You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65

1 \I 2017

API. Y. 1 (3318)^ , , , , ,
. .

\ , , .
,
\ , (36 .)
,
, , , , r ;
r , . !
\ , \, r
,
\, \ ,
2017

TH KYPIAKH (. 8-12)
b e e d e c
\, a d
, a c , a a d a e ,
d b , c d , z
d F F , F F , , z
d a e .

, r ,
. \ , , ^,
\, (. 17,28). r \, ,
.


\, ,
. ,
, ,
. \ . ^ , , r . \ r
-, .
r . , , , .
, , , . ,
.
r , , , r \
. \ \
^ .
.
2

M \
\, F
, ,
,
F F. r r
. \ ,
, ,
, , ,
.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

\
. .
\
, .
\ \.
q . , .
, , ,
, \, , . ,
, . ,

.
,
, ,
. ,
,
,
, .
, . , 3

1 \I 2017:

( 379).
oH: ^E: \A.: . 8-12 E: . 20-21, 40-52.
H EOMENH KYPIAKH: 8 \I, .
\A: \. 7-13 E: M. 12-17.

, , ,
, ,
.
\. \. .

65
^ 65 , . \ , , , , ,
, ,
, 20
.
(, )
,
. : r .
, ^ ^ \ 65 .
,
^ , .
OMIIA TH NH KYPIOY: K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr