You are on page 1of 16

HAVARID (HARIDIJE)

Eb Se'd el-Hudr je rekao: ''Alija ibn Eb Tlib je poslao neko zlato umotano u kou iz Jemena
Allhovom Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem, i on ga je podijelio Zejdu el-Khajlu, el-Aqra'
ibn Hbisu, 'Ujejnetu ibn Hisnu i 'Alqami ibn 'Ulthetu. Ovome su prigovorili neki od ashb,
ensrij i drugih, na to je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao:''Zar neete
vjerovati meni, kome Onaj iznad nebesa vjeruje? Vijesti mi stiu sa nebesa ujutru i naveer.''

A onda je ovjek sa upalim oima, visokim jagodicama, izboenim elom, gustom bradom i
obrijanom glavom ustao i rekao: ''O Muhammede, boj se Allha!''

Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, mu se okrenuo i rekao: ''Teko tebi! Zar ja nisam
osoba koja se najvie Allha boji?''

ovjek je onda otiao, a Hlid ibn Weld je skoio i rekao: ''O Allhov Poslanie, hou li mu
otkinuti glavu?''

Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je rekao: ''Moda on klanja namz.''

Hlid je onda rekao: ''Moda onaj koji obavlja namz kae svojim jezikom ono to nije u
njegovom srcu.''

1 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je odgovorio: ''Nije mi nareeno da otvaram srca
ljudi, niti da rascepljujem njihove utrobe.''

A onda je on pogledao ka ovjeku koji je odlazio i rekao: ''Od potomstva ovog ovjeka e se
pojaviti ljudi koji e uiti Qur'n,ali on nee prelaziti njihove grkljane; oni e izlaziti iz vjere brzo
kao to strijela prolazi kroz njen cilj.''(Buhr i Muslim)

Ovaj ovjek se zvao Dhul-Khuwejsire et-Temm. U predaji stoji i da je on rekao Allhovom


Poslaniku, sallallhu 'alejhi we sellem: ''Budi pravedan'', na to mu je ovaj rekao:

''Teko tebi! Pa ko je pravedan, ako ja nisam?''

Ovaj ovjek je prvi haridija koji se pojavio u islmu. Korijen njegove bolesti je bio taj da je on
dao prednost svom sopstvenom miljenju nad miljenjem Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi
we sellem. Da je saekao da uje ta je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, imao da
kae - on bi shvatio da ni jednom miljenju ne moe biti data prednost nad miljenjem Allhovog
Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem. A sljedbenici ovog ovjeka su bili ljudi koji su kasnije
oruano ustali protiv halfe 'Alije ibn Eb Tliba, radijallhu 'anhu.

Kada se borba izmeu Mu'wije i 'Alije, radijallhu 'anhum, oduila, Mu'wijini sljedbenici su

2 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

podigli mushafe (primjerke Qur'na) vezane za krajeve svojih kopalja i pozvali 'Alijine
sljedbenike da im ono to je u Qur'nu presudi.

Rekli su: ''Odrediemo jednog ovjeka od nas, a vi odredite jednog ovjeka od vas (da
pregovaraju). Postupimo po onome to je u Knjizi Allha, Slavljenog i Uzvienog.''

Ljudi su rekli: ''Zadovoljni smo (prijedlogom).''

Mu'wijini sljedbenici su poslali 'Amr ibn el-'sa da ih predstavlja.

'Alijini sljedbenici su rekli: ''Poalji Eb Mus'a''.

'Alija je rekao da ne misli da je on podesan za to i predloio Ibn 'Abbsa umjesto njega.


Meutim, njegovi sljedbenici su rekli da oni ne ele nikoga od 'Alijinih roaka i oni su poslali Ebu
Mus'a. Arbitraa je ipak odloena do mjeseca ramazna.

Tada ree (jedan od 'Alijinih pristalica po imenu) 'Urwe ibn Udhejneh: ''Preputate da ljudi
presuuju o onome to je u Allhovoj nadlenosti?! Sud pripada samo Allhu!''

3 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Kada se 'Alija vratio sa Siffna i uao u Kfu, oko dvanaest hiljada njegovih sljedbenika nije ulo
u grad sa njim. Umjesto toga, oni su se ulogorili u mjestu Harr i podigli svoje glasove,
ujedinjeni uzvikujui slogan: ''Sud pripada samo Allhu!''

Ovaj incident obiljeava prvu pojavu hawrid kao sektakog pokreta. Oni su nakon toga
postavili ebba ibn Rib'ija et Temmija kao svog emra za borbu, a 'Abdullha ibn el-Kaww 'a
el-Jekerija kao svog emra za namz.

Ovi hawridi su u poetku bili vrlo poboni i predani u pogledu obavljanja razliitih djela
'ibdeta. Meutim, njihovo vjerovanje da su oni ueniji nego Poslanikov ashb 'Alija ibn Eb
Tlib, radijallhu 'anhu, postalo je osnova grozne bolesti koja ih je zadesila i odvela u zabludu.

'Abdullah ibn 'Abbs je rekao: ''Kada su se hawridi odmetnuli, oko est hiljada njih se sakupilo
na imanju jednog ovjeka i sloili su se da se pobune protiv 'Alije ibn Eb Tliba. Za vrijeme
njihovih susret, neki ljudi su doli do 'Alije i obavijestili ga da ova grupa kuje zavjere protiv
njega. Meutim, 'Alija je svojim sljedbenicima rekao da ih ne napadaju sve dok ovi njih ne
napadnu, a to e ovi sigurno uraditi.

Jednoga dana doao sam do 'Alije prije podne namza i rekao mu: ''O emrul-mu'minn, namz
te umirio - molim te dozvoli mi da posjetim pobunjenike i da priam s njima.'' S poetka je 'Alija

4 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

odgovorio da se boji za mene, ali mi je kasnije dozvolio, kada sam ga ubijedio da sam poznat
meu njima kao osoba dobrog karaktera koja ne bi povrijedila nikoga. Onda sam otiao i
obukao svoju najbolju jemensku odjeu i sandale i otiao sam da ih posjetim u podne. Kada
sam uao u njihov kamp, naao sam ljude ija je skruenost u namzu bila onakva kakvu
nikada nisam vidio. Na njihovim elima su bili oiljci (tragovi) od trajnih i produenih seddi, a
njihovih dlanovi su bili uljeviti kao koljena deva. Njihova odjea je bila natopljena, a njihova lica
su bila blijeda i izborana od probdjevene noi (budni u 'ibdetu).

Kada sam ih ja poselamio oni su odgovorili: ''Dobro doao, Ibn 'Abbs. ta te je dovelo ovdje?''

Ja sam odgovorio: ''Dolazim od muhdir, ensrij i Poslanikovog zeta, meu kojima je Qur'n
objavljen. Oni znaju njegovo tumaenje bolje nego to vi znate.''

Neki od njih su odbili da raspravljaju sa mnom jer sam ja Qurejijja, govorei da je Allh,
subhneh we te'l, rekao da su oni narod koji voli da raspravlja.

Meutim, dvojica ili trojica od njih su predloila da ja priam sa njima, pa sam ja rekao: ''Recite
mi ta imate protiv zeta Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, protiv muhdir i
ensrij meu kojima je Qur'n objavljen? Nema ni jednog od njih meu vama, a oni znaju
tumaenje Qur'na bolje nego vi.''

Oni su odgovorili da postoje tri stvari koje oni imaju protiv 'Alije.

5 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Kada sam ja pitao koje su to, oni su rekli: ''Jedna je to da je 'Alija uinio ljude sudijama u
Allhovoj stvari i pored toga to je Allh, subhneh we te'l, rekao: ''Sud pripada samo
Allhu.'' (el-En'm, 57; Jsuf, 40. i 67.) Pa od kakve vrijednosti su ljudi i njihove odluke nakon
Allhove tvrdnje?''

Ja sam rekao: ''To je jedna stvar, a ta je drugo?''

Oni su odgovorili: ''to se tie druge stvari, to je da se on borio i ubijao svoje neprijatelje, ali nije
uzeo zarobljenike niti ratni plijen. Ako je to zbog toga to su neprijatelji bili vjernici, zato nam je
bilo dozvoljeno da se borimo i da ih ubijamo, a da ih ne porobljavamo?''

Ja sam rekao: ''A ta je trea stvar?''

Oni su odgovorili: ''On je obrisao naziv ''emr el-mu'minn'' (voa vjernika) od sebe. Ako on nije
emr el-mu'minn - onda on sigurno mora biti emr el-kfirn (voa nevjernika).''

Pitao sam ih da li imaju neto drugo, mimo ovih stvari, a oni su govorili da je to dovoljno.

Ja sam im onda rekao: ''to se tie vae tvrdnje u pogledu ljudske presude u Allhovoj stvari, ja
u vam iz Allhove Knjige prouiti neto to e pobiti vau tvrdnju. Ali ako ja to uradim, hoete li
oporei svoj stav?''

Kada su oni odgovorili da hoe, ja sam rekao:

6 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

''Zaista je Allh ljudima povjerio polje Njegove presude, ija je vrijednost samo etiri dirhema,
cijena zeca, u jetu: ''O vjernici, ne ubijajte divlja dok obavljate obrede hadda! Onome od
vas ko je namjerno ubije - kazna je da rtvuje jednu domau ivotinju, iju e vrijednost
procijeniti dvojica vaih pravednih ljudi...'' (el-Maide,95.)

Takoer, On je prepustio ljudima polje Njegove presude u pogledu ene i njenog mua u 35.
jetu sre en-Nis': ''A ako se bojite razdora izmeu njih dvoje, onda poaljite pomiritelja iz
njegove porodice i pomiritelja iz njene porodice. Ako oni ele izmirenje - Allh e ih pomiriti.
Allh je Onaj Koji sve zna i Koji je o svemu obavijeten!'' (en-Nis', 35.)

Preklinjem vas, tako vam Allha! Da li je ljudska odluka (sud) da se usaglasi ono to je izmeu
muslimana, da bi se sprijeilo prolijevanje krvi pree nego ljudska presuda o zecu i eni
(porodinim obavezama i pravima) ili ne? ta je od toga vanije?''

Kada su oni odgovorili da je vanija arbitraa (meu muslimanima), ja sam od njih zatraio da
povuku svoj prigovor 'Alijinom pristajanju na arbitrau i oni su se sloili.

Ja sam rekao: ''to se tie vae tvrdnje u pogledu 'Alijine borbe bez uzimanja robova ili ratnog
plijena, to znai da biste vi uzeli vau majku ''iu, radijallhu anh, kao robinju. Tako mi Allha,
ako kaete da ona nije vaa majka - vi ste napustili islm. A tako mi Allha, ako kaete da biste
je uinili robinjom i dozvolili ono to je dozvoljeno u sluaju drugih robinja (tj. polni odnos) -vi ste
napustili islm. Vi ste uhvaeni izmeu dvije kobne greke, jer je Allh, subhneh we te'l,
rekao: ''Poslanik je vjernicima prei nego oni sami sebi, a njegove ene su - majke njihove.'' (elAhzb, 6)

7 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Ja sam ih onda pitao hoe li porei svoj prigovor 'Alijinom odbijanju da uzme svoje poraene
muslimanske protivnike kao robove i oni su se sloili.

Onda sam ja rekao: ''to se tie vae tvrdnje u pogledu njegovog brisanja titule (naziva)
emrul-mu'minn, ja u vam dati slian primjer u pogledu nekoga kojim ste zadovoljni. Na dan
Hudejbijje, Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je sklopio sporazum sa muricima koje
su prestavljali Eb Sufjn ibn Harb i Suhejl ibn 'Amr. On je rekao 'Aliji da pie, pa je 'Alija
napisao: ''Ovo su uslovi mira o kome se sloio Muhammed, Allhov Poslanik''. Meutim, murici
su prigovorili, rekavi: ''Tako nam Allha, mi ne znamo da si ti Allhov Poslanik. Jer da si ti to mi se ne bismo borili protiv tebe.'' Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, je onda rekao:
''O Allhu, Ti zna da ja jesam Allhov Poslanik. Izbrii to, o 'Alija, i napii: ''Ovo su uslovi mira
oko kojeg se sloio Muhamed ibn 'Abdullh''.''

Tako mi Allha, sigurno je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, bolji nego 'Alija, pa je
ipak obrisao naziv od sebe.'' Skoro dvije hiljade hawrid je povuklo svoje stavove i ponovo se
pridruilo 'Alijinim snagama, dok se ostatak njih pobunio i bili su ubijeni.''

Ashb Dundb el-Azd je rekao: ''Kada smo mi krenuli sa 'Alijom ibn Eb Tlibom protiv
hawrid i doli do njihovog logora, na nae iznenaenje uli smo glasno zujanje (poput
zujanja pela) od njihovog uenja Qur'na.''

8 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Takoer se prenosi da su 'Aliji, kada se sloio sa arbitraom, dola dvojica hawrid po


imenima Zer'ah ibn el-Berd et-T' i Hurqs ibn Zubejr es Sa'd, uli kod njega i rekli: ''Sud
pripada samo Allhu.'' 'Alija je odgovorio: ''Sud pripada samo Allhu'', pa mu je Hurqs rekao:
''Pokaj se za svoj grijeh i povuci svoju odluku da prihvati ljudsku presudu. Onda nas vodi
naprijed da se borimo protiv naih neprijatelja sve dok ne sretnemo naeg Gospodara. A ako ne
odustane od ljudske arbitrae u nadlenosti Allhove Knjige, ja u se sigurno boriti protiv tebe,
traei time Allhovo Lice.''

Hawridi su se sakupili na imanju 'Abdullha ibn Wehb er-Rsija, koji im se obratio nakon
zahvaljivanja i pohvale Allha, rekavi:

''Ne prilii ljudima koji vjeruju u Milostivog i koji sebe vezuju za sud Qur'na da im ovaj svijet prema kome ljubav proizvodi samo nespokojstvo - bude drai od nareivanja dobra,
zabranjivanja zla i govora istine. Zato nam se pridruite u pobuni.''

'Alija ibn Eb Tlib, radijallhu 'anhu, im je napisao: ''Sigurno su se ova dva ovjeka koje smo
prihvatili kao sudije suprotstavili Allhovoj Knjizi i slijedili svoje strasti, dok smo mi na svom
prvobitnom stavu.''

Oni su mu u odgovoru napisali:

9 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

''Ti svakako nisi ljut u ime svoga Gospodara, ve samo radi sebe smog. Meutim, ako
posvjedoi svom sopstvenom kufru i zatrai oprosta, mi emo razmotriti razilaenje izmeu
nas i tebe. U suprotnom - mi emo ti se bez razlike suprotstaviti.''

Hawridi su na svom putu naili na 'Abdullha ibn Khabbba i pitali ga: ''Da li si od svog oca
uo kakav hadth koji on prenosi od Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, a koji se
tie nas?''

On je odgovorio: ''Da. uo sam svoga oca da prenosi da mu je Allhov Poslanik, sallallhu


'alejhi we sellem, spomenuo fitnu (razdor) u kojoj je onaj koji sjedi bolji nego onaj koji stoji, onaj
koji stoji bolji nego onaj koji hoda, a onaj koji hoda od onoga koji tri. I on mu je rekao: ''Ako
doivi to vrijeme - budi kao Allhov rob koji je ubijen (Hbil koji nije htio dii ruku na svoga
brata)''.

Oni su ga upitali: ''Da li si zaista uo svoga oca da to prenosi od Allhovog Poslanika, sallallhu
'alejhi we sellem?'', a on je govorio da jeste.

Oni su ga poveli do ivice rijeke, odrubili mu glavu, pa mu je krv potekla u mlazu poput pertle
sandale. Nakon toga su se oni okrenuli njegovoj trudnoj eni, rasporili njen stomak i prosuli
njenu utrobu.

Kasnije, kada su se ulogorili u vrtu palmi u Nehrewanu, pala je jedna zrela hurma (datula) i
jedan od njih ju je pokupio i ubacio u svoja usta. Kada mu je drugi rekao da on nema prava da
je uzme bez plaanja njene cijene, on ju je momentalno ispljunuo iz svojih usta.

Jedan od njih je otrio svoj ma i poeo da njime mae vazduhom, a kada je svinja zimmije

10 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

(nemuslimanskog tienika) prola, on ju je udario svojim maem da ga isproba. Njegovi


drugovi su mu rekli da je ono to je on uradio loe, pa je on pronaao vlasnika svinje i platio mu
cijenu koja mu je odgovarala.

Kada je 'Alija hawridima poslao izaslanika da predaju ubicu 'Abdullaha ibn Khabbba, oni su
govorili da su ga svi oni ubili. Zahtjev je ponovljen tri puta i svaki put su oni isto odgovorili. 'Alija
je onda rekao svojim sljedbenicima da otponu bitku protiv njih. Za vrijeme borbe bi jedan od
hawrid rekao drugome: ''Pripremi se da sretne Gospodara, idui u dennet''

Meutim, oni su uskoro doivjeli uasni poraz u kome su 'Abdullah ibn Wehb i mnogi od
njegovih sljedbenika ubijeni.

Druga grupa se sljedee godine pobunila protiv 'Alije, pa je bila poslata vojska da ugui pobunu.
Meutim, za vrijeme ovog perioda 'AbdurRahmn ibn Muldem i njegovi prijatelji su se u
Nehrewanu sreli da spominju i ale gubitak svojih sunarodnika, gdje su isplanirali svoju osvetu.
Oni su rekli da ne mogu biti zadovoljni da ostanu na ovom svijetu nakon pogibije svoje brae,
koja nisu marila hoe li im biti prigovoreno za ono to su uradili traei Allhovo zadovoljstvo.
Bilo je odlueno da oni prodaju svoje due Allhu, ciljajui one koje su oni smatrali voama
korupcije; oni e osvetiti krv svoje brae i osloboditi muslimane iz njihovih ak.

Muhammed ibn Sa'd je od svojih ejhova prenio sljedee:

''Sastala su se trojica hawrid, 'AbdurRahmn ibn Muldem, el-Burek ibn 'Abdillh i 'Amr ibn
Bekr et-Temm u Mekki i zavjetovali se da ubiju 'Aliju, Mu'wiju i 'Amra ibn el 'sa i da ne izdaju
jedan drugoga. Ibn Muldem je rekao: ''Prepustite meni 'Aliju'', el-Burek je rekao: ''Ja preuzimam
Mu'wiju'', a 'Amr je rekao: ''A ja u ubiti 'Amra''.'' (Et-Taber, ''Trh el-Umem wel-Mulk'', 6.
tom, 83. str.)

11 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Ibn Muldem je otiao u Kfu u zakazanoj noi. Kada je 'Alija napustio svoju kuu da bi
prevodio sabah-namz, Ibn Muldem ga je udario u elo estokim udarcem koji je prodro do
njegovog mozga. 'Alija je povikao ljudima da ga ne puste da pobjegne i on je bio uhvaen.

Kada mu je Ummu Kulthm povikala: ''O Allhov neprijatelju, ubio si emrul-mu'minna


nepravedno'', on joj je odgovorio: ''Onda plai.''

On je onda rekao: ''Ja sam otrovao svoj ma, pa ako me on nadivi, molim Allha da ga udalji i
uniti.''

Kada je 'Alija umro, Ibn Muldem je doveden da bi bio pogubljen. I ak iako je 'Abdullh ibn
Da'fer odsjekao obje njegove ruke i noge, on nije zaplakao niti progovorio. Nakon toga su oba
njegova oka probijena crvenim uarenim ekserima, ali on i dalje nije putao glasa. Umjesto toga
on je poeo da ui sru el-Aleq: ''Ui u ime Gospodara tvoga Koji stvara; stvorio je ovjeka od
ugruka...'' i zavrio ju je, dok je krv tekla iz njegovih onih duplji. Meutim, kada je dio njegovog
jezika zapaljen, on je zavikao, a kada je upitan zato je to uradio u tom momentu, on je
odgovorio: ''Mrzim da sa ovog svijeta odem sa neim drugim mimo spomena Allha na svom
jeziku.''

Gledajui u kou njegovog ela, ovjek je mogao vidjeti kafenilo, posljedicu dugih seddi u
namzu, Allh ga prokleo.

Kada je el-Hasan (ibn 'Al), radijallhu 'anhu, elio da sklopi mirovni sporazum sa Mu'wijom,
hawrid po imenu el-Derrh ibn Sinn se pobunio protiv njega. El-Derrh mu je rekao: ''Ti si
poinio irk, kao to je i tvoj otac uinio'', a onda ga je ubo u gornji dio butine.

12 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Hawridi su nastavili da se diu u pobunama protiv muslimanske drave, masakrirajui


nedune muslimanske mukarce, ene i djecu, i za vrijeme emewijske i 'abbasijske

Meu njima se uskoro pojavila raznovrsnost sekti.

Na primjer, sljedbenici Nfi'a ibn el-Azraqa su sebe smatrali muricima sve dok su u murikoj
zemlji, ali ako je napuste - oni postaju muslimani. Takoer, oni su one koji se ne slau sa
njihovim stavovima i one koji su poinili velike grijehe smatrali muricima, dok su one koji se ne
pridrue njihovim snagama za vrijeme bitke smatrali nevjernicima. Oni su dozvolili ubijanje
muslimanskih ena i djece jer su im presudili da su murici.

Meutim, jedan od azraqijj Medde ibn 'mir eth-Theqaf se raziao od nekih od Nfi'ovih
stavova i zabranio je prolivanje muslimanske krvi i uzimanje muslimanskog imetka. On je
takoer smatrao da e grijenici od njegovih sljedbenik biti kanjeni na mjestu mimo
dehennemske vatre i da je dehennem rezervisan za one koji se ne sloe sa njegovim
sektakim miljenjima.

Neke od hawridskih sekti su smatrale da e svako ko pojede makar koliko je dva falsa imetka
jetma (siroeta) ii u dehennem, jer je Allh, subhneh we te'l, obeao vatru onima koji
poine ovaj grijeh. (fals-hiljaditi dio dinara)

13 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Takoer, meu vjerovanjima hawrid je i miljenje da immet (vostvo drave) nije


specifikovano ni za koga, osim ako je on uen i bogobojazan, pa tako svako od obinog naroda
koji ima ova dva kvaliteta moe bit imm.

Od njihovog miljenja su iznikli stavovi mu'tezil u pogledu prosuivanja dobrog i zlog od strane
razuma, kao i stav da je pravda sve ono za to razum prosudi da je pravedno.( ''El-Milel
wen-Nihel'', 1. tom, 113. str.)

udna vjerovanja haridijskih sekti i zabiljeene prie o njihovim aktivnostima su brojne, ali ja
ne smatram da je dalja razrada potrebna, zbog injenice da je glavna namjera (ovog

poglavlja) pogled na trikove i strategije Iblsa, kojima je on obmanuo ove budale koji su svoje
neznanje pokazali svojim djelima i vjerovali da su 'Alija ibn Eb Tlib i oni sa njim od muhdir i
ensrij bili u greci, dok su oni bili u pravu.

Oni su dozvolili prolivanje krvi djece, a nisu dozvolili jedenje hurme (datule) bez plaanja njene
cijene. Oni su sebe silno uposlili 'ibdetom, stojei itave noi u namzu, a kada je njegov jezik
posjeen, Ibn Muldem je zavikao da ne bi propustio priliku da spomene Allhovo ime. Ipak, oni
su dozvolili ubistvo 'Alije ibn Eb Tliba, radijallhu 'anhu, i izvadili svoje sablje na muslimane.

14 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Nije me iznenadila njihova uvjerenost u svoje znanje, niti njihovo ubjeenje da su bili ueniji od
'Alije, Allh bio zadovoljan njime, jer je (jo i prije) Dhul-Khuwejsire rekao Allhovom Poslaniku,
sallallhu 'alejhi we sellem: ''Budi pravedan, jer si nepravedan.''

A Ibls je bio taj koji ih je odveo da poine ove zloglasnosti. Mi traimo utoite kod Allha od
naputanja i poraza (na rukama Iblsa).

Muhammed ibn Ibrhm je prenio da je uo Allhovog Poslanika, sallallhu 'alejhi we sellem, da


je rekao:

''Pojavie se meu vama ljudi zbog ijeg namza, posta i dobrih djel ete prezirati svoj namz,
post i dobra djela. Uie Qur'n, ali on nee prelaziti njihova grla i izlazie iz vjere kao to
strijela prolazi kroz njen plijen.'' (Buhr i Muslim)

'Abdullh ibn Eb Ewf je prenio da je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao:

''Hawridi e biti psi dehennemskih stanovnik.''

15 / 16

HAVARID (HARIDIJE)

Preuzeto iz Telbisu Iblis - Ibn el-Dewz

16 / 16