You are on page 1of 1

Labas broli, labas sese!

Atrodo k tik pradjai aktyviai skautauti, o prabgo jau pora ar net daugiau met? Vadovavai draugovei
ar padjai draugininkui? K gi, atrodo, kad tu usitarnavai auktesnj vyresnikumo laipsn!
Kaip j gauti? Tai apibria vyresnikumo laipsni nuostatai, kuriuos gali rasti ia, o jei trumpai, tai:
norint tapti paskautininku, tau reikia:
- bti bent 20-ies met ir priklausyti organizacijai ne maiau nei dvejus metus;
- eiti ne emesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar bti tunto, krato vadijos, LS Pirmijos,
kontrols komisijos nariu ne trumpiau nei dvejus metus;
- per dvejus metus bti baigus ar pravedus bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus
kvalifikacijos klimo kursus. Reikia pateikti paymjimo kopij.
skautininku:
- daugiau nei 4 metus turti paskautininko laipsn;
- eiti ne emesnes kaip draugininko pareigas ar bti tunto, krato vadijos, Pirmijos, Tarybos nariu ne
trumpiau kaip 2 metus.
- per paskutinius 4 metus bti baigus arba bti pravedus bent 2-jus LS patvirtintus ar kitus
rekomenduojamus kvalifikacijos klimo kursus.
vyresniuoju skautininku:
- bti skautininku ne trumpiau nei 10 met;
- bti baigus arba bti pravedus Medini kauliuk (Gilwell) kursus;
- ne trumpiau kaip 2 metus bti jus LS Pirmijos skyriaus vedjo, Tarybos nario, vyriausiojo skautininko
pareigas.
Reikalingus (mokym paymjimo kopij, skautik CV bei krato vadijos protokolo ira) pilnos
komplektacijos, tvarkingus dokumentus iki 2017 m. sausio 25 d. siskite s. Rtai mitaitei el. patu:
ruta.smitaite@yahoo.com Iki vasario 5 d. reikalavimus atitinkantys kandidatai bus pakviesti dalyvauti
posdyje vasario 11 d. Kaune. Papildomas dokument teikimas prie posd neplanuojamas.
Kilus neaikumams skambinkite 8 686 58536 (Rta .)

Lietuvos skautijos Taryba