You are on page 1of 1

…/…/2010

… MÜHENDİSLİĞİ
… BAŞVURUSU
REFERANS MEKTUBU

... Üniversitesi,

…Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na,

… Üniversitesi … Yüksek Lisans programı öğrencisi olan …’ya 2008-2009 güz yarıyılında
“….” 2008-2009 bahar yarıyılında “….” dersleri tarafımdan verilmiştir.

Adı geçen öğrenci derslere eksiksiz katılmış, ödev ve dönem projelerini başarılı bir şekilde
gerçekleştirmiş, yılsonu sınavlarından da iyi notlar alarak takdirimi kazanmıştır.

…’nun başvurusu kabul edildiği takdirde disiplinli ve başarılı bir doktora öğrencisi olacağını
düşündüğümü belirtmek isterim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. …

… Üniversitesi

… Bölümü

Telefon: ….

Eposta: …