You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT

PANITIA SEJARAH
KALI PERTAMA 2017
SEKOLAH KEBANGSAAN KEDAIK
TARIKH
Masa
Tempat

: 3 Januari 2017
: 2.00 Petang
: Bilik Guru

KEHADIRAN
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAMA
HELMIZAI A/L NGEL
MOHD RIZUAN BIN ABU SEMAN
ABD HAFIZ BIN MD KHIR
NORHASRUDY
NORHAYATI BINTI AWANG
MOHD JAFRI
SARAVANAN A/L RAJA KUMARAN
HISYAMUDDIN

AGENDA :
1. Ucapan alu aluan Pengerusi.
2. Jawatankuasa Sejarah 2017.
3. Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pengajaran Tahunan.
4. Format Rancangan Pelajaran Harian Sejarah.
5. Pengurusan Kertas Peperiksaan.
6. Perancangan Aktiviti Tahunan.
7. Hal Lain.
Bil
Agenda
1. Ucapan alu aluan Ketua Panitia
Sejarah
Ketua Panitia mengucapkan terima kasih
kepada semua yang hadir ke mesyuarat
kali pertama bagi tahun 2015. Ketua
Panitia mengharapkan kerjasama yang
padu daripada semua ahli agar semua
aktiviti yang dirancang dapat berjalan
dengan lancer.
2. Jawatankuasa Panitia Sejarah
Pelantikan Jawatankuasa Panitia Sejarah
telah diadakan.
3. Sukatan Pelajaran dan Rancangan
Tahunan Sejarah.
Perbincangan mengenai penggunaan
RPT / HSP.
4. Format Rancangan Pelajaran Harian
Sejarah

Catatan
En Mohd Rizuan Bin
Abu Seman

Rujuk Lampiran
Semua Guru Panitia
Sejarah
Semua Guru Panitia
Sejarah

5.

6.

7.

Perbincangan mengenai penggunaan


RPH. Ketua Panitia meminta semua guru
panitia untuk menggunakan format yang
sama bagi penulisan RPH.
Pengurusan Kertas Peperiksaan
Ketua Panitia telah membahagikan guru
matapelajaran yang terlibat untuk
menyediakan kertas ujian dan perkara
ini mendapat persetujuan semua guru.

Semua Guru Panitia


Sejarah

Ketua Panitia meminta semua guru


untuk memberikan salinan kertas ujian
peperiksaan yang telah siap untuk
disimpan dalam bank soalan fail panitia.
Perancangan Aktiviti Tahunan 2017
Semua Guru Panitia
Pertandingan Buku Skrap
Sejarah
Kuiz Bulan Peperiksaan
Pertandingan Mewarna Bendera Malaysia
dan Pahang
Pertandingan Menghias Kelas.
Aktiviti yang dirancang dicadangkan
untuk dilaksanakan dalam satu program
kemerdekaan.
Penangguhan Mesyuarat
Mesyuarat telah ditangguhkan pada 3.00
petang dan Ketua Panitia mengucapkan
terima kasih atas kerjasama yang
diberikan semua guru panitia sejarah.

En Mohd Rizuan Bin


Abu Seman

Perkara berbangkit : Tiada.

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

( ABD HAFIZ BIN MD KHIR )


Setiausaha,
Panitia Sejarah,
SK Kedaik,
26700 Muadzam Shah,
Pahang

Tarikh : 04 Januari 2017


LAMPIRAN
AHLI JAWATANKUASA PANITIA
SEJARAH
2017

PENGERUSI
SETIUSAHA
AHLI

: EN MOHD RIZUAN BIN ABU SEMAN


(KETUA
PANITIA)
: EN ABD HAFIZ BIN MD KHIR
: SEMUA GURU MATAPELAJARAN
SEJARAH 2017