ΔΙ ΕΘΝ Ε Σ ΣΥ Ν Ε ΔΡΙΟ

Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις:
Ιστορία και πολιτισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αθήνα, 13-14 Ιανουαρίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙ ΕΘΝ Ε Σ ΣΥ Ν Ε ΔΡΙΟ
Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις:
Ιστορία και πολιτισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αθήνα, 13-14 Ιανουαρίου 2017

ΧΊΛΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Επιστημονική Επιτροπή
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ομότιμη Καθηγήτρια
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής,
Université Catholique de Louvain

Οργανωτική Επιτροπή
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Λεοντσίνης, Ομότιμος Καθηγητής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημήτριος Σακκής, Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ρέα Κακάμπουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιώτης Νταβαρίνος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σπύρος Τουλιάτος, Ιστορικός – Οργανωτικός Γραμματέας
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»
09.00 – 10.00:

Προσέλευση και εγγραφή συνέδρων

1η Συνεδρία
Προεδρείο:

Δ. Δασκαλάκης, Κ. Σκορδούλης , Γ. Λεοντσίνης,
Χ. Μπαμπούνης

10.00 – 11.00:

Χαιρετισμοί από:
• Τον Πρύτανη του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Καθηγητή κ. Μελέτιο – Αθανάσιο Δημόπουλο
• Την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Καθηγήτρια κ. Θάλεια Δραγώνα
• Τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θωμά Μπαμπάλη
• Τον Πρόεδρο της Εταιρείας Θεωρίας,
Έρευνας και Διδακτικής της Γενικής
και της Τοπικής Ιστορίας, Ομότιμο Καθηγητή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Γεώργιο Λεοντσίνη
• Τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Μπαμπούνη

5

ΧΊΛΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

11.10 – 11.30:

Andrius Bielskis,
«Dostoevsky’s Ethical Views
and Aristotelian Virtue Ethics».

11.30 – 11.50:

Παναγιώτης Γιαννόπουλος,
«Οι πρώτες βυζαντινορωσικές επαφές».

11.50 – 12.10:

Αθανασία Γλυκοφρύδη–Λεοντσίνη,
«Η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη
στη Ρωσία επί Αικατερίνης Β΄».

12.10 – 12.30:

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης,
«Από τις πηγές της ρωσικής Ορθοδοξίας:
Η «μετακένωσις» της Ορθοδόξου Διδασκαλίας
του Μητροπολίτου Μόσχας Πλάτωνος
από τον Αδαμάντιο Κοραή (1782)».

12.30 – 12.50:

Απόστολος Παπαϊωάννου,
«Από την εξέγερση του Δασκαλογιάννη (1770)
στην αυτοκρατορική Ρωσία του 19ου αιώνα
και από τα έντυπα (1670) του Γλυκή ως την επανάσταση
των βιβλίων και της παιδείας (1905) των Ζωσιμάδων».

12.50 – 13.10:

Εμμανουήλ Περσελής,
«Η σχολική θρησκευτική αγωγή στο σύγχρονο
ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ομοιότητες και
διαφορές σε σύγκριση με την ελληνική σχολική
θρησκευτική αγωγή».

13.10 – 13.30:

Συζήτηση

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2η Συνεδρία
Προεδρείο:

Αθαν. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Δημ. Σακκής,
Ρ. Κακάμπουρα

16.00 – 16.20:

Στέλιος Μουζάκης,
«Ρωσική εκκλησιαστική μικροτεχνία (17ος-19ος αι.)
στα νησιά του Αιγαίου. Τεχνική, εικονογραφία,
συμβολισμοί».

16.20 – 16.40:

Ιλιάνα Ζάρρα,
«Η συμβολή της βυζαντινής ‘αισθητικής’
στην διαμόρφωση της ρωσικής αφαίρεσης
των αρχών του 20ού αιώνα:
Η περίπτωση του Ρώσου πρωτοποριακού καλλιτέχνη
Καζιμίρ Μαλέβιτς (1878-1936)».

16.40 – 17.00:

Μαρία Δημάκη-Ζώρα,
«Συγγραφείς και έργα του ρωσικού θεάτρου
με τη ματιά του Νίκου Καζαντζάκη».

17.00 – 17.20:

Ελένη Κουρμαντζή,
«Γιαννιώτες έμποροι στη Ρωσία (17ος – αρχές 19ου αι.)».

17.20 – 17.40:

Κωνσταντίνος Φωτιάδης,
«Το Πανελλήνιο Συνέδριο των Ελλήνων της Ρωσίας
στο Ταϊγάνιο της Ρωσίας (29/6/1917 – 19/7/1917)».

17.40 – 18.00:

Συζήτηση

18.00 – 18.30:

Διάλειμμα

7

ΧΊΛΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

3η Συνεδρία
Προεδρείο:

Παν. Γιαννόπουλος, Άννα Ταμπάκη, Ελ. Κουρμαντζή

18.30 – 18.50:

Νίκος Κουρκουμέλης,
«Οι ρωσικές προκηρύξεις προς τους Επτανησίους.
Κείμενα πολιτικής διαπαιδαγώγησης ή προπαγάνδας;»

18.50 – 19.10:

Γεώργιος Λεοντσίνης,
«Το φιλελεύθερο όραμα του ναυάρχου Fyodor
Fyodorovich Ushakov για τους Ιόνιους την περίοδο
της Ρωσοτουρκικής Διοίκησης των νησιών»

19.10 – 19.30:

Μαίρη Πλέσσα,
«Η ανταπόκριση της αγιοκατάταξης του ναυάρχου
Fyodor Fyodorovich Ushakov στη σύγχρονη Ζάκυνθο».

19.30 – 19.50:

Χριστίνα Κολοβού,
«Το έργο ‘Κόποι και διατριβή’ [1593-1598 ca]
του Ελασσόνος Αρσενίου, του μετέπειτα
αρχιεπισκόπου Σουζδελίου».

19.50 – 20.10:

Χρήστος Καρδαράς,
«Η ειρηνική κάθοδος των Ρώσων στο Άγιον Όρος
στο β΄ μισό του 19ου αι.».

20.10 – 20.30:

Αλέξανδρος Δάγκας – Σταύρος Καμαρούδης,
«Le Patriarcat de Constantinople et le Patriacart de
Moscow 1947 – 1985. Raison d’ être et raison d’ État».

20.30 – 20.50:

Κωνσταντίνος Πέτσιος,
«Οι θεωρητικές συνιστώσες
του φιλοσοφικού έργου των αδελφών Λειχούδη».

20.50 – 21.00: Συζήτηση
8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4η Συνεδρία
Προεδρείο:

Νικ. Αναστασόπουλος, Σπ. Τουλιάτος

09.30 – 09.50:

Καλυψώ Μιχαλακάκη,
«Η Ρωσία και οι ελληνορωσικές σχέσεις στα βιβλία
Ε´ και Στ´ τάξης του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου».

09.50 – 10.10:

Δημήτριος Κατσουλάκος,
«Η εικόνα των Ρώσων στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

10.10 – 10.30:

Μαργαρίτα Δημητριάδου,
«Ρώσοι εθελοντές στην ελληνική Επανάσταση
του 1821 – ελληνική Λεγεώνα της Κριμαίας 1853».

10.30 – 10.50:

Χρήστος Δεληγιάννης,
«Η ελληνική πρεσβεία στην Πετρούπολη
και η διαμόρφωση των ελληνορωσικών σχέσεων
την περίοδο 1853-1854».

10.50 – 11.10:

Αικατερίνη Γαλώνη,
«Ρώσοι μαθητές στο Εκκλησιαστικό
Λύκειο Κιλκίς (1995-2010)».

11.10 – 11.30:

Συζήτηση

11.30 – 11.50:

Διάλειμμα

9

ΧΊΛΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

5η Συνεδρία
Προεδρείο:

Κ. Φωτιάδης, Π. Νταβαρίνος

11.50 – 12.10:

Σπύρος Τουλιάτος,
«Οι ιδιαίτερες σχέσεις Βυζαντινών και Ρώσων
κατά τον 10ο αιώνα».

12.10 – 12.30:

Νικόλαος Αναστασόπουλος,
«Η Ελληνική εκστρατεία στην Μεσημβρινή Ρωσία
το 1919 και η αντιμετώπιση του τύπου».

12.30 – 12.50:

Δημήτριος Καραμπερόπουλος,
«Ρήγας Βελεστινλής και Ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια»

12.50 – 13.10:

Ζήσης Φωτάκης,
«Οι Ελληνορωσικές σχέσεις κατά θάλασσα
από τα Ορλωφικά έως και την Πτώση του Τείχους
του Βερολίνου».

13.10 – 13.30:

Παναγιώτης Νταβαρίνος,
«Η φιλελεύθερη πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια
ως υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας (1815-1827)».

13.30 – 13.50:

Ανδρέας Κούκος,
«Οι σχέσεις που θα πρέπει να εδραιωθούν
μεταξύ Ρωσίας και νεοϊδρυθέντος Ελληνικού Κράτους:
Υπόμνημα του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ρωσίας- Ιανουάριος 1830».

13.50 – 14.10:

Συζήτηση

10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6η Συνεδρία
Προεδρείο:

Απόστ. Παπαϊωάννου, Θαν. Χρήστου

16.00 – 16.20:

Μαρία Μωραΐτη,
«Η βιωματική εμπειρία μίας υπαλλήλου ελληνικού
προξενείου στην Ρωσία – ένα οδοιπορικό».

16.20 – 16.40:

Γεώργιος Μητρόπουλος,
«Ο Παναγιώτης Μπενάκης και οι Ρώσοι (1766-1774)».

16.40 – 17.00:

Χαράλαμπος Μπαμπούνης,
«‘Κόσμος’. Η πρώτη ελληνική εν Ρωσία εφημερίς» [1908].

17.00 – 17.20:

Θανάσης Χρήστου,
«Οι επιστημονικές και πολιτισμικές σχέσεις
του Πέτρου Σωκρ. Κόκκαλη (1896-1962)
με τη Σοβιετική Ένωση στα κρίσιμα χρόνια
της πολιτικής υπερορίας του (1949-1962)».

17.20 – 17.40:

Δημήτριος Κομηνός,
«Οι ελληνοσοβιετικές σχέσεις κατά την περίοδο
1981-1989 μέσα από τα Πρακτικά της Βουλής».

17.40 – 18.00:

Εμμανουήλ Λασκαρίδης,
«Ομοιότητες και διαφορές στο Οικογενειακό Δίκαιο
της Ρωσίας και της Ελλάδας. Σύγχρονα ζητήματα
βιοηθικής αναφορικά με την υιοθεσία και την τεχνητή
γονιμοποίηση στις χώρες αυτές».

Συμπεράσματα Συνεδρίου

11

ΧΊΛΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
1.

Νικόλαος Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής νεώτερης και
σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Ιωάννινα
Τ.Κ. 45110˙ τηλ.: 2651005154, 6945294276, email: nanastas@cc.uoi.gr

2.

Andrius Bielskis, Professor of Political Philosophy, Department
of Political Science, Mykolas Romeris University,
Room 57, 5 Valakupiu St., LT-10101 Vilnius, Lithuania,
tel.: 0037061564016, email: andrius.bielskis@mruni.eu

3.

Αικατερίνη Γαλώνη, Δρ. Φιλολογίας, Διευθύντρια στο Γενικό
Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νεάπολης, Χριστοπούλου 16,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635, τηλ.: 2310270486, 6977708336,
fax: 2310270486, email: agaloni21@gmail.com.

4.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Université
Catholique de Louvain Βελγίου, Charlemagne 92 (Bte) 1000 BruxellesBelgique. Φρύνης 5˙ Αθήνα Παγκράτι, Τ.Κ. 11634, τηλ: 003222301687,
2107513238, email: p.yanno@hotmail.com

5.

Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Ομότιμη Kαθηγήτρια του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βουλοδήμου
(Βαλανείου) 6-9, Πειραιάς, Τ.Κ. 18536, τηλ: 6945902801,
email: aleon@ppp.uoa.gr

6.

Αλέξανδρος Δάγκας, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. Δ-3010, Τ.Κ. 57001
Θέρμη, τηλ: 6945927730, email: adagkas@nured.auth.gr

7.

Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας
του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτους 20,
Αθήνα, Τ.Κ. 10680, τηλ: 2103688480, 2103688491, fax: 2103640719,
email: ddaskal@primedu.uoa.gr

8.

Χρήστος Δεληγιάννης, Δρ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγίας Τριάδος 8, Ίλιον, Τ.Κ. 13122,
τηλ: 2102627857, 6972607075˙ email: xrdeligiannis@yahoo.gr

12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

9.

Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Επίκoυρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας
του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τρίτωνος 132, Παλαιό Φάληρο,
Τ.Κ. 17562, τηλ: 2109824764, 2103688537 6932941181,
fax: 2103688471, email: mzora@primedu.uoa.gr

10. Μαργαρίτα Δημητριάδου, Μ.Α στην «Ιστορία και της Διδακτική
της Ιστορίας» του Π.Τ.Δ.Ε., ΕΚΠΑ. Κανάκη, Βασιλικά Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18900,
τηλ: 2104681465, fax: 2104681465, email: margaritadimitriadou@yahoo.gr
11. Ιλιάνα Ζάρρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης
του Πανεπιστημίου Πατρών. Κονεμένου 8, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333,
τηλ: 2651028601, 6976436037, email: izarra@upatras.gr
12. Ρέα Κακάμπουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας του Π.Τ.Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νέο Χημείο, Ναυαρίνου 13α, Αθήνα,
Τ.Κ. 10680˙ τηλ: 210 3688036˙ email: rkakamp@primedu.uoa.gr
13. Σταύρος Καμαρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Σαρανταπόρου 10, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640,
τηλ: 2385055025, 6978697220, email: akamarou@uowm.gr
14. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Δρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ιστορικός της Ιατρικής, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Μιλτιάδου 3, Κηφισιά, Τ.Κ. 14562,
τηλ: 2108011066, email: karamber@otenet.gr
15. Χρήστος Καρδαράς, Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σωκράτους 117, Αχαρνές Αττική,
Τ.Κ. 13671, τηλ: 6973903809, email: chkardaras@gmail.com
16. Δημήτριος Κατσουλάκος, Δρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Συρακουσών 101, Αθήνα, Τ.Κ. 11142, τηλ: 6944791813,
email: dthkats@gmail.com
17. Χριστίνα Χ. Κολοβού, Δρ Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Λιβύης 20, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15771, τηλ: 2107481719, 6932867689,
email: chrkolov@otenet.gr
18. Δημήτριος Κομηνός, Δρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικός,
Χαρίτων 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, τηλ: 2109924138, 6944727709,
fax: 2109924138, email: dimitris_co@hotmail.com
13

ΧΊΛΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

19. Ανδρέας Κούκος, Νομικός-Ιστορικός-Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης
Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, Πυθαγόρα 13, Κάντζα Παλλήνης,
Τ.Κ. 15351, τηλ: 2106042891, 6934141142, fax: 2106042891,
email: melmaker11@yahoo.gr
20. Νίκος Κ. Κουρκουμέλης, Υποστράτηγος εα, Δρ του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Εσπέρου 42, Π. Φάληρο, Τ.Κ. 17561, τηλ. 2109842238,
6972301561, email: nikoskk2@otenet.gr
21. Ελένη Κουρμαντζή, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
τηλ: 2651029948, 6946306348, email: ekourman@gmail.com
22. Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος, Θράκης 8, Κηφισιά,
τηλ: 2103213863, fax: 2106425650, email: llosecretary2@outlook.com
23. Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βουλοδήμου (Βαλανείου)
6-9, Πειραιάς, Τ.Κ. 18536, τηλ: 2104518279, 6946307892,
email: gleon@primedu.uoa.gr
24. Ελένη Λεοντσίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τομέας
Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη, Ιωάννινα 45110,
τηλ. 2651005658, 6944783478, email: eleon@uoi.gr
25. Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής Παιδαγωγικής του
Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος, Ναβαρίνου 13α, Αθήνα, Τ.Κ. 10680, τηλ: 2103688082,
6944125860, fax: 2103688078, email: kmalafant@primedu.uoa.gr
26. Γεώργιος Μητρόπουλος, Δάσκαλος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου
Διλόφου Βάρης, M.A., Ph. D. Modern Greek, Sydney University, Τσακάλωφ 6,
Βάρη Αττικής, τηλ: 2108995125, 2108955154, 6975101230, fax:
2108955154, email: nafoo@otenet.gr.
27. Στέλιος Μουζάκης, Λαογράφος, Ερευνητής Ιστορίας Πολιτισμών. Δρυάδων 3,
Ν. Ηράκλειο, Αθήνα, T.K. 14112, τηλ: 6974469546, email: stelmouzakis@hotmail.gr
28. Θωμάς Μπαμπάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής,
Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτους 20
Αθήνα, Τ.Κ. 10680, τηλ: 2103688463, email: tbabalis@primedu.uoa.gr
14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

29. Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντ. Θεοχάρη 37, Πειραιάς,
Τ.Κ. 18538,τηλ: 2103688500, 2104532374, 6945290229,
email: charagiou@yahoo.gr.
30. Μαρία Μωραΐτη, Bachelor of Arts University of Adelaide,
Ανδρούτσου 170, Πειραιάς, τηλ: 6982892266,
email: moraitism97@gmail.com
31. Παναγιώτης Νταβαρίνος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ελευ.
Βενιζέλου 13, Χαϊδάρι Τ.Κ. 12461˙ τηλ: 2105324929, 6977253238˙ fax:
2105324929˙ email: pntavarinos@yahoo.gr.
32. Απόστολος Παπαϊωάννου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Μ. Αλεξάνδρου 53, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333, τηλ: 2651005679,
6947084252, email: apapaio.uoi.gr
33. Εμμανουήλ Περσελής, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Βάρναλη 62, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452,
τηλ: 6934634303, fax: 2107275790, email: epersel@soctheol.uoa.gr
34. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Καθηγητής Ιστορίας της ΦιλοσοφίαςΑρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία, Τομέας Φιλοσοφίας,
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη, Ιωάννινα,
45110, τηλ: 2651005659, 6973313651, fax: 2651005801,
email: kpetsios@cc.uoi.gr.
35. Μαίρη Πλέσσα, Φιλόλογος-Ιστορικός, Εκπαιδευτικός
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πιπίνου 5, Αθήνα, Τ.Κ. 11257,
τηλ: 6944517472, fax: 2104318131, email: marplessa@gmail.com
36. Δημήτριος Σακκής, Καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Π.Τ.Π.Ε., Γκλαβάνη 152, Βόλος, Τ.Κ. 38221, email: dsakkis@ece.uth.gr
37. Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής Επιστημολογίας Φυσικών
Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλανίκου 22,
Αθήνα, Τ.Κ. 11635, τηλ: 2103688033, email: kskordul@primedu.uoa.gr

15

ΧΊΛΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

38. Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, τηλ: 2107277782, email: atabaki@theatre.uoa.gr
39. Σπύρος Τουλιάτος, Ιστορικός, Οργανωτικός Γραμματέας
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Πίνδου 46, Αθήνα, Τ.Κ. 11255,
τηλ: 2102287924, email: Touliatossp@yahoo.gr
40. Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας, Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων, Νηρηίδων 2, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17561, τηλ: 2107483863,
6972373568, email: fotakz@yahoo.gr
41. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, Αγίου Δημητρίου 128, Θεσσαλονίκη, T.K. 54635,
τηλ: 2310210520, 6977629094, email: kfotiadis@mac.com
42. Θανάσης Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Αμισσού 27-29, Αθήνα, Τ.Κ. 14231, τηλ: 2102774133, 6977677042,
email: thachristou@yahoo.com

16