You are on page 1of 74
Beer er eerLe sat er Mc Aan! Bd Per The Be lo ae Cee Re eae Dah @ aitobe mab ary iyevy axopy youvm@ri, Leaner ty “Mitas “Fpruroupys: fee erties Pineal seadneae oe a a Vaveyeomsring. Po yh ee baru Oe age et Pa agt, ate yee f CROC eee ene oo Pt Te yin sein ne leet Sao eee Sea PT ue hy Hie Gyvap@iaPHtnry iriaon ath. a een at es Ler Cees 1 Bel iy atte es Pe tT eCard Re Sy gage Sth id En ed CU) ire) Oe) Pee kee oe ee ee TD a La ds ae sO CL a Oma vt . Cie tary ee RT a hs aa a Cry ae ee ea) ac ce ee le Fey See ee a ae Eioaywyn Té PipAto ass Sév dnorelci apd jta ddr Kai ovvortixt mapovoiact, Od xpedCovrav ndyxoldes celtéeg wet kuping und Heyady dpevva yid ve dxavenOA 26 npdpAnua now Bete & tithog tov, ddd wavevag iSubtne dév Stabérer cé dmapatrnrta péoa pid vd Sudaydyn ped rérova épcvva. Méve pia kupépvyots O¢ pnopodce va dayodn OF uw ard 6 tpopepd Crtnua Kat vd ovyxevtpadon ra dvaykaia ctotyeia, “AIAG of onpeptvés KUBEpvijoeic parc elvat Hdve peivopevind EevOepes, Kappa xaditepn dndserig dév propet vd Ondpin yd tiv Omorayi tous dad trv fota trv awwmy rove mdve ot abtd td opyxexpissvo Ogua. “Ohor dvedappdvovrar xo ira 16 onpeto éxxwijaeas tie Epevvds pac. 'H épynote napaypagiis tv wetdixdv dyxAnpdtove, Tv Aeyouéva edyxAnpdtav noAdioun if «éyxAnudtev Kate ric dvépwndtntocg» siadyer ud vée énoyr wdvaxpicewv» wai elvac Sgecifc dxepidpiorn péoa ord ypdvo boov dopa td xpsowna, tig Guddes Kat ric Opyaveoets. Elvat pavepd Ste té xtvytpa nou adiynoav oxy dpvaat tiie xapaypagiic Od ioyviouy Kai ord wAov Gnas dxpifiis foysouv cat orpepa, Bivat dowdy dmapalryto ve éromaodody of pdxcddoi, gore xat dnotemw@ddc, bidet Od stver fows xpijoqsor yed td wéAdov. "H éxraote tv éyeAnudtwv rodguov ros Choaps, inepBaiver xard moat Gmac dn ElexOn tiv BapPapdtnra rOv mepacuévev aldvav. "AAG pia dytc the BapBapdryrog avrhe elvat fawe yd TO peLAov Fh mid dvnouynticy dx’ GAeg tig GAdec: elvan th dpvyoic vd viva yvoori «i dxdun meptoodrepe vd dvaxp6F pia dAdKA py aeipd éyxAnudrov Katd tis dvépandrytog td érote StaxpayOnrav xard tiv ddpxewe adrav trav tpayindv xpdvev. E' adrijy crv io ETKAHMATA TON LYMMAXON émpovi) Oxdpyet Eva ovprtmpa oxdnpis dvaiadyoiac, td drotov elvei fame md drewnteKd dnd Gls tic apdgews mou Fyivav. Ti vd cypaivy dpaye 4 dpvnoig va mpaepydoby dprapeves apdéerc nov éeysipouv tiv avveidénat, dv dze crv éxPefaiaor 6 abréc of npdferc Sév elvat éyxAnuanixés Kai Stt katd ouvérsia elvan Oguirés Kot KoOnpepiviic mpaxcints of xdOe pehAovind mdAguo; Abrté mou dév tieopet Eva Sixcotrpro, dxodemvuerat Gri bev droteAsi wav napdrteapa: onyaivet étt proper va bewpnbiy émipentd ép' doov 4 vonodoyia daaxathataivrag tév vouo ddiepopet Abrés depipig tig mpdéetg yrd tis notes déiapopodv rd 51- xaoti pia, Oediicape vd UnevOupiompe ottiy Kowvy yvdun. Kat td xdvoue, Tapovoidgovrac 16 bépa nd poper éparnudtov, didtt éév cipaote usc éxetvoi mov O¢ dropavOodue, Gadd eivat dnodurag vdumso vd dvapurndoiue yd trv dpOdrnta rig vowokoyiag nous mayiabnKe. TS avernua Staiptceus tig Cane not dxodoviijcape datz ver dpxetd Kadapd rd épwtipata nov npoxtnrovv dnd pdva tovg. *Orav nodaée éxatovrddcs yidtddes dvOpe@nat, xvpiws yuvaind- nada, 2oAodpsbavrat ptoa od Aiyes Opes, pé npdBear rijv mpd- kAnot tpduou énd ré droredéquara wide aiuetnpas émbéacwe, oé pia tozobecia mou Sév napovotdger otparnyixd evdtagepav, elvar duvatév éniyelpynane auth vd ur azn éreAnpazixd zapa- xtijpa; Kai xatd ouvenera yrjrac Od Enpene vd cupmepdveye ott, ord uéddav, réroiov eldovs Embéocig, mpémet vd Pewpodvrat odv évépyetes évdg puoiodoyixod Kai dvenfAnatov nodépou; “Otav Gpondioyeévar dvipec - Kal evdcyouevas of yuvaixes xai td nardid toug - Solopovobvear wéoa ard isto rove té oniti, A ovAAaupd- vevrar avfeipera Kai doAcgavobvra mapduepa, Hj Efovt@vovTar goxepypéva pé Sodopoviss, Kaxouzies xai Bacaviotijpia, udvo Kat povo éfartiag the fOvixdtytds rove NE TH APdaxnua covAAOPIXTS éxdixticews» Kal «haixijs dyavaxtioeacy, dpaye abrég of mpdzeig dév elvar yevoxtovia Kai dév Exovv éyxAnpatine yapaxtijpa; Zv- verdig, of ovotnpenxts opayds noditixay dvindiwv Ff étage bronbspévav rérowv mpoodnav, Haxdpn doyevav, crovottrav Od npéxn Epaye ve Oewpodvrat odv dvandpeuxtes wal atadpytEs mepintretes xdbe pedAovricod SteBvolc nodguov fj addy rav t EIZArOrH " navdav todeuav Kdta dnd tovg éroloug cuveiGag kadunrovrat of nédguot not duédyovrar ywpic vd xnpvydodv,; Of Plates petaKi- vijoeig mANOvopdyv, - xa pdAvora paliés - Eyivav yid mpdth popd o° abrdv rév méAsuo GvotHuaTIKtic, vai Oyt; ‘ExtvdizOnxav xdto aad ppixtés ouvbijxec mov apoxdAeoav anpavtKés dvOpdmvec dmddewec, vat f dy1; ‘And fyypapa nou Squooicvee 7H idta t yeouavixn KvBépvnoig mpoxtntet, Sti me- pioodrepa dnd 12 Exatoppipia dvépwror dwyOnKav Kai Extont- obnxav Bieta péoo ot dives épSoudéec, ué dnorélecua ve mpoxAnSij é Odvaroc o€ 200.000 dtopa. Ind trv d=toldyqo1 tov mpatopavoug yapaxtypas abrav tav dépiipav péoa atiy fotopta, dpxel va dvagep6i St nepiBontn éxtémors tv 'EBpaiav dnd tH Ba- Avddve - xot xatalapfave: téc0 yapo ory BiBAo Kel tév wooo -d&v fenépace td 1784 droya, Grws palvetat dnd pia oranonKTy ot trdpyer ord éppaixd «Bipiio tov Bacwéovs, Ot éBpattovtes, éxeivot mou émpevouv vd Gewpodv adryy tiv fiPatKy droypagy odv pia napeupoay ord dpytkd Ketuevo, dv xatdpepav vd «ée- mepdaouve tov dpitid tOv 10.000 éxtomopévey, map" Gles tic xpoondOstec tic pavracias rove. Blérope dowdy, néco ainepéyew 6 dtxdc pag nodrioyds af axéar pe Excivoy rébv PPAiKOv yosvav. “Apaye dxdpn x1 266 5év Sndpyer Gldog ixeibuvoc and tiv et poppevn, “Eva tufua tod AiPaiou autot, dpopé pia Katdéotact zou dvijxet €& dAoKA pou ati duct pac énoyy. A€v dveixertat BéBarr otoug xavdves tod moAguov, vit napadobobv of Eva ovppayo Aad alypdiwtor rodguov xov ovved ri pOnoay of Kdmoto dAdo péteno Kai orotic droious abrdg 6 ovupayor bév Fyet Kavéva otpati@tixd Stxaiwpye. “AAAd Stav 4 mapddoots attr laoduvapes pé Baoavi- onjpta Kai Bdvato yd to's atypaldtous abrotc, dév elvat Epaye ony xpaypatixérara éva dd re Gpadied eyxAjparer zou 1h Bt Kaidotvn pdtata xatadiOxct Kat Katé TOV dnoiav 6 vous civat aviozupac; 'O xabévac 64 xpivn oippova pé Thy cvvetdnat tov tf npemet vid oxentépaote yid tog Bpertavouc i@ivovres mow aapédwoayv croc Paicoug totic Oixpavotic ébedoveés (ue tig yur vaikec xai té xaidid rouc) of dxoior tous Eumatev8nxay, Kabic Enione kai rd toc GA Aouc execivous mot napédmaav atovc Fiov- 12 EPKAHMATA TON EYMMAXQN yeoolatouc roc Kpodres ébcloveds, xdtm dad rig (tag dxpiBaig ovvliiKes. BéBara dag avrd dvepépovrat pove zepanankd. “AAAd Grav npéxeitat ld fragpotc, kAonés xai AenAaoiec, t6 mpSBAnpa dév riderant épacnpatind, Dé xdGe énoyy, térou yeyovora BemprinKav ody dvrideta otd dixaudpata tév dvOpdawy. Id rd Cqtijpata aurd té otoryeia pas elven éddini. Luykexpyséva, dev pxdpeca vd Bod tov pdxedAo tHv fiaopav tig Erovtydpénc dnd tic povddes 1@v pavpov rob Paddikot Ltpatob, nov npoxddeoav tig diapap- tupies tig Pepuavixig “Apyemoxorije. Ol kAonés xai of Aendaotes baaptav xolléc nai Sidopss. Elvan dtoxodo ve npoodiopiaboiv podovert elvai OAL yvwarés. “Evag idubtng pms, dév fyer td péoa «ai tig Svvatdrntes va avAAsEN té ototyeia mov Od Expene ve Kataypapoov. eee Etéd atvodd rove, of dndAgies Kai td Seiwa tod yeppavixod hao’ katé rév méAcuo Umipéav dpdvractes, Kaipdc 04 Hrav vd yivn xt adrd dvtanaté, Ti onpaivov of d&ies év dvdpart tv Oxoiwy mpoonxoiotjaorte bt Eyive abtdg & ndlguoc, dv tedixd ddtapopodpe yt ‘adtd nov dvrinpocwnsiet 6 @dvatag 5 éxatop- Hupiav dvOpdawv and dewd wai Praidtnte¢; 700.000 Teppavoi Guayzot nébavav efte orove BouPapstopous cite atic apayes mou oovddevoay tig petaxivijces tAn@vopdv. ‘O dpidpdg tev tpav- pationévey dudyev Eptace tig 800.000 xai noddoi dad abrovs gueivav dvarnpoi. ‘O roduc xdopos dyvosi toc dprBuctig abrovg - de daaifape tavAdyiorov - exert) woté dév évquepadnne. Ta npooxyypata rou Kaduntouv abtiy tiv Atyo - rodd Ged quatixt dyvowg, dév xatapépvouy va dzoxptwouv tov dxpwrnpiacud tis Omxfic Kai tod ToAtTIGpO8, nov xdvouv Etat THv RayKoomidty Td rou. ‘AAA mig elvar Svvatov ve tf BAEnons Gri of AOKot xavdveg mou émxadoivrai of SqpoKparise elvan oxétog Samatyyde Stav épapydlavran of a pdvo tha cis dvépaxdrytos; Ot dvépomatikés apobéozig pag, nov KatddapBdvovv téc0 ydpo atouc AGyous pag Kai ottv Aoyoteyvia, dév eiven nape pia OmoKpicia dv drodéyaveat této.ov efSoug xatactpopes yopic va tis yapa- EAroOrk LE xrpitovy pé 16 xpayuarixd roug Svopa. Erjuepa, wohdds xAnpo- goptes Bptoxovrar otijv didbeai pag yid tév Acitepo Mayxdopio TidAguo Gore fy owt} vd Cewprra: dy1 Beara dixatodoynuevyn -noré dév Onmpee yed pid ovvetdnot Ayo dnairytixy - Ad dmg Kai pOvov avexti. Mapic Mnapvrég MEPOES TIPQTON TA ETKAHMATA TENORTONIAE i “H t&6vrwoc rév Peppavey tic Molwvias Ol dpdtytes nob SranpeéyOnkav and robs TloAw@vous Evavtiov: Tév Peppavdy nov Siépevay ony Mokwvia, bnfipEav 1d avtiKeljevo Mids Stovenrictic Epevvas tév yeppavixdy dpydy, tig Onoiag ta dnotekéopora évagépope napaxdtw, Snag npoktrtovy dnd th énionyea Eyypapa nob dndépyouv até apyeta. “H yeppavixy neporrte tig Mokoviag iyrav tiaitepa nokv- TANONG Kai Wray éyxateotHpevy Kuping pipe dnd ty nepLoxy toh Advroty Kai tod Mnpounepyx. “H petovérnra ait bépeve oni Nodkovia neprscdtepo dnd Sho atdves Kai notehetro. Kupiog dnd dypotixd wANBuGpS, “And tiv dvoies tod 1939, pala Blo Exotpateia dvantiyOnKe OTHY mo).wvur Kon yap Kad tov Peppavev tig peLvoveTN TOS. Abul 4 éxotpareta picoug dkankmOnxe peOodiect of SAa th Stpadpara toh TAnPvopob Kai lSaitepa otovg otparéves Kai ord HéAY tav napaotpatiotiKdy Spyavaccwv, hduriac 16 Bas 18 érav, Tot CUMpETéS yay évepyd, Src Od SoOpE napextita, otic Spapatixés opayés tv npdtov hyepay tod LenteuPpiov 1939. Tipdkeitat houndy Snag paivetat, yid pia Exotpateta npops- Aetnpévon ploous, f Srola tpopodorOnxe dnd wevdets ef8rpoeic kai mponayavétotikés évépyeice the KUBepyyaems Kal Tov KD- Bepyntixdy Ornpectiy, nob dpopodcay Bacukd THyy yKatestnEVN Gnd aidves ot Hokuvia yeppavucr perovérnta, Mapovardter SHady Sha té YapaxtyproniKd adtod mov 1H SeBvi Sucaaripia 16 EPKAHMATA TON ZYMMAXQN apyétepe: 6vopacay «tpotpom} ord pcos 2& airing tig katayeryticy. To dnotéheopa troy pia cuatypatixr agayr dvOpaxov, Sohopevnpévay cai Bacavictévrav droxieotikd Kal pdvo BE aitiag tic Kateywyiig Tous. ME GAAo Roya até aKpiBs mot td Avxactijpto tig NupepBépyng yapaxtipice ody yevoxtovla. Of dvanopéc t&v Emtpondv épeuvav cai tay yeppamikav Sixaotnpiov rpoodiépiaay of 58.000 tév dpvOpd tév ExtedeoBévtew Kat éa- gaviaiéviay o€ didothpa pidic EBSopddoc. Try 1 @eBpovapiow 1940, 6 api8pde taiv Peppava tig Mo- Loviag tav éroiav dvayvepio8nKey té Rtépata, place tig 12.857. FE’ ard tév ap1Ous tay dvayvepradévtwy mpénsi va npoateboby 45.000 gaquvichévtes - cUpowva pEé té éntona ctorzeta - Hon éné ny dppf to nohcpou petatd Peppeviag xat Modovias. Mpéner kai abtotg vé tots Katatézwpe stots Sokopovnévous, épod otdOnKe Gdbvatoy va EavaBpeboiy ta tyv7 tous. Of ooayés attés Kal of covontixés Extehéaelg Rpayyatonory- OyKow trv EBsoudéa dvdpeca otjy | LentepPpiou 1939, hepa EvdpEcuc tev {Oporpakiév petaes Peppaviag Kai Mokoviag Kai tig Hepopyvies 8, 9 LertepPpiov, {yépes Sxou xaGe dvtictacic elye oyeddv txAciper o16 noAw@WiKs Efapoc. Ot Lentouépetes tHy Katabécewy dnodcurviouy Sti 16 yeyovag xai povo Sti Kénolog Atav Peppaves f piAodos trv yepyaviKr) yoo dmotehoice t6 KpiTHpro yd THy EmAoYH Tov Gupdtov. AvamotaOnxe énione moALec popéc, Sti of Teppavai nov proton noMovixd s£aipé6rkav. Of cpayiaadévtec Peppavot brodelyOnkay or mhevoyngla toug dé yeitovés toug Mokwvotg cai loaitepa tig yovaixes, of énotec énddeikav Eva picog Kai wie botepia povadiey. Té Sipate cpapdcinxay dveEdprnta dad tiv AhiKia, 16 éndyyehpa, Tv KoLvavixy Katdéetaat, 7 16 @DAO tous. Kavéva Endyyedpa dév 2EapéOyKe: KOAAFYOS H [StoKTHTHNS, SdaKahac, lepéuc, tatpdc, Eumopos, 2pyatns f Bropyyavoc. Ta Bdpata bév tovperiCoviay obte petd dnd Kanowa suvontinr Katabixn GRAGe td cuvehdpBavav ot6 anit toug Kai ywpic Kémovov ciboug dva- xputixt Siadixacta 14 Pacdvilay, ta otpayydiilay Kai moAAEs popéc ta axpwtnpialav. ‘TA ECKAHMATA TENOKTONIAE in Ol Sohopovies abtég Eywav tind ouvBfiKes 100 Gupitouy dpxeté rig ovvOijKes tig “AnehevBepdicemg otv Doddio A 16 Békyto. Ol xUpio. exteAcatés Fray véow nob dvijkav atotg otputiotiKotc oynnatiapolc tic veohaiac, otic buddec Apédpav, of Sidqpopes Spyavdcers, cvvrxdita, Sra PEBara cyppereiye Kal Evag thpropévos dpbds katadixev Koivoi movtikod Sixalovu. Té tata xiang avve- Pnoav kai otic tpayiKéc wépec tod LextepPpiow 1945. Ol oknvéc not dvapépovtai dnd pdptopec dnodeikviouy oti tig mepioodtepes popes Enpdxeiro yid «Avvtoaplopatam, ta dmota Speg Evtdooovtat of yevixdtepa pétpa rob ciony Oye fh TOLWVIKT] xuBépynets. EE altiag thc ketastdécemd, f nOA@ViKT] KUBEpvqoIg clye diardter dx6 padiogdvow tiv Iq EertepPpiov Skovg tos émapyiakovg Bioukntes va mpoBoiy oé patiucés ovAAT Weis Gov Soav foav yepuavixts Kataywyti¢ Kai Bpiccovtav otd nohwviKG ESagog, ibvaitepo padkiota Hy GypotHy nov dnote.obcav tufa THs Yeppavikic EOviKtic petovetyros, 7 Gnoia Hav éyKateotnpévn, atiy Mokwvia én énd aldvec. Etvat pavepé Sti éxpdxeito yid peydin Kal mpopeketqpévy dotevopixy émycipnar, rpoctoaopévy dnd nodRove wives, fq" 6cov Shot of Peppavot cuvearpoqoav pioa of Ayes Opec, extds an” adtote nov htav veopeppevor cai cuvendig dyvwotor &kdun otig dpyéc. Mé ta évtdApara atitd, of Peppavoi ovved@onaay dpéows, yopic vi tovc S084 Groadinote LEAyNag Kai diqyioynxav ‘otd Sidgopa dotwvopiKkd tyhpata. “Exetvor rou KpathOnKkav dérd tic GotuvopuKés dpyéc, bony HANKay Katd Spddec o€ Eva otputénedo éxtomopetvey otd dvatoAiKd tis MoAwviag. “ALAo Siatdyonkav va émotpéyouv otd omitia toug, GAAd Kaa” d86v cuveAnpinoay kai xdk., ktvmOnKav, tpavpatiohyxay cai kuvnyOnKay and tig TapactpatiatiKés Ouddes. “Adio tékag GohomoviyPyKay Kath TH Gidpxea Kot’ olkoy épevvay not cuvibdevay tiv obLANWL. ©’ abtés tig kat’ olkov Epeuvec of dpyég dvatntobouy ayGev Srie pé 16 apdoynua St Peppaval elyav mupaPodjaet évaveiov Tokovav. Elvan pavepé nig of Suxmokoyies abrés ftay oxevapies. Alté dnodriy8nxe mores popes KaTa tHy SudpKeta Tig Epevvac. Iric nepioodtepes navtms nepintdcers 16 npdoynpa Hav dKopa md dad. Méoa ord Eéppevo nARGog nou Etpeye otovs Spdpouc, Is EPKAHMATA TON EYMMAXON Kdtorog Gapvind nvpofodotce. “Apécws obphayta dxotyovtay and naviod. Povatav «oi Peppavoi nupofdknoave Kai KateuBu- voytougay dpécas ord onitia Kai td Kataotrpata tay Peppavav nov oi yeitovéc toug thyatve va yvapifovy. Kétw an” abtéc tig cuvOijKes Stanpaysneay of opayes Kai oi Renkasies, “Adore pév ta Oipata SoLopovyankay pésa oto Tato tovs 14 onitt ff GE KamoLa yertoviKH adAN, Gate nah GST- yiSyKev He an6 thy ndAL kat opalovtay peoa otd ddan Kata wiiKkog Evég KavaAuod #7 évdc adhaxiob. Lyedév mévrote npoTpTanKe abt f Sebtepy nepintmare, iiimg Grav dgopotce Spadixés exte- Adoets. To eldog tév tpavpétov (nupoPohispol atév aizéva, Bygkowo patty, ondcipo tod Kpaviou pé paPdid, rupofoAtspoi atd Kpavio, KAn.) napovoidter pia nokd peyadn norkidia Kai Seizver Gti of Extedéanic elzav Ohoxdnporixd tév yapaxtijpa «huvtaapiopatogs, “OhaKAnpes oixoyéverss ExtekéotyKay Etor. “Tdiwe of nepi- mrdaeis not Expdxerto yuk Peppavotg dypdrec HaAAovG nob Coticav GE Gnopaxpvopévorsg cuvarkiapots. “OAdKANpES yepHaviKés xoivdtytes CEapavictnKay teheiac. Of md onpovtixés cpayés Atav H Spadicr apayy tob Mnpd- prepyk otic 3 LenteBpiov, Kaba Kai of Gpadikég apayés ths 6 kai 7 LentepBpiov: cgay tig Kowdrntog tod “Aixvtopp (36 VeKpoi), Tic Aipvng tod Zeloutteplee (39 vexpoi), tig Kpdiv- pnéptedtee (53 vexpoi), tod Pidyxepyog ota mepiyapa tob Mrpd- nepyK (63 vexpoi), to0 LAdvox Kai tod @dpv (58 vexpot) Kai tékog tig Tépvofa (104 vexpot), Ezeddv Si01 of SoLoMovnpeévor, divbpeg kai yuvatkes, Ppeonxav akpotnpiaopévor cai ta ntapata tous Atav SicKoAa va dvayvw- pioGoiv ctopaypéva Stag Hav péoa oé Suadixots tapouc Oi opayés nod dvepépope elvan excives not Emonpavenray Gpécuc petd thy cloBody tév yeppaviKkdy otpateupatey otry flokevia. Yrijptav Suac x1 dec, rob dvaxadioOnnav apystepa. "And tov NoéuBpto tot 1939 éwc Kai té Wéou tot 1940 BpeoyKay GA2o1 20 nepinov dyadioi tama, pé 15 Ems 30 ntdhpata KavEvac ‘AiAob, 14 xTpata tév Peppavey nod SohopavyGnxav ff EKteAE- oOyxay BpednKay o16 KaTopAL Tod OmtOT TOUS, péce otic avAEG, TA ETKAHMATA PENOKTONIAS i ototg Kiynoug, otic dxpes THv Spdpav, nokAds popés Grape, aKe- naouéva pe xhadid Kai pUALa Sévdpav. Lyeddv mavtote Sua gpiktd dxpmtnpiaepeva Xwpi¢ udtia, yopic dovtra, wé koppévy my yAdooa, avout ty Kor.aK] yapa, pé onacpeve Kpavia ax’ Snov npdBakav of éykemodrcés obcisc, onaopéva yépia Kai ndbia Kai Byohuéva wigia. MlohAdg poptg fav Sepéve perats Toug HE Gkolvid, AOUpLa F ouppara Kai cuviOuc até now ita Sepéva Ero. elyav Kai wid opaipa otév abyéva. “AALo1 Peppavat, nou Kutdpepav npocapiva vd Eepbyouv, auvehigOnouy d)hi0b Kol Te wrebperd tovg dvaxckupGnkay ot amnAiés, dyvpdvec, avid- kia, Bapvodevépa, of Sdo7 7 yavtéKia Kai ce yopdgia Snow elyav Katapbyet pid va Gwbody xd totic budKtec tous. Adtoi of SGKteg Foav Sndicpévor pe Adyyec, RtSTSA1G Kai ToVgEKIA ROO dagahds totic clyav mpounBedaer of dpyés F dmhOc we wnodtabes, Heyaipa, otodpia Kai abivec. Of Qpdtntes rad Sémpakev of MoAwvoi npéner ve kataypagoiv dvautixd eG aitiag tig ebpUentoc Kai tod SyKou tOv PratoTy}tav, "O GprOpde tay naidudy tic yepuavixije petovdtrtog nod S0%0- povienkay H tovpeKioOnkay - padntey # vaniav -dnodcucviet HE ndéon Piaidenta npaypateOnKay of émtayés tig Exotpareiag picoug katé tév Peppavay. Adv) f Onpiwdia exdqAdenKe Exionc otév pavationd pé tév dnote td Opata KoxonoujOyKav, Kat Bacaviotnxay Ktnvwédic’ pepikd and atta inoypedOnkay, xpiv Td Sodopavijcouv, vd oxdwouy Tév Tao ToUg WE TH Tota TOUC Th vena “AvOponot tinyopevor Bavdcipe dpeOnxay dnd tos BoLogs- voug toug o€ pia napatetapévn dywvia. Of duatuyeig xob KaKo- nouOyKav Epe_wav Sepévor SAdKAnpes pépes, yopic tpagy Kai vepor pepikoi dnd abtotg hoav dvanqpo, pé teyvyté pehn, dip- Paotor, dvinopot va petaxiwnfodv rod bnoype@§nkay va Stavi- Gouw peydAes anootéaete, Zé EvEer£1 nepuppoviceuc, Eppryvav atols tapos tay Pep- HovOv mthpata dAdyav f oKtAov. “AdAote maAt of SoAogdvor Hetépepay ta Gipatdé tovg Sepéve pe yarwapua Grove, Es Stow éxaxohovOhaet 6 Odvatoc, K6Bovtas plites, Bydtovtas petia Kai ebvouyilevrac td Oipaté tong, Mpémer va onyewoby Sti of nepia- Fi) EPKAHMATA TON EYMMAXQN adtepes opayic Eywav wé tiv napovaia Evdc EEayprapévav mArBous, now napAtpuye pé tic Kpawyéc tov tatig Sohogdvoug, Méca cé abtév tov Syho Unijpyav moh yovaixes, véor, xaBdc Kal yeltoves TOU wopilav noht Kaha 14 Obpata, Cavtug Kai Eyovtas ipiates ayeasrg pati tovg éni ypdvia. *AkohouOotv peprig amd tig Katabéceig nod ovvedtynoav and tig Emitponés Epevvev. H L@ATH TOY TIATKEPXO® (“Eyypaqo tig eiduxiig Emitponiig tod Mapopnepyx) «Eric 3 LentepPptou 1939, ord PiéyKepzog, 63 Peppavoi ric HeLovérytog, TPuxiag 14 de 76 EraGv SoAopoviAnKav of TOLAG onpeia péoa ott nepioyy tig tékems. Td Oupata adtd elyav petagepOet ax6 14 onitia tous and ridind dnoondopata tod To- ovinol Etparod, rot Kadwdnyoivtay and Mohkavotc moditec, tv péper événhoug. Mepixés gopis of oudaiwetg Eyway pé drdderer TOV rodiTay. “H apayi Gpyice oté Piayxepzoo pé tiv boXopovia tod dia- Haptupopévan izpéa Koitoep, funiag 45 dav, naytpeusvov, matépa tecodpay nadia WPaxias ard 3 Eos 14 Ev. Of Mokovol pisodoav ibvaitepa abtéy rév igpée tis yepwavixijs peLovétn tos, diét1 Sioikobce Hé broderypatixd tpdmo Tv évopia tov, tiv onoiay axotekoDoav ozeddy £& OAoKANpou Ceppavoi Kai S671 Katd tiv SudpKera TOY diekohev xpévev rob xpor|OnKev tod ROAEnOU, EveBappove tous tvopltes tov vd pry Eyxatakeinovy tic karouKles tous. Fu" abrdy axpifids rov Loo, ot6 Puaykepzog, tiv hppa tijs ceayiic, pove thayioror Katdgepay va diagdyouv. "O iepéag Kottoep ppovtce Toi tous Evopites tov, tepyialedovenc at6 arin tou Tolig mpdaguyes, GkSpT kt Excivovc rou dvijKay of dLec évopies. Abré 16 Té10 eritt ol Modmvoi perétpeyay o€ Kotaiupa GhopanKkay 105 roh@viKxod stpatod, tis Ppoupac rol TidyKepzo. Eric 3 LenteuPplou 1939, pé 6 npdcynwa Sti Expupe Sxka cto mpeoputépio kai ty écxAqoia, cicéfadav oté anit tov éxta ou- Vohind atpatiwtixd droodapata KaGodnynnéva KdBe popa and +4 iia xpdcora. "H katyyopia, BéBara, yid td Bria dnodeizOnxe avundotary, aod pé thy Evapet tév ExApompagidy Nodwvot a&- a EDKAHMATA TN EYMMAXON @putiKoi ciyav éyKatacradet ord anitt tou. Tay Kupioxn, otic 13.30 pp, napa té yeyovds Sti otic Emaver- Anwuéves Epeuves Sév PpéOnKav obte inka obte Ghia émuxivéova Qvrixeipeva, fpdav Kai ovvédaBay tév iepéa mov Excivy ty ottyHH Bprokdtay pé tiv olxoyéverd rou Kai i pé tods mpdaquyes mou 6 Ti0¢ sige nepipacéyer. Pipw otic 15 pp, fpbe Eva véo anéonaspa KaGosryqpévo kai nai and Tlodwvotig KartoiKous tol PidyKepyog. Mé thy tia navea mpégan Epycav Kat mak vd wazvour Kai dpod Sév Katagepay tinota, avvéhapay tév natépa tod iepéa “Otto Koirtoep 73 éta@v, tov veapé npécquya Xépprep Lévepnepyk 14 Eta@v, tév péouya Xdve Nivpmte 17 Erév, kal tects a@xéun Tep- pavois npdcquyes nov Pproxdvroveay oté mpeopurépio. Oi Teppavoi nob cvvehieOnoav otic 15 pp. nepixov, yeopic kanpid ovyKexpipévn aitia, ddr iGyxay dpyétepa drag anodes kvdetat &xé tig papropies roA.@Y TMokwvay Kai Teppavév, océv ctdypodpopixd ctaGps mov Sév Hrav paxpid and tHy Katoucia tod. lepéa. ‘Exet tog Zotnoay a” Evay orzo, pé did2oug 12 Peppavovs not elgav ovsAdPat of Ga onitva Kai wid yovaixa tiv Kupia Képrxe. “Ano 8 pétpa Gndéoract, 12 Modmvoi otpatiates tous iE etéLeoay, tov Eva peta tov G.A0. Elgay fdy skot@oet té pata Gdpaca Grav } Kupia Kopnne dnobbunoe: 4 Gvépac tg elye 5m, Bodogovadel 6t6 oxitt tous tiv tia pépa. Xeapic va GozodnGoty pati ths, of Mokmvoi tetéazaay Kai tog dnddoinove xob Coicay axdpn, Exeita thy ouvegepay Kai tv broypéooay vd Koide Eva - Eva té Gopata. "Enerta tyy beerédcoay kal abriv. Abta Eywav napoveta 200 nepizou Mokwvay orpanatéy xai molitdy, Gvopav Kal yuvaixdy». H L@ATH TOY ZEZOY-1-TEPZEE ("Eyypago rig ciduxiis émitponiig toi Mrpdunepy) «Tv Exopévy tij¢ aipatnpiic Kuptaxijs tod Mapéunepyn - t6 fipGév tijg 4y¢ LemtepPpiow 1939 - 39 drome tic yeppavenic pewovd- tHtos ToD Mnpdpnepyk kai tv nepizdhpav dohogovisykay and robs atpanidrec évéc taxtixed Gmoanécparos tod rohavixod atparod. Abti } cpayt ovvépy ora Gpra tis meproytis tod ZeCoul- tepee 21 yu.tduetpa. ard 16 Mrpéprepyk, kata pijxos tot Spdpou tod AdyevCaitoa. Metals tév drownpioy Qupdrevy - nob Katd ton Katéerpay va yAutdeouv - foav of Teppavoi, and 16 Zikovnc, Cxotctap Txpova kai Aéo Paiwyapvt. Liippava pé tiv natd@ect cv S60 abtay paptipav, 6 xpat tic dnc LentepPpiov 1939, fivépec, yuvainec Kai navdid, petaed tév dxoiov Kai 6 Dxpovk broxpe@bqKav va nepraryoouy Kata pijxog tod Spdpov tod AdyevCadtoa, 9 yAudpetpa vora tod Mapd- prepyK ta yovarrdrarda anooraoOnKay and robs avdpec, of drotor! SbmrriOqxav o° & Eva Céquto péoa até dacnc érov 84 robs ae pé adtépara dna. “Opus, né diatayy évécg Mohave Ghtaparixad A 4 soayr Sév Eyive o° éxeive +6 pépog. “Ev@ oi Teppavoi naparay8qKav ya va Tob ixtehioovy, Epbacc pia debtepy dpdéa browrpioy Bupatov, of Sroiot Wray Sepévor perags tovg (6 apiotepdc Kaprdg too évég pé tév 3e816 Kapné to6 H.2.0u). “H duds abn, otty énota Bprokdtay 6 paprupas Pdavydpvt, EvoOqKe pé tiv rpety rod elye Hin Evomacdi Jd tiv Exrédcar. “Odor abroi, pé covedeta ocpatiotdy Kai docv- QvAdKey nod Sv napéheinay va tog KaKonovoiy, wn y|OnKaY aviv Aiuvn ZeCoutreptec, Sov napaddOnKav of Eva atpariwtiKd 2 EPKAHMATA TON EYMMAXON a@xéonaopo t6 dnoio Ppiokétay dq exci. “Eva ta mponyotpeva Pacilovra atic Snidoeic tv paptipay Tepovd wai Pawwyapyt nov ax6 Grown nowixod bixaion dév civar Suvatév va LEaxpipwOodv, of dxdAoUBes rAnpopopies Bacilovtar o€ Gvtixewpevinés Sramotaceic not Eyivav éxiténov Koi pé KoA 2EaxpiBopéva otoiyeio. Oi 41 Feppavol (BpéOqxay 39 neapata), nos dvixav ory Vora Spada Oopdtov, pé dcpéva ra y~épre, rapataxOnKay 6 Evac dinka abv GdAO pé 16 mpéowno ctpappévo xpos tiv Alpyy xb ameize 12 Ewe 14 pétpa. Tots xupofdiqoay atyy twyq Ki abté anodeiyOnxe katé thy abroyia ané té PAjpata nov Ppédykay ota nt@pata. “Ané GAG otoryeta nod fpéOynkav, mpowinrz Gt of otparidtes mov tovc nupopdAyoay elyav oxnnatiog Eva hprKdKAre niaw and 14 Gipata kai Gnetyay and abré &xd 5 Ec 20 pérpa. Té anip xatd Povknaw craparnce drav xpéfake x6 wHad Eva yep- pavixé deponddvo, 16 dnote avayKace tots Sohopévons vé KaAU- pboiv. “EE. Peppavoi, of dmoior 3év elgav axdun mvpopodnOel, Exa- MELHOQKEY 71a Va TpEGOUY mpg t6 wEpog tic Aipvys Kal va caBoby. O paptupag Pawwyapvt katdgepe va Gnakiayi and ta deopd tov nov slyav yokapmori. KoAupnavras Kai toakanatdvrag otty Adorn tic Lipwne wardqepe vd Gequyn, Eva 6 paptupas Pupoos katapepe va KpvpO] Kara dnd pid KaLUBa, Ktiopévy novo of naoodious, sé Gwos 20 fag 50 txatoctéy névea and 16 vepd. Tpeig Gio Teppavol xpoordOqoay va pOdoouv otty avtinepa 6x8. Oi dio and adtoug pé tiv PorBera mac Papas nov BpijKav Kai 6 tpitos Kohvpr@yrac. Kata thy diipwev tig Gnéneipac abtijg 4 Onoia Sujpxece Alyes pévo otrypic, t6 yeppavexd deponiavo dxopaxpivOnke kai of otpati@tes dpyioay maAL va rupofodody. Lxdtasay totic tpeig Spanétes rod pynpovetcape, of Snoior Sév ancizay xAéov row &né tiy amévave 67 6y. “Evas Gi}.0g, 6 bnoieg tpavnatiopévos npooxdOnas va agin, Onéxvwe tekikd ota tpaipatd tov. Oi tpavpaties nob ExéCyouv SiyyHONKav orhy Aipvy, ndvo of pra GUL mpop7.Ava pr}xous 60 pétpev Ki amd éxel tobg Eppigav até vepd. “Onwg anéderte 4 autowia, of otpati@tes auvéyilav va tolg mupofoAody ax6 tv {4 ETKAHMATA FENOKTONIAE npoPi.iita. Adré GrodcizOyxe apzixd dn6 tig wataécets tév S60 paptépev nod yhbrmaay, d Evac ix rév drotwv b Ckpowd., prdpece x6 viv Kppyava tov va napaKodoubian Goa auvéBnoay. Té tio yeyoveg anodeiz0nxr apyétepa dnd tic modAgs KNAlbe¢ alpatos rob égycev té cGpata tHv Gundry, 14 dnoia cipSyKay nave otiy npopiiira, Kabds Kai and tic Stamuetdazic tHv intpodiKactev, Pactopéves of Gvixeipeva nod elte BpeOnwav oté vepé ette atic by8ec. Ta drotehéopata tijg abtowias Edcieav St Eva and 1a OOpara, ixtég Gnd Eva tpadpa, nov derddtay of oaipa, elye Sez0% 38 KtUnpata pe AdyyN otdy abyéva, ax ta broia Eva pdévo inapte Gavarngdpo. “Eva &2.A0 Oipa elye xconn6ij otév npwxtdé Gnd oguipa not onpddeve até axpupds 16 anpeio tod o@patog. “H Eads tis apaipas and tHv ave repwzy tol dnoyaotpiou GmoderKviiet Sti 6 Biarwzoc, zopls vd elvan Katayiig, elze 16 mpéowno até KSagos. T1oi..4 Odpara elgav Ew Kai 15 tpaiipara fh Gpvyxés, nob mpoxdaj- Onxay Gn6 éfootpaxtopotc. Kavéve sum an6 abta bév jtav Oo- vatnoépo. ‘Yrdépzet repwdpto vd inobécwpe Ett td Oipata aba nviynKav i éétasis GAAwore tév rvevpévey t6 dréSetEe. Avert otdOqKe Exians Gui tovs elyav Pydiher th para. “And doa nponyyOnkav npoKinter ddtagiAovinnta, Gt atic GzQeg tijs ZeCoviteplee Koved ord Mnpoprepyx, Eva otpatiatixd Gndéoxacpa tod rowviked otparod Bavatmce 39 Peppavots p” Evav tpéno ozeddv dxiotevto: of otpatidtes tous cKétHCaY Gzt Hévo pé rupoPohtopods GA.A0 Ghote tpumdvtag tous wé tis KéyzEs, Tous, GALote Krumdvtag toug pe td KOVTaKIG TOV Grew tous Kai DAore axéuy acraveas ary Auvy Gvdpec Raped tpavpacropévoncn. EKTEAEZEI£ KAI BAEANIZMOL XQPIKQN (KardBesig tod Kpiykep, dypdrn dino 16 Tavgdgev) Kalas rokhts gopég paenaay nob eivar 6 yide pou Kal Exe Hepixol KdroiKor ToD ywpiod clyav ExtedeoBel Gnd Tlodwvots otputu@tes, 6 yids pou Xduvtc, 6 “AAprept Toirtiaov Kai of ddengot Bihj kai Xdauvte Lagep, oi broio: dpyié ciyav Kpugby atév ayv- pa&va, Spaxétevcav thy Tpity 5 LextepBpiou 1939. Eric 19 Le- repBpiow 4 yovaika tod Toitrhaoy pod elne Gre eige Bpet tov ottuyd ty¢ Sappévo o° éva yopag, nid otéy KevtpiKG Spdpa, dy Haxpid éné 16 Kripa PouroépKo. Mod eine Gti povo 16 KEpGdt Kal té Eva tov yépt npéfadAay and 16 ESagoc. Kovta o° abt té pépos elye Gvaxaiupbri 16 kanéd).o tod Bika Eapep: broQérovras téte Gti of tésocpic Gvdpes elzav raga pati, myo Kei pati pe peprcotc ovyzopiavods pou Peppavows. BoyPotpevoc wai ané fi.A0n¢, dva- okdwape tiv tagpo Kai Bpykape tév yw pov,téy ToittAaov Kai toc d5ehgovc Lagep. Ta ntdpare tay reapéva 16 Eva nave ot” Ghia. Kata ané 14 ntHpara 16 Ebages Fray nottapévo wé aipa. “Ymobérw Sti tobe cKdtocav Ghovg pati péca ord yavtdxt. Towc EOayav dno Execuv. “H Kota tod ylod pow Atay yupyy, tO oakkaxt, 16 ythéKo Kai 76 novKapicd tov itay oklopEva, 16 cpa Atav avovypéve Kai ta évrdctia Ppicxoveay Ew. Toi elyav Pydaet 1& narovtota tov té droite Kai Sev Ppyxape. “Exiniéov tod elyav khéwer 16 noprogdht tou, nots mepieize 40 nepinon Ci.6u1c, 16 poddu rou pé tiy Ghugiba kai 6ka té yaprid cov. ‘O Xdwwee Ldgep fray inions Eexorkuaopévec ta Evtéchia qrav Ew and 16 cape tov. *O Xdivreg Edgep kai 6 yuds pou elyav té& ida tpadpara: rob Lapzp tod cigav xowet ta yevvytiKd Gpyava. Avéxpiva Kobapa TA EDKAHMATA PENOKTONIAE n Koppétia pody Kai Gxpes Evtépwy ixet Grov xponyoupévers drijpyav yevyntuxd Spyava. “O dypéeng Xdwvpry Barlivy« G6 16 Tavysgev mov Hav repay Exape tig Totec mapatnpioets. Midqen poci tow Kai KoirdEope va Soipe Gv td adpata tod ytod pow Kal cob Kéiwts Eagep elyav tpaipata a6 opaipes, Gia dév BprKape Kavévan. “Ades katabéaric apopody boa Eytvav thy alpacmpy Kuprant tot Mapéprepy (3 LentepPpiou 1939) nabs Kai try meConopia tiv Extomtopéveay mpéc 16 atpaténebo ovyKEevtpdaews tod ASPrt¢. Edpowva pé tiv vopoLoyia tig NupepPépyns, atirés of pepo- vouéves mpdger dnotehoby pévoug, KaKonoUjseic, mob énégepay rév @avato, # Pacavieripia. ‘H Emycipnars abt d¢ civoho, altias tob eldixot tg xapaxtipos, wropel va yapoxtypiobi EyxAnpa yevoxtoviac. Metd nv Katogy tijg Hokoviag ané ta yeppavixd otpatedpata, Eva dtkactipio oté Mrpopnepyk avelitnoe wai t- Hadpyae pepixote abtovpyotc abrav tov npdteov. Kappia vonixy Kipwatg dév éxefiyOn Kat tij¢ Kupepvijsews fj TOV roL@VLKaY ‘dpyav, tig Onoies } yeppaving Epevva guiverar va Bewpi iredduves ‘yud yevoxtovia, (14 crotyeia aita dvrAKOykay ard tiv ExSact tod "Yroupyetou "EEateptxay tod Pay «Oi Opdrytec tov NoLevay katé toy Deppavay tig Mokwviac», Beporivo 1940, cvuvodcvopévyg ané tad npatétuna tGv poptupiov kai crouzelov). Tl "H i£dvemats rév Ceppavdy tig Lovdqtias Méoc 1945, "O nékepog eye teheudoe wat } Toezookofaxia elye dneXevOepmbei. ‘H Lovdntia, énov dtépevav dwopy 3,5 Exa- toppipia Feppavot ray éxdun Kato éné otparwoTKd vépo. "H moditixt Swoiknoic elye dvaknobel dnd tig tosyiKég “EGviKes *Emtponts (Narodni Vybor). 'O npéeipog Mnévec elye diaknpbger o€ Eva bidtaypa Sti «oi Peppavol Kai ol Mayvapor dév elvat Eumotor rpéner va tous dparpedi] H dioinnens tig ZOpag Kad Kal f Grom] tovg neprovaiow. Té KTHLata, ta GypotiKa Epyadcia, 6,11 dpopotce aijy yeopyia xai avijxe od Peppavods xatacyé8ynxav. Ta pétpa aitd cupninpodnKay Kai an6 G20, dotevopiKod yapaKtijpog: Bioxpitixd ord potiya yid tots Peppavots, nepiopiapds tv dpav dyopac, anaydpevors va petayerpilevtan té cvyKowoviaKd péoa, vd napaxo)ovboby trv Bria Acitoupyia, va nepratotv néve ota metodpdépig, va piaoty yeppavind Kai vé voondedw@vtat ota vo- soxopcia, “O iSiog 6 npdcdpos Maévec clyc Snkwoes at Eva tow Loyo Sti adév npéner va Gpyowpe ototc Peppavotc napa pdvo Eva paviiAt yid va KAiven. TS otvOnpa too padiopaviKod atabpob tig Mpayag trav «@avatog of Gong todg Teppavotch Zé KdBe ndA SqpoupyTOnKe Eva atpaténecbo ouyKevtpdcews, oé pepixés pdhiota nepicaétepa dé Eva, Ta Pacaviotipia Ge- oponon|anKay éxionpa. Tapdderype 4 nepintacn tis ‘EXvng Mrobpyxep: Lig pépve abrég tig Bpamudpes Peppavidec», etre d xabyyntis Zekévea, na- padidovtac até eEaypuopévoe nABog elkoo. yovaikec, pepixés TA ETKAHMATA TENGKTONLAS 8 and abtég HArwiag 60 cai 70 ypavov Tic ktinqoav xtqvmbtic. “Enetta 4} "E Mnodpyxep dkovae tiv dtatayi «yovateiote t..., Teppavides!». Of yuvaixes yavdticay kai toc Ekoyay 14 poddad né Egokdyyes. “H' E. Mrodpyxep AxoOunoe, ddAd Ty ovvé- pepay Ws nayauévo vepd. “Enerta pnd KAmtoid tig Eonace bio rAsupd. Tédog Exowav a6 16 dh Tyg Eve Koppati odpKas PaQous 4 ixatootdy. “Otav 16 Bpddv énéotpeye até onitt mye, té nada tig dév Tv dvayvepioav. Mokdée dtd tic Gtuyes Gupmatpiatiacés ing néfavay amd ta xtumjpata. Ato alroxtévycav. Mia aq tTpehAGOHKE. Tpeis éBbonddec apydtepa, f “E. Mnodpyxep petapépOnke od otpaténeéo tod Xayxipnop, noi elye 1.200 kpatotmevouc katavennpévouc o€ téccepic mapayxec. Kade hyépa pia ddei py tot Toryixod "Epuépod Stavpot Eyayve yd véeg Ket Spopp|s KoméAAcc, Kae Boddu, adryotice Poooug atpati@teg otic napayKeg toug. Mepikés yovaikes BudcOnKav Ems Kai 45 popéc péou of pia voto, Kai 16 «gpovixén ouveyziterar 5.000 divSpes tov SS éxtehé- abyKav otd otdbto tig Mpdyac “O unyavixds ©. Pés cize eyArioGet of otpaténedo Tig mE- plogiic [payac - BoxoPitc. “OpioOnke vexpofdotns totic Kowwotic tagong Mpiyac. Né ta yeyovéta tév énoiav onijpte pdéptupac: «Elia inet yrhuddec Veppavotc, nohites kai otparidtes, Gvipes kai yuveikes, &xopr Kui maid 10 trav, SoAOGOVNLEVOUS KTH Vad. Totg rupopéd.qeav Kai terepa tovc Ktomnoay pégpl Bavdtov. Cra Svapeducpéva chpata Eppiyvay wokAés popes ddpoyAepuKd bEb ‘4 va GEGvovv tos névous. Moki.oi Cofsav aKdpy Stay tols Ekowav td 3dktDhG 718 va toe KAEwouN ta SaKtwALia Ff tig Bépec. “Apyd- tépa, oté otpaténedo tod Kidvrvof, cléa va pizvovv Cepatiard Korpape otiy yout) mAdrn pepixdv ovi.aKk.opévev Ki botepa va tous Ktunoby. "Ey 6 i610 Exaca 16 Eva pow veppé and té dhde- TO.A.qLa Krorqpata mob pod Eswoavn. Tlavtod éxtuhiyOnxay of fieg oxnvés ppixne. 1200 Peppavet 4nd 16 “Lychaou mpotiprsavy vé aitoxtovisouy, “ALO. 350 tre kKuyov Katé& thy SidpKei wide nopelac Oavatov 33 yp. “Eva Ghiog Peppavés tot “lyxiaov bxéotn té paptipio tig dnoxonis M0 EPKAHMATA TON EYMMAXON tot S4pplatog thy paddy (tod yveotod EGipeu tOv "Tvitdvov aAc ‘Apepuktic) wéoa ot Suxeorrpto... 2rd otpaténedo to MpdivtevOas, oxdTaoay Kpatoupevous xui Gotepa tots nétaEav a” Evav Gpadixe tao. ’AAAG dev elyav GAot neGdver. Of Toéyor mypoPoAoty. Kai mit 74 patwpéve Kopput fiyaivouy an6 tov tao. Néot mupoBoAispoi. Ta Kopynd omaptapiive axdun. Té xovridkta tv Sriwv BéCovy tépua a” adtiy THY epi«n. Xté otpatémeso Mopéfixa - ‘Ootpéfia, 7 yuvaixa évag yw- pixod, Eyxvos dct pyvev, xtomOnxe dhinyta Gonov réOave t6 &ufovo MeGuivovtag, tg Exoyay td orGn eva Ftav dxopy ta- vravi}. To nad tig Mapyapiras Zivyxumaptr, faixiac tpidy erav, xpooeBAnhy Gnd dipbepitida kai méBave diéts dpvioqKav vad t6 bex8obv até voooKopeio. ae No hownév pepikd yeyoveta, “Adi Sév Katayyé.Onkav, apod ixepBaivouy 1a Spra tig @pikns 4 thg Staotpopiic. “ALAG obra 4 hiya clvar Hon dpKerd yd ve Exape pid ovvodrny elxava TAS KOTEOTAGEMS. TqpEpA, 500.000 Feppavol, not Katorxoby atv Tacyooko- Baxia Eyouv petagepOet Hj Extomabel (3.000 eBapaviolnxay pdvo and try piKpr] WOAL Edat). Muvdiddes G2Ao1 dywvioby ord otpaténeda KatavayKootikii¢ Epyaciac. (14 storgeta abra dvrd.AOyKav G6 Enioqna yeppavind Eyypapa nov cuvéhege peré tov xodcpo @ Mavepevt AottyKeyyzopt)- MAPTYPIEE TA TIE AIOZEIE TON PEPMANON THE EOYAHTIAE “H poptupia to iatpod .K. «Envy yapa pov, &né tig 5 Malou 1945, dpiéc yxmpig tinota 16 avOpGrivo, drépadav of andvOpona Pacovietiipia péypt Bavarov, Exatoviddeg Gtopa, ta droia ywopila 61.0 mpocwniuds. "Yrokoyitouv of repinov 500.000 tév cvvokiké &piOy6 tay Teppavey not txtonio@yxay pica a” abté td Sidornpa. Ecdv apps aité mepi.apBavovtan moidd yovaindamiba, Kab wai HhuKuopévor. Maptipyaay atic torgixés puAckéc, kakoroujOnKay, Kai 4 byeia tous kLovieOyxe coPapd kal pévina. Kal ané td m0h2d mapadety- hota, dvagpépw ixeivo tijg yuvaikas pov rob yeipoupyfOnKe dio opéc, yopis Bums va Pp Hy byeia tg, Kalds Kal Exeive tod pidov pov, Adxtopa Ipaiarz, tév yvwotd yLOoooAdyo tod Feppa- vikod Tavemernptou tij¢ Mpdyac, rot xaxonouOnke Bavauca Stay Eywe f] Acyépevy Grehevdépwais. “Eniang, roddol tivOpmnor nots yrepile koiG, Kates Kai pikpd maidid reOavay G6 tiv meiva Kai tig oteprazig peo atic roegixés guAaKés. Env [péya, xpépacay pepicots Feppavotc dvanoba and tig otépves cé pavoatétes, talc nepéppecav pé Pevlivy wai touc Exayav Covravotc. Abté Eyive otty mateta KépAonAate, ary 436 Pir- tepoyxaoce, GAAG Kai of Ghia pépy, hepa peonpépi, ive Eva Eégpevo niqGoc obfphiale and yapa. Toéyes yovaixes, nov bév elyay ma tinora té avOpenivo, émetéOqoav Kai KatéAaPav tic rapdykes Srov hav éykateothpéves ol voooxdpes tic Béppayt katéooatay abtéc tig &tuzes véeg KoméA Acc, KTUMOVT|S TES MEXpL Gavarou, ive Gii|¢ petépepav peprkés and abréc tic vocoKépes EPKAHMATA TQN LYMMAXQN Mid évoyAntuey 71d rolAovs patoypagia: 7 etaodor tav Deppavav orjv TacyoodoBaxixy Bonuia xat Mopapia palpetiadnne dnd peydo wépag tol rAnQvoyod we nodd évPovoraopd... Té tédog Suws Hrav tpayind... oté KopATHpto tod Béicavep, Sov tic Eetéeoay pé pinés abto- patev érhev.. Oi Teppavoi rot elyav Kérove oqpevtiKt éo1 otiv Bonpia kpepdotyxay Sqpdowg, i mébavay dicd td KruRMpata otk QUAGKE. "O Belg tig yovaixas pov, MAikiag 76 zpdvev, aKotaOyKe ord kpePBari tov, Bcd nepiympa tod Lovépnoduvy, peta tiv cuvOqKoAd- ‘mot tod Matov 1945, Evac GAog Deppaves né8ave and nepitrdpata Chav nob tév avayxacay vé Katanti...» Loviijxes axeaceov - absov Mépos tod nanGucpod tod yapiod Maykevtopgep éxdiayOnKe Gnd té onitia tov dnd tovg Naptfavong pé tov md Papfapo Tpéna, A ETKAHMATA [ENOKTONIAE 3 « Yortepa @n6 wid komiaorixy reloropla, EpPacav ot6 TKpobdz, tekeiog ELavthqpévow, ypager 6 latpd¢ “Otto MdéyKed, tod vo- coxopetou PébBdoep Kat cuveziter «" Yrijpyav avapeod tous mokAoi yépon, yovenkdnatda, nov irépepay ltakcepa and aciva. De6 Ppitry, orate Gdivaro va cuvezicouy tév Spduo tous Adyoo tHe kondoetig toug. Bpfjkav Aoinéy katéAupa ocd Ktipva tis Blopnzavias Dip, dnov dvayxactixd robs ESwouv vi pave pd Ekappié aoira, atpdc tijg bunpeciac, 6 Xobprept, dxepdorse bre 200 Gnd odta ta Gropa Enpenc vé eloayBonv émeryvtme ot6 voooKopeio tot Pé0Baccep. Mapa tic buoKohics nob xpdpad.ay oi dpyéc tot vocoxopeiou, Katépepe tekKd va yivovy éextoi aabevetc tov. "AdAG t6 vocoKopeto Sév propoice va EEumnpettion Eva téc0 peyad.o Upped dobevav Kai mepinou 60 and abtots voonetenKav ory Karorkia tod dpyiatpov 100 vocoKopsion. Oi EvidaKot, xapis otis wpoveides Kal tiv Exapxi Suatpog Gvép- pocav. Aév cuvépy Spas 16 too Kal pé ta Ppépy, 22 and ta broia néQavay. Aird té viimia cizav pOdort ot6 voooxopsio tedeing Eavrdnnéva Aye tic dverdpxctag roo Ontpye ota tpdquuc, Tra pag torig iatpotis, adtés of Hepes rav of yeipdrepec tic Enayyelpatinic pac Goi, Kats BAgnope pxpd maid vi meBaivouy néoa ard yépia pac Kai dév propoveape va Kdvepe Katt ytd ve re “Exel péoa néfavev 59 pepixot Kat dios lacpéc, 6 Ap. Déizdovep, ypdor 1’ adté 16 Kepd- Lato voi taeyiKod «évOpwoRtapoim: « pecazeipyorg nov emouddyOne ord pixpd nada rod Pid ykevtépgep, Ews Gtov té voonheticouy or6 vosoKopeio rob PéeBaccep, bripEs atiy mpaynorixécyta pia RpopeActypévy Soogovia». Mia finépa, Evag narépas broypediyxe vee TeovfononT Of pe tév vid tov eye 6 Wiog dmoypeGOnKe va radoiye p” Evev que optvo brdiinie ano tiv Maddie, qiuxiac 72 trey. * Akopn Kai oi GoGeveic Kai of dvannpor dev é EapeOy Kev ard abtihy riy doxt- pacia. “Evac xpeonwing ané 16 Tkpotky, dvonatipevos Cxpawve, nov Exaoye ané kapiiaKd véonua, ypeiaoOqKe va 63nynGh perce Giné jd tétora Boxtpacia rd vooaKopelo, Adyoo dnotpontis tHe Go8éverds tov, bnov néBave peré Gnd Lives hyépes. yu EPKAHMATA TON LYMMAXON @vaund, of cvvéxeieg térowwv Kakomonjocov fripgav aitizs TOV. “Eves Vopopabsc, o Ap. Opis Podved and 16 PepowALy, row ray Gppwctos Gnd 14 narduxd tow ypévia, mapa tig EmaverdAnpéves Exkhijaets tov, bmoypedOyke va LGPy pepog a” abtovs toc wayGveq» hati pé G.i0vg kparoupévoug. “Orav telaxd tov pecépepay yid tig rp@tec Porberec, fj katdotacic tov Atay téc0 coPapy, Gove néQave oyesoy Gpicms. "O° Addiwos Mraptooen and ré LidveprepyK, mob wi abtdg netagépOnxe xabvotepnpéva yd xp@rcg PowOeres, napéperve of xGpa pid mohies Hmepe|s. Karotog DédKc? and 16 Pkpovdiy, wébave and té Ktuntpata not elge dezGet. ‘O Popnept Advyxep dnd 6 Nivtep - Otj.Atpavrop@ abtoktévyse. *Quérntes Epwav Kal ot6 voooKopsio tis PétBa. “O wabyyqriic BidAu “Eévep dnogxpedOnxe va Bpéty 16 wepddt tow pé vepd dnd te anozapntipia kai vo nacadepbi wé Konpava. "H wupia Mrépta Kortex Eyace civ Gpast Kai tay Gxot Tyg Gné viv kokopetazeipyat. Kata try dudpKeta pias Epevvac, Ppijxav pid hpépa oté oxits ths Eva crabi rob ypyoiporovotos ot6 Béatpo. Ti" abré rév 2670 EvLoxérysay tév dvépa tys pézpt Bavatou: 7 kupia Kottex broypedOynke va tapaKodoveray tiHy ony Kai EexdAivy ta aivata tod ovlvyou te... Go “H poptupia tot Tx. Pkidoupmite até Mroyodvt «T6 yoprd Tétaaov, ot6 dnoio # oiKoyévera pow Katépuye peta t6v nékepo, Bpickerat otéy Spéuo nov HSqyei atHy Bavapia. LE! adtév rév Spspo Bpicxovras axduy 16 tayvdpourio, Eva raybozet0 kal 300 criti not avipKovv otév cuvoKLGpsé tod Tétoaov. “Eva npawvd, due Toéxor mohitogi.aKes PpéONKav até navsoyeio, inov cuvayrysay évay tivipa tev SS. Tév mupoféAnoay ki éKetvog ara- vtee, ckotd@vovtac tov Eva Kai tpaupariCovrac t6v @A0. Tekin kare pwce va dtagtyy. Lyzcddv dptous txdnidbyxay cé avtinowa ray Tegzov. Ol nodtogiAaKes Gpaneay a6 yopid wai dpa oxétmoay dhoug booug PpiKay ota téorpa oritia Tis mEpLOTS, TA EPKAHMATA TENOKTONIAE 8 ‘H aporn ovvedpiaoic rhc npoowpiviis xvBepyijocws rhe Tocyoodopaxias, etiv spoowpivr) xpurevovea Ké