ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥ ΝΕΔΡΙΟ

Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις:
Ιστορία και πολιτισμός

Ναβαρίνο 1827

13-14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
13 Ιανουαρίου: Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Κεντρικό κτήριο (Πανεπιστημίου 30).
Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»
Ώρα έναρξης συνεδρίου: 10:00 π.μ.

14 Ιανουαρίου: Μαράσλειο Διδασκαλείο
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαρασλή 4, Αθήνα