You are on page 1of 5

BI TP TON

1) Anh c nhiu hn em 5 vin bi. Hi s vin bi ca anh tr i s vin bi ca em l bao


nhiu vin bi?
Tr li: Hiu s gia s vin bi ca anh v ca em l vin bi.
2) Linh c nhiu hn Mai 3 chic bt ch. Hi hiu s gia s bt ch ca Linh v ca Mai
l bao nhiu?
Tr li: Hiu s gia s bt ch ca Linh v ca Mai l. Chic.
3) Trung bnh cng di hai on thng l 15cm. Hi tng di hai on thng l bao
nhiu xen-ti-mt?
Tr li: Tng di hai on thng l xen-ti-mt.
4) Na chu vi hnh ch nht l 30cm, hi tng di chiu di v chiu rng hnh ch
nht di bao nhiu xen-ti-mt?
Tr li: Tng di chiu di v chiu rng hnh ch nht l xen-ti-mt.
5) Chu vi hnh ch nht l 50cm, hi tng di chiu di v chiu rng hnh ch nht
di bao nhiu xen-ti-mt?
Tr li: Tng di chiu di v chiu rng hnh ch nht l. xen-ti-mt.
6) Chu vi hnh ch nht l 70cm. Chiu di di hn chiu rng 5 cm.
in cc s thch hp vo ch trng:
- Na chu vi hnh ch nht l. xen-ti-mt.
- Tng di ca chiu di v chiu rng l xen-ti-mt,
- Hiu s gia chiu di v chiu rng l. xen-ti-mt,
- Chiu di l xen-ti-mt,
- Chiu rng l. xen-ti-mt.
7) Gi tr trung bnh s nc trong mi bnh l 4 lt nc. Bnh A cha nhiu hn bnh B 2
lt nc.
in gi tr ph hp vo ch trng:
- Tng s lt nc cha trong hai bnh A v bnh B l.. lt nc,
- Hiu s lt nc gia bnh A v bnh B l.lt nc,
- Bnh A cha lng nc l.. lt nc,
- Bnh B cha lng nc llt nc.
8) Nm nay tng s tui ca hai ch em l 17 tui. Hi 3 nm sau, tng s tui ca hai
ch em l bao nhiu tui.
Tr li: 3 nm sau, tng s tui ca hai ch em l tui.
9) M hn con 24 tui. Tng s tui ca m v con l 40 tui.
in vo ch trng:
- Hiu s tui ca m v tui ca con l. tui,
- Tui ca m l.. tui,
- Tui ca con l tui.
10) B hn con 25 tui. 5 nm na tng s tui ca b b v tui ca con l 45.
in vo ch trng:
- Hiu s tui ca b v tui ca con l.. tui,
- Tui ca b 5 nm sau l tui,
- Tui ca con 5 nm sau l..tui,

Tui ca b nm nay l.tui,


Tui ca con nm nay l tui.

11) Mt bnh nc cha 2 lt nc. Hi 3 bnh cha c bao nhiu lt nc? in vo ch


trng trong s sau:

12) in vo ch trng trong cc s sau:

13) V s v tnh ton theo bi ton sau:


Mt chic xe cn c 4 chic bnh xe. Hi 7 chic xe nh vy c n bao nhiu chic
bnh xe?

14) 3 v sa chua c tt c 12 hp sa chua. Hi 1 v sa chua c bao nhiu hp sa


chua? in vo ch trng trong s sau:

15) in vo ch trng trong cc s sau:

16) V s v tnh ton theo bi ton sau:


Mi cy noel c s qu bng nh nhau. 8 cy noel c 64 qu bng. Hi mt cy noel
c bao nhiu qu bng?

.
17) 3 hng gch c 21 vin gch. Hi 5 hng gch c bao nhiu vin gch. in vo ch
trng trong s sau:

18) in vo ch trng trong s sau:

19) V s v tnh ton theo bi ton sau:


Bit 5 gi, vi nc chy c 15 lt nc. Hi sau 8 gi, vi nc chy c bao
nhiu lt nc?

.
20) V s v tnh ton theo bi ton sau:

Ngy hm qua, on xe c 9 chic xe ch c 27 tn hng. Sng hm nay, 4 chic


xe ch c bao nhiu tn hng?