You are on page 1of 43

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG

ISI KANDUNGAN

PERUTUSAN GURU BESAR SEKOLAH
KEBANGSAAN CHENG

BAHAGIAN 1 : PROFIL SEKOLAH

BAHAGIAN 2 : PELAN STRATEGIK SEKOLAH

BAHAGIAN 3 : PELAN TAKTIKAL SEKOLAH

BAHAGIAN 4 : PELAN TINDAKAN SEKOLAH

PENUTUP

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG

2017 – 2019

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG

2017 – 2019

PERUTUSAN GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG
Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera. Berkat , Tepat , Cepat
Salam Melaka Maju Negeriku Sayang Fasa 11.
Sebagai Peneraju Utama Sekolah Kebangsaan Cheng , saya mengharapkan semua warga sekolah ini
dapat menghayati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ( PPPM ) yang mengandungi 5 aspirasi sistem , 6 aspirasi
murid dan 11 anjakan utama. Kementerian Pendidikan Malaysia telah merangka pelan pendidikan yang pragmatik ini agar
dapat direalisasikan sepenuhnya demi kelansungan Negara di persada dunia.

Sebagai pendidik kita semua dituntut untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran
selaras dengan kemajuan ICT dalam era globalisasi yang semakin mencabar .Kita semua bertanggungjawab untuk
melahirkan generasi berilmu , berketrampilan dan berakhlak mulia seperti termatub dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan serta Visi Dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Justeru itu saya menyeru semua warga Sekolah
Kebangsaan Cheng bangkit menyahut cabaran ini dengan menanamkan semangat dan azam baru untuk membuktikan
kecemerlangan sekolah ini dapat dilaksanakan.

Saya yakin dan percaya seluruh warga SK Cheng akan mempertingkatkan usaha untuk menjana kecemerlangan sekolah
ini seiring dengan kecemerlangan pendidikan Negara kita.Saya sentiasa menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap
barisan pendidik dan semua staf sokongan sekolah ini berkemampuan memajukan dan memperkasakan SK Cheng.
Akhir kata dari saya mengharapkan kerjasama semua pihak dapat berkerja secara sepasukan dalam memajukan sekolah
ini.
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG
…………………………………….......

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG

2017 – 2019

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG

BAHAGIAN 1
PROFIL SEKOLAH

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG

2017 – 2019

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG SEJARAH SEKOLAH KEBANGSAAN SKC PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

IPG dan pihak-pihak swasta.  90% guru yang mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. PPD.  Guru-guru yang berdedikasi mendidik para pelajar yang lemah dan perlukan bimbingan.  Hubungan yang baik daripada JPM dan PPDMT dengan pihak sekolah.  Kemudahan fizikal bangunan dan prasarana baik dan kondusif.  Bantuan sumber tenaga. PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG . kewangan dan program-program daripada JPM.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 PROFIL SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG  Guru mencukupi dan 100% terlatih.  Sokongan padu daripada pihak pentadbir.

dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. intelek. rohani.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019  Kerjasama PIBG . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG . emosi. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani.

Kod Sekolah Nama Sekolah LainAsli Bumi Cina LainAsli Bumi Cina India India Lain Jumla Bukan Buka Buka Lain Isla Islam / Islam Islam Bukan Buka Jumlah h Purata Islam n n Islam Bil.50 JUMLAH 22 0 0 0 0 0 0 266 244 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 19 13 0 3 5 0 0 3 0 293 268 0 561 25.Kelas m Melayu Islam n Murid Islam Islam Islam L P R L P R 1 L P RL P R L P R L P R L P R L P R L P R L P R L P R SEKOLAH MBA2029 KEBANGSAA N CHENG 22 0 0 0 0 0 0 266 244 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 19 13 0 3 5 0 0 3 0 293 268 0 561 25.” DATA MURID & KOMPOSISI GURU/STAF RUMUSANDATA ENROLMEN KESELURUHAN SEKOLAH BAWAH SELIAAN MENGIKUT SEKOLAH MURID Bil.50 PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG .PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 ANALISIS SEKOLAH PERJAWATAN Pada 19/07/2016 03:07:46 SISWAZAH KEDUDUKAN GRE KOD SEKOLAH PERKHIDMATAN/SEKO D TIAD JU LAH L P A M Senarai ada Opsyen Dominan SEKOLAH KEBANGSAAN MBA2029 A 10 25 0 35 CHENG Senarai Tiada Opsyen Dominan 1 JUMLAH 25 0 35 0 BUKAN SISWAZAH TIAD JUM A TIADA MAKLUMAT SKIM TIAD L P JUM A JUMLAH P 3 8 0 11 0 0 0 0 13 33 0 46 3 8 0 11 0 0 0 0 13 3 3 0 46 LENCANA SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG L P TIAD JUM A L .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA VISI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG UNGGUL KAWASAN TANJUNG MENJELANG TAHUN 2020 MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MISI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG .

EMOSI. KREATIF. MOTTO SEKOLAH KEBANGSAAN SKC BERAKHLAK. BERILMU . ROHANI DAN INTELEKTUAL.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 PEMBANGUNAN MODAL INSAN MELALUI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKUALITI. BERJAYA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG . INOVATIF KE ARAH MELAHIRKAN GENERASI YANG SEIMBANG DARI SEGI JASMANI.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 PIAGAM PELANGGAN Kami sebagai warga sekolah akan berusaha perkhidmatan kepada pihak-pihak berikut: Kepada Murid: PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG sedaya upaya untuk memberi .

3. Memastikan semua diberi peluang untuk mengembangkan bakat. 4. PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG . 2. Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa 1 minggu. minat dan kebolehan melalui aktiviti ko kurikulum. 2. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum dihantar kepada pihak yang berkenaan.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 1. Memastikan kesalahan disiplin kurang daripada 5% daripada keseluruhan murid PIAGAM PELANGGAN Kepada Ibubapa 1. Memastikan 90% murid sudah dapat menguasai 4M sebelum ke tahap 2. Meningkatkan lebih 80% kualiti pengajaran dan pembelajaran serta bimbingan berdasarkan instrument SKPM.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 3. Memastikan 50% ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan. Mematuhi dan melaksana segala arahan dan kehendak. PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG . Kepada Komuniti 1. PIAGAM PELANGGAN Kepada Kementerian/JPN/PPD 1. Bersedia menerima 100% teguran dan cadangan membina yang bertujuan ke arah membina sekolah cemerlang.

JPN dan PPD.telus dan berakauntibiliti dalam semua perkara. Sentiasa tulus. 3. 4. Sentiasa berusaha menjaga nama baik KPM. NILAI BERSAMA PRIHATIN ` KOMITED BERDAYA SAING NILAI PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG .PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 2. Mengambil tindakan yang dikehendaki setepat dan secepat yang termampu.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG INOVATIF DAN KREATIF BERIMAN HORMATMENGHORMATI SAYANGMENYAYAN G CARTA ORGANISASI PENTADBIR PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG ASPIRASI SISTEM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

sosioekonomi ) menjelang 2020 • Dalam kalangan satu pertiga negara teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA. • Sistem pendidikan yang memberi murid nilai dan pengalaman bersama dalam kepelbagaian • 50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( spt antara bandar-luar bandar.PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA • Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid melalui bajet semasa.jantina.TIMSS dalam 15 tahun • 100% enrolmen merentas semua tahap daripada Prasekolah hingga ke menengah atas menjelang 2020 EKUITI PERPADUA N KECEKAPA N KUALITI AKSES PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

• • • • • • TERAS STRATEGIK • PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit Bekerjasama dengan ibu bapa.PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan . Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah • Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan • Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai • Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris • Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 . komuniti dan sektor swasta secara meluas Tranformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia Mengupaya JPN.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG TERAS 1 2017 – 2019 • AKSES KEPADA KEJAYAAN • KUALITI STANDARD ANTARABANGSA YANG TINGGI TERAS 2 TERAS 3 • EKUITI UNTUK SEMUA MURID TERAS 4  TERAS 5  MEMUPUK PERPADUAN DALAM KALANGAN MURID PELAKSANAAN BERKECEKAPAN TINGGI KRA (KEY RESULT AREA) SEKOLAH PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG • KURIKULUM KRA 1 2017 – 2019 ANALISIS SWOT : KELAB KOMPUTER •HAL EHWAL MURID KRA 2 KEKUATAN KRA 3 KELEMAHAN L1 – Talian dan akses internet lemah L2 – Murid tiada pendedahan awal di rumah • KO KURIKULUM K1 – 96% guru memiliki kemahiran ICT tahap 4 dan 100% celik IT K2 – Bilik VLE Frog PA21 K3 – 100% guru-guru celik IT K4 – PKG berdekatan dengan sekolah KRA 4 PELUANG P1 – NYDP PIBG banyak menyumbang wang dan keperluan untuk sekolah P2 – Hubungan baik PPD.KEWANGAN ANCAMAN C1 – Tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan IT masih rendah C2 – Sebilangan besar pelajar datang dari keluarga yang sosioekonomi dan tahap pendidikan yang rendah C3 – Sikap segelintir ibubapa yang tidak peka terhadap kehadiran anak-anak ke kegiatan Kokurikulum . JPN PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG  .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG SDSD K1 – L1 – ANALISIS PERSEKITARAN SEKOLAH PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG KEKUATAN KELEMAHAN CABARAN PELUANG P1 – C1 – BAHAGIAN 2 PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

8 1. Yang Mengajar 1 Memaksimumkan murid bagi ringgit 0 keberhasilan 3 3 0 1 setiap 1 S2 : Meningkatkan Tahun 6 0 GPS motivasi belajar ASPIRASI 100% enrolmen merentas prasekolah hingga ke menengah atas 2 2semua 2 tahap 2 daripada 1 1 murid menjelang 2020 BAND PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG ISU Tahap Pencapaian akademik masih rendah S3 : Menyediakan STRATEGIK modul ikut potensi KRA/MATLAMA Meningkatkan pencapaian akademik ke tahap cemerlang kelas yang guru T ajar KRA 1: KURIKULUM .7 murid.7 1.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 KRA 1: KURIKULUM PELAN STRATEGIK SEKOLAH (2017-2019) SASARAN PRESTASI BIL OBJEKTIF KPI 201 201 6 7 201 201 8 9 INISIATIF 202 0 PELAKSANA TOV TERAS 1 Akses kepada Kejayaan STRATEGIK 1 Meningkatkan 2 Kualiti % lulus S1 : Memastikan kualiti PK Akademik Standard Antarabangsa yg Tinggi Pencapaian meningk kesamarataan akses kepada pendidikanpengajaran guru ANJAKAN 1 Menyediakan berkualiti bertaraf antarabangsa Akademik Murid at dan pembelajaran Semua Guru 9 Bekerjasama dengan ibubapa.1 1.8 1.8 1. komuniti dan sektor swasta secara meluas Dalam UPSR 2.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 KRA 1: KURIKULUM TERAS 1 Akses kepada Kejayaan SASARAN INISIATIF PELAKSANA STRATEGIK 2 Kualiti Standard Antarabangsa yg Tinggi PRESTASI ANJAKAN 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa BIL OBJEKTIF KPI TOV 2017ibubapa. 8 9 0 STRATEGIK 12 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit Ekuiti untuk semua murid.n ibubapa dan pihak lain yang kalangan murid ke tahap 3. Mendapatkan LINUS di Numerasi 2. Maklumat Memberi 3. (BM) 5554 % PRESTASI BILSTRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN INISIATIF PELAKSANA 201 202 persekitaran melepasi dengan Tahap 1&2 30 75 100 pembelajaran yang TOV 201kehadiran 201 201pelajar 9 ke 0tahap cemerlang KRA/MATLAMA Meningkatkan peratus tahap Tahun 3 50 65 80 program Literasi % 7 % kondusif LINUS dan %30 TOV 70 6 201 2018 201 % T pencapaian Pembudayaan PBS (BI) 6 7 8 sekurangTahun 4 40 50 65 72 100 S6 : Memantapkan 1. Berjumpa nasihat dandan semasa berbincang Kakitangan Disipli kepada jalinan kasih setiap keciciran semua di 95% nilai murni perhimpunan dengan pagi. memberi berterima berdisiplin kasih anugerah dan berbicara tahunan dengan bagi PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG serta perkataan-perkataan murid yang mencapai yang mengamalka sopan.yang hadir bersih. ada. contoh kepada yangmurid baik. Guru dalam PBS internet untuk disalurkan terkini dan memastikan sehingga diri dan 2. sebelum Meningkatka Tahun 1 50 8068 72 76 100 S1 : Mengadakan sesi Semua Guru 75 % 90 KRA/MATLAMA BIL ASPIRASI OBJEKTIF Meningkatkan KPI tahap pencapaian murid SASARAN dalam PBS INISIATIF PELAKSANA Mat Tahap Memaksimumkan keberhasilan murid bagitaklimat setiap ringgit. anugerah kepada 3. 201 komuniti 201 202 91 Bekerjasama dengan dan sektor swasta secara meluas TERAS Akses kepada kejayaan. ASPIRASI Semua % Murid 100% enrolmen atas merentas semua tahap daripada prasekolah hingga ke menengah atas menengah menjelang 2020 TOV 2016 201 201 murid dapat menjelang melepasi S4 : Memperkukuhkan Akademik 2 Sistem2020 pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman & nilaiPK kepada kanak-kanak 7 8 menguasai Saringan budaya membaca di ISU Tahap pencapaian kurikulum masih rendah dengan menghargai kepelbagaian. KRA 2: HAL EHWAL MURID KRA 2: HAL EHWAL MURID . Memastika Meningkatk 55 90 92 9480 95 95 95 1. Semua Guru Yang LINUS sekolah STRATEGIK 32: System yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia BM. kelas. Mengenalpasti murid selalu 1. pelaksanaan Menyedia ponteng. Membudayakan penuh sebagai ucapan galakan dan sopan dan salam. BIL OBJEKTIF 0 KPI SASARAN PRESTASI INISIATIF PELAKSANA ANJAKAN 1 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga 2. murid sentiasa yang lebih pelajar 4. dan menerap nilai Semua Guru HEM Band 3 Tahun 5 40 60 75 maklumat dari Sumber sekolah dengan ponteng n dan kehadiran an sahsiah teras 2. n Meningkatka gejala an Meningkatk % %60% %70%% % 80% % 90% % %%1. Guru berkepentingan. sekolah. GPK kurangnya S2. seterusnya rasa hormat. Memberi yang anugerah menunjukkan bulanan Kelas berpakaian baik. peratus kehadiran tertinggi n nilai-nilai iaitu melebihi 90% setiap murni. surat amaran. 4. n 50% Yang1.BI & Mengajar 3. Mengeluarkan sekolah. melangkah Literasi % % % S5: bersama Menyediakan T PRESTASI ISU Tahap pencapaian di tahap murid Tahun 2 35 HEM 63 sederhana 77 Ibubapa murid baru berkaitan Mengajar ke Tahap 2. tahun Memberi ibu bapa/penjaga. dan 2.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG BIL BIL 1 OBJEKTIF OBJEKTIF 2017 – 2019 KRA 3: KO KURIKULUM : KELAB KOMPUTER SASARAN PRESTASI KPI SASARAN PRESTASI INISIATIF KPI INISIATIF TOV 2017 2018 2019 TOV 2016 201 201 7 8 Peningkata 10% 20% 40% 60% Meningkatkan bimbingan secara n kumpulan dan individu pengguna 90% 95% 97% 100 Mengadakan latihan sukan dan Peringkat an Sk VLE % olahraga secara konsisten dan Frog berterusan.4. KRA 3: KO KURIKULUM PELAKSANA PELAKSANA Guru Penasihat Kelab Komputer olahraga dengan sekolah bantuan Penyelaras Bestari .5 & 6 bilangan dengan murid penggunaan menyertai komputer acara sukan 0% 10% 12% dalam peringkat Daerah 15% Memberi pendedahan input yang PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG pembelajara sekolah dan lebih banyak tentang olahraga n 10% di diperingkat sekolah dan daerah peringkat Daerah.3. Meningkatka n 95% 3. Meningkatka penglibatan murid n 95% tahun 2.

2017 – 2019 Meningkatka n tahap terbaik audit kewangan sekolah Audit Cemerla ng Memuask an 2015 SASARAN PRESTASI INISIATIF KRA 5: FIZIKAL SEKOLAH 2016 Memuask Memuask an an PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 201 201 7 8 Bai k Bai k PELAKSANA 2019 Cemerla S1 : Memastikan ng kualiti pengurusan kewangan panatia meningkat S2 : Memastikan peruntukan PCG sekolah digunakan sebaik mungkin Pentadbir sekolah & Semua Guru . komuniti.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG TERAS STRATEGI K ANJAKAN TERAS STRATEGI ASPIRASI K ISU ANJAKAN STRATEGI K ASPIRASI 1 Akses kepada kejayaan 3 Ekuiti untuk semua murid 1 Memaksimunkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit 0 9 Bekerjasama dengan ibubapa. dan sector swasta secara meluas 3 Meluaskan Melahirkan Akses rakyatKepada yang menghayati 1 Pendidikannilai Berkualiti dan Berkemampuan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak EKUITI UNTUK SEMUA MURID dengan menghargai kepelbagaian. 3 Melahirkan rakyat yang menghayati nilai Peningkatan murid dalam acara sukan olahraga di peringkat 1 Memaksimunkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit sekolah dan daerah 0 1 Meningkatkan ketelusan untuk bertanggungjawab awam secara langsung 1 Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman & nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian KRA 4: KEWANGAN ISU STRATEGI Meningkatkan BIL OBJEKTIF KPI pembelajaran murid K TOV 1.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 SASARAN PRESTASI BIL OBJEKTIF KPI TOV 2015 201 6 201 7 1. Meningkatka n persekitaran fizikal sekolah yang bertaraf tinggi Sekolah diperlengk apkan dengan infrastuktu r yang lengkap Sed erha na Baik Baik Baik INISIATIF PELAKSANA Pentadbir BAHAGIAN sekolah 3 Semua Guru S1 : memastikan pembangunan prasarana sekolah meningkat S2 : memastikan prasarana yang disediakan digunakan dengan berhemah PELAN TAKTIKAL SEKOLAH (2017) PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG .

% murid melepasi saringan LINUS meningkat Membantu murid Tahun 6 yang tidak menguasai 3M % murid lulus dalam UPSR meningkat %murid melepasi sarigan LINUS meningkat Memastikan PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI Panitia SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG murid menguasai LINUS PELAN KONTIGENSI /CATATAN Semua guru mengajar LINUS terlibat Melibatkan murid Tahun 6 & Murid LINUS .Okto 2016 KOS/ SUMBE R RM 100 Mac – Sept 2016 RM 100 OUTPUT INDIKATOR PRESTASI Semua murid dapat menguasai LINUS sebelum melangkah ke Tahap 2.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG STRATEGI 2017 – 2019 S3 : Menyediakan kecukupan latihan kepada murid S6 : Memantapkan pelaksanaan LINUS di sekolah PELAN TAKTIKAL: KURIKULUM BIL PROGRAM T/JAWA B 1 Program Kelas Intensif LINUS Penyelar as LINUS 2 Modul Intervensi I) UPSR II) LINUS Guru Thn 6 & Guru LINUS Ketua TEMPOH MULA/ AKHIR Feb .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG BIL 3 PROGRAM Minggu Panitia T/JAWA B Ketua Panitia TEMPOH MULA/ AKHIR Feb – Okt 2016 KOS/ SUMBE R RM 200 (1 panitia) OUTPUT INDIKATOR PRESTASI Pelajar mengambil bahagian dalam pertandingan % pencapaian peperiksaan dalaman meningkat 2017 – 2019 PELAN KONTIGENSI /CATATAN Program ini gabung jalin dalam program pelbagai panitia berkaitan PELAN TAKTIKAL: KURIKULUM Bakat-bakat pelajar dapat diasah dan diketengahkan Nilai-nilai murni seperti kejujuran. bekerjasama dan lain-lain dapat diterapkan 4 Program 1 Guru 1 Murid 1 Kejayaan GPK 1 Semua Guru Mac – Okt 2016 RM 20 (1 guru) Pelajar yang lemah dan gagal dalam PKSR dapat PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG dibantu oleh mentornya % pelajar lulus meningkat dalam peperiksaan PKSR & UPSR Murid terlibat Tahun 5 & 6 .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG BIL 6 PROGRAM Kelas Tambahan Terancang T/JAWA B Ketua Panitia (Subjek Teras) TEMPOH MULA/ AKHIR Mac – Sept 2016 KOS/ OUTPUT SUMBE R RM 1000 Pelajar dapat menguasai Matapelajaran yang diajar Hari Panitia Ketua Panitia Feb – Okt 2016 % murid lulus serta GPS peperiksaan UPSR meningkat PELAN KONTIGENSI /CATATAN Latih Tubi PELAN TAKTIKAL: KURIKULUM Penyelar as Tahun 6 7 INDIKATOR PRESTASI 2017 – 2019 Tiada Pelajar biasa dan mengenali bentuk-bentuk soalan serta jawapannya Pelajar mendapat input terkini mengenai matapelajaran teras setiap minggu Membentuk keyakinan diri yang dapat membantu PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG pelajar memperolehi ilmu pengetahuan % pelajar yang mempunyai perasaan malu menurun % pelajar yang menguasai ilmu pengetahua n yang diajar meningkat Program ini dijalankan setiap hari bermula hari isnin-jumaat. Program dijalankan 10 minit selepas waktu perhimpunan pagi. .

bersahsiah dan berketerampilan Tiada budaya merayaurayau. PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 PELAN KONTIGENSI /CATATAN 1. Anuger ah kehadir an 1. Meningkatkan Semua disiplin. . Membe ri amaran 2. Berpakaian sentiasa kemas dan bersih dan berani membuat persembaha n murid. TEMPOH KOS/ HALOUTPUT INDIKATOR PELAN TAKTIKAL: EHWAL MURID T/JAWA B GPK HEM MULA/ AKHIR JAN-NOV SUMBE R RM400/ PIBG JAN-NOV RM700/ PIBG Guru Disiplin PRESTASI Kehadiran meningkat ke tahap 90% Hadir ke sekolah sehingga 90% ke atas. Mengad akan hari kanakkanak. sahsiah guru dan keterampilan murid. Murid berdisiplin. Membe ri surat tunjuk sebab 3. Guru Kelas 2. PROGRAM Meningkatkan kehadiran murid. Membe ri anuger ah pelajar contoh 2.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG BIL 1.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN TAKTIKAL: KO KURIKULUM: KELAB KOMPUTER PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

Kumpulan Elit VLE Frog 2017 – 2019 T/JAWA B TEMPOH MULA/ AKHIR KOS/ SUMBER OUTPUT INDIKATO R PRESTASI PELAN KONTIGENSI/CAT ATAN Kelab Kompute r Mei / 1 Minggu Peruntuka n Kokurikulu m Memperkenalk an murid dan warga luar tenatang VLE Frog Peningkata n penggunaa n VLE Frog Diadakan setahun sekali Kelab Kompute r bersama Penyelar as Bestari Sepanjang tahun Kewangan sekolah dan Kelab Komputer Sebagai pakar rujuk kepada guru dan murid dalam melaksanakan VLE Frog Menguasai Diadakan bila-bila 50% masa selama kemahiran setahun dalam aplikasi VLE Frog PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG . Minggu VLE Frog 2.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG BIL PROGRAM 1.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN TAKTIKAL: KO KURIKULUM PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

Memastikan semua murid melepasi ujian Saringan LINUS 2017 – 2019 BAHAGIAN 4 0 1 0 2 PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 2016 KURIKULUM TEMPOH PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Penyelaras LINUS BAJET KESELURUHAN TIADA Penyelaras PBS KUMPULAN SASARAN Murid LINUS Tahun 1.2 & 3 RM 100 PELAN TINDAKAN SEKOLAH KPI TOV SASARAN/CAPAI 2016 2017 2018 Semua murid dapat menguasai LINUS sebelum melangkah ke Tahap 2. Meningkatkan Ibu & Bapa / Murid Pemahaman PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG pemahaman ibu mengenai PBS bapa dan murid dalam kalangan berkaitan PBS Ibu bapa & murid meningkat THN 1 L– % N– % BI –63 % THN 2 L– % N– % BI – % THN 3 L– % N– % BI – % 35 50 55 THN 1 L– % N– % BI – % THN 2 L– % N– % BI – % THN 3 L– % N– % BI – % 60 NOTA . Taklimat Pembudayaan PBS OBJEKTIF 1.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG UNIT PROGRAM UTAMA/AKTIVITI 1. Program Kelas Intensif LINUS 2. THN 1 L– % N– % BI – 50 % THN 1 L– % N– % BI –73 % THN 2 L– % N– % BI – % THN 3 L– % N– % BI – % (2017) THN 2 L– % N– % BI – % THN 3 L– % N– % BI – % 2.

00 Penyelaras Bestari TOV SASARAN/CAPAI NOTA 2017 2018 2019 KUMPULAN SASARAN KPI Tahun1 hingga Tahun 6 Penggunaan VLE Frog meningkat 85% 90% 95% 95% Tahun 1 hingga Tahun 6 Menguasai 50% aplikasi dalam VLE Frog 60% 70% 80% 90% 2.00 Penyelas Kelab Komputer & RM 400. Kumpulan Elit VLE Frog OBJEKTIF 1. Sebagai pakar rujuk kepada guru dan murid dalam melaksanaka n VLE Frog PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG . Minggu Kelab Komputer 0 1 0 2 PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 2017 KOKURIKULUM : KELAB KOMPUTER TEMPOH PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Penyelas Kelab Komputer & Penyelaras Bestari 2.PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG UNIT PROGRAM UTAMA/AKTIVITI 1. Memperkenal kan murid dan warga luar tenatang VLE Frog 2017 – 2019 BAJET KESELURUHAN RM 400.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

Semua 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Guru Kelab Softball GPK 1 / GB KUMPULAN SASARAN Murid Tahun 3.4.4. Program sukan dan Olahraga Penambahbaikan Struktur sekolah 1.6 Murid Tahun3.5 & 6 KUMPULAN KUMPULAN SASARAN SASARAN Infrastuktur Murid Tahunsekolah 3.PELAN STRATEGIK PENGURUSAN SEKOLAHPROGRAM KEBANGSAAN CHENG TAHUN 2016 UNIT PROGRAM UNIT UNIT UTAMA/AKTIVITI PROGRAM PROGRAM UTAMA/AKTIVITI UTAMA/AKTIVITI 3.5. Mengadakan aktiviti sukan dan OBJEKTIF olahraga OBJEKTIF mengikut kekuatan dan 1.6 Murid Tahun 4.5.4.6% meningkat dalam KPI TOV SASARAN/CAPAI NOTA peperiksaan PKSR & KPI TOV SASARAN/CAPAI NOTA UPSR 2017 2018 2019 2016 2016 2017 Separuh Akhir Separuh Separ Separ Akhir Terlasan Terlaksa Terlaksa Mengurangkan Tiada Akhir uh uh a na na peratus Separuhkerosakan Akhir MSSD Akhir Akhir % murid menyertai 90% peralatan sekolah Suku Tempa 90% 95% 100% sukan tahunan Johan MSSM Akhir Tempa Tempa t meningkat t ke 3 t ke 3 Ke 2 Naib Johan Juara Juara Juara Meningkatkan % % murid menyertai murid yang hadir sukan peringkat aktiviti pengakap daerah meningkat PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG TOV 0% 60% 10% 80% 15% 90% 20% 95% .Pengakap 3.00 SASARAN/CAPAI NOTA 2015 2016 2017 Persatuan60% 3000 % murid lulus penuh 70% RM 80% Pengakap 28.5 & 6 3.4.5 &6 KPI 2017 – 2019 BAJET KESELURUHAN BAJET KESELURUHAN BAJET KESELURUHAN RM 3000 RM 8000 RM20000. Pengakap dan Sukan Daerah RIMUP 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 2 KO-KURIKULUM PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 2017 PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 2016 TEMPOH PELAKSANAAN FIZIKAL TANGGUNGJAWAB SEKOLAH 0 TEMPOH 0 0 PELAKSANAAN 0 0 0 0 1 KO 1 KURIKULUM 1 TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAKSANAAN 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 TANGGUNGJAWAB 0 4 0 5 0 6 0 7 0 80 90 01 11 21 GPK Ko.Memastikan kemahiran murid Mewujudkan latihan Softball suasana kondusif berterusan Sukan Tahunan sepanjang tahun 2.Softball OBJEKTIF 2.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PENUTUP PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .

PELAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN CHENG 2017 – 2019 .