You are on page 1of 2

Def.Reg.Def. este reg permanent de funct. a retelelor electroenerg. de c.a.

, in care
undele de tensiune si de curent sunt periodice si cel putin una din ele nu este
sinusoidala.
ARMONICI (curbe distorsionate, care pot avea comp sinusoidale cu frecventa egala
cu un multiplu intreg al frecv.fundamentale)
SUBARMONICI (curbe distorsionate, care pot avea comp sinusoidale cu frecv egala
cu frecv. fundamentala inmultita cu un numar real subunitar)
INTERARMONICI (curbe distorsionate, care pot avea comp sinus. a caror frecv nu
poate fi expirmata ca multiplu al frecv fundamentale).
ANALIZA ARMONICA Pt. studiul marimilor el. periodice nesinusoidale se utilizeaza
op. de descompunere a unei oscilatii periodice oarecare in osc. armonice. Desc. in
serie armonica a unei functii periodice nesinusoidale, exprimate matematic prin seria
Fourier se numeste analiza armonica. Repr. marimilor periodice nesinus.(def) prin
serii trig. are avantajul descrierii complete, calitative si cantitative, a naturii si gradului
de def.
CAUZE ALE REG.DEF. Pt a produce armonici este necesar sa fie indeplinita una din
urm cond: tensiunea electromot. a sursei sa nu fie de forma sinus., sau unul dintre
elem de circuit dipolare(R,C,L) sa fie neliniar. reg.def. e produs in S.E. de elem def.
fiind propagat in R.E de transp si distrib.
Elem.Def. sunt echipamentele care prod si ampl tensiuni si c.armonici: -elem.def.de
categ.I: care alim.cu tensiuni sau curenti riguros sinus. produc fen.def. (cuptoare cu
arc, redresor de putere,etc) elem.def.categ.II: care nu dau nastere la reg.def.,dar
care alimentate cu curenti def. amplifica aceasta def.(Linii el. cu inductante si capac.
lor proprii alc. circuite oscilante, a caror frecventa poate coincide cu frecv curentilor
armonici produsi de elem.def.de categ.I)
EFECTE ale Reg.Def. - fen de rezonanta armonica pot genera supracurenti(pot
provoca supraincalzirea cailor de curent, suprsasarcina condensatoarelor si uneori
declansari false ale protectiei) precum si supratensiuni(pot solicita izolatia si deteriora
dielectricul condensatoarelor). *perturbarea funct ech.electronice * cresterea erorilor
ap.de masura,perturbarea funct. releelor de protectie *solicitarea peste limitele
admise a inst.statice de compensare a puterii reactive *interferente in retelele
telefonice, inst.de transmisie si perturbarea receptiei TV * scaderea randamentelor
mot. si incarcarea supl. a elem. sist. energetic(linii, trafo) *aparitia supratensiuni

periculoase pt. instalatiile S.E. in conditii de rezonanta pt anumite armonice *


micsorarea fact de putere la consumatorii deformanti si in S.E. de alimentare
Influenta Cuptoarelor el. cu Arc Repr. o categ de recept.el. care perturba funct.
inst.el. in pnct. comun de racord, dat. socurilor de putere si a reg.nesimetrice si def.
Arcul el. repr. princ.sursa de armonice. Rez. arc nu este constanta: ridicata la
semiperioada apoi descreste. La incep. perioadei de topire, reg.de funct. al C.cuArc.
este practic nestabilizat, aparand un spectru foarte larg de armonice, inclusiv pare.
-in rest reg. de funct. se stabilizeaza, disparand armonicele de ordin parm iar coef.
de distors. a curentului se diminueaza. Este recomandat ca impedanta retelei de
alim. sa fie mica, pt a evita fluctuatiile mari de tensiune si a ef.flicker
INFLUENTA CONVERTIZOARELOR STATICE DE PUTERE Conv.el. asigura o
conversie electronica de putere, din c.a. in c.c.(redresor) sau din c.c. in c.a.(invertor).
Regleaza:frecventa, niv.de tens, nr de faze,etc.
INDICATORI PT CARAC.REG.DEF. reg.def.poate fi caract in domeniul timp si

frecventa. -val efectiva este radacina patrata a sumei patratelor val.ef. ale
armonicelor si patratului componentei continue F0.
-val.medie.pe o semiperioada este o mas a niv.tens.cont. care poate fi obtinuta in
urma redresarii unui c.a.
-factor de vf. prezinta o imp. deosebita in analiza solicitarilor el. ale izolatiilor. Se def.
raport dintre ampl. curbei nesinus si valoarea efectiva. kv=umax/U. >rad2 sau =rad2
sau <rad2
-NIV.ARM.rang N - este egal cu rap. dintre frecventa armonicei si frecv.
fundamentalei(adica 1) Pt. o armonica de rang N, nivelul armonicei este egal cu rap.
(%) dintre val.ef. a armonicei considerate (lamda n)si valoarea ef.a fundamentalei
(lamda 1) ADICA U-tens si I-curent. se inlocuiesc
-SPECTRU DE ARMONICE. Un spectru de frecvente poate da imaginea unei unde
nesinus. insa, dintr-un spectru de frecvente nu poate fi reconstituita unda nesinus.
respectiva decat numai daca se cunosc si defazajele diferitelor armonice.
-FACTORUL DE DISTORSIUNE - al unei curbe nesinus. este raportul(%) dintre
val.ef.a reziduului def. si val ef. a curbei fundamentale. THDu=Ud/U1*100 pt tens
THDi=Id/I1*100 pt curent