You are on page 1of 10

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a IV-a
PROFESOR –EDUCATOR: Avasiloaei Anca
ARIA CURRICULARĂ: Terapia educaţională complexă şi integrată
MODULUL: Ludoterapie
SUBIECTUL: ,,Care este anotimpul?”
TIPUL ACTIVITᾸŢII: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe.
SCOPUL ACTIVITᾸŢII:
 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor referitoare la cele patru anotimpuri;
OBIECTIV DE REFERINŢĂ:
 Orientarea, organizarea şi structurarea spaţio - temporală.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
a)cognitive:
O1: să identifice fenomene ale naturii ( ploaie, ninsoare, tunet, fulger, etc);
O2: să identifice anotimpurile după imagini;
O3: să prezinte cel puţin două caracteristici ale fiecărui anotimp prezentat în imagini;
O4: să menţioneze lunile anului corespunzătoare fiecărui anotimp;
O5: să clasifice evenimentele specifice fiecărui anotimp;
b)afective:
OA1 – să comunice verbal cu colegii;
OA2 –să participe cu interes şi plăcere la activitate.
c)psiho-motrice :
OM1- să-şi reprime tendinţa de efectuare a unor acţiuni inutile în timpul activităţii;
CONDIŢII PREALABILE:
 9 elevi cu ritm de lucru/ învăţare mediu;
 elevii provin din medii diferite;
 elevii au capacitatea de a folosi procesele de gândire şi de învăţare propuse de tema activităţii
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE:

fişe de lucru. fişe de lucru.I. . 1998. observarea sistematică. munca independentă. ghicitori. BIBLIOGRAFIE:  Muşu.  De evaluare: aprecierea verbală. observația... prezentare power-point. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: -imagini reprezentând anotimpurile.fişe de evaluare . Bucureşti.  Gheorghe Radu. Virginia Creţu . LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă. RESURSE UMANE : 9 elevi şi educatorul. De comunicare: conversaţia . jetoane cu imagini.Cunoaşterea mediului înconjurător – manual pentru clasa a VI. – „Terapie educaţională complexă şi integrată” . fişe de evaluare.A.  De acţiune: exerciţiul.Programă şcolară . autoevaluarea.  Activ-participative: conversaţia euristică. calculator. rebus. cadranele.autoevaluarea. .instructajul verbal .Aprobat prin ordin al ministrului . şi Taflan. Nela Stănculescu..2008 Bucureşti. Ed. FORME DE EVALUARE: probe orale. RESURSE TEMPORALE: 45 minute.Nr. pe echipe . 1997.. 5234/ 01.09.a şcoli speciale ajutătoare”. problematizarea. FORME DE ORGANIZARE: frontală şi individuală .Didactică şi Pedagogică” R. A. Bucureşti: Editura ProHumanitate. 2008.  Ludoterapia . explicația.

Care este Ascultă cu atenţie. Exerciţiul- răspunsurile la ghicitori despre ghicitorile joc fenomene ale naturii ( Anexa 1 ) Captarea atenţiei constă în Apreciere 3. Conţinutul activităţii Activitatea educatorului Activitatea elevilor Procedurale Resurse Materiale Forme de Organizatorice evaluare Asigur climatul psihopedagogic adecvat pentru buna desfăşurare a 1. Captarea observarea de către elevi soluţiei Elevii citesc soluţia atenţiei 4. Elevii răspund la Reactualizarea cunoştințelor Se realizează prin rezolvarea unui ghicitori şi O1 rebus ale cărui soluţii Conversaţia. rebusului : . verbală .. organizatoric. Frontal înţelesul elevilor. Frontal Conversaţia. Moment activităţii.SCENARIUL DIDACTIC Etapele Ob. activităţii Op. temei şi a Astăzi vom verifica şi aprofunda obiectivelor cunoştinţele referitoare la anotimpuri prin jocul . Pe panouri vor fi aşezate diverse imagini cu anotimpurile..Anotimpurile” Anunţ tema şi obiectivele pe rebusului Anunţarea O1 Conversaţia. 2. Pregătesc materialelor necesare. Rebus Frontal Apreciere explicaţia Fişa cu Independent verbală sunt comlpetează rebusul.

copilului.de lucru pe echipe cadranelor prezintă evaluare Fişe cu . imaginilor. diferenţele ajutând elevii să le reţină mai ele.Se precizează cele patru asemănările Desfăşurarea O3 anotimpuri şi lunile fiecăruia.Anotimpul preferat” apoi Impart elevilor fişe de evaluare şi colegilor ce au lucrat Elevii rezolva Conversaţia. deosebiri.. activităţii în individual Conversaţia.. O2 . Elevii rezolvă fişele metoda lucru pe echipe .anotimpul?” -Se intuiesc imaginile de pe Elevii panou ( identificarea fiecărui cuvinte anotimp cu asemănări. anotimp şi observă redau conţinutul 5. Fişe de le voi explica cum le vor rezolva sarcinile fişelor. culesul viilor. zapada). fiecare explicaţia Apreciere verbală şi dintre uşor legându-le de câte un simbol Frontal Problematiza caracteristic anotimpului Ascultă cu atenţie rea specificat ( ghiocel. precizează evenimentele ştiute şi continuă numărătoarea lunilor 6.schimbări intervenite în denumesc natură şi în viaţa omului). evaluare Pe echipe scrisă cadranele explicaţia Evaluare individual a scrisă . ziua explicaţiile. martisor. Obţinerea Oa1 Cadranele O6 Fişa performanţei O4 7. Evaluare de la fiecare anotimp.

frontal Apreciere verbală . starea emoţională –.Fac aprecieri generale şi 8.şi prezinte starea emoţională după desfăşurarea acestei activităţi. Conversaţia. Solicit elevii să. activității desfăşurare a activității şi a Elevii îşi reprezintă participării elevilor. Ȋncheierea individuale asupra modului de Elevii ascultă.

.

..Anotimpul preferat” Simbolul anotimpului Lunile anotimpului .Cadranele Pe grupe .

Caracteristicile anotimpului Activităţi ale oamenilor .

apoi scrieţi activităţi ale oamenilor specifice celor patru anotimpuri. ANOTIMPURILE Ȋnsuşiri Activităţi desfăşurate de oameni PRIMĂVARA VARA TOAMNA IARNA .Fişă de avaluare Completaţi în tabelul de mai jos însuşiri potrivite pentru fiecare anotimp.