You are on page 1of 1

Nume si prenume __________

TEST MULȚIMI – clasa a V-a

SUBIECTUL I Completați spațiile libere:
1. (20 p) Se dau A = {1, 3, 10} și B = {1}. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:
a) 1 A ......
b) 10 A .....
c) 5 B .....
d) B A .....


e) A B = {1, 3, 10} …..
f) A B = {10} …..
2. (15 p) Se dă următoarea diagramă:
a) Elementele comune celor două mulțimi sunt .....
b) Elementele pare ale mulțimii A sunt .....
c) Elementele mulțimii B sunt .....
3. (10 p) Dacă A = {0, 2, 3} și B = {0, 1, 5} atunci

A B = {……………..}
și

A

B = {…………}

4. (10 p) Se dă mulțimea M = {1, 4, 6, 8}.
a) card M = .....
b) O submulțime cu 3 elemente a mulțimii A este {…………}
SUBIECTUL II Pe foaie scrieți rezolvările complete:
 N* x  3

1. (15 p) Fie mulțimile A = {x
} și B = { x
a) Determinați cele două mulțimi.
b) Aflați A – B .

 N 2x  3  1

}.

 N x  2k , k  3

2.

(20p) Se dau mulțimile A = {x
} , B = {0, 2, 6} și C = {0, 1, 2}.
a) Determinați A.

 
  
b) Calculați B N, (B – C) (A B), (A B) (A C).