You are on page 1of 1

dfgdfgdsfgdfgdsggdfsdsdfsgdfsgdfgdfgdfdfghdfgdddfghfghdfgdsgfddsfgdsfgdsfgdfgdsfghdfsgdfssd

ffssgdfsdfdfsgdfgdfsgdfgdfgdfgdftkjfdghdfghdgfdfgdsfgdfsthrfdsthfghdgf
violation, n. (I5c) 1. An infraction or breach of the law;

a transgression. See INFRACTION.

violence. (14c) The use of physical force, usu. accompanied by fury, vehemence, or outrage; esp.,
physical force unlawfully exercised with the intent to harm
napa atak fizyczny (forma uszkodzenie ciaa; materia inicjacja fizycznego kontaktu
skutkujcego uszczerbkiem fizycznym)
obrona dziaanie z intencj odparcia ataku
atab action>with harmful intent
defenca action>with intent to counter atab
involuntary intervention in affairs of another OR initiation of physical contact in order to
cause harm OR
grammar
kargul I pawlak gniew (nienawi) , strach (z obawy przed utrat czego), mio (obrona przed
powaniejszymi konsekwencjami).
A. Pawlak kradnie jablko z ogorodu Kargula. Kargul zdradzajac objawy gniewu atakuje Pawlaka
piesciami nabijajc mu siniaki, ostatni objawia oznaki blu. Kargul>ustpuj objawy gniewu >
przestaje bi Pawlaka
B. Pawlak kradnie jablko z ogorodu Kargula. Kargul wpada w GNIEW I powniewa jest sabszy
od Pawlaka postrzymuje si od napaci
analiza
Gniew dza wyrzdzenia szkody , wywoanie blu rozadowuje gniew przez wyrzdzenie
szkody.

1. napasc fizyczna by wywolac bl - intencja dyskomfort celu (cel w sobie)/zmiana zachowania


celu poprzez bl / zmiana zachowania celu poprzez pozbawienie moliwoci okrelonego
zachowania si uwizienie, atak na zasoby uywane do okrelonego zachowania bez ktrych takie
zachowanie nie jest moliwe
inicjacja kontaktu fizycznego w celu spowodowania blu, wasnej gratyfikacji, zmiany zachowania
ofiary, mierci ofiary, pozbawienia ofiary moliwoci okrelonego dziaania