You are on page 1of 11

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

Hanna Korecka FO
von Stefan Kosiewski
ZR Studia Slavica et
Khazarica ZECh
20170109 ME
Napsal sowa (») včera v 23:05 v kategorii Svetové združenie bývalých československých
politických väzňov, přečteno: 54×
radio:
https://gloria.tv/audio/SfVPabL1BDpS1MTeETvqbYame
Von: Hanna Korecka [mailto:hannah350@wp.pl] Gesendet: Samstag, 7. Januar 2017 21:56
An: S.Kosiewski <skosiewski@gmail.com> Betreff: Odp: AW: wezwanie wraz z informacją o
przejęciu sprawy dziek,boje sie bo nie wiem czego to poczatek-kontynuacja?;sprawa dotyczy
m.inn-vice -burmistrza Srodmiescia /Stowarzyszenie przywrocenia POMNIKA
WDZIECZNOSCI-AMERYCE-dluta Xawerego Dunikowskiego-na Skwer im Prez.HC HOOVERistad poczatek-itp,itd...
Józef Felcyn
odpowiedział
na Twój
komentarz na temat:
zdjęcie użytkownika
Jarek Wąsowicz. 8
styczeń o 11:09

https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

Przesłuchanie świadka
PDO432 Pidgin_Art

Hanna Korecka FO von Stefan Kosiewski Studia Slavica et
Khazarica ZECh 20170109 ME SOWA

Skąd chce Kamiński, szef służb specjalnych Kaczyńskiego
taki sam, jak Himmler, szef służb specjalnych Hitlera
wiedzieć, że poseł do Reichstagu, żyd i socjaldemokrata
Ludwig Marum taki sam, jak poseł do Sejmu RP, Piskorski
jest przetrzymywany słusznie w obozie koncentracyjnym
Kislau, gdzie polegnie w nocy z 28 na 29 marca 1934 r.
Cześć Jego Pamięci! Polacy i Katolicy we wieku dorosłym
ochrzczeni, jak Marszałek Dorn z Porozumienia Centrum
trzymani do chrztu przez dwie siostry żydowskie, z bratem
bliźniakiem, jak Jarosław Kaczyński z braku laku polskiego
zapytuje Josefus Felcynus Ministra Sprawiedliwości Ziobro
podważając wiarygodność odbioru Historii przez świadka

Aktualności

SOWA Magazyn Europejski
24 listopad 2016 · Ludwig Marum an Johanna Marum 4.4.1933 Schade
mein lieber Schatz, dass Du heute nicht zu Besuch kommen durftest. Dafür
hatten wir Besuch von Kommissar Pflaumer 38 und mussten oder durften
in den Rundfunk reden. 39 – Über die Behandlung hier und sonstiges, das
ich Dir erzählen werde. Ich bin wohlauf, lasse es mir schmecken und lese C. F. Meyer. Vor
allem aber denke ich an Dich und die Kinder in wahrer Liebe. Ich küsse Dich Dein Ludwig
http://www.ariadne.de/…/Marum-Das-letzte-Jahr-in-Briefen-Vo…
Ludwig Marum: Das letzte Jahr in Briefen | sowa.quicksnake.ro Ludwig Marum an Johanna
Marum 4.4.1933 Schade mein lieber Schatz, dass Du heute nicht zu Besuch kommen durf
test. Dafür hatten wir Besuch von… sowa.quicksnake.ro
http://sowa-magazyn.blogspot.com/2017/01/bezprawie-i-niesprawiedliwosc-dla.html
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

fot. ze zbiorów Rodziny Lepszy/ Kraków

PORTA NIGRA PDO431 Na Schwarzes Loch in SAGAN HER
Dnia Piątek, 30 Grudnia 2016 09:42 Magdalena Ciemiewska
<mciemiewska@warszawapraga.po.gov.pl> napisał(a)
W załączeniu przesyłam zawiadomienie o przejęciu przez prokuraturę
Okręgową warszawa- Praga w Warszawie sprawy o sygn. PO I Ds.
189.2016 Prokuratury Okręgowej w Warszawie wraz z wezwaniem w
charakterze świadka na dzień 9 stycznia 2017 roku w sprawie o sygn.
PO II Ds. 168.2016.

Odczucie strachu towarzyszyć winno modelowo osobom, przeciwko którym prowadzone jest
dochodzenie w .:Sprawie, tymczasem układ wychodąc ponad model ochrania ludzi układu,
którego elementami klasycznymi są: Prokurator i Policjant, obracajacy dochodzenie
przeciwko świadkowi oskarżenia. Tyle w dwóch słowach o przekabacaniu abo o obrotach
rzeczy pięć wieków po Koperniku.
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

Znając tę prawdę można jako świadek obawiać się po ludzku, zwyczajnie o swój własny zadek
i nie chcieć dlatego zeznawać niczego, co mogłoby być użyte potem przez ludzi układu przy
grze w salonowca (czyt. dupniaka). Mozna także nie bać się mocy argumentów przeciwnika,
mocnych butów i kastetów tzw. nieznanych sprawców. Można też oscylować jak błędny
ognik, świętojański robaczek między jedną, a drugą możliwością, przyzwalać na pomiatanie
świadkiem w amplitudach Odczuwanego w nadziei, że układ "da sobie spokój" po zamknięciu
dochodzenia i stwierdzeniu przy okazji przez macherów, że świadek nie powinien być groźny
dla układu.

Przedstawmy rzecz na przykładzie: w 1981 r. zaniosłem do Prokuratury Rejonowej w
Katowicach przy Placu Wolności, wspólnie z kilku znanymi mi osobami, które wcześniej
zapisałem do Komitetu Zakładowego Solidarności, który głównie po to wcześniej założyłem,
ażeby dodać odwagi w działaniu społecznym swoim bliźnim, przekazałem utajnianą przez
dyrekcję przedsiębiorstwa przed robotnikami dokumentację w sprawie nielegalnych usług
stolarskich wykonanych przez nich nieodpłatnie we wielu prywatnych domkach żydokomunistów: Gierka i Grudnia w Katowicach-Brynowie, sekretarza wojewódzkiego partii w
Katowicach (stolarka okienna i drzwiowa, schody, płytki łazienkowe sprowadzone z Włoch,
czy z Hiszpanii, poręcze obciągnięte skórą wielbłąda z Afryki, itd.), zgłosiłem zawiadomienie o
przestępstwach popełnionych na szkodę majątku przesiębiorstwa o charakterze
nowatorskim w PRL-u, żydoubecko-prywatno-państwowym PRODRYN (wynalazku
inowacyjnego w PRL-u, zapisanego na słupa o nazwisku Pyka, z rodowodem PRODRYN
(produkcja rynkowa), na wicepremiera Pykę, ponieważ moi koledzy związkowi z NSZZ
Solidarność, pracownicy PWD PRODRYN wręczyli mi przedtem wspomnianą dokumentację
dot. popełnienia przez zorganizowaną grupę przestępczą grzechów przeciwko socjalistycznej
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

moralności, wspomnianych już tu czynów karalnych, naruszających podstawowe zasady
współżycia społecznego w państwie demokracji ludowej i inne: martwe dusze zatrudnione w
przedsiębiorstwie PRODRYN, których nikt nie widział nigdy w żadnej fabryce, ja natomiast
ujrzałem na liście wypłat PWD PRODRYN w Katowicach obok wielu innych rzeczy, które dane
było mi naówczas doświadczyć Poznaniem z łaski ludzi i bogów.
Trzeba zaś przy tym wiedzieć, że ze Zjednoczenia PRODRYN, ze zakładu VIOLA w Gliwicach
wyszedł wicepremier Wilczek, który wprowadził po 1989 r. "Ustawą Wilczka" brutalny Dziki
Zachód, tzw. wolny rynek i kapitalizm z ludzką twarzą cinkciarza w kantorze wymiany walut,
bezbożnego donosiciela w konfesjonale i sutannie (TW "Dąbrowski", Wiktor Skworc na stolcu
Arcybiskupa Katowic, kasjer Episkopatu Polski), z twarzą kapusia Służby Bezpieczeństwa na
fotelach totalistycznej władzy w utrzymywanym do dzisiaj bandyckim poPRL-u, w którym
ostatnio zastrzeliły w końcu tego Wilczka na skwerku we Warszawie ub. r., po czym
prokuratura usłużnie ustaliła, że facet sam się powiesił na snopku bokserskim od
snopowiązałki pod mostem.
Moimi przełożonymi na stanowisku pracy specjalisty ds. zaopatrzenia w PWD PRODRYN w
Katowicach byli za Gierka (1979-80): dyr B. i jego zastępca ds. produkcji W. Te dwie osoby
obciążała także, w głównej
mierze, dokumentacja
przekazana do Prokuratury
przez Związkowców. W
konsekwencji dyr. nacz. B.
zwolnił swojego z-cę dyr. W.
z pracy, jako kozła ofiarnego
(albo puścił jako pierwsze
ogniwo łańcucha - zależy,
kto na fakt puszczenia się
sitwy patrzy), zaraz po
złożeniu przeze mnie
pierwszych zeznań w
Komendzie Miejskiej MO
przy ul. Zwirki i Wigury
tudzież po uświadomieniu
przeze mnie nazajutrz dyr.
B. stopnia szkodliwości
społecznej przedstawionego
milicji i udokumentowanego
dowodami działania
przestępczego układu
żydoubeckiego PRODRYN,
który nie został do dzisiaj
niestety podniesiony na
żadnej konferencji
naukowej IPN Komisji
Scigania Zbrodni
popełnionych przeciwko
Narodowi Polskiemu,
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

Oddział w Katowicach. Zwolnił kolegę swojego z pracy na krótko przed stanem wojennym,
bowiem wymusiłem to na nim działanie akcją protestacyjną połączoną z realną groźbą
nagłośnienia sprawy; po 13 grudnia 1981 dyr. B. przywrócił natychmiast W. do pracy
wypłacając mu przy tym bezprawnie wynagrodzenie za paromiesięczny okres
nieobowiązywania umowy o pracę. Natomiast przeciwko mnie wszczęto (z doniesienia
dyr.B., jak zostałem poinformowany przez byłych działaczy związkowych) dochodzenie
prokuratorskie z fałszywego oskarżenia, w stanie wojennym (ZEMSTA - rozpoznanie jednym
słowem dokonane przez mec. Kurcjusza, który przyjrzał się .:Sprawie w stanie wojennym,
podczas rozmowy mojej z nim w jego mieszkaniu: ONI SIE TERAZ MSZCZA NA PANU. - Tyle, to
wiem, odparłem
mecenasowi,
któremu żona
zwracała akurat
uwagę, żeby dla
oszczędności gasił
światło żyrandola w
pokoju, skoro
siedzimy przy
lampce z boku; tyle
to wiem i dlatego
zamierzam wystąpić
o paszport, żeby
wyjechać z kraju. - A
czy ma pan już
promesę wizy? Nie, odrzekłem,
bowiem nie byłem
nawet zaznajomiony
z kolejnością rzeczy,
obiegiem
dokumentacji
potrzebnej do
otrzymania pieczątki
w paszporcie,
upoważniającej do
jednokrotnego
przekroczenia
granicy PRL, na
której słowa o
możliwości powrotu
do kraju zostały
przesłonięte
papierkową kurtyną,
albo wycięte żyletką
z gumowego tekstu
pieczątki.

https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

Takim to sposobem wymuszono na mnie legalną ucieczkę do Niemiec Zachodnich, oficjalnie:
dzięki szczodrobliwości i dobrotliwości gen. Jaruzelskiego, który powiedział otwarcie, że jeśli
komuś nie podoba się stan wojenny i obrona przez partię i wojsko socjalizmu, to może sobie
wyjechać z kraju, wyjechałem zatem po otrzymaniu najpierw przyrzeczenia wizy z Ambasady
RFN, a następnie na podstawie promesy paszportu PRL w Komendzie Wojewódzkiej MO,
czyli Za porozumieniem Stron, jako Kontingent Flüchtling (uchodźca kontygentowy) nie
będąc internowany. Ale będąc fałszywie oskarżony przez totalitarne państwo, które stało
wtedy tak samo, jak dzisiaj na usługach ubowców robiących za dyrektorów, ludzi przemysłu,
Kościoła, świat nauki, kultury itd. (pośród tych elit PRL-u wspomniani B. i W. oraz dwaj inni, z
drużyny/ OPERACJI PRODRYN, z których jeden, to wicepremier PYKA, a drugi Dyrektor
Zjednoczenia PRODRYN, który poprosił sekretarkę o wezwanie do niego karetki pogotowia
ratunkowego zaraz po tym, jak sporządzony przeze mnie Akt Zarzutów przykleiłem na ścianie
kilku pięter budynku Zjednoczenia, a potem wchodziłem do pobliskich pokojów pracy niczym
Merkury z informacją do pracowników o tym, co rozwieszone zostało do ich wiadomości po
przekazaniu .:Sprawy do Prokuratury. Z kopią Informacji o Zarzutach wszedłem też nie
proszony do gabinetu Dyr. Zjednoczenia PRODRYN, którego miało nie być. I położyłem przed
nim na biurku z mocą kaduceusza kartki ze słowami, żeby sobie przeczytał, za co będzie
oskarżony; dobrze wiedząc, że przecież nie jest to nawet wierzchołek szpicy lodowego
grobowca piramidalnego żydoubeckich faraonów.
Dzisiaj mam ukończone 63 lata, znowu we Wigilię i jest, jak jest: oni mają na własność nie
tylko PRODRYN w całej Polsce, ja tymczasem pobieram w EURO emeryturę inwalidzką we
wysokości, którą strach podać do publicznej wiadomości po ujawnieniu, że Palikot pierwszy
milion dostał zarobić w mojej rodzinnej Czeladzi, od kolegów Krzyśka, brata Marka, zaś
aktualny szef opozycji w Polsce przepisał parę milionów zł na żonę przed objęciem pozycji
szefa sejmowej opozycji w stosunku do większości sejmowej żydoubeckiej mniejszości
Kaczyńskiego i teraz ściemnia ten gnyp seksaferą, ze swoją prawą ręką partyjną, fakt
ukrywania przed obywatelami RP majątku nabytego przez tzw. polityka z Unii Wolności
Mazowieckiego i Balcerowicza (i Frasyniuka); nie wiadomo, czy w taki sam sposób, jak
ukrywał po nabyciu wielomilionową kasę młody Morawiecki ze Solidarności Walczącej
Przedszkolaków siedzących w marcu 1968 jeszcze w brzuchu ciężarnej matki we Wrocławiu,
kiedy walczący ojciec walczącego latał z ulotkami syjonistycznymi, czy jak Wibrator
Palikotowy (po zmianie poprzedniego nazwiska) i cała reszta postubeckiej bandy, której nie
rusza żadna prokuratura za majątek narodowy, wywieziony z Polski na Wyspy Podatkowe, do
Panamy itd.. Majątek zdobyty i obracany dzieki tzw. Ustawie Wilczka z OPERACJI PRODRYN,
bo Minister Ziobro i całe żydostwo krajowe czeka na ostateczne rozwiązanie problemu
Panamowców rękami Brukseli.
Do Pani Hanny Koreckiej trzeźwo, jak Seneca o tym, co myśle, nie tylko o nazwaniu
Szanownej Pani przez Prokuraturę Warszawską w jednym piśmie Hana, zaś w drugim Hanną
(dwie litery, dwie głoski N przy adresie internetowym: hannah350 wp.pl, w którym na końcu
imienia hannah jest mocne H. Nie radzę, Szanownej Pani, bowiem nie ja jestem kowalem
życia otrzymanego przez Panią od Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego i nie ja
będę spał na łożu Abrahama tak, jak Pani pościeli. I nie ja będę stał w bramie czekając
rozliczenia żywota, przebywania podniebnego, jak pięknie nazwał Padół Cywilizacji Smierci
Poeta Polski Mikołaj Sęp-Szarzyński, który wypowiadał się w językach obu (staropolskim i
łacińskim) i całą jego twórczść literacką określić można w zasadzie jako stojącą w rozkroku
epok: Renesansu i Baroku. Pidgin_Art, Jeden Wielki a wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie.
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

Podzielić mogę się z czystym sumieniem jedynie powiedzeniem tego, czego nie zrobiłbym na
Pani miejscu:
1' nie zaufałbym nikomu w pełni, albowiem gdyby prokuratura chciała uszanować świadka,
gdyby był ważny dla prowadzonego dochodzenia, to chyba zadałaby sobie trud ustalenia,
gdzie ten świadek (Szanowna Pani) mieszka, przy jakiej ulicy, nr. domu, żeby wezwanie
wysłać tradycyjną pocztą papierkową za potwierdzeniem doręczenia;
2'' nie żałuję nic z tego, co było moim udziałem w opisanym powyżej przedziale historii
Narodu Polskiego; wiem, że postępowałem najlepiej, jak umiałem i jak uważałem ze wszech
miar, że tak trzeba było, godnie i uczciwie iść tam, gdzie poszli inni;
3''' nie łączyłem działania z emocjami, dlatego mogę zakładać, że mam jeszcze parę spraw do
zrobienia w życiu. I to jest żywa woda optymizmu, którym pragnę podzielić się ze świadkiem
wezwanym na jutro 9 stycznia 2017 r. do prokuratury we Warszawie jako ten, który założył wbrew układowi w PRL - Solidarność i zapisał osobiście ponad 1000 ludzi do NSZZ
Solidarność w 21 zakładach na terenie 3 województw, potem współuczestniczył w zakładaniu
Krajowej Komisji Koordynacyjnej Drzewiarzy NSZZ Solidarność we Wrocławiu, którą założyli
m.in. ubowcy po to, żeby takich, jak ja wnet wyrzucić za niesubordynację nie tylko z tej
komisji, użytej przez Kiszczaka do podgrzania nastrojów przed stanem wojennym.
Natomiast jako ten, który umie pisać i czytać zakładam także to, że wezwanie do prokuratury
na 9 stycznia 2017, zaadresowane do Hany, dotarło do Stefana i tym sposobem zaświadczy
jutro dwóch świadków przed Panem Bogiem na intencję Narodu Polskiego, który
nowoczesny jest, mądry i dzielny, jak chciałby Roman Dmowski i jak nauczał Zbigniew
Herbert, mając za nauczyciela Marka Aureliusza w dawnych czasach, zaś w Polsce XX w. prof.
Henryka Elzenberga, który Herberta nauczył na studiach w Toruniu sztuki myślenia; profesor
filozofii, o którym ja oddałem do Dziekanatu w Sosnowcu 1977 r. pracę magisterską, której z
woli żydoubowca Nawrockiego, który robił za
Prodziekana, nie pozwolono mi obronić,
wyrzucając z uczelni w grudniu 1977, po uzyskaniu
absolutorium, jak brzmiało w orzeczeniu wyroku:
"za postawę niegodną studenta PRL", skazanego
za to samo w marcu 1978 , tzn. za naruszenie
nietykalności cielesnej ubowca i studenta o
nazwisku Zbigniew Stupak, wyrokiem Sądu
Rejonowego w Sosnowcu.
Powiem jeszcze, że po założeniu Solidarności w
zakładach PRODRYN i w innych
przedsiębiorstwach, gdzie zostałem o to przez
załogę poproszony, wystąpiłem o przywrócenie w
prawach studenta; rektor zapytał na to, czy chcę
rehabilitacji, czy tylko przywrócenia? Odparłem,
że rehabilitacja może potrwać, a nie wiadomo,
kiedy i jak się jeszcze może zakończyć, mnie zaś
chodzi tylko o to, że wkrótce miało odbyć się
zapowiadane jako ważne dla spraw kraju Plenum
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

KC PZPR i był tzw. beton partyjny (Instytut Wołczewa w Katowicach, Siwak i inni), a ja
chciałem po prostu obronić złożoną w dziekanacie przed 3-ma laty pracę. Rektor wyraził
zrozumienie dla moich intencji, zatem mogłem przesunąć na stole w jego kieunku mój
wniosek wyrażony na papierze, ze słowami: proszę, żeby Pan Rektor był uprzejmy napisać na
moim Wniosku o reaktywowanie jedno tylko słowo: ZGODA. I podpisał, a wtedy będę mógł
wyrobić sobie w Dziekanacie legitymację studencką, z którą wystąpię o wyznaczenie terminu
obrony pracy. W końcu obroniłem ją po trzech latach z oceną Bardzo Dobry i studia
skończyłem po 7-miu latach od Inauguracji z ogólną ocenę: DOBRY. Przeszedłem z tym
Dyplomem z PWD PRODRYN do pracy w Regionie Sląsko-Dąbrowskim NSZZ Solidarność, na
etacie redaktora tygodnika Solidarność Jastrzębie, wykonywanym do 13 grudnia 1981, który
zastał mnie w podróży służbowej na posiedzeniu ostatnim KK Solidarności w Stoczni
Gdańskiej..
Potem wspomniana emigracja polityczna 15 grudnia 1982 i praca dziennikarska m.in. dla
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, współpraca z tygodnikiem Solidarność kierowaneym
przez Jarosława Kaczyńskiego, wyszczególnienie w stopce redakcyjnej mianem stałego
współpracownika Tygodnika Społeczno-Katolickiego "ŁAD (prowadzonego przez Jerzego
Skwarę, kolegę Zabłockiego z PZKS, wcześniej mojego red. naczelnego w SJ, publikacje w
innych mediach w Polsce, Niemczech, Czechach i Słowacji, współpraca ze Związkiem Byłych
Więźniów Politycznych Czechosłowacji. Wiele zajęć wypełnionych spotkaniami z ludźmi,
doświadczeniami prywatnymi i publicznego charakteru, za które szczerze dziękuję tym
wszystkim ludziom i Panu Bogu, który jest Informacją Pierwotną i Najwyższą, wpisaną w DNA
komórki obok czasu i przestrzeni, jak powiada Prof. Dr. Piotr Blass na wykładzie zawieszonym
na youtube, który rozpowszechniam także i dlatego, że seminarium jego postrzegam w
kategorii Pidgin_Art, jako szukanie drugiego języka, obok języka ojczystego matematyka,
którym to pidgin-językiem człowiek nauki, emigrant po 1968 r. odważył się rzucić przed
gojów jednojęzycznych perłami Myśli szukającej Kłopotu z Istnieniem, który istnieć musiał
przed tzw. Wielkim Wybuchem, z którym fizyka łączy powstanie czasu i przestrzeni,
natomiast "Pansophie" Paukerta połączyła językiem symboli białej i czarnej magii z kuszącym
błyskiem wszechmocnym ziaren złota na dnie zimnego potoka na Dolnym Sl, w Którym Poeta
Polski stawiał pierwsze kroki w Języku Polskim łączył z nazwą robaków uwijających się
między kamieniami zaczenie słowa pijawka, a z czarującą, upojną wonią rozchodzącą się w
rozgrzane południe, elejków eterycznych z krzewu połączonego po raz pierwszy w życiu z
różą polną w Jugowicach, gdzie nie święci lepili serwisy stołowe w Zakładach Ceramiki, z tego
samego kaolinu, co w Bogucicach i co sedesy w w ZCJ (Józefów) w Czeladzi.
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/SfVPabL1BDpS1MTeETvqbYame

Stefan Kosiewski 26 min · Wtorek, 10.01.2017, 20:00 Uhr, Caligari FilmBühne
Wiesbaden Yulas Welt, Ein Dokumentarfilm von
Hanna Polak http://www.filmfestivalgoeast.de/…/170105_goEast_praesetie…
Wprowadzenie: Gaby Babić: www.femmestotales.de Jula nie życzy sobie nic więcej, jak mieć
normalne życie. Jej rzeczywistość jest jednak
https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

beznadziejna: żyje z matką w strefie zabronionej, 20 km od Kremla, na zwałce, wysypisku
śmieci największym w Europie. W śmieciach i biedzie usiłuje przeżyć, z alkoholizmem matki
itd. Dokument kręcony przez 14 lat, kliknij w obrazek, obejrzyj trailer.
Film Ab dem 24.11. im Kino! Mehr Infos wo und wann der Film zu sehen ist findet ihr hier:
www.femmes-totales.de Yula wünscht sich nichts mehr, als ein normales Leben zu leben.
Ihre Realität ist allerdings sehr trostlos: Sie lebt mit ihrer Mutter in der… pinterest.com
https://de.pinterest.com/pin/452752568775344785/
http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/01/przesluchanie-swiadka-pdo432-pidginart.html

Freiheit für politische Gefangene in Polen
7 styczeń o 18:19 · „Kiedy ojciec Unii Europejskiej, Richard Coudenhove-Kalergi, opublikował
plan zjednoczenia Europy i kulturowego ludobójstwa narodów Europy, projekt masowej
imigracja do Europy ludzi innej biologicznie rasy, niż biała, był centralnym punktem tego
planu. http://eu.blox.pl/…/NickGriffin-blasts-EU-over-Europeange…
Od tamtej pory bezbożny sojusz
lewicowców, kapitalistów i
syjonistycznych rasistów działa
świadomie do wyrzucennia nas z
naszych ojczyzn przez masową
migrację i krzyżowania ras
biologicznych z tym zamiarem,
żeby nas dosłownie
wyeliminować drogą selekcji z
naszych własnych ojczyzn. Ponieważ opór miejscowej ludności przeciwko temu przemysłowi
bezbożnego ujednolicenia genetycznego rośnie, poszukuje ta kryminalna banda coraz to
nowych sposobów zamaskowania swojego projektu.
Najpierw byli to „okresowi gastarbeiterzy”, potem „multirasowy eksperyment”, następnie
byli uchodźcy, a następnie „odpowiedź na kurczącą się liczbę ludności”. Różne wymówki,
różne kłamstwa – i „azyl” jest po prostu kolejnym kłamstwem.
Ale prawdziwy cel pozostaje ten sam: największe ludobójstwo w historii ludzkości,
ostateczne rozwiązanie problemu europejsko-chrześcijańskiego. Ta Zbrodnia domaga się
nowego Procesu Norymberskiego! A wy, ludzie będziecie siedzieli na ławie oskarżonych.”
North West England MEP and British National Party Chairman Nick Griffin tells the truth on
immigration sparking huge row with Portuguese Socialist MEP during debate on Asylum
Zarys estetyki Chazarów Nick Griffin blasts EU over European genocide pinterest.com
https://de.pinterest.com/pin/452752568775320426/

https://pl.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

9. Januar 2017

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickychvznov/Przesluchanie-swiadka-PDO432-Pidgin-Art-Hanna-Korecka-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZRStudia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-20170109-ME-SOWA
https://pl.scribd.com/skosiewski