You are on page 1of 2

YILDIZ TEKNK NVERSTES

FEN BLMLER ENSTTS


2016-2017 ETM-RETM YILI BAHAR YARIYILI
Giri Snav Gn, Yer, Saat ve Yapl Bilgileri

ANABLM DALI

PROGRAM

GR SINAVININ
TARH

GR SINAVININ
YAPILACAI KAMPS

GR SINAVININ
YAPILACAI YER

GR SINAVININ
SAAT

GR
SINAVININ
YAPILI
BLGLER
(Yazl-Szl)

Bilgisayar
Mhendislii

Bilgisayar Mhendislii

16.01.2017 Yazl
17.01.2017 Szl

Davutpaa

Bilgisayar Mh.ElektrikElektronik Fak.


D Blok

Yazl: 10.00
Szl: 10.00

Yazl %60
Szl %40

Biyomhendislik

Biyomhendislik

16.01.2017

Davutpaa

Blm Toplant Salonu

10:00

Szl

evre Mhendislii

evre Mhendislii

17.01.2017

Davutpaa

10:00

Yazl

Elektrik Mhendislii Elektrik Tesisleri

16.01.2017

Davutpaa

13:00

Yazl

Elektronik ve
Haberleme
Mhendislii

Elektronik

17.01.2017

Davutpaa

Elektronik ve Haberleme
Mhendislii Toplant
10:00
Salonu Oda No:B201

Szl

Elektronik ve
Haberleme
Mhendislii

Haberleme

16.01.2017

Davutpaa

Elektronik ve Haberleme
Mhendislii Toplant
10:00
Salonu Oda No:B201

Szl

Gvenlii ve i
Sal Doktora

16.01.2016

Yldz

A-303

10.00

Yazl

Matematik Eitimi

16.01.2017

Davutpaa

A222

13:00

Yazl ve Szl

Fizik
Gemi naat ve Gemi
Makineleri MhendisliiDoktora
Gemi naat ve Gemi
Makineleri MhendisliiYksek Lisans

18.01.2017

Davutpaa

E-1029 nolu snf

10.00

Yazl

17.01.2017

Yldz

GDF Toplat Salonu

09:00

Yazl % 60
Szl % 40

17.01.2017

Yldz

GDF Toplat Salonu

09:00

Yazl % 60
Szl % 40

Gda Mhendislii
Blm

10:00

Yazl ve Szl

10:00

Yazl ve Szl

10:00

Yazl

13:00

Yazl

Endstri
Mhendislii
Fen ve Matematik
Bilimleri Eitimi
Fizik
Gemi naat ve
Gemi Makineleri
Mhendislii
Gemi naat ve
Gemi Makineleri
Mhendislii

evre Mhendislii
Blm Bakanl
Elektrik Mhendislii
Blm C201

Gda Mhendislii

Gda Mhendislii(Yksek
16.01.2017
Lisans)

Davutpaa

Gda Mhendislii

Gda
Mhendislii(Doktora)

16.01.2017

Davutpaa

Harita Mhendislii

Geomatik

17.01.2017

Davutpaa

Harita Mhendislii

Uzaktan Alglama ve CBS 17.01.2017

Davutpaa

naat Mhendislii

Yap

16.01.2017

Davutpaa

F1-95

10:00

Yazl

naat Mhendislii

Geoteknik

18.01.2017

Davutpaa

Geoteknik Anabilim Dal


Derslii G Blok 1-173

10:00

Szl

naat Mhendislii

Hidrolik

17.01.2017

Davutpaa

13.00

Yazl

naat Mhendislii

Ky ve Liman Mh.

17.01.2017

Davutpaa

11.00

Yazl

statistik
Kimya
Kimya

statistik
Fizikokimya
Biyokimya

17.01.2017
17.01.2017
18.01.2017

Davutpaa
Davutpaa
Davutpaa

SAAT:09.30
10.00
14.00

Szl
Szl
Szl

Kimya

Anorganik Kimya

17.01.2017

Davutpaa

10:00

Szl

Kimya
Kimya

Organik Kimya

16.01.2017

Analitik Kimya

16.01.2017

Davutpaa
Davutpaa

10.00
10:00

Szl
Szl
Yazl %40
Szl %60

Gda Mhendislii
Blm
Harita Mhendislii
Blm Bakanl
Harita Mhendislii
Blm Bakanl

Hidrolik ve Ky-Liman
Mh. Laboratuvar
(H
Blok)
Hidrolik ve Ky-Liman
Mh. Laboratuvar
(H
Blok)
A1-17
D-2057
D-2000
Fen Edebiyat Fakltesi
Kimya Blm
D2024

D2000

Kimya Mhendislii Kimya Mhendislii

16.01.2017 (Yazl)
17.01.2017 (Szl)

Davutpaa

Yazl: KMB-316 Szl:A10:00


341

Kontrol ve
Otomasyon
Mhendislii

16.01.2017

Davutpaa

Doktora A152
A151

Makine Mhendislii Konstrksiyon

17.01.2017

Yldz

A-305

14:00

Y. Lisans :Yazl
Doktora :
%
50 Yazl
%
50 Szl

Makine Mhendislii Is Proses

16.01.2017

Yldz

A BLOK

13:00

Y.Lisans: Yazl
Doktora:Szl

Kontrol ve Otomasyon
Mhendislii

Doktora
YL Yazl:11:00
Yazl %50
Szl:13:00
Yksek Szl %50
Lisans Yazl :11:00

EYK Tarih-No: 14/12/2016-34 GN VE SAYILI ENSTT YNETM KURULU

Yldz TEKNK NVERSTES


FEN BLMLER ENSTTS
2016-2017 ETM-RETM YILI BAHAR YARIYILI
Giri Snav Gn, Yer, Saat ve Jri yeleri ile Yapl Bilgileri

GR SINAVININ
YAPILACAI KAMPS

GR SINAVININ
YAPILACAI YER

GR SINAVININ
SAAT

GR
SINAVININ
YAPILI
BLGLER
(Yazl-Szl)

Yldz

E3 Blok Derslii

10:00

Yazl

18.01.2017

Yldz

A405

10:00

Y.Lisans:Yazl
Doktora:Szl

16.01.2016

Davutpaa

09:00 - 13:00

Yazl ve Szl

09:00 - 13:00

Yazl ve Szl

GR SINAVININ
TARH

ANABLM DALI

PROGRAM

Makine Mhendislii

mal Usulleri Tezli Yksek


16.01.2017
Lisans

Makine Mhendislii Enerji


Matematik

Yksek Lisans

E-

Davutpaa

17.01.2017

Davutpaa

Eitim Fakltesi A-220

10:00

Szl

17.01.2017

Davutpaa

Eitim Fakltesi A-220

10:00

Szl

Fen Bilgisi Eitimi-Doktora 17.01.2017

Davutpaa

Eitim Fakltesi A-220

14:00

Szl

09:00

Yazl %60
Szl %40

Doktora

Matematik ve Fen
Bilimleri Eitimi

Fen Bilgisi Eitimi-Tezli


Yksek Lisans
Fen Bilgisi EitimiTezliYksek
Lisans(ngilizce)

Matematik ve Fen
Bilimleri Eitimi

E-

16.01.2016

Matematik

Matematik ve Fen
Bilimleri Eitimi

Matematik Blm
2057
Matematik Blm
2057

Szl: E2-Blok Zemin Kat


WILO LAB

Mekatronik
Mhendislii

Mekatronik MhendisliiDoktora

16.01.2016

Yldz

Mekatronik
Mhendislii
Metalurji ve
Malzeme
Mhendislii
Metalurji ve
Malzeme
Mhendislii

Mekatronik MhendisliiTezli Yksek Lisans

16.01.2016

Yldz

Yazl: A-503

11:00

Yazl

Malzeme

16.01.2017

Davutpaa

Kimya-Metalurji Fakltesi
10:00
KMB-301

Szl

retim

17.01.2017

Davutpaa

Kimya-Metalurji Fakltesi
10:00
KMB-301

Szl

Mimarlk

Rlve Restorasyon

18.01.2017

Yldz

Mimarlk

Mimari Tasarm
Bina Aratrma ve
Planlama-Doktora

17.01.2017

Yldz

Restorasyon Anabilim
Dal
D213

17.01.2017

Yldz

D-209

Mimarlk Tarihi ve kuram 16.01.2017

Yldz

D-219

Davutpaa

Blm Bakanl
1001

Yazl: A-503

Mimarlk
Mimarlk

Molekler Biyoloji ve Molekler Biyoloji ve


Genetik
Genetik

17.01.2017

D-

10.00

Yazl ve Szl

10:00

Yazl ve Szl

13:00

Yazl ve Szl

11.00

Yazl ve Szl

10:00

Yazl

ehir ve Blge
Planlama

ehir Planlama

18.01.2017

Yldz

Yazl snav :09:30ehir ve Blge Planlama


10:30
Anabilim Dal Toplant
Szl Snav: 10:30Salonu (D-304)
11:30

ehir ve Blge
Planlama

Kentsel Mekan
Organizasyon Tasarm

18.01.2017

Yldz

ehir ve Blge Planlama Yazl snav :09:30Yazl %40


Anabilim Dal Toplant
10:30
Szl
Szl %60
Salonu (D-304)
Snav: 11:30-12:30

ehir ve Blge
Planlama

Kentsel Dnm ve
Planlama

18.01.2017

Yldz

Yazl snav :09:30ehir ve Blge Planlama


10:30
Anabilim Dal Toplant
Szl Snav: 13:30Salonu (D-304)
14:30

ehir ve Blge
Planlama

Kentsel Koruma ve
Planlama

18.01.2017

Yldz

ehir ve Blge Planlama Yazl snav :09:30Yazl %40


Anabilim Dal Toplant
10:30
Szl
Szl %60
Salonu (D-304)
Snav: 14:30-15:30

ehir ve Blge
Planlama

Peyzaj Planlama

18.01.2017

Yldz

ehir ve Blge Planlama Yazl snav :09:30Yazl %40


Anabilim Dal Toplant
10:30
Szl
Szl %60
Salonu (D-304)
Snav: 15:30-16:30

ehir ve Blge
Planlama

Blge Planlama

18.01.2017

Yldz

ehir ve Blge Planlama Yazl snav :09:30Anabilim Dal Toplant


10:30
Szl
Salonu (D-304)
Snav: 16:30-17:30

Yazl %40
Szl %60

Yazl %40
Szl %60

Yazl %40
Szl %60

EYK Tarih-No: 14/12/2016-34 GN VE SAYILI ENSTT YNETM KURULU