You are on page 1of 4

PROIECT DIDACTIC

Școala: C.S.E.I. nr 1 Bacau
Data:
Propunător: Avasiloaei Anca
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Terapie educațională complexă și integrată
Disciplina: Terapie ocupațională
Titlul activității: „Culorile toammnei”-lucrări realizate din frunze prin tehnica colajului
Tipul activității: Consolidarea priceperilor și deprinderilor
Scopul activității: Realizarea de lucrări cu ajutorul tehnicii colajului
Obiectiv cadru: Dezvoltarea abilităților motrice, însușirea unor tehnici de lucru cu materiale și
instrumente diverse
Obiective operaționale:
-

să denumească materialele de lucru
să mânuiască și să utilizeze corect instrumentele și materialele de lucru
să decupeze corect șabloanele trasate
să lipească corect părțile componente ale colajului
să utilizeze lucrările proprii la înfrumusețarea sălii de clasă
să-și dezvolte gustul pentru frumos

Metode și procedee didactice: explicația, conversația, dialogul, demonstrația, observația
dirijată, exercițiul
Mijloace didactice: șabloane pentru decupat, lipici, frunze de diferite forme, carioca, casetofon,
CD, laptotp, videoproiector.
Forme de organizare: frontal și individual
Timp: 45 minute

etapele sunt: -se decupează formele trasate după șablon -se trasează cu carioca ochii. Le cer să fie atenți la imaginile prezentate deoarece vom discuta despre ele. După o analiză de ansamblu. Ne vom reaminti ce înseamnă această tehnică și cum se folosesc instrumentele de lucru.și le analizăm împreună. etapele sunt: -se decupează conturul de pom din carton -se perforează copacul în partea de sus Metode și procedee Mijloace de învățământ Conversația Forme de organizare Evaluare frontal se evaluează răspunsurile primite Videoproiector Laptop Dialogul conversația conversația dirijata conversația frontal Planșele model frontal se evaluează răspunsurile primite explicația individual demonstrația Instrumentele de lucru . 4. Dirijarea activității Prezint elevilor un panou pe care am expus mai multe lucrări realizate din frunze pentru a observa câte lucruri frumoase putem face cu materiale din natură. aleg două lucrări cu un grad mai mic de dificultate în ce privește realizarea lor –„Frunzulița haioasă” și „Copacul din frunze”. Moment Asigurarea climatului psihopedagogic necesar desfășurării organizatoric în bune condiții a activității: -pregătirea materialului. Captarea atenției Prezint elevilor un PPT cu tema „Toamna”. Cer elevilor să denumească materialele din care sunt realizate aceste lucrări. 1. Etapele activității Conținutul științific crt . Pun elevilor întrebări referitoare la acestea: -Despre ce anotimp este vorba în prezentare? -Care sunt caracteristicile acestui anotimp? -Ce se întâmplă cu pădurea toamna? 3. Prezint etapele de realizare a lucrărilor. 2.DEMERS DIDACTIC Nr. Anunțarea temei Astăzi vom realiza lucrări din frunze folosind tehnica și a obiectivelor colajului. gura și nasul -se lipesc formele pe frunze -se leagă codițele frunzelor cu fire textile pentru a putea fi expuse Pentru copacul din frunze. Le reamintesc elevilor ce înseamnă tehnica colajului. Pentru frunzulița haioasă. -dispunerea mobilierului.

Asigur fondul muzical adecvat pentru a lucra cu plăcere. CD conversația conversația lucrarile realizate frontal observarea sistematică. Împart materialele necesare colajului. Evaluarea activității Execut în fața lor câte un model din fiecare lucrare pentru a se vedea mai bine modul de realizare. Obținerea performanței 7. ținând seama de: -corectitudinea și acuratețea lucrărilor: -finisarea lucrărilor. Solicit elevilor să răspundă la următoarele întrebări: -Ce lucrări am realizat astăzi? -Ce etape am parcurs pentru a le realiza? -Ce tehnică am folosit pentru a realiza aceste lucrări? Se expun lucrările pe un panou în fața clasei și se efectuează evaluarea lor împreună cu elevii. casetofon. aprecieri verbale frontal se evaluează răspunsurile primite frontal și individual evaluarea reciprocă. Solicit elevii să-și aleagă modelul pe care vor să-l realizeze. exercițiul lipici carton frunze. Voi da indicații individuale dacă va fi necesar. Executarea lucrărilor 6.-se aleg frunzele care vor fi lipite pe contur (să fie cât mai variat colorate) -se lipesc frunzele pe contur -se leagă copacul cu un șnur penntru a putea fi expus 5. Cer elevilor să lucreze cu atenție deoarece lucrările vor fi expuse pe panoul din cancelarie unde vor fi văzute și evaluate și de celelalte cadre didactice . autoevaluare a . carioca.