You are on page 1of 1

Zvonky bl (Kolokolik)

Rusk lidov Zdenk Gursky

Moderato ( = 112)

     


 


1. A ta dv n p se

 

 

 

no c

 

 

 

zn,

Cin ka j, cin ka j zvon ky b


17

 

Cin ka j, cin ka j zvon ky b l,


2.
Jarn louce vtr echr kln,
kde se tmou v modrch tmch potkm s km.
3.
V ernm lese vtr svlkl pl,
chtl t plst, z cesty svst, chtl t zmst.

l,

 

 

F

a se v n svt lo dn ro zed n.

 

 
 

  

ve zou k nm, ve zou k nm ls ku

 

mou,

  

 
 

ve zou k nm, ve zou k nm ls ku mou.

3.
Vtek a nn bezvt,
eky pr pejdem, bl u je cl.
Datum: 08.11.2014

Music engraving by LilyPond 2.18.2www.lilypond.org