You are on page 1of 46

NOM:.......................................................

SIS

SAL

SOL

SIS

SAL

SOL

SIS

SAL

SOL
DIT

DAU

DEU

DIT

DAU

DEU

DEU

DIT

DAU
MAL

MEL

MAR

MEL

MAL

MAR

MAR

MEL

MAL
NAS

NUS

NEN

NUS

NEN

NAS

NEN

NUS

NAS
TOS

TAP

TEO

TAP

TEO

TOS

TEO

TOS

TAP
COL

CUL

CAP

CUL

COL

CAP

CAP

COL

CUL
PAL

PÈL

POP

PÈL

PAL

POP

POP

PAL

PÈL
GOS

GAT

GALL

GAT

GOS

GALL

GALL

GOS

GAT
LLAÇ

LLUÇ

LLOP

LLUÇ

LLAÇ

LLOP

LLOP

LLAÇ

LLUÇ
PA

PI

PIS

PIS

PA

PI

PI

PA

PIS
PEU

POU

PAPA

PAPA

PEU

POU

POU

PEU

PAPA
TIÓ

TASSA

TAPA

TAPA

TIÓ

TASSA

TAPA

TASSA

TIÓ
MAMA

MONA

MULA

MULA

MAMA

MONA

MONA

MULA

MAMA
NOU

NEU

NIU

NIU

NOU

NEU

NEU

NIU

NOU
PALA

PILA

PELA

PELA

PALA

PILA

PILA

PELA

PALA
POMA

PERA

PUÇA

PUÇA

POMA

PERA

PERA

PUÇA

POMA
ROCA

RATA

RIU

RIU

ROCA

RATA

RATA

ROCA

RIU
RAM

RAP

ROC

ROC

RAP

RAM

RAP

ROC

RAP
SOPA

SUMA

SIS

SIS

SUMA

SOPA

SUMA

SIS

SOPA
LLUNA

LLAMP

LLANA

LLANA

LLAMP

LLUNA

LLAMP

LLUNA

LLANA
FOCA

FOC

FADA

FADA

FOC

FOCA

FOC

FOCA

FADA
CASA

COCA

CUC

CUC

COCA

CASA

COCA

CASA

CUC
BOCA

BALA

BOLA

BOLA

BALA

BOCA

BALA

BOCA

BOLA
FILA

FIL

FUM

FUM

FILA

FIL

FIL

FUM

FILA
BANC

BOLI

BUS

BUS

BOLI

BANC

BOLI

BANC

BUS
BOTA

BATA

BUTÀ

BUTÀ

BATA

BOTA

BATA

BOTA

BUTÀ
LLAPIS

LLEÓ

LLIMA

LLIMA

LLAPIS

LLEÓ

LLEÓ

LLAPIS

LLIMA
MELÓ

MISA

MICO

MICO

MELÓ

MISA

MISA

MICO

MELÓ
NENA

NINA

NÚVOL

NÚVOL

NINA

NENA

NINA

NENA

NÚVOL
CUCA

CACA

CABÀS

CABÀS

CUCA

CACA

CACA

CABÀS

CUCA
DONUT

DIANA

DONA

DIANA

DONUT

DONA

DONA

DIANA

DONUT
GOSSA

GATA

GOMA

GATA

GOSSA

GOMA

GOMA

GATA

GOSSA
LA NENA BEU.

EL NEN JUGA.

LA FADA BONA.

LA SOPA BONA.

EL RIU NET.

LA COCA BONA.
ÉS UN SOL.

ÉS UN SIS.

ÉS LA SAL.

ÉS UN DIT.

ÉS LA MEL.

ÉS EL MAR.
ÉS UN NAS.

ÉS UN NUS.

ÉS EN TEO.

ÉS UN TAP.

ÉS UN CAP.

ÉS UNA COL.
ÉS UN POP.

ÉS UN PAL.

ÉS UN GOS.

ÉS UN GAT.

ÉS UN LLAÇ.

ÉS UN LLOP.
ÉS UN PI.

ÉS UN PA.

ÉS UN PEU.

ÉS UN POU.

ÉS UNA TASSA.

ÉS UNA TAPA.
ÉS UNA MONA.

ÉS UNA MULA.

ÉS UN NIU.

ÉS EL NOU.

ÉS UNA PILA.

ÉS UNA PALA.
ÉS UNA POMA.

ÉS UNA PERA.

ÉS UNA ROCA.

ÉS UNA RATA.

ÉS UN RAM.

ÉS UN RAP.
ÉS UNA SUMA.

ÉS UN SIS.

ÉS LA LLUNA .

ÉS EL LLAMP .

ÉS UN FOC.

ÉS UNA FOCA
ÉS UNA CASA.

ÉS UNA COCA.

ÉS LA BOLA .

ÉS LA BOCA .

ÉS EL FUM.

ÉS LA FILA
ÉS UNA BANC.

ÉS UN BOLI.

ÉS UNA BOTA .

ÉS UNA BATA .

ÉS UN LLAPIS.

ÉS UN LLEÓ.
ÉS UN MELÓ.

ÉS UN MICO.

ÉS UN NÚVOL .

ÉS UNA NENA .

ÉS UN DONUT.

ÉS UNA DIANA.
ÉS UNA GOMA.

ÉS UNA GATA.

FA SOL .

FA VENT .

HI HA NENS.

HI HA UN NEN.
HI HA POMES.

HI HA UNA POMA.

HI HA UNA BATA .

HI HA BATES .

HI HA UNA LLUNA.

HI HA LLUNES.