Φτωχαίνει ο γείτονας, πλουτίζω ΕΓΩ.

 
Έτσι χτίστηκε το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας. Έτσι η Ευρώπη 
παραδόθηκε στο 4ο Ράϊχ της Μέρκελ και του Σόϊμπλε.
 
Οι εξαγωγές της Γερμανίας  στις χώρες της Ευρωζώνης
27% του συνόλου των 
Γερμανικών  εξαγωγών 
1η Ιαν. 2002 έναρξη επίσημης 
λειτουργίας της Ευρωζώνης  
44% του συνόλου των 
2009 
Γερμανικών  εξαγωγών 
2000 

Το Ευρώ αποδεικνύεται εξαιρετικό 
εργαλείο για την εξάπλωση της 
Γερμανικής ηγεμονίας στις χώρες που 
χρησιμοποιούν ως εθνικό τους νόμισμα 
το ευρώ. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ευρωζώνης 
Η Γερμανία συσσώρευσε 
έχουν χάσει δύο σημαντικά όπλα 
πλεόνασμα 1 τρις. από τα  άμυνας. 
κράτη της Ευρωπαϊκής 
α) τη δυνατότητα επιβολής 
Ένωσης, εκ των οποίων τα  προστατευτικών δασμών, λόγω κοινής 
750 δις προέρχονταν από  αγοράς, και  
τα μέλη της Ευρωζώνης. 
β) τη δυνατότητα υποτίμησης του 
Τα εν λόγω πλεονάσματα  εθνικού νομίσματος, λόγω ευρώ. 
είναι πολύ 
Έτσι ο αδύνατος Νότος παρέδωσε τα 
μεγαλύτερα από 
όπλα του στην ισχυρή Γερμανία που δεν 
2002‐
οτιδήποτε προσκομίζει η 
ανακυκλώνει τα πλεονάσματα ανάμεσα 
2012 
Γερμανία από τις 
στους εταίρους της για να αυξήσει έτσι τη 
συναλλαγές της με την 
ζήτηση των προϊόντων, αλλά αναγκάζει 
Κίνα και τον υπόλοιπο 
τους εταίρους της να αμύνονται 
κόσμο. 
συνθλίβοντας μεροκάματα και κοινωνικά 
 
δικαιώματα και να οδηγούνται στη 
 
γενικευμένη ύφεση και στη μαζική 
Πηγή: Μιχάλης Ψύλος 
ανεργία. 
«Από τον Ράιχενμπαχ του 
Το σημερινό οικονομικό μοντέλο της 
Όθωνα στο Ράιχεν μπαχ της 
γερμανικής ευημερίας, προϋποθέτει τη 
Μέρκελ» Σελ. 269 
δυστυχία της περιφέρειας