You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

Jaka przyszo czeka Wojewdzki


Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospdarki Wodnej? Czytaj wicej str. 5

Gorca atmosfera
w Przedsibiorstwie Komunalnym

RACIBRZ GOSPODARKA

MEGA-INWESTYCJA
W MLECZARNI

Nikt nic nie wie tak w


skrcie mona podsumowa
aktualn sytuacj w Przedsibiorstwie
Komunalnym
w Raciborzu. W poniedziaek, 9 stycznia, o szstej rano, zamiast do obowizkw,
kilkudziesiciu pracownikw
obsugujcych mieciarki zgromadzio si w gmachu na ul.
Adamczyka, aby wyrazi swoje zaniepokojenie przyszoci
rmy i dalszym zatrudnieniem.
Od 1 stycznia obowizuje umowa z miastem, w myl ktrej
PK ma wywozi mieci, dziaajc w ramach konsorcjum
z Empolem. Ta druga rma,
zreszt zgodnie z ofert przetargow, jest liderem tego konsorcjum. Tymczasem wszystko
odbywa si jak wczeniej, kiedy
to PK samodzielnie odpowiadao za gospodark odpadami.
Nic si nie zmienio, wszystko jest po staremu twierdzi
jeden z kierowcw.
Jak relacjonuj pracownicy, z samego rana prezes Stanisaw Mucha spotka si z nimi.
Poinformowa krtko, i niezbdna bdzie restrukturyzacja. 25 osb (to ok. poowa zaogi obsugujca sektor higieny
komunalnej) bdzie musiao
zmieni prac i przenie si do
Empolu. Nie do koca wiadomo na jakich warunkach pacy i
pracy. Mowa bya o czasowych
umowach na prac w miejsce
R E K L A M A

bezterminowych. Prezes m.in.


win za zy stan przedsibiorstwa obarczy swoich poprzednikw, mwic, i obejmujc
stanowisko zasta baagan.
Ludzie nie kryj obaw i
spodziewaj si dalszych zwolnie. Swoimi uwagami podzielili si z nami ju po spotkaniu
z prezesem. Chcieliby, aby odchodzcy mieli zagwarantowane odprawy, a u nowego pracodawcy przynajmniej trzyletnie
umowy o prac. Nic nie wiemy co dalej. Nie wiadomo na
jakich warunkach mamy przechodzi do Empolu, jakie bd
umowy, ile bdziemy zarabia
paday uwagi. Komentowano
rwnie samo rozstrzygnicie
przetargu i maria z prywatn
rm: poprzedni prezes (Marian Czerner, odwoany jesieni
2016 roku red.) sta na stanowisku, e jestemy w stanie samodzielnie zaj si mieciami
i startowa do przetargu. Po
co to konsorcjum i przetarg na
ostatni chwil? Wielu krytycznych uwag doczeka si zarzd
i rada nadzorcza przedsibiorstwa, nie szczdzono za to pochwa pod adresem odwoanego prezesa Czernera.
Zaoga chciaa spotka si
z prezydentem Lenkiem, ale
ten z racji innych obowizkw
si nie zjawi. Pojawio si za to
dwoje radnych miejskich, Leszek Szczasny i Anna Ronin.
Szczasny zapowiedzia, i postara si doprowadzi do spo-

Fot. Pawe Strzelczyk

Pracownicy PK obawiaj si o przyszo i zatrudnienie, nie szczdz cierpkich


sw pod adresem szefostwa spki i prezydenta.
PAWE STRZELCZYK

GazetaInformator.pl

Fot. Pawe Strzelczyk

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 11 stycznia 2017 | Nr 1 (228)

Wrd pracownikw nie brak gosw, i planowana


restrukturyzacja jest de facto wstpem do likwidacji dziau
mieciowego w strukturze Przedsibiorstwa Komunalnego.
tkania prezydenta z pracownikami PK. Wstpnie termin
ustalono na rod, 11 stycznia.
Jeli nie dojdzie do porozumienia, to jak zapowiada jeden z
pracownikw istniaa ewentualno, e mieci nie zostan wywiezione, bo wikszo
zaogi wemie urlop na danie. Ostatecznie do spotkania
ze zwizkami zawodowymi doszo ju nazajutrz, we wtorek
10 stycznia. Niestety, znw bez
udziau prezydenta.
Strony zawary porozumienie, w myl ktrego pracownicy PK przechodzcy do Empolu maj mie zagwarantowane

umowy o prac na okres nie


krtszy ni 33 miesice. Okrelono w nim take proponowan stawk miesiczn 2,5 tys.
z netto dla kierowcw, 2 tys. z
dla adowaczy. Czy to uspokoi
nastroje wrd zaogi i polepszy kondycj spki, czas pokae. Przed zarzdem jeszcze
sporo pracy. W najbliszym
czasie powinien on zmierzy
si z daniem podwyek dla
pozostaego personelu (kwestia ta take zostaa zaakcentowana podczas poniedziakowego spotkania), aby pracownicy
nie musieli ucieka ju np. do
Eko-Okien.

Kapitaowo to chyba najwiksza inwestycja w raciborskich zakadach na


przestrzeni ostatnich lat
cieszy si prezydent.
Mirosaw Lenk w grudniu
spotka si z Andrzejem Herbutem, prezesem Okrgowej
Spdzielni Mleczarskiej w Bieruniu. Przypomnijmy, to wanie OSM Bieru po wycofaniu
si w Raciborzu ZOTT-a przej
pod koniec 2015 roku raciborski zakad, de facto ratujc go
tym samym przed cakowitym
upadkiem. Dziki temu cz
zaogi moga zachowa prac, a
produkcja cho w ograniczonym zakresie, bo tylko twarogu
zostaa utrzymana.
Nowy waciciel na powanie myli o raciborskim zakadzie i od jesieni na jego terenie
trwaj prace remontowo-budowlane. Dziki inwestycjom
moliwe jest rozszerzenie pro-

dukowanego
asortymentu
(Bieru specjalizuje si w serach, twarogach, mietankach
i jogurtach naturalnych), a co
za tym idzie zwikszenie zatrudnienia. Kapitaowo to
chyba najwiksza inwestycja
w duych raciborskich zakadach na przestrzeni ostatnich
lat przekaza radnym prezydent, informujc jednoczenie,
i pene uruchomienie zakadu
planowane jest na luty-marzec
2017 roku.
Jak poinformowaa nas
Zoa Mielnik z zarzdu bieruskiej rmy, montowane s
nowe linie technologiczne. Ich
uruchomienie pozwoli rozszerzy asortyment produkcji.
Prace id zgodnie z harmonogramem, w pierwszym proczu tego roku ruszymy z produkcj zapewnia.
PS

2 Druga strona

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

REGION FELIETON

2017 niech bdzie lepszy od Ciebie


ANNA BUREK

Zacieke potyczki polskich


politykw odbiy si echem nie
tylko w Europie, ale i na caym
wiecie. Polska megalomania
skutecznie mydlia nam oczy,
a pod paszczykiem afer w icie
polaczkowatym stylu odcignito nasz uwag od tego, co
si dzieje poza naszym krajem.
2016 nie by dobrym rokiem. Na szczcie idzie nowe.
Nowy rok, nowe moliwoci,
nowe postanowienia, nowe
plany, nowe nadzieje. Co roku
czekacie na t magiczna dat
1 stycznia, by obudzi si rano nowym ju czowiekiem,
w lepszym ju wiecie. Fakt,
2016 nie by dobrym rokiem.
Jednak 2017 te nie bdzie.
Nic si nie zmieni, jeli nie
zmienicie si Wy.
Co robilicie kilka tygodni
temu, w drugi dzie wit Boego Narodzenia, 26 grudnia
2016? Widziaam niektrych z
Was na miecie toczcych si
z przejedzenia. Suncych po
lokalnych uliczkach z brzuchami penymi pierogw, kapusty
z grzybami i karpia, narzekajcych na przejedzenie, wsuwajcych ciepe pczki ze witecznego jarmarku. Im wicej
tym lepiej, jakbycie chcieli
naje si na zapas, na wycigi. Wrzucajc w siebie kolejne
porcje makowcw, pierniczkw i serniczkw. Wrzucajcych ich fotki na Instagrama.

Widziaam Was ani przez sekund nie zastanawiajcych


si nad sob i sensem wit.
Widziaam Was w knajpach zalewajcych jeszcze
ciep w brzuchu moczk morzem alkoholu winiweczki, naleweczki, piwka, szampany, wdeczki. Bez umiaru,
na umr, bez zastanowienia,
na lepo, pilicie, jednoczenie klnc, na czym to wiat
stoi Na jedn nk, na drug nk, byle szybko, byle bez
reeksji, byle przeje, przepi
te wita. Byle do Nowego Roku. Byle dalej od samego
siebie, od drugiego czowieka.
Widziaam Was ani sekund
nie zastanawiajcych si nad
drugim czowiekiem, nie patrzcych nawet na kumpla od
kieliszka.
Widziaam Was te w kocioach. Elegancko ubranych
w nowe paszcze, dumnie prezentujcych zdobycze z przedwitecznych
wyprzeday.
Byszczce rajstopki, skrzane
botki, parada prnoci po obu
stronach otarza. Wy w drogich futrach udajcy, e miujecie kogo poza sob, oni w
czarnych sukniach udajcy,
e miuj wszystkich dookoa. Widziaam Was ani przez
chwil nie zastanawiajcych
si nad moliwoci podzielenia si tym, co macie. Widziaam Was bez przekonania
stawiajcych puste nakrycie
na stole, bagajcych Bg wie

kogo, o to, by nikt z niego nie


skorzysta.
Mam nadziej, e dobrze
przeylicie wita. Bo pono
jakie wita, taki cay rok. A
nie bez powodu ten miniony
okrelacie nieudanym. I ten
2017 te bdzie do kitu. Ale
nie u wszystkich. Bo s tacy,
ktrzy 26 grudnia wyruszyli
do Aleppo. To troch dalej ni
miejscowy rynek czy farny. Poszli dalej ni na Koniec wiata. Poszli tam, gdzie koczy si
czowieczestwo. Poszli tam,
gdzie ludzkie ycie ma warto
mniejsz ni torebka barszczu
instant z Biedronki. Poszli, by
wzi sprawy w swoje rce. By
co zmieni.
I cho marsz z Berlina do
syryjskiego centrum wojny ma
wymiar jedynie symboliczny,
to znaczy dla mnie wicej ni
dwanacie potraw na witecznym stole. I cho id w
nim muzumanie, sikhijczycy,
katolicy i ateici, jest dla mnie
wikszym wyznaniem wiary
ni to, ktre sysz od wita
w kociele. I cho z Bogiem
raczej si kc, wierz, e jest
z nimi w trakcie tego marszu.
Bo id doroli, osoby starsze i
dzieci. Id z biaymi agami,
by nie wyrzuca sobie, e nic
nie zrobili w czasie tej okrutnej
prby czowieczestwa. Id, by
solidaryzowa si z tymi, ktrzy walcz o przetrwanie zaledwie kilka godzin wygodnej
jazdy samochodem od nas.

Fot. Ireneusz Burek

2016 nie by dobrym rokiem. Zabra nam Wajd i Cohena, zesa 500 plus i likwidacj gimnazjw.

Civil March For Aleppo wyruszy z Berlina 26 grudnia 2016 r. Obecnie jego uczestnicy wdruj przez Czechy. Na granic czesko-austriack zamierzaj dotrze w pierwszych dniach
lutego. Celem marszu jest Aleppo syryjskie miasto, ktre stao si symbolem kryzysu
humanitarnego w tym pastwie. Inicjatork akcji jest polska dziennikarka Anna Alboth.
Syszaam Was, jak mwilicie, e nie powinnimy
przyjmowa uchodcw, bo
to sami terroryci. Jak krzyczelicie, e nie ma w Polsce
pienidzy dla nie-Polakw, bo
my sami nie mamy dosy. Jak
kpico yczylicie tym w stanie wojny, by si sami powybijali. Jak wyzywalicie osoby
o innym kolorze skry od ciapasw. Syszaam te, o czym
piewalicie w trakcie pasterki. O tym, e 2017 lat temu na

wiecie dziao si to samo. Ludzie szukali schronienia i nikt


nie otworzy im drzwi. Byli
godni, nikt ich nie nakarmi.
Byli bliscy mierci nikt nie
wycign w ich kierunku pomocnej doni. I na cze tej rodziny caa ta witeczna farsa.
Szkoda, e celebrujc wydarzenie sprzed tysicy lat,
nie widzimy tego, co dzieje
si teraz. Szkoda, e czekamy
a wiat si zmieni, nie zmieniajc si sami. Szkoda, e nie

uczymy si na cudzych bdach, a historia wiecznie musi zatacza koo. Szkoda, e w


dziejach XXI wieku to my bdziemy tymi, ktrzy w obliczu
wojny i okruciestwa nie zrobili nic. Szkoda, e mimo i poczciwi z nas ludzie, bdziemy
opisywani jak prosita u koryta, ktrym obojtne byo cudze
cierpienie. Szkoda, e 2017 bdzie u Was tak samo kijowy,
jak poprzedni. No chyba, e

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

Spalarnia mieci w Raciborzu budzi emocje


Niezaleni eksperci kwestionuj zasadno spalarni mieci w miastach wielkoci Raciborza.
PAWE STRZELCZYK

Gospodarka
odpadami
to gorcy temat na przeomie roku: dywagacje na temat
uszczelnienia systemu, aby
si bilansowa, ewentualno
zmiany sposobu naliczania
opat, przetarg na wywz odpadw, mieszkacy skarcy
si na wywz tyche w okresie
witecznym, wreszcie pojawiajce si coraz goniej pogoski na temat ewentualnoci
powstania w Raciborzu spalarni mieci.
W tym momencie warto
zatrzyma si nieco duej na
dwch zagadnieniach: przetargu i spalarni. Jeli chodzi

o przetarg, to ju sam fakt i


usug przez najblisze trzy lata
bdzie realizowao konsorcjum
rmy Empol z Tylmanowej (jako lider) z miejskim Przedsibiorstwem Komunalnym (jako partner), wzbudzi spore
kontrowersje wrd radnych.
Swoje zaniepokojenie mariaem bdcej potentatem na
rynku rmy prywatnej i ledwo
zipicej spki komunalnej wyraali niektrzy radni, np. Anna Ronin, Leszek Szczasny czy
Micha Fita. Nasza rma nie
jest w stanie taniej samodzielnie realizowa usugi. Konsorcjum nie jest po to, by wyrugowa kogo z rynku, ale by
wzmocni potencja tuma-

czy na sesji prezydent Lenk.


Miasto zapaci za usug ponad
7,4 mln z. Prezydent uspokaja,
e dla przecitnego mieszkaca cena wywozu nie wzronie.
Niemniej pamita naley o
tym, e wywz to tylko jedna ze
skadowych opaty mieciowej.
O wiele wiksze emocje
wzbudza spalarnia, cho to temat pki co jeszcze w duym
stopniu oparty na pogoskach.
Na grudniowej sesji postanowi zwerykowa je radny Fita,
pytajc wprost: bdzie czy nie?
Nie doczeka si jednak jednoznacznej odpowiedzi ze strony
prezydenta, ktry dla uniknicia spoecznych kontrowersji
woli posugiwa si terminem

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy

Wydawca: Raciborskie Media


47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Skad: Agnieszka Subocz


Dzia graki i reklamy:
Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl

KOMENTARZ NA GORCO
Andrzej Bartoszkiewicz
inynier, ekspert
Jedn z metod zagospodarowania odpadw komunalnych jest ich spalanie. W
hierarchii unijnej jest to przedostania preferowana metoda
(ostatni jest skadowanie).
Komisja Europejska preferuje zapobieganie powstawaniu
odpadw, na drugim miejscu
jest recykling. Jest takie obiegowe powiedzenie, e kady
gupi potra spali. Doskonale wpisuje si ono w technologi spalania, bo do spalenia
kadej tony trzeba kilkaset
zotych dopaci, a do tego
wybudowa za kilkaset milionw zotych spalarni. Ta
dopata bierze si z dwch
wzgldw: sama inwestycja

jest droga (std dua amortyzacja przypadajca na kad


ton), za proces oczyszczania
spalin, o ile jest prawidowo
prowadzony, te do najtaszych nie naley. Produktem
ubocznym spalania odpadw
komunalnych jest py, popi
i uel, ktrych cznie jest
30%. Jak atwo si domyli,
zagospodarowanie tego take
kosztuje niemae pienidze.
Krajowy plan gospodarki
odpadami wyznacza granic, e spali mona do 30%
odpadw komunalnych. W
miecie wielkoci Raciborza,
liczc 300 kg odpadw na
osob rocznie, otrzymujemy
ok. 17 tys. ton odpadw. Z tego spali mona 1/3, a wic
troch ponad 5 tys. ton. Spa-

larnia to obiekt, ktry powinien spala ich rocznie ok.


100 tys. ton (najmniejsza w
Polsce spalarnia w Koninie
przetwarza ok. 90 tys. ton).
Jeli ju budowa spalarni, to w duych miastach,
do ktrych nie trzeba paliwa
(czyli odpadw) dowozi. Po
co dodatkowe emisje spalin,
koszty transportu, ciarwki
rozjedajce drogi, etc. Lepiej mniejsz ilo odpadw
wywie do spalarni w duym
miecie ni ogromn mas
mieci wozi z duego miasta
do mniejszego. Dlatego uwaam, e budowa spalarni odpadw w miecie wielkoci
Raciborza jest nieuzasadniona zarwno ekonomicznie,
jak i ekologicznie.

Instalacja Termicznego Przeksztacania Odpadw Komunalnych. Jak zwa tak zwa,


prezydent potwierdzi jedynie,
i z zamiarem takim nosi si
odsugujcy raciborski RIPOK
wspomniany ju wyej Empol,
by moe we wsppracy z Rafako, ktre takie instalacje potra stawia. Za wczenie jeszcze na wskazanie jakiejkolwiek
lokalizacji, sprawa wczeniej

musi przej przez wojewdztwo, zezwolenia, odpowiednie


analizy rodowiskowe etc. Wydaje si, i pomimo do jednoznacznie negatywnego zdania wikszoci mieszkacw,
wadze s tego typu inwestycji
przychylne i przekonane, co do
maej szkodliwoci dla rodowiska.
Spraw skomentowa dla
nas inynier Andrzej Bartosz-

kiewicz, ekspert od ponad


wier wieku zwizany z bran mieciow, autor pierwszego
w Europie w peni sieciowego
odbioru i segregacji odpadw
komunalnych EKO AB. Stworzonym przez siebie systemem, ktry dziaa ju w kilku
polskich miastach prbowa
zainteresowa on raciborskich
urzdnikw, bezskutecznie.

ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE
Sp. z o. o. Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
gracznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

GazetaInformator.pl >>

RACIBRZ SPORT

NIEBOCZOWY RELIGIA

Niestraszny by im smog ni mrz

Kopuy wiey i ich obicie


modrzewiem syberyjskim
nawizuje do drewnianego kocioa, ktry by
kiedy w Nieboczowach.
Z kolei powierzchnia
(szeroko 20 m i dugo
35 m) jest zbliona do murowanego kocioa, ktry
zastpi drewniany. Moe
pomieci okoo 300 osb
(200 w awkach).

osb, mona przypuszcza,


e do 10 lat parafia wzbogaci
si jeszcze o okoo 1000 parafian. 1500 to ju bdzie cakiem fajna parafia przyznaje
proboszcz. Te liczby podkrelaj trafno inwestycji dodaje ksidz. Ponadto budowa
kocioa bya kart przetargow, jeli chodzi o przenosiny mieszkacw Nieboczw. Spraw priorytetow
dla mieszkacw by koci.
Przeniesiemy si, jeli bdzie
koci. To wiadczy o gbokiej religijnoci i pobonoci
spoecznoci. W dzisiejszym
wiecie jest to postawa godna naladowania podkrela
ksidz Pacwa.
Ksidz Mariusz Pacwa jako budowniczy kocioa chcia,
aby nowa witynia nawizywaa do starego drewnianego
kocioa, ktry by kiedy w
Nieboczowach, a teraz znajduje
si w parku etnograficznym w
Chorzowie oraz do murowanego z lat 30. To wszystko udao
si poczy z nowoczesnoci
(automatyka, ogrzewanie podogowe, pompy ciepa, owietlenie ledowe). Co ciekawe,
probostwo zaplanowane jest w
kociele.

RACIBRZ SAMORZD

BARTOSZEWSKI NIE BDZIE MIA SWEGO PLACU


Osoba prof. Wadysawa
Bartoszewskiego okazaa
si dla raciborskich radnych zbyt kontrowersyjna.
Propozycja, aby nazwa
skwer w obrbie ulic eromskiego, Matejki i Warszawskiej
imieniem Wadysawa Bartoszewskiego zmarego w 2015
roku od pocztku wzbudzaa
spore emocje. Od kiedy tylko
uchwa w tej sprawie poddano konsultacjom spoecznym,
na internetowych forach zawrzao. Bartoszewski nie cieszy
si zbytni sympati zwaszcza
wrd sympatykw prawicy,
zarzucajcych mu m.in. nie do
koca jasne zwolnienie z obozu
koncentracyjnego czy antypolskie zachowania i wypowiedzi,
zwaszcza dla mediw niemieckich i izraelskich.

Przeszo oraz dziaalno


spoeczna i polityczna byego
szefa MSZ to nie jedyne argumenty podnoszone przeciwko
upamitnieniu go w Raciborzu.
Niektrzy radni postulowali,
aby skwerom i placom nadawa
imiona lokalnych bohaterw,
zasuonych dla regionu. Ostatecznie przewodniczcy Henryk
Majnusz na wniosek komisji
gospodarki wycofa uchwa z
programu grudniowej sesji. Za
takim rozwizaniem gosowao
17 radnych, 4 si wstrzymao, 1
zagosowa przeciw.
Miesic wczeniej radni
podjeli uchwa o nadaniu rondu przy Auchan imienia Jana
Darowskiego, poety pochodzcego z Bzrzezia.
ps

Fot. Katarzyna Przypado

krystyna stanik

Pomimo zalecenia, aby unika aktywnoci na wieym powietrzu,


nie odwoano Biegu Nadodrzaskiego.

Mimo mrozu uczestnikom III Biegu Nadodrzaskiego humory dopisyway. W sumie bieg ukoczyy 442 osoby.
katarzyna przypado

Ponad 400 osb wzio


udzia w trzeciej edycji Biegu
Nadodrzaskiego. Na starcie
przy przystani kajakowej, mimo mrozu, pojawili si miakowie nie tylko z Raciborza, ale
i z caego wojewdztwa lskiego, a nawet Krakowa i Warszawy. Jak mwi organizatorzy,
jest to jeden z najmodszych
raciborskich biegw, ale za to
z najbardziej malownicz tras. Do pokonania byo 9,6 km

nadodrzaskimi bulwarami i
waami wzdu kanau Ulga.
Na mecie pod H2Ostrg jako
pierwszy pojawi si ukasz
Skwarecki z Raciborza z czasem 35:56. Drugie miejsce zaj Robert Antczak (Racibrz,
36:14), trzecie Mariusz Rbisz
(Racibz, 36:31). Wrd kobiet najlepsza okazaa si Anna
Szyjka, uzyskujc czas 41:55.
W czasie, gdy odbywa si
bieg, stan powietrza w Raciborzu by bardzo zy. Jak informowa Raciborski Alarm

Bya to pierwsza z czterech imprez biegowych, ktre odbd


si w tym roku w Raciborzu. Przed biegaczami jeszcze Bieg
Twardziela, Bieg Bez Granic i Rafako Pmaraton Racibrz.

Smogowy na dwie godziny


przed startem, zanieczyszczenie powietrza pyem zawieszonym wynosio prawie 500%
normy, a jakakolwiek aktywno na wolnym powietrzu nie
bya wskazana. Rwnie Urzd
Miasta na swojej stronie internetowej ostrzega przed z
jakoci powietrza i odradza
wszelkie aktywnoci fizyczne
na zewntrz. Pojawiy si wobec tego pytania, czy bieg nie
powinien by odwoany. Jak
przyznaje Krzysztof Borkow-

ski, dyrektor Orodka Sportu


i Rekreacji w Raciborzu odpowiedzialnego za organizacj
imprezy sportowej, bieg byoby
ciko odwoa. Przyjechao bardzo duo zawodnikw
z rnych miast podkrela
Borkowski. Udzia w biegu
by dobrowolny. Po biegu zawodnicy nie skaryli si i nie
narzekali dodaje. Przyznaje
jednak, e w przyszoci, gdy
sytuacja si powtrzy, rozwaane bd wszystkie ewentualnoci.

RACIBRZ KONCERTY

Koncert kold Elbiety i Andrzeja Biskupw


W cigu 16 lat zmieniay si twarze i miejsca. Pierwszy koncert zagrano w kociele na Poni.
mateusz herba

Koncert Kold i Pieni Boonarodzeniowych autorstwa


Elbiety i Andrzeja Biskupw
to wydarzenie, ktre od 16 lat
przyciga tumy mieszkacw
regionu. Zmieniaj si twarze muzykw, czasem miejsce. Niezmienne jest natomiast wzruszenie raciborskiej
publicznoci i wysokie walory
artystyczne wydarzenia. Dzi
trudno ju sobie wyobrazi
wito Trzech Krli bez koncertu maestwa.
Ona, do niedawna wieloletnia dyrektor Modzieowego Domu Kultury. Nauczyciel
z powoania. Na swoim koncie
ma niezliczone grono muzycznych wychowankw. Z sukcesami. On, utalentowany satyryk
i tekciarz, cho w yciu o sobie
by tak nie powiedzia. Polonista, reyser i scenarzysta grupy teatralnej Irrealis w jednej
osobie. Od 1993 roku tworz
zgrany tandem.
W tandemie za organizacj i walory artystyczne odpowiada Elbieta Biskup. Teksty
utworw pisze Andrzej Biskup,
ktry inspiracj czerpie z modzieczych lat. Pewnie tak jak
wszystkich najpeniej, najgbiej motywuje mnie dowiadczenie dziecistwa. Jeli mwimy o witach, to najczciej
odwoujemy si do tego okresu
ycia komentuje. W Wigili
nie piewaj swoich utworw.
Przy witecznym stole wykonuje si tradycyjne koldy,
a nie pastoraki autorstwa El-

biety i Andrzeja Biskupw


mieje si Andrzej Biskup.
Pierwszy koncert kold zagrali w 2001 roku, w miejscu
zamieszkania maestwa, w
kociele na Poni. Wszystko
zaczo si za spraw Ani Wyszkoni. To ona wpyna na
Elbiet Biskup, by skomponowane utwory ujrzay wiato
dzienne. Przy okazji dziesitej
edycji nastaa chwila refleksji. Zastanawiano si, czy nie
zrezygnowa z muzykowania.
Okazao si jednak, e z rodzinnego Tworka bdzie si wyprowadza Wyszkoni. Tamtejszy
koci by odpowiednim miejscem, by urzdzi jej poegnanie. Gdy w 2013 roku po raz kolejny wa si losy koncertu, w
zespole pojawia si Magdalena
Wojak. Proponuje koci w.
Mikoaja i ksidza Bombelka,
jak si okazuje wychowanka
Elbiety Biskup, ktry mioci
do muzyki zapaa dopiero w
seminarium.
W tegorocznym koncercie
zapiewaa Hania Hoek, Roksana Lewak, Magdalena Wojak
oraz solici zespou wokalnego
Mira. Na scenie pierwszy raz
w historii pojawiy si dzieci.
Zgromadzon publik rozczuliy Emilia i Julia Klima oraz
Jonatan Koczy. Muzykom wtrowaa Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewdzkiej
Policji w Katowicach pod dowdztwem st. asp. Waldemara Skotarskiego. Imprez medialnie wspary portal raciborz.
com.pl oraz dwutygodnik regionalny Gazeta Informator.

Fot. Katarzyna Przypado

Fot. Krystyna Stanik

KOCI
W NIEBOCZOWACH
CZEKA NA DBROWY
Cho parafia w. Jzefa
Robotnika liczy obecnie
150 osb, w pierwszej pasterce w nowym kociele
uczestniczyo ponad 350.
Koci w nowych Nieboczowach zostanie powicony we wrzeniu biecego roku,
podczas oficjalnego otwarcia
miejscowoci. Jednak naboestwa za zgod arcybiskupa
odbywaj si ju od paru miesicy. Od 1 stycznia msze w. w
kad niedziel s odprawiane
o godz. 9:00 i 11:00.
Obecnie parafia w. Jzefa Robotnika ma 150 parafian.
Jest to okoo 40 rodzin, ktre
ju mieszka w nowych Nieboczowach oraz 9 rodzin, ktre
jeszcze yje w starych, gdzie
powstanie zbiornik Racibrz
Dolny.
Z wielka radoci ksidz
Mariusz Pacwa, proboszcz
od trzech lat, przyznaje, e w
pierwszej pasterce w nowym
kociele uczestniczyo ponad
350 osb. Przyjechali te
mieszkacy starych Nieboczw, ktrzy przeprowadzili si gdzie indziej dodaje
ksidz. Co z pewnoci jest dobrym znakiem dla najwaniejszego wyzwania, ktre stoi teraz przed ksidzem Mariuszem
Pacw.
Ju nie budowa kocioa,
z czym musia si zmaga w
ostatnim czasie, ale integracja przyszych parafian z nowym kocioem. Jak przyznaje
okres budowy wymaga duego zaangaowania, ale teraz
trzeba si skupi na powikszeniu parafii. Doczy maj Dbrowy (ulica Dbrowy we
wsi Syrynia, okoo 30 domw)
i pobliskie ulice. Wwczas bdzie nas okoo 500, czyli tyle
ile w starych Nieboczowach
podaje ksidz Pacwa.
Jednak, majc na uwadze,
e w najbliszym czasie na terenie nowych Nieboczw zostanie wydzielonych okoo 200
dziaek. Liczc, e na jednej
dziace zamieszka od 3 do 5

Wiadomoci 3

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

Koncert rozpocz duet: Magdalena Wojak i Kamil Klimek.


Zapiewali White Christmas.

Zanij w wykonaniu Aleksandry Figurniak.

4 Publicystyka

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ SYLWETKI

Diamonds are her best friend


KATARZYNA CZY

Jak
wytumaczyaby,
czym jest fotonika komu,
kto zupenie nie ma o niej
pojcia?
Fotonika jest dziaem zyki zwizanym z zastosowaniem promieniowania elektromagnetycznego w technice.
Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, midzy innymi w elektronice, w informatyce obecnie pracuje si nad
zastosowaniem fotoniki do
budowy komputerw kwantowych, czy co dla mnie najistotniejsze w medycynie.
Jeste tegoroczn Liderk fotoniki. Na czym polega ten konkurs?
Konkurs Lider Fotoniki
mia wyoni autorw najlepszych (nie tylko pod wzgldem
merytorycznym, ale rwnie
pod wzgldem wykorzystania
bada w praktyce) prac badawczych z zakresu fotoniki.

W pierwszym etapie naleao wysa prac dyplomow


(licencjack, inyniersk lub
magistersk), jej streszczenie,
opini promotora oraz najwaniejsze zaprezentowanie charakteru aplikacyjnego
bada. Do cisego nau zakwalikowano cztery osoby.
Ostatni etap polega na przekonaniu kapituy konkursu
do zalet aplikacyjnych eksperymentw, ta cz odbywaa
si w jzyku angielskim. Moje badania dotycz zastosowania diamentw z centrami
barwnymi w medycynie jako
biomarkery. Mogyby one wykrywa stany patologiczne w
organizmie czowieka.
Skd u Ciebie takie zainteresowania? Czy ju od
przedszkola robia dowiadczenia?
Od pocztku gimnazjum
lubiam zyk, cho dotyczyo to gwnie rozwizywania
zada. Przeprowadzanie po-

waniejszych dowiadcze w
szkoach nie byo jeszcze wtedy moliwe, ale by moe teraz co si zmienio. Trudno
mi wybra osob, ktra szczeglnie mnie zainspirowaa,
jednak zarwno w gimnazjum, jak i w liceum miaam
dobrych nauczycieli zyki (p.
Ewa Paniczyk-Litwinowicz w
Gimnazjum nr 1 i p. Marzena
Niborska w I Liceum Oglnoksztaccym). W liceum
wybraam klas o prolu matematyczno-zycznym, cho
moje zainteresowania byy
do rozlege, szczeglnie lubiam zyk i jzyk polski. Do
koca drugiej klasy chciaam
studiowa kierunek humanistyczny, braam nawet udzia
w Olimpiadzie Literatury i Jzyka Polskiego. Pniej marzya mi si medycyna, ale nadal skupiaam si gwnie na
zyce. Ostatecznie wyszo tak,
e obie dziedziny udao mi si
poczy studiuj zyk medyczn.

Fot. archiwum Pauliny Komorek

Paulina Komorek lubi to, co robi i dziki temu odnosi sukcesy wygraa oglnopolski konkurs Lider fotoniki.
Nauka jest Twoj pasj,
ale kady czasem potrzebuje odskoczni od codziennoci. Jaki jest Twj
sposb na relaks?
Nie ukrywam, e odkd
zaangaowaam si w prac w
projektach badawczych, trudno jest wygospodarowa czas
wolny. Jeeli jednak uda mi
si znale czas, to ucz si jzykw i staram si organizowa krtkie wycieczki po kraju i po Europie.
Czy planujesz zosta na
uczelni po ukoczeniu
studiw?
W czerwcu ukocz studia, wic nadszed czas, aby
zastanowi si, co dalej... Zastanawiam si nad podjciem
midzynarodowych studiw
doktoranckich z zakresu zyki, jednak wolaabym zrealizowa je poza uczelni. Na
szczcie mam jeszcze troch
czasu na decyzj :).

Marylin Monroe piewaa, e diamenty s najlepszymi


przyjacimi kobiety. Paulina Komorek udowadnia, e
mog by take sojusznikami lekarzy raciborzanka
zajmuje si zastosowaniem diamentw jako
biomarkerw wykrywaczy patologicznych stanw w
ludzkim organizmie.

RACIBRZ STYL YCIA

Historycznym pocigiem z prdkoci 10 km/h


KATARZYNA PRZYPADO

Kolej to do niszowe hobby. Z drugiej strony, nawet w


Raciborzu mona znale osoby, ktre zajmuj si fotografowaniem pocigw, buduj
makiety, dbaj o zapomniane
linie czy prowadz portal na temat transportu. Cho zakochana w tych maszynach jestem od
dwch lat, dopiero niedawno
zaczam bra udzia w imprezach dla pasjonatw. Niespodziewanie pojawia si propozycja, by pojedzi po pograniczu
polsko-czesko-niemieckim, a
nastpnego dnia uczestniczy w
ostatnim przed remontem przejedzie lini z Jeleniej Gry do
Lwwka lskiego. Koleje Dolnolskie nazway ten pocig
Ostatnim Leniwcem powodem jest kilka odcinkw, ktre
pocig pokonuje z prdkoci
10 km/h.
Pitek, 9 grudnia. Wskazwki zegara zaraz wska pnoc, a ja czekam na przyjaciela, ktry ma mnie zawie na
dworzec w Kdzierzynie-Kolu.
Troch zazdroszcz kolegom
z redakcji, z ktrymi kilka godzin wczeniej relacjonowaam
Gwiazdk Serc, e mog odsapn. Mnie czeka nieprzespana
noc i caa sobota na nogach. W
pocigu doczam do Karola,
ktry od jakiego czasu jest moim staym towarzyszem w kolejowych wyprawach. Wysiadamy
we Wrocawiu.
Wrocaw Gwny, ktry zazwyczaj ttni yciem, jest opustoszay. SOK-ici budz chopaka, ktry zasn, lec pod
cian w holu. My postanawiamy przej si po miecie, spacer w zimowej temperaturze dobrze nam zrobi. W spoywczaku
natykamy si na pijanego zna-

nego aktora. Jednak ciekawiej


jest na stacji. Na IC Mieszko
dwie lokomotywy czy zawsze
jedzi w podwjnej trakcji? I jak jednostk dostaniemy si do
Szklarskiej Porby? W pocigu
mamy chwil na sen. W Jeleniej
Grze dosiadaj si do nas znajomi Karola, Jadwiga i Maciej.
Widoki za oknem sprawiaj, e w kocu si rozbudzamy.
Gry, lasy, doliny, nawet pojawia si soce. W Szklarskiej
Porbie Grnej, ktra jest charakterystyczn stacj z powodu
skalnej ciany tu przy torach,
przesiadamy si do szynobusu
do Liberca. Im bliej granicy,
tym wicej niegu, wiele osb
podruje z nartami. Jzyk polski miesza si z czeskim. Liberec
okazuje si adnym miastem,
na rynku trwa akurat jarmark
witeczny. Wspaniale wyglda te gra Jetd. Najwicej
zdj powstaje jednak na sta-

cji. Przed 16:00 wsiadamy do


pocigu, ktry zawiezie nas do
Zittau, a stamtd pojedziemy
do Grlitz. Po niemieckiej stronie spdzamy niespodziewanie
duo czasu. Nie zatrzymao nas
jednak pikne miasto i panujca w nim witeczna atmosfera
pocig jadcy do Jeleniej Gry, gdzie mamy nocleg, spni
si ponad godzin.
Niedziel rozpoczynam od
tourne po sklepach spoywczych. Kiedy wsid w pocig
przed 10:00, wysid z niego
dopiero o 15:30 we Wrocawiu.
A w przeciwiestwie do pocigw specjalnych uruchamianych przez mionikw, na pokadzie Ostatniego Leniwca nie
bdzie WARS-ika ani cateringu, cho przygotowano specjalne atrakcje. Zainteresowanych
wic nie brakowao na dworcu przywitaa nas ogromna kolejka do kas.

Pierwszy przystanek Jew Sudecki. Z pocigu wyla


si tum podrnych z aparatami. Kady z postojw zosta
wyduony i przeksztacony na
co w rodzaju fotostopu, czyli
sytuacji, w ktrej pocig zatrzymuje si w ciekawym miejscu
i pasjonaci mog go sfotografowa. Mimo deszczu i niskiej
temperatury nikt nie narzeka
na pogod. Zwykli pasaerowie
pewnie nie raz zastanawiali si,
co jest grane.
Kiedy szynobus toczy si
szlakiem Doliny Bobru, przewonik zadba o to, by nikt si
nie nudzi. Mona byo usysze
histori i ciekawostki zwizane z
lini, ktre przedstawia dr in.
Bogusaw Molecki, czy zajrze
do kabiny maszynisty. Kady z
pasaerw otrzyma kartonowy
bilet, smycz, przypink i krwki
z logiem KD, a dzieci mogy zoy z tektury model SA135, czy-

Fot. Katarzyna Przypado

Co robi modzi ludzie w nocy z pitku na sobot? Bawi si, odpoczywaj, pi.
Niektrzy wsiadaj w pocig, by po dotarciu do celu wsi w kolejny, a potem jeszcze kolejny. I jeszcze.

Na przystanku Pilchowice Nielestno nakrcono pierwszy kadr


do lmu "Jak rozptaem II wojn wiatow".

li pocigu podobnego do tego,


ktrym jechalimy.
Ponad 100 lat temu tras z
Jeleniej Gry do Lwwka lskiego parowozy przemierzay
w godzin. W niedziel jechalimy ponad dwa razy duej.

Jednak byo warto. Przejazd by


historyczny i nie wiadomo, kiedy pocigi wrc na t lini. Oby
nie podzielia losu naszych,
jak np. 177 do Gubczyc, gdzie
ostatni planowy pocig pasaerski przejecha w 2000 roku.

R E K L A M A

Biuro Kredytowe
Oferty wielu bankw
Kredyty dla zaduonych, rwnie z BIK

Chwilwki

BIURO RACHUNKOWE
Prowadzenie Ksiki Przychodw i Rozchodw

Dokumentacja kadrowo - pacowa

Ryczat, karta podatkowa

Dokumentacja BHP w rmie

kredyty- tel. 881-681-115


Racibrz ul. Ogodowa 13a

biuro rachunkowe - tel. 508-188-418


email: szkoleniaraciborz@gmail.com

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 1/2017

GazetaInformator.pl 11 stycznia 2017 nr 1 (228)

REGION GOSPODARKA

Walka z szar stref w Polsce zapowied staa si faktem


Fot. prezydent.pl

Od 1 marca 2017 roku suba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostan przeksztacone
w Krajow Administracj Skarbow.

Dla przedsibiorcw rok 2017 zapowiada si jako bardzo niestabilny i niepewny. Od lat
wiadomo, e jednym z gwnych czynnikw hamujcych rozwj firm i przedsibiorczo
jest zmienno przepisw i niepewno jutra w zakresie cigej nowelizacji prawa. Od
kilku tygodni znamy ustaw o powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w lad
ktrej znikn urzdy skarbowe, suby celne, zmieni si wiele przepisw wykonawczych.
Analitycy mwi o zmianach w ponad 150 ustawach, ktre cile powizane s z wdroeniem KAS. W kwietniu ma pojawi si rozporzdzenie o kasach fiskalnych jako kolejny
krok w uszczelnianiu systemu podatkowego. Zaledwie w dwa miesice nowe kompetencje otrzymaj naczelnicy, dyrektorzy, urzdnicy... Trudno dziwi si przedsibiorcom,
ktrzy zniechceni do prowadzenia i rozwijania firm w Polsce coraz czciej rozwaaj
przeniesienie siedziby za granic.

ireneusz burek

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej ma przyczyni si do skonsolidowania administracji podatkowej,


celnej i skarbowej - od marca
funkcjonowa bd tzw. izby
administracji skarbowej, ktrym maj podlega urzdy
skarbowe i urzdy celno-skarbowe. Takie rozwizanie, dziki m.in. integracji baz danych
o podatnikach, pozwoli ma na
sprawniejsz obsug patnika
w prawidowym wykonywaniu obowizkw podatkowych
i obowizkw celnych. Ma
jednak przede wszystkim da
organom administracyjnym
sprawniejsze kontrole i wychwytywanie nieprawidowoci
podatkowych. Od dawna mwi
si o szeroko zakrojonej walce z
tzw. szar stref, ktr realizuje
nowy rzd. Nowa ustawa m.in.
zawiera szczegowe regulacje
w zakresie wszczcia kontroli celno-skarbowej z urzdu,

na podstawie upowanienia
do przeprowadzenia kontroli,
co w praktyce ma oznacza, i
napodstawie okazywanej legitymacji subowej.
Szefem Krajowej Administracji Skarbowej ma zosta
wiceminister finansw, ktry
nadzorowa bdzie dyrektorw
izb administracji skarbowej,
naczelnikw urzdw skarbowych oraz urzdw celno-skarbowych. Powoany zostanie rwnie dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej. Proces przeksztace jest w toku,
wszystkie izby skarbowe przeksztaciy si ju w izby administracji skarbowej (do koca
lutego jednak organem podatkowym pozostaje dyrektor izby
skarbowej). Kolejne zmiany organizacyjne spowoduj powstanie nowych struktur takich jak:
Krajowa Informacja Skarbowa;
izby administracji skarbowej;
urzdy skarbowe; urzdy celno-skarbowe; Krajowa Szkoa
Skarbowoci; Centrum Infor-

matyki KAS. Administracyjnie


KAS maj spina komrki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra finansw.
Powstanie KAS bdzie
si wiza nie tylko z licznymi zmianami w ustawach (w
oparciu i ktre obecnie dziaaj urzdy) ale te z redukcj
zatrudnienia pracownikw.
Stosunki pracy osb zatrudnionych w jednostkach KAS wygasaj z dniem 31 sierpnia 2017
roku, jeeli osobom tym do 31
maja br. nie zostanie przedstawiona nowa propozycja zatrudnienia.
Ustawa o powstaniu KAS
i ustawa wprowadzajca jej
przepisy wykonawcze zostay podpisane w grudniu przez
prezydenta RP Andrzeja Dud.
Warto doda, i w konsekwencji tej decyzji pojawi si zmiany wielu innych ustaw, ktre s
umocowaniem obecnie dziaajcych urzdw i sub. Czeka nas zatem rok obfitujcy w
zmiany.

REGION EKOLOGIA

Mona wycina drzewa bez zezwolenia


Fot. PIXABAY

Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Radosaw lusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot podkrela, e obowizujce dotd


prawo nakazywao uzyskanie uzgodnienia i zezwolenia na usunicie drzewa lub krzewu z
terenu nieruchomoci, ale przewidywao te dug list wyjtkw jak np. usuwanie drzew
owocowych, drzew i krzeww modych, suchych czy wycinanie w czasie akcji ratowniczej.
Std kolejne odstpstwa s niepotrzebne i szkodliwe mwi Radosaw lusarczyk.
krystyna stanik

W poowie grudnia podczas


posiedzenia w Sali Kolumnowej Sejm przyj nowelizacj
ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach, par dni
pniej Senat, za 28 grudnia
podpisa j prezydent Andrzej
Duda. Nowe przepisy weszy w
ycie 1 stycznia biecego roku.
Wprowadzaj istotne zmiany
dla obywateli. Dotd jeli waciciel dziaki chcia wyci
drzewo lub krzewy, musia wystpi do gminy z wnioskiem o
wycink (poza drzewami owocowymi oraz drzewami o gruboci pnia do 25-35 cm). Teraz
zgoda nie jest ju potrzebna w

wikszoci przypadkw (jeeli


nie jest to zwizane z dziaalnoci gospodarcz), gdy zezwolenie jest wymagane w zwizku
z wycink duych drzew obwd pnia 50-100 cm w zalenoci od gatunku. Zatem z
zezwole bd zwolnione drzewa, ktrych obwd pnia na wysokoci 130 cm nie przekracza
100 cm w przypadku: topoli,
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego.
W przypadkach pozostaych
gatunkw drzew 50 cm.
Pojawiy si take nowe
stawki za wycink drzew. - Nowe przepisy pozwalaj gminom

na okrelanie stawek opat za


usunicie drzew i krzeww.
Nie bd one mogy przekroczy 500 z za cm dla drzew
oraz 200 z za m 2 krzeww.
Przy ustalaniu opaty nie bdzie brany pod uwag wspczynnik lokalizacji wyjania
Leszek Iwulski, rzecznik prasowy Urzdu Miasta Racibrz.
Ministerstwo rodowiska
pozytywnie ocenia nowelizacj,
ktra- jak podkrelano ma
ograniczy niepotrzebn biurokracj. Jak argumentowa Jan
Szyszko, Minister rodowiska,
95 proc. wnioskw o wycink
rozpatrywano pozytywnie.
Optymizmu Ministerstwa
rodowiska nie popieraj eko-

KOMENTARZ NA GORCO
WWF Polska
Zapisanie w ustawie o lasach, tego e gospodarka lena wykonywana na podstawie kodeksu dobrych praktyk
nie narusza przepisw o
ochronie poszczeglnych zasobw, w szczeglnoci przepisw dotyczcych ochrony
gatunkowej zapisanych w
ustawie o ochronie przyrody
(UoOP). To czy gospodarka
lena jest zgodna z ustaw o
ochronie przyrody, czy nie,
powinno rozstrzyga si na
podstawie faktw, stanu faktycznego, a nie ustala odgrnie za pomoc litery prawa.
amanie prawa zapisanego w
UoOP nie powinno by prawnie chronione przez ustaw o
lasach. To nie tylko sprzeczne
z zasadami tworzenia prawa,
sankcjonowanie jego amania, ale take wprowadzanie
chaosu. Zapis taki jest rwnie potencjalnie niezgodny
z prawem Unii Europejskiej,
co stwierdza Biuro Analiz
Sejmowych Kancelarii Sejmu [Pismo Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr

BAS-WAPEiM-2611116].
Zaproponowano
inn
zmian w ustawie o lasach,
w ktrej odgrnie ustalono,
e do dnia 31 grudnia 2017 r.
uznaje si, e praktycznie caa gospodarka lena nie narusza zakazw ochrony zwierzt.
W rzeczywistoci oznacza to
rezygnacj z ochrony gatunkowej zwierzt w polskich
lasach. Jeli zmiany te wejd
w ycie, bdzie przyzwolenie
na umylne zabijanie, okaleczanie, poszenie, niszczenie
schronie, siedlisk lub ostoi
gatunkw zwierzt chronionych w ramach wykonywania prac gospodarki lenej.
Naszym zdaniem proponowany przepis jest przykadem
psucia prawa mwi Dariusz
Gatkowski z WWF Polska.
Apelujemy do polskich wadz,
aby jeszcze raz zastanowiy si
nad kontrowersyjnymi zmianami prawa. Jeeli zmiany
zostan wprowadzone w ycie, polska przyroda bdzie
powanie zagroona.
Powan, i bardzo gon,
propozycj zmian jest uchy-

lenie obowizku uzgadniania


z regionalnym dyrektorem
ochrony rodowiska wydania
zezwolenia na usunicie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej oraz zniesienie
koniecznoci uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew
z nieruchomoci prywatnych.
Skutkiem tego moe by rze
alei przydronych, taka sama jaka miaa miejsce w wyniku wprowadzenia zapisw
uatwiajcych wycink drzew
przydronych w ustawie o
ochronie przyrody w 2004
roku. Jesieni 2004 roku rozpocz si proceder masowego wycinania alei pod pretekstem poprawy bezpieczestwa
na drogach, liczb wycitych drzew mona szacowa
na dziesitki tysicy rocznie,
na przykadach kilka tysicy
drzew rosncych wzdu drogi
nr 16 wycito w latach 20042005 w okolicach Mikoajek
(warmisko-mazurskie). Wyobramy sobie co taka zmiana moe oznacza dla alei
przydronych na przykad na
Mazurach.

lodzy. WWF, bdca jedn z


najwikszych na wiecie organizacji dziaajcych na rzecz
ochrony rodowiska naturalnego, uwaa, e "zmiany w

ustawie o ochronie przyrody


to kolejna prba zamachu na
drzewa oraz chronione gatunki zwierzt yjce w lasach".
Nowelizacja ich zdaniem bd

mie "katastrofalny wpyw na


ochron przyrody w Polsce, zagroone s gatunki chronione
w lasach oraz drzewa i krzewy
w caej Polsce".

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

ledzimy zmiany

Paragony z kasy skalnej


bd wysyane mailem do klienta
Platforma e-paragonw, ktra moe zosta uruchomiona do koca
2017 roku, pozwoliaby klientom na swobodne zarzdzanie wydatkami
i histori swoich zakupw.
Fot. PIXABAY

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

Koniec roku 2016 nie


przynis wprawdzie oczekiwanego rozporzdzenia o
warunkach technicznych kas
skalnych, czyli o tzw. kasach
on-line (w artykule grudniowym pisalimy o aktualnym
stanie prac nad rozporzdzeniem), odsaniane s jednak
etapowo szczegy nowej regulacji prawnej.
W ostatnich dniach grudnia podjto decyzj o tym, e
nowe kasy skalne bd miay moliwo wysyania e-paragonu do klienta. Ma to si
sta, zgodnie z listem intencyjnym podpisanym pomidzy Ministerstwem Rozwoju
a Krajow Izb Gospodarcz
Elektroniki i Telekomunikacji, za spraw budowanej
platformy e-paragonw.
Kasy skalne, ktre zostan podczone on-line, bd
wysya elektroniczne paragony do tych klientw, ktrzy
wyra na to zgod i zarejestruj si. E-paragon otrzyma mona bdzie na poczt
e-mail, w formie SMS lub do
aplikacji mobilnych. Platforma, ktra bdzie otwarta dla
wszystkich uczestnikw rynku, ma gwarantowa pen
anonimowo przesyanych
danych. Bdzie rwnie niezalena od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansw.

Wiemy ju, e kasy skalne podczone on-line bd automatycznie przesya


dane o sprzeday do skusa. Projekt rozporzdzenia
Ministerstwa Rozwoju miaby si przyczyni do ograniczenia szarej strefy. System
miaby rwnie zwikszy
akceptacj patnoci bezgotwkowych a klientom - zapewni dostp do paragonw
elektronicznych w jednym
miejscu. Wprawdzie ministerstwo zakada obecnie, e
platforma dystrybucji paragonw elektronicznych z kas
skalnych do konsumentw
odbywa si bdzie na wyrany wniosek konsumenta,
za sam przesy ma gwarantowa anonimowo przesyanych danych, jednak nie
do koca jasne jest to w jaki
sposb powizane bdzie to
z wprowadzeniem do obrotu
kas skalnych nowej generacji, ktre bd posiada funkcj wysyania danych do tzw.
repozytorium plikw Ministerstwa Finansw czyli centralnych serwerw organw
podatkowych.
Ministerstwo wdraa nowe rozwizania, (m.in. wspomniane kasy on-line, platform e-paragonw) w celu
ograniczania szarej strefy.
Wedug analiz rzdu przyrost
liczby aktywnych kas skal-

nych w stosunku do liczby


dziaajcych przedsibiorstw
w Polsce o 0,1 prowadzi do
spadku udziau szarej strefy
w PKB o 0,33%. W skali kraju
mowa tu o ogromnych kwotach. Wszytsko wic wskazuje na to, e mona spodziewa
si kolejnych rozwiza, ktre bd miay uszczelnia system podatkowy.
Warto przy okazji wspomnie o tym, i 1 marca 2017
roku przestaj funcjonowa
urzdy sakrbowe w dotychczaswej postaci. Wedug nowej ustawy o KAS (podpisanej w grudniu 2016) w ycie
wejdzie Krajowa Administracja Skarbowa, ktora w nowej
struturze wchonie midzy innymi urzdy skarbowe oraz
subty celne. Ustawa wyranie wskazuje, e powstanie
Centralny Rejestr Danych
Podatkowych
prowadzony w systemie teleinformatycznym, i administrowany
przez KAS. Zatem repozytorium plikw, ktry ma suy
gwnie gromadzeniu oraz
przetwarzaniu danych zwizanych z obowizkami podatkowymi i celnymi obejmie zapewne dane przesyane z kas
skalnych.
IRENEUSZ BUREK
WACICIEL SOFT-IB

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

PLUSY BIZNESU
DLA

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION GOSPODARKA

Szansa na nowe miejsca pracy


MATEUSZ HERBA

30 grudnia rozporzdzeniem Rady Ministrw do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wczono grunty o
cznej powierzchni ponad 31
hektarw pooone na terenie
Raciborza i Wodzisawia l. W
oparciu o przyjte prognozy
szacuje si, e na nowo wczonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliszych lat moe powsta okoo 2
tys. nowych miejsc pracy, przy
nakadach inwestycyjnych wynoszcych okoo 700 mln z.
Zarwno gminy jak i inwestorzy wyczekiwali na rozporzdzenie Rady Ministrw

rozszerzajce granice naszej


strefy. Ju wczeniej cz
wczanych terenw promowana jako obszary do potencjalnego zagospodarowywania
po ukoczeniu procesu zmiany
granic. Dziki tym wyprzedzajcym dziaaniom, wczane
obszary ciesz si zainteresowaniem potencjalnych inwestorw. Co napawa szczeglnym optymizmem s wrd
nich rodzime rmy z sektora
maych i rednich przedsibiorstw, a take kilku duych
zarwno polskich, jak i zagranicznych przedsibiorcw, ktrzy doczyli nowe
wczone tereny do puli przyszych decyzji lokalizacyjnych

dla swoich nowych inwestycji


mwi wiceprezes KSSE Andrzej Zabiegliski.
W Raciborzu strefa rozszerzy si o obszar pooony
przy ul. Cecylii, przylegajcy
do objtego statusem SSE i zarzdzanego ju przez katowick stref tamtejszego obszaru
przemysowego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone s na obiekty produkcyjne,
skady i magazyny. Szacuje si,
e na wczanym obszarze moe powsta nawet 400 nowych
miejsc pracy przy nakadach w
wysokoci ok. 162 mln z. Teren inwestycyjny poszerzy si
o ponad 7,5 hektara.

RACIBRZ GOSPODARKA

Pomoc przy strategii rozwoju

R E K L A M A

Fot. Urzd Miasta Racibrz

Fundusz Grnolski to najwikszy w wojewdztwie lskim fundusz


poyczkowy wspierajcy mikro, mae i rednie przedsibiorstwa.

ratu Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora Anna Kobierska-Mrz. Omwiono wtedy


warunki ewentualnej wsppracy. W efekcie tych rozmw
23 grudnia prezydent Mirosaw
Lenk podpisa List Intencyjny
o wsppracy, ktrej celem
jest zapewnienie kompleksowego wsparcia maym i rednim przedsibiorcom z Wojewdztwa lskiego, a jednym
z obszarw kooperacji jest organizacja spotka informacyjnych i innych dziaa na rzecz
MP majcych na celu tworzenie dostpnego systemu wsparcia MP.
Wsppraca z instytucjami
dziaajcymi na rzecz rozwoju przedsibiorczoci jest jed-

nym z przedsiwzi ujtych w


Programie Wspierania Przedsibiorczoci realizowanym na
terenie miasta od zeszego roku. Szczegy nt. oferowanych
przez Fundusz Grnolski
form wsparcia dla przedsibiorcw znajduj si na stronie www.fundusz-silesia.pl.
Gwne produkty dedykowane rmom z sektora maych i
rednich przedsibiorstw to:
Rozpocznij dziaalno Poyczymy Ci sukcesu, Faktoring,
Dla przedsibiorcw, absolwentw i bezrobotnych, lski
Fundusz Poyczkowy, Dla mikro, maych i rednich przedsibiorcw.
PS

30 grudnia 24-hektarowy teren przy ul. Olszyny w Wodzisawiu l. zosta wczony do KSSE.

REGION INWESTYCJE

Magistrat nawiza wspprac


z Funduszem Grnolskim

Poyczki na preferencyjnych warunkach to w obecnym


okresie programowania unijnego podstawowa forma donansowania dziaalnoci gospodarczej. Szeroki wachlarz usug w
tym zakresie oferuje Fundusz
Grnolski S.A. w Katowicach.
Jest to najwikszy fundusz poyczkowy w caym wojewdztwie lskim. Z inicjatyw nawizania kontaktu wyszed
Referat Przedsibiorczoci i
Obsugi Inwestora w Wydziale Rozwoju raciborskiego magistratu. Jest to kolejna inicjatywa w kierunku wspierania
lokalnego biznesu po uruchomieniu cieszcego si sporym
zainteresowaniem Inkubatora
Przedsibiorczoci w Orodku
Wsppracy Gospodarczej czy
te dyurw Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich. Wszystko to w
zamyle ma zapewni przedsibiorcom jak najwikszy dostp do rnych form wsparcia
na rozwj.
Przedstawiciele Funduszu
Grnolskiego gocili w raciborskim urzdzie w grudniu
2016 roku. W spotkaniu z ramienia Funduszu uczestniczyy Dyrektor Oddziau Funduszu
Grnolskiego Bogumia li,
Dyrektor Zespou ds. Regionalnej Instytucji Finansujcej
Anna Bobka Adwent oraz
Iwona Czaplikowska odpowiedzialna za usugi w ramach
Enterprise Europe Network.
Ze strony Miasta w spotkaniu
udzia wziy Z-ca Prezydenta
Irena ylak i Kierownik Refe-

W Wodzisawiu l., ktry


dotychczas nie przynalea do
katowickiej strefy, obejmie tereny o powierzchni przeszo 24
hektarw pooonych przy ulicy
Olszyny. Miasto by przystpi
do KSSE musiao zainwestowa
w infrastruktur. Wybudowano
drog czc wczany teren z
drog wojewdzk DW936
(cznik ulic Modzieowa Olszyny). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone s
na obiekty produkcyjne, skady i magazyny. Szacuje si, e
na wczanym obszarze moe
powsta nawet 1300 nowych
miejsc pracy przy nakadach w
wysokoci ok. 517 mln z.

Fot. UM Wodzisaw l.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzya si o nowe tereny w Raciborzu i Wodzisawiu l.

Mikro, mae i rednie przedsibiorstwa mog liczy


na wsparcie doradcw.
Izba Rzemielnicza w Opolu wraz z Oglnopolskim Porozumieniem Zwizkw Zawodowych realizuje projekt
pt. Wsparcie partnerw spoecznych i strategie rozwoju
dla opolskich przedsibiorstw
MMSP. Projekt realizowany
jest w okresie od padziernika
2016 roku do koca maja 2018
roku i skierowany jest do 120
rm z sektora mikro, maych i
rednich przedsibiorstw dziaajcych na terenie wojewdztwa opolskiego, ktre nie maj
opracowanego planu lub strategii rozwoju. Celem projektu
- jak podkrela Izba Rzemielnicza w Opolu wraz z Oglnopolskim Porozumieniem
Zwizkw Zawodowych - jest
wzrost liczby przedsibiorstw
sektora MMSP z woj. opolskiego wykorzystujcych wsparcie
partnerw spoecznych przy
realizacji dziaa wspierajcych
ich rozwj, w tym pozwalajcych na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemw
nansowania. Doradcy pomog przedsibiorcom, a wskutek
realizacji projektu, rma bdzie
mie opracowan kompleksow strategi rozwoju, a take
otrzyma profesjonaln pomoc
w jej wdroeniu. Przedsibior-

stwa, ktre chc si rozwija


musz stosowa zarzdzanie
strategiczne wice si z zorganizowaniem sobie przyszoci i zaplanowaniem skutecznej
strategii, aby zwikszy konkurencyjno w dugim okresie
czasu. Misja, wizja i cel oraz
plan rozwoju i pomoc w jego
stworzeniu to zaoenie projektu realizowanego dziki funduszom europejskim.
Objte projektem przedsibiorstwo moe liczy na:
kompleksow strategi rozwoju skadajc si z Planu Rozwojowego, raportu dostpnoci usug rozwojowych dla
MMSP w regionie i raportu
upowszechniajcego wiedz o
zdiagnozowanych potrzebach i
barierach rozwojowych, strategia, aby zostaa wcielona w ycie bdzie zatwierdzona przez

przedsibiorstwo oraz PARP;


pomoc we wdroeniu strategii
i Panu Rozwojowego wiadczon przez doradc oraz wykwalikowan kadr doradcw biznesowych.
Zainteresowane udziaem
w projekcie przedsibiorstwa
proszone s o kontakt z Biurem Projektu lub przesanie
formularza zgoszeniowego dla
przedsibiorstwa na adres Biura Projektu (moe by to skan
wysany poprzez e-mail). Biuro projektu: Izba Rzemielnicza w Opolu, ul. Katowicka 55,
pok. 1.2, 45-061 Opole, tel. 77
454 31 73 w. 21, e-mail: info@
izbarzem.opole.pl. Dokumenty
do pobrania rwnie na stronie
internetowej Izby Rzemielniczej w Opolu.
MN

ZDROWIE - SPRAWNO - ENERGIA

TAI CHI

ZAPISY NA ZAJCIA
AKADEMIA TAO - Szkoa Tai Chi i Qigong
RACIBRZ ul. Klasztorna 12 (I pitro)

Tel. 600 277 108

www.akademiatao.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

RACIBRZ SYLWETKI

Golibroda z Raciborza
Fot. Katarzyna Przypado

Jaki czas temu do ask powrciy brody i brzytwy. W salonie na Dugiej ostatniego golibrod widziano prawdopodobnie
w latach osiemdziesitych. 30 lat pniej panw znw obsuguje powiernik mskich tajemnic.

Krzysztof Lipczyk zosta golibrod, bo pokn bakcyla na stare, dobre oldschoolowe


fryzjerstwo.
Ulica Duga. Nienarzucajcy si szyld. Prosty, klasyczny. Zakad fryzjerski dla Pa &
Golibroda informuje. Wntrze
skrywa rnorak maszyneri.
Za ogromnym fotelem, a przed
rwnie pokanych wymiarw
lustrem na pce le maszynki, akoniki z wonnociami,
pdzle do golenia. Zapachy delikatnie muskaj nozdrza klientw. Obok na szpitalnej witrynie, ktra zyskaa drugie ycie
i nowy kolor, wyeksponowano
brzytwy tradycyjne oraz wspczesne, te na yletki. W gbi lokalu stoi maa, stylizowana na
retro lodwka. Skrywa szklane
butelki z wod. Woda ze szka
smakuje lepiej. Na fotelu siedzi
klient. Micha salon odwiedzi
drugi raz. Do wizyty nakonia
go szwagierka. Jego picioletni zarost wraz z kolejnymi pocigniciami brzytwy zostaje
uporzdkowany. Zajmuje si
nim Krzysztof Lipczyk, fryzjer z
8-letnim staem pracy. Od lutego penoetatowy golibroda.
Kilkupokoleniowa
tradycja
Koledzy z liceum prdzej
obstawiliby, e wyronie im
kaktus na rce ni to, e Krzysztof Lipczyk aka Lipa zostanie
fryzjerem. Krzysztof o zawodzie
nie myla od zawsze. Poszed
na studia. Zrezygnowa. Inynieria rodowiska nie bya jego
powoaniem. Studia mi nie
spasoway, wic w poowie drugiego semestru wrciem spa-

kowany. Powiedziaem, e do
Opola ju nie wracam. Rodzice
nawet wzgldnie to przyjli. Powiedzieli mi bym si zastanowi,
co mam zamiar robi. Czy chc
matur poprawia, pj na jakie inne studia czy zacz pracowa mwi. W czasach, gdy
panie dopiero co zaczy nosi
fryzury na chopaka i spdniczki mini, a z gonikw rozbrzmiewa gos Seweryna Krajewskiego z Czerwonych Gitar,
jego babcia zaoya zakad fryzjerski w Raciborzu. Po niej paeczk przeja jego mama. Musiaa pewnie odetchn z ulg,
gdy dowiedziaa si, e syn postanowi sprbowa si w zawodzie.
Wczeniej nie uywa nawet
grzebienia. Pierwsze fryzjerskie szlify nabiera w Akademii
Stylizacji Magorzaty Babicz w
Krakowie. Golibrod sta si,
bo pokn bakcyla na stare, dobre oldschoolowe fryzjerstwo.
Zaczo si niewinnie. Przeszukiwa internet, oglda lmy.
Fryzury, jakie zobaczy w serialu brytyjskiej produkcji "Peaky
Blinders", rzuciy go na kolana.
Efekt domina ruszy. Zagbia
si coraz bardziej w wiecie stylizacji brd. Od dziadka sysza
opowieci o tym, jak panowie
przychodzili odwiey si do
golibrody. Chcia odda klimat
miejsc z opowieci. Kiedy
to by codzienny, mski rytua. Przychodzio si bardzo czsto przed prac, eby wyglda
wieo, czysto, schludnie. Ta

troch zapomniana usuga wraca wspomina. W przeciwiestwie do kolegw po fachu, nie


uywa okrelenia barbershop,
a siebie nie nazywa barberem.
W kraju nie ma takiej tradycji.
My mamy nasze polskie pikne sowa golibroda czy cyrulik.
Cyrulik w odlegych czasach to
by pseudo lekarz. Wyrywa zby, goli brody, obcina wosy,
opatrywa wzgldnie lekkie rany. Gwnie zajmowa si panami. Dlaczego wic nie uywa
rodzimego nazewnictwa? komentuje.
ciany lokalu skrywaj
tajemnice
Jest to istna mska jaskinia.
Duo si rozmawia, mao wypywa na zewntrz. Mwi si o
onach, kochankach, polityce,
sporcie, samochodach... Panowie raz dyskutuj o sprawach
wakich, raz lekkich. I odwrotnie. Zawd przypomina troch
ksidza podczas spowiedzi. Jeli
ju o tych ostatnich mowa, przychodz nawet i oni. Od jakiego
czasu z usug Krzysztofa korzysta pan, ktry by wieloletnim
klientem amerykaskich barbershopw. Kiedy przyszed
do mnie uporzdkowa brod,
to nie powiem, rka zacza mi
dre. Czowiek spdzi dekad
w Stanach. Tam te usugi maj
wieloletni tradycj, wic zrobio mi si gorco. Po zakoczeniu
usugi zapyta, jak dugo jestem
w zawodzie. Przyznaem, e tak
naprawd od kilku miesicy. By

w szoku. Fotel opuci z umiechem na twarzy. Stres min, a


ja poczuem si tak, jakbym si
unosi nad ziemi wspomina
golibroda.
Pewien czas temu do lokalu niemiao zajrza przechodzie. Na oko koo pidziesitki. Wo Przemysawki, polskiej
wody koloskiej, produkowanej
od 1936 roku w praktycznie niezmienionej nucie zapachowej
sprawia, e pomyla o ojcu.
Krzysztof powita go serdecznie, mczyzna zasiad na fotelu. Gow opar na zagwku.
Golibroda przygotowa ciepy
rcznik, pian i brzytw. Ogoli.
Mczyzna, o ile go pami nie
mylia, ostatnim razem z tego
typu usugi korzysta w latach
osiemdziesitych.
Mit zadbanego faceta
Jeszcze do niedawna pokutowao przekonanie, e schludno i profesjonalizm to sowa
charakteryzujce gadko ogolonego mczyzn, a dbanie o wygld to oznaka odmiennej orientacji seksualnej. Nic bardziej
mylnego. Panowie zmczeni
kultur unisex coraz czciej poszukuj korzeni mskich tradycji, o ktrych syszeli od ojcw,
dziadkw czy te widzieli na lmach. Przyszy czasy, gdzie w
kocu pan, ktry systematycznie bdzie chodzi do fryzjera,
kosmetyczki czy na siowni nie
stanie si zaraz ciep kluch.

Dzisiaj jest to norma, nic zaskakujcego. Dbanie o siebie jest


dobrze widziane. Nie mamy lat
90., w ktrych facet, jak o siebie
troch za bardzo dba, to podpada komentuje Krzysztof.
Golibroda to zawd, ktry swj zoty okres przeywa
na przeomie XIX i XX wieku.
Przychodzio si do niego nie
tylko uporzdkowa zarost. Bya to rwnie okazja do spotka
towarzyskich dentelmenw.
Moda na drwaloseksualnych
mczyzn przyczynia si do
wzrostu zainteresowania brodami. Ich pielgnacja okazaa
si jednak dla wielu nie lada wyzwaniem. Panowie zaczli wic
przychodzi po rady. Pytaj,
jaki produkt do pielgnacji polecam. Dopytuj, czy zawsze taszy znaczy gorszy. Prawda jest
taka, e cena nie jest wyznacznikiem jakoci wyjania golibroda. Do ask powrciy fryzury w
stylu czasw Ala Capone. Modna jest klasyka, wygalanie przedziakw, grzywki podniesione
do gry, przeczesane do tyu, na
bok, zarzucone. Oczywicie
klasyk klasykowi jest nierwny. Osobicie wol angielskie
klimaty. Amerykaskie klasyki
od europejskich rni si. W
Stanach robi fryzury bardzo
wyrane, s kanciaste, bardzo
mocno wygolone. Ja preferuj
jednak takie mniej dopracowane, ale rwnie dobrze wygldajce dodaje.

Miejsce nie tylko


dla mczyzn
Widok brzytw nie zniechca pa. Wrcz przeciwnie. W
trakcie kiedy rozmawialimy,
kilka kobiet prosio o podcicie
grzywki. Skorzystanie z usug
Krzysztofa z doskoku graniczy z cudem. Bezpieczniej jest
umwi si na wizyt. Wikszo moich klientw szanuje
sobie swj czas. Wol przyj
na konkretn, umwion godzin, skorzysta z usugi, pogada, poplotkowa i umwi si
na kolejn. To mi odpowiada i w
takiej relacji chciabym to utrzyma mwi. Nie zamierza jednak rezygnowa z obsugi pa.
Mam klientki, ktre wiedz trzy
razy tyle o sporcie, co ja wiem.
Przychodz panie, ktre z polityk s na bieco i to nie tak,
e m tam co w domu powiedzia, tylko same ledz, analizuj. Z pci pikn mona porozmawia na kady temat. Nie
zamierzam z tego rezygnowa
puentuje.
Zakad Fryzjerski
dla Pa & Golibroda
Racibrz, ul. Duga 32
tel. 796 560 171
Facebook/ Zakad
Fryzjerski dla Pa &
Golibroda
Artyku sponsorowany

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE

R E K L A M A

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI
WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ
SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU
Wicej o zakupie on-line

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

PLUSY BIZNESU

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

DLA

POWIAT RACIBORSKI ZDROWIE

Raciborski szpital ma now karetk


Fot. Pawe Strzelczyk

Ju wkrtce ratownicy medyczni bd jedzi do wezwa ambulansem


sanitarnym volkswagen crafter 35 Furgon wyposaonym w nowoczesny sprzt
medyczny.
pawe strzelczyk

4 miliony z tyle wojewoda lski przeznaczy na zakup


cznie 10 karetek, ktre trafiy do szpitali w caym wojewdztwie. Jedna z nich zostaa przekazana raciborskiemu
szpitalowi. Byo to moliwe
dziki zasobom finansowym
zabezpieczonym z nierozdysponowanych rodkw przeznaczonych na ubezpieczenia
zdrowotne. We wczeniejszych
latach tego typu nadwyki wojewdztwo przekazywao bezporednio do Ministerstwa Finansw, w tym roku, za zgod
ministra udao si pozostawi
je w regionie.
Dyrekcja szpitala w drodze przetargu zakupia ambulans sanitarny volkswagen crafter 35 Furgon wyposaony w
sprzt medyczny. Jego warto
to 440 347,40 z, z czego wojewoda przekaza 400 tys. Auto przyjechao do Raciborza w
ostatnich dniach 2016 roku, 4
stycznia pojawi si wojewoda
Jarosaw Wieczorek, aby w towarzystwie starosty Ryszarda
Winiarskiego, wjta Krzyanowic Grzegorza Utrackiego (auto ostatecznie trafi do podstacji
pogotowia w Krzyanowicach)
i dyrektora lecznicy Ryszarda
Rudnika dokona uroczystego
przekazania pojazdu.

Wojewoda Jarosaw Wieczorek wraz z wjtem Krzyanowic Grzegorzem Utrackim, posem


Czesawem Sobierajskim i starost Ryszardem Winiarskim uroczycie przekazali karetk.
Nowoczesne i bogate wyposaenie ambulansu z pewnoci uatwi prac zespow ratowniczych wyjedajcych do
zgosze. Ale ambulans to nie
wszystko. Obecny na uroczystoci pose Czesaw Sobierajski
(PiS) zapowiada, i trwaj zabiegi, aby w raciborskim szpitalu uruchomi Szpitalny Oddzia Ratunkowy*. Jak twierdzi
dyrektor Rudnik, podlega mu
placwka bya na to gotowa ju
w czasie realizacji inwestycji. Z
rnych wzgldw, m.in. finansowych, wwczas nic z tego nie
wyszo. Teraz ma si to zmieni i
pienidze maj by Sobierajski

wspomnia o dodatkowych 10
mln z dla wojewdztwa i zapewni, i SOR jest prawie pewny.
Na zakoczenie gociom zaprezentowane zostay moliwoci
nowego ambulansu.
Czym jest SOR?
Szpitalny oddzia ratunkowy (SOR) to jednostka systemu
Pastwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), ktra niezwocznie udziela wiadcze opieki
zdrowotnej, polegajcych na
wstpnej diagnostyce oraz podjciu leczenia niezbdnego dla
stabilizacji funkcji yciowych
osb znajdujcych si w stanie

RACIBRZ ZDROWIE

R E K L A M A

Zosta potencjalnym dawc szpiku


Podczas finau raciborskiego WOP-u odbdzie si akcja rejestracji
potencjalnych dawcw szpiku.
Ju po raz drugi w ramach
raciborskiego finau Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomocy bdzie mona doczy do
grona potencjalnych dawcw
szpiku. Zapraszamy osoby,
ktrym nie jest obojtny los
drugiego czowieka mwi
Dominika Prokopczuk, organizatorka akcji. W Polsce, co
godzin kto kolejny dowiaduje si, e ma biaaczk, choruj
mae dzieci, modzie, doroli,
ta choroba nie wybiera. Najczciej jedyn szans na pomoc
jest przeszczepienie komrek
macierzystych lub szpiku kostnego od Dawcy niespokrewnionego, tych niestety cigle jest
zbyt mao. Kady z nas nosi w
sobie cenny dar, wystarcz chci, aby mc komu uratowa y-

cie podkrela Dominika Prokopczuk.


eby si zarejestrowa naley by oglnie zdrowym, pomidzy 18. a 55. rokiem ycia i
way minimum 50 kg (bez duej nadwagi). Rejestracja polega
na rozmowie z osob reprezentujc Fundacj DKMS Polska,
wypenieniu formularza, pobraniu wymazu z wewntrznej
strony policzka. Na podstawie
pobranej prbki materiau genetycznego zostan okrelone
cechy zgodnoci antygenowej, a
jeli okae si, e kod genetyczny dawcy zgadza si z kodem
genetycznym chorego, wwczas
dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, ktrzy chc si zarejestrowa, powinni mie ze sob dokument tosamoci z nr.

PESEL. Rejestracja nie jest


czasochonna ani bolesna, naley jednak pamita, e to bardzo powana decyzja, od ktrej
moe zalee ludzkie ycie. W
przypadku, gdy to my jestemy
genetycznym bliniakiem pacjenta, dajemy mu szans na
powrt do zdrowia dodaje
Dawid Machecki, organizator
przedsiwzicia.
Akcja odbdzie si w dzie
finau WOP-u 15 stycznia,
punkt rejestracji bdzie zlokalizowany w Raciborskim Centrum Kultury (ul. Chopina 21),
wolontariusze fundacji DKMS
Polska, bd czekali na wszystkie chtne osoby w godzinach:
10:00-18:00.
j

WODZISAW LSKI REKREACJA

beczka. Strefa Saun czynna jest


codziennie, w godz. od 12:00 do
21:45. Wstp na teren obiektu
odbywa si z hali basenowej,
przez bramk kontroli dostpu.
60 minut korzystania z sauny w godz. 12-15 kosztuje 15 z,
w godz. 15-21 18 z. Z kolei rezerwacja sauny to koszt od 150
do 600 z.
k

Fot. Kryta Pywalnia Manta

STREFA SAUN NA MANCIE


Leenie w saunie czy kpiel
w balii kpielowej to cakiem
przyjemna propozycja na mrone, zimowe dni.
Strefa Saun, dobudowana na zewntrz Krytej Pywalni Manta, oddana zostaa do
uytku na pocztku stycznia.
Gocie obiektu mog skorzysta
tu z takich atrakcji, jak sauna ruska czy balia kpielowa Gorca

nagego zagroenia zdrowotnego. Jeli zachodzi taka potrzeba,


zapewnia transport sanitarny
pacjenta do najbliszego podmiotu leczniczego wykonujcego
wiadczenia opieki zdrowotnej w
odpowiednim zakresie. Warunkiem uczestnictwa tych jednostek w systemie jest zawarcie z
NFZ umw na udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej i prowadzenie medycznych czynnoci
ratunkowych. Do szpitalnego
oddziau ratunkowego pacjent
moe zgosi si bez skierowania. Nie obowizuje rejonizacja,
pomoc udzielana jest niezalenie
od miejsca zamieszkania.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

sport

Z regionu

WODZISAW LSKI SYLWETKI

Sandra Pniak: yj takim yciem, jakie sobie wymarzyam


katarzyna krentusz

Podobno na swj pierwszy trening jiu jitsu trafia Pani raczej przypadkiem i nawet... bya Pani
sabsza od reszty grupy?!
Niepowodzenia motywoway? W ktrym momencie przyszy wic pierwsze
sukcesy? Swoj histori
motywuje Pani swoich
uczniw?
Sandra Pniak: Tak, to prawda, na pierwszy trening trafiam cakowicie przypadkiem.
Jako maa dziewczynka chciaam taczy, jednak nie przyjli
mnie do zespou. Pamitam, e
bardzo wtedy pakaam. Mniej
wicej w tym samym czasie
starsza siostra zapisaa si na
judo, pomylaam Aaa niech
bdzie te judo, skoro nie mog taczy . (...) Miaam wtedy
13 lat. Na pocztku to bya dla
mnie zabawa. Potem treningi
zaczy by coraz czstsze i coraz bardziej intensywne, a na
zawodach pojawiay si pierwsze medale. Pniej zaczam
trenowa jiu jitsu... miao mog powiedzie, e byam antytalentem i wydawao mi si, e
moim rwienikom wszystko
przychodzi atwiej. Ja zawsze
musiaam wykona dwa razy
wicej wicze, zanim co zaapaam . Zdecydowanie nie
miaam do tego sportu zacicia, ale cika praca, determinacja i upr pozwoliy mi by
dzisiaj w tym miejscu, w ktrym jestem. () Myl, e to,
co robi, bardzo motywuje moich zawodnikw oraz uczniw.
(...) Dowiadczaj tego, jak yj i widz, jak duo wkadam
w to pracy. Kiedy jestem na
zawodach, dopinguj i ogldaj moje walki w Internecie.
W listopadzie, kiedy byam na
Mistrzostwach wiata, w Internecie bya z tych zawodw
relacja na ywo moi zawodnicy oraz uczniowie siedzieli
cay dzie przed komputerem,
eby zobaczy moje walki. Ale
nie tylko oni! Nawet ich rodzice zaniedbywali tego dnia swoje obowizki i cay dzie ledzili
relacj, czekajc na moje walki.
R E K L A M A

() Wie Pani, to s takie chwile,


kiedy krci si za w oku. To daje motywacj w tych ciszych
momentach.
Za wielkimi sukcesami stoi
z ca pewnoci cika
praca. Jak czsto Pani trenuje? Jak godzi to z prac
i yciem prywatnym? Kto
Pani wspiera, pomaga?
S.P.: Trenuj od 13 lat. Dugo trwania treningu uzaleniona jest od okresu przygotowawczego. Standardowo trwa
2 godziny. Przed zawodami
jest troch wyduony, nierzadko przeplatany z dodatkowymi
wiczeniami, jak np. bieganie,
basen. (...) Mam to szczcie,
e ze wzgldu na to, e jestem
w kadrze narodowej, mj trener Kamil Wjcik podchodzi
do mnie bardzo indywidualnie
i mam moliwo przekadania
treningw. (...) Oczywicie wana jest te dieta. Przed startem
cakowicie rezygnuj ze sodyczy, zapychaczy, spoywam
zbilansowane posiki o odpowiednich proporcjach biaka,
wglowodanw i tuszczy. W
sportach walki musimy mieci si w odpowiednich limitach wagowych. Waenie dzie
przed startem jest kluczowe,
dlatego odpowiednia dieta jest
tak istotna. (...) Praca, treningi
dzieci, studia, moje treningi, do
tego wyjazdy na zawody Nieatwo to pogodzi. Kiedy zaczynaam pracowa nawet nie niam o tym, e wszystko to mog
ze sob czy i jeszcze dosta
si do kadry. A mam zaszczyt
reprezentowa Polsk z Orzekiem na piersi! Ciesz si, e
mog godzi prac ze sportem,
chocia na co dzie nie jest atwo. Jednak stanie na podium
z medalem na szyi wszystko
wynagradza i to s te chwile,
dla ktrych warto y. (...) Czasu wolnego tak naprawd nie
mam - wstaj rano, id do szkoy (...), pniej pdz na zajcia
judo z dziemi, nastpnie jad
na swj trening, by wrci do
domu ok. 23. W midzyczasie
uczszczam na studia podyplomowe, doskonal swoje sportowe umiejtnoci, a na kursach i

szkoleniach - podnosz kwalifikacje zawodowe. Ale nie narzekam! To jest mj wybr i takie
ycie, o ktrym zawsze marzyam.
(...) Jeli chodzi o wsparcie Sukces zawodnika ma
wielu ojcw. To ja wychodz na
mat i walcz, jednak jest mnstwo ludzi, ktrzy z reguy pozostaj w cieniu. (...) Mowa tu
oczywicie o trenerze Kamilu
Wjciku oraz moich sparingpartnerach z klubu Octagon
ory. Ogromnym wsparciem
jest dla mnie moja rodzina,
ktra zawsze stoi za mn murem, trzyma za mnie kciuki,
pociesza i wytrzymuje ze mn
na co dzie, w tym trudnym
dla zawodnika okresie przedstartowym. () Oczywicie
nie mog zapomnie o moich
zawodnikach oraz uczniach,
jak rwnie ich rodzicach. (...)
Niesamowitym wsparciem s
dla mnie rwnie wadze Miasta Wodzisawia l.: Pan Eugeniusz Ogrodnik, Mieczysaw
Kieca oraz Pani Barbara Chrobok. To oni we mnie uwierzyli i
mi zaufali. ycz kademu zawodnikowi, aby jego miasto tak
go wspierao, jak oni mnie!
Przychodz chwile zwtpienia, saboci? Jeli nie
karier sportow - czym
innym chciaaby si Pani
zaj w yciu?
S.P.: Cae moje ycie to
sport. Kiedy w wieku 18 lat moje koleanki wychodziy na imprez - ja siedziaam w domu,
odpoczywajc po cikim treningu i zbierajc siy na kolejny. To by mj wybr, mimo tego, e cay ten proces nie zawsze
wyglda tak kolorowo. czenie
treningw oraz startw na takim poziomie z prac zawodow, ktr naprawd kocham,
to, mimo wszystko, ciki kawaek chleba. Bl, zmczenie,
kontuzje oraz ogromny stres i
emocje, ktre towarzysz mi zawsze w czasie zawodw. To, co
widzicie ju po wygranej, z medalem w rku, to tylko uamek
tej cikiej pracy, ktr musz
wykona. (...) Ale nie wyobraam sobie, aby w moim yciu

zabrako sportu. Dlatego ju


teraz buduj swoj ciek po
zakoczeniu kariery sportowej.
Pracuj w szkole, co byo moim
najwikszym marzeniem. (...)
Prowadz zajcia judo dla dzieci, pod sob mam 120 trenujcych zawodnikw. Rozwijam
si, a do tego nadal startuj. (...)
Jestem najszczliwsz osob
na wiecie. Mam zy w oczach,
kiedy pomyl o tym, e yj
dokadnie takim yciem, jakie
sobie wymarzyam.
Rok 2014, Mistrzostwa
wiata w Abu Dhabi w brazylijskim jiu-jitsu i najwaniejszy, zdobyty w blach,
zoty medal... Jak dzi, z
perspektywy czasu, wspomina Pani ten dzie?
S.P.: Wspominajc ten
dzie za kadym razem mam
ezki w oczach. Zdobycie biletu a jednoczenie awansu na
start w tak prestiowych zawodach byo dla mnie naprawd
wielkim wyrnieniem. Wiem,
jak duo kosztowao mnie zdobycie tego medalu. Wtedy nie
miaam tylu obowizkw, bo
tylko studiowaam, dlatego trenowaam trzy razy dziennie.
() Wszystko byo poukadane co do godziny. (...) Dawaam
z siebie 110 %, byam wietnie
przygotowana... Nie przewidziaam jednak najgorszego.
Miesic przed zawodami, kiedy
obcienie treningowe jest najwiksze, na jednym z obozw
doznaam kontuzji rki. (...)
Bl by ogromny, a ja miaam w
gowie nie to, czy z rk wszystko w porzdku, tylko to, e nie
wystartuj... (...) Wtedy od razu pomylaam sobie No tak,
przecie to by byo za pikne,
gdyby si nic nie wydarzyo
Jak zwykle pech. To by pierwszy dzie obozu. Na rodkach
przeciwblowych, z usztywnion rk zostaam na obozie do
koca. Z biegiem czasu stwierdziam, e byo to szalone (...),
ale moja ambicja i upr nie pozwoliy mi si wycofa. Wizyta u
lekarza potwierdzia najgorsze,
usyszaam wtedy: Sandra, nie
bd Ci oszukiwa. W miesic
czasu nie ma szans, eby rka,

ktra jest Twoim narzdziem,


wyleczya si i bya sprawna.
Czeka Ci duga rehabilitacja.
zy, pacz i baganie, eby zrobi
wszystko, co si da (...) Skoczyo si na przeciwblowych
zastrzykach. Cho i to nie dawao gwarancji, jak tak naprawd
rka zachowa si w walce. Wyjazd do Abu Dhabi by niesamowit przygod. (...) Wiedziaam,
e ju sam udzia by czym naprawd wielkim. Ale apetyt ronie w miar jedzenia i gdzie
po cichu liczyam na medal. (...)
W dniu startu czuam ogromny
stres. () Po pierwszej walce
wiedziaam, e to MJ DZIE.
Rka bardzo bolaa, ale czuam
si przygotowana w 110%. Kiedy wiedziaam ju, e dostaam
si do finau, pakaam jak maa
dziewczynka. () W walce finaowej spotkaam si z przeciwniczk, z ktr toczyam mocne i wyrwnane pojedynki ju
wczeniej. Raz wygrywaam ja,
raz ona. Do tego w gowie witaa mi myl, e rka nie jest
sprawna... Zmotywowaam si
jednak i daam z siebie wszystko. I WYGRAAM! Tego dnia
jeszcze sama nie wierzyam w
to, e si udao. Dopiero, kiedy
rano wstaam, kiedy zobaczyam medal, ktry lea na pce koo ka, wiedziaam, e to
nie sen, e to stao si naprawd. () Po wygranej w Emiratach nastpi ogromny przeom,
wszystko zaczynao mi si ukada - zdobyam zoty medal,
dostaam wymarzon prac w
szkole, zorganizowaam I Gal Judo Kids... A do tego mam
ponad setk trenujcych pod
moim okiem judokw. Z biegiem czasu wiem, e wszystkie
te ze rzeczy doday mi tylko siy
i sprawiy, e sukces jeszcze lepiej smakuje.
Podobno mczyni boj si silnych kobiet... Czy
czuje Pani szczeglny respekt ze strony pci przeciwnej?
S.P.: Myl, e nie tyle respekt, co raczej podziw. Mczyni bardzo doceniaj to, co
robi i ile musz woy w to
pracy. Pod wzgldem anato-

Fot. facebook.com

O tym, jak wyglda codzienno wodzisawskiej mistrzyni jiu jitsu, o swojej pracy, treningach, wyrzeczeniach
i yciu, ktre daje peni szczcia, specjalnie dla dwutygodnika Gazeta Informator opowiedziaa Sandra Pniak.

Sandra Pniak podczas I


Gali Judo Kids.
micznym i fizjologicznym kobieta nigdy nie dorwna w
tym sporcie mczynie. ()
W sportach walki potrzebna
jest sia, wytrzymao i dynamika. adna dziewczyna nigdy
nie bdzie w stanie osign takiego poziomu, jak mczyzna,
zakadajc e ich czstotliwo
treningu bdzie taka sama. Dlatego jest to na pewno ciszy
sport dla kobiet, tym bardziej,
e na treningach walcz gwnie z mczyznami. Wiadomo,
e jeli kolega z klubu ze mn
przegra, to nie jest zadowolony,
ale myl, e to zdrowa rywalizacja, ktra podnosi poziom, bo
on pniej robi wszystko, eby
drugi raz nie przegra z bab
(miech).
O czym jeszcze marzy kobieta tylu sportowych sukcesw?
S.P.: Lista marze jest duga, znajomi i rodzina miej
si, e nie potrafi wysiedzie
na miejscu. Cigle co realizuj i robi, nie zatrzymujc si w
miejscu ani na chwil. Po kolei skrelam z listy zrealizowane cele i spenione marzenia.
Ale najbardziej chyba marz o
tym, eby doba miaa 48 godzin
(miech) oraz o tym, ebym ja i
moi bliscy byli zdrowi.
Pen wersj wywiadu z
mistrzyni z Wodzisawia l.
znajdziecie na naszej stronie
internetowej gazetainformator.pl.

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

MOTORYZACJA

FINANSE

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.
Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od
300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

Sprzedam VW Passat b5 rok


produkcji 2001. Przebieg 300
000 km, pojemno skokowa
2496 cm3, disel/automat, moc
150 KM, 110 kw. Wyposaenie: ABS, EPS, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja, podgrzewane fotele przednie, szyby elektryczne. Tel. 604 326
789, 691 236 789.

AUTO-GARA

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Mariaska 1, Racibrz

ZDROWIE
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

781 289 867

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

AKUPUNKTURA

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach chorobowych m.in.: naprawa stanu


zdrowia po zabiegach operacyjnych, zespoy blowe krgosupa,
nietrzymaniu moczu, zatrzymaniu
moczu, przerocie prostaty.
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PRACA

BARDZO DOBRA
PRACA
dla samodzielnego murarza,
Racibrz i okolice. Warunki
bardzo dobre, do uzgodnienia.

TEL. 32 740 30 97

Poszukujemy osoby
do sprztania
pomieszcze biurowych.
Wymagania: dyspozycyjno, sumienno.
CV prosimy wysa
na e-maila:
biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI

Do wynajcia od zaraz kawalerka 32 m2 ul. Dbrowskiego


osiedle Eden. Kaucja zwrotna
1 000 z. Wicej informacji
pod nr tel. 504 600 432.
Wynajm lokal biurowy 12
m2 oraz 20 m2 w Raciborzu,
ul. Ogrodowa 5. Tel. 508 286
224.

Rybnik, ul. Powstacw lskich


17, tel. 663 466 661.
Punkt Ekspresowa Naprawa
Obuwia obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.
naprawa-obuwia-raciborz.pl

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie
Racibrz
ul. Opawska 21/2

Rejestracja telefoniczna:

Tel. 602 150 886

Racibrz, ul. Opawska 27a/1

Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191153, 502468049;

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

w Czechach

Izabela Kuczmierczyk

DH Bolko, ul. Nowa 1,


tel. 509 077 011 8;

ul. Ocicka 51a w Raciborzu.


Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Racibrz, ul. Londzina 51,


tel. 32 414 08 21;

604 729 874, 502 890 351

ZAMA

32 755 21 31

Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek,


kurtek, naprawa obuwia ortopedycznego.

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia

GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski

Wynajm na cich
dziaalno lub sprzedam 2-pokojowe mieszkanie po generalnym remoncie 46m2 w centrum
Raciborza, parter, kuchnia
w zabudowie.
Cena 130 tys. z.
Tel. 696 509 299

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929
121.

Sprzedam opony zimowe NOKIAN 175/65/R14, komplet 4


sztuki. Stan bienika okoo 5-6
mm. Cena 130 z do negocjacji.
Tel. 512 333 812.

ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729


874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

Na sprzeda narty HEAD C200


163cm wicej info telefonicznie.
Polecam. 691 960 134.

Oddam jamnika za nieduy pienidz. Standard, bez PP, czystej


krwi z ksieczk zdrowia itd. Tel.
32 740 30 97 Racibrz.

Sprzedam narty Head Magnum


3.0 o dugoci 170 cm. Stan nart
oceniam na bardzo dobry. Narty
mam od nowoci, od tego czasu
byy w serwisie tylko raz, wic
krawdzie s grube, szata graczna nosi normalne lady uytkowania. Cena: 1599 z. Tel. 725
430 421.

Dla budowlaca, zotej rczki z


kilkuletni praktyk czeka samodzielna dobra praca w Raciborzu i
okolicach, monta i serwis przydomowych eko-oczyszczalni, zarobki
i warunki dobre, do uzgodnienia.
Tel. 32 740 30 65.

Sprzedam trampolin ogrodow z siatk. Prawie jak nowa bo


uywana sporadycznie. Wymiary
ok: Wysoko wraz z siatk 230
cm, wysoko nad ziemi 65 cm,
rednica 304 cm. 400 z. 503 366
093.

Sprzedam gara blaszany na


Ostrogu na ul. Karola w Raciborzu. Tel. 607 154 126.

Do sprzedania Peugeot 607, auto


w cigej eksploatacji. Auto jedzi
na gazie bez zarzutw silnik chodzi rwno, nowe Xenony, nowy
rozrzd, oleje byy wymieniane.
Samochd doinwestowany, w razie pyta prosz dzwoni pod numer 883 007 463.
Sprzedam ogiera rasy sp z licencj
do krycia. Ma siwa, wzrost 168
cm, bonitacja 79, daje adne potomstwo, duo szpakw, spokojny
w obsudze, chodzi w siodle, wiek
22 lata, zdrowy. Cena 6000 z do
negocjacji. Tel. 692 427 378.
Sprzedam eczko dziecice
drewniane z bardzo dobrym materacem. Dodatkowo doczam, kodr, poduszk i osonk. eczko
jest trzypoziomowe, z przodu wycigane s 3 szczebelki. Tel. 32 419
40 18.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
na potrzeby wasne
i z certykatem.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
pn.-pt. 10:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Sprzedam w 100% sprawnego i


gotowego do pracy laptopa marki
DELL E6400 o bardzo dobrych
parametrach. 350z do maej negocjacji. Telefon: 733 138 771.

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.
PRACOWNIA KRAWIECKA

Szycie na wymiar odziey damskiej, mskiej i dziecicej, naprawa odziey oraz wszelkie
przerbki, szycie pocieli, obrusw, szycie zason i ran, szycie
i renowacja tapicerki samochodowej.

Racibrz, ul. Brzeska 4


Tel. 665 989 571

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl
PRANIE DYWANW
TAPICERKI MEBLOWEJ
SAMOCHODOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE CIAN
I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 5

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Jaka przyszo czeka WFOiGW?


KATARZYNA CZY

Komu potrzebny jest


WFOiGW?
Przedsibiorcy, organizacje pozarzdowe, placwki
owiatowe, waciciele domw
jednorodzinnych i czonkowie wsplnot oraz spdzielni
mieszkaniowych kady z tych
podmiotw moe ubiega si o
wsparcie Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziki poyczkom, kredytom preferencyjnym, dotacjom, dopatom i nagrodom w
naszym wojewdztwie prowadzonych jest wiele dziaa na
rzecz poprawy jakoci rodowiska naturalnego. W 2015 r.
lski WFOIGW przeznaczy
na nie prawie 375 tys. z. Najwiksze nakady poniesiono w
zakresie ochrony atmosfery.
W dalszej kolejnoci wspierano inicjatywy na rzecz ochrony wd, gospodarki odpadami
i gospodarki wodnej.
Pienidze pozyskane z
Funduszu umoliwiaj m.in.
przeprowadzanie termomodernizacji budynkw uytecznoci publicznej i mieszkalnych, tworzenie zielonych
pracowni, organizacj wypoczynku dzieci i modziey, prowadzenie akcji informacyjnych
czy kampanii prozdrowotnych.
Wielu benecjentw podkrela, e bez pomocy udzielanej
przez WFOiGW dua cz
przedsiwzi ekologicznych
nie miaaby szans na realizacj.

Pytania i obawy
Jednak dalsze funkcjonowanie Funduszu w sposb,
ktry przynosi wymierne korzyci w caym regionie, stoi
pod znakiem zapytania. Podczas konferencji zorganizowanej 19 grudnia w lskim
Urzdzie Marszakowskim
przestawiono list wtpliwoci i zastrzee wobec planowanych zmian w Ustawie
Prawo Ochrony rodowiska.
Nie po raz pierwszy prezes
Funduszu wyraa swoje obawy o przyszo kierowanej
przez siebie instytucji w kontekcie proponowanych przez
PiS nowelizacji ustaw wystarczy wspomnie o spotkaniu na temat zmian w Prawie
Wodnym, ktre odbyo si w
Gmachu Sejmu lskiego na
pocztku padziernika.
W trakcie grudniowej konferencji zaprezentowano pi
gwnych zarzutw stawianych autorom nowelizacji
dotycz one zarwno funkcjonowania samego Funduszu,
jak i uprawnie samorzdu
i organizacji pozarzdowych
w zakresie wpywania na kierunki polityki ekologicznej na
poziomie wojewdztwa oraz
naruszenia przez ustawodawc Konstytucji RP.

z administracj rzdow. To
zarzd i sejmik wojewdztwa
czynni uczestniczy w ksztatowaniu kierunkw dziaalnoci
konkretnego WFOiGW, przy
czym ten ostatni podejmuje
decyzje rwnie w oparciu o
opini organizacji pozarzdowych i samorzdw gospodarczych. Dziki temu struktura
wydatkw w moliwie peny
sposb odpowiada rzeczywistym potrzeb i wyzwaniom,
z ktrymi mierz si mieszkacy danego regionu. Np.
katowicki WFOiGW okrela
swoje priorytety w oparciu o
Strategi Rozwoju Wojewdztwa lskiego czy wojewdzk
Strategi ZIT. Zdaniem Zarzdu Funduszu, zmiany proponowane przez ustawodawc w
Prawie Ochrony rodowiska
znaczco obni moliwo
samodzielnego funkcjonowania (w wymiarze instytucjonalnym) funduszy wojewdzkich. Nowy sposb wyboru
rad nadzorczych oraz zmiana
ich struktury przyczyni si do
centralizacji poszczeglnych
funduszy, a wiodcym orodkiem decyzyjnym stanie si
Minister rodowiska. Rola samorzdowcw w ksztatowaniu polityki WFOiGW zostanie ograniczona do minimum.

Koniec samodzielnoci?
Wojewdzkie Fundusze
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej s samorzdowymi osobami prawnymi, co
oznacza, e nie s zwizane z
Narodowym Funduszem ani

Im bliej, tym lepiej


Odebranie decydujcego gosu podmiotom dziaajcym na niszych szczeblach administracji rzdowej
i samorzdowej oraz przejcie
przez Ministerstwo rodowi-

Fot. WFOiGW w Katowicach

Wadze wojewdztwa oraz katowicki Fundusz Ochrony rodowiska z obaw przygldaj si


nadchodzcym zmianom w prawie.

Marszaek Wojewdztwa lskiego Wojciech Sauga i prezes WFOiGW w Katowicach


obawiaj si, e zmiany proponowane przez PiS odbior Funduszowi i samorzdowi
istotne narzdzia suce dbaoci o stan rodowiska przyrodniczego w regionie.
ska i Fundusz Narodowy moe przynie negatywne skutki
nie tylko budetowi pastwa,
ale take mieszkacom regionu. Katowicki Fundusz
wesp z Marszakiem Wojewdztwa przestrzega przed
nieefektywnym gospodarowaniem rodkami nansowymi przedsiwzicia istotne
z punktu widzenia Warszawy
niekoniecznie bd pokrywa
si z najpilniejszymi potrzebami konkretnych wojewdztw.
Jednoczenie wrd inwestorw moe pojawi si zniechcenie do podejmowania
proekologicznych inwestycji,
ktre cieszyy si w ostatnich
latach rosncym zainteresowanie i realnie przyczyniay si
do poprawy stanu rodowiska
lub zapobiegay jego dalszej

degradacji. Z drugiej strony


wiele dziaa, ktre ju otrzymay wsparcie Funduszu byo
skoncentrowanych na skutkach dugofalowych. Przykadem jest chociaby kwestia
walki ze smogiem naga
zmiana priorytetw i przekierowane znacznej puli rodkw
na inne obszary spowoduje, e
dotychczasowa praca zostanie
zaprzepaszczona.
Duch Konstytucji
Zdaniem organizatorw
grudniowej konferencji, projekt nowej ustawy o ochronie rodowiska narusza podstawowe zasady zawarte w
polskiej Konstytucji: zasad
decentralizacji wadzy publicznej, podziau terytorialnego pastwa, zasad wy-

konywania przez samorzd


zada publicznych we wasnym imieniu, podmiotowo
prawn jednostek samorzdu terytorialnego. Kluczowa
z punktu widzenia zasada decentralizacji wadzy publicznej
nie znajduje odzwierciedlenia
w nowelizacji prawa rodowiskowego. [Proponowana
ustawa] narusza te zasady,
poniewa eliminuje udzia i
wpyw wadz samorzdowych
na dziaalno Wojewdzkich
Funduszy naruszajc jednoczenie zasad decentralizacji
wadzy oraz ingeruje w samodzielno samorzdowej osoby
prawnej wczajc Wojewdzkie Fundusze de facto w struktury administracji rzdowej
czytamy na stronie internetowej WFOiGW w Katowicach.

REGION EKOLOGIA

RACIBRZ EKOLOGIA

Czym skorupka za modu...

RACIBORSKA
FIRMA Z TYTUEM
EKOKARLIKA

Dzieci i modzie z Rydutw i Godowa pokazay dorosym, e ze smogiem


mona walczy niezalenie od wieku.
Nie spalaj odpadw skrycie, daj im lepiej drugie ycie
to jedno z wielu hase wymylonych przez uczestnikw
konkursu Bezsmogowcy to
my! zorganizowanego przez
gmin Godw i Stowarzyszenie Moje Miasto z Rydutw w
ramach projektu Moja gmina
bez smoga. Wydawa by si
mogo, e adresowanie kampanii (rwnie) do dzieci mija
si z celem bo przecie to nie
najmodsi pal byle jak i byle
czym. A jednak ksztatowanie
wiadomoci ekologicznej od
przedszkola i docieranie do
dorosych za porednictwem

ich pociech jest nie do przecenienia.


Wszystkie prace wykonane przez dzieci i modzie udowadniay, e o przyczynach i
skutkach zanieczyszczonego
powietrza myl ju kilkuletnie dzieci. Mimo e nie wiedz
jeszcze czym jest py zawieszony, niska emisja i termomodernizacja, potra wietnie
uchwyci sedno problemu, z
ktrym zmaga si nie tylko
nasz region: za stan rodowiska odpowiada kady z nas i
kady z nas jest naraony na
negatywne konsekwencje braku ekologicznej wraliwoci.

Przypomina o tym Marek


Wystyrk podczas gali rozdania
nagrd laureatom konkursu:
- Cieszy mnie fakt, e tak liczne grono osb i caych rydutowskich rodzin przyjo nasze zaproszenie do udziau w
tym projekcie, projekcie ktry
jest bardzo wany bo przecie
chodzi o zdrowie i ycie nas
samych i naszych bliskich
mwi prezes Mojego Miasta
i koordynator projektu Moja
gmina bez smoga. W trakcie
realizacja zadania donansowanego przez WFOiGW w
Katowicach mieszkacy Rydutw i Godowa uczestniczy-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

li w serii spotka z osobami na


co dzie zajmujcymi si problemem zanieczyszcze powietrza. Byli wrd nich stranicy
miejscy, lekarka, przedstawiciele ciepowni. Cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania, udzielali wskazwek i
porad w zakresie prolaktyki
zdrowotnej czy alternatywnych
metod ogrzewania domw
oraz informowali o wsparciu,
na ktre mog liczy mieszkacy ze strony rozmaitych instytucji i organizacji.
KC

Sunex S.A. znalaz si


wrd 8 laureatw tegorocznej edycji konkursu
dla podmiotw dbajcych
o rodowisko.
10 stycznia odbya si gala
wrczenia statuetek EkoKarlik'2016. W ten sposb Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach nagrodzi przedsibiorcw, spdzielni oraz
jednostek samorzdu terytorialnego i samorzdu gospodarczego, ktrzy podejmuj
szeroko rozumiane zadania z
zakresu ochrony rodowiska.
Wyrnione podmioty oprcz
statuetki otrzymay moliwo

posugiwania si logo konkursu i zdobytym tytuem.


W 2016 roku laureatami
zostali: Jastrzbski Zakad Wodocigw i Kanalizacji S.A. z
siedzib w Jastrzbiu Zdroju,
SUNEX S.A. z siedzib w Raciborzu, Zabrzaskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., Zakad Budynkw
Miejskich Sp. z o.o. z siedzib
w Bytomiu, Regionalna Izba
Przemysowo Handlowa w
Gliwicach, Grnicza Spdzielnia Mieszkaniowa Luiza z
siedzib w Zabrzu, Gmina Chybie, Gmina Tworg.
KC

6 Reklama

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

RACIBRZ ZAMEK PIASTOWSKI 14 STYCZNIA

XII FORUM OSB


NIEPENOSPRAWNYCH
14 stycznia o godz. 15:00 na
Zamku Piastowskim rozpocznie
si XII Forum Osb Niepenosprawnych pod hasem: Dlaczego warto tworzy ZAZ-y.
Organizatorem jest Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Podaj Rk.
Program XII Forum Osb
Niepenosprawnych:
15:00 przywitanie goci Jerzy Winiewski, Prezes Zarzdu Stowarzyszenia na Rzecz
Integracji Podaj Rk
15:05 otwarcie XII Forum
Starosta Raciborski oraz Prezydent Miasta Raciborza
15:10 sowo wstpne
15:20 prelekcja Dezyderiusz Szwagrzak Dyrektor
ZAZ w Wodzisawiu lskim
15:40 prelekcja Marcin

Sonka Dyrektor ZAZ w Bielsku Biaej


16:00 wrczenie Laurw
yczliwoci za nieustajc
yczliwo i pomoc osobom
niepenosprawnym
16:10 wystp artystyczny
Trio smyczkowe Appassionato
16:30 dyskusja
17:00 zakoczenie XII Forum Osb Niepenosprawnych oraz zaproszenie goci
na poczstunek
Spotkanie bd prowadzi
Katarzyna Winiewska i Jerzy
Winiewski. Cao zostanie
przemigana w jzyku migowym
przez pani Iren Biausk.

SAWIKW KOCI 22 STYCZNIA

CHARYTATYWNY
KONCERT KOLD
Paraa w. Jerzego w Sawikowie zaprasza na charytatywny koncert kold, ktry odbdzie si 22 stycznia o
godz. 16:00 w tamtejszym kociele. Wystpi Claudia i Kasia Chwoka. Podczas koncertu
mona bdzie naby cegieki,
z ktrych dochd bdzie przekazany na remont wntrza kocioa w Sawikowie. Bdzie
mona rwnie kupi pyty zespou. Od 10 lat koci w Sawikowie jest systematycznie reR E K L A M A

montowany. Wymieniono cae


pokrycie dachowe, czciowo
wymieniono wib dachow,
wyremontowano elewacj zewntrzn, wykonano odwodnienie fundamentw kocioa,
ogrodzono cao cmentarza,
wybrukowano obejcia wok
kocioa i wyremontowano instalacj elektryczn. Odby si
rwnie remont organw piszczakowych. Jednym z ostatnich etapw remontu jest odnowienie wntrza wityni.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
11 STYCZNIA GALERIA OBOK RACIBRZ
11 stycznia o godz. 17:00 w Galerii Obok (RCI przy ul. Dugiej 2)
odbdzie si wernisa wystawy fotograi ukasza Pietrzyka pod
nazw Australia jak Wrocaw. Autor, dziennikarz Polskiego
Radia, opowie o swojej podry do Australii, gdzie spdzi miesic i zwiedzi 13 tysicy kilometrw kontynentu.

14 STYCZNIA PIETROWICE WIELKIE


14 stycznia o godz. 12:00 rozpocznie si V Eko-Okna Cross po
Ziemi Pietrowickiej. Tak jak w poprzednich edycjach uczestnicy wystartuj z placu przy szkole podstawowej w Pietrowicach
Wielkich. Dystans bdzie wynosi 10 km i bdzie wid po drogach
utwardzonych, pagrkach oraz lenych ciekach.

11 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ


11 stycznia o godz. 18:00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12
odbdzie si spotkanie z Ann Seniuk, aktork teatraln i lmow o niesabncej od ponad 30 lat popularnoci, ktre bdzie poczone z promocj wydanej w 2016 roku ksiki Anna Seniuk.
Nietypowa baba jestem.

15 STYCZNIA KOCI TWORKW


15 stycznia o godz. 14:30 w kociele pw. w. Apostow Piotra i
Pawa w Tworkowie rozpocznie si koncert galowy 12. Gminnego
Przegldu Kold.

13 STYCZNIA MIPBP RACIBRZ


13 stycznia od godz. 20:00 w wypoyczalni Eureka przy ul. Kasprowicza 12 w ramach Eksperymentalnej Nocy gimnazjalici
bd mogli m.in. wzi udzia w nocnych podchodach zyczno-chemicznych prowadzonych przez pasjonatw z Mechanika,
zobaczy pokaz niezwykych dowiadcze i eksperymentw oraz
seans lmowy. Zgoszenia przyjmowane s bezporednio w Eurece lub pod nr tel. 32 415 35 88.

15 STYCZNIA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE


Studio Piosenki MOK i kdzierzysko-kozielscy muzycy zapraszaj na koncert witeczne duety. Godz. 18:30, bilety w cenie 10 z.
22 STYCZNIA KOCI NSPJ RACIBRZ
22 stycznia o godz. 16:00 w parai pw. Najwitszego Serca Pana
Jezusa odbdzie si II Koldowanie dla Kamerunu. Wystpi:
Modzieowy Chr Bel Canto, Chr Natanael i Przyjaciele oraz
Vespere Cultus. Celem jest zbirka na budow przedszkola na
przedsmieciach Baffoussam.

RACIBRZ ROZRYWKA

WYCIECZKA DLA DZIECI ROCK UP: KONCERT


ltrw sonecznych, nauka
16 stycznia godz. 9:00
KAPELI REAKCJA ORAZ
orientacji na niebie, pozna wycieczka dla dzieci, poczowanie natury wiata, badana z warsztatami astronomiczFILM JAROCIN, PO CO
nie meteorytw pod mikronymi, organizowana w ramach
projektu ALLchemia nauka,
skopem.
WOLNO
13:00 obiad
sztuka, zabawa.
9:00 wyjazd, parking ul.
Kowalska (koo Labiryntu)
9:45 Przyjazd do Krawarza
10:00 13:00 zwiedzanie zamku i miasta, udzia
w warsztatach astronomicznych wirtualna podr w
Kosmos z wykorzystaniem
zdj, lmw i animacji komputerowej autorstwa ASTROHUNTERS oraz Europejskiej
Agencji Kosmicznej i Europejskiego Obserwatorium
Poudniowego; budowanie

14:00 wyjazd z Krawarza


15:00 przyjazd do Raciborza.
Zapisy przyjmujemy do 13
stycznia do godz. 12:00 w Raciborskim Centrum Informacji, ul. Duga 2, nr tel. 32 415 72
39, email: danuta.jarosz@rck.
com.pl.
Karty uczestnictwa do pobrania w RCI, ul. Duga 2 oraz
ze strony www.rck.com.pl (zakadka ALLchemia). Uczestnictwo jest bezpatne.

WARSZTATY WOKALNE
Z ADAMEM KOSEWSKIM
16-18 stycznia godz.
10:00 RCK RDK (ul. Chopina 21). Zapraszamy na warsztaty wokalne dla modziey i
dorosych prowadzone przez
Adama Kosewskiego aranera, kompozytora, pianist,
wokalist, pedagoga.
Program warsztatw obejmowa bdzie:
emisj gosu zasady poprawnej emisji, wiczenia
dykcji, artykulacji, fonacji,

wiczenia oddechowe;
przygotowanie utworw
wielogosowych z gatunku
muzyki rozrywkowej i gospel;
konsultacje indywidualne
prezentacje utworw solowych, uwagi, dopracowanie
szczegw technicznych.
Koncert powarsztatowy
odbdzie si 18 stycznia 2017
r. o godz. 18:00. Koszt warsztatw 30 z.

WHO IS THE KILLER?


BREAKING CONTEST
21 stycznia godz. 16:00
RCK RDK (ul. Chopina 21)
Ekipa Beat Killaz oraz Raciborskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na jedyny w
swoim rodzaju oglnopolski
Breaking Contest (Breakdance). Te zawody poka nam,
kto wjedzie CZOGIEM w
bboyow scen w 2017 r. Idea
jest prosta: kady uczestnik,
widz oraz kto tylko si pojawi
paci 10 z na zbirk publiczn, ktr w caoci zgarnia
ZWYCIZCA zawodw.

22 stycznia godz. 17:00


RCK DK STRZECHA (ul. Londzina 38) Serwujemy kolejn
dawk buntu z cyklu RoCK UP!
Tym razem w wyjtkowej, punkowej odsonie proponujemy
Wam nie tylko dobr muzyk.
Ju 22 stycznia w Kinie Przemko w RCK DK Strzecha lecimy z lmem Jarocin, po co
wolno, a zaraz po nim koncert punk rockowej kapeli Re-

akcja, idealnie wpisujcej si


w jarociski klimat zachcaj organizatorzy do udziau.
Wstp wolny

FILM BRZDC
Film Brzdc z muzyk
na ywo w wykonaniu zespou
Czerwie. 28 stycznia godz.
17:00 RCK DK STRZECHA
(ul. Londzina 38) Brzdc
to jeden z najwybitniejszych
lmw Chaplina reysera i
aktora. Wzruszajca historia
biednego szklarza i jego towarzysza: maego chopca
podrzutka. Typowe dla Chaplina przemieszanie komedii
z tragedi, sentymentalizmu
z radoci i wielk liczb hu-

morystycznych gagw. W Kinie Przemko proponujemy


ten wyjtkowy, niemy lm z
muzyk na ywo w wykonaniu zespou Czerwie. Zesp
Czerwie to niezalena polska
formacja prezentujca alternatywne dwiki z pogranicza
folku, etno, sceny absurdu, teatru i lmu. Muzycy s twrcami i wykonawcami muzyki
do wielu projektw teatralno-lmowo-plastycznych. Wstp
wolny.

JEZIORO ABDZIE
29 stycznia godz.
16:00 RCK RDK (ul. Chopina 21) Jezioro abdzie w
wykonaniu Artystycznej Szkoy Podstawowej im. P.J. Vejvanovskiego w Hlunie. Jezioro abdzie to najsynniejszy
balet Piotra Czajkowskiego,
a jednoczenie pikna ba o
walce dobra ze zem. Historia
piknej Odetty, ksiniczki zakltej w abdzia przez zego
czarownika Rotbarta. Ksi
Zygfryd zakochuje si w abdziu, chce wyzwoli Odett
od zaklcia i przywrci j do
wiata ludzi. Propozycja baletu to spektakl dla caej rodziny.
Bilety w cenie 5 z do nabycia

w kasach RCK oraz na stronie


www.rck.com.pl. Honorowane karty SENIOR 6O + oraz
RODZINA +.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Religia

11 stycznia 2017, nr 1 (228)

RACIBRZ UROCZYSTOCI

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Przez Racibrz przeszed


orszak Trzech Krli

<< GazetaInformator.pl

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Mimo mronej pogody kilkaset osb zgromadzio


si w pobliu kocioa w. Mikoaja, by uczestniczy
w Orszaku Trzech Krli.
KATARZYNA PRZYPADO

pobliu kocioa w. Mikoaja


w kierunku rynku, piewajc
koldy. U celu na uczestnikw czekaa gorca herbata i
koncert kold.
Fot. Katarzyna Przypado

W Raciborzu tradycj
staje si Orszak Trzech Krli. 6 stycznia ju po raz trzeci
ulicami miasta przeszli trzej

krlowie na koniach, ktrym


towarzyszyli mieszkacy. Mimo mrozu i wiatru pojawio
si ich kilkaset, a kady z nich
otrzyma pamitkow koron.
Orszak wyruszy z parkingu w

W rol krli wcielili si Alfred Grzybek, Marek Libowski i Maksymilian Galda.

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:

Daj sobie szans


na lepsz prac!

Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie
Pakiet socjalny
Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce

Nie tra czasu!


Ju dzisiaj wylij CV!

Dzia rekrutacji

tel. (32) 459 15 64, 786 864 292


e-mail: rekrutacja@ekookna.pl