprawd te, czy ustawiono adres IP urzdzenia (patrz Ustawianie
adresu IP na stronie 149).

Jeli podczas instalacji zostanie wywietlone okno Kreator


znajdowania nowego sprztu, kliknij przycisk Anuluj, aby je
zamkn.

Opcja Instalacja niestandardowa umoliwia wybranie poczenia


urzdzenia i wybranie indywidualnych skadnikw do zainstalowania.
Postpuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.

W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcj Akceptuj


warunki Umowy licencyjnej. Nastpnie kliknij Dalej.
Program wyszuka urzdzenie.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

152

Instalowanie sterownika przez sie


Jeeli urzdzenie nie zostanie znalezione w sieci lub lokalnie, zostanie
wywietlony komunikat o bdzie. Wybierz dan opcj i kliknij
przycisk Dalej.

Wyszukane urzdzenia zostan pokazane na ekranie. Zaznacz to,


ktrego chcesz uy, i kliknij przycisk OK.

Jeli sterownik wyszuka tylko jedno urzdzenie, zostanie wywietlone


okno potwierdzenia.

Naley postpowa zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

153

Instalowanie sterownika przez sie


Tryb cichej instalacji
Tryb cichej instalacji jest metod, ktra nie wymaga interwencji uytkownika. Po rozpoczciu instalacji sterownik urzdzenia i oprogramowanie s
automatycznie instalowane na komputerze. Cicha instalacja moe zosta rozpoczta poprzez wpisanie polecenia /s lub /S w oknie polece.

Parametry wiersza polece


Ponisza tabela wskazuje polecenia, ktre mona wpisa w oknie polece.

Nastpujce polecenia dziaaj w poczeniu z wyraeniami /s lub /S. Jednak /h, /H lub /? s poleceniami specjalnymi, ktre mog by stosowane
samodzielnie.

Wiersz polece

Definicja

Opis

/s lub /S

Powoduje rozpoczcie cichej instalacji.

Wykonuje instalacj sterownikw urzdzenia bez potrzeby interwencji


uytkownika.

/p<nazwa portu> lub /


P<nazwa portu>

Okrela port drukarki.

Nazwa portu drukarki moe by okrelona jako adres IP, nazwa hosta,
nazwa lokalnego portu USB lub IEEE1284.

Port sieciowy zostanie utworzony


poprzez wykorzystanie standardowego
monitora portu TCP/IP. W przypadku
portu lokalnego taki port musi istnie w
systemie przed okreleniem za pomoc
polecenia.

Na przykad:
/pxxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx.xxx.xxx.xxx oznacza adres IP drukarki
sieciowej. /pUSB001, /PLPT1:, /pnazwa hosta
W przypadku jzyka koreaskiego podczas cichej instalacji
sterownika, naley wpisa polecenie Setup.exe /s /L"0x0012 or
Setup.exe /s.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

154

Instalowanie sterownika przez sie


Wiersz polece
/a<cieka_docel> lub /
A<cieka_docel>

Definicja
Okrela ciek docelow procesu instalacji.
cieka docelowa musi by pen
ciek.

/i<nazwa pliku
skryptowego> lub /I<nazwa
pliku skryptowego>

Opis
Z uwagi na to, e sterowniki urzdzenia powinny by zainstalowane w
okrelonej lokalizacji systemu operacyjnego, polecenie to dotyczy
wycznie oprogramowania.

Okrela dostosowany plik skryptowy instalacji Dostosowany plik skryptowy moe by przydzielony do dostosowanej
przeznaczony do zindywidualizowanej obsugi. cichej instalacji. Ten plik skryptowy moe by dostosowany lub
zmodyfikowany za pomoc dostarczonego narzdzia dostosowania
Nazwa pliku skryptowego powinna by programu instalacyjnego lub edytora tekstowego.
pen nazw.
Dostosowany plik skryptowy jest wykonywany przed domylnymi
ustawieniami programu instalacyjnego, ale pniej ni parametry
wiersza polece.

/n<Nazwa drukarki> lub /


N<Nazwa drukarki>

Okrela nazw drukarki. Wystpienie drukarki


powinno zosta utworzone jako okrelona
nazwa drukarki.

Za pomoc tego parametru mona dowolnie dodawa wystpienia


drukarki.

/nd lub /ND

Polecenia nieustawiania zainstalowanego


sterownika jako domylnego sterownika
urzdzenia.

Oznacza to, e zainstalowane sterowniki urzdzenia nie bd


domylnym sterownikiem urzdzenia, jeeli zainstalowany jest jeden lub
kilka sterownikw domylnych. Jeli w systemie nie zainstalowano
sterownika urzdzenia, ta opcja nie bdzie stosowana, poniewa system
operacyjny Windows okreli zainstalowany sterownik drukarki jako
domylny.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

155

Instalowanie sterownika przez sie


Wiersz polece

Definicja

Opis

/x lub /X

Wykorzystuje istniejce pliki sterownika


urzdzenia do utworzenia wystpienia drukarki,
jeli jest ona ju zainstalowana.

To polecenie zapewnia sposb instalacji wystpienia drukarki, ktre


wykorzystuje zainstalowane pliki sterownika drukarki bez instalacji
dodatkowego sterownika.

/up<nazwa drukarki> lub /


UP<nazwa drukarki>

Usuwa wycznie okrelone wystpienie


drukarki, a nie pliki sterownika.

To polecenie stanowi metod usunicia wycznie okrelonego


wystpienia drukarki z systemu, bez wpywu na inne sterowniki drukarki.
Nie spowoduje to usunicia plikw sterownika drukarki z systemu.

/d lub /D

Odinstalowuje wszystkie sterowniki i aplikacje


urzdzenia z systemu.

To polecenie powoduje usunicie wszystkich zainstalowanych


sterownikw i aplikacji urzdzenia z systemu.

/v<nazwa udostpnienia>
lub /V<nazwa
udostpnienia>

Udostpnia zainstalowane urzdzenie lub


dodaje inne dostpne sterowniki platformy dla
funkcji Point & Print.

Polecenie spowoduje zainstalowanie wszystkich obsugiwanych


sterownikw urzdzenia platformy systemu Windows w systemie i
udostpnienie ich dla okrelonego elementu <nazwa udostpnienia> dla
funkcji Point & Print.

/o lub /O

Otwiera folder Drukarki i faksy po instalacji.

Polecenie otworzy folder Drukarki i faksy po przeprowadzeniu cichej


instalacji.

/f<nazwa pliku dziennika>


lub /F<nazwa pliku
dziennika>

Okrela nazw pliku dziennika. Jeeli parametr


nie zostanie okrelony, w systemowym folderze
tymczasowym utworzony zostaje domylny plik
dziennika.

Utworzy plik dziennika w okrelonym folderze.

/h, /H lub /?

Wywietla wykorzystanie wiersza polece.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

156

Instalowanie sterownika przez sie


7

Jeli adres IP nie zosta jeszcze skonfigurowany, kliknij opcj Set IP


address i zapoznaj si z czci Ustawianie adresu IPv4 za pomoc
programu SetIP (system Macintosh) na stronie 150. Aby
skonfigurowa ustawienia poczenia bezprzewodowe, zapoznaj si z
czci Konfiguracja na komputerze Macintosh na stronie 183.

Macintosh

1
2

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do sieci.

Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, ktra zostanie wywietlona na


pulpicie komputera Macintosh.

W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

4
5
6
7
8

Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

Kliknij Continue w oknie User Options Pane.

Kliknij przycisk Continue.


Przeczytaj umow licencyjn i kliknij przycisk Continue.

10

W przypadku wybrania opcji Customize mona wybra


poszczeglne skadniki do zainstalowania.

11
12

Podaj haso i kliknij OK.

13
14

Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Quit lub Restart.

Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptowa umow licencyjn.


Zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem o zamkniciu
wszystkich aplikacji. Kliknij Continue.

Kliknij przycisk Install. Zostan zainstalowane wszystkie skadniki


niezbdne do pracy urzdzenia.

Instalacja oprogramowania wymaga ponownego uruchomienia


komputera. Kliknij przycisk Continue Installation.

Otwrz kolejno foldery Applications > Utilities > Print Setup


Utility.

15

W systemie Mac OS X 10.5-10.7 otwrz kolejno foldery


Applications > System Preferences i kliknij pozycj Print &
Fax.

Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.

W systemie Mac OS X 10.5-10.7 kliknij przycisk +. Zostanie


wywietlone okno.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

157

Instalowanie sterownika przez sie


16

W systemie Mac OS X 10.4 kliknij pozycj IP Printer.

17

Aby zainstalowa sterownik faksu:

W systemie Mac OS X 10.5-10.7 kliknij przycisk IP.

a Otwrz kolejno folder Aplikacje > Samsung > Kreator kolejki


faksw.
b Urzdzenie zostanie wywietlone na licie Printer List.
c Wybierz urzdzenie, ktre chcesz uy i kliknij przycisk Create.

Wybierz opcj HP Jetdirect - Socket w obszarze Protocol.

Podczas drukowania dokumentu skadajcego si z wielu stron


wydajno drukowania mona zwikszy przez wybranie ustawienia
Socket dla opcji Printer Type.

Linux

18
19
20

Podaj adres IP urzdzenia w polu Address.


Wprowad nazw kolejki w polu Queue. Jeli nie mona okreli
nazwy kolejki, najpierw naley uy domylnej nazwy kolejki.
W systemie Mac OS X 10.4, jeeli funkcja Auto Select nie dziaa
prawidowo, wybierz pozycj Samsung w obszarze Print Using i
nazw uywanego urzdzenia w polu Model.

21

W systemie Mac OS X 10.5-10.7, jeeli funkcja Auto Select nie


dziaa prawidowo, wybierz opcj Select Printer Software, a
nastpnie wybierz nazw urzdzenia w obszarze Print Using.

Aby zainstalowa oprogramowanie do drukarki, naley pobra pakiety z


oprogramowaniem dla systemu Linux, ktre s dostpne na stronie
internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com/printer > znajd
swj produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).

Instalacja innych programw:


Patrz Instalowanie aplikacji Smart Panel na stronie 144.
Patrz Instalowanie programu do ustawiania opcji drukarki na
stronie 145.

Kliknij przycisk Add.


Urzdzenie zostanie wywietlone w obszarze Printer List i
ustawione jako urzdzenie domylne.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

158

Instalowanie sterownika przez sie


Instalacja sterownika w systemie Linux i
dodawanie drukarki sieciowej

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do sieci.


Sprawd te, czy ustawiono adres IP urzdzenia.

2
3
4
5
6

Pobierz pakiet Unified Linux Driver z witryny firmy Samsung.

7
8
9
10
11
12

Wyodrbnij plik UnifiedLinuxDriver.tar.gz i otwrz nowy katalog.


Kliknij dwukrotnie folder Linux > ikon install.sh.
Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue.
Zostanie otwarte okno kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk
Next.
Wybierz drukark sieciow i kliknij przycisk Search.

Dodawanie drukarki sieciowej

1
2
3
4
5
6
7
8

Kliknij dwukrotnie ikon Unified Driver Configurator.


Kliknij ikon Add Printer..
Zostanie otwarte okno Add printer wizard. Kliknij przycisk Next.
Wybierz ustawienie Network printer i kliknij przycisk Search.
Adres IP drukarki i nazwa modelu pojawi si w polu listy.
Wybierz urzdzenie i kliknij przycisk Next.
Wprowad opis drukarki i kliknij przycisk Next.
Po dodaniu urzdzenia kliknij Finish.

W polu listy zostanie wywietlony adres IP urzdzenia oraz nazwa


modelu.
Wybierz urzdzenie i kliknij przycisk Next.
Wprowad opis drukarki i nacinij przycisk Next.
Po dodaniu urzdzenia kliknij Finish.
Po zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Finish.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

159

Instalowanie sterownika przez sie


9

UNIX
Przed zainstalowaniem sterownika drukarki dla systemu UNIX
upewnij si, e urzdzenie obsuguje system operacyjny UNIX (patrz
System operacyjny na stronie 7).
Polecenia oznaczone s znakami , podczas wpisywania polece
nie naley wpisywa znakw .

Z witryny internetowej Samsung pobierz pakiet sterownikw


drukarki dla systemu UNIX i rozpakuj.

Zaloguj si na konto root.


su -

Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by


dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju (patrz System
operacyjny na stronie 7).

W celu skorzystania ze sterownika drukarki dla systemu UNIX konieczna


jest instalacja pakietu sterownikw drukarki dla systemu UNIX oraz
skonfigurowanie drukarki. Mona pobra pakiety z oprogramowaniem dla
systemu UNIX, ktre s dostpne na stronie internetowej firmy Samsung
(http://www.samsung.com/printer > znajd swj produkt > Wsparcie lub
Centrum pobierania).

Instalacja pakietu sterownikw drukarki dla


systemu UNIX
Procedura instalacji jest identyczna dla wszystkich wymienionych
wariantw systemu operacyjnego UNIX.

Skopiuj odpowiednie archiwum sterownikw do docelowego


komputera z systemem UNIX.

Szczegowe informacje mona znale w podrczniku administratora


danego systemu UNIX.

Rozpakuj archiwum pakietu sterownikw drukarki dla systemu


UNIX.
Na przykad, w systemie IBM AIX uyj nastpujcych polece.
gzip -d < wpisz nazw pakietu | tar xf -

5
6

Przejd do nierozpakowanego katalogu.


Uruchom skrypt instalacyjny.
./install
install to plik skryptu instalacyjnego, uywanego do instalowania i
odinstalowania pakietu sterownikw UNIX PrinterDriver.
Polecenie chmod 755 install umoliwia przyznanie uprawnie
skryptowi instalacyjnemu.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

160

Instalowanie sterownika przez sie


7

Aby sprawdzi wynik instalacji, wprowad polecenie . /install c,


aby sprawdzi wyniki instalacji.

Uruchom program installprinter z wiersza polece. Spowoduje to


wywietlenie okna Add Printer Wizard. W wywietlonym oknie
wprowad konfiguracj drukarki, zgodnie z poniszymi poleceniami:

W niektrych systemach UNIX, na przykad Solaris 10, drukarka moe


nie by dostpna i/lub moe nie przyjmowa zada bezporednio po
dodaniu. W takim przypadku naley wprowadzi nastpujce polecenia
w terminalu roota:
accept <printer_name>
enable <printer_name>

Dezinstalacja pakietu sterownikw drukarki


W celu usunicia drukarki zainstalowanej w systemie naley uy
narzdzia deinstalacji drukarki.
a Wprowad w terminalu polecenie uninstallprinter.
Spowoduje to otwarcie okna Uninstall Printer Wizard.
Wszystkie zainstalowane drukarki zostan wywietlone w formie
listy rozwijanej.
b Wybierz drukark do usunicia.
c Kliknij przycisk Delete, aby usun drukark z systemu.
d Aby sprawdzi wynik instalacji, wprowad polecenie . /install d.
e Aby sprawdzi wyniki dezinstalacji, wprowad polecenie . /install
c.

Aby wykona ponown instalacj plikw binarnych, wprowad polecenie .


/install.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

161

Instalowanie sterownika przez sie


Konfigurowanie drukarki
Aby doda drukark do systemu UNIX, wprowad polecenie installprinter
w wierszu polece. Spowoduje to wywietlenie okna kreatora dodawania
drukarki. W wywietlonym oknie wprowad konfiguracj drukarki, zgodnie
z poniszymi poleceniami:

1
2
3

Wprowad nazw drukarki.

Okrel dowolny opis drukarki w polu Description. Pole to jest


opcjonalne.

5
6

W polu Location okrel lokalizacj drukarki.

Funkcja Queue type okrela poczenie jako lpd lub jetdirect w


odpowiednim polu. W przypadku systemu operacyjnego Sun Solaris
dostpny jest dodatkowy typ usb.

Wybierz opcj Copies, aby okreli liczb kopii.

Wybierz odpowiedni model drukarki z listy.

Zaznacz opcj Collate, aby drukarka automatycznie sortowaa


kopie.

10

Zaznacz opcj Reverse Order, aby drukowa kopie w odwrotnym


porzdku.

11

Zaznacz opcj Make Default, aby okreli dan drukark jako


domyln.

12

Kliknij przycisk OK, aby doda drukark.

Wprowad dowolny opis odpowiadajcy typowi drukarki w polu


Type. Pole to jest opcjonalne.

W polu tekstowym Device wprowad adres IP lub nazw DNS


drukarki (w przypadku drukarek sieciowych). W przypadku systemu
IBM AIX z funkcj jetdirect Queue type moliwe jest wprowadzenie
jedynie nazwy DNS, cyfrowe adresy IP nie s dozwolone.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

162

konfiguracja protokou IPv6


Protok IPv6 jest obsugiwany prawidowo tylko w systemie Windows
Vista lub nowszym.

Niektre funkcje oraz wyposaenie opcjonalne mog nie by


dostpne, w zalenoci od modelu lub kraju (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7 lub Przegld menu na stronie
36).

Kliknij polecenie Dodaj drukark w lewym rogu okna Drukarki i


faksy.

W oknach Dodaj drukark kliknij polecenie Dodaj drukark


lokaln.

Zostanie wywietlone okno Kreator dodawania drukarki. Postpuj


zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.

Jeli sie IPv6 nie dziaa, przywr fabryczne wartoci ustawie


sieciowych i sprbuj ponownie uywajc opcji Wyczysc ustaw..

Aby korzysta ze rodowiska sieciowego IPv6, naley wykona ponisz


procedur w celu uycia adresu IPv6.
10

Za pomoc panelu sterowania

1
2
3

Podcz urzdzenie do sieci za pomoc kabla sieciowego.

Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Drukarki i faksy.

Wcz urzdzenie.
Wydrukuj Raport konfiguracji sieci, ktry pozwoli sprawdzi
adresy IPv6 (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie
149).

Jeli urzdzenie nie dziaa w rodowisku sieciowym, aktywuj protok


IPv6. Przejd do nastpnej czci.

Aktywacja protokou IPv6

1
2
3
4
5

Nacinij przycisk

(Menu) na panelu sterowania.

Nacinij Siec > TCP/IP (IPv6) > Wlacz IPv6.


Wybierz opcj Wl. i nacinij przycisk OK.
Wycz urzdzenie i wcz je ponownie.
Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

163

konfiguracja protokou IPv6


Ustawianie adresw IPv6

11

Z usugi SyncThru Web Service


Urzdzenie obsuguje nastpujce adresy IPv6 do celw wydrukw
sieciowych i administracji.

Link-local Address: Samodzielnie skonfigurowany lokalny adres IPv6


(adres zaczyna si od FE80).

Stateless Address: Automatycznie skonfigurowany przez router


sieciowy adres IPv6.

Stateful Address: Adres IPv6 skonfigurowany przez serwer DHCPv6.

Manual Address: Adres IPv6 rcznie wprowadzony przez


uytkownika.

W przypadku modeli, ktre nie s wyposaone w wywietlacz na


panelu sterowania, konieczne jest uzyskanie dostpu do SyncThru
Web Service za pomoc adresu IPv4, a nastpnie przeprowadzenie
poniszych czynnoci w celu zastosowania IPv6.

Uruchom przegldark internetow, na przykad program Internet


Explorer, w systemie Windows. W polu adresu podaj adres IP
urzdzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i nacinij klawisz Enter lub kliknij
opcj Przejd.

Jeeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru Web


Service, konieczne jest zalogowanie si jako administrator. Wpisz
poniszy, domylny identyfikator i haso.

Konfiguracja DHCPv6 (typu stateful)


Jeli w sieci znajduje si serwer DHCPv6, moesz wybra jedn z
poniszych opcji domylne dynamicznej konfiguracji hosta.

1
2
3

Nacinij przycisk

(Menu) na panelu sterowania.

Nacinij Siec > TCP/IP (IPv6) > Konfig. DHCPv6.


Nacinij OK, aby wybra dan warto.

Adres DHCPv6: Zawsze uywaj protokou DHCPv6, niezalenie


od dania routera.

Wylacz DHCPv6: Nigdy nie uywaj protokou DHCPv6,


niezalenie od dania routera.

Router: Uywaj protokou DHCPv6 tylko na danie routera.

ID: admin

Haso: sec00000

Po wywietleniu okna SyncThru Web Service przenie kursor na


grny pasek menu w czci Ustawienia i kliknij polecenie
Ustawienia sieciowe.

4
5

Kliknij polecenie TCP/IPv6 w lewej czci witryny internetowej.


Aby wczy opcj IPv6, zaznacz pole wyboru Protok IPv6.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

164

konfiguracja protokou IPv6


6

Zaznacz pole wyboru Rczny adres. Zostanie wwczas


aktywowane pole Adres/Prefiks.

Wprowad pozosta cz adresu (np.: 3FFE:10:88:194::AAAA.


A oznacza warto szesnastkow od 0 do 9 lub od A do F).

8
9

Wybierz konfiguracj DHCPv6.


Kliknij przycisk Zastosuj.

Korzystanie z programu SyncThru Web Service

Uruchom przegldark internetow, ktra obsuguje wpisywanie


adresw IPv6 jako adresy URL (np. Internet Explorer).

Wybierz jeden z adresw IPv6 (Link-local Address, Stateless


Address, Stateful Address, Manual Address) z opcji Raport
konfiguracji sieci (patrz cz Drukowanie raportu konfiguracji
sieci na stronie 149).

Wprowad adresy IPv6 (np.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).


Adresy musz by zawarte w nawiasach kwadratowych [ ].

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

165

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Upewnij si, e urzdzenie obsuguje sie bezprzewodow. W
zalenoci od modelu sie bezprzewodowa moe nie by dostpna
(patrz Funkcje poszczeglnych modeli na stronie 7).
Jeli sie IPv6 nie dziaa, przywr fabryczne wartoci ustawie
sieciowych i sprbuj ponownie uywajc opcji Wyczysc ustaw..

Nazwa sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy


Sieci bezprzewodowe wymagaj wikszego poziomu zabezpiecze,
dlatego przy pierwszej konfiguracji punktu dostpu tworzone s nazwa sieci
(SSID), uywany typ zabezpiecze i klucz sieciowy. Przed kontynuowanie
instalacji urzdzenia popro administratora sieci o te informacje.

12

Rozpoczcie pracy

Objanienie rodzajw sieci


Zwykle midzy komputerem a urzdzeniem moe istnie tylko jedno
poczenie w danym czasie.
Tryb infrastruktury
Jest to rodowisko uywane zazwyczaj w sieciach
domowych lub w sieciach typu SOHO (Small Office/Home
Office). W tym trybie do komunikacji z urzdzeniem
bezprzewodowym wykorzystywany jest punkt dostpu.
Tryb Ad-hoc
Ten tryb nie wykorzystuje punktu dostpu. Komputer
bezprzewodowy oraz urzdzenie bezprzewodowe
komunikuj si bezporednio.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

166

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


13

Wprowadzenie do metod konfiguracji bezprzewodowej


Ustawienia bezprzewodowe mona skonfigurowa z urzdzenia lub komputera. Wybierz metod konfiguracji z poniszej tabeli.

Niektre rodzaje instalacji w sieci bezprzewodowej mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub kraju.

Metoda konfiguracji
Za pomoc panelu
sterowania urzdzenia

Metoda poczenia
Korzystanie z funkcji WPS (zalecane)
(

Korzystanie z przycisku menu


(

Opis i instrukcje
Patrz Urzdzenia z wywietlaczem na stronie 170.
Patrz Urzdzenia bez wywietlacza na stronie 171.
Patrz Korzystanie z przycisku menu na stronie 172.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

167

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Metoda konfiguracji

Metoda poczenia
Punkt dostpu przez kabel USB (zalecane)
(

Z poziomu komputera

Uytkownicy systemu Windows powinni zapozna si z czci Punkt dostpu


przez kabel USB na stronie 173.
Uytkownicy komputera Macintosh powinni zapozna si z czci Punkt
dostpu przez kabel USB na stronie 183.

Dostp za pomoc przycisku WPS (bez


poczenia za pomoc kabla USB)

Uytkownicy systemu Windows powinni zapozna si z czci Dostp za


pomoc przycisku WPS (bez poczenia za pomoc kabla USB) na stronie 178.

Uytkownicy komputera Macintosh powinni zapozna si z czci Ustawienie


punktu dostpu za pomoc przycisku WPS. na stronie 187.

Poczenie Ad-hoc przez kabel USB


(

Inne metody
konfiguracji

Opis i instrukcje

Uytkownicy systemu Windows powinni zapozna si z czci Poczenie Adhoc przez kabel USB na stronie 180.
Uytkownicy komputera Macintosh powinni zapozna si z czci Poczenie
Ad-hoc przez kabel USB na stronie 189.

Korzystanie z kabla sieciowego

Patrz Korzystanie z kabla sieciowego na stronie 192.

Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania


mobilnego

Patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct na stronie 195.

W przypadku wystpienia problemw w trakcie konfiguracji bezprzewodowej lub instalacji sterownikw naley zapozna si z rozdziaem powiconym
rozwizywaniu problemw (patrz Rozwizywanie problemw na stronie 197).

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

168

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Co naley przygotowa

14

Korzystanie z przycisku WPS

Jeli urzdzenie lub punkt dostpu (router bezprzewodowy) obsuguj


funkcj Wi-Fi Protected Setup (WPS), to bez uycia komputera mona w
prosty sposb okreli ustawienia sieci bezprzewodowej za pomoc

Sprawd, czy punkt dostpu (lub router bezprzewodowy) obsuguje


funkcj WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Sprawd, czy dane urzdzenie obsuguje funkcj WPS (Wi-Fi Protected


Setup).

przycisku

Komputer podczony do sieci (tylko w trybie PIN)

(WPS) dostpnego na panelu sterowania.

Aby moliwe byo korzystanie z sieci bezprzewodowej w trybie


infrastruktury, naley upewni si, e kabel sieciowy jest odczony
od urzdzenia. W zalenoci od uywanego punktu dostpu (routera
bezprzewodowego) do czenia z punktem dostpu uywany jest
przycisk WPS (PBC) lub konieczne jest wpisanie numeru PIN z
komputera. Wicej informacji mona znale w podrczniku
uytkownika doczonym do uywanego punktu dostpowego (lub
routera bezprzewodowego).
Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomoc przycisku
WPS, ustawienia zabezpiecze mog ulec zmianie. Aby temu
zapobiec, zablokuj opcj WPS dla biecych ustawie
zabezpiecze sieci bezprzewodowej. Nazwa opcji moe si rni w
zalenoci od uywanego punktu dostpu (lub rutera
bezprzewodowego).

Wybieranie typu
Istniej dwa sposoby podczenia urzdzenia do sieci bezprzewodowej za
pomoc przycisku

(WPS) na panelu sterowania.

Metoda konfiguracji przyciskw (PBC) umoliwia podczenie


urzdzenia do sieci bezprzewodowej poprzez nacinicie przycisku
(WPS) na panelu sterowania urzdzenia oraz przycisku WPS (PBC)
odpowiednio punktu dostpu z obsug funkcji Wi-Fi Protected Setup
(WPS) lub routera bezprzewodowego.
Metoda z wykorzystaniem osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)
umoliwia podczenie urzdzenia do sieci bezprzewodowej poprzez
wprowadzenie dostarczonego numeru PIN w punkcie dostpu z obsug
funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup) (lub routerze bezprzewodowym).
Domylnym ustawieniem fabrycznym urzdzenia jest tryb PBC, ktry jest
zalecany dla typowego rodowiska sieci bezprzewodowej.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

169

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


czenie w trybie PIN
Moesz zmieni tryb WPS w panelu sterowania (
Bezprzewodowy > OK > Ustaw. WPS).

(Menu) > Siec >

Urzdzenia z wywietlaczem
czenie w trybie PBC

Nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy.

Zostanie wywietlony omiocyfrowy kod PIN.


W cigu dwch minut naley wprowadzi ten omiocyfrowy numer
PIN w komputerze podczonym do punktu dostpu (lub routera
bezprzewodowego).
Komunikaty pokazywane na wywietlaczu w poniszej kolejnoci:

Nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy.

a Laczenie: Urzdzenie jest podczone do sieci


bezprzewodowej.

W urzdzeniu rozpoczyna si oczekiwanie przez okres do dwch


minut na nacinicie przycisku WPS (PBC) na punkcie dostpu (lub
routerze bezprzewodowym).

b Podlaczony: Gdy urzdzenie nawie poczenie z sieci


bezprzewodow, dioda LED WPS pozostanie wczona.

Nacinij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostpowym (lub routerze


bezprzewodowym).

c Typ SSID: Po zakoczeniu procesu czenia z sieci


bezprzewodow na wywietlaczu LCD uka si dane SSID
punktu dostpu.

Komunikaty pokazywane na wywietlaczu w poniszej kolejnoci:


a Laczenie: Urzdzenie czy si z punktem dostpu (lub
routerem bezprzewodowym).
b Podlaczony: Gdy urzdzenie nawie poczenie z sieci
bezprzewodow, dioda LED WPS pozostanie wczona.
c Typ SSID: Po zakoczeniu procesu czenia z sieci
bezprzewodow na wywietlaczu uka si dane SSID punktu
dostpu.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

170

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Urzdzenia bez wywietlacza
czenie w trybie PBC

Nacinij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostpowym (lub routerze


bezprzewodowym).
a Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie miga szybko.
Urzdzenie czy si z punktem dostpu (lub routerem
bezprzewodowym).
b Gdy urzdzenie nawie poczenie z sieci bezprzewodow,
dioda LED WPS pozostanie wczona.

Naley wydrukowa raport konfiguracji sieci zawierajcy numer PIN


(patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie 149).
W trybie gotowoci naley nacisn i przytrzyma przez mniej wicej

Nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go
przez 2-4 sekundy, a dioda LED stanu zacznie szybko miga.
Oznacza to nawizywanie poczenia z sieci bezprzewodow.
Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu nacinicia
przycisku PBC na punkcie dostpowym (lub routerze
bezprzewodowym).

czenie w trybie PIN

5 sekund przycisk
(Cancel lub Stop/Clear) znajdujcy si na
panelu sterowania. Umoliwia wywietlenie numeru PIN urzdzenia.

Nacinij i przytrzymaj przycisk


(WPS) na panelu kontrolnym
przez ponad 4 sekundy, a dioda LED stanu zawieci si.
Oznacza to, e urzdzenie nawizuje poczenie z punktem
dostpowym (lub routerem bezprzewodowym).

W cigu dwch minut naley wprowadzi ten omiocyfrowy numer


PIN w komputerze podczonym do punktu dostpu (lub routera
bezprzewodowego).
Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu
wprowadzenia 8-cyfrowego numeru PIN.
Dioda LED sieci bezprzewodowej miga w niej opisany sposb:
a Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie miga szybko.
Urzdzenie czy si z punktem dostpu (lub routerem
bezprzewodowym).
b Gdy urzdzenie nawie poczenie z sieci bezprzewodow,
dioda LED WPS pozostanie wczona.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

171

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Ponowne czenie si z sieci
Kiedy funkcja poczenia bezprzewodowego jest wyczona, urzdzenie
automatycznie prbuje ponownie poczy si z punktem dostpu (lub
routerem bezprzewodowym) przy uyciu poprzednio uywanych ustawie
poczenia i adresu.

Urzdzenie automatycznie czy si ponownie z sieci bezprzewodow


w nastpujcych przypadkach:

Rozczanie poczenia z sieci


Aby rozczy poczenie z sieci bezprzewodow, nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania przez ponad dwie sekundy.

Sie Wi-Fi pracuje w trybie bezczynnoci: Urzdzenie jest


natychmiast odczane od sieci bezprzewodowej i ganie dioda WPS
LED.

Sie Wi-Fi jest uywana: Podczas oczekiwania urzdzenia na


zakoczenie biecego zadania drukowania dioda LED sieci
bezprzewodowej miga szybko. Nastpnie poczenie sieci
bezprzewodowej jest automatycznie rozczane i dioda WPS LED
ganie.

Urzdzenie zostanie wyczone i ponownie wczone.


Punkt dostpu (lub router bezprzewodowy) zostanie wyczony i
ponownie wczony.

15

Anulowanie procesu czenia

Korzystanie z przycisku menu

Aby anulowa podczanie do sieci bezprzewodowej w czasie czenia si


urzdzenia z sieci bezprzewodow, nacinij i zwolnij przycisk
(Cancel
lub Stop/Clear) na panelu sterowania. Naley zaczeka 2 minuty, a
ponownie zostanie nawizana komunikacja z sieci bezprzewodow.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Przed rozpoczciem sprawd nazw sieciow (SSID) swojej sieci


bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeli jest szyfrowana. Ta informacja
zostaa ustawiona podczas instalacji punktu dostpu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat rodowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj si z osob, ktra j konfigurowaa.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

172

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


16

Po nawizaniu poczenia sieci bezprzewodowej naley zainstalowa


sterownik urzdzenia za pomoc aplikacji (patrz Instalowanie
sterownika przez sie na stronie 152).

1
2
3

Nacinij przycisk

Konfiguracja w systemie Windows


Skrt do Konfiguracja poczenia bezprzewodowego bez pyty CD:
Jeli sterownik drukarki zosta wczeniej zainstalowany, moesz
uzyska dostp do Konfiguracja poczenia bezprzewodowego bez
pyty CD. Z menu Start wybierz opcj Programy lub Wszystkie
programy > Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki >
Program ustawiania sieci bezprzewodowej.

(Menu) na panelu sterowania.

Nacinij Sie > Bezprzewodowy > WLAN Ustawienia.


Nacinij OK, aby wybra dan metod konfiguracji.

Kreator (zalecane): W tym trybie konfiguracja jest


automatyczna. Urzdzenie wywietli list dostpnych sieci. Po
wybraniu sieci zostanie wywietlony monit o podanie
odpowiedniego klucza zabezpiecze.
Niestandard.: W tym trybie uytkownicy mog wprowadza lub
rcznie edytowa wasny identyfikator SSID lub wybra
szczegowe opcje zabezpiecze.

Punkt dostpu przez kabel USB


Co naley przygotowa

punkt dostpu

komputer podczony do sieci

dysk CD dostarczony z urzdzeniem

Urzdzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

kabel USB.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

173

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Tworzenie infrastruktury sieci

1
2
3

Sprawd, czy kabel USB jest podczony do urzdzenia.

Wybierz opcj Instalacja i konfiguracja poczenia


bezprzewodowego.

Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcj Akceptuj


warunki Umowy licencyjnej Nastpnie kliknij Dalej.

Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.

Wcz komputer, punkt dostpu i urzdzenie.


W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

Jeli oprogramowanie nie wyszuka sieci, moe by konieczne


sprawdzenie, czy kabel USB czcy komputer z urzdzeniem jest
podczony prawidowo, a nastpnie wykonanie instrukcji
wywietlanych w oknie.

Jeli ustawienia sieci bezprzewodowej zostay skonfigurowane


wczeniej, zostanie wywietlone okno Informacje o ustawieniach
sieci bezprzewodowej.
Aby zresetowa ustawienia sieci bezprzewodowej, zaznacz pole
wyboru i kliknij Next.
W przypadku modeli obsugujcych przycisk WPS (bez poczenia
kablem USB), wywietlone zostanie ponisze okno.

- Za pomoc kabla USB : Podcz kabel USB, kliknij Dalej,


nastpnie przejd do kroku 7.
- Za pomoc przycisku WPS: Patrz Dostp za pomoc przycisku
WPS (bez poczenia za pomoc kabla USB) na stronie 178.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

174

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


7

W oknie metod konfiguracji bezprzewodowej wybierz metod.


Jeeli nie moesz znale danej nazwy sieci lub jeeli chcesz
skonfigurowa sie bezprzewodow rcznie, kliknij opcj Ustawienia
zaawansowane.
Wprowad nazw sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator
SSID punktu dostpu (w identyfikatorze SSID rozrniane s wielkie
i mae litery).
Tryb dziaania: Wybierz opcj Tryb infrastr..

Rcznie skonfiguruj ustawienia komunikacji


bezprzewodowej.: Przejd do punktu 8.

Skonfiguruj ustawienia komunikacji bezprzewodowej,


naciskajc przycisk WPS na punkcie dostpu.: Pocz si z
sieci bezprzewodow naciskajc przycisk WPS na punkcie
dostpu (lub ruterze bezprzewodowym).
-

Postpuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.


Po zakoczeniu konfiguracji ustawie sieci bezprzewodowej
przejd do kroku 11.

Po zakoczeniu wyszukiwania w oknie zostan wywietlone


urzdzenia z obsug sieci bezprzewodowej. Wybierz nazw
(identyfikator SSID) uywanego punktu dostpu i kliknij przycisk
Dalej.

Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.


System otw.: Uwierzytelnianie nie jest uywane, a szyfrowanie
moe, ale nie musi by uywane, w zalenoci od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urzdzenie
majce odpowiedni klucz WEP moe uzyska dostp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedn z tych opcji,
aby przeprowadza uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy
wczeniej udostpnionego klucza WPA. Uywany jest tu
udostpniony tajny klucz (oglnie nazywany kluczem wstpnym),
ktry naley rcznie skonfigurowa w punkcie dostpowym i u
kadego klienta.
Szyfrowanie: Wybierz szyfrowanie (Brak, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
Klucz sieciowy: Wprowad warto klucza sieciowego dla
szyfrowania.
Potwierd klucz sieciowy: Potwierd warto klucza sieciowego
szyfrowania.
Indeks klucza WEP: Jeli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni Indeks klucza WEP.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

175

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Jeli punkt dostpu ma ustawienia zabezpiecze, wywietlone zostanie
okno zabezpiecze sieci bezprzewodowej.

Sprawd, czy ustawienia sieci bezprzewodowej wywietlane w tym


oknie s prawidowe. Kliknij przycisk Dalej.

Zostanie wywietlone okno zabezpiecze sieci bezprzewodowej.


Wywietlane okno moe si rni w zalenoci od wybranego trybu
zabezpiecze: WEP lub WPA.
WEP
Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz wsp. i
wprowad klucz zabezpiecze WEP. Kliknij przycisk Dalej.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protok zabezpiecze
zapobiegajcy nieuprawnionemu dostpowi do sieci
bezprzewodowej. Protok WEP szyfruje fragment z danymi w
kadym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomoc
64- lub 128-bitowego klucza szyfrujcego WEP.
WPA
Wprowad klucz wspdzielony WPA i kliknij przycisk Dalej.
WPA uwierzytelnia i identyfikuje uytkownikw na podstawie tajnego
klucza, ktry jest automatycznie zmieniany w regularnych odstpach
czasu. W standardzie WPA do szyfrowania danych s uywane
rwnie protokoy TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES
(Advanced Encryption Standard).

W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP.


Jeli adres IP jest przypisywany za pomoc serwera DHCP,
sprawd, czy serwer ten jest wywietlany w oknie. Jeli
wywietlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij
przycisk Zmie TCP/IP, aby zmieni metod przypisywania na
DHCP.

W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego


Jeli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawd, czy opcja
Statyczny jest wywietlana w oknie. Jeli jednak jest
wywietlana metoda DHCP, kliknij przycisk Zmie TCP/IP, aby
wprowadzi adres IP oraz inne wartoci konfiguracji sieci dla
urzdzenia. Przed wprowadzeniem adresu IP urzdzenia naley
sprawdzi informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeli
komputer czy si z sieci metod wykorzystujc serwer
DHCP, naley skontaktowa si z administratorem sieci w
sprawie przydzielenia statycznego adresu IP.
Na przykad:
Jeli ustawienia sieciowe w komputerze wygldaj nastpujco:
-

Adres IP: 169.254.133.42

Maska podsieci: 255.255.0.0

W takim przypadku ustawienia sieci urzdzenia powinny by


nastpujce:

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

176

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


-

Adres IP: 169.254.133.43

Maska podsieci: 255.255.0.0 (uyj maski podsieci


komputera)

10

Opcja Wi-Fi Direct:


Opcja Wi-Fi Direct wywietlana jest na ekranie tylko wtedy, gdy
drukarka j obsuguje.

Brama: 169.254.133.1

Za pomoc narzdzia Meneder drukarki Samsung mona wczy


opcj Wi-Fi Direct (patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct na stronie
195).

Po wywietleniu okna potwierdzajcego podczenie kabla


sieciowego, odcz kabel sieciowy i kliknij Dalej.

Nazwa sieci (SSID): Domylnie nazwa sieci to nazwa modelu oraz


maksymalnie 22 znakw (z wyczeniem Direct-xx-).

Jeli kabel sieciowy jest podczony, moe wystpi problem z


wyszukaniem urzdzenia podczas konfiguracji sieci
bezprzewodowej.

11

Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakoczona. Aby drukowa


z urzdzenia obsugujcego Wi-Fi Direct, ustaw opcj Wi-Fi Direct
(patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct na stronie 195).

Klucz sieciowy to cig od 8 do 64 znakw.

12

Po zakoczeniu konfigurowania ustawie sieci bezprzewodowej


odcz kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

13

Gdy zostanie wywietlone okno Dalej, kliknij przycisk Potwierd


poczenie drukarki.

14

Wybierz skadniki, ktre maj zosta zainstalowane. Kliknij przycisk


Dalej.

15

Po wybraniu skadnikw moesz rwnie zmieni nazw


urzdzenia, wybra, czy ma by ono udostpniane w sieci, ustawi
je jako urzdzenie domylne oraz zmieni nazw portu dla kadego
urzdzenia. Kliknij przycisk Dalej.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

177

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


16

Po zakoczeniu instalacji zostanie wywietlone okno z monitem o


wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukowa stron testow,
kliknij przyciskDrukuj stron testow.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejd do kroku 18.

17

Jeeli strona testowa zostaa wydrukowana poprawnie, kliknij


przycisk Tak.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukowa j
ponownie.

18

Aby zarejestrowa urzdzenie na stronie internetowej firmy


Samsung i uzyska przydatne informacje, kliknij opcj Rejestracja
online. W przeciwnym razie kliknij Zakocz.

Tworzenie infrastruktury sieci

1
2

Wcz komputer, punkt dostpu i urzdzenie.

Wybierz opcj Instalacja i konfiguracja poczenia


bezprzewodowego.

Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcj Akceptuj


warunki Umowy licencyjnej Nastpnie kliknij Dalej.

Wybierz opcj Za pomoc przycisku WPS i kliknij Dalej.

W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

Dostp za pomoc przycisku WPS


(bez poczenia za pomoc kabla USB)
W przypadku modeli wyposaonych w przycisk WPS mona skonfigurowa
sie bezprzewodow za pomoc przycisku WPS (bez poczenia USB) i
przycisku WPS punktu dostpu (lub routera).

Co naley przygotowa

punkt dostpu (lub router bezprzewodowy)

komputer podczony do sieci

dysk CD dostarczony z urzdzeniem

urzdzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej


2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

178

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


W przypadku modeli obsugujcych przycisk WPS wywietlone
zostanie powysze okno.
Jeli urzdzenie poczone jest za pomoc kabla USB, powysze
okno nie bdzie wywietlane. Odcz kabel USB, jeli chcesz
skonfigurowa sie bezprzewodow za pomoc przycisku WPS.
Aby uzyska informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej za
pomoc kabla USB, patrz Punkt dostpu przez kabel USB na
stronie 173.

W kolejnym oknie zostanie wywietlona proba o sprawdzenie, czy


punkt dostpu (lub ruter bezprzewodowy) obsuguje WPS.

W przypadku modeli wyposaonych w wywietlacz postpuj


zgodnie z poniszymi krokami.

Podlaczony: Gdy urzdzenie nawie poczenie z


sieci bezprzewodow, dioda LED WPS pozostanie
wczona.

Typ SSID: Po zakoczeniu procesu czenia z sieci


bezprzewodow na wywietlaczu uka si dane SSID
punktu dostpu.

W przypadku modeli bez wywietlacza postpuj zgodnie z


poniszymi krokami.

b Nacinij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostpowym (lub


routerze bezprzewodowym).

a Nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i
przytrzymaj go przez 2-4 sekundy.
Urzdzenie bdzie oczekiwa do 2 minut na nacinicie
przycisku WPS na punkcie dostpu (lub routerze).
b Nacinij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostpowym (lub
routerze bezprzewodowym).
Komunikaty pokazywane na wywietlaczu w poniszej
kolejnoci:

Oznacza to nawizywanie poczenia z sieci


bezprzewodow. Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty,
do momentu nacinicia przycisku PBC na punkcie
dostpowym (lub routerze bezprzewodowym).

Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi w oknie, aby


skonfigurowa sie bezprzewodow.

Laczenie: Urzdzenie czy si z punktem dostpu (lub


routerem bezprzewodowym).

a Nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i
przytrzymaj go przez 2-4 sekundy, a dioda LED stanu
zacznie szybko miga.

Jeli punkt dostpu (lub ruter bez przewodowy) wyposaony jest w


przycisk WPS, wybierz opcj Tak i kliknij Dalej.

Podczas czenia z punktem dostpu (lub ruterem


bezprzewodowym), dioda LED WPS bdzie szybko
miga.

Gdy urzdzenie nawie poczenie z sieci


bezprzewodow, dioda LED WPS pozostanie wczona.

Zostanie wywietlone okno Konfigurowanie sieci


bezprzewodowej zakoczone. Kliknij przycisk Dalej.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

179

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Gdy zostanie wywietlone okno Dalej, kliknij przycisk Potwierd
poczenie drukarki.

Poczenie Ad-hoc przez kabel USB

10

Wybierz skadniki, ktre maj zosta zainstalowane. Kliknij przycisk


Dalej.

Jeli uytkownik nie posiada punktu dostpu, moe podczy urzdzenie


bezprzewodowo do komputera, konfigurujc sie bezprzewodow w trybie
Ad-hoc wedug poniszych prostych czynnoci.

11

Po wybraniu skadnikw moesz rwnie zmieni nazw


urzdzenia, wybra, czy ma by ono udostpniane w sieci, ustawi
je jako urzdzenie domylne oraz zmieni nazw portu dla kadego
urzdzenia. Kliknij przycisk Dalej.

12

Po zakoczeniu instalacji zostanie wywietlone okno z monitem o


wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukowa stron testow,
kliknij przyciskDrukuj stron testow.

Co naley przygotowa

komputer podczony do sieci

dysk CD dostarczony z urzdzeniem

Urzdzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

kabel USB.

W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejd do kroku 14.

13

Jeeli strona testowa zostaa wydrukowana poprawnie, kliknij


przycisk Tak.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukowa j
ponownie.

14

Aby zarejestrowa urzdzenie na stronie internetowej firmy


Samsung i uzyska przydatne informacje, kliknij opcj Rejestracja
online. W przeciwnym razie kliknij Zakocz.

Tworzenie sieci ad-hoc w systemie Windows

1
2
3

Sprawd, czy kabel USB jest podczony do urzdzenia.

Wybierz opcj Instalacja i konfiguracja poczenia


bezprzewodowego.

Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcj Akceptuj


warunki Umowy licencyjnej Nastpnie kliknij Dalej.

Wcz komputer i urzdzenie sieci bezprzewodowej.


W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

180

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


6

Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.

Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.


System otw.: Uwierzytelnianie nie jest uywane, a szyfrowanie
moe, ale nie musi by uywane, w zalenoci od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Klucz wsp.: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urzdzenie
majce odpowiedni klucz WEP moe uzyska dostp do sieci.

Jeli oprogramowanie nie wyszuka sieci, moe by konieczne


sprawdzenie, czy kabel USB czcy komputer z urzdzeniem jest
podczony prawidowo, a nastpnie wykonanie instrukcji
wywietlanych w oknie.

Szyfrowanie: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).


Klucz sieciowy: wprowad warto klucza sieciowego dla
szyfrowania.

Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wywietlona lista


sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urzdzenie.

Potwierd klucz sieciowy: Potwierd warto klucza sieciowego


szyfrowania.

Aby uy domylnych ustawie sieci Ad-hoc firmy Samsung,


wybierz ostatni sie bezprzewodow na licie, ktrej Nazwa sieci
(SSID) to Portthru, a Sygna to Sie wewn. drukarki.

Indeks klucza WEP: Jeli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz


odpowiedni Indeks klucza WEP.

Nastpnie kliknij Dalej.

Jeli sie Ad-hoc ma okrelone ustawienia zabezpiecze, zostanie


wywietlone okno zabezpiecze sieci bezprzewodowej.

Aby uy innych ustawie trybu Ad-hoc, wybierz inn sie


bezprzewodow na licie.

Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz wsp. i kliknij


przycisk Dalej.

Aby zmieni ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk Ustawienia


zaawansowane.

WEP (Wired Equivalent Privacy) to protok zabezpiecze


zapobiegajcy nieuprawnionemu dostpowi do sieci
bezprzewodowej. Protok WEP szyfruje fragment z danymi w
kadym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomoc
64- lub 128-bitowego klucza szyfrujcego WEP.

Wprowad nazw sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator


SSID (w identyfikatorze SSID rozrniane s wielkie i mae litery).
Tryb dziaania: Wybierz opcj Ad-Hoc.
Kana: Wybierz kana. (Ust. autom. lub warto z zakresu od 2412
MHz do 2467 MHz).

Zostanie wywietlone okno zawierajce ustawienia sieci


bezprzewodowej. Sprawd ustawienia i kliknij przycisk Dalej.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

181

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Przed wprowadzeniem adresu IP urzdzenia naley sprawdzi
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeli w komputerze z
obsug sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to
ustawienie sieci bezprzewodowej rwnie powinno by ustawione na
DHCP. Podobnie jeli w komputerze z obsug sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
rwnie powinno by ustawione na Statyczny.
Jeli w komputerze z obsug sieci bezprzewodowej ustawiona jest
metoda DHCP, aby uy ustawienia statycznego adresu sieci
bezprzewodowej, naley skontaktowa si z administratorem sieci w
celu uzyskania statycznego adresu IP.

W takim przypadku ustawienia sieci urzdzenia powinny by


nastpujce:
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (uyj maski podsieci komputera)
- Brama: 169.254.133.1

9
10

W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP.


Jeli metod przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawd, czy w
oknie Potwierdzenie ustawie sieci bezprzewodowej jest
wywietlana warto DHCP. Jeli wywietlana jest metoda adresu
statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Zmie TCP/IP, aby zmieni
metod przypisywania na Otrzymuj adres IP automatycznie
(DHCP).
W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
Jeli metod przypisywania adresu IP jest Statyczny, sprawd, czy
w oknie Potwierdzenie ustawie sieci bezprzewodowej jest
wywietlana metoda Statyczny. Jeli jednak jest wywietlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Zmie TCP/IP, aby wprowadzi
adres IP oraz inne wartoci konfiguracji sieci dla urzdzenia.
Na przykad:
Jeli ustawienia sieciowe w komputerze wygldaj nastpujco:

Zostanie wywietlone okno Konfigurowanie sieci


bezprzewodowej zakoczone. Kliknij przycisk Dalej.
Po zakoczeniu konfiguracji ustawie sieci bezprzewodowej odcz
kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

Jeeli zostanie wywietlone okno Zmie ustawienia sieciowe


komputera, wykonaj czynnoci podane w tym oknie.
Po zakoczeniu konfigurowania ustawie sieci bezprzewodowej
komputera kliknij przycisk Dalej.
W przypadku ustawienia sieci bezprzewodowej komputera na DHCP
nadanie adresu IP moe potrwa kilka minut.

11

Gdy zostanie wywietlone okno Dalej, kliknij przycisk Potwierd


poczenie drukarki.

12

Wybierz skadniki, ktre maj zosta zainstalowane. Kliknij przycisk


Dalej.

- Adres IP: 169.254.133.42


- Maska podsieci: 255.255.0.0

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

182

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


13

14

Po wybraniu skadnikw moesz rwnie zmieni nazw


urzdzenia, wybra, czy ma by ono udostpniane w sieci, ustawi
je jako urzdzenie domylne oraz zmieni nazw portu dla kadego
urzdzenia. Kliknij przycisk Dalej.
Po zakoczeniu instalacji zostanie wywietlone okno z monitem o
wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukowa stron testow,
kliknij przyciskDrukuj stron testow.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejd do kroku 16.

15

Jeeli strona testowa zostaa wydrukowana poprawnie, kliknij


przycisk Tak.
W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukowa j
ponownie.

16

Aby zarejestrowa urzdzenie na stronie internetowej firmy


Samsung i uzyska przydatne informacje, kliknij opcj Rejestracja
online. W przeciwnym razie kliknij Zakocz.

17

Konfiguracja na komputerze Macintosh

Co naley przygotowa

punkt dostpu

komputer podczony do sieci

dysk CD dostarczony z urzdzeniem

Urzdzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

kabel USB.

Punkt dostpu przez kabel USB

1
2
3

Sprawd, czy kabel USB jest podczony do urzdzenia.

Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, ktra zostanie wywietlona na


pulpicie komputera Macintosh.

5
6
7
8
9

Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

10

Wcz komputer, punkt dostpu i urzdzenie.


W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

Kliknij przycisk Continue.


Przeczytaj umow licencyjn i kliknij przycisk Continue.
Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptowa umow licencyjn.
Zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, e wszystkie
aplikacje zostan zamknite. Kliknij Continue.
Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

183

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


11

Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.

12

W oknie metod konfiguracji bezprzewodowej wybierz metod.

Jeli oprogramowanie nie wyszuka sieci, moe by konieczne


sprawdzenie, czy kabel USB czcy komputer z urzdzeniem jest
podczony prawidowo, a nastpnie wykonanie instrukcji
wywietlanych w oknie.
Jeli ustawienia sieci bezprzewodowej zostay skonfigurowane
wczeniej, zostanie wywietlone okno Wireless Network Setting
Information.
Aby zresetowa ustawienia sieci bezprzewodowej, zaznacz pole
wyboru i kliknij Next.
W przypadku modeli obsugujcych przycisk WPS (bez poczenia
kablem USB), wywietlone zostanie ponisze okno.

Configure the wireless settings manually.: Przejd do punktu


13.

Configure the wireless settings by pressing the WPS button


on the access point.: Pocz si z sieci bezprzewodow
naciskajc przycisk WPS na punkcie dostpu (lub ruterze
bezprzewodowym).
-

- With a USB Cable: Podcz kabel USB, kliknij Next, nastpnie


przejd do kroku 7.
- Using the WPS Button: Patrz Dostp za pomoc przycisku
WPS (bez poczenia za pomoc kabla USB) na stronie 178.

13

Postpuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.


Po zakoczeniu konfiguracji ustawie sieci bezprzewodowej
przejd do kroku 16.

Po zakoczeniu wyszukiwania w oknie zostan wywietlone


urzdzenia z obsug sieci bezprzewodowej. Wybierz nazw
(identyfikator SSID) uywanego punktu dostpu i kliknij przycisk
Next.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

184

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Po rcznym skonfigurowaniu obsugi sieci bezprzewodowej kliknij
opcj Advanced Setting.
Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID
punktu dostpu (w identyfikatorze SSID rozrniane s wielkie i
mae litery).
Operation Mode: Wybierz opcj Infrastructure.
Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest uywane, a szyfrowanie
moe, ale nie musi by uywane, w zalenoci od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urzdzenie
majce odpowiedni klucz WEP moe uzyska dostp do sieci.
WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedn z tych opcji,
aby przeprowadza uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy
wczeniej udostpnionego klucza WPA. Uywany jest tu
udostpniony tajny klucz (oglnie nazywany kluczem wstpnym),
ktry naley rcznie skonfigurowa w punkcie dostpowym i u
kadego klienta.
Encryption: Wybierz szyfrowanie. (brak, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES)

Jeli punkt dostpu ma ustawienia zabezpiecze, wywietlone zostanie


okno zabezpiecze sieci bezprzewodowej.
Zostanie wywietlone okno zabezpiecze sieci bezprzewodowej.
Wywietlane okno moe si rni w zalenoci od wybranego trybu
zabezpiecze: WEP lub WPA.
WEP
Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub Shared Key i
wprowad klucz zabezpiecze WEP. Kliknij przycisk Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protok zabezpiecze
zapobiegajcy nieuprawnionemu dostpowi do sieci
bezprzewodowej. Protok WEP szyfruje fragment z danymi w
kadym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomoc
64- lub 128-bitowego klucza szyfrujcego WEP.
WPA
Wprowad klucz wspdzielony WPA i kliknij przycisk Next.
WPA uwierzytelnia i identyfikuje uytkownikw na podstawie tajnego
klucza, ktry jest automatycznie zmieniany w regularnych odstpach
czasu. W standardzie WPA do szyfrowania danych s uywane
rwnie protokoy TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES
(Advanced Encryption Standard).

Network Key: Wprowad warto klucza sieciowego dla


szyfrowania.
Confirm Network Key: Potwierd warto klucza sieciowego
szyfrowania.
WEP Key Index: Jeli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni WEP Key Index.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

185

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


14

Sprawd, czy ustawienia sieci bezprzewodowej wywietlane w tym


oknie s prawidowe. Kliknij przycisk Next.

Maska podsieci: 255.255.0.0 (uyj maski podsieci


komputera)

Brama: 169.254.133.1

W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP


Jeli adres IP jest przypisywany za pomoc serwera DHCP,
sprawd, czy serwer ten jest wywietlany w oknie. Jeli
wywietlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij
przycisk Change TCP/IP, aby zmieni metod przypisywania na
DHCP.

15

Jeli kabel sieciowy jest podczony, moe wystpi problem z


wyszukaniem urzdzenia podczas konfiguracji sieci
bezprzewodowej.

W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego


Jeli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawd, czy opcja
Static jest wywietlana w oknie. Jeli jednak jest wywietlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Change TCP/IP, aby wprowadzi
adres IP oraz inne wartoci konfiguracji sieci dla urzdzenia.
Przed wprowadzeniem adresu IP urzdzenia naley sprawdzi
informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeli komputer
czy si z sieci metod wykorzystujc serwer DHCP, naley
skontaktowa si z administratorem sieci w sprawie
przydzielenia statycznego adresu IP.

Po wywietleniu okna potwierdzajcego podczenie kabla


sieciowego, odcz kabel sieciowy i kliknij Dalej.

16

Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakoczona. Aby drukowa


z urzdzenia obsugujcego Wi-Fi Direct, ustaw opcj Wi-Fi Direct
(patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct na stronie 195).

Na przykad:
Jeli ustawienia sieciowe w komputerze wygldaj nastpujco:
-

Adres IP: 169.254.133.42

Maska podsieci: 255.255.0.0

W takim przypadku ustawienia sieci urzdzenia powinny by


nastpujce:
-

Adres IP: 169.254.133.43

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

186

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Opcja Wi-Fi Direct:
Opcja Wi-Fi Direct wywietlana jest na ekranie tylko wtedy, gdy
drukarka j obsuguje.
Za pomoc narzdzia Meneder drukarki Samsung mona wczy
opcj Wi-Fi Direct (patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct na stronie
195).

17
18

Ustawienie punktu dostpu za pomoc przycisku


WPS.
W przypadku modeli wyposaonych w przycisk WPS mona skonfigurowa
sie bezprzewodow za pomoc przycisku WPS (bez poczenia USB) i
przycisku WPS punktu dostpu (lub routera).

Nazwa sieci (SSID): Domylnie nazwa sieci to nazwa modelu oraz


maksymalnie 22 znakw (z wyczeniem Direct-xx-).

Co naley przygotowa

Klucz sieciowy to cig od 8 do 64 znakw.

punkt dostpu (lub router bezprzewodowy)

komputer podczony do sieci

dysk CD dostarczony z urzdzeniem

Urzdzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

Po zakoczeniu konfiguracji ustawie sieci bezprzewodowej odcz


kabel USB od komputera i drukarki.
Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakoczona. Po
zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

Po nawizaniu poczenia sieci bezprzewodowej naley zainstalowa


sterownik urzdzenia za pomoc aplikacji (patrz Instalacja na
komputerach Macintosh na stronie 141).

Tworzenie infrastruktury sieci

1
2

Wcz komputer, punkt dostpu i urzdzenie.

Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, ktra zostanie wywietlona na


pulpicie komputera Macintosh.

4
5

Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.

Kliknij przycisk Continue.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

187

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


6
7
8
9
10

Przeczytaj umow licencyjn i kliknij przycisk Continue.


Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptowa umow licencyjn.

W przypadku modeli obsugujcych przycisk WPS wywietlone


zostanie powysze okno.

Zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, e wszystkie


aplikacje zostan zamknite. Kliknij Continue.

Jeli urzdzenie poczone jest za pomoc kabla USB, powysze


okno nie bdzie wywietlane. Odcz kabel USB, jeli chcesz
skonfigurowa sie bezprzewodow za pomoc przycisku WPS.
Aby uzyska informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej za
pomoc kabla USB, patrz Punkt dostpu przez kabel USB na
stronie 183.

Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.


Wybierz opcj Using the WPS button i kliknij Next.

11

W kolejnym oknie zostanie wywietlona proba o sprawdzenie, czy


punkt dostpu (lub ruter bezprzewodowy) obsuguje WPS.
Jeli punkt dostpu (lub ruter bez przewodowy) wyposaony jest w
przycisk WPS, wybierz opcj Tak i kliknij Dalej.

12

Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi w oknie, aby


skonfigurowa sie bezprzewodow.

W przypadku modeli wyposaonych w wywietlacz postpuj


zgodnie z poniszymi krokami:
a Nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i
przytrzymaj go przez 2-4 sekundy.
Urzdzenie bdzie oczekiwa do 2 minut na nacinicie
przycisku WPS na punkcie dostpu (lub routerze).
b Nacinij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostpowym (lub
routerze bezprzewodowym).
Komunikaty pokazywane na wywietlaczu w poniszej
kolejnoci:
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

188

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


-

Laczenie: Urzdzenie czy si z punktem dostpu (lub


routerem bezprzewodowym).

Podlaczony: Gdy urzdzenie nawie poczenie z


sieci bezprzewodow, dioda LED WPS pozostanie
wczona.

Typ SSID: Po zakoczeniu procesu czenia z sieci


bezprzewodow na wywietlaczu uka si dane SSID
punktu dostpu.

W przypadku modeli bez wywietlacza, postpuj zgodnie z


poniszymi krokami:
a Nacinij przycisk
(WPS) na panelu sterowania i
przytrzymaj go przez 2-4 sekundy, a dioda LED stanu
zacznie szybko miga.
Oznacza to nawizywanie poczenia z sieci
bezprzewodow. Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty,
do momentu nacinicia przycisku PBC na punkcie
dostpowym (lub routerze bezprzewodowym).
b Nacinij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostpowym (lub
routerze bezprzewodowym).
-

13

Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie miga szybko.


Urzdzenie czy si z punktem dostpu (lub routerem
bezprzewodowym).
Gdy urzdzenie nawie poczenie z sieci
bezprzewodow, dioda LED WPS pozostanie wczona.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakoczona. Po


zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

Po nawizaniu poczenia sieci bezprzewodowej naley zainstalowa


sterownik urzdzenia za pomoc aplikacji (patrz Instalacja na
komputerach Macintosh na stronie 141).

Poczenie Ad-hoc przez kabel USB


Jeli uytkownik nie posiada punktu dostpu, moe podczy urzdzenie
bezprzewodowo do komputera, konfigurujc sie bezprzewodow w trybie
Ad-hoc wedug poniszych prostych wskazwek.

Co naley przygotowa

komputer podczony do sieci

dysk CD dostarczony z urzdzeniem

Urzdzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

kabel USB.

Tworzenie sieci w trybie Ad-hoc w systemie Macintosh

1
2
3

Sprawd, czy kabel USB jest podczony do urzdzenia.


Wcz komputer i urzdzenie sieci bezprzewodowej.
W dostarczon pyt CD z oprogramowaniem do napdu CDROM.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

189

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


4

Kliknij dwukrotnie ikon CD-ROM, ktra zostanie wywietlona na


pulpicie komputera Macintosh.

5
6
7
8
9

Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

10
11

Kliknij przycisk Continue.

12

Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wywietlona lista


sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urzdzenie.
Jeli chcesz uy domylnych ustawie Ad-Hoc firmy Samsung,
wybierz ostatni sie bezprzewodow na licie, ktrej Network
Name(SSID) to Portthru, a Signal to Printer Self Network.
Nastpnie kliknij Next.

Przeczytaj umow licencyjn i kliknij przycisk Continue.


Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptowa umow licencyjn.
Zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, e wszystkie
aplikacje zostan zamknite. Kliknij Continue.
Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.

Aby uy innych ustawie trybu Ad-hoc, wybierz inn sie


bezprzewodow na licie.

Aby zmieni ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk Advanced Setting.


Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID (w
identyfikatorze SSID rozrniane s wielkie i mae litery).
Operation Mode: Wybierz opcj Ad-Hoc.

Oprogramowanie wyszukuje urzdzenia z obsug sieci


bezprzewodowej.

Jeli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono adnych urzdze,


sprawd, czy kabel USB jest prawidowo podczony pomidzy
komputerem a urzdzeniem i postpuj zgodnie z instrukcjami
wywietlanymi na ekranie.

Channel: Wybierz kana (Auto Setting lub warto z zakresu od


2412 MHz do 2467 MHz).
Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.
Open System: Uwierzytelnianie nie jest uywane, a szyfrowanie
moe, ale nie musi by uywane, w zalenoci od potrzeby
zabezpieczenia danych.
Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urzdzenie
majce odpowiedni klucz WEP moe uzyska dostp do sieci.
Encryption: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).
Network Key: Wprowad warto klucza sieciowego dla
szyfrowania.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

190

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Confirm Network Key: Potwierd warto klucza sieciowego
szyfrowania.
WEP Key Index: Jeli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz
odpowiedni WEP Key Index.
Jeli sie Ad-hoc ma okrelone ustawienia zabezpiecze, zostanie
wywietlone okno zabezpiecze sieci bezprzewodowej.
Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub Shared Key i kliknij
przycisk Next.
WEP (Wired Equivalent Privacy) to protok zabezpiecze
zapobiegajcy nieuprawnionemu dostpowi do sieci
bezprzewodowej. Protok WEP szyfruje fragment z danymi w
kadym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomoc
64- lub 128-bitowego klucza szyfrujcego WEP.

13

Zostanie wywietlone okno zawierajce ustawienia sieci


bezprzewodowej. Sprawd ustawienia i kliknij przycisk Next.

Jeli w komputerze z obsug sieci bezprzewodowej ustawiona jest


metoda DHCP, aby uy ustawienia statycznego adresu sieci
bezprzewodowej, naley skontaktowa si z administratorem sieci w
celu uzyskania statycznego adresu IP.
W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP
Jeli metod przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawd, czy w
oknie Wireless Network Setting Confirm jest wywietlana warto
DHCP. Jeli wywietlana jest metoda adresu statycznego
(Statyczny), kliknij przycisk Change TCP/IP, aby zmieni metod
przypisywania na Receive IP address automatically (DHCP).
W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego
Jeli metod przypisywania adresu IP jest Statyczny, sprawd, czy
w oknie Potwierdzenie ustawie sieci bezprzewodowej jest
wywietlana metoda Statyczny. Jeli jednak jest wywietlana
metoda DHCP, kliknij przycisk Zmie TCP/IP, aby wprowadzi
adres IP oraz inne wartoci konfiguracji sieci dla urzdzenia.
Na przykad:
Jeli ustawienia sieciowe w komputerze wygldaj nastpujco:
- Adres IP: 169.254.133.42

Przed wprowadzeniem adresu IP urzdzenia naley sprawdzi


informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeli w komputerze z
obsug sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to
ustawienie sieci bezprzewodowej rwnie powinno by ustawione na
DHCP. Podobnie jeli w komputerze z obsug sieci bezprzewodowej
ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej
rwnie powinno by ustawione na Statyczny.

- Maska podsieci: 255.255.0.0


W takim przypadku ustawienia sieci urzdzenia powinny by
nastpujce:
- Adres IP: 169.254.133.43
- Maska podsieci: 255.255.0.0 (uyj maski podsieci komputera)
- Brama: 169.254.133.1

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

191

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


14

Po wywietleniu okna potwierdzajcego podczenie kabla


sieciowego, odcz kabel sieciowy i kliknij Dalej.

Po nawizaniu poczenia sieci bezprzewodowej naley


zainstalowa sterownik urzdzenia za pomoc aplikacji (patrz
Instalowanie sterownika przez sie na stronie 152).

Jeli kabel sieciowy jest podczony, moe wystpi problem z


wyszukaniem urzdzenia podczas konfiguracji sieci
bezprzewodowej.

15

Poczenie z sieci bezprzewodow jest nawizywane zgodnie z


konfiguracj sieci.

16

Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakoczona. Po


zakoczeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

Po nawizaniu poczenia sieci bezprzewodowej naley zainstalowa


sterownik urzdzenia za pomoc aplikacji (patrz Instalacja na
komputerach Macintosh na stronie 141).

Skontaktuj si z administratorem sieci lub osob odpowiedzialn za


konfiguracj sieci bezprzewodowej w celu uzyskania informacji na
temat konfiguracji sieci.

Co naley przygotowa

punkt dostpu

komputer podczony do sieci

dysk CD dostarczony z urzdzeniem

Urzdzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

kabel sieciowy.

18

Korzystanie z kabla sieciowego


Urzdzenie, ktre nie obsuguje portu sieciowego nie bdzie korzysta
z tej funkcji (patrz Widok z tyu na stronie 25).

Drukowanie raportu konfiguracji sieci


Ustawienia sieciowe urzdzenia mona sprawdzi, drukujc raport
konfiguracji sieciowej.
Patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie 149.

Urzdzenie jest zgodne z sieci. Aby umoliwi urzdzeniu prac z sieci,


naley wykona pewne procedury konfiguracyjne.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

192

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Ustawianie adresu IP za pomoc programu SetIP
(system Windows)
Ten program ten suy do rcznego ustawiania adresu IP uywanego
urzdzenia. Komunikacja z urzdzeniem odbywa si za pomoc jego
adresu MAC. Adres MAC to sprztowy numer seryjny karty sieciowej
drukarki. Mona go znale w Raporcie konfiguracji sieci.

Sprawd, czy kabel sieciowy jest prawidowo podczony do


urzdzenia. Jeeli nie jest, podcz urzdzenie, uywajc
standardowego kabla sieciowego.

Uruchom przegldark internetow, na przykad Internet Explorer,


Safari lub Firefox i wprowad nowy adres IP urzdzenia w oknie
przegldarki.
Na przykad:

Patrz Ustawianie adresu IP na stronie 149.

Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w


urzdzeniu
Przed rozpoczciem sprawd nazw sieciow (SSID) swojej sieci
bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeli jest szyfrowany. Ta informacja
zostaa ustawiona podczas instalacji punktu dostpu (lub routera
bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat rodowiska
swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj si z osob, ktra j konfigurowaa.
Parametry sieci bezprzewodowej mona skonfigurowa za pomoc
programu SyncThru Web Service.

Korzystanie z programu SyncThru Web Service


Przed rozpoczciem konfiguracji parametrw sieci bezprzewodowej
sprawd stan poczenia kablem sieciowym.

Kliknij polecenie Logowanie w grnej prawej czci witryny


SyncThru Web Service.

Wpisz ID i Haso, a nastpnie kliknij przycisk Logowanie.

ID: admin

Haso: sec00000

Po otwarciu okna SyncThru Web Service kliknij opcj


Ustawienia sieciowe.

Kliknij przycisk Bezprzewodowa > Kreator.

Kreator pomoe w ustawieniu konfiguracji sieci bezprzewodowej.


Jednak aby bezporednio skonfigurowa sie bezprzewodow, naley
wybra opcj UYTKOWNIKA.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

193

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


7

Wybierz jedn nazw sieciow Nazwa sieci (SSID) z listy.

SSID: Nazwa SSID (Service Set Identifier) identyfikuje sie


bezprzewodow. Punkty dostpu i urzdzenia bezprzewodowe
prbujce si poczy z dan sieci bezprzewodow musz
uywa takiego samego identyfikatora SSID. W identyfikatorze
SSID uwzgldniana jest wielko liter.

Ad-hoc: Umoliwia bezporedni komunikacj midzy


urzdzeniami bezprzewodowymi w rodowisku peer-topeer.

19

Wczanie/wyczanie sieci Wi-Fi

Infrastruktura: Umoliwia komunikacj midzy


urzdzeniami bezprzewodowymi za porednictwem punktu
dostpu.

Jeli opcja Tryb dziaania jest ustawiona na warto Infrastruktura,


wybierz identyfikator SSID punktu dostpu. Jeli w opcji Tryb dziaania
ustawiono warto Ad-hoc, wybierz identyfikator SSID urzdzenia.
Zauwa, e domylny identyfikator SSID uywanego urzdzenia to
portthru.

Wywietlone zostanie okno potwierdzenia, w ktrym naley


sprawdzi ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeli ustawienia s
prawidowe, kliknij przycisk Zastosuj.
Odcz kabel sieciowy (standardowy lub sieciowy). Urzdzenie
powinno zacz komunikowa si bezprzewodowo z sieci. W
przypadku trybu Ad-hoc istnieje moliwo jednoczesnego uywania
bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.

Tryb dziaania: Tryb dziaania oznacza typ pocze


bezprzewodowych (zobacz Nazwa sieci bezprzewodowej i
klucz sieciowy na stronie 166).
-

Jeli urzdzenie wyposaone jest w wywietlacz, moesz take


wczy/wyczy Wi-Fi w panelu sterowania urzdzenia za pomoc
menu Sie.

Sprawd, czy kabel sieciowy jest prawidowo podczony do


urzdzenia. Jeeli nie jest, podcz urzdzenie, uywajc
standardowego kabla sieciowego.

Kliknij przycisk Dalej.


Jeli wywietlone zostanie okno ustawie bezpieczestwa sieci
bezprzewodowej, wpisz zarejestrowane haso (klucz sieciowy) i
kliknij przycisk Dalej.
2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

194

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


2

Uruchom przegldark internetow, na przykad Internet Explorer,


Safari lub Firefox i wprowad nowy adres IP urzdzenia w oknie
przegldarki.
Na przykad:

3
4

5
6

Za pomoc opcji Wi-Fi Direct mona take podczy drukark do sieci WiFi Direct przy jednoczesnym poczeniu z punktem dostpu. Moesz take
jednoczenie korzysta z sieci przewodowej i sieci Wi-Fi Direct, co pozwala
wielu uytkownikom na dostp do dokumentw i drukowanie ich za pomoc
sieci Wi-Fi Direct i sieci przewodowej.

Kliknij polecenie Logowanie w grnej prawej czci witryny


SyncThru Web Service.

Za pomoc funkcji Wi-Fi Direct drukarki nie mona czy si z


Internetem.

Wpisz ID i Haso, a nastpnie kliknij przycisk Logowanie.

Lista obsugiwanych protokow moe by inna ni w modelu, sieci


Wi-Fi Direct NIE obsuguj protokou IPv6, filtrowania sieci, usug
IPSec, WINS i SLP.

ID: admin

Haso: sec00000

Po otwarciu okna SyncThru Web Service kliknij opcj


Ustawienia sieciowe.
Kliknij kolejno opcje Bezprzewodowa > UYTKOWNIKA.

Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct


Moesz wczy funkcj Wi-Fi Direct za pomoc jednej z nastpujcych
metod.

Sie Wi-Fi mona wczy i wyczy.

Z komputera podczonego kablem USB (zalecane)

20

Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania


mobilnego
Wi-Fi Direct to atwa w konfiguracji metoda poczenia peer-to-peer
drukarki z urzdzeniem mobilnym, ktra zapewnia bezpieczne poczenie
oraz lepsz wydajno ni tryb Ad Hoc.

W przypadku konfiguracji z doczonej pyty CD z oprogramowaniem,


patrz punkt dostpu przez kabel USB.
-

Uytkownicy systemu Windows powinni zapozna si z czci


Punkt dostpu przez kabel USB na stronie 173.

Uytkownicy komputera Macintosh powinni zapozna si z czci


Punkt dostpu przez kabel USB na stronie 183.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

195

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Po zakoczeniu instalacji sterownika mona skonfigurowa narzdzie


Meneder drukarki Samsung i wprowadzi zmiany w funkcji Wi-Fi
Direct.

Narzdzie Meneder drukarki Samsung dostpne jest wycznie dla


uytkownikw systemw Windows i Macintosh.

W menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy >


Samsung Printers > Meneder drukarki Samsung > Ustawienia
urzdzenia > Sie.

Bezporednie poczenie Wi-Fi w./wy.: Wybierz Wczone,


aby wczy.

Nazwa urzdzenia: Wprowad nazw drukarki, aby


wyszukiwa drukark w sieci bezprzewodowej. Domylnie
nazw urzdzenia jest nazwa modelu.

Adres IP: Wprowad adres IP drukarki. Adres IP stosowany jest


tylko w sieci lokalnej, a nie w sieci przewodowej lub
bezprzewodowej w trybie infrastrukturalnym. Zalecamy
zastosowanie domylnego lokalnego adresu IP (domylny
lokalny adres IP drukarki w opcji Wi-Fi Direct to 192.168.3.1).

Waciciel grupy: Wcz t opcj, aby przypisa drukark do


waciciela grupy Wi-Fi Direct. Waciciel grupy dziaa
podobnie jak bezprzewodowy punkt dostpu. Zalecamy
wczenie tej opcji.

Klucz sieciowy: Jeli drukarka jest Waciciel grupy, do


podczenia innych urzdze mobilnych wymagany jest Klucz
sieciowy. Moesz skonfigurowa klucz sieciowy samodzielnie
lub zapamita dany klucz sieciowy generowany losowo
domylnie.

Z urzdzenia (urzdzenia z wywietlaczem)

W panelu sterowania wybierz Siec > Bezprzewodowy > Wi-Fi Direct.

Wcz opcj Wi-Fi Direct.

Z komputera poczonego z sieci


Jeli drukarka korzysta z kabla sieciowego lub bezprzewodowego punktu
dostpu, moesz wczy funkcj Wi-Fi Direct i skonfigurowa j z
narzdzia SyncThru Web Service.

Przejd do narzdzia SyncThru Web Service, wybierz Ustawienia


> Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Wi-Fi Direct.

Wcz lub wycz opcj Wi-Fi Direct i skonfiguruj inne opcje.


Dla uytkownikw systemu Linux
- Wydrukuj raport z konfiguracji sieci IP, aby sprawdzi wydruk
(patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie 149).
- Przejd do narzdzia Usuga SyncThru sieci Web, wybierz
Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Wi-Fi
Direct.
- Wcz lub wycz opcj Wi-Fi Direct.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

196

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Konfiguracja urzdzenia mobilnego

21

Rozwizywanie problemw

Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct w drukarce zapoznaj si z


instrukcj obsugi urzdzenia mobilnego, aby skonfigurowa opcj WiFi Direct w urzdzeniu.
Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct pobierz aplikacj do drukowania
dla urzdze mobilnych (np. Samsung Mobile Printer), aby drukowa
dokumenty ze smartfona.
Po wyszukaniu drukarki, z ktr chcesz poczy urzdzenie
mobilne, wybierz drukark, dioda LED drukarki zacznie miga.
Nacinij przycisk WPS drukarki, nastpi poczenie drukarki z
urzdzeniem mobilnym.
Jeli urzdzenie mobilne nie obsuguje WPS, wpisz Klucz sieciowy
drukarki zamiast naciska przycisk WPS.

Problemy wystpujce w trakcie konfiguracji lub


instalacji sterownika
Nie znaleziono drukarek

Urzdzenie moe nie by wczone. Wcz komputer i urzdzenie.

Kabel USB nie jest podczony do komputera i urzdzenia. Podcz


urzdzenie do komputera, uywajc kabla USB.

Urzdzenie nie obsuguje sieci bezprzewodowej. Zapoznaj si z


podrcznikiem uytkownika urzdzenia, ktry znajduje si na
doczonej do urzdzenia pycie CD-ROM z oprogramowaniem, i
przygotuj bezprzewodowe urzdzenie sieciowe.

Awaria podczania - nie znaleziono nazwy SSID

Nie udao si wyszuka wybranej lub wprowadzonej nazwy sieci


(SSID). Sprawd nazw sieci (identyfikator SSID) w punkcie dostpu i
sprbuj poczy si ponownie.

Punkt dostpu nie jest wczony. Wcz punkt dostpu.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

197

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Awaria podczania Nieprawidowe zabezpieczenia

Adres IP: 169.254.133.42

Maska podsieci: 255.255.0.0

Ustawienia zabezpiecze nie s poprawnie skonfigurowane. Sprawd


skonfigurowane opcje zabezpiecze w punkcie dostpu i urzdzeniu.

W takim przypadku ustawienia sieci urzdzenia powinny by


nastpujce:

Awaria podczania Oglny bd poczenia

Adres IP: 169.254.133.43

Maska podsieci: 255.255.0.0 (uyj maski podsieci komputera)

Brama: 169.254.133.1

Komputer nie odbiera sygnau z urzdzenia. Sprawd podczenie


kabla USB i zasilanie urzdzenia.

Awaria podczania Poczenie z sieci przewodow

Urzdzenie jest podczone za pomoc kabla sieciowego. Odcz kabel


sieciowy od urzdzenia.

Bd poczenia z komputerem

Wprowadzony adres sieciowy nie umoliwia poczenia komputera z


urzdzeniem
-

W rodowisku sieciowym z adresowaniem DHCP


Jeli komputer jest skonfigurowany do obsugi serwera DHCP,
drukarka pobiera adres IP w sposb automatyczny (przez serwer
DHCP).

W rodowisku sieciowym z adresowaniem statycznym


Urzdzenie wykorzystuje statyczny adres IP, jeli komputer
skonfigurowany jest do jego obsugi.
Na przykad:
Jeli ustawienia sieciowe w komputerze wygldaj nastpujco:

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

198

Konfiguracja sieci bezprzewodowej


Inne problemy

Jeli podczas uywania urzdzenia w sieci wystpi problemy, sprawd


ponisze informacje:

Sprawd, czy punkt dostpu (lub bezprzewodowy router) ma


skonfigurowane zabezpieczenie (haso). Jeli posiada haso, skontaktuj
si z administratorem punktu dostpu (lub bezprzewodowego routera).

Sprawd adres IP urzdzenia. Ponownie zainstaluj sterownik


urzdzenia i zmie ustawienia w celu podczenia urzdzenia do sieci.
Z powodu waciwoci protokou DHCP przydzielony adres IP mg si
zmieni, jeli urzdzenie nie byo uywane przez dugi czas lub punkt
dostpu zosta zresetowany.

Aby dowiedzie si wicej na temat punktu dostpu (lub


bezprzewodowego routera), zapoznaj si z jego instrukcj obsugi.

By moe komputer, punkt dostpu (lub router bezprzewodowy) bd


urzdzenie s wyczone.

Sprawd sygna sieci bezprzewodowej w pobliu urzdzenia. Jeli


router znajduje si daleko od urzdzenia lub jego odbir zakca jaka
przeszkoda, mog wystpowa trudnoci z cznoci.

Wycz i ponownie wcz punkt dostpu (lub bezprzewodowy router),


urzdzenie i komputer. Czasami wyczenie i ponowne wczenie
pomaga przywrci czno sieciow.

Sprawd, czy oprogramowanie zapory sieciowej (V3 lub Norton) nie


blokuje cznoci.
Jeli komputer i urzdzenie s podczone do tej samej sieci, ale nie
mona znale urzdzenia, oprogramowanie funkcjonujce jako
zapora moe blokowa czno. Wycz to oprogramowanie,
postpujc zgodnie z procedur opisan w jego instrukcji obsugi, i
sprbuj ponownie wyszuka urzdzenie.

Sprawd, czy adres IP urzdzenia zosta prawidowo przydzielony.


Adres IP mona sprawdzi, drukujc raport konfiguracji sieci.

Zarejestruj adres MAC urzdzenia podczas konfiguracji serwera DHCP


w punkcie dostpu (lub ruterze bezprzewodowym). Adres IP ustawiony
w adresie MAC bdzie wtedy automatycznie uywany. Adres MAC
urzdzenia mona sprawdzi, drukujc raport konfiguracji sieciowej
(patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci na stronie 149).

Sprawd rodowisko sieci bezprzewodowej. Moe nie by moliwe


podczenie do sieci w trybie infrastruktury, w ktrym przed
poczeniem z punktem dostpu (lub bezprzewodowym routerem)
konieczne jest wprowadzenie danych uytkownika.

To urzdzenie jest kompatybilne tylko z sieciami IEEE 802.11b/g/n i WiFi. Inne typy komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth) nie s
obsugiwane.

W przypadku uywania trybu Ad-Hoc w systemach operacyjnych takich


jak Windows Vista konfigurowanie ustawienia poczenia
bezprzewodowego moe by konieczne przy kadym uyciu
urzdzenia bezprzewodowego.

Bezprzewodowe urzdzenie sieciowe firmy Samsung nie umoliwia


jednoczesnego korzystania z trybw infrastruktury i Ad-Hoc.

Urzdzenie znajduje si w zasigu sieci bezprzewodowej.


2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

199

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Urzdzenie znajduje si z daleka od przeszkd, ktre mogyby


blokowa sygna bezprzewodowy.
Usu due metalowe przedmioty spomidzy punktu dostpu (lub
routera bezprzewodowego) i urzdzenia.
Upewnij si, e urzdzenie i bezprzewodowy punkt dostpu (lub router
bezprzewodowy) nie s oddzielone supami, cianami lub kolumnami
wspornikowymi skadajcymi si z metalu lub betonu.

Urzdzenie znajduje si z daleka od innych urzdze elektronicznych,


ktre mog zakca sygna bezprzewodowy.
Wiele urzdze moe zakca sygna bezprzewodowy, w tym
kuchenka mikrofalowa i niektre urzdzenia Bluetooth.

Po kadorazowej zmianie konfiguracji punktu dostpu (lub rutera


sieciowego) konieczna bdzie ponowna konfiguracja sieci
bezprzewodowej.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

200

Samsung MobilePrint
22

Co to jest Samsung MobilePrint?


Samsung MobilePrint to bezpatna aplikacja umoliwiajca uytkownikom
drukowanie zdj, dokumentw i stron internetowych bezporednio ze
smartfonu lub tabletu. Aplikacja Samsung MobilePrint jest nie tylko
zgodna z telefonami obsugujcymi systemy Android, Windows i iOS ale
rwnie z urzdzeniem iPod Touch i tabletami. Umoliwia podczenie
urzdzenia mobilnego do drukarki Samsung podczonej do sieci
przewodowej lub do drukarki z obsug sieci bezprzewodowej przez punkt
dostpu Wi-Fi. Nie ma koniecznoci instalowania nowego sterownika lub
konfigurowania ustawie sieciowych wystarczy zainstalowa aplikacj
Samsung MobilePrint, a ona automatycznie wykryje zgodne drukarki
Samsung. Oprcz drukowania zdj, stron internetowych i plikw PDF
mona rwnie skanowa. Uytkownicy korzystajcy z drukarki
wielofunkcyjnej Samsung mog zeskanowa dokumenty do formatu JPG,
PDF lub PNG w celu szybkiego i atwego przegldania ich w urzdzeniu
mobilnym.
23

24

Obsugiwane sysetmy operacyjne urzdze


przenonych

Android OS 2.1 lub nowszy

iOS 4.0 lub nowszy

Windows Phone 7 lub nowszy

25

Obsugiwane urzdzenia

iOS 4.0 lub nowszy: iPod Touch, iPhone, iPad

Android 2.1 lub nowszy: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab i


urzdzenia Android Mobile

Windows Phone 7 lub nowszy: Telefony Samsung z systemem


Windows Phone (Focus, Omnia7 i OmniaW)

Pobieranie aplikacji Samsung MobilePrint


Aby pobra aplikacj Samsung MobilePrint, przejd do sklepu z
aplikacjami w urzdzeniu mobilnym i wyszukaj Samsung MobilePrint.
Mona rwnie odwiedzi witryn iTunes w przypadku urzdze Apple lub
Marketplace w przypadku urzdze z systemem Windows na komputerze.

2. Korzystanie z urzdzenia poczonego z sieci

201

3. Uyteczne menu
ustawie
Ten rozdzia zawiera informacje na temat uzyskiwania danych o stanie urzdzenia oraz metodach wybierania
ustawie konfiguracji zaawansowanej.

Przed przeczytaniem rozdziau

203

Menu Drukuj

204

Menu kopiowania

205

Menu Faks

212

Menu skanowania

216

Konfig. syst.

218

Ustawienia admina

232

konfiguracja niestandardowa

233

Przed przeczytaniem rozdziau


Ten rozdzia zawiera objanienie wszystkich funkcji dostpnych w modelu. W Podrczniku podstawowym mona sprawdzi funkcje dostpne w kadym
modelu (patrz Przegld menu na stronie 36). Poniej przedstawione s wskazwki dotyczce korzystania z rozdziau

Panel sterowania udostpnia szereg menu umoliwiajcych konfiguracj urzdzenia i korzystanie z jego funkcji. Aby uzyska dostp do menu, naley
nacisn przycisk

(Menu).

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.

Funkcja ta nie dotyczy modeli bez opcji

Niektre nazwy menu w danym urzdzeniu mog si rni w zalenoci od ich opcji lub modeli.

(Menu) na panelu sterowania (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26).

3. Uyteczne menu ustawie

203

Menu Drukuj
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Aby zmieni opcje menu:

Na panelu sterowania nacinij przycisk

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Konfig. druku.
Element

(Menu) > Konfig. druku.

Opis

Orientacja

Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.

Kopie

Liczb kopii mona wprowadzi za pomoc klawiatury


numerycznej.

Rozdzielczosc

Okrelenie liczby punktw drukowanych na cal (dpi).


Im wysza warto, tym drukowane znaki i grafika s
wyraniejsze.

Zaciemnienie

Rozjania lub przyciemna druk na stronie. Ustawienie


Normalny zazwyczaj daje najlepsze wyniki. W celu
zaoszczdzenia toneru naley uy ustawienia
gstoci Jasny.

Przycmn.tekst

Drukowany tekst jest ciemniejszy ni w przypadku


zwykego dokumentu.

Emulacja

Ustaw typ i opcj emulacji.

3. Uyteczne menu ustawie

204

Menu kopiowania
1

Element

Funk. kopiow.
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Pomniejszanie lub powikszanie rozmiaru


kopiowanego obrazu (patrz Kopia pomniejszona
lub powikszona na stronie 63).
Zmn./powieksz
Jeli wczony jest tryb Eco, funkcje
zmniejszania i zwikszania nie s dostpne.

Aby zmieni opcje menu:

Na panelu sterowania nacinij


kopiow..

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Ustawienie domylne > Ustawienie
domylne kop.

(kopia) >

(Menu) > Funk.

Zaciemnienie

Dostosowywanie poziomu jasnoci w celu


uzyskania atwej do przeczytania kopii w przypadku,
kiedy orygina zawiera niewyrane znaki i ciemne
obrazy (patrz Zaciemnienie na stronie 62).

Kontrast

Dostosowuje poziom kontrastu w celu uzyskania


atwego do przeczytania skanu w przypadku, kiedy
orygina jest zbyt niewyrany lub zbyt ciemny (patrz
Kontrast na stronie 62).

Typ oryginalu

Zwikszanie jakoci kopiowania przez wybr typu


dokumentu dla biecego zadania kopiowania
(patrz Orygina na stronie 63).

Orientacja

Ustawia orientacj dokumentu oryginau.

Uklad

Dostosowanie ukadu, np. plakat, duplikat, kopia ID,


kopiowanie dwustronne 4 na 2, broszura itp.

Moesz te wybra opcj Kopiowanie > wybra z menu dan opcje


na ekranie dotykowym.
Element
Rozmiar skan.

Opis
ustawia rozmiar obrazu.

Rozmiar
oryginalu
Kopie

Opis

Liczb kopii mona wprowadzi za pomoc


klawiatury numerycznej.

3. Uyteczne menu ustawie

205

Menu kopiowania
Sortowanie kopii

Element

Opis

Ustawienie urzdzenia, aby sortowane byy zadania


kopiowania. Jeli na przykad uytkownik chce
zrobi 2 kopie oryginau majcego 3 strony, zostan
wydrukowane kolejno dwa kompletne 3-stronicowe
dokumenty.

2 str./ark. lub 4 str.


na ark.

Zmniejsza rozmiar oryginalnych obrazw i wykonuje


wydruk 2 lub 4 stron na jednym arkuszu papieru.

Wl.: na wydruku zachowywana jest sekwencja


oryginaw.

Kopiowanie N-up
1

Sort. kopii

Opis

Element

Funkcja ta jest dostpna tylko w sytuacji, gdy


oryginay s umieszczone w podajniku
dokumentw.
Wyl.: wydruk jest sortowany wedug
pojedynczych stron.

3. Uyteczne menu ustawie

206

Menu kopiowania
Element

Opis

Element

Dokument zajmujcy jedn stron mona


wydrukowa na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat 3x3) lub 16
arkuszach (Plakat 4x4). Pniej te arkusze mona
sklei w jeden duy plakat.

Opis
Drukuje wiele obrazw oryginalnych na pojedynczej
stronie. Liczba obrazw jest automatycznie
okrelana na podstawie obrazu oryginau i rozmiaru
papieru.

Kopia klon
Ta funkcja kopiowania jest dostpna tylko
wtedy, gdy orygina zostanie umieszczony
na szybie skanera.

Kopia plakat.

Ta funkcja kopiowania jest dostpna tylko


wtedy, gdy orygina zostanie umieszczony
na szybie skanera.

Za pomoc opcji Reduce/Enlarge nie


mona dostosowa rozmiaru kopii dla
funkcji Kopia klon.

Orygina jest dzielony na 9 czci.


Poszczeglne czci s kolejno
skanowane i drukowane w nastpujcym
porzdku:

3. Uyteczne menu ustawie

207

Menu kopiowania
Element

Opis
Funkcja Kopia ksiki umoliwia skopiowanie caej
ksiki. Jeli ksika jest za gruba, unie pokryw
do chwili zablokowania jej zawiasw w uchwycie, a
nastpnie zamknij pokryw. Jeli grubo ksiki
lub czasopisma przekracza 30 mm, naley
rozpocz kopiowanie przy otwartej pokrywie.

Kopia ksiazk.

Element

Opis
Urzdzenie automatycznie drukuje na jednej lub obu
stronach papieru, po zoeniu ktrych mona
otrzyma broszur o stronach zoonych we
waciwej kolejnoci.

Broszura

Urzdzenie zmniejszy i dostosuje pozycj kadego


z obrazw tak, aby zmieciy si one na wybranym
papierze.

Wyl.: Funkcja nie jest uywana.


Strona lewa: Ta opcja suy do wydrukowania
lewej strony ksiki.

Drukowanie obrazu bez ta. Ta funkcja kopiowania


usuwa kolor ta i moe by przydatna podczas
kopiowania oryginau zawierajcego kolor w tle,
takiego jak gazeta lub katalog.

Strona prawa: Ta opcja suy do wydrukowania


prawej strony ksiki.
Obie strony: Ta opcja suy do wydrukowania
obu stron ksiki.
Ta funkcja kopiowania jest dostpna tylko
wtedy, gdy orygina zostanie umieszczony
na szybie skanera.

Dostosuj tlo

Wyl.: Funkcja nie jest uywana.


Auto: Optymalizacja ta.
Ulepsz poz. 1-2: Im wiksza liczba, tym ywsze
s kolory ta.
Usun poziom 1-4: Im wiksza liczba, tym
janiejsze jest to.

3. Uyteczne menu ustawie

208

Menu kopiowania
Element

Opis

Element

Umoliwia utworzenie obszaru na zszycie


dokumentu. Obraz mona przesun w gr lub w
d strony oraz w prawo lub w lewo.

Kopiowanie z Przes.
marg.

Opis
Umoliwia usuwanie plam, otworw, zagi i
znakw po zszywaczach na wszystkich czterech
krawdziach dokumentu.

Wyl.: Funkcja nie jest uywana.


Wyl.: Funkcja nie jest uywana.
Autom. centr.: Automatycznie kopiuj na rodku
papieru. Ta funkcja jest dostpna tylko wtedy,
gdy orygina zostanie umieszczony na szybie
skanera.

Kopiowanie z Usuw.
Kraw.

Maly oryginal: Wybiela brzeg maego oryginau.


Ta funkcja jest dostpna tylko wtedy, gdy orygina
zostanie umieszczony na szybie skanera.
Dziurkacz: Wybiela lady po dziurkaczu.
Srodek ksiaz.: Wybiela czarne poziome smugi
ze rodkowej czci papieru, ktre powstaj
podczas kopiowania ksiki. Ta funkcja jest
dostpna tylko wtedy, gdy orygina zostanie
umieszczony na szybie skanera.

Mar. wlasny: Za pomoc klawiatury


numerycznej wprowad lewy, prawy, grny i
dolny margines.

Kasow. kraw.: Za pomoc klawiatury


numerycznej wprowad lewy, prawy, grny i
dolny margines.
Kopiowanie z Polep.
szar.

Podczas kopiowania oryginau w skali szaroci


naley uy tej opcji w celu uzyskania lepszej
jakoci kopii wyjciowej.

3. Uyteczne menu ustawie

209

Menu kopiowania
Element

Kopiowanie Znak
wodn

Opis

Element

Opcja znaku wodnego umoliwia drukowanie tekstu


na istniejcym dokumencie. Mona jej uy, jeeli
na przykad chcesz wydrukowa duy szary napis
WERSJA ROBOCZA lub POUFNE ukonie na
pierwszej stronie lub na wszystkich stronach
dokumentu.

Opis
2->1-str

2->2-str
Dupleks
(kontynuacja)
2->1-str OBR 2

Urzdzenie mona skonfigurowa do drukowania


kopii na obu stronach arkusza papieru.
Wy: Drukuje w trybie normalnym.
1 ->2-str. kr. kraw
2

Dupleks
3

1 ->2-str. d. kraw

3. Uyteczne menu ustawie

210

Menu kopiowania
2

Konfiguracja kopiowania
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Aby zmieni opcje menu:


Na panelu sterowania nacinij przycisk

(kopia) >

(Menu) > Konfig.

kop..
Element
Zmien domyslne

Opis
Resetuje warto lub ustawienie stanu skrzynki
drukarki.

3. Uyteczne menu ustawie

211

Menu Faks
3

Element

Funk. faksu

Zaciemnienie

Dostosowuje poziom jasnoci w celu uzyskania


atwego do przeczytania skanu w przypadku, kiedy
orygina zawiera niewyrane znaki i ciemne obrazy
(patrz Zaciemnienie na stronie 71).

Rozdzielczosc

Domylne ustawienia dokumentu daj dobre wyniki


w przypadku uywania typowych oryginaw
tekstowych. Jednak w przypadku wysyania
oryginaw sabej jakoci lub zawierajcych zdjcia
mona dostosowa rozdzielczo w celu uzyskania
faksu wyszej jakoci (patrz Rozdzielczosc na
stronie 70).

Dupleks

drukowanie odebranych faksw z obu stron papieru.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Aby zmieni opcje menu:

Na panelu sterowania nacinij

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Ustawienie domylne > Ustawienie
domylne faksu.

(faks) >

(Menu) > Funk. faksu.

Moesz te wybra opcj Faks > wybra z menu dan opcje na


ekranie dotykowym.
Element
Rozmiar skan.

Wysya faks do wielu odbiorcw (patrz Wysyanie


faksu do wielu odbiorcw na stronie 69).
Wysyl.do wielu

Opis
ustawia rozmiar obrazu.

Kontrast

Za pomoc tej funkcji nie mona wysya


kolorowych faksw.

Ustawia funkcj wysyania faksu w czasie


pniejszym, pod nieobecno uytkownika (patrz
Opnianie transmisji faksu na stronie 275).

Rozmiar
oryginalu
Dostosowuje poziom kontrastu w celu uzyskania
atwego do przeczytania skanu w przypadku, kiedy
orygina jest zbyt niewyrany lub zbyt ciemny.

Opis

Wysyl. opozn.
Za pomoc tej funkcji nie mona wysya
kolorowych faksw.

3. Uyteczne menu ustawie

212

Menu Faks
Element

Wysyl.prioryt.

Opis
Orygina jest skanowany do pamici i wysyany
natychmiast po zakoczeniu biecej operacji.
Wykonanie transmisji priorytetowej spowoduje
przerwanie wysyania faksu do wielu miejsc
docelowych midzy stacjami (tzn. gdy zakoczy si
transmisja do stacji A i przed rozpoczciem
transmisji do stacji B) lub pomidzy prbami
ponownego wybierania numeru (patrz Wysyanie
priorytetowego faksu na stronie 276).
Przekazuje otrzymany lub wysany faks do innego
miejsca docelowego przez faks lub komputer. Jeli
adresat faksu jest poza biurem, funkcja ta moe
okaza si poyteczna.

Przekaz

Element

Anuluj zadanie

Anuluje opnione zadanie faksu, ktre jest


zapisane w pamici urzdzenia (patrz Anulowanie
zadania faksu z zarezerwowanym opnieniem na
stronie 276).

Konfiguracja wysyania
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Patrz Przekazywanie odebranego faksu na


stronie 277.

Bezp. odbier.

Dodaj strone

Dodaje dokumenty do zadania faksu z


zarezerwowanym opnieniem (patrz Dodawanie
dokumentw do zarezerwowanego faksu na stronie
276).

Patrz Przekazywanie wysanego faksu do


innego miejsca docelowego na stronie 277.

Zapisuje otrzymany faks w pamici bez drukowania.


Aby wydrukowa otrzymane dokumenty, naley
wprowadzi haso. Odebrane faksy mona
zabezpieczy przed dostpem osb
nieupowanionych (patrz Odbieranie w trybie
bezpiecznego odbierania na stronie 282).

Opis

Aby zmieni opcje menu:

Na panelu sterowania nacinij przycisk

(faks) >

(Menu) >

Konfig. faksu > Wysylanie.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Ustawienie domylne > Ustawienie
domylne faksu.

3. Uyteczne menu ustawie

213

Menu Faks
Element

Element

Opis

Licz.powt.wyb.

Ustawia liczb prb ponownego wybierania numeru.


Wprowadzenie wartoci 0 powoduje, e urzdzenie
nie ponawia wybierania.

War. wyb. pon.

Ustawia odstp czasu dla automatycznego


ponownego wybierania.

Prefiks wyb.

Ustawia prefiks skadajcy si z maksymalnie piciu


cyfr. Ten numer jest wybierany przed wybraniem
jakiegokolwiek automatycznie wybieranego
numeru. Funkcja przydatna w przypadku dostpu do
skrzynki PABX.

Tryb ECM

Wysya faksy korzystajc z trybu korekcji bdw


(ECM), aby zapewni, e faksy s wysyane
bezproblemowo. Moe trwa to duej.

Rap. wyslanych

Ustawia urzdzenie tak, aby po zakoczeniu


transmisji faksu drukowany by raport. Przy
wybranej opcji Przy bledzie, urzdzenie drukuje
raport wycznie w przypadku nieudanej transmisji.

Obr. potw.odb.

Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji z


pomniejszonym obrazem pierwszej wysanej strony.

Tr wybierania

Ustawia tryb tonowy lub impulsowy. W zalenoci


od kraju zakupu urzdzenia to ustawienie moe by
niedostpne.

Opis

Oszcz. impul.

Wysya faksy w zaprogramowanych godzinach, w


ktrych obowizuj nisze ceny za poczenia. W
zalenoci od kraju zakupu urzdzenia to
ustawienie moe by niedostpne.

Kreator konfig

Umoliwia konfiguracj niezbdnych opcji faksu, np.


ID urzdzenia, Numer faksu itp.

Konfiguracja odbierania
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Aby zmieni opcje menu:

Na panelu sterowania nacinij przycisk

(faks) >

(Menu) >

Konfig. faksu > Odbieranie.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Ustawienie domylne > Ustawienie
domylne faksu.

3. Uyteczne menu ustawie

214

Menu Faks
Element

Opis

Tryb odb.

Wybiera domylny tryb odbierania faksw.

Licz.syg. odb.

Okrela liczb dzwonkw emitowanych przez


urzdzenie przed odebraniem przez nie poczenia
przychodzcego.

Naz.stemp.odb.

Automatycznie drukuje numer strony oraz dat i


godzin odbioru na dole kadej strony odebranego
faksu.

Kod rozp. odb.

Inicjuje odbir faksu z telefonu wewntrznego


podczonego do gniazda EXT z tyu urzdzenia.
Naley go wprowadzi po podniesieniu suchawki
telefonu zewntrznego i usyszeniu sygnau faksu.
Fabrycznie jest on ustawiony na *9*.

Autom. zmniej.

Automatycznie zmniejsza stron faksu


przychodzcego tak, aby odpowiadaa rozmiarowi
zaadowanego papieru.

Odrzuc rozmiar

Odrzuca okrelon dugo na kocu odbieranego


faksu.

Kon. faks.-sm.

Blokuje faksy z urzdze, ktrych numery zostay


zapisane w pamici jako numery faksw
niepodanych. W zalenoci od kraju zakupu
urzdzenia to ustawienie moe by niedostpne.

Element

Opis

Tryb DRPD

Umoliwia uytkownikowi jednej linii telefonicznej


odbieranie pocze z kilkoma rnymi numerami
telefonw. Mona ustawi urzdzenie na
rozpoznawanie wzorw dzwonkw dla kadego
numeru. W zalenoci od kraju zakupu urzdzenia
to ustawienie moe by niedostpne (patrz
Odbieranie faksw w trybie DRPD na stronie 282).

Druk. dwustr.

Drukuje odebrane faksy na obu stronach papieru.


Pozwala zmniejszy zuycie papieru.

Zapis. skrz. dok.


Skr. Dok. Zapis.

Zapisuje odebrane faksy w lokalizacji wsplnej. To


menu zostanie wywietlone tylko wtedy, gdy
zainstalowano opcjonalne urzdzenie pamici
masowej (twardy dysk) (patrz Funkcja Rne na
stronie 10).

3. Uyteczne menu ustawie

215

Menu skanowania
6

Element

Funkcja skanowania

E-mail - dom.
Wylij e-mail

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Niestandardowy
e-mail
FTP - domyslny
FTP

Aby zmieni opcje menu:

Na panelu sterowania nacinij przycisk


Funkcja skan..

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Ustawienie domylne > Ustawienie
domylne skan.

(Skan) >

(Menu) >

SMB - domyslny

USB - domyslny
USB

Ustawia adres e-mail jako miejsce docelowe skanu.


Mona skanowa oryginay i wysya skany (patrz
Skanowanie do wiadomoci e-mail na stronie 263).

Ustawia serwer FTP jako miejsce docelowe skanu.


Mona skanowa oryginay i zapisywa je na
serwerze FTP (patrz Skanowanie do serwera FTP/
SMB na stronie 264).

SMB

Ustawia serwer SMB jako miejsce docelowe skanu.


Mona skanowa oryginay i zapisywa je na
serwerze SMB (patrz Skanowanie do serwera FTP/
SMB na stronie 264).

Rap. wyslanych

Drukuje raport z potwierdzeniem, czy transmisja


zostaa zakoczona pomylnie.

Komp. lok.

Ustawia komputer podczony przez USB jako


miejsce docelowe skanu. Po zeskanowaniu
oryginaw obraz zapisywany jest w katalogu, np.
Moje dokumenty (patrz Podstawowe operacje
skanowania na stronie 66).

Komp. Siec

Ustawia komputer podczony przez sie jako


miejsce docelowe skanu. Po zeskanowaniu
oryginaw obraz zapisywany jest w katalogu, np.
Moje dokumenty (patrz Skanowanie z urzdzenia
podczonego do sieci na stronie 262).

Moesz te wybra opcj Skan > wybra z menu dan opcje na


ekranie dotykowym.
Element

Opis

Opis
Ustawia pami USB jako miejsce docelowe skanu.
Mona skanowa oryginalne dokumenty i zapisywa
zeskanowane obrazy na pamici USB.

3. Uyteczne menu ustawie

216

Menu skanowania
Element

Opis

Element

Skrzynka dok.

Ustawia Skrzynka dok. jako miejsce docelowe


skanu. Po zeskanowaniu oryginaw mona wysa
obraz do Skrzynka dok. urzdzenia.

Skrzynki udos.

Ustawia folder udostpniony jako miejsce docelowe


skanu. Mona utworzy i uywa folder
udostpniony (patrz Korzystanie z funkcji folderu
udostpnionego na stronie 285).

Rozmiar skan.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

ustawia rozmiar obrazu.

Rozmiar
oryginalu
Typ oryginalu

Ustawia typ dokumentu oryginau.

Rozdzielczosc

ustawia rozdzielczo obrazu.

Tryb koloru

ustawia tryb koloru.

Format pliku

ustawia format pliku, w jakim s zapisywane obrazy.


W przypadku wybrania formatu BMP, JPEG, TIFF
lub PDF mona wybra funkcj skanowania wielu
stron.

Zaciemnienie

Dostosowuje poziom jasnoci skanu.

Kontrast

Dostosowuje kontrast, aby uzyska kopi janiejsz


lub ciemniejsz od oryginau.

Konfiguracja skanowania

Opis

Aby zmieni opcje menu:

Na panelu sterowania nacinij przycisk


Konfig. skan..

(Skan) >

(Menu) >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Ustawienie domylne > Ustawienie
domylne skan.

3. Uyteczne menu ustawie

217

Konfig. syst.
8

Element

Konfig.urzadz.

Wyl.: Drukuje w trybie normalnym.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Menu Form.

W panelu sterowania wybierz


Konfig.urzadz..

(Menu) > Konfig. syst. >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Konfiguracja pocztkowa.
Element

Numer faksu

Ustawia numer faksu, ktre zostanie wydrukowanie u


gry kadego wysanego faksu.

Data i czas

Ustawia dat i godzin.

Tryb zegara

Wybiera format wywietlania godziny 12- lub 24godzinny.

Form. podw.: Drukuje stron tytuow przy uyciu


pierwszego formularza oraz tyln stron przy
uyciu drugiego formularza.

Wyb. form.

Buforowanie HDD

Przy wybranej opcji Wl. zapisuje dokumenty w


urzdzeniu pamici masowej (twardy dysk) do
drukowania w sieci.

Jezyk

Umoliwia ustawienie jzyka tekstu wywietlanego


na wywietlaczu panelu sterowania.

Tryb domyslny

Ustawia tryb domylny urzdzenia: faks, kopiowanie


lub skanowanie.

Opis
Ustawia ID urzdzenia, ktre zostanie wydrukowanie
u gry kadego wysanego faksu.

Form. pojed.: Drukuje wszystkie strony przy


uyciu pierwszego formularza.

Nakadka to obrazy przechowywane w urzdzeniu


pamici masowej (twardy dysk) drukarki w formie
pliku w specjalnym formacie, ktre mona
wydrukowa w formie warstw na dowolnym
dokumencie.

Aby zmieni opcje menu:

ID urzadzenia

Opis

Domylny rozmiar
pap.

Mona wybra domylny rozmiar papieru.

3. Uyteczne menu ustawie

218

Konfig. syst.
Element

Oszcz. energii

Sk.tryb.osz.en

Opis

Element

Opis

Pozwala ustawi okres, po ktrym urzdzenie


przejdzie do trybu oszczdzania energii.

Umoliwia ustawienie warunku wybudzania z trybu


oszczdzania energii. Ustaw t pozycj na wczon.

Jeeli przez duszy czas do drukarki nie s


przesyane adne dane, pobr mocy zostanie
automatycznie obniony.

Nacis.przyc.: Gdy zostaje nacinity dowolny


przycisk oprcz przycisku zasilania, urzdzenie
zostaje wybudzone z trybu oszczdzania energii.

Pozwala ustawi okres, po ktrym skan przejdzie do


trybu oszczdzania energii.

Zdarz. budz.

Jeli skaner nie odbiera danych przez duszy czas,


pobr energii zostaje automatycznie obniony.

Lim.czasu sys.

Ustawia czas, ktry urzdzenie zapamituje jako


wczeniej zastosowane ustawienia kopiowania. Po
upywie limitu czasu urzdzenie przywrci domylne
ustawienia fabryczne.

Lim.czasu zad.

Ustawia okres oczekiwania drukarki przed


wydrukowaniem ostatniej strony zadania, ktre nie
koczy si poleceniem drukowania strony.

Skaner: Urzdzenie zostaje wybudzone z trybu


oszczdzania energii w przypadku woenia
papieru do podajnika dokumentw.
Drukar.: Urzdzenie zostaje wybudzone z trybu
oszczdzania energii w przypadku otwarcia lub
zamknicia zasobnika papieru.
Pozwala okreli, czy urzdzenie ma kontynuowa
drukowanie w przypadku wykrycia, e zaadowany
papier nie odpowiada ustawieniom.

Autom. kontyn.

Wyl.: W razie niezgodnoci papieru urzdzenie


czeka, a uytkownika zaaduje odpowiedni
papier.
Wl.: W przypadku niezgodnoci papieru zostanie
wywietlony komunikat o bdzie. Urzdzenie
odczeka 30 sekund, a nastpnie automatycznie
skasuje komunikat i bdzie kontynuowa
drukowanie.

Korekta wys.
Regulacja
wysokoci

Umoliwia optymalizacj jakoci wydruku w


zalenoci od wysokoci, na jakiej pracuje
urzdzenie.

3. Uyteczne menu ustawie

219

Konfig. syst.
Element

Opis

Autom zm.wier.

To menu umoliwia dopisanie znaku powrotu karetki


do kadego znaku koca wiersza, co jest przydatne
w przypadku uytkownikw systemu Unix lub DOS.

Wersja oprogram.

Wywietla wersj oprogramowania produktu.

Podaje sugestie podczas wpisywania adresu e-mail


Autom. zakoczone lub numeru faksu. Umoliwia wyszukanie i wybranie
danych bez koniecznoci penego wpisywania.

Element

Niewlasc. papier

Okrel, czy zignorowa bd niezgodnoci papieru.


Wybierz Wyl., wwczas urzdzenie nie zatrzyma
drukowania nawet w przypadku niezgodnoci
papieru.

DrukujPustaStr

Za pomoc danych drukowania z komputera


drukarka wykrywa, czy strona jest pusta. Mona
ustawi wydrukowanie lub pominicie pustej strony.

Lacz. zasob.

Pozwala okreli, czy urzdzenie ma kontynuowa


Autom.prze.zasob drukowanie w przypadku wykrycia, e zaadowany
papier nie odpowiada ustawieniom. Na przykad, jeli
.
zarwno w zasobniku 1, jak i 2 znajduje si papier o
tym samym rozmiarze, urzdzenie bdzie
automatycznie pobiera papier z zasobnika 2 po
wyczerpaniu si papieru w zasobniku 1.

Opis

Wiele zasobnikw

Tryb: Umoliwia wybr trybu wielu zasobnikw,


ktrego chcesz uy.
Domylny zasobnik: Pozwala wybra zasobnik,
ktry ma by uyty jako domylny.

Domylne rdo

Ustawia zasobnik, ktry ma by uyty jako domylny.

Ksika adres

Wywietla lub drukuje ksik telefoniczn lub


adresow.

Opcja ta nie jest wywietlana, jeli w


sterowniku drukarki wybrano ustawienie
Automatyczna dla opcji rdo papieru.

Zastep.papieru
Zastpowanie
papieru

Automatycznie podstawia rozmiar papieru


sterownika drukarki, aby wyeliminowa niezgodno
midzy formatami Letter i A4. Jeli na przykad w
podajniku zaadowano papier formatu A4, a rozmiar
papieru w sterowniku to Letter, urzdzenie wydrukuje
na papierze A4. Tak samo stanie si w sytuacji
odwrotnej.
3. Uyteczne menu ustawie

220

Konfig. syst.
Element

Opis
Wyczysc beben: Czyci bben OPC kasety
poprzez wydrukowanie strony.

Element
Eksportuj ust.

Eksportuje dane zapisane na pamici USB do


urzdzenia.

Oszcz. toneru

Wczenie tego trybu zwiksza wydajno kasety z


tonerem i zmniejsza koszt wydrukowania strony w
stosunku do drukowania w normalnym trybie, ale
rwnie pogarsza jako wydruku.

Tryb cichy

Wczenie tego menu pozwala zmniejszy poziom


haasu emitowanego przez urzdzenie. Jednak
wiza si to moe z obnieniem prdkoci
drukowania i jakoci.

Wycz.zes.utr.: Czyci zesp utrwalajcy poprzez


wydrukowanie strony.
Us. kom. braku: Opcja ta wywietlana jest tylko
wtedy, gdy kaseta z tonerem jest pusta.
Info.mat.eksp.: umoliwia sprawdzenie liczby
wydrukowanych stron oraz iloci toneru
pozostaego w kasecie.

Konserwacja

MaloTon-alarm: Jeli kaseta z tonerem jest


pusta, wywietlany jest komunikat informujcy
uytkownika o koniecznoci wymiany kasety.
Istnieje moliwo ustawienia opcji kontrolujcej
wywietlanie tego komunikatu.
Uklad. papieru: W przypadku korzystania z
urzdzenia w wilgotnym rodowisku lub uywania
nonikw druku zawilgoconych w wyniku wysokiej
wilgotnoci powietrza, wydruki w zasobniku
wyjciowym mog by pozaginane i mog nie
ukada si prawidowo w stos. W takim
przypadku, mona wczy w urzdzeniu t
funkcj w celu prawidowego ukadania wydrukw
w stos. Jednak korzystanie z tej funkcji sprawi, e
zmniejszy si prdko wydruku.

Importuj ust.

Importuje dane zapisane na pamici USB do


urzdzenia.

Opis

Pozwala oszczdza zasoby drukowania i zapewnia


ekologiczne drukowanie.
Tryb domyslny: Pozwala wczy lub wyczy
tryb Eco.
Ustawienia eko

Tr. gotowoci (W.- Wym.): Zabezpiecza


tryb Eco hasem. Jeli uytkownik chce
wczy/wyczy tryb Eco, musi wpisa
haso.
Wybierz temp. (Wybierz temp.): Umoliwia
zmian szablonu ustawie eco w usudze
SyncThru Web Service.

Wyczysc ustaw.

Przywraca fabryczne ustawienia domylne.

3. Uyteczne menu ustawie

221

Konfig. syst.
9

10

Konfig. pap.

Dzwiek/Glosn.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Aby zmieni opcje menu:

Aby zmieni opcje menu:

W panelu sterowania wybierz


pap..

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Konfiguracja papieru.
Element

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

(Menu) > Konfig. syst. > Konfig.

Opis

Format papieru

Okrela rozmiar papieru A4, Letter lub inny, zgodnie z


preferencjami.

Typ papieru

Wybiera typ papieru dla kadego zasobnika.

Zrodlo papieru

Wybiera zasobnik, z ktrego pobrany zostanie papier.

Margines

Okrela marginesy dokumentu.

Potwierdz.
zasobnika

Wcza komunikat potwierdzenia zasobnika. W


przypadku otwarcia i zamknicia zasobnika
wywietlone zostanie okno z pytaniem, czy ustawi
rozmiar i typ papieru dla otwartego zasobnika.

W panelu sterowania wybierz


Glosn..

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Konfiguracja pocztkowa > Gono.
Element

(Menu) > Konfig. syst. > Dzwiek/

Opis

Dzwiek klaw.

Wczanie i wyczanie dwiku klawiszy. Ustawienie


tej opcji na Wl. powoduje odtworzenie sygnau
dwikowego przy kadym naciniciu klawisza.

Dzwiek alarmu

umoliwia wczanie i wyczanie dwiku alarmu. Po


wczeniu tej opcji w przypadku wystpienia bdu lub
zakoczenia przesyania faksu odtwarzany jest
sygna alarmowy.

3. Uyteczne menu ustawie

222

Konfig. syst.
11

Element

Opis

Raport

umoliwia wczanie i wyczanie odtwarzanych przez


gonik dwikw linii telefonicznej, takich jak sygna
wybierania lub sygna faksu. Przy ustawieniu tej opcji
na warto Komunikacja gonik bdzie wczony do
chwili odpowiedzi zdalnego urzdzenia.
Gono mona regulowa za pomoc
pokrta On Hook Dial. Gono gonika
mona dostosowa tylko wtedy, gdy linia
telefoniczna jest podczona.

Aby zmieni opcje menu:

W panelu sterowania wybierz

a Nacinij przycisk

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Raporty.

Glosnik
(faks) na panelu

sterowania.
b Nacinij opcj On Hook Dial. Z gonika
wyemitowany zostanie sygna wybierania.
c Naciskaj przyciski strzaek do chwili
ustawienia danej gonoci.
d Nacinij przycisk On Hook Dial, aby
zapisa zmian i powrci do trybu
gotowoci.

Dzwonek

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Umoliwia regulacj gonoci dzwonka. W


przypadku gonoci dzwonka mona wybra Wyl.,
Nisk., Sred. lub Wys.

Element

(Menu) > Konfig. syst. > Raport.

Opis

Mapa menu

Drukuje map menu, ktra pokazuje ukad i


biece ustawienia urzdzenia.

Wsz. raporty

Drukuje wszystkie rodzaje raportw


dostpnych w urzdzeniu.

Konfiguracja

Drukuje raport zawierajcy informacje o


konfiguracji oglnej urzdzenia.

Info.mat.eksp.
Info o mat eksp
Ksiazka adr.

Wydruk strony z informacjami o materiaach


eksploatacyjnych.
Drukuje wszystkie adresy e-mail aktualnie
zapisane w pamici urzdzenia.
3. Uyteczne menu ustawie

223

Konfig. syst.
Element

Opis

Strona demo

Drukuje stron testow w celu sprawdzenia,


czy urzdzenie drukuje poprawnie.

Wysyl. faksu

Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji,


zawierajcy numer faksu, liczb stron, czas,
jaki upyn dla danego zadania, tryb
komunikacji oraz wynik komunikacji. Mona
ustawi urzdzenie na automatyczne
drukowanie raportu potwierdze transmisji po
kadym zadaniu faksowania.

Wyslany faks

Odebrano faks

Wyslany e-mail
Zaplan.zadania
Przelij zaplanowane
zadania faksem
Niechc. faks
Konfig. sieci
Konfiguracja sieci

Element
Uwierz. uzytk.

Opis

Uwierzytelnienie
lokalnego uytkownika

Drukuje autoryzowanych uytkownikw,


ktrzy mog korzysta z funkcji poczty
elektronicznej.

Czcionka PCL

Drukuje list czcionek PCL.

Czcionka PS

Drukuje list czcionek PS/PS3.

Lista czc. PS3


Czcionka EPSON

Drukuje list czcionek EPSON.

Drukuje informacje dotyczce ostatnio


wysanych faksw.

Czc. KSC5843

Drukuje list czcionek KSC5843.

Czc. KSC5895

Drukuje list czcionek KSC5895.

Drukuje informacje dotyczce ostatnio


otrzymanych faksw.

Lista czc.KSSM

Drukuje list czcionek KSSM.

Uw.uzyt. sieci

Drukuje uytkownikw, ktrzy zalogowali si


do domeny oraz ich identyfikatory.

Drukuje informacje dotyczce ostatnio


wysanych e-maili.
Drukuje list dokumentw aktualnie
zapisanych jako opnione faksy wraz z
czasem rozpoczcia i typem kadej operacji.
Drukuje numery faksw okrelonych jako
niepodane.
Drukuje informacje o poczeniu i konfiguracji
sieciowej urzdzenia.

Uwierzytelnienie
uytkownika
sieciowego

Licz. zuzycia

Drukuje stron uytkowania. Strona


uytkowania wywietla cakowit liczb
wydrukowanych stron.

Opcje faksu

Drukuje informacje z raportw o faksach.

Zapisane zad.

Drukuje zadania zapisane w pamici


opcjonalnej lub pamici masowej (twardy
dysk).

Zapisane zadania

3. Uyteczne menu ustawie

224

Konfig. syst.
Element
Zakoncz. zad.

Opis
Drukuje list zada zakoczonych.

Zakoczone zadania

Raport rozliczania

Element

Ta opcja dostpna jest tylko wtedy, gdy opcja


rozliczania zada wczona jest na poziomie
usugi SyncThru Web Admin Service.
Mona wydrukowa raport dotyczcy zada
drukowania dla kadego uytkownika.

Opis

Us. kom. braku

Ta opcja wywietlana jest wtedy, gdy kaseta z


tonerem jest pusta. Mona usun ten komunikat.

Ignoruj toner

Mona tak ustawi urzdzenie, aby komunikat o


pustej kasecie by ignorowany i drukowanie faksw
przychodzcych byo kontynuowane.

Mat. ekspl.

Wywietla wskaniki zuycia materiaw


eksploatacyjnych (patrz Monitorowanie stanu
zuycia materiaw eksploatacyjnych na stronie 82).

MaloTon-alarm

Dostosowuje poziom, na ktrym wywietlany jest


komunikat o niskim lub zerowym poziomie toneru
(patrz Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru na
stronie 83).

12

Konserwacja
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Numer seryjny
Nazwa uslugi

Sprawdza numer seryjny urzdzenia. Moe by


wymagany w przypadku kontaktu z serwisem lub
rejestracji uytkownika w witrynie internetowej firmy
Samsung.

Uklad. papieru

Uruchamia automatyczn funkcj czenia


zasobnikw - w przypadku, gdy jeden zasobnik nie
jest dostpny z uwagi na brak papieru lub
niezgodno rozmiaru, ta opcja pozwala na
podawanie papieru z innego zasobnika.

Papier kolor.

Umoliwia dostosowanie ustawie koloru, np. poziom


kontrastu, rejestracj, gsto koloru itp.

Aby zmieni opcje menu:

W panelu sterowania wybierz


Konserwacja.

(Menu) > Konfig. syst. >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Konfiguracja pocztkowa.

3. Uyteczne menu ustawie

225

Konfig. syst.
Element

Dysk RAM

Opis
Ustawia cz dysku RAM jako obszar zapisywania
zada. Korzystanie z obszaru zapisywania powoduje
wczenie menu zarzdzania zadaniami (patrz
Zarzadz.zad. na stronie 227). Umoliwia to wysanie
danych z komputera do kolejki wydruku na dysku
RAM.

13

Wyczysc ustaw.

Element

Wszystkie ust.

Usuwa wszystkie dane zapisane w pamici i


przywraca fabryczne ustawienia wszystkich
ustawie.

Konfiguracja drukarki

Przywraca wszystkie opcje drukarki do


fabrycznych ustawie domylnych.

Konfiguracja papieru

Przywraca wszystkie opcje papieru do


fabrycznych ustawie domylnych.

Konfig. faksu
Ustawienie
domylne faksu

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

W panelu sterowania wybierz


ustaw..

Konfig. kop.
Ustawienie
domylne kop
Konfig. skan.

Aby zmieni opcje menu:


(Menu) > Konfig. syst. > Wyczysc

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Przywr opcje.

Opis

Ustawienie
domylne skan

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich


opcji faksu.

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich


opcji kopiowania.

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich


opcji skanowania.

Konfig. syst.

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich


opcji systemowych.

Konfig. sieci

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich


opcji sieciowych. (Wymagane ponowne
uruchomienie).

Ksiazka adr.

Usuwa wszystkie wpisy adresw e-mail


zapisane w pamici.
3. Uyteczne menu ustawie

226

Konfig. syst.
14

Element
Wyslany faks
Raport wysyania
Wyslany e-mail
Odebrano faks
Rap. odb.faksu
Raport odbioru

Opis

Zarzadz.zad.

Usuwa wszystkie informacje o wysanych


faksach.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Usuwa wszystkie informacje o wysanych emailach.


Usuwa wszystkie informacje o odebranych
faksach.

Aby zmieni opcje menu:

W panelu sterowania wybierz


Zarzadz.zad..
Element

(Menu) > Konfig. syst. >

Opis

Zad. aktywne

Wywietla zadania drukowania oczekujce na


wydrukowanie.

Zapisz zad.

Wywietla listy zada drukowania zapisane na dysku.

Zas plik

Jeli w pamici znajduje si plik o nazwie identycznej


z nazw nowego pliku, mona zmieni nazw pliku
lub nadpisa plik.

3. Uyteczne menu ustawie

227

Konfig. syst.
15

16

Nadpisanie obrazu

Konfiguracja USB

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

W panelu sterowania wybierz


NadpisanieObr..

(Menu) > Konfig. syst. >

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Nacinij przycisk USB na ekranie dotykowym.


Opcja

Element
Reczna

Opis

Drukuj z

Mona zastpi wszystkie dane zapisane w pamici


USB, aby wyczyci pami.
Skan. do USB

Opis
Wywietla list plikw z Nawigacji plikw. Wybierz
plik do wydrukowania.
Ustawia pami USB jako miejsce docelowe skanu.
Mona skanowa oryginalne dokumenty i zapisywa
zeskanowane obrazy na pamici USB.

Zarzdz plikami

Wywietla list plikw z Nawigacji plikw. Wybierz


plik do usunicia. Moesz sformatowa urzdzenie
USB.

Poka miejsce

Wywietla pozostae miejsce.

3. Uyteczne menu ustawie

228

Konfig. syst.
17

18

Konfiguracja emulacji

Konfig. e-mail

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Na panelu sterowania nacinij przycisk


Emulacja.
Element
Typ emulacji

Konfiguracja

(Menu) > Konfig. druku >

Opis

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Na ekranie dotykowym nacinij Konfiguracja > Konfiguracja


urzdzenia > Konfiguracja E-mail.
Opcja

Opis

Jzyk urzdzenia okrela, w jaki sposb komputer


komunikuje si z urzdzeniem.

Serwer SMTP

Konfiguruje serwer SMTP.

Pozwala skonfigurowa szczegowe wybranego


rodzaju emulacji.

Wylij do siebie

Ustawia wysyanie e-maili na wasne konto w


celu tworzenia kopii zapasowej lub
przypomnienia.

Domylny adres
odbiorcy

Ustawia docelowy adres e-mail jako domylny.

Domylny nadawca

Ustawia adres e-mail nadawcy jako domylny.

Domylny temat

Ustawia docelowy temat e-maila jako domylny.

3. Uyteczne menu ustawie

229

Konfig. syst.
Funkcja skrzynki dok.

19

Konfiguracja ksiki adresowej

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Na panelu sterowania nacinij


Funkcja skrzynki dok..
Opcja

Opis

Opis

Dodaj ze skanu

Umoliwia zapisanie zeskanowanych dokumentw w


skrzynce. Zapisany plik otrzymuje automatycznie
nazw rokmiesicdziegodzinaminutasekunda.

Zadanie ze
skrzynki

Drukuje dokumenty ze skrzynki.

Na ekranie dotykowym nacinij Konfiguracja > Konfiguracja


urzdzenia > Ksika adres.
Opcja

(Menu) > Skrzynka dokum. >

Ksiazka
telefoniczna

Dodaje, wywietla, drukuje lub usuwa wpisy z ksiki


telefonicznej. Mona take utworzy grup.

Konfig. skrz. dok.

E-mail

Dodaje, wywietla, drukuje lub usuwa wpisy z listy emaili. Mona take utworzy grup.

Na panelu sterowania nacinij


Funkcja skrz. dokum..

(Menu) > Skrzynka dokum. >

20

Konfiguracja skrzynki dokumentw


W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Opcja

Opis

Dodaj ze skanu

Okrela domylne opcje zapisywania dokumentu do


lokalizacji.

Zadanie ze
skrzynki

Okrela domylne opcje drukowania dokumentu z


lokalizacji.

3. Uyteczne menu ustawie

230

Konfig. syst.
21

Opcja

Konfiguracja sieci
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Nacinij przycisk

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Konfig. sieci.
Opcja

(Menu) > Siec na panelu sterowania,

TCP/IP (IPv4)

802.1x

Mona wybra uwierzytelnianie uytkownika w


komunikacji sieciowej. Aby uzyska szczegowe
informacje, skonsultuj si z administratorem sieci.

Bezprzewodowy

Wybierz t opcj, aby uy sieci bezprzewodowej.

Wyczysc ustaw.

Przywraca ustawienia sieci do wartoci domylnych.


(Wymagane ponowne uruchomienie).

Konfig. sieci
Konfiguracja
sieci

Na tej licie znajduj si informacje o poczeniu i


konfiguracji sieciowej urzdzenia.

Aktywacja sieci

Moesz wczy lub wyczy Ethernet.

Aktywacja HTTP

Mona wczy lub wyczy SyncThru Web


Service funkcj.

Opis
Wybieranie odpowiedniego protokou i
konfigurowanie parametrw korzystania ze
rodowiska sieciowego.

Opis

Mona ustawi wiele parametrw. Dlatego


jeeli nie masz pewnoci co do znaczenia
parametrw, pozostaw biece ustawienia lub
skonsultuj si z administratorem sieci.

TCP/IP (IPv6)

Wybierz t opcj, aby w rodowisku sieciowym


uywa protokou IPv6 (patrz konfiguracja protokou
IPv6 na stronie 163).

Szyb. Ethernet

Konfigurowanie szybkoci transmisji sieci.

3. Uyteczne menu ustawie

231

Ustawienia admina
Element

Opis

Ochrona hasem

Pozwala ustawi haso do menu Ustawienia admina.


Wybierz Wl., aby uy tej opcji i wprowadzi haso.

Zmien haslo

Pozwala zmieni haso w urzdzeniu umoliwiajce


dostp do Ustawienia admina.
Oczy z.utrwalajcy: Czyci zesp utrwalajcy
poprzez wydrukowanie strony. Na zadrukowanym
arkuszu s plamy toneru.
Usu pust wiad.: Zapobiega wywietlaniu
komunikatu Alarm nisk.poz. ton. na wywietlaczu.
Info o mat.eksploatac: umoliwia sprawdzenie
liczby wydrukowanych stron oraz iloci toneru
pozostaego w kasecie.

Konserwacja

Alarm nisk.poz. ton.: Jeli kaseta z tonerem jest


pusta, wywietlany jest komunikat informujcy
uytkownika o koniecznoci wymiany kasety. Istnieje
moliwo ustawienia opcji kontrolujcej wywietlanie
tego komunikatu.
Ram dysk: Wcza / wycza dysk RAM w celu
zarzdzania zadaniami. W zalenoci od rozmiaru
zainstalowanej pamici opcjonalnej, mona ustawi
rozmiar dysku RAM w zakresie od 32 do 64 MB. Ta
opcja nie jest wywietlana, jeli zainstalowano
urzdzenie pamici masowej (HDD).

3. Uyteczne menu ustawie

232

konfiguracja niestandardowa
Menu to wywietlane jest tylko wtedy, gdy zainstalowana jest aplikacja
XOA (eXtensible Open Architecture). Aby korzysta z tego menu,
skontaktuj si z administratorem.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia
(patrz Przegld menu na stronie 36).

Nacinij przycisk

(Menu) > Wlasne na panelu sterowania.

3. Uyteczne menu ustawie

233

4. Funkcje specjalne
Ten rozdzia zawiera informacje na temat specjalnych funkcji kopiowania, skanowania, wysyania faksw i
drukowania.

Ustawianie wysokoci

235

Zapisywanie adresw e-mail

236

Wprowadzanie rnych alfanumerycznych

238

Konfiguracja ksiki adresowej faksu

239

Rejestrowanie autoryzowanych uytkownikw 243


Funkcje drukowania

244

Funkcje skanowania

261

Funk. faksu

273

Korzystanie z funkcji folderu udostpnionego 285


Uywanie funkcji pamici/twardego dysku

286

Procedury znajdujce si w tym rozdziale dotycz przewanie systemu Windows 7.


W niektrych modelach konieczne moe by nacinicie OK, aby przej dalej do
menu niszego poziom.

Ustawianie wysokoci
Na jako wydruku wpyw ma cinienie atmosferyczne, zalene od
wysokoci nad poziomem morza, na ktrej urzdzenie jest uywane.
Ponisze informacje pozwalaj na skonfigurowanie urzdzenia w celu
uzyskania jak najwyszej jakoci wydruku.
Przed ustawieniem wartoci wysokoci naley okreli wysoko, na ktrej
znajduje si urzdzenie.

Jeli urzdzenie jest podczone do sieci, wysoko moesz ustawi


przy uyciu programu SyncThru Web Service (patrz Korzystanie
z programu SyncThru Web Service na stronie 291).
Wysoko moesz take ustawi przy uyciu opcji Konfig. syst. na
ekranie urzdzenia (patrz Ustawienia podstawowe urzdzenia na
stronie 41).

4,000 m
(13,123 ft)

1
3,000 m
(9,842 ft)

2
2,000 m
(6,561 ft)

1,000 m
(3,280 ft)

4
0

1
2
3
4

Gony 3
Gony 2
Gony 1
Normalny

Moesz skonfigurowa warto wysokoci korzystajc z opcji Ustawienia


urzdzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w czci
Machine w programie Printer Settings Utility.

Uytkownicy systemw Windows i Macintosh powinni zapozna si z


czci Ustawienia urzdzenia na stronie 297.

Uytkownicy systemu Linux powinni zapozna si z czci


Korzystanie z programu Smart Panel na stronie 300.
4. Funkcje specjalne

235

Zapisywanie adresw e-mail


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na
stronie 7).

W ksice adresowej mona ustawi adresy e-mail czsto uywane w


usudze SyncThru Web Service, a nastpnie atwo i szybko wprowadza
te adresy, podajc przypisane do nich numery lokalizacji z ksiki
adresowej.
1

Zapisywanie w urzdzeniu
Aby zeskanowa i wysa obraz jako zacznik wiadomoci e-mail, naley
skonfigurowa adres e-mail za pomoc usugi SyncThru Web Service.

Przejd do usugi SyncThru Web Service (patrz Korzystanie z


programu SyncThru Web Service na stronie 291).

Kliknij polecenie Logowanie w grnej prawej czci witryny


SyncThru Web Service.

Wpisz ID i Haso, a nastpnie kliknij przycisk Logowanie.

ID: admin

Haso: sec00000

4
5

Kliknij kolejno opcje Ksika adresowa > Osoba > Dodaj.


Wybierz opcj Nr szybkiego wybierani i wprowad adres e-mail i
numer faksu.

Jeli trzeba skonfigurowa serwer SMB lub FTB, zaznacz pole SMB lub
FTB.

6
7

Kliknij przycisk Zastosuj.

Wybierz opcj Nr szybkiego wybierani i wprowad Nazwa grupy.

W przypadku utworzenia grupy kliknij Ksika adresowa > Grupy


e-mail > Dodaj grup.

Poszczeglne adresy mona dodawa w atwy sposb po wybraniu


wartoci Tak opcji Dodaj osoby po utworzeniu grupy.

Kliknij przycisk Zastosuj.

4. Funkcje specjalne

236

Zapisywanie adresw e-mail


2

Wyszukiwanie adresu e-mail

Wyszukiwanie sekwencyjne w pamici

Na panelu sterowania wybierz


(Skanuj) >
(Address Book)
> Wysz. i wyslij > Wybierz grup adresw > Wszystko.
Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >
Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Ksika adres > E-mail >
Przegldaj list > Indywidualny lub Grupa.

Przeszukuj ca pami w kolejnoci od najmniejszej do najwikszej


liczby lub odwrotnie i wybierz dan nazw i adres.

Wyszukiwanie wedug okrelonej pierwszej litery

1
2

Nacinij przycisk

(Skanuj) na panelu sterowania.

3
4

Wpisz kilka pierwszych liter danej nazwy.

Na panelu sterowania nacinij


> Wybierz grup adresw > ID.

(Address Book) > Wysz. i wyslij

Naciskaj strzaki do momentu wywietlenia danej nazwy i numeru.

4. Funkcje specjalne

237

Wprowadzanie rnych alfanumerycznych


Podczas wykonywania rnych czynnoci konieczne moe by
wprowadzanie nazw i liczb. Na przykad podczas konfigurowania
urzdzenia naley wprowadzi wasne nazwisko lub nazw firmy i numer
faksu. W przypadku przechowywania w pamici numerw faksw lub
adresw e-mail mona rwnie wprowadzi odpowiednie nazwy.

Przycisk

Przypisane cyfry, litery lub znaki

@/.1

ABCabc2

DEFdef3

GHIghi4

JKLjkl5

MNOmno6

PQRSpqrs7

TUVtuv8

WXYZwxyz9

Naciskajc dwukrotnie przycisk 1, mona wprowadzi spacj.

&+-,0

Aby usun ostatni cyfr lub znak, nacinij przycisk strzaki w lewo/
prawo lub gr/d.

*%_~!#$()[]

Wprowadzanie znakw alfanumerycznych


Naciskaj przycisk, a na wywietlaczu zostanie wywietlona waciwa
litera. Przykadowo, aby wpisa liter O, nacinij przycisk 6, oznaczony
dodatkowo jako MNO. Po kadym naciniciu 6 na wywietlaczu jest
wywietlana inna litera: M, N, O, m, n, o, a na kocu cyfra 6. Aby znale
dan liter, patrz Litery i cyfry na klawiaturze na stronie 238.

(Te symbole s dostpne, jeli wpisze si danie autoryzacji


sieci.)

Litery i cyfry na klawiaturze

#=|?":{}<>;
(Te symbole s dostpne, jeli wpisze si danie autoryzacji
sieci.)

Zbiory znakw specjalnych w danym urzdzeniu mog si rni w


zalenoci od ich opcji lub modeli.
Niektre z poniszych znakw klawiszy mog nie by wywietlane
przy wykonywaniu okrelonych czynnoci.

4. Funkcje specjalne

238

Konfiguracja ksiki adresowej faksu


Do szybkiego wybierania mona przypisa numery faksw czsto uywane
w usudze SyncThru Web Service, a nastpnie atwo i szybko
wprowadza te numery, podajc przypisane do nich numery lokalizacji z
ksiki adresowej.

Nacinij przycisk
trybu gotowoci.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do

Korzystanie z numerw szybkiego wybierania


5

Rejestrowanie numeru szybkiego wybierania

Na panelu sterowania wybierz


Nowy i edytuj > Szyb. wyb..

(faks) >

(Address Book) >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Ksika adres > Ksiazka
telefoniczna > Przegldaj list > Indywidualny >
Dodaj.

(opcje) >

Wpisz numer szybkiego wybierania i nacinij OK.

Jeli podczas wysyania faksu pojawi si monit o wprowadzenie numeru


docelowego, naley wpisa numer szybkiego wybierania, pod ktrym zosta
zapisany dany numer.

W przypadku jednocyfrowego numeru szybkiego wybierania (09)


nacinij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk odpowiedniej
cyfry na klawiaturze numerycznej.
W przypadku dwu- lub trzycyfrowych numerw szybkiego
wybierania nacinij przyciski pierwszych cyfr, a nastpnie nacinij i
przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk ostatniej cyfry.
Mona wydrukowa list z ksiki adresowej wybierajc opcj

Jeli dla wybranego numeru istnieje ju wpis, na wywietlaczu zostanie


wywietlony komunikat w celu umoliwienia jego zmiany. Aby przej
do innego numeru szybkiego wybierania, nacinij przycisk

3
4

(faks) >

(Address Book) > Drukuj.

(Back).

Wpisz dan nazw i nacinij przycisk OK.


Wpisz dany numer faksu i nacinij przycisk OK.

4. Funkcje specjalne

239

Konfiguracja ksiki adresowej faksu


7

Edytowanie numerw szybkiego wybierania

Na panelu sterowania wybierz


Nowy i edytuj > Szyb. wyb..

(faks) >

Wpisz numer grupowego wybierania i nacinij OK.

Jeli dla wybranego numeru istnieje ju wpis, na wywietlaczu zostanie


wywietlony komunikat w celu umoliwienia jego zmiany. Aby przej
do innego numeru szybkiego wybierania, nacinij przycisk
(Back).

(Address Book) >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Ksika adres > Ksiazka
telefoniczna > Przegldaj list > Indywidualny.

Wyszukuj wpisujc kilka pierwszych liter nazwy szybkiego


wybierania w grupie.
Wpisz dan nazw i numer i nacinij przycisk OK.

Zmie numer faksu i nacinij przycisk OK.

4
5
6

Nacinij
gotowoci.

Po zakoczeniu wybierz Nie, gdy wywietlone zostanie zapytanie


Inny numer? i nacinij OK.

Nacinij
gotowoci.

Wpisz numer szybkiego wybierania, ktry chcesz zmieni, i nacinij


przycisk OK.

3
4
5

Zmie nazw i nacinij przycisk OK.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

Rejestrowanie numeru wybierania grupowego

Na panelu sterowania wybierz


Nowy i edytuj > Wyb. grup..

(faks) >

Wybierz Tak po wywietleniu zapytania Dodac?.


Powtrz punkt 3, aby doczy do grupy inne numery szybkiego
wybierania.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

(Address Book) >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Ksika adres > Ksiazka
telefoniczna > Przegldaj list > Grupa >

(opcje) > Dodaj.

4. Funkcje specjalne

240

Konfiguracja ksiki adresowej faksu


9

10

Edycja numerw wybierania grupowego

Na panelu sterowania wybierz


Nowy i edytuj > Wyb. grup..

(faks) >

(Address Book) >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Ksika adres > Ksiazka
telefoniczna > Przegldaj list > Grupa.

Wpisz numer wybierania grupowego, ktry chcesz zmieni i nacinij


przycisk OK.

Wprowad nowe numery szybkiego wybierania do dodania i nacinij


OK, gdy zostanie wywietlone zapytanie Dodac?.

Wyszukiwanie wpisu w ksice adresowej


Istniej dwa sposoby wyszukania numeru w pamici. Mona albo kolejno
przeglda wpisy od A do Z, albo wyszuka, wprowadzajc pierwsze litery
nazwy powizanej z numerem.

Na panelu sterowania wybierz


(faks) >
Wysz. i wyb. > Szyb. wyb. lub Wyb. grup..

2
3

Wpisz Wszystko lub ID i nacinij OK.

Wprowad numer szybkiego wybierania zapisany w grupie i nacinij


OK, gdy zostanie wywietlony komunikat Usunac?.

4
5
6
7

Nacinij przycisk OK, aby doda lub usun numer.

(Address Book) >

Nacinij nazw i liczb lub przycisk klawiatury oznaczony


odpowiedni liter.
Na przykad aby wyszuka nazw MOBILE, nacinij przycisk
6oznaczony literami MNO.

Nacinij
gotowoci.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

Powtrz czynnoci kroku 3, aby doda lub usun wicej numerw.


Wybierz Nie po wywietleniu zapytania Inny numer? i nacinij OK.
Nacinij
gotowoci.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

4. Funkcje specjalne

241

Konfiguracja ksiki adresowej faksu


11

Drukowanie elementw ksiki adresowej


Mona sprawdzi ustawienia opcji

Na panelu sterowania wybierz


Drukuj.

Nacinij opcj OK.

(Address Book) drukujc ich list.


(faks) >

(Address Book) >

Urzdzenie rozpocznie drukowanie.

4. Funkcje specjalne

242

Rejestrowanie autoryzowanych uytkownikw


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na
stronie 7).

6
7
8

Jeli urzdzenie zostao podczone do sieci i parametry sieciowe zostay


prawidowo skonfigurowane, mona zeskanowa i przesa obrazy przez
sie. Aby bezpiecznie wysya zeskanowane obrazy za porednictwem
wiadomoci e-mail lub serwera sieciowego, naley zarejestrowa
informacje o koncie autoryzowanego uytkownika w urzdzeniu lokalnym
za pomoc programu SyncThru Web Service.

Przejd do usugi SyncThru Web Service (patrz Korzystanie z


programu SyncThru Web Service na stronie 291).

Kliknij polecenie Logowanie w grnej prawej czci witryny


SyncThru Web Service.

Wpisz ID i Haso, a nastpnie kliknij przycisk Logowanie.

ID: admin

Haso: sec00000

Kliknij kolejno opcje Zabezpieczenia > Kontrola dostpu


uytkownika > Uwierzytelnianie.

Wybierz opcj Uwierzytelnianie lokalne w obszarze Metoda


uwierzytelniania > Zastosuj.

Kliknij OK w oknie z potwierdzeniem.


Kliknij przycisk Profil uytkownika > Dodaj.
Wprowad wartoci w obszarach Nazwa uytkownika,
Identyfikator logowania, Haso, Potwierd haso, Adres e-mail i
Numer faksu.

Poszczeglne adresy mona dodawa w atwy sposb po wybraniu


wartoci Tak opcji Dodaj osoby po utworzeniu grupy.

Kliknij przycisk Zastosuj.

4. Funkcje specjalne

243

Funkcje drukowania
Aby uzyska informacje o podstawowych funkcjach drukowania,
zapoznaj si z Podstawowy podrcznik (patrz Drukowanie
podstawowe na stronie 56).
Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).

12

Zmiana domylnych ustawie drukowania

1
2
3
4

Kliknij przycisk Start w systemie Windows.


Wybierz polecenia Panel sterowania > Urzdzenia i drukarki.
Prawym przyciskiem myszy kliknij uywane urzdzenie.
Otwrz menu Preferencje drukowania.

Moesz zmieni ustawienia dla poszczeglnych zada drukowania w


opcji Preferencje drukowania.

13

Ustawianie urzdzenia jako domylnego

1
2
3
4

Kliknij przycisk Start w systemie Windows.


Wybierz polecenia Panel sterowania > Urzdzenia i drukarki.
Wybierz urzdzenie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy urzdzenie i wybierz Ustaw jako
drukark domyln.

Jeli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie , mona


wybra inne sterowniki drukarki powizane z wybran drukark.

Jeli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie , mona


wybra inne sterowniki drukarki powizane z wybran drukark.

5
6

Zmie ustawienia na kadej karcie.


Kliknij przycisk OK.

4. Funkcje specjalne

244

Funkcje drukowania
14

Korzystanie z zaawansowanych funkcji


drukowania

Zaznacz pole Drukuj do pliku w oknie Drukuj.

2
3

Kliknij przycisk Drukuj.

Sterownik XPS drukarki: stosowany do drukowania plikw w formacie


XPS.
Patrz Funkcje poszczeglnych modeli na stronie 7.
Sterownik XPS moe by instalowany tylko w rodowiskach
Windows Vista lub nowszych.
Dodaj opcjonaln pami, gdy zadania XPS nie s drukowane z
powodu braku pamici drukarki.
Modele ze sterownikiem XPS na pycie CD z oprogramowaniem:
- Sterownik drukarki XPS mona zainstalowa po woeniu pyty
CD z oprogramowaniem do napdu CD-ROM. Po wywietleniu
okna instalacji wybierz polecenia Instalacja zaawansowana >
Instalacja niestandardowa. Sterownik drukarki XPS mona
wybra w oknie Wybierz oprogramowanie i programy
narzdziowe do zainstalowania.
Modele, ktrych sterownik XPS dostpny jest na stronie internetowej
firmy Samsung,www.samsung.com > znajd swj produkt >
Wsparcie lub Centrum Pobierania.

Drukowanie do pliku (PRN)

Wprowad ciek docelow i nazw pliku, a nastpnie kliknij


przycisk OK.
Przykad: c:\Temp\nazwa pliku.

W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku zostanie on zapisany


automatycznie w folderze Moje dokumenty, Documents and
Settings lub Uytkownicy. Zapisany folder moe wyglda inaczej w
zalenoci od systemu i uywanej aplikacji.

Czasem konieczne moe by zapisanie danych drukowania w formie pliku.

4. Funkcje specjalne

245

Funkcje drukowania
Objanienie specjalnych funkcji drukarki
Podczas korzystania z urzdzenia mona uywa zaawansowanych funkcji drukowania.
Aby skorzysta z opcji drukarki udostpnianych przez sterownik drukarki i zmieni ustawienia drukowania, kliknij Waciwoci lub Preferencje w oknie
Drukuj uywanej aplikacji. Nazwa urzdzenia, ktra jest wywietlana w oknie waciwoci drukarki, moe si rni w zalenoci od uywanego
urzdzenia.
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.
Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
Korzystanie z pomocy na stronie 58).

Element
Wiele stron na
arkusz

w oknie lub nacinij F1 na klawiaturze i kliknij opcj, o ktrej chcesz dowiedzie si wicej (patrz

Opis
Umoliwia wybr liczby stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukowa wicej ni jedn stron na arkusz, strony
zostan zmniejszone i uoone w okrelonym porzdku. Na jednym arkuszu mona wydrukowa do 16 stron.

4. Funkcje specjalne

246

Funkcje drukowania
Element

Drukowanie plakatu

Opis
Dokument zajmujcy jedn stron mona wydrukowa na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat 3x3) lub 16 arkuszach (Plakat 4x4). Pniej te
arkusze mona sklei w jeden duy plakat.
Wybierz warto opcji Nakadanie si plakatu. Aby czenie arkuszy byo atwiejsze, okrel warto opcji Nakadanie si plakatu w
milimetrach lub calach, klikajc przycisk wyboru znajdujcy si w prawym grnym rogu karty Podstawowe.

Drukuje dokument po obu stronach kartki i rozmieszcza kartki tak, aby po zoeniu wydruku na p mona byo otrzyma broszur.
Drukowanie
Aby utworzy broszur, naley drukowa na noniku w formacie Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio.

broszurya

Opcja Drukowanie broszury nie jest dostpna dla wszystkich rozmiarw papieru. Wybierz dostpn opcj Rozmiar papieru
na karcie Papier, aby sprawdzi dostpne rozmiary.

W przypadku wybrania niedostpnego rozmiaru papieru, wybr zostanie automatycznie anulowany. Wybierz tylko dostpny
papier (papier bez znaku
lub ).
Drukowanie
dwustronne
Drukowanie
dwustronne
(Rcznie)

Mona drukowa na obu stronach papieru (dupleks). Przed drukowaniem naley wybra orientacj dokumentu.
Z funkcji mona korzysta w przypadku stosowania papieru o rozmiarze Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio.
Jeli urzdzenie nie ma zespou druku dwustronnego, naley rcznie dokoczy zadanie drukowania. Najpierw zostanie
wydrukowana kada co druga strona dokumentu. Potem na ekranie wywietlona zostanie wiadomo.
Funkcja Pomi puste strony nie dziaa w przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego.

4. Funkcje specjalne

247

Funkcje drukowania
Element

Opis

Drukowanie
dwustronne

Domylne drukarki: Jeli wybierzesz t opcj, dziaanie tej funkcji zaley od ustawie wprowadzonych z panelu sterowania drukarki.
Funkcja jest dostpna tylko wtedy, gdy uywany jest sterownik drukarki PCL/XPS.

Drukowanie
dwustronne

Brak: wyczenie tej funkcji.

(Rcznie)a

Duga krawd: typowy ukad uywany przy oprawianiu ksiek.

Krtka krawd: typowy ukad uywany przy oprawianiu kalendarzy.

Odwrotny druk dwustronny: Zaznacz t opcj, aby odwrci kolejno drukowania podczas drukowania dwustronnego. Opcja ta
nie jest dostpna, gdy uywane jest Drukowanie dwustronne (Rcznie).
Opcje papieru

Zmienia rozmiar dokumentu, aby na wydrukowanej stronie by on wikszy lub mniejszy, poprzez wprowadzenie wartoci procentowej,
o ktr dokument ma zosta zwikszony lub zmniejszony.

Znak wodny

Opcja znaku wodnego umoliwia drukowanie tekstu na istniejcym dokumencie. Mona jej uy, jeeli na przykad chcesz wydrukowa
duy szary napis DRAFT lub CONFIDENTIAL ukonie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.

4. Funkcje specjalne

248

Funkcje drukowania
Element
Znak wodny
(Tworzenie znaku
wodnego)

Znak wodny
(Edycja znaku
wodnego)

Znak wodny
(Usuwanie znaku
wodnego)

Opis
a Aby zmieni ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, naley otworzy okno Preferencje drukowania.
b Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wywietlone okno Edycja znakw wodnych.
c Wpisz tekst w polu Komunikat znaku wodnego.
Mona wpisa do 256 znakw. Tekst zostanie wywietlony w oknie podgldu obrazu.
a
b
c
d
e

Aby zmieni ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, naley otworzy okno Preferencje drukowania.
Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wywietlone okno Edycja znakw wodnych.
Aby zmieni tekst znaku wodnego i jego opcje, naley wybra dany znak wodny z listy Aktualne znaki wodne.
Kliknij Aktualizuj, aby zachowa zmiany.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.

a
b
c
d

Aby zmieni ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, naley otworzy okno Preferencje drukowania.
Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wywietlone okno Edycja znakw wodnych.
Wybierz znak wodny, ktry chcesz usun z listy Aktualne znaki wodne, i kliknij Usu.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.

Funkcja jest dostpna tylko wtedy, gdy uywany jest sterownik drukarki PCL/XPS (patrz Oprogramowanie na stronie 8).

Nakadkaa

Nakadka to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku (w specjalnym formacie), ktre mona
wydrukowa na dowolnym dokumencie. Nakadki umoliwiaj zastpienie papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast
uywania wczeniej wydrukowanego papieru firmowego, mona utworzy nakadk zawierajc dokadnie te same informacje co papier
firmowy. Aby wydrukowa list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkada gotowego papieru firmowego do urzdzenia wystarczy
wydrukowa nakadk firmow na dokumencie.
Aby uy nakadki strony, naley j najpierw utworzy. Nowa nakadka powinna zawiera logo lub obraz.
Rozmiar dokumentu nakadki musi by taki sam jak rozmiar dokumentu, ktry bdzie drukowany z nakadk. Nie naley
tworzy nakadek ze znakami wodnymi.
Rozdzielczo dokumentu nakadki musi by taka sama jak rozdzielczo dokumentu, na ktrym bdzie drukowana nakadka.

4. Funkcje specjalne

249

Funkcje drukowania
Element

Nakadkaa
(Tworzenie nowej
nakadki strony)

Nakadkaa
(Korzystanie z
nakadek stron)

Nakadkaa
(Usuwanie nakadki
strony)

Opis
Aby zapisa dokument jako nakadk, otwrz okno Preferencje drukowania.
Kliknij kart Zaawansowane i wybierz opcj Edytuj z listy rozwijanej Tekst. Wywietlone zostanie okno Edycja nakadki.
W oknie Edycja nakadki kliknij przycisk Utwrz.
W oknie Zapisz jako wpisz nazw o dugoci do omiu znakw w polu Nazwa zadania. Jeeli jest to konieczne, wybierz ciek
docelow. (cieka domylna to C:\Formover.)
e Kliknij przycisk Zapisz. Nazwa zostanie wywietlona w polu Lista nakadek.
f Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na dysku twardym komputera.

a
b
c
d

a Kliknij kart Zaawansowane.


b Z listy rozwijanej Tekst wybierz dan nakadk.
c Jeeli dany plik nakadki nie znajduje si na licie rozwijanej Tekst, wybierz z listy opcj Edytuj... i kliknij Zaaduj. Wybierz plik
nakadki, z ktrej chcesz skorzysta.
Jeeli wybrany plik nakadki jest przechowywany w zewntrznym rdle, mona go rwnie zaadowa po otwarciu okna Otwrz.
Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwrz. Plik zostanie wywietlony na licie Lista nakadek i bdzie mona go uy do drukowania.
Wybierz nakadk z listy Lista nakadek.
d W razie potrzeby zaznacz pole Potwierdzaj nakadanie stron podczas druku. Jeli to pole wyboru jest zaznaczone, za kadym
razem po wysaniu dokumentu do drukowania wywietlany bdzie monit o potwierdzenie, czy na dokumencie ma by drukowana
nakadka.
Jeli to pole nie jest zaznaczone, a nakadka zostaa wybrana, bdzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.
e Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.
a
b
c
d
e
f

W oknie Printing Preferences kliknij kart Zaawansowane.


Z listy rozwijanej Edytuj wybierz opcj Tekst.
Wybierz nakadk, ktr chcesz usun z listy Lista nakadek.
Kliknij przycisk Usu.
Po wywietleniu komunikatu z prob o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.
Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj. Nieuywane nakadki stron mona usun.

4. Funkcje specjalne

250

Funkcje drukowania
Element

Opis
Funkcja ta dostpna jest wycznie po zainstalowaniu pamici opcjonalnej lub urzdzenia pamici masowej (dysku twardego)
(patrz Funkcja Rne na stronie 10).
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego
urzdzenia.
Print Mode: Warto domylna opcji Print Mode to Normal. Ustawienie to dotyczy drukowania bez zapisywania drukowanego pliku
w pamici.
- Normalna: W tym trybie drukowanie wykonywane jest bez zapisywania dokumentu w pamici opcjonalnej.

Print Mode

- Korekta: Ten tryb jest przydatny podczas druku wicej ni jednej kopii. Na pocztku mona wydrukowa jedn kopi prbn, a
pozostae kopie w pniejszym czasie.
- Poufne: Ten tryb jest uywany do druku dokumentw poufnych. W celu wydrukowania dokumentu naley poda haso.
- Zapisz: Wybranie tego ustawienia powoduje zapisanie dokumentu na urzdzeniu pamici masowej (dysku twardym) bez
drukowania.
- Zapisz i wydrukuj: Ten tryb stosowany jest podczas jednoczesnego drukowania i zapisywania dokumentu.
- Buforowanie: Ta opcja przydaje si do obsugi duych iloci danych. W przypadku wybrania tego ustawienia drukarka buforuje
dokument w urzdzeniu pamici masowej (dysku twardym), a nastpnie drukuje dokument z kolejki pamici, zmniejszajc
obcienie komputera.
- Harmonogram drukowania: Wybranie tego ustawienia powoduje, e dokument zostanie wydrukowany o okrelonym czasie.
User ID: Ta opcja jest uywana jeli zachodzi potrzeba znalezienia drukowanego pliku przy uyciu panelu sterowania.
Job Name: Ta opcja jest uywana jeli zachodzi potrzeba znalezienia drukowanego pliku przy uyciu panelu sterowania.

4. Funkcje specjalne

251

Funkcje drukowania
Element

Opis
Najpierw szyfruje dane drukowania, nastpnie przekazuje je do urzdzenia. Ta funkcja chroni dane drukowanie pomimo faktu, e
znajduj si w sieci.

Szyfrowanie zada

Funkcja Job Encryption wczona jest wycznie wtedy, gdy zainstalowane jest urzdzenie pamici masowej (dysk twardy).
Urzdzenie pamici masowej (dysk twardy) uywany jest do odkodowania danych drukowania (patrz Funkcja Rne na stronie
10).

a. Ta opcja nie jest dostpna, gdy uywany jest sterownik XPS.

4. Funkcje specjalne

252

Funkcje drukowania
Nie mona drukowa plikw PDF, do ktrych dostp ograniczony
jest hasem. Naley wyczy funkcj ograniczania dostpu hasem
i sprbowa ponownie.

15

Korzystanie z programu Narzdzie do


drukowania bezporedniego

Moliwo drukowania pliku PDF za pomoc programu Narzdzie


do drukowania bezporedniego zaley od sposobu utworzenia pliku
PDF.

Narzdzie do drukowania bezporedniego moe nie by dostpne w


zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz
Oprogramowanie na stronie 8).

Program Narzdzie do drukowania bezporedniego obsuguje pliki


PDF w wersji 1.7 lub starszej. W przypadku wersji nowszych w celu
wydrukowania plik naley otworzy.

Narzdzie to dostpne jest tylko dla uytkownikw systemu


Windows.

Drukowanie
Czym jest program Narzdzie do drukowania
bezporedniego?
Program Narzdzie do drukowania bezporedniego pozwala na wysyanie
plikw PDF do urzdzenia w celu wydrukowania, bez koniecznoci ich
otwierania.

Istnieje kilka metod drukowania za pomoc programu Narzdzie do


drukowania bezporedniego.

Aby zainstalowa program, naley wybra opcj Instalacja


zaawansowana > Instalacja niestandardowa i zaznaczy pole wyboru
tego programu podczas instalowania sterownika drukarki.
Aby drukowanie plikw PDF w tym programie byo moliwe, w
urzdzeniu powinno by zainstalowany urzdzenie pamici
masowej (dysk twardy). (Patrz Funkcja Rne na stronie 10).
Nie mona drukowa plikw PDF z ograniczeniami druku. Naley
wyczy funkcj ograniczajc drukowanie i sprbowa ponownie.

W menu Start wybierz opcje Programy lub Wszystkie programy >


Samsung Printers > Narzdzie do drukowania bezporedniego
> Narzdzie do drukowania bezporedniego.
Zostanie otwarte okno programu Narzdzie do drukowania
bezporedniego.

Wybierz drukark z listy rozwijanej Wybierz drukark i kliknij


przycisk Przegldaj.

Wybierz plik do wydrukowania i kliknij przycisk Otwrz.


Plik zostanie dodany do sekcji Wybierz pliki.

4. Funkcje specjalne

253

Funkcje drukowania
4
5

Dostosuj ustawienia urzdzenia zgodnie z wymaganiami.


Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysany do
urzdzenia.

16

Drukowanie na komputerach Macintosh


Niektre funkcje mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub
opcji. Oznacza to, e funkcje nie s obsugiwane.

Korzystajc z menu kontekstowego

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF do wydrukowania i


wybierz polecenie Drukowanie bezporednie.
Zostanie otwarte okno programu Narzdzie do drukowania
bezporedniego z dodanym plikiem PDF.

2
3
4

Wybierz urzdzenie, ktrego chcesz uy.


Dostosuj ustawienia urzdzenia.
Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysany do
urzdzenia.

Drukowanie dokumentu
Podczas drukowania z komputera Macintosh naley sprawdzi ustawienia
sterownika drukarki w kadej aplikacji. Aby drukowa z komputera
Macintosh, wykonaj ponisze kroki:

1
2

Otwrz dokument do wydruku.

Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony, skalowanie i inne opcje


oraz upewnij si, e wybrane jest urzdzenie uytkownika. Kliknij
przycisk OK.

4
5

Otwrz menu File i kliknij polecenie Print.

Otwrz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektrych


programach Document Setup).

Wybierz liczb kopii i zaznacz, ktre strony maj zosta


wydrukowane.
Kliknij przycisk Print.
4. Funkcje specjalne

254

Funkcje drukowania
Zmiana ustawie drukarki

Drukowanie na obydwu stronach papieru

Podczas korzystania z urzdzenia mona uywa zaawansowanych funkcji


drukowania.
Otwrz aplikacje i wybierz opcj Print z menu File. Nazwa urzdzenia,
ktra jest wywietlana w oknie waciwoci drukarki, moe si rni w
zalenoci od uywanego urzdzenia. Z wyjtkiem nazwy ukad okna
waciwoci drukarki jest podobny do okna przedstawionego poniej.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu


Na jednym arkuszu papieru mona drukowa wicej ni jedn stron. Jest
to oszczdny sposb na drukowanie stron szkicowych.

1
2
3
4

Otwrz aplikacj i wybierz opcj Print z menu File.


Wybierz opcj Layout z listy rozwijanej pod opcj Orientation. Z
listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczb stron do
wydrukowania na jednym arkuszu papieru.
Wybierz inne opcje, ktrych chcesz uy.
Kliknij przycisk Print.

Niektre funkcje mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub


opcji. Oznacza to, e funkcje nie s obsugiwane (patrz Funkcja
Rne na stronie 10).

Przed rozpoczciem drukowania w trybie dwustronnym naley wybra


krawd oprawiania dokumentu. Dostpne opcje oprawiania to:

Long-Edge Binding: Typowy ukad przy oprawianiu ksiek.

Short-Edge Binding: Opcja stosowana czsto w przypadku


kalendarzy.

W aplikacji systemu Macintosh naley wybra polecenie Print z


menu File.

2
3
4
5

Wybierz opcj Layout z listy rozwijanej pod opcj Orientation.


Wybierz orientacj oprawy w obszarze Two-Sided.
Wybierz inne opcje, ktrych chcesz uy.
Kliknij przycisk Print, aby drukowa na obu stronach arkusza.

Urzdzenie wydrukuje wybran liczb stron na jednym arkuszu


papieru.

4. Funkcje specjalne

255

Funkcje drukowania
17

Jeeli drukujesz wicej ni dwie kopie, pierwsza i druga kopia mog


zosta wydrukowane na tym samym arkuszu. Kiedy drukujesz wicej
ni jedn kopi, unikaj drukowania na obu stronach papieru.

Drukowanie w systemie Linux


Niektre funkcje mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub
opcji. Oznacza to, e funkcje nie s obsugiwane.

Korzystanie z pomocy
Kliknij znak zapytania dostpny w lewym dolnym rogu okna i kliknij temat,
o ktrym chcesz dowiedzie si wicej. Zostanie wywietlone okno
wyskakujce z informacjami o obsugiwanych przez sterownik cechach tej
opcji.

Drukowanie z poziomu aplikacji


Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, ktre umoliwiaj drukowanie za
pomoc systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urzdzenie
moe drukowa z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.

1
2
3

Otwrz aplikacj i wybierz opcj Print z menu File.


Wybierz opcj Print bezporednio korzystajc z lpr.
W oknie graficznego interfejsu uytkownika LPR wybierz
odpowiedni nazw modelu urzdzenia z listy drukarek i kliknij
przycisk Properties.

4. Funkcje specjalne

256

Funkcje drukowania
4

Zmie waciwoci zadania drukowania, uywajc nastpujcych


czterech kart wywietlonych u gry okna.

General: Umoliwia zmian rozmiaru papieru oraz orientacj


dokumentw. Umoliwia rwnie drukowanie dwustronne,
dodawanie nagwka pocztkowego i kocowego oraz zmian
liczby stron drukowanych na jednym arkuszu.

W zalenoci od modelu drukowanie w trybie automatycznego/


rcznego druku dwustronnego moe nie by dostpne. Moesz
zastosowa system drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania
stron nieparzystych i parzystych.

Zostanie wywietlone okno Printing, umoliwiajce kontrolowanie


stanu zadania drukowania.
Aby anulowa biece zadanie, kliknij przycisk Cancel.

Drukowanie plikw
Korzystajc z systemu CUPS mona drukowa wiele rnych typw plikw
bezporednio z poziomu wiersza polecenia. Umoliwia to narzdzie
CUPS lpr, ale pakiet sterownikw zastpuje standardowe narzdzie lpr
bardziej wygodnym dla uytkownika programem LPR GUI.
Aby wydrukowa dowolny plik dokumentu:

Text: Umoliwia okrelenie marginesw strony i ustawia takie


opcje tekstu, jak odstpy i kolumny.

Graphics: Umoliwia ustawianie opcji obrazu uywanych


podczas drukowania plikw obrazw, np. opcje kolorw, rozmiar
lub pooenie obrazu.

5
6

Jeli wpiszesz tylko lpr i naciniesz klawisz Enter, najpierw pojawi


si okno Select file(s) to print. Wybierz pliki, ktre chcesz
wydrukowa, i kliknij przycisk Open.

Advanced: umoliwia ustawienie rozdzielczoci druku, rda


papieru i miejsca docelowego.

Kliknij przycisk Apply, aby zastosowa zmiany i zamkn okno


Properties.
Kliknij przycisk OK w oknie LPR GUI, aby rozpocz drukowanie.

W wierszu polecenia systemu Linux wpisz polecenie


lpr <nazwa_pliku> i nacinij klawisz Enter. Zostanie wywietlone
okno LPR GUI.

W oknie programu LPR GUI wybierz urzdzenie z listy i zmie


waciwoci zadania drukowania.

Kliknij przycisk OK, aby rozpocz drukowanie.

4. Funkcje specjalne

257

Funkcje drukowania

Konfigurowanie waciwoci drukarki


W oknie Printer Properties w module Printers configuration mona
zmienia rnorodne waciwoci urzdzenia uywanego jako drukarka.

Otwrz program Unified Driver Configurator.

Classes: Ta opcja pokazuje klas danej drukarki. Aby doda


urzdzenie do danej klasy, kliknij przycisk Add to Class lub
kliknij przycisk Remove from Class, aby usun urzdzenie z
wybranej klasy.

Kliknij przycisk OK, aby zastosowa zmiany i zamkn okno Printer


Properties.

W razie potrzeby przejd do moduu Printers configuration.

Z listy dostpnych drukarek wybierz odpowiednie urzdzenie i kliknij


przycisk Properties.

Zostanie otwarte okno Printer Properties.


U gry okna widocznych jest pi nastpujcych kart:

General: umoliwia zmian lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa


wpisana na tej karcie jest widoczna na licie drukarek na panelu
Printers configuration.

Connection: umoliwia przegldanie lub wybr innego portu. W


przypadku zmiany uywanego portu urzdzenia z portu USB na
port rwnolegy (lub odwrotnie) naley na tej karcie ponownie
skonfigurowa port urzdzenia.

Driver: umoliwia przegldanie lub wybr innego sterownika


drukarki. Klikajc przycisk Options, mona ustawi domylne
opcje urzdzenia.

Jobs: wywietla list zada drukowania. Kliknij przycisk Cancel


job, aby anulowa wybrane zadanie i zaznacz pole wyboru
Show completed jobs, aby wywietli poprzednie zadania na
licie zada.

18

Drukowanie w systemie UNIX


Niektre funkcje mog nie by dostpne w zalenoci od modelu lub
opcji. Oznacza to, e funkcje nie s obsugiwane (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7).

Przetwarzanie zadania wydruku


Po zainstalowaniu drukarki wybierz dowolny obraz, plik tekstowy lub plik w
formacie PS lub HGL, ktry chcesz wydrukowa.

4. Funkcje specjalne

258

Funkcje drukowania
1

Wykonaj polecenie printui <file_name_to_print>.

Karta General

Na przykad, w przypadku drukowania pliku o nazwie document1

Paper Size: Okrel rozmiar papieru A4, Letter lub inny, zgodnie ze
swoimi preferencjami.

Paper Type: Wybierz typ papieru. Dostpne opcje to Printer Default,


Plain i Thick.

Paper Source: Wybierz zasobnik, z ktrego pobrany zostanie papier.


Domylne rdo to Auto Selection.

Orientation: Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.

Duplex: Drukuj na obu stronach arkusza, co zapewnia oszczdno


papieru.

printui document1
Spowoduje to otwarcie okna Print Job Manager sterownika
drukarki dla systemu UNIX, umoliwiajcego okrelenie rnych
opcji drukowania.

2
3
4

Wybierz dodan wczeniej drukark.


Wybierz w oknie opcje drukowania, takie jak Page Selection.
Wybierz liczb kopii w polu Number of Copies.

W zalenoci od modelu drukowanie w trybie automatycznego/


rcznego druku dwustronnego moe nie by dostpne. Moesz
zastosowa system drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania
stron nieparzystych i parzystych.

Aby skorzysta z funkcji drukarki oferowanych przez sterownik


drukarki, nacinij przycisk Properties.

Nacinij przycisk OK, aby rozpocz zadanie drukowania.

Zmiana ustawie urzdzenia

Multiple pages: Drukuj kilka stron na jednej stronie arkusza papieru.

Page Border: Wybierz dowolny styl krawdzi (np. Single-line hairline,


Double-line hairline)

Okno Print Job Manager sterownika drukarki dla systemu UNIX umoliwia
wybr rnych opcji drukowania za pomoc opcji Properties.

Karta Image

Dostpne s take nastpujce klawisze skrtw: H Help, O OK, A


Apply i C Cancel.

Ta karta umoliwia zmian jasnoci, rozdzielczoci i pooenia obrazu w


dokumencie.

4. Funkcje specjalne

259

Funkcje drukowania
Karta Text
Okrel margines znakw oraz odstp midzy wierszami i kolumnami na
wydruku.

Karta HPGL/2

Use only black pen: Wydruk wszystkich obrazw w czerni.

Fit plot to page: Wydruk caej grafiki na jednej stronie.

Karta Margins

Use Margins: Okrel marginesy dokumentu. Domylnie marginesy s


wyczone. Uytkownik moe zmieni ustawienia marginesw,
zmieniajc warto odpowiednich pl. Wartoci domylne s zalene
od wybranego rozmiaru strony.

Unit: Zmie jednostki na punkty, cale lub centymetry.

Karta Printer-Specific Settings


Okrel rne wartoci w ramkach JCL i General, aby dostosowa rne
ustawienia. Opcje te s rne dla poszczeglnych modeli drukarek i
zalene od pliku PPD.

4. Funkcje specjalne

260

Funkcje skanowania

Skanuj do PC: zeskanuj oryginay z poziomu panelu sterowania.


Nastpnie zeskanowane dane zostan zapisane w folderze Moje
dokumenty podczonego komputera (patrz Podstawowe operacje
skanowania na stronie 66).

TWAIN: TWAIN jest jedn ze wstpnie ustawionych aplikacji


obrazowania. Skanowanie obrazu uruchamia wybran aplikacj,
umoliwiajc sterowanie procesem skanowania. Z tej funkcji mona
korzysta za pomoc poczenia lokalnego lub poczenia sieciowego
(patrz temat Skanowanie z programu do edycji obrazw na stronie
265).

Asystent skanowania Samsung/SmarThru 4/SmarThru Office:


Tego programu mona uywa do skanowania obrazw lub
dokumentw.

Aby uzyska informacje o podstawowych funkcjach skanowania,


zapoznaj si z Podstawowy podrcznik (patrz Podstawowe
operacje skanowania na stronie 66).
Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).
Maksymalna rozdzielczo, jak mona uzyska zaley od wielu
czynnikw, m.in. szybkoci komputera, dostpnego miejsca na
dysku, pamici, rozmiaru skanowanego obrazu i ustawie gbi
bitowej. Dlatego te, w zalenoci od systemu i skanowanego
obrazu, skanowanie w niektrych rozdzielczociach moe nie by
moliwe, zwaszcza przy wyszym dpi.

19

Podstawowa metoda skanowania


Ta funkcja moe nie by dostpna w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

Urzdzenie moe skanowa oryginay za porednictwem kabla USB lub w


sieci. Do skanowania dokumentw mog zosta wykorzystane nastpujce
metody:

Patrz Skanowanie za pomoc aplikacji Asystent skanowania


Samsung na stronie 267.

Zobacz Skanowanie za pomoc aplikacji SmarThru 4 na stronie


267.

Zobacz Skanowanie za pomoc aplikacji SmarThru Office na


stronie 268.

WIA: WIA to skrt od uzyskiwanie obrazw w systemie Windows. Aby


uy tej funkcji, naley bezporednio podczy komputer do
urzdzenia za pomoc kabla USB (patrz Skanowanie przy uyciu
sterownika WIA na stronie 266).

Pami USB: Urzdzenie umoliwia zeskanowanie dokumentu i


zapisanie zeskanowanego obrazu do pamici USB.

4. Funkcje specjalne

261

Funkcje skanowania

E-mail: Zeskanowany obraz mona wysa jako zacznik wiadomoci


e-mail (patrz temat Skanowanie do wiadomoci e-mail na stronie
263).
FTP/SMB: Obraz mona zeskanowa i przesa go na serwer FTP/
SMB (patrz temat Skanowanie do serwera FTP/SMB na stronie 264).

Karta Podstawowe: Zawiera oglne ustawienia skanowania i


urzdzenia.

Karta Obraz: Zawiera ustawienia zmiany obrazu.

Nacinij Zapisz > OK.

21

20

Konfiguracja ustawie skanowania w


komputerze
Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na
stronie 7).

1
2
3
4

Otwrz aplikacj Samsung Easy Printer Manager (patrz


Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager na stronie
295).

Skanowanie z urzdzenia podczonego do sieci


Urzdzenie, ktre nie obsuguje interfejsu sieciowego nie bdzie
korzysta z tej funkcji (patrz Widok z tyu na stronie 25).

Upewnij si, e sterownik drukarki zainstalowano na komputerze z dysku


CD z oprogramowaniem, poniewa sterownik drukarki zawiera program do
skanowania (patrz Lokalna instalacja sterownika na stronie 33).

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

Na panelu sterowania wybierz


Komputer siec..

Wybierz odpowiednie urzdzenie z listy Lista drukarek.


Wybierz menu Ustawienia skanowania do komputera.
Wybierz dan opcj.

Wczanie skanowania: Okrela, czy skanowanie jest


wczone w urzdzeniu.

(Scan) > Skanuj do PC >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Skan > Komp. Siec.

4. Funkcje specjalne

262

Funkcje skanowania
22

Jeli pojawi si komunikat Niedostepny, naley sprawdzi poczenia


portw.

Skanowanie do wiadomoci e-mail


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na
stronie 7).

Wybierz ID zarejestrowanego komputera i w razie potrzeby


wprowad Haslo.
ID jest taki sam, jak identyfikator skanowania zarejestrowany w
programie Meneder drukarki Samsung >
Przecz do trybu
zaawansowanego > Ustawienia skanowania do komputera.
Haslo to czterocyfrowy numer zarejestrowany jako haso w
programie Meneder drukarki Samsung >
Przecz do trybu
zaawansowanego > Ustawienia skanowania do komputera.

4
5

Wybierz dan opcj i nacinij przycisk OK.


Rozpocznie si skanowanie.

Zeskanowany obraz zapisywany jest na komputerze, w folderze


C:\Uytkownicy\users name\Moje dokumenty. Zapisany folder
moe wyglda inaczej w zalenoci od systemu i uywanej aplikacji.

Konfigurowanie konta poczty e-mail

Przejd do usugi SyncThru Web Service (patrz Korzystanie z


programu SyncThru Web Service na stronie 291).

Wybierz Ustawienia, Ustawienia sieciowe i Serwer poczty


wychodzcej SMTP.

Wprowad adres IP za pomoc notacji dziesitnej z kropkami lub


jako nazw hosta.

4
5

Wprowad numer portu serwera w zakresie od 1 do 65535.

6
7

Wprowad nazw logowania i haso do serwera SMTP.

Zaznacz pole obok SMTP wymaga uwierzytelniania, aby da


uwierzytelniania.

Nacinij przycisk Apply.

4. Funkcje specjalne

263

Funkcje skanowania
5
6
7
8

Jeli metod uwierzytelniania serwera SMTP jest POP3 przed


SMTP, zaznacz opcj SMTP wymaga uwierzytelnienia POP przed
SMTP.
Wprowad adres IP i numer portu.

Wpisz temat wiadomoci i nacinij przycisk OK.


Wybierz format pliku do skanowania i nacinij OK.
Wprowad nazw logowania i haso do serwera SMTP.
Urzdzenie rozpocznie skanowanie, a nastpnie wyle wiadomo
e-mail.

Skanowanie i wysyanie wiadomoci e-mail


23

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).
Na panelu sterowania wybierz

Skanowanie do serwera FTP/SMB


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na
stronie 7).

(Skanuj) > Skan. do email.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Skan > Wylij e-mail.

Wprowad nazw logowania i haso, jeli usuga SyncThru Web


Service jest skonfigurowana (patrz Korzystanie z programu
SyncThru Web Service na stronie 291).

Wprowad adres e-mail nadawcy i odbiorcy.

Przejd do usugi SyncThru Web Service (patrz Korzystanie z


programu SyncThru Web Service na stronie 291).

Mona wysa wiadomo e-mail do samego siebie, po wczeniu opcji


Automatyczna kopia wysyana do siebie > Ustawienia > Skanuj >
Skanuj do wiadomoci e-mail w usudze SyncThru Web Service.

2
3

Kliknij kolejno opcje Ksika adresowa > Osoba > Dodaj.

Konfiguracja serwera FTP/SMB

Zaznacz pole obok opcji Dodaj FTP lub Dodaj SMB.

4. Funkcje specjalne

264

Funkcje skanowania
4

Wprowad adres IP za pomoc notacji dziesitnej z kropkami lub


jako nazw hosta.

5
6

Wprowad numer portu serwera w zakresie od 1 do 65535.

7
8

Wprowad nazw logowania i haso.

Skanowanie i wysyanie do serwera FTP/SMB

1
2

Upewnij si, e urzdzenie jest podczone do sieci.

Jeli serwer poczony jest z okrelon domen wprowad nazw


domeny, w przeciwnym razie wprowad nazw komputera
zarejestrowan na serwerze SMB.

Na panelu sterowania wybierz


Skan. do FTP.

Wprowad lokalizacj zapisywania zeskanowanych obrazw.

4
5

Zaznacz pole obok pozycji Anonimowe, jeli serwer ma zezwala


na dostp nieautoryzowanych osb.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).
(Skanuj) > Skan. do SMB lub

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Skan > SMB > FTP.

Folder, w ktrym zapisywane s zeskanowane obrazy, musi by w


katalogu gwnym.

Wybierz dany serwer i format skanu.


Urzdzenie rozpocznie skanowanie, a nastpnie wyle plik
zeskanowanego obrazu na okrelony serwer.

We waciwociach folderu naley wybra opcje udostpniania.


24

Nazwa uytkownika powinna uzyska uprawnienia do czyta i pisa


folder.

10

Nacinij przycisk Zastosuj.

Skanowanie z programu do edycji obrazw


Mona skanowa i importowa dokumenty za pomoc programw do edycji
obrazw takich jak, Adobe Photoshop, jeli oprogramowanie jest zgodne ze
standardem TWAIN. Wykonaj czynnoci opisane poniej, aby skanowa za
pomoc oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN:

4. Funkcje specjalne

265

Funkcje skanowania
1

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

3
4
5
6

Otwrz aplikacj, np. Adobe Photoshop.

Sterownik WIA dziaa tylko w systemach Windows z portem USB. Nie


dotyczy to systemu Windows 2000.

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

Kliknij Start > Panel sterowania > Sprzt i dwik > Urzdzenia i
drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon sterownika urzdzenia w


oknie Drukarki i faksy > Rozpocznij skanowanie.

5
6

Zostanie wywietlona aplikacja Nowy skan.

Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

Kliknij Plik > Importuj i wybierz skaner.


Okrel ustawienia skanowania.
Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

25

Skanowanie przy uyciu sterownika WIA


Urzdzenie obsuguje sterownik Windows Image Acquisition (WIA), ktry
pozwala na skanowanie obrazw. WIA jest jednym ze standardowych
skadnikw zawartych w systemie Microsoft Windows 7 i wsppracuje z
aparatami cyfrowymi i skanerami. W odrnieniu od sterownika TWAIN
sterownik WIA umoliwia skanowanie i atwe przetwarzanie obrazw bez
korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Wybierz preferencje skanowania, a nastpnie kliknij przycisk


Podgld, aby sprawdzi, jak wybrane ustawienia zmieniaj wygld
obrazu.

4. Funkcje specjalne

266

Funkcje skanowania
26

27

Skanowanie za pomoc aplikacji Asystent


skanowania Samsung

Skanowanie za pomoc aplikacji SmarThru 4


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).

Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub


wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).

Program SmarThru 4 umoliwia korzystanie z funkcji OCR.

Program Asystent skanowania Samsung umoliwia korzystanie z


funkcji OCR.

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

Kliknij Start > Wszystkie programy > Samsung Printers i uruchom


aplikacj Asystent skanowania Samsung.
Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
w oknie i kliknij dowoln
opcj, o ktrej chcesz dowiedzie si wicej.

4
5

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

3
4

Kliknij dwukrotnie ikon SmarThru 4.


Zostanie wywietlone okno SmarThru.

Skanuj do: Umoliwia skanowanie obrazu i zapisanie go w


aplikacji lub folderze, wysanie w postaci wiadomoci e-mail lub
opublikowanie go na stronie WWW.

Obraz: Umoliwia skanowanie obrazu i zapisanie go w aplikacji


lub folderze, wysanie w postaci wiadomoci e-mail lub
opublikowanie go na stronie WWW.

Drukuj: Drukowanie zapisanych obrazw.

Okrel ustawienia skanowania.


Kliknij przycisk Skanuj.

4. Funkcje specjalne

267

Funkcje skanowania
Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk
w oknie i kliknij dowoln
opcj, o ktrej chcesz dowiedzie si wicej.

5
6

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

3
4

Kliknij dwukrotnie ikon SmarThru Office.

Kliknij przycisk Skanuj do.


Wybierz folder docelowy spord Aplikacja, E-mail, Folder, OCR
lub Sie Web.

W razie potrzeby kliknij opcj Ustawienia, aby dostosowa


ustawienia.

Kliknij przycisk Skanuj.

Zostanie wywietlone okno SmarThru Office.

Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk


w oknie i kliknij dowoln
opcj, o ktrej chcesz dowiedzie si wicej.

28

Skanowanie za pomoc aplikacji SmarThru Office


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).
Aby korzysta z aplikacji SmarThru Office, naley zainstalowa j
rcznie z dostarczonej pyty CD. Aby zainstalowa aplikacj
SmarThru Office, wybierz opcj Instalacja zaawansowana >
Instalacja niestandardowa.

Kliknij ikon SmarThru Office (


) na pasku zada systemu
Windows, aby aktywowa funkcj uruchamiania oprogramowania
SmarThru Office.

6
7
8

Kliknij ikon skanowania (

), aby wywietli okno skanowania.

Zostanie otwarte okno Ustawienia skanowania.


Okrel ustawienia skanowania i kliknij przycisk Skanuj.

Program SmarThru Office umoliwia korzystanie z funkcji OCR.

4. Funkcje specjalne

268

Funkcje skanowania
29

Jeeli w programie Image Capture nie dziaa skanowanie, naley


zaktualizowa system Mac OS do najnowszej wersji. Program Image
Capture dziaa tylko w systemach Mac OS X 10.4.7 lub nowszych.

Skanowanie na komputerze Macintosh

Skanowanie z urzdzenia podczonego za


pomoc kabla USB
Skanowanie z urzdzenia podczonego do sieci

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

Uruchom menu Applications i kliknij opcj Image Capture.

Jeli wywietlany jest komunikat No Image Capture device


connected, odcz i podcz ponownie kabel USB. Jeli problem nie
ustpuje, patrz pomoc programu Image Capture.

4
5

Wybierz dan opcj.

Tylko modele sieciowe lub bezprzewodowe (patrz Funkcje


poszczeglnych modeli na stronie 7).

1
2

Upewnij si, e urzdzenie jest podczone do sieci.

3
4

Uruchom menu Applications i kliknij opcj Image Capture.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

W zalenoci od systemu operacyjnego, wykonaj nastpujce kroki.

Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

Dla wersji 10.4


-

Na pasku Menu kliknij Devices > Browse Devices.

Wybierz odpowiednie urzdzenie w obszarze TWAIN


devices. Upewnij si, e zaznaczono pole wyboru Use
TWAIN software.
4. Funkcje specjalne

269

Funkcje skanowania
-

Kliknij Connect.
Jeli zostanie wywietlony komunikat z ostrzeeniem, kliknij
Change Port.. aby wybra port, lub jeli wywietlony
zostanie komunikat TWAIN UI, wybierz opcj Change Port..
z menu Preference i wybierz nowy port.

Dla wersji 10,5


-

Na pasku Menu kliknij Devices > Browse Devices.

Upewnij si, e pole wyboru Connected znajdujce si obok


odpowiedniego urzdzenia w obszarze Bonjour Devices.

5
6

Aby skanowa za pomoc urzdzenia TWAIN, zapoznaj si


z procedur dla systemu Mac OS X 10.4.

W systemie 10.6-10.7 wybierz polecenie SHARED.

30

Skanowanie w systemie Linux

Skanowanie

Upewnij si, e urzdzenie jest wczone i podczone do


komputera.

Kliknij dwukrotnie umieszczon na pulpicie ikon Unified Driver


Configurator.

Kliknij przycisk

, aby otworzy okno Scanners configuration.

Ustaw opcje skanowania w tym programie.


Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.
Jeeli w programie Image Capture nie dziaa skanowanie, naley
zaktualizowa system Mac OS do najnowszej wersji. Program
Image Capture dziaa tylko w systemach Mac OS X 10.4.7 lub
nowszych.
Aby uzyska wicej informacji, przejd do pomocy do programu
Image Capture.
Skanowanie moe rwnie odbywa si za pomoc
oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN, np. Adobe
Photoshop.

4. Funkcje specjalne

270

Funkcje skanowania
4

Wybierz skaner z listy.

5
6

Kliknij przycisk Properties.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry (patrz adowanie
oryginaw na stronie 52).

Rozpocznie si skanowanie dokumentu, a na panelu podgldu okna


Preview Pane zostanie wywietlony podgld dokumentu.

W oknie Preview Pane przecignij wskanik, aby wybra obszar,


ktry ma by skanowany.

10
11

Wybierz dan opcj.


Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

W oknie Scanner Properties kliknij przycisk Preview.


Mona zapisa ustawienia skanowania i doda je listy rozwijanej Job
Type do pniejszego wykorzystania.

4. Funkcje specjalne

271

Funkcje skanowania
Edycja obrazu za pomoc Image Manager
Program Image Manager zapewnia polecenia menu i przyciski narzdzi
suce do edycji zeskanowanych obrazw.

4. Funkcje specjalne

272

Funk. faksu
32

Aby uzyska informacje o podstawowych funkcjach faksowania,


zapoznaj si z Podstawowy podrcznik (patrz Skanowanie
podstawowe na stronie 67).

Ponowne wybieranie numeru faksu

Funkcja ta nie jest obsugiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW


Series (patrz Omwienie panelu sterowania na stronie 26).

1
2

Nacinij przycisk

(Redial/Pause) na panelu sterowania.

Wybierz dany numer faksu.


Wywietlanych jest dziesi numerw, na ktre wysano ostatnio
faksy i dziesi numerw nadawcw.

31

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeli wybrany numer jest zajty lub nie odpowiada podczas wysyania
faksu, urzdzenie automatycznie ponawia wybieranie numeru. Odstpy
czasu pomidzy prbami ponownego wybierania numeru uzalenione s
od fabrycznych ustawie domylnych w danych kraju.

Jeli orygina zosta umieszczony na szybie skanera, wybierz opcj


Tak, aby doda kolejn stron. W kolejny orygina i nacinij
przycisk OK. Po zakoczeniu, kiedy pojawi si monit Nast. strona?,
nacinij przycisk Nie.

Gdy na wywietlaczu zostanie wywietlony komunikat Powt. pon. wyb.?,


nacinij przycisk

(Start), aby wybra numer ponownie bez oczekiwania.

Aby anulowa automatyczne wybieranie ponowne, nacinij przycisk

Jeli orygina zosta zaadowany do podajnika dokumentw,


urzdzenie automatycznie rozpocznie wysyanie.

33

Potwierdzanie transmisji

(Cancel lub Stop/Clear).


Aby zmieni odstp czasu pomidzy prbami ponownego wybierania
numeru oraz liczb prb ponownego wybrania numeru

1
2
3

Na panelu sterowania nacinij przycisk


Konfig. faksu > Wysylanie.

(faks) >

Wybierz Licz.powt.wyb. lub War. wyb. pon..

(Menu) >

Po pomylnym wysaniu ostatniej strony oryginau urzdzenie wyemituje


sygna i powrci do trybu gotowoci.
W przypadku wystpienia problemw podczas wysyania faksu na
wywietlaczu zostanie wywietlony komunikat o bdzie. Jeli wystpi
komunikat o bdzie, naley nacisn przycisk

(Cancel lub Stop/

Clear), aby usun komunikat i ponowi prb wysania faksu.

Wybierz dan opcj.


4. Funkcje specjalne

273

Funk. faksu
Urzdzenie mona ustawi w taki sposb, aby po kadym pomylnym
wysaniu faksu drukowany by raport z potwierdzeniem. Na panelu
sterowania nacinij przycisk
(faks) >
> Wysylanie > Rap. wyslanych.

(Menu) > Konfig. faksu

3
4
5

Wybierz pozycj Samsung Network PC Fax w oknie Drukuj


Kliknij polecenie Drukuj lub OK.
Wprowad numery odbiorcw i wybierz dan opcj.

34

Wysyanie faksu z komputera


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na
stronie 7).

faksy mona wysya za porednictwem komputera, bez koniecznoci


podchodzenia do urzdzenia.
Aby wysya faksy z komputera, musi by zainstalowany program
Samsung Network PC Fax. Program ten jest instalowany podczas
instalacji sterownika drukarki.

1
2

Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk


w oknie i kliknij dowoln
opcj, o ktrej chcesz dowiedzie si wicej.

Otwrz dokument, ktry chcesz wysa.


W menu Plik wybierz pozycj Drukuj.
Zostanie wywietlone okno Drukuj. Okno moe si nieznacznie
rni w zalenoci od aplikacji.

Kliknij przycisk Wylij.

4. Funkcje specjalne

274

Funk. faksu
35

Mona doda do 10 adresatw.

Opnianie transmisji faksu


Mona ustawi funkcj wysyania faksu w czasie pniejszym, pod
nieobecno uytkownika. Za pomoc tej funkcji nie mona wysya
kolorowych faksw.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry.

2
3
4

Nacinij przycisk

(faks) na panelu sterowania.

Dostosuj rozdzielczo i zaciemnienie odpowiednio do faksu.


Na panelu sterowania nacinij
opozn..

(Menu) > Funk. faksu > Wysyl.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Faks > Opnione


wysyanie > Do.

5
6
7

Wprowad numer faksu odbierajcego i nacinij przycisk OK.

Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie mona


wprowadzi kolejnych numerw wybierania grupowego.

Wprowad nazw i czas zadania.

Jeli ustawiona godzina jest wczeniejsza od biecej, faks zostanie


wysany o wskazanej porze nastpnego dnia.

Przed przesaniem oryginay s skanowane do pamici.


Urzdzenie powrci do trybu gotowoci. Na wywietlaczu zostanie
wywietlona informacja przypominajca, e urzdzenie znajduje si
w trybie gotowoci i ustawiona jest funkcja faksu opnionego.

Umoliwia sprawdzenie listy opnionych zada faksowania.


W panelu sterowania nacinij
Zaplan.zadania.

(Menu) > Konfig. syst. > Raport >

Na wywietlaczu zostanie wywietlony monit o podanie innego


numeru w celu wysania dokumentu.
Aby wprowadzi wicej numerw faksw, nacinij przycisk OK, gdy
zostanie wywietlony komunikat Tak, a nastpnie powtrz krok 5.

4. Funkcje specjalne

275

Funk. faksu
Dodawanie dokumentw do zarezerwowanego
faksu

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry.

Na panelu sterowania nacinij


faksu > Dodaj strone.

Wybierz zadanie faksowania i nacinij przycisk OK.

(faks) >

(Menu) > Funk.

Po zakoczeniu, kiedy pojawi si monit Nast. strona?, nacinij


przycisk Nie. Urzdzenie zeskanuje oryginay i zapisze je w pamici.

Nacinij
gotowoci.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

Anulowanie zadania faksu z zarezerwowanym


opnieniem

1
2
3
4

Na panelu sterowania nacinij


faksu > Anuluj zadanie.

(faks) >

(Menu) > Funk.

Wybierz dane zadanie faksowania i nacinij przycisk OK.


Po podwietleniu opcji Tak nacinij przycisk OK.

36

Wysyanie priorytetowego faksu


Tej funkcji mona uy w sytuacji, kiedy wymagane jest wysanie faksu o
wysokim priorytecie przed wykonaniem zaplanowanych operacji. Orygina
jest skanowany do pamici i wysyany natychmiast po zakoczeniu
biecej operacji.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry.

W panelu sterowania nacinij


faksu > Wysyl.prioryt..

(faks) >

(Menu) > Funk.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Faks > Wysylanie


priorytetowe > Do.

3
4
5

Wprowad numer faksu i nacinij przycisk OK.


Wprowad nazw i nacinij przycisk OK.
Jeli orygina zosta umieszczony na szybie skanera, wybierz opcj
Tak, aby doda kolejne strony. W kolejny orygina i nacinij
przycisk OK.

Wybrany faks zostanie usunity z pamici.

Po zakoczeniu, kiedy pojawi si monit Nast. strona?, nacinij


przycisk Nie.

Nacinij przycisk
gotowoci.

Urzdzenie rozpocznie skanowanie i wysyanie faksu do


okrelonych miejsc docelowych.

(Stop/Clear), aby powrci do trybu

4. Funkcje specjalne

276

Funk. faksu
37

Opcja Przekaz moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub


wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

Przekazywanie wysanego faksu do innego


miejsca docelowego
Mona skonfigurowa urzdzenie tak, aby otrzymane lub wysane faksy
byy przekazywane do innego miejsca docelowego jako faks, wiadomo email lub za porednictwem serwera. Jeli adresat faksu jest poza biurem,
funkcja ta moe okaza si poyteczna.

W przypadku przekazywania faksu za porednictwem poczty e-mail


naley najpierw skonfigurowa serwer poczty i adres IP w usudze
SyncThru Web Service (patrz Korzystanie z programu
SyncThru Web Service na stronie 291).
Jeli wysany lub otrzymany faks jest kolorowy, dane przekazywane
bd w skali szaroci.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry.

Na panelu sterowania nacinij


(faks) >
(Menu) > Funk.
faksu > Przekaz > Faks > Wys. przekaz. > Wl..
Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >
Konfiguracja urzdzenia > Konfiguracja faksu > Przeka > Faks,
E-mail lub Serwer > Przekaz wyslane > Wl..

Wprowad docelowy numer faksu, adres e-mail lub serwera i


nacinij OK.

Nacinij
gotowoci.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

Nastpne wysyane faksy zostan przekazane do okrelonego


faksu.
38

Przekazywanie odebranego faksu


Mona skonfigurowa urzdzenie tak, aby otrzymane lub wysane faksy
byy przekazywane do innego miejsca docelowego jako faks, wiadomo email lub za porednictwem serwera. Jeli adresat faksu jest poza biurem,
funkcja ta moe okaza si poyteczna.

Jeli wysany lub otrzymany faks jest kolorowy, dane przekazywane


bd w skali szaroci.

4. Funkcje specjalne

277

Funk. faksu
1

Na panelu sterowania nacinij


(faks) >
(Menu) > Funk.
faksu > Przekaz > Faks, E-mail lub Serwer > Przeka odebrane
lub Odb. przekaz. > Przekaz.

39

Wysyanie faksw na obu stronach arkusza


papieru

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Konfiguracja faksu > Przeka > Faks,
E-mail lub Serwer > Przeka odebrane lub Odb. przekaz. > Wl..

Funkcja ta jest dostpna tylko w sytuacji, gdy oryginay s


umieszczone w podajniku dokumentw.
W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.

Opcja Przekaz moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub


wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub


wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).

Aby ustawi funkcj drukowania faksu po zakoczeniu jego


przekazywania, wybierz opcj Przek.i druk..

Wprowad docelowy numer faksu, adres e-mail lub serwera i


nacinij OK.

Wprowad czas rozpoczcia i czas zakoczenia, nastpnie nacinij


OK.

Nacinij
gotowoci.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry.

Nacinij przycisk

(faks) > Duplex.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Faks > Wybierz


dane menu > wybierz Dupleks z podmenu.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

Nastpne wysyane faksy zostan przekazane do okrelonego


faksu.

Wyl.: Wysyanie faksw w trybie normalnym.

2 strona: Wysyanie faksw na obu stronach oryginau.

2->1-str OBR2: Wysyanie faksw na obu stronach oryginau i


drukowanie kadej na osobnym arkuszu papieru dane na tylnej
stronie arkusza s obracane o 180.

Nacinij opcj OK.


4. Funkcje specjalne

278

Funk. faksu
40

Odbieranie faksu na komputerze


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).

Prefiks: Wybierz prefiks.

Wydrukuj odebrany faks: po odebraniu faksu ustaw dla niego


dane drukowania.

Powiadamiaj po zakoczeniu: W celu powiadomienia o


odebraniu faksu zostanie wywietlone okno wyskakujce.

Otwrz za pomoc aplikacji domylnej: Po odebraniu faksu


otwrz faks w domylnej aplikacji.

Brak: Po odebraniu faksu urzdzenie nie powiadamia


uytkownika ani nie otwiera aplikacji.

Aby uy tej funkcji, ustaw opcj na panelu sterowania:


Na panelu sterowania nacinij
(faks) >
(Menu) > Funk.
faksu > Przekaz > PC > Wl..
Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >
Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Konfiguracja faksu > Przeka
> PC > Wl..

1
2
3
4

Nacinij Zapisz > OK.

Otwrz aplikacj Samsung Easy Printer Manager.


Wybierz odpowiednie urzdzenie z Lista drukarek.
Wybierz menu Ustawienia faksowania do komputera.
Uyj karty Wcz odbieranie faksw z urzdzenia, aby zmieni
ustawienia faksu.

Typ obrazu: Odebrane faksy mona przeksztaci w plik PDF


lub TIFF.

Lokalizacja zapisywania: Wybr miejsca zapisywania


skonwertowanych faksw.

4. Funkcje specjalne

279

Funk. faksu

41

Zmiana trybw odbierania

Na panelu sterowania nacinij przycisk


(faks) >
Konfig. faksu > Odbieranie > Tryb odb..

(Menu) >

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Ustawienie domylne >
Ustawienie domylne faksu > Wsplne > Tryb odbioru.

DRPD: Mona odebra poczenie za pomoc funkcji DRPD


(Distinctive Ring Pattern Detection). Funkcja DRPD to usuga
firmy telefonicznej, ktra umoliwia uytkownikowi korzystanie z
jednej linii telefonicznej do odbierania pocze z kilku rnych
numerw telefonw. Aby uzyska szczegowe informacje, patrz
temat Odbieranie faksw w trybie DRPD na stronie 282.

W zalenoci od kraju zakupu urzdzenia to ustawienie moe by


niedostpne.

Wybierz dan opcj.

Faks: odbieranie przychodzcego poczenia faksu i


automatyczne przechodzenie do trybu odbierania faksu.
Telefon: Odbieranie faksu po naciniciu przycisku
Hook Dial), a nastpnie

3
4

(On

Nacinij opcj OK.


Nacinij
gotowoci.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

(Start).
42

Odb./Faks: ta funkcja jest uywana wtedy, gdy do urzdzenia


podczona jest automatyczna sekretarka. Urzdzenie odbiera
poczenie przychodzce, po czym osoba dzwonica moe
zostawi wiadomo na automatycznej sekretarce. Jeli na linii
pojawi si sygna faksu, urzdzenie automatycznie przeczy si
w tryb Faks w celu odebrania faksu.

Aby korzysta z trybu Odb./Faks, naley podczy automatyczn


sekretark do gniazda EXT z tyu urzdzenia.

Odbieranie rczne w trybie Tel


Faks mona odebra naciskajc przycisk

(On Hook Dial), a nastpnie

(Start) po usyszeniu sygnau faksu. Jeli urzdzenie posiada


suchawk, mona przy jej uyciu odbiera poczenia (patrz Funkcje
poszczeglnych modeli na stronie 7).

4. Funkcje specjalne

280

Funk. faksu
43

44

Odbieranie w trybach Automatyczna sekretarka/


Faks
Aby uy tego trybu, naley podczy automatyczn sekretark do
gniazda EXT z tyu urzdzenia. Jeli osoba dzwonica zostawi wiadomo,
automatyczna sekretarka zapisze j. Jeli urzdzenie wykryje sygna faksu
na linii, automatycznie rozpocznie odbieranie faksu.

Jeli dla urzdzenia ustawiono ten tryb, a automatyczna sekretarka


jest wyczona lub do gniazda EXT nie jest podczona adna
automatyczna sekretarka, urzdzenie automatycznie przejdzie w
tryb Faks po wstpnie ustawionej liczbie dzwonkw.
Jeli automatyczna sekretarka jest wyposaona w funkcj odliczania
liczby dzwonkw okrelonej przez uytkownika, naley ustawi
urzdzenie tak, aby poczenia przychodzce byy odbierane po
1 dzwonku.
Jeli urzdzenie wczone jest w trybie Tel. odcz lub wycz
automatyczn sekretark urzdzenia faksu. W przeciwnym
wypadku wiadomo wychodzca z automatycznej sekretarki
bdzie zakca rozmow telefoniczn.

Odbieranie faksw za pomoc zewntrznego


telefonu
W przypadku korzystania z telefonu zewntrznego podczonego do
gniazda EXT mona odbiera faksy podczas rozmowy za porednictwem
telefonu zewntrznego, bez koniecznoci podchodzenia do faksu.
W przypadku odebrania poczenia za pomoc telefonu zewntrznego i
usyszenia dwiku faksu, nacinij klawisze *9* na telefonie zewntrznym.
Urzdzenie odbierze faks.
*9* to kod zdalnego odbioru, zaprogramowany fabrycznie. Gwiazdki na
pocztku i kocu s stae, ale mona zmieni znajdujcy si w rodku
numer na dowolnie wybrany.

Podczas rozmowy za pomoc telefonu podczonego do gniazda EXT


funkcje kopiowania i skanowania nie s dostpne.

4. Funkcje specjalne

281

Funk. faksu
45

Odbieranie faksw w trybie DRPD

Gdy urzdzenie zarejestruje wzr, na wywietlaczu zostanie


wywietlony komunikat Ukonczono konfig. DRPD. Jeli
konfiguracja funkcji DRPD nie powiedzie si, zostanie wywietlony
komunikat Blad DRPD.

W zalenoci od kraju zakupu urzdzenia to ustawienie moe by


niedostpne. Funkcja DRPD to usuga firmy telefonicznej, ktra umoliwia
uytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej do odbierania
pocze z kilku rnych numerw telefonw. Ta funkcja jest czsto
uywana w usugach odbierania pocze telefonicznych, gdzie odbierane
s poczenia od rnych klientw i informacje o numerze, z ktrego dana
osoba prbuje si skontaktowa, s wymagane, aby udzieli prawidowej
odpowiedzi.

Po skonfigurowaniu funkcji DRPD naley ponownie wybra numer


swojego faksu, aby sprawdzi, czy urzdzenie odpowiada sygnaem
faksu. Nastpnie naley poczy si z innym numerem
przypisanym do tej samej linii, aby upewni si, e poczenie jest
przekazywane do telefonu wewntrznego lub automatycznej
sekretarki podczonej do gniazda EXT.

Na panelu sterowania wybierz


(faks) >
(Menu) > Konfig.
faksu > Odbieranie > Tryb DRPD > Oczekiwanie na.
Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >
Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Ustawienie domylne >
Ustawienie domylne faksu > Wsplne > Tryb odbioru > DRPD.

Nacinij przycisk OK, gdy zostanie wywietlona opcja DRPD, i


rozpocznij ponownie od punktu 2.
Tryb DRPD naley ustawi ponownie, jeli numer faksu uleg
zmianie lub jeli podczono urzdzenie do innej linii telefonicznej.

W zalenoci od kraju zakupu urzdzenia to ustawienie moe by


niedostpne.

Gdy urzdzenie zacznie dzwoni, nie odbieraj poczenia.


Urzdzenie potrzebuje kilku dzwonkw, aby zarejestrowa wzr.

46

Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania

Wybierz numer swojego faksu z innego telefonu.


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli na
stronie 7).

4. Funkcje specjalne

282

Funk. faksu
Moe zaistnie konieczno uniemoliwienia dostpu do odebranych
faksw osobom nieupowanionym. W trybie bezpiecznego odbierania
wszystkie przychodzce faksy s umieszczane w pamici. Mona
wydrukowa wszystkie przychodzce faksy po wprowadzeniu hasa.

47

Drukowanie na obydwu stronach papieru


W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by
wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.

Aby skorzysta z trybu bezpiecznego odbierania, naley wczy menu


w panelu sterowania:
odbier..

(faks) >

(Menu) > Funk. faksu > Bezp.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Konfiguracja faksu > Bezp.
odbier..

Drukowanie odebranych faksw

Na panelu sterowania wybierz


faksu > Bezp. odbier. > Drukuj.

Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub


wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).

(faks) >

(Menu) > Funk.

Na ekranie dotykowym moesz take wybra Konfiguracja >


Konfiguracja urzdzenia > Dalej > Konfiguracja faksu > Bezp.
odbier. > Druk.

Wprowad czterocyfrowy kod dostpu, a nastpnie nacinij przycisk


OK.

Urzdzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w pamici.

Po jeden arkusz na pycie stron zadrukowan skierowan do


dou lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentw,
stron zadrukowan skierowan do gry.

Na panelu sterowania nacinij przycisk


(faks) >
Konfig. faksu > Odbieranie > Druk. dwustr..

(Menu) >

Wyl.: Drukuje w trybie normalnym.

Dluga krawedz: Drukuje strony tak, aby mona je byo czyta


jak ksik.

4. Funkcje specjalne

283

Funk. faksu

Krot. krawedz: Drukuje strony tak, aby mona je byo czyta,


odwracajc jak w notesie.

49

Automatyczne drukowanie raportu wysanych


faksw

Urzdzenie mona ustawi tak, aby drukowao raport zawierajcy


szczegowe informacje o ostatnich 50 operacjach komunikacji, cznie z
godzinami i datami.
3

3
4

Na panelu sterowania nacinij przycisk


Konfig. faksu > Raport autom. > Wl..

Nacinij
gotowoci.

Nacinij opcj OK.


Nacinij
gotowoci.

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

(faks) >

(Menu) >

(Cancel lub Stop/Clear), aby powrci do trybu

48

Odbieranie faksw do pamici


Poniewa urzdzenie jest urzdzeniem wielofunkcyjnym, moe odbiera
faksy podczas wykonywania kopii lub drukowania. Jeli w trakcie
kopiowania lub drukowania zostanie odebrany faks, urzdzenie zapisze go
w pamici. Nastpnie, po zakoczeniu kopiowania lub drukowania,
urzdzenie automatycznie wydrukuje faks.

W przypadku odbioru i drukowania faksu niemoliwe jest przetworzenie


innych zada kopiowania i drukowania.

4. Funkcje specjalne

284

Korzystanie z funkcji folderu udostpnionego


Funkcja ta pozwala na korzystanie z pamici urzdzenia jako folderu
udostpnionego. Dziki temu mona w wygodny korzysta z
udostpnionego folderu w oknie komputera.

Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub


wyposaenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczeglnych modeli
na stronie 7).
Funkcja ta dostpna jest w urzdzeniach wyposaonych w pami
(patrz Funkcja Rne na stronie 10).

51

Korzystanie z folderu udostpnionego


Z folderu udostpnionego mona korzysta tak, jak z folderu na
komputerze. Moesz tworzy, edytowa i usuwa folder lub plik tak, jak w
przypadku folderw w systemie Windows. W folderze udostpnionym
mona take zapisywa zeskanowane dane. Mona bezporednio
wydrukowa pliki zapisane w folderze udostpnionym. Mona drukowa
pliki w formacie TIFF, JPEG i PRN.

Administrator moe ustawi ID i haso, aby ograniczy dostp


uytkownika oraz ustawi maksymaln liczb uytkownikw
jednoczesnych.

50

Tworzenie folderu udostpnionego

1
2

Otwrz okno aplikacji Eksplorator Windows na komputerze.

Utwrz nowy folder w katalogu nfsroot.

Wprowad \\[adres ip] drukarki (np.: \\169.254.133.42) w polu


adresu, nacinij Enter lub kliknij przycisk Przejd.

4. Funkcje specjalne

285

Uywanie funkcji pamici/twardego dysku


Funkcja ta dostpna jest w urzdzeniach wyposaonych w urzdzenie
pamici masowej (dysk twardy) (patrz Funkcja Rne na stronie 10).

Za pomoc panelu sterowania


Jeli urzdzenie ma opcjonaln pami lub opcjonalny dysk twardy, mona
uy tych funkcji: przycisk

(Menu) > Konfig. syst. > Zarzdzanie

zadaniami.
52

Konfiguracja pamici opcjonalnej

Zad. aktywne: Wszystkie zadania drukowania oczekujce na


wydrukowanie wymienione s na licie kolejki aktywnych zada w
kolejnoci wysania ich na drukark. Mona usun zadanie z kolejki
przed wydrukowaniem lub przesun je do przodu, aby zostao
wydrukowane wczeniej.

Zasady pliku: Mona ustawi regu dla plikw, zgodnie z ktr nazwa
pliku generowana jest przed wykonaniem zadania z pamici
opcjonalnej. Jeli w pamici opcjonalnej znajduje si plik o nazwie
identycznej z nazw nowego pliku, mona zmieni nazw pliku lub
nadpisa plik.

Zapisane zadanie: Moesz wydrukowa lub usun zapisane zadanie.

Ze sterownika drukarki
Po zainstalowaniu pamici opcjonalnej mona korzysta z takich
zaawansowanych funkcji drukowania, jak sprawdzanie zadania i okrelanie
drukowania zadania prywatnego w oknie Drukuj. Wybierz Waciwoci
lub Preferencje i skonfiguruj tryb drukowania.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.
Po zainstalowaniu dysku twardego mona rwnie drukowa
zdefiniowane szablony dokumentu: przycisk
syst. > Menu Form..

(Menu) > Konfig.

4. Funkcje specjalne

286

5. Uyteczne narzdzia do
zarzdzania
W tym rozdziale opisano narzdzia do zarzdzania pomocne w penym wykorzystaniu moliwoci urzdzenia.

Easy Capture Manager


288
Samsung AnyWeb Print
289
Easy Eco Driver
290
Korzystanie z programu SyncThru Web Service
291
Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager 295
Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung
298
Korzystanie z programu Smart Panel
300
Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w
systemie Linux
302

Easy Capture Manager


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz Oprogramowanie na stronie 8).
Narzdzie to dostpne jest tylko dla uytkownikw systemu Windows (patrz Oprogramowanie na stronie 8).

Aby przechwyci ekran i uruchomi aplikacj Easy Capture Manager, wystarczy nacisn klawisz Print Screen. Teraz moesz atwo wydrukowa
przechwycony lub edytowany ekran.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

288

Samsung AnyWeb Print


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz Oprogramowanie na stronie 8).
Narzdzie to dostpne jest tylko dla uytkownikw systemw Windows i Macintosh (patrz Oprogramowanie na stronie 8).

To narzdzie umoliwia tworzenie zrzutw ekranu stron w przegldarce Windows Internet Explorer, a take ich podgld, usuwanie i drukowanie. Wybierz
opcj Start > Wszystkie programy > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version, aby przej do witryny WWW
umoliwiajcej pobranie narzdzia.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

289

Easy Eco Driver


Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub wyposaenia opcjonalnego (patrz Oprogramowanie na stronie 8).
Narzdzie to dostpne jest tylko dla uytkownikw systemu Windows (patrz Oprogramowanie na stronie 8).

Za pomoc narzdzia Easy Eco Driver, przed drukowaniem mona zastosowa funkcje Eco, aby oszczdza papier i toner. Aby uy aplikacji, przed
drukowaniem zaznacz pole wyboru Uruchom Easy Eco Driver we waciwociach drukarki.
Aplikacja Easy Eco Driver umoliwia take prost edycj, np. usuwanie obrazw i tekstu, zmian czcionki itp. Czsto uywane ustawienia mona zapisa
jako ustawienia wstpne.
Jak uywa:
1 Otwrz dokument do wydruku.
2 Wydrukuj dokument.
Zostanie wywietlone okno podgldu.
3 Zaznacz opcje, ktre chcesz zastosowa do dokumentu.
Moesz obejrze podgld zastosowanych funkcji.
4 Kliknij przycisk Drukuj.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

290

Korzystanie z programu SyncThru Web Service


Do dziaania aplikacji SyncThru Web Service wymagane jest
zainstalowanie przegldarki Internet Explorer 6.0 lub nowszej.
Objanienia dotyczce usugi SyncThru Web Service zawarte w
tym podrczniku uytkownika mog si rni od zakupionego
urzdzenia, w zalenoci od opcji i modelu.
Tylko model sieciowy (patrz Oprogramowanie na stronie 8).

Kliknij polecenie Logowanie w grnej prawej czci witryny


SyncThru Web Service.

Wpisz ID i Haso, a nastpnie kliknij przycisk Logowanie.

ID: admin

Haso: sec00000

Uzyskiwanie dostpu do usugi SyncThru Web


Service

Uruchom przegldark internetow, na przykad program Internet


Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP drukarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
nacinij klawisz Enter lub kliknij opcj Przejd.

Program SyncThru Web Service przegld

W zalenoci od uywanego modelu urzdzenia niektre karty mog


nie by wywietlane.

Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urzdzenia.

Logowanie do programu SyncThru Web


Service.
Przed ustawieniem opcji usugi SyncThru Web Service naley zalogowa
si jako administrator. Z usugi SyncThru Web Service mona korzysta
bez logowania, ale w takim przypadku dostp do kart Ustawienia i
Zabezpieczenia bdzie niemoliwy.
5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

291

Korzystanie z programu SyncThru Web Service


Karta Informacje

Karta Zabezpieczenia

ta karta przedstawia oglne informacje dotyczce urzdzenia. Mona


sprawdzi na przykad, ile toneru pozostao. Mona rwnie wydrukowa
raporty, np. raport bdw.

Ta karta umoliwia ustawienie informacji bezpieczestwa systemu i sieci.


Aby karta bya widoczna, naley zalogowa si jako administrator.

Aktywne alerty: Wskazuje alerty, ktre wystpiy w urzdzeniu oraz ich


wano.

Materiay: Wskazuje, ile stron zostao zadrukowanych oraz ilo toneru


pozostaego w kasecie.

Liczniki uzycia: Wskazuje obcienia prac w rozbiciu na typu


wydrukw: jednostronne i dwustronne.

Biece ustawienia: Wywietla dane urzdzenia i sieci.

Drukuj informacje: Drukuje raporty dotyczce np. systemu, adresu email i czcionki.

Karta Ustawienia

Zabezpieczenia komputera: Umoliwia okrelenie informacji


dotyczcych administratora systemu. Mona take wcza lub
wycza funkcje urzdzenia.

Zabezpieczenia Sieci: Umoliwia okrelenie ustawie protokow


HTTP, IPSec, filtrowania IPv4/IPv6, protokou 802.1x i serwerw
uwierzytelniania.

Kontrola dostpu uytkownika: Dzieli uytkownikw na rne grupy


w zalenoci od ich roli. Autoryzacja, uwierzytelnianie i rozliczanie
poszczeglnych uytkownikw zale od definicji roli grupy.

Karta Konserwacja

Ta karta umoliwia ustawienie opcji konfiguracji dostpnych w urzdzeniu i


sieci. Aby karta bya widoczna, naley zalogowa si jako administrator.

Ta karta umoliwia konserwacj urzdzenia poprzez aktualizacj


oprogramowania ukadowego i ustawienie informacji kontaktowych do
wysyania poczty elektronicznej. Po wybraniu menu cze mona rwnie
poczy si z witryn Samsung lub pobra sterowniki.

Karta Ustawienia urzdzenia: Umoliwia ustawienie opcji dostpnych


w urzdzeniu.

Aktualizacja oprogramowania systemowego: Aktualizuj


oprogramowanie systemowe urzdzenia.

Karta Ustawienia sieciowe: Wywietla opcje rodowiska sieciowego.


Pozwala na ustawienie opcji takich jak TCP/IP oraz protokow
sieciowych.

Informacje kontaktowe: Konfiguracja informacji kontaktowych.

cze: Wywietla cza do przydatnych witryn, na ktrych mona


przeczyta lub pobra informacje.
5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

292

Korzystanie z programu SyncThru Web Service


3

Jeeli nie skonfigurowano wczeniej rodowiska serwera poczty


wychodzcej, naley przej do obszaru Ustawienia > Ustawienia
sieciowe > Serwer poczty wychodzcej SMTP, aby skonfigurowa
rodowisko sieciowe przed wysaniem powiadomienia e-mail.

Konfiguracja powiadomienia e-mail


Wczenie tej opcji umoliwia odbieranie wiadomoci e-mail z informacjami
o stanie urzdzenia. Dziki ustawieniu takich informacji, jak adres IP,
nazwa hosta, adres e-mail i dane serwera SMTP, informacje o stanie
urzdzenia (np. poziom zuycia kasety z tonerem lub bd urzdzenia)
bd automatycznie wysyane na adres e-mail okrelonej osoby. Z tej opcji
moe czciej korzysta administrator urzdzenia.

Zaznacz pole WCZ znajdujce si obok opcji Powiadomienie email.

Kliknij przycisk Dodaj, aby doda uytkownika korzystajcego z


powiadomienia e-mail.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.

Uruchom przegldark internetow, na przykad program Internet


Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urzdzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
nacinij klawisz Enter lub kliknij opcj Przejd.

2
3

Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urzdzenia.

Okrel imi i nazwisko odbiorcy oraz adres(-y) e-mail, razem z


elementami powiadomienia, o ktrych chcesz otrzymywa
informacje.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Jeli wczona jest zapora internetowa, wiadomo e-mail moe nie


zosta wysana prawidowo. W takiej sytuacji naley skontaktowa si
z administratorem sieci.

Z karty Ustawienia wybierz kolejno Ustawienia urzdzenia >


Powiadomienie e-mail.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

293

Korzystanie z programu SyncThru Web Service


4

Ustawianie informacji dotyczcych


administratora systemu
To ustawienie jest niezbdne do uywania opcji powiadomienia e-mail.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.

Uruchom przegldark internetow, na przykad program Internet


Explorer, w systemie Windows.
W polu adresu podaj adres IP urzdzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i
nacinij klawisz Enter lub kliknij opcj Przejd.

2
3

Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urzdzenia.

Wprowad imi i nazwisko administratora, numer telefonu,


lokalizacj i adres e-mail.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Z karty Zabezpieczenia wybierz kolejno Zabezpieczenia


komputera > Administrator systemu.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

294

Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager


rodowisko Macintosh
Ta funkcja moe nie by dostpna, w zalenoci od modelu lub
wyposaenia opcjonalnego (patrz Oprogramowanie na stronie 8).
Narzdzie to dostpne jest tylko dla uytkownikw systemw
Windows i Macintosh (patrz Oprogramowanie na stronie 8).
W przypadku systemu Windows do korzystania z programu
Samsung Easy Printer Manager wymagany jest program Internet
Explorer w wersji 6.0.

Otwrz kolejno foldery Applications > Samsung > Samsung Easy


Printer Manager
Interfejs aplikacji Samsung Easy Printer Manager skada si z rnych
prostych sekcji opisanych w poniszej tabeli:

Zrzut ekranu moe si rni w zalenoci od systemu operacyjnego.

Narzdzie Samsung Easy Printer Manager to aplikacja, ktra gromadzi


wszystkie ustawienia urzdzenia firmy Samsung w jednym miejscu.
Narzdzie Samsung Easy Printer Manager obejmuje ustawienia
urzdzenia, a take rodowiska drukowania, ustawienia/dziaania oraz
uruchamianie. Wszystkie te funkcje gwarantuj wygod uytkowania
urzdzenia firmy Samsung. Narzdzie Samsung Easy Printer Manager
obejmuje dwa rne interfejsy uytkownika: podstawowy oraz
zaawansowany. Przeczanie pomidzy dwoma interfejsami jest proste:
wystarczy klikn przycisk.
5

Opis narzdzia Samsung Easy Printer Manager


Otwieranie programu:
rodowisko Windows
Wybierz Start > Programy lub Wszystkie programy > Samsung Printers
> Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

295

Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager


Lista drukarek

Lista drukarek wywietla drukarki zainstalowane na


komputerze oraz drukarki sieciowe dodane podczas
wykrywania sieci (tylko system Windows).

Informacje o
drukarce

Tutaj znajduj si informacje oglne na temat


urzdzenia. Mona tu sprawdzi takie informacje, jak
nazwa modelu urzdzenia, adres IP (lub nazwa portu)
oraz stan urzdzenia.

Umoliwia wywietlenie Podrcznik


uytkownika.

Przycisk Rozwizywanie problemw: W


przypadku wystpienia bdu ten przycisk
otwiera Pod. wyk. i usuw. usterek. Umoliwia
to bezporednie otwieranie odpowiedniej czci
w podrczniku uytkownika.

Informacje o
aplikacji

Obejmuje cza do zmian zaawansowanych ustawie,


preferencji, pomocy i informacji o aplikacji.

Szybkie cza

Wywietla Szybkie cza do okrelonych funkcji


urzdzenia. Ta sekcja zawiera take cza do aplikacji
w ustawieniach zaawansowanych.
Po podczeniu urzdzenia do sieci
aktywowana zostanie ikona aplikacji
SyncThru Web Service.

Obszar
zawartoci

Wywietla informacje o wybranym urzdzeniu,


pozostaym poziomie toneru i papieru. Informacje te
rni si bd w zalenoci od wybranego urzdzenia.
Niektre urzdzenia nie obsuguj tej funkcji.

Zamw
materiay
ekspl.

Kliknij przycisk Zamw w oknie zamwienia


materiaw. Nowe kasety z tonerem zamawia mona
za porednictwem Internetu.

Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk


w oknie i kliknij dowoln
opcj, o ktrej chcesz dowiedzie si wicej.

Przycisk
suy do zmiany interfejsu
uytkownika na interfejs ustawie
zaawansowanych (patrz Przegld interfejsu
ustawie zaawansowanych na stronie 297).

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

296

Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager


Ustawienia faksowania do komputera

Przegld interfejsu ustawie zaawansowanych


Interfejs zaawansowany przeznaczony jest dla osb zarzdzajcych sieci
i urzdzeniami.

W zalenoci od opcji lub modelu niektre menu mog nie by


wywietlane. Oznacza to, e opcja nie dotyczy danego urzdzenia.

Ustawienia urzdzenia
Umoliwia skonfigurowanie rnych ustawie np. konfiguracji urzdzenia,
papieru, ukadu strony, emulacji, sieci i informacji o drukowaniu.

Zawiera ustawienia podstawowej funkcji skanowania wybranego


urzdzenia.

Wycz: Jeli opcja Wycz ma warto Wczone, przychodzce


faksy nie bd odbierane w urzdzeniu.

Wcz odbieranie faksw z urzdzenia: Umoliwia wysyanie faksw


za pomoc urzdzenia i konfiguracj wikszej liczby opcji.

Ustawienia ostrzee
(tylko rodowisko Windows)
To menu zawiera ustawienia powizane z alarmami o bdach.

Ostrzeenie drukarki: Obejmuje ustawienia czasu otrzymania alarmu.

Ostrzeenie e-mail: Zawiera opcje dotyczce otrzymywania alertw


poczt elektroniczn.

Historia ostrzee: Obejmuje alerty dotyczce historii urzdzenia i


toneru.

Ustawienia skanowania do komputera


To menu zawiera ustawienia umoliwiajce tworzenie lub usuwanie
profilw skanowania do PC.

Wczanie skanowania: Okrela, czy skanowanie jest wczone w


urzdzeniu.

Karta Podstawowe: Zawiera oglne ustawienia skanowania i


urzdzenia.

Karta Obraz: Zawiera ustawienia zmiany obrazu.

Rozliczanie zada
Umoliwia obsug zapyta dotyczcych informacji o przydziaach
okrelonego uytkownika rozliczania zada. Informacje o przydziaach
mog by tworzone i stosowane do urzdze przez oprogramowanie do
rozliczania zada, np. oprogramowanie administracyjne SyncThru lub
CounThru.
5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

297

Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung


Aplikacja Stan drukarki Samsung to program sucy do monitorowania
stanu drukarki i informowania o nim.

Ikona

Znaczenie
Normalny

Okno programu Stan drukarki Samsung i jego zawarto, pokazane


w tym podrczniku uytkowania, mog si rni w zalenoci od
urzdzenia i uywanego systemu operacyjnego.
Naley sprawdzi, czy system operacyjny jest zgodny z
urzdzeniem (patrz temat Dane techniczne na stronie 110).
Narzdzie to dostpne jest tylko dla uytkownikw systemu
Windows (patrz Oprogramowanie na stronie 8).

Opis
Urzdzenie jest w trybie gotowoci, nie wystpuj
bdy ani ostrzeenia.

Ostrzeenie Stan urzdzenia moe spowodowa wystpienie


bdu w przyszoci. Na przykad, poziom toneru
moe by niski, co oznacza, e niedugo moe doj
do jego wyczerpania.
Wskanik
bdu

Wystpi przynajmniej jeden bd.

Przegld Stan drukarki Samsung


W programie Stan drukarki Samsung mona uzyska informacje o bdach,
ktre wystpiy podczas pracy. Aplikacja Stan drukarki Samsung
instalowana jest automatycznie podczas instalacji oprogramowania
urzdzenia.
Program Stan drukarki Samsung mona take uruchomi rcznie. Przejd
do Preferencje drukowania, kliknij kart Podstawowe > przycisk Stan
drukarki.
Na pasku zada systemu Windows wywietlone zostan nastpujce
ikony:

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

298

Korzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung


Poziom tonera

Moesz sprawdzi poziom toneru w kadej


kasecie. Urzdzenie i liczba kaset z tonerem
wywietlane w powyszym oknie mog si rni
w zalenoci od uywanego urzdzenia. Niektre
urzdzenia nie obsuguj tej funkcji.

Opcja

Moesz skonfigurowa ustawienia ostrzee


zwizanych z zadaniami drukowania.

Zamw mat. ekspl.

Nowe kasety z tonerem zamawia mona za


porednictwem Internetu.

Users Guide

Umoliwia wywietlenie Podrcznik uytkownika.

W przypadku wystpienia bdu ten


przycisk otwiera Troubleshooting
Guide. Umoliwia to otwieranie sekcji
rozwizywania problemw bezporednio
w podrczniku uytkownika.

Zamknij

Zamknij okno.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

299

Korzystanie z programu Smart Panel


Smart Panel to program, ktry monitoruje prac urzdzenia i informuje o
jego stanie, a take umoliwia dostosowanie jego ustawie. Aplikacja
Smart Panel dostpna do pobrania w witrynie firmy Samsung (patrz
Instalowanie aplikacji Smart Panel na stronie 144).

Okno Smart Panel i jego zawarto przedstawione w tym


podrczniku uytkownika mog rni si w zalenoci od
urzdzenia i stosowanego systemu operacyjnego.
Naley sprawdzi, czy system operacyjny jest zgodny z
urzdzeniem (patrz temat Dane techniczne na stronie 110).
Narzdzie Smart Panel dostpne jest tylko dla uytkownikw
systemu Linux (patrz Oprogramowanie na stronie 8).

Poziom tonera

Moesz sprawdzi poziom toneru w kadej


kasecie. Urzdzenie i liczba kaset z tonerem
wywietlane w powyszym oknie mog si rni w
zalenoci od uywanego urzdzenia. Jeli ta
opcja nie jest widoczna, to nie dotyczy danego
urzdzenia.

Buy Now

Nowe kasety z tonerem zamawia mona za


porednictwem Internetu.

Users Guide

Umoliwia wywietlenie Podrcznik uytkownika.

Przegld programu Smart Panel


W programie Smart Panel mona uzyska informacje o bdach, ktre
wystpiy podczas pracy. Program Smart Panel mona take uruchomi
rcznie.
Kliknij dwukrotnie ikon programu Smart Panel (
powiadamiania.

) w obszarze
3

W przypadku wystpienia bdu ten przycisk


otwiera Troubleshooting Guide.
Umoliwia to otwieranie sekcji
rozwizywania problemw bezporednio w
podrczniku uytkownika.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

300

Korzystanie z programu Smart Panel


9

Printer Setting

Mona skonfigurowa rne ustawienia urzdzenia


w oknie programu Printer Settings Utility. Niektre
urzdzenia nie obsuguj tej funkcji.
Jeli drukarka jest podczona do sieci,
okno SyncThru Web Service zostanie
wywietlone zamiast okna programu Printer
Settings Utility.

Zmienianie ustawie programu Smart Panel


Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon Smart Panel w systemie Linux i
wybierz Configure Smart Panel. Wybierz wymagane ustawienia w oknie
Configure smart panel.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

301

Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux


Unified Driver Configurator to narzdzie suce gwnie do konfigurowania
urzdze wielofunkcyjnych. Stosowanie narzdzia Unified Driver
Configurator wymaga zainstalowania zunifikowanego sterownika dla
systemu Linux (Unified Linux Driver) (patrz Instalacja w systemie Linux na
stronie 144).
Po zainstalowaniu sterownika Unified Linux Driver w systemie Linux na
pulpicie zostanie automatycznie utworzona ikona pakietu Unified Driver
Configurator.
10

Uruchamianie programu Unified Driver


Configurator

Dwukrotnie kliknij ikon Unified Driver Configurator, znajdujc


si na pulpicie.

1 Printer Configuration
2 Port Configuration

Mona rwnie klikn ikon menu Startup i wybra kolejno opcje


Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

Aby skorzysta z pomocy ekranowej, kliknij przycisk Help lub


oknie.

Aby przej do okna konfiguracji danego moduu, naley klikn


odpowiednie przyciski po lewej stronie.

Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk Exit, aby zamkn aplikacj


Unified Driver Configurator.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

302

Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux


11

Printers configuration
Menu Printers configuration ma dwie karty: Printers i Classes.

Karta Printers
Klikajc przycisk z ikon urzdzenia z lewej strony okna programu Unified
Driver Configurator, mona wywietli biec konfiguracj drukarki
systemowej.

Przecza do opcji Printers configuration.

Wywietla wszystkie zainstalowane urzdzenia.

Wywietla stan, nazw modelu i URI dla urzdzenia.

Przyciski sterujce drukark s nastpujce:

Refresh: Odwiea list dostpnych urzdze.

Add Printer: Umoliwia dodanie nowych urzdze.

Remove Printer: Usuwa wybrane urzdzenie.

Set as Default: Ustawia wybrane urzdzenie jako domylne.

Stop/Start: Zatrzymuje/uruchamia urzdzenie.

Test: Umoliwia wydruk strony testowej w celu sprawdzenia, czy


urzdzenie dziaa poprawnie.

Properties: Umoliwia przegldanie i zmian waciwoci drukarki.

5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

303

Korzystanie z programu Unified Driver Configurator w systemie Linux


Karta Classes

12

Ports configuration
Na karcie Classes znajduje si lista dostpnych klas urzdze.
W tym oknie mona wywietla list dostpnych portw, sprawdza ich
stan oraz zwalnia porty, ktre zostay zablokowane jako zajte w
momencie, kiedy proces nadrzdny zosta przerwany.

Wywietla wszystkie klasy urzdze.

Wywietla stan klasy i liczb urzdze w tej klasie.

Przecza do opcji Ports configuration.

Refresh: Odwiea list klas.

Wywietla wszystkie dostpne porty.

Add Class: Umoliwia dodanie nowej klasy urzdze.

Wywietla rodzaj portu, urzdzenie podczone do tego portu oraz


stan.

Remove Class: Usuwa wybran klas urzdze.

Refresh: odwiea list dostpnych portw.

Release port: Zwalnia wybrany port.


5. Uyteczne narzdzia do zarzdzania

304

6. Rozwizywanie
problemw
Ten rozdzia zawiera przydatne informacje dotyczce postpowania w przypadku wystpienia bdu.

Problemy z podawaniem papieru

306

Problemy z zasilaniem i podczaniem kabla

307

Problemy z drukowaniem

308

Problemy z jakoci wydrukw

312

Problemy z kopiowaniem

320

Problemy ze skanowaniem

321

Problemy z faksem

323

Problemy zwizane z systemem operacyjnym 325

Problemy z podawaniem papieru


Stan

Sugerowane rozwizania

Papier zakleszcza si podczas


drukowania

Usu zakleszczenie papieru.

Papier skleja si.

Sprawd maksymaln pojemno zasobnika.


Upewnij si, e uyto waciwego typu papieru.
Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj.
Wilgo moe powodowa sklejanie si niektrych typw papieru.

Arkusze papieru nie s podawane ze


stosu.

W zasobniku mog znajdowa si rne typy papieru. Zaaduj do zasobnika papier jednego typu, rozmiaru i o
jednakowej gramaturze.

Papier nie jest podawany do urzdzenia. Usu wszystkie przeszkody z wntrza urzdzenia.
Papier nie zosta prawidowo zaadowany. Usu papier z zasobnika i zaaduj go prawidowo.
W zasobniku znajduje si zbyt dua ilo papieru. Wyjmij nadmiar papieru.
Papier jest za gruby. Uywaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urzdzenia.
Papier nadal ulega zakleszczeniu.

W zasobniku znajduje si zbyt dua ilo papieru. Wyjmij nadmiar papieru. W przypadku drukowania na
materiaach specjalnych naley zaadowa materia rcznie.
Uywany jest niewaciwy typ papieru. Uywaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego
urzdzenia.
Wewntrz urzdzenia mog znajdowa si resztki papieru. Otwrz pokryw przedni i wyjmij resztki papieru.

Koperty przekrzywiaj si lub nie s


podawane prawidowo.

Upewnij si, e prowadnice papieru dotykaj koperty po obu jej stronach.

6. Rozwizywanie problemw

306

Problemy z zasilaniem i podczaniem kabla


Stan
Urzdzenie nie jest zasilane
lub kabel czcy urzdzenie z
komputerem nie jest podczony
prawidowo.

Sugerowane rozwizania
Najpierw podcz urzdzenie do rda zasilania. Jeli na panelu sterowania urzdzenia znajduje si przycisk
(Power), nacinij ten przycisk.
Odcz kabel urzdzenia i podcz go ponownie.

6. Rozwizywanie problemw

307

Problemy z drukowaniem
Stan
Urzdzenie nie drukuje.

Moliwa przyczyna
Urzdzenie nie jest zasilane.

Sugerowane rozwizania
Najpierw podcz urzdzenie do rda zasilania. Jeli na panelu sterowania
urzdzenia znajduje si przycisk

Urzdzenie nie jest wybrane jako urzdzenie


domylne.

(Power), nacinij ten przycisk.

Wybierz urzdzenie jako urzdzenie domylne w systemie Windows.

Sprawd nastpujce moliwoci:


pokrywa nie jest zamknita. Zamknij pokryw.
Wystpio zakleszczenie papieru. Usu zakleszczenie papieru (patrz Usuwanie zakleszcze papieru na stronie 97).
Nie zaadowano papieru do podajnika. Zaaduj papier (patrz Wkadanie papieru do zasobnika na stronie 44).
Nie zainstalowano kasety z tonerem. Zainstaluj kaset z tonerem (patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Upewnij si, e z kasety z tonerem zostaa zdjta osona ochronna i arkusze (patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Jeli wystpi bd systemowy, skontaktuj si z przedstawicielem serwisu.
Kabel czcy urzdzenie z komputerem nie
jest podczony prawidowo.

Odcz kabel urzdzenia i podcz go ponownie (patrz Widok z tyu na stronie 25).

Kabel czcy urzdzenie z komputerem jest


uszkodzony.

Jeli to moliwe, podcz kabel do innego sprawnego komputera i wykonaj wydruk.


Mona take sprbowa uy innego kabla urzdzenia.

Ustawienia portu s nieprawidowe.

Sprawd ustawienia drukarki w systemie Windows, aby okreli, czy zadanie


drukowania zostao wysane do prawidowego portu. Jeli komputer wyposaony
jest w wicej ni jeden port, upewnij si, e urzdzenie jest podczone do
prawidowego portu.

6. Rozwizywanie problemw

308

Problemy z drukowaniem
Stan

Moliwa przyczyna

Sugerowane rozwizania

Urzdzenie moe by nieprawidowo


skonfigurowane.

Sprawd okno Preferencje drukowania, aby si upewni, e wszystkie ustawienia


s prawidowe.

Sterownik drukarki zosta nieprawidowo


zainstalowany.

Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik urzdzenia.

Urzdzenie nie dziaa prawidowo.

Sprawd, czy urzdzenie nie wywietla bdu systemowego na wywietlaczu


panelu sterowania. Skontaktuj si z serwisem.

Rozmiar dokumentu jest zbyt duy brakuje


pamici dyskowej komputera, aby umoliwi
dostp do tego zadania drukowania.

Zwolnij wicej przestrzeni na dysku i wydrukuj dokument ponownie.

Zasobnik odbiorczy jest peny.

Po wyjciu papieru z zasobnika wyjciowego urzdzenie wznowi drukowanie.

Urzdzenie wybiera
materiay do
drukowania z
niewaciwego rda
papieru.

Opcje papieru wybrane w oknie Preferencje


drukowania mog by nieprawidowe.

W wielu aplikacjach rdo papieru mona wybra na karcie Papier w oknie


Preferencje drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie
57). Wybierz waciwe rdo papieru. Zobacz ekran pomocy sterownika drukarki
(patrz Korzystanie z pomocy na stronie 58).

Wykonywanie zadania
drukowania trwa bardzo
dugo.

Zadanie moe by bardzo zoone.

Zmniejsz zoono strony lub zmie ustawienia jakoci wydruku.

Urzdzenie nie drukuje.

6. Rozwizywanie problemw

309

Problemy z drukowaniem
Stan
Poowa strony jest
pusta.

Urzdzenie drukuje, ale


tekst jest niepoprawny,
znieksztacony lub
niepeny.

Strony s drukowane,
ale s puste.

Moliwa przyczyna

Sugerowane rozwizania

Moga zosta wybrana niewaciwa orientacja


strony.

Zmie orientacj strony w aplikacji (patrz Otwieranie preferencji drukowania na


stronie 57). Zobacz ekran pomocy sterownika drukarki (patrz Korzystanie z
pomocy na stronie 58).

Rzeczywisty rozmiar papieru oraz ustawienia


rozmiaru papieru nie s zgodne.

Upewnij si, e rozmiar papieru w ustawieniach sterownika drukarki odpowiada


arkuszom znajdujcym si w zasobniku. Upewnij si take, czy rozmiar papieru w
ustawieniach sterownika drukarki odpowiada papierowi wybranemu w
ustawieniach uywanej aplikacji oprogramowania (patrz Otwieranie preferencji
drukowania na stronie 57).

Kabel urzdzenia jest nieprawidowo


podczony lub uszkodzony.

Odcz kabel urzdzenia i podcz go ponownie. Sprbuj wydrukowa dokument,


ktry wczeniej zosta ju prawidowo wydrukowany. Jeli to moliwe, podcz
kabel i urzdzenie do innego komputera i sprbuj wydrukowa zadanie, ktre na
pewno jest poprawne. Jeli problem nie zostanie rozwizany, wymie kabel
urzdzenia.

Wybrano niewaciwy sterownik drukarki.

Sprawd menu wyboru drukarki w aplikacji, aby si upewni, e wybrano waciwe


urzdzenie.

Aplikacja dziaa nieprawidowo.

Sprbuj wydrukowa dokument z innej aplikacji.

System operacyjny dziaa nieprawidowo.

Zamknij system Windows i ponownie uruchom komputer. Wycz i wcz ponownie


urzdzenie.

Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta.

W razie potrzeby wstrznij kaset z tonerem. W razie koniecznoci wymie


kaset z tonerem.
Patrz Rozprowadzanie tonera na stronie 78.
Patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80.

Plik moe zawiera puste strony.

Sprawd, czy w pliku nie ma pustych stron.

6. Rozwizywanie problemw

310

Problemy z drukowaniem
Stan

Moliwa przyczyna

Sugerowane rozwizania

Strony s drukowane, ale


s puste.

Niektre elementy, np. kontroler lub pyta


gwna, s uszkodzone.

Skontaktuj si z serwisem.

Urzdzenie
niepoprawnie drukuje
pliki PDF. Brakuje
niektrych elementw
graficznych, tekstu lub
ilustracji.

Niezgodno midzy plikiem PDF a


produktami firmy Acrobat.

Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu moe umoliwi t czynno. Wcz opcj
Drukuj jako obraz w opcjach drukowania programu Acrobat.

Jako druku zdj nie


jest dobra. Obrazy nie
s wyrane.

Rozdzielczo zdjcia jest bardzo niska.

Zmniejsz rozmiar zdjcia. Po zwikszeniu rozmiaru w aplikacji rozdzielczo


zostaje zmniejszona.

Przed rozpoczciem
drukowania urzdzenie
wydziela par w pobliu
zasobnika
wyjciowego.

Uywanie wilgotnego papieru moe


spowodowa powstawanie pary podczas
wydruku.

To nie stanowi problemu. Kontynuuj drukowanie.

Drukarka nie drukuje na


papierze o nietypowym
formacie, jak papier do
druku faktur.

Rzeczywisty rozmiar papieru i ustawiony


rozmiar papieru nie s zgodne.

Wybierz waciwy rozmiar papieru w obszarze Niestandardowa na karcie Papier


w oknie Preferencje drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania na
stronie 57).

Drukowanie potrwa duej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.

Zadrukowany papier z
Ustawienia typu papieru nie pasuj do siebie.
fakturami jest zawinity.

Zmie opcj drukarki i sprbuj ponownie. Przejd do okna Preferencje


drukowania, kliknij kart Papier i ustaw typ Gruby (patrz Otwieranie preferencji
drukowania na stronie 57).

6. Rozwizywanie problemw

311

Problemy z jakoci wydrukw


Jeli wntrze urzdzenia jest brudne lub jeli papier zosta zaadowany nieprawidowo, jako wydruku moe si pogorszy. Ponisza tabela zawiera
informacje dotyczce usuwania problemu.
Stan
Zbyt jasny lub wyblaky
wydruk

Sugerowane rozwizania
Jeeli na stronie wystpuj pionowe, biae pasma lub wyblake obszary, koczy si zapas toneru. Zamw now kaset z
tonerem (patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Papier moe by niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
Jeli caa strona jest jasna, ustawienie rozdzielczoci druku jest zbyt niskie lub wczony jest tryb oszczdzania tonera.
Ustaw rozdzielczo wydruku i wycz tryb oszczdzania toneru. Patrz ekran pomocy sterownika drukarki.
Obecno wyblakych powierzchni i plam sugeruje konieczno wyczyszczenia kasety z tonerem. Wyczy wntrze
urzdzenia (patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).
Powierzchnia moduu LSU wewntrz urzdzenia moe by zabrudzona. Wyczy wntrze urzdzenia (patrz Czyszczenie
urzdzenia na stronie 84). Jeli te czynnoci nie spowoduj rozwizania problemu, skontaktuj si z serwisem.

Grna cz papieru jest


zadrukowywana janiejszymi
kolorami ni pozostaa cz

Toner moe nie przylega prawidowo do tego typu papieru.


Zmie opcj drukarki i sprbuj ponownie. Przejd do okna Preferencje drukowania, kliknij kart Papier i ustaw typ papieru
na Wtrny (patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie 57).

6. Rozwizywanie problemw

312

Problemy z jakoci wydrukw


Stan
Plamy toneru

Sugerowane rozwizania
Papier moe by niezgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt chropowaty.
Waek transferowy moe by brudny. Wyczy wntrze urzdzenia (patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).

A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c

cieka papieru moe wymaga wyczyszczenia. Skontaktuj si z serwisem (patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).

Wyblake obszary

Jeli w rnych miejscach na stronie wystpuj wyblake, zazwyczaj okrge obszary:


Jeden z arkuszy papieru moe by wadliwy. Sprbuj ponownie wydrukowa zadanie.

A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C

Zawarto wilgoci w papierze jest nierwnomierna lub papier ma wilgotne plamy. Uyj papieru innej marki.
Za partia papieru. Bdy w procesie produkcyjnym mog sprawi, e niektre obszary papieru nie wchaniaj toneru. Uyj
papieru innego typu lub innej marki.
Zmie opcj drukarki i sprbuj ponownie. Przejd do okna Preferencje drukowania, kliknij kart Papier i ustaw typ Gruby
(patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie 57).
Jeli te czynnoci nie spowoduj rozwizania problemu, skontaktuj si z serwisem.

Biae plamy

Jeli na stronie widoczne s biae plamy:


Papier jest zbyt chropowaty i jego drobiny s przenoszone na czci wewntrzne urzdzenia, co powoduje zabrudzenie
waka transferowego. Wyczy wntrze urzdzenia (patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).
cieka papieru moe wymaga wyczyszczenia. Wyczy wntrze urzdzenia (patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie
84).
Jeli te czynnoci nie spowoduj rozwizania problemu, skontaktuj si z serwisem.

6. Rozwizywanie problemw

313

Problemy z jakoci wydrukw


Stan
Pionowe linie na wydruku

Sugerowane rozwizania
Jeli na stronie wystpuj pionowe smugi:
Powierzchnia (cz bbna) kasety z tonerem wewntrz urzdzenia zostaa prawdopodobnie zarysowana. Wyjmij kaset
z tonerem i zainstaluj now (patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Jeli na stronie wystpuj biae pionowe smugi:
Powierzchnia moduu LSU wewntrz urzdzenia moe by zabrudzona. Wyczy wntrze urzdzenia (patrz Czyszczenie
urzdzenia na stronie 84). Jeli te czynnoci nie spowoduj rozwizania problemu, skontaktuj si z serwisem.

To czarne lub kolorowe

Jeli stopie zacieniowania ta jest zbyt duy:


Zmie papier na papier o mniejszej gramaturze.
Sprawd warunki panujce w miejscu, w ktrym ustawiono urzdzenie: bardzo suche lub bardzo wilgotne powietrze
(wilgotno wzgldna wysza ni 80%) moe powodowa wiksze cieniowanie ta.
Wyjmij kaset z tonerem i zainstaluj now (patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Dokadnie rozprowad toner (patrz Rozprowadzanie tonera na stronie 78).

Smugi toneru

Wyczy wntrze urzdzenia (patrz temat Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).


Sprawd typ i jako papieru.
Wyjmij kaset z tonerem i zainstaluj now (patrz Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).

6. Rozwizywanie problemw

314

Problemy z jakoci wydrukw


Stan
Powtarzajce si pionowe
pasy

Sugerowane rozwizania
Jeli na drukowanej stronie wystpuj powtarzajce si pionowe lady:
Kaseta z tonerem moe by uszkodzona. Jeli problem nie ustpi, wyjmij kaset z tonerem i zainstaluj now (patrz
Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Na niektrych czciach urzdzenia moe znajdowa si toner. Jeli wady wystpuj na tylnej czci strony, problem
zostanie prawdopodobnie rozwizany po wydrukowaniu kilku nastpnych stron.
Zesp utrwalajcy moe by uszkodzony. Skontaktuj si z serwisem.

Rozproszenie toneru w tle

Plamki w tle powstaj z drobin toneru rozprowadzonych w sposb przypadkowy na drukowanej stronie.
Papier moe by zbyt wilgotny. Uyj papieru z innej partii. Nie otwieraj opakowania papieru, jeeli nie jest to konieczne, aby
papier nie wchon zbyt wiele wilgoci.
Jeli rozproszenie toneru w tle pojawia si na kopercie, zmie ukad wydruku, aby unikn drukowania w obszarach, ktre
maj nachodzce na siebie poczenia po drugiej stronie. Drukowanie na poczeniach moe powodowa problemy.
Moesz te wybra opcj Gruby w oknie Preferencje drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie
57).
Jeeli plamki ta pokrywaj ca powierzchni drukowanej strony, dostosuj rozdzielczo drukowania z poziomu aplikacji
lub w oknie Preferencje drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie 57). Upewnij si, e wybrany
zosta odpowiedni typ papieru. Na przykad: Jeli wybrano Grubszy papier, a zastosowano Zwyky papier, moe wystpi
nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakoci.
Jeli uywasz nowej kasety z tonerem, najpierw rozprowad toner (patrz Rozprowadzanie tonera na stronie 78).

6. Rozwizywanie problemw

315

Problemy z jakoci wydrukw


Stan
Wok pogrubionych znakw
lub obrazw wida czsteczki
toneru

Sugerowane rozwizania
Toner moe nie przylega prawidowo do tego typu papieru.
Zmie opcj drukarki i sprbuj ponownie. Przejd do okna Preferencje drukowania, kliknij kart Papier i ustaw typ papieru
na Wtrny (patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie 57).
Upewnij si, e wybrany zosta odpowiedni typ papieru. Na przykad: Jeli wybrano Grubszy papier, a zastosowano Zwyky
papier, moe wystpi nagromadzenie toneru, co powoduje ten problem z jakoci.

Znieksztacone znaki

Jeeli litery s znieksztacone, a obrazy niekompletne, uywany papier moe by zbyt liski. Sprbuj uy innego papieru.

Przekrzywienie strony

Upewnij si, e papier zosta poprawnie zaadowany.

A aBb
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C c
Cc

Sprawd typ i jako papieru.


Upewnij si, e prowadnice nie obejmuj stosu arkuszy zbyt ciasno ani zbyt luno.

6. Rozwizywanie problemw

316

Problemy z jakoci wydrukw


Stan
Podwijanie si i falowanie

Sugerowane rozwizania
Upewnij si, e papier zosta poprawnie zaadowany.
Sprawd typ i jako papieru. Zwijanie si papieru moe by spowodowane wysok temperatur i wilgotnoci.
Odwr stos papieru w zasobniku. Sprbuj take obrci papier w zasobniku o 180.

Marszczenie papieru

Upewnij si, e papier zosta poprawnie zaadowany.


Sprawd typ i jako papieru.
Odwr stos papieru w zasobniku. Sprbuj take obrci papier w zasobniku o 180.

Zabrudzenie tylnych stron


wydrukw

Sprawd, czy toner nie wysypuje si z kasety. Wyczy wntrze urzdzenia (patrz temat Czyszczenie urzdzenia na
stronie 84).

6. Rozwizywanie problemw

317

Problemy z jakoci wydrukw


Stan
Jednokolorowe lub czarne
strony

A
Wysypywanie si toneru z
kasety

Sugerowane rozwizania
Kaseta z tonerem moe by nieprawidowo zainstalowana. Wyjmij kaset z tonerem i w j ponownie.
Kaseta z tonerem moe by uszkodzona. Wyjmij kaset z tonerem i zainstaluj now (patrz Wymiana kasety z tonerem na
stronie 80).
Urzdzenie moe wymaga naprawy. Skontaktuj si z serwisem.

Wyczy wntrze urzdzenia (patrz temat Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).


Sprawd typ i jako papieru.
Wyjmij kaset z tonerem i zainstaluj now (patrz temat Wymiana kasety z tonerem na stronie 80).
Jeli problem wystpuje nadal, urzdzenie moe wymaga naprawy. Skontaktuj si z serwisem.

Niewypenione znaki

W czciach znakw wystpuj biae plamy w miejscach, gdzie powinny znajdowa si wypenione powierzchnie:
Druk moe odbywa si na niewaciwej stronie papieru. Wycignij papier i odwr go.

Papier moe by niezgodny ze specyfikacjami.

6. Rozwizywanie problemw

318

Problemy z jakoci wydrukw


Stan
Poziome smugi

Sugerowane rozwizania
Jeli wystpi poziome rwnolege czarne paski lub smugi:
Kaseta z tonerem moe by nieprawidowo zainstalowana. Wyjmij kaset z tonerem i w j ponownie.
Kaseta z tonerem moe by uszkodzona. Wyjmij kaset z tonerem i zainstaluj now (patrz Wymiana kasety z tonerem na
stronie 80).
Jeli problem wystpuje nadal, urzdzenie moe wymaga naprawy. Skontaktuj si z serwisem.

Podwinicie

Jeli zadrukowany papier jest pozwijany lub papier nie jest podawany do drukarki:
Odwr stos papieru w zasobniku. Sprbuj take obrci papier w zasobniku o 180.
Zmie opcj papieru w drukarce i sprbuj ponownie. Przejd do okna Preferencje drukowania, kliknij kart Papier i ustaw
typ na Cienki (patrz Otwieranie preferencji drukowania na stronie 57).

Nieznany obraz pojawia si


wielokrotnie na kilku
arkuszach

Korzystanie z urzdzenia na wysokoci wikszej ni 1000 m moe mie niekorzystny wpyw na jako wydruku np. powodujc
wysypywanie si toneru lub zbyt jasne wydruki. Naley poprawi ustawienie wysokoci w urzdzeniu (patrz Ustawianie
wysokoci na stronie 235).

Wysypywanie si toneru z
kasety
Wydruk jest jasny lub
wystpuj zabrudzenia

6. Rozwizywanie problemw

319

Problemy z kopiowaniem
Stan

Sugerowane rozwizania

Kopie s zbyt jasne lub zbyt


ciemne.

Uyj opcji Zaciemnienie w obszarze Funk.kopiow., aby rozjani lub przyciemni to na kopiach (patrz Zmiana ustawie dla
kadej kopii na stronie 62).

Na kopiach wystpuj
rozmazania, linie, znaki lub
plamy.

Jeli wady wystpuj na oryginale, uyj opcji Zaciemnienie w obszarze Funk.kopiow., aby przyciemni lub rozjani to
kopii.

Obraz kopii jest


przekrzywiony.

Upewnij si, e orygina jest wyrwnany wzgldem wskanika dopasowania.

Drukowane s puste kopie.

Upewnij si, e oryginay le na szybie skanera stron zadrukowan skierowan w d lub zostay woone do podajnika
dokumentw stron zadrukowan skierowan do gry.

Jeli wady nie wystpuj na oryginale, wyczy modu skanera (patrz temat Czyszczenie zespou skanowania na stronie
88).

Waek transferowy moe by brudny. Wyczy wntrze urzdzenia (patrz Czyszczenie urzdzenia na stronie 84).

Jeli te czynnoci nie spowoduj rozwizania problemu, skontaktuj si z serwisem.


Obraz atwo ciera si z kopii. Wymie papier w zasobniku na papier z nowego opakowania.
W miejscach o duej wilgotnoci nie naley pozostawia papieru w urzdzeniu przez duszy czas.
Wystpuj czste
zakleszczenia papieru do
kopiowania.

Przekartkuj papier, a nastpnie odwr go w zasobniku papieru. Wymie papier w zasobniku na nowy. Sprawd i dopasuj
prowadnice papieru, jeli to konieczne.
Upewnij si, e uywasz papieru odpowiedniego typu i o waciwej gramaturze (patrz Dane techniczne nonika druku na
stronie 113).
Po usuniciu zakleszczenia papieru sprawd, czy w urzdzeniu nie pozostay resztki papieru do kopiowania.

Kaseta z tonerem wystarcza


na mniejsz liczb kopii ni
oczekiwana.

Moe to wynika z faktu, e oryginay zawieraj obrazy, due ciemne obszary i grube linie. Formularze, biuletyny
informacyjne, ksiki i podobne dokumenty nale do oryginaw, ktrych kopiowanie wymaga wikszej iloci toneru.
Pokrywa skanera moga pozosta otwarta podczas wykonywania kopii.
Wycz i wcz urzdzenie.

6. Rozwizywanie problemw

320

Problemy ze skanowaniem
Stan
Skaner nie dziaa.

Sugerowane rozwizania
Upewnij si, e orygina umieszczono na szybie skanera stron zadrukowan do dou lub w podajniku dokumentw
stron zadrukowan do gry (patrz adowanie oryginaw na stronie 52).
Ilo dostpnej pamici moe nie by wystarczajca do pomieszczenia dokumentu, ktry ma by zeskanowany.
Naley wyprbowa funkcj skanowania wstpnego, aby zobaczy, czy zadziaa. Sprbuj zmniejszy rozdzielczo
skanowania.
Sprawd, czy kabel drukarki urzdzenia jest podczony prawidowo.
Upewnij si, e kabel drukarki urzdzenia nie jest uszkodzony. Zamie kabel drukarki na taki, ktry jest na pewno
sprawny. Jeli to konieczne, wymie kabel drukarki.
Sprawd, czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Naley sprawdzi ustawienia w programie SmarThru Office
lub uywanej aplikacji w celu upewnienia si, e zadanie skanera zostao wysane do prawidowego portu (na
przykad USB001).

Modu skanera skanuje bardzo


wolno.

Sprawd, czy urzdzenie drukuje odebrane dane. Jeli tak, zeskanuj dokument po wydrukowaniu odebranych
danych.
Grafika jest skanowana wolniej ni tekst.
Szybko komunikacji spada w trybie skanowania, poniewa do przeanalizowania i odtworzenia zeskanowanego
obrazu wymagana jest dua ilo pamici. Ustaw w komputerze tryb ECP, w ustawieniach BIOS. Pomoe to
zwikszy szybko. Szczegy dotyczce ustawiania opcji BIOS zawiera podrcznik uytkownika komputera.

6. Rozwizywanie problemw

321

Problemy ze skanowaniem
Stan

Sugerowane rozwizania

Na ekranie komputera wywietlany


jest nastpujcy komunikat:

Prawdopodobnie jest wykonywane zadanie kopiowania lub drukowania. Sprbuj wykona zadanie po zakoczeniu
tego zadania.

Urzdzenie nie moe by


ustawione w wybranym trybie
sprztowym.

Wybrany port jest obecnie uywany. Uruchom ponownie komputer i ponw prb.

Port jest uywany przez inny


program.
Port jest wyczony.
Skaner jest zajty przyjmowaniem
lub drukowaniem danych. Sprbuj
ponownie po zakoczeniu
biecego zadania.

Kabel drukarki urzdzenia moe by nieprawidowo podczony lub zostao wyczone zasilanie.
Sterownik drukarki nie jest zainstalowany lub system operacyjny nie zosta prawidowo skonfigurowany.
Upewnij si, e urzdzenie jest prawidowo podczone i e wczono zasilanie, a nastpnie uruchom ponownie
komputer.
Kabel USB moe by nieprawidowo podczony lub zostao wyczone zasilanie.

Nieprawidowe dojcie.
Skanowanie nie powiodo si.

6. Rozwizywanie problemw

322

Problemy z faksem
Stan
Urzdzenie nie dziaa, na
wywietlaczu nie ma adnych
komunikatw lub przyciski
nie dziaaj.
Brak sygnau wybierania.

Sugerowane rozwizania
Odcz przewd zasilajcy i podcz ponownie.
Upewnij si, e do gniazda elektrycznego dostarczane jest zasilanie.
Upewnij si, e wczone jest zasilanie.
Sprawd, czy linia telefoniczna jest prawidowo podczona (patrz Widok z tyu na stronie 25).
Sprawd, czy gniazdo telefoniczne dziaa, podczajc do niego inny telefon.

Numery przechowywane w
pamici nie s prawidowo
wybierane.

Upewnij si, e numery zapisane w pamici s prawidowe. Aby to sprawdzi, wydrukuj list z ksiki adresowej.

Orygina nie jest podawany


do urzdzenia.

Upewnij si, e papier nie jest pomarszczony i zosta woony prawidowo. Sprawd, czy orygina ma prawidowy rozmiar i
nie jest za gruby lub za cienki.
Upewnij si, e podajnik dokumentw jest prawidowo zamknity.
Konieczna moe by wymiana podkadki gumowej podajnika dokumentw. Skontaktuj si z serwisem (patrz Dostpne
czci do konserwacji na stronie 75).

Faksy nie s odbierane


automatycznie.

Tryb odbierania powinien by ustawiony na Faks (patrz Zmiana trybw odbierania na stronie 280).
Upewnij si, e w zasobniku znajduje si papier (patrz Dane techniczne nonika druku na stronie 113).
Sprawd, czy na wywietlaczu nie ma komunikatu o bdzie. Jeli jest, usu problem.

Urzdzenie nie wysya


faksw.

Upewnij si, e orygina zosta zaadowany do podajnika dokumentw albo umieszczony na szybie skanera.
Sprawd, czy urzdzenie, do ktrego wysyany jest faks, moe go odebra.

6. Rozwizywanie problemw

323

Problemy z faksem
Stan
Faks przychodzcy zawiera
puste miejsca lub jest niskiej
jakoci.

Sugerowane rozwizania
Urzdzenie wysyajce faks moe by wadliwe.
Zaszumiona linia telefoniczna moe powodowa bdy linii.
Sprawd urzdzenie poprzez wykonanie kopii.
Kaseta z tonerem zblia si do koca szacowanego czasu swej eksploatacji. Wymie kaset z tonerem (patrz Wymiana
kasety z tonerem na stronie 80).

Niektre sowa na faksie


przychodzcym s
rozcignite.

W urzdzeniu wysyajcym faks wystpio tymczasowe zakleszczenie dokumentu.

Na wysyanych oryginaach
wystpuj linie.

Sprawd, czy na jednostce skanujcej nie ma zanieczyszcze i usu je (patrz temat Czyszczenie zespou skanowania na
stronie 88).

Urzdzenie wybiera numer,


ale nie moe nawiza
poczenia z innym
urzdzeniem faksowym.

Faks odbiorczy moe by wyczony, moe nie by w nim papieru lub moe nie by w stanie odbiera pocze
przychodzcych. Porozmawiaj z operatorem drugiego urzdzenia i popro o rozwizanie problemw z ich strony.

Faksy nie s zapisywane w


pamici.

Moe by za mao pamici do zapisania faksu. Jeeli wywietlany jest komunikat o iloci dostpnej pamici, usu
niepotrzebne faksy z pamici, a nastpnie sprbuj zapisa faks ponownie. Skontaktuj si z serwisem.

W dolnej czci kadej strony


lub na innych stronach
znajduj si puste obszary, z
maym paskiem tekstu w
grnej czci.

W ustawieniach opcji uytkownika mogy zosta wybrane nieprawidowe ustawienia papieru. Sprawd rozmiar papieru i
sprbuj ponownie.

6. Rozwizywanie problemw

324

Problemy zwizane z systemem operacyjnym


1

Typowe problemy w systemie Windows


Stan

Sugerowane rozwizania

Podczas instalacji pojawia si


komunikat Plik w uyciu

Zamknij wszystkie aplikacje. Usu wszystkie aplikacje z grupy Autostart, a nastpnie uruchom system Windows
ponownie. Ponownie zainstaluj sterownik drukarki.

Wywietlane s komunikaty: Oglny


bd ochrony, Wyjtek OE, Spool 32
lub Niedozwolona operacja

Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie system Windows i ponownie wydrukuj zadanie.

Pojawiaj si komunikaty: Drukowanie


nie powiodo si, Przekroczony limit
czasu drukarki.

Takie komunikaty mog zosta wywietlone podczas drukowania. Wystarczy zaczeka, a urzdzenie zakoczy
drukowanie. Jeeli komunikat pojawi si w trybie gotowoci lub po ukoczeniu drukowania, sprawd poczenie
i/lub okrel, czy wystpi bd.

Wicej informacji na temat komunikatw o bdach systemu Microsoft Windows znajduje si w podrczniku uytkownika systemu Microsoft Windows
dostarczonym wraz z komputerem.

6. Rozwizywanie problemw

325

Problemy zwizane z systemem operacyjnym


2

Typowe problemy na komputerach Macintosh


Stan
Urzdzenie niepoprawnie drukuje pliki PDF.
Brakuje niektrych elementw graficznych,
tekstu lub ilustracji.

Sugerowane rozwizania
Wydrukowanie pliku PDF jako obrazu moe umoliwi t czynno. Wcz opcj Drukuj jako obraz w
opcjach drukowania programu Acrobat.
Drukowanie potrwa duej w przypadku drukowania pliku PDF jako obrazu.

Niektre litery nie s normalnie wywietlane


podczas drukowania okadki.

System Mac OS nie moe utworzy czcionki podczas drukowania strony tytuowej. Litery alfabetu
angielskiego i cyfry wywietlane s prawidowo na okadce.

Podczas drukowania dokumentu na


komputerze Macintosh w programie Acrobat
Reader w wersji 6.0 lub nowszej kolory
drukowane s nieprawidowo.

Upewnij si, e wybrane ustawienie rozdzielczoci jest takie samo w sterowniku urzdzenia i w programie
Acrobat Reader.

Wicej informacji na temat komunikatw o bdach systemu Macintosh znajduje si w podrczniku uytkownika systemu Macintosh dostarczonym wraz
z komputerem.

6. Rozwizywanie problemw

326

Problemy zwizane z systemem operacyjnym


3

Typowe problemy w systemie Linux


Stan
Urzdzenie nie drukuje.

Sugerowane rozwizania
Sprawd, czy w systemie zainstalowano sterownik drukarki. Otwrz program Unified Driver Configurator i przejd do karty
Printers w oknie Printers configuration, aby wywietli list dostpnych drukarek. Sprawd, czy dane urzdzenie
znajduje si na tej licie. Jeli nie ma go tam, uruchom kreatora Add new printer wizard w celu skonfigurowania
urzdzenia.
Sprawd, czy urzdzenie jest uruchomione. Otwrz okno Printers configuration i wybierz urzdzenie z listy drukarek.
Zapoznaj si z opisem w panelu Selected printer. Jeli w obszarze stanu widoczny jest cig Stopped, nacinij przycisk
Start. Spowoduje to wznowienie normalnej pracy drukarki. Stan stopped moe zosta uaktywniony, gdy wystpi
problemy podczas drukowania.
Sprawd, czy dla aplikacji wybrano specjaln opcj drukowania, np. -oraw. Jeli w wierszu polece wpisano parametr oraw, skasuj go, aby drukowanie przebiegao prawidowo. W aplikacji Gimp wybierz print > Setup printer i edytuj
parametr w wierszu polece.

Niektre obrazy kolorowe


drukowane s na czarno.

To znany bd aplikacji Ghostscript (wystpujcy a do GNU Ghostscript w wersji 7.05): podstawowa przestrze koloru
dokumentu to przestrze indeksowana, konwertowana nastpnie za pomoc przestrzeni kolorw CIE. Poniewa w
technologii PostScript przestrze kolorw CIE stosowana jest w systemie Color Matching System, naley uaktualni
Ghostscript do wersji 7.06 lub nowszej. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript mona pobra z witryny http://
www.ghostscript.com.

Niektre obrazy kolorowe


drukowane s w
nieoczekiwanym kolorze.

To znany bd aplikacji Ghostscript (wystpujcy a do GNU Ghostscript w wersji 7.xx) podstawowa przestrze koloru
dokumentu to przestrze indeksowana RGB, konwertowana nastpnie za pomoc przestrzeni kolorw CIE. Poniewa w
technologii PostScript w systemie dobierania kolorw stosowana jest przestrze kolorw CIE, aplikacj Ghostscript naley
uaktualni co najmniej do wersji 8.xx lub nowszej. Najnowsze wersje aplikacji Ghostscript mona pobra z witryny http://
www.ghostscript.com.

6. Rozwizywanie problemw

327

Problemy zwizane z systemem operacyjnym


Stan

Sugerowane rozwizania

Urzdzenie nie drukuje


caych stron; strony s
zadrukowane w poowie.

To znany problem wystpujcy w przypadku korzystania z urzdze kolorowych z wersjami programu Ghostscript (8.51 lub
wczeniejszymi) w 64-bitowym rodowisku Linux. Usterka jest zgoszona w witrynie bugs.ghostscript.com jako Ghostscript
Bug 688252. Problem zosta rozwizany w oprogramowaniu AFPL Ghostscript w wersji 8.52 i nowszych. Aby rozwiza
problem, pobierz oprogramowanie AFPL Ghostscript z witryny http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i zainstaluj je.

Nie mona skanowa za


pomoc aplikacji GIMP.

Sprawd, czy w menu Acquire aplikacji Gimp wystpuje tekst Xsane:Device dialog. Jeli nie, zainstaluj na komputerze modu
Xsane dla programu Gimp. Modu Xsane dla programu Gimp znajduje si na dysku CD z dystrybucj systemu Linux lub na
stronie gwnej programu Gimp. Szczegowe informacje podano w pomocy na pycie z dystrybucj systemu Linux lub
aplikacji Gimp.
W przypadku korzystania z innej aplikacji do skanowania sprawd w systemie pomocy tej aplikacji.

Podczas drukowania
dokumentu wywietlany jest
komunikat o bdzie Cannot
open port device file.

Naley unika zmiany parametrw zadania drukowania (na przykad przy pomocy interfejsu uytkownika LPR), gdy zadanie
drukowania jest w toku. Znane wersje serwera CUPS przerywaj zadanie drukowania zawsze po zmianie opcji drukowania,
po czym drukowanie zadania jest rozpoczynane ponownie. Poniewa sterownik Unified Linux Driver blokuje port w trakcie
drukowania, nage przerwanie jego pracy powoduje, e port pozostaje zablokowany i nie jest dostpny dla kolejnych zada
drukowania. Jeli wystpi taka sytuacja, sprbuj zwolni port, wybierajc opcj Release port w oknie Port configuration.

6. Rozwizywanie problemw

328

Problemy zwizane z systemem operacyjnym


Stan
Urzdzenie nie znajduje si
na licie skanerw.

Sugerowane rozwizania
Upewnij si, e urzdzenie jest prawidowo podczone do komputera za pomoc portu USB i e wczono zasilanie.
Sprawd, czy w systemie zainstalowano sterownik skanera danego urzdzenia. Otwrz program Unified Linux Driver
Configurator, przejd do opcji Scanners configuration i nacinij przycisk Drivers. Sprawd, czy sterownik o nazwie
odpowiadajcej nazwie urzdzenia znajduje si na licie.
Upewnij si, e port nie jest zajty. Poniewa moduy funkcjonalne urzdzenia (drukarka i skaner) korzystaj z tego
samego interfejsu wejcia/wyjcia (portu), moliwe jest, e rne aplikacje uytkownika prbuj rwnoczenie uzyska
dostp do tego samego portu. Aby unikn konfliktu, tylko jedna z nich moe w danej chwili przej kontrol nad
urzdzeniem. Drugi uytkownik uzyska odpowied device busy. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce podczas
uruchamiania procedury skanowania. Zostanie wywietlone okno z odpowiednim komunikatem.
Aby zidentyfikowa rdo problemu naley otworzy konfiguracj portw i wybra port przypisany do skanera. Port o
symbolu /dev/mfp0 odpowiada oznaczeniu LP:0 wywietlanemu w opcjach skanera, /dev/mfp1 LP:1 itd. Porty USB
rozpoczynaj si od /dev/mfp4, std skanerowi podczonemu do portu USB:0 odpowiada /dev/mfp4 itd. Na panelu
Selected port mona sprawdzi, czy ten port jest zajty przez inn aplikacj. W takim przypadku naley poczeka na
zakoczenie biecego zadania lub nacisn przycisk Release port, jeeli jeste pewien, e port w biecej aplikacji nie
dziaa poprawnie.

Urzdzenie nie skanuje.

Upewnij si, e w urzdzeniu jest zaadowany dokument, a urzdzenie jest podczone do komputera.
Jeli podczas skanowania wystpi bd wejcia/wyjcia.

Wicej informacji na temat komunikatw o bdach systemu Linux znajduje si w podrczniku uytkownika systemu Linux dostarczonym wraz z
komputerem.

6. Rozwizywanie problemw

329

Problemy zwizane z systemem operacyjnym


4

Typowe problemy z jzykiem PostScript


Nastpujce sytuacje dotycz wycznie jzyka PS i mog wystpi w przypadku uywania kilku jzykw drukarki.
Problem
Nie mona wydrukowa pliku
PostScript.

Moliwa przyczyna
Sterownik PostScript moe nie by
prawidowo zainstalowany.

Rozwizanie
Zainstaluj sterownik jzyka PostScript (patrz Instalacja
oprogramowania na stronie 140).
Wydrukuj stron konfiguracyjn i sprawd, czy wersja PS jest dostpna
do drukowania.
Jeeli problem nie ustpi, skontaktuj si z pracownikiem serwisu.

Drukowany jest raport Bd


przekroczenia limitu.

Zadanie drukowania byo zbyt zoone.

Moe by konieczne zmniejszenie zoonoci strony lub zainstalowanie


wikszej iloci pamici.

Zostaa wydrukowana strona


bdu jzyka PostScript.

Zadanie drukowania moe nie by zadaniem


PostScript.

Upewnij si, e zadanie drukowania jest zadaniem uywajcym jzyka


PostScript. Sprawd, czy aplikacja oczekiwaa na wysanie do urzdzenia
konfiguracji lub pliku nagwka PostScript.

W sterowniku nie wybrano


zasobnika opcjonalnego.

Konfiguracja sterownika drukarki


uniemoliwia rozpoznanie zasobnika
opcjonalnego.

Otwrz waciwoci sterownika PostScript, wybierz kart Opcje


urzdzenia i ustaw opcj zasobnika.

Podczas drukowania dokumentu


na komputerze Macintosh w
programie Acrobat Reader w
wersji 6.0 lub nowszej kolory
drukowane s nieprawidowo

Ustawienie rozdzielczoci w sterowniku


drukarki nie odpowiada ustawieniu
wybranemu w programie Acrobat Reader.

Upewnij si, e wybrane ustawienie rozdzielczoci jest takie samo w


sterowniku drukarki i w programie Acrobat Reader.

6. Rozwizywanie problemw

330

Contact SAMSUNG worldwide


If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region

Customer Care Center

Country/Region

42 27 5755

www.samsung.com

ARGENTINE

0800-333-3733

www.samsung.com

Web Site

CAMEROON

7095-0077

www.samsung.com
www.samsung.com/ca

CANADA

1-800-SAMSUNG
(726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com

Web Site

ALBANIA

Customer Care Center

CHILE

www.samsung.com/ca_fr
(French)

ARMENIA

0-800-05-555

www.samsung.com

AUSTRALIA

1300 362 603

www.samsung.com

AUSTRIA

0810-SAMSUNG
(7267864, 0.07/min)

www.samsung.com

AZERBAIJAN

088-55-55-555

www.samsung.com

BAHRAIN

8000-4726

www.samsung.com

BELARUS

810-800-500-55-500

www.samsung.com

CROATIA

062 SAMSUNG
(062 726 7864)

02-201-24-18

www.samsung.com/be
(Dutch)

CYPRUS

8009 4000 only from landline www.samsung.com

BELGIUM

www.samsung.com/be_fr
(French)

BOLIVIA

800-10-7260

www.samsung.com

BOSNIA

05 133 1999

www.samsung.com

BRAZIL
BULGARIA

0800-124-421

07001 33 11

CHINA

400-810-5858

www.samsung.com

COLOMBIA

01-8000112112

www.samsung.com

COSTA RICA

0-800-507-7267

www.samsung.com

COTE DLVOIRE 8000 0077

CZECH
REPUBLIC

www.samsung.com

800-SAMSUNG
(800-726786)

www.samsung.com
www.samsung.com

www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis


Florenc, Sokolovsk 394/17, 180 00, Praha 8

DENMARK

70 70 19 70

www.samsung.com

DOMINICA

1-800-751-2676

www.samsung.com

ECUADOR

1-800-10-7267

www.samsung.com

www.samsung.com

4004-0000

From mobile 02-482 82 00

Contact SAMSUNG worldwide

331

Contact SAMSUNG worldwide


Country/Region

Customer Care Center

Web Site

EGYPT

08000-726786

www.samsung.com

EIRE

0818 717100

www.samsung.com

EL SALVADOR

800-6225

www.samsung.com

ESTONIA

800-7267

www.samsung.com

FINLAND

030-6227 515

www.samsung.com

FRANCE

01 48 63 00 00

www.samsung.com

GERMANY
GEORGIA
GHANA

01805 - SAMSUNG
(726-7864 0,14/min)

www.samsung.com

8-800-555-555

www.samsung.com

0800-10077

www.samsung.com

0302-200077

Country/Region
HUNGARY

INDIA

Customer Care Center

Web Site

06-80-SAMSUNG
(726-7864)

www.samsung.com

1800 1100 11

www.samsung.com

3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282

INDONESIA

0800-112-8888

www.samsung.com

021-5699-7777

IRAN

021-8255

www.samsung.com

ITALY

800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com

JAMAICA

1-800-234-7267

www.samsung.com

JAPAN

0120-327-527

www.samsung.com

JORDAN

800-22273

www.samsung.com

KAZAKHSTAN

8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)

www.samsung.com

80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from land
line(+30) 210 6897691 from
mobile and land line

www.samsung.com

GUATEMALA

1-800-299-0013

www.samsung.com

KENYA

0800 724 000

www.samsung.com

HONDURAS

800-27919267

www.samsung.com

KOSOVO

+381 0113216899

www.samsung.com

(852) 3698-4698

www.samsung.com/hk

KUWAIT

183-2255

www.samsung.com

KYRGYZSTAN

00-800-500-55-500

www.samsung.com

LATVIA

8000-7267

www.samsung.com

GREECE

HONG KONG

www.samsung.com/
hk_en/

Contact SAMSUNG worldwide

332

Contact SAMSUNG worldwide


Country/Region

Customer Care Center

Web Site

Country/Region

Customer Care Center

LITHUANIA

8-800-77777

www.samsung.com

LUXEMBURG

261 03 710

www.samsung.com

MALAYSIA

1800-88-9999

www.samsung.com

MACEDONIA

023 207 777

www.samsung.com

MEXICO

01-800-SAMSUNG
(726-7864)

www.samsung.com

1-800-8-SAMSUNG
(726-7864) for Globe

MOLDOVA

00-800-500-55-500

www.samsung.com

02-5805777

www.samsung.com

0 801-1 SAMSUNG
(172-678)

MONGOLIA
MONTENEGRO

020 405 888

www.samsung.com

MOROCCO

080 100 2255

www.samsung.com

NIGERIA

0800-726-7864

www.samsung.com

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) ( 0, 10/min)

NEW ZEALAND

0800 SAMSUNG
(0800 726 786)

www.samsung.com

NICARAGUA

00-1800-5077267

www.samsung.com

NORWAY

815-56 480

www.samsung.com

OMAN

800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com

PANAMA

800-7267

www.samsung.com

PERU

PHILIPPINES

POLAND

Web Site

0-800-777-08

www.samsung.com

1-800-10-SAMSUNG
(726-7864) for PLDT

www.samsung.com

1-800-3-SAMSUNG
(726-7864) for Digitel

www.samsung.com

+48 22 607-93-33
PORTUGAL

808 20-SAMSUNG
(808 20 7267)

www.samsung.com

PUERTO RICO

1-800-682-3180

www.samsung.com
www.samsung.com

ROMANIA

08010 SAMSUNG
(08010 726 7864) only from
landline(+40) 21 206 01 10
from mobile and land line

RUSSIA

8-800-555-55-55

www.samsung.com

SAUDI ARABIA

9200-21230

www.samsung.com

SENEGAL

800-00-0077

www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

333

Contact SAMSUNG worldwide


Country/Region

Customer Care Center

Web Site

Country/Region

Customer Care Center

Web Site

SERBIA

0700 SAMSUNG
(0700 726 7864)

www.samsung.com

TRINIDAD &
TOBAGO

1-800-SAMSUNG
(726-7864)

www.samsung.com

SINGAPORE

1800-SAMSUNG
(726-7864)

www.samsung.com

TURKEY

444 77 11

www.samsung.com

U.A.E

800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com

SLOVAKIA

0800-SAMSUNG
(0800-726-7864)

www.samsung.com

UGANDA

0800-300 300

www.samsung.com

0860-SAMSUNG
(726-7864)

www.samsung.com

U.K

0330 SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com

SOUTH AFRICA

U.S.A

www.samsung.com

SPAIN

902-1-SAMSUNG
(902 172 678)

www.samsung.com

1-800-SAMSUNG
(726-7864)
0-800-502-000

www.samsung.com/ua

SWEDEN

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

UKRAINE

SWITZERLAND

0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)

www.samsung.com/
ch_fr(French)

UZBEKISTAN

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

VENEZUELA

0-800-100-5303

www.samsung.com

8-10-800-500-55-500

www.samsung.com

VIETNAM

1 800 588 889

www.samsung.com

0800-329-999

www.samsung.com

TADJIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
THAILAND

www.samsung.com/
ua_ru

www.samsung.com/ch

0266-026-066
0685 88 99 00

www.samsung.com

1800-29-3232

www.samsung.com

02-689-3232

Contact SAMSUNG worldwide

334

Glosariusz
W celu uatwienia korzystania z urzdzenia w niniejszym glosariuszu
omwiono terminologi powszechnie stosowan w odniesieniu do
drukowania, a take terminy stosowane w tym podrczniku
uytkownika.

802.11
802.11 to zbir standardw dotyczcych komunikacji w bezprzewodowej
sieci lokalnej (WLAN), opracowany przez IEEE LAN/MAN Standards
Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n
Tryb 802.11b/g/n jest obsugiwany przez ten sam sprzt i korzysta z pasma
2,4 GHz. Tryb 802.11b obsuguje przepustowo do 11 Mb/s, a tryb
802.11n przepustowo do 150 Mb/s. Praca urzdze 802.11b/g/n moe w
pewnych przypadkach by zakcana przez kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe i urzdzenia Bluetooth.

ADF
Automatyczny podajnik dokumentw (ADF) to modu skanowania, ktry
automatycznie podaje arkusz papieru oryginau, tak e urzdzenie moe
natychmiast zeskanowa pewn jego cz.

AppleTalk
AppleTalk to zastrzeony zestaw protokow stworzony przez firm Apple,
Inc. dla sieci komputerowych. By doczony do oryginalnego komputera
Macintosh (1984). Obecnie firma Apple zastpuje go protokoem sieciowym
TCP/IP.

Gbia bitowa
Termin z dziedziny grafiki komputerowej oznaczajcy liczb bitw
uywanych do przedstawienia barwy pojedynczego piksela mapy bitowej.
Im wiksza gbia barwy, tym szerszy zakres odrbnych barw. W miar
zwikszania liczby bitw liczba moliwych barw staje si w praktyce zbyt
dua dla mapy kolorw. Kolor 1-bitowy jest powszechnie nazywany
monochromatycznym lub czarno-biaym.

Punkt dostpu
Punkt dostpowy (AP) lub bezprzewodowy punkt dostpowy (WAP) to
urzdzenie sprzgajce urzdzenia komunikacji bezprzewodowej w
lokaln sie bezprzewodow (WLAN). Dziaa jako centralny nadajnik i
odbiornik radiowych sygnaw WLAN.

BMP
Format grafiki bitmapowej, uywany wewntrznie w podsystemie grafiki
(GDI) systemu Microsoft Windows, powszechnie uywany jako prosty
format plikw graficznych na tej platformie.

Glosariusz

335

Glosariusz
BOOTP

Panel sterowania

Protok BOOTP. Protok sieciowy uywany przez klienta sieciowego w


celu automatycznego przydzielenia adresu IP. Zazwyczaj odbywa si to w
trakcie wykonywania procedury startowej komputera lub systemu
operacyjnego. Serwery BOOTP przypisuj kademu klientowi adres IP z
puli adresw. Protok BOOTP umoliwia komputerom bezdyskowym
uzyskanie adresu IP przed uruchomieniem zaawansowanego systemu
operacyjnego.

Panel sterowania to paski, zwykle pionowo zorientowany obszar, na


ktrym wywietlane s elementy odpowiadajce za sterowanie i
monitorowanie. Panel sterowania znajduje si zazwyczaj w przedniej
czci urzdzenia.

CCD
Modu CCD (Charge Coupled Device) to sprzt umoliwiajcy
wykonywanie zada skanowania. Mechanizm blokowania moduu CCD jest
uywany do ochrony moduu CCD przed uszkodzeniami podczas
przenoszenia urzdzenia.

Pokrycie
Termin z dziedziny technologii druku, okrelajcy stopie zuycia toneru w
czasie drukowania. Na przykad pokrycie 5% oznacza, e strona papieru
A4 jest w okoo 5% pokryta obrazem lub tekstem. Jeeli wic na
dokumencie lub oryginale znajduj si zoone obrazy lub dua ilo tekstu,
pokrycie bdzie wiksze i w zwizku z tym zuycie toneru bdzie tak due
jak pokrycie.

CSV
Sortowanie
Sortowanie to proces drukowania zadania kopiowania wielu dokumentw w
zestawach. Kiedy wybrana jest opcja sortowania, urzdzenie drukuje cay
zestaw przed wydrukowaniem dodatkowych kopii.

Wartoci oddzielane przecinkami (CSV). Format plikw CSV jest uywany


do wymiany danych midzy rnymi aplikacjami. Ten format plikw,
uywany w programie Microsoft Excel, sta si faktycznym standardem w
brany, nawet w przypadku platform innych ni firmy Microsoft.

DADF
Podajnik dwustronny DADF (Duplex Automatic Document Feeder) to modu
skanowania, ktry automatycznie podaje i odwraca arkusz oryginau, tak e
obie strony mog zosta zeskanowane.
Glosariusz

336

Glosariusz
Domylny

DNS

Warto lub ustawienie obowizujce w nowo zakupionych urzdzeniach,


a take po ich zresetowaniu oraz uruchomieniu.

Serwer DNS (Domain Name Server) to komputer przechowujcy


informacje powizane z nazwami domen w rozproszonej bazie danych w
sieciach, na przykad w Internecie.

DHCP
Protok DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to protok sieciowy
klient-serwer. Serwer DHCP udostpnia parametry konfiguracyjne
specyficzne dla klienta DHCP hosta dajcego zazwyczaj informacji
wymaganych przez hosta klienta w celu wczenia si do sieci IP. Oprcz
tego protok DHCP zapewnia mechanizm przydzielania adresw IP
hostom klienta.

Drukarka igowa
Drukarka igowa to rodzaj drukarki wyposaonej w gowic drukujc
przesuwajc si wzdu strony i drukujc poprzez nacisk, przy uderzaniu
nasczan atramentem tam o papier (podobnie jak w maszynie do
pisania).

DPI
DIMM
Modu pamici DIMM (Dual Inline Memory Module) to niewielka pytka
drukowana przechowujca pami. Modu DIMM przechowuje w
urzdzeniu wszystkie dane, takie jak dane drukowania lub dane
odebranego faksu.

Jednostka DPI (Dots Per Inch) to jednostka, za pomoc ktrej opisywana


jest rozdzielczo uywana przy drukowaniu i skanowaniu. Zwykle im
wysza warto DPI, tym wysza rozdzielczo, wicej szczegw
widocznych w obrazie oraz wikszy rozmiar pliku.

DRPD
DLNA
Standard opracowany przez organizacj DLNA (Digital Living Network
Alliance) umoliwia urzdzeniom podczonym do sieci domowej
przesyanie informacji za porednictwem sieci.

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring to usuga firm


telekomunikacyjnych, ktra umoliwia uytkownikowi uywanie jednej linii
telefonicznej do odbierania kilku rnych numerw telefonw.

Glosariusz

337

Glosariusz
Drukowanie dwustronne
Mechanizm, ktry automatycznie odwraca arkusz papieru, aby urzdzenie
mogo drukowa na obu stronach papieru (lub skanowa z obu stron).
Drukarka wyposaona w modu druku dwustronnego moe drukowa na
dwch stronach arkusza podczas jednej operacji drukowania.

Emulator kopiuje funkcje jednego systemu w innym systemie, w wyniku


czego drugi system dziaa tak jak pierwszy. Emulacja polega na dokadnym
kopiowaniu zewntrznych dziaa systemu, natomiast symulacja dotyczy
symulowania dziaania danego modelu systemu, czsto z uwzgldnieniem
jego operacji wewntrznych.

Ethernet
Cykl eksploatacyjny
Cykl eksploatacyjny to liczba stron, ktrych wydrukowanie w cigu
miesica nie wpywa na wydajno drukarki. Do drukarki odnosz si
ograniczenia dotyczce okresu eksploatacji, takie jak liczba
wydrukowanych w cigu roku stron. Okres eksploatacji oznacza redni
liczb wydrukw, zwykle podczas okresu gwarancji. Jeli na przykad cykl
eksploatacyjny wynosi 48 000 stron na miesic liczcy 20 dni roboczych,
drukarka ma drukowanie ograniczone do 2400 stron dziennie.

ECM
Tryb ECM (Error Correction Mode) to opcjonalny tryb transmisji dostpny w
faksach i modemach klasy 1. Automatycznie wykrywa i naprawia bdy
podczas transmisji danych faksu, powodowane przez zakcenia na linii
telefonicznej.

Emulacja
Emulacja to technologia pozwalajca danemu urzdzeniu na osignicie
takich samych wynikw, jakie osiga inne urzdzenie.

Ethernet to oparta na ramkach technologia sieci komputerowych dla sieci


lokalnych (LAN). Definiuje ona okablowanie i sygnay dla warstwy fizycznej
oraz formaty ramek i protokoy dla warstwy MAC/cza danych modelu OSI.
Ethernet jest przewanie standaryzowany jako IEEE 802.3. Jest to
najszerzej rozpowszechniona technologia LAN, znajdujca si w uyciu od
lat 90. a do dzisiaj.

EtherTalk
Zestaw protokow opracowany przez firm Apple Computer dla sieci
komputerowych. By doczony do oryginalnego komputera Macintosh
(1984). Obecnie firma Apple zastpuje go protokoem sieciowym TCP/IP.

FDI
Interfejs FDI (Foreign Device Interface) to karta instalowana wewntrz
urzdzenia, ktra pozwala na uytkowanie innych urzdze, takich jak
urzdzenie na monety lub czytnik kart. Urzdzenia tego typu umoliwiaj
wprowadzenie opat za drukowanie za pomoc danego urzdzenia.

Glosariusz

338

Glosariusz
FTP

Ptony

Protok FTP (File Transfer Protocol) to powszechnie stosowany protok


do wymiany plikw w dowolnej sieci obsugujcej protok TCP/IP (na
przykad internet lub intranet).

Obraz, na ktrym skala szaroci jest symulowana za pomoc rnic w iloci


punktw. Na obszarach o duym nateniu kolorw wystpuje dua liczba
punktw, podczas gdy na obszarach janiejszych wystpuje mniejsza
liczba punktw.

Zesp utrwalajcy
Urzdzenie pamici masowej (dysk twardy)

Cz drukarki laserowej utrwalajca toner na powierzchni nonika druku.


Skada si z waka termicznego i waka dociskowego. Po naniesieniu
toneru na papier jednostka utrwalacza rozpoczyna obrbk ciepln i
cinieniow w celu utrwalenia toneru na papierze; z tego powodu papier po
opuszczeniu drukarki laserowej jest ciepy.

Urzdzenie pamici masowej (HDD), zwane potocznie dyskiem twardym,


to urzdzenie do trwaego zapisu danych, przechowujce dane
zakodowane cyfrowo na szybko obracajcych si pytach o magnetycznych
powierzchniach.

Brama

IEEE

Poczenie midzy sieciami komputerowymi lub midzy sieci


komputerow i lini telefoniczn. Zazwyczaj jest to komputer lub sie
umoliwiajca dostp do innego komputera lub sieci.

Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to


midzynarodowa, profesjonalna organizacja typu non-profit, zajmujca si
rozwojem technologii zwizanych z elektrycznoci.

Skala szaroci

IEEE 1284

Odcienie szaroci, odpowiadajce jasnym i ciemnym czciom dokumentu,


stosowane w przypadku przeksztacania obrazu kolorowego na obraz w
skali szaroci; poszczeglnym kolorom odpowiadaj rne odcienie koloru
szarego.

Standard portu rwnolegego 1284 zosta opracowany przez instytut IEEE.


Termin 1284-B odnosi si do okrelonego typu cza na kocu kabla
rwnolegego podczanego do urzdzania peryferyjnego (na przykad
drukarki).

Glosariusz

339

Glosariusz
Intranet

IPP

Prywatna sie wykorzystujca protokoy internetowe IP, poczenia


sieciowe i ewentualnie publiczny system telekomunikacyjny w celu
bezpiecznego udostpniania czci informacji pracownikom organizacji lub
umoliwiania im brania udziau w operacjach. Czasami ten termin dotyczy
tylko najbardziej widocznej usugi: wewntrznej witryny sieciowej.

Protok IPP (Internet Printing Protocol) to standardowy protok zarwno


drukowania jak i zarzdzania zadaniami drukowania, rozmiarami nonikw,
rozdzielczoci itd. Protokou IPP mona uywa lokalnie lub przez
internet, czc si z wieloma drukarkami. Obsuguje on take funkcje
kontroli dostpu, uwierzytelniania oraz szyfrowania, jest wic znacznie
bardziej przydatny i bezpieczny od starszych rozwiza z zakresu
drukowania.

Adres IP lub nazwa hosta


Adres protokou internetowego (IP) to unikatowa liczba uywana przez
urzdzenia w celu wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci
korzystajcej ze standardu IP.

IPM
Jednostka obr./min (IPM) suy do okrelania szybkoci drukarki. Szybko
w obrazach na minut to liczba jednostronnych arkuszy, jakie drukarka
moe wydrukowa w cigu minuty.

IPX/SPX
IPX/SPX to skrt od angielskiej nazwy Internet Packet Exchange/
Sequenced Packet Exchange. Jest to protok sieciowy uywany w
systemach operacyjnych Novell NetWare. Oba protokoy, IPX i SPX,
zapewniaj usugi poczenia podobne do protokow TCP/IP. Protok IPX
przypomina protok IP, a SPX protok TCP. IPX/SPX by pocztkowo
projektowany dla sieci lokalnych (LAN); jest niezwykle wydajny w takich
zastosowaniach (jego wydajno w sieci LAN jest zwykle znacznie wiksza
od wydajnoci protokou TCP/IP).

ISO
Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to midzynarodowa
instytucja ustanawiajca standardy, zoona z przedstawicieli instytucji
narodowych. Ustanawia globalne standardy obowizujce w przemyle i
handlu.

Glosariusz

340

Glosariusz
ITU-T

LDAP

ITU (International Telecommunication Union) jest midzynarodow


organizacj zaoon w celu utworzenia standardw i regulacji
midzynarodowych usug radiowych i telekomunikacyjnych. Do jego
podstawowych zada naley standaryzacja, przydzia pasm radiowych
oraz organizacja umw w zakresie pocze pomidzy krajami w celu
umoliwienia midzynarodowych rozmw telefonicznych. Litera T ze skrtu
ITU-T oznacza telekomunikacj.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) to protok sieciowy sucy


do modyfikacji i wysyania zapyta do usug katalogowych dziaajcych
zgodnie z protokoem TCP/IP.

LED
Dioda emitujca wiato (LED) to urzdzenie pprzewodnikowe
informujce o stanie urzdzenia.

Arkusz ITU-T Nr 1
Schemat ustandaryzowanego testu opublikowany przez instytut ITU-T dla
transmisji dokumentw faksowych.

JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) to standard kompresji obrazw,
zapewniajcy brak utraty dokadnoci i jakoci, opracowany na potrzeby
kompresji obrazw binarnych, szczeglnie faksw. Moe by uywany
rwnie w przypadku innych obrazw.

JPEG

Adres MAC
Adres MAC (Media Access Control) to unikatowy identyfikator przypisany
do karty sieciowej. Adres MAC to unikatowy 48-bitowy identyfikator,
zazwyczaj zapisywany jako 12 szesnastkowych znakw pogrupowanych w
pary (np. 00-00-0c-34-11-4e). Adres ten jest zwykle zakodowany na karcie
sieciowej przez producenta. Umoliwia lokalizowanie przez routery
urzdze w duych sieciach.

MFP
Urzdzenie wielofunkcyjne (MFP) to urzdzenie biurowe czce
funkcjonalno drukarki, kopiarki, faksu, skanera itd.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) to najczciej wykorzystywana


w przypadku obrazw fotograficznych standardowa metoda kompresji
stratnej. Jest to format uywany do przechowywania i przesyania zdj w
sieci WWW.
Glosariusz

341

Glosariusz
MH

NetWare

MH (Modified Huffman) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T


T.4, polegajca na zmniejszaniu iloci danych, ktre maj by przesane
jako obrazy pomidzy urzdzeniami faksujcymi. MH to schemat
kodowania dugoci serii, wykorzystujcy ksik kodw, zoptymalizowany
pod ktem efektywnego kompresowania biaych obszarw. Poniewa
wikszo faksw skada si gwnie z biaego ta, metoda ta skraca czas
transmisji w przypadku wikszoci faksw.

Sieciowy system operacyjny opracowany przez firm Novell, Inc.


Pocztkowo system ten uywa systemu wielozadaniowoci rwnolegej do
uruchamiania rnych usug na komputerze PC, a protokoy sieciowe byy
oparte na archetypowym stosie Xerox XNS. Obecnie NetWare obsuguje
zarwno protokoy TCP/IP jak i IPX/SPX.

MMR

OPC (Organic Photo Conductor) to mechanizm tworzcy za pomoc wizki


laserowej, emitowanej z drukarki laserowej, wirtualny obraz do
wydrukowania; zwykle jest koloru zielonego lub rdzawego, o cylindrycznym
ksztacie.

MMR (Modified Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana


przez ITU-T T.6.

Modem
Urzdzenie do modulowania sygnau informacyjnego w celu zakodowania
informacji cyfrowych, a take do demodulacji takiego sygnau w celu
odkodowania przesanych informacji.

MR
MR (Modified READ) to metoda kompresji rekomendowana przez ITU-T
T.4. W metodzie MR pierwsza zeskanowana linia jest dekodowana za
pomoc metody MH. Druga linia jest porwnywana z pierwsz. Ustalone
rnice s kodowane i przesyane.

OPC

Zesp obrazowania wyposaony w bben powoduje powolne zuycie


powierzchni bbna na skutek kontaktu ze szczotk wywoywacza,
mechanizmem czyszczcym oraz papierem i wymaga odpowiednio czstej
wymiany.

Orygina
Pierwszy egzemplarz, na przykad dokumentu, fotografii lub tekstu itd.,
ktry jest kopiowany, reprodukowany lub tumaczony w celu utworzenia
kolejnych egzemplarzy. Orygina nie jest kopi ani nie pochodzi od innej
rzeczy.

Glosariusz

342

Glosariusz
OSI

PostScript

OSI (Open Systems Interconnection) to model komunikacji opracowany


przez organizacj ISO (International Organization for Standardization).
Model OSI to standardowa, modularna wizja budowy sieci, w ktrej
wymagany zbir zoonych funkcji jest podzielony na atwe do zarzdzania,
niezalene i funkcjonalne warstwy. Poszczeglne warstwy, od grnej do
dolnej: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa sesji, warstwa
transportowa, warstwa sieciowa, warstwa cza danych, warstwa fizyczna.

Jzyk PS (PostScript) to jzyk opisu strony i jzyk programowania,


uywany gwnie w zastosowaniach elektronicznych i DTP. Jest
wykorzystywany przez interpreter do wygenerowania obrazu.

Printer Driver
Program uywany do wysyania polece i przesyania danych z komputera
do drukarki.

PABX
PABX (Private Automatic Branch Exchange) to wewntrzna automatyczna
centrala telefoniczna prywatnego przedsibiorstwa.

Nonik druku
Nonik, taki jak papier, koperty, etykiety i przezrocza, ktry moe by
uywany w drukarkach, skanerach, faksach i kopiarkach.

PCL
PCL (Printer Command Language) to jzyk opisu strony (PDL),
opracowany przez firm HP jako protok drukarki, ktry sta si
standardem branowym. Opracowany dla wczesnych drukarek
atramentowych, jzyk PCL zosta wydany w rnych wersjach dla drukarek
termicznych, igowych i drukarek laserowych.

PDF
PDF (Portable Document Format) to zastrzeony format pliku, opracowany
przez firm Adobe Systems, umoliwiajcy wywietlanie dwuwymiarowych
dokumentw w formacie niezalenym od urzdzenia i rozdzielczoci.

PPM
PPM (Pages Per Minute) to metoda okrelania szybkoci dziaania
drukarki, oznaczajc ilo stron, ktre drukarka jest w stanie wydrukowa
w cigu minuty.

Plik PRN
Interfejs sterownika urzdzenia, umoliwiajcy oprogramowaniu
wspprac ze sterownikiem urzdzenia przy uyciu standardowych
systemowych wywoa wejcia/wyjcia, co upraszcza wykonywanie wielu
zada.
Glosariusz

343

Glosariusz
Protok

Rozdzielczo

Konwencja lub standard sterujcy bd uaktywniajcy poczenie,


komunikacj i przesyanie danych midzy dwoma punktami kocowymi
sieci.

Ostro obrazu, mierzona w punktach na cale (DPI). Im wyszy parametr


dpi, tym wiksza rozdzielczo.

SMB
PS
Patrz PostScript.

PSTN
PSTN (Public-Switched Telephone Network) to publiczna komutowana sie
telefoniczna, ktra w warunkach przemysowych jest zazwyczaj poddana
routingowi przez central telefoniczn.

RADIUS
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) to protok sucy
do zdalnego uwierzytelniania i autoryzacji uytkownikw. RADIUS
umoliwia centralne zarzdzanie danymi uwierzytelniajcymi, np. nazwami
uytkownikw i hasami. Do celw zarzdzania dostpem do sieci
wykorzystywana jest koncepcja AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja,
rozliczanie).

SMB (Server Message Block) to protok sieciowy uywany gwnie do


udostpniania plikw, drukarek, portw szeregowych oraz rnych typw
komunikacji pomidzy wzami w sieci. Zapewnia rwnie uwierzytelniony
mechanizm komunikacji midzyprocesowej.

SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standard przesyania wiadomoci
e-mail w Internecie. SMTP to wzgldnie prosty, oparty na tekcie protok,
w ktrym okrelony zostaje jeden lub wiksza liczba odbiorcw, a
nastpnie przesyany jest tekst wiadomoci. Jest to protok typu klientserwer, w ktrym klient przesya wiadomo e-mail na serwer.

SSID
Identyfikator Service Set Identifier (SSID) to nazwa bezprzewodowej sieci
lokalnej (WLAN). Wszystkie urzdzenia bezprzewodowe w sieci WLAN
uywaj do wzajemnej komunikacji tego samego SSID. W przypadku
identyfikatorw SSID wana jest wielko liter, natomiast dugo
identyfikatora nie moe przekracza 32 znakw.

Glosariusz

344

Glosariusz
Subnet Mask

Kaseta z tonerem

Maska podsieci jest uywana w poczeniu z adresem sieciowym, aby


ustali, ktra cz adresu jest adresem sieciowym, a ktra adresem hosta.

Rodzaj pojemnika z tonerem uywanego w urzdzeniu takim jak drukarka.


Toner to proszek tworzcy na drukowanym papierze tekst i zdjcia,
wykorzystywany w laserowych drukarkach i fotokopiarkach. Toner moe
by utrwalany przez poczenie ciepa i cinienia pochodzcych z
utrwalacza, co umoliwia wizanie go z wknami papieru.

TCP/IP
Protok kontroli transmisji (TCP) i protok IP to zbir protokow
komunikacyjnych, implementujcych stos protokow, z ktrego korzysta
sie Internet oraz wikszo sieci komercyjnych.

TCR
Raport TCR (Transmission Confirmation Report) zawiera szczegy kadej
transmisji, takie jak stan zadania, wynik transmisji i liczba wysanych stron.
Mona ustawi funkcj drukowania raportu po kadym zadaniu lub tylko po
transmisjach zakoczonych niepowodzeniem.

TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) to format map bitowych o zmiennej
rozdzielczoci. TIFF opisuje dane obrazw, ktre zazwyczaj pochodz ze
skanera. Obrazy TIFF wykorzystuj tagi sowa kluczowe definiujce
charakterystyk obrazu doczone do pliku. Ten elastyczny i niezaleny od
platformy format moe by uywany dla obrazw utworzonych przez rne
aplikacje do przetwarzania obrazu.

TWAIN
Standard przemysowy dla skanerw i oprogramowania. W przypadku
korzystania zarwno ze skanera, jak i programu zgodnego ze standardem
TWAIN, mona zainicjowa proces skanowania bezporednio z programu.
Jest to interfejs API przechwytywania obrazw dla systemw operacyjnych
Microsoft Windows i Apple Macintosh.

cieka UNC
UNC (Uniform Naming Convention) to standardowy sposb na uzyskanie
dostpu do udziaw sieciowych w systemie Windows NT i innych
produktach firmy Microsoft. Format cieki UNC:
\\<nazwaserwera>\<nazwaudziau>\<dodatkowy katolog>

Glosariusz

345

Glosariusz
URL

WEP

URL (Uniform Resource Locator) to globalny adres dokumentw i zasobw


w sieci Internet. Pierwsza cz adresu zawiera informacj o protokole,
ktry ma zosta uyty, druga okrela adres IP lub nazw domeny, w ktrej
zlokalizowano zasoby.

WEP (Wired Equivalent Privacy) to protok szyfrowania okrelony w


standardzie IEEE 802.11, zapewniajcy taki sam poziom bezpieczestwa
jak w kablowej sieci LAN. WEP zapewnia bezpieczestwo poprzez
szyfrowanie danych przesyanych radiowo. Dziki temu s one chronione
podczas przekazywania ich z jednego punktu do innego.

USB
USB (Universal Serial Bus) to standard podczania komputerw i
urzdze peryferyjnych opracowany przez organizacj USB Implementers
Forum, Inc. W odrnieniu od portw rwnolegych porty USB s
zaprojektowane w celu rwnoczesnego podczania do pojedynczego
komputera wielu urzdze peryferyjnych.

WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) to architektura obrazw, ktra zostaa
oryginalnie wprowadzona w systemach Windows Me i Windows XP. W tych
systemach operacyjnych mona zainicjowa skanowanie z uyciem
skanera zgodnego z architektur WIA.

Znak wodny

WPA

Znak wodny to rozpoznawalny obraz lub wzr na papierze, ktry wydaje si


janiejszy, kiedy jest ogldany pod wiato. Pierwsze znaki wodne
wprowadzono w Bolonii we Woszech w 1282 roku; uywane byy przez
wytwrcw papieru do identyfikacji ich produktw, a take na znaczkach
pocztowych, pienidzach i innych dokumentach pastwowych w celu
utrudnienia sfaszowania.

Wi-Fi Protected Access (WPA) to standard szyfrowania sucy do


zabezpieczania komputerowych sieci bezprzewodowych (Wi-Fi),
opracowany w celu poprawienia poziomu bezpieczestwa zapewnianego
przez protok WEP.

Glosariusz

346

Glosariusz
WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) to specjalny tryb WPA, przeznaczony
dla maych biur i uytkownikw domowych. Klucz udostpniony lub haso
s konfigurowane w bezprzewodowych punkcie dostpowych (WAP) i w
dowolnym laptopie bezprzewodowym lub urzdzeniu biurkowym. W celu
zwikszenia bezpieczestwa protok WPA-PSK generuje unikalny klucz
dla kadej sesji nawizywanej pomidzy klientem bezprzewodowym oraz
powizanym punktem dostpowym.

WPS
Standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) suy do konfiguracji
bezprzewodowej sieci domowej. Jeli bezprzewodowy punkt dostpowy
obsuguje standard WPS, poczenie sieci bezprzewodowej mona atwo
skonfigurowa bez korzystania z komputera.

XPS
XPS (XML Paper Specification) to opracowana przez firm Microsoft
specyfikacja jzyka opisu strony (PDL) i nowego formatu dokumentu,
przynoszca korzyci w przypadku dokumentw przenonych i
elektronicznych. Jest to specyfikacja na bazie jzyka XML, wykorzystujca
now procedur print path i wektorowy format dokumentw, niezaleny od
urzdzenia.

Glosariusz

347

Indeks
A

AnyWeb Print

289

czci do konserwacji

Asystent skanowania

267

czyszczenie

adres email

236

modu skanera

88

wyszukiwanie

237

na zewntrz

84

zapisywanie

236

rolka odbierajca

87

wewntrz

85

czyszczenie urzdzenia

bezpieczestwo
informacje

15

symbole

15

bezprzewodowa
kabel USB

173, 178, 187

D
dane techniczne

110

nonik druku

113

drukowanie

166

drukowanie do pliku

Tryb infrastruktury

166

drukowanie dokumentu
Windows

170

WPS urzdzenie bez wywietlacza


171
PBC
171
PIN

84

246

systemy operacyjne urzdze


przenonych

201

UNIX

258

ustawianie jako urzdzenie domylne


244
wielu stron na pojedynczym arkuszu
papieru
255
Macintosh
zmiana domylnych ustawie drukowania
244

Tryb Adhoc
WPS
odczanie

75

specjalne funkcje drukarki

245
56

drukowanie dokumentu
Linux

256

Macintosh

254

UNIX

258

drukowanie ekologiczne

59

drukowanie nakadki

drukowanie na obydwu stronach papieru


255
Macintosh

drukowanie

250

tworzenie

250

204

usuwanie

250

konfiguracja oglna

korzystanie z narzdzia do drukowanie


bezporedniego
253
Linux

256

Macintosh

254

mobileprint

201

drukowanie wielu stron na jednym


arkuszu
Macintosh

255

Indeks 348

Indeks
E
email
konfiguracja oglna

229

emulacja
konfiguracja oglna

229

odbieranie w trybie DRPD

282

funkcja pamicitwardego dysku 285, 286

odbieranie w trybie faksu

281

funkcja skanowania

odbieranie w trybie telefonu

280

funkcje

odbieranie za pomoc zewntrznego


281
telefonu
opnianie transmisji faksu
ponowne wybieranie ostatniego
numeru

F
Funkcje specjalne

234

faks
Automatyczne drukowanie raportu
wysanych faksw
anulowanie zadania faksu z
zarezerwowanym opnieniem

284

automatyczne wybieranie ponowne 273


Dodawanie dokumentw do
zarezerwowanego faksu

276

Drukowanie na obydwu stronach


papieru

283

konfiguracja oglna

212

odbieranie faksw do pamici

273

przekazywanie wysanego faksu do


277
innego miejsca docelowego

funkcje nonika druku

113

funkcje urzdzenia

202

glosariusz

335

I
informacje o urzdzeniu
205, 211, 212, 217, 223

274

informacje prawne

wysyanie faksw na obu stronach


arkusza papieru

278

wysyanie priorytetowego faksu

276

Zmiana trybw odbierania

280

121

instalacja sterownika
Unix

160

faksowanie
odbieranie w trybie faksu

przekazywanie otrzymanego faksu


do innego miejsca docelowego
277

Wysyanie faksu z komputera


276

275

261

69

Kaseta z tonerem

284

przygotowanie do korzystania z funkcji


67
faksu

inna ni firmy Samsung i ponowne


napeniana

76

odbieranie faksu na komputerze

279

ustawianie jasnoci

71

instrukcje dotyczce przenoszenia

76

odbieranie w trybie Automatyczna


sekretarka

281

ustawianie rozdzielczoci

70

przechowywanie

76

odbieranie w trybie bezpiecznego


odbierania

szacowany czas eksploatacji

77

282

funkcja drukowania

244

funkcja faksu

273

Indeks 349

Indeks
Konfiguracja emulacji

229

kabel USB
instalacja sterownika

33, 34, 141, 144

przeinstalowanie sterownika

143, 146

kaseta z tonerem
rozprowadzanie tonera

78

wymiana kasety

80

komunikat o bdzie

104

konfiguracja administratora

232

konfiguracja ksiki adresowej

239

konfiguracja niestandardowa

233

korzystanie z pomocy
edycja grupy

rejestrowanie

239

drukowanie

254

instalacja sterownika przy podczonej


157
sieci

143

skanowanie

269

typowe problemy z systemem


Macintosh

326

wymagania systemowe

118

256

instalacja sterownika przy podczonej


158
sieci
instalacja sterownika przy podczonym
144
kablu USB
korzystanie z programu SetIP

151

przeinstalowanie sterownika przy


podczonym kablu USB

146

skanowanie

270

typowe problemy w systemie Linux 327

61

241

240

Macintosh

przeinstalowanie sterownika przy


podczonym kablu USB

64

ksika adresowa

rejestracja grupy

drukowanie

205

58, 256

239

150

14

pomniejszanie lub powikszanie kopii 63

korzystanie

korzystanie z programu SetIP

kopiowanie
kopiowanie podstawowe

230

Linux

kopia
kopia id

konfiguracja oglna

instalacja sterownika przy podczonym


141
kablu USB

stan urzdzenia 205, 211, 212, 217, 223

konfiguracja oglna

240

konfiguracja urzdzenia
konwencja

edytowanie

unified driver configurator

302

waciwoci drukarki

258

adowanie
noniki specjalne

46

papier w zasobniku 1

44

Menu Drukuj

204

materiay eksploatacyjne
dostpne materiay eksploatacyjne

74

monitorowanie stanu zuycia materiaw


82
eksploatacyjnych
szacowany czas eksploatacji kasety z
tonerem
77
wymiana kasety z tonerem

80

zamawianie

74

Indeks 350

Indeks
podawanie rczne

N
narzdzie do drukowania
bezporedniego

przygotowanie typu oryginau


46

adowanie
253

preferencje drukarki
Linux

nonik druku
etykiety

48

karton

49

koperta

47

noniki specjalne

46

papier z nadrukiem

49

ustawianie rozmiaru papieru

50

ustawianie typu papieru

50

258

325

faksowanie

problemy z faksem

323

problemy z jakoci wydrukw

312

problemy z kopiowaniem

320

problemy z podawaniem papieru

306

problemy z zasilaniem

307

oglne ikony

problemy ze skanowaniem

321

opis diody LED stanu

14
101

program SetIP

149, 193

przegld menu

36

przyciski
eco

pami opcjonalna
konfiguracja pamici opcjonalnej

286

klawiatura numeryczna

26, 29
30
27, 30

26

kopia id
Przycisk Skanuj do

27

korzystanie z nonikw specjalnych

46

print screen

27

wskazwki dotyczce korzystania

46

panel sterowania
podajnik uniwersalny

rozdzielczo

problemy
308

113

raporty
informacje o urzdzeniu
205, 212, 214, 215, 217, 219, 223, 224

problemy z drukowaniem

wspornik wyjciowy

problem
problemy zwizane z systemem
operacyjnym

wps

51

70

S
Skanowanie
Skanowanie za pomoc aplikacji
Samsung Scan Assistant

267

Skanowanie za pomoc aplikacji


SmarThru 4

267

Skanowanie na komputerze
Macintosh

269

Skanowanie w systemie Linux

270

SmarThru 4

267

SmarThru Office

268

Stan drukarki Samsung

298

Sterownik PostScript
rozwizywanie problemw

330

27, 29
Indeks 351

Indeks
SyncThru Web Service

291

service contact numbers

331

Skanowanie przy uyciu sterownika


266
WIA

sie
instalacja sterownika
Linux
Macintosh
UNIX
Windows

158
157
160
152
230, 231

konfiguracja oglna
konfiguracja protokou IPv6

163

konfiguracja sieci bezprzewodowej 166


konfiguracja sieci przewodowej
program SetIP

149

149, 150, 151, 193

rodowisko instalacji
wprowadzenie do programw
sieciowych

270

Skanowanie z programu do edycji


obrazw

265

Skanowanie z urzdzenia
podczonego do sieci

262

Skanowanie za pomoc aplikacji


SmarThru Office

268

skrzynka dokumentw
konfiguracja oglna

stan

192

skanowanie
informacje podstawowe

261

konfiguracja oglna

216

Skanowanie do serwera FTPSMB

264

Skanowanie do wiadomoci email

263

Skanowanie na komputerze
Macintosh

269

informacje oglne

informacje oglne

Linux

291
257

ustawienia domylne
ustawienia zasobnika

230

ustawienie ulubione drukowania

50
218
58

uytkownicy autoryzowani
rejestrowanie

298, 300

228

ustawianie rozdzielczoci drukowania

ustawienia na karcie Oglne

27, 28, 30

228

usuga SyncThru Web Service

230

U
148

oglna konfiguracja usb

stan drukarki

120

sie bezprzewodowa
kabel sieciowy

Skanowanie w systemie Linux

usb

243

W
Windows

UNIX
drukowanie
instalacja sterownika przy
podczonej sieci

258

instalacja sterownika przy podczonej


sieci
152

160

instalacja sterownika przy podczonym


kablu USB
33, 34
korzystanie z programu SetIP 149, 193

Unix
wymagania systemowe

119

umieszczanie urzdzenia
ustawianie wysokoci

235

typowe problemy w systemie Windows


325
wymagania systemowe

116

Indeks 352

Indeks
widok z przodu

23

znak wodny

widok z tyu

25

edycja

249

wkadanie oryginaw

52

tworzenie

249

wprowadzanie znakw

238

usuwanie

249

wspornika wyjciowego

51

wysyanie faksu
wysyanie do wielu odbiorcw

69

wywietlacz LCD
przegldanie stanu urzdzenia
205, 211, 212, 217, 223

Z
Zapisywanie

236

Zasobnik
ustawianie rozmiaru i typu papieru

50

zakleszczenie
usuwanie oryginaw

92

usuwanie papieru

97

wskazwki dotyczce unikania


zakleszcze papieru

91

zasobnik
dostosowywanie szerokoci i dugoci 43
podawanie rczne

46

zmiana rozmiaru zasobnika

43
Indeks 353